za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Střední průmyslová škola Volyně Resslova 440, Volyně Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích RNDr. Jiří Homolka 15. září 2014

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole...3 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku...3 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy...4 4) Údaje o přijímacím řízení...4 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...4 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...4 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...5 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...5 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi ) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle

3 1) Základní údaje o škole Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Identifikátor zařízení: IZO: IČ: Adresa: Resslova 440, Volyně Odloučená pracoviště: Domov mládeže, Domova mládeže 597, Volyně Telefon: Fax: Internet, stránka: Charakteristika školy: Školní jídelna, Školní 716, Volyně , , xx Organizace poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání a náročnou praktickou přípravu, zabezpečuje ubytování a stravování žáků. Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Školská rada: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích příspěvková organizace RNDr. Jiří Homolka Ing. Petr Červený, Ing. Bc. Marie Hrdinová, Mgr. Ivana Jandová, Marie Kratinová, Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled učebních plánů pro aktivní obory v příslušném školním roce zařazené v rejstříku škol a školských zařízení rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 19. prosince 2007 včetně schvalovacích doložek MŠMT M / 01 Nábytkářská a dřevařská výroba č.j / Školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku Zaměření: Dřevěné konstrukce M / 01 Stavebnictví č.j / Školní vzdělávací program: Stavebnictví 3

4 Zaměření: Pozemní stavitelství Zaměření: Pozemní stavitelství a architektura M / 01 Technická zařízení budov č.j / Školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov M / 11 Design interiéru č.j / Školní vzdělávací program: Design interiéru 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Všichni pedagogičtí pracovnící splňují požadavky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. 4) Údaje o přijímacím řízení Proti přijímacímu řízení na SPŠ nebylo řešeno žádné odvolání. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou vedeny v systému SAS a vstup do přehledu je podmíněn heslem. K maturitním zkouškám ve školním roce 2013/2014 bylo připuštěno 96,97% žáků. V profilové (školní) části byla úspěšnost 97,92%, u společné (státní) části maturitní zkoušky byla úspěšnost 93,75%. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pověřeným pracovníkem prevence sociálně patologických jevů na úseku školy je pan Milan Šperl, DiS., na úseku domova mládeže paní vychovatelka Jaroslava Štěpánková. Pro všechny žáky bylo uskutečněno několik přednášek či besed s lékaři, pracovníky protidrogové prevence. V rámci protidrogové prevence se na domově mládeže uskutečnila beseda žáků s učiteli. Pro žáky 1. ročníků byl v září 2014 ve spolupráci s lektory spolku DO SVĚTA zorganizován v Střelských Hošticích adaptační kurz pod názvem "Šedesátka" (akce se zúčastnilo celkem 73 žáků). V červnu 2014 byl pro žáky druhých ročníků připraven zážitkový program Za školou ve spolupráci s o.s. AZ Outdoor Vimperk, Policií ČR, Armádou ČR a ČČK (účast 62 žáků druhých ročníků). V podobném duchu se organizovala aktivita zaměřená na základy vodní turistiky pod názvem Zkouška na prázdniny, které se zúčastnilo 50 žáků ze tří tříd. Po celý školní rok byla pro žáky k dispozici knihovnička AIDS a drogy. Pro podmínky obou sdružených škol (VOŠ, SPŠ) byl zaktualizován s účinností od 1. září 2013 Program proti šikanování, který je neoddělitelnou součástí Minimálního preventivního programu. Kromě výchozích materiálů k programu proti šikanování včetně odkazů na příslušné webové stránky jsou zde rozpracované konkrétní kroky celoškolní koncepce prevence sociálně patologických jevů. Současně byl vytvořen krizový plán pro scénář první pomoci u počátečních stádií šikanování a u pokročilé šikany. Ve školním roce 2013/2014 ve škole ani domově mládeže nebyly zaznamenány žádné projevy šikany. 4

