R b o er e t r t C. C. Ga G ll l o Jea e n L uc c M o M n o ta t gn g ie i r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R b o er e t r t C. C. Ga G ll l o Jea e n L uc c M o M n o ta t gn g ie i r 1 8 9 3"

Transkript

1

2 HIV infekce a její léčba Ivo Procházka ČSAP

3 Co je virus HIV Patří do skupiny retrovirů Genetická info RNA Reverzní transkriptáza Obal proteiny, fosfolipidy Napadá buňky s CD4+ receptorem (T4 lymfocyty)

4 Objev viru HIV Animální původ Existuje 100 let Onemocnění rozpoznáno roku 1981 Objeven prof. Montagnierem, dr. Barré-Sinoussi (Nobelova cena 2008) vs. prof. Gallo

5 Robert C. Gallo Jean Luc Montagnier 1983 Virus HTLV III Human T-Lymphocyte Virus Virus LAV Lymphadenopathy Virus HIV Human Immunodeficiency Virus NRL AIDS, SZÚ

6 Co známe: Způsob přenosu HIV infekce Známe etiologické agens Známe replikační cyklus viru Víme, jak HIV infekci diagnostikovat Víme, jak průběh HIV infekce zpomalit a zkvalitnit život infikovaných osob Neumíme HIV infekci vyléčit, ale jsme schopni ji léčit!!!!!!

7 ZPŮSOB PŘENOSU VIRU HIV POHLAVNÍM STYKEM KREVNÍ CESTOU VERTIKÁLNĚ - z muže na ženu, z ženy na muže z muže na muže, z ženy na ženu - transfúzí infikované krve, sdílením společných jehel a stříkaček u IUD, používáním nesterilních pomůcek - tj. z matky na plod či dítě (během gravidity, během porodu, kojením) NRL AIDS, SZÚ

8 ZPŮSOB PŘENOSU VIRU HIV POHLAVNÍM STYKEM - nejrizikovější anální soulož - vaginální soulož (0,05-30%) - orální sex s ejakulací - SM praktiky Reálné riziko ejakulace do spojivky Velmi nízké riziko orální sex bez ejakulace Hypotetické riziko nekoitální sex, erotický polibek Riziko zvyšuje jiná STI, vysoká virová náložnrl AIDS, SZÚ

9 JAK SE VIRUS NEPŘENÁŠÍ Při běžném společenském styku Používáním společných příborů a talířů Používáním společných toalet Při koupání se v bazénu, v sauně Tělesným dotykem, např. podáním ruky Líbáním (hluboké líbání a kousání se nedoporučuje, neboť může dojít k poranění sliznice ústní dutiny) Při kašlání a kýchání, tzv. kapénkovou nákazou) Bodnutí hmyzem (komáry, mouchami ad.) NRL AIDS, SZÚ

10 Údaje UNAIDS / WHO 65 mil. lidí ze 150 zemí na 6 kontinentech Zemřelo přibližně 23 mil. Změna geografického charakteru: Subsaharská Afrika Asie- kde žije přibližně ½ obyvatel planety Feminizace epidemie Děti vertikálně infikované AIDS sirotků

11 HIV infekce ve světě

12 HIV INFEKCE V ČESKÉ REPUBLICE PODLE KRAJE BYDLIŠTĚ V DOBĚ PRVNÍ DIAGNÓZY HIV (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Kumulativní údaje ke dni Liberecký 32 Karlovarský 55 Plzeňský 38 Ústecký 59 Královéhradecký 22 Praha 558 Středočeský 108 Jihočeský 34 Pardubický 13 Vysočina 13 Jihomoravský 87 Olomoucký 36 Moravskoslezský Zlínský HIV + CELKEM = 1149

13 Systém AIDS center Vedoucí AIDS centra inf. kliniky FN Bulovka Praha Doc. Dr.Marie Staňková, CSc 7 AIDS center v ČR u infekčních klinik (Praha, Brno, OV, PL, UL, CB, HK) Komplexní zdravotnická péče všeobecná péče + systém konziliářů

14 Členění AIDS centra Ambulantní část + stacionář Lůžková část Laboratorní zázemí Vedoucím lékařem je infekcionista, tým lékařů jednotlivých odborností SZP specializovaný na HIV/AIDS problematiku Financování: pojišťovny, dotace MZ, studie

15 AIDS Centrum Bulovka ambulantní část Vyšetřovací místnost Sesterna Stacionář

16 AIDS Centrum Praha Cca 600 registrovaných HIV+ pacientů pacientů denně 2x týdně odběry (VL, imunologie atd.), cca 30 pacientů 1 zdravotní sestra Jarmila Sedláková

17 Činnost AIDS centra Dispenzární péče pravidelné kontroly dle stádia HIV infekce - klinické - laboratorní - virologické - imunologické - vyšetření dle potřeby ( včetně psychologa ) Preventivní programy Sociální programy

18 Činnost AIDS centra Spolupráce s posudkovým lékařem Spolupráce se sociální pracovnicí (byty, bezdomovci, kontroly sociálního prostředí) Spolupráce s Vězeňskou službou Spolupráce s azylovými zařízeními a Domem Světla Nepojištění a cizinci

19 Základní úspěch Transformace HIV infekce z nemoci fatální na nemoc s chronickým průběhem a schopnost terapeuticky ovlivnit vertikální přenos infekce. Antiretrovirotika dostupnost by měla být významně zlepšena

20 Dynamika HIV infekce Denně se vytváří až 10¹º nových virových kopií nejvíce v období akutní HIV infekce a v rozvinutém klinickém stádiu. Dlouhou dobu může přetrvávat rovnovážný stav mezi replikací viru a tvorbou nových imunokompetentních bb. Posléze se imunitní systém vyčerpá a zhroutí ( v terminálním stádiu VL klesá).

