Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE"

Transkript

1 Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation (1) CZ

2 Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje informace, které vám umožní plné využití všech funkcí této videokamery. Kromě příručky Příručka k produktu Handycam si rovněž přečtěte příručku Návod k použití (samostatný materiál). Informace o použití videokamery připojené k počítači naleznete v příručce Návod k použití a PMB Guide, který slouží jako Help k dodanému softwaru PMB (Picture Motion Browser). Rychlé vyhledávání informací Klepnutím na odkaz na pravém okraji každé strany se přesunete na stranu odpovídající tomuto odkazu. Klepněte zde. Informace lze vyhledávat podle klíčového slova pomocí softwaru Adobe Reader. Tipy k použití softwaru Adobe Reader naleznete v Help k softwaru Adobe Reader. Příručku Příručka k produktu Handycam si můžete vytisknout. Informace o příručce Příručka k produktu Handycam Obrázky použité v této příručce Příručka k produktu Handycam pro účely vysvětlení byly pořízeny digitálním fotoaparátem, a proto se jejich vzhled může lišit od obrázků a indikátorů, které se skutečně zobrazují na videokameře. V této příručce Příručka k produktu Handycam se vnitřní pevný disk videokamery a paměťová karta Memory Stick PRO Duo označují termínem záznamové médium. Memory Stick PRO Duo a Memory Stick PRO-HG Duo se v této příručce označují termínem Memory Stick PRO Duo. Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

3 Obsah Použití příručky Příručka k produktu Handycam Rychlé vyhledávání informací Užitečné postupy nahrávání Součásti a ovládací prvky Indikátory na obrazovce Použití nabídek Změna nastavení pomocí MENU Použití OPTION MENU Seznamy nabídek Přečtěte si před zahájením práce s videokamerou Začínáme Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času Změna nastavení jazyka Záznam/přehrávání Pět rad pro úspěšné natáčení Nahrávání Nahrávání videoklipů Pořizování fotografií Užitečné funkce pro nahrávání videoklipů a fotografií Funkce zoom Pořizování fotografií ve vysoké kvalitě při nahrávání videoklipů (Dual Rec) Nahrávání v zrcadlovém režimu Nahrávání rychlé akce zpomaleně (PLYN.POM.NAH) Získání informace o poloze (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE) Přehrávání na videokameře Přehrávání videoklipů Prohlížení fotografií Užitečné funkce pro přehrávání videoklipů a fotografií Vyhledávání požadovaných snímků podle data (Datový index) Vyhledávání scény podle polohy nahrávání (Index mapy) (HDR-TG5VE/TG7VE) Vyhledávání požadované scény pomocí označení (Index filmové cívky) Vyhledávání požadované scény podle tváře (Index tváří) Přehrávání výběru vašich videoklipů (Highlight Playback) Použití funkce zoom PŘEHR. u fotografií

4 Přehrávání série fotografií (Prezentace) Přehrávání snímků na televizoru Připojení televizoru pomocí [PRŮV.PŘIPOJ.TV] Připojení k televizoru s vysokým rozlišením Připojení k televizoru 16:9 (širokoúhlý) nebo 4: Použití BRAVIA Sync Úpravy Mazání videoklipů a fotografií Získání informace o poloze (HDR-TG5VE/TG7VE) Zachycení fotografie z videoklipu Kopírování videoklipů a fotografií z vnitřní paměti na kartu Memory Stick PRO Duo Kopírování videoklipů Kopírování fotografií Zabezpečení nahraných videoklipů a fotografií (Ochrana) Rozdělení videoklipu Použití seznamu pro přehrávání videoklipů Vytvoření seznamu pro přehrávání Přehrávání seznamu pro přehrávání Vytváření disku pomocí vypalovačky DVD Vytváření disku ve vysokém rozlišení (HD) pomocí vypalovačky DVD, atd. (připojení kabelem USB) Vytváření disku s obrazem ve standardním rozlišení (SD) pomocí rekordéru, apod. (připojení pomocí kabelu A/V) Využití záznamového média Výměna nahrávacího média Výběr záznamového média pro videoklipy Výběr záznamového média pro fotografie Vkládání Memory Stick PRO Duo Jak zabránit obnovení dat na vnitřní paměti Nastavení videokamery RUČNÍ NASTAVENÍ (Položky nastavení podmínek scény) NAST.SNÍMÁNÍ (Položky pro upravené snímání) NAST.NAHRÁVÁNÍ (Položky kvality obrazu v režimu nahrávání) NAST.FUNK.TVÁŘE (Položky pro nastavení funkce obličeje) NASTAV.PRO FOTO (Položky pro nahrávání fotografií) PŘEHRÁVÁNÍ (Položky přehrávání) STŘH (Položky úprav) NAS.PŘEHRÁVÁNÍ (Položky pro přizpůsobení displeje) DALŠÍ (Položky dalších nastavení)

