číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8 Dotazník je striktně anonymní. Naleznete ho otištěný v tomto Zpravodaji města Blanska na straně 3, ale můžete jej vyplnit i elektronicky na Zpravodaj města Blanska nout v budovách MěÚ a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám jej vydají i na jednotlivých odborech MěÚ. Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpově-» pokračování na straně 3 číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma Dotazník k úrovni služeb MěÚ 2012 Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ. Znovu se chceme ptát vás, zákazníků, kteří využíváte služeb Města a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují. (dotazník můžete vyplnit na této adrese: případně si jeho formuláře můžete vyzved- Z Otázek a odpovědí Vybrané zodpovězené dotazy z Otázek a odpovědí. Dotaz je možné položit na webu kde také bude následně zveřejněna odpověď. Jak postupovat při získání trvalého bydliště? Bratr bydlel s přítelkyní u jejích rodičů. Bohužel to nedopadlo a odstěhoval se od nich. Trvalé bydliště tam měl dosud. Jenže i rodiče se rozvedli a dům prodávají. Nikde nemáme tolik místa, aby mohl bydlet s námi. A tudíž si ho přihlásit k trvalému pobytu. Je nějaká možnost se přihlásit na radnici a zažádat si o obecní byt? A pokud ano, jak postupovat? Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dále jen TP) řeší příslušná ohlašovna obce dle místa TP občana. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě TP dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel jen na návrh vlastníka objektu. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v odst.1,písm. c) ohlašovně prokázat. V případě, že je prokáže, dojde ke zrušení TP formou rozhodnutí a místem TP se pak stane adresa sídla ohlašovny. Co se týče podání žádosti o obecní byt, odkáži Vás na Směrnici č. 2/2011 Města Blanska, případně kontaktujte odbor komunální údržby. Všechny potřebné formuláře naleznete na webových stránkách města. Formuláře na rušení trvalého pobytu pro ohlašovnu města Blanska jsou v sekci pod odborem vnitřních věcí. Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí V pondělí začaly stavební práce na parkovišti u školy na ulici Salmově. Jaký je účel těchto stavebních prací a jak dlouho budou trvat? Jedná se o jeden ze stavebních objektů v rámci akce Regenerace» pokračování na straně 3 Oblastní charita nabízela v rámci čtvrtečních farmářských trhů Koláče pro domácí hospic. Za podporu činnosti Domácí hospicové péče mohli dárci ochutnat vynikající čerstvé pečivo z pekáren z Benešova, Svitávky, Ráječka, Blanska, Boskovic nebo Letovic. Domácí hospicová péče je poskytována týmem odborníků terminálně nemocným, aby mohli důstojně prožít závěrečnou etapu života v domácím prostředí u svých rodin a blízkých. Dobrovolným darem přispěli Blanenští na nákup nutridrinku pro její klienty. Letos se rozdalo jen v Blansku 900 koláčů a vybralo se Kč. Škola třetího věku v Senior centru otevírá už druhý ročník Zatímco jinde usedají v září do školních lavic děti školou povinné, v SENIOR centru začíná v září školní docházka seniorům. Rozdíly jsou patrné na první pohled: neuslyšíte zde charakteristické školní zvonění ani šustění propisek o papír, a už vůbec v této třídě nenajdete pomyslnou katedru. A přesto se zde studenti dozví spoustu zajímavých a pro život užitečných věcí. Škola třetího věku je určena seniorům bez omezení, kteří mají chuť dozvědět se nové věci, a také se rádi setkávají v kolektivu vrstevníků. Každý měsíc jsou pořádány odborné semináře na vybraná témata. Jejich absolvování mají účastníci zapsáno do studijních průkazů, které jsou rozdány na začátku školního roku. Při minimálně 60% účasti na přednáškách v rámci celého školního roku dostanou studující na konci školního roku osvědčení o absolvování. Seniory z řad obyvatel mohou navíc letos doplnit zájemci z řad veřejnosti. Stačí jen překonat ostych, vzít si s sebou chuť dozvědět se nové věci a přijít na některý z vypsaných seminářů. O ostatní se už postarají přítomní lektoři z řad zaměstnanců domova i přizvaní externí odborníci z různých oblastí veřejného života. Kvalitě výuky a získaných znalostí zajisté prospěje i to, že jsme v rámci realizace přednášek navázali užší spolupráci s Městskou knihovnou. Více informací o chystaných přednáškách a termínech naleznete na našem webu www. ddblansko.cz nebo osobní návštěvou v zařízení. Budeme se těšit na všechny zvídavé zájemce! pracovníci domova TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Zájem o školu je mezi seniory veliký. Foto: archiv PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno

2 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení ze 38. schůze rady města ze dne Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/12 Dodávka EKG pro oddělení Nemocnice do plánu investic Nemocnice pro rok Rada schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 4/2005 Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných Městem podle předloženého návrhu s účinnosti od Rada bere na vědomí zprávu o projednání financování rekonstrukce dětského sociálního zařízení v budově na ul. K. J. Mašky,, v prostorách pronajatých Dětskému koutku Matýsek, o. s. Rada souhlasí uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s provozováním tepelného a elektrického zdroje v objektu lázně a v objektech areálu Sportovního ostrova, jehož předmětem je navýšení pořizovací ceny díla Realizace Energetického centra sportovního ostrova o částku Kč. Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ordinace o celkové výměře 20,80 m² ve IV. nadzemním podlaží domu Pod Javory 32,, paní MUDr. Hlaváčové za nájemné ve výši 50 Kč/m²/rok za účelem zajištění lékařské péče v tomto domě. Rada souhlasí se zveřejněním Plánované akce v říjnu Odbor INV Zámek obnova dětské hřiště Zborovce regenerace panelového sídliště Sever II. etapa autobusová zastávka na ul. 9. května a nám. Republiky v Blansku DPS Pod javory 32 oprava terasy HOTELOVÝ DŮM PROBE Písečná Nabízí DLOUHODOBÉ LEVNÉ UBYTOVÁNÍ pro jednotlivce a firmy. Restaurace výhodné polední menu salonky pro vaše oslavy a školení Sport bar tankové pivo, velkoplošná projekce tel záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 2 m² v k. ú., za účelem umístění prodejního zařízení pro prodej zmrzliny, a to pouze v sezoně (nám. Svobody, u Jeny). Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře cca 280 m² v k. ú. Klepačov, části jak je zakreslena v situaci A z kat. mapy v materiálu k této věci, za účelem rozšíření vlastního pozemku užívaného k podnikání za účelem skladování náhradních dílů automobilů a dalšího materiálu k autodílně. Rada souhlasí se změnou a doplněním usnesení č. 93 z 36. rady města dne a to tak, že celé nově zní: Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří a parc. č. 6/1 zahrada, obě v k. ú. Klepačov o výměře cca 600 m² včetně kůlny na pozemku p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov stojící (část pozemků, jak je zobrazena na situaci B z kat. mapy v materiálu k této věci), za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově), Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. st zastavěná plocha, nádvoří a pozemku DPS Pod javory 32 stavební úpravy, II. etapa MěÚ nám. Republiky zřizování spisovny odbor KOM oprava komunikace ul. Žižkova oprava chodníku ul. Chelčického - autobusové zastávky ul. Bezručova parc. č. 1022/22 ostatní plocha, oba v k. ú., vlastníku budovy čp v Blansku, společnosti TRANSROLL-CZ, a. s., IČ: , na dobu určitou do doby odprodeje pozemků, za nájemné ve výši 45 Kč/m²/rok za pozemek p. č. st a ve výši 35 Kč/m²/ rok za pozemek p. č. 1022/22 ost. plocha, oba v k. ú. s tím, že část plochy tohoto pozemku, užívaná pro parkování bude zvýšena o platnou sazbu DPH a s tím, že nájemné bude zvyšováno každoročně o míru inflace od roku 2013, za účelem užívání pozemku, zastavěného budovou čp ve vlastnictví nájemce a za účelem užívání pozemku p. č. 1022/22 jako zázemí budovy čp v Blansku a zčásti k parkování. Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st zastavěná plocha, nádvoří o výměře 53 m² v k. ú. za účelem užívání stavby na pozemku stojící k rekreačním účelům paní Vaňurové,, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 45 Kč/ m²/rok bez DPH (lokalita Palava, ). Rada bere na vědomí návrh společnosti ZERA Rájec a. s., uvedený v dopisu ze dne ohledně uzavření nové nájemní smlouvy s účinností od včetně nabídky nájemného s tím, že nadále trvá na výpovědi z nájmu obecních pozemků v k. ú. dle nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/ Ko ze dne ve znění čtyř dodatků (areál zahradnictví na ul. Poříčí 5 v Blansku). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Ztráty a nálezy Ztracené či opuštěné věci odevzdané do ztrát a nálezů. červen zlatý řetízek, MěÚ různé klíče Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. odbor hospodářské správy V souladu s harmonogramem přípravy dokumentu vznikl návrh Strategického plánu rozvoje města pro období Tento dokument předkládáme k veřejné diskuzi. Najdete jej na v článku Strategický plán rozvoje města pro období Svoje náměty a připomínky zasílejte tajemníkovi MěÚ Budování sběrných dvorů odpadů na Blanensku Výstavbou nových sběrných dvorů dochází k rozšíření infrastruktury v oblasti odděleného sběru vybraných druhů odpadů, a tím k podpoře materiálového a energetického využívání odpadů. Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob. Zasílejte připomínky k návrhu Strategického plánu Výběrové řízení na vedoucí/ho odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ. Požadované obecné předpoklady: p státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu Další požadované předpoklady: organizační ní schopnosti umění jednat s lidmi (dobré komunikační ka schopnosti) osti) praxe ve vedoucí funkci min. 2 roky praxe ve veřejné ejné správě vítána znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a přehled o souvisejících právních předpisech znalost správního řádu znalost práce na PC řidičský průkaz sk. B Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Platové zařazení: ze řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším ším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto oto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/ Sb., o ochraně osobních údajů osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle 4 zákona č. 451/1991 Sb. nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou ŠKOL NEOTVÍRAT na adresu: Město ; Ing. Josef Kupčík, tajemník; nám. Svobody 3; Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto o výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Vzpomínkový akt k 94. výročí Dne vzniku samostatného československého státu Město zve všechny občany na vzpomínkový akt k 94. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v neděli 28. října 2012 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 09:30 hodin koncertem Dechové hudby. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starosta města Ing. Lubomír Toufar. Josefu Kupčíkovi v písemné podobě na adresu: nám. Svobody 3, nebo v elektronické podobě na a to nejpozději do Po zapracování námětů a připomínek bude dokument předložen v březnu 2013 zastupitelstvu města k projednání a schválení. V současné době mají ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vybudován sběrný dvůr města Adamov (provozovatel GAMA J+P s. r. o.), (2 sběrné dvory, které provozují SITA CZ a. s. resp. A.S.A. s. r. o.), Rájec-Jestřebí (provozovatel SITA CZ a. s.), městys Černá Hora (provozovatel městys Černá Hora), obce Ráječko (provozovatel SITA CZ a. s.) a Rudice (provozovatel AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.). V sobotu 22. září tohoto roku obec Vavřinec slavnostně otevřela nový sběrný dvůr v místní části Veselice. Městys Jedovnice plánuje otevření sběrného dvora v příštím roce. odbor životního prostředí Přerušení dodávky elektrické energie , 07:00 17:00 h Dolní Lhota zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu od domu č po domy č , ulice od d. č po d. č. 190, ulice od d. č po d. č. 111, ulice od d. č po d. č , 07:00 15:30 h Wanklovo náměstí domy č. o. 10, 12, 14, 16, ulice Smetanova domy č. o. 5, , 07:00 17:30 h ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul. Nádražní, ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykova, ulice Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykova, ulice Masarykova od domů č. 16 a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18A, ulice Husova, ulice Hálkova, ulice Nerudova, ulice Suchá, ulice Na Vyhlídce, ulice Sušilova od ul. Masarykova po ul. Husova , 07:00 17:00 h ulice Těchovská od ul. Masarykova po ul. Žižkova, ulice Žižkova od ul. Havlíčkova po ul. Těchovská a dům č.o. 1 (netýká se domu č.o. 27), ulice Hybešova od ul. Havlíčkova po ul. Masarykova kromě Okresního soudu, ulice Lipová, ulice Masarykova od ul.lipová po ul. Fügnerova strana lichých čísel a od ul. Fügnerova po ul. Těchovská obě strany ulice s výjimkou bývalé Metry, ulice Bartošova od ul. Masarykova po ul. Žižkova, garáže na ul. Havlíčkově mezi ul. Hybešovou a Žižkovou (bez záruky)

3 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 3 Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 panelového sídliště Sever, II. etapa. Účelem tohoto opatření je rozšíření parkovacích kapacit na 23, úprava povrchu včetně označení parkovacích kójí, oprava odvodnění, doplnění zeleně. Předpokládaná doba realizace 3 týdny. Marek Štefan, vedoucí investičního odboru Když jsem byla na zápisu do MŠ Divišova se svým synem, nestačila jsem se divit, jak zápis probíhal. Dlouhá fronta, jediná zábava pro X čekajícíh dětí. A to jsme čekali jen na to, abychom vyplnili formuláře! V dnešní uspěchané době bych již dávno očekávala mnohem lepší řešení. Co takhle dát na webové stránky ke stažení potřebné formuláře, které si v klidu doma můžou rodiče vyplnit, přip. si formuláře předem ve školce vyzvednout a donést vyplněné přímo k zápisu? Vaše připomínky byly projednány s paní ředitelkou mateřské školy. Podle jejího vyjádření zápis zajišťovaly čtyři pracovnice, k dispozici byly rovněž prostory školní zahrady. Přes skutečnost, že žádost o přijetí mohla být podána v době od 9:00 do 16:00 hodin, největší nápor byl bezprostředně po zahájení zápisu. Některé Vaše podněty, za které děkujeme, budou využity při organizaci zápisu do mateřských škol v příštím roce. František Alexa, odbor školství Na náměstí Míru se nachází 12 kruhových lamp zabudovaných do chodníku. Zajímalo by mě, proč tam jsou a šlo by je v zájmu snížení světelného znečištění odstavit? Na náměstí Míru je veřejné osvětlení pouze na stožárech. Patrně tedy máte na mysli náměstí Republiky, kde jsou umístěna zemní svítidla. Tato světla jsou součástí osvětlení celého náměstí a plní funkci spíše estetickou. O jejich odstavení v žádném případě neuvažujeme. Milan Vítek, odbor komunální údržby Nemohly by být umístěné odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy mezi ulicemi Chelčického a 9. května? Psů zde přibylo. Dále bych se chtěl zeptat, kam se poděly lavičky u bytovek, např. u Chelčického 48? O umístění nových košů na psí exkrementy v současné době neuvažujeme. Důvodem je to, že stávající koše jsou ze dvou třetin naplňovány komunálním odpadem, který do nich však nepatří. Neplní tedy svoji funkci. Psí exkrementy je možno odhazovat i do klasických odpadkových košů. Lavičky u bytových domů nejsou v majetku města Blanska, proto Vám na tuto otázku nejsme schopni odpovědět. Milan Vítek, odbor komunální údržby Mohu na svém soukromém pozemku v Lažánkách pálit suché dřevo? V blízkosti ohniště je vodovodní vývod. Suché dřevo (případně i listí, seno atd.) neznečištěné chemickými látkami můžete na svém pozemku spalovat, neboť město nevydalo obecně závaznou vyhlášku, která by spalování suchých rostlinných materiálů nějakým způsobem upravovala. Při spalování musíte dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. Vedení vodovodu včeně jeho vývodu nesmí být při spalování poškozeno. Pavel Konečný, vedoucí odboru životního prostředí Bílá pastelka pomáhá Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.). Probíhá v mnoha městech a obcích po celé naší republice a její výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti. Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 20 Kč. Prodej Jsou horké dny, a tak jsme se s rodinou rozhodli poprvé zkusit aquapark. Bohužel jsem byla zklamaná hned u pokladny. Máme 2 děti, 3 roky a 6 měsíců. A slečna chtěla zaplatit i za to miminko. To mi přijde trochu nebo spíš trochu víc zcestné. Za co? Za to, že leží v kočárku či na dece? Proto bych provozovateli chtěla navrhnout změnu ceníku a dát děti od 1 roku, ne od 0. Skutečností je, že stanovit tuto hranici a hlavně ji reálně v praxi kontrolovat je velmi složité. Navíc je nutno konstatovat, že v praxi se setkáváme s tím, že právě tyto malé děti jsou bohužel schopny bazény nejvíce znečistit (samozřejmě ne vlastní vinou) a zatížit tak provoz aquaparku více než dospělí. Ne všichni rodiče totiž dodržují povinnost zákazu koupání dětí do jednoho roku a nebo povinnost jednorázových plen pro děti do 3 let. Každoročně jsme nuceni několikrát úplně vypustit vodu z dětského bazénku a chemicky jej čistit a dezinfikovat. Dle našeho názoru je jednotná cena 30 Kč, resp. 25 Kč pro nejmenší děti, cenou obvyklou a v současné době neuvažujeme o bezplatném vstupu do areálu aquaparku. Radek Snopek, ředitel Služby, s.r.o. Bude město v blízké době prodávat obálkovou metodou nějaké byty? Ano bude. Je třeba sledovat úřední desku MěÚ, kde musí být v souladu se zákonem o obcích veškeré prodeje bytů zveřejňovány. Na webových stánkách města je na úvodní straně vpravo přímo odkaz na nabídku prodávaných bytů. Miroslav Pokorný, odbor komunální údržby Zajištění míst v mateřských školách Do působnosti MěÚ patří 32 mateřských škol zřizovaných obcemi, z toho je 14 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást. bude realizován za pomocí dvojic z řad studentů, ale i dobrovolníků a sympatizantů. Prodejci budou označeni tričkem s logem Bílá pastelka. Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládají svůj příspěvek, budou opatřeny registračním číslem. Ve středu 17. října 2012 můžete pomoci i Vy. Jak? Zakoupením originální Bílé pastelky, jako symbolu světa neviditelných linií, symbolu světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Zakoupením pastelky tak můžete pomoci těm, kteří se učí zvládat život ve tmě. SONS Do rejstříku škol nebyla k počátku školního roku 2012/13 zařazena žádná nová mateřská škola. MŠ Olomučany byla začleněna do ZŠ Olomučany jako její součást. Celková kapacita pro předškolní vzdělávání na mateřských školách v působnosti MěÚ je míst. Mateřské školy zajišťují v tomto školním roce předškolní vzdělávání pro dětí v 74 třídách. Kapacita mateřských škol je využita na více jak 98 %. Ve srovnání s předchozím školním rokem nedošlo k navýšení počtu tříd, počet dětí se zvýšil o 34. Podle počtu dětí je největší školou MŠ, Rodkovského 2a, v 7 třídách je zapsáno 182 dětí, nejmenší pak jednotřídní MŠ Senetářov s 19 dětmi. Mateřské školy v Blansku, stejně jako v loňském roce, zajišťují předškolní vzdělávání ve 25 třídách pro 617 dětí. Kapacita blanenských mateřských škol je plně využitá. Počet Školní rok 2006/ / / / / / /13 mateřských škol tříd zapsaných dětí odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dotazník k úrovni služeb MěÚ 2012 Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Vážení občané, jste spokojeni se službami Městského úřadu? Byly Vaše záležitosti vyřízeny vstřícnými zaměstnanci, rychle a kvalitně nebo tomu bylo naopak? A jaký je Váš názor na činnost Městské policie? Budeme rádi za Vaše postřehy a náměty, kterými můžete přispět ke zlepšení naší práce. Pokud v následujících otázkách nenajdete problematiku, která Vás trápí, napište nám i přesto svůj názor. Dotazník je anonymní. Budete-li však chtít, můžete uvést na sebe kontakt (viz níže.) A. Otázky se známkovým hodnocením Pro známkové hodnocení použijte, prosím, známky od 1 do 5 jako ve škole. (1 = výborná, 2 = velmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = dostatečná, 5 = nedostatečná) U každé otázky zakroužkujte, prosím, jen jednu odpověď. Jak jste spokojen(a): *) tj. informace u vstupu do budovy, orientační ukazatele a šipky, vývěsky na chodbách atd. B. Další otázky bez známkového hodnocení (Odpověď prosím zakroužkujte.) Za Vaše odpovědi děkujeme. Stalo se vám, že jste se nemohl/a na některý z odborů MěÚ v úředních hodinách dovolat, nebo se jinak zkontaktovat? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Stalo se Vám, že jste byl/a se svou žádostí mimo úřední hodiny odmítnut/a? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Stalo se vám naopak, že Vám úředníci vyhověli ochotně a rychle i mimo stanovené úřední hodiny? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Setkal/a jste se někdy vy osobně na MěÚ s korupčním jednáním? ANO NE Můžete uvést o jaký/é šlo odbor/y?... Prostor pro Vaše další tipy a náměty:» pokračování ze strany 1 dích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti Městského úřadu a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat. Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do připravených a označených schránek: v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží v budově MěÚ na nám. Svobody 3 v přízemním atriu do schránky v Blanenské informační kanceláři Blanka Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do 10. listopadu Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny. Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ děkuji. Ing. Lubomír Toufar starosta města Hodnocení 1) obecně s kvalitou služeb a poradenství na MěÚ? ) s rozsahem úředních hodin na MěÚ? ) s vlídností a přístupem zaměstnanců města? ) s čekací dobou vyřízení podání na MěÚ? ) s mírou nestrannosti úředníků MěÚ? ) s orientací v budově MěÚ nám. Svobody 3? *) ) s orientací v budově MěÚ nám. Republiky 1? *) ) s přehledností a dostupností formulářů MěÚ? ) s možností využití služeb úřadu přes internet? ) s úrovní internetových stránek ) s prací Městské policie? ) s obsahem Zpravodaje města Blanska? ) s vysíláním Televize? ) s prací Blanenské informační kanceláře Blanka? ) s úrovní turistického portálu ) s bezbariérovostí budovy nám. Svobody 3? ) s bezbariérovostí budovy nám. Republiky 1? ) s možností parkování u budov MěÚ? ) s kvalitou informací poskytovaných občanům? ) s průhledností zadávání veřejných zakázek? ) s mírou zapojení občanů do rozhodování? ) s vlivem MěÚ na kvalitu života občanů města? Kontrolní činnost živnostenského úřadu značení alkoholu Při živnostenských kontrolách, realizovaných v provozovnách, ve kterých je prodáván alkohol, je standardně prováděna kontrola značení prodávaného alkoholu (tj. povinnost značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou) včetně kontroly nabývacích dokladů, je kontrolována povinnost označení míst prodeje alkoholických nápojů umístěním textu o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Při těchto kontrolách nezjistil živnostenský úřad prodej alkoholu, který by nebyl označen tak, jak to vyžaduje zákon. V souvislosti se současnými problémy, týkajícími se šíření alkoholických nápojů obsahujících nepovolené množství metylalkoholu, budou kontroly živnostenským úřadem zintenzivněny zejména se zaměřením na zdroje, resp. způsob nabytí prodávaného zboží. Přesto apelujeme na zákazníky, aby při konzumaci alkoholu z neznámých zdrojů, popř. pokud není spotřebitelské balení označeno kontrolní páskou, dbali zvýšené opatrnosti. odbor obecní živnostenský úřad Ještě jednou děkujeme za čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku. I na základě jeho výsledků se budeme snažit ještě více zkvalitnit služby Městského úřadu. Můžete (ale nemusíte) sdělit Vaše některé demografické údaje. Budou nám sloužit pouze pro lepší vyhodnocení dotazníku. Pohlaví: MUŽ ŽENA Věk:... Vaše bydliště (stačí ulice, příp. městská část):... pro případnou odpověď/reakci:...

4 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 4 Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 Projekt Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Projekt byl oceněn titulem: Nejvýznamnější počin roku Evropský projekt Euroklíč je postupně realizován také v Jihomoravském kraji. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) a to tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Jihomoravském kraji. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do Evidenční karty Euroklíče napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z výše uvedených cílových skupin. Distribuci euroklíčů zajišťuje: rodičům dětí do tří let Síť mateřských center Kontakt: Markéta Horáková, krajský koordinátorka pro JM kraj, tel: materska-centra.cz osobám se zdravotním postižením Městský úřad, odbor sociálních věcí Kontakt: Simona Musilová, tel: Seznam všech míst osazených eurozámkem naleznete na Mgr. Ludmila Sedláková vedoucí odboru sociálních věcí Pozvánka na výstavu Miloš Šejn: ORPHEVS V Galerii města Blanska od 13. října do 14. listopadu vystavuje Miloš Šejn, který výstavu s názvem ORPHEVS věnoval podzemí, Moravskému Krasu a jeskyni Býčí skála. Představuje autorský způsob propojení nejrůznějších médií, včetně intaktní práce s prostorem galerie. Miloš Šejn: Býčí skála 28. června 2011 České a moravské lidové písně a tance na festivalu ve Slovenském krasu Specifickou atmosféru jižní části Slovenského krasu, kde se do tamějšího folkloru promítají maďarské prvky, oživilo vystoupení souboru Dráhanek a Drahan SZUŠ manželů Jeřábkových z Blanska. Kurátory výstavy jsou Václav Cílek & Olga Hořavová. Instalace výstavy je tvořena přírodninami z Moravského Krasu z jeskyně Pekárna, z Býčí skály a z dalších míst. Kameny a hlínu autor propojuje s videoprojekcí a mluveným slovem. Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, V rámci projektu spolupráce MAS Moravský kras a MAS OZ Kras naše společné dedičstvo probíhal v Granáriu Jablonov nad Turňou národopisný festival. Manažer MAS Moravský kras Ing. Jozef Jančo společně se Silvií Pápaiovou za MAS OZ Kras společně připravili program celého festivalu zároveň s ukázkami tradičních lidových řemesel. Lidé odjakživa zpracovávali jim dostupné materiály a vyráběli z nich potřebné věci pro sebe Vystoupení souboru Drahánek na Festivalu Kras naše společné dědictví. zabývá se problematikou vizuálního vnímání. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou, jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázračnosti, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století během putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody. Zaměřuje se na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Miloš Šejn se podílí na mnoha veřejných a skupinových projektech, symposiích a workshopech, jako je Bohemiae Rosa. Přednáší, píše texty, eseje, ilustruje knihy, točí filmy. Dále se věnuje multimédiím, kurátorské činnosti a realizacím v architektuře. K výstavě plánujeme doprovodný program, který proběhne 2. a 3. listopadu za účasti Miloše Šejna a Jany Písaříkové. 2. listopadu v 16:00 hodin proběhne přednáška Jany Písaříkové, která návštěvníkům přiblíží umění performance v krajině, kontext vzniku uměleckého směru a významné umělce. Na její přednášku naváže komentovaná prohlídka výstavy s autorem. V sobotu 3. listopadu vás zveme na procházku krasem s Milošem Šejnem. Vzhledem k omezené kapacitě a také vzhledem k dopravě osobními auty, je nutné se na sobotní program přihlásit předem (do ) em: nebo osobně v kanceláři galerie. Olga Hořavová Foto: autorka Družební návštěva Komárna se vydařila. Příjemné babí léto, slunce, voda, historické památky, moderní architektura, ale především přátelská atmosféra. To vše čekalo 47 účastníků blanenského zájezdu do družebního slovenského Komárna. Snímkem komárenské novobarokní radnice přibližujeme atmosféru zájezdu s prohlídkou Bratislavy, vodního díla Gabčíkovo a družebního města Komárna. Domů jsme se rozcházeli s příslibem návštěvy dalšího družebního města polské Legnice. Text: Pavel Svoboda, foto: archiv autora. Pozvánka na seminář: Jak na rodinný rozpočet Dozvíte se, jakými principy se při sestavování a vedení rodinného rozpočtu řídit, jaké nástroje můžete pro správu rodinných financí využít a nakonec si sami zkusíte rozpočet připravit. Seminář Hospodaření domácnosti Jak na rodinný rozpočet pořádá Město a GE Money Bank, a.s. a uskuteční se 1. listopadu v 15:00 hodin v jídelně Městského klubu důchodců, Dvorská 2. Vstup je zdarma. Přihlásit se můžete osobně v Městském klubu důchodců nebo em na i pro druhé. Byla to současně i jejich obživa. V doprovodném programu festivalu bylo možno tyto některé slovenské i naše rukodělné výrobky nejen zhlédnout, ale i sledovat jejich výrobu. Zručnost pletení košíků z proutí, vaření švestkových povidel, dekorativní tvoření z vizovického těsta, výroba pastýřských holí, zvonců, tkaní vlněných koberců a jiná domácí řemesla se předávala z generace na generaci. Dodnes obdivujeme účelnost i