TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2010 Číslo 3 Ročník XX Zima je za námi a Buškův hamr v novém ročním období opět otevře své brány návštěvníkům. Plný provoz bude oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 30. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně Od poloviny května bude na hamru zahájen plný provoz, sezónu otevře tradiční pálení čarodějnic kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční vždy v 16 hodin). První akcí roku 2010 bude stejně jako vloni a předloni pálení čarodějnic. Máme radost z toho, že Filipojakubskou noc u nás tráví hodně rodičů s dětmi a večer pak přijdou dospělí posedět pod májkou. Program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou opět odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová, které také prozradily, že se pro letošní sezónu pro hamr opět připravuje celá řada kulturních a společenských akcí. V tuto chvíli můžeme jmenovat například červnový Dětský den s kostýmovanou prohlídkou zdarma či druhý ročník úspěšných Kovářských dnů s přehlídkou tradičních řemesel. Těšíme se na všechny naše návštěvníky, kteří k nám zavítají za unikátní technickou podívanou, i na ty, jež láká příjemné posezení či kulturní zážitek uprostřed přírody. Chtěly bychom také poděkovat Městu Trhové Sviny za vstřícný přístup při přípravě nové turistické sezóny. Město Trhové Sviny se stalo vlastníkem Buškova hamru vloni v červenci, věříme proto, že naše spolupráce bude díky této zásadní změně ještě užší a obecně přínosnější pro zachování a rozvoj této krásné památky. Také bychom chtěly upozornit, že všechny podstatné a aktuální informace najdete na našem webu uzavřely provozovatelky. V. Heidinger Foto: Z loňských Čarodějnic na Buškově hamru. Maškarní karneval Je skoro již tradicí, že poslední čtvrtletní odpoledne před prázdninami patří dětem. Tentokrát se všechny sešly 18. února v restauraci Na Vráži, aby si užily tance, soutěží a radosti z vyhraných cen. O zábavu se postaraly Monika a Pavla. Ty přichystaly pro děti zajímavá klání i soutěž o nejlepší masky. A že bylo z čeho vybírat! Aby děti nabraly dech, zpestřilo odpoledne i vystoupení baletního souboru ze ZUŠ, pod vedením p. uč. Korbelové a kroužku aerobicu ze ZŠ T. Sviny, který vede Bára Jezlová. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Hanzalovi za bezplatné zapůjčení sálu, všem sponzorům z našeho města, kteří velmi ochotně přispěli drobnými cenami, a také rodičům, kteří se postarali dětem o zajímavé masky a strávili s námi snad pro všechny zábavné odpoledne. Vychovatelky ŠD ZŠ Trhové Sviny Zápis prvňáčků - dětí je více než vloni Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2010/11 se uskutečnil ve dnech 22. a 23. ledna K zápisu se dostavilo celkem 92 dětí (49 chlapců a 43 dívek). Je to o 25 dětí více než v roce Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu podle vlastního výběru. Z naší spádové oblasti bylo zapsáno 80 dětí, o zapsání požádali rodiče 12 dětí z jiné spádové oblasti. Všem těmto žádostem ředitel školy vyhověl. O odklad školní docházky požádali rodiče 19 žáků. O odkladu rozhoduje ředitel na základě vyjádření odborníků (lékařů a pracovníků pedagogicko- psychologických poraden). Letos mimořádně zažádali rodiče dvou dívek o předběžné zapsání. Ze současných výsledků zápisu vyplývá, že v září budou otevřeny pravděpodobně tři třídy pro žáky 1. ročníku. Mgr. J. Veselá, ZŠ Trhové Sviny 1

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Usnesení RM 42/2010 Rada města schválila předloženou nabídku na pojištění majetku města Trhové Sviny od České pojišťovny a.s. a souhlasí s podepsáním smlouvy o pojištění majetku města s účinností od Usnesení RM 43/2010 Rada města schválila spolufinancování projektu Vybavení zahrad MŠ Trhové Sviny v rámci GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, opatření 2. Usnesení RM 44/2010 Rada města schválila spolufinancování projektu Výměna oken MŠ Beruška Trhové Sviny v rámci GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, opatření 1. *** Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 1. března 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Usnesení ZM č. 1/2010 Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na hospodářský rok pro- Trhové Sviny -!!! viz tabulka!!! INFORMACE Z RADNICE Usnesení ZM č. 2/2010 Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (zák. 128/2000 Sb., 12, odst. 2) s platností od Usnesení ZM č. 3/2010 Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozpočtový rok 2010 na částečnou úhradu nákladů spojených s činností LSPP v Trhových Svinech, kterou město uzavře s Jihočeským krajem. Usnesení ZM č. 4/2010 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20/2009: Změny v příjmech o celkovou částku Kč.2 871,10 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč 2 871,10 Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010: Změny v příjmech o celkovou částku Kč Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010: Změny v příjmech o celkovou částku Kč Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč Kč Usnesení ZM č. 5/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Tělovýchovné jednotě SPAR- TAK Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 6/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Mateřskému centru - Človíček NEBOJSA o.s., Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 7/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Domečku středisku pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské. Usnesení ZM č. 8/2010 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vyjádření k prodejní ceně pozemků. Usnesení ZM č. 9/2010 Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor pro část obce Rankov ve složení: Jana Nováková, bytem Rankov 18, Trhové Sviny; Ing. Václav Bílek, bytem Rankov 6, Trhové Sviny, Jaroslav Jandora, bytem Rankov 3, Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 10/2010 Zastupitelstvo města zvolilo předsedu osadního výboru pro část obce Rankov paní Janu Novákovou, bytem Rankov 18, Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 11/2010 Zastupitelstvo města schválilo finanční podíl Města Trhové Sviny ve výši Kč (20% podíl ) v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací Trhové Sviny na rok Kraj podpoří dobrovolné hasiče grantem a dotací Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 10%. JČK INFORMUJE 2 Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí návrh Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí Jihočeského kraje. Obce, které se svou žádostí uspějí, mohou získat část s alokovaných 7,7 milionu korun. Grantový program bude ještě schvalovat zastupitelstvo Jihočeského kraje. Záměrem Grantového programu je zlepšení protipožární ochrany na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem je zlepšit úroveň materiálnětechnického vybavení jednotek SDH a zkvalitnit technický stav požárních zbrojnic. Grant je určen výhradně na realizaci projektů na pořízení mobilní požární techniky, nákup věcných prostředků požární ochrany a opravu mobilní a přenosné zásahové techniky jednotek SDH, dále na modernizaci, rekonstrukci, technické zhodnocení, opravy a údržbu stávajících požárních zbrojnic. Grant se poskytuje výhradně obcím zřizovatelům jednotek SDH obcí. Grant není určen na krytí nákladů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Vyčleněná částka 7,7 milionu korun bude rozdělena na investiční a nein-

