Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Smart Security v4, ESET NOD32 Antivirus v4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Smart Security v4, ESET NOD32 Antivirus v4"

Transkript

1 Technická certifikace v3 Studijní materiál k produktu ESET Smart Security v4, ESET NOD32 Antivirus v4 OBECNÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ ESET... 3 ThreatSense Technology... 3 Technologie Antistealth... 3 Technologie ThreatSense.Net... 3 SelfDefense... 4 ESET SMART SECURITY... 5 INSTALACE... 5 Instalace s předdefinovanou konfigurací:... 5 PROCESY V PAMĚTI... 5 OVLÁDACÍ ROZHRANÍ... 6 STAV OCHRANY... 6 Sledování aktivity... 6 Síťová spojení... 6 Statistiky... 6 ANTIVIRUS + ANTISPYWARE... 7 NASTAVENÍ PARAMETRŮ SKENOVACÍHO JÁDRA THREATSENSE... 7 Léčení... 7 Omezení... 8 REZIDENTNÍ ON-ACCESS MODULY... 8 Rezidentní ochrana souborového systému... 8 Ochrana dokumentů... 8 Ochrana poštovních klientů... 9 Ochrana přístupu na web... 9 KONTROLA POČÍTAČE ON-DEMAND SCAN... 9 KONTROLA SOUBORŮ ZAVÁDĚNÝCH PŘI STARTU POČÍTAČE DALŠÍ MOŽNOSTI A NASTAVENÍ ANTIVIROVÉ OCHRANY Výjimky ze skenování Kontrola šifrované komunikace PERSONÁLNÍ FIREWALL ZÓNY PRAVIDLA REŽIMY INTEGRACE FIREWALLU DO SYSTÉMU ANTISPAM NÁSTROJE MODIFIKOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ DALŠÍ VLASTNOSTI A FUNKCE ESET SYSRESCUE ESET COMMAND LINE SCANNER

2 KLASIFIKACE INFILTRACÍ

3 OBECNÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ ESET ThreatSense Technology: ThreatSense je název pro skenovací motor všech produktů ESET. Jeho úlohou je detekce a elimininace malware (mazání a léčení souborů, v některých případech odstraňovaní záznamů z registru Windows). Technologie ThreatSense používá k detekci infiltrací v principu čtyři druhy metod. Virové signatury = Exaktní detekce klasická ochrana, vzorky na konkrétní infiltrace Generické signatury = Generická detekce vzorky detekující celé rodiny infiltrací Analýza kódu = Heuristika pasivní analýza kódu, srovnávání s existujícími vzorky označuje infiltrace názvem varianta infiltrace XY, nebo pravděpodobně varianta infiltrace XY Emulace = Rozšířená heuristická analýza pokročilá úroveň detekce zajišťující detekci dosud neznámých infiltrací dochází ke spuštění (emulaci) kódu a sledování aktivity > v případě zjištění nekalé aktivity dochází k označení souboru jako pravděpodobně neznámý NewHeur_PE virus ThreatSense, tedy virové signatury i ostatní součásti se aktualizují i v rámci běžné virové aktualizace. (Oznam Programové moduly byly aktualizovány v pravém dolním rohu.) Technologie Antistealth Vylepšuje detekci rootkitů. Rootkity jsou speciální aplikace, které se dokážou skrýt v systému a není možné je odhalit běžnými metodami. Antistealth operuje s vlastním ovladačem pro čtení z disku, který dokáže skryté soubory a procesy odhalit. Technologie je automaticky využívána moduly, které ji vyžadují, tedy: On-demand scanner (Kontrola počítače) Kontrola souborů spouštěných po startu (přednastavená úloha, viz Nástroje > Plánovač) Antistealth je také implementován do nástroje ESET SysInspector. Technologie ThreatSense.Net navazuje na ThreatSense systém zasílání podezřelých souborů k analýze (systém hashování pošle se jen to, co ještě nemáme ) zasílání statistických informací službu využívá okolo 20 miliónů uživatelů 3

4 výsledky nejsou prozatím veřejné => využíváno především pro zajištění detekce dosud neznámé havěti SelfDefense SelfDefense je obranný mechanizmus produktů ESET (ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus). Jde o ochranu klíčových součástí programu - procesů a větev v registru Windows - před modifikací škodlivým softwarem. 4

