dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

2 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních 9 Dobrovolnický program ve FN KV 9 Centrum podpůrné péče v TN 13 Dobrovolnické centrum Lékořice 15 Firemní dobrovolnictví 21 Herní terapie 23 Keramická dílna 25 Malí pacienti v keramické dílně 25 Kurzy pro nemocniční personál 27 Duchovní péče 27 Projekt Naše kavárna 31 Hospodaření sdružení 32 Poděkování 35 Finanční dary 35 Materiální dary 36 Slovo závěrem 41 2

3 5 Úvodní slovo Když usedám a začínám psát tyto řádky, je již rok 2012 dávno za námi. Vzpomínat v dnešní hektické době na to, co bylo více než před rokem, je náročné. Na druhou stranu to poskytuje potřebný odstup od událostí a mohu vidět vývoj organizace ze širší perspektivy. Kontinuitu naší cesty držela jednoznačně nejen myšlenka, ale odhodlaná touha podílet se na pomoci lidem, kteří navždy nebo dočasně ztratili komfort být zdraví. Jiné bylo to, že jsme se snažili lépe než kdy předtím formulovat naše specifické zaměření, definovat cíle a mít jasnější představu o cestách, které k nim vedou. Uvědomovali jsme si naše limity a byli jsme vděční za vše, co se podařilo. Byl to rok změn v procesní oblasti. Rok týmové spolupráce a osobní angažovanosti každého z nás. Rok podporující harmonii mezi cíli a kapacitami. Pro mě osobně byla v tomto roce nebývalým přínosem podpora zvenčí organizace od supervizorů, garantů programů, fanoušků, přátel, rodiny. Velmi vděčná jsem také kolegyním a kolegům, podílejícím se na vedení organizace v jejím předsednictvu a ve valné hromadě. Podívat se několik měsíců zpět je hezký pocit. Díky všem, kteří k naší práci přispěli svým dílem. Přeji Vám všem, kdo se do výroční zprávy začtete, abyste za těmi řádky viděli vždy konkrétní lidi. Protože na každém záleží. Karin Pospíšilová, výkonná ředitelka Lékořice, o.s. 4

4 7 Lidé v občanském sdružení Lékořice Statutární orgány Mgr. Radka Víchová předsedkyně Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Předsednictvo o. s. Mgr. Radka Víchová Ing. Dagmar Hrubcová Oldřich Šplíchal Zaměstnanci o. s. Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Mgr. Radka Růžičková projektová manažerka Naše kavárna Petra Křivánková/Oldřich Šplíchal manažer/ka kavárny Jana Markytánová baristka/vedoucí směny Zuzana Hořejší baristka Alena Reinlová baristka Zdeňka Vokatá baristka Martina Poustecká baristka Lidé v realizovaných projektech Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Mgr. Karin Pospíšilová koordinátorka CPP Ing. Darmar Hrubcová koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Martina Tyllerová koordinátorka dobrovolníků Mgr. Jana Feřteková herní terapeutka Martina Krutská, DiS. herní terapeutka Lucie Makariusová herní terapeutka/ keramička Mgr. Debora Martásková/Mgr. Michal Balek koordinátor/ka duchovní péče a nemocniční kaplan/ka Lékořice dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady PhDr. Martina Hasalíková koordinátorka dobrovolnického programu Garanti dobrovolnických programů Mgr. Lenka Hejzlarová garant za FTNsP Mgr. Irena Trpišovská/Mgr. Libuše Gavlasová garant za FN KV Supervizoři dobrovolníků MUDr. Michaela Chrdlová Mgr. Radka Víchová Mgr. Blanka Zemanová Mgr. Vlasta Vítková Kontaktní údaje Lékořice, občanské sdružení Sídlo: Pod Slovany 4/1977, Praha 2, IČO: Číslo účtu: /0300 Číslo Sbírkového/DMS účtu: / Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici (TN) Kancelář TN, Vídeňská 800, Praha , pavilon A-1 Naše kavárna TN, Vídeňská 800, Praha , pavilon A-1 Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FN KV) Šrobárova 50, Praha , pavilon K1 6

