Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE"

Transkript

1 Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation (1) CZ

2 Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje informace, které vám umožní plné využití všech funkcí této videokamery. Kromě příručky Příručka k produktu Handycam si rovněž přečtěte příručku Návod k použití (samostatný materiál). Informace o použití videokamery připojené k počítači naleznete v příručce Návod k použití a PMB Guide, který slouží jako Help k dodanému softwaru PMB (Picture Motion Browser). Rychlé vyhledávání informací Klepnutím na odkaz na pravém okraji každé strany se přesunete na stranu odpovídající tomuto odkazu. Klepněte zde. Informace lze vyhledávat podle klíčového slova pomocí softwaru Adobe Reader. Tipy k použití softwaru Adobe Reader naleznete v Help k softwaru Adobe Reader. Příručku Příručka k produktu Handycam si můžete vytisknout. Informace o příručce Příručka k produktu Handycam Obrázky použité v této příručce Příručka k produktu Handycam pro účely vysvětlení byly pořízeny digitálním fotoaparátem, a proto se jejich vzhled může lišit od obrázků a indikátorů, které se skutečně zobrazují na videokameře. V této příručce Příručka k produktu Handycam se vnitřní pevný disk videokamery a paměťová karta Memory Stick PRO Duo označují termínem záznamové médium. Memory Stick PRO Duo a Memory Stick PRO-HG Duo se v této příručce označují termínem Memory Stick PRO Duo. Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

3 Obsah Použití příručky Příručka k produktu Handycam Rychlé vyhledávání informací Užitečné postupy nahrávání Součásti a ovládací prvky Indikátory na obrazovce Použití nabídek Změna nastavení pomocí MENU Použití OPTION MENU Seznamy nabídek Přečtěte si před zahájením práce s videokamerou Začínáme Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času Změna nastavení jazyka Záznam/přehrávání Pět rad pro úspěšné natáčení Nahrávání Nahrávání videoklipů Pořizování fotografií Užitečné funkce pro nahrávání videoklipů a fotografií Funkce zoom Pořizování fotografií ve vysoké kvalitě při nahrávání videoklipů (Dual Rec) Nahrávání v zrcadlovém režimu Nahrávání rychlé akce zpomaleně (PLYN.POM.NAH) Získání informace o poloze (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE) Přehrávání na videokameře Přehrávání videoklipů Prohlížení fotografií Užitečné funkce pro přehrávání videoklipů a fotografií Vyhledávání požadovaných snímků podle data (Datový index) Vyhledávání scény podle polohy nahrávání (Index mapy) (HDR-TG5VE/TG7VE) Vyhledávání požadované scény pomocí označení (Index filmové cívky) Vyhledávání požadované scény podle tváře (Index tváří) Přehrávání výběru vašich videoklipů (Highlight Playback) Použití funkce zoom PŘEHR. u fotografií

4 Přehrávání série fotografií (Prezentace) Přehrávání snímků na televizoru Připojení televizoru pomocí [PRŮV.PŘIPOJ.TV] Připojení k televizoru s vysokým rozlišením Připojení k televizoru 16:9 (širokoúhlý) nebo 4: Použití BRAVIA Sync Úpravy Mazání videoklipů a fotografií Získání informace o poloze (HDR-TG5VE/TG7VE) Zachycení fotografie z videoklipu Kopírování videoklipů a fotografií z vnitřní paměti na kartu Memory Stick PRO Duo Kopírování videoklipů Kopírování fotografií Zabezpečení nahraných videoklipů a fotografií (Ochrana) Rozdělení videoklipu Použití seznamu pro přehrávání videoklipů Vytvoření seznamu pro přehrávání Přehrávání seznamu pro přehrávání Vytváření disku pomocí vypalovačky DVD Vytváření disku ve vysokém rozlišení (HD) pomocí vypalovačky DVD, atd. (připojení kabelem USB) Vytváření disku s obrazem ve standardním rozlišení (SD) pomocí rekordéru, apod. (připojení pomocí kabelu A/V) Využití záznamového média Výměna nahrávacího média Výběr záznamového média pro videoklipy Výběr záznamového média pro fotografie Vkládání Memory Stick PRO Duo Jak zabránit obnovení dat na vnitřní paměti Nastavení videokamery RUČNÍ NASTAVENÍ (Položky nastavení podmínek scény) NAST.SNÍMÁNÍ (Položky pro upravené snímání) NAST.NAHRÁVÁNÍ (Položky kvality obrazu v režimu nahrávání) NAST.FUNK.TVÁŘE (Položky pro nastavení funkce obličeje) NASTAV.PRO FOTO (Položky pro nahrávání fotografií) PŘEHRÁVÁNÍ (Položky přehrávání) STŘH (Položky úprav) NAS.PŘEHRÁVÁNÍ (Položky pro přizpůsobení displeje) DALŠÍ (Položky dalších nastavení)