5 ESET SMART SECURITY INSTALACE Distribuce v.msi balíčku. Existuje řada parametrů, kterými lze průběh instalace ovlivnit. Tyto parametry lze použít během přímé instalace i v případě vzdálené instalace. (Pak jsou tyto parametry určeny předem během tvorby instalačních balíčků a během instalace jsou na stanici vnuceny automaticky.) /qn Tichý režim instalace bez zobrazení dialogových oken. /qb! Uživatel nemá možnost instalaci ovlivnit, avšak její průběh je znázorněn "progressbarem" (stav instalace v %). REBOOT="ReallySuppress" Zakáže restart PC po dokončení instalace. REBOOT="Force" Vynutí restart PC po dokončení instalace. REBOOTPROMPT ="" Na provedení restartu po dokončení instalace se dotáže (nemůže být použito dohromady s /qn). ADMINCFG= cesta_k_xml_souboru Při instalaci bude použito XML nastavení řešení ESET z definovaného souboru. Instalace s předdefinovanou konfigurací: Do adresáře se staženým MSI balíčkem zkopírujeme XML konfiguraci z konfiguračního editoru ESET pod názvem cfg.xml. Při zahájení instalace (spuštění MSI balíčku) bude automaticky převzato nastavení z cfg.xml. V případě, že by se konfigurační XML jmenoval odlišně, popř. byl umístěn v jiné složce, lze použít parametr ADMINCFG= cesta_k_xml_souboru. PROCESY V PAMĚTI Po instalaci běží procesy: ekrn.exe jádro programu, zabezpečuje jeho chod a také např. aktualizaci, on-demand skenování egui.exe grafická nadstavba, ovládací rozhraní Přes příkazový řádek lze spustit i proces ecls.exe command line scanner. Viz samostatná kapitola. 5

6 OVLÁDACÍ ROZHRANÍ Uživatel má možnost zvolit si dva režimy zobrazení. Standardně se po instalaci aktivuje Jednoduchý režim, který nabízí základní možnosti nastavení. Další parametry jsou k dispozici po přepnutí (v levém dolním rohu rozhraní) na Rozšířený režim, vhodný pro pokročilé uživatele. Kompletní pokročilé nastavení lze zobrazit stlačením klávesy F5 zobrazí se parametry programu seřazené do stromové struktury. Centrální řešení hlavních problémů v menu STAV OCHRANY /chyby spouštění modulu ochrany, nefunkční aktualizace/ V případě problémů, nebo neodborného zásahu uživatele ikona stavu ochrany a také ikona v system tray změní barvu, zobrazí se bublinová nápověda a program nabídne řešení: červená zásadní problém, například nefunkční firewall oranžová menší problém /např. vypnutí Ochrany poštovních klientů pošty/ STAV OCHRANY Sledování aktivity Tato část rozhraní umožňuje sledovat: Aktivitu souborového systému (počet objektů oskenovaných za jednotku času) Síťovou aktivitu (množství dat přenášených po síti) Síťová spojení Zobrazení aktuálních síťových spojení (navázaných, nebo čekajících na navázání). Kontextové menu nabízí volby blokování/povolování spojení, tvorbu pravidel firewallu. Statistiky Údaje o činnosti jednotlivých modulů, počty oskenovaných souborů, atd. V statistikách Antivirové a antispywarové ochrany se nachází údaj Kontrolovaný objekt umožňuje vystopovat případný zdroj vytížení CPU procesem ekrn.exe. 6

7 ANTIVIRUS + ANTISPYWARE Antivirová a antispywarová ochrana používá několik mechanismů (modulů) pro zabezpečení ochrany vůči malware. Položky označené ikonou jsou Rezidentní (on-access) moduly, Kontrola počítače je modul na vyžádání (on-demand). Následující kapitola pojednává obecně o nastavení skenovacího enginu pro všechny moduly, a za ní následuje popis jednotlivých modulů antivirové a antispywarové ochrany. NASTAVENÍ PARAMETRŮ SKENOVACÍHO JÁDRA THREATSENSE Nastavení skenovacího enginu ThreatSense je specifické v závislosti od požadavků pro každý modul. Modifikace lze provést v Detailním nastaveni (F5) > > Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense > Nastavit v sekci daného modulu. Podrobnější popis si zaslouží sekce Léčení a Omezení. Léčení Tato sekce nastavení ThreatSense definuje, jakým způsobem se bude antivir chovat vůči napadeným souborům. Tři úrovně léčení: Neléčit žádná akce. Když se objeví infiltrace, užívateli jsou nabídnuty dostupné možnosti /léčení, smazání/. V případě on-demand skenu - Kontrola počítače se jenom vytváří protokol o infiltracích. Střední (Standardní) úroveň automaticky léčí/maže infikované soubory. Varovné okno se zobrazí jen v případě, kdy program nedokáže vybrat správnou akci, případně když předvolená akce selže. Přísné léčení automaticky léčí/maže infikované soubory vyjma systémových souborů, pokud je nelze léčit (pak nabídne akci). Při detekci infiltrace v archivním souboru bude při standardním a přísném léčení smazán celý archiv. Při standardním léčení bude archivní soubor smazán pouze tehdy, pokud obsahuje pouze 7