5 9 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních Dobrovolnický program ve FN KV Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady probíhal dobrovolnický program úspěšně už čtvrtým rokem. Zatímco v prvních letech existence se program pozvolna rozvíjel, v roce 2012 již do FNKV docházelo pravidelně 30 dobrovolníků a 4 canisterapeutické týmy. Během roku 2012 se podařilo zajistit pravidelnou dobrovolnickou aktivitu na těchto odděleních: 8 Neurologická klinika, nově kromě standardního oddělení i JIP Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klinika popáleninové medicíny dětské standardní oddělení Klinika dětí a dorostu ambulance Radioterapeutická a onkologická klinika Interní hematologická klinika standardní oddělení i JIP V posledním čtvrtletí roku 2012 se podařilo program rozšířit na jednotku intenzivní péče Neurologické kliniky a navázali jsme spolupráci s Interní hematologickou klinikou. Dobrovolníci navštěvovali pacienty standardního oddělení i jednotky intenzivní péče. Při individuálním kontaktu s pacientem šlo nejčastěji o tzv. společníka u lůžka, který si s pacientem především povídal a podle zájmu pacientů volil další činnosti. Speciálně vyškolení dobrovolníci na Neurologické klinice standardním oddělení i jednotce intenzivní péče s pacienty prováděli základní kognitivní trénink. U skupinových aktivit (LDN) dobrovolníci vedli příslušnou aktivitu, ve skupině působili motivačně a podpůrně, vždy s důrazem na rozvoj zachovaných schopností pacientů (čtení na přání, výtvarné dílny, trénování paměti, zpívání lidových písní, zpívání s ležícími pacienty na pokojích). Nezastupitelnou úlohu hrála také canisterapie, která pravidelně probíhala na LDN a na obou odděleních Neurologické kliniky. Dalším cílem, který se podařilo splnit a dokonce předčil naše

6 11 očekávání, bylo zavedení canisterapie na ARO, kde díky skvěle spolupracujícímu personálu dodávaly naše canisterapeutické týmy radost a motivaci klientům, kteří vzhledem k onemocnění ztráceli chuť do života. Návštěva psa přináší nečekané výsledky, u většiny pacientů dochází k výraznému zlepšení psychického stavu, což se pozitivně projeví i v procesu zlepšení stavu fyzického. Během celého roku 2012 vinohradští dobrovolníci organizovali celou řadu osvětových akcí propagujících dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení. Díky těmto akcím, zaměřeným na širší i odbornou veřejnost, došlo ve FNKV k pozitivnímu posunu vnímání programu personálem, zvýšilo se porozumění pro dobrovolnictví i jeho občanskou hodnotu. Naše dobrovolnické centrum spolupracovalo také se základní školou Olešská. Děti pod vedením zkušených pedagogů navštívily seniory na LDN v průběhu roku několikrát, vždy s hudebním či tanečním vystoupením. V době vánočních a velikonočních svátků připravily děti pro pacienty LDN dárečky, přáníčka a malá překvapení. Tyto komunitní aktivity s mezigeneračním setkáváním seniorů s dětmi byly velice oblíbené. Pro dobrovolníky byla připravena také řada přednášek a proběhlo setkání dobrovolníků s managementem nemocnice, kde jim bylo vyjádřeno poděkování za jejich činnost. Počet hodin, které dobrovolníci strávili s pacienty FNKV v roce 2012: 10 Oddělení hodiny Klinika popáleninové medicíny 162 Kl. dětí a dorostu ambulance 91 Neurologická klinika, včetně JIP 186 LDN 276 Radioterapeutická a onkologická klinika 73 Celkový čas dobrovolníků strávený s pacienty 788 Oddělení hodiny Počet hodin, které dobrovolníci strávili na akcích 65 Přehled canisterapie (Neurologie, LDN, ARO) Canisterapie 215 Celkový počet hodin, který dobrovolníci věnovali nemocnici: 1068

