- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel"

Transkript

1 - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker, p. Stodolovský, p. Kollar Nepřítomen: p. Zmeškal Hosté: Podkladové materiály k programu jednání byly zaslány zastupitelům předem, zastupitelstvo bylo řádně svoláno. Zápis z jednání II. zasedání zastupitelstva ze dne byl ověřen a nebyly vzneseny žádné připomínky. Je pořizován zvukový záznam. Zasedání zahájil a řídil pan starosta města. Předložil návrh na složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Návrhová komise: Mgr. František Švepeš Mgr. Miroslav Majer MVDr. Martin Hála Dana Kodrasová x Stodolovský Pavel Mgr. Miroslav Majer x Karel Zmeškal pro: 15 proti: 0 zdržel: 3 Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi nadpoloviční většinou hlasů Ověřovatelé zápisu: Simona Rolínková Mgr. Hana Halešová Dana Kodrasová x Stodolovský Pavel - - -

2 - 2 - Mgr. Miroslav Majer x Karel Zmeškal pro: 16 proti: 0 zdržel: 2 Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu nadpoloviční většinou hlasů Program jednání: 1) Kontrola usnesení z II. jednání ZM ze dne ) Osadní výbory schválení příspěvku 3) Rozpočtová opatření a) RO č. 4/2016 b) RO č. 5/2016 4) Prodej, směna, koupě, převod majetku, nemovitostí a) Koupě pozemků - Krátkých b) Směna pozemků Jihočeský kraj c) Stanovy společenství vlastníků čp. 804 a 805 d) Rozdělení domu, vyrovnání spoluvlastnických podílů čp. 92 5) MZE ČR smlouva o poskytnutí dotace 6) Změna územního plánu fa Greiner 7) Fond obnovy vodohospodářského majetku 8) Různé 8. JčK - Smlouva o poskytnutí dotace pro SDH ročník soutěže Ekologický oskar 10. Informace z činnosti Finančního výboru Zastupitelstvo města schválilo předložený program nadpoloviční většinou hlasů. K bodu 1 Kontrola usnesení II. ZM ze dne p.tajemník: Přečetl usnesení z jednání zastupitelstva ze dne a informoval o jejich plnění.

3 - 3 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení ze II. veřejného jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne Usnesení ZM č. 29/2016 bylo přijato K bodu 2 Osadní výbory schválení příspěvku p. starosta: Seznámil přítomné členy zastupitelstva s pravidly a výší příspěvku osadním výborům a spolkům. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na činnosti osadních výborů, Spolku Přátel Svaté Trojice a spolku REJTA a Pravidla pro čerpání příspěvku takto: Celkem Bukvice Březí Hrádek 7700 Jedovary, 4 Veselka Nežetice Něchov Otěvěk Pěčín Rankov Todně Třebíčko Čeřejov spolek REJTA spolek Přátel 10650

4 Svaté Trojice Pravidla pro čerpání příspěvku na činnost osadních výborů a spolků Svatá Trojice a Rejta 1. Celková výše příspěvku pro osadní výbory a spolky Svatá Trojice a Rejta bude určena pro daný kalendářní rok zastupitelstvem města Trhové Sviny. 2. Konkrétní částka pro jednotlivé osadní výbory a spolky Svatá Trojice a Rejta bude zvlášť specifikována pro daný kalendářní rok. 3. Příspěvek bude čerpán na zájmovou a kulturní činnost osadních výborů a spolků Svatá Trojice a Rejta. 4. Schválený příspěvek bude vždy možné čerpat po projednání a schválení starostou města do konce listopadu daného kalendářního roku. 5. Do konce listopadu daného kalendářního roku předloží starostovi města závěrečnou zprávu se stručným vyhodnocením použití finančního příspěvku. pro: 17 proti: 0 zdržel: 1 Usnesení ZM č. 30/2016 bylo přijato K bodu 3 Rozpočtová opatření Ing. Kunz: 5/2016. Seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením 4/2016 a a) RO 4/2016 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2016: změny v příjmech o celkovou částku ,00 Kč změny ve výdajích o celkovou částku ,00 Kč

