Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,"

Transkript

1 TÝDENÍK BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné Většina absolventů pedagogických fakult je již předem rozhodnuta nastoupit kamkoliv jinam, jenom ne do školství. Výchozí podmínky mají velmi dobré, neboť vysoká škola z nich vytváří odborníky, kteří jsou na trhu práce žádaní. Hluchý co nedoslyší dolže. FOTO: Petr MERTA Pokud se někdo přece jenom pro vstup do školství rozhodne, jde většinou o ženy. Tím nechci zpochybňovat význam žen pro výchovu mladé generace. Jsem ale přesvědčen o tom, že dlouholetá feminizace českého školství není ku prospěchu věci. Nástupní platy učitelů jsou směšné. Pokud by si mladý učitel chtěl za několik let poctivé práce ve školství ušetřit na bydlení, zjistí, že je to prakticky nereálné, jestliže se nerozhodne pro další jeden nebo více pracovních úvazků. Před volbami jsou slyšet sliby o prioritě vzdělávání. Soudnému člověku musí být jasné, že jsou to většinou pouhé fráze. Skutečná koncepce rozvoje školství podle mého názoru neexistuje. Jde o přešlapování na místě nebo objevování něčeho již existujícího a odzkoušeného. Na druhou stranu nejsem přesvědčen o tom, že nízké ohodnocení mladých pedagogů je jediným důvodem jejich personální absence ve školách. Naprostá většina učitelek a učitelů jde do školství z přesvědčení, že budou vykonávat práci prospěšnou pro společnost. Jaksi samozřejmě očekávají, že si je toho společnost, tedy stát, vědoma. Práce s dětmi je prostě baví. A systém na to hřeší a zneužívá této poctivosti a trpělivosti. Hlavně, učitelé, pracujte ještě více, ale za méně peněz. Na některých školách se s mladými učiteli jedná jako s nevolníky. Řada kolegů již dnes nezná žádné osobní ohodnocení, a to i přesto, že výsledky mají velmi dobré a pedagogické práci se věnují naplno. Vedení proti nim vystupuje z pozice síly, a pokud navíc není ve škole ani fungující odborová organizace, tak je prostor pro vyjednávání velmi malý. Pokud je odborům vytýkána přílišná radikálnost, tak já tvrdím, že snahy po konstruktivním jednání bylo a je z naší strany velmi mnoho. Bohužel, zájem o skutečný dialog je většinou pouze u nás. (Dokončení na str. 3) ÁMOS Sympaťák AMOS mezera číslo soutěžícího, Součástí ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos je už tradičně soutěž o Ámose Sympaťáka. Také v letošním roce budou čtenáři Týdeníku Školství rozhodovat pomocí SMS o tom, kdo pomyslnou korunku nejsympatičtějšího finalisty ankety získá. Forma SMS zprávy bude AMOS mezera číslo soutěžícího, například AMOS 6. V příštím čísle zveřejníme jména finalistů, jejich portréty a krátké charakteristiky, na jejichž základě budete moci hlasovat. Tytéž informace najdete také na našich webových stránkách a V letošním roce nám situaci trochu zkomplikují velikonoční prázdniny, takže na posílání SMS bude relativně méně času. Své hlasy budete moci posílat od úterý 25. března do pátku 28. března do 14:00 hodin na telefonní číslo Cena jedné SMS bude 4 Kč. Hlasování technicky zajišťuje ATS Praha Ruské přísloví

2 2 Zápisník Nesmí jmenovat Francouzští žáci už nebudou moci hodnotit na internetu své profesory s uvedením jejich jmen. Rozhodl o tom pařížský soud, na který se obrátili někteří učitelé i učitelské odbory poté, co se takové hodnocení objevilo na internetové stránce Note.2be.com k tomu účelu speciálně zřízené. Stránka, jejíž původní heslo bylo Chop se moci, známkuj své profesory, byla zřízena koncem ledna. Žáci na ní byli vybízeni, aby hodnotili své učitele podle několika kritérií na stupnici nula až dvacet, jak je to ve francouzských školách běžné. Učitelé přitom byli uváděni jménem a příjmením a byla uváděna i škola a předmět, který učí. čtk Amnestie čtenářům Amnestii pro všechny čtenáře, kteří překročili výpůjční lhůtu, vyhlašuje v rámci Měsíce internetu Národní pedagogická knihovna Komenského (divize Ústavu pro informace ve vzdělávání) na období března Vrátí-li čtenáři vypůjčené knihy v tomto termínu, bude upuštěno od veškerých