IBM Cognos Express Verze Správa produktu IBM Cognos Express

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express"

Transkript

1 IBM Cognos Express Verze Správa produktu IBM Cognos Express

2 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace o produktu Dokument se vztahuje k produktu IBM Cognos Express verze a případně na jeho další vydání. Chcete-li zjistit, zda existují novější verze daného dokumentu, přejděte do Informačního centra IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ v1r0m0/index.jsp). Licencované materiály - vlastnictví IBM. Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Obsah Úvod ix Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express Kapitola 2. IBM Cognos Express Možnosti produktu IBM Cognos Express Komponenty produktu IBM Cognos Express Vrstva prezentace Aplikační vrstva Vrstva dat Kapitola 3. Příprava k instalaci Kontrola poznámek k verzi před instalací Kontrola podporovaných prostředí Ověřování požadavků na systém Požadavky na systém serveru Požadavky na klientský systém Nastavení konektivity vytváření sestav k používání dynamického režimu dotazu v relačních databázích Zabezpečení zdrojů dat Kapitola 4. Upgrade obsahu produktu IBM Cognos Express Upgrade z produktu Express 9.0 na produkt Express Upgrade z produktu Express 9.5 na produkt Express Upgrade z produktu Express na produkt Enterprise Kapitola 5. Instalace a konfigurace komponenty IBM Cognos Express Manager Instalace modulu IBM Cognos Express Manager Účet uživatele systému Windows produktu IBM Cognos Express Spuštění komponenty IBM Cognos Express Manager Změna konfigurace komponenty IBM Cognos Express Manager Odinstalace komponenty Express Manager Kapitola 6. Instalace produktů IBM Cognos Express Konfigurace nastavení předběžného načtení pro modul Express Advisor Druhý administrativní uživatel vytvořený na serveru modulu Xcelerator po instalaci modulu Xcelerator Kapitola 7. Nastavení ukázek produktu IBM Cognos Express Extrahování ukázek Nastavení ukázek produktu Informix Obnova databáze Informix Importování ukázek sestavy Vytváření připojení zdroje dat k databázím Informix Nastavení ukázek serveru ICAS Obnova krychlí serveru ICAS Importování ukázkových sestav pro server ICAS Vytvoření zdroje dat serveru ICAS Odebrání ukázkových balíků z produktu IBM Cognos Express Kapitola 8. Správa zdrojů dat Vytvoření zdroje dat Parametry připojení Problémy při vytváření zdroje dat Zpřístupnění dat serveru ICAS pro vytváření sestav a analýzu Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Opětovné publikování nebo odstranění zdroje dat Kapitola 9. Správa uživatelů a rolí Výchozí role komponenty Express Manager Role, které se v komponentě Express Manager zobrazí po instalaci produktu Express Přidání uživatelů do produktu IBM Cognos Express Změna informací o uživateli Přidání vlastních rolí do produktu IBM Cognos Express Přiřazení rolí uživatelům Povolit uživatelům stáhnout modul Performance Modeler Přiřazení oprávnění modulu Express Performance Modeler Přiřazení vlastních rolí uživateli služby Active Directory Přiřazení oprávnění administrátora produktu TM1 uživateli služby Active Directory Přiřazení přístupových práv ke krychli TM1 rolím produktu Cognos Express Povolení ověřování SSO Kerberos v produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Administration Kapitola 10. Správa distribuce klientského softwaru Distribuce klientského softwaru Kapitola 11. Správa produktu IBM Cognos Mobile Komponenty produktu IBM Cognos Mobile Služba produktu IBM Cognos Mobile Komponenty Rich Client produktu IBM Cognos Mobile Správa zpráv v mobilním zařízení Přistupování k serveru Spouštění zpráv v závislosti na umístění Produkt IBM Cognos Mobile používá v mobilním zařízení klávesové zkratky Zabezpečení Ochrana pomocí hesla Podpora protokolů HTML a HTTP během přihlašování Zabezpečení dat sestavy v mobilních zařízeních Mazání obsahu z mobilního zařízení Nastavení propůjčeného klíče Nastavení zásad ověřování uživatelů mobilního zařízení Kapitola 12. Zálohování a obnova obsahu produktu IBM Cognos Express Zálohování obsahu produktu IBM Cognos Express Zálohování obsahu produktu Cognos Express 9.5 nebo Plánování zálohy Zálohování dat serveru ICAS Obnovení obsahu produktu Express Obnova z produktu Express 10.1 do produktu Express Kapitola 13. Odstraňování problémů produktu IBM Cognos Express Prostředky odstraňování problémů Chybové zprávy Soubory protokolu Prohlížeč událostí systému Windows Zobrazení definice sestavy v modulu Query Studio Volání centra IBM Cognos Resource Center Diagnostické nástroje produktu IBM Cognos Chybové zprávy komponenty IBM Cognos Express Manager Nelze se připojit k úložišti obsahu SDK-ERR-0088 Služba produktu IBM Cognos Express aktuálně není dostupná PRS-CSE-1258 Došlo k problému v průběhu ověřování informací o možnostech relace MOD-ERR-0001 Na tomto počítači již byla instalována verze serveru produktu TM Při přidání nové domény nedojde ke spuštění produktu Xcelerator Chyba UDA-SQL-0031 při připojení k databázovému serveru s použitím japonského prostředí Výzva k zadání hesla pro uživatele se jménem icognosexpress iv IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

