IBM Cognos Express Verze Správa produktu IBM Cognos Express

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express"

Transkript

1 IBM Cognos Express Verze Správa produktu IBM Cognos Express

2 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace o produktu Dokument se vztahuje k produktu IBM Cognos Express verze a případně na jeho další vydání. Chcete-li zjistit, zda existují novější verze daného dokumentu, přejděte do Informačního centra IBM Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ v1r0m0/index.jsp). Licencované materiály - vlastnictví IBM. Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

3 Obsah Úvod ix Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express Kapitola 2. IBM Cognos Express Možnosti produktu IBM Cognos Express Komponenty produktu IBM Cognos Express Vrstva prezentace Aplikační vrstva Vrstva dat Kapitola 3. Příprava k instalaci Kontrola poznámek k verzi před instalací Kontrola podporovaných prostředí Ověřování požadavků na systém Požadavky na systém serveru Požadavky na klientský systém Nastavení konektivity vytváření sestav k používání dynamického režimu dotazu v relačních databázích Zabezpečení zdrojů dat Kapitola 4. Upgrade obsahu produktu IBM Cognos Express Upgrade z produktu Express 9.0 na produkt Express Upgrade z produktu Express 9.5 na produkt Express Upgrade z produktu Express na produkt Enterprise Kapitola 5. Instalace a konfigurace komponenty IBM Cognos Express Manager Instalace modulu IBM Cognos Express Manager Účet uživatele systému Windows produktu IBM Cognos Express Spuštění komponenty IBM Cognos Express Manager Změna konfigurace komponenty IBM Cognos Express Manager Odinstalace komponenty Express Manager Kapitola 6. Instalace produktů IBM Cognos Express Konfigurace nastavení předběžného načtení pro modul Express Advisor Druhý administrativní uživatel vytvořený na serveru modulu Xcelerator po instalaci modulu Xcelerator Kapitola 7. Nastavení ukázek produktu IBM Cognos Express Extrahování ukázek Nastavení ukázek produktu Informix Obnova databáze Informix Importování ukázek sestavy Vytváření připojení zdroje dat k databázím Informix Nastavení ukázek serveru ICAS Obnova krychlí serveru ICAS Importování ukázkových sestav pro server ICAS Vytvoření zdroje dat serveru ICAS Odebrání ukázkových balíků z produktu IBM Cognos Express Kapitola 8. Správa zdrojů dat Vytvoření zdroje dat Parametry připojení Problémy při vytváření zdroje dat Zpřístupnění dat serveru ICAS pro vytváření sestav a analýzu Copyright IBM Corp. 2009, 2012 iii

4 Opětovné publikování nebo odstranění zdroje dat Kapitola 9. Správa uživatelů a rolí Výchozí role komponenty Express Manager Role, které se v komponentě Express Manager zobrazí po instalaci produktu Express Přidání uživatelů do produktu IBM Cognos Express Změna informací o uživateli Přidání vlastních rolí do produktu IBM Cognos Express Přiřazení rolí uživatelům Povolit uživatelům stáhnout modul Performance Modeler Přiřazení oprávnění modulu Express Performance Modeler Přiřazení vlastních rolí uživateli služby Active Directory Přiřazení oprávnění administrátora produktu TM1 uživateli služby Active Directory Přiřazení přístupových práv ke krychli TM1 rolím produktu Cognos Express Povolení ověřování SSO Kerberos v produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Administration Kapitola 10. Správa distribuce klientského softwaru Distribuce klientského softwaru Kapitola 11. Správa produktu IBM Cognos Mobile Komponenty produktu IBM Cognos Mobile Služba produktu IBM Cognos Mobile Komponenty Rich Client produktu IBM Cognos Mobile Správa zpráv v mobilním zařízení Přistupování k serveru Spouštění zpráv v závislosti na umístění Produkt IBM Cognos Mobile používá v mobilním zařízení klávesové zkratky Zabezpečení Ochrana pomocí hesla Podpora protokolů HTML a HTTP během přihlašování Zabezpečení dat sestavy v mobilních zařízeních Mazání obsahu z mobilního zařízení Nastavení propůjčeného klíče Nastavení zásad ověřování uživatelů mobilního zařízení Kapitola 12. Zálohování a obnova obsahu produktu IBM Cognos Express Zálohování obsahu produktu IBM Cognos Express Zálohování obsahu produktu Cognos Express 9.5 nebo Plánování zálohy Zálohování dat serveru ICAS Obnovení obsahu produktu Express Obnova z produktu Express 10.1 do produktu Express Kapitola 13. Odstraňování problémů produktu IBM Cognos Express Prostředky odstraňování problémů Chybové zprávy Soubory protokolu Prohlížeč událostí systému Windows Zobrazení definice sestavy v modulu Query Studio Volání centra IBM Cognos Resource Center Diagnostické nástroje produktu IBM Cognos Chybové zprávy komponenty IBM Cognos Express Manager Nelze se připojit k úložišti obsahu SDK-ERR-0088 Služba produktu IBM Cognos Express aktuálně není dostupná PRS-CSE-1258 Došlo k problému v průběhu ověřování informací o možnostech relace MOD-ERR-0001 Na tomto počítači již byla instalována verze serveru produktu TM Při přidání nové domény nedojde ke spuštění produktu Xcelerator Chyba UDA-SQL-0031 při připojení k databázovému serveru s použitím japonského prostředí Výzva k zadání hesla pro uživatele se jménem icognosexpress iv IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