5 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v souladu s 160 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V rozpočtovém roce 2012 byly použity prostředky v celkové výši ,- Kč. Z uvedených prostředků bylo 2 700,- Kč použito na akce akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě zmíněných prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo z vlastních zdrojů příspěvkové organizace vyčleněno dalších ,- Kč na vzdělávání zaměstnanců školy (převážně učitelů odborných předmětů, školení v grafických programech). 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) pro žáky - přístup na Internet ve školní knihovně v odpoledních a podvečerních hodinách, vysokorychlostní připojení na domově mládeže - přístup do učeben výpočetní techniky v odpoledních a podvečerních hodinách - sportovní utkání v odbíjené a florbalu mezi žáky a učiteli, - organizovaná sportovní činnost pod vedením ped. pracovníků DM - florbalový turnaj tříd - futsalový turnaj žáků ubytovaných na DM - sportovní dny v závěru školního roku - školní turnaje ve stolním tenise, florbalu a badmintonu - školní výstava žákovských a studentských prací - příležitostná setkání s odborníky z praxe (poradní sbor školy) - výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru v areálu školy - nepovinný předmět řízení motorových vozidel - pro žáky všech ročníků (financováno z mimorozpočtových zdrojů) - plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů (výuka specializace dřevěné konstrukce a interiérová tvorba, kurz řezbářství, účast na výstavách a veletrzích zaměřených na studovaný obor) - péče o zaostávající žáky - konzultační hodiny všech učitelů, doučovací kroužky z předmětů podle momentální potřeby, spolupráce mezi vychovateli a učiteli - péče o výjimečně nadané žáky - volitelný předmět cvičení z matematiky pro žáky čtvrtých ročníků, kroužek designu pro výtvarně nadané žáky, kroužek řezbářství - všichni absolventi obdrželi společně s maturitním vysvědčením Europass, který by jim měl usnadnit vstup na trh práce (verze v českém a anglickém jazyce) - Snowboardový kurz pro žáky třetích ročníků - Kubova Huť - 20 žáků - Lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy - Lipno nad Vltavou - 17 žáků - ve zvláštních případech škola spolupracuje s PPP a SPC - exkurze žáků všech tříd do podniků podle studovaného oboru, návštěva divadla žáků čtvrtých ročníků v Praze, přednášky zástupců různých firem (Bramac, Heluz, Kronospan, CPD, HELUZ, Ekoplastik, Ciur, Mafell, 5

6 Fermacell, Hasit, BLUM, Schiedel, PENATUS, ) pro žáky přímo v budově školy - přednáška odborníků z České republiky, Finska, Velké Británie, Belgie, Německa, Slovenska, Kanady, Rakouska a Švýcarska o dřevostavbách - tematická exkurze žáků všech oborů v rámci výuky dějepisu a společenských věd do Dachau (SRN), Muzea na demarkační linii Rokycany - exkurze žáků uměleckého oboru na Designblok 2013 v Praze (přehlídka českého i světového současného designu); aktivní účast - interaktivní výstava ve Sladovně Písek spojená s workshopem a prezentací prací žáků a studentů školy - interaktivní expozice dřevařství Dřevák Modrava spojená s výstavou žákovských a studentských prací - odborná exkurze na výstavu nábytku a interiérů FOR - INTERIOR 2013 v PVA Letňany - výstava žákovských a studentských prací v rámci konferencí Interiéry 2013 a Dřevostavby výstava ERA Svět Praha (výstava společenských stolků žáků třídy DI 4. a výstava němých sluhů žáků třídy DI 3.) - exkurze žáků uměleckého oboru do Prahy (Pražské vily, Národní galerie, výstava B. Rynek a R. Burton, ) - návštěva výstavy ve volyňské Galerii Na Shledanou ; exkurze do Městského muzea ve Volyni; - návštěva pražského Veletržního paláce se stálou expozicí umění 20. století - návštěva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou - návštěva Fakulty umění a designu na ZU v Plzni - výstava studentského designu - návštěva výstavy prací žáků SUPŠ Nový Bor v Maltézském sále Strakonického hradu - podíl na realizaci výstavy LES - příběhy pěti stromů v písecké Sladovně (Petra Bokrošová, Veronika Kupcová, Veronika Růžičková, Marcela Šourková a Veronika Švehlová - všechny ze třídy DI 3.) - výlety všech tříd v posledním týdnu školního roku (mimo rozpočet školy) - pro žáky 1.ročníků uskutečněn týdenní sportovně-cykloturistický kurz ve Vrbně u Blatné - podle zájmu žáků se pořádají zájezdy na vybraná divadelní představení (Národní divadlo; Divadlo v Dlouhé, Divadlo ABC, Hybernia, ) - pořadatelství výtvarné soutěže na výzdobu sálu Na Nové pod hlavičkou Městského kulturního střediska Volyně - realizace reliéfu ve školních dílnách - Monika Klecanová DI 4. - výstava fotografií ve školní knihovně Výstava fotografií - slečna Hanka Drsová studentka druhého ročníku uměleckého oboru - výstavy grafických prací žáků ve školním areálu Výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru spojená s výstavou jejich výrobků v hlavní posluchárně. 6