3 vestiční část. Na investiční projekty bude rozděleno 2,9 milionu korun na neinvestiční projekty 4,8 milionu. Žadatelé se na realizaci úspěšného projektu musí spolupodílet minimálně 30 % z celkové ceny. Při vyhodnocení grantu bude přihlédnuto k účelnosti, současnému stavu materiálně-technického vybavení, aktivitě jednotky, podílu obce na financování požární ochrany dobrovolná část z vlastního rozpočtu obce. Zvláštní pozornost bude věnována projektům na pořízení nových cisternových automobilních stříkaček. Dále bude zohledněna ivýše poskytnutých příspěvků z Grantového programu na vybavení jednotky SDH obce v minulých letech. Žádosti do Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje mohou obce podávat od 17. března do 16. dubna do 14 hodin. Kromě 7,7 milionu korun ze zmiňovaného grantového programu Jihočeský kraj mezi dobrovolné hasiče letos rozdělí ještě 6 milionů korun neinvestiční dotace, kterou ze svých prostředků poskytuje Jihočeský kraj. Podle zákona o požární ochraně hradí kraj náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. K. Koželuhová, Jihočeský kraj Co vlastně dělá náš senátor? Vážení občané senátního volebního obvodu č. 10, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko, dovolte mi, abych se na vás tímto prostřednictvím obrátil se zprávou Co dělá váš senátor. Ze zákona je hlavní prací senátora hlasovat o zákonech. Všechna moje hlasování o jednotlivých zákonech můžete nalézt na Zákony, které parlament v loňském roce schválil, a které vyšly ve Sbírce zákonů, měly na výšku neuvěřitelných 48 centimetrů!!! Sebekriticky říkám: je to strašné, ale nedokážu to ovlivnit, i když někdy hlasuji proti. Vrátil bych se krátkým vysvětlením k jednomu důležitému hlasování v loňském roce. Při schvalování Lisabonské smlouvy jsem hlasoval ne a byl jsem jedním ze 17 ti senátorů, kteří Lisabonskou smlouvu dali k Ústavnímu soudu. Cítím nutnost vám zdůraznit, že můj nesouhlas s Lisabonskou smlouvou nebyl nesouhlas s Evropskou unií. Moje ne bylo výrazem nesouhlasu se skutečností, že v referendech odmítnutý téměř totožný text Ústavy pro Evropu byl dán znovu k odsouhlasení členským státům, ale již bez referend. A v jediné zemi, kde referendum muselo proběhnout, bylo opakováno, aby se dosáhlo kladného výsledku. Považuji Lisabonskou smlouvu, dříve Ústavu pro Evropu, za složitý a pro občany nečitelný právní text, spíše za manuál pro bruselské úředníky. Podle mého názoru Lisabonská smlouva jde proti zájmům Evropské unie a posiluje unijní byrokracii. Nakonec, stávkování bruselských úředníků za zvýšení platů v době krize ukázalo, jak málo cítí bruselská byrokracie se zbytkem Evropy. Jaro plné překvapení Chci Vám vyprávět historku, která se mi přihodila. Začaly jarní prázdniny, na návštěvu k nám přijela sestra s malými dětmi. Sestra bydlí v Praze a tak trocha toho čistého vzduchu a přírody přijde vhod. V plánu bylo co nejvíce pobytu venku, sněhu bylo stále dostatek. Slunce denně svítilo a tím pádem sněhová pokrývka mizela před očima, místo ní se objevovaly kupy psích exkrementů jaké překvapení! Naše procházky se měnily v slalomy s bojovým úkolem vyhni se a nešlápni Což vzhledem k věku dětí mé sestry 2 a 4 roky, byl nadlidský výkon Exkrementy se povalovaly všude na chodníku, na silnici, na trávnících Vše dovršil pád dvouletého synovce na NĚCO Z POLITIKY Za důležitější část své práce však považuji moji činnost v regionu. Mám-li sepsat regionální problematiku, kterou se zabývám podle množství stráveného času, pak je pořadí následující: - Spolupráce s obcemi a pomoc při řešení jejich problémů. Moje práce starosty Hluboké nad Vltavou (kde pracuji jako neuvolněný starosta, tedy neberu plat) mi umožňuje držet krok s obcemi a rozumět problémům, které mají. Využil jsem své zkušenosti z povodní 2002 a zapojil jsem se do pomoci několika obcím postižených povodněmi. Spolupracuji zejména s obcí Malovice, která na počet obyvatel měla nejvyšší škody (80 milionů korun škod na 640 obyvatel). Se střídavými úspěchy pomáhám vyřizovat ležáky na Pozemkovém fondu a na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokračuje program oprav drobné krajinné architektury, který jsem před několika lety inicioval, a na který pravidelně přispívá kraj i ČEZ. Pomáhám organizovat více-zdrojové financování pro výstavbu cyklostezek. Obce Planá a Homole uspěly s mojí asistencí při řešení dluhu Armádě ČR a bylo jim odpuštěno 6,5 mil. Kč, atd., atd. - Snažím se přispět k hledání rozumného řešení pro Šumavu, kde po několika letech prosazování bezzásahovosti a opakovaném varování starostů a hejtmanů vznikla kůrovcová kalamita/pandemie, která likviduje další šumavské lesy. Vážím si kontinuálního přístupu vedení Jihočeského kraje k Šumavě a jsem rád, že mohu s krajem na záchraně šumavských lesů spolupracovat. - Lanovka Nová Pec Hraničník je snad o krok blíže realizaci, když MŽP za ministra Mika poprvé začalo o této variantě jednat. Uvědomuji si však, že tento projekt má na ministerstvu i v NPŠ plno odpůrců a cesta k němu je komplikovaná. BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ 3 - Úsilí o zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově a boj s větrnými mlýny požadující jeho přemístění. Kauzy vymístění otáčivého hlediště i devastace Šumavy bezzásahovostí mají společnou podstatu: Úředníci ministerstva (ať již kultury či životního prostředí) si vymyslí nějaký program, který mají podpořen svými odbornými stanovisky: Otáčko, musí zmizet z prostoru před Bellarií, Šumavské lesy musí být ponechány samovolnému vývoji, resp. sežrány kůrovcem. Za těmito ministerskými nápady stojí nejen odborné, ale také ideologické a finanční zájmy jejich protagonistů. Aniž by svůj úřednický program projednali s volenými orgány obcí a krajů, neřku-li s veřejností, začnou svůj program ze všech sil prosazovat, argumentujíce odborností problematiky, které veřejnost buď nerozumí, či ke které se nemá právo vyjadřovat. Všimněme si, že v obou případech proti sobě stojí jednotně starostové a kraje (kraj) a proti nim aparát ministerstev (někteří památkáři či správa NPŠ). Byrokracie, či ještě hůře, úřednická zvůle. - Již několik let jsem předsedou dozorčí rady Komunitního Centra Romů (KOCERO) v Českém Krumlově, společnosti, která se zabývá vzděláváním romské mládeže. Přes KOCERO také zásobuji mladé romské fotbalisty staršími kopačkami a dresy. Vážení občané senátního volebního obvodu č. 10, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko, na závěr bych vám na tom to místě rád popřál mnoho úspěchů a radostí v osobním životě a nám všem pak mnoho energie a dobrých výsledků při řešení malých i velkých problémů našeho region. Váš T. Jirsa, senátor místo, které bylo oblíbeným psím záchodkem podotýkám, že se jednalo o chodník v blízkosti základní školy ruce i kolena měl špinavé od čeho asi?! Je pěkné mít psa, pes je příjemný společník, ale to, kde koná potřebu, sám neovlivní, od toho má pána, který by měl vybaven sáčkem, hromádku uklidit. (Nehledě na skutečnost, že i naše město je vybaveno odpadkovými koši na psí exkrementy a o sáčky je možné požádat ve sběrném dvoře.) Je jedno - je - li místo odlehlé, děti si místa her hledají všude. Poznatek získaný čím větší pes, tím bezohlednější pán! A to, že psí hromádka zapadá sněhem a není vidět, je dočasný klam! Jen se kolem sebe rozhlédněte, až začne sníh mizet a hlavně koukejte se pod nohy a dávejte pozor, do čeho šlapete!!!! R. Fischerová DiS.

4 Po letošní zimě, která se dlouho nechtěla vzdát své vlády, se obzvláště těšíme na příchod jara, na tento zázrak přírody, který se každoročně opakuje. Každý z nás má jistě nějakou oblíbenou trasu v blízkém okolí našeho města. Zde můžeme pozorovat probouzející se přírodu, která se bude každým dnem s přibývajícím teplem "načančávat" do krásy zeleně a květů. U rybníka či tůně můžeme vidět rosolovité chuchvalce vajíček skokana hnědého kumulující teplo a čekající na svůj čas. Někdo rád poslouchá třeba hlasy ptáků. Mohl by si koupit CD s jejich hlasy ( Hlas pro tento den ), naposlouchat si je a potom rozeznávat přímo v přírodě. V říši hmyzu bude zajímavé pozorování probouzejícího se mraveniště, které bývá přirovnáváno k lidskému společenství. Lesní mravenci vytvářejí typické kupy tvořené jehličím a drobnými klacíky. Jiné druhy budují mraveniště pod zemí, v listech či dutinách stromů. Mraveniště má vnitřní uspořádání, ve kterém se nacházejí zásobárny s potravou, chodbičky, komora s královnou a místo, kde se rodí noví mravenci. Lesní mravenci mají mraveniště s dominantní orientací směrem na jih. Umožňuje lepší nakládání s energií, lépe kumuluje teplo. Ve slunečném počasí vycházejí mravenci hromadně na povrch mraveniště, kde svá těla nahřívají na slunci a následně směřují do mraveniště, kde teplo vyzáří. Zvýší zde teplotu až o 10 stupňů Celsia. Mravenci ničí velké množství lesních škůdců, važme si jich. Kdybychom si poslechli mraveniště lékařskými sluchátky, uslyšeli bychom zajímavé zvuky, mezi kterými mohou být i zvukové projevy dělnic a královny. Také včely, ty neúnavné pracovnice, se dají na jaře do práce. Každý si JARNÍ ZAMYŠLENÍ může vybrat, co chce v přírodě pozorovat. Na výlet zkusme jít pěšky nebo jet na kole, abychom co nejvíce viděli a prožili. V této souvislosti mě napadá dávný výrok francouzského herce Fernandela: Dříve jsme cestovali někam, abychom něco viděli, dnes cestujeme tam, kde je možné zaparkovat. Závěrem bych vám chtěl připomenout básničku Jana Čarka, kterou si mnozí pamatují ze školy. Kdyby tu nic nebylo Kdyby tu nic nebylo, nežli rorýs pod oblaky, než ten bodlák pro čmeláky, mně by se tu líbilo. Kdyby jen potůček, kdyby u mých nohou tek, a víc nic tu nebylo, mně by se tu líbilo. Kdyby bylo kolkolem jen to pole za polem, a jen slunce svítilo, mně by se tu líbilo. Ať se nám zde také líbí. Hezké prožití jarních dnů. V. Heidinger Už přichází analogová tma... MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Dnes jsem do TSL chtěl přispět článkem o analogovém a digitálním televizním vysílání. Tentokrát by měli číst hlavně ti, kteří ještě nemají příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T) nebo satelitního vysílání (DVB-S). Státem stanovené podmínky pro přechod na digitální vysílání mimo jiné říkají, že do 11. listopadu 2011 musí být v ČR vypnuto analogové vysílání, nastane tzv. analogová tma. Celé území ČR je rozděleno do několika etap a právě letošní rok se bude týkat i nás Jihočechů. V následujících bodech zjednodušeně rozeberu podle dat ukončení analogového a zahájení digitálního vysílání na vysílačích České Budějovice Kleť a Jihlava Javořice. Ještě bych chtěl upozornit, aby nedošlo k mýlce, vypnutí analogového vysílání znamená to, že v televizoru nenaladíte žádný program, pokud nebudete vlastnit DVB-T přijímač (nářečně zvaný settopbox) a nebo televizor se zabudovaným DVB-T tunerem. Vypnutí analogového vysílání: Kleť: Čt2, Čt1, Nova, Prima Javořice: Čt1, Čt2, Nova, Prima Zahájení DVB-T vysílání : 4 Kleť: multiplex1, multiplex2, multiplex3 Javořice: multiplex1, multiplex2, multiplex3 Digitální pozemní vysílání je rozděleno do multiplexů a v každém multiplexu je několik programů. Na jejich rozdělení se podíváme zde: multiplex 1 Čt1, Čt2, Čt4 sport, Čt24, multiplex 2 Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TVBarandov, multiplex 3 Z1, Public TV, (Óčko, Noe TV) vysílání soukromých stanic se liší podle regionů.

