EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663"

Transkript

1 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova

2 Identifikátor materiálu: EU 4 48 F Lom světla a čočky. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Žák si zopakuje lom světla a procvičí znalosti o čočkách. Mgr. Zdeněk Porč Čeština Žák správně určuje čočky a ví jak se světlo láme. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova ano čočky, spojka, rozptylka, lom světla, ohnisko, lupa Druh učebního materiálu digitální / interaktivní / hodina Druh interaktivity aktivita Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost žák základní škola praktická druhý stupeň let / 9. ročník 4,85 MB soubor.notebook 2

3 Fyzika 9. ročník 9/1 Lom světla a čočky. Vypracoval : Porč 3

4 Lom světla : Lom světla nebo též refrakce je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými světlo prochází. Je důsledkem různých rychlostí šíření světla v různých prostředích a kromě světla platí pro veškeré elektromagnetické záření. Když světlo přechází z jednoho materiálu do jiného, jeho frekvence zůstává stejná, ale mění se vlnová délka. Protože index lomu závisí u většiny látek i na frekvenci světla, můžeme díky lomu na rozhraních bílé světlo rozkládat na jeho barevné složky, například pomocí hranolu. Obdobně duha vzniká v důsledku lomu slunečního záření na vodních kapkách v atmosféře. 4

5 Lom světla : Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí dochází ke změně směru paprsku lom od kolmice lom ke kolmici z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí z vody do vzduchu, ze skla do vody, do vzduchu ap. ze vzduchu do vody, do skla, z vody do skla ap. 5

6 Podle obrázků popiš lom světla. 6

7 Červeně obtáhni paprsek světla vcházející ke změně prostředí. Modře obtáhni paprsek který se láme a zeleně paprsek, který se odráží. 7

8 Prohlédni si lom světla a označ body, kde se láme. 8

9 Lupa Lupa je nástroj používaný na optické zvětšení pozorovaného předmětu. Skládá se z čočky, vyrobené typicky ze skla nebo průhledného plastu a držátka, které může mít mnoho různých podob, od prosté tyčky, za kterou lze lupu držet, přes různé stojany, až po pouzdra, do kterých lze lupu zároveň uschovat. Lupu lze použít i k založení ohně. Natočením lupy ke slunci a umístěním do vhodné vzdálenosti od předmětu, který chceme zapálit, dojde ke koncentraci paprsků dopadajících ze slunce do čočky na malé místo na povrchu předmětu. 9

10 Čočky: Čočka je předmět z průhledného materiálu, sloužící v optice nebo v jiných případech pro ovlivnění šíření světla v širším smyslu, tj. viditelného světla, infračerveného a ultrafialového záření. Čočky jsou nejčastěji skleněné, ale k jejich výrobě se běžně používají také plasty. Materiál čočky je charakterizován indexem lomu, který je vždy větší než jedna, a indexem absorpce, který je pro vlnové délky v rozsahu použitelnosti čočky blízký nule. 10

11 Druhy čoček Čočky jsou většinou kulové, tj. alespoň jeden jejich povrch je tvořen částí kulové plochy. Ve zvláštních případech se používají čočky jiných tvarů. Základní druhy čoček: Spojky: 1 dvojvypuklá (bikonvexní) 2 ploskovypuklá (plankonvexní) 3 dutovypuklé (konkávkonvexní) Rozptylky: 4 dvojduté (bikonkávní) 5 ploskoduté (plankonkávní) 6 vypukloduté (konvexkonkávní) Základní dělení čoček vychází z toho, jak působí na prošlý rovnoběžný (kolimovaný) optický svazek. Spojné čočky neboli spojky mění svazek na sbíhavý, takže paprsky se za nimi protínají v bodě označovaném jako ohnisko. Vzniká tak skutečný obraz předmětu před čočkou. Naproti tomu rozptylné čočky neboli rozptylky svazek mění na rozbíhavý, který zdánlivě vychází z ohniska před čočkou vytvářejí zdánlivý obraz. 11

