dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

2 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních 9 Dobrovolnický program ve FN KV 9 Centrum podpůrné péče v TN 13 Dobrovolnické centrum Lékořice 15 Firemní dobrovolnictví 21 Herní terapie 23 Keramická dílna 25 Malí pacienti v keramické dílně 25 Kurzy pro nemocniční personál 27 Duchovní péče 27 Projekt Naše kavárna 31 Hospodaření sdružení 32 Poděkování 35 Finanční dary 35 Materiální dary 36 Slovo závěrem 41 2

3 5 Úvodní slovo Když usedám a začínám psát tyto řádky, je již rok 2012 dávno za námi. Vzpomínat v dnešní hektické době na to, co bylo více než před rokem, je náročné. Na druhou stranu to poskytuje potřebný odstup od událostí a mohu vidět vývoj organizace ze širší perspektivy. Kontinuitu naší cesty držela jednoznačně nejen myšlenka, ale odhodlaná touha podílet se na pomoci lidem, kteří navždy nebo dočasně ztratili komfort být zdraví. Jiné bylo to, že jsme se snažili lépe než kdy předtím formulovat naše specifické zaměření, definovat cíle a mít jasnější představu o cestách, které k nim vedou. Uvědomovali jsme si naše limity a byli jsme vděční za vše, co se podařilo. Byl to rok změn v procesní oblasti. Rok týmové spolupráce a osobní angažovanosti každého z nás. Rok podporující harmonii mezi cíli a kapacitami. Pro mě osobně byla v tomto roce nebývalým přínosem podpora zvenčí organizace od supervizorů, garantů programů, fanoušků, přátel, rodiny. Velmi vděčná jsem také kolegyním a kolegům, podílejícím se na vedení organizace v jejím předsednictvu a ve valné hromadě. Podívat se několik měsíců zpět je hezký pocit. Díky všem, kteří k naší práci přispěli svým dílem. Přeji Vám všem, kdo se do výroční zprávy začtete, abyste za těmi řádky viděli vždy konkrétní lidi. Protože na každém záleží. Karin Pospíšilová, výkonná ředitelka Lékořice, o.s. 4

4 7 Lidé v občanském sdružení Lékořice Statutární orgány Mgr. Radka Víchová předsedkyně Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Předsednictvo o. s. Mgr. Radka Víchová Ing. Dagmar Hrubcová Oldřich Šplíchal Zaměstnanci o. s. Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Mgr. Radka Růžičková projektová manažerka Naše kavárna Petra Křivánková/Oldřich Šplíchal manažer/ka kavárny Jana Markytánová baristka/vedoucí směny Zuzana Hořejší baristka Alena Reinlová baristka Zdeňka Vokatá baristka Martina Poustecká baristka Lidé v realizovaných projektech Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Mgr. Karin Pospíšilová koordinátorka CPP Ing. Darmar Hrubcová koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Martina Tyllerová koordinátorka dobrovolníků Mgr. Jana Feřteková herní terapeutka Martina Krutská, DiS. herní terapeutka Lucie Makariusová herní terapeutka/ keramička Mgr. Debora Martásková/Mgr. Michal Balek koordinátor/ka duchovní péče a nemocniční kaplan/ka Lékořice dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady PhDr. Martina Hasalíková koordinátorka dobrovolnického programu Garanti dobrovolnických programů Mgr. Lenka Hejzlarová garant za FTNsP Mgr. Irena Trpišovská/Mgr. Libuše Gavlasová garant za FN KV Supervizoři dobrovolníků MUDr. Michaela Chrdlová Mgr. Radka Víchová Mgr. Blanka Zemanová Mgr. Vlasta Vítková Kontaktní údaje Lékořice, občanské sdružení Sídlo: Pod Slovany 4/1977, Praha 2, IČO: Číslo účtu: /0300 Číslo Sbírkového/DMS účtu: / Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici (TN) Kancelář TN, Vídeňská 800, Praha , pavilon A-1 Naše kavárna TN, Vídeňská 800, Praha , pavilon A-1 Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FN KV) Šrobárova 50, Praha , pavilon K1 6

