SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL"

Transkript

1 SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení podmínek socioekonomického a přírodního charakteru (stav a struktura výroby, dopravy, služeb ekonomické; struktury obyvatelstva sociální; stupeň organizace společnosti, administrativní a politické uspořádání obecné) VENKOVSKÉ SÍDLO rozvoj na bázi zemědělské výroby; starší, menší, pomalejší ve vývoji; urbanizací ztrácí původní charakter VENKOVSKÉ OSÍDLENÍ soustava venkovských sídel včetně jejich hierarchie, funkční struktury a vzájemných vazeb mezi sídly 1

2 MĚSTSKÉ SÍDLO funkce nezemědělského charakteru mladší, větší, dynamičtější koncentrace obyvatelstva a aktivit nezemědělského charakteru diferencovanost struktur obyvatelstva, využití ploch různorodost městského života VNĚJŠÍ ZNAKY MĚSTA soustředěný půdorys a vytvořené uzavřené a zřetelné jádro větší počet neobývaných budov různorodá struktura zastavěné plochy (infrastruktura) funkční diferenciace zastavěné plochy (části obytné, průmyslové ) VNITŘNÍ ZNAKY MĚSTA (důležitější) vysoký stupeň koncentrace obyvatelstva diferencovaná zaměstnanost dle odvětví různorodost hospodářských činností a městských funkcí plně vyvinutá středisková funkce města TRADIČNÍ MĚSTO (centrum vědy a umění, zatímco venkov je centrem výroby) př. n. l. v údolích řek Nil (Egypt) Eufrat, Tigris (Irák) Indus (Pákistán) Společné rysy hradby (obrana, ale také oddělení komunit) centrum (veřejná prostranství s tržištěm, případně vnitřní hradby) blízko centra obydlí bohatých hlavní budovy: chrámy, soudy, paláce okrajové části s menšinami nízká komunikace (malé veřejné prostranství, málo cest) M x V ve městech málo lidí, ale diferencovanější, hierarchizovanější a složitější sociální struktura, monumentální budovy) 2

3 MODERNÍ MĚSTO TYPY MĚST (konec 19. století rozlišování na malá a velká města) J. KRÁL (1941) in MUSIL (MUSIL, 1967) Uspořádání moderního města odráží (dle konceptů autorů): 1. Města obchodní 2. Města průmyslová A. HAWLEY (1968) 3. Města správní diferenciace (specializace skupin a profesí) je hlavním způsobem 4. Města vojenská přizpůsobování lidí prostoru a času v centru jsou ti, které 5. Města universitní všichni potřebují (jsou proto mocní), zaujmou nejatraktivnější 6. Města poutní místo 7. Města duchovní 8. Města lázeňská D. HARVEY (1985) 9. Města sportovní a rekreační stále probíhá restrukturalizace prostoru racionálním umísťováním 10. Města zahradní výrob, center vědy, soukromého kapitálu, v souvislosti s tím, jak se mění finanční klima; do toho vstupuje stát daňovou politikou N. P. GIST, S. F. FAVA (1964) in MUSIL (MUSIL, 1967) 1. Výrobní střediska M. CASTELLS (1983) 2. Obchodní města struktura města odráží celospolečenské procesy bohatí a mocní vytvářejí město dle svých přestav, avšak na to reagují sociální hnutí předkládáním požadavků na restrukturalizaci L. WIRTH (1938) urbanismus jako způsob života X oddělení prostorů, průmyslový čas M je zcela umělé prostředí, v rámci procesu globalizace se jím stává i venkov (potraviny se vyrábějí pro národní a mezinárodní trh) propojení řadou ekonomických, politických a kulturních vazeb, stále více se řeší problém globálních a lokálních subjektů, které mají odlišné zájmy. 3. Politická, neboli správní města 4. Kulturní a výchovná střediska 5. Zdravotní a rekreační střediska 6. Vojenská města F. CARRIÈRE, P. PINCHEMEL (1965) in MUSIL (MUSIL, 1967) I. Města primárního sektoru 1. rybářská 2. zemědělská II. Města sekundárního sektoru 1. těžby surovin 2. průmyslová III.Města terciálního sektoru 1. dopravní 2. obchodní a bankovní a pojišťoven 3. služeb 3