7 Výstava maturitních prací žáků oboru zpracování dřeva - koncert Pod věží - lednové vystoupení obou školních hudebních skupin - návštěva divadelních představení v sále Na Nové - série studentských přednášek pod vedením PhDr. Miloslavy Beranové s názvem Dobrodruzi na cestách Dominikánská republika - studentka Tereza Holečková VS 2. Slovinsko a Banát - student Václav Křepelák VS 2. Z Oslo do Trondheimu - student Marek Kykal VS 2. Exkurze za italskými památkami - žáci Lukáš Lízal a Jan Krátký ze třídy PS 3.A Životní styl - Straight edge - student Robert Trefný VS 2. Thajský box studenti Ondřej Smaha a Vojtěch Bubeníček VS 2. - odborná exkurze žáků třetího ročníku dřevozpracujícího oboru na Moravu (Houfek Golčův Jeníkov, Sapeli Jihlava, TON Bystřice pod Hostýnem a TON Holešov, SWN Moravia Mladoňovice) - odborná exkurze do firmy HAAS Fertigbau Chanovice - odborná exkurze do firmy ATREA Jablonec nad Nisou spojená s návštěvou 13 pasivních domů v obci Koberovy u Turnova - odborná exkurze pro žáky stavebních oborů do firmy TONDACH ve Stodu - návštěva stavebního veletrhu a veletrhů WOODTEC a MOBITEX Brno - odborná exkurze do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií a obnovitelné zdroje pod hlavičkou ENERGY CENTRE České Budějovice (výtopna na biomasu ve Freistadtu, veřejná budova v pasivním standardu Golf Club St. Oswald, rodinný dům v pasivním standardu v Unterweitersdorfu) - návštěva žáků 3. a 4. ročníků stavebních oborů veletrhu ExpoEnergy - Energiesparmesse Wels v Horním Rakousku - tematický zájezd pro žáky 2. a 3. ročníků v rámci podpory výuky anglického jazyka do Londýna v období podzimních prázdnin - návštěva filmů v rámci výuky českého jazyka - každá třída 1x za pololetí - účast v projektu Film a škola - dopolední představení vybraných filmů - seznam kroužků: - řezbářství - práce se dřevem - florbalu - odbíjené - basketbalu - lakrosu - badmintonu - futsalu b) pro učitele - častá účast na akcích metodického a odborného charakteru (odborné semináře, exkurze do výrobních závodů, výstavy apod.) - setkání se školami v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem o vedlejších prázdninách - výměna zkušeností - volejbalové a florbalové odpoledne učitelů VOŠ a SPŠ - krátkodobá stáž učitelů odborných předmětů na Slovensku 7