21

22 Léčba HIV infekce První lék azidothymidin - monoterapie po čase vedla k resistenci (asi za rok) Od poloviny devadesátých let kombinovaná terapie HAART dlouhodobá suprese viru ( nulová VL ) a restituce imunity (počet CD4+ bb.) Efekt (i když nižší) i v období AIDS Trvá riziko resistence, ale více kombinací Dnes přes 20 medikamentů

23 Typy antiretrovirotik Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI, např. AZT) Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI) Inhibitory proteáz (PI, blokují tvorbu obalu) Inhibitory vstupu Inhibitory integrázy

24 Nevýhody a výhody léčby Cena (roční léčba Kč) Vedlejší účinky (závažné i obtěžující) Compliance (jinak vzrůstá riziko resistence) Rizika interakcí s jinými farmaky Rp. ART je vázán na odbornost Snížení VL vede i ke snížení rizika přenosu preventivní efekt léčby

25 Zákon o ochraně veřejného zdraví Sbírka zákonů č. 258/ Povinnost podrobit se lékařskému dohledu Informovat lékaře před vyšetřením Sdělit HIV+ při přijetí do zařízení sociální péče Dodržovat poučení zabránit přenosu Neohrozit zdraví jiných fyzických osob Ústavou je dáno právo na plnohodnotnou ART

26 Poučení pro HIV + pacienta Ten, kdo byť z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé choroby, v tomto případě HIV/AIDS, může naplnit skutkovou podstatu trestného činu a v souvislosti s tím může být potrestán... Vzal jsem poučení na vědomí, rozumím textu a zavazuji se jím řídit. Rozhodl jsem se pro dispenzarizaci a péči v AIDS centru..

27 GRAVIDNÍ HIV + ŽENY 1. Nově diagnostikována HIV+ v rámci těhotenského screeningu Umělé přerušení těhotenství? Profylaktický program: 2. Ženy, které již byly HIV+ a) nasazení či změna ART, b) zvýšená péče a příprava na porod (plán, SC)

28 HIV / AIDS U ŽEN ŽENY: více než 50 % všech osob žijících s HIV / AIDS ROZVOJOVÉ ZEMĚ : kategorie letých žen USA: ženy 30 % nově infikovaných 64 % všech nově infikovaných ČR: u nás 20% (nejvíce v kategorii let!!) NRL AIDS, SZÚ

29 HIV / AIDS u dětí UNAIDS: denně se nakazí HIV 1500 dětí (více než 90 % z nich získá infekci od své matky) Kdy dochází k MTCT? v průběhu gravidity během porodu při kojení NRL AIDS, SZÚ

30 Profylaxe vertikálního Od 2. trimestru přenosu AZT 2 x 500 mg Porod s.c., plánovaný, pod infuzí AZT Novorozenec 6-8 hod. po porodu AZT v sirupu do 6 týdnů věku - o HIV stavu nelze rozhodnout hned (protilátky od matky) kontroly někdy až do 18 měs. věku

31 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN SZÚ, NRL AIDS, TĚHOTENSTVÍ n = 120 (rutinní testování n = 58) POROD n = 90 POTRAT Umělé ukončení n=24 Spontánní n =5 NOVOROZENCI n = 92 (2x dvojčata) HIV STATUS Negativní 66 Pozitivní 3 Neznámý 23 OČEKÁVANÝ POROD n = 1 NRL AIDS, SZÚ DĚTI NAROZENÉ PŘED ZJIŠTĚNÍM HIV POZITIVITY U MATKY Pozitivní = 1

32 Mechanizmy vertikálního přenosu Období Relativní zastoupení HIV Mechanizmy Důkazy in utero 23-35% infekce placenty, maternofetální transfuzí HIV ve fetálních tkáních, rychlá progrese intra partum 50-67% mikrotransfuze při kontrakcích, kontakt s krví a tělesnými tekutinami matky fetální tkáně bez HIV, negat. virol. testy v 1. dnech života post partum 0-20% kojení pozdní infekce, virus v mat. mléce

33 HIV + děti Děti, které byly infikované krví či krevními deriváty ( 4 hemofilici a 4 chlapci po podání krve nebo krevních derivátů, nyní již dospělí) 2 děti ze zahraničí ( adoptovaná dívenka z Afriky, chlapec z Rumunska - utečenec) Děti, které se narodily našim HIV+ matkám 4 ( 3 u nás )