5 Došlo k chybě při pokusu o instalaci produktu IBM Cognos Express po zrušené instalaci SDK-ERR-0064 Instalace modulu Planner se nezdařila Odstraňování problému produktu Cognos Mobile Protokolování Problémy serveru služby produktu Cognos Mobile Problémy s klientem služby produktu Cognos Mobile Dodatek A. Funkce usnadnění přístupu Klávesové zkratky IBM a usnadnění Dodatek B. Konfigurace serveru SharePoint v produktu IBM Cognos Express Povolení jednotného přihlášení pomocí sdíleného tajného klíče Konfigurace prostoru jmen Active Directory pro samostatné přihlášení Vytváření a konfigurace prostoru jmen vlastního poskytovatele prostředí Java Konfigurace přístupu jednotného přihlášení ke službám Portal Services Vytvoření balíku Nasazení obsahu produktu IBM Cognos Express na server Sharepoint Dodatek C. Rozšířené konfigurační úlohy pro moduly IBM Cognos Express Advisor a Data Advisor Konfigurace prostředí ODBC pro modul Express Data Advisor Konfigurace pro metodu založenou na klientu Konfigurace pro metodu založenou na serveru Konfigurace poskytovatele protokolu XML Poskytovatel protokolu XML Instalace map Základní informace o struktuře adresářů a knihoven Přidání map pro modul IBM Cognos Express Advisor Základní informace o vrstvách a tvarech Základní informace o souboru mapování Instalace obrázků pro modul IBM Cognos Express Advisor Konfigurace maximálního počtu řádků faktů na krychli pro modul Express Data Advisor Dodatek D. Nastavení rozšířených možností produktu IBM Cognos Mobile Správa uložených zpráv Správa velikosti dongu podprocesu Správa velikosti fondu databázového připojení Zákaz procházení nebo vyhledávání obsahu Ukládání pověření v zařízení Omezení přístupu k místním datům Určení tolerance obnovení u plánovaných sestav Správa zasílání snímků obrazovky em (nativní klient zařízení ipad) Nastavení kódu zabezpečení a vypršení časového limitu (nativní aplikace zařízení ipad) Nastavení omezení přístupu nativní aplikace zařízení ipad Dodatek E. Instalace a konfigurace brány produktu IBM Cognos Express Instalace a konfigurace brány Konfigurace webového serveru Konfigurace serveru produktu IBM Cognos Express pro danou bránu Dodatek F. Instalace přeložené produktové dokumentace Dodatek G. Ruční zálohování a obnova produktu IBM Cognos Express Dodatek H. Konfigurační soubor serveru Tm1s.cfg Umístění souboru Tm1s.cfg Ukázkový soubor Tm1s.cfg Parametry v souboru Tm1s.cfg Obsah v