5 Došlo k chybě při pokusu o instalaci produktu IBM Cognos Express po zrušené instalaci SDK-ERR-0064 Instalace modulu Planner se nezdařila Odstraňování problému produktu Cognos Mobile Protokolování Problémy serveru služby produktu Cognos Mobile Problémy s klientem služby produktu Cognos Mobile Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu Klávesové zkratky IBM a usnadnění Dodatek B. Konfigurace serveru SharePoint v produktu IBM Cognos Express Povolení jednotného přihlášení pomocí sdíleného tajného klíče Konfigurace prostoru jmen Active Directory pro samostatné přihlášení Vytváření a konfigurace prostoru jmen vlastního poskytovatele prostředí Java Konfigurace přístupu jednotného přihlášení ke službám Portal Services Vytvoření balíku Nasazení obsahu produktu IBM Cognos Express na server Sharepoint Dodatek C. Rozšířené konfigurační úlohy pro moduly IBM Cognos Express Advisor a Data Advisor Konfigurace prostředí ODBC pro modul Express Data Advisor Konfigurace pro metodu založenou na klientu Konfigurace pro metodu založenou na serveru Konfigurace poskytovatele protokolu XML Poskytovatel protokolu XML Instalace map Základní informace o struktuře adresářů a knihoven Přidání map pro modul IBM Cognos Express Advisor Základní informace o vrstvách a tvarech Základní informace o souboru mapování Instalace obrázků pro modul IBM Cognos Express Advisor Konfigurace maximálního počtu řádků faktů na krychli pro modul Express Data Advisor Dodatek D. Nastavení rozšířených možností produktu IBM Cognos Mobile Správa uložených zpráv Správa velikosti dongu podprocesu Správa velikosti fondu databázového připojení Zákaz procházení nebo vyhledávání obsahu Ukládání pověření v zařízení Omezení přístupu k místním datům Určení tolerance obnovení u plánovaných sestav Správa zasílání snímků obrazovky em (nativní klient zařízení ipad) Nastavení kódu zabezpečení a vypršení časového limitu (nativní aplikace zařízení ipad) Nastavení omezení přístupu nativní aplikace zařízení ipad Dodatek E. Instalace a konfigurace brány produktu IBM Cognos Express Instalace a konfigurace brány Konfigurace webového serveru Konfigurace serveru produktu IBM Cognos Express pro danou bránu Dodatek F. Instalace přeložené produktové dokumentace Dodatek G. Ruční zálohování a obnova produktu IBM Cognos Express Dodatek H. Konfigurační soubor serveru Tm1s.cfg Umístění souboru Tm1s.cfg Ukázkový soubor Tm1s.cfg Parametry v souboru Tm1s.cfg Obsah v

