Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74"

Transkript

1 Převodník sériového rozhraní SLC-// Převodníky SLC-// jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RSC (V., V.) na rozhraní RSC, RS, RS nebo proudovou smyčku 0 ma. Typ galvanicky oddělené strany je určen osazením převodního modulu piggy. Výměnou modulu piggy je možné kdykoliv změnit typ rozhraní nebo počet přenášených signálů. Převodník je ve stolním provedení s připojovacími konektory na zadní straně skříňky. Napájení je vždy externí, podle typu 0 V AC, V nebo V DC. Obj. číslo kompletu převodníku vč. piggy I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 I0.0 Napájení Rozhraní Typ piggy 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC 0 V AC V DC V DC Obj. číslo samostatného modulu piggy RSC PGS I0.0 RSC PG I0.0 RS PGS I0.0 RS PG I0.0 použité signály strany RS,,,,,,, DTR,,,,,,,, DTR, RS PGS I0.0,, 0 ma loop M-Bus master PL0GS PL0G I0.0 I0, PMBMGS I0.0,,

2 Základní popis RSC Převodníky X SLC-/ / jsou RR řešeny jako modulární zařízení, umožňující vytváření sestav podle konkrétních požadav- MKO ms ků. Základní deska obsahuje napájecí zdroj a převod signálů RS na logické úrovně TTL. Na základní desce je nasazen modul piggy, který realizuje galvanické oddělení a převod na DTR DSR RI & signály příslušného I0: rozhraní. Moduly I0: DBF piggy jsou dodávány také samostat- ně. Napájení všech obvodů převodníku zajišťuje vestavěný síťový napájení veny jednostupňovou ochranou prvky transil, které zvyšují odolnost proti přepětí na lince. -- X X konektor DBF pro RS + MKO 0ms X X X I0: 0V AC V DC V DC + Obr. : Umístění propojek a volitelných prvků na základní desce převodníku TTL side User side Piggy Back PG PG PL0G PG DTR 0 CX +V Napájecí obvody +V +V Obr. : Blokové schéma zapojení převodníku X X Rt X X RF R RD RB RA a indikace přetržení proudové smyčky časová konstanta auto místo pro osazení modulu piggy zakončovací odpory přijímače zakončovací odpory přijímače konektor DBF pro galvanicky oddělené rozhraní X X 0 zdroj s transformátorem (verze s napájením 0 V AC) nebo měnič (provedení s napájením nebo V DC). U převodníků s měničem (SLC-/) je signálová zem rozhraní RS základové desky () galvanicky oddělena od druhého rozhraní i od napájecího napětí. Datové signály jsou vyvedeny na konektory Cannon, strana RS na DBF (dutinky), strana galvanicky odděleného rozhraní na DBF (dutinky). Oba konektory jsou umístěny na zadní straně krabičky. Převodníky s rozhraním RS jsou na této straně vyba- DBF

3 Technické parametry Napájení: I0.xx 0 V AC ±0%, 0 Hz, VA I0.xx V ±%, max 0 ma I0.xx V ±%, max 0 ma Izolační napětí galvanického oddělení mezi rozhraními: I0.0, I V AC I V AC I0.0, I V AC I V AC I0.xx, I0.xx 00 V AC Rozměry 0 mm Stupeň krytí IP0 Rozsah pracovních teplot 0 0 C Rozhraní RS Max. přenosová rychlost, kbd Vstupní odpor přijímače min. kω Výstupní napětí vysílače typ. ± V Max. délka připojeného vedení m Rozhraní RS Max. přenosová rychlost MBd Vstupní odpor přijímače kω Citlivost přijímače min. ±00 mv špička označení signálu pro rozhraní DB RS RS RS 0 ma M-Bus Rx MBus +MBus Rx MBus + MBus DTR ) U CC + ) + V U CC ) ) Iout + +Rx +MBus 0 DTR ) Rx + U CC +DTR ) MBus + V U CC + V + V + V Iout ) pouze pro provedení I0//.0 ) pouze pro provedení I0//.0 Tab. : Zapojení konektoru DBF Výstupní diferenciální napětí vysílače typ., V min., V Max. délka připojeného vedení 00 m Rozhraní RS Max. přenosová rychlost MBd Vstupní odpor přijímače kω Citlivost přijímače min. ±00 mv Výstupní diferenciální napětí vysílače typ., V min., V Max. délka připojeného vedení 00 m Max. napětí signálových vodičů proti trvale V špičkově V Max. napětí proti uzemnění trvale V špičkově V Rozhraní smyčka 0mA Max. přenosová rychlost, kbd Vstupní proud pro úroveň L < ma Vstupní proud pro úroveň H > ma Max. délka připojeného vedení 00 m Rozhraní M-Bus master Max. přenosová rychlost, kbd Max. počet slave modulů Max. počet slave modulů s externím napájením 0 SLC-// PC označení signálu označení signálu špička konektor - pinů typ typ výstup vstup výstup vstup vstup výstup DTR vstup výstup 0 DTR společný vodič DSR +) výstup vstup DSR vstup výstup výstup vstup RI nepoužit RI +) signál DSR je v převodníku spojen se signálem DTR - viz blokové schéma Tab. : Rozmístění signálů konektoru RS a připojení k PC COM portu --