5 SPRÁVA MÉDIA (Položky nahrávacího média) NAST.ZVUK./ZOBR (Položky nastavení zvuku a obrazovky) NASTAV.VÝSTUPU (Položky při připojení k televizoru) NAST.HOD/ JAZ (Položky nastavení hodin a jazyka) OBECNÁ NASTAV. (Jiné položky nastavení) Odstraňování problémů Odstraňování problémů Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátory Doplňující informace Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý dodaný modul akumulátoru Přibližná doba nahrávání videoklipů Odhadovaný počet uložitelných fotografií Použití videokamery v zahraničí Struktura souborů/adresářů na vnitřní paměti a kartě Memory Stick PRO Duo Údržba a bezpečnostní opatření O formátu AVCHD Informace o systému GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) O Memory Stick Informace o modulu akumulátoru InfoLITHIUM Informace o x.v.color Manipulace s videokamerou Rejstřík

6 Užitečné postupy nahrávání Kontrola golfového úderu Skvělý snímek na sjezdovce nebo na pláži PLYN.POM.NAH PLÁŽ SNÍH Zachycení fotografií během nahrávání videoklipu Automatické zachycení úsměvu (ÚSMĚV - ZÁVĚRKA) Dual Rec DETEKCE ÚSMĚVU ÚSMĚV - CITLIVOST ÚSMĚV - PRIORITA Dítě na jevišti ve světle reflektorů Květiny zblízka BODOVÝ REFL PORTRÉT OSTŘENÍ TELE MACRO Ohňostroj v celé své nádheře OHŇOSTROJ OSTŘENÍ Zaostření na psa po levé straně obrazovky OSTŘENÍ BOD.OSTŘENÍ BOD.MĚŘ./OSTŘ... 71

7 Součásti a ovládací prvky Čísla v závorkách ( ) jsou referenční stránky. Blesk Objektiv (objektiv Carl Zeiss) (17) Vestavěný mikrofon Obrazovka LCD/dotykový panel (10, 30) Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou LCD směřující ven. Této možnosti využijete zejména při přehrávání. Reproduktor Indikátor /CHG (napájení) Indikátor (Videoklip)/ (Fotografie) (22) Tlačítko START/STOP (25) Páčka zoomu (29, 41) Tlačítko PHOTO (27) Přepínač GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) (31) Tlačítko RESET Stisknutím RESET provedete inicializaci nastavení včetně nastavení hodin. Uvolňovací páčka BATT (akumulátor) Modul akumulátoru Slot Memory Stick Duo Indikátor přístupu (Vnitřní paměť, Memory Stick PRO Duo ) (66) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Konektor DC IN (18, 20) Konektor dálkového ovládání A/V (43) 7

