KVĚTEN Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2015. Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj"

Transkript

1 KVĚTEN 2015 Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E

2 Inzerce květen 2015 Stránky plné novinek o močové katetrizaci Nová řada močových katetrů Actreen Hi-Lite Příběhy a zkušenosti pacientů Odpovědi na často kladené otázky a další Výrobky řady Actreen najdete také v síti prodejen Zelená hvězda B. Braun Medical s.r.o. ROHO antidekubitní podložky a matrace zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě. podložky do vozíků hrazeny VZP sk Rozlo ení tlaku u osoby sedící na molitanu (1) a na antidekubitní podlo ce ROHO (2) Dová í: CZ. TECH Èelákovice, a.s. Stankovského 1200/46, Èelákovice tel.: , fax: , e mail:

3 X květen Milí čtenáři, vítáme vás u jarního vydání Světa s Parapletem, pro které jsme vybrali téma SEX. Snažíme se na něj nahlédnout beze studu, ryze praktickým způsobem a s ohledem na jeho základní specifi ka u lidí s poškozením míchy. Naše ergoterapeutky vás seznámí s dostupnými kompenzačními pomůckami a odkáží na další zdroje, kde můžete hledat inspiraci v překonávání fyzických omezení. Věnujeme se i intimní a sexuální asistenci, službě, která v našich zeměpisných šířkách není doposud příliš známá a rozšířená. Upozorňujeme také na možné zdravotní riziko sexuálních aktivit, kterým je u osob s poškozením míchy především autonomní dysrefl exie. V neposlední řadě dáváme prostor také důležitému a často opomíjenému tématu, a tím je podpora a udržení touhy, blízkosti a důvěry v dlouhodobém partnerském vztahu. Už z jiného soudku si můžete přečíst aktuální informace o výměně průkazu osob se zdravotním postižením. Samostatným článkem pak dále reagujeme na stále se opakující dotazy k přidělování příspěvku na péči. Tradičně vám zprostředkováváme zážitky z paraplecích kurzů a akcí a informujeme o našich laskavých partnerech a podporovatelích. Jsme rádi, že se nám i do tohoto čísla podařilo vložit fotopřílohu s fotkami Tomáše Lisého, na kterých si můžete prohlédnout každodenní život u nás v Centru. A jelikož se léto kvapem blíží, nabízíme spoustu tipů, kam se v jeho průběhu vydat za kulturou i sportem. Příjemné čtení a krásné léto vám za celý tým Centra Paraple přeje redakce. Úvodník Milí čtenáři našeho bulletinu, v prvém letošním čísle čtvrtletníku bych vám ráda představila něco málo z odstartovaných změn v organizačním řízení. Je zapotřebí zdůraznit, že Centrum Paraple je na vysoké odborné úrovni a může se chlubit kvalitou poskytovaných služeb. Paraple jakožto fi rma má ovšem jisté rezervy právě v činnostech, jež jsou indikátory profesionality společnosti. V týmu se proto nyní zaměřujeme na posílení interních aktivit směřujících k rozvoji fi rmy pod heslem: od amatérů k profesionálům. Na prahu třetí dekády života se organizace nachází v období zavádění potřebných změn v oblasti efektivity (přiměřenost nákladů, optimalizace zdrojů, práce s daty aj.) a interních procesů (snažíme se dělat věci v logické návaznosti, týmově spolupracovat, stanovit fungující pravidla, pravomoci a odpovědnosti). Pracujeme zároveň na strategickém plánu pro další období včetně revize poslání a vize organizace což je bezesporu silné téma, o kterém samostatně více pohovoříme v příštím čísle. A tak jako jsou jarní měsíce obdobím rašení a růstu, v přeneseném smyslu roste a rozvíjí se i Centrum Paraple. Přeji vám všem krásné a vydařené květnové dny. Margita Pištorová, ředitelka BĚH PRO PARAPLE ANEB KAŽDÁ NOHA DOBRÁ Z obsahu Plán aktivit v roce Počátek sexuální asistence?... 5 Tajemství touhy... 6 Rizika autonomní dysrefl exie... 6 Příspěvek na péči... 7 Aukce Galerie Kodl...11 Ohlasy na kurzy Toulejte se s námi Revue: Na vozíku po Šumavě... I Mistrovství Evropy v rugby... I Pozvánka do divadla... I POVOLÁNÍ SPORT (úryvek knihy)... II Služby Centra Paraple ve fotografi ích LETENSKÉ SADY, PRAHA NEDĚLE 31. KVĚTNA :00 21: ROČNÍK BENEFICE JEDNOTLIVÉ BĚHY STARTUJE ZDENĚK SVĚRÁK S PŘÁTELI BĚH NA 100 M BĚH NA 4 KM ZÁVODY HANDBIKŮ PROGRAM PRO DĚTI JELEN MICHAL HRŮZA Za DTP děkujeme. Za vytištění děkujeme.

4 4 Aktuality / Informace z odborného světa květen 2015 Plán aktivit v Centru Paraple - 1. pololetí 2015 Termín Název Dní/nocí Místo Odborný garant /koordinátor Vzdělávací kurz - Excel 5/4 Centrum Paraple Jiří Beran Výtvarný workshop - Kreativní techniky "Jaro" 3/2 Centrum Paraple Iva Melicharová Potápěčský kurz 5/4 Centrum Paraple / Leštinka Jiří Pokuta Vodácký kurz 5/4 Jižní Čechy Lenka Honzátková Všeobecný sportovní kurz 6/5 Nové Zámky u Křince Lenka Honzátková Sporty v přírodě 6/5 Lipno Jiří Pokuta Cyklistický kurz 6/5 Buková Lenka Honzátková Cyklistický kurz 6/5 Nové Zámky u Křince Jiří Pokuta Výtvarný workshop - Grafi ka 3/2 Centrum Paraple Iva Melicharová Čtyřkolky ve spolupráci s MKV 8/7 Horní Bradlo Jiří Pokuta Výměna průkazu ZTP V průběhu roku 2015 obdrží všichni příjemci příspěvku na mobilitu doporučený dopis od Úřadu práce s výzvou k výměně průkazu OZP. Dle novely zákona se výměna uskuteční bez nového posuzování a správního řízení. Správní řízení a nové posuzování žadatelů bude probíhat pouze v případě, že platnost posouzení zdravotního stavu žadateli skončila k , nebo skončí v průběhu roku Nový průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P má stejnou velikost jako občanský průkaz, je z polykarbonátového materiálu, s ochrannými prvky a hmatovými symboly pro nevidomé. Úřad práce má stoprocentní databázi příjemců příspěvku na mobilitu, nemá ale plnohodnotnou databázi držitelů průkazů OZP, jelikož tuto agendu v minulosti zajištovaly obce. Proto pokud jste držitelem průkazu OZP, ale nepobíráte příspěvek na mobilitu, obraťte se s žádostí o výměnu průkazu na Úřad práce pro jistotu sami. Vlastní vydávání nových průkazů bylo zahájeno 1. dubna Žadatel vyplní žádost, která je dostupná v elektronické formě na portálu MPSV ČR (http:// portal.mpsv.cz/forms). Odevzdá ji spolu s fotografi í průkazového formátu na místně příslušném ÚP. Žádost je nutné odevzdat osobně a prokázat se při jejím podání občanským průkazem či jiným platným průkazem totožnosti. Při následném převzetí průkazu Sex a intimita obecně je pro každého z nás jednou ze základních potřeb. A zároveň tématem, které se neotevírá lehce. Ze své praxe víme, jak těžké je přijímat informace a rady od člověka, který není ve stejné situaci jako člověk na vozíku. Když jsme se tématu sexu, plánování rodičovství apod. věnovali v rámci kurzu Máma, táta na vozíku, často jsme od účastníků tuto zpětnou vazbu dostávali. Nicméně téma sexu a sexuální asistence je víc než aktuální. Letos bylo součástí například i fi lmového festivalu Jeden Svět. V Centru Paraple nemáme sexuologa ani sexuálního terapeuta. Tuto oblast s klienty často řešíme my ergoterapeuté. Snažíme se výběrem vhodných pomůcek pro usnadnění samotzaplatíte správní poplatek 30 Kč. K převzetí nového průkazu vás ÚP vyzve telefonicky, nebo dopisem. Pokud se nemůžete k převzetí průkazu dostavit osobně, je možné k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu. Váš podpis na plné moci však musí být ověřen na matrice obce nebo u notáře. V případě, že nejste příjemcem příspěvku na mobilitu, bude třeba prokázat oprávněnost přiznání průkazu OZP dodáním rozhodnutí o přiznání průkazu. Pokud od vás Úřad práce dokument o přiznání průkazu nezíská, bude muset zahájit správní řízení a nové posouzení. Anna Fábryová sociální pracovnice Vyzvedněte si svůj Euroklíč Díky spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením si nyní mohou držitelé průkazu ZTP/P ze všech krajů České republiky vyzvednout v Centru Paraple zdarma Euroklíč. Pro vydání Euroklíče je nezbytné kontaktovat naše sociální pracovníky, domluvit si návštěvu v Centru a pak už se jen prokázat platným průkazem ZTP/P a vyplnit evidenční kartu. Euroklíč je typ univerzálního klíče. Můžete jím odemknout veřejná sociální či technická zařízení, např. výtahy, schodišťové plošiny, toalety na úřadech, poštách, ve školách, kulturních zařízeních, benzinových stanicích apod. Tato zařízení jsou vybavena jednotnými Eurozámky. Bezbariérové prostory jsou tak zabezpečeny před vandalismem, ale přesto přístupné osobám se sníženou schopností pohybu. Místa osazená Eurozámky najdete v celé Evropské unii. Například jen v Německu jich je přes 70 tisíc. Euroklíč tedy využijete nejen u nás, ale také například na dovolené v cizině. Projekt Euroklíč v České republice realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením, která je rovněž distributorem Euroklíčů Téma SEX pro nás není tabu a také zajišťuje Eurozámky pro provozovatele a organizace. Více informací o projektu naleznete na Zařízení osazená Euroklíči můžete vyhledat také na vozejkmap.cz/. Sem můžete vámi ověřená místa sami přidávat, aby bylo hledání bezbariérových prostor jednodušší i pro ostatní. Jiří Točín sociální pracovník ného milování najít způsob, jak sex praktikovat. Informace, které vám předáváme, jsou přejaté od světoznámého sexuologa dr. Michella Teppera (zdroj: který má sám diagnózu kvadruplegie. Na svých stránkách se snaží informovat a ukázat ty správné cesty vedoucí ke kýženému cíli. Dále čerpáme také z internetových stránek net/index.php/sexual_positioning_ Devices#PURPOSE. V neposlední řadě jsou pro nás cenným zdrojem informací zkušenosti našich klientů, kteří jsou ochotni se o ně podělit. Nechceme se v tomto článku věnovat pomůckám, které jsou dostupné v sexshopech a které lze samozřejmě také využít - např. různé vibrátory, šidítka, vakuové pumpy atd. My se zaměříme na specifi cké pomůcky, které umožňují kompenzovat pohyb či polohu při sexu.