8 soubor s infiltrací. Při přísném léčení bude soubor smazán i v případě, že obsahuje další, korektní soubory. Omezení Sekce nastavení ThreatSense > Omezení umožňuje nastavit limity pro: Maximální velikost skenovaných objektů Maximální počet skenovaných úrovní u archivů REZIDENTNÍ ON-ACCESS MODULY Kontrola v reálném čase (on-access) je rozdělena do čtyř částí: Rezidentní ochrana souborového systému Kontroluje veškeré dění v počítači. Všechny soubory, které jsou v počítači otevírány, vytvářeny nebo spouštěny, jsou kontrolovány na přítomnost infiltrace. Rezidentní ochrana se spouští při spuštění operačního systému. Pro maximalizaci výkonu a také pro omezení zatížení systému se volba rozšířené heuristiky používá jen pro nově vytvořené soubory. Nedoporučujeme její aktivaci pro skenování všech souborů. Mohlo by to znamenat výrazný nárůst vytížení CPU. Některé aplikace (typicky databáze, účetnictví, backup řešení), mohou také způsobit zpomalení - typicky když dochází k extrémně častému vytváření nových nebo přepisování existujících souborů. Jestli tato situace nastane, doporučujeme nastavit výjimky na adresáře, kde tyto aplikace operují. Viz sekce Výjimky ze skenování níže. Ochrana dokumentů Modul spolupracující s dokumenty Microsoft Office 2000 a vyššími. MS Office využívá rozhraní Microsoft Antivirus API, které umožňuje antivirovým programům oskenovat dokumenty před jejich spuštěním. Tento modul kontroluje také objekty v automatickém downloadu Internet Explorer, jako například prvky Microsoft ActiveX (protože tyto objekty také využívají Microsoft Antivirus API). 8

9 Ochrana poštovních klientů Ochrana pošty funguje na dvou úrovních: Na úrovni poštovních klientů (MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird). Jde o speciální pluginy, které se aktivují automaticky v případě, že uživatel některý z těchto programů používá. V daném poštovním klientovi jsou ve výsledku kontrolovány protokoly POP3, MAPI, IMAP, HTTP) Na úrovni protokolu POP3 a POP3S Je kontrolována veškerá pošta na daných protokolech bez ohledu na poštovního klienta (transparentně). Mimo to poskytuje modul Ochrany poštovních klientů možnost přidávat upozornění do zpráv a textovou šablonu do předmětu infikovaných zpráv. Ochrana přístupu na web Tento modul kontroluje obsah dat přenášených přes HTTP (a HTTPS) protokol. Vede si dynamický seznam aplikací - prohlížečů, které tento protokol využívají. Největší praktický význam má podsekce Detailní Nastavení > Ochrana přístupu na web > HTTP, HTTPS > Nastavení adres. Tady lze zařadit adresy do seznamů Povolených adres Blokovaných adres Vyloučených adres (přenášená data se neskenují) Jestli je požadavek na striktní omezení, lze definovat adresy v seznamu Povolených adres a pak vybrat volbu Povolit přístup jenom na HTTP adresy zařazené do seznamů povolených adres. KONTROLA POČÍTAČE ON-DEMAND SCAN Doposud jsme pojednávali o on-access, tedy rezidentních modulech. Kontrola počítače je modulem na vyžádání, tedy on-demand. Znamená to, že kontrolu musí spustit sám uživatel manuálně, anebo musí nastavit její spuštění přes Nástroje > Plánovač. Modul nabízí dva režimy spuštění: Smart kontrola kontrola se spustí automaticky s přednastavenými parametry Volitelná kontrola možnost nastavení parametrů a vytváření/ukládání vlastních profilů kontroly (které je pak možné volat pomocí Plánovače). Jestli nebylo možné na některých souborech během skenování vykonat akci (Léčení, Mazání), anebo je aktivní úroveň Neléčit, tak po skončení kontroly se zobrazí okno hromadné akce: Možnost přesunu kontroly na pozadí a spuštění dalších souběžných kontrol. 9

