Pracovní setkání věcné zpracování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní setkání věcné zpracování"

Transkript

1 Pracovní setkání věcné zpracování sdílená katalogizace Cluster Praha,

2 Program Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích Používání zpracovatelských kódů Portál autorit Názvové autority změna Různé vyhledávání a koncepce VP aplikace pole 648 používání selekčního výrazu dějiny Popis antologií, sebraných spisů, výborů

3 Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích

4 VKOL aktivity 2007 priority V příštím roce budeme skenovat obsahy - výběrově, podle metodiky NKP. 2. V listopadu jsme dosáhli podílu 30 procent zpracování v Clusteru (souvísí to s krátkou dobou zpracování ve VKOL 21 dnu, což kolísá v průběhu roku) - chtěli bychom nadále udržovat podíl cca 1/3 "clusterove" produkce. 3. Na nových www stránkách VKOL by měla být snadno přístupná Tematická mapa fondu, odkaz upraven podobně jako v NKP a MZK. 4. Osvědčila se nám zpětná vazba pomocí každodenního avizování Alephu o všech záznamech, kde došlo ke změně s parafou "vz". 5. Navrh VKOL - zavést autoritu rychlá jídla" nebo rychle připravená jídla" s MDT Literatura tohoto typu v posledních letech značně narostla a termín minutky" neodpovídá většinou obsahu, kuchařské recepty mají mnohem širší záběr.

5 NKP aktivity 2007 priority Věcný popis + autority běžný provoz NKP Soubor věcných autorit kontrola hierarchické struktury M-CAST testování, publikování TOC (obsahy) zkušební provoz, pilotní studie Portál Národní autority Tematická mapa fondů Kooperace CLUSTER autority tvorba věcných údajů v BIB záznamech Knihovny s regionální působností GEO autority Vojenský historický ústav Paměťové instituce Vysokoškolské knihovny Priority

6 Používání zpracovatelských kódů

7 Používání zpracovatelských kódů vp (knihy) - úplný věcný popis, od r vč. Konspektu vo (knihy) - ověření údajů věcného popisu vm (knihy) návrh úpravy údajů věcného popisu po přidělení kódu vr - komunikace Cluster vn (knihy) - doplnění anglických ekvivalentů vz (knihy) - úprava údajů věcného popisu (cizí knihovny) vu (knihy) - úprava údajů věcného popisu vlastního záznamu NK vr (knihy) - věcná revize pro ČNB a pro SKC vs knihy - označení pro skenování obsahu (dosud není v platnosti)

8 kód vm použit před kódem vr

9

10 kód vm použit před kódem vr vp jakr vn jakr an trusvl as bruzal jz svejja vo mikujo an hans jo kveb vm marm

11

12 vp kvfu vn kvfu vr veka Jo mazaja as bruzal vo vrbael An hans Jo kveb vm adam

13 Vn mikr Vo mikr Vr miry Jz mazaja as bruzal vm vrbael An vrbo Jo hanka vp heve

14 Katalogizace v knize - kód cp, cr Nepřidělují se (dohoda s nakladateli a vydavateli) Kódy v poli 008 Klasifikační znaky pro formu (0 ) Kooperující knihovny Používají vz při doplnění těchto údajů ztěžuje identifikaci při analýze změn Žádáme U kódů cp používat kód vo vz pouze v případě změny údajů v polích 6XX cp záznam CIP - jmenný a věcný popis JP/VP cr záznam CIP - věcná revize

15

16 Cp repo Cp jave Cr hedo xx anje Jz maga Jr juri Jo mazaja As bruzal Vz vrbael An hans jo kveb vo heve

17 Vyhledávání a koncepce VP V prezentaci použita část prezentace Katalogizátor pro(ti)? uživateli katalogu aneb jak uvažuje knihovník o čtenáři autorů Pavlíny Doležalové Magdy Šrajbové Jiřího Trnky, SVK Plzeňského kraje z konference KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2007