5 Informace z odborného světa květen Foto: Tomáš Lisý Jednou z nejznámějších pomůcek je Intimate Rider (zdroj: Tato pomůcka je využitelná především pro muže vozíčkáře. Skládá se ze dvou částí. Stoličky s houpavým mechanismem pro kompenzaci pohybu pánve a lehátka pro stejnou výškovou úroveň partnerky. Existují ale i další pomůcky, které jsou velmi variabilní a mohou je využívat jak muži, tak ženy na vozíku. Jsou to speciální klíny, které podpoří pozici pánve či trupu a umožní tak nejen různé polohy při milování v posteli, ale zároveň je možné je použít jako polohovací pomůcky při orálním sexu. Je možné je využít pro polohu partnerky na lůžku tak, aby byla v úrovni partnera (vozíčkáře), který je v poloze sedu na vozíku. Žena vozíčkářka pak může pro polohu v sedu, a s ní spojené problematické udržení postavení dolních končetin, využít speciálních pásků, které jsou vyrobeny z kůže. Jedná se o soustavu dvou objímek, jež jsou spojeny mezi sebou pásem - obepnou se okolo stehen a pozici stabilizuje pás přetažený v oblasti krční páteře či horní hrudní páteře. Pomůcek je zkrátka celá řada. Pro seznámení se s nimi lze využít odkazy, které jsou uvedeny v tomto článku. Najdete na nich i instruktážní videa. Inspiraci můžete hledat také na webovém kanálu https:// V případě jakéhokoliv dotazu či ochoty předat vlastní zkušenosti s pomůckami pro sex vozíčkářů se neostýchejte obrátit na tým ergoterapeutů Centra Paraple. Iva Melicharová vedoucí úseku ergoterapie Jana Bali Šoltésová ergoterapeutka Počátek sexuální asistence u nás? Naplňovat své sexuální potřeby chceme nějakým způsobem všichni. Stejně jako potřeba bezpečí, tepla či potravy je sexualita lidskou přirozeností a základní životní potřebou. Přináší do života mnohem více, než jen potěšení či zajištění přežití druhu. Ačkoliv se v mnoha ohledech považujeme za vyspělou zemi, při zabezpečování základních životních potřeb pro všechny skupiny obyvatel má naše společnost stále značné rezervy. Ať už jde o dostupné bydlení, důstojný příjem, prožití klidného stáří nebo bezbariérovost a vybavení pomůckami osob s postižením. Sexuální a emoční potřeby jsou spíše na okraji společenského zájmu, jsou považovány za něco individuálního, nadstandardního, či nepodstatného, když se stát a společnost potýká s tolika palčivějšími problémy. Pro kvalitu života a celkovou spokojenost jsou však city, vztahy a s tím související sexualita velmi významné. Mají v naší společnosti všichni právo na sex? Má se společnost zaobírat sexuálními potřebami menšinových skupin? Patří prožívání sexuality mezi základní potřeby, které by měl stát zohlednit při podpoře osob s handicapem? Jak umožnit vyjádření sexuální touhy lidem se specifi ckými potřebami? Je v naší společnosti přijatelné legalizovat sexuální asistenci jako placenou službu? To jsou otázky, které vyvstávají. Téma prožívání sexuality osob s postižením a s tím související intimní a sexuální asistence se v České republice objevuje ve větší míře od roku Veřejnou diskuzi započala organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, tématu se na konferencích věnuje třeba také Liga vozíčkářů. Intimní asistence je u nás aktuálně legální služba fungující v některých ústavech. Dala ba se nazvat spíš speciální sexuální výchovou, nejedná se tedy o poskytování sexuálních služeb. Intimní asistence poskytuje klientům prostor pro pochopení vlastní sexuality nebo například vysvětlení bezpečné a společensky přijatelné formy masturbace, zejména pro osoby s mentálním postižením nebo psychickým onemocněním. Může se jednat také o poradenství či podporu při poznávání vlastní tělesnosti, obstarávání pomůcek či zprostředkování kontaktu se sexuálním asistentem. Mezi asistentem a klientem však nedochází k fyzickému kontaktu. Působí preventivně vůči sexuální agresi či zneužívání i pro pochopení zodpovědnosti v oblasti rodičovství. Sexuální asistence pak má za cíl již praktické uspokojení sexuální touhy různými formami tělesného kontaktu. Ať už se jedná o doteky, masáže, orální sex nebo pohlavní styk. Od prostituce se liší respektem k individuálně prožívané sexualitě a citlivým přístupem k vnímání těla. Hlavním zájmem není fi nanční prospěch, ale pozitivní prožitek a zohlednění jedinečných potřeb klienta. ROZKOŠ bez RIZIKA, která v současné době realizuje vzdělávací projekt v oblasti sexuální asistence a vydala publikaci Ze sexbyznysu na trh práce, se zabývá nejen vzděláváním a osvětou, ale vyjednává také s Ministerstvem vnitra, za jakých okolností je v našich podmínkách možné a legální poskytovat sexuální asistenci. Prostituce není v současnosti v České republice legislativně ukotvena, jsou však postihovány související skutky, jako třeba kuplířství. Při pohledu za hranice České republiky zjistíme, že například ve Švýcarsku, kde legální sexuální asistence funguje více než deset let, procházejí sexuální asistenti tříletým studiem a psychoterapií. Sexuální asistence je tam považována za společností uznávané povolání, kterému se věnují odborníci z pomáhajících profesí. V Německu je sexuální asistence upravena zákonem, který zároveň chrání potenciální klienty před zneužitím, v Dánsku je právo na užívání si sexuality dokonce uzákoněno. Zavedení sexuální asistence ve smyslu poskytování sexuálních služeb osobám se specifi ckými potřebami (ať už se jedná o lidi s tělesným či zdravotním handicapem, osoby traumatizované nebo seniory) jako etablované profese a zároveň příležitosti pro smysluplnější uplatnění osob dříve pracujících v sexbyznysu je záměrem výše zmíněného vzdělávacího a osvětového projektu organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Na základě zkušeností s touto službou, jež jsou v zahraničí předávány v rámci vzdělávání asistentek a asistentů, by se měla v brzké době služba sexuální asistence pro osoby s postižením objevit jako přijatelná a bezpečnější varianta klasických nevěstinců a eskort servisů, jejichž personál nemá se specifi ky osob s postižením dostatek zkušeností, ani nezbytnou citlivost a pochopení. Tato služba zároveň otevře cestu k objevování vlastní sexuality a naplňování sexuální touhy i lidem, jimž ostych, obavy či praktické možnosti zamezují v prožívání vzrušující blízkosti jiného člověka. Andrea Preclíková vedoucí úseku sociální práce

6 6 Informace z odborného světa květen 2015 Tajemství touhy v dlouhodobém partnerském vztahu Lidé v dlouhodobých partnerských vztazích si dříve či později mohou začít pokládat otázky: Proč nám to v sexu nefunguje už tak dobře jako dříve, přestože se stále milujeme? A proč dobrá intimita vždy nezaručuje dobrý sex, ačkoliv se v to obecně věří? Další otázky by mohly znít: "Můžeme chtít to, co už máme? A proč je zakázané tak eroticky přitažlivé? Tyto a další otázky si ve svém výzkumu pokládá i Esther Perel, psychoterapeutka belgického původu. Esther cestuje po celém světě a všímá si, že všude tam, kam přišel romantismus a s ním i značné uvolnění vztahů, nastala, jak se zdá, krize touhy. Krize touhy ve smyslu vlastnictví chtěného - touha bude od té doby nadále vyjádřením naší individuality, naší svobodné volby, našich preferencí. Touha se stala ústřední myšlenkou, součástí moderní lásky a individualistické společnosti. Současná doba je jiná v tom, že je to poprvé v historii lidstva, kdy se snažíme zažít dlouhodobou sexualitu ne proto, že chceme 14 dětí, ale proto, že chceme sex kvůli potěšení a vazbě, která je zakotvena v touze. Co tedy udržuje touhu a proč je to s ní tak složité? Esther se domnívá, že v centru přetrvávající touhy v oddaném partnerství je spojení dvou základních lidských potřeb. Na jedné straně naše touha po bezpečí, předvídatelnosti, ochraně, závislosti, spolehlivosti, trvalosti - všechny tyto ukotvující, uzemňující zážitky našich životů, jež nazýváme domovem. Máme (muži i ženy) ovšem také stejně silnou potřebu dobrodružství - nového, tajemství, rizika, nebezpečí, neznámého, nečekaného, překvapení, tedy něčeho, co naopak můžeme nazvat cestou. Když shrneme naši potřebu bezpečí a naši potřebu dobrodružství do jednoho vztahu, neboli do toho, co dnes nazýváme vášnivým manželstvím, objeví se rozpor. Manželství vzniklo jako ekonomická instituce, ve které jsme dostali celoživotní partnerství ve smyslu dětí a sociálního statusu, pokračování rodu a také společnosti dalšího člověka. Ale nyní chceme, aby nám náš partner dával stále všechny tyto věci a navíc ještě, aby byl naším nejlepším přítelem, zpovědníkem a ještě ke všemu vášnivým milencem. A to žijeme dvakrát déle, ve srovnání s kterýmkoliv předcházejícím historickým obdobím. Když hledáte slovo, které vás napadne při slovu láska, může to být výraz "mít". A když hledáte slovo pro vášeň, bude to naopak "chtít". Když jsme zamilovaní, chceme mít, chceme znát milovaného. Chceme minimalizovat vzdálenost, chceme překlenout mezeru, chceme blízkost. Ale když jsme vášniví, máme tendenci nechodit zpět na místa, kde už jsme byli. Když toužíme, chceme někoho na druhé straně, za kým můžeme jít, s kým můžeme strávit nějaký čas, s kým se můžeme podívat na nám neznámá místa. Když jsme vášniví, chceme most, který bychom přešli. Nebo jinými slovy - oheň potřebuje vzduch, vášeň potřebuje prostor. Esther se proto v posledních letech ptala lidí napříč různými státy, kdy se cítí nejvíce přitahováni ke svému partnerovi. Ne sexuálně, jeho tělem, ale zkrátka přitahováni. A nezávisle na kultuře, náboženství a pohlaví, existuje jen několik odpovědí, jež se stále opakují. První skupina lidí je nejvíce přitahována svým partnerem, když je pryč: Když jsme rozdělení, když se znovu shledáme. V zásadě, když se znovu ocitneme v situaci, že si sebe sama představujeme se svým partnerem, když naše představivost opět ožije a my se můžeme ponořit do samoty a toužení, které je hlavní součástí vášně. Druhá skupina je ještě zajímavější: Jsem nejvíce přitahován svým partnerem, když je na pódiu, když je ve svém živlu, když dělá něco, co přímo zbožňuje, když ho vidím na večírku a ostatní lidé se jím cítí přitahováni, když vidím, že je hvězda. Jednoduše, když vnímáme svého partnera jako sebejistého a okouzlujícího, nejvíce vzrušujícího ze všech. Stane se to, jestliže se na něj díváme z příjemné vzdálenosti, když je tato osoba, tak důvěrně známá, momentálně znovu jaksi tajemná, prchavá. A v tomto prostoru mezi mnou a tím druhým leží erotický náboj - spočívá v pohybu směrem k druhému. Protože někdy, jak říká Proust, tajemství nespočívá v cestování na nová místa, ale v tom, že se díváme novýma očima. A když tedy vidím svého partnera jak sám dělá něco, v čem je zcela ponořen, dívám se na tu osobu a v oné chvíli se posunu ve vnímání a zůstávám otevřen tajemstvím, která žijí hned vedle mě. Třetí skupina odpovědí obvykle zahrnuje situace, kdy jsme překvapeni, kdy se spolu smějeme. Je to o prožívání nového. Novota ale nespočívá v nových polohách. Není to soubor technik. Novota je o tom, jaké části sebe sama partnerovi prezentujeme. Které naše stránky jsou zrovna vidět. Protože určitým způsobem by se dalo říci, že sex není jen něco, co děláte. Sex je spíše místo, na které jdete. Je to prostor uvnitř vás, do kterého vstoupíte s někým jiným. Krize vášně proto často bývá právě krizí představivosti. Nové otázky tedy zní: Uzavřu se, když...? Má vášeň opadne, když...? Lidé odpovídají: Má vášeň opadne, když se uvnitř cítím mrtvý, když nemám rád své tělo, když se cítím starý, když nemám sám na sebe čas, když nemám ani čas se s tebou pozdravit, když se mi nedaří v práci, když mám nízké sebevědomí, když si sebe sama nevážím, když cítím, že nemám právo něco žádat, brát, dostávat potěšení... Když se uvnitř cítíte mrtví, tak ten druhý může na Valentýna a ve všech ostatních dnech v roce podniknout spoustu věcí, ale ani si neškrtne. Nikdo nebude na příjmu. Takže je potřeba si položit jinou otázku: Rozvášním se, když... Roztoužím se, procitnu, když... Z Estheřiných výzkumů tedy vyplývá, že tajemstvím párů, jež si touhu umí ve vztahu udržet, je to, že chápou, že existuje erotický prostor, který patří každému z nich. Také chápou, že předehra není něco, co děláte pět minut, než na to dojde. Předehra ve skutečnosti začíná na konci posledního orgasmu. Také chápou, že erotický prostor nevytvoříte tak, že začnete hladit druhého. Je to o tom, že vytvoříte prostor, kde opustíte náročný program, své pracovní vytížení a prostě jen vstoupíte na místo, kde přestanete být spořádaným občanem, který se stará o spoustu věcí a je zodpovědný. Zodpovědnost a vášeň se vzájemně vylučují, ve skutečnosti spolu moc nevycházejí. Tyto páry zároveň chápou, že vášeň roste a ubývá. Je to podobné jako měsíc, ten má také střídavá zatmění. Ale hlavně znají způsob, jak vášeň vzkřísit. Ví, jak ji obnovit, protože prohlédli jeden velký mýtus. Mýtus spontánnosti, který tvrdí, že ono to prostě spadne z nebe, když skládáte prádlo, jako deus ex machina, a naopak pochopili, že cokoliv se stane v dlouhodobém vztahu, to se již stalo. Angažovaný sex je předem promyšlený sex. Je záměrný, je chtěný. Je zaměřený na právě teď. Jaké jsou přísady? Především představivost, hravost, novota, zvědavost, tajemství. Přeji vám proto, ať máte ve vašem vztahu všech těchto ingrediencí dostatek. Pozn.: Kniha Esther Perel s názvem Erotická inteligence vyšla v České republice v roce Rizika autonomní dysrefl exie při sexu Pavla Steuerová psycholožka Na následujících řádcích probereme jednu z možných komplikací při sexuálních aktivitách či snaze spojené s budoucím rodičovstvím u lidí s poškozením míchy. Je jí autonomní dysrefl exie (AD). AD je jedním z akutních stavů, které se mohou u lidí s poškozením míchy vyskytnout. Její neléčené příznaky mohou být život ohrožující. Může se objevit u lidí s míšní lézí nad úrovní 6. hrudního obratle. Jak se AD projevuje? Především rychlým zvýšením krevního tlaku, pomalým tepem, zarudnutím a opocením nad úrovní míšní léze a prudkou bolestí hlavy. Za projev AD může být považováno zvýšení krevního tlaku již o mmhg (jednotek tlaku), než je obvyklá hodnota. Vznik epizody AD mohou vyvolat jakékoliv intenzivní nebo bolestivé stimuly pod úrovní míšní léze. Nejčastěji, asi z 85 procent, je spouštěčem AD přeplněný močový měchýř, přeplněné tlusté střevo a zácpa. Dalšími příčinami