sankcí spojených s pozdním vrácením výpůjček. red Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovace by mohlo Česko s EU podepsat možná během května, nejpozději v červnu. Problém by však mohl ještě nastat při schvalování Evropskou komisí. Uvedl to náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Toušek. EK podle Touška zatím nemá schválené prostředky pro program Evropským parlamentem. Za současnými průtahy kolem přípravy programu může podle D. Touška nízká kvalifikace některých pracovníků na ministerstvu školství, ale i některých rektorů, kteří se na přípravě programu podílejí. Česko může v letech 2007 až 2013 získat z evropských fondů pro program Výzkum a vývoj pro inovace celkem 2,1 miliardy eur. čtk To není americký radar proti raketám, to jsme si tam nainstalovali sami proti neočekávanému vpádu školní inspekce! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Ondřej Liška je ministrem sto dní Když byl Ondřej Liška jmenován ministrem školství, ve školách právě probíhala stávka. Po sto dnech jeho působení v čele rezortu jsou odbory opět ve stávkové pohotovosti. Co se změnilo? Bohužel nic moc, říká předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík. Po prvních dnech, kdy byl Ondřej Liška jakožto nová tvář hodně vidět, se jako by vytratil. Ministerstvo slibovalo změny ve školských zákonech i v systému odměňování. Slibovalo diskuzi. Návrhy, nad nimiž by se rozvinula debata, však školská veřejnost zatím nezná. Školské odbory jsou podle Františka Dobšíka připraveny podílet se na všech legislativních změnách. Chtějí se i nadále brát o to, aby se pracovní i životní podmínky lidí ve školách zlepšovaly. To však bude vyžadovat nemalé prostředky, které ministr O. Liška zatím neprosadil. A to se už připravuje rozpočet na rok Bez zvýšení objemu finančních prostředků na vzdělávání nemá vůbec smysl hovořit o jakékoli reformě financování regionálního školství, tvrdí František Dobšík. V současné době se situace radikalizuje. Bohužel se ukazuje, že zaměstnanci škol a školských zařízení zatím vůbec nepocítili slibované 1,5procentní navýšení svých platů, pokračuje František Dobšík. Chápu, že školství je složitý rezort, a věřím, že peníze nakonec do škol doputují, ale to nemůže být omluva. Lidé jsou nespokojení, volají po radikálních krocích. Nedivme se, vždyť inflace je 7,5 procenta! Nemůžeme se smířit s tím, že vláda chce i v příštím roce zvednout objem peněz na platy jen o 1,5 procenta. Ani s tím, že ve volebním roce to mají být čtyři procenta. Lidé budou mít sice nominálně stejnou výplatu, ale díky skokovému zvýšení cen si za ni koupí mnohem méně. Propad bude obrovský. Moc bych si přál, aby školství mělo konečně ministra, který na svou stranu získá celou vládu a prosadí potřebné kroky, uzavírá František Dobšík. Ondřej Liška má určitě snahu, ale ta v politice nestačí. Karla TONDLOVÁ Prohlášení k odměňování v regionálním školství v roce 2008 Od 1. ledna 2008 nedošlo v Jihomoravském kraji ke zvýšení platů zaměstnanců školství ani o 1 Kč. Vzhledem k inflaci dochází k propadu reálné mzdy. Situaci vnímáme jako nedodržení minimálních slibů vlády o nárůstu platů o 1,5 procenta. Chápeme to jako porušení sociálního smíru. Krajská rada odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje urychleně svolá oblastní konference ve všech svých okresech, kde budou dohodnuty konkrétní postupy dalších protestních akcí. Krajská rada doporučuje svým členům, aby vnímali, které politické strany nesou zodpovědnost za kritický stav odměňování v re gionálním školství. Růžena ŠALOMONOVÁ předsedkyně KROS Jihomoravského kraje