18 V AUT bázi nenajdete: tyto řetězce + tyto notace Stahovat z BIB rejstříku a nepsat poznámku v PVP 21 Česko -- dějiny stol. 1 Česko -- dějiny Česko -- dějiny stol. 1 Česko -- dějiny stol. 10 Česko -- dějiny stol. 2 Česko -- dějiny Česko -- dějiny Česko -- dějiny Česko -- dějiny Česko -- dějiny stol 4 94(437.3)"04/14" 1 94(437.3)"05/10" 1 94(437.3)"05/11" 1 94(437.3)"05/ (437.3)"05/17" 1 94(437.3)"06/15" 1 94(437.3)"06/16" 1 94(437.3)"06/ (437.3)"07/09" 3 94(437.3)"08/09"

19 jazyk předmětových hesel podle ČSN předmětové heslo jednoslovné nebo víceslovné formálně upravené vyjádření tematiky, případně formální charakteristiky dokumentu komplexní lexikální jednotka = komplexní pořádací znak = řetězec předmětového hesla heslo + podhesla // vstupní prvek + jednotlivá zpřesnění

20 aplikace jazyka předmětových hesel (podle ČSN ) lístkové (manuální) katalogy předmět dokumentu bývá vyjádřen několika předmětovými hesly (3-6) předmětové heslo je struktura (věta) tvořená podhesly podle předem stanovených syntaktických pravidel délka řetězce

21 lexikální jednotka v systému předmětových hesel (podle ČSN ) soubor předmětových hesel, sestavených z dílčích lexikálních jednotek dílčí lexikální jednotka - jednoslovné substantivum víceslovné lexikální jednotky typická vlastnost- inverze (priorita substantiva) rozklad víceslovných lexikálních jednotek (výchova dítěte děti - výchova)

22 metoda, struktura, syntax induktivní metoda (tvorba zdola, na základě konkrétního materiálu) univerzální fond mezi lexikálními jednotkami jsou definovány dva typy vztahů vylučovací a přidružovací syntaktická rovina dominantní princip prekoordinace komplexní pravidla, která umožňují vystihnout obsah dokumentu detailním způsobem

23 charakteristika jazyka předmětových hesel (podle ČSN ) adekvátní vyjádření komplexních témat dominantní prvek - prekoordinace detailní vyjádření předmětu dokumentu v jednom řetězci maximální informační hodnota řetězce předmětového hesla efektivní servis pro uživatele v tradičním prostředí priorita substantiva prostředí lístkových katalogů, OPAC 1. generace, rešeršní systémy 1. generace

24 délka řetězce nevýhody v elektronickém prostředí ztráta koncových údajů při zobrazení (mizí za obrazovkou, případně na druhé řádce) nedostupnost pro většinu vyhledávacích služeb redundantnost informací v bibliografickém záznamu komplikovaná pravidla aplikační syntaxe problematické dodržování těchto pravidel

25 nevýhody z hlediska zpracovatelského procesu věcné údaje originální umělecké dílo velikost autoritního souboru komplikovaná údržba 50% pracovní doby je věnováno systematickému dotváření pravidel školení údržbě autoritního souboru po formální stránce (ne sémantické struktury) skluz ve zpracování - nevčasnost informací

26 řešení zjednodušení aplikační syntaxe v bibliografickém záznamu kompaktnost, nerozložitelnost termínu větší míra postkoordinace standardizace selekčních údajů každý selekční údaj specifický autoritní záznam praxe NK standardizace jednotlivých segmentů PH výzkum věcné selekční jazyky v Česku preference izolovaných lexikálních jednotek

27 aplikační syntax zjednodušení redukce informací v komplexní lexikální jednotce = řetězci PH přesun tematických informací do vstupní pozice minimální struktura řetězce předmětového hesla fixní pořadí prvků řetězce předmětového hesla

28 Předpoklady, doporučen ení a zásady z VP předpoklad - obsahová analýza (nepopisuje se podle názvu nebo podnázvu) tvorba věcných v údajů v jednotlivých oborech, sémantických doménách ne všichni v všechno, v ale dělba d práce používaj vají se termíny vyjadřuj ující adekvátn tním způsobem obsah dokumentu omezuje se výskyt přílip liš obecných termínů (vycpávkových vkových slov) dodržuje se zásada nejužší šího pojmu používaj vají se tematická zpřesn esnění uvedená v autoritním souboru používaj vají se pouze schválen lené autoritní skupiny Konspektu stahované z autoritního souboru dodržuj ují se zásady o počtu přidělených skupin Konspektu nevyskytuje-li se potřebný termín v autoritním souboru, pošle se návrh