5 Z předchozího výčtu tedy plyne, že uživatelům, kteří přijímají analogový signál z vysílače Kleť, přestane hrát televize již na konci června O trochu lépe na tom budou uživatelé, kteří přijímají signál z vysílače Javořice, kde analog bude ještě rok v provozu. Vřele doporučuji všem televizním divákům, kteří ještě nemají příjem DVB- T signálu, aby to nenechávali na poslední chvíli a s dostatečným předstihem si zajistili odbornou kontrolu či opravu antén na svém domě, protože v den nástupu analogové tmy vypukne boj těch, co to nechali na poslední chvíli. V poslední části bych se chtěl zaměřit na DVB- T přijímače, neb na trhu je jich hodně co do značek a vybavení a svou praxí mám s nimi velkou zkušenost. Velice levné settopboxy jsou většinou špatně vybaveny na vstupních a výstupních konektorech, settopboxy s možností nahrávání mají problém s nahráváním delších videí, u některých výrobků je problém s funkčností při slabším či silném signálu. Věřte mi, že převážná většina settopboxů je z Číny a kvalita součástek je velice špatná, čímž velice často dochází k poruchám a nefunkčnosti. Zpravidla bývá porucha banální, odejde jedna součástka v ceně 5 Kč v napájení a doba opravy se vejde do pěti minut. V této chvíli záleží na tom, kde jste přístroj zakoupili, a jak bude dlouho trvat jeho oprava. Já to u svých klientů řeším tak, že v případě poruchy jim zapůjčím jiný přijímač na celou dobu reklamace a porouchaný přístroj odvezu osobně do opravy. Pokud ale zakoupíte přijímač v kamenném obchodě, v případě poruchy jim přístroj odnesete zpět a doma budete bez možnosti sledovat televizi čekat zpravidla 3 4 týdny na vyřízení reklamace (pokud vám prodejce nepůjčí jiný přístroj). Ještě hůře jsou na tom ti, kteří zakoupí přístroj přes internet. Ti musí při poruše přístroj sami odvézt do servisu, nebo na náklady prodávajícího zaslat zpět na prodejní místo. B. Poles anténní technik tel , Výstava "STROMY" v trhovosvinenské Základní škole V únoru letošního roku zapůjčilo ekologické sdružení Arnika z Prahy naší ZŠ putovní výstavu "STROMY". Na 11 panelech žáci měli možnost získat informace o Alejích, Jak zachránit strom před kácením, Jaké jsou funkce stromů, jak Stromy chrání zdraví, Stromy a Země a další. Některé třídy pak z výstavy zpracovávaly vlastní práce. Na výstavu se přišly podívat i další školy ve městě. Naše škola děkuje sdružení Arnika za zapůjčení pěkné a poučné výstavy. L. Bustová, učitelka Místní sdružení Občanské demokratické strany uspořádalo v kulturním domě Trhové Sviny dětský karneval, kterého se též zúčastnil i pan senátor Ing. Tomáš Jirsa. Přinesl na ukázku národní kroj Uzbekistánu. Dění okolo žumberského kostela v roce 2009 I uplynulý rok 2009 byl bohatý na čilé společenské i pracovní události, týkající se kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku. Během února připravila projektová firma Murus tři varianty možné výměny či opravy zvonové stolice ve věži kostela. V březnu pak pokračoval Ing. Pužej s postupnou rekonstrukcí varhan. Pečlivě rozebral a vyčistil všechny píšťaly, varhanní skříň ošetřil nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Povícero nejvíce poškozených píšťal převezl k důkladnější opravě do své dílny v Netolicích během muzejní noci v nedaleké tvrzi proběhl uvnitř kostela koncert písničkáře - folkové legendy Vladimíra Veita se zde uskutečnilo 5. členské shromáždění Spolku pro podporu farního kostela, spojené se slavnostní pontifikální česko - německou mší svatou, celebrovanou tentokrát přímo biskupem českobudějovickým Jiřím Paďourem, za účasti mj. i nového generálního vikáře českobudějovické diecéze Adolfa Pintíře. Následovalo již obvyklé přátelské posezení u budějovického piva a za doprovodu české dechovky v sousedním penzionu. Reportáž ze setkání pořizovala redaktorka TV Gimi, věnující se projektům Česko německé spolupráce. Spolu s kameramanem pak již v dubnu připravili upoutávku na tuto akci a zejména i propagační spot o historii probíhajících snah o opravu našeho kostela. Toto bylo mj. odvysíláno i na celorepublikově přístupném kanále TV Public. Naši němečtí přátelé z Bavorska nám pro kostel darovali nové mosazné svícny, velký bronzový stojan na paškální velikonoční svíci a dřevěný votivní kříž. Z členských příspěvků českých členů mezinárodního spolku pak byla odlita dvojjazyčná bronzová pamětní deska pro připomenutí dřívějších obyvatel žumberské farnosti s poukazy na iniciátory a podporovatele sanace kostela. Ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří náš spolek také realizuje německý překlad autobiografie zesnulého Mons. Václava Dvořáka, bývalého člena předsednictva spolku za českou stranu. 5 Samotné rekonstrukční práce se pak rozeběhly ve druhé polovině srpna, kdy zde naprosto precizně, rychle a spolehlivě stavební firma Staving dokončila druhou etapu projektu kanalizace dešťové vody, odvodnění a odvlhčení venkovního zdiva kostela. Základové obvodové zdivo bylo kompletně obnaženo a došlo k provedení trvalého odvětrání pomocí vystavěného vzduchového kanálu, instalování drenáže a k odvodnění okapových svodů s dešťovou vodou, svedenou do již v předloňském roce připravené kanalizace. Na dvou místech vznikly vzduchové průduchy a pomocí falešných okapových svodů s větrací mřížkou rovněž dochází ke komínovému odvětrávacímu efektu. Díky tomuto je stavba definitivně zachráněna. Má kompletně novou střechu, svedenou dešťovou vodu a odvlhčeno vnější obvodové zdivo. V rámci těchto prací zde rovněž archeologové Jihočeského muzea provedli archeologický průzkum. Zkoumali obsah a orientaci kosterních hrobů na úpatí styku presbytáře se sakristií na jižní straně. Dokončení kanalizace, odvodnění a odvlhčení bylo realizováno díky pokračující dotaci z Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. V sobotu jsme se opět dočkali mše iniciované českou skupinou k uctění památky Stětí svatého Jana Křtitele, tentokrát premiérově slouženou již zabydleným trhovosvinenským knězem Marcinem Želaznym. Aby byl výčet liturgického dění roku 2009 úplný, je nutno zmínit i křest malého dítěte, který se zde uskutečnil Na konci září restaurátoři pod vedením ak. malíře Antonína Hamsíka dokončili kompletní son-

