EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663"

Transkript

1 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova

2 Identifikátor materiálu: EU 9 19 Z Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup žáci získají základní přehled o zdrojích, které Zeměnabízí a možnostech jejich náhrady Mgr. Oldřiška Neprašová Čeština u žáků bude podpořeno ekologické vnímání a cítění, získají přehled o důsledcích činnosti člověka Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu ano ekologie, zdroje energie, znečištění digitální / interaktivní / hodina Druh interaktivity aktivita Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost žák základní škola praktická druhý stupeň let / 7. ročník 2,99 MB soubor.notebook 2

3 Zeměpis 7. ročník, hodina 9/19 Planeta Země "Modrá planeta" Vypracovala : Neprašová 3

4 Proč "Modrá planeta"? Člověk vždy posuzoval věci podle toho, co viděl. Proto jsme také dlouhá staletí měli mylné představy i o Zemi. Věda je ale mocná čarodějka a člověk je od přírody zvědavý tvor. Nejdříve se naučil létat po světě a potom již zbývalo jen vzlétnout ke hvězdám. I to se člověku podařilo. Když první kosmonauti vzlétli do vesmíru uviděli najednou Zemi z velké výšky. Nazvali ji "Modou planetou", protože právě tahle barva na Zemi převažovala. Dodnes nám pohled z vesmíru pomáhá vytvářet přesný obraz Země. Satelity umí snímkovat Zemi ze všech stran. Moderní počítače potom fotografie skládají a vytváření přesný obraz každého místa na Zemi. a) víte které útvary jsou na Zemi tak velké, že jsou vidět až z vesmíru? Nápověda: jeden z nich je na pevnině a druhý na dně oceánu. 4

5 Co se děje v atmosféře Jednotlivé vrsty ovlivňují život na Zemi a člověk zase ovlivňuje atmosféru. Co se děje v nich. Plyny v ovzkuší jsou vyváženy, pokud to člověk nezmění. Stromy produkují kyslík, člověk oxid uhličitý, užíváme spreje s plynem, který zmenšuje vrstvu ozonu atd. Každý zásah do přírody atmosféru ovlivní. a) pokus se odhadnout, jaká činnost má jaký důsledek na atmosféru b) sami řekněte proč jste vytvořili tyto dvojice topení pevnými palivy změny síly a směru větru oteplování ovzduší změny terénu vykácení stromů nedostatek kyslíku 5

6 Co ovlivňuje počasí klima že se mění teplotní podmínky na Zemi jaké bude zítra počasí odkud bude foukat vítr a) zvol správnou odpověď Díky klimatologii víme že tají ledovce Počasí říkáme změnám v teplotě, vlhkosti, tlaku, větru a srážkám. Změny v nich jsou charakteristické pro jednotlivé oblasti na Zemi podnebné pásy. Také podle nich již léta určujeme roční období. Zaznamenávat a také částečně předvídat počasí má za úkol METEOROLIE. KLIMATOLOGIE studuje dlouhodobě odchylky v podnebí. 6

7 Vzduchu Je mnoho způsobů jak znečišťujeme vzduch. Většinou se jendá o vypouštění chemických látek do ovzduší. Nejvěštší podíl na tom mají auta, továrny, spalovny, elektrárny a domy topící uhlím. a) znáš nějakou tepelnou elekrárnu ve svém okolí? b) vyjmenuj věci, které neházíme do ohníčku 7

8 A co voda? Voda je pro člověka životně důležitá. Přsto ji ale znečišťujeme. Většinou je to odpadní voda z domácností, nehody s chemikáliemi atd. To ovšem není vše. Vysoušíme bažiny, měníme koryta řek, stavíme přehrady, vypouštíme do vzduchu chemikálie, které se v podobě kyselých dešťů dostávají do půdy a podzemních vod. Voda je zdrojem života i pro všechno živé!!! a) podívej se ještě jednou na způsoby znečištění vody a změn, které člověk způsobuje a zkus říci, jaký dopad mají na další živočichy a rostliny 8

9 Ledovce Ledovec je obrovská vrstva ledu. Najdeme je na obou pólech a na nejvyšších vrcholcích některých hor. Díky nim se mění podoba zemského povrchu. V současnosti však ledovců ubývá tají příliš rychle. To má vliv na koloběh vody v přírodě a také na celkové podnebí v některých oblastech. a) určete co se děje, když ledovce příliš rychle tají b) jaký může být důvod rychlejšího tání ledovců Řešení: zvedá se hladina moří a oceánů, na horách se dříve otepluje, odpařuje se více vydy do ovzduší odkryj a mě proto : ) je na planetě celkově více srážek. 9