8 Kryt USB adaptéru Háček řemínku na zápěstí Připevněte poutko řemínku (je součástí dodávky) a navlékněte smyčku na zápěstí, aby nedošlo k pádu a poškození videokamery. Závit stativu Připevněte stativ (prodává se samostatně) pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se samostatně: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). Konektor rozhraní Připojuje videokameru ke kolébce Handycam Station nebo k adaptéru pro koncovku USB. Připojením adaptéru koncovky USB lze k videokameře připojit USB kabel bez použití kolébky Handycam Station. Kabel USB adaptér s koncovkou USB Poznámky V závislosti na místě a čase použití videokamery, připojte USB adaptér terminálu buď k dlouhému nebo ke krátkému kabelu. Chraňte kabel a adaptér před nárazy a silným taháním. Mohlo by dojít k poškození. Připevněte víčko USB adaptéru k USB kabelu během přenosu v zavazadlech atd. 8 Kolébka Handycam Station Konektor rozhraní Připojte se ke konektoru rozhraní na vaší videokameře, když připojujete videokameru ke kolébce Handycam Station. Konektor A/V OUT (43, 63) Konektor HDMI OUT (44) Konektor DC IN (18) Konektor (USB) (62) HDR-TG7VE: pouze výstup Indikátory na obrazovce Vlevo nahoře Uprostřed Vpravo nahoře Dole

9 Vlevo nahoře Indikátor Význam Tlačítko MENU (11) Nahrávání se samospouští (83) Stav sledování cíle GPS (31) Tlačítko VAŠE POLOHA (51) Blesk (83), KOR.ČERV.OČÍ (84) REFER.ÚR.MIK nízká (76) VÝBĚR ŠÍŘKY (79) ZOOM MIKROFONU (76) 60 min Zbývající kapacita baterie Tlačítko návratu (11) Uprostřed Indikátor Význam [PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání (25) Velikost fotografie (83) Nastavení prezentace (42) Varování (108) Režim přehrávání (34) Vpravo nahoře Indikátor 0:00:00 [00min] Význam Kvalita obrazu při nahrávání (HD/SD) a režim nahrávání (FH/HQ/ SP/LP) (78) Média nahrávání/ přehrávání/úprav (65) Počitadlo (hodina/minuta/ sekunda) (34) Předpokládaná zbývající doba nahrávání (25) PROLÍNAČKA (69) Přibližný počet uložitelných fotografií a záznamová média (27) Indikátor 100/112 Význam Složka pro přehrávání (35) Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií (34) Dole Indikátor Význam [DETEKCE TVÁŘE] nastaveno na [VYP] (80) DETEKCE ÚSMĚVU (81) Ruční ostření (73) VÝBĚR SCÉNY (68) Vyvážení bílé (70) SteadyShot vyp (76) BOD.MĚŘ./OSTŘ. (71)/ BOD.MĚŘENÍ (71)/ EXPOZICE (72) TELE MACRO (74) X.V.COLOR (79) PŘEDSÁDKA (77) Tlačítko OPTION (12) Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ (33) Tlačítko prezentace (42) Název datového souboru (35) Zabezpečený snímek (56) Tlačítko Index (35) Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a mohou se lišit od aktuálního stavu. Některé indikátory se nezobrazí, v závislosti na typu videokamery. 9

10 Použití nabídek Vaše videokamera je vybavena funkcí MOJE MENU, kde lze uložit 6 nabídek, které nejčastěji používáte, a také funkcí MENU, kde se zobrazují všechny položky nabídky. MOJE MENU se zobrazuje jako výchozí. Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. Klepněte na (MENU). Zobrazí se obrazovka MOJE MENU. (MENU) K obrazovce MENU Položky MOJE MENU v režimu nahrávání se liší od položek v režimu přehrávání. Klepněte na položku nabídky, která se má měnit. Po změně nastavení klepněte na. Registrace vaší oblíbené nabídky MOJE MENU V kroku 3 se dotkněte [NAST. MÉHO MENU]. Dotkněte se [NAHRÁVÁNÍ] nebo [PŘEHRÁVÁNÍ]. Pokud chcete změnit položky v nabídce MOJE MENU(NAHRÁVÁNÍ), zvolte [NAHRÁVÁNÍ]. Pokud chcete změnit položky v nabídce MOJE MENU(PŘEHRÁVÁNÍ), zvolte [PŘEHRÁVÁNÍ]. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit. Dotkněte se položky, která se má zaregistrovat. Po zobrazení obrazovky MOJE MENU se dotkněte. Poznámky V každé položce MOJE MENU můžete zaregistrovat až 6 položek pro režim nahrávání a přehrávání. 10