8 - články učitelů v odborných časopisech - většina učitelů odborných předmětů se vzdělávala ve svém oboru formou samostudia a návštěvou přednášek a seminářů pořádaných vysokými školami a institucemi neakreditovanými MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - tvorba vlastních učebních textů učiteli školy - edice učebnic pro střední průmyslové školy stavební Stavební mechanika - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený a Ing. Ladislav Doul Dřevěné a kovové konstrukce - Ing. Lubomír Jelínek - recenze učebnic pro dřevozpracující obory autorů z Dřevařské fakulty TU Zvolen c) dvoudenní 18. ročník mezinárodní konference Dřevostavby 2014 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti osmatřiceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Německa, Finska, Belgie, Rakouska, Velké Británie a Kanady; celá akce se pořádala za významné podpory obchodní kanceláře velvyslanectví Rakouska v Brně, navíc pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a hejtmana Jihočeského kraje d) jednodenní 2. ročník mezinárodní konference Interiéry 2013 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti jednadvaceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska a Španělska e) spolupráce se zahraničními školami Berufsschule Vilshofen (Bavorsko), Technická univerzita Zvolen, Technische Hochschule Deggendorf (Bavorsko), Technologie Campus Freyung (Bavorsko) a Višja strokovna šola Maribor (Slovinsko) f) spolupráce s odbornými školami stejného zaměření v Bystřici pod Hostýnem, Českých Budějovicích, Hranicích na Moravě, Kadani a Praze, spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) v Praze a MŠMT na dalším vyhodnocení vzorového školního vzdělávacího programu pro dřevozpracující obory v rámci projektu PILOT S za finanční podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu, spolupráce s TU Zvolen (od 1.září 2005 zřízeno detašované pracoviště v areálu VOŠ a SPŠ Volyně), ČVUT Praha, VUT Brno, ČZU Praha, MZLU Brno, TU Ostrava, VUT Bratislava, TU Košice, Centrem pasivního domu Brno, Cechem čalouníků a dekoratérů, Asociací českých nábytkářů, Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR, s bývalým NIDV Praha (pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích), Hospodářskou komorou České republiky, Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Volyně. Škola velmi úzce spolupracuje s Nadací dřevo pro život. g) environmentální vzdělávání Pověřeným pracovníkem je Mgr. Dušan Pilík, který v souladu s metodickým pokynem MŠMT, aktualizoval a doplnil k 1. září 2013 program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jenž je k dispozici všem pracovníkům školy. 8

9 h) účast školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT: - soutěž Matematický klokan - dvě kategorie s celkovou účastí 46 žáků - Středoškolské hry v basketbalu - okresní kolo - chlapci 6. místo - Středoškolské hry v basketbalu 3 x 3 - okresní kolo - chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve florbale - okresní kolo - chlapci nepostoupili ze skupiny - Středoškolské hry ve volejbalu - okresní kolo - chlapci 3. místo - Středoškolské hry ve florbalu - chlapci - okresní kolo místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, dívky 3. místo - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 1. místo v okresním kole - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 4. místo v krajském kole i) účast školy v soutěžích vyhlašovaných mimo garance MŠMT: - účast na Poháru Josefa Masopusta ve fotbale - chlapci 3. místo - Národní cena za studentský design - cena veřejnosti Stolek VITALITY - Aneta Zeiserová absolventka třídy DI 4. - Laureát soutěže studentský design vyhlášené Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni - policový systém MA PO - Iveta Tesařová absolventka třídy DI 4. - Soutěž vyhlášená ČVUT Praha s názvem HOLKY, POZOR - 2. místo s prací Ježek v kleci - Lucie Farkašová ze třídy DI 4. - umělecká soutěž Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes - první místo v konkurenci 233 prací ze 46 škol Chrystyna Volodymyrivna Fadějeva a Tereza Chocholoušková - obě ze třídy DI ročník - Soutěž o nejlepší projekt vyhlášená firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků stavebních škol - ocenění třech soutěžních prací (ve školním kole předloženo celkem 6 projektů) - Středoškolská soutěž YTONG pořádané firmou Xella CZ, s. r. o. - první místo získal Daniel Koryčan - žák třídy PS 4.A (ve školním kole vyhodnoceno celkem 5 projektů) - vedoucí Ing. Ladislava Neumitková - středoškolská soutěž Život pod střechou pořádané firmou VELUX Česká republika, s. r. o. - školního kola se zúčastnilo celkem 6 žáků; žákovi Pavlu Janečkovi ze třídy PS 3.B bylo uděleno zvláštní ocenění poroty - sportovní dny VOŠ a SPŠ Volyně (turnaj tříd ve futsalu, florbalu, volejbalu a stolním tenisu) j) nadační fond Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory modernizace výchovně - vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu přispívají firmy a soukromí podnikatelé ze stavebnictví a z podniků dřevozpracujícího průmyslu. Členové správní rady: p. Miroslav Jeřábek, Mgr. Ivo Kopka, Ing. Ilona Zemanová. V současné době změna Statutu Nadačního fondu při VOŠ a SPŠ Volyně umožňuje podporování sociálně slabších a talentovaných žáků a studentů obou škol. 9