5 9 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních Dobrovolnický program ve FN KV Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady probíhal dobrovolnický program úspěšně už čtvrtým rokem. Zatímco v prvních letech existence se program pozvolna rozvíjel, v roce 2012 již do FNKV docházelo pravidelně 30 dobrovolníků a 4 canisterapeutické týmy. Během roku 2012 se podařilo zajistit pravidelnou dobrovolnickou aktivitu na těchto odděleních: 8 Neurologická klinika, nově kromě standardního oddělení i JIP Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klinika popáleninové medicíny dětské standardní oddělení Klinika dětí a dorostu ambulance Radioterapeutická a onkologická klinika Interní hematologická klinika standardní oddělení i JIP V posledním čtvrtletí roku 2012 se podařilo program rozšířit na jednotku intenzivní péče Neurologické kliniky a navázali jsme spolupráci s Interní hematologickou klinikou. Dobrovolníci navštěvovali pacienty standardního oddělení i jednotky intenzivní péče. Při individuálním kontaktu s pacientem šlo nejčastěji o tzv. společníka u lůžka, který si s pacientem především povídal a podle zájmu pacientů volil další činnosti. Speciálně vyškolení dobrovolníci na Neurologické klinice standardním oddělení i jednotce intenzivní péče s pacienty prováděli základní kognitivní trénink. U skupinových aktivit (LDN) dobrovolníci vedli příslušnou aktivitu, ve skupině působili motivačně a podpůrně, vždy s důrazem na rozvoj zachovaných schopností pacientů (čtení na přání, výtvarné dílny, trénování paměti, zpívání lidových písní, zpívání s ležícími pacienty na pokojích). Nezastupitelnou úlohu hrála také canisterapie, která pravidelně probíhala na LDN a na obou odděleních Neurologické kliniky. Dalším cílem, který se podařilo splnit a dokonce předčil naše

6 11 očekávání, bylo zavedení canisterapie na ARO, kde díky skvěle spolupracujícímu personálu dodávaly naše canisterapeutické týmy radost a motivaci klientům, kteří vzhledem k onemocnění ztráceli chuť do života. Návštěva psa přináší nečekané výsledky, u většiny pacientů dochází k výraznému zlepšení psychického stavu, což se pozitivně projeví i v procesu zlepšení stavu fyzického. Během celého roku 2012 vinohradští dobrovolníci organizovali celou řadu osvětových akcí propagujících dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení. Díky těmto akcím, zaměřeným na širší i odbornou veřejnost, došlo ve FNKV k pozitivnímu posunu vnímání programu personálem, zvýšilo se porozumění pro dobrovolnictví i jeho občanskou hodnotu. Naše dobrovolnické centrum spolupracovalo také se základní školou Olešská. Děti pod vedením zkušených pedagogů navštívily seniory na LDN v průběhu roku několikrát, vždy s hudebním či tanečním vystoupením. V době vánočních a velikonočních svátků připravily děti pro pacienty LDN dárečky, přáníčka a malá překvapení. Tyto komunitní aktivity s mezigeneračním setkáváním seniorů s dětmi byly velice oblíbené. Pro dobrovolníky byla připravena také řada přednášek a proběhlo setkání dobrovolníků s managementem nemocnice, kde jim bylo vyjádřeno poděkování za jejich činnost. Počet hodin, které dobrovolníci strávili s pacienty FNKV v roce 2012: 10 Oddělení hodiny Klinika popáleninové medicíny 162 Kl. dětí a dorostu ambulance 91 Neurologická klinika, včetně JIP 186 LDN 276 Radioterapeutická a onkologická klinika 73 Celkový čas dobrovolníků strávený s pacienty 788 Oddělení hodiny Počet hodin, které dobrovolníci strávili na akcích 65 Přehled canisterapie (Neurologie, LDN, ARO) Canisterapie 215 Celkový počet hodin, který dobrovolníci věnovali nemocnici: 1068