3 Dostanou mladí učitelé přidáno? Ministr školství o tom zatím jen diskutuje V posledním únorovém čísle Týdeníku Školství jsme se ptali Františka Dobšíka, předsedy ČMOS pracovníků školství, zda současný platový systém skutečně nepřeje mladým učitelům, nebo zda ho jen neumíme využít. Podobnou otázku jsme položili i ministru školství Ondřeji LIŠKOVI. (Dokončení ze str. 1) Nechť mi liberální ekonomové prominou, ale peníze u naprosté většiny mladých učitelů, a nejen u nich, nejsou na prvním místě. Ti lidé nejdou do školství kvůli penězům. Ale na druhou stranu apelovat na ně myšlenkami typu: Společnost si vaší práce váží a peníze nejsou vše je zcela mimo realitu. Kdo z nás dostane při nákupu v obchodě slevu jenom proto, že je učitel? Za všechno se platí. Samotná myšlenka preference mladých učitelů, kterou nedávno vyslovil ministr školství Ondřej Liška, je podle mého názoru dobrá, nicméně není nová. Nikdo ze začínajících učitelů neočekává výrazně nadstandardní nástupní platy. Jsou to realisté. Jde o to, aby se nastoupivší kantor mohl plně věnovat své práci, která je z větší části prací tvůrčí, a ne aby jeho myšlení bylo zatěžováno existenčními nejistotami, které má i přes to, že poctivě pracuje a dále se vzdělává. Konkrétní řešení, jakým by bylo možné přilákat mladé absolventy fakult do škol, není jednoduché. Obecně platí, že úroveň odměny za vykonanou práci se odvíjí od významu, jaký má určitá práce pro společnost. Školství však, podle tohoto úhlu pohledu, není rozhodně prio ritou této společnosti. FOTO: Petr MERTA Jaká opatření by, pane ministře, mohla přilákat mladé učitele do školství? Je pochopitelné, že klíčovou roli v této otázce hraje úroveň platu, kterou lze začínajícímu učiteli (respektive pedagogovi) nabídnout. Stávající nástupní plat učitele ve výši okolo 15 tisíc korun měsíčně hrubého rozhodně za příliš motivační považovat nelze. Možností, jak tuto situaci v budoucnu řešit, je celá řada, a to: a) Jednak formou legislativních změn výše tarifních složek. Je však nutno zdůraznit, že podobné změny legislativy v oblasti odměňování nejsou v přímé kompetenci MŠMT a jejich případná budoucí realizace je podmíněna hledáním co nejširší odborné i politické podpory. b) Určitou reálnou možnost, jak situaci postupně změnit, však lze najít i bez zásadnějších legislativních změn prostřednictvím nenárokových složek platu. c) Možná je i kombinace zmíněných možností, tj. platové tarify a nenárokové složky platu. V jakém časovém horizontu by se tyto změny mohly realizovat? Pravděpodobnost zavedení změn vidím ke konci volebního období. 3 Konec volebního období je poměrně daleko. Jsou ještě letos nějaké šance získat další peníze pro regionální školství? Pro letošní rok již bylo domluveno maximální možné a v podmínkách stabilizace veřejných financí i reálné navýšení. Došlo k navýšení o 1,5 procenta a po přidané 1 miliardě korun ještě o dalších 1,3 procenta. Celkově tedy nárůst v letošním roce představuje 2,8 procenta a při předpokládaném demografickém poklesu bude celkový nárůst činit okolo 4 procent. To je vzhledem k inflaci, 7,5 procenta, velmi málo. Zlepší se tento stav alespoň v příštím roce? Jakou máte představu o financích pro re- gionální školství na rok 2009? Svoji představu a hlavně možnosti o financích na rok 2009 budu samozřejmě diskutovat se zástupci odborů u kulatého stolu. První setkání proběhlo již v lednu, kde jsme podepsali dohodu o vzájemné spolupráci, a příští kulatý stůl, který by měl být již konkrétněji zaměřen právě na možnosti financování v roce 2009, se uskuteční v březnu. Po vyjasnění možností navýšení a hlavně efektivního využití těchto financí v duchu kvalitní práce = kvalitní odměna vyvinu maximální úsilí pro získání těchto finančních prostředků. Olga ŠEDIVÁ Odměňování mladých učitelů je spíše v... Na úrovni středních škol bych si představoval větší podporu učitelům, kteří se dále vzdělávají. V případě odměňování je třeba přihlédnout k jejich aktivitě a také výsledkům. Pokud by se měl zvýšit význam ohodnocení prostřednictvím nadtarifních složek mzdy, tak je potřeba, aby si každá škola stanovila, co je pro ni dobrým výsledkem a cílovým stavem. Další cestou by měla být soustavná péče o odbornou zdatnost pedagogů. Učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku by měli mít možnost se po určité době vrátit na čas do výrobní praxe. Na závěr musím konstatovat, že apatie a malé sebevědomí jsou, podle mého názoru, nejčastějším důvodem, proč je s učiteli zacházeno někdy ne zcela rovnoprávně. Musíme být hrdi na svou práci, která není ani jednoduchá, ani přímočará. Její plody sklízí společnost až za mnoho let. Nemáme se zač stydět. Naše svědomí i naše myšlenky jsou poctivé. Naše práce je dobrá. My jsme ti, kteří se významnou měrou podílejí na demokratické budoucnosti této země. A my očekáváme, že tato společnost, tento stát, si toho budou konečně vědomi. Pokud by tomu tak nebylo, tak se musíme ozvat. Jiří ŠTURSA