4 SOUDOBÉ MĚSTO Tyto problémy dobře vystihuje výrok L MUMFORDA (1963) V polovině 20. století vrcholí suburbanizace v USA, VB, tzn. úpadek center (chátrání budov, nezaměstnanost, zločinnost) města jsou ve finanční krizi (malé příjmy v místních rozpočtech) nemohou iniciovat pracovní příležitosti, sociální služby. Snaha o recyklaci města s myšlenkou tzv. humánních měst (tj. neodlidštěných, př. centra tradičních evropských měst s historickým jádrem I ti, kdož se snažili uniknout dopravním zácpám a nadměrnému růstu tím, že se odstěhovali na vzdálená předměstí stále ještě obklopená otevřenou krajinou, z dlouhodobého pohledu jen posilovali stejná proces, který je přinutil se odstěhovat. V samé povaze života ve městě jsou zakotveny přirozené meze růstu města a za těmito mezemi jsou již jen deformace, rozvrat a rozklad. PROČ Názory o neuspořádaném růstu měst (slévání původně monotypických zón v aglomeracích typu metropolitních regionů 1 centrum, anebo konurbací více center, příp. srůstání v megapole). Platí pro evropská velkoměsta. S tím jsou spojeny problémy: Růst městských aglomerací nerespektuje limitní kapacitu únosnosti environmentálního prostoru. Globální a nadregionální zájmy se dostávají do přímých konfliktů s lokálními specifiky, tradicemi a potřebami. Vznik nových, vzájemně oddělených zón aktivit (bydlení, obchod, služby, administrativa, průmysl) je spojen s extrémním růstem požadavků na mobilitu osob i nákladů. Zvyšuje se zábor půdy, spotřeba energií a vody i jejich ztráty v rozvodných sítích. Důsledkem je prostorová a sociální separace. Stupeň motorizace resp. automobilizace přesahuje absorpční schopnosti městských aglomerací. 4

5 SYSTÉMY MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ Systémy měst seskupení městských středisek tolik na sobě závislých, že změna v jednom vyvolá změnu v ostatních. Rámec pro zkoumání systémů měst tvoří tři osy: horizontální (prostorová) vychází z městotvorné funkce, hledá centralitu / střediskovost měst dle velikosti vertikální (hierarchická) typologie městské hierarchie historická (časová) Příklad na úrovni států: státy s výrazným primátem hlavního města Francie, Maďarsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko státy s primátem hlavního města a konkurencí dalších Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Itálie státy s neexistencí výrazného primátu neevropské země, částečně Německo. Použitá literatura: MUSIL, J.: Sociologie soudobého města. Svoboda: Praha SÝKORA, L.: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku: Praha

Geografie města. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie města. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie města Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Interdisciplinární obor sociologie architektura

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Územní plánování Petr Jirásek Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Územní plánování RNDr. Petr Jirásek doc. RNDr.

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE VENKOVA 2.1 Přístupy a proměny vnímání venkova Proměňující se přístupy k využívání venkova a jeho rozvoji popisuje např. Woods (2011) od vnímání venkova jako zdroje potravin,

Více

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Verze pro výběr strategických cílů Kladno, listopad 2007 Řešitelské organizace Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Kateřinská 26, 120 00 Praha 2 Tel./Fax:

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22

2 Stručná charakteristika přírodních podmínek Podkrušnohoří... 22 2.1 Rozloha řešeného území... 22 2.2 Přírodní podmínky... 22 Autoři: 1 Teoretické přístupy k řešení regionálních disparit Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 2 Stručná charakteristika přírodních podmínek antropogenně postižené Chomutovsko

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch

Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch Petr Chalupa Eva Janoušková Dana Hübelová 2013 Oponenti: Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. RNDr.

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více