Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové aktivity. Posílení role Svazu v regionech SP ČR. První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost"

Transkript

1 Projektové aktivity Posílení role Svazu v regionech SP ČR První regionální kanceláře SP ČR zahájily svou činnost Historická změna. Tak by se dal označit vznik regionálních kanceláří Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od 1. listopadu 2008 má totiž Svaz své regionální zastoupení v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. A od ledna 2009 by měli regionální manažery v těchto krajích posílit další kolegové tak, aby byly pokryty všechny kraje v České republice. Svaz průmyslu a dopravy ČR již delší dobu uvažoval o posílení své role na regionální úrovni. V době, kdy na české podniky dopadá celosvětová finanční krize, se tato snaha jeví o to více aktuální. Posílit spolupráci sociálních partnerů na krajské úrovni, být více spojeni s konkrétními požadavky a starostmi členské základny a prosazovat jejich zájmy na krajské i národní úrovni, to vše byly motivy pro zřízení regionálních kanceláří, ve kterých budou působit noví zaměstnanci SP ČR regionální manažeři. Jsou to styční důstojníci mezi sekretariátem Svazu a jeho členskou základnou. Jejich úkolem je získávat od členských firem informace o jejich aktuálních problémech v širokém spektru oblastí, ať už jde o pracovně-právní, o legislativu, typy vzdělávání či informace o podnikatelských misích. Regionální manažeři, včetně toho, že je budou podle potřeb sami navštěvovat. Mezi aktivity regionálních manažerů bude patřit příprava aktivit, které by posílily sociální dialog. Právě tento rozměr je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadní, neboť Svaz získal na zřízení a provoz regionálních kanceláří finance v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt si klade za cíl zlepšit fungování a efektivitu vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří tak budou schopni poskytnout cílovým skupinám lepší servis, poradenství a konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických a dalších. Bližší informace k projektu a kontakty na odpovědné pracovníky naleznete na našich webových stránkách v sekci Hlavní aktivity Projekty. Přirozeně, že regionální manažeři si budou muset vybudovat vazby na krajské úřady a další instituce a výrazněji se budou muset angažovat v tripartitě ve svých regionech. Součástí aktivit je také organizace akcí, jakými jsou kulaté stoly na aktuální témata, semináře či navázání spolupráce s vysokými školami v regionu. To je zatím nástin práce regionálních vyslanců Svazu, kteří prošli rozsáhlým sítem výběrového řízení a přijímacími zkouškami. V každém kraji se na místo regionálního manažera hlásilo více než sto zájemců. Vybráni byli tedy nejlepší z nejlepších. Nyní záleží na tom, jak dokáží pracovat a poskytnout firmám servis. V tomto i dalších vydáních Spektra Vám nejen jednotlivé regionální manažery krátce představíme, ale bude dán prostor i pro představení regionu a jeho členské základny, toho, co Vás trápí a co byste rádi změnili a také toho, co se podařilo. Ať už kontaktujete svého regionálního manažera Vy, nebo si najde on Vás, jisté je, že při Vašem prvním setkání obdržíte malý dárek. Alice Čechová zástupkyně ředitelky sekce podpora rozvoje lidských zdrojů SP ČR Krátké představení regionálních manažerů Ondřej Bednář působí v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ondřej pochází z Děčína, kde dosud žije. Již během studia oboru manažer Integrované střední školy technické se věnoval výpočetní technice a tento svůj velký koníček si zvolil i jako své povolání, ve kterém setrval sedm let. Za tuto dobu se vypracoval na schopného obchodníka a své zkušenosti a nabyté znalosti se rozhodl uplatnit ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Nejen proto, ale také pro jeho komunikativnost, pracovní nasazení a zájem se stále učit něčemu novému, byl do týmu regionálních manažerů SP ČR vybrán. Mezi jeho záliby patří sport, rekreační turistika zahraniční tak i tuzemská, spojená nejčastěji s vyjížďkami na kole po krásách české země. Ondřeje můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři v Mostě, ul. Sportovní Ilona Staňková působí jako regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Ilona úspěšně složila dvě maturitní zkoušky, jednu na Gymnáziu Moravský Krumlov a druhou na Obchodní akademii Brno a poté nastoupila jako obchodní referent v Jaderné 26 elektrárně Dukovany. Ilona sice může na první pohled působit křehce, ale s šarmem se dokáže vypořádat i s náročnými životními situacemi, což dokazuje její působení u městské policie v Třebíči. Ilona se zde postupně vypracovala z pozice strážníka až na tiskovou mluvčí. Když jsme si ji vybrali do týmu, bylo to nejen pro její kultivovaný projev, nadhled a zkušenosti, ale hlavně pro její chuť pracovat s lidmi, řešit jejich problémy a začít něco nového. Ilona žije v Třebíči a mezi její koníčky patří literatura, spinning, lyžování a cestování. Ilonu zastihnete na telefonním čísle a na ové adrese Její kancelář sídlí v kancelářském a obchodním centru IBC, Příkop 6, Brno. Ilona Šimarová působí jako regionální manažerka v Olomouckém a Zlínském kraji. Ilona žije v Zábřehu na Moravě, kde také úspěšně absolvovala gymnaziální studium. V současnosti dokončuje bakalářské studium Andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ilona v minulosti působila např. jako manažerka prodeje ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., nebo vedoucí obchodního místa GE Money Bank, a.s. Ilona již od prvního Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