6 SVINENSKÝ POUTNÍK Čtrnáctá část HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 6 dážní restaurátorský průzkum vnitřních stěn kostela. K již odhalené scenérii ukřižovaného Krista a postav pod křížem v severní části lodi přibyla spousta dalších objevů. Zejména na severní stěně presbytáře. I zde totiž vystupují z pod současné omítky různé figurální výjevy a motivy. Např. jezdec na koni, rukáv další osoby atp. Nad vítězných obloukem byl odkryt letopočet 1716, zřejmě datum barokní přemalby. Pod ním je ovšem starší gotický německý nápis, který bude mít při restaurování přednost. Restaurátorský průzkum byl z větší části realizován pomocí dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Díky manipulaci s notně poškozenými obrazy křížové cesty pak také došlo k objevu nápisu na rámu z druhé strany prvního zastavení, který zmiňuje rok 1852 coby datum zhotovení nových pláten do již použitých rámů z roku 1768 /vyrytý letopočet/. Tehdejší žumberský farář Leopold Prochaska zadal tuto zakázku na kompletní křížovou cestu krumlovskému malíři Františku Flathovi. Konečně pak na přelomu listopadu a prosince bylo díky finančnímu příspěvku obce Žár opětovně nainstalováno venkovní kamenné schodiště pro vstup na kůr a do věže kostela. Tyto práce zde prováděl kameník pan Švihla se svými spolupracovníky. Po celý podzim truhlář pan Mrkáček ve své dílně připravoval nová okna do našeho kostela. Byla vyměněna za stará s poškozenými a snilými borovými rámy během prosince roku Současné bytelné dubové rámy jsou osazeny tzv. špinavým sklem a výsledný dojem z provedené řemeslné práce je velice pěkný! Tato etapa prací mohla být realizována díky finančnímu přispění Hornorakouské vlády. Na Štědrý den odpoledne se již podruhé sešli místní občané aby uvnitř kostela uctili a oslavili památku narození Ježíše Krista. Na letošní rok 2010 má Českobudějovické biskupství zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova při Ministerstvu zemědělství ČR a měl by rovněž pokračovat i Program za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. Se záchranou kostela pak zcela jistě i v letošním roce finančně vypomůže Hornorakouská vláda. Příspěvek na opravu kostela rovněž schválil OÚ v Žáru. Pokud tedy vše dobře dopadne a bude kladně vyřízeno, mělo by dojít k dokončení opravy venkovní fasády, k první etapě restaurování nástěnných maleb uvnitř kostela, které bude předcházet nový rozvod elektrické energie a snad dojde i na projektově připravenou zvonovou stolici ve věži. R. Josefík, předseda Občanského sdružení za záchranu kostela v Žumberku a technický rada Spolku pro podporu kostela v Žumberku Oslavy, osvěta a prezentace města V roce 1921 zakoupil Okresní osvětový sbor promítací přístroj s karbidovou lampou za 4500 K, se kterým absolvoval do konce roku 1922 ve městě a v okolních vsích 50 přednášek. Obsluha přístroje byla zaškolena 8. září 1921, podobný kurz se konal v březnu Šlo hlavně o to, aby se funkcionáři i z ostatních obcí seznámili s tímto skioptikonem. Na valné hromadě Okresního osvětového sboru 28. května 1922 byl zvolen předsedou organizace opět František Princ, místopředsedou ředitel měšťanské školy Mareš a jednatelem František Boček. Po čase se stávající předseda sboru se přestěhoval do Českých Velenic, proto byl dne 21. května 1923 byl zvolen předsedou J. Mareš, místopředsedou Ladislav Stráský, jednatelem zůstal František Boček. Učitel Boček se taktéž uvolil státi prvním svinenským kronikářem. A vedl si velice bravurně, což může potvrdit i kronika sama. Podle zákona z 30. ledna 1920 měla každá obec povinnost zřízení kroniky. Obecním zastupitelstvem byla zvolena letopisecká komise, která v roce 1922 oslovila občany se záměrem vyhledání kronikáře. Protože se nikdo nepřihlásil, byla tato záležitost ještě projednávána Okresním osvětovým sborem. František Boček - odborný učitel při měšťanské škole slíbil, že kroniku založí. Do konce roku 1922 vypracoval úvod, v němž pečlivě a poutavě podchytil popis města, zvyky a události v kraji za války a v prvních letech nového státu. Zavázal se ovšem, že připraví pouze tento úvod. Potom se zápisy nevedly, protože se nenašel nikdo, kdo by do kroniky zapisoval. Teprve usnesením obecního zastupitelstva z 5. února 1928 na návrh předsedy Okresního osvětového sboru byl stanoven kronikářem učitel Alois Ř. Zimmermann, rodák z Bukové. Působil v Trhových Svinech v letech Od 1. září 1927 pak vyučoval na svinenské měšťanské škole. Přislíbil, že za zvláštní odměnu zpracuje v kronice i léta zpět, tedy rok 1923 až do začátku svého kronikářského působení. Mezi válkami bylo pořádáno mnoho významných oslav. Těchto se poctivě účastnily s důstojností svojí vlastní všechny spolky a korporace nejen z Trhových Svinů, ale i z blízkého či širšího okolí. Připomeňme si některé z nich. Dne 6. března 1923 bylo péčí městské rady vzpomenuto narozenin T. G. Masaryka v sokolovně, řeč držel jednatel Boček, hudebně účinkoval spolek Tyl, byl promítnut film Masaryk v Lánech, městem procházel slavnostní průvod na Červený vršek. Ve dnech od 14. června do 23. června byla uspořádána na radnici společně se Sokolem výstavka starožitností a památek. Předměty na výstavu dodalo převážně město Trhové Sviny, potom obce Ločenice, Slavče, Něchov, Sedlce a Todně. Osvětový sbor si vyžádal na posouzení znalce, kterým byl pan František Matouš, asistent z muzea. Pro uložení exponátů dala obec a Sokol zhotovit čtyři skříně. Před zahájením měl v biografu čtvrthodinovou přednášku František Boček s názvem výstavka a vlastivědné muzeum. Celkem navštívilo akci přes 600 platících, na závěr byla otevřeno pro školy zdarma. Finanční výnos 338,44 Kč byl uložen na účet u Městské spořitelny pro základ budoucího muzea domovědného, s podmínkou vyplacení jen se souhlasem Okresního osvětového sboru a Sokola. Veškeré exponáty byly vráceny majitelům a na radnici byly uloženy cechovní záležitosti. Výstavy se účastnilo 90 vystavovatelů se 483 vystavenými předměty.

7 Husova oslava v předvečer svátku se konala opět pod protektorátem městské rady, proslov měl ředitel Husák z Českých Budějovic. V květnu 1923 byla uspořádána učňovská výstava spojená s výstavou prací žáků měšťanské školy, 28. října se konala mohutná oslava pětiletého výročí svobodného Československa. Při této příležitosti byl odhalen pomník padlým I. světové války. Památník, jehož piedestal nesl znaky kubistického stylu, zhotovil táborský sochař J. V. Dušek. Dle přehledu vyhotoveného odborným učitelem Františkem Ziegrosserem bylo v letech zorganizováno osvětovým sborem 67 besídek pro mládež, 7 lidových akademií, 173 divadel, 13 vzdělávacích filmových představení, 26 loutkových her, 27 lidových besed, 149 všeobecně výchovných přednášek a 24 odborných přednášek. (Nutno podotknout, že při valné hromadě Okresního osvětového sboru dne 6. ledna 1924 byl místo nemocného ředitele Mareše zvolen předsedou Ladislav Stráský, který tuto funkci zastával celých 20 let. V létě roku 1927 odešel z Trhových Svinů dosavadní jednatel sboru František Boček. Přesídlil do Kladna jako ředitel tamních měšťanských škol. Na schůzi 24. srpna předseda sboru poděkoval Bočkovi za jeho práci, do Kladna mu byl zaslán diplom za zásluhy. Jeho funkci převzal odborný učitel František Ziegrosser. Výbor byl doplněn učitelem Aloisem Zimmermannem.) Nejmohutnější oslavou druhé poloviny dvacátých let v Trhových Svinech byla oslava 10. výročí vzniku republiky 28. října Účast byla veliká a upřímná, lidé z celého okresu se účastnili takovýchto oslav dobrovolně a vždy s nadšením. Oslava v takovémto rozsahu byla připravována osvětovým sborem již od 31. července. Nato městská rada svolala všechny korporace na sestavení programu. TEHDY A TEĎ Příspěvek na pořádání oslavy byl od všech zúčastněných organizací vyžádán předem, podle výše složené částky byl stanoven rozsah slavnosti. Proběhla tzv. vlajková akce osvětového sboru za účelem vyzdobení co největšího počtu domů státními vlajkami. Občané, kteří byli oběžníkem vyzváni k nákupu vlajek, zakoupili celkem 17 kusů. V předvečer oslav vyšel průvod na slavnostně osvětlené náměstí od hospodářského družstva (bývalá Pišingerů továrna) na českobudějovickou silnici. Při pietní vzpomínce padlým ve světové válce byly u pomníku na náměstí připevněny bronzové desky se jmény padlých trhosvinenských vojínů. Proslov měl učitel Josef Loukotka, byly předneseny básně, žáci třetí a čtvrté třídy obecné školy zazpívali husitskou Kdož sú boží bojovníci. Samotná oslava 28. října byla nejen manifestací města, ale i celého okresu. Ráno se zahajovalo budíčkem, v 9 hodin vyšel od Staškovy pily průvod městem, pokračoval Farní a Hlinnou ulicí kolem Farského potoka do Trocnovské ulice a tou zpět na náměstí. Průvod provázely ozdobené, alegorické vozy z venkova, rolníci v krojích a na koních. Zajímavostí bylo, že se těchto oslav účastnili i občané německé národnosti. K přeplněnému náměstí promluvil po zástupci okresu za NSJ (Národohospodářský sbor jihočeský) jeho generální tajemník Dr. Stocký, opět byly předneseny básně. Oslavu ukončil promenádní koncert a slavnostní schůze obecního zastupitelstva se zástupci okolních obcí. Za přítomnosti předsedy okresní správní komise a zástupce velkostatku Karla Buquoye byly předány smlouvy o koupi přidělených lesů od Buqoyského velkostatku. Předseda Okresního osvětového sboru v krátkosti probral činnost organizace, jednatel předal zástupcům obcí knižní dary od ministerstva školství a národní osvěty pro obecní knihovny. J. Čajan, foto archiv V další části našeho seriálu o proměnách Trhových Svinů v čase máme k dispozici tři pohledy na výraznou budovu v dolní části náměstí. Foto Občanská záložna a Hotel Záložna ten měl k dispozici i vlastní dopravní prostředek. Foto 2 - přelom 20. a 30. let Městská záložna s trafikou před domem a vlevo kašnou na čerpání vody. Foto 3 - březen 2010 a nezbytný pohled do současnosti budova Komerční banky. Foto: Fr. Slípka a archiv Cestovní rozhledník pro přátele vojenské, letecké a kosmické techniky - 3. část Smrtící bzukot nad Londýnem HOBBY 7 Na železničním mostě v Grove Road v londýnské čtvrti Mile End je nenápadná kulatá cedulka se stručným nápisem: První létající bomba padla na Londýn zde 13. června Pro kolemjdoucí turisty je to jen další zajímavost. Pro obyvatele Londýna roku 1944 však tehdy začaly strašlivé denní i noční můry. Před pouhým týdnem přitom proběhla úspěšně spojenecká invaze do Normandie a vítězství ve válce se zdálo na dosah. Hrůzy německého bombardování z let 1940 a 1941 dávno pominuly a díky převaze spojeneckého letectva se Britové cítili v relativním bezpečí. Když ale začaly na Londýn padat létající bomby, bylo po idyle. Nové německé bombardování sice nebylo tak intenzívní jako během Blitzu před čtyřmi lety, v jednom ohledu však bylo daleko horší. Bomby totiž padaly téměř bez varování, a to kdykoli a kdekoli. Svou novou zbraň, létající bezpilotní bombu Fiesler Fi-103, Němci nejčastěji označovali jako V-1, tedy Vergeltungswaffe (zbraň odplaty) 1.