4 Připojení signálů, konektory Strana rozhraní RS základové desky je vyvedena na konektor DBF, zapojení je standardní PC COM port k počítači se připojuje prodlužovacím kabelem. Pojmenování signálů strany RS souhlasí s COM portem jedná se pouze o prodloužení. Signál je tedy na převodníku výstupem a vede na stejnojmenný vstup portu PC, signál je na převodníku vstupem a je připojen ke výstupu PC atd. Rozmístění signálů na konektoru DB a připojení strany RS k počítači PC je uvedeno v tabulce. Strana galvanicky odděleného rozhraní je vyvedena na konektor DBF. Rozmístění signálů na konektoru pro všechny druhy rozhraní je uvedeno v tab.. Zapojení základní desky a připojení převodníkového modulu piggy je zřejmé z blokového schématu. Nastavení propojek X, X napájecí napětí modulu piggy V: pro piggy PL0 a PMBM V: pro piggy P, P, P POZOR nesprávné zapojení X, X může způsobit destrukci modulu piggy! X a ovládání vysílače R: signál z RS na konektoru DB je veden na vstup modulu piggy A: automatické ovládání vysílače pro vysílání je na modul piggy monostabilním obvodem generován signál =0 (pro piggy PG.. a PGS) A: Automatické ovládání vysílače pro vysílání je na modul piggy monostabilním obvodem generován signál = (speciální použití) X, X a detekce přetržení proudové smyčky rozpojena: indikace přetržení je nepoužita, je-li při tom X spojena, je na výstup předáván signál z modulu piggy 0: při přetržení je =0, indikační LD svítí při přetržení (pro piggy PL0G, PL0GS) : při přetržení je =, indikační LD svítí při normáním provozu X Při rozpojené propojce je na výstup vydáván signál z modulu piggy. Při spojené propojce je signál z piggy násoben stavem (umožňuje na vracet signál např. se staršími moduly piggy PL0, PG). Převodník RS RS I0//.0 a.0 Pro rozhraní RS je převodník osazen modulem piggy PGS nebo PG. S modulem GS převádí dva vstupní a dva výstupní signály (,,, ) s modulem G tři vstupní a tři výstupní signály (navíc DTR a ). Počet převáděných signálů umožňuje použití i s linkovými, radiovými nebo GSM modemy, které vyžadují hw řízení přenosu a ovládání modemu. Moduly piggy pro RS neobsahují žádné propojky. Standardní zapojení propojek základní desky je následující: X, X v poloze V X v poloze R X rozpojena X rozpojena X spojena Celkové zapojení převodníku RS uvádí obr. a. Doporučené kabely a propojení RS RS je napěťové rozhraní, které je možné použít pouze na krátké vzdálenosti (do m). Na propojení je možné použít jakýkoliv kabel, např. SYKFY, RO, SRO ap. V prostředí s vyšší hladinou rušení je vhodné použít kabel stíněný. Pokud je použit kabel s kroucenými páry, je vhodné vždy jeden vodič z páru použít jako signálový a druhý jako společný, to do jisté míry nahrazuje stínění. Přijímače RS mají vyso- --

5 kou vstupní impedanci. Pokud jsou některé signály nepoužité a přesto jsou přivedeny do dalšího zařízení např. se nepoužívá, ale ke spojení s PC je použit standardní devítižilový propojovací kabel, může se vyskytovat náhodně se měnící stav tohoto signálu. Proto je vhodnější nepoužité vstupy připojit k nepoužitým výstupům, které mají definovaný stav (např. na konektoru DB spojit s ) nebo je připojit přes odpor kω k výstupu + V. Převodník RS RS I0//.0 a.0 S modulem piggy PGS převádí dva vstupní a dva výstupní signály (,,, ) s modulem PG tři vstupní a tři výstupní signály (navíc DTR a ). S dvěma převodníky je možné realizovat plně duplexní spojení realizací duplexního spojení je převodník vhodný pro prodloužení RS. Počet převáděných signálů umožňuje použití i pro synchronní komunikace. Propojky na modulu PGS/G jsou zřejmé z obr.. Propojka TC dovoluje ovládání vysílače standardně je rozpojena a vysílač je na linku připojen trvale (pro duplexní režim). Pokud je spojena, je vysílač ovládán signálem, polaritu DSR DTR + 0 +, +V DBF RS RS DBF Obr. : Převodník s modulem PG pro duplexní provoz +DTR DTR TC DBF RS MKO MKO RS, +V DBF RS RS DBF Obr. : Převodník s modulem PGS pro duplexní provoz určuje propojka. Způsob ovládání (od signálu nebo automaticky) je pak možné volit propojkou X základní desky převodníku (viz obr. ). S pomocí ovládání vysílače je možné realizovat vícebodové spojení dvoudrátové (typu RS) nebo čtyřdrátové. Propojka modulu PGS/G dovoluje zakázat příjem v době vysílání. Standardní zapojení propojek je následující: základní deska: X, X v poloze V X v poloze R X v poloze 0 X rozpojena X rozpojena PGS/G: =0 TC a rozpojeny + + TC + +,, +V DBF Obr. : Převodník s modulem PGS (I0//.0) 0 DTR DSR DBF RS DTR RS DBF 0,, +V Obr. : Převodník s modulem PG (I0//.0) Zapojení pro duplexní provoz Propojka X na základní desce převodníku je v dolní poloze (R), na modulu PGS/G jsou propojky TC, rozpojeny a =0. Celkové zapojení převodníku uvádí obr. a, příklad použití obr.. Zapojení pro poloduplexní provoz Na modulu piggy PGS/ G je spojena propojka TC, která dovoluje ovládání vysíla- --