5 SPRÁVA MÉDIA (Položky nahrávacího média) NAST.ZVUK./ZOBR (Položky nastavení zvuku a obrazovky) NASTAV.VÝSTUPU (Položky při připojení k televizoru) NAST.HOD/ JAZ (Položky nastavení hodin a jazyka) OBECNÁ NASTAV. (Jiné položky nastavení) Odstraňování problémů Odstraňování problémů Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/výstražné indikátory Doplňující informace Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý dodaný modul akumulátoru Přibližná doba nahrávání videoklipů Odhadovaný počet uložitelných fotografií Použití videokamery v zahraničí Struktura souborů/adresářů na vnitřní paměti a kartě Memory Stick PRO Duo Údržba a bezpečnostní opatření O formátu AVCHD Informace o systému GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) O Memory Stick Informace o modulu akumulátoru InfoLITHIUM Informace o x.v.color Manipulace s videokamerou Rejstřík

6 Užitečné postupy nahrávání Kontrola golfového úderu Skvělý snímek na sjezdovce nebo na pláži PLYN.POM.NAH PLÁŽ SNÍH Zachycení fotografií během nahrávání videoklipu Automatické zachycení úsměvu (ÚSMĚV - ZÁVĚRKA) Dual Rec DETEKCE ÚSMĚVU ÚSMĚV - CITLIVOST ÚSMĚV - PRIORITA Dítě na jevišti ve světle reflektorů Květiny zblízka BODOVÝ REFL PORTRÉT OSTŘENÍ TELE MACRO Ohňostroj v celé své nádheře OHŇOSTROJ OSTŘENÍ Zaostření na psa po levé straně obrazovky OSTŘENÍ BOD.OSTŘENÍ BOD.MĚŘ./OSTŘ... 71

7 Součásti a ovládací prvky Čísla v závorkách ( ) jsou referenční stránky. Blesk Objektiv (objektiv Carl Zeiss) (17) Vestavěný mikrofon Obrazovka LCD/dotykový panel (10, 30) Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou LCD směřující ven. Této možnosti využijete zejména při přehrávání. Reproduktor Indikátor /CHG (napájení) Indikátor (Videoklip)/ (Fotografie) (22) Tlačítko START/STOP (25) Páčka zoomu (29, 41) Tlačítko PHOTO (27) Přepínač GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) (31) Tlačítko RESET Stisknutím RESET provedete inicializaci nastavení včetně nastavení hodin. Uvolňovací páčka BATT (akumulátor) Modul akumulátoru Slot Memory Stick Duo Indikátor přístupu (Vnitřní paměť, Memory Stick PRO Duo ) (66) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Konektor DC IN (18, 20) Konektor dálkového ovládání A/V (43) 7