6 AdminHost Změna plánu parametru AllowReadOnlyChore AllowSeparateNandCRules AllRuleCalcStargateOptimization AuditLogMaxFileSize AuditLogMaxQueryMemory AuditLogMaxTempFileSize AuditLogOn AuditLogUpdateInterval CalculationThresholdForStorage CAMSSLCertificate CheckFeedersMaximumCells ClientCAMURI ClientPingCAMPassport CAMPortalVariableFile ClientMessagePortNumber ClientPropertiesSyncInterval ClientVersionMaximum ClientVersionMinimum ClientVersionPrecision DataBaseDirectory DefaultMeasuresDimension DisableMemoryCache DisableSandboxing DisableWorksheetView Display_Info_DBType_R DistributedPlanningOutputDir DownTime ExcelWebPublishEnabled ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange GroupsCreationLimit IdleConnectionTimeOutSeconds IntegratedSecurityMode IPAddress Verze protokolu IP JobQueuing JobQueueMaxWaitTime JobQueueThreadPoolSize JobQueueThreadSleepTime Language LDAPUseServerAccount LDAPPasswordFile LDAPPasswordKeyFile LockPagesInMemory LoggingDirectory LogReleaseLineCount MaskUserNameInServerTools MaximumCubeLoadThreads MaximumLoginAttempts MaximumMemoryForSubsetUndo MaximumSynchAttempts MaximumTILockObjects MaximumUserSandboxSize MaximumViewSize MaxUndoHoldLineCount MessageCompression NetRecvBlockingWaitLimitSeconds NetRecvMaxClientIOWaitWithinAPIsSeconds ParallelInteraction PasswordMinimumLength PasswordSource vi IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

7 PerformanceMonitorOn PersistentFeeders PortNumber PrivilegeGenerationOptimization ProgressMessage ProportionSpreadToZeroCells RawStoreDirectory ReceiveProgressResponseTimeoutSecs RunningInBackground RulesOverwriteCellsOnLoad SAPLoggingEnabled SAPLogFilePath SaveTime SecurityPackageName ServerCAMURI ServerLogging ServerName ServicePrincipalName SkipLoadingAliases SkipSSLCAMHostCheck SpreadingPrecision SpreadingPrecision (konsolidovaná zadržení) SubsetElementBreatherCount StartupChores SyncUnitSize UserDefinedCalculations UseLocalCopiesforPublicDynamicSubsets UseSQLFetch UseSQLFetchScroll UseSQLExtendedFetch UseSSL UseStargateForRules ViewConsolidationOptimization ViewConsolidationOptimizationMethod Dodatek I. Konfigurační soubor klienta Tm1p.ini Umístění souboru Tm1p.ini Parametry v souboru Tm1p.ini AdminHost AdminSvrSSLCertAuthority AdminSvrSSLCertID AdminSvrSSLCertRevList AdminSvrSSLExportKeyID AdvancedRulesEditor AllowImportCamClients BrowseDisplayReadsRightToLeft ClassicSliceMode CognosGatewayURI ConnectLocalAtStartup DataBaseDirectory DimensionDownloadMaxSize DisplayApplications DisplayChores DisplayControlCubes DisplayCubes DisplayDimensions DisplayExplorerPropertiesWindow DisplayProcesses DisplayReplications ExpandRowHeaderWidth ExportAdminSvrSSLCert InSpreadsheetBrowser IntegratedLogin Obsah vii

8 Language LocalServerNetworkProtocol MainWindowLayoutInfo PreviousAdminHosts PreviousDataDirectories SecurityAssignmentWindowLayoutInfo SentMsgsToServerCountWarning ShowAdminHostChangeWarning ShowAliasAttributeWarning ShowChoresSchedulingWarning ShowCubeReplicationWarning ShowDimDeleteElementWarning ShowDimensionAccessWarning ShowDynamicSubsetWarning ShowPickOperationWarning ShowProcessUNASCIIWarning ShowProcessUNODBCWarning SliceNewWorkbook SubsetWindowLayoutInfo TM1RebuildDefault Upozornění Rejstřík viii IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

9 Úvod Tento dokument je určen pro použití produktu IBM Cognos Express. Produkt IBM Cognos Express představuje snadné, avšak úplné řešení, které integruje veškeré důležité funkce Business Intelligence a plánování. Tato příručka poskytuje přehled produktu IBM Cognos Express, jeho sledu prací a jeho architektury. Dále popisuje způsob instalace a správy komponenty IBM Cognos Express Manager a čtyř jejích modulů: IBM Cognos Express Advisor, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner a IBM Cognos Express Xcelerator. Cílová skupina Plné využití této příručky vyžaduje následující znalosti: v Základní zkušenosti s operačním systémem Microsoft Windows v Existující serverové prostředí a infrastrukturu zabezpečení ve vaší organizaci v Problémy zabezpečení v Koncepce vytváření sestav, analýzy a plánování Hledání informací Chcete-li na webu vyhledat dokumentaci k produktu IBM Cognos, včetně veškeré přeložené dokumentace, přejděte do některého z Informačních center produktu IBM Cognos na adrese IBM Informační centra produktu Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ v1r0m0/index.jsp). Poznámky k verzi jsou publikovány přímo v Informačních centrech a obsahují odkazy na nejnovější technické poznámky a opravy APAR. Také si můžete přečíst instalační příručky a poznámky k verzi ve formátu PDF přímo z disků produktů IBM Cognos. Použití stručných přehledů Stručné přehledy jsou krátké výukové programy online, které ilustrují klíčové funkce komponent produktu IBM Cognos. Chcete-li zobrazit rychlý přehled, přejděte na stránku Vítá vás produkt IBM Cognos Express a klepněte na tlačítko Stručný přehled v pravém dolním rohu této stránky nebo jej zobrazte prostřednictvím nabídky Nápověda v produktu IBM Cognos Connection. Funkce usnadnění přístupu Tento produkt v současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo vada zraku, používat tento produkt. Prohlášení o záměrech Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahovat i odkazy na funkce, které nyní nemusí být k dispozici. Nelze z toho vyvozovat žádné závěry o jejich budoucí dostupnosti. Žádný z těchto odkazů nepředstavuje závazek, slib nebo právní povinnost dodat některý materiál, kód či funkci. Vývoj, vydávání a načasování funkcí je zcela v kompetenci společnosti IBM. Copyright IBM Corp. 2009, 2012 ix