6 če. Aktivní stav vysílače se pak řídí signálem. Převodník pak může pracovat ve vícebodových sítích čtyřdrátových (multidrop RS na obr. ) nebo dvoudrátových (RS). Pro dvoudrátové zapojení je nutné vnější spojení vysílače a přijímače. Situaci představuje obrázek 0. Uvedeno je zapojení s modulem PGS, při použití PG budou navíc přenášeny signály DTR a. Řízení vysílače signálem Propojka X na základní desce převodníku je v dolní poloze (R). Aktivní stav vysílače se ovládá signálem strany RS. Automatické řízení vysílače od Propojka X na základní desce převodníku je ve střední poloze (A). Aktivní stav vysílače řídí monostabilní klopný obvod, který se nahazuje aktivním stavem signálu. Po ukončení vysílání ( se vrátí do neaktivní úrovně) vyprší doba MKO a převodník se přepne na příjem. Časová konstanta MKO musí být nastavena podle přenosové rychlosti a doby reakce připojeného zařízení (doba mezi ukončením vysílání posledního znaku a prvním přicházejícím znakem). Standardně je doba MKO nastavena na, ms. Ta vyhovuje pro přenosové rychlosti od 00 Bd a reakci připojeného zařízení > ms. Pro nižší přenosové rychlosti je nutno dobu MKO příslušně prodloužit, jinak může být vysílač vypnut i v průběhu vysílání znaku (více neaktivních bitů za sebou). Ve čtyřdrátovém zapojení sítě (obr. ) není nastavení časové konstanty kritické, neboť příjem a vysílání probíhá po oddělených vodičích, vysílač stanice master je aktivní trvale. Ve dvoudrátových sítích však může být doba setrvání vysílače v aktivním stavu při vyšších rychlostech na obtíž, neboť po tuto dobu nemůže na linku vysílat žádná jiná stanice. Např. pro rychlost 00 Bd s formátem start bit, datových bitů, stop bit + parita je -- DSR DTR DBF RS +DTR DTR TC + + doba znaku: bitů / 00 bit/s = 0, ms. Časová konstanta MKO se nastavuje výměnou odporu Rτ. Pro nastavení doby platí vztah: τ MKO [ms] =, Rτ [MΩ]. Je možné použít odpory v rozsahu 0 kω 0MΩ, což odpovídá časové konstantě µs ms. Poloha odporu Rτ je zřejmá z obr.. 0, +V RS DBF nové provedení staré provedení vysílání při = vysílání při =0 (standardně) příjem i v době vysílání (standardně) po dobu vysílání je příjem blokován vysílač připojen na výstup trvale (standardně) připojení vysílače řídí vysílání při = vysílání při =0 (standardně) příjem i v době vysílání (standardně) po dobu vysílání je příjem blokován vysílač připojen na výstup trvale (standardně) připojení vysílače řídí Obr. : Propojky na modulu PGS/G +DTR DTR , +V DBF RS TC Obr. : Příklad propojení dvou převodníků I0.0 na duplexní prodloužení linky RS DSR DTR RS DBF

7 master slave + + slave Obr. : Vícebodová síť RS +V + +V + a) do 00kBd RF 0 RD 0 0 RA 0 +V + +V + b) nad 00kBd RF 0 R 0 RD 0 0 RB 0 RA 0 Obr. : Zakončovací odpory signálů a pro různé komunikační rychlosti RS DBF TC RS 0, +VGO DBF + RS Obr. 0: Převodník s modulem PGS pro poloduplexní provoz (náhrada RS) (I0.0) Zakončení linky Ze signálového hlediska by kroucený pár měl být zakončen na obou koncích. Zakončovací odpory mají dvě funkce upravují neaktivní stav linky a impedančně zakončují vedení. Pokud je převodník používán v duplexním režimu, je ke každému vstupu připojen trvale jeden výstupní budič a vedení nepřechází do neaktivního stavu. Pokud je na linku připojeno více vysílačů, jsou aktivní pouze v době vysílání, neaktivní stav proto musí být ošetřen zakončovacími odpory. Bez zakončení může být přijímačem od rušivých impulsů snadno detekován start bit, což způsobuje náhodné přijímání znaků. Impedanční přizpůsobení je důležité spíše při vysokých rychlostech přenosu (nad 00 kbd), kde zabraňuje odrazům signálu od konce vedení. Pro většinu aplikací je vhodnější spíše zapojení pro nižší rychlosti s vynechaným středním odporem (zapojení dle obrázku a), protože zajišťuje vyšší úroveň přijímaného signálu. Pokud není vstup použit, je vhodné jej na straně RS spojit s. Zakončovací odpory signálu a se připojují do dutinek na základní desce (viz obr. ), standardně jsou nezapojeny a jsou přibaleny k převodníku v samostatném sáčku. Doporučené kabely pro vedení RS Pro vedení RS na krátké vzdálenosti a nízké komunikační rychlosti (desítky metrů s rychlostí cca 00 Bd) je v podstatě možné použít jakýkoliv kabel, který má kroucené páry vodičů např. SYKFY, SRO, DATAX YCY ap. Na větší vzdálenosti a vyšší komunikační rychlosti je vhodné použít UTP kabely pro počítačové sítě nebo kabely, konstruované pro diferenciální signály RS/, např. BLDN UTP/FTP, LAM TWIN UTP/FTP, LAM TWIN FLXO ap. Pro zvýšení odolnosti proti rušení je vhodnější kabel stíněný. Při použití nekroucených vodičů nebo kabelů, které nejsou konstruovány pro datové spoje (např. vícežilové nepárové kabely) nelze zaručit funkčnost a parametry propojení na větší vzdálenosti než několik metrů, výsledek je nutno ověřit experimentálně. V každém případě bude při použití nepárových kabelů linka podstatně méně odolná proti vnějšímu elektromagnetickému rušení. Propojování zařízení RS Pro spojení zařízení principiálně postačuje propojení párů vodičů (±, ±), vyrovnání datových linek vzhledem k napájecímu napětí zajistí zakončovací odpory. Lepší je však propojit i signálovou zem () všech připojených --