6 AdminHost Změna plánu parametru AllowReadOnlyChore AllowSeparateNandCRules AllRuleCalcStargateOptimization AuditLogMaxFileSize AuditLogMaxQueryMemory AuditLogMaxTempFileSize AuditLogOn AuditLogUpdateInterval CalculationThresholdForStorage CAMSSLCertificate CheckFeedersMaximumCells ClientCAMURI ClientPingCAMPassport CAMPortalVariableFile ClientMessagePortNumber ClientPropertiesSyncInterval ClientVersionMaximum ClientVersionMinimum ClientVersionPrecision DataBaseDirectory DefaultMeasuresDimension DisableMemoryCache DisableSandboxing DisableWorksheetView Display_Info_DBType_R DistributedPlanningOutputDir DownTime ExcelWebPublishEnabled ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange GroupsCreationLimit IdleConnectionTimeOutSeconds IntegratedSecurityMode IPAddress Verze protokolu IP JobQueuing JobQueueMaxWaitTime JobQueueThreadPoolSize JobQueueThreadSleepTime Language LDAPUseServerAccount LDAPPasswordFile LDAPPasswordKeyFile LockPagesInMemory LoggingDirectory LogReleaseLineCount MaskUserNameInServerTools MaximumCubeLoadThreads MaximumLoginAttempts MaximumMemoryForSubsetUndo MaximumSynchAttempts MaximumTILockObjects MaximumUserSandboxSize MaximumViewSize MaxUndoHoldLineCount MessageCompression NetRecvBlockingWaitLimitSeconds NetRecvMaxClientIOWaitWithinAPIsSeconds ParallelInteraction PasswordMinimumLength PasswordSource vi IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

7 PerformanceMonitorOn PersistentFeeders PortNumber PrivilegeGenerationOptimization ProgressMessage ProportionSpreadToZeroCells RawStoreDirectory ReceiveProgressResponseTimeoutSecs RunningInBackground RulesOverwriteCellsOnLoad SAPLoggingEnabled SAPLogFilePath SaveTime SecurityPackageName ServerCAMURI ServerLogging ServerName ServicePrincipalName SkipLoadingAliases SkipSSLCAMHostCheck SpreadingPrecision SpreadingPrecision (konsolidovaná zadržení) SubsetElementBreatherCount StartupChores SyncUnitSize UserDefinedCalculations UseLocalCopiesforPublicDynamicSubsets UseSQLFetch UseSQLFetchScroll UseSQLExtendedFetch UseSSL UseStargateForRules ViewConsolidationOptimization ViewConsolidationOptimizationMethod Dodatek I. Konfigurační soubor klienta Tm1p.ini Umístění souboru Tm1p.ini Parametry v souboru Tm1p.ini AdminHost AdminSvrSSLCertAuthority AdminSvrSSLCertID AdminSvrSSLCertRevList AdminSvrSSLExportKeyID AdvancedRulesEditor AllowImportCamClients BrowseDisplayReadsRightToLeft ClassicSliceMode CognosGatewayURI ConnectLocalAtStartup DataBaseDirectory DimensionDownloadMaxSize DisplayApplications DisplayChores DisplayControlCubes DisplayCubes DisplayDimensions DisplayExplorerPropertiesWindow DisplayProcesses DisplayReplications ExpandRowHeaderWidth ExportAdminSvrSSLCert InSpreadsheetBrowser IntegratedLogin Obsah vii

8 Language LocalServerNetworkProtocol MainWindowLayoutInfo PreviousAdminHosts PreviousDataDirectories SecurityAssignmentWindowLayoutInfo SentMsgsToServerCountWarning ShowAdminHostChangeWarning ShowAliasAttributeWarning ShowChoresSchedulingWarning ShowCubeReplicationWarning ShowDimDeleteElementWarning ShowDimensionAccessWarning ShowDynamicSubsetWarning ShowPickOperationWarning ShowProcessUNASCIIWarning ShowProcessUNODBCWarning SliceNewWorkbook SubsetWindowLayoutInfo TM1RebuildDefault Upozornění Rejstřík viii IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