7 13 Centrum podpůrné péče v TN Čtvrtý rok existence CPP Lékořice byl významným zejména zvýšenou snahou o spolupráci s lidmi zaměřenými na podobné projekty v celé republice. Během roku proběhla dvě facilitovaná setkání s cílem najít srozumitelnou definici podpůrné péče a vymezit její rámec. Výstupy setkání nebyly jednoznačné, nicméně snaha o komunikaci a rozvoj spolupráce nadále trvá. Další oblastí, ve které proběhla akce s celorepublikovým zaměřením, bylo firemní dobrovolnictví. V pondělí 21. května 2012 se v Naší kavárně v Thomayerově nemocnici konalo již druhé setkání věnované tématu spolupráce komerčních společností a neziskového sektoru v oblasti zdravotnictví, sociální péče a v komunitě, a to zejména formou firemního dobrovolnictví. Akci pořádaly společně občanské sdružení Lékořice, Nadační fond Veolia a GE Volunteers. Účastnili se zájemci z řad zástupců firem, zástupci neziskových organizací, ale i zástupci nadací či státní správy. Od prvního června do posledního července tým CPP vydatně posilovala dřívější dobrovolnice IKEM Martina Fialová. Díky Nadaci Vodafone a jejímu projektu krok jinak, se Martina zapojila do práce na zlepšení služeb pacientům a informování veřejnosti. V oblasti PR došlo k výraznému posunu vznikem webových stránek CPP na webu TN a rovněž vznikla Facebooková stránka. 12

8 15 Dobrovolnické centrum Lékořice Cílem dobrovolnického programu v nemocnici je podílet se na komplexní léčbě pacientů zlepšováním psychosociálních podmínek tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické pomoci, který nenaruší léčebný režim a adekvátním způsobem doplní práci zdravotnického personálu. V roce 2012 se podařilo navázat na předchozí zkušenosti z minulých let a zároveň program rozšířit o nové aktivity. Došlo k rozšíření pravidelného dobrovolnického programu na celou neurologickou kliniku, kam začala pravidelně docházet dobrovolnice se psem. K jednorázovým aktivitám přibyla oslava Mezinárodního dne seniorů, který všem seniorským pacientům připomněla návštěva dobrovolníků a obdarování ručně vyrobeným přáním. Akce se zúčastnilo přes 350 pacientů. Veškeré aktivity, stávající i nové, měly velký ohlas především u pacientů, jejich příbuzných a také u personálu nemocnice. O velkém zájmu o dobrovolnické činnosti svědčila i narůstající poptávka po spolupráci s dobrovolnickým centrem, která přicházela z různých oddělení nebo přímo od pacientů a jejich rodin. Dobrovolníci docházeli za pacienty na dětská oddělení i na oddělení pro dospělé pravidelně jednou týdně na 1,5 2 hodiny. U dospělých pacientů působil dobrovolník jako společník (čtení, povídání, doprovod na procházky ). S dětmi si dobrovolníci hráli, kreslili, četli, věnovali se tvořivým činnostem. 14 V roce 2012 docházeli dobrovolníci na tyto kliniky a oddělení: Klinika dětské chirurgie a trauma- Geriatrie a následná péče A2 tologie Interní klinika I Ambulance KDCHT Interní klinika II Pediatrická klinika Chirurgická klinika Oddělení dětské psychiatrie Neurologická klinika nově Oddělení dětské neurologie Neurologická klinika JIP Geriatrie a následná péče B1 Pneumologická klinika Geriatrie a následná péče B5

9 17 Do dobrovolnického programu se zapojili i dobrovolníci z řad cizinců. Spolupracovali při jazykové výuce na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, pomáhali s jazykovou výukou v mateřské škole při Thomayerově nemocnici a působili jako lektoři jazykových konverzací pro zdravotnický personál a dobrovolníky. V roce 2012 bylo do projektu zapojeno 79 pravidelných dobrovolníků. Celkový počet dobrovolnických hodin v rámci pravidelného programu činil V roce 2012 dobrovolnické centrum zorganizovalo: 7 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost, kde bylo proškoleno celkem 66 nových zájemců 5 supervizí pro dobrovolníky Kromě dobrovolníků pro pravidelnou činnost byli v dobrovolnickém programu zapojeni i dobrovolníci na jednorázové akce. Jednorázové akce byly zaměřeny na: organizační výpomoc a doprovod pacientů na různé akce především kulturního charakteru (motivační a vzdělávací programy pořádané v areálu TN, koncertní a divadelní představení) jednorázové aktivity na oddělení například výtvarné dílny, korálkování, pletení košíků manuální výpomoc V roce 2012 proběhly například tyto jednorázové akce: 16 jarní a podzimní dobročinný bazar Dětský den pro hospitalizované děti i děti ZŠ a MŠ ze spádové oblasti příměstský tábor pro děti zaměstnanců TN výtvarné dílny s podzimní tématikou, velikonoční a vánoční výtvarné dílny koncerty, divadelní představení a dílny na všech dětských odděleních a na Geriatrii Mikulášská nadílka na devíti odděleních a klinikách oslava Mezinárodního dne seniorů 1. října 2012