8 Kryt USB adaptéru Háček řemínku na zápěstí Připevněte poutko řemínku (je součástí dodávky) a navlékněte smyčku na zápěstí, aby nedošlo k pádu a poškození videokamery. Závit stativu Připevněte stativ (prodává se samostatně) pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se samostatně: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). Konektor rozhraní Připojuje videokameru ke kolébce Handycam Station nebo k adaptéru pro koncovku USB. Připojením adaptéru koncovky USB lze k videokameře připojit USB kabel bez použití kolébky Handycam Station. Kabel USB adaptér s koncovkou USB Poznámky V závislosti na místě a čase použití videokamery, připojte USB adaptér terminálu buď k dlouhému nebo ke krátkému kabelu. Chraňte kabel a adaptér před nárazy a silným taháním. Mohlo by dojít k poškození. Připevněte víčko USB adaptéru k USB kabelu během přenosu v zavazadlech atd. 8 Kolébka Handycam Station Konektor rozhraní Připojte se ke konektoru rozhraní na vaší videokameře, když připojujete videokameru ke kolébce Handycam Station. Konektor A/V OUT (43, 63) Konektor HDMI OUT (44) Konektor DC IN (18) Konektor (USB) (62) HDR-TG7VE: pouze výstup Indikátory na obrazovce Vlevo nahoře Uprostřed Vpravo nahoře Dole

9 Vlevo nahoře Indikátor Význam Tlačítko MENU (11) Nahrávání se samospouští (83) Stav sledování cíle GPS (31) Tlačítko VAŠE POLOHA (51) Blesk (83), KOR.ČERV.OČÍ (84) REFER.ÚR.MIK nízká (76) VÝBĚR ŠÍŘKY (79) ZOOM MIKROFONU (76) 60 min Zbývající kapacita baterie Tlačítko návratu (11) Uprostřed Indikátor Význam [PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání (25) Velikost fotografie (83) Nastavení prezentace (42) Varování (108) Režim přehrávání (34) Vpravo nahoře Indikátor 0:00:00 [00min] Význam Kvalita obrazu při nahrávání (HD/SD) a režim nahrávání (FH/HQ/ SP/LP) (78) Média nahrávání/ přehrávání/úprav (65) Počitadlo (hodina/minuta/ sekunda) (34) Předpokládaná zbývající doba nahrávání (25) PROLÍNAČKA (69) Přibližný počet uložitelných fotografií a záznamová média (27) Indikátor 100/112 Význam Složka pro přehrávání (35) Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií (34) Dole Indikátor Význam [DETEKCE TVÁŘE] nastaveno na [VYP] (80) DETEKCE ÚSMĚVU (81) Ruční ostření (73) VÝBĚR SCÉNY (68) Vyvážení bílé (70) SteadyShot vyp (76) BOD.MĚŘ./OSTŘ. (71)/ BOD.MĚŘENÍ (71)/ EXPOZICE (72) TELE MACRO (74) X.V.COLOR (79) PŘEDSÁDKA (77) Tlačítko OPTION (12) Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ (33) Tlačítko prezentace (42) Název datového souboru (35) Zabezpečený snímek (56) Tlačítko Index (35) Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a mohou se lišit od aktuálního stavu. Některé indikátory se nezobrazí, v závislosti na typu videokamery. 9

10 Použití nabídek Vaše videokamera je vybavena funkcí MOJE MENU, kde lze uložit 6 nabídek, které nejčastěji používáte, a také funkcí MENU, kde se zobrazují všechny položky nabídky. MOJE MENU se zobrazuje jako výchozí. Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. Klepněte na (MENU). Zobrazí se obrazovka MOJE MENU. (MENU) K obrazovce MENU Položky MOJE MENU v režimu nahrávání se liší od položek v režimu přehrávání. Klepněte na položku nabídky, která se má měnit. Po změně nastavení klepněte na. Registrace vaší oblíbené nabídky MOJE MENU V kroku 3 se dotkněte [NAST. MÉHO MENU]. Dotkněte se [NAHRÁVÁNÍ] nebo [PŘEHRÁVÁNÍ]. Pokud chcete změnit položky v nabídce MOJE MENU(NAHRÁVÁNÍ), zvolte [NAHRÁVÁNÍ]. Pokud chcete změnit položky v nabídce MOJE MENU(PŘEHRÁVÁNÍ), zvolte [PŘEHRÁVÁNÍ]. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit. Dotkněte se položky, která se má zaregistrovat. Po zobrazení obrazovky MOJE MENU se dotkněte. Poznámky V každé položce MOJE MENU můžete zaregistrovat až 6 položek pro režim nahrávání a přehrávání. 10