10 Právní omezení pro ukázky Společnost Great Outdoors Company, GO Sales, variace názvu Great Outdoors, jako například GO Contributor a GO New Stores, a ukázky plánování ilustrují fiktivní obchodní operace s ukázkovými daty, která se používají k vytváření ukázkových aplikací pro společnost IBM a její zákazníky. Tyto fiktivní záznamy obsahují ukázková data pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná. Jiné ukázkové soubory mohou jako ukázková data pro vytváření ukázkových aplikací obsahovat fiktivní počítačově generovaná data, reálná data z vědeckých nebo veřejných zdrojů nebo data použitá se souhlasem vlastníka autorských práv. Uvedené názvy produktů mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Nepovolené kopírování je zakázáno. x IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

11 Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express Neradi čtete manuály? Tato sekce obsahuje všechny potřebné informace. Filosofie produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express je samostatnou aplikací, která poskytuje vše potřebné k vytváření sestav, plánování a analýze dat společnosti. Produkt IBM Cognos Express je navržen s cílem dosažení jednoduchosti. Chceme, aby i jeho instalace byla snadnou záležitostí. Po instalaci produktu IBM Cognos Express zjistíte, že podporu oddělení IT budete potřebovat velmi zřídka. Návrh produktu byl zvolen tak, aby uživatelům poskytoval optimální výkon bez nutnosti dalšího nastavení. Produkt IBM Cognos Express je konfigurován ke spuštění na jednom serveru, což vede ke zrychlení procesu instalace a konfigurace. Produkt Express zahrnuje vše potřebné k rychlému nastavení a spuštění výrobního prostředí. Cíle návrhu produktu IBM Cognos Express byly následující: v Zjednodušit používání produktu pomocí výběru správných nastavení konfigurace, zobrazovat výzvy pouze v případě potřeby a ujistit se, že výchozí volby fungují. v Umožnit instalaci pouze požadovaných produktů. v Konfigurovat všechny komponenty automaticky v průběhu instalace, aby po spuštění spolupracovaly s ostatními produkty. v Poskytnout místo, odkud lze monitorovat a spravovat systém. v Minimalizovat požadavky na vlastní konfiguraci. Při používání produktů IBM Cognos Express však lze nadále využívat voleb rozšířené konfigurace. Součásti produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express je dodáván s následujícími součástmi: v IBM Cognos Express Reporter, zahrnující tyto komponenty serveru Cognos BI: IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Business Insight Advanced a klientský produkt IBM Cognos Framework Manager v IBM Cognos Express Advisor, využívající možnosti analýzy produktu IBM Cognos Executive Viewer. v IBM Cognos Express Planner, umožňující automatické plánování a vytváření rozpočtů a předpovědí včetně modulu IBM Cognos Performance Modeler. v IBM Cognos Express Xcelerator, využívající možnosti webových aplikací doplňků aplikace Excel produktu IBM Cognos TM1. v IBM Cognos Express Manager, poskytující jednoduché rozhraní pro instalaci a administrativní úlohy včetně modulu IBM Cognos Administration produktu IBM Cognos 8. v IBM Cognos Insight, který vám umožní díky vytváření spravovaných pracovních prostorů analyzovat data, zkoumat scénáře a ovlivňovat rozhodnutí. v ICAS (IBM Cognos Analytic Server), poskytující výkonnou analýzu v paměti a možnosti zpětného zápisu pro uživatele produktu Cognos Express. v IBM Cognos Architect a IBM Cognos Express Data Advisor, klientský software, který lze použít k modelování dat a správě krychlí v rámci produktů IBM Cognos Express. Copyright IBM Corp. 2009,