10 19 Dobrovolníků registrovaných na jednorázové akce bylo 173. Celkový počet hodin, které dobrovolníci strávili při jednorázových akcích, byl Nedílnou součástí dobrovolnického programu byla zooterapie a canisterapie, což jsou podpůrné terapeutické metody, při nichž je přítomnost speciálně vycvičeného psa nebo jiného zvířete, např. morčete nebo zakrslého králíčka, využívána k podpoře psychosociálního zdraví pacientů. Zooterapeutických návštěv bylo v roce 2012 celkem 113. Jako ocenění činnosti dobrovolníků, ale i zdravotnického personálu (zejména kontaktních osob) jsme uspořádali 7 seminářů (první pomoc, komunikace se seniory, specifika dětské neurologie, ) workshopy (jóga smíchu, korálkování, pletení košíků), procházku Prahou s profesionálním průvodcem. Tradiční setkání managementu nemocnice s dobrovolníky, donátory a se zdravotnickým personálem proběhlo v prosinci v nemocniční kapli v nebývale srdečné atmosféře. Ředitel TN MUDr. Karel Filip. CSc., MBA ocenil přínos dobrovolnictví zvláště pro dnešní velmi ekonomicky orientované zdravotnictví. Mimořádného ocenění dobrovolnické činnosti se dostalo paní Evě Křemenové (dobrovolnicí je od roku 2008), která obdržela cenu Křesadlo cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Slavnostní předání cen se konalo v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze dne V roce 2012 se také uskutečnily celkem 4 propagační akce: Prezentace programu v rámci týdne neziskovek v DBK Noc kostelů v nemocniční kapli Propagační výstava v OC Novodvorská Plaza Účast na vánočních trzích v DBK 18

11 21 Firemní dobrovolnictví Firemní dobrovolnictví, které vychází z úmyslu firmy poskytnout svým zaměstnancům čas a motivaci k dobrovolnické činnosti, je součástí širšího konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR, Corporate social responsibility). V roce 2012 jsme v rámci CSR spolupracovali s těmito společnostmi: ATKearney GmbH B BRAUN Medical s.r.o. Baxter BioScience, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Citibank GE Money Bank Hewlett-Packard Johnsons&Johnsons JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. Kristián, s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 UPS SCS (Czech Republic) s.r.o. Dobrovolníci z firem odpracovali za rok 2012 celkem hodin a celkem se zde vystřídalo 258 zaměstnanců jednotlivých společností. 20 Zaměstnanci komerčních společností se uplatňují zejména v oblastech technické a manuální pomoci. S výsledky jejich práce se můžete setkat na mnoha místech nemocnice i na odděleních. V roce 2012 se podíleli na rekonstrukci heren dětské psychiatrie, čekárny ambulance psychologie, nemocniční tělocvičny, chodby pavilonu A1, natírali vybavení

12 23 na chirurgii pro dospělé, malovali na dětské chirurgii, pomáhali stěhovat a odvážet. Oblíbená je také organizační pomoc při zajišťování větších jednorázových akcí pro pacienty i veřejnost jako je například Dětský den, Mezinárodní den seniorů, Mikulášská nadílka, dobročinné bazary. Naše spolupráce s firmami je založena na dlouhodobém zájmu, finančním partnerství v konkrétních projektech a na vzájemném obohacování novými zkušenostmi. Herní terapie Hlavním cílem projektu je podpořit psychickou pohodu dětí, které jsou hospitalizovány na odděleních Thomayerovy nemocnice. Vhodnou a kreativní formou naplnit jejich volný čas, zaměstnat je zábavnou aktivitou, zbavit je strachu z nemocničního prostředí a připravit je na lékařský zákrok. V roce 2012 docházely dvě herní terapeutky na Kliniku dětské chirurgie a traumatologie a na oddělení Dětské neurologie. Do keramické dílny docházely děti zejména z oddělení Dětské psychiatrie a v indikovaných případech také z Pediatrické kliniky TN. Herní terapeutky využívaly při nabídce volnočasových aktivit různé typy her s ohledem na věk a případné omezení pacienta (společenské hry pro jednoho i více hráčů, stolní, karetní, znalostní, pro rozvoj jemné motoriky, konstrukční hry). V současné době je na trhu široká nabídka her od různých firem MINDOK, ALBI, SMART games, Piatnik, atd. Rodiče, kteří byli se svými dětmi někdy hospitalizováni, byli často velmi mile překvapeni, jak hry rozvíjejí představivost, paměť, jemnou motoriku a koordinaci pohybu. Děti si ze hry odnášely příjemný zážitek a rozhodnutí hru pořídit také domů. Rodiče často velmi oceňovali vybavení a nabídku her, které jim terapeutky mohou nabídnout. Kromě pravidelného programu připravovaly herní terapeutky pro hospitalizované děti také výtvarné dílny, kterých se za podpory dobrovolníků centra Lékořice účastnili často i rodiče dětí. Výtvarné dílny byly zpravidla tematické a účastnil se jich větší počet dětí najednou. 22