11 Tipy Výchozí nastavení pro každé MOJE MENU jsou následující: MOJE MENU pro režim nahrávání [NAST. / ], [ REŽIM NAHR.], [ VELIK.OBR.], [NAS.MÉDIA - FOTO], [REŽIM BLESKU], [DETEKCE ÚSMĚVU] MOJE MENU pro režim přehrávání [ ODSTRANIT], [ ODSTRANIT], [NAST. / ], [PRŮŘEZ], [JAS LCD], [KOPÍROVAT FILM] Změna nastavení pomocí MENU Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. Klepněte na (MENU). Zobrazí se obrazovka MOJE MENU. Pokud byla obrazovka MENU před tím zobrazena, zobrazí se obrazovka MENU znovu. Pokračujte ke kroku 4. Klepněte na. Zobrazí se položky MENU. Kategorie K obrazovce MOJE MENU Klepněte na položku nabídky, která se má měnit. Posune se o 4 položky najednou Pohybuje se od kategorie ke kategorii Zobrazuje a Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání, nemusí být některé položky nabídky možné měnit. Vyšedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupná. Můžete se dotknout nebo a přetáhněte obrazovku, aby šlo rolovat seznamem nabídky. Po změně nastavení klepněte na. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na. Tipy V závislosti na změněných položkách nabídky, se vaše videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a nahrávání. 11

12 Použití OPTION MENU OPTION MENU se zobrazuje podobně jako na počítači místní nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu. Klepněte na (OPTION) (OPTION). Klepněte na požadovanou kartu položku, u které se má změnit nastavení. Položka nabídky Karta Po dokončení nastavení klepněte na. Poznámky Vyšedlé položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupná. Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou záložku. (Jiná záložka nemusí být k dispozici.) Záložky a položky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/ přehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. 12

13 Seznamy nabídek Kategorie (RUČNÍ NASTAVENÍ) VÝBĚR SCÉNY 68 PROLÍNAČKA 69 VYVÁŽ.BÍLÉ 70 BOD.MĚŘ./OSTŘ. 71 BOD.MĚŘENÍ 71 BOD.OSTŘENÍ 72 EXPOZICE 72 OSTŘENÍ 73 TELE MACRO 74 PLYN.POM.NAH 30 Kategorie (NAST.SNÍMÁNÍ) DIGIT.ZOOM 75 VODICÍ MŘÍŽ. 75 STEADYSHOT 76 ZOOM MIKROFONU 76 REFER.ÚR.MIK 76 AUT.PROTISVĚTLO 77 AUT.POM.ZÁVĚR. 77 PŘEDSÁDKA 77 Kategorie (NAST.NAHRÁVÁNÍ) NAST. / 78 REŽIM NAHR. 78 X.V.COLOR 79 VÝBĚR ŠÍŘKY 79 Kategorie (NAST.FUNK.TVÁŘE) NAST.RÁMEČKŮ 80 DETEKCE TVÁŘE 80 DETEKCE ÚSMĚVU 81 ÚSMĚV - CITLIVOST 81 ÚSMĚV - PRIORITA 82 Kategorie (NASTAV.PRO FOTO) SAMOSPOUŠŤ 83 VELIK.OBR. 83 REŽIM BLESKU 83 ÚROV.BLESKU 84 KOR.ČERV.OČÍ 84 Č.SOUBORU 85 Kategorie (PŘEHRÁVÁNÍ) VISUAL INDEX 35 DATOVÝ INDEX 36 MAPA* 36 FILMOVÁ CÍVKA 38 TVÁŘE 39 PRŮŘEZ 40 SEZNAM 60 Kategorie (STŘH) ODSTRANIT 49 ODSTRANIT 49 OCHRANA 56 OCHRANA 56 ROZDĚLIT 58 ZACHYTIT FOTO 52 KOPÍROVAT FILM 53 KOPÍROVAT FOTO 54 UPRAVIT SEZNAM 59 Kategorie (NAS.PŘEHRÁVÁNÍ) NAST. / 88 DATOVÝ KÓD 88 Kategorie (DALŠÍ) VAŠE POLOHA* 51 PŘIPOJIT USB PŘIPOJIT USB 62 PŘIPOJIT USB 62 VYPÁLIT DISK Návod k použití PRŮV.PŘIPOJ.TV 43 VYPRÁZD.HUDBU** 41 STÁHNOUT HUDBU** 41 INFORM.O BATERII 91 Kategorie (SPRÁVA MÉDIA) NAS.MÉDIA - FILM 65 NAS.MÉDIA - FOTO 65 INFO O MÉDIU 92 FORMÁT.MÉDIUM 67, 93 OPRAVIT DATAB.O. 106,

