EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663"

Transkript

1 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova

2 Identifikátor materiálu: EU 9 20 Z Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup žáci získají základní přehled o vnitřních a vnějších pochoden Země Mgr. Oldřiška Neprašová Čeština žáci se dozví o jednotlivých pochodech, které ovlivňují děje na zemi Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu ano svět, mapa, eroze, děje na planetě digitální / interaktivní / hodina Druh interaktivity aktivita Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost žák základní škola praktická druhý stupeň let / 7. ročník 5,39 MB soubor.notebook 2

3 Zeměpis 7. ročník, hodina 9/20 Planeta Země vnitřní a vnější pochody Vypracovala : Neprašová 3

4 Historie planety v čase Podoba planety se v průběhu času velmi měnila. Některé změny ovšem probíhají dodnes. Současnou podobu ovlivňují vnější a vnitřní pochody, které se na Zemi dějí. Jejich působení na krajinu můžeme pozorovat. Tyto pochody dělíme na vnější a vnitřní podle toho, kde se odehrávají. Projevy vnitřních dějů můžeme pozorovat nárazově, narozdíl od vnějších dějů, které mění tvář planety každý den. 4

5 Vnitřní pochody Vnitřní pochod je v podstatě jen jeden. Jeho důsledkem jsou však čtyři různé jevy. Tímto pochodem je pohyb zemských desek. Na povrchu pak můžeme pozorovat sopečnou činnost, zemětřesení, vrásnění a kernou činnost. Každý z těchto projevů je jiný a má také jiný vliv na krajinu. a) podle šipek na obrázku řekni, jakými směry se mohou desky pohybovat 5

6 Zemětřesení Jak bylo řečeno, zemská kůra je tvořena deskami. Místa dotyku těchto desek se nazývají zlomy. Tyto desky se pohybují. Někdy se stane, že se o sebe navzájem zachytí. Tím stoupá tlak mezi nimi. Když se desky znovu pohnou, způsobí toto odtržení otřes. Tento jev nazýváme zemětřesení a měříme sílu těchto otřesů. Čím větší síla na desky působí, tím silnější zemětřesení pocítíme. Vědci již dnes měří tlak na hranách desek, aby mohli zemětřesení předvídat a chránit tak obyvatele ohrožených oblastí. 6

7 Sopečná činnost Velký tlak uvnitř zemské kůry také způsobuje výbuchy sopek. Pod povrchem se nacházejí místa s rostavenou horninou (magma). Právě působení tlaku na magma je příčinou výbuchu. Je to stejné, jako když máte lahev s limonádou, kterou jste dlouho třásli. Tekutina se snaží dostat ven a využije k tomu i nejmenší skulinu. Pokud takovou lahev otevřete, dojde doslova k výbuchu a vyvalí se na vás gejzír limonády. Při pohybu zemských desek se zvyšuje tlak. Hornina nad magmatem nakonec povolí a sopka vybuchne. a) vzpomenete si na některou ze sopek b) najděte ji na mapě 7

8 Vrásnění Zemský povrch je z různých hornin. Pokud na tuto vrstvu působí vesíly střetnou se dvě zemské desky reagují horniny různě. Vznikají tak vrásy, jejichž velikost odpovídá síle působení. Jeho důsledkem může být až vznik velkých horských pásem pohoří. a) vyjmenujte pohoří, která znáte!podmínkou není jejich původ vrásněním! 8

9 Kerná činnost Pokud je tlak na kůru příliš velký a ta se nemůže dále ohýbat dochází k tvoření zlomů. Jedna část zlomu se potom po druhé části posune vzhůru. Vznikne tak výškový rozdíl mezi oběma částmi zlomu. Toto lámání připomíná rozlámaný led kry. a) ve všech částech obrázku se pokus ukázet, ze které části bude pohoří (kopec, vyvýšenina) a ze které bude nížina (údolí) 9

10 Vnějšími pochody nazýváme děje, které ovlivňují povrch zemské kůry. Jejich důsledky jsou velmi rozdílné. Mezi vnější pochody počítáme 1) větrnou erozy 2) vodní erozy 3) působení teploty 4) působení člověka 5) činnost rostlin Vnější pochody a) znáš název místa v Americe, které je proslulé svou krásou a tím, že jej vytvořila vodní eroze 10