10 k) prezentace školy Ve školním roce 2013 / 2014 škola pořádala "Dny otevřených dveří" spojené s "Přípravnými testy k přijímacím zkouškám z matematiky" a Talentovými zkouškami nanečisto v termínech: pátek 18. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 19. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 23. listopadu 2013 od 8.00 do hodin pátek 10. ledna 2014 od 8.00 do hodin Škola se zúčastnila výstavy "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích. Mimo tyto akce se prezentovala na burzách středních škol pořádaných okresními hospodářskými komorami (Strakonice, Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec, Klatovy a Tábor). 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla Českou školní inspekcí ani na jedné součásti školy provedena kontrolní inspekce. 10) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uváděny za obě součásti. příjmy dotace vlastní příjmy doplňková činnost celkem v tis. Kč celkové příjmy , , , ,03 poplatky od zletilých žáků, studentů, rodičů nebo jejich zákonných zástupců - školné VOŠ 0,00 643,20 0,00 643,20 - ubytování na DM 0, ,22 0, ,22 ostatní příjmy , , , ,61 výdaje hlavní činnost doplňková činnost celkem v tis. Kč investiční výdaje 1 920,30 0, ,30 neinvestiční výdaje , , ,62 z toho: náklady na platy pracovníků školy ,50 148, ,65 ostatní osobní náklady 1 150,30 121, ,78 zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění 8 107,35 50, ,72 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 311,72 0,00 311,72 stipendia 0,00 0,00 0,00 ostatní provozní náklady ,11 915, ,75 10

11 V roce 2013 vykázala škola hospodářský výsledek - zisk ve výši 223,03 tis. Kč, z toho 111,09 tis. Kč v hlavní činnosti a 111,94 tis. Kč v doplňkové činnosti. Investiční výdaje byly použity v celkové výši 1 920,30 tis. Kč na následující akce: Pořízení pozemků v blízkosti školní kotelny - 266,74 tis. Kč. Přeložka VN pro realizaci projektu Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 368,38 tis. Kč. Oprava podlahy v tělocvičně - 294,27 tis. Kč. Zpracování studie na kongresové centrum ve spolupráci s TH Deggendorf - 59,29 tis. Kč. Použití investičního fondu v souladu s 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - 808,04 tis. Kč. Výstavba haly v rámci projektu z ROP Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 123,58 tis. Kč (faktura za prosinec 2013). Výsledky kontrol hospodaření Kontrola hospodaření Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ v Českých Budějovicích byla prováděna průběžně. Sporné položky v rozpočtu byly vždy konzultovány s ekonomickým oddělením. V září 2013 se uskutečnila Okresní správou sociální zabezpečení Strakonice kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložena žádná nápravná opatření. V říjnu 2013 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb. s důrazem na zajišťování pitné vody a pravidelné rozbory vody dodávané ze školní studny. Kontrola proběhla s drobnou výtkou, která byla odstraněna opravou dávkovače dezinfekčního prostředku, což bylo potvrzeno následným rozborem pitné vody. V březnu 2014 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích (oblastním pracovištěm Strakonice) provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. Kontrola proběhla bez závad. Začátkem července 2014 se uskutečnilo místní šetření Finančním úřadem pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, Územním pracovištěm Strakonice podle zákona č. 280/2009 Sb. v souvislosti s plátcovstvím DPH po sloučení se subjektem Školní jídelna Volyně, Školní 716, Volyně. V červenci 2014 se uskutečnily tři kontroly Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích zaměřené na dodržování hygienických předpisů ve školní jídelně a na domově mládeže v souvislosti s letními tábory firmy ZR GAMES a zdravotními komplikacemi několika zúčastněných dětí. Kontroly neshledaly žádná pochybení a organizaci nebyly uloženy žádné sankce, pouze doporučení, jejichž splnění byla potvrzena následnou kontrolou. 11