4 4 Poznámka Nedá mi to, abych nezačal parafrází Haškova Švejka: Tak nám konečně zvolili prezidenta... Nevím, co by na tuto větu odvětil Josef Švejk, kdyby mu ji jako velkou novinu zvěstovala paní Müllerová. To, co odpověděl na zprávu o zastřelení arcivévody, je dostatečně známo. Zákonodárci volili prezidenta na pokračování. Zatímco všechny komentáře k prvnímu neúspěšnému pokusu hovořily o nedůstojné frašce (přičemž za původce a nositele této frašky byli Prezidentská volba označováni vždy ti z druhého politického tábora), druhý pokus byl už v lecčems jiný. Zákonodárci, kteří jako dobří počtáři již věděli své, neměli žádnou potřebu ještě zhoršovat svůj mediální obraz a snažili se původně rozehranou frašku dohrát důstojně. Možná k tomu přispěla i do programu neplánovitě zařazená kulturní vložka v podání náhle se objevivší prezidentské kandidátky. Tři dny na Hradě, které k volbě zákonodárci potřebovali, výrazně otřásly celou politickou scénou a otázkou zůstává, kdy, jak a za jakou cenu se opět zklidní. Vážné dozvuky přitom nejsou nijak vyloučené. Po sportovních bojích se často říká Sláva vítězům, čest poraženým. Vítěz je tím nabádán, aby oslavoval, ale do poraženého nekopal. Ne vždy a ne každému vítězi se však podaří zvládnout samolibost po vítězství, ne každý poražený dokáže snést pachuť porážky. Bylo tomu tak i po prezidentské volbě. Zatímco poražený si podržel důstojnost a formát, vítěz se nechal v prvním televizním rozhovoru slyšet, že témata, která v projevech poražený nastolil, byla nedůstojnými frázemi a banalitami, které nestojí za komentář. Ani tato jeho slova nestojí za komentář. Měli bychom si je ale pamatovat. Petr KABEŠ Novela školského zákona, která by měla obsahovat nové podmínky státní maturity, byla 7. března v Praze ústředním bodem jednání republikového výboru profesní sekce středního školství ČMOS pracovníků školství se zástupci ministerstva školství. Tento týden by měla jít novela školského zákona do legislativní rady vlády, chceme totiž, aby byla přijata na dubnovém plénu parlamentu, řekl náměstek ministra školství Jindřich Kitzberger. Aby maturita měla nějaký smysl, měla by být pro zkoušky v jednotlivých předmětech nastavena ve dvou úrovních. Středoškolský segment je natolik rozvětvený, že se velice těžko hledá společný průnik. Pokud by byla jedna úroveň maturity, buď ji posadíme příliš nízko, a pak bude pro řadu škol zbytečná, nebo ji postavíme výš a bude to pak znamenat likvidaci celých oborů středoškolského vzdělávání. Abychom se vyhnuli těmto dvěma nepřijatelným důsledkům, volíme dvě úrovně zkoušek a jsme přesvědčeni, že je to cesta správná, dodal J. Kitzberger. K tomu místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Markéta Vondráčková sdělila: V žádném případě nechceme zpochybňovat dvouúrovňovou maturitu, nicméně, pokud si student může v každém předmětu Jsou to národohospodáři vládní garnitury, kteří podřídili zájmy obyčejných lidí svým ideologickým a mocenským cílům, říká Milan Štěch, předseda ČMKOS. Přehodnoťte připravované reformy, vzkazují vládě odbory Ještě nedávno to byli učitelé a ostatní pracovníci škol, kteří upozorňovali na možné dopady reformy veřejných financí pro regionální školství. Odborový svaz pracovníků školství v závěru minulého roku vyhlásil stávkovou pohotovost, která vyústila 4. prosince v jednodenní protestní stávku. Ta však zasáhla jen rezort školství. Nyní se pro podobný krok rozhodla největší odborová centrála v zemi, Českomoravská konfederace odborových svazů, která