Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost"

Transkript

1 Projektové aktivity Posílení role Svazu v regionech SP ČR První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost Historická změna. Tak by se dal označit vznik regionálních kanceláří Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od 1. listopadu 2008 má totiž Svaz své regionální zastoupení v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. A od ledna 2009 by měli regionální manažery v těchto krajích posílit další kolegové tak, aby byly pokryty všechny kraje v České republice. Svaz průmyslu a dopravy ČR již delší dobu uvažoval o posílení své role na regionální úrovni. V době, kdy na české podniky dopadá celosvětová finanční krize, se tato snaha jeví o to více aktuální. Posílit spolupráci sociálních partnerů na krajské úrovni, být více spojeni s konkrétními požadavky a starostmi členské základny a prosazovat jejich zájmy na krajské i národní úrovni, to vše byly motivy pro zřízení regionálních kanceláří, ve kterých budou působit noví zaměstnanci SP ČR regionální manažeři. Jsou to styční důstojníci mezi sekretariátem Svazu a jeho členskou základnou. Jejich úkolem je získávat od členských firem informace o jejich aktuálních problémech v širokém spektru oblastí, ať už jde o pracovně-právní, o legislativu, typy vzdělávání či informace o podnikatelských misích. Regionální manažeři, včetně toho, že je budou podle potřeb sami navštěvovat. Mezi aktivity regionálních manažerů bude patřit příprava aktivit, které by posílily sociální dialog. Právě tento rozměr je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadní, neboť Svaz získal na zřízení a provoz regionálních kanceláří finance v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt si klade za cíl zlepšit fungování a efektivitu vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří tak budou schopni poskytnout cílovým skupinám lepší servis, poradenství a konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických a dalších. Bližší informace k projektu a kontakty na odpovědné pracovníky naleznete na našich webových stránkách v sekci Hlavní aktivity Projekty. Přirozeně, že regionální manažeři si budou muset vybudovat vazby na krajské úřady a další instituce a výrazněji se budou muset angažovat v tripartitě ve svých regionech. Součástí aktivit je také organizace akcí, jakými jsou kulaté stoly na aktuální témata, semináře či navázání spolupráce s vysokými školami v regionu. To je zatím nástin práce regionálních vyslanců Svazu, kteří prošli rozsáhlým sítem výběrového řízení a přijímacími zkouškami. V každém kraji se na místo regionálního manažera hlásilo více než sto zájemců. Vybráni byli tedy nejlepší z nejlepších. Nyní záleží na tom, jak dokáží pracovat a poskytnout firmám servis. V tomto i dalších vydáních Spektra Vám nejen jednotlivé regionální manažery krátce představíme, ale bude dán prostor i pro představení regionu a jeho členské základny, toho, co Vás trápí a co byste rádi změnili a také toho, co se podařilo. Ať už kontaktujete svého regionálního manažera Vy, nebo si najde on Vás, jisté je, že při Vašem prvním setkání obdržíte malý dárek. Alice Čechová zástupkyně ředitelky sekce podpora rozvoje lidských zdrojů SP ČR Krátké představení regionálních manažerů Ondřej Bednář působí v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ondřej pochází z Děčína, kde dosud žije. Již během studia oboru manažer Integrované střední školy technické se věnoval výpočetní technice a tento svůj velký koníček si zvolil i jako své povolání, ve kterém setrval sedm let. Za tuto dobu se vypracoval na schopného obchodníka a své zkušenosti a nabyté znalosti se rozhodl uplatnit ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Nejen proto, ale také pro jeho komunikativnost, pracovní nasazení a zájem se stále učit něčemu novému, byl do týmu regionálních manažerů SP ČR vybrán. Mezi jeho záliby patří sport, rekreační turistika zahraniční tak i tuzemská, spojená nejčastěji s vyjížďkami na kole po krásách české země. Ondřeje můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři v Mostě, ul. Sportovní Ilona Staňková působí jako regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Ilona úspěšně složila dvě maturitní zkoušky, jednu na Gymnáziu Moravský Krumlov a druhou na Obchodní akademii Brno a poté nastoupila jako obchodní referent v Jaderné 26 elektrárně Dukovany. Ilona sice může na první pohled působit křehce, ale s šarmem se dokáže vypořádat i s náročnými životními situacemi, což dokazuje její působení u městské policie v Třebíči. Ilona se zde postupně vypracovala z pozice strážníka až na tiskovou mluvčí. Když jsme si ji vybrali do týmu, bylo to nejen pro její kultivovaný projev, nadhled a zkušenosti, ale hlavně pro její chuť pracovat s lidmi, řešit jejich problémy a začít něco nového. Ilona žije v Třebíči a mezi její koníčky patří literatura, spinning, lyžování a cestování. Ilonu zastihnete na telefonním čísle a na ové adrese Její kancelář sídlí v kancelářském a obchodním centru IBC, Příkop 6, Brno. Ilona Šimarová působí jako regionální manažerka v Olomouckém a Zlínském kraji. Ilona žije v Zábřehu na Moravě, kde také úspěšně absolvovala gymnaziální studium. V současnosti dokončuje bakalářské studium Andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ilona v minulosti působila např. jako manažerka prodeje ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., nebo vedoucí obchodního místa GE Money Bank, a.s. Ilona již od prvního Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