7 13 Centrum podpůrné péče v TN Čtvrtý rok existence CPP Lékořice byl významným zejména zvýšenou snahou o spolupráci s lidmi zaměřenými na podobné projekty v celé republice. Během roku proběhla dvě facilitovaná setkání s cílem najít srozumitelnou definici podpůrné péče a vymezit její rámec. Výstupy setkání nebyly jednoznačné, nicméně snaha o komunikaci a rozvoj spolupráce nadále trvá. Další oblastí, ve které proběhla akce s celorepublikovým zaměřením, bylo firemní dobrovolnictví. V pondělí 21. května 2012 se v Naší kavárně v Thomayerově nemocnici konalo již druhé setkání věnované tématu spolupráce komerčních společností a neziskového sektoru v oblasti zdravotnictví, sociální péče a v komunitě, a to zejména formou firemního dobrovolnictví. Akci pořádaly společně občanské sdružení Lékořice, Nadační fond Veolia a GE Volunteers. Účastnili se zájemci z řad zástupců firem, zástupci neziskových organizací, ale i zástupci nadací či státní správy. Od prvního června do posledního července tým CPP vydatně posilovala dřívější dobrovolnice IKEM Martina Fialová. Díky Nadaci Vodafone a jejímu projektu krok jinak, se Martina zapojila do práce na zlepšení služeb pacientům a informování veřejnosti. V oblasti PR došlo k výraznému posunu vznikem webových stránek CPP na webu TN a rovněž vznikla Facebooková stránka. 12

8 15 Dobrovolnické centrum Lékořice Cílem dobrovolnického programu v nemocnici je podílet se na komplexní léčbě pacientů zlepšováním psychosociálních podmínek tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické pomoci, který nenaruší léčebný režim a adekvátním způsobem doplní práci zdravotnického personálu. V roce 2012 se podařilo navázat na předchozí zkušenosti z minulých let a zároveň program rozšířit o nové aktivity. Došlo k rozšíření pravidelného dobrovolnického programu na celou neurologickou kliniku, kam začala pravidelně docházet dobrovolnice se psem. K jednorázovým aktivitám přibyla oslava Mezinárodního dne seniorů, který všem seniorským pacientům připomněla návštěva dobrovolníků a obdarování ručně vyrobeným přáním. Akce se zúčastnilo přes 350 pacientů. Veškeré aktivity, stávající i nové, měly velký ohlas především u pacientů, jejich příbuzných a také u personálu nemocnice. O velkém zájmu o dobrovolnické činnosti svědčila i narůstající poptávka po spolupráci s dobrovolnickým centrem, která přicházela z různých oddělení nebo přímo od pacientů a jejich rodin. Dobrovolníci docházeli za pacienty na dětská oddělení i na oddělení pro dospělé pravidelně jednou týdně na 1,5 2 hodiny. U dospělých pacientů působil dobrovolník jako společník (čtení, povídání, doprovod na procházky ). S dětmi si dobrovolníci hráli, kreslili, četli, věnovali se tvořivým činnostem. 14 V roce 2012 docházeli dobrovolníci na tyto kliniky a oddělení: Klinika dětské chirurgie a trauma- Geriatrie a následná péče A2 tologie Interní klinika I Ambulance KDCHT Interní klinika II Pediatrická klinika Chirurgická klinika Oddělení dětské psychiatrie Neurologická klinika nově Oddělení dětské neurologie Neurologická klinika JIP Geriatrie a následná péče B1 Pneumologická klinika Geriatrie a následná péče B5

9 17 Do dobrovolnického programu se zapojili i dobrovolníci z řad cizinců. Spolupracovali při jazykové výuce na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, pomáhali s jazykovou výukou v mateřské škole při Thomayerově nemocnici a působili jako lektoři jazykových konverzací pro zdravotnický personál a dobrovolníky. V roce 2012 bylo do projektu zapojeno 79 pravidelných dobrovolníků. Celkový počet dobrovolnických hodin v rámci pravidelného programu činil V roce 2012 dobrovolnické centrum zorganizovalo: 7 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost, kde bylo proškoleno celkem 66 nových zájemců 5 supervizí pro dobrovolníky Kromě dobrovolníků pro pravidelnou činnost byli v dobrovolnickém programu zapojeni i dobrovolníci na jednorázové akce. Jednorázové akce byly zaměřeny na: organizační výpomoc a doprovod pacientů na různé akce především kulturního charakteru (motivační a vzdělávací programy pořádané v areálu TN, koncertní a divadelní představení) jednorázové aktivity na oddělení například výtvarné dílny, korálkování, pletení košíků manuální výpomoc V roce 2012 proběhly například tyto jednorázové akce: 16 jarní a podzimní dobročinný bazar Dětský den pro hospitalizované děti i děti ZŠ a MŠ ze spádové oblasti příměstský tábor pro děti zaměstnanců TN výtvarné dílny s podzimní tématikou, velikonoční a vánoční výtvarné dílny koncerty, divadelní představení a dílny na všech dětských odděleních a na Geriatrii Mikulášská nadílka na devíti odděleních a klinikách oslava Mezinárodního dne seniorů 1. října 2012