10 KONTROLA SOUBORŮ ZAVÁDĚNÝCH PŘI STARTU POČÍTAČE Mnohé infiltrace se dokážou vetřít do sady aplikací, které se v systému spouštějí automaticky po startu systému, resp. po přihlášení uživatele. Aby došlo k jejich okamžité eliminaci, Antivirus a antispyware automaticky kontroluje tuto sadu souborů, a to: Po přihlášení uživatele na počítač Po každé úspěšné aktualizaci virové databáze Jde o plánované úlohy v rámci Plánovače (Nástroje > Plánovač). Nastavení ThreatSense pro Kontrolu souborů zaváděných po startu lze ovlivnit v Detailním nastavení (F5) > Antivirus a antispyware > Nastavit, nicméně doporučujeme nemodifikovat přednastavené hodnoty. DALŠÍ MOŽNOSTI A NASTAVENÍ ANTIVIROVÉ OCHRANY Výjimky ze skenování V některých případech doporučujeme nastavit výjimky ze skenování (viz např. Rezidentní ochrana souborového systému). Detailní nastavení (F5) > Antivirus a antispyware > Výjimky umožňuje nastavit výjimky na konkrétní soubory a adresáře. Druhým typem výjimek jsou výjimky na konkrétní souborové přípony. Ty se dají nastavit pro každý modul v Detailním nastaveni (F5) > > Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense > Nastavit > Přípony Kontrola šifrované komunikace Filtrování šifrované komunikace na protokolech HTTPS a POP3S je možné aktivovat v Detailním nastavení (F5) > Antivirus a antispyware > Filtrování protokolů > SSL. Do poštovního klienta/prohlížeče je importován kořenový certifikát společnosti ESET. Ten pak slouží na ověřování platnosti certifikátů využívaných během POP3S a HTTPS komunikací. 10

11 PERSONÁLNÍ FIREWALL Personální firewall ESET Smart Security zabezpečuje kontrolu spojení mezi počítačem a sítí. Mezi jeho základní funkce patří: 1. Filtrování komunikace Na základě definovaných pravidel dochází k filtrování komunikace (blokování, povolování). 2. Kontrola různých typů síťových útoků Neboli IDS funkcionalita (Intrusion Detection System) 3. Monitorování změn aplikací Personální firewall sleduje aplikace, které komunikují v síti. Změna totiž může znamenat napadení infiltrací. Firewall proto vyžaduje od uživatele při každé změně potvrzení. U aplikací, které se často aktualizují a u kterých nehrozí napadení lze nastavit výjimky. 4. Transparentní kontrola HTTP / POP3 V spoluprácí s antivirem zabezpečuje kontrolu protokolů. ZÓNY Po připojení PC do nové sítě se firewall ptá na režim ochrany. Nabízí tyto dvě možnosti: Umožnit sdílení = zařazení do Důvěryhodné zóny obvykle síť (identifikovaná IP a maskou), které důvěřuji (moje firemní / domácí síť) méně přísná pravidla ostatní uživatelé v síti uvidí sdílené složky a tiskárny Přísná ochrana = zařazení do nedůvěryhodné zóny PC je v dané síti neviditelný Firewall si pak drží seznam důvěryhodných zón. PRAVIDLA Určují podmínky pro filtrování komunikací do a ven z počítače. Obecně se dělí na dvě skupiny: 11

12 Interní (předdefinovaná) šedé pozadí Uživatelská bílé pozadí Jejich použití závisí od aktuálně nastaveného režimu filtrování. Seznam používaných pravidel lze nalézt v Detailním nastavení (F5) > Personální firewall > Pravidla a zóny > Editor pravidel a zón > Nastavit a je možné je zobrazit setříděné podle aplikací, anebo v detailním zobrazení viz obrázek: Při aplikování pravidel nerozhoduje pořadí v seznamu. Vždy se totiž aplikují jen pravidla, které se daných komunikace týkají. Specifická pravidla mají přednost před obecnými pravidly, tedy v případě, že se na komunikaci vztahují dvě pravidla, aplikuje se jenom to víc specifické. Příklad: 1. Pravidlo: Povolit příchozí komunikaci pro aplikaci VNC 2. Pravidlo: Blokovat příchozí komunikaci Ve výsledku je tedy zakázána jakákoliv příchozí komunikace kromě komunikace VNC nástroje. REŽIMY Režimy personálního firewallu určují způsob, jakým firewall používá pravidla a do jaké míry je možná/vyžadována spolupráce uživatele. K dispozici je pět režimů: (Detailní nastavení (F5) > Personální firewall) 1. Automatický: Blokována veškerá příchozí komunikace s výjimkou komunikace inicializované zevnitř. Povolena veškerá odchozí komunikace. Není nutný zásah uživatele, není však možné definovat vlastní pravidla (používají se jenom interní). 2. Automatický s výjimkami Chování je stejné jako u Automatického režimu s tím rozdílem, že uživatel má možnost přidávat vlastní pravidla. 3. Interaktivní Komunikace dle definovaných pravidel. Aplikují se interní pravidla a zároveň uživatel definuje vlastní pravidla pro nainstalované aplikace. Komunikace, k níž neexistuje pravidlo => dotaz uživateli 12