2 setkání projevuje svoji otevřenost, ale i tvrdohlavost, rozhodnost a kreativní přístup ve všem, do čeho se pustí. Její silná osobnost, vynikající komunikační dovednosti a schopnost a chuť učit se nové věci ji přivedly do našeho týmu. Mezi její záliby patří psychologie, historie, literatura, kultura, cestování a cyklistika. Ilonu můžete navštívit v její kanceláři v Olomouci, Vídeňská 6 a zastihnete jí také na telefonním čísle nebo na ové adrese Petr Holica působí jako regionální manažer SP ČR v Moravskoslezském kraji. Po absolvování oboru elektromechanik pro stroje a zařízení Střední odborné školy Ostrava Poruba pokračoval v nástavbovém studiu v oboru elektrotechnika na Střední odborné školy Ostrava-Kunčice. Když jsme hledali vhodného kandidáta na regionálního manažera, měli jsme jasnou představu o komunikativní a silné osobnosti, která bude mít přehled o dění nejen v Moravskoslezském regionu, ale především o aktuálních problémech, které podniky trápí. Petr však nejen, že splňoval naše požadavky, ale dokonce je i předčil a to svou bezprostředností a pohotovostí. Mezi Petrovy koníčky patří fotbal, filmy, rocková hudba a četba. Mezi jeho oblíbené autory patří například Nick Hornby, Irwin Shaw, Frank Herbert nebo Ray Bradbury. Petra můžete kontaktovat na telefonním čísle a na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři na Střelniční ulici 8, která se nachází v samém centru města, nedaleko Masarykova náměstí. Business Leaders Forum vyhlašuje 1 8. r o č n í k p r e s t i ž n í s o u t ě ž e Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR Jak se přihlásit? Svůj přínos k životnímu prostředí či zdraví, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 2008, popište na 1 2 stranách textu, konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady a zašlete na adresu BLF. Kdy je uzávěrka přijímání přihlášek? 31. prosince 2008 Co účastí získáte? Společenskou prestiž, zájem médií a někteří i nominaci k účasti na Environmentální ceně, kterou pořádá Evropská komise Pro koho je soutěž určena? Firmy, a další organizace, které aktivně přispěly ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Více na nebo na telefonním čísle Kdo projekty hodnotí? Nezávislá porota v čele s prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. a ing. Vladimírem Machkem z Unipetrol Trade. Porota posuzuje komplexnost projektu, dobrovolnost, originalitu, přínos životnímu prostředí a další kritéria. l i d é - p ř í r o d a - o d p o v ě d n o s t - z i s k Business Leaders Forum, Štěpánská 61, Praha 1, 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

