Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost"

Transkript

1 Projektové aktivity Posílení role Svazu v regionech SP ČR První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost Historická změna. Tak by se dal označit vznik regionálních kanceláří Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od 1. listopadu 2008 má totiž Svaz své regionální zastoupení v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. A od ledna 2009 by měli regionální manažery v těchto krajích posílit další kolegové tak, aby byly pokryty všechny kraje v České republice. Svaz průmyslu a dopravy ČR již delší dobu uvažoval o posílení své role na regionální úrovni. V době, kdy na české podniky dopadá celosvětová finanční krize, se tato snaha jeví o to více aktuální. Posílit spolupráci sociálních partnerů na krajské úrovni, být více spojeni s konkrétními požadavky a starostmi členské základny a prosazovat jejich zájmy na krajské i národní úrovni, to vše byly motivy pro zřízení regionálních kanceláří, ve kterých budou působit noví zaměstnanci SP ČR regionální manažeři. Jsou to styční důstojníci mezi sekretariátem Svazu a jeho členskou základnou. Jejich úkolem je získávat od členských firem informace o jejich aktuálních problémech v širokém spektru oblastí, ať už jde o pracovně-právní, o legislativu, typy vzdělávání či informace o podnikatelských misích. Regionální manažeři, včetně toho, že je budou podle potřeb sami navštěvovat. Mezi aktivity regionálních manažerů bude patřit příprava aktivit, které by posílily sociální dialog. Právě tento rozměr je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadní, neboť Svaz získal na zřízení a provoz regionálních kanceláří finance v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt si klade za cíl zlepšit fungování a efektivitu vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří tak budou schopni poskytnout cílovým skupinám lepší servis, poradenství a konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických a dalších. Bližší informace k projektu a kontakty na odpovědné pracovníky naleznete na našich webových stránkách v sekci Hlavní aktivity Projekty. Přirozeně, že regionální manažeři si budou muset vybudovat vazby na krajské úřady a další instituce a výrazněji se budou muset angažovat v tripartitě ve svých regionech. Součástí aktivit je také organizace akcí, jakými jsou kulaté stoly na aktuální témata, semináře či navázání spolupráce s vysokými školami v regionu. To je zatím nástin práce regionálních vyslanců Svazu, kteří prošli rozsáhlým sítem výběrového řízení a přijímacími zkouškami. V každém kraji se na místo regionálního manažera hlásilo více než sto zájemců. Vybráni byli tedy nejlepší z nejlepších. Nyní záleží na tom, jak dokáží pracovat a poskytnout firmám servis. V tomto i dalších vydáních Spektra Vám nejen jednotlivé regionální manažery krátce představíme, ale bude dán prostor i pro představení regionu a jeho členské základny, toho, co Vás trápí a co byste rádi změnili a také toho, co se podařilo. Ať už kontaktujete svého regionálního manažera Vy, nebo si najde on Vás, jisté je, že při Vašem prvním setkání obdržíte malý dárek. Alice Čechová zástupkyně ředitelky sekce podpora rozvoje lidských zdrojů SP ČR Krátké představení regionálních manažerů Ondřej Bednář působí v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ondřej pochází z Děčína, kde dosud žije. Již během studia oboru manažer Integrované střední školy technické se věnoval výpočetní technice a tento svůj velký koníček si zvolil i jako své povolání, ve kterém setrval sedm let. Za tuto dobu se vypracoval na schopného obchodníka a své zkušenosti a nabyté znalosti se rozhodl uplatnit ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Nejen proto, ale také pro jeho komunikativnost, pracovní nasazení a zájem se stále učit něčemu novému, byl do týmu regionálních manažerů SP ČR vybrán. Mezi jeho záliby patří sport, rekreační turistika zahraniční tak i tuzemská, spojená nejčastěji s vyjížďkami na kole po krásách české země. Ondřeje můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři v Mostě, ul. Sportovní Ilona Staňková působí jako regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Ilona úspěšně složila dvě maturitní zkoušky, jednu na Gymnáziu Moravský Krumlov a druhou na Obchodní akademii Brno a poté nastoupila jako obchodní referent v Jaderné 26 elektrárně Dukovany. Ilona sice může na první pohled působit křehce, ale s šarmem se dokáže vypořádat i s náročnými životními situacemi, což dokazuje její působení u městské policie v Třebíči. Ilona se zde postupně vypracovala z pozice strážníka až na tiskovou mluvčí. Když jsme si ji vybrali do týmu, bylo to nejen pro její kultivovaný projev, nadhled a zkušenosti, ale hlavně pro její chuť pracovat s lidmi, řešit jejich problémy a začít něco nového. Ilona žije v Třebíči a mezi její koníčky patří literatura, spinning, lyžování a cestování. Ilonu zastihnete na telefonním čísle a na ové adrese Její kancelář sídlí v kancelářském a obchodním centru IBC, Příkop 6, Brno. Ilona Šimarová působí jako regionální manažerka v Olomouckém a Zlínském kraji. Ilona žije v Zábřehu na Moravě, kde také úspěšně absolvovala gymnaziální studium. V současnosti dokončuje bakalářské studium Andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ilona v minulosti působila např. jako manažerka prodeje ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., nebo vedoucí obchodního místa GE Money Bank, a.s. Ilona již od prvního Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