9 Úvod Tento dokument je určen pro použití produktu IBM Cognos Express. Produkt IBM Cognos Express představuje snadné, avšak úplné řešení, které integruje veškeré důležité funkce Business Intelligence a plánování. Tato příručka poskytuje přehled produktu IBM Cognos Express, jeho sledu prací a jeho architektury. Dále popisuje způsob instalace a správy komponenty IBM Cognos Express Manager a čtyř jejích modulů: IBM Cognos Express Advisor, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner a IBM Cognos Express Xcelerator. Cílová skupina Plné využití této příručky vyžaduje následující znalosti: v Základní zkušenosti s operačním systémem Microsoft Windows v Existující serverové prostředí a infrastrukturu zabezpečení ve vaší organizaci v Problémy zabezpečení v Koncepce vytváření sestav, analýzy a plánování Hledání informací Chcete-li na webu vyhledat dokumentaci k produktu IBM Cognos, včetně veškeré přeložené dokumentace, přejděte do některého z Informačních center produktu IBM Cognos na adrese IBM Informační centra produktu Cognos (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/ v1r0m0/index.jsp). Poznámky k verzi jsou publikovány přímo v Informačních centrech a obsahují odkazy na nejnovější technické poznámky a opravy APAR. Také si můžete přečíst instalační příručky a poznámky k verzi ve formátu PDF přímo z disků produktů IBM Cognos. Použití stručných přehledů Stručné přehledy jsou krátké výukové programy online, které ilustrují klíčové funkce komponent produktu IBM Cognos. Chcete-li zobrazit rychlý přehled, přejděte na stránku Vítá vás produkt IBM Cognos Express a klepněte na tlačítko Stručný přehled v pravém dolním rohu této stránky nebo jej zobrazte prostřednictvím nabídky Nápověda v produktu IBM Cognos Connection. Funkce usnadnění přístupu Tento produkt v současné době nepodporuje funkce usnadnění přístupu, které pomáhají uživatelům s fyzickým postižením, jako je omezená hybnost nebo vada zraku, používat tento produkt. Prohlášení o záměrech Tato dokumentace popisuje aktuální funkce produktu. Může obsahovat i odkazy na funkce, které nyní nemusí být k dispozici. Nelze z toho vyvozovat žádné závěry o jejich budoucí dostupnosti. Žádný z těchto odkazů nepředstavuje závazek, slib nebo právní povinnost dodat některý materiál, kód či funkci. Vývoj, vydávání a načasování funkcí je zcela v kompetenci společnosti IBM. Copyright IBM Corp. 2009, 2012 ix

10 Právní omezení pro ukázky Společnost Great Outdoors Company, GO Sales, variace názvu Great Outdoors, jako například GO Contributor a GO New Stores, a ukázky plánování ilustrují fiktivní obchodní operace s ukázkovými daty, která se používají k vytváření ukázkových aplikací pro společnost IBM a její zákazníky. Tyto fiktivní záznamy obsahují ukázková data pro prodejní transakce, distribuci produktů, finance a lidské zdroje. Jakákoli podobnost se skutečnými jmény, adresami, kontaktními čísly nebo hodnotami transakcí je zcela náhodná. Jiné ukázkové soubory mohou jako ukázková data pro vytváření ukázkových aplikací obsahovat fiktivní počítačově generovaná data, reálná data z vědeckých nebo veřejných zdrojů nebo data použitá se souhlasem vlastníka autorských práv. Uvedené názvy produktů mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Nepovolené kopírování je zakázáno. x IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

11 Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express Neradi čtete manuály? Tato sekce obsahuje všechny potřebné informace. Filosofie produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express je samostatnou aplikací, která poskytuje vše potřebné k vytváření sestav, plánování a analýze dat společnosti. Produkt IBM Cognos Express je navržen s cílem dosažení jednoduchosti. Chceme, aby i jeho instalace byla snadnou záležitostí. Po instalaci produktu IBM Cognos Express zjistíte, že podporu oddělení IT budete potřebovat velmi zřídka. Návrh produktu byl zvolen tak, aby uživatelům poskytoval optimální výkon bez nutnosti dalšího nastavení. Produkt IBM Cognos Express je konfigurován ke spuštění na jednom serveru, což vede ke zrychlení procesu instalace a konfigurace. Produkt Express zahrnuje vše potřebné k rychlému nastavení a spuštění výrobního prostředí. Cíle návrhu produktu IBM Cognos Express byly následující: v Zjednodušit používání produktu pomocí výběru správných nastavení konfigurace, zobrazovat výzvy pouze v případě potřeby a ujistit se, že výchozí volby fungují. v Umožnit instalaci pouze požadovaných produktů. v Konfigurovat všechny komponenty automaticky v průběhu instalace, aby po spuštění spolupracovaly s ostatními produkty. v Poskytnout místo, odkud lze monitorovat a spravovat systém. v Minimalizovat požadavky na vlastní konfiguraci. Při používání produktů IBM Cognos Express však lze nadále využívat voleb rozšířené konfigurace. Součásti produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express je dodáván s následujícími součástmi: v IBM Cognos Express Reporter, zahrnující tyto komponenty serveru Cognos BI: IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Query Studio, IBM Cognos Business Insight Advanced a klientský produkt IBM Cognos Framework Manager v IBM Cognos Express Advisor, využívající možnosti analýzy produktu IBM Cognos Executive Viewer. v IBM Cognos Express Planner, umožňující automatické plánování a vytváření rozpočtů a předpovědí včetně modulu IBM Cognos Performance Modeler. v IBM Cognos Express Xcelerator, využívající možnosti webových aplikací doplňků aplikace Excel produktu IBM Cognos TM1. v IBM Cognos Express Manager, poskytující jednoduché rozhraní pro instalaci a administrativní úlohy včetně modulu IBM Cognos Administration produktu IBM Cognos 8. v IBM Cognos Insight, který vám umožní díky vytváření spravovaných pracovních prostorů analyzovat data, zkoumat scénáře a ovlivňovat rozhodnutí. v ICAS (IBM Cognos Analytic Server), poskytující výkonnou analýzu v paměti a možnosti zpětného zápisu pro uživatele produktu Cognos Express. v IBM Cognos Architect a IBM Cognos Express Data Advisor, klientský software, který lze použít k modelování dat a správě krychlí v rámci produktů IBM Cognos Express. Copyright IBM Corp. 2009,