12 Spojky (též spojné čočky, konvexní čočky) jsou vždy uprostřed silnější než na okrajích a mají vždy jeden vypuklý povrch; dále se dělí na: dvojvypuklé druhý povrch je také vypuklý ploskovypuklé druhý povrch je rovinný dutovypuklé druhý povrch je dutý. Význačné paprsky spojky: Paprsek, který prochází optickým středem čočky, se neláme. Tento paprsek nazýváme hlavní. Paprsek procházející při svém dopadu na spojku ohniskem F 1 se láme rovnoběžně s optickou osou čočky. Paprsek dopadající rovnoběžně s optickou osou čočky se láme do ohniska F 2. 12

13 Rozptylka (též rozptylné čočky, konkávní čočky) jsou naopak uprostřed tenčí než na okrajích a mají jeden povrch dutý. Podle tvaru druhého povrchu se dělí na: dvojduté druhý povrch je také dutý ploskoduté druhý povrch je rovinný vypukloduté druhý povrch je vypuklý. Význačné paprsky rozptylky: Paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme tak, že v prodloužení prochází ohniskem F 1 (Paprsky se lámou tak, jakoby vycházely z ohniska F 1 na optické ose) Paprsek mířící do ohniska F 2 se láme rovnoběžně s optickou osou Paprsek procházející optickým středem čočky nemění svůj směr 13

14 Doplň a zkontroluj. Význačné paprsky spojky: Paprsek, který prochází optickým středem čočky, se neláme. Tento paprsek nazýváme hlavní. Paprsek procházející při svém dopadu na spojku ohniskem F 1 se láme rovnoběžně s optickou osou čočky. Paprsek dopadající rovnoběžně s optickou osou čočky se láme do ohniska F 2. Význačné paprsky rozptylky: Paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme tak, že v prodloužení prochází ohniskem F 1 (Paprsky se lámou tak, jakoby vycházely z ohniska F 1 na optické ose) Paprsek mířící do ohniska F 2 se láme rovnoběžně s optickou osou Paprsek procházející optickým středem čočky nemění svůj směr. 14

15 Prohlédni si obrázek a řekni, kde je spojka a kde rozptylka a co dějají s předmětem. 15

16 Správně přiřaď druhy čoček. rozptylka spojka dutovypuklá spojka ploskovypuklá spojka 16

17 Prohlédni si obrázek a řekni co s paprsky světla dělá spojka a co rozptylka. 17

18 Napiš, jak se jmenují jednotlivé čočky. 1) : 2) : 3) : 4) : 5) : 6) : 18

19 Prohlédni si názvy čoček, potom je zakryj a pokus se je znovu určit. 19

20 Popiš co vidíš na obrázcích. 20

21 Zakroužkuj písmena, pod kterými jsou spojky a urči rozptylky. Označ, kde se světlo láme. 21

22 Řekni, jaká čočka se nachází v oku a urči další části oka. Čočka Sklivec Duhovka Rohovka Bělima Sítnice Zrakový nerv 22

23 Udělej si zápis do sešitu. Lom světla Datum Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými světlo prochází. Lupa je nástroj používaný na optické zvětšení pozorovaného předmětu. Skládá se z čočky, vyrobené typicky ze skla nebo průhledného plastu a držátka. Paprsek, dopadající na libovolné místo povrchu čočky se uvnitř čočky láme. Základní dělení čoček vychází z toho, jak působí na prošlý rovnoběžný optický svazek. Spojné čočky neboli spojky mění svazek na sbíhavý. Naproti tomu rozptylné čočky neboli rozptylky svazek mění na rozbíhavý. 23