7 Informace z odborného světa květen vyvolávající AD mohou být močová infekce, popáleniny, dekubity a v neposlední řadě také dráždění genitálu - např. při pohlavním styku, při ejakulaci, stlačení varlat. Dále je možný vznik epizody AD při elektroejakulaci či vibrostimulaci. To jsou metody odběru spermatu pro asistovanou reprodukci. Jako prevence se proto před samotným výkonem podávají antihypertenziva (léky ke snížení tlaku). U žen pak může být vyvolávající příčinou menstruace nebo porod. Co můžete udělat, pokud se u vás či vašich blízkých projeví některé z výše uvedených příznaků? Základem je rychlé jednání. První pomoc u AD je posazení pacienta a případné uvolnění tísnícího oděvu. Potom nalezení a odstranění možné příčiny. Důležité je měření krevního tlaku. Tlak měřte po 2 až 5 minutách. Pokud se vám nepodaří nalézt a odstranit příčinu a krevní tlak neklesne dle našeho názoru do půl hodiny, volejte rychlou záchrannou službu. Protože při hodnotě krevního tlaku nad 150 mmhg je již nutné podání léků na jeho snížení. Upozorněte zasahující zdravotníky, že se může jednat o AD. U člověka s rizikem AD je obecně velmi důležité seznámit okolí s jejími příznaky a první pomocí. Petra Hloušková zdravotní sestra Sex - jak může pomoci moderní medicína? Jedním z neblahých důsledků poškození míchy bývá narušení sexuálních funkcí, ať už jde o schopnost dosahovat orgasmu, změnu či ztrátu čití, nebo potíže s erekcí a ejakulací vlivem přerušení nervových spojení s mozkem. Na otázky, jak lze tyto obtíže řešit pomocí odborné lékařské péče, odpovídá MUDr. Taťána Šrámková, CSc., psychiatrička, sexuoložka a androložka ze Spinální jednotky v Brně. Jaké důsledky na sexuální život má poškození míchy u mužů a u žen? Po poškození míchy dochází k porušení vzrušivosti, které se u žen projevuje poruchou zvlhčení a u mužů poruchou ztopoření, dále je ovlivněna schopnost dosažení orgasmu a mění se také sexuální chuť. Po stabilizaci zdravotního stavu je vhodné obnovit sexuální život co nejdříve. Dochází ke snížení sexuální chuti a změně erotogenních zón, vzrušení může po úrazu míchy přinášet například stimulace prsních bradavek, šíje či ušních lalůčků. Neřešené obtíže v sexuální oblasti mohou přinášet problémy do partnerského vztahu, proto je vhodné o těchto tématech mezi partnery mluvit a případně vyhledat sexuologa. Jaké jsou možnosti léčby poruchy ztopoření po poranění míchy? Nejčastěji používanými metodami jsou léčba tabletami a injekcemi. Pokud u muže lze dosáhnout alespoň částečného zbytnění pohlavního údu při sexuálním dráždění, používá se léčba medikamenty (Viagra, Cialis, Levitra). Tyto léky jsou na předpis lékaře. Pokud tablety nejsou účinné, lze využít injekce prostaglandinu E1, které se aplikují přímo do penisu. Domácí použití je možné po proškolení lékařem v technice aplikování injekce do topořivých těles a otestování účinků léku. Třetí možností je pak použití podtlakového přístroje, který způsobí městnání krve v topořivých tělesech. Pokud jsou výše uvedené způsoby neúčinné, lze použít také penilní endoprotézu. Je to ovšem zásah do organismu, který má i svá rizika, zejména infekci či nežádoucí posun protézy. Existují i přípravky na ovlivnění potence, které nejsou přímo indikovány lékařem a lze je zakoupit například v lékárně? Jak jsou účinné? Volně prodejné přípravky a doplňky stravy nemohou mít takový účinek, jako léky předepisované lékařem. Doplňky stravy nejsou kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a pokud obsahují účinnou látku, pak pouze ve velmi malém množství. Na trhu, zejména na internetu, lze zakoupit tablety s označením Viagra. Je však prokázáno, že naprostá většina těchto produktů jsou padělky, které neobsahují účinnou látku sildenafi l citrate. Tyto tablety jsou zdraví nebezpečné, obsahují různé chemické příměsi, barviva a škodlivé látky. Pořizování těchto léků na internetu je rizikové a nepřinese kýžený výsledek. Navíc je použití léků na podporu erekce nutné konzultovat s lékařem z důvodu interakcí s jinými léky, pro zhodnocení celkového zdravotního stavu a eliminaci případných rizik. Pokud je Viagra používána s dobrými výsledky, může ji lékař předepsat na opakovací recept. Jaký vliv má poškození míchy na plodnost? Muži po úrazu míchy mají narušenou plodnost z důvodu neschopnosti dosáhnout ejakulace nebo proto, že dojde ke snížení kvality spermií. Může se jednat o sníženou pohyblivost spermií, jejich tvarové odchylky a nižší počet. Příčinou narušení schopnosti dosáhnout výronu semene je narušení refl exního děje vlivem přerušeného míšního nervu. Kvalita spermií může být ovlivněna jednak omezením výronu semene, případně dalšími komplikacemi spojenými s poškozením míchy, jakými jsou časté urologické infekce, vliv může mít také zvýšená teplota varlat z důvodu trvalého sedu, případně hormonální změny a užívání léků. Bližší informace k tématu naleznete v poradně První krok na Poradna Dostal jsem výzvu podrobit se sociálnímu šetření k příspěvku na péči. Jak se postupuje při posuzování výše příspěvku? Příspěvek na péči je určený pro ty, kteří potřebují pomoc druhého při péči o sebe sama a při zajištění soběstačnosti. Příspěvek je přiznán z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. To znamená, že člověk je nemocný déle než rok (nutné potvrzení lékařem) a nemoc omezuje jeho funkční schopnosti nezbytné pro zvládání životních potřeb. O příspěvek je možné žádat na místně příslušné (dle trvalého bydliště) pobočce Úřadu práce. Nejprve je třeba vyplnit formulář Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Následně posudková komise posoudí zdravotní stav a stupeň závislosti. Vychází z dokumentace obvodní správy sociálního zabezpečení a dále z nálezů praktického lékaře (je důležité, aby měl všechny aktuální zprávy i od jiných odborných lékařů, kterými jste byli vyšetřeni nebo jste v jejich péči). Při rozhodování se posuzuje také výsledek sociálního šetření pracovníka Úřadu práce. Na základě posudku lékaře pak vydá krajská pobočka Úřadu práce ofi ciální rozhodnutí. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat deset základních životních potřeb: 1. Mobilita Schopnost zvládat samostatně vstávání a usedání, stoj, zaujímat a měnit polohy, pohybovat se plynulou chůzí i s přerušováním (zastávkami) v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra (nahoru i dolů), používat dopravní prostředky, včetně bariérových. Chůze po nerovném terénu se hodnotí v obvyklém prostředí, tj. na městských komunikacích, chodnících, dlažebních kostkách atp. Za bariérové prostředky se považují ty, do kterých se vstupuje a vystupuje se z nich po schodech. 2. Orientace Schopnost poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 3. Komunikace Schopnost dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou. Dále porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům a používat běžné komunikační prostředky. Za běžný komunikační prostředek se považuje např. telefon. Hodnotí se, zda je osoba schopna jej samostatně používat. Za komunikaci v přijatelném standardu nelze považovat obtížné a špatně čitelné napsání krátké zprávy rukou nebo obtížné vyťukání textu na počítači jedním prstem při postižení rukou. Je-li tedy významně narušena funkce horních končetin, bývá potřeba komunikace uznána za nezvládnutou. 4. Stravování Schopnost vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj si nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim. K neschopnosti zvládat stravování může dojít např. při anatomické nebo funkční ztrátě horních končetin nebo při ztrátě úchopové schopnosti obou rukou. Naservírování stravy a nápoje a jejich