13 Zapamatovat si akci (vytvořit pravidlo) vytvoří se obecné pravidlo Zapamatovat akci pro tento proces (nevytvoří se pravidlo) - akce se naváže na PID (process ID) dané komunikace dočasná akce Zobrazit nastavení: specifikace portů, IP adres, rozsahů; tvorba vlastního pravidla 4. Administrátorský Komunikace dle definovaných pravidel, interních a uživatelských. Rozdíl oproti interaktivnímu režimu je v tom, že neznámá komunikace (která není definována pravidlem) je automaticky zablokována bez dotazu na uživatele. Administrátorský režim je vhodný pro sítě, kde je požadavek na striktní kontrolu komunikace. 5. Učící režim Speciální režim vhodný pro počáteční konfiguraci pravidel. Personální firewall nefiltruje komunikace, jenom automaticky zaznamenává pravidla (povolující) na základe navázaných spojení. Následně se doporučuje přepnout do jiného režimu (interaktivního/administrátorského). INTEGRACE FIREWALLU DO SYSTÉMU Sekce Detailní nastavení (F5) > Personální firewall > Integrace do systému určuje, do jaké míry bude personální firewall aktivní v operačním systému. Standardně je zapnuta volba 1. Všechny časti aktivní = firewall je plně funkční Ostatní možnosti dovolují míru integrace snížit, případně firewall úplně odregistrovat ze systému: 2. Personální firewall je vypnut firewall je integrovaný, ale nevykonává kontrolu 3. Pouze kontrola aplikačních protokolů integrují se jenom součásti odpovědné za kontrolu HTTP/POP3 4. Personální firewall je zcela vypnut všechny součásti firewallu jsou odebrány, včetně těch odpovědných za kontrolu HTTP/POP3 13

14 ANTISPAM Personální antispam ESET Smart Security funguje jako plugin do poštovních klientů: MS Outlook Outlook Express Windows Mail Windows Live Mail Mozilla Thunderbird Do kontextového menu se integrují volby, kterými může uživatel ovlivnit chování antispamu. V záhlaví poštovního programu se objeví toolbar: Spamové správy se standardně označí řetězcem [SPAM] v předmětu správy. Uživatel má možnost ovlivnit chování následujícími nástroji: Bayesiánský filtr (=reklasifikování sprav SPAM > NE SPAM a naopak) Seznam důvěryhodných adres (Whitelist) Seznam spamových adres (Blacklist) Samotný antispam obsahuje interní pravidla, které se pravidelně aktualizují souběžně s aktualizací virové databáze. Nicméně jelikož technicky není vhodné, aby se všechny spamové signatury stahovaly do lokálního počítače, probíhá v momentě stažení zprávy také online kontrola (tzv. NetCheck) vůči internetovým serverům, které obsahují také nejaktuálnější signatury. Ve výsledku je proces antispamové kontroly následující: 1. zpráva je po stažení konfrontována s uživatelskými (Bayes, Whitelist, Blacklist) a systémovými filtry (interní pravidla) 2. kontrola vůči Internetovým serverům NetCheck 3. doručení zprávy do cílové složky 14

15 NÁSTROJE Sekce Nástrojů poskytuje doplňující moduly, které hlavně zkušeným uživatelům umožňuje pokročilou manipulaci s programem. Dostupné v rozšířeném režimu zobrazení. Protokoly zaznamenávaní důležité informace o chodu systému. Všechny protokoly je možné z kontextového menu exportovat do XML nebo TXT. Dostupné protokoly: Zachycené infiltrace (infiltrace zachycené rezidentními moduly Události systémové události a chyby Kontrola počítače protokol on-demand scanneru Protokol personálního firewallu Karanténa skladuje objekty, na kterých antivirová ochrana vykonala nějakou akci (smazání, léčení), nebo které nebylo možné léčit. Objekty se uloží v šifrované podobě, tedy není možné je přímo spustit. Naopak v případě falešného poplachu je možné soubory obnovit z kontextové nabídky. Plánovač obsahuje úlohy vykonávané systémem. Standardně jde o úlohy pro aktualizaci každých 60 minut, a o úlohy pro kontrolu souborů zaváděných po startu. Uživatel má možnost přidávat další úlohy; dostupné typy jsou: Aktualizace Kontrola počítače Kontrola souborů zaváděných při startu Spuštění externí aplikace SysInspector nástroj pro diagnostiku systému. Umožňuje zkušeným uživatelům zjistit případné problémy se zavirováním, s funkčností produktů ESET, nebo odhalit případné problémy s kompatibilitou. SysInspector má databázi položek, které zná a dokáže je pomocí filtru odlišit od neznámých, případně od procesů patřících infiltracím. 15