24 V této interaktivní hodině byly použity materiály a obrázky z těchto zdrojů, internetových stran a linků: Galerie SMART Notebook imgurl=http://fyzika.smoula.net/grafika/fyz/lom.jpg&imgrefurl=http://fyzika.smoula.net/% 3Fshow%3Dmtf18&usg= WeQl5PrpmH5b1Rldcr7q9skcI g=&h=666&w=566&sz=43 &hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=9sxbqttzuvs0im:&tbnh=154&tbnw=132 &ei=xrpwtbkinmfcswa3hthibw&prev=/search%3fq%3dlom%2bsv%25c4%259btla% 26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1252%26bih%3D829%26tbm%3Disch0% 2C124&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1019&vpy=298&dur=4375&hovh=244&hovw=207&tx= 142&ty=132&sqi=2&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:16,s:0&biw=1252&bih=829 imgurl=http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/lomsvetla/lomsvetlavykl_soubory/lomsve 3.gif&imgrefurl=http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/lomsvetla/lomsvetlavykl.htm&u sg= C5mG4O8pA4AjyssaySVQKhCX_Ik=&h=263&w=322&sz=4&hl=cs&start=88&zoom= 1&tbnid=GfuZmyQmn9o6nM:&tbnh=154&tbnw=189 &ei=xrpwtbkinmfcswa3hthibw&prev=/search%3fq%3dlom%2bsv%25c4%259btla% 26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1252%26bih%3D829%26tbm%3Disch0% 2C3165&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=15&sqi=2&page=5&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:88 &tx=62&ty=54&biw=1252&bih=829 pearce.com/paintings/5/refractionfull.jpg&imgrefurl=http://www.timpearce.com/paintings/refraction.html&usg= Ax1EmK6InMaOtBUCaw5XaV18B9U=&h=765 &w=1024&sz=266&hl=cs&start=88&zoom=1&tbnid=lljdx_lq7jxkkm:&tbnh=154&tbnw= 195&ei=XRPWTbKiNMfCswa3htHIBw&prev=/search%3Fq%3Dlom%2Bsv%25C4% 259Btla%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1252%26bih%3D829%26tbm% 3Disch0%2C3165&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=134&vpy=253&dur=3547&hovh=194 &hovw=260&tx=153&ty=100&sqi=2&page=5&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:88&biw=1252 &bih=829 imgurl=https://chemicalparadigms.wikispaces.com/file/view/prism and refraction of light into rainbow 2 AJHD.jpg/ /prism and refraction of light into rainbow 2 AJHD.jpg&imgrefurl=https://chemicalparadigms.wikispaces.com/Unit%2B2%2BRefraction% 2Bof%2Blight&usg= N3enuVqBIc6XoKXSUxfLXZS_e14=&h=850&w=642&sz=20 &hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=pyusnvr8mvzhnm:&tbnh=163&tbnw=136 &ei=xrpwtbkinmfcswa3hthibw&prev=/search%3fq%3dlom%2bsv%25c4%259btla% 26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1252%26bih%3D829%26tbm%3Disch0% 2C373&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=598&vpy=213&dur=1797&hovh=258&hovw=195&tx= 73&ty=149&sqi=2&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:20,s:0&biw=1252&bih= imgurl=http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/lomsvetla/lomsvetlavykl_soubory/lomsve 10.gif&imgrefurl=http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/lomsvetla/lomsvetlavykl.htm& usg= WafRVZxaDiW9sF7oH8fBMkqj354=&h=233&w=393&sz=6&hl=cs&start=23&zoom= 1&itbs=1&tbnid=q6J2WxqQd2axDM:&tbnh=74&tbnw=124&prev=/search%3Fq%3Dlom% 2Bsv%25C4%259Btla%26start%3D20%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp% 3D20%26biw%3D1252%26bih%3D832%26tbm%3Disch&ei=hi7WTf ohcbwsgb_4tjhbw Veškeré materiály k této interaktivní hodině byly staženy dne

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2F3 Vlnové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Úvod Pasivní využití solární energie představuje termín, který se používá k popisu interakce mezi slunečním sáláním a budovami, kdy se k přenosu energie nevyžaduje

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více