3 Infoservis Obchodní příležitosti v Austrálii v oboru obnovitelných zdrojů energie Austrálie je 18. největším spotřebitelem primární energie. Většina vyrobené energie pochází z fosilních paliv, v naprosté převaze je to ropa a uhlí, postupně roste i využití zemního plynu. Zdaleka nejvíce energie spotřebovává průmyslový sektor (cca 46 %), následován domácnostmi (27,8 %) a obchodním sektorem (24,2 %). Malý podíl zabírá zemědělství a doprava (po 1 %). V Austrálii se ročně vyrobí GWh elektrické energie, z toho téměř 90 % spalováním uhlí a zemního plynu v tepelných elektrárnách. 9% elektrické energie pochází z hydroelektráren a pouze 1% z obnovitelných zdrojů (plyn z biomasy, sluneční a větrná energie). Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, pouze jeden reaktor o výkonu 10 MW ve výzkumném centru Australian Nuclear Science & Technology Organization v Lucas Heights na jihozápadě Sydney. Budoucí rozvoj jaderné energetiky je však předmětem ostrých sporů jak na úrovni politické, tak občanské. Vláda si stanovila cíl vyrábět v roce 2020 z obnovitelných zdrojů 20 % elektrické energie. Nejrychleji se v tomto ohledu rozvíjí výroba elektrické energie pomocí větrných turbin. Zařízení a know-how pro výrobu větrných turbin na území Austrálie pochází většinou z Dánska a Německa. V případě biomasy a biopaliv je trh s ohledem na mládí samotného odvětví stále poměrně nenaplněný. Nejčastěji jsou uplatňovány technologie využívající pro výrobu elektrické energie bagassu, což je odpad vznikající při zpracování cukrové třtiny. Výroba bio-paliv je v Austrálii prozatím ve stádiu rozvoje. Díky australskému klimatu se zdá být vhodnou volbou výroba elektrické energie pomocí solárních zdrojů. Dne představila australská vláda Zelenou knihu plánu snižování znečištění kysličníkem uhličitý (Green Paper on Carbon Pollution Reduction Scheme) a do konce roku 2009 by měla být koncepce vlády v oblasti snižování emisí včetně obchodování s emisními povolenkami podchycena i legislativně. Je zřejmé, že zavedení této koncepce do života přinese potřebu nových technologií, které budou přijaté normy povoleného znečištění splňovat. Nejžádanější výrobky a služby: dodávky pro výrobce solárních jednotek zařízení na výrobu solární energie větrné turbiny o výkonu od 200 KW do 2MW geotermální technologie technologie pro výrobu energie z biomasy Kontakty na relevantní agentury: Renewable Energy Generators of Australia: Astralian Wind Energy Association: Australian Greenhouse Office: Clean Energy Council: Zdroj: Generální konzulát ČR Sydney Pavel Fára sekce vnějších vztahů Zajímavá možnost vstupu českých firem na trh v USA Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu nás informoval o perspektivní možnosti pro vstup zahraničních firem na americký trh. Jedná se o nově otevřené inovační centrum, tzv. inkubátor, který byl nově zřízen Úřadem pro obchodní a ekonomický rozvoj státu Maryland (MDBED) ve městě Germantown. Toto centrum je samozřejmě otevřeno i pro firmy z České republiky a nabízí se jako pomoc při jejich vstupu na zámořský trh. Jedná se o pátý a zatím poslední objekt tohoto druhu ve správě MDBED. Nové inovační centrum je součástí rozsáhlého obchodního komplexu v okresu Montgomery, a je konstruováno podle konceptu obdobných obchodních inkubátorových parků. Kapacita tohoto nového centra by měla pojmout přibližně 30 technologických společností, výzkumných center či zahraničních obchodních společností. Ačkoli nejsou formálně stanovena žádná omezující kritéria, je zjevné, že stát Maryland hodlá podporovat zejména projekty s vysokým podílem vědy a výzkumu a produkci s vysokou přidanou hodnotou, jako například biotechnologie. K tomu je uzpůsobena i struktura jednotlivých pronajímaných prostor, mezi nimiž značnou část zaujímají částečně vybavené laboratoře. Lokalita v Germatownu stejně jako ostatní centra v Marylandu byla konstruována nejen na podporu projektů amerických firem, ale také s cílem přilákat zahraniční investory. MDBED zde nabízí pomoc a podporu pro projekty aspirující na vstup na americké trhy. Vybraným společnostem tento projekt poskytuje za zvýhodněné ceny nejen nájem prostor, ale i široký sortiment služeb od registrace zahraniční společnosti v USA až po obchodní, právní a logistické zabezpečení jejich chodu v počáteční fázi vstupu americký trh. Český zastupitelský úřad byl ujišťen, že nabídka státu Maryland je směřována také českým firmám. Vzhledem k náročnosti vstupu na trh v USA se jedná o velice lákavou nabídku. Podrobné informace naleznete na internetové adrese montgomerycountymd.gov/content/ded/incub/pdf/general_4- pager.pdf V případě zájmu může kontakt zprostředkovat i obchodně ekonomický úsek ZÚ Washington: Ing. Martin Dvořák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Tel.: / , Linka 104, Fax: / Pavel Fára sekce vnějších vztahů 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