8

9 Používalo se i krycí kódové označení FZG-76 (Flakzielgerät 76). Měla to být jedna z Hitlerových zázračných zbraní, jimiž chtěl zvrátit průběh války. Spojenci jí říkali Buzz bomb, bzučící bomba, nebo také Doodle- Bug, což je britský výraz pro jistý druh hmyzu. S osobitým pojmenováním přišli Londýňané, ovšem jejich výraz arse-alight nebudeme raději překládat. Pokud náhodou pojedete z Londýna do Cambridge, můžete se zastavit ve velkém leteckém muzeu v Duxfordu (Imperial War Museum Duxford), kde je právě V-1 jedním ze zajímavých exponátů. Oproti jiným muzeím v Británii i na kontinentě (nejblíže od nás v Mnichově a Drážďanech) tu můžete vidět nejen vlastní střelu, ale také rekonstruované startovací zařízení. Na vnější ploše je jedna V-1 na startovací rampě, v kryté hale Battle of Britain pak další, a to i se startovacím vozíkem pro katapult střel. Vznik prvního bezpilotního bojového letadla na světě byl vlastně důsledkem rozhodné letecké obrany Britských ostrovů a velké vytíženosti Luftwaffe na východní frontě. Už v červnu 1942 zadalo německé ministerstvo letectví firmě Fiesler konstrukci technologicky nenáročného bezpilotního prostředku pro plošné bombardování Anglie. Tato firma se zabývala vývojem podobné zbraně od roku Výsledkem byl malý celokovový středoplošník Fiesler Fi-103, poháněný pulsačním motorem Argus. V přídi bylo 850 kg trhaviny (tritolu nebo amatolu), za ní nádrže na 640 l benzínu, pak dva kulové tanky se stlačeným vzduchem a servořízení. Motoru vděčí střela za svou přezdívku Buzz bomb. Pulsační motor je vlastně jednoduchým reaktivním motorem, spalujícím směs paliva a vzduchu ve spalovací komoře. Největší výkon má při podzvukové rychlosti, a to díky lamelám neustále uzavírajícím nasávací otvor (u V-1 to bylo asi nasátí a zážehů za minutu). Za letu lze za výstupní tryskou rozeznat charakteristické kroužky žhavých plynů a motor také vydává velmi specifický bzučivý zvuk. Tříhodinová životnost lamel bohužel stačila k dopravení střely k cíli. Byl to zkrátka motor pouze pro jeden let. Také způsob startu vycházel z použitého motoru, který potřeboval minimální počáteční rychlost. Vzduch totiž vstupuje do spalovací komory náporově, tedy tak, že se motor pohybuje určitou rychlostí vpřed. Proto musela být použita katapultovací startovací rampa, nasměrovaná na cílovou oblast. Než letounek dosáhl potřebné počáteční rychlosti cca 300 km/hod, byl motor zásobován vzduchem z kulovitých nádrží v trupu. Němci použili parní katapult, který je dodnes používán např. na letadlových lodích. Princip byl jednoduchý: v rampě byla uzavřená trubice, v níž se pod tlakem pohyboval píst s tažným hákem, vedeným v těsnící gumové manžetě. Píst se však nevracel zpět, ale vylétal otvorem v přední části rampy spolu se střelou, od níž se pak vlastní vahou odpojil. Protože výroba páry byla v polních podmínkách poněkud komplikovaná, použili Němci stejného principu jako u rakety V-2, totiž chemické reakce peroxidu vodíku a manganistanu vápenatého, při níž dochází ke vzniku vody a kyslíku. Díky teplotě oc se pak voda okamžitě mění na páru. Směšovací komory a píst byly v samostatném startovacím vozíku. Programování střely bylo z dnešního pohledu primitivní. Nařízený kurs, výšku letu (cca m) a dolet (maximálně 250 km) už po vypuštění nešlo změnit. Po dosažení nastavené vzdálenosti se přestala otáčet vrtulka měřiče na špičce bomby, což zastavilo přívod paliva a výškové kormidlo se zablokovalo v poloze pro střemhlavý let. Vývoj V-1 probíhal v tajném vojenském vývojovém středisku Peenemünde na ostrově Usedom u pobřeží Baltského moře. Ve druhé polovině roku 1943 se začala rozbíhat výroba, naštěstí zpomalená zničujícími nálety spojenců. Hlavní produkce byla proto přesunuta do podzemní továrny Dora u Nordhausenu, kde v otřesných podmínkách pracovali vězňové z blízkého koncentračního tábora (hlavice s výbušnou náplní se vyráběly např. ve Velvětech u Teplic). V prosinci 1943 uznala vládní komise novou zbraň za schopnou nasazení a od jara 1944 se rozjela výroba v tisícových sériích. Na konci války se dokonce našly stovky téměř dokončených kusů sebevražedné pilotované verze V-1 Reichenberg. Souběžně s výrobou bylo v severní Francii budováno asi 50 velkých odpalovacích komplexů s bunkry a servisními budovami. Protože je však spojenci neustále bombardovali, začali Němci v zalesněných oblastech stavět tzv. modifikovaná stanoviště bez jakéhokoli viditelného zázemí. Tyto v podstatě prefabrikované rampy se nechaly sestavit i během jediného dne. Celkem jich vzniklo na 400! Jedna z nich je právě v Duxfordu. 16. května 1944 podepsal Hitler rozkaz k útoku na britské hlavní město. Od poloviny června 1944 do konce března 1945 bylo pak na jižní Anglii a Londýn odpáleno celkem střel, většina z nich do konce srpna 1944, než spojenci obsadili či zničili odpalovací zařízení v dosahu ostrovů. Později byly bomby vypouštěny z letících bombardérů Heinkel He-111! Naštěstí asi 3000 z nich selhalo hned po startu a na 1900 jich sundali spojenečtí stíhači. V-1 totiž letěla rychlostí jen kolem 640 km/hod, takže ji ničili buď palbou nebo ji křídlem vychýlili z příčné roviny a střela se zřítila. Hodně bomb zlikvidovalo protiletadlové dělostřelectvo a asi 200 jich skončilo na balónových barážích kolem britské metropole (Němci poté začali používat křídla s velmi ostrými hranami a zničili značné množství balónů). Do oblasti Londýna nakonec proniklo necelých dva a půl tisíce střel. Na jednu, která zasáhla britskou pevninu, připadlo zhruba sedm sestřelených. Přes výrazné obranné úspěchy byly důsledky bombardování strašlivé. Na samém konci války, na dohled vítězství, zahynulo 6184 obyvatel jižní Anglie a Londýna a na 18 tisíc jich bylo zraněno. Létající bomby zničily 23 tisíc domů a dalších 100 tisíc poškodily. Podobně ničivé účinky mělo i ostřelování Antverp, Lutychu a Bruselu. Pokud si tedy budete prohlížet exponát V-1 v Duxfordu či v jiném muzeu, připomeňte si vždy tuto nelidskou dimenzi jinak zcela unikátního lidského výtvoru. Text i foto: Mgr. F. Slípka Obr. 1 - V-1 na odpalovací rampě v Duxfordu (2008). Délka střely byla 8,2 m, rozpětí 5,4 m a váha 2150 kg. U posledních verzí vzrostly díky menší hmotnosti trupu a trhaviny rychlost (až na 765 km/hod) i dolet (až na 370 km). Obr. 2 - Střela V-1 byla poháněna pulsačním motorem Argus o tahu 2,35-3,29 kn. Podlouhlý úzký válec, v němž byl motor a výstupní tryska, měl délku 3,6 m a vážil 138 kg. Na obrázku jsou na zemi dobře vidět dva položené podlouhlé písty. Obr. 3 - Modifikované stanoviště pro střely V-1 mělo délku 44 metrů. Jedna sekce měřila zhruba 6 metrů. Druhou takovouto rampu si lze vedle Duxfordu prohlédnout ještě v Peenemünde. Obr. 4 - Mobilní startovací vozík se připojoval ke spodní části katapultovací rampy. Byly v něm zabudovány nádrže na obě chemické látky a směšovací komory. Na obrázku je dobře vidět kruhový otvor trubice, v níž se pohyboval píst. 4 9

