Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI"

Transkript

1 Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. . Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno členům- Adresa klubovny: Kroftova 108, Brno Děkujeme všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na tomto vydání: Dance, Řýzkovi, Kačce, Pavlíkovi, Žabárně, Niki 2011, 11. PS VLCI, všechna práva vyhrazena 11. Pionýrská skupina VLCI

2 Vlčí pokřik: My jsme vlci českých stepí, rodné vlasti věrné děti. Hali hou, hali hou, hali hou! Vlčí slib: Slibuji být dobrým kamarádem, svým chováním šířit dobré jméno skupiny a plnit její zákony. Zákon skupiny: Člen 11. Pionýrské skupiny Vlci je: - pravdomluvný - zdvořilý - poslušný rodičů a vedoucích - ochránce přírody a práce druhých - věrný své vlasti a ideálům Pionýra Adresář důležitých adres Můj rádce družiny Jméno:.. Adresa:. Telefon:. Náčelník oddílu... Jméno:.. Adresa:. Telefon:. Vedoucí skupiny..... Jméno:.. Adresa:. Telefon:. Ideály Pionýra: - Poznání: Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním, učí se. - Pravda: Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo. - Pomoc: Pionýr je statečný a kamarádský. - Příroda: Pionýr chrání přírodu a život na Zemi. - Přátelství: Pionýr je přítelem všech dětí. - Paměť: Pionýr má rád svou zem. - Překonání: Pionýr je čestný a spravedlivý.

3 Akreditované zkoušky Instruktorák Kvalifikace oddílového vedoucího Hlavní vedoucí letního pionýrského tábora Práce s motorovou pilou Zdravotník zotavovacích akcí Hospodář Hospodář pionýrské skupiny Revizor pionýrské skupiny Skupinář Nízké lanové aktivity Vysoké lanové aktivity Instruktor vodních sportů Instruktor zimních sportů Obsah Ťapky Vlče Tato část je určena pro děti 1. a 2. ročníku základní školy. Člen je povinen splnit vlče do půl roku od data vstupu do skupiny. Po splnění má člen právo našít si na krojovou košili znak skupiny, domovenku a označení družiny. Nový starší člen je zproštěn plnění vlčete a začíná nováčkovskou zkouškou. Nováčkovská zkouška Tuto zkoušku je povinen vykonat člen od 3. ročníku základní školy do jednoho roku od data vstupu do skupiny. Splněním nováčkovské zkoušky se stává právoplatným členem skupiny se všemi právy a povinnostmi. Při nejbližší příležitosti má právo splnit slib, kterým se zaváže k bezvýhradnému plnění zákonů skupiny a může nosit na kroji šedý skupinový šátek. I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Tyto čtyři stupně obsahují prokázání znalostí (vzrůstající obtížnosti) ve všech oblastech naší činnosti (tábornictví, turistika pobyt v přírodě, sport, zdravověda, přírodověda). Odborky Jsou doplňkem výchovného systému. Jsou volitelné a dokazují nášivkou na krojové košili odbornost člena v dané oblasti. Akreditované zkoušky Tyto zkoušky uděluje Pionýr nebo jiné organizace a člen je může dále použít i ve svém profesním životě.

4 Splněno Vlče Nováčkovská zkouška I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. Stupeň Odborky, které můžu získat Odborky jsou doplňující částí Ťapky, kterými může člen prokázat odborné znalosti v oblastech, které ho nejvíce zajímají a v nichž vyniká. Znalosti ve zvoleném oboru prokáže při zkoušce a po jejím úspěšném složení má právo znak příslušné odborky našít na pravý rukáv krojové košile. Ke každé odborce existuje soupis podmínek k jejímu splnění. Tyto podmínky jsou k dispozici v každém oddíle. Každou odborku má na starost jeden z rádců, který ji má právo udělit. S tímto rádcem lze domluvit veškeré podrobnosti ohledně splnění podmínek k udělení odborky. Odborky Dne Podpis Tábory Dne Podpis Seznam odborek: Táborník Hudebník Vlastivědec historik Kuchař První pomoc Fotograf Přírodovědec Geolog Sportovec Cyklista Čtenář kulturák Odborka pevné vůle