2 setkání projevuje svoji otevřenost, ale i tvrdohlavost, rozhodnost a kreativní přístup ve všem, do čeho se pustí. Její silná osobnost, vynikající komunikační dovednosti a schopnost a chuť učit se nové věci ji přivedly do našeho týmu. Mezi její záliby patří psychologie, historie, literatura, kultura, cestování a cyklistika. Ilonu můžete navštívit v její kanceláři v Olomouci, Vídeňská 6 a zastihnete jí také na telefonním čísle nebo na ové adrese Petr Holica působí jako regionální manažer SP ČR v Moravskoslezském kraji. Po absolvování oboru elektromechanik pro stroje a zařízení Střední odborné školy Ostrava Poruba pokračoval v nástavbovém studiu v oboru elektrotechnika na Střední odborné školy Ostrava-Kunčice. Když jsme hledali vhodného kandidáta na regionálního manažera, měli jsme jasnou představu o komunikativní a silné osobnosti, která bude mít přehled o dění nejen v Moravskoslezském regionu, ale především o aktuálních problémech, které podniky trápí. Petr však nejen, že splňoval naše požadavky, ale dokonce je i předčil a to svou bezprostředností a pohotovostí. Mezi Petrovy koníčky patří fotbal, filmy, rocková hudba a četba. Mezi jeho oblíbené autory patří například Nick Hornby, Irwin Shaw, Frank Herbert nebo Ray Bradbury. Petra můžete kontaktovat na telefonním čísle a na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři na Střelniční ulici 8, která se nachází v samém centru města, nedaleko Masarykova náměstí. Business Leaders Forum vyhlašuje 1 8. r o č n í k p r e s t i ž n í s o u t ě ž e Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR Jak se přihlásit? Svůj přínos k životnímu prostředí či zdraví, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 2008, popište na 1 2 stranách textu, konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady a zašlete na adresu BLF. Kdy je uzávěrka přijímání přihlášek? 31. prosince 2008 Co účastí získáte? Společenskou prestiž, zájem médií a někteří i nominaci k účasti na Environmentální ceně, kterou pořádá Evropská komise Pro koho je soutěž určena? Firmy, a další organizace, které aktivně přispěly ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Více na nebo na telefonním čísle Kdo projekty hodnotí? Nezávislá porota v čele s prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. a ing. Vladimírem Machkem z Unipetrol Trade. Porota posuzuje komplexnost projektu, dobrovolnost, originalitu, přínos životnímu prostředí a další kritéria. l i d é - p ř í r o d a - o d p o v ě d n o s t - z i s k Business Leaders Forum, Štěpánská 61, Praha 1, 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