10 19 Dobrovolníků registrovaných na jednorázové akce bylo 173. Celkový počet hodin, které dobrovolníci strávili při jednorázových akcích, byl Nedílnou součástí dobrovolnického programu byla zooterapie a canisterapie, což jsou podpůrné terapeutické metody, při nichž je přítomnost speciálně vycvičeného psa nebo jiného zvířete, např. morčete nebo zakrslého králíčka, využívána k podpoře psychosociálního zdraví pacientů. Zooterapeutických návštěv bylo v roce 2012 celkem 113. Jako ocenění činnosti dobrovolníků, ale i zdravotnického personálu (zejména kontaktních osob) jsme uspořádali 7 seminářů (první pomoc, komunikace se seniory, specifika dětské neurologie, ) workshopy (jóga smíchu, korálkování, pletení košíků), procházku Prahou s profesionálním průvodcem. Tradiční setkání managementu nemocnice s dobrovolníky, donátory a se zdravotnickým personálem proběhlo v prosinci v nemocniční kapli v nebývale srdečné atmosféře. Ředitel TN MUDr. Karel Filip. CSc., MBA ocenil přínos dobrovolnictví zvláště pro dnešní velmi ekonomicky orientované zdravotnictví. Mimořádného ocenění dobrovolnické činnosti se dostalo paní Evě Křemenové (dobrovolnicí je od roku 2008), která obdržela cenu Křesadlo cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Slavnostní předání cen se konalo v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze dne V roce 2012 se také uskutečnily celkem 4 propagační akce: Prezentace programu v rámci týdne neziskovek v DBK Noc kostelů v nemocniční kapli Propagační výstava v OC Novodvorská Plaza Účast na vánočních trzích v DBK 18

11 21 Firemní dobrovolnictví Firemní dobrovolnictví, které vychází z úmyslu firmy poskytnout svým zaměstnancům čas a motivaci k dobrovolnické činnosti, je součástí širšího konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR, Corporate social responsibility). V roce 2012 jsme v rámci CSR spolupracovali s těmito společnostmi: ATKearney GmbH B BRAUN Medical s.r.o. Baxter BioScience, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Citibank GE Money Bank Hewlett-Packard Johnsons&Johnsons JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. Kristián, s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 UPS SCS (Czech Republic) s.r.o. Dobrovolníci z firem odpracovali za rok 2012 celkem hodin a celkem se zde vystřídalo 258 zaměstnanců jednotlivých společností. 20 Zaměstnanci komerčních společností se uplatňují zejména v oblastech technické a manuální pomoci. S výsledky jejich práce se můžete setkat na mnoha místech nemocnice i na odděleních. V roce 2012 se podíleli na rekonstrukci heren dětské psychiatrie, čekárny ambulance psychologie, nemocniční tělocvičny, chodby pavilonu A1, natírali vybavení

12 23 na chirurgii pro dospělé, malovali na dětské chirurgii, pomáhali stěhovat a odvážet. Oblíbená je také organizační pomoc při zajišťování větších jednorázových akcí pro pacienty i veřejnost jako je například Dětský den, Mezinárodní den seniorů, Mikulášská nadílka, dobročinné bazary. Naše spolupráce s firmami je založena na dlouhodobém zájmu, finančním partnerství v konkrétních projektech a na vzájemném obohacování novými zkušenostmi. Herní terapie Hlavním cílem projektu je podpořit psychickou pohodu dětí, které jsou hospitalizovány na odděleních Thomayerovy nemocnice. Vhodnou a kreativní formou naplnit jejich volný čas, zaměstnat je zábavnou aktivitou, zbavit je strachu z nemocničního prostředí a připravit je na lékařský zákrok. V roce 2012 docházely dvě herní terapeutky na Kliniku dětské chirurgie a traumatologie a na oddělení Dětské neurologie. Do keramické dílny docházely děti zejména z oddělení Dětské psychiatrie a v indikovaných případech také z Pediatrické kliniky TN. Herní terapeutky využívaly při nabídce volnočasových aktivit různé typy her s ohledem na věk a případné omezení pacienta (společenské hry pro jednoho i více hráčů, stolní, karetní, znalostní, pro rozvoj jemné motoriky, konstrukční hry). V současné době je na trhu široká nabídka her od různých firem MINDOK, ALBI, SMART games, Piatnik, atd. Rodiče, kteří byli se svými dětmi někdy hospitalizováni, byli často velmi mile překvapeni, jak hry rozvíjejí představivost, paměť, jemnou motoriku a koordinaci pohybu. Děti si ze hry odnášely příjemný zážitek a rozhodnutí hru pořídit také domů. Rodiče často velmi oceňovali vybavení a nabídku her, které jim terapeutky mohou nabídnout. Kromě pravidelného programu připravovaly herní terapeutky pro hospitalizované děti také výtvarné dílny, kterých se za podpory dobrovolníků centra Lékořice účastnili často i rodiče dětí. Výtvarné dílny byly zpravidla tematické a účastnil se jich větší počet dětí najednou. 22