2 setkání projevuje svoji otevřenost, ale i tvrdohlavost, rozhodnost a kreativní přístup ve všem, do čeho se pustí. Její silná osobnost, vynikající komunikační dovednosti a schopnost a chuť učit se nové věci ji přivedly do našeho týmu. Mezi její záliby patří psychologie, historie, literatura, kultura, cestování a cyklistika. Ilonu můžete navštívit v její kanceláři v Olomouci, Vídeňská 6 a zastihnete jí také na telefonním čísle nebo na ové adrese Petr Holica působí jako regionální manažer SP ČR v Moravskoslezském kraji. Po absolvování oboru elektromechanik pro stroje a zařízení Střední odborné školy Ostrava Poruba pokračoval v nástavbovém studiu v oboru elektrotechnika na Střední odborné školy Ostrava-Kunčice. Když jsme hledali vhodného kandidáta na regionálního manažera, měli jsme jasnou představu o komunikativní a silné osobnosti, která bude mít přehled o dění nejen v Moravskoslezském regionu, ale především o aktuálních problémech, které podniky trápí. Petr však nejen, že splňoval naše požadavky, ale dokonce je i předčil a to svou bezprostředností a pohotovostí. Mezi Petrovy koníčky patří fotbal, filmy, rocková hudba a četba. Mezi jeho oblíbené autory patří například Nick Hornby, Irwin Shaw, Frank Herbert nebo Ray Bradbury. Petra můžete kontaktovat na telefonním čísle a na ové adrese popřípadě jej navštívit v kanceláři na Střelniční ulici 8, která se nachází v samém centru města, nedaleko Masarykova náměstí. Business Leaders Forum vyhlašuje 1 8. r o č n í k p r e s t i ž n í s o u t ě ž e Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR Jak se přihlásit? Svůj přínos k životnímu prostředí či zdraví, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 2008, popište na 1 2 stranách textu, konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady a zašlete na adresu BLF. Kdy je uzávěrka přijímání přihlášek? 31. prosince 2008 Co účastí získáte? Společenskou prestiž, zájem médií a někteří i nominaci k účasti na Environmentální ceně, kterou pořádá Evropská komise Pro koho je soutěž určena? Firmy, a další organizace, které aktivně přispěly ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Více na nebo na telefonním čísle Kdo projekty hodnotí? Nezávislá porota v čele s prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. a ing. Vladimírem Machkem z Unipetrol Trade. Porota posuzuje komplexnost projektu, dobrovolnost, originalitu, přínos životnímu prostředí a další kritéria. l i d é - p ř í r o d a - o d p o v ě d n o s t - z i s k Business Leaders Forum, Štěpánská 61, Praha 1, 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 27