14 Kategorie (NAST.ZVUK./ZOBR) HLASITOST 34 ZVUKY 94 JAS LCD 94 PODSVÍC.LCD 94 BARVA LCD 95 NAST.ZOBRAZENÍ 95 Kategorie (NASTAV.VÝSTUPU) TYP TV 96 KOMPONENTNÍ 97 ROZLIŠENÍ HDMI 97 VÝSTUP ZOBR. 98 Kategorie (NAST.HOD/ JAZ) NAST.HODIN 22 NAST.PÁSMA 99 AUT.NAST.HODIN* 99 AUT.NAST.PÁSMA* 100 LETNÍ ČAS 100 NAST.JAZYKA 100 Kategorie (OBECNÁ NASTAV.) REŽIM DEMO 101 KALIBRACE 124 AUT.VYPN. 101 OVLÁDÁNÍ HDMI 102 * HDR-TG5VE/TG7VE ** HDR-TG5E/TG5VE 14

15 Přečtěte si před zahájením práce s videokamerou Použití videokamery Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Obrazovka LCD Dodané součásti Čísla v závorkách ( ) představují dodané množství. Napájecí adaptér (1) Napájecí kabel (1) Kolébka Handycam Station (1) Komponentní A/V kabel (1) A/V připojovací kabel (1) USB kabel (dlouhý) (1) USB kabel (krátký) (1) Adaptér terminálu USB (1)/víčko adaptéru USB (1) Adaptér terminálu USB a víčko adaptéru USB jsou předem připevněny ke kabelu USB (krátký). Dobíjecí modul akumulátoru NP-FH50 (1) Řemínek na zápěstí (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) PMB (software včetně PMB Guide ) Příručka k produktu Handycam (PDF) Návod k použití (1) Informace o paměťových médiích Memory Stick, které lze používat s videokamerou, naleznete na straně 65. Baterie/kryt Memory Stick Duo Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz Manipulace s videokamerou (str. 122). Pokud svítí nebo bliká kontrolka režimu (Videoklip) / (Fotografie) (str. 22) nebo indikátory přístupu (str. 66), neprovádějte žádné z následujících činností. V opačném případě může dojít k poškození záznamového média, ztrátě nahraných snímků nebo jiným problémům. Vysunutí Memory Stick PRO Duo z videokamery Odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru od videokamery Vystavení videokamery mechanickým úderům nebo otřesům Zavřete-li LCD panel, když je vaše videokamera připojena k jiným zařízením pomocí kabelu USB, mohou být nahrané snímky smazány. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí kabelu věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty. To může způsobit chybnou funkci videokamery. Odpojte napájecí adaptér z kolébky Handycam Station současným uchopením Handycam Station a konektoru napájení DC. 15