13 25 V průběhu celého roku zajišťovaly terapeutky tematickou výzdobu dětských oddělení. Ta přispívala k zútulnění nemocničního prostředí, ve kterém se děti cítily lépe. V roce 2012 proběhla rekonstrukce operačních sálů na KDCHT a herní terapeutka se zaměřila na přípravu nových aktuálních edukačních materiálů. Připravovaná fotokniha by měla navázat na předešlý materiál, který se stal na oddělení velmi oblíbeným. Hravou a atraktivní formou materiál přiblíží dětem reálné nemocniční prostředí se všemi procesy, které je při operaci a dalších výkonech potkají. S materiálem budou pracovat nejen herní terapeutky a personál, ale půjčit si jej budou moci také rodiče hospitalizovaných dětí. Keramická dílna Do keramické dílny přicházely děti z Oddělení dětské psychiatrie pravidelně dvakrát týdně na dvě hodiny. Příležitostně po domluvě se zdravotnickým personálem přicházely také děti z Dětské neurologie, KDCHT a Pediatrické kliniky. V případě dlouhodobé hospitalizace dětského pacienta personál kontaktoval herní terapeutky a dohodl termíny opakovaných návštěv. Malí pacienti v keramické dílně získávali zkušenosti při práci s hlínou a glazurou rozvíjeli fantazii formovali jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka zlepšovali a obohacovali představivost překonávali stereotyp nemocničního prostředí relaxovali měli příležitost k navázání nových kontaktů získali konkrétní hmotný výsledek 24

14 27 Kurzy pro nemocniční personál Velmi oblíbenými se staly keramické kurzy pro nemocniční personál. Probíhaly pravidelně v úterý a ve čtvrtek v rozsahu 6 hodin. Dříve se do kurzů hlásily pouze sestřičky, v roce 2012 se postupně přidávali i lékaři muži, kteří objevili kouzlo práce na hrnčířském kruhu. Pro zdravotnický personál byla práce s hlínou příjemným odreagováním od každodenního stresu a změna jejich činností přispívala k prevenci syndromu vyhoření. Jelikož se nám výrobky personálu moc líbily a chtěli jsme se o radost z nich podělit, připravili jsme výstavu obrazů barevných fotografií keramických výrobků na plátně v jídelně Thomayerovy nemocnice. Vernisáž se uskutečnila v květnu. Výstava zaznamenala velmi dobré ohlasy přítomných strávníků a povýšila kulturu stolování v Thomayerově nemocnici. V prosinci proběhla elektronická aukce a zisk z prodeje obrazů byl věnován na výrobu další sady, která oživila zdi jídelny. Duchovní péče Rok 2012 byl v Thomayerově nemocnici rokem úspor. Důkazem uznání potřebnosti a nezastupitelné součásti péče v nemocnici je zachování duchovní péče v plném rozsahu. K oddělením, kam duchovní dochází pravidelně, se přidala další. Došlo k vytvoření závazné směrnice pro fungování duchovní péče v rámci TN. Počet uživatelů služby neklesal a i díky finančnímu grantu ASI-CS bylo možné jejich zájem uspokojovat v dosavadním rozsahu. V únoru 2012 došlo k personální změně na pozici koordinátora duchovní péče. Mgr. Deboru Martáskovou vystřídal Mgr. Michal Balek. K oddělením, kde pravidelně duchovní péče fungovala se přidala další dvě oddělení neurologie a interny. Jsou také oddělení nemocnice (např. Chirurgická klinika), kam duchovní nedocházel pravidelně, která ovšem v případě potřeby spolupracovala a duchovního kontaktovala. Jedno z oddělení, kde by bylo dobré duchovní péči nabízet, ale zatím se to nedařilo, byla Onkologická klinika. Z výsledků celostátního šetření hodnocení kvality nemocnic v roce 2012 vyplynulo, že 41,5 % pacientů 26

