Zařízení vzduchotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení vzduchotechniky"

Transkript

1 Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 -

2 OBSAH 1.0 Všeobecné údaje 1.1 Vstupní údaje a podklady pro zpracování 2.0 Technický popis řešení 2.1 Přehled zařízení 2.2 Popis a funkce zařízení 3.0 Požadavky na energie a media 3.1 Elektrická energie 3.2 Chladicí výkon 4.0 Požadavky na související profese 4.1 Silnoproudé rozvody 4.2 Stavební profese 4.3 Chlazení 4.4 Měření a regulace 4.5 Zdravotně-technické instalace 5.0 Nátěry a izolace 6.0 Ekologie 7.0 Požární opatření 8.0 Požadavky na montáž a údržbu zařízení 9.0 Komplexní zkoušky 10.0 Bezpečnost práce - 2 -

3 1.0 Všeobecné údaje Předmětem vzduchotechnického zařízení je řešení větrání a dochlazování specifikovaných prostorů v nástavbě MŠ a ZŠ Kobylnice. 1.1 Vstupní údaje a podklady pro zpracování Projekt byl zpracován na základě požadavků zadavatele projektu, technologie a stavebních výkresů. Pro zpracování byly použity normy, směrnice a předpisy, které se používají při projekční práci pro stavby na území ČR. Jedná se především o následující předpisy: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Navrhování větracích a klimatizačních zařízení ČSN Větrání a klimatizace, prof. Ing. Chyský, CSc. a kolektiv, Praha 1993 Vzduchotechnika, Ing. Gebauer, CSc. a kolektiv, Brno 2005 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů ČSN Větrání budov Potrubní prvky ČSN EN 1886 (3/1999) Větrání budov Koncová vzduchotechnická zařízení ČSN EN 1751 (1/2000) Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení ČSN (4/2009) Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením ČSN (1/1996) Požární bezpečnost staveb ČSN (2/2010), výrobní objekty Požární bezpečnost staveb ČSN (5/2009), nevýrobní objekty Stupně ochrany krytem ČSN EN Elektrotechnické předpisy ČSN , oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory Zákon č. 288/2011 Sb., O ochraně ovzduší Chladicí zařízení a tepelná čerpadla Bezpečnostní a environmentální požadavky ČSN EN 378-1, 2, 3 v platném znění Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov ČSN , Tepelná ochrana budov ČSN v platném znění Vyhláška č. 291/2001 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách Vyhláška ze dne , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č. 6/2003) Obytné budovy ČSN EN /Z1 (2/2011) Nadmořská výška: +250 m n m. Zimní výpočtová teplota, entalpie: -12 C, -9,2 kj kg s.v. -1 Letní výpočtová teplota, entalpie: +32 C, +59,0 kj kg s.v

4 Parametry vzduchu, zařízení č. 1: T L, Z = +25 C ± 2 C Hladina hluku: 50 db(a) + příslušné korekce 2.0 Technický popis řešení 2.1 Přehled zařízení Zařízení č. 1 Chlazení prostoru serveru, 2. NP Zařízení č. 2 Odsávání soc. zázemí, 2. NP 2.2 Popis a funkce zařízení Zařízení č. 1 Zařízení řeší eliminování venkovní a vnitřní tepelné zátěže prostoru technické místnosti - serveru. Tento systém se skládá z vnitřní jednotky (nástěnné provedení) a jedné venkovní kondenzační jednotky (situované na konzole na střeše budovy). Jednotky jsou propojeny měděným izolovaným potrubím chladiva a komunikačním kabelem. Jako chladivo je použito ekologické chladivo R 410a. Zařízení je spouštěno pomocí dálkového bezdrátového ovladače. Venkovní kondenzační jednotka je navržena s invertní technologií MPS (Multi Power System). Je to úsporný systém invertní jednotka pracuje s vysokým výkonem do okamžiku než je dosaženo nastavené teploty. Poté se přepne do režimu s nízkým výkonem, který stačí pro udržení teploty v místnosti. Parametry zařízení: Chladicí výkon: Qch = 5,3-6 kw Příkon: P = 1,5kW 230V 50Hz, jištění 20A Zařízení č. 2 Podtlakové větrání sociálního zázemí ve 2. NP je zajištěno dle stavební dispozice potrubními diagonálními ventilátory s odsávacím potrubím a odsávacími regulovatelnými ventily. Výdechová potrubí jsou vedena nad střechu objektu. Zde jsou zakončena rotačními ventilačními hlavicemi. Přívodní vzduch proudí z chodeb přes stěnové nebo dveřní mřížky. Potrubí je na sání a výdechu doplněno tlumiči hluku. Ovládání odsávacích ventilátorů je prostřednictvím fotobuněk nebo tlačítek. Ventilátory jsou vybaveny časovými spínači a regulátory otáček. Jednotlivé odsávací vzduchové výkony (50 m 3 h -1 WC, 25 m 3 h -1 pisoár, 150 m 3 h -1 sprcha, 30 m 3 h -1 umyvadlo, 20 m 3 h -1 šatní místo) byly stanoveny v souladu s NV 361/2007 Sb