34 HIV+ dítě, návštěva ČSAP

35 PROFYLAXE, PREVENCE SEXUÁLNÍ PŘENOS : kondom, abstinence, věrné partnerství s HIV-, PEP VERTIKÁLNÍ PŘENOS: 5-8% - AZT KRVÍ : Krevní přípravky - transfuze Nosokomiální nákazy hygiena, PEP Narkomani harm reduction KRVÍ

36 Úkol postexpoziční profylaxe ( PEP ) Snížit riziko infekce 1. především po poranění nástroji kontaminovanými biologickým materiálem ( krev, sekrety z genitálu, mok MM aj. ) zdravotníci

37 Snížit riziko infekce - PEP 2. Kontaminace rány biologickým materiálem a) profesionálně rizikové osoby (příslušníci záchranných jednotek, policisté, sportovci aj.) b) neprofesionální poranění nástroji kontaminovanými krví ( např.jehla odhozená na veřejném prostranství?, ohrožování osob )

38 Další možnosti snížení rizika přenosu infekce PEP 3. Po rizikovém sexuálním styku vaginálním i análním (selhání kondomu) 4. Po rizikové nitrožilní aplikaci drogy jehla, stříkačka, roztok Finanční úhrada exponovaným ( částka kolem Kč )

39 Biologický materiál Vysoce rizikový krev, vaginální sekret, seminální tekutina Potenciálně rizikový pleurální, perikardiální a peritoneální výpotek,mmm,amniální tekutina, synoviální tekutina Nerizikové zvratky, moč, stolice, slzy, sliny a pot

40 Postup při poranění - PEP Při perkutánním poranění kontaminovaným nástrojem 1. Dekontaminace - umytí pod tekoucí vodou, ránu desinfikujeme ( Jodisol, 0,5% Persteril ), při zasažení spojivky oko vypláchneme vodou, borová voda, O-Septonex 2. Stanovíme míru rizika ( druh expozice a posouzení zdrojové osoby ) 3. Kontaktujeme příslušné AIDS centrum co nejdříve, nejlépe do 24 hodin - zda je vhodné podání ART

41 Další postup při poranění Odběr nulté krve z forenzních důvodů Zhodnocení, zda PEP je indikována Exponovaná osoba podepíše poučení a rozhodne o dalším postupu PEP by měla být podána do 72 hod. po expozici Nežádoucí účinky (až 70%) ART dle závažnosti po dobu 4-6 týdnů Delší window perioda

42 Závěr: Ani řádně provedená a s minimální prodlevou aplikovaná PEP nemusí vždy zabránit přenosu HIV infekce Striktní dodržování hygienicko epidemiologických předpisů, používání ochranných pomůcek HIV + pacient může být může být v kterémkoli zdravotnickém zařízení nemusí vědět o své HIV pozitivitě

43 Děkuji za pozornost

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita?

Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Prevence HIV/AIDS v České republice Jaká je vlastně realita? Bakalářská práce Autor práce: Ilona Palátová Studijní programu: Veřejné

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více

Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic)

Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic) 1 Studijní materiál speciál č. 14 Březen 2006 Využití protiepidemických postupů v epidemii HIV (Applying Public Health Principles to the HIV Epidemic) Frieden TR, Das-Douglas M, Kellerman SE, Henning KJ.

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS

Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002. Aktuálně o AIDS 1 Zpracoval MUDr. Vladimír Plesník Studijní materiál důchodce č. 142 Listopad 2002 Aktuálně o AIDS Na 14. mezinárodní konferenci o HIV/AIDS, konané v červenci letošního roku v Barceloně, byly podány aktuální

Více

1. Hlavní strategické cíle programu

1. Hlavní strategické cíle programu III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008 2012 (dále jen program) Veškeré aktivity programu musí vycházet z následujících principů: - musí být v souladu s cíli

Více

Co je hepatitida typu C?

Co je hepatitida typu C? Co je hepatitida typu C? Příručka hepatologické sestry pro práci s pacientem Otázky & odpovědi Poučení se lépe brání Hledáte informace o hepatitidě typu C? Zeptejte se on-line specialistů na www.cecko.cz

Více

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV

Kurz pro aktivisty. Oddíly 1-8: základní informace o HIV Kurz pro aktivisty v oblasti léčby HIV/AIDS Oddíly 1-8: základní informace o HIV Imunitní systém a počet CD4 Virologie, HIV a virová nálož Úvod do antiretrovirové léčby Nežádoucí účinky léčby Oportunní

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Průvodce koinfekcí HIV a hepatitidy C:

Průvodce koinfekcí HIV a hepatitidy C: Publikace květen 2007 Průvodce koinfekcí HIV a hepatitidy C: (testování, koinfekce, léčba, podpůrná péče) první dotazy nová diagnóza léčba hepatitidy C život s koinfekcí HIV a HCV Průvodce koinfekcí HIV

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2013 Hana Postlová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce. 2013 Hana Postlová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2013 Hana Postlová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce HIV/AIDS ve výukových materiálech na ZŠ v Karlových

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více