N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M)."

Transkript

1 A. TURISTICKO - TÁBORNICKÁ OBLAST O ORIENTACE N M S I N První člen hlídky určí pomocí buzoly 4 základní světové strany. Druhý člen hlídky ukáže na mapě 4 základní světové strany. Třetí člen hlídky určí ze souboru mapových značek 4 vylosované značky. M První člen hlídky zorientuje pomocí buzoly mapu. Druhý člen hlídky určí pomocí hodinek a Slunce sever. Třetí člen hlídky obdrží seznam názvů 10 mapových značek. Z nich 8 libovolných ukáže přímo v mapě a pojmenuje je. S První člen hlídky určí 2 dané body z mapy v terénu. Druhý člen hlídky určí vzdálenost 2 míst na mapě. Třetí člen hlídky obdrží seznam názvů 10 mapových značek. Z nich 8 libovolných ukáže přímo v mapě a pojmenuje je. I První člen hlídky určí 2 body z terénu v mapě. Druhý člen hlídky určí z mapy převýšení mezi 2 místy. Třetí člen hlídky popíše podle mapy kratší úsek cesty (délka úseku, profil, zajímavosti). Obecně úkoly plní každý člen hlídky samostatně. N, M, S, I 4:00 min Každý soutěžící má možnost získat 0 až 4 body. Body všech členů hlídky se sčítají. Hlídka může získat maximálně 12 bodů. N Každá správná odpověď (světová strana, turistická značka) = 1 bod. M Každá správná mapová značka = 1 bod (max. 4 body). U prvního a druhého člena hlídky je dle přesnosti odpovědi 0 až 4 body. (tolerance např. na 2 body je 10 0 až 30 0 ). S Každá druhá správně určená mapová značka = 1 bod (max. 4 body). Každý správně určený bod v terénu = 2 body (tedy 0 2-4). U druhého člena hlídky je dle přesnosti odpovědi 0 až 4 body (tolerance 10%, 20%, 30%). I Každý správně určený bod na mapě = 2 body (tedy body). U druhého člena hlídky je dle přesnosti odpovědi 0 až 4 body. (tolerance 10%, 20%, 30%). U třetího člena hlídky je dle kvality odpovědi 0 až 4 body (1 bod za délku trasy, tolerance do 20%, 1 bod za profil, až 2 body za zajímavosti). Použijí se turistické mapy ze souboru Edice KČT 1:50 000, VKÚ Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M). U UZLOVÁNÍ N M S I Správně uvázat vylosovaný uzel a správně určit jeho použití v praxi. Každý soutěžící váže a odpovídá sám. Uzly (dvojice uzlů) se losují. N každý váže 1 uzel : plochou spojku, lodní uzel, osmičku. M, S, I každý váže dvojici uzlů: plochou spojku + škotovou spojku, lodní smyčku + rybářskou spojku, osmičkové poutko + zkracovačku. N 3:00 min M 3:00 min S 2:00 min I 1:30 min Za každý správně uvázaný uzel v kategorii N = 2 body, v kategoriích M, S, R = 1 bod. Za správné určení praktického využití totéž. Časový limit je pro uvázání uzlu (dvojice uzlů), ústní odpověď na využití v praxi je mimo tento limit.

2 OH OHNĚ A OHNIŠTĚ N MS I Zapálit svíčky, určit typy ohňů, jejich použití v praxi a postavit jejich maketu. N Každý člen hlídky zapálí svíčku, určí dle vylosovaného obrázku slavnostní oheň a jeho použití. Každý člen uvede tel. číslo (na hasiče, policii, první pomoc). M Všichni členové hlídky roztřídí 6 obrázků ohňů na slavnostní, strážní (hlídkový) a užitkové (na vaření). Každý člen hlídky pojmenuje ohně z jedné kategorie. Družstvo musí zapálit co nejvíce svíček, každý člen má jednu sirku (max. 9 svíček). S Každý člen hlídky si vylosuje název jednoho ohně nebo ohniště, určí k čemu se používá a postaví jeho model. Hlídka společně uvede při zakládání a zahlazování nového ohniště. I - Každý člen hlídky si vylosuje název dvou ohňů nebo ohnišť, pojmenuje ho, uvede k čemu se používá a postaví jeho model. Hlídka společně uvede při zakládání a zahlazování nového ohniště. N, M, S, I 5:00 min N Zapálení svíčky = 1 bod, pojmenování ohně = 1 bod, správné použití =1 bod, správně uvedené číslo = 1 bod. M Správné rozdělení do kategorií = 3 body, správné pojmenování = 1 bod. Každé 3 zapálené svíčky = 1 bod. S Správné určení ohně nebo ohniště = 1 bod, správné použití = 1 bod. Správně postavená maketa = 2 body. Správný při zakládání a zahlazení ohniště = 3 body. I Správné užití obou ohňů = 1 bod. Správně postavená maketa = 2 body. Správný při zakládání a zahlazení ohniště = 3 body. Svíčky se zapalují svými sirkami z KPZ. KPZ je v povinné výbavě. J JÍZDNÍ ŘÁD M S I Vyhledání časově vymezeného spoje v papírovém jízdním řádu Českých drah. M bez přestupu na jednotlivé stránce JŘ (xerokopie). S s jedním přestupem na dvou stránkách JŘ (v knížce). I s přestupem a určením ceny základního jízdného v celém JŘ. Každý člen hlídky si vylosuje zadání a plní úkol samostatně, odpovídá písemně (kromě Dis u kategorie M). M 5:00 min S, I 6:00 min Kategorie M a S správně nalezený spoj = 4 body. Kategorie I správně nalezený spoj = 3 body, správně určená cena jízdného = 1 bod. Téměř správné odpovědi jsou chybné! A AZIMUT M S I Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo I). Od rozhodčího obdrží první údaje (azimut a vzdálenost v metrech), dle nich nalezne kartu, z níž opíše znak a odevzdá jej rozhodčímu. Tento zopakuje třikrát, pokud jí to časový limit umožní. M, S, I 6:00 min Žádná karta = 0 bodů. Každá správně opsaná karta = 4 body (tedy bodů). V terénu musí být umístěno několikanásobně více karet se znaky písmena, jednoduché symboly.