užitečnost těchto výrobků, které souvisely s veškerým životem venkovského obyvatelstva. Paní ředitelka SZUŠ Miluše Jeřábková velmi vhodně vybrala a spolu se svým synem Janem nacvičila taneční krojované vystoupení s námětem lidových řemesel. Mnohá z nich už v průběhu času vymizela, mnohá se zachovala, ale i dnes se bez nich neobejdeme. Rovněž starší tanečníci a zpěváci souboru Drahan připravili příjemné chvilky českými a moravskými písněmi a tanci. Ohlas u publika byl veliký, neboť toto dovedlo ocenit radostné a živé výkony všech členů souboru. I ostatní vystoupení lidových folklórních skupin na festivalu Kras naše společné dědictví ukázala opětovné návraty k tradiční náplni společenského života jako přirozené součásti kulturního dědictví. Je velmi potěšující, že dnešní mladá i nejmladší generace zpívá a tančí písně našich dědů, otců, babiček a matek. Naše slovesná, hudební i taneční tradice má i přes současné složité společenské změny svoje pokračovatele. L. Magniová Bez štětce a bez pastelky Na výstavě obrazů dětí s downovým syndromem. V pondělí 1. října byla v blanenské kavárně Cafisco zahájena vernisáž výtvarných děl vytvořených dětmi s downovým syndromem nazvaná Bez štětce a bez palety. Výstavu zahájila krátkým proslovem JUDr. Olga Darmovzalová, organizátorka výstavy, členka sdružení Agility Ráječko zabývající se podporou rodin s dětmi postiženým downovým syndromem, a maminka Ester, jedné z malých výtvarnic. Jsem moc ráda, že Esterku mám. Zbořila společenské předsudky jak v mém okolí, tak i ve mně samé a ukázala mi, že život s hendikepovaným dítětem může být krásný, svým způsobem jednodušší. Ester mě naučila znovu si hrát, řekla při této příležitosti. Kavárnu Cafisco si sdružení coby výstavní prostor nevybralo náhodou. Chtěla jsem, aby i město, kde bydlíme, a kavárna, kde je nám moc dobře, viděly naši práci, vysvětlila Olga Darmovzalová, která při této příležitosti ocenila vstřícný přístup majitelů kavárny k dětem zdravým i postiženým. Výstava, na které jsou k vidění zejména abstraktní díla malovaná speciální technikou sloužící jako rehabilitace k podpoře propojení mozkových hemisfér, je pojata jako prodejní. Barvy, rámy, to vše obnáší určité náklady, hlavně jsme ale chtěli, aby ty obrázky někomu rozzářily dům, svěřila se organizátorka výstavy. Výtěžek bude dále použit na rozvoj činnosti sdružení, které v nejbližší době plánuje plánuje zakoupení zvláštní pícky pro techniku zapékání skla, tzv. fusing. kkuč Foto: K. Kučerová

5 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 5 Klub důchodců v Blansku dostal dárek ke Dni seniorů Od roku 1998 se na celém světě 1. říjen začal slavit jako Mezinárodní den seniorů. Pro členy městského klubu důchodců v našem městě byl v letošním roce obzvláště radostný. Prohlídka rozšířené jídelny a jejího nového vybavení. Slavnostní otevření. Zleva: předseda samosprávy MKD Miloš Bacík, hejtman JmK Michal Hašek, starosta města Blanska Lubomír Toufar a místostarosta města Blanska Jiří Crha. Několik dnů po svátku seniorů, a to 5. října 2012, byla předána do užívání přístavba jídelny v budově klubu, která podstatně zlepšuje prostorové podmínky. Dnes má Klub důchodců v Blansku asi členů, přičemž ročně jich přibude Upravená jídelna navyšuje kapacitu o 60 míst nejen pro stravování seniorů, ale především pro činnost kroužků, souborů MKD a společenské akce pro členy klubu. Vzhledem k tomu, že na akce přichází odhadem 200 lidí, odpadne využívání velkého sálu Dělnického domu nebo jiných sálů a hrazení jejich pronájmů. Samospráva MKD dlouhodobě usilovala a předkládala orgánům města žádosti o přidělení investičních prostředků na přístavbu jídelny. To se podařilo ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a získat a schválit v rozpočtu města na rok Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ zajistil dodavatele přístavby a během prázdnin a měsíce září byla přístavba provedena. Dne 5. října byla předána do užívání a samospráva MKD připravila k této příležitosti společenské odpoledne. Samospráva Městského klubu důchodců za členy klubu a seniory v našem městě vyjadřuje poděkování Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a Městskému úřadu a jeho představitelům a pracovníkům za úspěšnou realizaci jmenované akce. Vyslovujeme přesvědčení, že přístavba jídleny umožní pro současnou i budoucí generaci seniorů v našem městě velmi dobré podmínky k rozšiřování činnosti kroužků, souborů i dalších aktivit zájmové činnosti a pro společenské setkávání členů městského klubu důchodců v našem městě. Věříme, že to přivede i mladší seniory do městského klubu důchodců, a to už jako účastníky společenských akcí, nebo i aktivní zapojení do zájmových kroužků a souborů. Dobré dílo se podařilo, ale nesmí zůstat nevyužito. Samospráva MKD zve členy klubu na všechny akce a předpokládá, že se zvýší zájem i v dalším období. Miloš Bacík, předseda samosprávy Přesun neurologických ambulancí a nová infuzní terapie v Nemocnici V průběhu července 2012 došlo v blanenské nemocnici k přesunu a funkčnímu propojení neurologických ambulancí. Předchozí dvě ambulance pracovaly odděleně v rámci polikliniky a nemocnice. Nově jsou obě ambulance ve 4. patře lůžkové části Nemocnice společně s novou ambulancí pro infuzní terapii. Všechny ambulance se vzájemně zastupují, a tím dochází mimo jiné ke zvýšení hospodárnosti provozu. Rekonstrukce těchto prostor zajistila nové, větší a moderní prostředí pro poskytování neurologické ambulantní péče a pro infuzní terapii. Na infuzní terapii se zvýšila kapacita z původních čtyř lůžek na současných šest. Co znamená ambulantní infuzní terapie? Jedná se o léčbu, kdy je léčivý přípravek aplikován formou infuze, a to ambulantně bez nutnosti hospitalizace. Je určena především pacientům, které k této léčbě doporučí odborní lékaři (neurologové, ortopedové, internisti) a kteří nevyžadují ústavní péči na lůžkových odděleních nemocnice. Po celou dobu aplikace infuze je klinický stav pacientů kontrolován zdravotní sestrou. Nejčastěji podávané infuze jsou analgetické (bolesti páteře) a vazoaktivní (závratě, cévní onemocnění mozku, polyneuropathie aj.). Nové ambulance se nachází ve 4. patře lůžkového traktu Nemocnice. Provozní hodiny jsou od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. Pacienti se k vyšetření na neurologických ambulancích objednávají na telefonních číslech: a Bc. Kateřina Ostrá Tisková mluvčí Nemocnice se v hodnocení českých a moravských měst neztratilo V průběh u léta provedla společnost KMPG srovnávací studii vybraných měst České republiky. bylo zahrnuto mezi 15 středně velkých měst (cca obyvatel), byla mezi nimi např. města Česká Lípa, Děčín, Krnov, Pelhřimov, Písek, Tábor či Trutnov. Z každého kraje bylo vybráno alespoň jedno město. Vybraná města byla multikriteriálně porovnávána z mnoha úhlů pohledu. Například politické klima v jednotlivých městech v letech , demografické a socioekonomické ukazatele, dopravní infrastrukturu nebo občanskou vybavenost. Neméně důležitou součástí analýzy byla i volnočasová infrastruktura. V rámci celé analýzy byly sledovány ukazatele stavové a změnové. Stavové byly sledovány k roku 2011, změnové zahrnovaly hodnocení změny ukazatelů mezi roky 2001 a si vedlo následovně. Skončilo: diamantové ve změnách v demografii zlaté za politickou stabilitu vytvořených koalic zlaté v demografických kritériích stříbrné ve změně počtu stadionů a příspěvků na sport a kulturu z rozpočtu stříbrné ve stavu dopravní infrastruktury, ale jen bronzové ve změně podílu rozpočtu na ni stříbrné v občanské vybavenosti bronzové v socioekonomických kritériích bronzové ve volnočasové infrastruktuře Celkově se naše město umístilo zhruba v polovině žebříčku ve skupině hodnocené stříbrným pohárem společně s městy Klatovy, Otrokovice, Přerov a Trutnov. Ze studie vyplývá, že lépe se žije ve městech českých než moravských. Zahajuje bezplatná právní poradna pro seniory Užitečnou službu seniorům nabízí Senior Point na Starém Blansku. Poradí jim ve věcech práv a povinností, smluvních ujednání, reklamací, dědictví, závětí či s jinými právními problémy. Zájemci se mohou dopředu objednat v provozní době Senior Pointu na adrese Komenského 14, a to v pondělí a středu 12:00 14:00 hodin nebo v pátek 08:00 10:00 hodin. Poradna bude zatím každé první pondělí v měsíci, letos tedy a Později ji přizpůsobí zájmu ze strany seniorů. Případné dotazy ohledně provozu poradny směřujte na telefon paní Změlíková. Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Žádáme občany města Blanska o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hodin ke komunikaci na viditelné místo. Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Svoz bude prováděn vždy ve dvoudenních cyklech: v úterý ve městě Blansku v termínech: ; ; 13.11; ve středu v městských částech v termínech: ; ; ; odbor komunální údržby Epilepsie? Vidím to optimisticky Neurologické oddělení Nemocnice se letos opět aktivně zapojilo do Mezinárodního dne epilepsie, který připadá na 30. září. O významu tohoto kroku hovoří MUDr. Jana Jankových, neuroložka specializující se na epileptické pacienty. Proč se nemocnice připojila k Mezinárodnímu dni epilepsie? Zaujalo nás letošní téma. Mezinárodní den epilepsie si klade za cíl každý rok upozornit na nějaký problém z oblasti epilepsie. Letos to byly mýty a předsudky, které jsou s touto diagnózou spojeny. Je obvyklé, že při podobných příležitostech oddělení nemocnice otvírají dveře zájemcům zvenčí, nabízí konzultace či preventivní vyšetření. Jak tomu bylo u vás? V případě epilepsie je situace jiná. Základním vyšetřením je zde EEG, které trvá poměrně dlouho, záznam pak dále hodnotí lékař. Krom toho se ví, že i zdravý člověk, který nikdy v životě neměl epileptický záchvat, může mít nějaký nález na EEG. Provádět takové vyšetření preventivně by bylo zbytečné. Omezili jsem se na informační kampaň v tisku a v prostorách nemocnice zaměřenou na příbuzné, přátele a známé epileptických pacientů, kteří mají zájem se dozvědět víc. Epileptických pacientů je hodně, je to jedno z nejčastějších onemocnění, které neurolog léčí. Lepší informovanost veřejnosti je tedy na místě. Kampaň byla zaměřena na odstranění mýtů a předsudků vážících se k epilepsii. Jaké to jsou? Asi tím nejzávažnějším omylem je představa, že epileptik je duševně nemocný, jednoduše blázen. Dříve se ostatně nemocní považovali za posedlé zlým duchem. Epilepsie je neurologické onemocnění, onemocnění mozku, ale není to onemocnění psychiatrické. Velmi častým předsudkem jsou obavy ze strany zaměstnavatelů, kteří epileptika považují za rizikového zaměstnance. Jediné omezení stran zaměstnání je přitom práce na noční směny, pak práce s rotačními stroji a elektrickým proudem, nic víc. Většina epileptiků je kompenzovaných a záchvaty nemají vůbec nebo jen sporadicky jednou za delší období. Lidé s jinou nemocí, třeba astmatem, také mívají záchvaty, a okolí je to obvykle schopno bez potíží přijmout. Dále se mezi lidmi traduje, že žena epileptička nemůže mít děti. To samozřejmě není pravda. Léčba pokračuje i v těhotenství. Některá antiepileptika jsou při těhotenství vhodnější, jiná méně vhodná, proto je lépe těhotenství plánovat. Sledování v těhotenství je častější a intenzivnější než u zdravé ženy, ale perspektiva je dobrá. Epileptičky, které mám na starosti, všechny v pořádku porodily zdravé děti. Mezi nebezpečné, přitom dost odolné mýty se řadí představy o ošetření nemocného při záchvatu. Rozhodně není na místě vkládat epileptikovi cokoliv do úst nebo mezi zuby. Jak je tedy třeba při epileptickém záchvatu postupovat? Neuroložka MUDr. Jana Jankových. V první chvíli je vhodné zabránit pádu, aby nedošlo k úrazu, během křečí pak podložit hlavu, položit nemocného na bok, odsunout jej od tvrdých předmětů, aby se neporanil. Člověk během záchvatu vypadá strašidelně, často je tam fáze, kdy zmodrá a vypadá, že se dusí, je to ale běžná fáze, která odezní po nástupu křečí. Člověku, který tomu přihlíží, se to může zdát nekonečné, ale skutečně jde jen o několik minut, než záchvat odezní. Pak je otázka, co dál. Pokud by záchvat trval déle než pět minut, nebo pokud došlo ke zranění při pádu nebo křečích, je třeba volat záchranku. Není to však nutné vždy. Někdy se nemocný probere, začne komunikovat, sdělí, že Foto: K. Kučerová záchvaty má pravidelně a svůj stav zná a pak je vše v pořádku. Je třeba si uvědomit, že u chronického epileptika se nestalo nic mimořádného a volat lékařskou pomoc je zbytečné. Tito lidé jsou často až nešťastní z toho, že jim zas někdo volal záchranku a vezl je do nemocnice, zvlášť pokud se jim to stává častěji. Pro ně je to normální stav. Jak vaši epileptičtí pacienti přijímají, když jim oznámíte diagnózu? V první fázi jim důsledky často ani nedojdou, ale když to pak musí oznámit zaměstnavateli a přijdou o řidičský průkaz, uvědomí si, že jde o jistý hendikep. V posledních letech se však omezení výrazně zmírnila včetně podmínek pro držení řidičského průkazu. Pokud se podaří chorobu stabilizovat a záchvaty ustanou, nebo se frekvence výrazně sníží, pak to pro ně znamená jen pravidelné kontroly na neurologii. S tím se většina bez problémů sžije. Jakou léčbu pacientům v současné době nabízíte? Všichni, u kterých je důvod podat léčbu, dostávají léky ve formě tabletek, pro malé děti jsou k dispozici sirupy a kapky. Je to dlouhodobá léčba, máme na výběr několik základních léků, pro každý typ epilepsie se dá nějaký vybrat. Za posledních deset let je na trhu cca 10 nových léků, což je optimistické, ale jde o léky specializované na konkrétní typy epilepsie. Také je třeba říct, že nové léky mohou často předepisovat jen Centra pro epilepsie, což jsou naše nadřazená pracoviště, s nimž spolupracujeme. Když je léčba pacienta složitější, nedaří se nám ho dobře kompenzovat, nebo nejsme spokojeni s tím, jak se nemoc vyvíjí, odešleme ho do Centra pro epilepsii, v našem případě do Brna. Tam mají možnost té nejmodernější léčby. Vzhledem k charakteru onemocnění předpokládám, že jste s pacienty v dlouhodobém kontaktu. Jaké to pro vás je, vidět své pacienty dospívat, stárnout, procházet cyklem života? Epilepsie je většinou skutečně celoživotní onemocnění a je jen přirozené, že člověk v každém věku řeší něco jiného. Mladý člověk řeší volbu povolání, žena v produktivním věku zvažuje těhotenství a mateřství, starší pacient, který začne být nemocný, zase stojí před problémem, zda léky, které bere na epilepsii, jsou slučitelné s dalšími léky. Určitě o pacientech vím víc, než kdybych je viděla jednorázově. Je to jiné, vztah je určitě užší. Proč jste se Vy sama rozhodla věnovat právě neurologii? Rozhodla jsem se pro ni v 5. ročníku na medicíně, protože mi připadala zajímavější než ostatní obory. Užší zaměření na epilepsii pak vyplynulo z potřeb mého bývalého pracoviště. I nyní se neustále snažím vzdělávat a získávat nové poznatky. Jako neuroložka ostatně pracuji 19 let, epilepsii se věnuji přibližně 15 let. Co byste Vy sama chtěla vzkázat veřejnosti u příležitosti Mezinárodního dne epilepsie? Že je to nemoc jaká každá jiná a není třeba se nemocných nějak bát, i když samotný záchvat působí hrozivě. Já sama to vidím nesmírně optimisticky, protože naprostá většina těch, co tuto diagnózu mají, je bez problémů a mohou žít normální život. kkuč

6 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , knihovna II. SALON BLANENSKÝCH VÝ- TVARNÍKŮ Prezentace blanenských výtvarnic a výtvarníků ve výstavní místnosti knihovny. do , Galerie Jonáš A TAK ŠEL ČAS... Výstava dobových pohlednic a dokumentů o vzniku a rozvoji Blanska ze sbírek blanenských občanů. Zajímavé pohledy, tisky, dokumenty a knihy si můžete prohlédnout vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 h. Sponzoruje firma FPO, s.r.o.,. do , Galerie Jonáš SERGEJ KULINA / OBRAZY Prodejní výstava obrazů akademického malíře a sochaře. Galerie je otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , Galerie Ve Věži OTA BLAŽEK / FOTOGRAFIE Výstava brněnského autora fotografií se zaměřením na krásy přírody mezi Brnem a Vysočinou. Galerie je otevřena vždy ve středu a neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do , muzeum BÍLOČERNÝ SVĚT Život v Blansku v průběhu 20. století, fotografie z archivu Muzea. do , Galerie města Blanska MILOŠ ŠEJN: ORPHEVS Výstava ORPHEVS, věnovaná podzemí, Moravskému Krasu a jeskyni Býčí skála, představuje autorský způsob propojení nejrůznějších médií, včetně intaktní práce s prostorem galerie. Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání. Kurátoři Václav Cílek & Olga Hořavová. Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR , Galerie Jonáš PAVLÍNA KUCHAŘOVÁ / DUŠE PŘÍRODY Prodejní výstava tapisérií, akvarelů a malovaného hedvábí Pavlíny Kuchařové. Svými pracemi se autorka pokouší iniciovat představivost diváka a otevřít mu své citové vnímání světa. Vernisáž výstavy v pátek 26. října v 18:00 hodin. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino CESTA DO LESA Honza Marák dávno rezignoval na kariéru ajťáka a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svoji ženou Markétou, dcerou Anynou a synem Sayenem. Pracuje v lese jako pomocný dělník, Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů, kteří za ní dojíždí na chalupu. K tomu používá různé psychotropní rostliny a houby, což vede ke konfliktu se starousedlíky a poté s protidrogovou policií. ČR / 110 minut / do 12 let nevhodný / česká verze ve 20:00 h, kino VÁŇA Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myšlení. Způsob života, jaký žije se nedá příliš popsat slovy, musíte ho zakusit vidět. ČR / 75 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino THE DOORS Live at the Bowl 68 Koncert The Doors z roku 1968 je často považován za nejlepší koncert, jaký kdy byl filmově zachycen. Nyní mají fanoušci poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi a to v digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital v 17:30 h v 17:30 h ve 13:00 h, kino ASTERIX A OBELIX VE SLUŽ- BÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (3D) Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům Francie / Španělsko / Itálie / 125 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h ve 20:00 h, kino KLETBA Z TEMNOT Hororový příběh bývalých manželů Clyda a Stephanie a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera Em koupí na bleším trhu tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní věci. USA / 92 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino 96 HODIN: ODPLATA Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré své znalosti a schopnosti, aby ochránil svou rodinu. Francie / 98 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino LOOPER Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Jejich úkol je tradiční: osoby, které jsou pro sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla. To platí až do chvíle, kdy dostane další zakázku. K jeho velkému překvapení se totiž před jeho připravenou zbraní objeví on sám, jen o něco starší (Bruce Willis). Organizace looperům totiž jejich klienty posílá z budoucnosti. USA / 118 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, kino ASTERIX A OBELIX VE SLUŽ- BÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA (3D) Francie / Španělsko / Itálie / 125 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino LED ZEPPELIN Live in London 2007 Vůbec poprvé od rozpadu kapely po smrti Johna Bonhama, Led Zeppelin zahráli v Londýně