13 25 V průběhu celého roku zajišťovaly terapeutky tematickou výzdobu dětských oddělení. Ta přispívala k zútulnění nemocničního prostředí, ve kterém se děti cítily lépe. V roce 2012 proběhla rekonstrukce operačních sálů na KDCHT a herní terapeutka se zaměřila na přípravu nových aktuálních edukačních materiálů. Připravovaná fotokniha by měla navázat na předešlý materiál, který se stal na oddělení velmi oblíbeným. Hravou a atraktivní formou materiál přiblíží dětem reálné nemocniční prostředí se všemi procesy, které je při operaci a dalších výkonech potkají. S materiálem budou pracovat nejen herní terapeutky a personál, ale půjčit si jej budou moci také rodiče hospitalizovaných dětí. Keramická dílna Do keramické dílny přicházely děti z Oddělení dětské psychiatrie pravidelně dvakrát týdně na dvě hodiny. Příležitostně po domluvě se zdravotnickým personálem přicházely také děti z Dětské neurologie, KDCHT a Pediatrické kliniky. V případě dlouhodobé hospitalizace dětského pacienta personál kontaktoval herní terapeutky a dohodl termíny opakovaných návštěv. Malí pacienti v keramické dílně získávali zkušenosti při práci s hlínou a glazurou rozvíjeli fantazii formovali jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka zlepšovali a obohacovali představivost překonávali stereotyp nemocničního prostředí relaxovali měli příležitost k navázání nových kontaktů získali konkrétní hmotný výsledek 24

14 27 Kurzy pro nemocniční personál Velmi oblíbenými se staly keramické kurzy pro nemocniční personál. Probíhaly pravidelně v úterý a ve čtvrtek v rozsahu 6 hodin. Dříve se do kurzů hlásily pouze sestřičky, v roce 2012 se postupně přidávali i lékaři muži, kteří objevili kouzlo práce na hrnčířském kruhu. Pro zdravotnický personál byla práce s hlínou příjemným odreagováním od každodenního stresu a změna jejich činností přispívala k prevenci syndromu vyhoření. Jelikož se nám výrobky personálu moc líbily a chtěli jsme se o radost z nich podělit, připravili jsme výstavu obrazů barevných fotografií keramických výrobků na plátně v jídelně Thomayerovy nemocnice. Vernisáž se uskutečnila v květnu. Výstava zaznamenala velmi dobré ohlasy přítomných strávníků a povýšila kulturu stolování v Thomayerově nemocnici. V prosinci proběhla elektronická aukce a zisk z prodeje obrazů byl věnován na výrobu další sady, která oživila zdi jídelny. Duchovní péče Rok 2012 byl v Thomayerově nemocnici rokem úspor. Důkazem uznání potřebnosti a nezastupitelné součásti péče v nemocnici je zachování duchovní péče v plném rozsahu. K oddělením, kam duchovní dochází pravidelně, se přidala další. Došlo k vytvoření závazné směrnice pro fungování duchovní péče v rámci TN. Počet uživatelů služby neklesal a i díky finančnímu grantu ASI-CS bylo možné jejich zájem uspokojovat v dosavadním rozsahu. V únoru 2012 došlo k personální změně na pozici koordinátora duchovní péče. Mgr. Deboru Martáskovou vystřídal Mgr. Michal Balek. K oddělením, kde pravidelně duchovní péče fungovala se přidala další dvě oddělení neurologie a interny. Jsou také oddělení nemocnice (např. Chirurgická klinika), kam duchovní nedocházel pravidelně, která ovšem v případě potřeby spolupracovala a duchovního kontaktovala. Jedno z oddělení, kde by bylo dobré duchovní péči nabízet, ale zatím se to nedařilo, byla Onkologická klinika. Z výsledků celostátního šetření hodnocení kvality nemocnic v roce 2012 vyplynulo, že 41,5 % pacientů 26