5 3.0 Požadavky na energie a média 3.1 Elektrická energie Zařízení č. 1 Zdroj chladu: 1,5 kw 230V 50Hz, jištění 20A Zařízení č. 2 Příkon elektromotorů ventilátorů: 2x 0,12/0,10 kw 230V 50Hz 1x 0,03/0,02 kw 230V 50Hz 3.2 Chladicí výkon R 410a mix CELKEM: 5,3-6 kw 4.0 Požadavky na související profese 4.1 Silnoproudé rozvody Připojení vzt jednotek na jištěný zdroj elektrické energie. Provést uzemnění vzt zařízení. Ovládání specifikovaných odsávacích ventilátorů. 4.2 Stavební profese Zhotovení otvorů pro prostupy vzduchotechnického potrubí a médií ve stěnách a stropech objektu. Zhotovení podhledů v prostoru situování vzt potrubí a elementů. Zhotovení transportních, montážních a servisních otvorů v místech situování specifikovaných odsávacích ventilátorů. Zajistit prostor pro umístění rozváděčových skříní profese MaR. Okenní plochy chránit venkovními žaluziemi. Na sociálním zařízení osazení dveří bez prahu nebo dodávka dveřních mřížek. 4.3 Chlazení Měděné potrubí chladiva osadit tlumiči vibrací. Zdroj chladu umístit na pryžové izolátory chvění. Kompresorovou část jednotky protihlukově opláštit. 4.4 Měření a regulace Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny kompletní regulací. 4.5 Zdravotně-technické instalace Zhotovení svodu pro odvod kondenzátu přímého výparníku chladicí cirkulační jednotky přes protizápachovou uzávěrku. Zhotovení svodu pro odvod kondenzátu od svislých vzt odsávacích tras přes trvale zavodněnou protizápachovou uzávěrku

6 5.0 Nátěry a izolace Viditelné části vzduchotechnického potrubí budou opatřeny nátěrem, jehož odstín bude stanoven architekty projektu. Ostatní části vzduchotechnických rozvodů nebudou opatřeny nátěrovým systémem. Vzduchotechnické koncové elementy, odtahové ventilátory a vzduchotechnické jednotky budou opatřeny povrchovou úpravou již od výrobce. VZT potrubí procházející prostorami o různých teplotách bude izolováno tepelně, hlukově příp. protipožárně. 6.0 Ekologie Vzduch odváděný VZT zařízením do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu " Zákona o ovzduší ". Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací. 7.0 Požární opatření VZT zařízení jsou navržena v souladu s normou ČSN a v souladu s platným PBŘ. 8.0 Požadavky na montáž a údržbu Montáž vzduchotechnického zařízení bude prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. Umístění a vzhled všech distribučních prvků byl konzultován s architekty projektu. Při montáži vzduchotechnického zařízení je nutno respektovat polohy těchto elementů. 9.0 Komplexní zkoušky Vzduchotechnická zařízení budou seřízena tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným na výkrese. Kontrola funkce vzt jednotek bude součástí komplexních zkoušek Bezpečnost práce Vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN v platném znění provedena výchozí revize elektrického zařízení. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. Ve zkušebním provozu je třeba provést zaregulování vzt elementů na potrubní trase a komplexní zkoušky zařízení včetně měření výkonu jednotek a ověření funkce systému měření a regulace. Odborná firma uvádějící VZT zařízení do chodu je povinna zaškolit obsluhu uživatele, o čemž musí být proveden písemný doklad

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze 15.4.2011 1 / 108 inženýři

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více