- Léčivé látky jsou, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a glucosum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Léčivé látky jsou, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a glucosum"

Transkript

1 Příbalová informace bicanova 1.5% Glucose Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je bicanova 1.5% Glucose a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete bicnova 1.5% Glucose používat 3. Jak se bicanova 1.5% Glucose používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Uchovávání přípravku bicanova 1.5% Glucose 6. Další informace bicanova 1.5% Glucose, roztok pro peritoneální dialýzu - Léčivé látky jsou, natrii chloridum, natrii hydrogenocarbonas, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum a glucosum ml roztoku bicanova 1.5% Glucose připraveného k použití obsahuje, natrii chloridum 5,495 g, natrii hydrogenocarbonas 3,360 g, calcii chloridum dihydricum 0,1838 g, magnesii chloridum hexahydricum 0,1017 g a glucosum 15,0 g, odpovídající obsah elektrolytů: Na mmol/l, Ca ++ 1,25 mmol/l, Mg ++ 0,5 mmol/l, Cl - 98,5 mmol/l, HCO mmol/l a 83,25 mmol/l glukosy. - Pomocné látky jsou voda na injekci, kyselina chlorovodíková 25%, hydroxid sodný a oxid uhličitý. Teoretická osmolarita: 357 mosm/l, ph 7,40. bicanova 1.5% Glucose se dodává v kartonech s obsahem čtyři 1500 ml vaky, čtyři 2000 ml vaky, čtyři 2500 ml vaky nebo čtyři 3000 ml vaky. Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, D Bad Homburg, Německo Výrobce: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, D St. Wendel, Německo 1. Co je bicanova 1.5% Glucose a k čemu se používá Tento léčivý přípravek je roztok. Roztok bicanova 1.5% Glucose se používá pro peritoneální dialýzu pacientů ve finálním stádiu chronického selhání ledvin z různých příčin 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete bicanova 1.5% Glucose používat Nepoužívejte roztok bicanova 1.5% Glucose: - jestliže máte hladinu draslíku příliš nízkou (hypokalémie) nebo - jestliže máte hladinu vápníku příliš nízkou (hypokalcémie) Obecně, peritoneální dialýza by neměla být zahájena 1

2 - jestliže máte, nebo jste nedávno prodělal(a) onemocnění břišní stěny nebo dutiny včetně:zranění nebo operace, závažné popáleniny,kýly zánětlivého onemocnění kůže na břiše (dermatitis), zánětlivého onemocnění střev (Crohnova nemoc, vředová kolika, vychlípenina střevní stěny), lokalizovaného zánětu pobřišnice, nehojící se rány (břišní fistule), vnitřního břišního nádoru, neprůchodnosti střev (ileus) - pokud trpíte plicním onemocněním (zejména pneumónií); celkovou otravou krve (sepse); extrémní podvyživeností a ztrátou váhy (kachexie), zvláště pokud není možné zajistit adekvátní výživu; ve výjimečných případech velkého množství močoviny a jiných dusíkatých odpadů v krvi (urémie), které nemůže být zvládnuto peritoneální dialýzou; extrémně vysokou hladinou tuku v krvi (hyperlipémie). Jestliže se objeví nějaký zmíněný problém v průběhu peritoneální dialýzy, poraďte se s lékařem, který rozhodne, jak v léčbě pokračovat. Zvláštní opatrnosti při použití bicanova 1.5% Glucose je zapotřebí: - jestliže u vás došlo ke ztrátě elektrolytů následkem silného zvracení nebo průjmu - jestliže máte hyperaktivní příštitná tělíska (hyperparathyreóza). Může být nezbytné podávat fosfátové vazače vápníku a/nebo vitamín D, a je nutné ujistit se, že hladina vápníku a fosfátů zůstává v normálním rozmezí. - jestliže hladina kalcia ve vaší krvi je příliš nízká (hypokalémie). Může být nezbytné podávat fosfátové vazače vápníku a/nebo vitamín D, nebo použít roztok pro peritoneální dialýzu s vyšším obsahem vápníku. - jste-li léčen(a) digitálisem. Je nutné, aby váš lékař pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve vaší krvi, aby se včas diagnostikoval pokles hladiny draslíku. - pokud máte cystickou chorobu ledvin. Informujte prosím bez prodlení vašeho lékaře, pokud vypouštěný dialyzát je zakalen, nebo pokud se objeví bolest v břišní dutině během dialýzy; tyto ukazatele mohou indikovat zánět pobřišnice (peritonitidu). Váš ošetřující lékař musí pravidelně sledovat vaši tělesnou váhu, fyzický stav, koncentraci elektrolytů v krevním séru, acidobazickou rovnováhu, krevní bílkoviny, sérový kreatinin a močovinu, hladinu krevního cukru, ukazatele kostního metabolismu a zbytkovou funkci ledvin. Těhotenství Před zahájení léčby požádejte o radu vašeho ošetřujícího lékaře. Kojení Před zahájení léčby požádejte o radu vašeho ošetřující lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Pokud se bicanova 1.5% Glucose správně používá neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích dostupných bez lékařského předpisu. Zvláště důležité je informovat ošetřujícího lékaře pokud užíváte inzulín, léky s obsahem digitálisu, léky ovlivňující hladinu vápníku (fosfátové vazače vápníku, vitamín D) nebo léky zvyšující vylučování moči (diuretika). Viz informace v odstavci věnovaném zvláštní opatrnosti při použití bicanova 1.5% Glucose 2