8 8 Informace z odborného světa / O nás květen 2015 přemístění na místo konzumace je možné uskutečnit nejen přenášením, ale i posouváním nebo např. převezením na servírovacím stolku nebo invalidním vozíku. To znamená, že samotný údaj o používání dvou francouzských holí nebo invalidního vozíku nemusí podmiňovat neschopnost naservírovat stravu, přičemž předpokladem k tomu je zejména zachovaná funkce obou horních končetin. Potřeba bývá uznána při funkční ztrátě obou horních končetin nebo při ztrátě úchopové schopnosti obou rukou. 5. Oblékání a obouvání Schopnost vybrat si oblečení a obuv přiměřeně okolnostem, oblékat se a svlékat, obouvat se a zouvat a manipulovat s oblečením a obuví v souvislosti s denním režimem - např. svléknout si noční košili nebo pyžamo, obléknout a svléknout si každodenní oděv, obléknout a svléknout si části oblečení při použití WC, přezout se do venkovního prostředí atd. Potřeba bývá uznána při funkční ztrátě obou horních nebo dolních končetin, při těžkém postižení páteře a omezení pohybu hrudníku. 6. Tělesná hygiena Schopnost zvládnout použití hygienického zařízení, umýt si a osušit jednotlivé části těla, provést celkovou hygienu, učesat se, provést ústní hygienu či oholit se. K neschopnosti zvládat tělesnou hygienu může dojít např. při anatomické nebo funkční ztrátě dominantní horní končetiny nebo podstatném omezení funkce obou horních končetin, při anatomické či funkční ztrátě jedné nebo obou dolních končetin nebo jejich podstatném funkčním omezení. Preventivní dohled z důvodu případného rizika pádu na kluzkém povrchu při celkové hygieně nelze považovat za neschopnost zvládat tuto životní potřebu, pokud všechny ostatní aktivity zvládá člověk samostatně. 7. Výkon fyziologické potřeby Schopnost včas použít WC, vyprázdnit se, provést očistu či použít hygienické pomůcky. Za neschopnost výkonu fyziologické potřeby je možné pokládat stav, kdy člověk není schopen se bez pomoci druhé osoby řádně vyprázdnit, provést očistu po provedení fyziologické potřeby, vyhledat WC nebo ho vyhledat včas a používat potřebné pomůcky, např. absorpční, stomické, cévky či klysma. U osob odkázaných na invalidní vozík je třeba vyhodnotit funkci obou horních končetin z hlediska jejich pohyblivosti a svalové síly ve vztahu ke schopnosti přemístit se z vozíku na WC a zpět. Potřeba nebývá uznána za nezvládnutou v případě inkontinence, pokud je osoba schopna sama zvládnout výkon fyziologické potřeby, vyprázdnit se cévkováním či s využitím klysmatu nebo projímadel, očistit se a vyměnit si pomůcky. 8. Péče o zdraví Schopnost dodržovat stanovený léčebný režim, provádět léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky a pomůcky. Zvládnutí této životní potřeby je hodnoceno ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanoveného ošetřujícím lékařem, v rámci něhož se zohledňují i nařízená preventivní opatření. K neschopnosti zvládat péči o zdraví může dojít při ztrátě úchopové schopnosti obou rukou, ztrátě jemné motoriky, těžké poruše funkce nosného a pohybového ústrojí atd. Patří sem např. neschopnost provádět samostatně každodenní ošetření rozsáhlejších patologických kožních procesů, použití nebo výměny ortopedické, či kompenzační pomůcky, dodržování léčebného režimu, aplikace injekce, vč. inzulínu, neschopnost rehabilitovat, provádět logopedická cvičení atd. 9. Osobní aktivity Schopnost provádět osobní aktivity, kdy člověk zvládá vstupovat do vztahů s jinými lidmi, stanovit si a dodržet denní program, vyřídit si své záležitosti a vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí - např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity. 10. Péče o domácnost Schopnost nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení, udržovat pořádek atd. Pro manipulaci s předměty denní potřeby (prádlo, oblečení, obutí, potraviny, nápoje, jídlo, nádobí, hygienické potřeby, spínače, vypínače ) je stěžejní funkce paže a ruky, zvláště pak úchop - podání si věci, její udržení po potřebnou dobu, jemná motorika s přiměřenou zručností a svalovou silou. Běžnými domácími spotřebiči jsou např. sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, rozhlas, televize. Za běžné domácí práce se považuje úklid povrchů, ukládání prádla, potravin, umytí nádobí a jeho uložení. Za neschopnost zvládat péči o domácnost se považuje stav, kdy člověk nezvládne zajistit si běžný nákup a provádět jednoduché úkony spojené s běžným chodem a udržováním domácnosti. Nepatří sem tedy obstarávání velkých nákupů, velkého úklidu domácnosti, např. mytí oken. Jedná se jen o běžné a nezbytné každodenní činnosti. V rámci odborného sociálního poradenství vám sociální pracovníci Centra Paraple nabízejí radu a pomoc při vyřízení žádosti o příspěvek na péči, jeho přehodnocení či odvolání se proti rozhodnutí Úřadu práce. V případě potřeby, dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit. Olga Hubáčková sociální pracovnice Projekt Odbornost a kvalita Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt Odbornost a kvalita, podpořený v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, spolufi nancovaném z Evropského sociálního fondu, byl úspěšně zakončen. Projekt byl v Centru Paraple, o.p.s. realizován od září 2013 do prosince 2014 a byl zaměřený na zvýšení odbornosti, profesionality a adaptability zaměstnanců Centra. Projekt si kladl za cíl zvýšit odbornost pracovníků Centra Paraple a to prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Proběhla revize stávajících osobních vzdělávacích plánů zaměstnanců. Jako plánovaný a zamýšlený výstup projektu vznikl revidovaný a aktualizovaný vzdělávací program organizace. V rámci projektu bylo úspěšně podpořeno 52 osob, což je o 7 osob více, než bylo původně plánováno. Znalosti a zkušenosti pracovníků, získané v rámci řady odborných školení a stáží, přispěly mimo jiné také ke zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných Centrem Paraple lidem ochrnutým po poškození míchy. Odborné vzdělávání zaměstnanců bylo členěno logicky podle profesních skupin na tyto oblasti zdravotní a sociální služby, sport, psychologie. Některé kurzy byly, vzhledem k tomu, že byly realizovány pro celé týmy pracovníků Centra Paraple, o.p.s. napříč jednotlivými profesními skupinami, zařazeny do samostatné oblasti nazvané Speciální kurzy pro pracovníky napříč profesemi tým. Pro jednotlivé profesní skupiny napříč organizací probíhaly také vzdělávací akce v rámci oblasti soft skills, tzv. kurzy měkkých dovedností, např. Motivace, hodnocení a zpětná vazba, Ochrana osobních hranic apod. Projekt Odbornost a kvalita přinesl zaměstnancům Centra Paraple širokou škálu vzdělávání v různých oblastech. Kromě řady odborných kurzů, školení a seminářů, umožnil projekt také účast na místních a zahraničních odborných stážích. Za zmínění stojí například dvě prosincové stáže v Norsku: Odborná stáž v Norsku, , Sunnas Sykehus nemocnice a RHB zařízení, Oslo V rámci stáže mohli naši zaměstnanci (4 zástupci z Centra Paraple fyzioterapeutka, ergoterapeutka, sociální pracovnice a vedoucí úseku ošetřovatelské péče) zjistit, jak funguje spinální jednotka v Norsku, že se oddělení ergoterapie dělí na pododdělení, kde je možné si vybrat vhodný vozík, vhodné kompenzační pomůcky a na oddělení, které pořádá kreativní kurzy a workshopy, na kterých s nimi spolupracují malíři, keramici i návrháři. V rámci ergoterapie byli seznámeni také se speciálně navrženými počítačovými hrami, určenými k procvičování jemné motoriky klientů a dále s použitím kinematických řetězů. V rámci fyzioterapie byla navázána spolupráce v rámci G-lab monitoringu. Centrum Paraple bude s touto rehabilitační klinikou spolupracovat na mezinárodním výzkumu chůze a bude společně navrhovat nové vertikalizační pomůcky.

9 XO nás květen Přínosem stáže je také prozkoumání specializované terapie s využitím Red Cord závěsů, která je v Norsku běžně využívána. Norská strana projevila zájem o stáž v Centru Paraple v roce Odborná stáž v Norsku, , Cato Senteret, Beitostolen Helsesportsenter Stáže se zúčastnily 2 sportovní terapeutky z Centra Paraple. Přínos akce spatřujeme zejména v získání nových informací ohledně sportovní terapie nejen lidí po poškození míchy. Mohly jsme se setkat s novými terapeutickými přístupy, které sportovně rehabilitační centra nabízela. Bylo velmi zajímavé se dozvědět, jak funguje zdravotnický systém v Norsku a jak díky tomu mohou fungovat sportovně rehabilitační centra. Měly jsme možnost seznámit se jak s manažery center, tak jednotlivými terapeuty a například i s doktorem, který nám poskytl mnoho informací o diagnóze poškození míchy a jak probíhá péče o spinální pacienty od akutní fáze po návrat domů. Byly jsme velmi podrobně seznámeny i se sociálním systémem a možnostmi, které lidi po poškození míchy mohou využívat v okolí bydliště. Absolvovaly jsme přednášku o systému začlenění lidí s postižením do běžného života v Norsku. V centrech jsme měly vždy úvodní schůzku, kde jsme se dozvěděly základní informace o chodu centra, o možnostech terapie, které jsou nabízeny. Poté jsme navštěvovaly jednotlivé sportovní i rehabilitační terapie, na kterých jsme se podílely aktivně. Dostaly jsme možnost prezentovat Centrum Paraple, které jsme využily. Snažily jsme se předat poslání Centra Paraple a sportovní terapie lidí po poškození míchy v České republice. Měly jsme velmi dobrou zpětnou vazbu, obě centra by ráda navázala spolupráci a přijela nás navštívit do České republiky. Rádi by navštívili nejen Centrum Paraple, ale popřípadě i spinální jednotku a další spolupracující organizace. Přínos hodnotíme velmi pozitivně a vážíme si možnosti, které jsme dostaly. Centrum Paraple tímto děkuje Evropskému sociálnímu fondu, Operačnímu programu Praha Adaptabilita a Magistrátu hlavního města Prahy za možnost realizace a uskutečnění vzdělávacího projektu, který měl pro organizaci, zaměstnance a v neposlední řadě i pro klienty Centra Paraple obrovský význam. Michaela Weinertová projektová manažerka Informátor HandyCup, Krupá u Českého Brodu První závod ze seriálu zahájí sezónu nadšenců do čtyřkolek národní abilympiáda, Pardubice Soutěžní přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením v profesních i volnočasových aktivitách se uskuteční v Tipsport areně v Pardubicích Čtyřhodinovka na čtyřkolkách, Chlaponice u Písku Jízda dvoučlenných družstev motocyklů a čtyřkolek s doprovodným programem Generali Survival 2015, Poněšice u Hluboké nad Vltavou Tradiční přírodní víceboj dvojic vozíčkářů a sportovců bez handicapu Benefi ce Černých koní, Litoměřice Mistrovství republiky horské cyklistiky handicapovaných, závody pro děti a veřejnost a hudební festival se uskuteční na Výstavišti Zahrady Čech. Navštivte i další akce Černých koní. zahájeno cyklistikou. Sledujte pozvánky i na další sportovní akce Open Skies for Handicapped, Hradec Králové Oblíbené vyhlídkové lety pro osoby se zdravotním postižením. Akci s hudebním programem i ukázkami Armády ČR, Policie ČR a hasičů můžete navštívit zdarma na letišti v Hradci Králové Mezinárodní fi lmový festival, Karlovy Vary Jubilejní 50. ročník bude opět přístupný a vstřícný k držitelům průkazu mimořádných výhod. Praktické informace a program naleznete na festivalovém webu Colours of Ostrava, Dolní Vítkovice Multižánrový mezinárodní hudební festival bude znovu dobře připravený na návštěvníky s handicapem Keep Respect, Kladruby Den pro všechny motorkáře se tradičně uskuteční poslední červencovou sobotu v RÚ v Kladrubech. Těšit se můžete také na koncerty a exhibice. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na sportovní vybavení pro pacienty. Fota: archiv CP Memoriál Honzy Kašpara, Chrast u Chrudimi Setkání čtyřkolek se závodem a bohatým doprovodným programem pod záštitou Motoklubu vozíčkářů Akce pro handbikery, Českosaské Švýcarsko Rozmarné léto se Sportovním klubem vozíčkářů v přírodě bude Handicup 2015, Hradec Králové Sportovní happening pro sportovce i nesportovce s handicapem Opel Handy Cyklo Maraton Nejdelší štafetový cyklistický závod týmů odstartuje v Praze a nabídne soutěžícím nehynocí slávu, nevšední zážitky a přispěje na dobrou věc. Fanděte svému týmu! -redakce-

10 10 XO nás květen 2015 Foto: Tomáš Lisý Foto: Tomáš Lisý Era golfový turnaj pro Centrum Paraple Ve středu 6. května 2015 se v Golf Resortu Kunětická Hora u Pardubic uskutečnil Era golfový turnaj pro Centrum Paraple. Už 7. ročník charitativního turnaje se hrál tradičně pod patronátem Marka Ebena. V roce letošním fi rmy i jednotlivci přispěli částkou Kč. S Centrem Paraple mám já sám již dlouholeté zkušenosti. Je skvělé, že existuje tento mezistupeň mezi nemocniční péčí a praktickým životem, který výborně funguje, uvádí jako jeden z důvodů svojí patronace nad turnajem Marek Eben. Na handicap nehrajeme Era golfový turnaj pro Centrum Paraple se hraje bez úpravy handicapu systémem Texas Scramble. Vedle Marka Ebena turnaj svou účastí podporují i další osobnosti z oblasti kultury, médií a sportu. V roce letošním se tak na greenu spolu s panem Ebenem potkali dále Jana Doleželová, Miss České republiky 2004, Ivana Chvátalová, sportovní moderátorka České televize a kněz a moderátor Zbigniew Czendlik. Novinkou turnaje byla účast hráčů České golfové asociace handicapovaných v čele s jejím prezidentem Miroslavem Lidinským (s obdivuhodným golfovým handicapem 9,3). Asociace je členem České golfové federace a realizuje mimo jiné pozoruhodný projekt Golf bez bariér. A ve svých řadách hojně sdružuje také vozíčkáře. Během předchozích šesti ročníků golfového turnaje se pro Centrum Paraple podařilo zajistit přes 3 miliony korun, které byly použity na fi nancování služeb pro naše klienty po poškození míchy. I letošní výtěžek použijeme na sociálně rehabilitační pobyty, zejména na fi nancování asistenční a ošetřovatelské péče, která je nedílnou součástí těchto pobytů. Všem hráčům-podporovatelům patří náš velký dík, komentuje výsledky turnaje Margita Pištorová, ředitelka Centra Paraple. Více informací o turnaji se dozvíte na našem novém webu za fi nanční podporu). Náš hlavní web by tak měl v řádu týdnů zrychlit a mělo by dojít k odstranění hlavních chyb, které nás v redakčním systému už nějakou dobu trápí. Navíc tu odstartujeme anglickou jazykovou mutaci. Firma Aitom je pro nás výborným parťákem na tomto webovém poli. Naše poděkování v tomto případě adresujeme obětavým programátorům a vstřícným poskytovatelům internetových řešení. Čtení nám pomáhá! Modrý život také -redakce- -redakce- Webová rodina Centra Paraple se rozrůstá ve spolupráci s fi rmou Aitom Díky společnosti Aitom se naše webová rodina rozrostla o další web který je aktuálně věnovaný již 7. ročníku charitativního golfového turnaje pro Centrum Paraple. Neméně významným je pak pro nás web který je v provozu od loňského roku, a právě teď na něm najdete nejčerstvější informace k blížícímu se Běhu pro Paraple Do třetice se nyní těšíme na potřebný update stránek (zde patří poděkování i společnosti Etnetera Začátkem roku se Centrum Paraple opět zapojilo do projektu Čtení pomáhá a díky pilným dětským čtenářům jsme zde získali Kč na nutnou opravu výtahu pro klienty v budově centra. Projekt Čtení pomáhá je vpravdě pozoruhodnou možností pomoci neziskovým projektům. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují (spolu s rodiči nebo učiteli) dětští čtenáři. Nadace rozděluje každoročně 10 milionů korun na dobročinné účely. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden ze zde nominovaných projektů. Knihy, které zde děti a dospívající čtou, jsou rozdělené do kategorií podle věku čtenářů. V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru. Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