11 Tipy Výchozí nastavení pro každé MOJE MENU jsou následující: MOJE MENU pro režim nahrávání [NAST. / ], [ REŽIM NAHR.], [ VELIK.OBR.], [NAS.MÉDIA - FOTO], [REŽIM BLESKU], [DETEKCE ÚSMĚVU] MOJE MENU pro režim přehrávání [ ODSTRANIT], [ ODSTRANIT], [NAST. / ], [PRŮŘEZ], [JAS LCD], [KOPÍROVAT FILM] Změna nastavení pomocí MENU Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. Klepněte na (MENU). Zobrazí se obrazovka MOJE MENU. Pokud byla obrazovka MENU před tím zobrazena, zobrazí se obrazovka MENU znovu. Pokračujte ke kroku 4. Klepněte na. Zobrazí se položky MENU. Kategorie K obrazovce MOJE MENU Klepněte na položku nabídky, která se má měnit. Posune se o 4 položky najednou Pohybuje se od kategorie ke kategorii Zobrazuje a Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání, nemusí být některé položky nabídky možné měnit. Vyšedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupná. Můžete se dotknout nebo a přetáhněte obrazovku, aby šlo rolovat seznamem nabídky. Po změně nastavení klepněte na. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na. Tipy V závislosti na změněných položkách nabídky, se vaše videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a nahrávání. 11

12 Použití OPTION MENU OPTION MENU se zobrazuje podobně jako na počítači místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu. Klepněte na (OPTION) (OPTION). Klepněte na požadovanou kartu položku, u které se má změnit nastavení. Položka nabídky Karta Po dokončení nastavení klepněte na. Poznámky Vyšedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupná. Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou záložku. (Jiná záložka nemusí být k dispozici.) Záložky a položky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/ přehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. 12

13 Seznamy nabídek Kategorie (RUČNÍ NASTAVENÍ) VÝBĚR SCÉNY 68 PROLÍNAČKA 69 VYVÁŽ.BÍLÉ 70 BOD.MĚŘ./OSTŘ. 71 BOD.MĚŘENÍ 71 BOD.OSTŘENÍ 72 EXPOZICE 72 OSTŘENÍ 73 TELE MACRO 74 PLYN.POM.NAH 30 Kategorie (NAST.SNÍMÁNÍ) DIGIT.ZOOM 75 VODICÍ MŘÍŽ. 75 STEADYSHOT 76 ZOOM MIKROFONU 76 REFER.ÚR.MIK 76 AUT.PROTISVĚTLO 77 AUT.POM.ZÁVĚR. 77 PŘEDSÁDKA 77 Kategorie (NAST.NAHRÁVÁNÍ) NAST. / 78 REŽIM NAHR. 78 X.V.COLOR 79 VÝBĚR ŠÍŘKY 79 Kategorie (NAST.FUNK.TVÁŘE) NAST.RÁMEČKŮ 80 DETEKCE TVÁŘE 80 DETEKCE ÚSMĚVU 81 ÚSMĚV - CITLIVOST 81 ÚSMĚV - PRIORITA 82 Kategorie (NASTAV.PRO FOTO) SAMOSPOUŠŤ 83 VELIK.OBR. 83 REŽIM BLESKU 83 ÚROV.BLESKU 84 KOR.ČERV.OČÍ 84 Č.SOUBORU 85 Kategorie (PŘEHRÁVÁNÍ) VISUAL INDEX 35 DATOVÝ INDEX 36 MAPA* 36 FILMOVÁ CÍVKA 38 TVÁŘE 39 PRŮŘEZ 40 SEZNAM 60 Kategorie (STŘH) ODSTRANIT 49 ODSTRANIT 49 OCHRANA 56 OCHRANA 56 ROZDĚLIT 58 ZACHYTIT FOTO 52 KOPÍROVAT FILM 53 KOPÍROVAT FOTO 54 UPRAVIT SEZNAM 59 Kategorie (NAS.PŘEHRÁVÁNÍ) NAST. / 88 DATOVÝ KÓD 88 Kategorie (DALŠÍ) VAŠE POLOHA* 51 PŘIPOJIT USB PŘIPOJIT USB 62 PŘIPOJIT USB 62 VYPÁLIT DISK Návod k použití PRŮV.PŘIPOJ.TV 43 VYPRÁZD.HUDBU** 41 STÁHNOUT HUDBU** 41 INFORM.O BATERII 91 Kategorie (SPRÁVA MÉDIA) NAS.MÉDIA - FILM 65 NAS.MÉDIA - FOTO 65 INFO O MÉDIU 92 FORMÁT.MÉDIUM 67, 93 OPRAVIT DATAB.O. 106,