3 Infoservis Obchodní příležitosti v Austrálii v oboru obnovitelných zdrojů energie Austrálie je 18. největším spotřebitelem primární energie. Většina vyrobené energie pochází z fosilních paliv, v naprosté převaze je to ropa a uhlí, postupně roste i využití zemního plynu. Zdaleka nejvíce energie spotřebovává průmyslový sektor (cca 46 %), následován domácnostmi (27,8 %) a obchodním sektorem (24,2 %). Malý podíl zabírá zemědělství a doprava (po 1 %). V Austrálii se ročně vyrobí GWh elektrické energie, z toho téměř 90 % spalováním uhlí a zemního plynu v tepelných elektrárnách. 9% elektrické energie pochází z hydroelektráren a pouze 1% z obnovitelných zdrojů (plyn z biomasy, sluneční a větrná energie). Austrálie v současné době neprovozuje žádnou jadernou elektrárnu, pouze jeden reaktor o výkonu 10 MW ve výzkumném centru Australian Nuclear Science & Technology Organization v Lucas Heights na jihozápadě Sydney. Budoucí rozvoj jaderné energetiky je však předmětem ostrých sporů jak na úrovni politické, tak občanské. Vláda si stanovila cíl vyrábět v roce 2020 z obnovitelných zdrojů 20 % elektrické energie. Nejrychleji se v tomto ohledu rozvíjí výroba elektrické energie pomocí větrných turbin. Zařízení a know-how pro výrobu větrných turbin na území Austrálie pochází většinou z Dánska a Německa. V případě biomasy a biopaliv je trh s ohledem na mládí samotného odvětví stále poměrně nenaplněný. Nejčastěji jsou uplatňovány technologie využívající pro výrobu elektrické energie bagassu, což je odpad vznikající při zpracování cukrové třtiny. Výroba bio-paliv je v Austrálii prozatím ve stádiu rozvoje. Díky australskému klimatu se zdá být vhodnou volbou výroba elektrické energie pomocí solárních zdrojů. Dne představila australská vláda Zelenou knihu plánu snižování znečištění kysličníkem uhličitý (Green Paper on Carbon Pollution Reduction Scheme) a do konce roku 2009 by měla být koncepce vlády v oblasti snižování emisí včetně obchodování s emisními povolenkami podchycena i legislativně. Je zřejmé, že zavedení této koncepce do života přinese potřebu nových technologií, které budou přijaté normy povoleného znečištění splňovat. Nejžádanější výrobky a služby: dodávky pro výrobce solárních jednotek zařízení na výrobu solární energie větrné turbiny o výkonu od 200 KW do 2MW geotermální technologie technologie pro výrobu energie z biomasy Kontakty na relevantní agentury: Renewable Energy Generators of Australia: Astralian Wind Energy Association: Australian Greenhouse Office: Clean Energy Council: Zdroj: Generální konzulát ČR Sydney Pavel Fára sekce vnějších vztahů Zajímavá možnost vstupu českých firem na trh v USA Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu nás informoval o perspektivní možnosti pro vstup zahraničních firem na americký trh. Jedná se o nově otevřené inovační centrum, tzv. inkubátor, který byl nově zřízen Úřadem pro obchodní a ekonomický rozvoj státu Maryland (MDBED) ve městě Germantown. Toto centrum je samozřejmě otevřeno i pro firmy z České republiky a nabízí se jako pomoc při jejich vstupu na zámořský trh. Jedná se o pátý a zatím poslední objekt tohoto druhu ve správě MDBED. Nové inovační centrum je součástí rozsáhlého obchodního komplexu v okresu Montgomery, a je konstruováno podle konceptu obdobných obchodních inkubátorových parků. Kapacita tohoto nového centra by měla pojmout přibližně 30 technologických společností, výzkumných center či zahraničních obchodních společností. Ačkoli nejsou formálně stanovena žádná omezující kritéria, je zjevné, že stát Maryland hodlá podporovat zejména projekty s vysokým podílem vědy a výzkumu a produkci s vysokou přidanou hodnotou, jako například biotechnologie. K tomu je uzpůsobena i struktura jednotlivých pronajímaných prostor, mezi nimiž značnou část zaujímají částečně vybavené laboratoře. Lokalita v Germatownu stejně jako ostatní centra v Marylandu byla konstruována nejen na podporu projektů amerických firem, ale také s cílem přilákat zahraniční investory. MDBED zde nabízí pomoc a podporu pro projekty aspirující na vstup na americké trhy. Vybraným společnostem tento projekt poskytuje za zvýhodněné ceny nejen nájem prostor, ale i široký sortiment služeb od registrace zahraniční společnosti v USA až po obchodní, právní a logistické zabezpečení jejich chodu v počáteční fázi vstupu americký trh. Český zastupitelský úřad byl ujišťen, že nabídka státu Maryland je směřována také českým firmám. Vzhledem k náročnosti vstupu na trh v USA se jedná o velice lákavou nabídku. Podrobné informace naleznete na internetové adrese montgomerycountymd.gov/content/ded/incub/pdf/general_4- pager.pdf V případě zájmu může kontakt zprostředkovat i obchodně ekonomický úsek ZÚ Washington: Ing. Martin Dvořák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Tel.: / , Linka 104, Fax: / Pavel Fára sekce vnějších vztahů 28 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