29 Vyhledávání informací činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. v plnotextových nebo bibliografických databázích) vyhledávání informací probíhá obvykle na základě konkrétního požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků dva základní předpoklady vyhledávání online interaktivní vyhledávací proces v online rešeršních systémech 60% dotazů prostřednictvím věcných údajů obsahových charakteristik definování obsahových charakteristik, selekčních prvků cílem věcného zpracování, věcného popisu

30 Typy vyhledávání - prohlížení Prohlížení = rejstříky základní způsob pohybu v online katalogu nebo informačním prostoru služby WWW prohlížením obsahu webových stránek s využitím hypertextových odkazů je protikladem a doplňkem k přímému vyhledávání informací

31 Typy vyhledávání přímé vyhledávání přímé vyhledávání spočívá v zadání klíčového slova či kombinace slov do dialogového rámečku, vyhledávacího formuláře přímé vyhledávání základní vyhledávání, jednoduché vyhledávání (Basic Search) pokročilé vyhledávání, kombinovaný dotaz (Advanced Search) vyhledávání klíčovými slovy, vyhledávání fráze

32 Vyhledávání klíčovými slovy - vyhledávání fráze/í vyhledávání klíčovými slovy způsob vyhledávání, při němž se zjišťuje výskyt daných slov v dokumentech (v databázi) bez ohledu na jejich umístění, vzájemnou pozici vyhledávání frází = blízkost slov vyhledávání dokumentů obsahujících řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe tento způsob formulace dotazu zvyšuje pravděpodobnost, že vyhledané dokumenty budou skutečně odpovídat hledanému tématu standardní funkce většiny vyhledávacích nástrojů v jednoduchém i v pokročilém režimu vyhledávání

33 Formulace dotazu Vyhledávací systémy mohou nabízet několik typů operátorů a funkcí potřebných pro formulaci dotazu: booleovské operátory (logické operátory): AND, OR, NOT proximitní operátory (distanční operátory): NEAR, ADJ vyhledání fráze (řetězec slov v daném pořadí a tvaru) používají se uvozovky (u některých vyhledávačů také spojovník -, středník ; nebo dvojtečka : ) zástupné znaky (wild card) používají se pro krácení podle kořene slov nebo jako náhrada místo písmene uprostřed slova, nejčastěji to je *? % $ používání znamének + a - : podporuje většina vyhledávačů, rychlé vyjádření, co dokumenty musí + anebo nesmí - obsahovat, mezi slovy a znaménky nesmí být mezera prohledávání určitého pole - omezíme hledání pouze na ty zdroje, kde se výraz vyskytuje v daném poli

34 Jak vyhledáváme v MZK?

35

36

37

38

39

40

41 Jak vyhledáváme ve VKOL?

42

43

44

45

46

47

48

49 Jak vyhledáváme v NKP a SKC?

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Závěr - vyhledávání všechny tři kooperující instituce volí jako primární metodu přímého vyhledávání Základní Pokročilé listování=rejstříky Nabízí jako další možnost Pro méně zkušené uživatele závěr instituce preferují interaktivní vyhledávání aktivní zápis do vyhledávacího boxu věcná katalogizační politika vycházet z těchto předpokladů

59 Typ vyhledávání: Přímé vyhledávání Jednoduché vyhledávání Kombinovaný dotaz

60 SKAT Selekční termín: Plavecké bazény

61

62

63

64

65

66 shrnutí

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Vyjádření chronologických údajů ve věcném zpřístupnění Implementace pole 648

77 Vyjádření chronologických údajů ve věcném zpřístupnění Kódované informace pole 045 Podpole $y v poli 650 a 651 Pole 648 Pole 648 se připojuje pro detailnější vyjádření chronologických okolností potřeby knihoven, které nepoužívají minimální řetězce hesel PH (používají postkoordinovaný systém). Zároveň se nabízí možnost zapisovat v tomto poli v podpoli $x selekční výraz dějiny, který nepředstavuje v tomto případě termín v pravém slova smyslu, ale je pro některé instituce důležitý z hlediska vyhledávání.