zastupuje půl milionu zaměstnanců. Minulý týden se předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS shodli na tom, že je nezbytné dát vládě najevo, že trpělivost lidí je u konce. Na podporu svých argumentů vyhlásili stávkovou pohotovost. Důvodem jsou negativní dopady reformy veřejných financí. Ta podle odborů vyvolala v letošním roce velký nárůst inflace, zdražování a způsobila citelný pokles příjmů zaměstnanců ve školství, zdravotnictví a veřejné správě. Znehodnotila i nárůst mezd zaměstnanců v soukromých firmách. Politikou válcování chce podle ČMKOS vláda protlačit privatizaci celého českého zdravotnictví. Stávková pohotovost je namířena i proti nepromyšlené důchodové reformě, zejména proti prodlužování věku odchodu do důchodu. Vždyť lidé v některých profesích se už dnes nedožívají ani 57 let a důchodový systém vlastně sponzorují. Odbory nesouhlasí ani se zrušením daňové uznatelnosti stravenek. V mnoha firmách je to jediné zvýhodnění, které zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům nabídnout. V této otázce jsou s odbory zajedno a vládu za tento úmysl při jednání tripartity kritizují. Bohužel tato jednání jsou často ze strany vlády formální, uvedl Milan Štěch, předseda ČMKOS, řadu věcí s námi vůbec nekonzultuje. Stávková pohotovost by měla vyvolat diskuzi o dopadech reformy. Jestliže se ukáže, že naštvanost lidí je větší než strach a lhostejnost, pak nevylučujeme ani stávku, varoval Milan Štěch. V každém případě společnost podle něj musí počítat s tím, že dojde k projevům nespokojenosti, k mítinkům, protestním demonstracím apod. Stávkovou pohotovost podpořil i Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. My nejsme a priori proti všem reformám, podporujeme ty, které povedou ke kvalitnímu a modernímu vzdělávání, uvedl jeho předseda František Dobšík. Nemůžeme však zavírat oči před problémy, které se dotknou všech lidí ve školách. Už nyní se nám ozývají a vyjadřují svou nespokojenost. Bude záležet jen na krocích vlády, zda dojde k sociálním nepokojům. Karla TONDLOVÁ Chceme žáky připravovat na obě úrovně maturity vybrat stupeň obtížnosti, pak by měl mít možnost se na tento stupeň připravit. Obavy středních škol shrnul předseda republikového výboru Pavel Miketa: Nechceme, aby se odborné školy dostaly do pozice diskriminovaných škol, které budou žáky připravovat jen na základní úroveň maturity. Zástupci MŠMT ale tvrdí, že navrhovaná formulace je pro střední školy výhodnější, jelikož jejich povinností je připravit žáky nejméně na základní úroveň maturity, ale nevylučuje připravit některé žáky i na vyšší úroveň zkoušek. Stanoviska obou stran zůstala i po jednání republikového výboru opačná. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Církevní školy nejsou jen pro věřící a jen pro děti z lepších rodin Ocírkevních školách máme různé představy. Že tam učí kněží nebo přinejmenším lidé silně věřící. Že tam přijímají hlavně věřící děti a že jsou to školy pro žáky z lepších rodin. Nic z toho nemusí být pravda. Církevní školy jsou zřizovány církvemi a naším zřizovatelem je konkrétně Arcibiskupství pražské. Ve sboru by mělo být alespoň jádro lidí, kteří jsou lidé ducha, tedy mají pozitivní vztah k církvi nebo jsou věřící. To ale není ze strany církve nějaký tlak, je to ideál, který není samozřejmě stoprocentně naplněn. V praxi často dostává přednost profesionalita, odbornost. Samozřejmě tu mohou učit faráři, ale nemusí. I když tu máme hodiny náboženství, ani žáci nemusí být věřící. Já se jich při přijímacích pohovorech na to neptám. Praktikující věřící jsou mezi dívkami spíš výjimka, vím teď o jedné jediné, která tady chodí do kostela, vysvětluje ředitel Dívčí katolické střední školy v Praze v Platnéřské ulici Luboš Hošek. Církev by podle něj měla fungovat tak, že dokáže rozpoznat skupinu, která i při dobré vůli a fungování státu propadne sociálním sítem. Když přijdete na úřad práce, je tam mezi evidovanými nezaměstnanými se základním vzděláním desetkrát víc žen než mužů. Muži mohou v nejhorším