8 přístrojů. Jako společný vodič může být použito i stínění kabelu. Pokud je linka RS vedena venkovním prostředím, je vhodné na vstupu do objektu (rozvaděče) osadit prvek vícestupňové ochrany, který zajistí svod atmosférického přepětí. Je možné použít např. ochrany LSACO OVPM-// /, které jsou dodávány i ve vícepárovém provedení. Převodník RS Pro rozhraní RS je převodník osazen modulem piggy PGS. Propojky na desce PGS jsou zřejmé z obr.. Standardní zapojení propojek je následující: základní deska: X, X v poloze V X v poloze A X v poloze 0 X rozpojena X rozpojena PGS: signál spojen s vysílač aktivován =0 příjem po dobu vysílání blokován. Řízení vysílání signálem Propojka X na základní desce převodníku je v dolní poloze (R). Přepínání vysílání/příjem RS se ovládá signálem strany RS. Zařízení připojené na straně RS musí být schopné aktivovat signál a udržet jej až -- nové provedení připojené zakončení linky RS (0 R + 0 nf) odpojené zakončení linky RS (standardně) po dobu vysílání příjem blokován (standardně) příjem i v době vysílání starší provedení spojen s (standardně) =0 trvale = trvale vysílání při = vysílání při =0 (standardně) RS I0//.0 je spojen s (standardně) = 0 trvale = trvale Vysílač je aktivován =0 (standardně) Vysílač je aktivován = po dobu vysílání příjem blokován (standardně) příjem i v době vysílání Obr. : Propojky na modulu PGS do odvysílání celého posledního znaku zprávy. Pokud je řídicím zařízením počítač PC, je stav signálu vhodné prověřit. Ne všechny programy (obzvláště v prostředí Windows) jsou schopné provádět ovládání korektně a bez časových prodlev. Pokud signál zůstane aktivní i po ukončení vysílání, vede to obvykle k destrukci přijímané zprávy (odpovědi). Celkové schéma zapojení převodníku uvádí obrázek. Automatické řízení vysílače od Propojka X na základní desce převodníku je ve střední poloze (A). Přepínání vysílače RS zajišťuje monostabilní klopný obvod, který se nahazuje aktivním stavem signálu. Po ukončení vysílání ( se vrátí do neaktivní úrovně) vyprší doba MKO a převodník se přepne na příjem. Časová konstanta MKO musí být nastavena podle přenosové rychlosti a doby reakce připojeného zařízení (doba mezi ukončením vysílání posledního znaku a prvním přicházejícím znakem). Standardně je doba MKO nastavena na ms. Ta vyhovuje pro přenosové rychlosti od 00 Bd a reakci připojeného zařízení >0 ms. Pro nižší přenosové rychlosti je nutno dobu MKO příslušně prodloužit, jinak může být vysílač vypnut i v průběhu vysílání znaku (více jedničkových bitů za sebou). Pro vyšší přenosové může být doba setrvání vysílače v aktivním stavu na obtíž, neboť po tuto dobu nemůže na linku vysílat žádná jiná stanice. V takovém případě je možné časovou konstantu MKO zkrátit přibližně až na, délky jednoho znaku. Např. pro rychlost 00 Bd s formátem start bit, datových bitů, stop bit + parita je doba znaku: bitů : 00 bit/s = 0, ms. Časová konstanta MKO se nastavuje výměnou odporu Rτ. Pro nastavení doby platí vztah: τ MKO [ms] = Rτ [MΩ]. Je možné použít odpory v rozsahu kω 0MΩ, což odpovídá

9 časové konstantě 0 µs až 0 ms. Poloha odporu Rτ je zřejmá z obr.. Pokud připojené zařízení kontroluje vlastní vysílání na lince RS zpětným příjmem, musí být na modulu PGS spojena propojka D. Většinou však je tento stav nežádoucí (zařízení nechce slyšet své vlastní vysílání) a může působit potíže. Zakončení linky RS Linka RS má charakter sběrnice a měla by být zakončena na obou koncích vedení. Zakončovací odpory mají dvě funkce upravují neaktivní stav linky a impedančně zakončují vedení. Pokud na linku nevysílá žádná stanice, je vedení ve vzduchu a bez zakončovacích odporů může být přijímačem snadno detekován start bit, což způsobuje náhodné přijímání znaků. Impedanční přizpůsobení je důležité spíše při vysokých rychlostech přenosu (nad 00 kbd), kde zabraňuje odrazům signálu od konce vedení. Pro většinu aplikací je vhodnější spíše zapojení pro nižší rychlosti s vynechaným středním odporem (zapojení dle obr. a), protože zajišťuje vyšší úroveň přijímaného signálu. Zakončovací odpory signálu se připojují do dutinek na základní desce (viz obr. ), standardně jsou nezapojené a jsou přibaleny k převodníku v samostatném sáčku. Doporučené kabely pro linku RS Pro vedení linky RS na krátké vzdálenosti a nízké komunikační rychlosti (desítky metrů s rychlostí cca 00 Bd) je v podstatě možné použít jakýkoliv kabel, který má kroucený pár vodičů např. SYKFY, SRO, DATAX YCY ap. Na větší vzdálenosti a vyšší komunikační rychlosti je vhodné použít UTP kabely pro počítačové sítě nebo kabely konstruované pro RS, např. BLDN UTP/FTP, LAM TWIN UTP/FTP, LAM TWIN FLXO ap. Pro zvýšení odolnosti proti rušení je vhodnější kabel stíněný. DBF RS MKO RD 0R +V +Tx, Tx,, RS DBF Obr. : Převodník s modulem PGS, řízení vysílače (I0//.0) DBF RS MKO MKO RD 0R +V +Tx, Tx RS DBF Při použití nekroucených vodičů nebo kabelů, které nejsou konstruovány pro datové spoje (např. zvonková dvoulinka) nelze zaručit funkčnost a parametry propojení, výsledek je nutno ověřit experimentálně.,, Obr. : Převodník s modulem PGS, automatické řízení vysílače od (I0//.0) +V +V 0 +Tx +Tx 0 RB 0 Tx Tx RA 0 a) do 00kBd b) nad 00kBd Obr. : Zakončení linky RS pro různé komunikační rychlosti RA 0 Propojování zařízení RS Pro spojení zařízení linkou RS principiálně postačuje jeden pár vodičů (pouze ±Tx), vyrovnání datové linky vzhledem k napájecímu napětí zajistí zakončovací odpory. Lepší je však propojit i signálovou zem () všech připojených přístrojů. Jako společný vodič může být použito i stínění kabelu. Převodník je na modulu PGS vybaven ochrannými prvky transil, které zajišťují omezení diferenciálního napětí mezi vodiči a také omezení napětí proti zemi. Pro funkci ochrany musí být připojena zemní svorka převodníku (piny, konektoru DB) na zemní potenciál. Pokud je vedení linky RS vedeno venkovním prostředím, je vhodné na vstupu do budo- --