16 MODIFIKOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Některé vlastnosti uživatelského rozhraní již byly popsány výše. Pokročilejší možnosti se nacházejí v Detailním nastavení (F5) > Uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní > Grafické rozhraní Určuje, jestli se bude používat standardní grafické rozhraní. Vypnutím této volby se aktivuje negrafický režim, vhodný pro zrakově postižené. Uživatelské rozhraní > Zobrazit úvodní obrázek při startu Umožňuje vypnout úvodního obrázku, neboli splash-screen programu. Uživatelské rozhraní > Zobrazit menu Definuje, jestli se zobrazí menu vpravo nahoru (viz obrázek). Uživatelské rozhraní > Upozornění a události Zde lze přizpůsobit zobrazování/skrývání virových a jiných upozornění požadavkům uživatele. Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení Tady lze nastavit heslo pro přístup do nastavení. Je vyžadováno i pro některé důležité zásahy (např. Vytvoření pravidla v personálním firewallu) a celkovou odinstalaci programu. Dialog pro zadání hesla (Potvrzení hesla): 16

17 DALŠÍ VLASTNOSTI A FUNKCE Nastavení > Import/Export Nastavení používá se XML formát, který lze použít i ve vzdálené správě ERA Odeslání dotazu na technickou podporu přímo z programu v sekci Nápověda a podpora > Otázka na technickou podporu... (automatické přiložení podkladů: protokoly, protokol z ESET SysInspectoru...) Možnost odesílaní Detailní nastavení > Nástroje > Upozornění a událostí pomocí SMTP nebo Windows Messenger Detailní nastavení (F5) > Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení - ochrana nastavení heslem ochrana před změnou parametrů. Heslo je vyžadováno i pro odinstalaci ESET SYSRESCUE Nástroje > Vytvořit záchranné CD Nástroj na vytvoření záchranného bootovacího média CD, DVD, USB. Médium bude obsahovat ESET Smart Security s funkcemi potřebnými pro záchranu systému. Výhodou je, že program bude fungovat nezávisle na operačním systému a proto bude schopen odstranit infiltrace, které by nebylo možné odstranit za běhu OS. Podmínkou pro vytvoření média je OS Vista a přítomnost komponenty Windows AIK (Automated Installation Kit), kterou lze volně stáhnout ze stránek společnosti Microsoft. Vytvořené médium lze pak použít i na jiných operačních systémech. ESET COMMAND LINE SCANNER ESET Command line scanner, neboli ecls.exe je možné spouštět antivirovou a antispywarovou kontrolu z příkazového řádku. Manuál a Nápověda obsahují kompletní seznam parametrů. Ecls.exe se také zpustí v případě, že uživatel v Nouzovém režimu Windows spustí program, například přes START > Programy > ESET > ESET Smart Security > ESET Smart Security. (ESET Smart Security ani ESET NOD32 Antivirus se v Nouzovém režimu nespouští, lze spustit jedině ecls). 17