10 Půda Stejné chemikálie, které znečistí vodu nebo ovzduší se dostávají také do půdy. Tady ale člověk přidává ještě mnoho dalších věcí. Hnojiva a postřiky na zahradách a polích, velké skládky komunálního odpadu. Proto také stále častěji vyrábíme chemikáli velmi blízké přírodním látkám. a) víš jak snižujeme množství komunálního odpadu? b) znáš některé pevné látky, které můžeme recyklovat? c) víš kde jsou nejblíže škole popelnice na tříděný odpad? 10

11 Vliv člověka na krajinu Člověk mění krajinu kolem sebe. To může mít velký vliv na celé prostředí. a) řekněte jaký má důsledek... Když změníme koryto řeky Když vykácíme velký les Když vykácíme stromy na břehu potoka Když vybudujeme velké město b) představte si stavbu jediného rodinného domku. Popište všechny změny, které se díky stavbě odehrají v okolní krajině. 11

12 Výstavba a její následky Každý člověk chce někde bydlet. Většinou však zapomínáme na to, že na stejném místě již dávno před má svůj domov někdo jiný. Při každé výstavbě sebereme část půdy, kterou doposud užívali rostliny a živočichové. Navíc při stavbě zanášíme do přírody materiály, které sem nepatří (beton, cihly, kovy) a udusáváme půdu kolem těžkými stroji, které nám mají ulehčit práci. Pokud dům užíváme ovlivňujeme i nadále celé jeho okolí upravujeme si ho podle svých představ (parkoviště, pěšinky, chodníky, výsadba stromů atd.) a navíc jej znečišťujeme odpadem. a) víš kam se sváží odpad z popelnic b) znečišťujeme i vodu? Pokud ano jak, čím? 12

13 Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje jsou takové, které nemůžeme vyčerpat. 1) voda 2) vítr 3) Slunce Dále jsou to zdroje, které si příroda umí znova vytvořit, pokud ji podpoříme. 1) dřevo vykácený les můžeme znova vysázet. 2) rostliny Další možností je také recyklace = materiály, které po úpravě můžeme využívat opakovaně. Jedním z největších problémů současnosti je získávání elektrické energie a paliv pro pohon motorových vozidel. a) jak můžeme nahradit vytápění a ohřev vody elektrickou energií? b) znáš příklady elektráren, které využívají obnovitelné zdroje? 13

14 Neobnovitelné zdroje Mezi neobnovitelné zdroje patří všechny, které postupem času člověk spotřebuje a nedokáže je již znovu vytvořit. Většinou je to proto, že vznikly za podmínek, které neumíme napodobit nebo proto, že jejich tvorba je velmi dlouhodobá až několik stovek či tisíc let. a) pokus se vyjmenovat některé takové zdroje Nápověda: jsou to materiály a látky, které většinou těžíme v dolech 14

15 Globalizace propojování, závislost Globalizace znamená, že jedna společnost využívá zdroje v různých částech světa tak, aby ušetřila co nejvíce peněz a použila co nejlepší suroviny. Jistě máte rádi čokoládu. Vyrábí se z kakaových bobů, které nerostou všude. V jedné zemi tady pozbírají boby a převezou je jinam. Tady je zpracují na kakao, které se přidává do spousty výrobků. Kakao rozvezou do továren v dalších státech. Jinde se vyrábí čokoláda, jinde sušenyk atd. Ale všechny tyto výrobky milují děti celého světa. Proto se potom zase dopravují do ostatních zemí, kde se nevyrábí. Spousta cestování. Každý dopravní prostředek ale potřebuje palivo. a) proč je tento způsob pro přírodu tolik škodlivý? b) proč to společnosti nedělají jinak? 15

16 Jak pomůže každý z nás Už jsem hovořili o recyklaci. Také víte, že je důležité třídit odpad. a) namaluj si popelnice pro tříděný odpad (dodž barvy) b) vytvoř na ně nápisy, co donich patří c) pokus se roztřídit do barevných popelnic odpadky jedné domácnosti lino krabice od mléka popsaný sešit pet lahev staré oblečení stará pračka vybouraný plot mastný papír zbytky jídla zničený květník 16

17 V této interaktivní hodině byly použity materiály a obrázky z uvedených zdrojů: Galerie - SMART Notebook kninicky.cz/images/almanach/4.jpg lernen.de/pics/kakao.jpg smog.bmp dka.jpg?width=300&height= jpg Wasserkreislauf_boden.jpg drilling platform MlFo.jpg velka cinska zed z vesmiru.jpg Podklady pro hodinu byly získány

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství

Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Označ šipkami koloběh vody ve vodárenství Popiš koloběh vody v přírodě............ Jaké znáš skupenství vody v přírodě?...... 1 Sladká voda nerovnoměrně rozdělené přírodní bohatství Voda je nezbytná pro

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! pracovní listy a metodika pro učitele 1. stupně ZŠ Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Barbora Janíčková Ilustrace: Mgr. Honza Smolík Grafická úprava: Dita Baboučková Vydalo: Kalypta

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více