4 3. ročník Mezinárodní výstavy na téma Úspory energií a obnovitelné zdroje energií Athény, ZÚ Athény obdržel nabídku organizátorské firmy HTEXPO účastnit se této výstavy a nabízí firmám zdarma k využití stánek o výměře 15 m 2. ZÚ Athény byla firmou HTEXPO nabídnuta účast na 3. ročníku Mezinárodní výstavy Energy Saving & Renewable Energy Sources 2009, která se koná v prostorách Helénského veletržního centra v Athénách (bývalé mezinárodní letiště) v době od 19. do K dispozici může mít zdarma stánek o výměře 15 m středa SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK přichází ke členům Svazu průmyslu a dopravy ČR s pravidelnou nabídkou koncertů PROSINEC Smetanova síň Obecního domu 19:30 VÝBĚR KONCERTŮ Arthur Honegger: Symfonie č. 3 Liturgická Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur Rýnská, op. 97 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Hannu Lintu dirigent Nabídku hostitele ZÚ Athény přijme a akce využije pro propagaci vyspělých českých technologií z uvedené oblasti a současně pro prezentaci ČR v době jejího předsednictví v Radě EU, i s ohledem na jednu z priorit, jíž je energetika. Vyzýváme proto všechny případné zájemce z řad českých podnikatelů, aby nám co nejdříve nahlásili svůj zájem se dané akce zúčastnit, a to nejlépe formou osobní přítomnosti, což doporučujeme, jinak případně prostřednictvím prospektů a informačních materiálů. ZÚ Athény zajistí stálou přítomnost na stánku, odvoz prospektů zaslaných na adresu ZÚ Athény a zprostředkování případných jednání. Samozřejmě je možnost pro české firmy účastnit se výstavy vlastním stánkem podle nabídky pořadatele. Uvítali bychom též návštěvu odborníků ze státní správy na danou problematiku, které bychom rádi využili k případné doprovodné akci (kulatý stůl, diskusní fórum apod.). Více informací o výstavě též na webové stránce výstavy Zdroj: OEÚ ZÚ Athény Kontakt: velvyslanectví Athény Ing. Jan Brácha vedoucí OEÚ Embassy of the Czech Republic, 6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens, Greece telefonní číslo: / , , , KO telefax: / Petra Šeráková zástupce ředitele sekce vnějších vztahů 10. a středa a čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Joseph Haydn: Symfonie č. 82 C dur Medvěd, Hob I/82 Sergej Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll, op. 63 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur Italská, op. 90 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Jiří Kout dirigent Arabella Steinbacher housle čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Gioachino Rossini: Předehra k opeře Vilém Tell Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60 Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op. 56 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Libor Pešek dirigent AD Trio Prague sobota Dvořákova síň Rudolfina 19:30 Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů Jiří Kollert klavír PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: on-line na Předprodejní pokladna FOK POZOR přestěhována do Kulturního a informačního střediska Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 Po Pá: , Tel: , Vstupenky je možné zakoupit rovněž 1 hodinu před začátkem koncertu v pokladně příslušného sálu. 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 29

5 Manažeři trochu jinak aneb Manažerské plesání 2009 Manažerské plesání Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník Manažerského plesání, které se uskuteční v Praze 10. ledna 2009 TOP Congress Hall*, TOP HOTEL Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 -Chodov) PROGRAM Doprovodný program 10:30 13:00 SLAVIA prohlídka areálu, IRIS Congress Hotel, občerstvení 13:30 16:00 IKEM exkurze Večerní program 18:30 otevření sálu 19:00 zahájení plesu moderuje Jana Adámková k tanci a poslechu hraje orchestr Josefa Hlavsy Vystoupí Petra Janů taneční skupina Aphrodite křídla Isis, tanec s mečem popůlnoční videodiskotéka 3:00 závěr plesu Bohatá tombola Účast prosím potvrďte na Manažerském svazovém fondu tel./fax , veškeré informace naleznete na Patroni plesu Hlavní partneři Partneři Pořadatelé 30 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

6 Oslavte Silvestr 2008 na golfyacht Prague, největší golfové jachtě světa aneb Silvestr ve stylu Pearl Harbor roku 1940 Na golfyacht Prague proběhnou oslavy příchodu roku 2009 jako na předválečné americké námořní základně, kde bary praskaly ve švech, dívky tancovaly swing a krupiéři roztáčeli rulety. Uvítáme Vás sklenkou sektu a šéfkuchařovým Amuse Bouche, poté přijde na řadu silvestrovská večeře, po které Vás výletní loď přepraví do centra, kde budete sledovat největší pražský ohňostroj přímo pod Karlovým mostem. Na palubě výletní lodi na Vás čeká sushi show, cocktaily, hudba a novoroční přípitek uprostřed Vltavy. Při zpáteční plavbě na základnu golfyacht proběhne dražba tomboly za vyhrané peníze v ruletě a soutěž v karaoke. Po nalodění na golfyacht Vás už čeká tanec a volná zábava až do rána, kterou můžete zakončit novoročním odpalem přímo z lodi. Y Y Y Rohanský ostrov U Libeňského mostu Praha 8 Tel.: Fax: /2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 31

7 Srdečně Vás zveme na reprezentační ples 10. podnikatelů a manažerů za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: 17. ledna 2009 Obecní dům v Praze GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: 32 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

TRADE. Austrálie. malý velký trh NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH

TRADE. Austrálie. malý velký trh NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH TRADE 1 / 2015 / IV. ročník Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS FÉROVÝ NOVÝ ZÉLAND VÁS DOSTANE O LETADLE S AUSTRALSKÝM JMÉNEM PARTNERSTVÍ JE VÍC NEŽ OBCHODNÍ VZTAH Austrálie

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami

EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami ROČNÍK 3 ZÁŘÍ 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR EVROPSKÉ HOTELNICTVÍ pod společnými hvězdami Více o projektu společné evropské klasifikace (str. 10) Vysoká škola

Více