5 IV. stupeň Připraví puťák Zná provedení táborového kruhu a několik druhů slavnostního ohně Získá odborku "Táborník" Základy a symbolika lesní moudrosti Účast na 3 táborech Vlče Státní vlajka Hodiny Vyčistit a zavázat boty Osobní hygiena Zásady správného oblékání Kotoul vpřed vzad Skok přes švihadlo Organizace skupiny Založit si deník Výrobek z jakéhokoliv materiálu Skupinové signály píšťalkou 5 domácích zvířat, zvyky a užitek 1 družinová výprava 1 oddílová (skupinová) akce

6 Nováčkovská zkouška Založit si deník Zákon skupiny, pokřik Ideály Pionýra Historie skupiny Struktura a organizace skupiny Vedoucí a jejich adresy Skupinové signály píšťalkou Běžné nástupové povely Hymna, vlajka, znak, prezident ČR 10 mapových značek 10 pochodových značek Ovázání prstu Krvácení z nosu Ošetření popálenin Zdravověda Bodnutí hmyzem Přišít knoflík Ošetřit obuv Plochá spojka Škotová spojka Rybářská spojka Základní uzly Dračí smyčka Lodní smyčka Osmička a osmič. poutko Zkracovačka Výrobek ze dřeva nebo přírodního materiálu III. stupeň Postaví tee-pee nebo hangár Dovede najít vhodné místo a postaví tábořiště pro družinu Sestaví pro družinu jídelníček a rozpočet na 3-denní výpravu Zná teorii a praxi použití ohňů, dřeva, bezpečnost Instruktorák Základy první pomoci Vládní a politický systém ČR, ústava Zná 15 her v klubovně a přírodě Odhad vzdálenosti, výšky Dokáže připravit nováčka k NZ Orientace dle přírodních jevů, slunce, měsíce, hvězd Získá 3 odborky Účast na 2 táborech Strana 11

7 II. stupeň Znalost historie Brna Zásady společenského chování Samostatná práce s mapou Odlévání stop Lanová aktivita Chůze 10 km, zátěž D-5, H-10 kg/2 h Morseovka - vyslat 20 písmen/min Morseovka - přijmout 15 písmen/min Plánek místa vymezeného vedoucím Lesní zvěř a ptactvo po 10ti druzích Sestaví jídelníček na výpravu Uvařit oběd na výpravě Zná 5 šifer Střelba ze vzduchovky - bezpečnost Připravý pro družinu 3 hry Uplave 60 m, skok do vody Provede rozcvičku s družinou Hod na cíl D-8 m, H-12 m - cíl 1x1 m Stavba stanu s podsadou Pravidelně se účastní akcí (75%/rok) Získá 2 odborky Orientace podle GPS Telefonní číslo policie, lékař, hasiči Vybavení na výpravy, balení batohu Rozdělat a zahladit oheň Účast 4 družinové nebo oddílové akce Brigáda

8 I. stupeň Symbolika Pionýra a skupiny 4 jehličnaté stromy 5 listnatých stromů 20 rostlin Skupinový kroj - označení, odborky Trvale nosí v pořádku kroj Osobní hygiena Škodlivost návykových látek Oreintace podle mapy Orientace podle buzoly (kompasu) Jízdní řád Dopravní předpisy pro chodce a cyklisty Morseovka - vyslat 10 písmen/min Morseovka - přijmout 5 písmen/min 5 běžných stop zvěře Kimova hra - 18 z 25 Popsat krajinu nebo osobu Prakticky zrealizovat užitkový oheň Roztopit a udržet oheň v kamnech Nabrousit nůž, práce s nožem Práce s pilou a sekyrou Indiánský krok 1 km za 10 min Uplave 30 m Stavba stanu Zná život vlka Dřevařský uzel Účast na 1 táboře Zístká 1 odborku Účast 3 družinové nebo oddílové akce Brigáda

