PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007"

Transkript

1 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

2 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních zdrojů 3. Vývoj nízkoemisních zdrojů v zahraničí 4. Program demonstračních jednotek nízkoemisních zdrojů Skupiny ČEZ 1

3 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních zdrojů 3. Vývoj nízkoemisních zdrojů v zahraničí 4. Program demonstračních jednotek nízkoemisních zdrojů Skupiny ČEZ 2

4 Akční plán snižování emisí CO2 Skupiny ČEZ V Carbon-constrained Economy je intenzita emisí CO 2 významným ekonomickým parametrem s dopadem na hodnotu firmy Čím vyšší je emisní faktor, tím více je firma vystavena riziku růstu a volatility cen CO 2 (tzv. carbon exposure) - ČEZ proto svoji carbon exposure systematicky minimalizuje ČEZ v březnu 2007 představil Akční plán snižování emisí CO 2 ten obsahuje soubor cílů do roku 2020 a konkrétních projektů do roku

5 Role nízkoemisních zdrojů v rámci akčního plánu ČEZ Snižování intenzity emisí skupiny ČEZ Zvyšování výroby z obnovitelných zdrojů energie Podpora úspor energie v ČR Projekty snižování emisí mimo ČR Cílem je do roku 2020 snížení intenzity emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ v ČR o 15 %, investice přesáhnou 9 mld. Kč Do roku urychlení obnovy elektráren a použití BAT (nejlepších dostupných) technologií Po roce 2020 rozvoj CCS (ukládání CO 2 do podzemních struktur) a CCT (Clean Coal Technologies) 4

6 Načasování rozvoje a implementace nízkoemisních technologií Zvyšování účinnosti Komplexní obnova Nové zdroje capture-ready První demonstrační jednotky CCS Komerční aplikace CCS 2015 Po 2020 Pokles měrných emisí CO 2, NOx, TZL, SO 2 Výrazné snížení emisí CO 2 5

7 Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP 120 domácí spotřeba se zahrnutím max. úspor TWh 31 TWh obnova uhelných zdrojů* existující uhelné elektrárny plynové a obnovitelné zdroje jaderné elektrárny Řídící faktory: dostupnost uhlí ekonomika projektů legislativa 0 vodní elektrárny Zdroj: ČEZ 6

8 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních zdrojů 3. Vývoj nízkoemisních zdrojů v zahraničí 4. Program demonstračních jednotek nízkoemisních zdrojů Skupiny ČEZ 7

9 Nízkoemisní zdroje využívají soustavy navazujících technologií Oddělení CO 2 Transport CO 2 Uložení CO 2 do podzemí (energetická výrobna) (vhodná lokalita) Zdroj: ČEZ 8

10 Krok 1: Oddělení CO 2 3 základní postupy oddělení CO 2 : Ze spalin po spálení paliva vzduchem Ze spalin po spálení paliva kyslíkem Před spálením paliva (zplyňování uhlí) a v rámci každé z nich množství variant Každý postup má výhody a nevýhody Uplatnění technologie je nutné posuzovat v kontextu mnoha faktorů Technologie jsou v současnosti v různém stádiu přípravy pro nasazení v energetice 9

11 Krok 1: Oddělení CO 2 Zdroj: ČEZ 10

12 Krok 2: Transport CO 2 Při velkém objemu CO 2 přichází v úvahu pouze potrubní přeprava (malé objemy lze přepravit speciálními cisternami praxe ve výzkumných projektech) zkušenosti s přepravou CO 2 v USA (3000 km) Může fungovat v různých stupních Lokální přeprava Regionální síť Celoevropská síť (?) Existovat mohou různé formy transportního systému podle lokálních podmínek! Zdroj: Mezinárodní energetická agentura 11

13 Krok 3: Ukládání CO 2 Ukládání vždy do hlubokých geologických formací ( tekutá forma) min. 800 m Různé varianty úložných horninových formací: propustné usazené horniny ( pískovce ) propustné uhelné sloje vytěžené nebo dotěžované uhlovodíkové struktury V ČR potenciál pro ukládání existuje první odhad cca 3 mld. t CO 2 naprostá většina v propustných usazených horninách Vhodné oblasti v rámci regionu střední a východní Evropy jsou nyní analyzovány v rámci evropského projektu GeoCapacity (ČEZ projekt spolufinancuje); specifické vyhodnocování oblasti JV Moravy a SZ Čech 12