4 3. ročník Mezinárodní výstavy na téma Úspory energií a obnovitelné zdroje energií Athény, ZÚ Athény obdržel nabídku organizátorské firmy HTEXPO účastnit se této výstavy a nabízí firmám zdarma k využití stánek o výměře 15 m 2. ZÚ Athény byla firmou HTEXPO nabídnuta účast na 3. ročníku Mezinárodní výstavy Energy Saving & Renewable Energy Sources 2009, která se koná v prostorách Helénského veletržního centra v Athénách (bývalé mezinárodní letiště) v době od 19. do K dispozici může mít zdarma stánek o výměře 15 m středa SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK přichází ke členům Svazu průmyslu a dopravy ČR s pravidelnou nabídkou koncertů PROSINEC Smetanova síň Obecního domu 19:30 VÝBĚR KONCERTŮ Arthur Honegger: Symfonie č. 3 Liturgická Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur Rýnská, op. 97 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Hannu Lintu dirigent Nabídku hostitele ZÚ Athény přijme a akce využije pro propagaci vyspělých českých technologií z uvedené oblasti a současně pro prezentaci ČR v době jejího předsednictví v Radě EU, i s ohledem na jednu z priorit, jíž je energetika. Vyzýváme proto všechny případné zájemce z řad českých podnikatelů, aby nám co nejdříve nahlásili svůj zájem se dané akce zúčastnit, a to nejlépe formou osobní přítomnosti, což doporučujeme, jinak případně prostřednictvím prospektů a informačních materiálů. ZÚ Athény zajistí stálou přítomnost na stánku, odvoz prospektů zaslaných na adresu ZÚ Athény a zprostředkování případných jednání. Samozřejmě je možnost pro české firmy účastnit se výstavy vlastním stánkem podle nabídky pořadatele. Uvítali bychom též návštěvu odborníků ze státní správy na danou problematiku, které bychom rádi využili k případné doprovodné akci (kulatý stůl, diskusní fórum apod.). Více informací o výstavě též na webové stránce výstavy Zdroj: OEÚ ZÚ Athény Kontakt: velvyslanectví Athény Ing. Jan Brácha vedoucí OEÚ Embassy of the Czech Republic, 6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens, Greece telefonní číslo: / , , , KO telefax: / Petra Šeráková zástupce ředitele sekce vnějších vztahů 10. a středa a čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Joseph Haydn: Symfonie č. 82 C dur Medvěd, Hob I/82 Sergej Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll, op. 63 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur Italská, op. 90 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Jiří Kout dirigent Arabella Steinbacher housle čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Gioachino Rossini: Předehra k opeře Vilém Tell Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60 Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op. 56 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK Libor Pešek dirigent AD Trio Prague sobota Dvořákova síň Rudolfina 19:30 Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns, Olivier Messiaen, Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů Jiří Kollert klavír PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: on-line na Předprodejní pokladna FOK POZOR přestěhována do Kulturního a informačního střediska Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 Po Pá: , Tel: , Vstupenky je možné zakoupit rovněž 1 hodinu před začátkem koncertu v pokladně příslušného sálu. 12/2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 29