aspoň nosit krabice. Ženy ale mají vždy problémy, protože pak třeba otěhotní a poté je nikdo nechce, když nemají vzdělání. A naše škola je určena právě pro takovou skupinu pro dívky sociálně, zdravotně a často i mentálně znevýhodněné. Nás se na štěstí netýká odliv žáků, o studium u nás je zájem. Rodiče si totiž často říkají dáme dítě V čem se Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově liší od soukromých či státních gymnázií? Ve většině škol jde hlavně o to připravit dítě, aby se ve společnosti uplatnilo, aby, jak často říkají rodiče, se uživilo. V církevní škole nám jde ale i o rozvoj osobnosti, o to, aby dítě vědělo, co chce, a umělo se vydat na cestu. Žáky také učíme jak přispívat k vytváření společenství, v němž žijí, a jak aktivně budovat vztahy, vysvětluje ředitel gymnázia Jaroslav Fidrmuc. K tomu mají ve škole speciální programy. Ten s názvem Doopravdy vychází z toho, že by žáci neměli dělat nic jen jako. Kolikrát děláme věci jako, protože zadáváme úkoly, které jsou až nesmyslné. A to se snažíme odbourat, chceme po dětech, aby dělaly rozumné věci a doopravdy, říká ředitel. Program Doopravdy je založen na zážitkové pedagogice, protože to, co dítě prožije, má na ně podle ředitele daleko silnější vliv než to, co mu učitelé sdělují. Program je tvořen systémem kurzů, které jsou doplňovány informacemi a rozborem toho, co žáci prožili. Kurzy začínají v primě a končí předmaturitním ročníkem. Patří mezi ně i kurz sociálního učení, kdy děti v předmaturitním ročníku chodí do ústavu sociální péče. Tam dělají společnost starým, nemocným a postiženým. Mluví s nimi, objevují jejich svět a na základě své zkušenosti poté zpracovávají esej, kde popisují, co prožili. Při následné konferenci si své zážitky sdělují navzájem, popisuje ředitel. Žáci docházejí také do dětských domovů. Sami podle ředitele někdy prožívají relativně krásný Naše téma... do církevní školy, protože tam asi nebudou mít problémy s drogami nebo šikanou. I proto k nám sami vodí problémové dívky, popisuje ředitel. On sám s kolegy kontaktuje dětské domovy, pracuje s orgány pro děti a mládež, s kurátory. Jsme v kontaktu i s úřady práce, kde evidují děti, jež třeba studovaly střední školu, a v patnácti je vyhodili, nebo ony samy skončily, říká ředitel. V církevních školách je podle něj kladen větší důraz na kolegialitu učitelé by měli tvořit užší společenství, jednu partu. V ostatních typech škol mi vadí, že ti, co mají problémy s dětskou kázní ve třídě, si sice mohou postěžovat ve sborovně, ale tím to zhasne. Jsou na to v zásadě sami. Ale my se tady snažíme pracovat takzvaně jeden za všechny, všichni za jednoho. Když má jeden učitel problémy, ostatní ho podpoří. A studentky to vědí a cítí, říká ředitel. Maximální počet studentek ve škole činí 42, ve třídě To má nevýhodu z finančního hlediska, protože samozřejmě výše státní dotace na příslušný kalendářní rok je vypočítávána normativně. Na druhou stranu to má výhodu, že se studentkami můžeme individuálně pracovat. Už několik dětí u nás učitelů určitý čas bydlelo. Stalo se například, že jedna maminka ze dne na den vyhodila dívku na ulici, protože jí fyziognomicky připomínala bývalého manžela. Dívka tak čtyři měsíce bydlela v mé rodině. Kdybychom tu takových dětí měli dvě stě, tak to nemůžeme dělat, říká L. Hošek. Škola je založena na principu integrace potkáte tu hluchoněmou studentku, vozíčkářku, dívku s mentálním postižením i autistku. Pro dívky se sociálními a kázeňskými problémy je to hodně motivující, víc než naše řeči. Naučí se žít s odlišnými lidmi. Chodí také na praxe do domovů důchodců, nemocnic, do ústavů, kde jsou handicapované děti. A tam často prožívají motivační přerod, říkají:,doteď se mnou byly trable, a najednou někdo čeká na mou pomoc. Je to pro ně velmi povzbuzující, že dokážou lidem pomoci v jejich situaci. Několik let naše studentky chodily také do hospicu, kde byli i umírající lidé. Bylo to těžké, ale zvládaly to. Čím horší zážitky mají za sebou, tím citlivěji obvykle přistupují k