10 Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska Nerostné suroviny Trhovosvinenska /2. část/ ortorula poskytovala živcovou surovinu, která po úpravách sloužila pro keramické účely (výroba elektroporcelánu). Těžba byla v r zastavena jednak pro nízký obsah alkálií, jednak pro obtížnou zpracovatelnost v poběžovické úpravně (Poběžovice u Domažlic). Po otevření živcového ložiska v Halámkách dnes slouží těleso ortoruly jako občasný zdroj štěrkového materiálu. Ložisko Halámky obsahuje téměř polovinu celostátního objemu zásob živcové suroviny a je jedinou perspektivní surovinovou základnou kvalitních draselných živců v České republice. Křemelina. Křemelina neboli rozsivková (diatomitová) zemina je sypká, nezpevněná hornina složená převážně z opálových schránek jednobuněčných řas rozsivek neboli diatom. Je barvy bílé, ale od různých příměsí je barva žlutá, šedá, hnědá, zelená. Mezi Ledenicemi, a Borovany je ve stěně odklizu odkryta poloha křemeliny o mocnosti 10 m, která patří k největším v Evropě. Ložisko je svou rozlohou, objemem zásob a především kvalitativní skladbou ojedinělé a je tedy jediným průmyslově využívaným výskytem vlastních křemelin a zároveň nejrozsáhlejším ložiskem v České republice. Hradů, Veveří a Štiptoně. Čistý křemen byl sbírán po polích, vybírán z koryt říček a potoků, čistý křemenný písek se propíral z nánosů vodních toků. Křemen byl důležitou surovinou pro výrobu skla pro buquoyské sklárny od 15. do 20. stol. v Novohradských horách a jejich podhůří. Nejstarší sklárna Klažary je doložena z roku 1401, další sklárny vznikaly v průběhu 17. až 20. stol.. na celé řadě lokalit (Terčina Huť, Pohořská Huť, Janova Huť, Staré a Nové Hutě, Sklářské Hutě). Poslední sklárna pracovala do roku 1903 v Černém Údolí. Do dnešních dnů se unikátně dochovala Terčina Huť u Huťského rybníka. Jedná se o jednu z nejzachovalejších sklářských pecí z 18. století v Čechách. Podmínky pro vyrovnanou produkci drceného kameniva v kraji jsou méně příhodné. Kámen pro dekorační účely. Granitoidy v okolí T. Svinů jsou dobře opracovatelné a leštitelné a velmi vhodné jako dekorační kámen. Ušlechtilé druhy kamene se v minulosti těžily ve větším počtu drobných lomů. Především se jedná o granity (žuly) v okolí Besednice, Dobrkova, růžové žuly od Hrádku a granodiorit z Rejt Obr. 1 - Pískovna Nakolice, severní stěna s hnízdy břehulí (Riparia riparia) (2008) Obr. 2 - Kamenolom Žár, žokovité balvany žuly v písčitém reziduu (2009) Obr. 3 - Kamenolom Štiptoň, těžba novohradské ortoruly na štěrk (2009) Obr. 4 - Žulový kamenolom mimo provoz u Sýkorova mlýna z. od Dobrovské Lhotky (2009) Obr. 5 - Vltavín, Slavče (2009) Cihlářské suroviny. Sprašové hlíny, vhodné pro cihlářskou výrobu, mají na zájmovém území proměnlivou mocnost a nerovnoměrné rozšíření, ale i značně proměnlivou zrnitostní skladbu. Větší mocnosti do 5 m. dosahují pouze sprašové hlíny u osady Dvorec. V převážně předkvartérních sedimentech byl v 70. letech minulého století proveden geologický průzkum mezi obcemi Dvorec Trhové Sviny. Surovinu tvoří nadložní polohy kvartérní (svahové sedimenty, sprašové hlíny) a hlavně pak předkvartérní silně prachovité jíly a jemně písčité jíly mydlovarského souvrství. Jako celek je surovina vhodná pro výrobu plných cihel. Část suroviny je pro nadměrnou plastičnost nutné upravit. Velkou překážkou může být i poměrně velká vertikální variabilita suroviny. V současné době se na zájmovém území netěží.. Sz. od osady Janovka I u Žáru na dně bývalé staré cihelny se vyskytují světle šedé, rudohnědé, skvrnité písčité jíly klikovského souvrství, v minulosti těžené na cihlářské výrobky. Lokalita je dnes částečně zatopená a zarostlá vegetací. Sprašové hlíny malé mocnosti do 3 m se vyskytují mezi Besednicí a Soběnovem, v. od obce Kondrač a ve v. okolí T. Svinů, v minulosti těžené v pískovnách a hliništích, ale v současné době zaniklé. Silně kolísavá mocnost a variabilní kvalita, omezený plošní rozsah dává malou naději na otevření těžby do budoucna. Živec. Malé ložisko živcové suroviny v lese jz. od Dvorce je založeno v leukokratní ortorule. Asi na ploše 200 x 100 x 3 m těžená Žáruvzdorné a keramické jíly. U obcí Ledenice, Slavošovice a Borovany se v podloží křemeliny nacházejí šedozelené jíly a kameninové jíly. Surovina se těží a zpracovává na výrobu kameninových výrobků. Modravě šedé jíly lednického souvrství v nadloží se těží jako žáruvzdorný materiál pro šamotové výrobky. Křemen. Křemen tvoří v zájmovém území výplně zlomových linií SV JZ směru u Veveří, pod vrcholem kóty Vysoký kámen ve Slepičích horách (dnes viditelné velké balvany mléčně bílého křemene na úpatí Vysokého kamene), dále pak drobné křemenné roje u Olbramova, Hrádku, Nových K drahým, ozdobným a dekoračním kamenům řadíme nerosty a horniny, které jsou zajímavé svojí barvou, tvarem, jsou tvrdé, dobře leštitelné a vhodné na výrobu drobných ozdobných předmětů. Méně příznivá pro větší praktické využití je skutečnost, že se většinou nenacházejí ve větším množství, místa jejich výskytu jsou rozptýlena na větší vzdálenosti a tím se snižuje způsobilost jejich efektivní využití. Jako dekorační kámen lze použít různé typy granitů (besednická žula na ušlechtilé kamenické výrobky), pegmatitů (Něchov), různě zbarvené křemeny (širší okolí Trhových Svinů). Velmi atraktivní jsou rovinné výbrusy růžových žul od Hrádku, Pěčína, okaté ruly z lomu Štiptoň, migmatitů od 10

11 Horní Stropnice. V celé řadě pískoven např. v. od Trhových Svinů, z. od Bukvice, sv. od Nežetic se nacházejí zkřemenělá dřeva, prostoupena drobnými krystalky křemene. Ve slunečních paprscích jiskří, (ve šperkařství se nazývají jiskřivce ). Zkřemenělá dřeva impregnovaná opálem se nechají brousit. Mezi Trhovými Sviny a Svatou Trojicích se po polích vyskytují úlomky kouřové záhnědy, zonálního křemene, hnědě zbarvených rohovců vhodných ke zpracování ve šperkařství. Na dnes již klasických vltavínových lokalitách Besednice, Ločenice, Něchov, Slavče, Dobrovská Lhotka a Trhové Sviny se společně s vltavíny nacházejí oválené úlomky čirého křišťálu, kouřové záhnědy a černého turmalínu skorylu, jež jsou vhodné na broušení a využití ve šperkařství. U Něchova směrem na Saršanovu Jednotu lze sbírat růžové sloupečky andalusitu, který jeví na příčném řezu barevnou zonálnost a je vhodný k broušení a výrobě šperků. Celkově lze hodnotit surovinu na výrobu šperků a dekoračních kamenů jako dobrou, ale málo výtěžnou. Vltavíny (moldavity). Vltavíny stáří 14,7 mil. let se nacházejí v píscích a štěrcích v okolí Ločenic, Trhových Svinů (Pod vodárnou, U střelnice), Nesměně, Něchova, Besednice, Dobrovské Lhotky, Slavče a Dobrkova. Z vltavínové suroviny se zhotovují šperky (přívěsky, brože, prstýnky, náušnice). Především vltavíny (celotvary, disky, kapky) s bohatou skulptací (výrazně zvrásněný povrch) jsou velmi hezkým šperkem. V současné době jsou v oblibě i vltavínové gemy (rytiny ve vltavínech). Vltavíny se řadí mezi drahé kameny, které se průmyslově těží v České republice. G e o f a k t o r y životního prostředí a střety zájmů. Zde si nemohu odpustit několik poznámek ohledně našeho někdy až macešskému vztahu k přírodním a umělým odkryvům, ke kterým se řadí lomy, pískovny, hliníky a další nerovnosti zemského povrchu. Když se ukončí těžba v lomu nebo pískovně, naskýtá se nerudovská otázka kam s ním. Nejčastěji se stávají lomy, pískovny a prohlubně divokými skládkami (staré železo, pneumatiky, domovní odpad), v lepším případě řízenými skládkami s pozdější rekultivací (zakrytí zeminou a osázení dřevinami). Od vydání mapy Geofaktorů životního prostředí v měřítku 1 : /list Trhové Sviny/ došlo k významným pozitivním opatřením při rekultivaci skládek umístěných na našem území. Skládky průmyslového odpadu a divoké skládky po okolí se likvidují, zavážejí zeminou a následně osazují dřevinami a rostlinami, které snášejí nebo odstraňují toxicitu půdního substrátu. Okolí Trhových Svinů lze z tohoto hlediska hodnotit jako oblast s kladnými trendy vývoje. PaedDr. V. Pavlíček, foto: autor Počítačový koutek Historie Internetu - VI. díl Cloud computing aneb Data v oblacích Co na to wikipedie : Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií.[1] Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat pomocí webového prohlížeče a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích. Nyní to trochu vysvětlím. Stále více je běžnému uživateli počítače umožňováno sdílet svá data někde na vzdáleném internetovém serveru. Fotky, dokumenty, písničky, filmy a dokonce i aplikace, jako například vlastní plánovací kalendář, kontakty, úkoly, to vše se nachází někde v oblacích. Z anglického volného překladu cloud computing. Co k tomu BFU tedy potřebuje? (Poznámka: na internetu velmi často používaná zkratka BFU = Běžný Franta Uživatel). Je k tomu zapotřebí pouze počítač s běžným operačním systémem ať už Windows, MAC OS či Linux, samozřejmě libovolný internetový prohlížeč a přístup k internetu. Toť vše. Na vašem počítači nemusí být již nic dalšího. Ani jedna fotka, ani jeden dokument, prostě nic. Veškerá data leží v klidu někde v oblacích, kde k nim můžete libovolně kdykoliv přistupovat, prohlížet si je, editovat či dle potřeby stáhnout do vašeho počítače či na přenosný disk. Dokonce počítač nemusí být ni váš. Lze využít libovolného počítače v práci či veřejně přístupného někde v internetové kavárně, ve škole, na poště nebo v knihovně. Jediné, co potřebujete, je znát heslo do vaší schránky v oblacích. Připadá vám to jako nesmysl? Má to své výhody. Prakticky nemůžete o svá důležitá data přijít. Vzdálené servery jsou mnohem lépe zabezpečeny než váš počítač doma, kde běží většinou nějaká softwarová ochrana, která je zdarma anebo je prostě kradená. Vzdálené servery jsou mnohonásobně zálohovány. Pokud vám bouřka zničí počítač, je to sice nepříjemné, ale data v podobě rodinných digitálních fotek za posledních 15 let jsou mnohdy důležitější než kus zničeného železa. Asi nejznámějším nasazením těchto virtuálních služeb se může pochlubit společnost Google. Její produkty, jako např. Gmail, Google Docs, Google Maps a mnohé další jistě zná většina uživatelů internetu. Není bez zajímavosti, že jsou nabízeny zdarma stačí se pouze zaregistrovat. Pozadu nezůstává ani Microsoft (např. s produktem MS Office Live Workspace, který je rovněž zdarma, ale za Google Docs zatím přeci jenom poněkud pokulhává. Dalším krokem Microsoftu má být emulace MS Office v prohlížeči, až po plnohodnotnou internetovou virtualizaci kancelářského 11 balíku uživatel se namísto instalace programu na pevný disk počítače připojí k internetovému MS Office (ne webovému!, jako v případě Googlu) - z pohledu běžného Franty uživatele se bude jednat o klasickou desktopovou aplikaci (která má ale charakter internetové služby). K určitým změnám bude muset dojít i v licenční politice takovýchto produktů. Když si program neinstalujete, ale pouze se k němu připojujete, nemůžete si ho vlastně koupit. Jedna z možností je platit paušální částky za určité období a vlastně tak produkt získat formou předplatného. Takovéto řešení může být jistě zajímavé (nejenom) v komerční sféře. Nehledě na to, že si kterákoli firma může rozjet svůj vlastní cloud a nemusí se spoléhat na externího dodavatele/poskytovatele. Vedle zastánců, kteří poukazují na nesporné výhody takovéhoto řešení (dostupnost a nízké pořizovací náklady pro koncové uživatele), má cloud computing i své četné odpůrce a to především z hlediska bezpečnosti. Ti kritizují zejména naprostou závislost uživatelů na poskytovateli a možnost zneužití obrovského množství dat. Pokud by se z osobního počítače stal pouze terminál přistupující k internetu, veškerá správa dat by probíhala centrálně a výhradně pod dohledem poskytovatele cloudu. Tato představa nemusí být zrovna lákavá pro uživatele, natož pro společnosti pracující s citlivými údaji. Možnosti cloud computingu by ale na první pohled mohly být v celku výhodné pro školství. Zvlášť v době, kdy společenský trend vždy online a vše sdílet nezadržitelně stoupá. Nejinak je tomu i ve vzdělávání sdílení a dostupnost obsahu je jedním z nezbytných předpokladů pro týmovou práci žáků, která jako jedna z organizačních forem a výukových metod je nezastupitelná. Paradoxně si sama škola dost často klade překážky, a to v podobě neochoty správců školní sítě podporovat sdílení dat a přístup z vnějšku. Žáci jsou pak nuceni, např. při práci na projektu, využívat různé mimo-školní webové služby. Školy, které více méně neustále bojují s nedostatkem financí, by prostřednictvím cloud řešení mohly ušetřit nemalé náklady na vybavení, provoz a správu počítačových učeben. V zásadě jedinou nezbytnou podmínkou by byla kvalitní síťová infrastruktura a připojení školy k internetu. Pracovní stanice v podobě nettopů (nebo obdobných strojů) vybavené pouze základním softwarem a přiměřeným hardwarem by ve většině případů naprosto dostačovaly. Všechny další programy, aplikace, datová úložiště a jiné by byly dostupné prostřednictvím cloudu. Správcům počítačových učeben by se zredukovala nutnost programových instalací, aktualizací, zálohování, hlídání produktových licencí, hardwarových upgradů apod. O všechny tyto záležitosti by se staral především poskytovatel cloudu. (zdrojhttp://www.spomocnik.cz). Mnozí z vás již částečně používají data v oblacích, aniž si to uvědomují. Pokud přistupujete ke svým ům pouze přes internetový prohlížeč, leží právě tyto y pouze na vzdáleném serveru. To samé je u sociálních sítí typu Facebook, Twitter, Spolužáci, Lidé, Seznamka atd.. Co myslíte? Má tento trend budoucnost? J. Salcer