78 Struktura pole SUBJECT ADDED ENTRY--CHRONOLOGICAL TERM (R) A subject added entry in which the entry element is a chronological term. Indicators First - Undefined # - Undefined Second - Thesaurus The thesaurus or authority file from which the heading came. Subfield Codes $a - Chronological term (NR) $v - Form subdivision (R) $x - General subdivision (R) - dějiny jako selekční prvek $y - Chronological subdivision (R) $z - Geographic subdivision (R) $2 - Source of heading or term (NR) Examples 648 #7$a $2fast 648 #7$a1862$2fast 648 #7$a $2fast

79 Název: Nemocnice Dačice a x5y a Nemocnice (Dačice, Česko) 7 kn czenas a nemocnice z Česko y stol. 2 czenas a nemocnice x dějiny 2 czenas vypustit a Dačice (Česko) 2 czenas a x dějiny 2 czenas a informační publikace 2 czenas

80 Vztah údajů v poli 648 k údajům v poli 045 a v podpoli $y V řetězci PH v podpoli $y polí 650 a 651 se preferuje vyjádření chronologických údajů pomocí století. To platí zvláště u kategorií osob a institucí. Možnost vyjádřit chronologické informace i konkrétním rokem nebo konkrétními roky zůstává v odůvodněných případech zachována. V poli 648 se mohou opakovat údaje již zapsané v řetězcích PH v podpoli $y. Chronologické údaje uváděné v poli 648 jsou konkrétní, zapisují se konkrétními roky. Takto se rozepisují i století. Přestože detailní informace v některých případech kódem vyjádřit nelze (kódem můžeme vyjádřit desetiletí, ne konkrétní rok), odpovídají chronologické údaje zapsané v poli 648 pokud možno kódovaným údajům uváděným v poli 045; použije-li se tedy k zápisu chronologických údajů pole 648, tyto údaje se vyjádří i hrubším kódem v poli 045.

81 Význam používání pole 648 Zápis chronologických údajů v poli 648 Znásobí rešeršní možnosti uživatele tím, že mu poskytne další nástroj pro vyhledávání chronologických informací Posílí sdílenou katalogizaci Zpřehlední přístupové rejstříky PH

82 Návrh aplikace Řetězce PH podle možnosti hrubší chronologické členění - století Pole 648 Jemnější členění konkrétní roky Pole 045 Jemnější členění - desetiletí

83 Název: Škola Kavčí hory : / [zpracoval kolektiv pracovníků školy] 045 a x6y a Škola Kavčí hory (Praha, Česko) 7 mzk czenas a mateřské školy z Česko y stol. 2 czenas a základní školy z Česko y stol. 2 czenas a střední odborné školy z Česko y stol. 2 czenas a Praha (Česko) 2 czenas a x 2 czenas a jubilejní publikace 2 czenas

84 Hrabinec, Milan 60 let průmyslové výroby v Brumově-Bylnici ( ) : 60 let od vzniku MEZu Brumov / Milan Hrabinec. -- V Brumově-Bylnici : Muzejní společnost Vlára : Městské muzeum a informační středisko, KONSPEKT 62 - Technika všeobecně [19] MDT 621.3: * 621: * * ( ) * (036) * (082.2) GEOGR. KÓD e-xr--- * e-xr-zl PH (610) MEZ Brumov (firma) PH (650) elektrotechnické podniky Česko stol. elektrotechnické podniky -- dějiny strojírenské podniky Česko stol. strojírenské podniky dějiny podniky dějiny vypustit, ponechat jenom pro teoretické a všestranné studie o dějinách jednotlivých podniků svářecí technika PH (651) Brumov-Bylnice (Česko) PH (648) dějiny FORM. DESKR. informační publikace * jubilejní publikace