DOPORUČENÉ ODBORKY A ODBORNOSTI: ŠKOLNÍ PROSPĚCH 119 TŘI ORLÍ PERA 127

DOPORUČENÉ ODBORKY A ODBORNOSTI: ŠKOLNÍ PROSPĚCH 119 TŘI ORLÍ PERA 127 DOPORUČENÉ ODBORKY A ODBORNOSTI: POUTNÍK (Putování) 18 ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY (Botanika, Zoologie, Chovatelství) 23 ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY (Astronomie, Speleologie) 30 SLUŽBA BLIŽNÍM (Průvodcovská služba,

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Sborník metodik Rady a tipy pro práci odborných zástupců veřejných institucí a neziskových organizací, jejž se věnují práci s dětmi a mládeží,

Více

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích:

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích: Osobní rozvoj jako východisko stezky Skautská stezka je významným nástrojem jedné části skautské metody zvané osobní rozvoj. Jeho podstatou je pomáhat mladému člověku, aby se sám aktivně a tvořivě zabýval

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

pravidla soutìže soutìžní øád

pravidla soutìže soutìžní øád 1 INDIÁNSKÁ STEZKA INDIÁNSKÁ STEZKA 2 1 INDIÁNSKÁ STEZKA Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA

Více

EKOLOG. Skautská odborka EKOLOG. POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY (aktivity si vybírám sám po poradě s patronem) Skautskou odborku EKOLOG jsem splnil:

EKOLOG. Skautská odborka EKOLOG. POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY (aktivity si vybírám sám po poradě s patronem) Skautskou odborku EKOLOG jsem splnil: POPIS AKTIVITY 9 Klima. V okolí mého bydliště, tábora apod. pozoruji a vysvětlím, jak je vegetace podmíněná a ovlivněná klimatem a mikroklimatem (teplota, množství srážek, sníh, mrazy, orientace a sklon

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vzduchu 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Kamenný chodník stoupal po

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2006 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2006 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2006 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas, zvas@skaut.cz A.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji "Člověk a jeho svět" Verze: 3 Platná od: 01. 09. 2013 Stránka 1 z 37 Obsah: Obsah 2-3 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2. vydání Autoři: Ing. Ivan Bílý Ph.D.: Odbor mládeže ČRS SÚS Ústí nad Labem Jiří Marek: Odbor

Více

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA ETAPOVÉ HRY NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA DANIEL JANKOVSKÝ Námořníci jejího veličenstva Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

P ř í l o h y. Formuláře a předlohy. K příručce

P ř í l o h y. Formuláře a předlohy. K příručce P ř í l o h y Formuláře a předlohy K příručce Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy autor

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 4.4.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání: 31.

Více

Příprava volno-časových aktivit dětí

Příprava volno-časových aktivit dětí Příprava volno-časových aktivit dětí METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Příprava volno-časových aktivit dětí Příprava volno-časových aktivit dětí 2008 Výstup řešení projektu: Výzkumný Projekt Vědy záměr:

Více

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10 Prvouka Školní výstupy Žák by měl Místo, kde žijeme rozlišovat hračky od školních pomůcek udržovat pořádek rozpoznat spolužáky poznat svou třídu, školu přejít vozovku podle pravidel pojmenovat město, kde

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny)

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny) Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny) ÚROVEŇ SCHOPNOSTÍ Úroveň jednotlivých schopností udává maximální náročnost jednotlivých disciplín

Více

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny)

Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny) Příloha Pravidel Závodu vlčat a světlušek verze z 16.9.2011 platná od ročníku 2012 dále (do případné změny) ÚROVEŇ SCHOPNOSTÍ Úroveň jednotlivých schopností udává maximální náročnost jednotlivých disciplín

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 SMĚRNICE ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD, Č.j. VÚ 003/2007, akt. 01. 06. 2011 Č.j. VÚ 003/2007, akt. 01. 06. 2011 Vypracoval: Arabadžiev Sáva 1 Schválil: Pedagogická

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Přiložili dřevo do ohně. Plameny

Více