15 29 vůbec nebylo informováno o možnosti využití duchovní péče v Thomayerově nemocnici, což je zcela jistě prostor k zamyšlení a zlepšení. Od února do konce roku 2012 se uskutečnilo 670 setkání, z toho 576 s pacienty, zbytek připadá na příbuzné, blízké a personál nemocnice. Klienti byli ve věkovém rozpětí let (nepočítaje v to ještě mladší děti z oddělení dětské psychiatrie z besed a akcí na tomto oddělení). Poměr mužů a žen byl vyrovnaný. Realizace duchovní péče probíhala v případě pacientů přímo na odděleních u lůžka pacienta. Některé rozhovory probíhaly v nemocniční kapli po ekumenickém setkání. Pacienti byli indikováni lékařem, duchovního kontaktovali telefonicky oni sami nebo jejich blízcí, nebo duchovního oslovili během setkání s jiným pacientem. S příbuznými se duchovní seznamoval u lůžka pacientů a nabídl jim rozhovor, méně často pomoc vyhledali sami. S personálem nemocnice duchovní hovořil přímo na odděleních, někdy ho vyhledali v jeho kanceláři. Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny byly také akce v kapli, pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické setkání se čtením z Písma a zpěvem písní). Duchovní spolupracoval při poskytování svých služeb také s řadou duchovních a laiků různých denominací (ŘKC, CČSH, Církev pravoslavná, CČE a CASD, jejíž sbor je dlouhodobým uživatelem nemocniční kaple). 28

16 31 Projekt Naše kavárna Naše kavárna je sociální projekt Lékořice, o. s., který vznikl na základě myšlenky nabídnout práci rodičům, kteří mají v Thomayerově nemocnici (dále jen TN ) dlouhodobě hospitalizované děti. V pavilonu A1 vznikl velmi hezký prostor, který si brzy oblíbili jak zaměstnanci, tak i návštěvníci TN. Naše kavárna se od ostatních kavárenských zařízení neodlišuje pouze myšlenkou, která byla strůjcem projektu Naší kavárny, nýbrž i povahou sortimentu, kdy je za každých okolností kladem důraz na kvalitu, a to kávou počínaje. V Naší kavárně se podává káva fair trade vybraných druhů. V Naší kavárně se tak podařilo skloubit atraktivní prostředí kavárny s kvalitními produkty a s myšlenkou postavenou na principech sociální pomoci. V roce 2012 se na pracovní pozici baristka vystřídali dvě zaměstnankyně dlouhodobě pečující o nemocného příbuzného. Na pozici projektové manažerky zůstává i nadále zaměstnána maminka, která dlouhodobě pečuje o dítě hospitalizované v TN. Od září roku 2012 byla cílová skupina potenciálních zaměstnanců rozšířena o další osoby, avšak při zachování původní myšlenky sociální pomoci. Řady zaměstnanců byly rozšířeny o zaměstnance s lehkým mentálním postižením. V tomto roce se v kavárně uspořádalo několik kulturních a vzdělávacích akcí: výstava fotografií projektu Loutky v nemocnici, povídání o cestě do Santiaga de Compostela, charitativní čtení nakladatelství Otevření s. r. o., kulatý stůl o firemním dobrovolnictví, různé výstavy fotografií a autogramiády. Někteří naši partneři podpořili náš projekt tím, že si v Naší kavárně uspořádali konference, semináře, oslavy či firemní večírky. 30

17 33 Hospodaření sdružení Náklady Spotřebovaný materiál ,23 Kancelářské a hygienické potřeby ,52 Potřeby pro dobrovolníky ,00 Drobný majetek ,01 Canisterapie ,00 Spotřeba energie ,40 Spotřeba vody ,56 Spotřeba tepla ,44 Prodané zboží ,79 Spotřebované nákupy ,95 Opravy a udržování ,00 Stravování a ocenění dobrovolníků ,32 Ostatní služby 1 020,00 Poštovné a telefonní poplatky ,06 Externí služby ,73 Služby školení, supervize, semináře ,00 Služby ,11 Osobní náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,59 Odpisy ,00 Výnosy ,65 Tržby za vlastní výkony ,03 Ostatní výnosy ,70 Přijaté příspěvky od organizací a dary ,58 Členské příspěvky 4 500,00 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,31 Hospodářský zisk za rok ,34 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 32