12 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zapojila do mezinárodního projektu ERASMUS pod hlavičkou NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) a získala EUR. Zapojení bylo zaměřeno na součást vyšší odborná škola s cílem zajistit pracovní stáže pro studenty VOŠ v zemích Evropské unie. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do dalšího vzdělávání je pod hlavičkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Za pořadatelství dvoudenní mezinárodní konference s problematikou dřevostaveb jsou zmíněnou institucí přiznány dva body v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Do této skupiny pochopitelně patří i velká skupina učitelů odborných předmětů stavebních škol v rámci celé České republiky, kteří se konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje, zúčastňují. Podpora celoživotního učení je rovněž realizována prostřednictvím dálkové formy vzdělávání na součásti vyšší odborná škola. V říjnu 2013 se uskutečnil druhý ročník mezinárodního semináře Interiéry 2013, kde opět řada odborných učitelů z různých škol si rozšířila znalosti v oboru. Akce bude usilovat o zařazení do kategorie celoživotního vzdělávání v rámci Asociace českých nábytkářů a připravované Asociace návrhářů a designérů. 13) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů A) Projekt připravovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Obecným cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky v oborech dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví, které by odpovídaly aktuálnímu technologickému pokroku v této oblasti. Bude vybudováno vzdělávací centrum nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl, zaměřené na strojní zpracování dřeva, které v nabídce počátečního i dalšího vzdělávání chybí. Díky tomu dojde ke zvýšení perspektivy budoucího uplatnění žáků střední školy a studentů VOŠ, zlepšení připravenosti studentů partnerských středních a vysokých škol pro následné uplatnění v praxi, zlepšení podmínek aplikovaného výzkumu v oblasti dřevostaveb, zlepšení nabídky kvalitně připravených pracovníků v oborech stavebnictví a dřevostaveb na trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity českých stavebních a dřevozpracujících firem, odstranění bariéry bránící modernizaci stavebních postupů při zachování přidané hodnoty tesařských konstrukcí. V neposlední řadě projekt přispěje k ekologizaci stavebních procesů díky vyššímu podílu dřeva jako stavebního materiálu za účelem vytváření podmínek pro zdravé bydlení s využitím materiálu z kategorie obnovitelných zdrojů. Předkládaný projektový záměr má za cíl napravit současný nevyhovující stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek a vysokou poptávku na trhu práce po této odbornosti. Projekt má širokou podporu ze strany dřevozpracujícího průmyslu Jihočeského kraje, ale i z celé České republiky, jak dokládá široká platforma partnerů projektu. Projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu dále přispívá rozvojem kapacit aplikovaného výzkumu, pro který bude nová linka na zpracování dřeva rovněž využívána. Projekt vychází z analogie vývoje na sousedních trzích Rakouska a Německa. 12

13 V současné době probíhá zkušební provoz a připravuje se závěrečná monitorovací zpráva a celkové vyúčtování projektu. B) Projekt schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 7.1, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (šablony pro střední školy). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Škola získala prostředky ve výši ,00 Kč, které z velké části byly využity na nákup nové výpočetní techniky a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (v celkové výši ,00 Kč včetně DPH). V současné době škola má schválenou závěrečnou monitorovací zprávu a připravují se podklady pro celkové uzavření projektu. C) V listopadu 2013 byl v rámci programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko schválen díky spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf projekt Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií ve výši EUR. Cílem projektu je rekonstruovat prostor bývalé školní kotelny na lehký topný olej na přednáškový sál pro 150 lidí a využít know - how bavorské vysoké školy k dalšímu rozvoji školních vzdělávacích programů na úrovni středního i vyššího odborného vzdělávání. Současně by mělo dojít k posílení pozice školy v terciárním sektoru vzdělávání ve vztahu k nově akreditovanému vzdělávacímu programu N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty. Kromě výše uvedených prostředků poskytnutých z Evropské unie budou při realizaci projektu použity vlastní prostředky příspěvkové organizace (zejména na vyhotovení projektové dokumentace a vybavení nejmodernější audiovizuální a projekční technikou včetně zařízení pro tlumočení). Vlastní prostor vzdělávacího střediska bude sloužit pro přednáškovou činnost a konference na témata zabývající se obnovitelnými zdroji a šetrného zacházení se zdroji energií. I nadále se předpokládá, že stěžejní roli bude hrát bavorský partner - Technická vysoká škola v Deggendorfu. Uvedený koncept je v souladu s přijatým závazkem Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20% a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle '). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31. prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018). Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov. Vzhledem k zaměření německého partnera a jeho významným úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu v uvedeném oboru je možné hovořit o mimořádném přínosu nejen pro českého partnera, ale i pro celou příhraniční oblast zvláště z české strany. Významnou roli pro splnění podmínek udržitelnosti vzdělávacího střediska může sehrát zapojení dalších partnerů na české straně, kteří by mohli zprostředkovat další transfer pro oboustranně výhodnou spolupráci. V nejbližší budoucnosti je plánovaná třístranná spolupráce mezi Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (www.uceeb.cz), Technickou vysokou školou v Deggendorfu a VOŠ a SPŠ ve Volyni (škola již spolupracovala s UCEEB na projektu SolarDecathlon 2013), kde bude možné využít částečně synergických efektů ve vazbě na Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl, které je vybudováno v blízkosti školy z prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Současně bude možné využít i široké spolupráce s Technickou univerzitou ve Zvolenu (Slovenská republika), která má 13