85 125 let nemocnice v Nymburce / [sestavil Milan Novák]. -- Vyd Praha : Triton, s. : il. (převážně barev.), portréty ; 20 cm KONSPEKT Veřejné zdraví a hygiena [14] MDT 614.2: * ( ) * (036) GEOGR. KÓD e-xr--- * e-xr-st PH (610) Nemocnice (Nymburk, Česko) PH (650) nemocnice -- Česko stol. nemocnice dějiny vypustit, ponechat jenom pro teoretické a všestranné studie o dějinách nemocnic PH (651) Nymburk (Česko) PH (648) dějiny FORM. DESKR. informační publikace

86 postup Vytipovat, kde je potřeba ponechat v minimálních řetězcích roky,nepoužívat století Vytipovat, kde je potřeba používat selekční termín dějiny součást pole 648 podpole x Je účelné uvádět stol. v případě vstupních GEO termínů Československo ; Sovětský svaz Příklady viz příloha 1

87 Názvové autority Změna aplikace pole 700 pro zápis odkazů pro potřeby věcného zpracování

88 Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns : Franz Kafkas Romane "Der Prozess" und "Das Schloss" / Christa Thomassen Aplikace v BIB záznamu Předmět. heslo Kafka, Franz, Schloss Kafka, Franz, Prozess Předmět. heslo pražský německý román stol. literárněvědné rozbory Forma a žánr * studie Skupina Konspektu Německá literatura, německy psaná (o ní) MDT (437.3) (048.8)

89 Franz Kafka: Der Prozess, Das Schloss : Interpretationen und unterrichtspraktische Vorschläge / Ingeborg Scholz Aplikace v BIB záznamu 045 a x2x a x Německá literatura, německy psaná (o ní) 2 Konspekt a (437.3)-31 2 MRF 080 a MRF 080 a MRF 080 a (035) 2 MRF a Kafka, Franz, d t Prozess 2 czenas a Kafka, Franz, d t Schloss 2 czenas a pražský německý román y 20. stol. 2 czenas a textová analýza 2 czenas a příručky 2 czenas

90 Názvová autorita autor/titul odkaz pro potřeby VP pole a Kafka, Franz, d t Schloss 670 a NKC a Kafka, Franz, d t Zámek 2 czenas ***************************************************** 1001 a Kafka, Franz, d t Prozess 670 a NKC a Kafka, Franz, d t Proces 2 czenas

91 Názvová autorita autor/titul odkaz pro potřeby VP pole a Kafka, Franz, d t Prozess 670 a NKC a Kafka, Franz, d t Proces 2 czenas Pro věcný popis: 4001 a Kafka, Franz, d t Proces 0o

92 Odkazy - varianty názvů pro potřeby věcného popisu pole 700 Věcné: 1000 a Aristotelés, d př. Kr. t Poetika 4000 a Aristotelés, d př. Kr. t Peri poiétikés 0 o 670 a NKC 670 a Slovník řeckých spisovatelů: Leda a Aristotelés, d př. Kr. t Aristotelova kniha o básnictví 2 czenas a Aristotelés, d př. Kr. t Aristotelova kniha Poetika 2 czenas ************************************************************************ Jmenné: 1000 a Aristotelés, d př. Kr. t Poetika. l Česky 4000 a Aristotelés, d př. Kr. t Aristotelova kniha o básnictví 0 o 4000 a Aristotelés, d př. Kr. t Aristotelova kniha Poetika 0 o

93 Ukázka rejstříku Jmenný popis Věcný popis

94 Autoritní záznam názvové autority - Autor/titul FMT JN 001 aun CZ-PrN n acnnnaabn n-a a a ABA001 b cze 1001 a Masaryk, Tomáš Garrigue, d t Otázka sociální 670 a NKC *********************************************************************************** FMT JN 001 aun CZ-PrNK n acnnnaabn n-a a a ABA001 b cze 1001 a Masaryk, Tomáš Garrigue, d t Světová revoluce 670 a NKC