12 v Cognos Connection, portál produktu IBM Cognos Express. v Vestavěné ověřování. Pokud však používáte službu Active Directory, můžete produkt IBM Cognos Express konfigurovat k použití systému službu Active Directory. První akce Před instalací softwaru je nutné provést následující akce: v Zkontrolujte poznámky k verzi. v Zkontrolujte podporovaná prostředí. v Ověřte systémové požadavky. Úlohy produktu IBM Cognos Express Jako administrátor IBM Cognos Express musíte dokončit až osm úloh. Některé z následujících úloh stačí provést pouze jednou. V závislosti na prostředí některé z těchto úloh nemusí být nutné. Sled prací administrátora produktu IBM Cognos Express se zobrazí v následujícím diagramu. Klepnutím na odkaz v legendě sledu prací zobrazíte kroky pro jednotlivé úlohy. Obrázek 1. Sled prací administrátora produktu IBM Cognos Express Legenda sledu prací 1. Nainstalujte komponentu IBM Cognos Express Manager 2. Konfigurujte produkt IBM Cognos Express 2 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

13 3. Kapitola 6, Instalace produktů IBM Cognos Express, na stránce 31: v IBM Cognos Express Advisor v IBM Cognos Express Planner v IBM Cognos Express Reporter v IBM Cognos Express Xcelerator 4. Nainstalujte jednu nebo více z následujících klientských aplikací pro stolní počítače a ujistěte se, že fungují správně: v Cognos Insight Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Insight" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Data Advisor Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Advisor" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Architect Více informací naleznete v části "Instalace modulu Architect" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Klient produktu Xcelerator Více informací naleznete v části "Instalace klienta modulu Xcelerator" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Framework Manager Více informací naleznete v části "Instalace modulu Framework Manager" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Performance Modeler Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu Performance Modeler" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. Tyto klientské aplikace jsou obvykle instalovány koncovými uživateli na vzdálené stolní počítače. Před zpřístupněním pro koncové uživatele je můžete nainstalovat na serveru produktu IBM Cognos Express pro účely testování. 5. Nainstalujte komponentu IBM Cognos Express samples 6. Přidat zdroje dat 7. Přidat uživatele 8. Upozornit uživatele a odkázat je na úvodní stránku Nezapomeňte na podporu uživatelů. Někteří uživatelé produktu IBM Cognos Express nemusí být technicky orientovaní. Mohou na vás mít otázky. Někteří uživatelé mohou vyžadovat seznámení se serverem produktu IBM Cognos Express. Dále je nutné se ujistit, že uživatelé mohou přistupovat ke klientským aplikacím. Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express 3

14 4 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

15 Kapitola 2. IBM Cognos Express Jako administrátor produktu IBM Cognos Express byste měli znát základní informace o produktu IBM Cognos Express a o jeho použití. Není nutné znát technické podrobnosti. Základní znalosti o produktech IBM Cognos vám však pomohou využít potenciál produktu IBM Cognos Express. Tato kapitola vysvětluje následující prvky: v Možnosti produktu IBM Cognos Express v Komponenty produktu IBM Cognos Express Možnosti produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express poskytuje základní možnosti vytváření sestav, analýzu, panely dashboard, záznamy s vyhodnocením a plánování cílené a cenově přizpůsobené pro společnosti střední velikosti. Vše je obsaženo v samostatném řešení, které usnadňuje vlastnictví, provoz i růst. Především však produkt společnostem střední velikosti poskytuje konzistentní důvěryhodné informace pro rychlejší a kvalifikovanější rozhodování za účelem správy nákladů, zvýšení výnosů a růstu společnosti. Pro organizace, které právě začínají s vývojem strategie správy výkonu, produkt IBM Cognos Express zahrnuje všechny potřebné prvky. Nabízí výkonné, ale jednoduché nástroje pro začátečníky i zkušené uživatele, což vede k oblibě produktu mezi uživateli. Produkt IBM Cognos Express je jednoduchý Produkt IBM Cognos Express je navržen, aby byl pro uživatele jednoduchý. v Snadná instalace Produkt IBM Cognos Express zahrnuje všechny předpoklady úspěchu při použití předkonfigurovaného řešení, které nevyžaduje žádné sestavení. Všechny aspekty instalace, nasazení a správy řídí centralizovaná konzola, takže tyto akce vyžadují pouze několik klepnutí myší. v Snadné použití Samoobslužnost umožňuje běžným uživatelům samostatně analyzovat informace a vytvářet a upravovat sestavy -atovšebeznutnosti podpory ze strany oddělení IT. Tato skutečnost zajiš uje, že data jsou prezentována v kontextu srozumitelném pro běžné uživatele. Dále zajiš uje přesnost a konzistenci dat v rámci organizace. To umožňuje ředitelům a manažerům jednotlivých oddělení věnovat čas analýze dat namísto zjiš ování, která data jsou správná. v Snadná koupě Produkt IBM Cognos Express svým balením a cenou umožňuje společnostem začít v malém měřítku a při zjištění jeho potenciálu využití produktu postupně navyšovat. Vzhledem k neexistenci skrytých nákladů na další software a skutečně snadnému použití produkt nabízí rychlý návrat počáteční investice a předvídatelných nákladů spojených s jeho používáním. Společnosti mohou snadno přizpůsobit projekty a požadavky omezenému rozpočtu a zdrojům. Produkt IBM Cognos Express je kompletní Produkt IBM Cognos Express představuje úplné řešení schopností Business Intelligence a plánování. Můžete jej zakoupit celý, nebo pořídit pouze konkrétní funkce, které potřebujete Copyright IBM Corp. 2009,