3 S SIGNALIZACE M S I Vyslat pomocí praporků (morse, semafor) vylosovaný text beze smyslu o 12 znacích, kategorie S a I včetně číslic. Jeden člen hlídky si vylosuje na vysílacím stanovišti kartu s textem a vyšle jej zbylým členům hlídky, ti přijatý text odevzdají písemně rozhodčímu. M 6:00 min S 5:00 min I 3:00 min Každý správně přijatý znak = 1 bod, maximálně tedy 12 bodů. Vzdálenost mezi přijímajícími a vysílajícím je minimálně 20m (bude vyznačeno). Verbální komunikace v obou směrech je zakázána (bez ohledu na význam vyřčeného je hlídka automaticky vyřazena z plnění = 0 bodů).

4 B. SPORTOVNÍ OBLAST F FINSKÁ STEZKA N M S I Překonat stezku skládající se ze 4 po sobě jdoucích přírodních či lanových překážek, např. přeskok, kladina pevná či zavěšená, houpačka, dvojitá lanová (kanadská) lávka či kříž, vodorovné lano, šplh, apod. Hlídka startuje společně, ale každý běží na vlastní pěst, členové hlídky si nemohou navzájem pomáhat. Jednotlivci mohou vynechat překážku a vrátit se k ní, zbude-li jim čas. N 6:00 min M 5:30 min S 5:00 min I 5:00 min Každá zdolaná překážka = 1 bod, maximálně tedy 12 bodů. Překážky jsou čtyři za sebou a jsou řazeny od nejlehčí po nejtěžší. V kategorii N může rozhodčí pomoci při výstupu na příp. lanovou lávku apod. Každá kategorie má vlastní finskou stezku (překážky), úměrně fyzickým schopnostem. H HOD NA CÍL N M S R Trefit kriketovým nebo obdobným míčkem (tenisák, ) cíl. Cíl je jasně viditelný a ohraničený obdélník o šířce 3 metry a délce 2 metry. Každá kategorie hází z jiné vzdálenosti (viz níže). Hodnotí se první dopad míčku. Míčky jsou připraveny na odhodové čáře. Členové hlídky házejí ně a každý z nich má čtyři rány. vzdálenosti N 6 m M 8 m S 10 m R 12 m není na čas Každý platný zásah = 1 bod, body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů. Každý člen hlídky má možnost dvou zkušebních hodů. V STŘELBA ZE VZDUCHOVKY S I Sestřelit 4 ranami 4 dřevěné špalíčky (o rozměrech 7 x 5 x 2 cm) na vzdálenost 10 metrů. Rozhodčí poučí soutěžící o bezpečnosti při střelbě. Špalíčky jsou umístěny na rovném vyvýšeném místě (prkno). Na stanovišti jsou na celtě připraveny nenabité vzduchovky, na miskách 4 diabolky pro každého soutěžícího. Na pokyn rozhodčího soutěžící zalehnou ke vzduchovkám, nabijí a střílí. Po odstřílení položí zlomenou vzduchovku na celtu hlavní směrem k terčům. S, I 2:00 min pro jednotlivce Každý sestřelený špalíček = 1 bod, body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů. Všechny vzduchovky musí být předem zastříleny.

5 LFP STŘELBA Z LUKU, FOUKAČKY, PRAKU Trefit lukem, foukačkou nebo prakem na cíl. M S I Rozhodčí poučí soutěžící o bezpečnosti při střelbě. Každý člen hlídky si vylosuje z čeho bude střílet (luk, foukačka, prak). Luk Střílí se 4 šípy do pytle o velikosti minimálně 50 cm x 100 cm, který visí volně v prostoru ze vzdálenosti: M - 6 m, S 8 m, I 8 m (pytel v pohybu). Foukačka Střílí se 4 šipkami do terče o průměru cca 40 cm se soustřednými kruhy (1-10 bodů) ze vzdálenosti: M 4 m, S 6 m, I 6 m. Prak Střílí se 4 kamínky do dřevěné desky o rozměru 50 cm x 50 cm ze vzdálenosti: M - 4 m, S 6 m, I 6 m. M,S,I 3:00 min pro jednotlivce Luk - Každý platný zásah = 1 bod. Foukačka Každá započatá desítka = 1 bod. Prak - Každý platný zásah = 1 bod. Body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů.