5 - 5 - Usnesení ZM č. 31/2016 bylo přijato a) RO 5/2016 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2016: změny v příjmech o celkovou částku ,00 Kč změny ve výdajích o celkovou částku ,00 Kč Usnesení ZM č. 32/2016 bylo přijato K bodu 4 Prodej, směna, koupě, převod majetku a nemovitostí a) Koupě pozemků - Krátkých Ing. Král: Seznámil přítomné zastupitele s koupí pozemků od manželů Krátkých. Zastupitelstvo města rozhodlo koupit pozemky parc.č. 1180/18 o výměře 820 m 2, parc.č. 1180/19 o výměře 532 m 2, parc.č. 1180/20 o výměře 7 m 2, parc.č. 1180/35 o výměře 8 m 2, parc.č. 1206/13 o výměře 107 m 2, parc.č. 1206/14 o výměře 1297 m 2 a parc.č. 1206/15 o výměře 101 m 2, vše v k.ú. Rankov u Trhových Svinů, za symbolickou 1 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. Toto usnesení je anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

6 - 6 - Usnesení ZM č. 33/2016 bylo přijato b) Směna pozemků Jihočeský kraj Ing. Král: krajem. Seznámil přítomné zastupitele se směnou pozemků s Jihočeským Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 48/14 o výměře 18 m 2, č. 147/4 o výměře 80 m 2, č. 161/4 o výměře 220 m 2, v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 37/8 o výměře 28 m 2, č. 696/80 o výměře 211 m 2, č. 1211/38 o výměře 6 m 2, v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1644/4 o výměře 10 m 2, č. 1674/2 o výměře 12 m 2, č. 1675/2 o výměře 11 m 2, č. 1690/28 o výměře 4234 m 2, č. 2107/9 o výměře 133 m 2, č. 2107/12 o výměře 59 m 2, č. 2107/13 o výměře 541 m 2, v k. ú. Jedovary, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2079/26 o výměře 281 m 2, oddělené na základě geometrického plánu č /2015 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2079/5, v k. ú. Jedovary, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2107/19 o výměře 41 m 2, oddělené na základě geometrického plánu č /2015 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2107/17, v k. ú. Jedovary, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2107/18 o výměře 24 m 2, oddělené na základě geometrického plánu č /2015 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2107/18, v k. ú. Jedovary, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 71/3 o výměře 58 m 2, č. 109/11 o výměře 115 m 2, č. 129/9 o výměře 61 m 2, č. 1499/11 o výměře 56 m 2, v k. ú. Otěvěk, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 764/2 o výměře 37 m 2, oddělené na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 764/5 v k. ú. Otěvěk, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2209/7 o výměře 294 m 2 a č. 2209/8 o výměře 25 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2209/54, v k. ú. Otěvěk, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 351/9 o výměře 111 m 2, č. 352/6 o výměře 120 m 2, č. 359/12 o výměře 325 m 2, č. 842/4 o výměře 20 m 2, č. 970/29 o výměře 53 m 2, č. 977/11 o výměře 240 m 2, č. 1219/30 o výměře 212 m 2, č. 1247/34 o výměře 561 m 2, č. 1483/1 o výměře 121 m 2, č. 1494/7 o výměře 59 m 2, č. 1627/2 o výměře 483 m 2, č. 3426/42 o výměře 280 m 2, č. 3431/24 o výměře 174 m 2, č. 3851/15 o výměře 142 m 2, č. 3851/16 o výměře 96 m 2, č. 4074/2 o výměře 68 m 2, v k. ú. Trhové Sviny, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3851/17 o výměře 13 m 2 a č. 3851/18 o výměře 8 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3851/11, v k. ú. Trhové Sviny, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3898/29 o výměře 279 m 2, č.

7 /30 o výměře 63 m 2, č. 3898/31 o výměře 56 m 2, dílu f o výměře 3 m 2, dílu c o výměře 121 m 2, dílu d o výměře 18 m 2, dílu e o výměře 386 m 2, dílu b o výměře 66 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3898/1, v k. ú. Trhové Sviny a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3935/4 o výměře 53 m 2 a č. 3935/5 o výměře 32 m 2, oddělených na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3935, v k. ú. Trhové Sviny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2079/22 o výměře 97 m 2 a č. 2079/37 o výměře 579 m 2, v k. ú. Rankov u Trhových Svinů, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1209/5 o výměře 34 m 2, č. 1209/14 o výměře 328 m 2, č. 1209/18 o výměře 34 m 2, č. 1209/19 o výměře 45 m 2, č. 1209/21 o výměře 82 m 2, v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2209/47 o výměře 181 m 2, v k. ú. Otěvěk, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1038/2 o výměře 153 m 2, v k. ú. Něchov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3861/13 o výměře 110 m 2, č. 3861/16 o výměře 219 m 2, č. 3861/23 o výměře 314 m 2, č. 3898/11 o výměře 7307 m 2, č. 3934/6 o výměře 6 m 2, č. 3934/13 o výměře 10 m 2, č. 3934/24 o výměře 895 m 2, v k. ú. Trhové Sviny, ideální 2/9 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2861/17 o výměře 51 m 2, v k. ú. Trhové Sviny, díl a o výměře 22 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3845/23, v k. ú. Trhové Sviny, díl b o výměře 19 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4202,v k. ú. Trhové Sviny, díl h o výměře 110 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4210, v k. ú. Trhové Sviny, díl j o výměře 16 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3845/7, v k. ú. Trhové Sviny, díl i o výměře 54 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3845/6, v k. ú. Trhové Sviny, díl m o výměře 19 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1945, v k. ú. Trhové Sviny a díl o o výměře 7 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č /2014 ze dne z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1946, v k. ú. Trhové Sviny v dosavadním vlastnictví Města Trhové Sviny, IČO , bez doplatku kupní ceny, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Město Trhové Sviny, poplatníkem daně z nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně. Usnesení ZM č. 34/2016 bylo přijato