16 dnes, a v budoucnu růst spolu s produktem. Produkt IBM Cognos Express integruje čtyři výkonné produkty: IBM Cognos Express Xcelerator, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner a IBM Cognos Express Advisor. v ModulIBM Cognos Express Xcelerator představuje plánování a obchodní analýzu založené na aplikaci Microsoft Excel. Díky výkonnému jádru analýzy v paměti produkt transformuje běžné tabulky pro potřeby vytváření sestav a vícerozměrné analýzy v reálném čase. Rozšiřuje známé rozhraní aplikace Excel a usnadňuje běžným uživatelům získání přehledu o společnosti a o akcích, které vedou k optimalizaci obchodních operací. v Modul IBM Cognos Express Reporter představuje samoobslužné vytváření sestav a ad hoc dotazy. Umožňuje běžným uživatelům přistupovat k sestavám, případně je upravovat nebo vytvářet, s využitím samoobslužného vytváření sestav a možností dotazu typu ad hoc. To umožňuje doručení správných informací v příslušném rozhraní všem běžným uživatelům a splnění všech obchodních požadavků. v Modul IBM Cognos Express Advisor umožňuje volnou analýzu a vizualizaci. Umožňuje snadné vytváření působivých analýz a vizualizací. Produkt poskytuje propracované analýzy s bohatými vizualizacemi a intuitivními možnostmi získání přehledu či podrobnějších informací. Jejich původcem je rychlé a výkonné jádro analýzy v paměti s možností zpětného zápisu, což umožňuje využití možných scénářů při optimalizaci pro obchodní účely. v Modul IBM Cognos Express umožňuje automatické plánování a vytváření rozpočtů a předpovědí. Finanční plánovači mohou vytvářet centralizované plánovací modely a uživatelé v rámci celé organizace mohou k plánům kontinuálně přispívat na základě šablon. Produkt IBM Cognos Express pomáhá Pomocí produktu IBM Cognos Express mohou společnosti pracovat s informacemi podle potřeby. To znamená snadný a rychlý přístup k relevantním informacím. Můžete si být jisti, že prezentovaná čísla se shodují v rámci celé organizace. Informace jsou prezentovány v obchodním kontextu, což usnadňuje jejich porozumění a rychlé cílené rozhodování namísto dlouhých diskusí, jakým směrem se ubírat. Schopnosti Business Intelligence jsou navíc nyní spojeny s plánováním, takže z myšlenek se mohou okamžitě stát akce. Produkt IBM Cognos Express pomáhá v následujících oblastech v Komunikace v rámci celé organizace pomocí záznamů s vyhodnocením a panelů dashboard, které poskytují zřetelný přehled úrovní výkonu a nových trendů v Sledování klíčových metrik výkonu v rámci procesů, produktů nebo dodávek a zobrazení podrobných informací o transakcích v Překonání rizika a omezení obchodních procesů uvedených pouze v tabulkách v Provedení výkonné, ale jednoduché analýzy k zjištění příčiny události nebo akce v Zobrazení podrobností k zjištění základních trendů, které ovlivňují chování zákazníků, prodeje a marketing, a vlastností dodávek v Používejte správné informace, které jsou nutným základem optimálních rozhodnutí vedoucích k vytváření zisku, snižování nákladů a využití aktiv. 6 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