kompletní set, ve kterém nechybí hity jako Stairway to Heaven, Black Dog a Rock n Roll. HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixovaný přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku! ve 20:00 h v 17:00 h, 20:00 h ve 20:00 h, kino SKYFALL Daniel Craig se opět představí v roli Jamese Bonda, agenta 007, jehož stvořil Ian Fleming. Tentokrát má jeho akce název Skyfall a je to v pořadí již 23. film nejdéle trvající série na stříbrných plátnech. V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho loajalita vůči M, kterou dohání její vlastní minulost. Když MI6 napadne neznámý útočník, Bond musí vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení bez ohledu na to, kolik bude muset obětovat on sám. Velká Británie / USA / 145 minut v 15:00 h, kino KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D) Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny děti Kuby a Máci Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové než v předchozím díle v 19:30 h, kino PHILADELPHIA PROJECT Koncert soudobé alternativní hudby na téma stejnojmenného melodramu. PETER GRAHAM TRIO (Jaroslav Šťastný piano, Vojto Janespal kontrabas, RadimKolář drums) a hosté Rod Paton (GB Wales french horn), Pavel Zlámal (CZ saxofon), Vašek Kolář (CZ kolo). SCETCHES OF SPAIN časosběrný snímek se stejnojmennou hudbou Milese Davise se dostal do finále Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Ostrava ve 20:00 h, kino POSEL Hlavním hrdinou je třicetiletý Petr (Matěj Hádek) zanícený cyklista, někdejší reprezentant nyní pracující jako poslíček. Svůj život podobně jako povolání messengera vnímá jako přestupní stanici. Zpočátku se jeví jako svobodný kluk, nekonformní člověk pohrdající pokřivenou morálkou konzumní společností až do okamžiku tragické nehody, kdy vyjde najevo i jeho temná stránka duše. ČR / 90 minut / přístupný / česká verze. Další akce v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Kompetence mezi generacemi (děti, rodiče, prarodiče) Odborná beseda s lektorkou Rodinného centra Mgr. Vendulou Zachovalovou v 16:00 h, Galerie m. Blanska Setkání se známou léčitelkou Evou Cihelníkovou Všestranná léčitelka vám pomůže se zdravotními problémy. Pomohla i Evě Pilarové. Můžete se ptát i na rodinné příslušníky (musíte znát jejich datum narození) v 17:00 h, knihovna CESTY ZA POZNÁNÍM SHA- KIRA Hudebně poslechový pořad z pravidelného hudebního cyklu Městské knihovny. SHAKIRA The Sun Comes Out. Dozvuk léta v profilu kolumbijské zpěvačky a skladatelky nejen pro mladé posluchače v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Dílna plstění Na říjnové výtvarné dílně si opět vyzkoušíme suché i mokré plstění z ovčí vlny. Odnést si můžete krásné náušnice nebo třeba roztomilé vlněné zvířátko. Poplatek za materiál Sbírka Bílá pastelka Celonárodní sbírka na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti. Více viz na straně v 15:30 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Matýskova herna Přijďte si popovídat s ostatními maminkami a nechte děti pohrát si s hračkami v 18:30 h, Muzeum Koncertní abonmá Státní filharmonie Brno Zájezd do Brna na 1. koncert sezony. Odjezd v 18:30 hod. z náměstí Republiky v 18:00 h, knihovna Přednáška Ing. Josefa Julínka Drahanská vrchovina Život a dílo protivanovského rodáka Msgr. Aloise Kolíska , klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Víkend pro rodiny s dětmi v rámci projektu Společně životem Přihlášky a více informací na blansko.charita.cz/rodina/problansko/ ratolest/ v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Poslušnost Bohu Poslušnost Bohu vnáší do života člověka řád a s ním spojenou radost. Bůh je větší než my a vidí celý náš život, přítomnost i budoucnost, proto výsledkem poslušnosti je i bezpečí a pokoj. Program pro děti a mládež v 9:30 h Výlet do Armyparku v Ořechově u Brna Výlet s DDM Oblázek do ARMY- PARKU v Ořechově u Brna. Je to největší zábavní park ve stylu ARMY. ODJEZD: 9:30 z vlakového nádraží v Blansku, 10:44 příjezd do Ořechova. PŘÍJEZD: 13:15 odjezd z Ořechova, 14:30 příjezd do Blanska. S sebou: pití, svačinu, vhodné oblečení a obuv. Přihlásit se můžete telefonicky, osobně na DDM Údolní 2, nebo em. Kontakt: ve 14:00 h, hřiště u Klubu Ulita Turnaj v pétanque IV. ročník turnaje v oblíbené sportovně-společenské hře bude uspořádán ve spolupráci s adamovským sportovním sdružením FENYX Petanque na hřišti Gymnázia (u Ulity) , za Rulíškem, Zborovce Drakiáda XVII. ročník soutěže v pouštění draků na poli na Zborovcích (cestou nahoru kolem restaurace U Rulíšků). Komu drak dolétne nejvýš? Komu nejrychleji vzlétne? Čí drak bude nejhezčí? Neschovávejte draky doma a přijďte s nimi! ve 13:00 h, hřiště, - -Klepačov Partyzánská stezka Rozmanité úkoly pro všechny věkové kategorie rozeseté po trase o délce cca kroků. Pro ulehčení příprav se prosím registruje na nebo na uvést počet dětí/dospělých. Pro účastníky zajištěno občerstvení (čaj, dospělácký čaj, špekáčky). Na konci oheň, kytara v 17:00 h, kino Diashow ČILE PO CHILE Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce. Přístavy pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem, ledková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na severu se rozkladá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží Ohňová země konec světa. Délka: 1:40 hod. Další informace na v 18:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Taneční večer Nedělní čaj o šesté. Hraje TOM SA- WYER BAND v 8:30 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Výlet do ZOO Brno Součástí je výukový program U nás na dvorečku vhodný pro děti 2 5 let a prohlídka dětské zoo. Více na detskykoutekmatysek.webnode.cz v 9:00 h, DDM Keramické dopoledne pro rodiče s dětmi Seznamte se s hlínou, i malé ruce dovedou dělat velké věci!!! (2 hodiny práce s hlínou a 1 hodina glazování výrobků). Co s sebou: pracovní oblečení staré triko a přezůvky. Uzávěrka přihlášek a plateb do Alena Konupčíková tel: , , v 19:30 h, Dělnický dům Turné čtyř můstků: Zdeněk IZER a host Šárka VAŇKOVÁ Nový hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci znovu setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera... Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Budování vztahu s dítětem Autorita a partnerský vztah k dětem. Odborná beseda s diskuzí s Mgr. Hanou Pelčákovou Kubicovou Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v 16:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Vyřezávání dýní Společné tvoření pro maminky a děti. Kromě klasických obličejů zkusíme vyřezat i složitější struktury (mřížky, proužky, abstrakce apod.) v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Jiří Vymětalík: Dálková silnice Žďár Boskovice Prostějov V Ulitě znovu (p)o dálnici. Dálková okresní silnice Žďár Bystřice n/p. Olešnice Kunštát Boskovice Plumlov Prostějov z let začleněná do projektu dálkové magistrály Plzeň Moravská Ostrava a dostavěná jako silnice č. 18. Kárný pracovní, Cikánský tábor a tábor nucených prací v Hodoníně u Kunštátu, a stavební a materiální zázemí v 08:00 h, DDM Podzimní prázdniny v DDM Připravili jsme si pro Vás takovou malou všehochuť: Od 08:00 do 16:00 hodin sportování, hry v přírodě, hudební a tvořivá dílna, Nintendo Wii herna a další atrakce. I s obědem. Informace o ceně a přihlášky na www. ddmblansko.cz nebo tel v 8:30 h, DDM Bongo Brno Výlet do zábavního parku Bongo Brno. Vy, co jste už v Bongu byli, víte, do čeho jdete. A vy, co ještě ne, uvidíte, že tenhle výlet bude stát za to. Prázdninová akce pro všechny děti od 6 let. S sebou: svačinu a pití na celý den, sportovní oblečení, dobrou náladu. Návrat v 16:00 na hl. nádraží v Blansku. Informace Mgr. Tomáš Zachoval, tel , Je nutné přihlásit se a zaplatit do pondělí v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Kurz první pomoci s lektorem ČČK Mojmírem Wágnerem v 18:00 h, Zámecká sýpka Řízená degustace vinařství Víno Hruška Degustaci povede sommeliér společnosti p. Marian Jemelík. Vstupné zahrnuje 10 vzorků vín a menší občerstvení. Rezervace míst nutná (kapacita: 30 míst)! Info na u: nebo na tel.: nebo přímo ve vinotéce v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Odpuštění Neodpuštění je zdrojem hořkosti, stresu, některých psychických a fyzických nemocí. Program pro děti a mládež ve 21:30 h, vinárna Dukla Helloween dance night party Zveme všechny na TOP večer plný strašidel a překvapení v 09:30 h, náměstí Svobody Vzpomínkový akt k 94. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Podrobnosti v pozvánce na straně v 9:00 h, DDM Keramické dopoledne pro rodiče s dětmi Seznamte se s hlínou, i malé ruce dovedou dělat velké věci!!! Uzávěrka přihlášek a plateb do Alena Konupčíková tel: , , ddmblansko.cz v 16:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Ať žijí duchové aneb Strašidel se nebojíme Vytvoříme si dekoraci z dýní či s dušičkovou tematikou, na závěr se projdeme za světýlky a vyzkoušíme svoji odvahu v 15:00 h, klub důchodců Hospodaření domácnosti Jak na rodinný rozpočet Dozvíte se, jakými principy se při sestavování a vedení rodinného rozpočtu řídit, jaké nástroje můžete pro správu rodinných financí využít a nakonec si sami zkusíte rozpočet připravit. Seminář je zdarma. Na seminář se můžete přihlásit osobně v Městském klubu důchodců nebo em na v 18:00 h, Dělnický dům Rastislav slaví 150 let slavnostní koncert Na programu skladby, které znějí ve filmu o historii SPS Rastislav (autoři: A. Dvořák, J. Haydn, A. Rejcha, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Verdi, J. Šoupal, J. J. Ryba, B. Smetana a další). Hudební hosté: Mužský pěvecký sbor MGV Mautern z Rakouska. Slovem provází Eliška a Jindřich Wanklovi v podání Mirky Kuběnové a Aleše Š. Bláhy.