10 vy osadit doplňkový ochranný prvek sdružené ochrany, který zajistí svod atmosférického přepětí s větší intenzitou. Je možné použít např. ochranu LSACO OVPM-//. Převodník RS Pro rozhraní proudové smyčky je převodník osazen modulem piggy PL0GS nebo starším provedením PL0G. Na rozhraní proudové smyčky se přenáší pouze datové signály a. Propojky na modulu PL0GS jsou zřejmé z obr.. Propojka umožňuje interně spojit signál s (na modulu PL0G propojka není, signál je trvale spojen s ). Propojky T a R umožňují obrátit polaritu vysílače a přijímače. To je nutné při spojování některých zařízení (např. PLC NS0), která mají nestandardní signály. Standardní zapojení propojek je následující: základní deska: X, X v poloze V X v poloze R X v poloze 0 X rozpojena X rozpojena PL0GS: signál spojen s vysílač standardní (T) příjímač standardní (R) Monostabilní klopný obvod na signálu detekuje aktivní stav linky přijímače (v klidovém stavu teče proud do přijímače, v aktivním stavu neteče) a pokud je aktivní stav delší než 0 ms, nastaví se a rozsvítí se LD /rr. To umožňuje hlídat přetržení kabelu. Převodník má samostatně vyvedeny dva proudové zdroje. To dovoluje zapojovat libovolné kombinace pro aktivní nebo pasivní vysílač a přijímač. + V převodník Na převodníku SLC- vytvoříme aktivní vysílač či přijí- -0- V V R 0,0A I=0mA R 0,0A V Obr. : Rozložení úbytků napětí na vedení proudové smyčky 0mA I0//.0 a) nové provedení (PL0GS/GPS) b) staré provedení (PL0G) negovaný přijímač přímý přijímač je spojen s (standardně) = 0 trvale = trvale negovaný vysílač přímý vysílač negovaný přijímač přímý přijímač negovaný vysílač přímý vysílač Obr. : Propojky na modulu PL0.. MKO I OUT, +V +I OUT DBF RS Loop 0 ma DBF Obr. : Převodník s modulem PL0GS Připojení proudové smyčky Pro funkci proudové smyčky musí být uzavřena proudová cesta mezi zdrojem proudu, vysílačem (obvykle spínací tranzistor), přijímačem (obvykle LD optronu) a společným vodičem. Na straně převodníku na pořadí prvků v obvodu nezáleží, na straně připojeného zařízení může být důležité zajistit společnou zem vysílače a přijímače v případě, že přijímač není realizován optronem, ale např. spínacím tranzistorem. Podle toho, kde je zařazen zdroj proudu, rozlišujeme spojení aktivní vysílač pasivní přijímač a pasivní vysílač aktivní přijímač.