17 Komponenty produktu IBM Cognos Express Následující diagram uvádí architekturu produktu IBM Cognos Express. Vrstva prezentace Produkt IBM Cognos Express je nainstalován a konfigurován pomocí komponenty IBM Cognos Express Manager uživatelem, který je administrátorem produktu IBM Cognos Express. Komponenta IBM Cognos Express Manager je používána také ke správě obsahu a zabezpečení. Kromě komponenty IBM Cognos Express Manager produkt IBM Cognos Express zahrnuje webová rozhraní a rozhraní založená na operačním systému Microsoft Windows. Ke specifickému obsahu produktu IBM Cognos Express lze také přistupovat v mobilních zařízeních. Webová rozhraní IBM Cognos Express Manager Rozhraní založená na systému Windows Cognos Insight Kapitola 2. IBM Cognos Express 7

18 Webová rozhraní IBM Cognos Connection Business Insight IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Rozhraní založená na systému Windows Data Advisor Architect Klient produktu Xcelerator Framework Manager Performance Modeler Business Insight Advanced Advisor Xcelerator Webová uživatelská rozhraní Webová rozhraní s nulovými požadavky na místo zahrnují následující moduly: v IBM Cognos Express Manager v IBM Cognos Connection v IBM Cognos Administration v Query Studio v Report Studio v Business Insight v Business Insight Advanced v Advisor v Planner Contributor v Xcelerator Rozhraní, která jsou k dispozici uživatelům, závisí na nainstalovaných serverových produktech IBM Cognos Express a na tom, zda jsou zpřístupněny produkty klientů. IBM Cognos Express Manager Pomocí komponenty IBM Cognos Express Manager mohou administrátoři bez dalších znalostí rychle nainstalovat a spravovat produkty IBM Cognos Express. IBM Cognos Connection Produkt IBM Cognos Connection je webovým portálem poskytovaným s produktem IBM Cognos Express, který nabízí jeden přístupový bod k datům organizace pro vlastní produkty. Poskytuje jeden vstupní bod pro zadávání dotazů, analýzu, uspořádání dat a vytváření sestav. Z produktu IBM Cognos Connection můžete spustit všechny webové aplikace produktu IBM Cognos Express. Ostatní aplikace Business Intelligence a adresy URL těchto aplikací lze integrovat s produktem IBM Cognos Connection. Produkt IBM Cognos Connection stejně jako rozhraní webového prohlížeče v produktu IBM Cognos Express používá výchozí konfigurace prohlížeče. Nevyžaduje použití jazyka Java, prvků ActiveX nebo modulů plug-in a neinstaluje je. 8 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

19 Kromě výběrů pro zobrazení dat a vytváření objektů produkt IBM Cognos Connection zahrnuje: v Stránky portálu v v v v Ikona nové stránky otevře průvodce, kde je možné vytvořit přizpůsobitelnou stránku používající portlety k zobrazení různých typů obsahu najednou. Veřejné složky Veřejné složky zahrnují sdílený obsah produktu IBM Cognos Express, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Moje složky Moje složky zahrnují osobní obsah produktu IBM Cognos Express, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Předvolby uživatele Ikona Volby vlastní oblasti zahrnuje odkazy na Moje položky sledování, tedy seznamy výstrah a pravidla sledování, která usnadňují monitorování obchodních událostí, Moje předvolby, což jsou nastavení formátu, jazyka, časového pásma, kontaktních informací a obsahu portálu, a Moje aktivity a plány, tedy stavová okna, kde je možné nastavit předvolby produktu a monitorovat aktivity produktu IBM Cognos, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Odkaz na nástroje a aplikace Tlačítko Spustit poskytuje odkazy na moduly IBM Cognos Express Reporter Studio, webový klient produktu Xcelerator, webový klient modulu Advisor a modul IBM Cognos Administration. Informace o použití produktu IBM Cognos Connection naleznete v Uživatelské příručce produktu IBM Cognos Connection nebo v rámci Stručného přehledu online. Otevřená architektura produktu IBM Cognos Express značí, že můžete vybrat integraci produktu IBM Cognos Express do existujícího webového portálu organizace. Pomocí služeb portálu dodávaných s produktem IBM Cognos Express můžete produkt IBM Cognos Express integrovat s řadou portálů včetně následujících: v SAP Enterprise v IBM WebSphere v Plumtree Více informací naleznete v tématu "Nasazení portletů produktu Cognos do jiných portálů" v Příručce produktu IBM Cognos Connection. IBM Cognos Administration Modul IBM Cognos Administration představuje centrální rozhraní správy, které obsahuje administrativní úlohy produktu IBM Cognos Express. Poskytuje snadný přístup k celkové správě prostředí produktu IBM Cognos a lze k ní přistupovat prostřednictvím produktu IBM Cognos Connection. Modul IBM Cognos Administration je uspořádán do tří sekcí: v Stav Pomocí odkazů v této sekci můžete monitorovat aktivity, stav serveru a metriky systému a změnit některá nastavení systému. v Zabezpečení Kapitola 2. IBM Cognos Express 9