8 - 8 - c) Stanovy společenství vlastníků č.p. 804 a 805 Ing. Král: 804 a 805. Seznámil přítomné zastupitele se stanovami společenství vlastníků č.p. Zastupitelstvo města rozhodlo schválit stanovy Společenství vlastníků Třebízského 804, Trhové Sviny, zakládané za účelem budoucí správy domu (objektu k bydlení) č.p. 804, Třebízského ul., obec, část obce a katastrální území Trhové Sviny, včetně pozemku parc. č. st. 1219, na němž dům stojí, jejichž návrh je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a souvisejících návrhů na provedení vkladu jednotek do katastru nemovitostí dle prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a na provedení zápisu společenství vlastníků do veřejného rejstříku (rejstříku společenství vlastníků jednotek) včetně potřebných příloh. Usnesení ZM č. 35/2016 bylo přijato Zastupitelstvo města rozhodlo schválit stanovy Společenství vlastníků Třebízského 805, Trhové Sviny, zakládané za účelem budoucí správy domu (objektu k bydlení) č.p. 805, Třebízského ul., obec, část obce a katastrální území Trhové Sviny, včetně pozemku parc. č. st. 1220, na němž dům stojí, jejichž návrh je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu k podpisu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a souvisejících návrhů na provedení vkladu jednotek do katastru nemovitostí dle prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a na provedení zápisu společenství vlastníků do veřejného rejstříku (rejstříku společenství vlastníků jednotek) včetně potřebných příloh.

9 - 9 - Usnesení ZM č. 36/2016 bylo přijato d) Rozdělení domu, vyrovnání spoluvlastnických podílů č.p. 92 Zastupitelstvo města schvaluje převod části spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 204/1 v k.ú. Trhové Sviny, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti č.p. 92, ze spoluvlastníků (Česká spořitelna a.s., a Komerční banka a.s.) na město dle přiloženého návrhu Smlouvy o převodu části spoluvlastnických podílů. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem všech dokumentů souvisejících s převodem spoluvlastnických podílů. Usnesení ZM č. 37/2016 bylo přijato Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení domu (objektu občanské vybavenosti) č.p. 92, Žižkovo náměstí, obec, část obce a katastrální území Trhové Sviny (dále jen dům ), včetně pozemku parc. č. st. 204/1 (dále jen pozemek ), jehož je dům součástí a jehož je město spoluvlastníkem, dle přiloženého návrhu Prohlášení vlastníka, a dále schvaluje založení Společenství vlastníků Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny, jehož bude město členem, a to za účelem budoucí správy domu a pozemku, a dále schvaluje Stanovy Společenství vlastníků, Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny, jež jsou přílohou přiloženého Prohlášení vlastníka. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Prohlášení vlastníka, Stanov Společenství vlastníků Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny a ostatních dokumentů s tím souvisejících.

10 Usnesení ZM č. 38/2016 bylo přijato K bodu 5 Mze ČR smlouva o poskytnutí dotace Ing.Božáková: Seznámila přítomné zastupitele o poskytnutí dotace na protipovodňové opatření suchý poldr. p.starosta: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schválilo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství v rámci programu podpora prevence před povodněmi III na akci Trhové Sviny suchý poldr protipovodňová opatření na Svinenském potoce, reg. pod číslem 129 D a souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace. Usnesení ZM č. 39/2016 bylo přijato K bodu 6 Změna územního plánu fa Greiner Ing. Klein: územního plánu. Seznámil přítomné zastupitele se žádostí firmy Greiner o změnu p.starosta: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo nepořizovat změnu územního plánu Trhové Sviny navrhovatel společnost Greiner Real Estate s.r.o., Husova 1056, Trhové Sviny.