95 Zpětné zrcadlo Masaryk? : tři sondy, také do naší dnešní krize / Miloš Dokulil Aplikace v BIB záznamu a 321 x Politologie 2 Konspekt a MRF 080 a MRF 080 a MRF 080 a (048.8) 2 MRF a Masaryk, Tomáš Garrigue, d jk czenas a Masaryk, Tomáš Garrigue, d t Otázka sociální 2 czenas a Masaryk, Tomáš Garrigue, d t Světová revoluce 2 czenas a filozofie dějin 2 czenas a sociální spravedlnost 2 czenas a studie 2 czenas

96 Portál autorit

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Zasedací síň NK ČR 17.6. 2008 10:00-12:45 - PS 13:00-14:00 Cluster Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program Informace o dílčích souborech věcných autorit Chronologické údaje

Více

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Poznámka: V minimálním záznamu je možné uvádět buď pole 072 nebo 080. V příkladech jsou uvedeny různé varianty. Podpole 910$o je v záznamech podle

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA

AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA AKVIZIČNÍ ZDROJE PRO ČESKÁ PERIODIKA PhDr. Hana Nová, PhDr. Petra Šťastná (NK ČR) Vlivy Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu

KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu zpracovaly Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová,

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

VIKBA11 Selekční jazyky 1

VIKBA11 Selekční jazyky 1 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 2 (kombinované studium) 9.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Co je to Proquest? http://proquest.umi.com/pqdweb?rqt=306&ts=1270041085&clientid=139391. Tři databáze

Co je to Proquest? http://proquest.umi.com/pqdweb?rqt=306&ts=1270041085&clientid=139391. Tři databáze Co je to Proquest? - Tato mega databáze zpřístupňující všechny hlavní databáze dostupné na platformě ProQuest - Mimo jiné zde naleznete více než 11 000 časopisů (z toho přes 8 000 s plnými texty), plné

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Obsah přednášky Anglo americká katalogizační pravidla ISBD - International Standard Bibliographic Description

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 ŠKOLENÍ PRO KNIHOVNY JIHOČESKÉHO KRAJE NOVÉ TRENDY V ČESKÉ KATALOGIZAČNÍ PRAXI JVK ČR - 19. LISTOPADU

Více

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006 MARC 21 Údaje věcného popisu Školení -červen 2006 Marcela Mátlová VK Olomouc Prezentace Úvod neklade si za cíl v úplnosti shromáždit všechny informace o struktuře formátu obsahuje základní pravidla potřebná

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH

RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH RETROSPEKTIVNÍ DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ V KRAJSKÝCH KNIHOVNÁCH Anna Andrlová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni Doplňování knihovních fondů je proces nebo činnost, při kterém dochází

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních

Více

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 23. 11. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

RDA a seriály Pracovní skupina pro seriály,

RDA a seriály Pracovní skupina pro seriály, Minimální záznam + příklady Pole k diskusi Info - české vycházející tituly a jejich převod na RDA Info - Souborný katalog CASLIN Info - skenování obálek Minimální záznam věcné zpracování nové pole 655

Více

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben Věcné zpracování Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR Marie.Balikova@nkp.cz Souborný katalog - staré

Více

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Lucie Jagošová Následující informace platí nejen pro bakalářské a magisterské diplomové a oborové (tedy závěrečné) práce, ale pro všechny druhy a formy

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů aneb Brouk Pytlík říká ve svém díle toto: Všechno vím, všechno znám 1 Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Proč citovat Norma Citace, bibliografická

Více

BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA.

BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA. Ošetřovatelství v databázi českých odborných monografií, článků, recenzí, referátů a abstraktů publikovaných v časopisech a sbornících- BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA. Ing.Jiřina Svetlíková Medical

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

POUŽITÍ DOTAZOVACÍHO JAZYKU PQF V INTERPI

POUŽITÍ DOTAZOVACÍHO JAZYKU PQF V INTERPI POUŽITÍ DOTAZOVACÍHO JAZYKU PQF V INTERPI INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Jana Šubová

Více

Centrální portál knihoven

Centrální portál knihoven Centrální portál knihoven Petr Žabička, Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně Elektronické služby knihoven III. Proč vlastně CPK? Jedna z hlavních priorit Koncepce rozvoje knihoven Cíl: poskytnout

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com.