18 KLASIFIKACE INFILTRACÍ Existuje několik druhů infiltrací, jejíž názvy jsou obvykle všeobecně známé. Liší se svou povahou a činností. Infiltrace bývají označovány společným názvem malware. VIRUS je program, který připojuje svou kopii ke spustitelným objektům a zabezpečí i její aktivaci. Viry můžeme rozdělovat například podle toho, jaké typy spustitelných objektů napadají. Souborové viry napadají spustitelné programy, tj. programy s příponami exe a com. Boot viry napadají zaváděcí sektor disku ( boot sector, případně master boot record ), ze kterého se zavádí operační systém. Makroviry napadají dokumenty, do kterých je možné vkládat proveditelné příkazy (tzv. makra ), například doc a xls. Další dělení je podle způsobu vykonání škodlivé činnosti. Viry přímé akce vykonají svou aktivitu v okamžiku spuštění zavirovaného objektu. Rezidentní viry zůstanou v paměti počítače a čekají na vhodnou událost, aby se aktivizovaly. Retroviry se pokoušejí znemožnit činnost antivirového programu. WORM je program se škodlivým kódem, který napadá hostitelský počítač a přes síť se šíří dál. Někdy se tímto pojmem označuje škodlivý program šířící se mailem. Červ se na jiné počítače rozšiřuje aktivně, kopírováním na lokální síti nebo využitím internetové komunikace ( ). Díky rozšířenosti Internetu a poštovních programů se dnes červ dokáže rozšířit doslova po celém světě za několik hodin. TROJSKÝ KŮŇ je program, který kromě svojí zřejmé funkce obsahuje i škodlivou funkci, o jehož existenci uživatel neví. Častou vedlejší funkcí elektronických trojských koní je umožnit autorovi programu neomezený přístup k počítači s nainstalovaným programem. Podobnou funkci jako trojský kůň má BACKDOOR ( zadní vrátka ) aplikace typu klient-server, jehož hlavním úkolem je umožnit autorovi neomezený přístup k počítači. Tyto programy obvykle instalují útočníci z Internetu po úspěšném proniknutí do systému anebo odcházející zaměstnanci. DIALER je počítačový program, který utváří připojení k Internetu nebo k jiné počítačové síti přes analogový telefon nebo ISDN. V současnosti termín dialer odpovídá hlavně takovému programu, který tuto činnost vykonává bez vědomí uživatele čímž vzniká uživateli finanční újma. SPYWARE: program, který odesílá bez vědomí uživatele statistické informace (ty mohou být nejdříve zneužity). ADWARE je program, který po dobu prohlížení internetových stránek zobrazuje reklamy (obvykle v pop-up oknech). ROOTKIT je program, který se snaží zamaskovat vlastní přítomnost v PC. Po zabezpečení přístupu do systému může vzdálený útočník nepozorovaně získat plnou kontrolu nad systémem. Výzkumem počítačových infiltrací s účelem zesílit obranu vůči útokům se zabývá společnost EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research). Organizace vznikla v roku Jejím cílem je taktéž napomáhat rychlejšímu rozvoji antivirového softwaru. Organizace je známá hlavně díky testovacímu souboru se stejným názvem Eicar. Je to spustitelný řetězec, kterým se testuje funkčnost antivirových systémů. Soubor sám o sobě neobsahuje škodlivý kód. Odstranění infiltrace v MBR sektoru Infiltrace napadající MBR sektor se dají odstranit přepsáním MBR. 1. Spusťte počítač ze spouštěcího média operačního systému Windows. 2. Zvolte Konzolu pro zotavení. 3. Použijte příkaz fixmbr pro přepsání spouštěcího záznamu. Je potřeba fixnout všechny disky, poněvadž infiltrace se dokáže šířit přes napadené MBR sektory. Seznam disků je možné zobrazit příkazem map. 18

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Smart Security, ESET NOD32 Antvirus

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Smart Security, ESET NOD32 Antvirus STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Smart Security, ESET NOD32 Antvirus Obecné vlastnosti produktů ESET... 2 ThreatSense Technology... 2 Technologie Antistealth... 2 Technologie ThreatSense.Net...

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Pohledem IT experta. www.eset.cz

Pohledem IT experta. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií Modulární instalace Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuje

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

PRO MAC. Rychlá uživatelská příručka. Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky

PRO MAC. Rychlá uživatelská příručka. Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky PRO MAC Rychlá uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Vaše uživatelský manuál NOD32 ESET SMART SECURITY 3 BUSINESS EDITION

Vaše uživatelský manuál NOD32 ESET SMART SECURITY 3 BUSINESS EDITION Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOD32 ESET SMART SECURITY 3 BUSINESS EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Šablona: III/2 Sada: 3 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: IX.A Datum: 10. 12. 2013 IX.B 17. 12. 2013

Více

Identifikátor materiálu: ICT-2-03

Identifikátor materiálu: ICT-2-03 Identifikátor materiálu: ICT-2-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Antivirová ochrana, viry Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí počítačové

Více

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více

Uživatelská příručka. Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam

Uživatelská příručka. Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nová generace technologie NOD32 Uživatelská příručka

Více

Uživatelská příručka. Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. chráníme vaše digitální světy

Uživatelská příručka. Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. chráníme vaše digitální světy Microsoft Windows Vista / XP / 2000 Integrované komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy obsah 1. ESET NOD32 Antivirus...4 1.1. Co je nové...