14 Aplikace technologie CCS SOUČASNÝ STAV Nasazení nízkoemisních technologií představuje značné náklady (investice a provozní náklady) Technologie ještě nejsou připraveny pro širší využití v energetice Proto probíhá intenzivní výzkum a vývoj na mezinárodní úrovni CÍL (vyhlášený evropskými orgány) 10 až 12 DEMO jednotek v EU uvedených do provozu v období

15 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních zdrojů 3. Vývoj nízkoemisních zdrojů v zahraničí 4. Program demonstračních jednotek nízkoemisních zdrojů Skupiny ČEZ 14

16 Oddělování CO 2 ze spalin (po spálení paliva) RWE npower (UK) (oddělení ze spalin) Dong Energy (Dánsko) (oddělení ze spalin) Zdroj: Materiály zmíněných energetických společností 15

17 Oddělování CO 2 ze zplyněného uhlí Nuon (Holandsko) (oddělení CO 2 ze zplyněného uhlí) RWE Energy (Německo) (oddělení CO 2 ze zplyněného uhlí) Zdroj: Materiály zmíněných energetických společností 16

18 Oddělování CO 2 ze spalin při spalování v kyslíku Vattenfall (Německo) (spalování v kyslíku - oxyfuel) Zdroj: Materiály zmíněných energetických společností 17

19 Ukládání CO 2 do podzemí či pod mořské dno Projekt EC CO 2 SINK (Německo) (ukládání CO 2 do podzemí) Statoil (Norsko) (ukládání CO 2 pod mořské dno) Zdroj: Materiály zmíněných energetických společností 18

20 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních zdrojů 3. Vývoj nízkoemisních zdrojů v zahraničí 4. Program demonstračních jednotek nízkoemisních zdrojů Skupiny ČEZ 19

21 Aktivity ČEZ v oblasti nízkoemisních technologií 1. PŘÍPRAVA DEMONSTRAČNÍCH JEDNOTEK V ČR příprava 2 projektů Další možnosti jsou rovněž otevřeny příprava zplyňovacího cyklu na bázi černého uhlí (existuje konsorcium 6 organizací) další možnosti v oblastech zájmu Skupiny ČEZ 2. PODPORA RELEVANTNÍHO VÝZKUMU A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 20

22 Dvě možnosti přípravy demonstračních jednotek v ČR Hodonin CO 2 Separation Project Výhody * geologický potenciál pro ukládání v blízkosti výrobny * spoluspalování biomasy * možnost vyzkoušet oddělení CO 2 ze spalin z fluidních kotlů Nevýhody * malý instalovaný výkon * nevelká účinnost vyplývající z fluidního spalování málo kvalitního paliva * není instalováno odsíření North Bohemia Clean Coal Project * velký instalovaný výkon * vysoká čistá účinnost (přes 42%, bez oddělování a ukládání CO 2 ) * navazuje na tradici výroby energie v regionu a přináší projekt ekologizace výroby evropského významu * možná prostorová omezení * nejistoty ohledně umístění zdroje a skutečných možností ukládání CO 2 21

23 Aktivity ČEZ v oblasti nízkoemisních technologií 2. PODPORA RELEVANTNÍHO VÝZKUMU A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Výzkumné projekty EC např. GeoCapacity (6. rámcový program) další projekty budou následovat (7. rámcový program) Možnosti podpory výzkumných projektů v ČR ČEZ aktivně působí v rámci celoevropské technologické platformy ZEP ČEZ se postupně zapojuje do relevantních programů při mezinárodních organizacích (např. při Mezinárodní energetické agentuře) 22

24 Děkujeme za pozornost

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU. dodávek energie, založených na fosilních palivech,

ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU. dodávek energie, založených na fosilních palivech, CO G E O L O G I C K É ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU E V R O P S K Á S Í Ť P R O OX I D U H L I Č I T Ý Přispíváme k bezpečným, zajištěným, udržitelným a klimaticky pozitivním dodávkám energie pro Evropu dodávek

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE (Verze 1) 29.12.2010 1 OBSAH OBSAH...2 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE SHRNUTÍ...4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...6 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA UDRŽITELNÁ ENERGETIKA...

Více