14 Kategorie (NAST.ZVUK./ZOBR) HLASITOST 34 ZVUKY 94 JAS LCD 94 PODSVÍC.LCD 94 BARVA LCD 95 NAST.ZOBRAZENÍ 95 Kategorie (NASTAV.VÝSTUPU) TYP TV 96 KOMPONENTNÍ 97 ROZLIŠENÍ HDMI 97 VÝSTUP ZOBR. 98 Kategorie (NAST.HOD/ JAZ) NAST.HODIN 22 NAST.PÁSMA 99 AUT.NAST.HODIN* 99 AUT.NAST.PÁSMA* 100 LETNÍ ČAS 100 NAST.JAZYKA 100 Kategorie (OBECNÁ NASTAV.) REŽIM DEMO 101 KALIBRACE 124 AUT.VYPN. 101 OVLÁDÁNÍ HDMI 102 * HDR-TG5VE/TG7VE ** HDR-TG5E/TG5VE 14

15 Přečtěte si před zahájením práce s videokamerou Použití videokamery Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Obrazovka LCD Dodané součásti Čísla v závorkách ( ) představují dodané množství. Napájecí adaptér (1) Napájecí kabel (1) Kolébka Handycam Station (1) Komponentní A/V kabel (1) A/V připojovací kabel (1) USB kabel (dlouhý) (1) USB kabel (krátký) (1) Adaptér terminálu USB (1)/víčko adaptéru USB (1) Adaptér terminálu USB a víčko adaptéru USB jsou předem připevněny ke kabelu USB (krátký). Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH50 (1) Řemínek na zápěstí (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) PMB (software včetně PMB Guide ) Příručka k produktu Handycam (PDF) Návod k použití (1) Informace o paměťových médiích Memory Stick, které lze používat s videokamerou, naleznete na straně 65. Baterie/kryt Memory Stick Duo Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz Manipulace s videokamerou (str. 122). Pokud svítí nebo bliká kontrolka režimu (Videoklip) / (Fotografie) (str. 22) nebo indikátory přístupu (str. 66), neprovádějte žádné z následujících činností. V opačném případě může dojít k poškození záznamového média, ztrátě nahraných snímků nebo jiným problémům. Vysunutí Memory Stick PRO Duo z videokamery Odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru od videokamery Vystavení videokamery mechanickým úderům nebo otřesům Zavřete-li LCD panel, když je vaše videokamera připojena k jiným zařízením pomocí kabelu USB, mohou být nahrané snímky smazány. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí kabelu věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty. To může způsobit chybnou funkci videokamery. Odpojte napájecí adaptér z kolébky Handycam Station současným uchopením Handycam Station a konektoru napájení DC. 15