11 + V Iout + V Iout Iout Iout SLC mač tak, že zapojíme výstup proudového zdroje do série se spínacím tranzistorem resp. LD optronu. Proud z výstupu proudového zdroje, prochází vysílačem a přes pasivní přijímač připojeného zařízení se vrací do společné svorky. Různá zapojení aktivních vysílačů a přijímačů jsou uvedena na obr. 0. Pro pasivní zapojení vysílače nebo přijímače zůstane proudový zdroj nepoužit a použije se pouze tranzistor a LD optronu situaci ilustruje obr.. Konkrétní kombinace vysílače a přijímače záleží na připojovaném zařízení. Při připojování proudové smyčky neznámého zařízení je možné provést snadno identifikaci obvodů měřením klidového proudu. Pokud miliampérmetr zapojený mezi svorky + a vysílače indikuje protékající proud je vysílač aktivní, Převodník RS + DBF SLC- DBF Obr. 0: Různá zapojení aktivního vysílače a přijímače +V SLC- Pro rozhraní M-Bus master je převodník osazen modulem piggy PMBM-GS. V současné době je možné se setkat se třemi provedeními piggy modulu. Na rozhraní se přenáší pouze datové signály a, signál indikuje přetížení zdroje + V. Převodník s moduly piggy s v.č až 000 má blokové schéma zapojení na obrázku. Standardní zapojení propojek je následující: Iout Iout DBF Obr. : Zapojení pasivního vysílače a přijímače pokud ne, je s největší pravděpodobností pasivní. Pro přijímač je situace obdobná. Doporučené kabely pro vedení proudové smyčky Proudová smyčka pracuje s poměrně nízkou přenosovou rychlostí. Pro výběr kabelu tedy nejsou rozhodující signálové vlastnosti kabelu ale spíše celkový odpor vedení. Proudový zdroj je v převodníku napájen napětím V, na cestě signálu je nutno počítat s úbytky napětí na vlastním proudovém zdroji (cca V), spínacím tranzistoru (cca V), LD optronu přijímače a vlastním vedení. Situaci znázorňuje obrázek. Celkový ohmický odpor vedení dvou vodičů ( R) tedy nesmí přesáhnout V / 0,0 A = 0 Ω, tj. Ω na jeden vodič (žíly kabelu SYKFY xx0, mají průběžný odpor jednoho vodiče cca 00 Ω/km). Pro vedení je možné použít např. kabely SYKY, SYKFY, UFaU, LAM FLXO i jiné. Kroucení vodičů do páru není na závadu. Stínění kabelu je potřebné pouze v případě, že linka prochází prostředím s vysokou hladinou elektromagnetického rušení. Pro venkovní vedení proudové smyčky je vhodné použít ochranné prvky LSACO OVPM-// nebo OVPM-//. M-Bus master I0// X, X v poloze V X na zapojení nezáleží (např. R) X v poloze X rozpojena X spojena Umožňuje připojit maximálně slave moduly. Je-li potřeba připojit více slave modulů, musí se připojit externí napětí U CC o velikosti V. Výstupní proud MUSÍ být omezen na hodnotu 0 ma, jinak dojde ke zničení piggy převodní- --

12 Zdroj +V U CC,, U CC Zdroj +V U CC Proudová pojistka Proudová pojistka DBF RS Vysílací modulátor +M-Bus, M-Bus,,,, M-Bus DBF Obr. : Převodník s modulem PMBMGS (platí pro výrobní čísla piggy modulu od 0000 do 000 včetně) DBF RS- Vysílací modulátor +M-Bus, M-Bus,,, M-Bus DBF Obr. : Převodník s modulem PMBM-GS (platí pro výrobní čísla piggy modulu od 0000 do 0000 včetně) MKO Zdroj +V Proudová pojistka U CC Zdroj +V Proudová pojistka U CC N N DBF RS- Vysílací modulátor +M-Bus M-Bus M-Bus ku. Potom je možné připojit až 0 slave modulů. Na vývodu je během příjmu indikováno přetížení. Délka vedení sběrnice je omezena maximálním úbytkem napětí na každém vodiči (neměl by přesáhnout 0, V), který je závislý na klidovém odběru slave modulů (počet modulů, ma) a průřezu vodičů. Piny,, konektoru DB musí zůstat nezapojeny je na nich vnitřní napájecí napětí strany M-Bus piggy modulu. Moduly s v.č až 0000 mají blokové schéma zapojení na obr. a od předchozího se liší zapojením vývodů na straně M-Bus.,,,, DBF Obr. : Převodník s modulem PMBM-GS s automatickým řízením přijímače (platí pro výrobní čísla piggy modulu od 000) DBF RS- Moduly od v.č. 000 mají stejné zapojení svorek strany M-Bus s předchozí verzí, navíc umožňují ovládat blokování přijímače signálem nebo monostabilním klopným obvodem. Blokové schéma převodníku s automatickým řízením přijímače je na obr., schéma převodníku s ručním řízením přijímače je na obr.. Je-li vstup piggy modulu připojen k výstupu MKO Auto (X v poloze A) je po dobu vysílání příjem blokován. Je-li připojen k signálu strany RS- (X v poloze R), je řízen následovně: pro =0 je příjem blokován, pro = je příjem povolen. Vyrábí: LSACO, Jaselská, 000 Kolín, CZ tel. +0, fax na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě Č.J. 00/ a 00/ Vysílací modulátor +M-Bus, M-Bus,,, M-Bus DBF Obr. : Převodník s modulem PMBM-GS s ručním řízením přijímače (platí pro výrobní čísla piggy modulu od 000) --

Převodník sériového rozhraní SLC-60

Převodník sériového rozhraní SLC-60 8 Převodník sériového rozhraní SLC-0 Převodníky SLC-0 jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálůrozhraní RS22C (V.2,V.28) na rozhraní RS22C, RS22, RS85 nebo proudovou smyčku 20mA. Typ galvanicky

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-21

Převodník sériového rozhraní SLC-21 Převodník sériového rozhraní SLC- Převodník SLC- je určen k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RSC nebo na rozhraní RS, RS, RS, proudovou smyčku 0 ma nebo MBus. Převodník je v kompaktní krabičce

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-31/32

Převodník sériového rozhraní SLC-31/32 Převodník sériového rozhraní SLC-/ Převodníky SLC- (I0.xx) a SLC- (I0.xx) jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RS-C nebo na rozhraní RS-, RS-, RS-, proudovou smyčku 0 ma nebo

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-31/32

Převodník sériového rozhraní SLC-31/32 Převodník sériového rozhraní SLC-/ Převodníky SLC- (I0.xx) a SLC- (I0.xx) jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RS-C nebo na rozhraní RS-, RS-, RS-, proudovou smyčku 0 ma nebo

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-21

Převodník sériového rozhraní SLC-21 Převodník sériového rozhraní SLC- Převodník SLC- je určen k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RS- nebo na rozhraní RS-, RS-, RS-, proudovou smyčku 0 ma nebo MBus. Převodník je v kompaktní

Více

Univerzální převodníky piggy back 7-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný

Univerzální převodníky piggy back 7-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný DBF Hi Hi RS V RS DBF DBF V RS Hi Hi RS Sériové převodníky iverzální převodníky piggy back - SLC- sériový stolní převodník - SLC-/ sériový rozvaděčový převodník - SLC-// SMI- sériový průmyslový převodník

Více

Průmyslový převodník sériového rozhraní SLC-41/42/43

Průmyslový převodník sériového rozhraní SLC-41/42/43 Průmyslový převodník sériového rozhraní SLC-// Převodníky SLC- (I0.xx), SLC- (I0.xx) a SLC- (I0.xx) jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RS-/8 nebo RS- na rozhraní RS-, RS-,,

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041. převodník RS232/RS485 malé, jednoduché provedení galvanické oddělení 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.01 Katalogový list Vytvořen: 5.8.2005 Poslední aktualizace: 3.7.2008 8:53 Počet stran:

Více

P232 P422 P485 PL20 N NE GS GE GPS GPE GS GE GPS GPE GS GPS GS GH GPS Rozhraní RS232C RS422 RS485 smyčka 20 ma

P232 P422 P485 PL20 N NE GS GE GPS GPE GS GE GPS GPE GS GPS GS GH GPS Rozhraní RS232C RS422 RS485 smyčka 20 ma DBF Hi Hi RS + + + + +V RS DBF + + + Hi Hi DBF + +V RS RS SÉRIOVÉ PŘVODNÍKY Univerzální převodníky piggy back - SLC-0 Průmyslové převodníky - SLC- Rozvaděčové převodníky - SLC-/0// Rozvaděčové převodníky

Více

Univerzální adaptér sériového rozhraní EI5020

Univerzální adaptér sériového rozhraní EI5020 Univerzální adaptér sériového rozhraní RS-232C RS-422/RS-485/20mA-loop EI5020 Technický popis Popis rozhraní Návod k instalaci 1 Určení Adaptér EI5020 je určen k propojení počítačů třídy IBM PC a dalších

Více

Univerzální převodníky piggy back 6-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný

Univerzální převodníky piggy back 6-2. USB + sériový stolní převodník. USB + sériový rozvaděčový převodník. sériový průmyslový převodník těsný DBF Hi Hi RS V RS DBF Hi Hi V DBF RS RS Sériové převodníky iverzální převodníky piggy back - SLC- SLC-/ SLC-// sériový stolní převodník sériový rozvaděčový převodník sériový průmyslový převodník těsný

Více

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Rozšiřující modul s protokolem MODBUS Návod na obsluhu Verze 1.00 dmm-ui8do8_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

USB-1052. komunikaèní modul RS-232, RS-422/485

USB-1052. komunikaèní modul RS-232, RS-422/485 komunikaèní modul RS-232, RS-422/485 Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím Převodník RS232 na RS485 nebo RS422 Průmyslové provedení s krytím. UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.1.2005 Poslední aktualizace: 5.5 2008 12:30 Počet stran: 16 2008 Strana 2 UC485P OBSAH Základní informace...

Více

!" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&!

!  #! # #$! %  & následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! Verze 1.0 !" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&! " " "& & # v dokumentu uvedená. 3. "( zisku. '! " % ) ochrannými známkami

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník RS232 na RS485/422 UC485P průmyslové provedení galvanické oddělení 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0006.01 UC485P UC485P Katalogový list Vytvořen: 21.2.2005 Poslední aktualizace: 28.2.2005

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

XCom-31/32. Stavebnice PROMOS Line 2. Komunikační koncentrátor pro sběr dat. Technický manuál

XCom-31/32. Stavebnice PROMOS Line 2. Komunikační koncentrátor pro sběr dat. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 8000 KOLÍN, CZ tel/fax +40--7775 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line XCom-/ Komunikační koncentrátor pro sběr dat Technický manuál 0. 0. 008 008 sdružení

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4 doplňkový sortiment SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou -2 SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou -3 PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC -4 XBO-01/02 XBO-03 Polovodičové spínače Reléové spínače

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál

Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250. Uživatelský manuál Adresovatelný převodník rozhraní RS48/RS232 ELO E250 Uživatelský manuál 2 ELO E250ZK001 1.1 Použití převodníku...4 2.0 Principy činnosti...5 3.0 Instalace...5 3.1 Vybudování sběrnice RS-485...5 3.2 Připojení

Více

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485 Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem POPIS Modul je určen pro měření proudu 4 až 20 ma (unifikovaný proudový signál), který bývá výstupní veličinou mnoha snímačů, čidel a dalších zařízení. Vstupní proud

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h.

LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h. Prodloužení RS232 Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením 11. července 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 5.9.2005 Poslední aktualizace: 11.7.2011 9:45

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR-0156. vydání 3. - listopad 2005 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU 1. Popis a parametry MR-0155 a MR-0156 vydání 3. - listopad 2005 Submodul MR-0155 nebo MR-0156 obsahuje obvody výkonného FSK modemu pro pevné linky podle

Více

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-232...3 3.2 Propojení

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

Návod pro obsluhu MT25-Y UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Návod pro obsluhu MT25-Y UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří sestavu dvou základních modulů napájecí a vazební modul zdroje MT21 a stavový modul MT25-Y. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 26. dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m Wind RS Katalogový list Vytvořen: 22.4.2016 Poslední aktualizace: 26.4 2016 14:27 Počet

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

Návod k použití. Deska identifikace FASTOS IDENT 2000. AGROSOFT Tábor s.r.o.