11 O nás květen Stránky můžete navštívit na adrese Kdo chce podpořit cestou podobné sbírky Centrum Paraple právě teď, může se přihlásit na portál Modrý život (www.modryzivot.cz) a přispět libovolnou částkou, konkrétně na rozvoj našich sportovních kurzů pro vozíčkáře. Modrý život je dalším ze zajímavých programů, inspirovaný fi lozofi í Jaroslava Foglara a jeho Rychlých šípů. Jednoduše řečeno slovy realizátorů této sbírky: Jednou za čas by si své modré políčko měl vyplnit každý z nás. A projekt Modrý život chce konání dobrých skutků usnadnit. Portál administruje a odborně zaštiťuje Fórum dárců s podporou ČSOB. -redakce- Aukce výtvarného umění pro Centrum Paraple V neděli 24. května 2015 se odehraje historicky první aukce výtvarného umění pro Centrum Paraple. Je nám velkou ctí, že se naše činnost a poslání napříště spojuje se světem umění hovoříme o prestižní aukci Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín, konané v Paláci Žofín v Praze, jejíchž prvních deset položek je zásluhou pana Martina Kodla draženo ve prospěch Centra Paraple. Charitativní část aukce zahrnuje výtvarná díla od význačných českých autorů jako např. Josefa Čapka, Ondřeje Sekory, Davida Saudka, Jiřího Davida a fotografi e od Miroslava Tichého a Tona Stana. Výtěžek aukce bude stoprocentně věnován na sociálně rehabilitační služby našeho Centra, tedy pro klienty, kteří se vlivem úrazu nebo nemoci ocitli na vozíku. K dosažené ceně není připočítána žádná aukční přirážka. Náladu i očekávání s touto událostí spojené nejlépe vystihují slova hned dvou patronů aukce: Něco mi říká, že spojenectví Galerie Kodl a špičkových výtvarníků s Centrem Paraple by mohlo být pro náš vozíčkářský účet blahodárné. Zdeněk Svěrák Obrazy a sochy jsou vzácným vzkazem talentu a inspirace. Je možné učinit je posly lidské vzájemnosti, úcty k životu k bližnímu, k podané ruce. Učiňme tak. Jan Kačer Úplnou nabídku benefi ční aukce si prohlédněte v online katalogu na adrese V případě, že se některá díla neprodají, budou zájemcům nabídnuta v poaukčním prodeji v Galerii Kodl, které tímto velmi děkujeme za přípravu a realizaci celé aukce. Reportáž z aukčního dne spolu s výsledky vám rádi přineseme v dalším čísle bulletinu. -redakce- Startovné ze strolleringových závodů podpořilo Paraple Co je to strollering? Jedná se o efektivní typ cvičení pro maminky a tatínky na mateřské dovolené, kdy se při pravidelných procházkách mění kočárek v tréninkovou pomůcku. Jednou v roce pak mohou příznivci strolleringu po celé republice změřit síly také v netradiční disciplíně chůzi s kočárkem. Podstatou samotného závodu je chůze s kočárkem na cca 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase. Na každý rozchod dohlížejí traťoví rozhodčí, jejichž úkolem je kontrolovat především regulérnost stylu chůze, jelikož právě ta je předmětem závodů. Výtěžek ze startovného Kč z hlavního stanoviště závodu v pražské Stromovce byl opět věnován na naše konto. Děkujeme Foto: archiv CP za příspěvek i za milý zážitek přímo ze závodu! Více na -redakce- Návštěva dětí z mateřské školky Dětský úsměv Jedno březnové dopoledne s námi v Centru Paraple trávily děti z MŠ Dětský úsměv z Prahy 9. Navštívily nás v rámci tematického Týdne pomoci, kdy se seznamují s lidmi s různými handicapy a způsoby, jak handicapovaným pomoci. Povídali jsme si o tom, jak se lidem na vozíčku žije a také, jaké jsou největší bariéry, jež musí vozíčkáři překonávat. Hlavním bodem programu byla potom společná ranní rozcvička, jejíž veselou atmosféru si budeme určitě dlouho pamatovat. Děkujeme za návštěvu i za milé vlastnoručně vyrobené dárky - sněhuláky z rýže a ponožek, které jsme dostali na památku. -redakce- Foto: archiv CP Černo bílá struktura (220 x 38,5 cm) od Zdeňka Sýkory. Jedná se o reprezentativní ukázku umělcova nezaměnitelného stylu. Dárcem je paní Lenka Sýkorová. (Z aukčního katalogu)

12 12 Ohlasy na kurzy květen 2015 Fota: Lenka Honzátková Jak bylo na lyžařském kurzu? Narovnej se, víc se nakloň, uvolni ramena, stablíky dál od těla, stablíky vedle těla, a spousta dalších pokynů začíná v neděli 1. února znít na prosluněné sjezdovce v Hraběticích. Je to známka toho, že se do Jizerských hor přijela druhá parta z Centra Paraple utkat v boji s monoski, biski či kartski. Už od prvního dne se my, účastníci kurzu, snažíme si tyto pokyny osvojit. U některých to jde lépe a některé si pro jistotu schováváme na další dny. Celá parta se vzájemně povzbuzuje v krizích a chvílích neustálého padání. Následně sdílíme radost a nadšení z každého vydařeného obloučku či dokonce celé jízdy. Zatáčky nezůstávají jen na svahu, ale přenáší se i do přeplněné dodávky. V jejich rytmu a v rytmu písničky z rádia se uvnitř vlní vozíčkáři. Člověk by řekl, že po náročném lyžování padneme do postelí a v mžiku usneme. Ale den pro nás ještě zdaleka nekončí. Večery si užíváme seznamováním, hraním společenských her či relaxací v sauně. Odpočinku je věnovaná středa - někteří se vydávají do hlubin bazénu v Jablonci, jiní zase odpočívají kocháním se pohádkově zasněženou krajinou, kterou projíždějí na běžkách, a zbylí nabírají síly ve svých postelích. Ptáte se mě, co vám tento kurz může dát? Díky němu se člověk naučí, jak zkrotit svoji monoski, biski či kartski a zvládnout nelehký slalom mezi ostatními lyžaři, jak se z nesmělého vozíčkáře přeměnit na jistého lyžaře a běžkaře, jak správně hodit bowlingovou koulí, aby spadly kuželky a ne on sám. Člověk se zasměje, pobaví, zbaví strachu a samozřejmě, jako na každém kurzu, potká nové, báječné lidi. Je spousta vzpomínek, které si člověk z lyžařského kurzu odveze, a já jsem zde vypsala jen hrstku z nich. Proto tuto akci doporučuji všem váhajícím. Nebojte se připsat si do svých deníčků další krásné a nezapomenutelné zážitky, stojí to za to. Děkuji všem instruktorům a asistentům za jejich péči, nasazení, trpělivost a za zorganizování stoprocentně vydařeného kurzu. Dík patří i všem účastníkům za vytvoření vynikající party. Anička Krátká účastnice kurzu Lyžování s Parapletem Na přelomu ledna a února se uskutečnily dva týdenní lyžařské kurzy pořádané Centrem Paraple. Zúčastnilo se jich celkem 16 klientů, dále instruktoři, asistenti, kamarádi a rodinní příslušníci. Již tradičně jsme byli ubytováni v bezbariérovém penzionu Bílá Vrána, který nám poskytnul příjemné zázemí. Lyžovat jsme dojížděli na Severák a do Bedřichova, středisek, kde jsme opět našli