12 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC DIVADLO KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL TRHOVÉ SVINY 2010 Program: pátek od hod. DIVADLO OTTY SCHWARZMÜLLERA TRHOVÉ SVINY Antonín Procházka: CELEBRITY s.r.o. Děj zavádí diváky do prostředí komerční televize, kde se natáčí nejsledovanější nekonečný seriál, jenž produkuje pseudohvězdy a pseudocelebrity. Kriminální zápletka se svědkem, kterého je třeba zařadit do programu na ochranu svědků a změnit mu identitu, pak děj zašmodrchává dokonale. Komedie Antonína Procházky s velkým humorem vypovídá o světě, ve kterém až z bulvárních časopisů zjistíme, kdo vše je celebrita, kterou bychom měli znát, o světě, ve kterém je zločinec zákonem chráněn často lépe, než jeho oběť, o praktikách televizní zábavy, která - v zájmu sledovanosti - nabídne divákovi cokoli. Jednoduše o době, kterou dobře známe, a nad kterou sice můžeme i plakat, ale lepší je se jí smát. Osoby a obsazení: Jana - KLÁRA RYCHTAŘÍKOVÁ Emil - PAVEL RANDA Šéfka - JANA RANDOVÁ Alan - JOSEF ZETTL Kamil - TOMÁŠ KALENA Adéla - JANA GORČICOVÁ Kalaš - KAREL BUŘIČ Novinářka - MONIKA HANZALOVÁ Miloš - PETR SOJKA Klapka - JANA SOJKOVÁ Adept na roli - JIŘÍ ČAJAN ml. Muž - JAN KALENA Žena - HELENA KRÁLOVÁ Personál televizního studia: FRANTIŠEK ZMEŠKAL, PETR VOJTA, PAVEL ŠINDELÍŘ, RADEK BRŮHA Kostýmy: IVANA HOHENBERGEROVÁ Hudba: LUDĚK ŠPILAUER Scéna, světla, zvuk: PETR SCHWARZMÜLLER, TOMÁŠ PRŮKA, JIŘÍ ČAJAN Vlásenky: MARIE PETROVSKÁ Sledování textu: EDITA MATUŠKOVÁ Režie: FRANTIŠEK HERBST (pro diváky od 10 let) sobota od hod. AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR HOŘICE NA ŠUMAVĚ Jindřich Faltýn: O Pohádka (pro děti od 5 let) sobota od hod. FIKAR - DIVADELNÍ A OSVĚTOVÝ SPOLEK NADĚJKOV Ladislav Hánek: MILENKA PANA BRUMLÍKA Komedie Osoby a obsazení: Dr.Zahradník - Jarda Souček Asta, jeho žena - Boženka Dvořáková Valy, její sestra - Eva Urbanová Brumlík, měšťan prčický - Dalibor Votava Anastázie, jeho žena - Maruška Kvasničková Jarmil Vyletěl, básník - Zdeněk Černý Alois Bumlík, poštovní tajemník - Pavel Dvořák Miss Corchuella, tanečnice - Monika Pincová, alt. Jitka Pincová 12 Don Fernando, generál - Kuba Veselý Antonín, sluha u Zahradníků - Honza Peterka, alt. Pavel Vach Mína, služka u Zahradníků - Mirka Králová, alt. Marita Veselá Fína, služka u Corchuelly - Jitka Pincová Dramaturgie: Mirka Dvořáková Scéna: Jiří Jiroutek Stavby, technika: Pavel Dvořák, Jiří Benda, Tomáš Kabíček Kostýmy: Rut Horáčková Nápověda: Maruška Kabíčková Režie: Jiří Jiroutek (pro diváky od 10 let) sobota od hod. Ženský Amatérský Spolek Homole MARIE aneb FAKT FICTION Inscenace je namíchaná a uvařena z knihy Francoise Giroudové Úctyhodná žena aneb Život paní Curierové, z receptů Měšťanské kuchyně a ze životních zkušeností mnoha žen. Hrají: Irena Zlámalíková, Monika Machová, Barbora Šafářová, Ladislava Tlapáková, Lída Řehořová, Lenka Píšová, Kateřina Nedvědová, Michaela Kočányová,Alena Hálová, Dana Dobiášová, Milena Hladečková, Marie Erbenová, Marie Vlčková, Sylva Malinková j.h., Stanislava Kočvarová j.h. a Jan Hála Scénář a režie: Stanislava Kočvarová Scéna a kostýmy: Stanislava Kočvarová a ŽAS (pro diváky od 15 let) neděle od hod. DĚTSKÝ OCHOTNICKÝ SOUBOR ČESKÉ VELENICE Ludmila Frištenská: TŘ Pohádkový muzikál neděle od hod. DIVADELNÍ SPOLEČNOST PODKOVA, JIHOČESKÉHO FOLK- LORNÍHO SOUBORU KOVÁŘOVAN KOVÁŘOV Milan a Pavla Škochovi: POHÁDKA OD LESA Pohádka pro děti od tří let Osoby a obsazení: Čert Tafriel - Martin Schmeller Teta Šťovíčková - Stanislava rybníčková Kovář - Prokop Kahoun Baronka - Pavla Škochová Písař - Milan Škoch Čertice Anolína - Štěpánka Rybníčková Čertice Lucipína - Iveta Novotná Čertice Vinolína - Petra Brčáková Lucifer - Martin Zelenka Zpěv - Jana Větrovská, Marie Kolářová, Pavla Škochová Scénář, scéna: manželé Milan a Pavla Škochovi Hudba, text písní: Pavla Škochová Sledování textu: Miloslav Fořt Námět, režie: Milan Škoch Zakoupená vstupenka platí na všechna divadla od pátku 23. do neděle 25. dubna Vstupné: 50,- Kč Děti, mládež a studenti mají vstup zdarma Předprodej: Kulturní dům T. Sviny, tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny, tel Informační centrum přístavba radnice Borovany, tel Změna programu vyhrazena V době uzávěrky nebyl hotový program celé divadelní přehlídky. Konečný kompletní program naleznete na internetových stránkách