18 35 Poděkování Rok 2012 byl osmým rokem existence a rozvoje občanského sdružení Lékořice. Stojí za ním práce mnoha ochotných dobrovolníků, lidí věnujících velmi cennou komoditu ČAS. Dobrovolníci mají ve svých životech vytvořený chráněný prostor pro druhé. Nabízejí své ruce, svoji energii, sami sebe. Děkujeme! Děkujeme také lidem ve vedení nemocnic, kteří nám aktivně pomáhají vytvářet podmínky pro realizaci myšlenek a nápadů, které mohou přispět ke kvalitnější péči o pacienty, jejich příbuzné i ke komfortu personálu. Vážíme si spolupráce s pracovníky na odděleních a klinikách, kteří s námi společně pracují na jednotlivých projektech. Za finanční a materiální podporu děkujeme všem dárcům, organizacím, nadacím, komerčním společnostem a jednotlivcům. Děkujeme, že nám fandíte! I v roce 2012 nás věrně provázela podpora generálního partnera našeho sdružení, společnosti Promedica Praha GROUP, a.s. Děkujeme za sedmý rok nadstandardní spolupráce. Generálnímu řediteli Pavlu Hanušovi patří dík za zájem o rozvoj našich aktivit a ochotu dlouhodobě podporovat dobrovolnictví jako formu zlepšování atmosféry v českém zdravotnictví. Finanční dary 34 A.T. Kearney GmbH Alena Holíková Alžběta Hlásková ASI-CS Baxter Czech spol. s r.o CASD Sbor Praha 4 Krč Citibank Europe plc České sdružení CASD DBK PRAHA a.s Eleni Tavlaridu Eva Křemenová 400 Eva Vítková 8 000

19 37 36 GE Volunteers, o.s Cholastová Lubica Johnson Controls Inc Kolektiv lékárny TN Kristián, s.r.o Kristýna Langrová 400 Ladislava Oulická Marek Vaculík Mgr. 200 Marjánka Čížková 400 Milan Hruška MV ČR MZ ČR Nadace Auxilia Nadace Charty Nadace O Nadace Občanského fóra Nadace Vodafone ČR Nadační fond Veolia NET4GAS, s.r.o Olga Benešová Pan Neckář Petr Bedrník Petr Kotík Petra Křivánková 243 Positive, s.r.o Promedica Praha Group, a.s Schäfer-Menk s.r.o Slovnaft ČR, s.r.o Sovišovi Tomáš Chalupa Tomáš Pribiš Anonymní dárci Benefiční akce Materiální dary DBK PRAHA a.s Dekos R, s.r.o Klára Dvořáková 800 Za spolupráci či materiální podporu děkujeme těmto organizacím, společnostem, institucím, školám a jednotlivcům: ADRA o.s. Altera Pars Anna Lukešová Aramark,s.r.o. Author B. Braun Medical s.r.o. BaSys CS, s.r.o. Billa spol. s r.o. Cantante pěvecký sbor CČSH Krč Dagmar Sladká DBK PRAHA a.s. Digital Resources a.s. Divadlo Archa dm drogerie markt s.r.o. Dobromila Nodlová DOWN THE RABBIT HOLE Elektro Euronics Emauzský chrámový sbor a orchestr Estetica, s.r.o. Gabriel pěvecký sbor GAIA GROUP SE Houslová pážata Hynek Krátký HZS Praha 4 Chateau St. Havel CHIRŠ ČR, s.r.o. IFMSA Iliana Christova Nikolova INTERSIGN, s.r.o. Ivo Řehák Jan Pospíšil Jana Coufalová Jana Grosmanová Jana Kotsopoulosová Jana Šemberová Jana Vítková Jarka Švarcbachová Jaroslav Coufal Jiří Neuman Jitka Lacmanová Július Kohút Karel Vavruška Kateřina Krčmářová Kateřina Vašková Kornelie Fischerová Kristián, s.r.o. Ladislav Pleštil Lenka Kutějová Loutky v nemocnici o.s. Malíček, o.s. mamacoffee, s.r.o. Markéta Konvičková Markéta Ovsíková Marta Magott Martina Lacovská Martina Poustecká Maskaron průvodcovské služby MČ Petrovice Mezinárodní škola v Praze Michael Duda Michal Kysilko Milada Laštovková Miroslav Velfl Modřanský chrámový sbor MŠ Sedlčanská Nadace Komerční banky, a.s. JISTOTA Nadační fond Patria NESS Czech, s.r.o. Ondřej Slanina Open Gate gymnázium a ZŠ, s.r.o. OPLET 21 Pan Stibor Paní Jurčová Pavel Kolář Persona Grata v o.p.s. PetCenter CZ s.r.o. Petra Muzikářová Petra Vojtíšková Pěvecký sbor Gabriel