11 Větrná eroze Větrnou erozi můžeme pozorovat nejlépe v pouštích. Vítr dokáže přenášet písek. Mění tím tvar dun, odnáší písek do vzdálených oblastí. Jednou z podmínek větrné eroze je nedostatek rostlin a překážek, které by větru bránili v proudění. Čím sušší oblast s vysokou teplotou tím lépe. a) pokuste se vysvětlit děj na obrázku 11

12 Mořská eroze Mořská voda se pohybuje při přílivu a odlivu, ale také tvoří vlny. Všechny tyto pohyby přesouvají obrovské množsví vody směrek k pobřeží a zase zpět do moře. Změny pobřeží jsou závislé na rychlosti, síle a častosti těchto nárazů. Nesmíme ovšem zapomenout, že některá pobřeží jsou písčitá a jiná skalnatá. I to ovlivní následky mořské eroze. Většinou dochází k odplavování částí pobřeží do moře. Mění se tím i podoba mořského dna. a) na obrázku ukaž, která místa vznikla působení mořské eroze 12

13 Ledovcová eroze Pevninské ledovce se vytváření na vrcholcích hor. Tato vrstva ledu se stále rozšiřuje. Jednotlivé vrstvy nemají stejné vlastnosti. Čím větší je vrstva ledu, tím větší tlak uvnitř působí. Proto se stává, že některé vrstvy po sobě sklouznou a tím se ledovec posouvá dolů do údolí. Nese s sebou také kameny, které se v něm zachytili. V údolí je ovšem větší teplo a tak ledovec ve své spodní části stále odtává. Kameny které přinesl se tak dostávají z vrcholků hor mnohem níže. Podobný děj probíhá u lavin. Pohyb lavin je však mnohem rychlejší a snáze se pozoruje. a) z jakého materiálu je útvar na obrázku? kámen opověď 13

14 Jak pomáhají erozy rostliny a živočichové Rostliny žijí díky svým kořenům. Právě jimi však také dokáží měnit zemskou kůru. Kořeny rostou spolu s rostlinou. Při tomto růstu dokáží svou silou roztrhat na kusy i kameny. Tyto skuliny napomáhají působení vody. Kořeny mají ale i opačnou funkci. Dokáží také podklad (půdu) držet pohromadě zpevňovat a tím naopak brání a zpomalují větrnou erozy nebo odplavování. Živočichové mají mnohem menší roli, ale také dokáží rozbíjet půdu na mnohem drobnější částečky a tím napomáhají erozy. a) kterého živočicha na zahrádce máme rádi protože pomáhá kypřit půdu b) kterého se snažíme zbavit protože požírá a trhá kořínky rostlin 14

15 Působení člověka Právě člověk přetváří stále krajinu ve svém okolí. Jeho zásahy jsou většinou velmi rychlé a příroda se jim nemůže přizpůsobit. Jejich dopad na krajinu je proto nezanedbatelný. Měníme toky řek, stavíme přehrady, kácíme velké plochy lesů, vysazujeme mimo jejich přirozená působiště. a) řekněte k jakým změnám přispěl člověk ve vašem okolí b) jaké důsledky pro krajinu z toho plynou 15

16 Jistě nemůžeme říci, že zemětřesení, sopečná činnost nebo eroze mají vliv jen na přírodu. Člověk je součástí přírody a proto mají všechny tyto projevy vliv i na jeho život. Vliv těchto sil na člověka a) jaký vliv mají zemětřesení a sopečná činnost na život člověka? b) jaký vliv na člověka má změna pobřeží, změna toku řek působením říční vody? 16

17 V této interaktivní hodině byly použity materiály a obrázky z uvedených zdrojů: Galerie - SMART Notebook kinali.jpg original euyaj.jpg AFry/SLOZKY_CDR/BACK_3_2_2_1/UCINKY_VEGETACE.jpg _q6aomfgvt8e/sts5nrak47i/aaaaaaaaaas/jwncehkc9ew/s692/earthquake% 2520bldgs.jpg canyon.jpg Podklady pro hodinu byly získány

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

Slunce, naše energie

Slunce, naše energie Slunce, naše energie Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Energie a my Která energie je ze Slunce? Okruží Energie Okruží Energie

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika

učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6 Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 6 pr uk aco áz vn ka í Fyzika učebnice 21.4.2015 20:59:33 Fyzika nová generace Fyzika původní řada n klade

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více