16 I když je videokamera vypnutá, funkce GPS funkuje, dokud je přepínač GPS nastaven na ON. Ujistěte se, že je přepínač GPS nastaven na OFF během vzlétání a přistávání letadla (HDR-TG5VE/TG7VE). Ujistěte se, že je vaše videokamera vypnutá, když ji vkládáte nebo vyjímáte z kolébky Handycam Station. Položky nabídky, panel LCD a objektiv Položka zobrazená v šedé barvě není za stávajících podmínek nahrávání či přehrávání k dispozici. Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem výrobního procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání. Černé body Bílé, červené, modré nebo zelené body Pokud budou po delší dobu obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření, mohou se poškodit. Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. Změna nastavení jazyka Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji zobrazují v každém místním jazyce pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk před použitím videokamery změnit (str. 23). Nahrávání Před zahájením nahrávání otestujte funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk nahráván bez problémů. Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání neproběhlo následkem selhání videokamery, záznamového média apod. Barevné televizní systémy se v jednotlivých zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat záznam na barevném televizoru, potřebujete televizor se systémem PAL. Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné materiály mohou podléhat autorským právům. Nepovolené kopírování takových materiálů může představovat porušení autorských práv. Přehrávání snímků na jiných zařízeních Videokamera je kompatibilní s formátem MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pro nahrávání ve vysokém rozlišení (HD). Snímky nahrané touto videokamerou ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat na následujících zařízeních: Jiná zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, která nepodporují High Profile Zařízení, která nejsou kompatibilní s formátem AVCHD Disky nahrané ve vysokém rozlišení HD Tato videokamera snímá záběry s vysokým rozlišením ve formátu AVCHD. Médium DVD, které obsahuje videoklip ve formátu AVCHD nepoužívejte s přehrávači nebo rekordéry typu DVD, protože rekordéry/přehrávače DVD by mohly selhat ve vysunutí média a bez upozornění zmazat obsah média. Média DVD obsahující videoklipy ve formátu AVCHD lze přehrávat na přehrávačích a rekordérech kompatibilních s technologií Blu-ray Disc a na jiných kompatibilních zařízeních. Ukládejte všechna nahraná obrazová data Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané snímky na externí média. Doporučujeme ukládat obrazová data na disk, jako je DVD-R, pomocí počítače (viz Návod k použití). Data můžete také ukládat pomocí videorekordéru nebo rekordéru DVD/HDD (str. 62). 16

17 Poznámky k akumulátoru a napájecímu adaptéru Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit modul akumulátoru nebo napájecí adaptér. MTF = Modulation Transfer Function. Číselná hodnota označuje množství světla přicházejícího ze snímaného objektu do objektivu. Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na LCD obrazovce zobrazí (str. 108). Je-li videokamera připojena k počítači Neformátujte média videokamery pomocí počítače. Může dojít k poškození videokamery. Poznámka k likvidaci/dalšímu prodeji Data nemusí být z média vymazána úplně, i když použijete funkci [ ODSTR.VŠE], [ ODSTR.VŠE], [ ODSTRANIT VŠE] nebo [FORMÁT.MÉDIUM] (str. 93) nebo média naformátujete. Při dalším prodeji videokamery doporučujeme použití funkce [ VYPRÁZDNIT] (str. 67), abyste zabránili obnovení svých dat. Při fyzické likvidaci videokamery se doporučuje zničit vlastní tělo přístroje. Pokud nelze nahrávat či přehrávat snímky, použijte funkci [FORMÁT. MÉDIUM] Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů, dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat. Nelze ukládat nebo nahrávat snímky. V takovém případě nejdříve uložte své snímky na externí médium (str. 62, viz rovněž Návod k použití) a poté použijte funkci [FORMÁT. MÉDIUM] (str. 93). Objektiv Carl Zeiss Videokamera je vybavena vysoce kvalitním objektivem značky Carl Zeiss, který byl vyvinut ve spolupráci německé společnosti Carl Zeiss a společnosti Sony Corporation. Systém nabízí obraz vynikající kvality. Využívá měřicí systém MTF pro videokamery a zajišťuje kvalitu typickou pro objektivy společnosti Carl Zeiss. 17