6 C. PŘÍRODOVĚDNÁ OBLAST PP PRVNÍ POMOC A ZDRAVOVĚDA N M S I Provést ošetření a transport raněného. Hlídka plní úkol společně. Nejprve provede první pomoc a obvazy a pak transport raněného k vyznačené metě. Důležité je zdůraznění telefonátu RZP. obvazy + + první pomoc transport N šátkové obvazy závěs ruky, obvaz dlaně, ruky, chodidla ošetření včelího (vosího) bodnutí, klíště M totéž (N) + kolena, lokte (kravatový způsob), hlavy a obinadlový obvaz předloktí, dlaně, lokte, kolena. ošetření odřenina (koleno, dlaň), úžeh, pokousání zvířetem S totéž (M) + obvaz oka, ucha ošetření - tepenné krvácení na předloktí, zlomenina dolní končetiny (bérec), zástava dechu, uštknutí hadem I totéž (S) N,M šetrný transport raněného sedícího na stoličce z rukou nebo šátků na vzdálenost cca 15 metrů S,I šetrný transport raněného na improvizovaných nosítkách na vzdálenost cca 20 metrů první pomoc N 3:00 min M 3:00 min S 3:00 min I 3:00 min transport N 3:00 min M 2:00 min S 3:00 min I 3:00 min Podle kvality splnění úkolu za obvaz a ošetření zraněného 0 až 8 bodů, za transport raněného 0 až 3 body, za přivolání RZP 1 bod. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů. Na kontrole je přichystáno několik zadání a scénářů, každá hlídka si losuje svůj úkol. Způsob transportu raněného se nelosuje. Z ZOOLOGIE N M S I Správně určit zvířata (celkem 12 ks) ze souboru vyobrazení (i vycpaniny). Hlídka plní úkol společně, odpovídá písemně. Pro kategorie N a M stačí znalost rodového jména. Pro kategorie S a I je třeba určit i druhové jméno, lze-li to objektivně říci. N, M, S, I 5:00 min Za každé správně určené vyobrazení nebo vycpaninu je 1 bod, maximálně tedy může hlídka získat 12 bodů. U kategorií S a I při chybě pouze v druhovém jméně se každá lichá chyba nepočítá. V souboru vyobrazení (vycpanin) použít pouze zvířenu ČR. Za zvířenu lze považovat všechny zástupce živočišné říše včetně hmyzu, ptáků a dalších. Doporučená literatura:

7 SZ STOPY ZVĚŘE N M S I Správně určit stopy zvěře (celkem 12 ks). Hlídka plní úkol společně, odpovídá písemně. Pro kategorie N a M stačí znalost rodového jména. Pro kategorie S a R je třeba určit i druhové jméno, lze-li to objektivně říci. N, M, S, I 5:00 min Za každou správně určenou stopu je 1 bod, maximálně tedy může hlídka získat 12 bodů. U kategorií S a I při chybě pouze v druhovém jméně se každá lichá chyba nepočítá. V souboru stop použít pouze zvířenu ČR. Doporučená literatura: B BOTANIKA N M S I Správně určit byliny a dřeviny ČR (celkem 12 ks). Hlídka plní úkol společně, odpovídá písemně. Pro kategorie N a M stačí znalost rodového jména. Pro kategorie S a I je třeba určit i druhové jméno, lze-li to objektivně říci. N, M, S, I 5:00 min Za každou správně určenou rostlinu nebo dřevinu je 1 bod, maximálně tedy může hlídka získat 12 bodů. U kategorií S a I při chybě pouze v druhovém jméně se každá lichá chyba nepočítá. Doporučená literatura: OP OCHRANA PŘÍRODY N M S I Zadání určuje pořadatel. N - 1. člen Určit co do lesa nepatří člen Třídění odpadu odpad podle barev kontejnerů člen Uvést příkladné chování v lese. M 1. člen Třídění odpadu odpad podle barev kontejnerů člen Ukáže na mapě dle svého výběru 2 CHKO a 2 NP člen Uvést příkladné chování v chráněném území. S 1. člen - Třídění odpadu odpad podle barev kontejnerů člen Určí a pojmenuje z 10 obrázků 4 chráněné živočichy člen Ukáže na mapě konkrétní 2 CHKO a 2 NP. I 1. člen - Určí a pojmenuje z 10 obrázků 4 chráněné živočichy člen - Ukáže na mapě konkrétní 4 CHKO a 4 NP člen Odpoví na otázky a splní úkoly z oblasti recyklace odpadu. N, M, S, I 5:00 min Každý člen může získat 0 4 body dle svých správných odpovědí (půl body se zaokrouhlují nahoru). Plnění některých úkolů se dá pojmout praktickou formou.