13 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL čtvrtek v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční thriller 118 min. KNIHA PŘEŽITÍ - Zabíjejí, aby ji získali. Zabíjí, aby ji chránil Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč pátek v hod. a v hod. - Premiéra sobota v hod. a v hod. Čínská širokoúhlá akční komedie v českém znění 108min. KUNG FU KYBORG - Čínská odpověď na Transformers Hrají: Ju Hu, Betty Sun, Lik-Sun Fong, Jacky Wu a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. a v hod. - Premiéra pondělí v hod. a v hod. Americké barevné širokoúhlé sci-fi v českém znění 118 min. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosnan a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor 102 min. VLKODLAK Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá. Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 103 min. MORGANOVI Už jste slyšeli o Morganových? Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliot a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Česká barevná širokoúhlá pohádka 96 min. DEŠŤOVÁ VÍLA Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 68 min. KYTICE POHÁDEK II Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller 116 min. THE BOX Jste experiment Hrají: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 119 min. NA HRANĚ TEMNOTY Některé vzpomínky nikdy nevyblednou Hrají: Mel Gibson, Caterina Scorsone, Dany Huston a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Britská barevná animovaná komedie v českém znění 97min. PLANETA 51 Cosi člověčího se blíží k jejich planetě Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Česká širokoúhlá komedie režiséra Zdeňka Trošky 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Troška nepraktické švandy na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Slovenské barevné drama 95 min. NEBE, PEKLO ZEM Nový příběh pro ženy se Zuzanou Kanócz v hlavní roli.hrají: Zuzana Kanócz, Bronislav Wroclawski, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, Jiří Korn, Ivan Martinka a další. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller PROKLETÝ OSTROV Někdo tu schází Těšíme se na Vaši návštěvu 137 min. Hrají: Leonadro DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč!!! OD PÁTKU 23. DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ!!! DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 64 min. POŽÁR V KOCOURKOVĚ Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. a v hod. - Premiéra úterý!!! v hod. a v hod. Česká barevná komedie 118 min. ŽENY V POKUŠENÍ Nová komedie Jiřího Vejdělka Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK a V PÁTEK KINO NEPROMÍTÁ KONCERTY úterý od hod. sál KD T. Sviny SILENT LOVE LENKA DUSILOVÁ, XAVIER BAUMAXA a TEATRO PANTOMIS- SIMO poprvé na jednom pódiu. Akustický koncert jedné z našich nejznámějších a nejuznávanějších zpěvačeklenky Dusilové (zpěvačka roku 2009) a Xaviera Baumaxy doplní divadelní klipy souboru moderní pantomimy a fyzického divadla Teatro Pantomissimo. V unikátním mezižánrovém projektu se tito dva zpěváci setkají na jednom jevišti poprvé. SILENT LOVE jsou krátké příběhy o různých formách lásky. Emotivně a melancholicky zasněné Lenkou Dusilovou. Vtipně a radostně pojaté humorem Xaviera Baumaxy. Pantomimicky a poeticky ztvárněné Miřenkou Čechovou a Radimem Vizvárym. Každý z účastníků zastupuje svébytný element, který se přizpůsobuje souhře partnerů a zároveň přináší vlastní autorské myšlení. Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. sál KD T. Sviny PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény a bývá médii označována jako "první dáma folku". Učinkují: PAVLÍNA JÍŠOVÁ ( kytara, zpěv), ADÉLA LOUNKOVÁ ( kytara, zpěv, irské flétny), JAKUB RACEK (elektrická kytara, zpěv), PAVEL PEROUTKA (kontrabas, zpěv) Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: 13

14 BŘEZEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Dams, Carsten: Gestapo Moc a teror ve Třetí říši. Khady: Zmrzačená O utrpení a odvaze vzepřít se osudu. Sutton, Garrett: Jak se zbavit dluhů Místo dluhů získejte dobrý kredit. Horden, Bert: Pilot od Žraločí perutě Kniha se věnuje realitě leteckých bojů nad Západní pouští. Hayesová, Virginie: Labužníkova zahrada Kniha o způsobu pěstování blízkém přírodě. Jessopová, Carolyn: Mormonka Dramatický útěk ženy a jejích osmi dětí z fanatické sekty. Výšivka vlnou od A do Z Více než 50 vyšívacích stehů a technik. Hajšman, Jan: V drápech bestie Vzpomínky na Buchenwald. Kavčiak, Vladimír: Golem a Sára Záhadné vraždy v pražském ghettu. Norman, Michael: Slzy v temnotě Bataanský pochod smrti Dahl, Arne: Zlá krev Sériový vrah trýzní své oběti bolestivým rituálem. M. Dudová INZERCE Město Borovany přijme pracovníka pro úsek kultury a informačního centra na poloviční pracovní úvazek na dobu jednoho roku. Uzávěrka přihlášek je Bližší informace na úřední desce (www.borovany-cb.cz) nebo tel.: Město Borovany přijme PRACOVNÍKA PRO ÚSEK KULTURY na poloviční pracovní úvazek na dobu jednoho roku s předpokládaným termínem nástupu Předpoklady: úplné středoškolské vzdělání s maturitou řidičský průkaz skup. B samostatnost tvořivost bezúhonnost Při výběru bude přihlédnuto ke: schopnostem slovní a písemné komunikace jazykovým znalostem organizačním zkušenostem a schopnostem znalostem místní problematiky znalostem práce na počítači Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu a telefonní kontakt datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech v kultuře Lhůta pro podání přihlášky do 12. dubna 2010 písemně na adresu: Městský úřad Borovany, Žižkovo náměstí 107, Borovany Bližší informace podá: Ing. Alena Seberová tel Ing. Jan Nepraš tel NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY Značky OREGON, HUSQVARNA, JONSERED Českobudějovická 13 V Kaplici na rohu Českobudějovické a Horské ulice Nabízíme: Motorové pily - Travní sekačky Křovinořezy Oleje a maziva Příslušenství pilové řetězy a lišty startovací lanka, řetězky nože travních sekaček nože a struny křovinořezů lesnická pásma, pilníky, atd. OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00-11:30 12:30-16:00 14

15 Město Borovany prodává stavební zasíťovaný pozemek p.č v Radosticích určený pro stavbu rodinného domu, výměra m2. Bližší informace na nebo tel Odvoz fekálií Na základě telefonické dohody provedu odvoz tekutých odpadů z Vašich žump a jímek. Včetně dokladů o likvidaci. Jan Šnejd, Trhové Sviny 201 Tel: Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na 15

16 SPORT V neděli 11. dubna 2010 Trhové Sviny - Hojná Voda XII. ročník Horský maratón Již 12. ročník se poběží , opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků. Běh A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. MTB A - Délka závodu 46km, 1020 m.př. B - Délka závodu 28km, 690 m.př. Canicross / běh se psem / A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. Start: 11,00 hodin na náměstí v Trhových Svinech, kategorie A. Kategorie B při průběhu prvního závodníka na náměstí v Benešově nad Černou / cca v 12,30 / Přihlášky: do 10,45 hodin na náměstí v Trhových Svinech. Startovné: pro maratón 50,-, ostatní 30,- Občerstvení: zajišťuje pořadatel na občerstvovací stanici v Benešově nad Černou, voda, pomeranče, banány, čokoláda. Běh Trasa: po červené turistické značce přes Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešov nad Černou / start kategorie B /, Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví hora a cíl před hotelem na Hojné Vodě. MTB Trasa: po červené turistické značce /dále pouze t.z./ přes Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Myslivna pod Kohoutem, dále po zpevněné cestě kolem Vysokého kamene do Kamenice, dále po červené t.z.na náměstí do Benešova nad Černou. Z Benešova po modré t.z. přes Kuří, Lužnice do Pohorské Vsi, přes Huťský rybník do Žofína. Z Žofína po silnici do Černého Údolí a dále směr Horní Stropnice. U Liščího dolu po červené t.z. pod Kuní horu, dále pak okolo Kuní hory po zelené t.z. a pak dále opět po červené t.z. do sedla pod Kraví horu. Z sedla po zelené t.z. prudkým kamenitým sjezdem / cca 300m / do cíle na Hojnou Vodu. Vyhlášení výsledků: proběhne v hotelu na Hojné Vodě. Uzavření cíle v 16,00 hodin. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY SBOR KNĚZE AMBROŽE 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Téma: Vytvořte 3D model libovolné stavby ve svém okolí pro umístění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Úvod. Popis projektu. Výhody projektu

Úvod. Popis projektu. Výhody projektu Úvod Není tomu tak dávno, co se školství dočkalo projektu Slunce do škol, který přinesl žákům možnost seznámit se blíže a názorně s oblastí alternativních zdrojů, zejména slunečního záření. Přes nespornou

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více