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET Smart Security...4 1.1. Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky... 5 Copyright

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz

Pro firmy s více než 26 zařízeními. www.eset.cz Pro firmy s více než 26 zařízeními www.eset.cz Pro každodenní používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že korporátní řešení má být rychlé a jednoduché.

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje vás v bezpečí na internetu i na veřejných sítích.

Více

ESET SMART SECURITY 5

ESET SMART SECURITY 5 ESET SMART SECURITY 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.2 a vyšší) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Pro stažení nejnovější verze tohoto dokumentu klikněte sem ESET

Více

ESET SMART SECURITY 10

ESET SMART SECURITY 10 ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje

Více

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Internet Security je komplexní internetové bezpečnostní řešení.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Malware. počítačové viry, počítačové červy, trojské koně, spyware, adware

Malware. počítačové viry, počítačové červy, trojské koně, spyware, adware Malware počítačové viry, počítačové červy, trojské koně, spyware, adware Malware Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, počítačové červy, trojské koně, spyware a adware Škodlivéprogramy

Více

Efektivní nastavení AVG

Efektivní nastavení AVG Efektivní nastavení AVG Tipy a triky Verze dokumentace 85.1 (22.9.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Škodlivý kód, útok na aplikace Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Viry (1) Nejstaršíforma škodlivého kódu. Základní funkce: Šíření Destrukce Techniky šíření: Bootovacíviry z diskety Souborové viry

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 6.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / Home Server Kikněte zde pro stáhnutí nejnovější verze manuálu ESET SMART SECURITY Copyright

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 6.0 a vyšší) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kikněte zde pro stáhnutí nejnovější verze manuálu

Více

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware

Informační a komunikační technologie. 1.5 Malware Informační a komunikační technologie 1.5 Malware Učební obor: Kadeřník, Kuchař-číšník Ročník: 1 Malware ( malicius - zákeřný) Mezi tuto skupinu patří: Viry Červi Trojské koně Spyware Adware... a další

Více

ESET Personal Firewall

ESET Personal Firewall ESET Personal Firewall Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy obsah 1. Úvod...3 2. Seznámení s problematikou... 4 2.1 Režimy filtrování personálního firewallu ESET...4 2.2 Zóny... 7 2.3 Přísná

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál Internet Security Suite with Cloud Security Instalační manuál Software popsaný v této příručce je poskytován na základě souhlasu s licenční smlouvou a lze jej použít pouze v souladu se smluvními podmínkami.

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

ESET Mobile Security Business Edition pro Symbian

ESET Mobile Security Business Edition pro Symbian ESET Mobile Security Business Edition pro Symbian Instalační manuál a uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde Obsah 1. ESET...3 Mobile Security instalace 1.1 Systémové...3

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

ESET CYBER SECURITY PRO pro Mac

ESET CYBER SECURITY PRO pro Mac ESET CYBER SECURITY PRO pro Mac Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY PRO Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security Pro byl vyvinut ESET,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2 KAPITOLA 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2 KAPITOLA 3. Úvod 9 Úvod 9 Kapitola 1 Identifikace chyby 13 Počítač nestartuje..............................................13 Počítač startuje, ale start se nezdaří..............................13 Dochází k nepravidelným

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.2 a vyšší) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stažení nejnovější verze tohoto dokumentu klikněte

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 7.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Testovací protokol USB Token Cryptomate

Testovací protokol USB Token Cryptomate Testovací protokol USB Token Cryptomate 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: ACS CryptoMate Software: ACS Admin Tool 2.4 Datum testování: 24. 12. 2009 1.2 Konfigurace testovacího počítače Příloha č.

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace

c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace Copyright Eset, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2011/2012 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 12.12.2011 12.12.2011

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

ESET FILESECURITY PRO MICROSOFT WINDOWS SERVER

ESET FILESECURITY PRO MICROSOFT WINDOWS SERVER ESET FILESECURITY PRO MICROSOFT WINDOWS SERVER Instalační manuál a užívatelská příručka Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 6.0 a vyšší) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kikněte zde pro stáhnutí nejnovější verze

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 6.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / Home Server Kikněte zde pro stáhnutí nejnovější verze manuálu ESET NOD32 ANTIVIRUS

Více

Manuál pro používání aplikace IDMonitor

Manuál pro používání aplikace IDMonitor IDMonitor Manuál pro používání aplikace IDMonitor Aplikace IDMonitor umožňuje okamžité monitorování osob procházejících přes snímače zobrazením jejich fotografií, osobního čísla, jména, poznámky (povolených

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více