8 D. KULTURNĚ - UMĚLECKÁ OBLAST P PIONÝR N M S I Zadání určuje pořadatel. N znak Pionýra, ideály Pionýra, význam názvu Pionýr, maskot Pionýra M N + organizační struktura po krajskou radu S M + práva a povinnosti člena, funkce na PS I S + základní historie, organizační struktura, statut Pionýra, vzdělávací systém N, M, S, I 4:00 min Hlídka má možnost získat 0-12 bodů, dle zvolené formy. Úkoly by měly mít formu obrázků, úryvků, otázek, kvízu, testu, hádanek, doplňovaček, KP KULTURNÍ PAMÁTKY N M S I Přiřaďte správné pojmy k obrázkům. Hlídka plní úkol společně. N Přiřadit správné názvy k obrázkům (6 známých pražských památek). M Přiřadit správné názvy k obrázkům (12 známých památek ČR - hrady, zámky, kostely). S Přiřadit správné názvy k obrázkům (12 známých památek ČR např. i UNESCO, moderní architektura, ). I Přiřadit správné názvy a státy k obrázkům (12 známých českých i světových památek). N Každé správné přiřazení = 2 body. M Každé správné přiřazení = 1 bod. S - Každé správné přiřazení = 1 bod. I - Každá správně přiřazená trojice = 1 bod. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů. N, M, S, I 4:00 min Formát obrázků minimálně A6. U kategorie S a I mohou být i matoucí názvy navíc. PD NAŠE POVĚSTI A DĚJINY N M S I Rozsah zadání určuje pořadatel. Hlídka plní úkol společně. N, M, S, I max. 6:00 min Hlídka má možnost získat 0-12 bodů, dle správných odpovědí a zvolené formy. Doporučujeme: N Komiksové zpracování pověstí. M Staré pověsti české. S Staré pověsti české a nejvýznamnější české historické události. I Rozsah učebnic dějepisu pro ZŠ. Úkoly mohou mít formu obrázků, úryvků, otázek, kvízu, testu, hádanek, doplňovačky,

9 VU VÝTVARNÉ UMĚNÍ N M S I Přiřadit správné názvy k obrázkům. Hlídka plní úkol společně. N Přiřadit k obrázkům večerníkových postav jejich jména (12 obrázků a názvů). M K českým ilustrátorům dětských knih, filmů a večerníčků přiřadit obrázek + název knihy nebo filmu nebo večerníčku (6 trojic). S Přiřadit k obrázkům nejznámějších světových děl autory (12 obrázků a autorů). I Přiřadit k obrázkům nejznámějších světových děl správný pojem (autor, název, styl ). Jako nápověda může být uveden jiný upřesňující pojem (12 obrázků a pojmů). N, M, S, I 4:00 min N Každé správné přiřazení = 1 bod. M Každá správně přiřazená trojice = 2 body. Pokud budou v trojici pouze dvě správná přiřazení počítá se 1 bod. S - Každé správné přiřazení = 1 bod. I - Každé správné přiřazení = 1 bod. Formát obrázků by měl být minimálně A6. U kategorie S a I mohou být i matoucí pojmy navíc.

10 E. TECHNICKÁ OBLAST K PŘIŠÍVÁNÍ KNOFLÍKU N M Přišít knoflík k látce. N se dvěma dírkami M se čtyřmi dírkami Každý člen hlídky pracuje sám a přišívá jeden knoflík. N - 4:30 min, N - 4:00 min Každý člen hlídky může získat 0 4 dle kvality přišití knoflíku. Body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka má možnost získat maximálně 12 bodů. Knoflíky a látky jsou soutěžícím na stanovišti k dispozici. Jehlu a nit použije každý ze svojí KPZ. Nit může být v KPZ již navlečená. SK PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA N M S I Složit 3 stejné skládačky dle návodu. Obtížnost bude stupňována dle kategorií. Hlídka obdrží návod a 3 archy papíru. Na složení skládaček smí členové spolupracovat. N, M, S, I 6:00 min (lze upravit podle náročnosti skládačky) Každá správně složená skládačka = 4 body. Návod včetně obrázků. DV DOPRAVNÍ VÝCHOVA N M S I Každý člen hlídky si vylosuje vlastní zadání a pracuje samostatně. N Každý člen hlídky si vylosuje 4 otázky nebo obrázky význam základních dopravních značek, základní pravidla pro chodce. M 1. člen 4 x dopravní značky 2. člen pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty 3. člen povinná výbava kola pro silniční provoz S 1. člen 4 x dopravní značky 2. člen povinná výbava kola pro silniční provoz a pravidla silničního provozu pro cyklisty 3. člen dopravní situace v silničním provozu pro cyklisty I 1. člen 4 x dopravní značky 2. člen dopravní situace na křižovatkách 3. člen pravidla silničního provozu N, M, S, I 4:00 min Každý člen hlídky může získat 0 4 dle správnosti odpovědí. Body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka může získat maximálně 12 bodů. Každý člen by měl dostat 4 úkoly nebo otázky, nebo kreativní úkol tipu: Najdi na tomto kole věci, které nesplňují pravidla silničního provozu. HR ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍKU N M S I Zatlouct hřebíky do dřeva. Hlídka plní úkol ně a má k dispozici jedno kladivo a každý její člen 4 hřebíky. N, M, S, I 2:00 min Každý zatlučený hřebík = 1 bod. Body jednotlivých členů hlídky se sčítají. Hlídka může získat maximálně 12 bodů. Velikost hřebíků i kladiva uzpůsobit dle kategorií. Zatlouká se do měkkého dřeva.