3 3. Jak se bicanova 1.5% Glucose používá Váš ošetřující lékař určí přesné dávkování bicanova 1.5% Glucose podle vašich potřeb. Pokud máte pocit, že účinek roztoku bicanova je příliš silný nebo slabý, informujte o tom lékaře. Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) Dospělí: Není-li stanoveno jinak, ml dialyzačního roztoku se pomalu napustí (po dobu 5 20 minut) do břišní dutiny. Roztok se ponechá v dutině 2 až 10 hodin a poté se vypustí. Objemnější pacienti mohou použít roztok až o objemu 2500 ml. Děti: U dětí je doporučená dávka roztoku na jednu výměnu upravena v závislosti na věku, výšce a tělesné váze (30 40 ml/kg tělesné váhy). Starší pacienti: není potřebné speciální dávkování pro starší pacienty. Automatizovaná peritoneální dialýza (APD) Pokud se používá přístroj (sleep safe cycler) pro přerušovanou nebo kontinuální cyklickou peritoneální dialýzu, je doporučeno použít vak o větším objemu (3000 ml), což umožní provádět více než jednu výměnu. Výměna pomocí cycleru je prováděna podle lékařského předpisu, uloženého do softwaru sleep safe cycleru. Návod k použití Při výměně vaku je nutné se přesvědčit, že provádíte proceduru tak, jak jste se ji naučili během zácviku. Během výměny vaků musí být dodrženy aseptické podmínky, aby se snížilo riziko infekce. Použijte roztok bicanova pouze v případě, že je čirý a vak není poškozen. Prosím nezapomeňte před použitím roztok obsažený ve dvou komorách smíchat! Jakékoliv nepoužité množství roztoku musí být zlikvidováno! Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) Zahřejte roztok připravený k použití na teplotu těla. Pro zahřátí doporučujeme použít vhodný ohřívač. Doba zahřívání vaku o obsahu 2000 ml s počáteční teplotou 22 C je přibližně 120 minut. Více informací naleznete v návodu k použití ohřívače vaků. Mikrovlnný ohřev se nesmí použít z důvodů nebezpečí lokálního přehřátí.po zahřátí vaku můžete zahájit výměnu vaků. 1.Příprava roztoku - Položte vak na pevnou podložku - Otevřete ochranný přebal vaku a dezinfekční čepičky. - Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku) - Umyjte si ruce antimikrobiálním roztokem - Zatlačte plochou dlaní na pravou komoru tak, aby se otevřel peelový šev oddělující obě komory s roztokem. - Nyní tlakem dlaní na komoru obsahující již smíšený roztok uvolněte lambda šev tak, aby došlo k úplnému otevření vypouštěcí oblasti. - Takto připravený roztok má být použit okamžitě, nejpozději ale do 24 hodin po smísení! 2. Příprava na výměnu roztoku z vaku - Zavěste vak s roztokem na horní závěs infúzního stojanu, rozviňte set vaku a DISK konektor vložte do organizeru. Poté co rozvinete hadičky spojující drenážní vak, ten zavěste na nižší závěs infúzního stojanu a vložte dezinfekční čepičku do organizeru. - Vložte koncovku peritoneálního katetru do organizeru. - Vydezinfikujte si ruce a odstraňte čepičku z DISC konektoru a odložte ji stranou. 3