13 Ohlasy na kurzy / O nás květen pochopení a ochotu u místních vlekařů. Oba kurzy proběhly díky velkému nasazení všech hladce a jejich výsledkem byly zdatné sportovní výkony účastníků. Ti zvládli, dle svých individuálních potřeb, jízdu na monoski, biski či kartski. Někteří se pustili i do běžecké stopy s pomůckou cross country sledge. Děkujeme areálu Ski Jizerky, Tomáši Lisému a o.s. Sportability, Sportovnímu klubu vozíčkářů a Nadačnímu fondu Avast, díky kterým jsme mohli lyžařské kurzy uspořádat. Těšíme se opět za rok. Spolupráce s VŠTVS Palestra Sylvie Slavíková sportovní terapeutka Centrum Paraple navázalo spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra už v roce Naši pracovníci byli školským pracovištěm osloveni, aby poskytli své odborné vstupy do projektu Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost. V rámci projektu vznikly, mimo jiné, užitečné podpůrné materiály pro organizaci akcí se zapojením účastníků s handicapem a pro práci s dobrovolníky. Vzájemná podpora a výměna informací a zkušeností mezi oběma organizacemi probíhá nadále. V pondělí 9. března jsme u nás aktuálně přivítali na exkurzi studenty a pracovníky Palestry. Exkurze byla zaměřena především na sportovní aktivity, které Centrum Paraple svým klientům v rámci běžných služeb nabízí, ať už v docházkové či pobytové formě. Vysoká škola Palestra je pro Centrum Paraple dále důležitým odborným partnerem při realizaci a přípravách posledních dvou ročníků Běhu pro Paraple. Zdejší studenti zajišťují dobrovolnicky - pod dohledem pedagogů a s podporou sportovního servisu APACHI veškeré činnosti nezbytné pro organizaci běhu na 4 kilometry. Děkujeme a těšíme se letos zas Můj druhý týden s Parapletem -redakce- Když jsem byla loni oslovena Centrem Paraple, zda bych měla zájem vést intenzivní týdenní kurz angličtiny pro jeho klienty, byla jsem zpočátku trochu rozpačitá a váhala jsem. Ale nakonec to byl jeden z nejpříjemnějších týdnů mé dosavadní lektorské kariéry, který předčil veškerá má očekávání. Jakmile jsem tedy byla požádána podruhé, zda se chystaného kurzu ujmu, rozhodování už bylo jednoduché. Ráda jsem tuto nabídku znovu přijala a i přes počáteční obavy, zda dokážu zaujmout také druhou skupinu studentů, jsem se opět přesvědčila, že to byla správná volba a zkušenost k nezaplacení. I přesto, že k nám tentokrát počasí nebylo tolik přívětivé a nemohli jsme tak při výuce využít posezení na zahradě. Prostory klubovny byly nakonec také příjemným a dostačujícím útočištěm při procvičování anglických slovíček, seznamování se s frázemi či probíráním různých témat. Za sebe mohu říci, že pracovat s lidmi, kteří se chtějí něco naučit a dělají to pro sebe a nikoliv proto, že je do toho někdo nutí, je pro lektora vždy odměna a velké plus. Pevně věřím, že tento kurz byl pro jeho účastníky minimálně stejně tak přínosný jako pro mě a že budou mít i nadále možnost prohlubovat své znalosti angličtiny. Ráda bych tedy touto cestou ještě jednou poděkovala všem svým studentům za příjemně strávený týden, který se opět s trochou nadsázky nesl v duchu hesla Keep calm and study hard. A zároveň bych chtěla velice poděkovat za milou spolupráci, vstřícnost a trpělivost Martině Barcalové, která mě k této práci přivedla. Blanka Dvořáková lektorka Kurz anglické konverzace očima studentů Na článek lektorky Blanky Dvořákové přímo navazují tři krátké, ale výstižné reakce jeho účastníků. Děkujeme za ně! Kurz anglické konverzace se mi velice líbil. Slečna lektorka byla velice milá a přizpůsobovala témata tak, aby nám vyhovovala a líbila se nám. Spoluúčastníci byli také moc super a ke kurzu rozhodně nemám žádné připomínky. Lucie Adamová S kurzem jsem byla velmi spokojená. Lektorka byla příjemná a měla hodiny dobře připravené. Jenom škoda, že není možnost mít k tomu navíc každý den cvičení s fyzioterapeutem. Celodenní sezení je náročné... Iva Hajná Kurz se mi, co do obsahu a jeho vedení lektorkou, velmi líbil. Atmosféra na kurzu byla vstřícná a podporující. Uvítal bych možnost zúčastnit se dalšího podobného kurzu, jako šanci procvičit si a zopakovat získané znalosti. Snad možná jen prostory suterénní PC učebny, kde jsme částečně pobývali, nebyly účastníky moc oblíbeny. Toulejte se a buďte s námi aktivní Jaroslav Šrámek Program Toulky terénem, který nabízíme našim klientům převážně v rámci sociálně rehabilitačních pobytů, v letošním roce již poskytl mnoho možností, jak se na chvíli odreagovat, splynout s vírem velkoměsta, prostě zažít něco zajímavého. Jedním z důležitých cílů Toulek se stala Městská divadla pražská a také Činoherní klub. Mimo jiné i díky zdejší velkorysé nabídce volných vstupenek. Klienti se tak již pobavili např. na legendární komedii Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v hlavní roli s Bolkem Polívkou či na neméně vtipném představení Vím, že víš, že vím se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. V rámci Toulek zájemci navštívili také 20. ročník výstavy Czech Press Photo či okusili bouřlivou atmosféru fotbalového zápasu národních týmů Česka a Lotyšska. Zvláště naše klientky rády využily možnost absolvovat nákupní horečku ve velkých obchodních centrech či jen tak posedět v kavárně. To vše by nebylo možné bez ochoty a vstřícnosti dobrovolníků, kterým patří velký dík. Toulky terénem a další pravidelné aktivity (boccia a carrom) probíhají celoročně a proto po celý rok běží i nábor nových dobrovolníků. Zájemci o tuto činnost se mohou kdykoliv obrátit na našeho koordinátora dobrovolníků, který jim poskytne fundované informace o této aktivitě. V případě zájmu následuje pohovor a poté odborný výcvik, při kterém jsou noví dobrovolníci zasvěceni do základů asistence lidem na vozíku a do zdravotních, psychologických a sociálních aspektů dané problematiky. Celá spolupráce je ošetřena i na formální úrovni je uzavřena smlouva o spolupráci a také příslušné pojištění. Podporu radou i činem poskytuje dobrovolníkům po celou dobu spolupráce koordinátor Centra Paraple. V současné době chystáme další z výcviků nových dobrovolníků, takže pokud máte zájem, neváhejte se k nám přidat. Těší nás, že tento program funguje ke spokojenosti klientů i samotných dobrovolníků. -redakce- Foto: Andrea Vašáková

14 14 CZEPA květen 2015 CZEPA popřála svým PF do roku KOZY Česká asociace paraplegiků - CZEPA se rozhodla svým přáním do nového roku dodržet tentokrát čínský lunární kalendář. Podle něj 19. února 2015 začal ROK KOZY. Přejeme vám, aby byl pro vás nadcházející rok klidný a harmonický. Držíme palce, aby vám to s kozou klapalo! Semináře Principy správného sezení výběr a nastavení vozíku Záleží nám na vás a vašem zdraví! CZEPA si uvědomuje, že dekubity, spasticita, bolesti, heterotopické osifi kace, svalové dysbalance, nepřirozené zakřivení páteře a další komplikace mají vliv na pohybové stereotypy při ovládání vozíku a následné přetěžování organismu. Důležitá je prevence správné sezení. Česká asociace paraplegiků - CZEPA proto organizuje semináře Principy správného sezení výběr a nastavení vozíku v různých regionech. Letos jste již mohli semináře navštívit v RÚ Kladruby a v Janských Lázních. Další semináře připravujeme. Jejich termíny najdete v předstihu například na komunitní síti či na naší stránce Na seminářích, které pořádáme CZEPA ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKU ve spolupráci se společností Medicco, můžete, mimo jiné, po ohlášení individuálně konzultovat se Zdeňkou Faltýnkovou, specialistkou na spinální problematiku, váš sed, nastavení vozíku, výběr sedacího polštáře a také využít měření rozložení tlaku vašeho sezení. Během workshopu se také dozvíte o novinkách na trhu s kompenzačními pomůckami a některé si budete moci i vyzkoušet. Sledujte naše pozvánky a my se na vás budeme těšit. Věříme, že i pro vás bude seminář přínosem. SWISS TRAC pomáhá rodičům na vozíku převážet malé děti Česká asociace paraplegiků CZEPA v loňském roce pořídila za podpory fi rmy Průmstav a. s., nadace Konto Bariéry a spolku Dobrý skutek skvělou švýcarskou pomůcku SWISS TRAC s příslušenstvím. Díky ní mohou rodiče vozíčkáři využívat přídavný pohon k mechanickému vozíku a zároveň pohodlně a bezpečně převážet malé děti. Nejvíce snad SWISS TRAC připomíná laikům jakousi sekačku s pojezdem připojenou k vozíku a ovládanou pomocí madla. CZEPA toto zařízení zapůjčuje rodičům vozíčkářům, pro které je jinak pohyb spolu s malým dítětem velmi obtížný. Generali Survival 2015 AMU (Akademie múzických umění) a Česká asociace paraplegiků CZEPA uspořádá letos ve dnech června již 6. ročník víceboje vozíčkářů a 14. ročník přírodního víceboje dvojic. Na startu 24hodinového závodu budou vedle sebe všichni účastníci bez ohledu na zdravotní stav. Všichni budou chtít zvítězit, nebo alespoň přežít. Sledujte informace na či přijeďte podpořit účastníky závodu do lokalit Poněšice Hluboká nad Vltavou České Budějovice a okolí. Připravujeme startovací bydlení CZEPA by od září letošního roku měla být provozovatelem pěti bezbariérových malometrážních bytů. Úřad městské části Praha 10 dokončuje rekonstrukci domu v Malešicích a ve spolupráci s CZEPA tak nabízí podporu vozíčkářům. Naším cílem je podpořit zejména nové klienty, kteří při ukončení základního pobytu v rehabilitačním ústavu nemají ještě vyřešeno vlastní bezbariérové bydlení. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na či na telefon asociace. CZEPA svolala již podruhé sociální pracovníky ke kulatému stolu Expertní skupina pracovníků v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy, kterou v říjnu 2014 svolala Česká asociace paraplegiků CZEPA, se sešla na svém druhém jednání 11. února Skupina sociálních a zdravotně sociálních pracovníků - zástupců Spinálních jednotek Brno, Liberec, Ostrava, Praha, Spinálních rehabilitačních jednotek Hrabyně, Kladruby, Luže Košumberk a neziskových organizací CZEPA, Centrum Paraple, ParaCENTRUM Fenix a Liga vozíčkářů jednala v prostorách Centra Paraple, o.p.s. Aktuální témata tohoto setkání byla dvě - problematika (ne)uznávání potřeby souběhu pomůcek zdravotními pojišťovnami (přiznávání kombinace mechanického a elektrického vozíku, elektricky polohovatelného lůžka) a dále konkrétní možnosti a návrhy řešení na změnu zákona č. 108/2006 Sb., týkajícího se přerušení řízení příspěvku na péči po dobu hospitalizace žadatele. I k tomuto tématu se vedla živá diskuze nad několika možnými variantami řešení. Přítomní se shodli na preferovaných variantách řešení, jež budou dále zpracovávat do legislativního znění tak, aby návrh mohl být využit při jednáních s MPSV ČR v souvislosti

15 CZEPA / Inzerce květen s plánovanou novelou uvedeného zákona. Další setkání této skupiny je naplánováno na červen do pardubického sdružení HC Křižovatka. Nejen jarní sluníčko, ale i VozejkMap vás zve ven! Plánujte své cesty do blízkých i vzdálenějších cílů pomocí aplikace VozejkMap? CZEPA do ní pro vás vložila a ověřila již téměř bezbariérových míst! Hledat můžete venku houby, ale vhodná bezbariérová místa si můžete pohodlně vybrat a nechat se k nim pomocí aplikace VozejkMap pro chytré mobilní telefony navigovat. Přispějte do VozejkMap také vašimi tipy - Databáze bezbariérových míst VozejkMap byla letos nominována na cenu Mosty a na cenu Rafael Nadace Vodafone. 25 let od založení Svazu paraplegiků/czepa Inzerce Prodám Škodu Fabia Combi Ambiente, obsah 1,2, 51 kw, upravenou na ruční řízení (Hurt - manuální převodovka s přepínáním na řadící páce, ovládání brzdy a plynu vpravo pod volantem, manuálně výsuvné zadní dveře). Rok výroby 2008, najeto 80 tisíc km, 1. majitel, servisní knížka, ve skvělém stavu. Cena Kč, dohoda možná. Tel: Jižní Čechy. Prodám kolo pro osobu s postižením dolních končetin handbike Kozoroh. Jedná se o kolo profesionální výroby, fi rma Mgr. Krejčí Brno. Kolo je v dobrém stavu, servisované v Cykloservisu Radotín. Více informací zde: benecykl.cz/produkty/handbike- -Kozoroh. Cena Kč. Ladislav Šťastný, Hradištko pod Medníkem, tel Prodám přídavný pohon Power- -Pack Duo, který udělá veškerou práci a námahu spojenou s tlačením vozíku. Může se používat k trvalému pohonu vozíku nebo pouze tehdy, pokud je tlačení vozíku již příliš namáhavé. Do mírných kopců obstará Power-Pack veškerou práci, do prudších velmi pomůže. Maximální rychlost 6 km/hod., dojezd na jedno nabití 16 km. Cena: Kč architektonických bariér nebo například jako nájezd elektrického vozíku do zadních dveří osobního automobilu. Rampy jsou vyrobeny z vysokopevnostní hliníkové slitiny. Ve složeném stavu lze vložit oba díly jednoho páru do sebe. Šířka rampy je 19 cm, celková délka 200 cm, délka složené rampy 120 cm a max. zatížení 320 kg/ pár. Cena: Kč Prodám nové průhledné návleky na rukávy (1 pár) pro udržení suchých rukou během deště při jízdě na vozíku. Chrání paže proti odstřikující nečistotě a dešti. Cena: 400 Kč Prodám novou tašku na vozík slouží k zavěšení na tlačná madla vozíku. Cena: 600 Kč Prodám nové rukavice dlaňová část je vyrobena z odolné kozí kůže, hřbet je z velmi prodyšné pleteniny, velikost XL. Cena: 150 Kč Prodám nové návleky na velká kola vozíku (1 pár) slouží především k zabránění znečištění podlah při častém přechodu z venku do interiéru. Návleky jsou vyrobeny ze šusťáku s nepromokavou úpravou. Cena: 250 Kč Prodám novou nájezdovou rampu Altech skládací (1 pár) pomůcka slouží pro překonávání Dne 17. února 1990 bylo založeno občanské sdružení Svaz paraplegiků, které dnes užívá název Česká asociace paraplegiků CZEPA. Rádi bychom se více věnovali výročí 25 let od založení, proto uvítáme vaše písemné vzpomínky na historii organizace, které můžete posílat na či na adresu asociace. Děkujeme. Česká asociace paraplegiků CZEPA Ovčárská Praha 10 tel.: Prodám vůz Citroen Berlingo Multispace, r. v. 2004, 2.0 HDI Najeto km. Vždy pravidelně servisováno! Ve vozidle je nainstalováno ruční ovládání pro vozíčkáře od fi rmy HURT Mero2 s elektronickým ovládáním spojky. Samozřejmě i normální provoz je možný. Výbava: klimatizace, atestovaná zatmavená okna, tažné zařízení, dvoucestný alarm s pagerem a možností dálkového startu, alu. 15 kola s novými pneu Barum, autorádio, CD, kožený volant. Na podzim nový olej a fi ltry, nástřik podvozku, po kompletní renovaci zadní nápravy! Při rychlém jednání možná dohoda. Neváhejte se zeptat, vaše dotazy rád zodpovím. Cena Kč. Kontakt: Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo: Centrum Paraple, o.p.s. Ovčárská 471, Praha 10 tel.: Registrace MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo texty krátit a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí vyjadřovat názory a postoje redakce a vydavatele. Uzávěrka tohoto čísla byla Další číslo vychází v červenci 2015, uzávěrka Náklad 850 ks. Vytiskla tiskárna: Artprint, Tomsova 6, Praha 10. Vydání připravily: Vendula Kodetová (vk) - Andrea Preclíková (ap) - Alexandra Šilhánová (aš) - Kateřina Jelínková (kj) - Zuzana Joachimsthalová - Za příspěvky děkujeme: Centrum Paraple: Anna Fábryová, Petra Hloušková, Olga Hubáčková, Iva Melicharová, Sylvie Slavíková, Pavla Steuerová, Jana Bali Šoltésová, Jiří Točín, Michaela Weinertová. Česká asociace paraplegiků: Alena Jančíková, Zdeňka Faltýnková, Hana Sixtová. Další příspěvky: Lucie Adamová, Blanka Dvořáková, Iva Hajná, Anna Krátká, Jan Pospíchal, Bedřich Smetana, Jaroslav Šrámek. Administrace: Alexandra Šilhánová Grafická úprava: Vít Franta Foto na obálce: Tomáš Lisý