18 Začínáme Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru Konektor DC IN Konektor kabelu Indikátor /CHG (napájení) Napájecí adaptér Modul akumulátoru InfoLITHIUM NP-FH50 (str. 121) můžete dobíjet po připojení k videokameře. K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru InfoLITHIUM, než modul akumulátoru NP-FH50. 1 Připojte napájecí adaptér ke konektoru DC IN v kolébce Handycam Station. Ujistěte se, že značka na konektoru napájecího kabelu směřuje nahoru. 2 Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a do elektrické zásuvky. 3 Vypněte videokameru zavřením LCD obrazovky. 4 Vložte akumulátor. Otevřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. Vložte akumulátor po směru šipky zcela dovnitř, dokud nezapadne. Zavřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. 2 Napájecí kabel Modul akumulátoru K elektrické zásuvce 18

19 5 Umístěte videokameru do kolébky Handycam Station, jak je zobrazeno výše, a vložte Handycam Station bezpečně zcela dovnitř. Rozsvítí se indikátor /CHG (nabíjení) a dobíjení se spustí. Když indikátor /CHG (nabíjení) zhasne, je modul akumulátoru plně dobitý. Informace o době nahrávání a přehrávání naleznete na straně 112. Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru zbývající energie v horním levém rohu LCD obrazovky. Při vkládání videokamery do kolébky Handycam Station zavřete kryt konektoru DC IN. Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN současným uchopením kolébky Handycam Station a konektoru napájení DC. Doba nabíjení Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru. Modul akumulátoru Doba nabíjení NP-FH50 (je součástí dodávky) 135 Když je modul akumulátoru nabit při 25 C (doporučuje se 10 C až 30 C) Vyjmutí videokamery z kolébky Handycam Station Zavřete LCD panel, poté vyjměte videokameru z kolébky Handycam Station a přitom držte videokameru i kolébku Handycam Station. 19

20 Nabíjení modulu akumulátoru pouze pomocí napájecího adaptéru Zavřete LCD panel u vypnuté videokamery a připojte napájecí adaptér ke konektoru DC IN na vaší videokameře. Vyjmutí modulu akumulátoru Vypněte vaší videokameru a otevřete kryt akumulátoru/memory Stick Duo. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a potom vyjměte modul akumulátoru (). Dbejte na to, aby modul akumulátoru nespadl na zem. Konektor DC IN Otevřete kryt konektoru Konektor kabelu Se značkou spodní části Použití elektrické zásuvky jako zdroje napájení Proveďte stejné připojení jako v případě Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru. Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen. Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí Modul akumulátoru lze nabíjet v jakékoliv zemi/oblasti pomocí napájecího adaptéru dodaného spolu s videokamerou, kde se používá střídavý proud v rozmezí stř. 100 V V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor. Poznámky k modulu akumulátoru Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete LCD panel a ujistěte se, že indikátor (Videoklip)/ (Fotografie) (str. 22) nesvítí. Indikátor /CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností: Modul akumulátoru není připojen správně. Modul akumulátoru je poškozený. Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 5 sekund. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.], str. 101). 20

21 Poznámky k napájecímu adaptéru Pro použití napájecího adaptéru použijte nejbližší elektrickou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem. Nezkratujte zásuvku DC napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery. 21

22 Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času 1 Otevřete LCD panel vaší videokamery. Kryt objektivu je otevřený a vaše videokamera je zapnutá. 2 Pomocí / vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a poté klepněte na [DALŠÍ]. Klepněte na tlačítko na obrazovce LCD. Pokud chcete opět nastavit datum a čas, stiskněte (MENU) [NAST.HODIN] (pod kategorií [NAST.HOD/ JAZ]). Pokud položka není na obrazovce, klepněte na /, dokud se položka nezobrazí. 3 Nastavte [LETNÍ ČAS], datum a čas a poté klepněte na. Hodiny se spustí. Pokud nastavíte [LETNÍ ČAS] na [ZAP], posunou se hodiny o 1 hodinu. (Videoklip): Nahrávání videoklipů (Fotografie): Pořizování fotografií 22

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-044A Obsah Návod k obsluze pro začátečníky 5 Nabíjení 5 Záznam 5 Přehrávání 5 Tipy pro natáčení 5 Prázdniny/vánoce 6 Svatba 7 Cestování 8

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více