EBSCOhost. Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct. Adresa: http://search.epnet.com. EBSCOhost vyhledávací a rešeršní systém Interní uživatelská příručka pro online přístup v rámci projektu eifl Direct Adresa: http://search.epnet.com Zpracovaly: Šárka Kostecká Adéla Jarolímková O b s a

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Staré mapy TEMAP - elearning

Staré mapy TEMAP - elearning Staré mapy TEMAP - elearning Modul 2.1 Katalogizace kartografických dokumentů dle RDA Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 2014 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Vyhledávání Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich nesprávné

Více

Elektronické knihovní katalogy OPAC

Elektronické knihovní katalogy OPAC Elektronické knihovní katalogy OPAC OPAC, elektronické, online katalogy OPAC [Online public acces catalogues] terminologie, historie, trendy konkrétní české, zahraniční katalogy DRUHY KATALOGŮ Lístkové

Více

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 26. 27. 11. 2014 Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková Obsah Projekt INTERPI aktivity v roce 2014

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Formulace dotazu. Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách

Formulace dotazu. Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách Formulace dotazu Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách Jazyk je nástrojem komunikace, dorozumění a také myšlení Výběr slov a jejich částí Přesnost formulace ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ :

Více

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Zakotvení integrální součást Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana

Více

Tipy a triky pro ty, co často hledají v Krameriovi. Ing. Aleš Brožek Severočeská vědecká knihovna

Tipy a triky pro ty, co často hledají v Krameriovi. Ing. Aleš Brožek Severočeská vědecká knihovna Tipy a triky pro ty, co často hledají v Krameriovi Ing. Aleš Brožek Severočeská vědecká knihovna Kramerius v NK ČR rok/měsíc stran periodik stran monografií celkem 2006/12 2008748 9049 2017797 2008/12

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Získávání povinného výtisku

Získávání povinného výtisku Získávání povinného výtisku aneb Detektivní činnost ve Vědecké knihovně v Olomouci PhDr. Libuše Machačová Ing. Stanislava Ivanovová Vědecká knihovna v Olomouci Stručná charakteristika Vědecká knihovna

Více

Nové nástroje pro staré mapy

Nové nástroje pro staré mapy Nové nástroje pro staré mapy Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně Projekt TEMAP www.temap.cz Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 30. 11. 2011 Obsah O projektu TEMAP Zpracování a zpřístupnění

Více

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty Minimální MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální y Původní rozsah údajů minimálního u podle AACR2R pro speciální y vystavený na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/marc-specdok

Více

Centrální portál českých knihoven září 2014

Centrální portál českých knihoven září 2014 Centrální portál českých knihoven září 2014 Bohdana Stoklasová koordinátorka projektu a vedoucí PS pro centrální portál stoklasova@knihovny.cz Obsah Hlavní cíle CPK Subsystémy CPK co CPK vyřeší Mýty a

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk

Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk ČESKÁ NORMA MDT 534.83.08 Srpen 1995 Akustika ČSN URČENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO VÝKONU ZDROJŮ HLUKU. ISO 3740 Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk 01 1603 Acoustics

Více

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Lenka Bláhová www.knihovna-pardubice.cz Důležitá data v historii knihovny (1) 1897 první dochované písemné zmínky o založení městské knihovny (letos slavíme

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Indikátory u polí jsou vyznačeny pouze, pokud znamenají rozdíl v typu zapisovaných údajů. p údaj je povinný vždy a údaj je povinný, pokud je aplikovatelný

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Novela autorského zákona a knihovny. Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013

Novela autorského zákona a knihovny. Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013 Novela autorského zákona a knihovny Vít Richter Zdeněk Matušík Ostrava 14.3.2013 Příprava novely AZ 2009 zahájení prací na novele AZ 2012 - leden až květen - diskusní semináře MK ČR Společná jednání Knihovny:

Více

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR

Elektronické publikace v NK ČR. Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické publikace v NK ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Elektronické knihy vývoj počtu e-knih ohlášených Agentuře ISBN (údaje z databáze NK ČR): 2010 => 247 záznamů listopad 2011 => září