12 v Cognos Connection, portál produktu IBM Cognos Express. v Vestavěné ověřování. Pokud však používáte službu Active Directory, můžete produkt IBM Cognos Express konfigurovat k použití systému službu Active Directory. První akce Před instalací softwaru je nutné provést následující akce: v Zkontrolujte poznámky k verzi. v Zkontrolujte podporovaná prostředí. v Ověřte systémové požadavky. Úlohy produktu IBM Cognos Express Jako administrátor IBM Cognos Express musíte dokončit až osm úloh. Některé z následujících úloh stačí provést pouze jednou. V závislosti na prostředí některé z těchto úloh nemusí být nutné. Sled prací administrátora produktu IBM Cognos Express se zobrazí v následujícím diagramu. Klepnutím na odkaz v legendě sledu prací zobrazíte kroky pro jednotlivé úlohy. Obrázek 1. Sled prací administrátora produktu IBM Cognos Express Legenda sledu prací 1. Nainstalujte komponentu IBM Cognos Express Manager 2. Konfigurujte produkt IBM Cognos Express 2 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

13 3. Kapitola 6, Instalace produktů IBM Cognos Express, na stránce 31: v IBM Cognos Express Advisor v IBM Cognos Express Planner v IBM Cognos Express Reporter v IBM Cognos Express Xcelerator 4. Nainstalujte jednu nebo více z následujících klientských aplikací pro stolní počítače a ujistěte se, že fungují správně: v Cognos Insight Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Insight" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Data Advisor Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu IBM Cognos Express Data Advisor" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Architect Více informací naleznete v části "Instalace modulu Architect" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Klient produktu Xcelerator Více informací naleznete v části "Instalace klienta modulu Xcelerator" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Framework Manager Více informací naleznete v části "Instalace modulu Framework Manager" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. v Performance Modeler Více informací naleznete v části "Instalace a spuštění modulu Performance Modeler" v tématu Začínáme s produktem IBM Cognos Express. Tyto klientské aplikace jsou obvykle instalovány koncovými uživateli na vzdálené stolní počítače. Před zpřístupněním pro koncové uživatele je můžete nainstalovat na serveru produktu IBM Cognos Express pro účely testování. 5. Nainstalujte komponentu IBM Cognos Express samples 6. Přidat zdroje dat 7. Přidat uživatele 8. Upozornit uživatele a odkázat je na úvodní stránku Nezapomeňte na podporu uživatelů. Někteří uživatelé produktu IBM Cognos Express nemusí být technicky orientovaní. Mohou na vás mít otázky. Někteří uživatelé mohou vyžadovat seznámení se serverem produktu IBM Cognos Express. Dále je nutné se ujistit, že uživatelé mohou přistupovat ke klientským aplikacím. Kapitola 1. Potřebné informace o produktu IBM Cognos Express 3