16 I když je videokamera vypnutá, funkce GPS funkuje, dokud je přepínač GPS nastaven na ON. Ujistěte se, že je přepínač GPS nastaven na OFF během vzlétání a přistávání letadla (HDR-TG5VE/TG7VE). Ujistěte se, že je vaše videokamera vypnutá, když ji vkládáte nebo vyjímáte z kolébky Handycam Station. Položky nabídky, panel LCD a objektiv Položka zobrazená v šedé barvě není za stávajících podmínek nahrávání či přehrávání k dispozici. Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání. Černé body Bílé, červené, modré nebo zelené body Pokud budou po delší dobu obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření, mohou se poškodit. Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. Změna nastavení jazyka Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit (str. 23). Nahrávání Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. Barevné televizní systémy se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat záznam na barevném televizoru, potřebujete televizor se systémem PAL. Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může představovat porušení autorských práv. Přehrávání snímků na jiných zařízeních Videokamera je kompatibilní s formátem MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Snímky nahrané touto videokamerou ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících zařízeních: Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, která nepodporují High Profile Zařízení, která nejsou kompatibilní s formátem AVCHD Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD Tato videokamera snímá záběry s vysokým rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD, které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry typu DVD, protože rekordéry/přehrávače DVD by mohly selhat ve vysunutí média a bez upozornění zmazat obsah média. Média DVD obsahující videoklipy ve formátu AVCHD lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech kompatibilních s technologií Blu-ray Disc a na jiných kompatibilních zařízeních. Ukládejte všechna nahraná obrazová data Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané snímky na externí média. Doporučujeme ukládat obrazová data na disk, jako je DVD-R, pomocí počítače (viz Návod k použití). Data můžete také ukládat pomocí videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD (str. 62). 16

17 Poznámky k akumulátoru a napájecímu adaptéru Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit modul akumulátoru nebo napájecí adaptér. MTF = Modulation Transfer Function. Číselná hodnota označuje množství světla přicházejícího ze snímaného objektu do objektivu. Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na LCD obrazovce zobrazí (str. 108). Je-li videokamera připojena k počítači Neformátujte média videokamery pomocí počítače. Může dojít k poškození videokamery. Poznámka k likvidaci/dalšímu prodeji Data nemusí být z média vymazána úplně, i když použijete funkci [ ODSTR.VŠE], [ ODSTR.VŠE], [ ODSTRANIT VŠE] nebo [FORMÁT.MÉDIUM] (str. 93) nebo média naformátujete. Při dalším prodeji videokamery doporučujeme použití funkce [ VYPRÁZDNIT] (str. 67), abyste zabránili obnovení svých dat. Při fyzické likvidaci videokamery se doporučuje zničit vlastní tělo přístroje. Pokud nelze nahrávat či přehrávat snímky, použijte funkci [FORMÁT. MÉDIUM] Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů, dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat. Nelze ukládat nebo nahrávat snímky. V takovém případě nejdříve uložte své snímky na externí médium (str. 62, viz rovněž Návod k použití) a poté použijte funkci [FORMÁT. MÉDIUM] (str. 93). Objektiv Carl Zeiss Videokamera je vybavena vysoce kvalitním objektivem značky Carl Zeiss, který byl vyvinut ve spolupráci německé společnosti Carl Zeiss a společnosti Sony Corporation. Systém nabízí obraz vynikající kvality. Využívá měřicí systém MTF pro videokamery a zajišťuje kvalitu typickou pro objektivy společnosti Carl Zeiss. 17

18 Začínáme Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru Konektor DC IN Konektor kabelu Indikátor /CHG (napájení) Napájecí adaptér Modul akumulátoru InfoLITHIUM NP-FH50 (str. 121) můžete dobíjet po připojení k videokameře. K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru InfoLITHIUM, než modul akumulátoru NP-FH50. 1 Připojte napájecí adaptér ke konektoru DC IN v kolébce Handycam Station. Ujistěte se, že značka na konektoru napájecího kabelu směřuje nahoru. 2 Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a do elektrické zásuvky. 3 Vypněte videokameru zavřením LCD obrazovky. 4 Vložte akumulátor. Otevřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. Vložte akumulátor po směru šipky zcela dovnitř, dokud nezapadne. Zavřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. 2 Napájecí kabel Modul akumulátoru K elektrické zásuvce 18