Více

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Abstrakt Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Příspěvek do sborníku Projekt ebooks on Demand Evropská knihovní síť Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Září 2010 Abstrakt V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba ebooks

Více

Význam a použití v bibliografickém popisu. Mgr. Marie Koldová Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Význam a použití v bibliografickém popisu. Mgr. Marie Koldová Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Význam a použití v bibliografickém popisu Mgr. Marie Koldová Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Základní pojmy -připomenutí Unifikovaný název Formalizovaná podoba názvu díla, nezávislá na

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

Index 1. Infobanka ČTK 2. Hlavní panel 3. Vyhledávací formulář 4. Dotazy 5. Výsledek hledání 6. Dokument 7. Prodata

Index 1. Infobanka ČTK 2. Hlavní panel 3. Vyhledávací formulář 4. Dotazy 5. Výsledek hledání 6. Dokument 7. Prodata Index 1. Infobanka ČTK (Podporované verze prohlížečů) Kontakty 2. Hlavní panel (Aktuální Mapa Novinky Košík Uživatel Nastavení Nápověda Odpojit) Uživatel Nastavení Obsah Infobanky 3. Vyhledávací formulář

Více

Absolventská práce formální úprava

Absolventská práce formální úprava Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Absolventská práce formální úprava Obecná struktura absolventské práce - titulní list - čestné prohlášení - poděkování

Více

Národní knihovna ČR. stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky. Hanuš Hemola. Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR. stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky. Hanuš Hemola. Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Stručná historie kláštery a vzdělání 11. stol. dokládá se kaple sv. Klimenta 13. -14. stol.

Více

RAPID LIBRARY SYSTÉM PRO AUTOMATIZACI KNIHOVEN

RAPID LIBRARY SYSTÉM PRO AUTOMATIZACI KNIHOVEN RAPID LIBRARY SYSTÉM PRO AUTOMATIZACI KNIHOVEN Naděžda Andrejčíková Rapid Library, integrovaný knihovnický systém s modulární strukturou bylvyvinutpropotřebyknihovenvčecháchinaslovenskusohledemna platné

Více

Richtungsadverbien. 13. Nj Směrová příslovce

Richtungsadverbien. 13. Nj Směrová příslovce Richtungsadverbien 13. Nj Směrová příslovce Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:

Více

Jmenná katalogizace II

Jmenná katalogizace II Jmenná katalogizace II Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Opakování Najděte v katalogu Národní knihovny knihu s ISBN (požijte rejstřík) 80-7185-742-4 Zobrazte záznam ve formátu

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 5, 531 1 6 Pardubice Knihovna je umístěna v objektu bývalé sýpky v druhém patře. S asistencí knihovnice

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit JEDNOZNAČNOST geo názvů Při zpřístupnění objektů na úrovni jednotky na úrovni sbírky Soubor ověřených a unifikovaných

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medical virtual library - integrated information environment for medical libraries

Více

Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství

Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství 27. března 2012 Osnova Základní zdroje CAB ABSTRACTS CROP PROTECTION COMPENDIUM Tvorba rešeršního dotazu Vyhledávání informací

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. Národní autority a jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Úvodem

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II.

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015. 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015 Dokument je zveřejněn od 10. 2. 2016 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře...1

Více

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 1 Předmětové pořádání informací - 3 h teorie: klíčová

Více

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Úvod unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Operační systém UNIX Přednášky Jan Zajic, zajic@fel.cvut.cz, K226 Web service.felk.cvut.cz/courses Cíl předmětu pokročilý uživatel začínající administrátor

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Online aktualizace dat v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR)

Online aktualizace dat v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR) Online aktualizace dat v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR) Obsah Základní informace o Adresáři... 1 Práce s formulářem... 2 Aktualizace údajů... 3 Potvrzení správnosti

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM ZÁKLADY PRÁCE S PROHLÍŽEČEM 1. Způsoby vyhledávání Hlavní vyhledávací funkce VaDeMecum tvoří tři základní prvky: a) Fulltextové vyhledávání b) Rozšířené vyhledávání c) Postupné procházení strukturou archivního

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Slovácké muzeum Uherské Hradiště 27.4.2016 Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více