20 v Pomocí odkazů v této sekci můžete definovat uživatele, skupiny a role pro účely zabezpečení, konfigurovat možnosti pro rozhraní a studia a nastavit vlastnosti pro profily uživatelského rozhraní (profesionální a expresní) používané v modulu Report Studio. Konfigurace Pomocí odkazů v této sekci lze nastavit připojení zdrojů dat, nasadit obsah produktu IBM Cognos Express z jednoho úložiště obsahu do jiného, vytvořit distribuční seznamy a seznamy kontaktů, přidat tiskárny, nastavit styly, spravovat portlety a rozvržení portálů, spustit nebo zastavit dispečery a služby a změnit nastavení systému. Informace o použití modulu IBM Cognos Administration naleznete v Příručce pro administraci a zabezpečení produktu IBM Cognos. Query Studio Pomocí modulu Query Studio můžete bez dalších zkušeností rychle navrhovat, vytvářet a ukládat sestavy, abyste splnili požadavky na vytváření sestav, které nepokrývají standardní profesionální sestavy vytvořené v produktu Report Studio. Tato komponenta je k dispozici v modulu IBM Cognos Express Reporter. Informace o používání modulu Query Studio naleznete v Uživatelské příručce modulu Query Studio nebo v rámci Stručného přehledu online. Report Studio Pomocí modulu Report Studio mohou autoři sestav vytvářet, upravovat a distribuovat řadu profesionálních sestav. Dále mohou definovat šablony se standardními sestavami organizace, které mají být používány v modulu Query Studio, a upravovat sestavy vytvořené v modulu Query Studio. Tato komponenta je k dispozici v modulu IBM Cognos Express Reporter. Informace o použití modulu Report Studio naleznete v Uživatelské příručce expresní tvorby modulu Report Studio,vUživatelské příručce tvorby modulu IBM Cognos Report Studio Express nebo v rámci Stručného přehledu online. Business Insight IBM Cognos Business Insight je webový nástroj, který umožňuje využívat obsah IBM Cognos a externí zdroje dat k sestavení propracovaných interaktivních pracovních prostorů, které poskytují vhled a zajiš ují spolupráci při rozhodování. Business Insight Advanced IBM Cognos Business Insight Advanced je webový nástroj, který slouží k tvorbě sestav a analýze dat. Uživatelské rozhraní umožňuje běžným uživatelům získat vhled do svého podnikání. Produkt Business Insight Advanced vám umožní vytvářet zprávy s relačními nebo dimenzionálními zdroji dat a zobrazovat data v seznamech, kontingenčních tabulkách a grafech. Zároveň je možné používat vlastní externí zdroj dat. Business Insight Advanced lze otevřít dvěma různými způsoby: v z pracovního prostoru Business Insight k provádění rozšířených úprav nebo vytvoření nové sestavy (Provést více), v z nabídky Spustit v IBM Cognos Connection nebo z úvodní stránky (Vytvořit obchodní sestavy) k tvorbě nových či úpravám stávajících sestav. 10 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Stručný Obsah. IntelliMirror, 1. část: Přesměrování složek, Soubory offline, Správce synchronizace a Diskové kvóty 349

Stručný Obsah. IntelliMirror, 1. část: Přesměrování složek, Soubory offline, Správce synchronizace a Diskové kvóty 349 Stručný Obsah Kapitola 1 Základy Zásad skupiny 17 Kapitola 2 Správa Zásad skupiny pomocí GPMC 65 Kapitola 3 Způsob zpracování zásad skupiny 111 Kapitola 4 Řešení problémů se Zásadami skupiny 157 Kapitola

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více