15 29 vůbec nebylo informováno o možnosti využití duchovní péče v Thomayerově nemocnici, což je zcela jistě prostor k zamyšlení a zlepšení. Od února do konce roku 2012 se uskutečnilo 670 setkání, z toho 576 s pacienty, zbytek připadá na příbuzné, blízké a personál nemocnice. Klienti byli ve věkovém rozpětí let (nepočítaje v to ještě mladší děti z oddělení dětské psychiatrie z besed a akcí na tomto oddělení). Poměr mužů a žen byl vyrovnaný. Realizace duchovní péče probíhala v případě pacientů přímo na odděleních u lůžka pacienta. Některé rozhovory probíhaly v nemocniční kapli po ekumenickém setkání. Pacienti byli indikováni lékařem, duchovního kontaktovali telefonicky oni sami nebo jejich blízcí, nebo duchovního oslovili během setkání s jiným pacientem. S příbuznými se duchovní seznamoval u lůžka pacientů a nabídl jim rozhovor, méně často pomoc vyhledali sami. S personálem nemocnice duchovní hovořil přímo na odděleních, někdy ho vyhledali v jeho kanceláři. Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny byly také akce v kapli, pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické setkání se čtením z Písma a zpěvem písní). Duchovní spolupracoval při poskytování svých služeb také s řadou duchovních a laiků různých denominací (ŘKC, CČSH, Církev pravoslavná, CČE a CASD, jejíž sbor je dlouhodobým uživatelem nemocniční kaple). 28

16 31 Projekt Naše kavárna Naše kavárna je sociální projekt Lékořice, o. s., který vznikl na základě myšlenky nabídnout práci rodičům, kteří mají v Thomayerově nemocnici (dále jen TN ) dlouhodobě hospitalizované děti. V pavilonu A1 vznikl velmi hezký prostor, který si brzy oblíbili jak zaměstnanci, tak i návštěvníci TN. Naše kavárna se od ostatních kavárenských zařízení neodlišuje pouze myšlenkou, která byla strůjcem projektu Naší kavárny, nýbrž i povahou sortimentu, kdy je za každých okolností kladem důraz na kvalitu, a to kávou počínaje. V Naší kavárně se podává káva fair trade vybraných druhů. V Naší kavárně se tak podařilo skloubit atraktivní prostředí kavárny s kvalitními produkty a s myšlenkou postavenou na principech sociální pomoci. V roce 2012 se na pracovní pozici baristka vystřídali dvě zaměstnankyně dlouhodobě pečující o nemocného příbuzného. Na pozici projektové manažerky zůstává i nadále zaměstnána maminka, která dlouhodobě pečuje o dítě hospitalizované v TN. Od září roku 2012 byla cílová skupina potenciálních zaměstnanců rozšířena o další osoby, avšak při zachování původní myšlenky sociální pomoci. Řady zaměstnanců byly rozšířeny o zaměstnance s lehkým mentálním postižením. V tomto roce se v kavárně uspořádalo několik kulturních a vzdělávacích akcí: výstava fotografií projektu Loutky v nemocnici, povídání o cestě do Santiaga de Compostela, charitativní čtení nakladatelství Otevření s. r. o., kulatý stůl o firemním dobrovolnictví, různé výstavy fotografií a autogramiády. Někteří naši partneři podpořili náš projekt tím, že si v Naší kavárně uspořádali konference, semináře, oslavy či firemní večírky. 30