16 16 Inzerce květen 2015 NOVINKY 2015 ADL 36 ADL ergonomický příbor s fixací multifunkční kuchyňské prkénko nafukovací podložka s přísavkami vyměkčený nástavec na WC ADL 23 OV 13 RP/115 R3 Quadru Max přesouvací prkno skládací teleskopické rampy obal na vozík návlek pro kvadruplegiky Progeo Basic Light Plus Progeo Joker Energy RR Play Viper Plus odlehčený variabilní vozík aktivní vozík s pevným rámem nejvariabilnější sportovní vozík outdoorový elektrický vozík Clipdrive Cadiz Combiflex Air Viscoflex Air přídavný elektrohandbike elektrický skútr paměťová antidekubitní matrace nafukovací podložka z paměťové pěny PODROBNÉ INFORMACE O VŠECH PRODUKTECH NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DMA Praha s. r. o., Kunice 207, Strančice, tel.: , fax: ,

17 Paraple revue květen 2015 I Na vozíku po Šumavě V roce 2010 přišla společnost Trianon Čechy s projektem "Bezbariérová Šumava". Spolu s bavorskou stranou se monitorovaly a tipovaly trasy, které by byly zajímavé jak pro vozíčkáře, tak i pro ostatní veřejnost. Na projektu jsem se sám podílel a na české straně Šumavy projel s pomocí asistenta trasy kolem Chalupské slati, Jezerní slati, Nového Údolí, Bučiny, pramenů Vltavy atd. Foto: archiv autora Všechna tato výletní místa jsou zdokumentována v příručce vydané Trianonem Čechy pod názvem Tipy na výlet", na niž navazuje "Travel manual", kde jsou vybrané některé bezbariérové penziony, motely a hotely na Šumavě. Tyto publikace jsou k nahlédnutí i v Centru Paraple, CZEPA, dále pak v RÚ Luže-Košumberk, RÚ Kladruby nebo v ParaCentru Fenix v Brně. Vše najdete podrobně zpracované také na nebo v případě zájmu můžete kontaktovat mě na telefonním čísle Foto: archiv autora Sám se pohybuji na vozíku a s pomocí asistenta jsem jednotlivé trasy absolvoval. Pro vozíčkáře jsou dobře dostupné. Všechny jsou vedeny po cyklostezkách a je tak možné je projet na mechanickém či elektrickém vozíku, ale i na kole nebo handbiku. Jen k Jezerní a Chalupské slati se na vozíku nedostanete jinak než s doprovodem. Nicméně doprovod a asistenci při poznávání krás Šumavy doporučuji pro jistotu vždy. Škoda, že se do tohoto projektu již nevešla nově vybudovaná Rozhledna v korunách stromů, která se nachází na Lipně. I tuto prohlídku jsem absolvoval a stojí za to. Je možné stoupat po cestě asi 2,5 km, nebo s pomocí při přesunu využít sedačkovou lanovku. Pokud jste držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, můžete se po domluvě dostat pod rozhlednu i motorovým vozidlem. Dalším dobrým nápadem Národního parku Šumava bylo zakoupení elektrických skútrů a navržení dvou skútrových tras v okolí Stožce a dalších dvou na Rokytě. Jejich popisy naleznete na nebo si zadejte do vyhledávače heslo na skútru po Šumavě. Jízda na skútrech není nijak složitá, jsou jednoduše ovladatelné. Samotná prohlídka zabere 4 až 5 hodin, je však nutné se na ni předem zaregistrovat. Na rok 2015 je to možné již od měsíce května na sekce/registrace-na-vyjizdky/. Pokud rádi poznáváte přírodu, přijměte pozvání na Šumavu, určitě vám má co nabídnout. Jan Pospíchal Divadlo ABC obsadily slepice! Divadlo ABC je plné slepic, najdete je všude. Chovat je tam začal hrdina poslední premiéry letošní sezony Romulus Veliký. V komedii antických rozměrů od švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta ho uvidíte od 23. května. Západořímská říše se hroutí, vlast ohrožují cizí vojska, za každým závěsem na něho číhá vrah, ale Romulus Veliký se stará jen o svůj chov slepic a klidně si snídá vejce! Jedna nečekaná událost střídá druhou. Postavy, situace a zápletky jsou ryze současné, velmi komické a bohužel velmi aktuální. Rozuzlení je šokující. Foto: archiv divadla Inscenaci režíruje Ondřej Zajíc, hlavní roli ztvární Aleš Procházka, na jevišti dále uvidíte mj. Viktora Dvořáka, Jiřího Schwarze, Nikol Kouklovou, Martinu Delišovou, Jana Vlasáka v alternaci s Jiřím Klemem a další. Termíny představení a další informace najdete na Soirée v Divadle Rokoko už jen dvakrát V letošní sezoně se návštěvníci Divadla Rokoko mohou těšit už jen na dvě Soirée, speciální večery, díky nimž se můžete neformálně setkat s herci. Ti si připravují jedinečný program a představují se tak, jak je neznáte. Na 30. května se chystá Soirée V+W aneb Co se do Revue nevešlo. Dozvíte se o zákulisí úspěšné inscenace V+W Revue a poslechnete si písně z pera Voskovce, Wericha a Ježka v nečekaných aranžích Jiřího Janoucha. A sezonu zakončí The Best of Soirée - výběr toho nejlepšího v podání celého souboru Městských divadel pražských. Více na Tereza Mrzenová Mistrovství Evropy ragby vozíčkářů divize B poprvé v ČR Šampionát probíhal ve dnech 11. až 19. dubna 2015 v Praze za účasti osmi evropských států, včetně České republiky. Členy realizačního týmu reprezentace ČR byli také naši kolegové fyzioterapeut Tomáš Pertlík a sportovní terapeutka Sylvie Slavíková. Organizátorem celého turnaje byl Český ragbyový svaz vozíčkářů (ČRSV), který je členem Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Mistrovství mezinárodně zastřešovala federace International Wheelchair Rugby Federation (IWRF). Šampionát proběhl za účasti osmi evropských států, včetně reprezentace České republiky. Každý tým mohl přihlásit až dvanáct sportovců a osm nezbytných doprovodů. Ve sportovním centru Třebešín, kde se většina programu mistrovství odehrávala, se Centrum Paraple prezentovalo jako jeden z partnerů akce. Nejen fotky z turnaje jsou ke zhlednutí na profi lu: facebook.com/ecwrdivisionb. Centrum Paraple jako průjezdní bod Přijměte pozvánku na netradiční prázdninovou akci. Centrum Paraple se se svým osmičlenným týmem složeným z klientů, asistentů a terapeutů účastní pozoruhodného integračního štafetového závodu pod názvem Opel Handy Cyklo Maraton. Letošní III. ročník startuje 28. července na Václavském náměstí v Praze - s cílem ujet