5 Manažeři trochu jinak aneb Manažerské plesání 2009 Manažerské plesání Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník Manažerského plesání, které se uskuteční v Praze 10. ledna 2009 TOP Congress Hall*, TOP HOTEL Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 -Chodov) PROGRAM Doprovodný program 10:30 13:00 SLAVIA prohlídka areálu, IRIS Congress Hotel, občerstvení 13:30 16:00 IKEM exkurze Večerní program 18:30 otevření sálu 19:00 zahájení plesu moderuje Jana Adámková k tanci a poslechu hraje orchestr Josefa Hlavsy Vystoupí Petra Janů taneční skupina Aphrodite křídla Isis, tanec s mečem popůlnoční videodiskotéka 3:00 závěr plesu Bohatá tombola Účast prosím potvrďte na Manažerském svazovém fondu tel./fax , veškeré informace naleznete na Patroni plesu Hlavní partneři Partneři Pořadatelé 30 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

6 Oslavte Silvestr 2008 na golfyacht Prague, největší golfové jachtě světa aneb Silvestr ve stylu Pearl Harbor roku 1940 Na golfyacht Prague proběhnou oslavy příchodu roku 2009 jako na předválečné americké námořní základně, kde bary praskaly ve švech, dívky tancovaly swing a krupiéři roztáčeli rulety. Uvítáme Vás sklenkou sektu a šéfkuchařovým Amuse Bouche, poté přijde na řadu silvestrovská večeře, po které Vás výletní loď přepraví do centra, kde budete sledovat největší pražský ohňostroj přímo pod Karlovým mostem. Na palubě výletní lodi na Vás čeká sushi show, cocktaily, hudba a novoroční přípitek uprostřed Vltavy. Při zpáteční plavbě na základnu golfyacht proběhne dražba tomboly za vyhrané peníze v ruletě a soutěž v karaoke. Po nalodění na golfyacht Vás už čeká tanec a volná zábava až do rána, kterou můžete zakončit novoročním odpalem přímo z lodi. Y Y Y Rohanský ostrov U Libeňského mostu Praha 8 Tel.: Fax: /2008 Svaz průmyslu a dopravy ČR 31

7 Srdečně Vás zveme na reprezentační ples 10. podnikatelů a manažerů za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: 17. ledna 2009 Obecní dům v Praze GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: 32 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2008

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Představujeme Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Zkušenosti s projektem EU Ing. Václav Lukeš Developers to Region 2007 Ostrava 20.2.2007 1 Kde nás najdete? Současnost do 03/2008 areál Kolejí a menz

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Adaptační opatření na změny klimatu

Adaptační opatření na změny klimatu Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Centrum pro dopravu a energetiku

Více

Číslo: 5/2002 15.5. 2002

Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Číslo: 5/2002 15.5. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Výstava

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více