Návod k použití. Deska identifikace FASTOS IDENT 2000. AGROSOFT Tábor s.r.o. Návod k použití Deska identifikace FASTOS IDENT 2000 AGROSOFT Tábor s.r.o. AGROSOFT Tábor s.r.o. IDENT 2000 2 Deska identifikace FASTOS IDENT 2000 verze procesoru 1.42 verze desky 1.1 verze dokumentace

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO typ TENZ2304 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 Verze manuálu V1.03 20.9.2009 Gratulujeme Vám ke koupi Komunikační jednotky komunikátoru pro domy seniorů a pro nemocnice. Základní vlastnosti a široké možnosti programování

Více

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485. Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485 Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 Popis zařízení Temp-485 je čidlo teploty, komunikující po

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULŮM BASIC DOCUMENTATION FOR MODULES. GT-775x. 1. vydání - duben 2008 1 nd edition - April 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULŮM BASIC DOCUMENTATION FOR MODULES. GT-775x. 1. vydání - duben 2008 1 nd edition - April 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULŮM BASIC DOCUMENTATION FOR MODULES GT-775x 1. vydání - duben 2008 1 nd edition - April 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

ecolink520 526: Modul odloučených I/O

ecolink520 526: Modul odloučených I/O SAUTER EYmodulo 5 PDS 94.075 cz Katalogový list EYEM520...526 ecolink520 526: Modul odloučených I/O Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální přizpůsobení aplikací díky modulární technologii.

Více

Technický popis MT23R UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Technický popis MT23R UPOZORNĚNÍ OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří sestavu dvou základních modulů napájecí a vazební modul zdroje MT21 a modul MT23R. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné

Více

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

TX20RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS485. 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Měření rychlosti a směru větru Inteligentní anemometr s RS232 a RS485 16. prosince 2014 w w w. p a p o u c h. c o m TX20RS Katalogový list Vytvořen: 3.12.2009 Poslední aktualizace: 16.12 2014 14:18 Počet

Více

TELSYCO PBX DP - elektronický dveřní vrátník

TELSYCO PBX DP - elektronický dveřní vrátník TELSYCO PBX DP - elektronický dveřní vrátník Modulární systém s možností připojení k jakékoli pobočkové telefonní ústředně Připojení k libovolné analogové lince Voděodolná tlačítka se stupněm krytí IP66,

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA P232/485 Převodník RS232 na RS485 Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w.

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 frekvenční výstup 1Hz 20kHz volba typu vstupu: (Pt100, Pt1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) konfigurace převodníku programem

Více

Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál

Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A Uživatelský manuál ELOE06AZK002 1.0 Úvod... 3 1.1 Použití převodníku... 3 2.0 Principy činnosti... 3 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení převodníku

Více

1. Technické údaje a parametry

1. Technické údaje a parametry Řídící automat RAK A09 Projekční podklady březen 2004 1. Technické údaje a parametry AutomatRAK 09 jevestavěn do plastovéskříně smembránovou klávesnicí. Mechanické rozměry popisuje obr. 1. Krytí je IP

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005 První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu výrobku Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 T SaZ 8/2005 V Plzni dne 15.10.2009

Více

Hlasový modul HLM-410, HLM-411 firmware 1.5/VREG/VOX/AIN

Hlasový modul HLM-410, HLM-411 firmware 1.5/VREG/VOX/AIN EGMedical, s.r.o. Hlasový modul HLM-410, HLM-411 firmware 1.5/VREG/VOX/AIN EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Úvod...3 2. Propojení hardware...3 2.1. Napájení...3

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet A-ISOMETR iso-f1 (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace Preliminary data sheet A-IS OME A-ISO METR iso- F1 IR1 55-1 Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

FRED grafické vývojové prostředí pro tvorbu a ladění aplikačního programu

FRED grafické vývojové prostředí pro tvorbu a ladění aplikačního programu Úvodní PROMOS line 2 Modulární mikropočítačová stavebnice optimální, efektivní řešení řídicího systému podle požadavků na aplikaci Centrální a periferní jednotky každá jednotka řízena vlastním procesorem,

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s napěťovým výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení tenzometrického

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod.

Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod. Generátor pulsů GP1v2. Stavební návod. Generátor pulsů GP1v2 je řízen mikroprocesorem, který je galvanicky odděleným převodníkem RS232 spojen s nadřízeným PC. Veškeré parametry a spouštění je řízeno programem

Více

Převodník WiFi RS232

Převodník WiFi RS232 R040 Převodník WiFi RS232 Shrnutí R040 je převodník rozhraní RS232 na bezdrátovou síť WiFi standardu 802.11b., tzv. terminal server. Tento převodník plně nahrazuje předchozí typ M040. Použití připojení

Více

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB Popis k obrázku JP1, JP2 dvě propojky, každá pro jednu čtveřici vstupů (JP1 IN1 až IN4, JP2 IN5 až IN8). JP2 spojeno kontaktní vstupy IN5 až IN8, rozpojeno

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

FLOMIC FL3085. Ultrazvukový průtokoměr. Manuál pro projektování, montáž a servis. Strana 1 z 24. Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085

FLOMIC FL3085. Ultrazvukový průtokoměr. Manuál pro projektování, montáž a servis. Strana 1 z 24. Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085 Strana 1 z 24 Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3085 Strana 2 z 24 Obsah 1. POUŽITÍ...3 2. PRINCIP ČINNOSTI...3 3. TECHNICKÝ POPIS...3 3.1. Popis zařízení...3 3.2. Konstrukční provedení...3 3.2.1. Rozměrový

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09

Fire & Integrated Solutions. ZETTLER Expert. Návod k montáži. vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Fire & Integrated Solutions ZETTLER Expert Externí tabla MZX Návod k montáži vydání: 9.11.2009 01.03.27.01 11/09 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 VŠEOBECNĚ 1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 1.3 POKYNY A

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla 52 442, 52 443 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více