11 Usnesení ZM č. 40/2016 bylo přijato K bodu 7 Fond obnovy vodohospodářského majetku Ing. Kunz: majetku. Seznámil přítomné zastupitele s řízením Fondu vodohospodářského p.starosta: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit Fond obnovy vodohospodářského majetku města Trhové Sviny a schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodohospodářského majetku města. Usnesení ZM č. 41/2016 bylo přijato K bodu 8 JčK Smlouva o poskytnutí dotace Ing. Božáková: pro SDH Rankov. Seznámila přítomné zastupitele o Smlouvě o poskytnutí dotace p.starosta: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schválilo rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV GŘ HZS na realizaci projektu Trhové Sviny - dopravní automobil, reg. pod číslem 014D a souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace.

12 Usnesení ZM č. 42/2016 bylo přijato p.starosta: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace, uzavřenou s Jihočeským krajem, na realizaci projektu JDSH Rankov pořízení DA. Usnesení ZM č. 43/2016 bylo přijato K bodu 9 8. ročník soutěže Ekologický oskar Mgr. Halešová: Seznámila přítomné zastupitele o získání finančních prostředků v rámci 8. ročníku soutěže Ekologický oskar, vyhlášenou E.ON Energy Globe Award ČR Zastupitelstvo města bylo informováno o možnosti získat dotaci pro město Trhové Sviny na úsporné osvětlení v objektech města (ZŠ, MŠ, sportovní hala) v rámci 8. ročníku soutěže Ekologický oskar, kterou vyhlásil organizační tým E.ON Energy Globe Award ČR K bodu 10 Informace o činnosti Finančního výboru pí Rolínková: výboru. Seznámila přítomné zastupitele o kontrolách a činnosti Finančního Zastupitelstvo města bylo informováno o činnosti Finančního výboru města Trhové Sviny.

13 Za návrhovou komisi přečetl usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech MVDr. Martin Hála. Pan starosta ukončil zasedání III. Zastupitelstva města, poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem příjemné prožití dovolených. Poznámka: Z důvodu technické poruchy nahrávacího zařízení, nebyl pořízen zvukový záznam. Pavel Randa, starosta města Simona Rolínková Mgr. Hana Halešová... Zapsala: Romana Kříhová.. Dne: Skončeno : 19:45 hod. Zasedání ZM se zúčastnilo cca 20 diváků.

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

- 1 - ZÁPIS. z V. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 12. prosince 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech

- 1 - ZÁPIS. z V. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 12. prosince 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech - 1 - ZÁPIS z V. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 12. prosince 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: Hosté: 22 zastupitelů

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

- 1 - ZÁPIS. z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 22. června 2015 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech

- 1 - ZÁPIS. z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 22. června 2015 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 22. června 2015 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: Hosté: 21 zastupitelů

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

- 1 - ZÁPIS. Ing. Radislav Bušek, Ing. Pavel Kratochvíl, Ing. Jan Nepraš, Ing. Jiří Opekar, Marek Neužil, Radomír Tomášek, Martin Papoušek

- 1 - ZÁPIS. Ing. Radislav Bušek, Ing. Pavel Kratochvíl, Ing. Jan Nepraš, Ing. Jiří Opekar, Marek Neužil, Radomír Tomášek, Martin Papoušek - 1 - ZÁPIS z XXI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 8. září 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: Hosté: 16 zastupitelů

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 77/2013 konaného dne 28.11.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Nepřítomni: Houdek M., Kotrch Vl.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno

Schválení programu jako celku: Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. Schváleno Zápis č. 14 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.10.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina 11 přítomných zastupitelů Volba ověřovatelů zápisu:

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2012

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2012 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2012 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Ukončení vyhlášeného záměru na

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ , tel./fax Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 3/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. března 2016 Přítomni : 7/ Vladimír Kubík, Eliška Sedláčková, Mgr. Martin Kozák,

Více

Zápis. z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7.12. 2015. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7.12. 2015. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7.12. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. L.Klein, Ing. I.Božáková, Ing. V.Král Program jednání: 1. Realizace

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

OBEC VELENICE. ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016

OBEC VELENICE. ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016 ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016 Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.32

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Hana Popková, Ing. Marta Vančurová, Kateřina Teplá, Jiří Karvánek, Iva

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 6/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 5/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 5. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 14. listopadu 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod. Zápis z 21. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 8. března 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Hynek Čada, Vítězslav Krbálek,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 10. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 10. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 10. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.3.2016 v 17.00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 2 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Zápis č. 10/2016 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.09.2016 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Bc. Přibyl Pavel, Ing. Miluše Reichová, Szalai

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více