3 Infoservis Obchodní příležitosti v Austrálii v oboru obnovitelných zdrojů energie Austrálie je 18. největším spotřebitelem primární energie. Většina vyrobené energie pochází z fosilních paliv, v naprosté převaze je to ropa a uhlí, postupně roste i využití zemního plynu. Zdaleka nejvíce energie spotřebovává průmyslový sektor (cca 46 %), následován domácnostmi (27,8 %) a obchodním sektorem (24,2 %). Malý podíl zabírá zemědělství a doprava (po 1 %). V Austrálii se ročně vyrobí GWh elektrické energie, z toho téměř 90 % spalováním uhlí a zemního plynu v tepelných elektrárnách. 9% elektrické energie pochází z hydroelektráren a pouze 1% z obnovitelných zdrojů (plyn z biomasy, sluneční a větrná energie). Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, pouze jeden reaktor o výkonu 10 MW ve výzkumném centru Australian Nuclear Science & Technology Organization v Lucas Heights na jihozápadě Sydney. Budoucí rozvoj jaderné energetiky je však předmětem ostrých sporů jak na úrovni politické, tak občanské. Vláda si stanovila cíl vyrábět v roce 2020 z obnovitelných zdrojů 20 % elektrické energie. Nejrychleji se v tomto ohledu rozvíjí výroba elektrické energie pomocí větrných turbin. Zařízení a know-how pro výrobu větrných turbin na území Austrálie pochází většinou z Dánska a Německa. V případě biomasy a biopaliv je trh s ohledem na mládí samotného odvětví stále poměrně nenaplněný. Nejčastěji jsou uplatňovány technologie využívající pro výrobu elektrické energie bagassu, což je odpad vznikající při zpracování cukrové třtiny. Výroba bio-paliv je v Austrálii prozatím ve stádiu rozvoje. Díky australskému klimatu se zdá být vhodnou volbou výroba elektrické energie pomocí solárních zdrojů. Dne představila australská vláda Zelenou knihu plánu snižování znečištění kysličníkem uhličitý (Green Paper on Carbon Pollution Reduction Scheme) a do konce roku 2009 by měla být koncepce vlády v oblasti snižování emisí včetně obchodování s emisními povolenkami podchycena i legislativně. Je zřejmé, že zavedení této koncepce do života přinese potřebu nových technologií, které budou přijaté normy povoleného znečištění splňovat. Nejžádanější výrobky a služby: dodávky pro výrobce solárních jednotek zařízení na výrobu solární energie větrné turbiny o výkonu od 200 KW do 2MW geotermální technologie technologie pro výrobu energie z biomasy Kontakty na relevantní agentury: Renewable Energy Generators of Australia: Astralian Wind Energy Association: Australian Greenhouse Office: Clean Energy Council: Zdroj: Generální konzulát ČR Sydney Pavel Fára sekce vnějších vztahů Zajímavá možnost vstupu českých firem na trh v USA Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu nás informoval o perspektivní možnosti pro vstup zahraničních firem na americký trh. Jedná se o nově otevřené inovační centrum, tzv. inkubátor, který byl nově zřízen Úřadem pro obchodní a ekonomický rozvoj státu Maryland (MDBED) ve městě Germantown. Toto centrum je samozřejmě otevřeno i pro firmy z České republiky a nabízí se jako pomoc při jejich vstupu na zámořský trh. Jedná se o pátý a zatím poslední objekt tohoto druhu ve správě MDBED. Nové inovační centrum je součástí rozsáhlého obchodního komplexu v okresu Montgomery, a je konstruováno podle konceptu obdobných obchodních inkubátorových parků. Kapacita tohoto nového centra by měla pojmout přibližně 30 technologických společností, výzkumných center či zahraničních obchodních společností. Ačkoli nejsou formálně stanovena žádná omezující kritéria, je zjevné, že stát Maryland hodlá podporovat zejména projekty s vysokým podílem vědy a výzkumu a produkci s vysokou přidanou hodnotou, jako například biotechnologie. K tomu je uzpůsobena i struktura jednotlivých pronajímaných prostor, mezi nimiž značnou část zaujímají částečně vybavené laboratoře. Lokalita v Germatownu stejně jako ostatní centra v Marylandu byla konstruována nejen na podporu projektů amerických firem, ale také s cílem přilákat zahraniční investory. MDBED zde nabízí pomoc a podporu pro projekty aspirující na vstup na americké trhy. Vybraným společnostem tento projekt poskytuje za zvýhodněné ceny nejen nájem prostor, ale i široký sortiment služeb od registrace zahraniční společnosti v USA až po obchodní, právní a logistické zabezpečení jejich chodu v počáteční fázi vstupu americký trh. Český zastupitelský úřad byl ujišťen, že nabídka státu Maryland je směřována také českým firmám. Vzhledem k náročnosti vstupu na trh v USA se jedná o velice lákavou nabídku. Podrobné informace naleznete na internetové adrese montgomerycountymd.gov/content/ded/incub/pdf/general_4- pager.pdf V případě zájmu může kontakt zprostředkovat i obchodně ekonomický úsek ZÚ Washington: Ing. Martin Dvořák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Tel.: / , Linka 104, Fax: / Pavel Fára sekce vnějších vztahů 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