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo

Více

Tulák zve na soutěž brněnských oddílů. Setonův závod 2016

Tulák zve na soutěž brněnských oddílů. Setonův závod 2016 Tulák zve na soutěž brněnských oddílů Setonův závod 2016 Ahoj Tuláci, jako každé jaro i letos nás čeká Sítňák - závod tříčlenných hlídek od nejmladších až po instruktory. Celý rok si hrajeme a učíme se

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo R) Od rozhodčího

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ Změny, kterých byste si měli všimnout možnost zvolit si pořadí jednotlivých překážek na finské stezce možnost rozdělení hlídky na plánku hod na cíl zkušební hod, bude-li

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ Verze 2013 Jirka Vlček PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ Verze 2014 ZeeSka PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici

Více

pravidla soutěže soutěžní řád

pravidla soutěže soutěžní řád INDIÁNSKÁ STEZKA 1 Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody

Více

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Sbor dobrovolných hasičů ÚNĚŠOV pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Soutěž se uskuteční dne 21 nebo 28.března 2015. Začátek soutěže v 9.00 hod v obci!!hvožďany!!.(začátek bude

Více

Orientační běh Cholupice 2014

Orientační běh Cholupice 2014 SH ČMS -Sbor Dobrovolných Hasičů v Praze Cholupicích- -KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ- Podchýšská 109, Praha 12 Cholupice, 143 00 tel: 728 335 826, e-mail: mhcholupice@centrum.cz číslo účtu:196219505/0300 IČO:

Více

Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka. Pozvánka. na 7. ročník dětské hasičské soutěže

Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka. Pozvánka. na 7. ročník dětské hasičské soutěže Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň a Hasiči Plzeň Košutka Pozvánka na 7. ročník dětské hasičské soutěže Nevřeňské bloudění Datum konání: sobota 7. listopadu 2015 Start soutěže: dle startovní listiny vyvěšené

Více

7. Závod požárnické všestrannosti

7. Závod požárnické všestrannosti Cíl: 64 7. Závod požárnické všestrannosti Získávat a upevòovat všestrannou sportovní zdatnost soutìžících a zároveò zvyšovat jejich znalosti. Úèast: Velitel + 4 èlenové hlídky Vedoucí mùže z jednoho družstva

Více

soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád

soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád soutěž zaměřená na ochranu přírody a památek, na tábornické a turistické dovednosti pravidla soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky I. OBECNÉ INFORMACE Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým

Více

Zdravotník 1) PORANĚNÍ POHYBOVÉHO a) Rány řezné, bodné a odřeniny b) Zlomeniny končetin c) Vymknutí kloubů 2) ŽIVOTNÍ FUNKCE a) Dýchání, pozná zástavu

Zdravotník 1) PORANĚNÍ POHYBOVÉHO a) Rány řezné, bodné a odřeniny b) Zlomeniny končetin c) Vymknutí kloubů 2) ŽIVOTNÍ FUNKCE a) Dýchání, pozná zástavu Průzkumník 1) MRŠTNOST a) Doběhne indiánským během k seníku a zpět za 8 minut b) Dovede se v terénu dobře a tiše plížit, skrývat a maskovat 2) VODNÍ DOVEDNOSTI Umí plavat (N 10 m, M 25 m, S 50 m) 3) MAPA

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Přezdívka:............................. Jméno Příjmení:............................. Adresa:.......................................................................................

Více

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PIONÝRSKÁ STEZKA 2013 I. Kontrolní stanoviště PP - První pomoc, kategorie A - D Způsob plnění : Každá hlídka samostatně prostřednictvím pomůcek provede ošetření figuranta.

Více

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách "Zátiší"

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách Zátiší Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ LDT Sloup v Čechách "Zátiší" MOTTO ETAPOVÉ HRY Moudrý náčelník kmene Apačů, těsně před tím, než odešel do Věčných lovišť, ukryl před bledými tvářemi poklad Apačů

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE. TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9.

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE. TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9. PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. NÁZEV SOUTĚŽE Branný víceboj družstev mládeže (dále jen branný víceboj).

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014. odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě

ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014. odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě ZZZ, 2. upravené vydání leden 2014 Č e s k á o b e c s o k o l s k á odbor všestrannosti komise pobytu v přírodě M E T O D I C K Ý D O P I S Z Á L E S Á C K Ý Z Á V O D Z D A T N O S T ( Z Z Z ) Zpracovali:

Více

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010

KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ A KONTROLNÍ ÚSEKY PRO ROK 2010 KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ SL Střelba z luku (KS), kategorie A D Kaţdý člen hlídky postupně střílí na zavěšený terč, nebo terč na stojanu. Průměr terče 50

Více

Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010

Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010 Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010 Po vzájemné dohodě mezi DOZP Všebořice a OSH ČMS Ústí nad Labem jako zakladateli Speciální hasičské olympiády ze dne 30. 4. 1999, Vám zasíláme

Více

Stezka. Pravidla závodu a informace pro účastníky. Verze 1

Stezka. Pravidla závodu a informace pro účastníky. Verze 1 Stezka 2015 Pravidla závodu a informace pro účastníky Verze 1 1.1. Průběh závodu V terénu je vyznačen okruh o délce 8-15 kilometrů. Děti jsou rozděleny do dvojic nebo trojic (záleží na počtu účastníků)