14 4 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

15 Kapitola 2. IBM Cognos Express Jako administrátor produktu IBM Cognos Express byste měli znát základní informace o produktu IBM Cognos Express a o jeho použití. Není nutné znát technické podrobnosti. Základní znalosti o produktech IBM Cognos vám však pomohou využít potenciál produktu IBM Cognos Express. Tato kapitola vysvětluje následující prvky: v Možnosti produktu IBM Cognos Express v Komponenty produktu IBM Cognos Express Možnosti produktu IBM Cognos Express Produkt IBM Cognos Express poskytuje základní možnosti vytváření sestav, analýzu, panely dashboard, záznamy s vyhodnocením a plánování cílené a cenově přizpůsobené pro společnosti střední velikosti. Vše je obsaženo v samostatném řešení, které usnadňuje vlastnictví, provoz i růst. Především však produkt společnostem střední velikosti poskytuje konzistentní důvěryhodné informace pro rychlejší a kvalifikovanější rozhodování za účelem správy nákladů, zvýšení výnosů a růstu společnosti. Pro organizace, které právě začínají s vývojem strategie správy výkonu, produkt IBM Cognos Express zahrnuje všechny potřebné prvky. Nabízí výkonné, ale jednoduché nástroje pro začátečníky i zkušené uživatele, což vede k oblibě produktu mezi uživateli. Produkt IBM Cognos Express je jednoduchý Produkt IBM Cognos Express je navržen, aby byl pro uživatele jednoduchý. v Snadná instalace Produkt IBM Cognos Express zahrnuje všechny předpoklady úspěchu při použití předkonfigurovaného řešení, které nevyžaduje žádné sestavení. Všechny aspekty instalace, nasazení a správy řídí centralizovaná konzola, takže tyto akce vyžadují pouze několik klepnutí myší. v Snadné použití Samoobslužnost umožňuje běžným uživatelům samostatně analyzovat informace a vytvářet a upravovat sestavy -atovšebeznutnosti podpory ze strany oddělení IT. Tato skutečnost zajiš uje, že data jsou prezentována v kontextu srozumitelném pro běžné uživatele. Dále zajiš uje přesnost a konzistenci dat v rámci organizace. To umožňuje ředitelům a manažerům jednotlivých oddělení věnovat čas analýze dat namísto zjiš ování, která data jsou správná. v Snadná koupě Produkt IBM Cognos Express svým balením a cenou umožňuje společnostem začít v malém měřítku a při zjištění jeho potenciálu využití produktu postupně navyšovat. Vzhledem k neexistenci skrytých nákladů na další software a skutečně snadnému použití produkt nabízí rychlý návrat počáteční investice a předvídatelných nákladů spojených s jeho používáním. Společnosti mohou snadno přizpůsobit projekty a požadavky omezenému rozpočtu a zdrojům. Produkt IBM Cognos Express je kompletní Produkt IBM Cognos Express představuje úplné řešení schopností Business Intelligence a plánování. Můžete jej zakoupit celý, nebo pořídit pouze konkrétní funkce, které potřebujete Copyright IBM Corp. 2009,

16 dnes, a v budoucnu růst spolu s produktem. Produkt IBM Cognos Express integruje čtyři výkonné produkty: IBM Cognos Express Xcelerator, IBM Cognos Express Reporter, IBM Cognos Express Planner a IBM Cognos Express Advisor. v ModulIBM Cognos Express Xcelerator představuje plánování a obchodní analýzu založené na aplikaci Microsoft Excel. Díky výkonnému jádru analýzy v paměti produkt transformuje běžné tabulky pro potřeby vytváření sestav a vícerozměrné analýzy v reálném čase. Rozšiřuje známé rozhraní aplikace Excel a usnadňuje běžným uživatelům získání přehledu o společnosti a o akcích, které vedou k optimalizaci obchodních operací. v Modul IBM Cognos Express Reporter představuje samoobslužné vytváření sestav a ad hoc dotazy. Umožňuje běžným uživatelům přistupovat k sestavám, případně je upravovat nebo vytvářet, s využitím samoobslužného vytváření sestav a možností dotazu typu ad hoc. To umožňuje doručení správných informací v příslušném rozhraní všem běžným uživatelům a splnění všech obchodních požadavků. v Modul IBM Cognos Express Advisor umožňuje volnou analýzu a vizualizaci. Umožňuje snadné vytváření působivých analýz a vizualizací. Produkt poskytuje propracované analýzy s bohatými vizualizacemi a intuitivními možnostmi získání přehledu či podrobnějších informací. Jejich původcem je rychlé a výkonné jádro analýzy v paměti s možností zpětného zápisu, což umožňuje využití možných scénářů při optimalizaci pro obchodní účely. v Modul IBM Cognos Express umožňuje automatické plánování a vytváření rozpočtů a předpovědí. Finanční plánovači mohou vytvářet centralizované plánovací modely a uživatelé v rámci celé organizace mohou k plánům kontinuálně přispívat na základě šablon. Produkt IBM Cognos Express pomáhá Pomocí produktu IBM Cognos Express mohou společnosti pracovat s informacemi podle potřeby. To znamená snadný a rychlý přístup k relevantním informacím. Můžete si být jisti, že prezentovaná čísla se shodují v rámci celé organizace. Informace jsou prezentovány v obchodním kontextu, což usnadňuje jejich porozumění a rychlé cílené rozhodování namísto dlouhých diskusí, jakým směrem se ubírat. Schopnosti Business Intelligence jsou navíc nyní spojeny s plánováním, takže z myšlenek se mohou okamžitě stát akce. Produkt IBM Cognos Express pomáhá v následujících oblastech v Komunikace v rámci celé organizace pomocí záznamů s vyhodnocením a panelů dashboard, které poskytují zřetelný přehled úrovní výkonu a nových trendů v Sledování klíčových metrik výkonu v rámci procesů, produktů nebo dodávek a zobrazení podrobných informací o transakcích v Překonání rizika a omezení obchodních procesů uvedených pouze v tabulkách v Provedení výkonné, ale jednoduché analýzy k zjištění příčiny události nebo akce v Zobrazení podrobností k zjištění základních trendů, které ovlivňují chování zákazníků, prodeje a marketing, a vlastností dodávek v Používejte správné informace, které jsou nutným základem optimálních rozhodnutí vedoucích k vytváření zisku, snižování nákladů a využití aktiv. 6 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