17 33 Hospodaření sdružení Náklady Spotřebovaný materiál ,23 Kancelářské a hygienické potřeby ,52 Potřeby pro dobrovolníky ,00 Drobný majetek ,01 Canisterapie ,00 Spotřeba energie ,40 Spotřeba vody ,56 Spotřeba tepla ,44 Prodané zboží ,79 Spotřebované nákupy ,95 Opravy a udržování ,00 Stravování a ocenění dobrovolníků ,32 Ostatní služby 1 020,00 Poštovné a telefonní poplatky ,06 Externí služby ,73 Služby školení, supervize, semináře ,00 Služby ,11 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,59 Odpisy ,00 Výnosy ,65 Tržby za vlastní výkony ,03 Ostatní výnosy ,70 Přijaté příspěvky od organizací a dary ,58 Členské příspěvky 4 500,00 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,31 Hospodářský zisk za rok ,34 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 32

18 35 Poděkování Rok 2012 byl osmým rokem existence a rozvoje občanského sdružení Lékořice. Stojí za ním práce mnoha ochotných dobrovolníků, lidí věnujících velmi cennou komoditu ČAS. Dobrovolníci mají ve svých životech vytvořený chráněný prostor pro druhé. Nabízejí své ruce, svoji energii, sami sebe. Děkujeme! Děkujeme také lidem ve vedení nemocnic, kteří nám aktivně pomáhají vytvářet podmínky pro realizaci myšlenek a nápadů, které mohou přispět ke kvalitnější péči o pacienty, jejich příbuzné i ke komfortu personálu. Vážíme si spolupráce s pracovníky na odděleních a klinikách, kteří s námi společně pracují na jednotlivých projektech. Za finanční a materiální podporu děkujeme všem dárcům, organizacím, nadacím, komerčním společnostem a jednotlivcům. Děkujeme, že nám fandíte! I v roce 2012 nás věrně provázela podpora generálního partnera našeho sdružení, společnosti Promedica Praha GROUP, a.s. Děkujeme za sedmý rok nadstandardní spolupráce. Generálnímu řediteli Pavlu Hanušovi patří dík za zájem o rozvoj našich aktivit a ochotu dlouhodobě podporovat dobrovolnictví jako formu zlepšování atmosféry v českém zdravotnictví. Finanční dary 34 A.T. Kearney GmbH Alena Holíková Alžběta Hlásková ASI-CS Baxter Czech spol. s r.o CASD Sbor Praha 4 Krč Citibank Europe plc České sdružení CASD DBK PRAHA a.s Eleni Tavlaridu Eva Křemenová 400 Eva Vítková 8 000

19 37 36 GE Volunteers, o.s Cholastová Lubica Johnson Controls Inc Kolektiv lékárny TN Kristián, s.r.o Kristýna Langrová 400 Ladislava Oulická Marek Vaculík Mgr. 200 Marjánka Čížková 400 Milan Hruška MV ČR MZ ČR Nadace Auxilia Nadace Charty Nadace O Nadace Občanského fóra Nadace Vodafone ČR Nadační fond Veolia NET4GAS, s.r.o Olga Benešová Pan Neckář Petr Bedrník Petr Kotík Petra Křivánková 243 Positive, s.r.o Promedica Praha Group, a.s Schäfer-Menk s.r.o Slovnaft ČR, s.r.o Sovišovi Tomáš Chalupa Tomáš Pribiš Anonymní dárci Benefiční akce Materiální dary DBK PRAHA a.s Dekos R, s.r.o Klára Dvořáková 800 Za spolupráci či materiální podporu děkujeme těmto organizacím, společnostem, institucím, školám a jednotlivcům: ADRA o.s. Altera Pars Anna Lukešová Aramark,s.r.o. Author B. Braun Medical s.r.o. BaSys CS, s.r.o. Billa spol. s r.o. Cantante pěvecký sbor CČSH Krč Dagmar Sladká DBK PRAHA a.s. Digital Resources a.s. Divadlo Archa dm drogerie markt s.r.o. Dobromila Nodlová DOWN THE RABBIT HOLE Elektro Euronics Emauzský chrámový sbor a orchestr Estetica, s.r.o. Gabriel pěvecký sbor GAIA GROUP SE Houslová pážata Hynek Krátký HZS Praha 4 Chateau St. Havel CHIRŠ ČR, s.r.o. IFMSA Iliana Christova Nikolova INTERSIGN, s.r.o. Ivo Řehák Jan Pospíšil Jana Coufalová Jana Grosmanová Jana Kotsopoulosová Jana Šemberová Jana Vítková Jarka Švarcbachová Jaroslav Coufal Jiří Neuman Jitka Lacmanová Július Kohút Karel Vavruška Kateřina Krčmářová Kateřina Vašková Kornelie Fischerová Kristián, s.r.o. Ladislav Pleštil Lenka Kutějová Loutky v nemocnici o.s. Malíček, o.s. mamacoffee, s.r.o. Markéta Konvičková Markéta Ovsíková Marta Magott Martina Lacovská Martina Poustecká Maskaron průvodcovské služby MČ Petrovice Mezinárodní škola v Praze Michael Duda Michal Kysilko Milada Laštovková Miroslav Velfl Modřanský chrámový sbor MŠ Sedlčanská Nadace Komerční banky, a.s. JISTOTA Nadační fond Patria NESS Czech, s.r.o. Ondřej Slanina Open Gate gymnázium a ZŠ, s.r.o. OPLET 21 Pan Stibor Paní Jurčová Pavel Kolář Persona Grata v o.p.s. PetCenter CZ s.r.o. Petra Muzikářová Petra Vojtíšková Pěvecký sbor Gabriel