20 39 Piccolo coro a Piccola orchestra Policie ČR OŘ Praha IV. Prague Black Hawks Publicis RENTS s.r.o. Sabrina D. Harris Sbor CASD v Praze 4 Krči Šárka Ptáčková Testo s.r.o. Tomáš Brumovský Tomáš Holub UPS SCS ČR s.r.o. Václav Tobořík Vít Vurst Zdeněk Kocábek ZUŠ Charlotty Masarykové ZUŠ Křtinská Zuzana Pokorná Zvláštní poděkování patří kolegyním a kolegovi, kteří vedou projekty v jednotlivých nemocnicích: Dobrovolnické centrum ve FTNsP Ing. Dagmar Hrubcová Mgr. Martina Tyllerová Za spolupráci v rámci Společenské odpovědnosti firem (CSR) děkujeme těmto společnostem a jejich zaměstnancům: ATKearney GmbH B BRAUN Medical s.r.o. Baxter BioScience, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Citibank GE Money Bank Hewlett-Packard Johnsons&Johnsons JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. Kristián, s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 UPS SCS (Czech Republic) s.r.o. Herní terapie ve FTNsP Mgr. Jana Feřteková Martina Krutská, Dis. Lucie Makariusová Duchovní péče ve FTNsP Mgr. Debora Martásková/Mgr. Michal Balek Dobrovolnické centrum ve FN KV PhDr. Martina Hasalíková 38

21 41 Slovo závěrem Jelikož jsme živí a zdraví přečkali (již nesčíslněkrát předpovídaný) konec světa, můžu tedy napsat na tomto místě v tento čas toto závěrečné slovo. Náš lékořicový rok 2012 bych nazvala rokem stabilizace. Na počátku roku jsme si stanovili za cíl doma a pořádně, a to i proto, aby v lékořicovém dění nastala větší míra vyrovnanosti, rozvážnosti, pečlivosti a trpělivosti. Z mého pohledu vládla roku 2012 pracovitost, porozumění a citlivost. Díky tomu nás těší úspěšné fungování všech našich projektů a to včetně projektu nejmladšího, ale i nejnáročnějšího, Naší kavárny. Máme radost z každého dalšího dobrovolníka, díky kterému můžeme spolupracovat s větším počtem oddělení v nemocnici. Povedla se nám zrealizovat řada nových nápadů a akcí. Úspěšně rozvíjíme hojně poptávané a oblíbené firemní dobrovolnictví. Také pečlivě uklízíme, malujeme, budujeme a zkrášlujeme nejen interiéry nemocnice, ale i naše duše. Prostě a stručně pracujeme na 100% a někdy i navíc. Úplným závěrem tedy zbývá, do dalšího roku, si přát: dobře pracovat a štědrost sponzorů přivolat. A také trochu (více) štěstí mít a neusnout na vavřínech. Radka Víchová, předsedkyně Lékořice, o.s. 40

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 6 Lidé v realizovaných projektech....................

Více

Výroční zpráva 2013. dávám práci svému srdci

Výroční zpráva 2013. dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2013 dávám práci svému srdci 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 3 Obsah Úvodní slovo............................ 3 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 5 Kontaktní údaje...........................

Více

Výroční zpráva 2014. dávám práci svému srdci

Výroční zpráva 2014. dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2014 dávám práci svému srdci 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé............................... 6 Statutární orgány........................... 6 Předsednictvo z. s............................

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krč

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krč dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krč VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2008 1. Úvodní slovo.............. 2 2. Realizační tým dobrovolnického programu a dalších podpůrných projektů... 4 3. Dobrovolnický

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s.

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2010 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více