17 Komponenty produktu IBM Cognos Express Následující diagram uvádí architekturu produktu IBM Cognos Express. Vrstva prezentace Produkt IBM Cognos Express je nainstalován a konfigurován pomocí komponenty IBM Cognos Express Manager uživatelem, který je administrátorem produktu IBM Cognos Express. Komponenta IBM Cognos Express Manager je používána také ke správě obsahu a zabezpečení. Kromě komponenty IBM Cognos Express Manager produkt IBM Cognos Express zahrnuje webová rozhraní a rozhraní založená na operačním systému Microsoft Windows. Ke specifickému obsahu produktu IBM Cognos Express lze také přistupovat v mobilních zařízeních. Webová rozhraní IBM Cognos Express Manager Rozhraní založená na systému Windows Cognos Insight Kapitola 2. IBM Cognos Express 7

18 Webová rozhraní IBM Cognos Connection Business Insight IBM Cognos Administration Query Studio Report Studio Rozhraní založená na systému Windows Data Advisor Architect Klient produktu Xcelerator Framework Manager Performance Modeler Business Insight Advanced Advisor Xcelerator Webová uživatelská rozhraní Webová rozhraní s nulovými požadavky na místo zahrnují následující moduly: v IBM Cognos Express Manager v IBM Cognos Connection v IBM Cognos Administration v Query Studio v Report Studio v Business Insight v Business Insight Advanced v Advisor v Planner Contributor v Xcelerator Rozhraní, která jsou k dispozici uživatelům, závisí na nainstalovaných serverových produktech IBM Cognos Express a na tom, zda jsou zpřístupněny produkty klientů. IBM Cognos Express Manager Pomocí komponenty IBM Cognos Express Manager mohou administrátoři bez dalších znalostí rychle nainstalovat a spravovat produkty IBM Cognos Express. IBM Cognos Connection Produkt IBM Cognos Connection je webovým portálem poskytovaným s produktem IBM Cognos Express, který nabízí jeden přístupový bod k datům organizace pro vlastní produkty. Poskytuje jeden vstupní bod pro zadávání dotazů, analýzu, uspořádání dat a vytváření sestav. Z produktu IBM Cognos Connection můžete spustit všechny webové aplikace produktu IBM Cognos Express. Ostatní aplikace Business Intelligence a adresy URL těchto aplikací lze integrovat s produktem IBM Cognos Connection. Produkt IBM Cognos Connection stejně jako rozhraní webového prohlížeče v produktu IBM Cognos Express používá výchozí konfigurace prohlížeče. Nevyžaduje použití jazyka Java, prvků ActiveX nebo modulů plug-in a neinstaluje je. 8 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