7 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 7 Sportovní pozvánky Sport v 9:30 h, 11:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Svratka Brno KP žáků, ml. žáci, st. žáci v 10:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: TJ ČKD Jm. liga dorost v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: 10:00 h TJ ČKD KK Konstr. Praha, I. KL ženy 12:30 h TJ ČKD A KK MS Brno B, II. KL muži 15:00 h TJ ČKD B TJ Dačice, III. KL muži v 15:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Novosedly KP Mužů v 16:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Lipovec st. přípravka v 16:30 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Blanenská turbína 1. ročník volejbalového turnaje mládeže tříčlenných družstev za účasti týmů z Blanska, Brna, Boskovic a Vyškova v 16:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK A Lipovec FK B Adamov ml. přípravka v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD C SK Brno Žabovřesky JMKP muži v 9:00 h, 17:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal 09:00 h TJ ČKD Kyjov, OP mini žákyně 17:00 h TJ ČKD A Vysočina, OP I ženy ve 14:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK B Tišnov I.B. tř. sk. A v 10:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: TJ ČKD 10:00 18:00 h Jm. liga muži v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK B Cetkovice OP ml. žáků řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , AKCE prodej matrací 1+1 ks ZDARMA. ZAŠLEME CENÍ- KY, PROSPEKTY. Zakázková výroba pevných a nevrzajících lůžek s úložným prostorem na lůžkoviny na tzv. výklop. Výroba sklopných lůžek na stěnu do malých bytů. Výroba a prodej špičkových matrací a roštů. nemovitosti» Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Jedovnicích, tel » Koupím byt v Blansku. Tel » Mladá rodina koupí malý RD se zahrádkou v Blansku a blízkém okolí. Nabídněte. Tel » Pronajmu nový dosud neužívaný byt 3+kk v 2. patře zděného Možnost vyzkoušení různých matrací a roštů. Opravy starších lůžek, matrací, lamelových roštů. PRODEJ náhradních dílů lamely, držáky apod. Nad Kč je doprava po okrese BK ZDAR- MA. Radek Svoboda,. Tel » PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme servis a dodávku kotlů a průtokových ohřívačů. tel a zatepleného domu v Adamově za kostelem. Dům je po úplné rekonstrukci. Vážným zájemcům umožním nezávaznou prohlídku kdykoliv. Kontakt » Prodám 2+1 domek u Letovic, zahr. klidné prostř. Rekreační i trvalé bydlení. Cena dohodou. Tel , tiscali.cz. soukromá inzerce» Koupím seno. Tel » Prodám 2 nepromok. plachty 3x4 m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel » Prodám morče sameček, stáří 2 měsíce, barva zlatá, velmi milý, bystrý. Cena 100 Kč. Tel » Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen Kč. I na dobírku.tel » Prodám hvězdářský dalekohled teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena jen 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel Nová kniha mapuje historii zdravotnictví v regionu Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka tak se jmenuje nová kniha autorů Blahomila Grundy a Jitky Ševčíkové. Zabývá se počátky lékařství a snaží se zmapovat jeho rozvoj v regionu až do roku Na knize oba autoři pracovali asi čtyři roky. A najít potřebné informace nebylo mnohdy jednoduché. V době, kdy jsme na knize pracovali, byl okresní archiv v personální bouři, a nebyli jsme tak schopni některé archiválie dohledat, zmínila při představování publikace Jitka Ševčíková, v současné době vedoucí lékařské knihovny v Nemocnici. Doufá tak, že někdo z badatelů na tuto knihu naváže a rozmnoží její obsahovou úroveň. Kniha začíná popisem léčení Autoři knihy: Blahomil Grunda a Jitka Ševčíková. Součástí besedy byla i malá soutěž v rozpoznávání zvuků zvířat. Za správnou odpověď dostaly děti sladkou odměnu. Poté autor přečetl úryvek z knihy, v níž pohádky z lesa vypráví svým vnoučatům dědeček. Příběhy se podle INZERCE VE ZPRAVODAJI ve starověku a středověku, pokračuje přes počátky zdravotnictví a vznik lékařských věd k lékařským spolkům a komorám, Červenému kříži a hasičským sborům. Věnuje se zdravotnictví boskovickém okrese i v jednotlivých obcích regionu a končí u nového zdravotnictví, poliklinik a nemocnic. To vše se zaměřením na náš region a místní osobnosti. Kniha má 112 stran a 16 barevných příloh, vytiskla ji blanenská tiskárna Reprocentrum. Graficky upravil obálku Ivan Balák. Na besedě s Vladimírem Klepáčem Čtvrťáci ze ZŠ na Erbenově ulici navštívili koncem září Městskou knihovnu v Blansku, aby se zde seznámili se spisovatelem a novinářem Vladimírem Klepáčem a jeho novou pohádkovou knihou Král lesa. něj odehrály v době, kdy na světě ještě nežili lidé, ale jen zvířata. Jsou to však pohádky o zvířatech výhradně z našich zeměpisných podmínek a každá vysvětluje, proč dnes určité zvíře dělá to či ono. Autorské čtení Vladimíra Klepáče v blanenské knihovně. Foto: archiv ZŠ Erbenovy K dostání je zatím jen v pokladně Nemocnice, ale předpokládá se, že podobně jako další regionálně zaměřené publikace se objeví i v dalších prodejních místech, např. v Informační kanceláři Blanka nebo v Muzeu. Hlavním autorem, na kterého dle slov Jitky Ševčíkové může být hrdé, je Blahomil Grunda. Jeho specialitou jsou německé a staroněmecké texty, které s velkou láskou překládal a přibližoval je nám, kteří jsme to nedokázali přečíst. Navíc je formuloval tak, aby texty byly srozumitelné a použitelné do knihy, řekla. On naopak ocenil nápad vydat podobnou knihu: S nápadem napsat tuto knihu přišla paní Ševčíková. Námět mě velmi zaujal, neboť jsem byl od svých dětských let dítě povětšinou choré. Protože se mně podařilo dospět až do důchodového věku, když jsem ukončil svou činnost na lesnické fakultě, musel jsem si najít nějaký zájem, abych si vůbec volný čas vyplnil. Ten námět mě zaujal, a tak jsme začali spolupráci na této knize. Na získávání informací pro knihu se podílelo ale mnohem více lidí. Mj. pan Sýkora, pracovník nemocnice a nadšený badatel a sběratel, poskytl informace ze svého archivu. Spolupracovali i pracovníci Moravského zemského archivu a mnoha dalších archivů a s pokrytím boskovické části velmi pomohl pracovník tamního městského úřadu Milan Sivera. Podrobný seznam všech spolupracujících institucí i osob je uvedený v knize. Velké poděkování věnovali autoři ředitelce Nemocnice Vladimíře Danihelkové nejen za finanční podporu pro vydání knihy. Představení knihy provázela malá výstava. Představena byla nejvýznamnější historická data blanenské, boskovické a letovické nemocnice, okresní archiv poskytl originální historické archiválie vážící se k historii zdravotnictví na Blanensku. Ty dokazují, že mají badatelé v této oblasti stále co objevovat. Stanislav Mrázek Pozvání odjinud Boskovice ve 13:00 h, westernové městečko Závody Agility cross country Propozice a přihlášky na: -blansko.net. Pořadatel: Klub Agility, mob.: v 17:00 h, muzeum Velká Morava a zaniklé civilizace u nás Přednáška RNDr. Mgr. Hany Blochové, autorky knih Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše, Mesiáš, Pyramidy, obři a zaniklé civilizace u nás a Mystérium Karlštejna v 19:00 h, synagoga Hana Blochová Opus universum V pořadí již třetí koncert zpěvačky a multiinstrumentalistky na historické hudební nástroje. Hana Blochová si tentokrát v projektu nazvaném Opus universum spojila s multiinstrumentalistou na lidové nástroje a muzikoterapeutem Lubomírem Holzerem z Olomouce. Jedovnice ve 20:00 h, kulturní dům Taneční zábava Arcus Občerstvení vč. toč. piva zajištěno. Zajištěn i rozvoz , Olšovec, Jedovnice Tradiční výlov rybníku Olšovec Stánkový prodej živých ryb, dvoudenní jarmark u bašty, občerstvení speciality z ryb, doprovodný program pro děti. Rájec-Jestřebí v 19:30 h, obřadní síň Koncert sólisty Jana Škrdlíka Violoncellový recitál. V průběhu jedné ze tří skladeb bude paralelně s živou produkcí promítán němý film z dílny nedávno zesnulého režiséra Milana Růžičky Claude Debbusy Sonate pour violoncelle et piano , DDM, Rájec-Jestřebí Podzimní akce s přespáním v Rájci si můžete odpočinout od rodičů (nebo oni od vás?) a vyrazit s Domečkem na výlet, tvoření, hry a jiné vylomeniny do Rájce. Je to akce s přespáním, takže se domů vrátíte až v pátek Informace: Anna Jelínková tel , ddmblansko.cz. Ostrov u Macochy od 17:00 h, jeskyně Balcarka Strašidelná jeskyně aneb Z pohádky do filmu Netradiční prohlídky jeskyně Balcarky. Od 17:00 do 19:00 hodin, v 10minutových intervalech. Společenská kronika Úmrtí Pavel Havránek 68 roků Rájec-Jestřebí Dana Slabá 61 roků Dolní Lhota Karel Zezula 53 roků Jiří Milion 68 roků Olomučany Zdenka Vašíčková 79 roků Jaroslav Kubeš 76 roků Rudice Lydie Kroupová 79 roků Květoslava Vladíková 60 roků Karel Buš 87 roků Kuničky Anna Opluštilová 65 roků Jaroslav Daněk 70 roků Lažánky Jiřina Průchová 90 roků Město se ptalo svých občanů V průběhu měsíců června a července 2012 mohli občané, kteří žijí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, vyjadřovat své názory k oblasti kvality života, nových sociálních rizik a sociálních služeb. Výzkum byl realizován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ , a to pracovníky Centra pro podporu komunitního plánování ve spolupráci s partnerem projektu, společností ACCENDO, o. p. s. Do rozsáhlého výzkumu se zapojilo celkem 588 obyvatel celého správního obvodu, z toho bylo 305 občanů s trvalým bydlištěm přímo v Blansku. Dotazování probíhalo především telefonicky, zapojit se občané mohli také vyplněním dotazníku přes internet. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se lidem na blanensku žije dobře, že se jim tu líbí a cítí se tu bezpečně. Největší potíže občanů jsou důsledkem nejisté ekonomické situace, která vyvolává obavu z nezaměstnanosti a chudoby. Většina lidí vnímá, že se do potíží dostávají především ti spoluobčané, kteří se zadlužili, onemocněli nebo přišli o práci. Zároveň vidí, že dnes může mít potíže se splácením dluhů v podstatě každý. Na hranici chudoby se může ocitnout i ten, kdo práci má a celý život pracoval. Lhostejnost lidí je celospolečenským problémem, který trápí i naše občany. Starší občané si také ve větší míře posteskli nad agresivní mládeží a přibývajícím množstvím lidí bez domova, kteří se pohybují v ulicích města. Ukázalo se, že občané negativně vnímají osoby závislé na drogách a alkoholu s kriminální minulostí. Tyto patologické jevy s sebou jistě přináší spoustu dalších problémů, které je třeba v rámci sousedských a mezilidských vztahů řešit. Sociální služby pomáhají řešit problémy jedinců i skupin osob, o těchto službách mají občané převážně vysoké povědomí. Nejznámější jsou služby poskytované seniorům pečovatelská služba a domovy pro seniory. Obeznámeni jsou lidé i s noclehárnami či azylovými domy. Nejčastěji jsou informace o sociálních službách získávány od známých, rodinných příslušníků. Mladí lidé vyhledávají informace na internetu. Výsledky představeného výzkumu jsou součástí a podkladem procesu komunitního plánování sociálních služeb v Blansku, podkladem diskuze nad potřebami občanů. Podrobné informace o výzkumu a jeho výsledcích lze nalézt na internetových stránkách odbor sociálních věcí