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky Okrsek č. 9 ve spolupráci s ostatními SDH na Rokycansku pořádá 26. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 18. září 2010 v okrsku Břasy. Sraz účastníků je ve 14 hodin na hřišti

Více

s b u z o l o u d o t é d o b y, n e ž s e m i

s b u z o l o u d o t é d o b y, n e ž s e m i S i g n a l i z a c e ( M S R ) - J e d ů l e ž i t é, a b y s t e s e v t ý m u d o m l u v i l i k d o b u d e v y s í l a t, a k d o p ř i j í m a t, a ť n a s t a n o v i š t i n e z m a t k u j e

Více

Dětská hasičská soutěž

Dětská hasičská soutěž Dětská hasičská soutěž Doubrava 2014 Tato dětská hasičská soutěž spadá do DĚTSKÉHO SUPERPOHÁRU. Organizační zabezpečení Pořadatel dětské soutěže: SDH Doubrava Místo konání: hřiště SK JIZERAN v Doubravě

Více

Podzimní kolo hry plamen Branný závod Soutěţí 5-ti členná druţstva

Podzimní kolo hry plamen Branný závod Soutěţí 5-ti členná druţstva Podzimní kolo hry plamen Branný závod Soutěţí 5-ti členná druţstva Dráha je dlouhá 2 3 km, cestou je 6 stanovišť. Trasa je detailně označena, nesmí se nijak odtrhávat fáborky ani si dráhu nijak zkracovat,

Více

Pravidla Turistického závodu

Pravidla Turistického závodu Pravidla Turistického závodu (Platná pro rok 2009) Strana 1 (celkem 34) Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Soutěžní řád a pravidla

Více

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC Doporučuje se, aby družstva měla jednotný sportovní úbor s označením školy, reprezentují. města, které Nominaci ch, včetně pedagogického doprovodu, zašlete prosím nejpozději do 20. května 2008 na adresu:

Více

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013

P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 P R O P O Z I C E II. krajské soutěže v disciplínách TFA O pohár ředitele HZS Středočeského kraje v TFA Bohdanka 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže: Hasičský záchranný sbor Středočeského

Více

RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK

RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK Akce STO a Azimut 2011 str. 1, celkem 5 AVZO TS R RADAMOK - Rada d tí a mládeže MSK Vás zvou na Kdy? V sobotu 1.10.2011 Kde? V Ostrav - Staré B lé,,u myslivny,, Zahájení : 9 00 - Registrace 9 30-10 30

Více

stupeň: 1. stupeň Stezky

stupeň: 1. stupeň Stezky 11.1 11.2 Pohovořím s vůdcem o plnění zákona, slibu, hesla a denního příkazu. Naostřím nůž a mačetu a vím, jak s nimi zacházet. 11.3 Znám a používám Semafor. Jak se mi daří jej plnit/neplnit Zkoušet v

Více

Adresa klubovny: Husarova 63 Ostrava Zábřeh, 700 30 internetové stránky: www.sylvatik.cz

Adresa klubovny: Husarova 63 Ostrava Zábřeh, 700 30 internetové stránky: www.sylvatik.cz A. ODDÍLOVÉ info 1. TOM 4335 SYLVATIK Oddíl je základním článkem ATOMu (Asociace turistických oddílů mládeže). Naše identifikační číslo je 4335. Všechny oddíly, které jsou v ATOMu jsou zároveň členy Klubu

Více

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy - Dětský hasičský pětiboj Podmínky účasti Zúčastnit se může nejméně 7členné družstvo

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA která se koná sobotu 21. března 2015 ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou. Program

Více

Propozice. Krajského kola. motto: Pro život na silnici. Dopravní soutìže mladých cyklistù. Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007

Propozice. Krajského kola. motto: Pro život na silnici. Dopravní soutìže mladých cyklistù. Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007 Propozice Krajského kola Dopravní soutìže mladých cyklistù 2007 motto: Pro život na silnici Èeská Lípa 7. - 8. èervna 2007 www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz Vážení pøátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil

Více

Vydala Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala Vítězná 315,Habartov Roku 2004

Vydala Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala Vítězná 315,Habartov Roku 2004 Vydala Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala Vítězná 315,Habartov Roku 2004 Jméno Přezdívka Adresa Oddíl 1 42 Místo pro záznamy Prosba lesa 41 2 Brontík Odvahy Barva černá Datum Na akci Podpis

Více

PROPOZICE BRANNÝ ZÁVOD

PROPOZICE BRANNÝ ZÁVOD PROPOZICE BRANNÝ ZÁVOD 1. Materiálové zabezpečení 2 soubory topografických značek mladší, starší 1 soubor dopravních značek 2 buzoly typu SPORT 1 cvičná mapa 3 trojcípé šátky a 2 spínací špendlíky obrázky

Více

Hodnoticí standard. Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Průvodce přírodou (kód: 16-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Průvodce přírodou Kvalifikační úroveň

Více

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc pravidla Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku ************************************************************

Více

Uzly a uzlování - Nejběžnější postup vázání: vezmeme dva konce provazů, které chceme svázat, přeložíme je křížem přes sebe.