4 3. ročník Mezinárodní výstavy na téma Úspory energií a obnovitelné zdroje energií Athény, ZÚ Athény obdržel nabídku organizátorské firmy HTEXPO účastnit se této výstavy a nabízí firmám zdarma k využití stánek o výměře 15 m 2. ZÚ Athény byla firmou HTEXPO nabídnuta účast na 3. ročníku Mezinárodní výstavy Energy Saving & Renewable Energy Sources 2009, která se koná v prostorách Helénského veletržního centra v Athénách (bývalé mezinárodní letiště) v době od 19. do K dispozici může mít zdarma stánek o výměře 15 m středa SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK přichází ke členům Svazu průmyslu a dopravy ČR s pravidelnou nabídkou koncertů PROSINEC Smetanova síň Obecního domu 19:30 VÝBĚR KONCERTŮ Arthur Honegger: Symfonie č. 3 Liturgická Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur Rýnská, op. 97 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Hannu Lintu dirigent Nabídku hostitele ZÚ Athény přijme a akce využije pro propagaci vyspělých českých technologií z uvedené oblasti a současně pro prezentaci ČR v době jejího předsednictví v Radě EU, i s ohledem na jednu z priorit, jíž je energetika. Vyzýváme proto všechny případné zájemce z řad českých podnikatelů, aby nám co nejdříve nahlásili svůj zájem se dané akce zúčastnit, a to nejlépe formou osobní přítomnosti, což doporučujeme, jinak případně prostřednictvím prospektů a informačních materiálů. ZÚ Athény zajistí stálou přítomnost na stánku, odvoz prospektů zaslaných na adresu ZÚ Athény a zprostředkování případných jednání. Samozřejmě je možnost pro české firmy účastnit se výstavy vlastním stánkem podle nabídky pořadatele. Uvítali bychom též návštěvu odborníků ze státní správy na danou problematiku, které bychom rádi využili k případné doprovodné akci (kulatý stůl, diskusní fórum apod.). Více informací o výstavě též na webové stránce výstavy Zdroj: OEÚ ZÚ Athény Kontakt: velvyslanectví Athény Ing. Jan Brácha vedoucí OEÚ Embassy of the Czech Republic, 6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens, Greece telefonní číslo: / , , , KO telefax: / Petra Šeráková zástupce ředitele sekce vnějších vztahů 10. a středa a čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Joseph Haydn: Symfonie č. 82 C dur Medvěd, Hob I/82 Sergej Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll, op. 63 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur Italská, op. 90 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Jiří Kout dirigent Arabella Steinbacher housle čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Gioachino Rossini: Předehra k opeře Vilém Tell Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60 Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op. 56 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Libor Pešek dirigent AD Trio Prague sobota Dvořákova síň Rudolfina 19:30 Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů Jiří Kollert klavír PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: on-line na Předprodejní pokladna FOK POZOR přestěhována do Kulturního a informačního střediska Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 Po Pá: , Tel: , Vstupenky je možné zakoupit rovněž 1 hodinu před začátkem koncertu v pokladně příslušného sálu. 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 29

5 Manažeři trochu jinak aneb Manažerské plesání 2009 Manažerské plesání Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník Manažerského plesání, které se uskuteční v Praze 10. ledna 2009 TOP Congress Hall*, TOP HOTEL Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 -Chodov) PROGRAM Doprovodný program 10:30 13:00 SLAVIA prohlídka areálu, IRIS Congress Hotel, občerstvení 13:30 16:00 IKEM exkurze Večerní program 18:30 otevření sálu 19:00 zahájení plesu moderuje Jana Adámková k tanci a poslechu hraje orchestr Josefa Hlavsy Vystoupí Petra Janů taneční skupina Aphrodite křídla Isis, tanec s mečem popůlnoční videodiskotéka 3:00 závěr plesu Bohatá tombola Účast prosím potvrďte na Manažerském svazovém fondu tel./fax , veškeré informace naleznete na Patroni plesu Hlavní partneři Partneři Pořadatelé 30 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

6 Oslavte Silvestr 2008 na golfyacht Prague, největší golfové jachtě světa aneb Silvestr ve stylu Pearl Harbor roku 1940 Na golfyacht Prague proběhnou oslavy příchodu roku 2009 jako na předválečné americké námořní základně, kde bary praskaly ve švech, dívky tancovaly swing a krupiéři roztáčeli rulety. Uvítáme Vás sklenkou sektu a šéfkuchařovým Amuse Bouche, poté přijde na řadu silvestrovská večeře, po které Vás výletní loď přepraví do centra, kde budete sledovat největší pražský ohňostroj přímo pod Karlovým mostem. Na palubě výletní lodi na Vás čeká sushi show, cocktaily, hudba a novoroční přípitek uprostřed Vltavy. Při zpáteční plavbě na základnu golfyacht proběhne dražba tomboly za vyhrané peníze v ruletě a soutěž v karaoke. Po nalodění na golfyacht Vás už čeká tanec a volná zábava až do rána, kterou můžete zakončit novoročním odpalem přímo z lodi. Y Y Y Rohanský ostrov U Libeňského mostu Praha 8 Tel.: Fax: /2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 31

7 Srdečně Vás zveme na reprezentační ples 10. podnikatelů a manažerů za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: 17. ledna 2009 Obecní dům v Praze GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: 32 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 1 powerpointovou prezentaci na téma: JADERNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 2 powerpointovou prezentaci na téma: VODNÍ

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

České předsednictví v Radě Evropské unie

České předsednictví v Radě Evropské unie České předsednictví v Radě Evropské unie Koncept Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu pro zasedání COREPER I v kraji pracovní verze 2 10. dubna 2008 4 Obsah Úvod! 2 Představení COREPERu I 2 Premisa 2

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více