14 od roku 2005 na Vyšší odborné škole ve Volyni zřízeno detašované pracoviště a obě instituce mají společně akreditované vzdělávací programy až do stupně bakalář. Navíc zástupci nově připravované samostatné katedry dřevostaveb Dřevařské fakulty TU Zvolen již deklarovali mimořádný zájem o spolupráci s bavorským partnerem právě prostřednictvím VOŠ Volyně a jejího přeshraničního vzdělávacího střediska. Prostor střediska, které bude využívané v době mimo společné konference a semináře jako showroom pro prezentaci přednášených témat, vyspělých německých (bavorských) technologií a výsledků aplikovaného výzkumu, bude zároveň sloužit jako reprezentativní prostor pro návštěvníky školy (například při dnech otevřených dveří, oslavách založení školy, ) s cílem podporovat zájem o technologie vedoucí k obnovitelným zdrojům energií, úsporám energií, potažmo o technické vzdělávání. 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. 15) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle Zázemí školy: - hlavní budova z roku 1933, tělocvična z roku 1983, učebnový pavilon z roku 1961, přestavěný v roce dva pavilony domova mládeže z roku hala pro průmyslové zpracování dřeva včetně nejmodernější CNC technologie Specifické podmínky: - vlastní kotelna na biomasu a zemní plyn pro vytápění všech spravovaných objektů (hlavní budova, učebnový pavilon, vzdělávací středisko, domov mládeže a školní jídelna), DM SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně, DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně a ZŠ Volyně - rozsáhlý areál truhlářských a instalačních dílen - pozemek o rozloze 2,5 ha - vybavenost učebními pomůckami je díky dlouholeté tradici na slušné úrovni Spádový obvod školy: - obor nábytkářská a dřevařská výroba školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce zaměření: interiérová tvorba a navrhování nábytku dřevěné konstrukce a dřevostavby - celé Čechy - obor stavebnictví školní vzdělávací program: Stavebnictví zaměření: pozemní stavitelství a architektura pozemní stavitelství - okresy ST, KT, PT, PI, PB 14

15 - obor technická zařízení budov školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov - okresy ST, KT, PT, PI, PB - obor design interiéru školní vzdělávací program: Design interiéru - kraje Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina Na střední průmyslové škole má škola zájem zachovat všechny dosavadní studijní obory. Obor zpracování dřeva se školním vzdělávacím programem Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce a prostřednictvím uměleckého oboru Design interiéru má škola v úmyslu postupně zkompletovat paletu profesního vzdělávání v oblasti zpracování dřeva. Pro všechny uvedené záměry má škola odpovídající personální i materiální zázemí. Cílem je vybudovat "silnou" školu, která má dominantní nadregionální postavení při výchově a vzdělávání techniků se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou ve stavebních oborech a oborech zpracování dřeva a zachovat její dosavadní spádovou oblast. K tomu by měla přispět ještě užší spolupráce s příslušnou podnikatelskou sférou zastoupenou Hospodářskou komorou ČR. Škola chce udržovat stálou úroveň odpovídající její tradici, nízký počet absolventů na úřadech práce a úspěšnost svých absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve Volyni 15. září 2014 RNDr. Jiří Homolka ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady při Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440 dne 2. října

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více