Uzly a uzlování - Nejběžnější postup vázání: vezmeme dva konce provazů, které chceme svázat, přeložíme je křížem přes sebe. Uzly a uzlování - Tato spojka má mnoho jmen, u nás je asi nejzámější pod tímto. Slouží ke spojování dvou stejných provazů. Na tenkých nebo kluzkých materiálech má tendenci se rozvazovat. Naopak vhodná

Více

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E krajského kola DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ LIBERECKÝ KRAJ FRÝDLANT 1. 2. června 2006 Přeji Vám všem co nejvíce úspěchů. Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ P R O P O Z I C E KRAJSKÉHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ O Putovní pohár hejtmana Jihomoravského kraje ZŠ a MŠ Brno, Pastviny č. 70 17. a 18. května 2012 Vážení přátelé dopravní výchovy, dovolte

Více

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. Email:. Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2 Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy- BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR, Český červený kříž, a další orgány

Více

5-ti členná družstva mužů nebo družstva smíšená 300,-- Kč za soutěžní družstvo ( strava a pojištění ve startovném )

5-ti členná družstva mužů nebo družstva smíšená 300,-- Kč za soutěžní družstvo ( strava a pojištění ve startovném ) Místo konání Kožlany + soutěžní okruh Kategorie : Startovné : 5-ti členná družstva mužů nebo družstva smíšená 300,-- Kč za soutěžní družstvo ( strava a pojištění ve startovném ) Dojezd a prezence : 8,30

Více

Práce s mapou způsoby orientace v krajině Autor:

Práce s mapou způsoby orientace v krajině Autor: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011

Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011 Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011 Místo: obec Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním konci obce

Více

Semena a plody semenných rostlin

Semena a plody semenných rostlin Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Semena a plody semenných rostlin Stručná anotace učební jednotky Žáci se seznámí, s pomocí tematických

Více

- 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020. Požární útok

- 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020. Požární útok - 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020 Požární útok Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1. až č. 6. Ústroj členů družstva -

Více

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník

Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Výchovně vzdělávací proces na ZŠ Ostopovice 3. ročník Vize naší školy - příměstská komunitní základní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových

Více

ZKOUŠKY. Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ

ZKOUŠKY. Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ ZKOUŠKY DIVOČINY Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ 1 JDE SE DO LESA Milý bratře, dostává se ti do rukou brožurka Zkoušek divočiny, které prověří, nakolik jsi schopen obstát v přírodě. Pro tebe

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. zná státní symboly a chápe jejich význam VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA PRVOUKA 3. RNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Krajina kolem nás žák určí světové strany

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě

7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě 7. klání S.E.B.U. v bojové a lovecké lukostřelbě hrad Zvíkov 15. června 2013 ORGANIZACE Spolek Evropských Bojových Umění (S.E.B.U.) SLOVO K SOUŤĚŽI Podporovatelé Státní hrad Zvíkov Hotel Zvíkov COOP obec

Více

Úřad Českého červeného kříže, Thunovská 18, 11804 Praha 1

Úřad Českého červeného kříže, Thunovská 18, 11804 Praha 1 Úřad Českého červeného kříže, Thunovská 18, 11804 Praha 1 Směrnice č. 3/2003 Směrnice soutěží první pomoci Českého červeného kříže III. úplné znění (úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá

Více

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI PROPOZICE krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI LIBERECKÝ KRAJ Liberec 4. - 5. èervna 2009 Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil při příležitosti konání

Více

KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE

KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE Klub českých turistů, Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 - Lužiny, P.O.BOX 42 sekce vysokohorské turistiky e-mail: kct@kct.cz, http://www.kct.cz KVALIFIKACE VE VYSOKOHORSKÉ TURISTICE Obsah: I. Výcvikové

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

GPS : 49 59'6.070"N, 13 27'47.013"E

GPS : 49 59'6.070N, 13 27'47.013E Propozice XIV. ročníku soutěže O pohár města Kralovice ORGANIZÁTOR: Sbor dobrovolných hasičů Kralovice DRUH ZÁVODU: Požární útok-netradiční s překážkami DATUM: 7. září 2013 MÍSTO: Prostory kláštera Mariánská

Více

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Junák český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s. Na Kapli 1060 IČO 46276165 763 61 Napajedla Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Datum: 3. a 4. 10. 2015 Místo: Napajedla - klubovna

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky SH ČMS okresní sdružení Rokycany Okrsek č. 9 ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku pořádá 30. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 20. září 2014 Prezentace družstev v 12:30

Více

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou Město Odbor školství, kultury a sportu, a odbor dopravy Ministerstvo dopravy BESIP při MěÚ Žďár n. S. P R O P O Z I C E Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Místo konání: Areál dětského

Více

TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice

TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice Pořadatel: Sportovní klub HZS Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Dolní oblast Vítkovice Česká asociace

Více

OBSAH. 1. Podmínky účasti 2. 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4. 3. Štafeta 3 x 50m 5-6. 4. Štafeta CTIF. 7-8. 5. Štafeta požárních trojic.