4 - Připojte koncovku peritoneálního katetru k disku. 3. Vypouštění -Otevřete tlačku na katetru. Automaticky začne vypouštění. Poloha ( ) 4. Propláchnutí setu -Propláchněte čerstvým roztokem sety mezi vaky (asi 5 sec.).poloha ( ) 5. Napouštění - Nyní spojte koncovku peritoneálního katetru s vakem, který obsahuje čerstvý roztok Poloha 6. Bezpečnostní krok - Uzavřete koncovku peritoneálního katetru zasunutím PINU. Poloha ( ) 7. Odpojení - Odšroubujte kryt nové dezinfekční čepičky a našroubujte kryt na použitou dezinfekční čepičku. - Odšroubujte koncovku peritoneálního katetru z DISC konektoru a našroubujte na ni novou dezinfekční čepičku. 8. Uzavření DISC konektoru -Vyjměte uzavřenou koncovku peritoneálního katetru z organizeru. Vyjměte uzavřenou použitou dezinfekční čepičku, otočte ji a bílý konec našroubujte na DISC konektor. 9. Zkontrolujte vypuštěný dialyzát z dutiny břišní a je-li v pořádku, zlikvidujte ho. Automatizovaná peritoneální dialýza (APD) Konektory předepsaných sleep safe vaků s roztokem se zapojují do volných vstupů v sleep safe zásuvce a poté se cyclerem automaticky připojí k sleep safe setu. Cycler ověří čárové kódy na vacích s roztokem a spustí alarm, jestliže neodpovídají předpisu uloženému v softwaru cycleru. Po této kontrole může být sleep safe set připojen ke katétru pacienta a terapie může začít. Během napouštění do břišní dutiny sleep safe cycler automaticky ohřeje roztok na tělesnou teplotu. Čas setrvání roztoku a výběr koncentrace glukosy se provádí podle lékařského předpisu uloženého v softwaru cycleru (více informací naleznete v návodu k použití sleep safe cycleru. Návod k použití pro sleep safe systém 1. Příprava roztoku - Položte vak na pevnou podložku - Otevřete ochranný přebal vaku a dezinfekční čepičku - Zkontrolujte vak s roztokem (etiketa, doba použitelnosti, čirost roztoku, neporušenost vaku) - Umyjte si ruce za použití antimikrobiálního roztoku - Zatlačte plochou dlaní na pravou komoru tak, aby se otevřel peelový šev oddělující obě komory s roztokem. - Nyní tlakem dlaní na komoru obsahující již smíšený roztok uvolněte lambda šev tak, aby došlo k úplnému otevření spodního trojúhelníku vypouštěcí oblasti. - Takto připravený roztok má být použit okamžitě, nejpozději ale do 24 hodin po smísení! 4