8 Zpravodaj města Blanska číslo říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma 8 Outdoorový závod: pohyb pro děti i rodiče Poslední slunečný a teplý den před podzimními plískanicemi mohli rodiče a děti vyrazit na Palavu na třetí ročník Outdoorového závodu pořádaného občanským sdružením Streetlife. Mezi jednodušší disciplíny patřilo shazování plechovek. Na Wanklově náměstí je po stranách vysazeno 17 ks okrasných kulatokorunných trnovníků akátů. Těmto stromům prosychají koruny a vylamují se větve z báze korun. I když se na první pohled stromy jeví jako dekorativní a zdravé, při bližší prohlídce je patrné, že řada z nich je v havarijním stavu. Proto si Město nechalo vypracovat znalecký posudek, který popsal stav jednotlivých dřevin. Jeho závěr je následující: Zdravotní stav všech 17 ks akátů je možno rozdělit na třetiny: šest stromů je v relativně uspokojivém stavu, u nichž by ke zlepšení situace výrazně pomohlo ošetření a zdravotní řez. Šest stromů vykazuje zhoršený zdravotní stav, zdravotní řez by již nesplnil účel a stromy jsou různým stupněm nebezpečné. Pět stromů je ve zcela havarijním stavu, který z bezpečnostních důvodů vyžaduje jejich asanaci a výměnu za nové. Z důvodu ucelené koncepce zeleně na náměstí proto doporučuji jednorázovou výměnu celého stromořadí, pouze s ponecháním kvalitní lísky turecké. Na startu se registrovalo 97 účastníků, ale na trasu se soutěžními stanovišti jich i s doprovodem vyrazilo více, přibližně 120. Na dvoukilometrové trase lesem nad přehradou pro ně byly připraveny soutěže, namátkou jízda na koloběžce, střelba z luku, skákání v pytli, lanová houpačka nebo shazování plechovek. Na startu si každý mohl vytvořit vlastní placku zdarma nebo svůj tým pomalovat bojovými malůvkami na obličej. V cíli pak dostali účastníci občerstvení. Děti byly ze soutěže nadšené: Nejlepší bylo chytání ryb, to bych si zopakoval, hodnotil Honza Nedorost (14 let) z vítězného týmu v mladší kategorii Zlatá zastávka. Mezi staršími zvítězila Jitka. Účastníci i pořadatelé se těší na další ročník, který se uskuteční některý říjnový víkend sl Akáty na Wanklově náměstí nahradí vhodnější výsadba Akáty příští rok nahradí jiná zeleň. Na základě závěru z posudku a jeho doporučení budou výše uvedené akáty odstraněny a v jarním období roku 2013 budou nahrazeny novou, vhodnější výsadbou, kterou navrhne zahradní architekt. odbor komunální údržby Na Martina k Poledníku Věž kostela sv. Martina je vidět snad z celého města. Jaký je pohled opačný, totiž z věže na město, to ví zatím jen pár vyvolených, kteří se na věž dostali při výjimečných příležitostech. Tesař Dušan Kolmačka ve věži kostela sv. Martina. To by se však mělo brzy změnit díky dotaci z programu Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy kulturních památek a příspěvku města Blanska se přístup na věž otevře široké veřejnosti. Práce na rekonstrukci schodiště a věžních pater byly zahájeny první týden v září, už letmý pohled na terén ovšem dává tušit, že to bude dřina. Do věže vedou relativně úzké točité schody znemožňující vynesení materiálu do patra, schůdky do vyšších pater jsou úzké a strmé a připomínají spíše žebřík. Materiál musíme tahat přes okno na kladce, ale myslím si, že to bude v pohodě, říká usměvavý Foto: K. Kučerová tesař Dušan Kolmačka z Blanska, kterého nečekaně chladné počasí přimělo obléct kulicha a zateplenou vestu. Během prvního týdne řemeslníci zvládli postavit střední patro, od kterého budou odměřovat schodiště a další podlaží. Pak přijde na řadu instalace schodišť. Děláme to co nejpohodlnější a bezpečné. Ke zvonům povede schodiště se zábradlím. Kdo vyjde schody, měl by se pohodlně dostat, říká tesař. Blanenský zvon Poledník, jeden z nejstarších zvonů na Moravě, si tak budou moci prohlédnout všichni od dětí až po zdatnější seniory. A co ona diskutovaná vyhlídka z věže, ze které údajně nebude nic vidět? Ať se sem lidi přijdou podívat a uvidí sami, směje se Dušen Kolmačka, za sebou panorama nového Blanska s přímým pohledem do nejvyšších zámeckých oken. Rekonstrukce vnitřních pater věže bude dokončena v říjnu První oficiální příležitostí vystoupat k Poledníku se veřejnosti naskytne v listopadu při příležitosti oslav svátku sv. Martina. kkuč II. Salon blanenských výtvarníků představuje nové i známé tváře V rámci II. Salonu blanenských výtvarníků vystavuje mnoho místních i regionálních umělců. Přihlásily se více než dvě desítky výtvarníků, mezi nimiž je řada mladých začínajících autorů, kteří svou tvorbu veřejnosti představují ve výstavní místnosti Městské knihovny v Blansku poprvé. Na vernisáž výstavy dorazili nejen příznivci umění, ale také přátelé a známí všech vystavujících umělců. V malém prostoru dětského oddělení tak nebylo při zahájení výstavy téměř k hnutí. Úvodního slova a představení jednotlivých umělců se ujaly dámy Jana Trubáková z městské knihovny a Naděžda Parmová. Salon je přehlídkou napříč všemi generacemi, autorům je mezi 18 a 80 lety. Zastoupena jsou díla vytvořená kresbou, malbou, grafikou, dřevořezba, keramika či umělecké kovářství. Ale najdete zde i zajímavé šperky nebo artefakty vzniklé technikou drhání. Velký počet autorů zde nabízí nespočet různých technik a pohledů na svět i věci kolem nás. Od reálných ztvárnění až po abstraktní pojetí. K vidění jsou především obrazy, ale také výsledky lidových řemesel i dřevěné plastiky. Až do 26. října 2012 můžete v běžné provozní době knihovny Judo je olympijský úpolový sport, který má v Blansku dlouholetou tradici. Je schopen rozvíjet cvičence nejen po pohybové stránce, ale také morální. Mimo to zhlédnout díla těchto 22 místních autorů: Baisová Alena Buchta Ondřej Dražilová Anna Červená Martina Komínková Pavlína Kopecký Roman Kraus Ivo Porážka pražského celku je pro většinu klubů v Česku nedosažitelnou metou a to především proto, že tým je složen z kvalitních hráček posbíraných po celé republice., které více sází na domácí odchovankyně, však nepatří k této většině. Cenných skalpů tohoto klubu má již na svém kontě několik a v sobotu přidalo další, jistojistě nejcennější. Zápas byl v celém svém průběhu velmi vyrovnaný. Obě soupeřící strany postupně získaly po třech bodech, a tak o výsledku Macek Drahoslav Martinek Jakub Michálek Vladimír Mlýnková Zdeňka Musilová Milada Nedoma Jakub Nečas Bohumil Nezvalová Lidia Podrabský Tomáš, Podrabský David Pokorná Barbora Skryjová Svatava Stříbrcký Lubomír Turek Jaroslav Záviška Radek Kuželkářky TJ ČKD zvítězily v Superpoháru Kuželkářský Superpohár je podobně jako ten fotbalový tvořen jediným, avšak velmi atraktivním utkáním, ve kterém proti sobě nastoupí mistr ligy a vítěz poháru. V sobotu 8. září tak na kuželně v Přelouči šestnáctinásobný český mistr KK Slavia Praha změřil síly s třetím týmem loňského ročníku 1. ligy a vítězem Českého poháru Blanskem. rozhodovaly kuželky. Ve vyhroceném závěru dokázaly blanenské hráčky udržet velmi křehký náskok a v utkání vítězí 5:3 celkovým výkonem kuželek. Slávistky porazily o 9 kuželek méně, tedy kuželek. Toto vítězství je společně s vynikajícím závěrem loňské sezony a návratem Zuzany Musilové ze zahraničního angažmá velkým příslibem do sezony letošní, kterou blanenské kuželkářky odstartovaly dvěma vítězstvími. Lukáš Hlavinka TJ ČKD oddíl kuželek Judistický oddíl BeF Home pořádá nábor nových cvičenců družstva mužů a žen TJ ČKD. V sobotu 22. září na svojí domácí palubovce ve sportovní hale na Údolní ulici v Blansku hostili muži i ženy v dalším kole soutěží celky z 1. místa průběžné tabulky. Družstvo mužů přivítalo celek TJ Útěchov, v jehož řadách se objevují pravidelně hráči, hrající v minulosti vyšší soutěže v dresu nejrůznějších brněnských týmů. I přes bojovný výkon se jim nepodařilo bodovat a podlehli v obou dvou utkání. Daleko lépe se dařilo družstvu žen, které hostilo dosavadního lídra soutěže tým Orla Řečkovice. Již první velice vyrovnané utkání o jehož osudu rozhodoval až tiebreak, který skončil v poměru 12:15 pro brněnské družstvo může sloužit k účinné sebeobraně proti případnému napadení. Oddíl je otevřený chlapcům i dívkám od 6 roků (horní hranice není omezena). Cvičí se v tělocvičně ZŠ Dvorské každé úterý a pátek v 16:30 18:00 hodin. Bližší informace na či tel a u enbra.cz. Co se děje pod vysokou sítí v Blansku V měsíci září se rozběhly naplno volejbalové soutěže řízené Jihomoravským volejbalovým svazem. V krajských soutěžích se v letošní sezoně 2012/2013 zúčastní mistrovských soutěží slibovalo napínavou podívanou i v odvetném utkání. A opravdu, domácí tým, i když nenastoupil v kompletní sestavě, favorita dokonale zaskočil a připsal si do tabulky cenné vítězství v poměru 3:1. Základní sestava domácích: Veronika Dobiášková, Jitka Hofmannová, Martina Illková, Pavlína Ježová, Pavla Křivonožková a Regina Psohlavcová. Těmito body se družstvo žen TJ ČKD posunulo na 7. místo průběžné tabulky. Kromě týmů mužů a žen zahájil v měsíci srpnu svoji činnost také tým mládeže. Jejich první konfrontací se stejně starými soupeři bude říjnový turnaj O blanenskou turbínu, který se uskuteční ve sportovní hale na Údolní ulici ve středu Pravidelná činnost skupiny mládeže probíhá ve sportovní hale každé pondělí a středu od 18:00 hodin. Rádi mezi námi přivítáme další zájemce o tuto krásnou kolektivní hru, narozené v letech Veškeré aktivity všech volejbalových družstev probíhají za podpory města Blanska, Jihomoravského kraje a blanenských firem Taspa a FPO. Michal Souček Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Klára Kučerová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více