OBSAH. 1. Podmínky účasti 2. 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4. 3. Štafeta 3 x 50m 5-6. 4. Štafeta CTIF. 7-8. 5. Štafeta požárních trojic. OBSAH 1. Podmínky účasti 2 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4 3. Štafeta 3 x 50m 5-6 4. Štafeta CTIF. 7-8 5. Štafeta požárních trojic. 9-10 1 Krajská odborná rada mládeže při Krajském sdružení hasičů

Více

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník Stránka 1 Obsah VŠEOBECNÉ INFORMACE...... 3 Termín, čas a místo... 3 Kontinenty... 3 Státy... 3 Sportování... 4 Proviant a pitný režim... 4 Doprava... 4 Sebou... 4 DISCIPLÍNY... 5 Skautské dovednosti...

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

pravidla soutìže soutìžní øád

pravidla soutìže soutìžní øád 1 INDIÁNSKÁ STEZKA INDIÁNSKÁ STEZKA 2 1 INDIÁNSKÁ STEZKA Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA

Více

OTAZNÍKY ZDRAVÍ. Metodika 2

OTAZNÍKY ZDRAVÍ. Metodika 2 + OTAZNÍKY ZDRAVÍ MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ

15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Domažlice Odborná rada mládeže okresu Domažlice okrsek č. 9 Kdyně pořádají 15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ Místo Sokolovna Kdyně velký sál Datum 20. 2. 2016

Více

Nabídka vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Nabídka vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLY METODICKÉ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI Čestný dvůr Květné zahrady Generála Svobody 1192 767 01 Kroměříž www.nczk.cz www.facebook.com/nczk.kromeriz/ info@nczk.cz +420 778 531 417 Nabídka vzdělávacích

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015

Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015 Pokyny pro družiny krajského kola SZ Ústeckého kraje 2015 v Krušných horách Litvínov Most, 5. - 7. 6. 2015 Případné další informace hledejte/volejte na: www.skauting.cz/most Hlavní rozhodčí závodu (komunikace

Více

nakladatelství Bílý medvěd

nakladatelství Bílý medvěd nakladatelství Bílý medvěd Každý člen oddílu musí skládat oddílový slib a dodržovat oddílové zákony. Nestačí však jen zákony znát ale musí se podle nich řídit. I ty budeš skládat tento slib: Slibuji na

Více

OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015

OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 Pořadatel : Okresní sdružení hasičů SH ČMS Plzeň sever ve spolupráci se všemi SDH okresu Plzeň - sever Termín konání : neděle

Více

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Obec Orličky SDH Orličky Pořadatel: SDH Orličky Termín: 7. května 2016 Místo: Orličky, Suchý vrch, Kramářova chata GPS souřadnice: GPS 50 3 7.420 N 16

Více

PRVNÍ JARNÍ ŠÍP 2011

PRVNÍ JARNÍ ŠÍP 2011 Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 5. ročník jarního turnaje v tradiční lukostřelbě PRVNÍ JARNÍ ŠÍP 2011 Místo: obec Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct. 1 z 5 16.7.2014 20:19 Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.cz/cms) Domů > Značení, mapy > Turistické značení Turistické značení KČT [1] Turistické značení Značení turistických tras a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2012 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Strakonice za spolupráce HZS JČK ÚO Strakonice

Více

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník Vlček č. 1 Zdravotník 1. Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit. 2. Dovedeš ošetřit povrchovou ránu. 3. Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí. 4. Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny.

Více

Art. 790/8. Art. 90/6 e 90/8 OBVODOVÉ LI TY 380,37 1027, 790/8SF 153, 90/8ES 153, 90/8IS 153, 90/8GS 153, 90/8PS 231, 462, *90/6SF.

Art. 790/8. Art. 90/6 e 90/8 OBVODOVÉ LI TY 380,37 1027, 790/8SF 153, 90/8ES 153, 90/8IS 153, 90/8GS 153, 90/8PS 231, 462, *90/6SF. OBVODOVÉ LI TY Art. 790/8 Nerez ocel 1.301 -satén 790/8SF 78127 380,37 1027, 20 200 10 Délka cm 270 PVC vnûj í roh 90/8ES 78225 153, PVC vnitfiní roh 90/8IS 78226 153, PVC spoj 90/8GS 78227 153, 90/8PS

Více

III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže

III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ III. noční železný hasič Milevsko 2015 - POHÁR FAST KOVOŠTOR Propozice soutěže 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 Propozice Pořadatelé: Hasičský záchranný sbor Libereckého Kraje Česká hasičská sportovní federace Základní organizace OSH Semily Termín:

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Místo konání: Sportovní areál v Pěnčíně Termín: 26. dubna 2014 Program: Soutěžící: Provedení: Přihlášky: Hodnocení: Ceny: Občerstvení: do 08.00 hodin

Více

PŘÍZŘENICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA LEDNOVÝ VÍKEND MLADÝCH HASIČŮ V BRNĚ

PŘÍZŘENICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA LEDNOVÝ VÍKEND MLADÝCH HASIČŮ V BRNĚ SDH STARÝ LÍSKOVEC - SPORT a SDH PŘÍZŘENICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA LEDNOVÝ VÍKEND MLADÝCH HASIČŮ V BRNĚ v sobotu 23.1.2016 na uzlovou štafetu v ZŠ Bílovice nad Svitavou, Komenského 151 konanou za podpory

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více