18 II Paraple revue květen 2015 stanovenou trasu km v časovém limitu 111 hodin. Závod projíždí kontrolními body, jež tvoří rehabilitační ústavy, spinální jednotky a speciální centra v Čechách a na Slovensku. A prvním z průjezdních bodů je právě Centrum Paraple! Autorem projektu je nadšený handbiker Heřman Volf, který se inspiroval nejtěžším cyklistickým závodem světa, americkým RAAM, a vytvořil jeho evropskou verzi, posílenou o myšlenku vzájemné solidarity mezi skupinou handicapovaných a většinovou společností. Více informací: POVOLÁNÍ SPORT - redakce - Na dalších řádcích otiskujeme úryvek z knihy jednoho z klientů pana Bedřicha Smetany. Biografickou prvotinu pod názvem POVOLÁNÍ SPORT vydal tento náruživý sportovec a bojovník, bývalý reprezentant a skvělý trenér-vozíčkář vlastním nákladem v roce 2014 (pozn. red.). teprve pobyt na jednom z těch mělkých jezer na severu Německa ve Wiecku mne vyučil. Tento revír má výhodu v tom, že je otevřený pro všechny směry větru. Vedle toho i o sto kilometrů východně položený druhý revír podobného jména, Wiek na Rujaně, který nyní asi od roku 2007 prosazuji, považuji za stejně dobrý revír, především pro začátečníky. A to i pro začátečníky windsurfery. Je tam i možnost příjemných cyklovyjížděk, už proto, že Wiek je po cestách několik kilometrů vzdálený od moře. Rozkládá se na břehu sice mořské, ale před mořem vzedmutými vlnami schované zátoky, která je příhodná na západní a jiho- i severozápadní větry. Na východní vítr je vhodnější přejet na protější břeh do Dranske, či do patnáct kilometrů vzdáleného Suhrendorfu nebo o více než čtyřicet kilometrů dále na Rosengarten. Případně jen o pět kilometrů dále na otevřené moře, kde ale není možno kitovat v letní sezoně při slunečném počasí. To jsou pláže plné rekreantů. Tato část Německa není jen jejich obilnicí, tj. zdrojem obilovin, ale i léčebným rezortem pro astmatiky a podobná onemocnění. Já osobně jsem si tam v moři za tep- lého počasí před třiceti roky vyléčil poškozené koleno. ( ) Právě ve Wieku jsem se také částečně vyučil i respektu k větru. Na to pozor a přidám informaci, že tam bohužel došlo v roce 2010 ke smrtelnému úrazu při zpětném pádu na kamenitý břeh. I mezi našimi kolegy došlo k úrazu, na nějž se dotyčný nepamatuje, ale žije. Naštěstí šlo o břeh travnatý. Ačkoliv jsem mnoho roků tvrdil všem mým klientům a známým, že je tam mělko a zátoku je možno na druhou stranu do Dranske přejít, musím dát k dobrému můj vlastní zážitek, který mi hodně dal. Mimochodem, protože je u břehu hodně mělko, nepotkáte tam plavce. Ono se ve třiceti centimetrech vody plavat nedá. Ale dá se s nízkou fl osnou surfovat a o kitování ani nemluvím. Věděli jsme od počátku pobytů, že asi až po tři sta metrech od břehu je více než po pás vody a v té chvíli již draka při pádu do vody zvednete stojíce nohama na dně jen složitě. ( ) Já osobně jsem se dostal často až k protějšímu břehu, ale nenapadlo mne, že přejíždím někde i větší hloubku dna. Domníval jsem se, že opravdu je tam maximálně metr nebo metr a půl vody. No a jednoho dne při příjemném menším větru jsem si, aby to vůbec jelo, vzal většího staršího draka. Patnáctku nebo snad i šestnáctku céčko. Po chvíli ježdění vítr zesílil, ale furt to šlo. Jen se mi po chvíli povedlo při nějaké ptákovině, kterou jsem zkoušel za jízdy, poslat draka na hladinu. Přímo, nekontrolovaně dolů. Prd ho, praskl hlavní bladder, já navíc odlétl o několik metrů do pryč a ztratil i prkno. Jen jsem zaslechl jak z bladderu utíká vzduch. Za šňůry jsem si draka rychle přitáhl, smotal ho, nechal nafouklé příčné výztuže, bladdery a rozhlédl se po prkně. To mi za chvíli připlavalo, vlny, vlnky nebyly tak vysoké a já se rozhodl poté, co jsem zjistil poprvé, že zátoka je i hluboká, doplavat na druhý břeh. Ten se mi zdál bližší a bylo to víc po větru. Zátoka má nebo měla v tomto místě na šířku asi kilometr a půl, možná dva. Doplaval jsem tedy k druhému břehu, drže v jedné ruce draka položeného na prkně a používaje k plavání jedné ruky a dvou nohou. Zhodnotil jsem možnosti. ( ) Půjdu po mělčině proti větru směrem ke konci zátoky a těch hlubokých, možná tři sta metrů vzdálenosti na naši stranu, musím přeci přeplavat. Rozhodnuto. ( ) Bohužel jsem s tím stále silným větrem nepočítal a ten mne neustále díky balíku nad hladinou, který jsem táhl sebou, sfoukával ve směru vyhloubené jámy, o níž se dodnes domnívám, že v ní Němci za války nebo Rusové za míru měli ponorky. Plaval jsem, plaval, asi půl hodiny, i více a trochu jsem se blížil na náš břeh, ale hodně mne to snášelo ven, směrem k opačnému konci zátoky. ( ) Když se doba plavání natáhla více jak nad hodinu, začal jsem si uvědomovat možnosti křečí. V té chvíli už nikdo v tomto prostoru na vodě nebyl, zvláště proto, že foukalo více od našeho břehu, přes vesnici, tedy rozcuchaný vítr. Ten kitery nezajímá a surfařů tam už také nebývá moc. Motal se tam jen jediný německý surfař a ten mne zahlédl a jen tak mimochodem a přátelsky přijel a zeptal se, chci-li pomoci. Zavolal jsem s díky, že ne, protože mi nedala hrdost a myslel jsem, že každou chvíli už ucítím pod nohami pevné dno našeho břehu. Odjel a po dalším čase, mohlo už být okolo páté hodiny odpolední, jsem najednou ucítil místo pevného dna, že mám zamotaného okolo pravé nohy šňůry mého draka, do té doby volně se za mnou táhnoucí. Přestal jsem tedy pracovat pravou nohou, ono to ani nešlo, a plaval levá ruka, levá noha. Bylo mi teplo, zahřátý jsem byl, strach jsem zatím nepociťoval. Nemohl jsem ale přestat plavat. Kdybych si chtěl odfrknout, sfoukávalo by mne to a i díky vlnám snášelo pryč od našeho břehu. Nikdy v životě jsem ale neuplaval takovou vzdálenost, takže trochu se do mne neustále zavrtávala myšlenka křeče do nohy. V té době už pojal starost o mne jeden z party kamarádů kiterů, který měl sebou i surf. Nevím, jestli mne viděl z domku u vody, kde jsme bydleli, nebo vyrazil na blind na vodu mne hledat, ale brzy mne našel. ( ) Vzal mne do vleku, ale na surfu bez káči, jen s fl osnou, při tom stále ještě velkém větru nedokázal jet málem ani kolmo na vítr, natož stoupat k nám. Táhlo nás to okolo přístavu ven ze zátoky, stejně jako předtím mne samotného, když naštěstí jela kolem nás malá bárka, na kterou Vláďa zavolal a osádka mne naložila i se šňůrami omotanými okolo pravé nohy. V přístavu mne komplet i s drakem v náručí posadili do auta, odvezli před náš domek, já poděkoval, sedl si na trávník na pařez před domem a hodinu jsem ty šňůry sundával. ( ) Do doby mého úrazu jsem se točil okolo draků asi deset let a uměl základy naučit rychle, a přesto se domnívám i kvalitně. Ale vím jen já, jak jsem to prováděl. Záporným příkladem výuky se stalo několik mých známých, kteří nedali na mojí nabídku, že je naučím do několika dnů základům tak, aby se na vodě rozjeli. Absolvovali týdenní kurzy v teple u české konkurence, jedni na Lefkádě v Řecku a druzí v Egyptě. Nedostali se ale vůbec do fáze, aby vyjeli z vody a rozjeli se na boardu. Za týden! ( ) Navíc, mnozí učitelé jezdí a skáčou s kitem jak bozi, ale vysvětlit to do detailů a stát hodiny ve vodě nedokáží. Učím stále, třeba ze břehu, i choďáky začátečníky, ale již to není ono. Jakmile nejsem za člověkem ve vodě a přesně nenavádím, nepřidržuji, nejde to tak rychle. Foto: archiv autora

19 Paraple revue květen 2015 III Naučil jsem se jezdit s drakem jak na lyžích, tak i na vodě. Naučil jsem také několik desítek lidí, ale v současné době se po úrazu toužím sám posadit do sedačky na boardu na vodě a rozjet se s drakem v té krásné zátoce na Rujaně mezi Wiekem a Dranske anebo na Lefkádě, případně někde v Chorvatsku. Renda- Lehman (www.rlboards.com) mi vyrobil směrový board, na který mi Jirka Bareš vyrobil sedačku a tak jsem ve stadiu výuky v sedě. Jirka Bareš byl ve své době cyklista na světové úrovni v Dukle Praha jezdící. Já jsem byl jeden z jeho prvních trenérů v dorosteneckém věku. Tak je svět malý, s tolika dobrými lidmi. Bedřich Smetana (redakčně kráceno) Chci práci bez bariér Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. realizuje od února do října 2015 projekt vzdělávání v oblasti IT dovedností s názvem Chci práci bez bariér. Projekt má za cíl podpořit zdravotně znevýhodněné osoby při vzdělávání v osobním rozvoji a při hledání zaměstnání. V rámci projektu proběhla 11. března 2015 první vzdělávací lekce. Zúčastnilo se jí 11 klientů, mezi nimi byl i Jakub Froněk, 28letý mladý muž postižený dětskou mozkovou obrnou. Jakub se pohybuje na elektrickém invalidním vozíku. Jakub sám se o této akci vyjadřuje: Do projektu Chci práci bez bariér jsem se kvůli těmto seminářům přihlásil, sám mám rád, když se můžu zdokonalit v technice a když mi někdo dá širší povědomí o aplikacích, které mi můžou ulehčit život." Při tomto setkání se účastníci projektu seznámili se základy práce s chytrými mobilními telefony a tablety. Konzultantka projektu Michaela Řiháčková objasnila důvody, proč jsou tyto semináře u klientů tolik oblíbené: "Na seminářích jsou vysvětlovány základy a principy ovládání telefonu a tabletu, práce s kalendářem, em a internetem, ale především instalace nových aplikací. A to je podstata, která klienty zajímá, rádi debatují o tom, jaké aplikace mohou být nápomocny v průběhu jejich běžného dne a v zaměstnání, například jako navigace, využití tabletu podporující SIM karty jako telefonu pro osoby s horší jemnou motorikou, aplikace pro převod mluveného slova na text a naopak či využití tabletu pro vyhledávání dopravních spojů nebo vyhledávání zaměstnání." V současnosti poznamenané velmi rychlým rozvojem výpočetní techniky je znalost práce s ní naprosto nezbytná pro uplatnění na trhu práce, především pro osoby se zdravotním postižením. Účastníkům setkání je také představen typ počítače tzv. all-in-one, kde jsou. všechny komponenty, které počítač potřebuje, umístěné výhodně přímo v jeho monitoru. Uživatel má tedy před sebou pouze monitor, klávesnici a myš (často bezdrátové). Tím odpadá nepříjemná manipulace s kabely, protože zařízení jich obsahuje minimum. Takové nastavení vyhovuje především klientům na invalidním vozíku, kde jim nezavazí klasický počítač s kabely. V rámci vzdělávání jsou dále zmiňovány novinky v ovládání operačního systému Windows 8, který byl vyvinut především pro dotykové obrazovky, ale setkáme se s ním ve většině nových PC zařízení. Účastníci projektu mohou následovně řešit svoje specifi cké dotazy k ovládání IT techniky s konzultantkami projektu. Další vzdělávací akce a ostatní aktivity pokračují v následujících měsících. Klient projektu Jakub Froněk na závěr řekl: "Jsem moc rád, že jsou organizovány podobné akce, myslím, že když si můžeme předávat i zkušenosti s aplikacemi mezi sebou, můžeme si navzájem ulehčit život. Hlavně si předáváme informace o věcech, které už fungují." Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR. Kontakt: Andrea Bělovská Svaz tělesně postižených v ČR Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple......pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co nejvyšší možné míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání, ke sportu. Naše služby: Odborné sociální poradenství Sociální rehabilitace Respitní péče (pobytová odlehčovací služba) Službu sociální rehabilitace nabízíme v ambulantní nebo pobytové formě. Součástí nabízených služeb je zajištění zdravotní, ošetřovatelské péče a osobní asistence. Nabízíme podporu a pomoc lidem po poškození míchy z celé České republiky, jejich rodinám a blízkým. Podrobnější informace o široké škále námi nabízených služeb a dalších doplňkových programů najdete na Máte-li zájem o využití služeb Centra Paraple, kontaktujte nás telefonicky: nebo na paraple.cz. Svět s Parapletem je specializovaný časopis pro klienty a přátele Centra Paraple. Vychází čtvrtletně a zrcadlí aktuální dění nejen v Centru Paraple, ale i za jeho hranicemi. Bulletin si můžete přečíst v elektronické podobě na našich webových stránkách, nebo se zaregistrovat k jeho odběru. Svět s Parapletem je zdarma. Jeho výroba ale samozřejmě něco stojí, proto uvítáme jakoukoliv vaši podporu, ať už přispěním na sbírkové konto Centra Paraple či zasláním dárcovské SMS. Podpořte nás: Odešlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS PARAPLE na číslo , nebo roční DMS ve tvaru DMS ROK PARAPLE na číslo pro příspěvek každý měsíc po dobu jednoho roku. Cena jedné DMS je 30 Kč, Centrum Paraple získá 28,50 Kč. Přispějte na účet Centra Paraple jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo sbírkového konta: /0300. Za Vaši pomoc děkujeme.

20 Rybí povídky jsou dárek k 20. narozeninám Centra Paraple. Z nebe k tomu dal souhlas Ota Pavel. My, co jsme je do mikrofonu přečetli, jsme darovali svůj hlas, a vy, kteří jste si cédéčko koupili, jste darovali své peníze. Nebojte se, v Parapleti se neztratí. Je to užitečný dům, kde se dělá všechno pro to, aby lidé na vozíku neztratili sebedůvěru a mohli se vrátit do života. Děkujeme vám, že jste pomohli dobré věci. Ať se vám ta radostná literatura dobře poslouchá. Zdeněk Svěrák Nejdražší ve střední Evropě čte Zdeněk Svěrák Jak jsme zahynuli na rybách / Jak jsme nezahynuli na rybách čte Miroslav Táborský Potok pana inženýra Marek Eben Boty made in Italy Jiří Lábus CD 199 Kč celý výtěžek z prodeje CD jde ve prospěch Centra Paraple

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V A 1 Ubytování Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace Poskytnutí bezpečného místa k životu a bezpečných profesionálních vztahů Vlastní lůžko (chodit spát na stejné lůžko) Možnost

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002

Svaz paraplegiků. Výroční zpráva za rok 2002 Svaz paraplegiků Výroční zpráva za rok 2002 SVAZ PARAPLEGIKŮ - CENTRUM PARAPLE Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 tel.: 274 771 478, 274 777 973, 274 773 785 e-mail: paraple@paraple.cz, www.paraple.cz SVAZ

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Zdravotní stav KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 088-30/2009/RK ze dne 17. 8. 2009 a Metodického pokynu Středočeského kraje

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi

Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi Dotazník pro zájemce o ubytování v chráněném bydlení DaMPi ZÁJEMCE Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa trvalého bydliště:...... Korespondenční adresa:...... Telefon:... E-mail:... Zdravotní

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více