20 39 Piccolo coro a Piccola orchestra Policie ČR OŘ Praha IV. Prague Black Hawks Publicis RENTS s.r.o. Sabrina D. Harris Sbor CASD v Praze 4 Krči Šárka Ptáčková Testo s.r.o. Tomáš Brumovský Tomáš Holub UPS SCS ČR s.r.o. Václav Tobořík Vít Vurst Zdeněk Kocábek ZUŠ Charlotty Masarykové ZUŠ Křtinská Zuzana Pokorná Zvláštní poděkování patří kolegyním a kolegovi, kteří vedou projekty v jednotlivých nemocnicích: Dobrovolnické centrum ve FTNsP Ing. Dagmar Hrubcová Mgr. Martina Tyllerová Za spolupráci v rámci Společenské odpovědnosti firem (CSR) děkujeme těmto společnostem a jejich zaměstnancům: ATKearney GmbH B BRAUN Medical s.r.o. Baxter BioScience, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Citibank GE Money Bank Hewlett-Packard Johnsons&Johnsons JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. Kristián, s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 UPS SCS (Czech Republic) s.r.o. Herní terapie ve FTNsP Mgr. Jana Feřteková Martina Krutská, Dis. Lucie Makariusová Duchovní péče ve FTNsP Mgr. Debora Martásková/Mgr. Michal Balek Dobrovolnické centrum ve FN KV PhDr. Martina Hasalíková 38

21 41 Slovo závěrem Jelikož jsme živí a zdraví přečkali (již nesčíslněkrát předpovídaný) konec světa, můžu tedy napsat na tomto místě v tento čas toto závěrečné slovo. Náš lékořicový rok 2012 bych nazvala rokem stabilizace. Na počátku roku jsme si stanovili za cíl doma a pořádně, a to i proto, aby v lékořicovém dění nastala větší míra vyrovnanosti, rozvážnosti, pečlivosti a trpělivosti. Z mého pohledu vládla roku 2012 pracovitost, porozumění a citlivost. Díky tomu nás těší úspěšné fungování všech našich projektů a to včetně projektu nejmladšího, ale i nejnáročnějšího, Naší kavárny. Máme radost z každého dalšího dobrovolníka, díky kterému můžeme spolupracovat s větším počtem oddělení v nemocnici. Povedla se nám zrealizovat řada nových nápadů a akcí. Úspěšně rozvíjíme hojně poptávané a oblíbené firemní dobrovolnictví. Také pečlivě uklízíme, malujeme, budujeme a zkrášlujeme nejen interiéry nemocnice, ale i naše duše. Prostě a stručně pracujeme na 100% a někdy i navíc. Úplným závěrem tedy zbývá, do dalšího roku, si přát: dobře pracovat a štědrost sponzorů přivolat. A také trochu (více) štěstí mít a neusnout na vavřínech. Radka Víchová, předsedkyně Lékořice, o.s. 40

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 6 Lidé v realizovaných projektech....................

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 3 Obsah Úvodní slovo............................ 3 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 5 Kontaktní údaje...........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah Výroční zpráva pro rok 2005 Obsah 2006 Brenda Kučerová Vydalo Dobrovolnické centrum MOTÝLEK o. s. FN-PDM, Černopolní 9, 625 00 Brno Telefon, fax: 532 234 318 Mobil: 604 231 063 E-mail: magda.h@motylek.info

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová,

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více