19 Kromě výběrů pro zobrazení dat a vytváření objektů produkt IBM Cognos Connection zahrnuje: v Stránky portálu v v v v Ikona nové stránky otevře průvodce, kde je možné vytvořit přizpůsobitelnou stránku používající portlety k zobrazení různých typů obsahu najednou. Veřejné složky Veřejné složky zahrnují sdílený obsah produktu IBM Cognos Express, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Moje složky Moje složky zahrnují osobní obsah produktu IBM Cognos Express, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Předvolby uživatele Ikona Volby vlastní oblasti zahrnuje odkazy na Moje položky sledování, tedy seznamy výstrah a pravidla sledování, která usnadňují monitorování obchodních událostí, Moje předvolby, což jsou nastavení formátu, jazyka, časového pásma, kontaktních informací a obsahu portálu, a Moje aktivity a plány, tedy stavová okna, kde je možné nastavit předvolby produktu a monitorovat aktivity produktu IBM Cognos, jako jsou například balíky, sestavy a krychle produktu Xcelerator. Odkaz na nástroje a aplikace Tlačítko Spustit poskytuje odkazy na moduly IBM Cognos Express Reporter Studio, webový klient produktu Xcelerator, webový klient modulu Advisor a modul IBM Cognos Administration. Informace o použití produktu IBM Cognos Connection naleznete v Uživatelské příručce produktu IBM Cognos Connection nebo v rámci Stručného přehledu online. Otevřená architektura produktu IBM Cognos Express značí, že můžete vybrat integraci produktu IBM Cognos Express do existujícího webového portálu organizace. Pomocí služeb portálu dodávaných s produktem IBM Cognos Express můžete produkt IBM Cognos Express integrovat s řadou portálů včetně následujících: v SAP Enterprise v IBM WebSphere v Plumtree Více informací naleznete v tématu "Nasazení portletů produktu Cognos do jiných portálů" v Příručce produktu IBM Cognos Connection. IBM Cognos Administration Modul IBM Cognos Administration představuje centrální rozhraní správy, které obsahuje administrativní úlohy produktu IBM Cognos Express. Poskytuje snadný přístup k celkové správě prostředí produktu IBM Cognos a lze k ní přistupovat prostřednictvím produktu IBM Cognos Connection. Modul IBM Cognos Administration je uspořádán do tří sekcí: v Stav Pomocí odkazů v této sekci můžete monitorovat aktivity, stav serveru a metriky systému a změnit některá nastavení systému. v Zabezpečení Kapitola 2. IBM Cognos Express 9

20 v Pomocí odkazů v této sekci můžete definovat uživatele, skupiny a role pro účely zabezpečení, konfigurovat možnosti pro rozhraní a studia a nastavit vlastnosti pro profily uživatelského rozhraní (profesionální a expresní) používané v modulu Report Studio. Konfigurace Pomocí odkazů v této sekci lze nastavit připojení zdrojů dat, nasadit obsah produktu IBM Cognos Express z jednoho úložiště obsahu do jiného, vytvořit distribuční seznamy a seznamy kontaktů, přidat tiskárny, nastavit styly, spravovat portlety a rozvržení portálů, spustit nebo zastavit dispečery a služby a změnit nastavení systému. Informace o použití modulu IBM Cognos Administration naleznete v Příručce pro administraci a zabezpečení produktu IBM Cognos. Query Studio Pomocí modulu Query Studio můžete bez dalších zkušeností rychle navrhovat, vytvářet a ukládat sestavy, abyste splnili požadavky na vytváření sestav, které nepokrývají standardní profesionální sestavy vytvořené v produktu Report Studio. Tato komponenta je k dispozici v modulu IBM Cognos Express Reporter. Informace o používání modulu Query Studio naleznete v Uživatelské příručce modulu Query Studio nebo v rámci Stručného přehledu online. Report Studio Pomocí modulu Report Studio mohou autoři sestav vytvářet, upravovat a distribuovat řadu profesionálních sestav. Dále mohou definovat šablony se standardními sestavami organizace, které mají být používány v modulu Query Studio, a upravovat sestavy vytvořené v modulu Query Studio. Tato komponenta je k dispozici v modulu IBM Cognos Express Reporter. Informace o použití modulu Report Studio naleznete v Uživatelské příručce expresní tvorby modulu Report Studio,vUživatelské příručce tvorby modulu IBM Cognos Report Studio Express nebo v rámci Stručného přehledu online. Business Insight IBM Cognos Business Insight je webový nástroj, který umožňuje využívat obsah IBM Cognos a externí zdroje dat k sestavení propracovaných interaktivních pracovních prostorů, které poskytují vhled a zajiš ují spolupráci při rozhodování. Business Insight Advanced IBM Cognos Business Insight Advanced je webový nástroj, který slouží k tvorbě sestav a analýze dat. Uživatelské rozhraní umožňuje běžným uživatelům získat vhled do svého podnikání. Produkt Business Insight Advanced vám umožní vytvářet zprávy s relačními nebo dimenzionálními zdroji dat a zobrazovat data v seznamech, kontingenčních tabulkách a grafech. Zároveň je možné používat vlastní externí zdroj dat. Business Insight Advanced lze otevřít dvěma různými způsoby: v z pracovního prostoru Business Insight k provádění rozšířených úprav nebo vytvoření nové sestavy (Provést více), v z nabídky Spustit v IBM Cognos Connection nebo z úvodní stránky (Vytvořit obchodní sestavy) k tvorbě nových či úpravám stávajících sestav. 10 IBM Cognos Express Verze : Správa produktu IBM Cognos Express

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více