5 2. Rozviňte set od vaku s peritoneálním roztokem. 3. Odstraňte ochrannou čepičku na konektoru s čárovým kódem. 4. Vložte konektor s čárovým kódem do zásuvky přístroje. 5. Nyní je vak s peritoneálním roztokem připraven k připojení sleep.safe setu. Pokud došlo k napuštění většího objemu roztoku bicanova 1.5% Glucose než má být: Pokud bylo napuštěno příliš mnoho dialyzačního roztoku do peritoneální dutiny, je možné ho snadno vypustit do prázdného vaku. Avšak pokud výměny vaků budou prováděny příliš často, může dojít k odvodnění a/nebo k elektrolytové nerovnováze v krvi. V těchto případech prosím stav konzultujte s ošetřujícím lékařem. Pokud zapomenete napustit roztok bicanova 1.5% Glucose : Pokud jste zapomněli provést výměnu vaků nebo jste napustili příliš malé množství roztoku, je obecně doporučováno pokusit se dosáhnout celkového objemu dialyzačního roztoku předepisovaného na 24 hodinovou periodu (např. 4 x ml), aby nedošlo k život ohrožující situaci. Kontaktujte ošetřujícího lékaře, který vám podá přesné informace, jak dále postupovat. Reakce při ukončení terapie s roztokem bicanova 1.5% Glucose : Pokud přerušíte léčbu bez toho, že informujete ošetřujícího lékaře, může dojít k život ohrožující akumulaci tekutin ve vašich tělesných tkáních a plicích nebo se mohou objevit příznaky urémie (otravy způsobené močovými produkty v krvi. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i bicanova 1.5% Glucose nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky se mohou projevit jako výsledky léčby. Následující terminologie se používá k popisu často se projevujících nežádoucích účinků: velmi běžné: objevují se více než u 1 z 10 léčených osob Méně časté: objevují se více než u 1 z 1000 léčených osob běžné: objevují se více než u 1 z 100 léčených osob vzácné: objevují se více než u 1 z léčených osob velmi vzácné: objevují se u 1 nebo méně než 1 z léčených osob Infekce Infekce v pobřišnici (peritonitida) (velmi běžné); infekce kůže v okolí katétru v místě vstupu a průběhu katétru (velmi běžné); celková otrava krve (sepse) (velmi vzácné). Hormonální nerovnováhy Zvýšená činnost příštítných tělísek může vést k zhoršení kostního metabolismu. Metabolické a nutriční potíže Zvýšená hladina krevního cukru; zvýšená hladina tuku v krvi; zvýšení tělesné hmotnosti v závislosti na přijímané glukose z roztoku pro peritoneální dialýzu. Funkční poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu Zrychlený puls; snížení nebo zvýšení krevního tlaku. Funkční poruchy dýchacích orgánů 5

6 Namáhavé dýchání se může být způsobeno zdvižením bránice; bolest v zádech. Gastrointestinální potíže Průjem; zácpa; břišní kýla (velmi běžné); citlivost z rozpínání nebo přeplnění břišní dutiny. Funkční porucha ledvin Nerovnováha elektrolytů, nízká hladina draslíku (velmi běžné) a vápníku. Obecné poruchy a reakce v místě podání v místě vstupu katétru Všeobecný neklid; zrudnutí; svědění; mokvání; strupy a bolest v místě vstupu katétru; závrať; otok; nerovnováha tekutin její náhlý pokles (objemový nedostatek) nebo vzrůst (hyperhydratace) projevující se v tělesné hmotnosti. Použití roztoků s vyšší koncentrací cukru může vést k závažné ztrátě tekutin (dehydrataci), která se projeví poklesem krevního tlaku. Problémy spojené s peritoneální dialýzou Zakalený vypouštěný dialyzát; problémy s napouštěním nebo vypouštěním dialyzačního roztoku. Pokud zpozorujete jakékoliv známky infekce, informujte o tom ošetřujícího lékaře. Zakalený vypouštěný dialyzát je známkou peritonitidy. Dodatečně se může projevit bolest břicha, horečka a neklid a velmi vzácně se může objevit otrava. Jestliže se objeví známky peritonitidy, přineste prosím vak s vypouštěným dialyzátem, uzavřený sterilní čepičkou, k ošetřujícímu lékaři. V případě jakýchkoliv příznaků nežádoucích účinků uvedených v příbalové informaci, ihned kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. 5. Uchovávání Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Roztok bicanova 1.5% Glucose uchovávejte při teplotě nad 4 C. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Používejte roztok pouze pokud je čirý a vak není poškozený. Roztok připravený k použití musí být použit okamžitě, nejpozději do 24 hodin po smísení. Jakékoliv nepoužité množství roztoku musí být zlikvidováno v souladu s místními požadavky. 6. Další informace Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Česká republika FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol.s r.o Lužná Praha 6 tel.: Datum poslední revize textu:

CAPD/DPCA 18 roztok pro peritoneální dialýzu

CAPD/DPCA 18 roztok pro peritoneální dialýzu PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CAPD/DPCA 18 roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BICAVERA POUŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BICAVERA POUŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele bicavera 1,5 % glukosy roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek bicavera používat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek bicavera používat sp.zn. sukls115314/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele bicavera 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium Roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Hemosol B0 roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Hemosol B0 roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci sp.zn. sukls7559/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Hemosol B0 roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci Natrii chloridum, calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum, acidum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele. bicanova 2,3% Glucose, roztok pro peritoneální dialýzu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele. bicanova 2,3% Glucose, roztok pro peritoneální dialýzu PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele bicanova 2,3% Glucose, roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

balance 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu

balance 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE balance 1,5 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT

Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls58787/2011 Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT 1. Název přípravku PHOXILIUM 1,2 mmol/l fosfát Roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci

Více

sp.zn. sukls66698/2012

sp.zn. sukls66698/2012 sp.zn. sukls66698/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele CAPD/DPCA 17 roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls7559/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hemosol B0 roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ S LOŽENÍ Přípravek Hemosol B0 je balený ve dvoukomorovém

Více

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, D Bad Homburg, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, D Bad Homburg, Německo příbalová informace platná pro kód SÚKLu 0021582 sp.zn. sukls213129/2014 Příbalová informace Informace pro použití čtěte pozorně! Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GUTTALAX 7,5 mg, perorální kapky, roztok natrii picosulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. GUTTALAX 7,5 mg, perorální kapky, roztok natrii picosulfas sp.zn. sukls115768/2009 a sp.zn. sukls226721/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GUTTALAX 7,5 mg, perorální kapky, roztok natrii picosulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,

Více

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls239371/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CAPD/DPCA 4 roztok pro peritoneální dialýzu

Příbalová informace: informace pro uživatele. CAPD/DPCA 4 roztok pro peritoneální dialýzu sp.zn. sukls238883/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele CAPD/DPCA 4 roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo. 356 mosmol/l. 83,2 mmol/l.

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo. 356 mosmol/l. 83,2 mmol/l. Příbalová informace Informace pro použití Čtěte prosím pozorně následující instrukce obsahující důležité informace pro použití tohoto zdravotnického výrobku. Pokud máte další otázky, obraťte se prosím

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

sp.zn. sukls199052/2012

sp.zn. sukls199052/2012 sp.zn. sukls199052/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerův roztok Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku obsahuje: natrii chloridum kalii

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls257687/2011 (OTC) Příbalová informace: informace pro uživatele STADALAX 5 mg, obalené tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

sp.zn.sukls49419/2013 (dávkovací trubička)

sp.zn.sukls49419/2013 (dávkovací trubička) sp.zn.sukls49419/2013 (dávkovací trubička) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE NUROFEN PRO DĚTI ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Sp.zn. sukls194934/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1,5% 1,25, roztok pro peritoneální dialýzu 2,3% 1,25, roztok pro peritoneální dialýzu 4,25% 1,25, roztok pro peritoneální dialýzu 1,5% 1,75, roztok pro peritoneální

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls110147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE

Více

Voda na injekci, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková

Voda na injekci, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KARTONOVÁ KRABICE) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU balance 2,3% glucose, 1,75 mmol/l calcium 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 1 litr roztoku připraveného k použití obsahuje: Natrii chloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum sp.zn. sukls272322/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls115314/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU bicavera 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium Roztok pro peritoneální dialýzu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ bicavera 2,3 % glucose,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40079/2007. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40079/2007. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40079/2007 1. Název přípravku bicanova 2.3 % Glucose roztok pro peritoneální dialýzu 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Souhrn údajů

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DULCOLAX, 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DULCOLAX, 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum sp.zn. sukls182812/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele DULCOLAX, 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BALANCE UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BALANCE UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE balance 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 22

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 22 PŘÍBALOVÁ INFORMACE 22 Příbalová informace: Informace pro uživatele VELETRI 0,5 mg prášek pro infuzní roztok VELETRI 1,5 mg prášek pro infuzní roztok Epoprostenolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ArthroStop 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ArthroStop 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas sp.zn.sukls125464/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ArthroStop 750 mg potahované tablety Glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls262761/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE PARALEN SUS suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ IFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE NEO-BRONCHOL pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. NUROFEN PRO DĚTI JAHODA perorální suspenze ibuprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. NUROFEN PRO DĚTI JAHODA perorální suspenze ibuprofenum sp.zn.sukls73463/2014 dávkovací lžička PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE NUROFEN PRO DĚTI JAHODA perorální suspenze ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls15871/2012, sukls15908/2012, sukls15852/2012 a sukls15817/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Ardeanutrisol G 5 Ardeanutrisol G 10 Ardeanutrisol G 20 Ardeanutrisol

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls36276/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167316/2012

Příloha č. 1b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167316/2012 Příloha č. 1b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Laktulosa Sandoz 670 mg/ml perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře. hexylis aminolevulinatis

Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře. hexylis aminolevulinatis Příbalová informace: informace pro pacienta Hexvix, 85 mg, prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku do močového měchýře hexylis aminolevulinatis Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 500, enterosolventní tablety mesalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 500, enterosolventní tablety mesalazinum sp.zn. sukls18713/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 500, enterosolventní tablety mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Laktulosa Sandoz 670 mg/ml. perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Laktulosa Sandoz 670 mg/ml. perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls188662/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Laktulosa Sandoz 670 mg/ml perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum)

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) sp.zn. sukls91037/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls272513/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba 20mg / 7,5 ml sirup Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN sirup (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 5% Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED tvrdé tobolky (azithromycinum 250 mg) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PIRACETAM AL 800 PIRACETAM AL 1200 potahované tablety piracetamum Přečtěte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum Příbalová informace: informace pro uživatele Prostavasin prášek pro infuzní roztok Alprostadilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BALANCE UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BALANCE UŽÍVAT sp. zn. sukls138033/2013 PIL pro vel. balení 4 x 2500 ml stay safe, kód SÚKLu 15045: PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE balance 2,3 % glucose, 1,25 mmol/l calcium, roztok pro peritoneální dialýzu

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn. sukls242408/2010

sp.zn. sukls242408/2010 sp.zn. sukls242408/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN 600 mg, šumivé granule (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls272512/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba 20 mg potahované tablety Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CONTROLOC Control 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aedon 5 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon 10 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Příloha k sp. zn. sukls222152/2011, sukls227763/2011 a příloha k sp. zn. sukls 53926/2011, sukls206896/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 10 mg tablety

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro uživatele XGEVA 120 mg injekční roztok denosumabum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195300/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 1g čípky (Mesalazinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 4 g, rektální suspenze. (Mesalazinum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALOFALK 4 g, rektální suspenze. (Mesalazinum) sp.zn. sukls207942/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALOFALK 4 g, rektální suspenze (Mesalazinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. SALOFALK 500, čípky mesalazinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. SALOFALK 500, čípky mesalazinum sp.zn. sukls22891/2008 Příbalová informace: informace pro uživatele SALOFALK 500, čípky mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prubeven 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prubeven 750 mg potahované tablety. Glucosamini sulfas sp.zn.sukls99781/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Prubeven 750 mg potahované tablety Glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls79449/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte

Více

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN SUS perorální suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety ademetioninum sp.zn. sukls267937/2012 a sp.zn. sukls179402/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Oramellox 15 mg Tablety dispergovatelné v ústech meloxicamum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Oramellox 15 mg Tablety dispergovatelné v ústech meloxicamum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Oramellox 15 mg Tablety dispergovatelné v ústech meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro uživatele. THROMBOREDUCTIN 0,5 mg tvrdé tobolky anagrelidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro uživatele. THROMBOREDUCTIN 0,5 mg tvrdé tobolky anagrelidum sp.zn. sukls27854/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: informace pro uživatele THROMBOREDUCTIN 0,5 mg tvrdé tobolky anagrelidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. LIPANTHYL 267 M tvrdé tobolky fenofibratum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. LIPANTHYL 267 M tvrdé tobolky fenofibratum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213505/2010 a příloha k sp.zn. sukls69637/2008. PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE LIPANTHYL 267 M tvrdé tobolky fenofibratum Přečtěte

Více

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum)

CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele CALCICHEW D 3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D (jako colecalciferolum) Přečtěte si

Více

Kreon 10 000 tobolky pancreatinum

Kreon 10 000 tobolky pancreatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls271057/2012 a příloha ke sp.zn. sukls271054/2012, sukls271609/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kreon 10 000 tobolky pancreatinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls40345/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan Accord 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok topotecanum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum sp.zn.sukls151971/2012 a k sp.zn.sukls69213/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sukls134304/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok ceftriaxonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Micropaque 1 g/ml, gastroenterálni suspenze (pro perorální nebo rektální podáni) Barii sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Micropaque 1 g/ml, gastroenterálni suspenze (pro perorální nebo rektální podáni) Barii sulfas sp.zn. sukls218636/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Micropaque 1 g/ml, gastroenterálni suspenze (pro perorální nebo rektální podáni) Barii sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn.sukls211445/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CEFZIL 250 mg, potahované tablety CEFZIL 500 mg, potahované tablety CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi (cefprozilum monohydricum)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku pantoprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum

Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum sp.zn. sukls144430/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Ebrantil i.v. 25, injekční roztok Ebrantil i.v. 50, injekční roztok urapidilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum sp.zn.sukls213147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klimicin injekční roztok clindamycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Příbalová informace: informace pro pacienta SEFOTAK 1g prášek pro injekční roztok cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls247726-27/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telmisartan Apotex 40 mg Telmisartan Apotex 80 mg tablety Telmisartanum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky. (acidum ursodeoxycholicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky. (acidum ursodeoxycholicum) sp. zn. sukls21251/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele URSOSAN, 250 mg, tvrdé tobolky (acidum ursodeoxycholicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30063/2010. PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE - Rp

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30063/2010. PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE - Rp Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30063/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE - Rp Chondrostad 1500 mg prášek pro přípravu perorálního roztoku glucosamini sulfas Přečtěte

Více

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta BETALMIC 0,5% Oční kapky, roztok Betaxololi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA Jovesto 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA Jovesto 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Sp.zn.sukls18786/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA Jovesto 0,5 mg/ml perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

ZYVOXID 20 mg/ ml granule pro přípravu suspenze (linezolidum) Granule pro přípravu perorální suspenze

ZYVOXID 20 mg/ ml granule pro přípravu suspenze (linezolidum) Granule pro přípravu perorální suspenze PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. ZYVOXID 20 mg/ ml granule pro přípravu suspenze (linezolidum) Granule pro přípravu perorální suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

multibic 4 mmol/l draslíku roztok pro hemofiltraci

multibic 4 mmol/l draslíku roztok pro hemofiltraci PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE multibic 4 mmol/l draslíku roztok pro hemofiltraci - Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí sp. zn. sukls45982/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí sp. zn. sukls45982/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí sp. zn. sukls45982/2010 INFORMACE PRO PACIENTY Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro

Více