19 5 Umístěte videokameru do kolébky Handycam Station, jak je zobrazeno výše, a vložte Handycam Station bezpečně zcela dovnitř. Rozsvítí se indikátor /CHG (nabíjení) a dobíjení se spustí. Když indikátor /CHG (nabíjení) zhasne, je modul akumulátoru plně dobitý. Informace o době nahrávání a přehrávání naleznete na straně 112. Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru zbývající energie v horním levém rohu LCD obrazovky. Při vkládání videokamery do kolébky Handycam Station zavřete kryt konektoru DC IN. Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN současným uchopením kolébky Handycam Station a konektoru napájení DC. Doba nabíjení Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru. Modul akumulátoru Doba nabíjení NP-FH50 (je součástí dodávky) 135 Když je modul akumulátoru nabit při 25 C (doporučuje se 10 C až 30 C) Vyjmutí videokamery z kolébky Handycam Station Zavřete LCD panel, poté vyjměte videokameru z kolébky Handycam Station a přitom držte videokameru i kolébku Handycam Station. 19

20 Nabíjení modulu akumulátoru pouze pomocí napájecího adaptéru Zavřete LCD panel u vypnuté videokamery a připojte napájecí adaptér ke konektoru DC IN na vaší videokameře. Vyjmutí modulu akumulátoru Vypněte vaší videokameru a otevřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a potom vyjměte modul akumulátoru (). Dbejte na to, aby modul akumulátoru nespadl na zem. Konektor DC IN Otevřete kryt konektoru Konektor kabelu Se značkou spodní části Použití elektrické zásuvky jako zdroje napájení Proveďte stejné připojení jako v případě Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru. Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen. Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí Modul akumulátoru lze nabíjet v jakékoliv zemi/oblasti pomocí napájecího adaptéru dodaného spolu s videokamerou, kde se používá střídavý proud v rozmezí stř. 100 V V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor. Poznámky k modulu akumulátoru Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete LCD panel a ujistěte se, že indikátor (Videoklip)/ (Fotografie) (str. 22) nesvítí. Indikátor /CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností: Modul akumulátoru není připojen správně. Modul akumulátoru je poškozený. Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 5 sekund. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.], str. 101). 20

21 Poznámky k napájecímu adaptéru Pro použití napájecího adaptéru použijte nejbližší elektrickou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem. Nezkratujte zásuvku DC napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery. 21

22 Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času 1 Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. 2 Pomocí / vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a poté klepněte na [DALŠÍ]. Klepněte na tlačítko na obrazovce LCD. Pokud chcete opět nastavit datum a čas, stiskněte (MENU) [NAST.HODIN] (pod kategorií [NAST.HOD/ JAZ]). Pokud položka není na obrazovce, klepněte na /, dokud se položka nezobrazí. 3 Nastavte [LETNÍ ČAS], datum a čas a poté klepněte na. Hodiny se spustí. Pokud nastavíte [LETNÍ ČAS] na [ZAP], posunou se hodiny o 1 hodinu. (Videoklip): Nahrávání videoklipů (Fotografie): Pořizování fotografií 22

Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Záznam/přehrávání 21 4-170-096-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9.

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Záznam/přehrávání 21 4-170-096-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9. 4-170-096-11(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 21 Využití vaší videokamery 37 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digitální videokamera Příručka k produktu Handycam

Více

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-12(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 20 Správné používání videokamery 39 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digitální videokamera s vysokým rozlišením Příručka k produktu

Více

Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík

Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam DCR-PJ6E/SX22E 2012 Sony Corporation 4-437-567-11(1) Použití dokumentu Příručka k produktu Handycam V tomto dokumentu Příručka k produktu Handycam naleznete informace,

Více

Příručka k produktu Handycam

Příručka k produktu Handycam 3-287-847-22(1) Digitální videokamera Použití videokamery 8 Začínáme 12 Příručka k produktu Handycam DCR-SR210E/SR220E Nahrávání/přehrávání 22 Úpravy Využití nahrávacího média Nastavení videokamery 39

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík

Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-341-11(1) Jak používat dokument Příručka k produktu Handycam Příručka k produktu Handycam obsahuje podrobné informace o použití

Více

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Záznam/přehrávání 20 4-170-894-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Záznam/přehrávání 20 4-170-894-11(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9. 4-170-894-11(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 20 Správné používání videokamery 40 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digitální videokamera s vysokým rozlišením Příručka k produktu

Více

Příručka k produktu Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík

Příručka k produktu Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Obsah Užitečné postupy nahrávání Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-268-843-12(1) Použití příručky Příručka k produktu Handycam V této příručce Příručka k produktu Handycam najdete

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Příručka k produktu Handycam

Příručka k produktu Handycam 3-288-520-23(1) Digitální videokamera s pevným diskem Příručka k produktu Handycam HDR-TG1E/TG3E Použití videokamery 8 Začínáme 15 Nahrávání/ přehrávání 24 Úpravy 47 Využití média 61 Nastavení videokamery

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Příručka k produktu Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE

Příručka k produktu Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE 2009 Sony Corporation 4-131-951-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík

Příručka k produktu Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Obsah Využijte užitečné funkce Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-12(1) Jak používat dokument Příručka k produktu Handycam Příručka k produktu Handycam obsahuje podrobné

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Příručka k produktu Handycam

Příručka k produktu Handycam 3-286-672-21(1) Digitální videokamera Použití videokamery 8 Začínáme 12 Příručka k produktu Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Nahrávání/přehrávání 22 Úpravy Využití nahrávacího

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Čtěte jako první VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ. Napájecí adaptér. Modul akumulátoru. Poznámka k napájecímu kabelu.

Čtěte jako první VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ. Napájecí adaptér. Modul akumulátoru. Poznámka k napájecímu kabelu. Čtěte jako první CZ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a ponechejte si ji pro budoucí potřebu. VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo

Více

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Záznam/přehrávání 21 4-170-536-12(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9. Začínáme 12. Správné používání videokamery

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Záznam/přehrávání 21 4-170-536-12(1) 2010 Sony Corporation. Obsah 9. Začínáme 12. Správné používání videokamery 4-170-536-12(1) Obsah 9 Začínáme 12 Záznam/přehrávání 21 Správné používání videokamery 44 HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digitální videokamera s vysokým rozlišením Příručka k produktu Handycam Ukládání

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Příručka k produktu Handycam

Příručka k produktu Handycam 3-210-376-61(1) Digitální videokamera s pevným diskem Použití videokamery 10 Začínáme 16 Příručka k produktu Handycam HDR-SR5E/SR7E/SR8E Nahrávání/přehrávání 24 Úpravy 48 Využití nahrávacího média 60 Nastavení

Více

Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH Obsah Hledat obraz Rejstřík

Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH Obsah Hledat obraz Rejstřík Klepněte zde Příručka k produktu Handycam NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-91(1) Jak používat dokument Příručka k produktu Handycam Příručka k produktu Handycam obsahuje podrobné informace

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-525-51(1) Digitální videokamera Začínáme 7 Návod k použití Nahrávání/ přehrávání 16 Použití nabídky 27 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopírování/Úpravy 43 Použití počítače 48 Odstraňování problémů 52 Doplňující

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Uživatelský manuál Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Vlastnosti DC 12V adaptér 1 video vstup a 1 video výstup ARM + DSP technologie kombinovaná s prvotřídní technologií komprese Podpora paměťové TF karty

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-665-183-51(1) Digitální videokamera Začínáme 8 Návod k použití Nahrávání/ přehrávání 20 Použití nabídky 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopírování/Úpravy 51 Použití počítače 59 Odstraňování problémů

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel 1. Obsah balení 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel Prestigio 2. Přísavný držák 6. Nabíjecí baterie 3. Autonabíječka 4. 3,6m napájecí kabel 2. Přehled zařízení 7. Stručný návod k obsluze

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu Návod na použití Vzhled a tlačítka Ovládání 1.) Vypnutí/zapnutí rekordéru Dlouze stiskněte tlačítko PLAY (zhruba po dobu 3 vteřin). Rozsvítí se červené světélko. Rekordér je zapnutý a je v pohotovostní

Více

CAR X30 GSD. kamera pro Váš automobil. G-senzor, externí GPS, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X30 GSD. kamera pro Váš automobil. G-senzor, externí GPS, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X30 GSD kamera pro Váš automobil G-senzor, externí GPS, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více