pacientům a klientům, vysvětluje ředitel. Škola dívkám poskytuje vzdělání v dvouletých oborech Charitativní služby a Praktická ško- život. Jsou zdraví, silní, nadaní a žijí v materiálním zabezpečení. My ale chceme, aby si uvědomili, že ne všechny děti mají toto štěstí, a že i handicapovaní lidé mají svůj krásný svět a že je potřeba chovat se k nim s úctou a respektem, soudí ředitel. Náplní kurzů jsou psychologické techniky. Tak například v tom s názvem Kdo jsem já si děti vytvářejí na obličeji masku, pak ji namalují a nakonec rozebírají, proč ji namalovali takto, kým se cítí být a kým by naopak chtěli být. Naše škola je určena nadaným dětem. A zdaleka k nám nechodí jen ty, co jsou věřící, nebo jsou příslušníci církví. Máme sice povinnou hodinu náboženství, ale na druhé straně nabízíme rodičům jako alternativu etiku. Stejně tak u kantorů není hlavním kritériem, zda jsou věřící. Pro nás je důležité, 5 la dvouletá. Mohou pak pracovat v domovech důchodců, pečovatelských službách či sociálních ústavech, dále v profesích jako kuchařky, pomocné kuchařky a šičky. Dívky, které získají osvědčení pro práci v sociálních službách (některý rok je jich 80 procent v ročníku, jindy i 99), skoro vždy najdou práci a některé i pokračují ve studiu ve škole s maturitou. Máme tu i mentálně handicapované studentky, jež už mívají částečný i plný invalidní důchod. U nich hrozí nebezpečí, že skončí doma, celý den si budou pouštět televizi a v lepším případě budou chodit dvakrát týdně do chráněné dílny. Proto se jim snažíme pomoci a už předem sháníme uplatnění. Samy by si ho hledaly těžko, říká ředitel. Ze studentek, které dokončí dvouleté studium a dojdou k závěrečným zkouškám, má pak až 90 procent šanci žít plnohodnotným životem. Zdeňka LA SALA Nejde jen o uplatnění, ale i o rozvoj osobnosti zda jsou ochotni nasadit se, dát svůj čas žákům, mít je rád a pomáhat jim. Samozřejmě musí to být odborník, tvrdí J. Fidrmuc. Gymnázium je všeobecně zaměřené. V maturitním ročníku už ale žáci mají v zásadě jen předměty, které jsou nezbytně nutné, stanovené jako povinné. Jinak je výuka tvořena semináři. Žáci si volí třetinu předmětů tak, aby se mohli specializovat na obor, který chtějí dále studovat. Naše škola je hodně zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj, ale nám nejde o to, aby naši studenti chodili studovat jen takzvané pomáhající obory i když chodí, z velkého procenta. Proč by například starosta, který je vzděláním ekonom či právník, neměl mít sociální cítění? Osobnostní a sociální rozměr by měl být vlastní každému člověku, myslí si ředitel. zls

6 6 Celkem kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli v loňském roce zaměstnanci ČSSZ. To je o kontrol víc než v roce Nejvíc kontrol se uskutečnilo v Praze a v Moravskoslezském kraji. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 7033 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,5 procentu kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Kromě snížení či odebrání nemocenského může pracoviště ČSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V roce 2007 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 3268 pracovních neschopností, v roce 2006 jich bylo Kontroly pracovní neschopnosti Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci se prokazují oprávněním ke kontrole, práceneschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Od 1. ledna 2008 je nově možné v případě, že práceneschopný poruší stanovený léčebný režim, snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku. Další informace o změnách v nemocenském pojištění najdete na webu ČSSZ na adrese cz/informace/informacni-materialy/letaky.htm. Z čeho smím maturovat? Určuje nějaký předpis, z čeho se smí ve škole maturovat, nebo to rozhoduje škola? Získala jsem informaci, že pokud mám nějaký předmět (seminář) alespoň dva roky, tak z něj mohu maturovat. MŠMT k této problematice zaujalo následující stanovisko: Obsah maturitní zkoušky v gymnáziích v České republice vychází, do zavedení nové podoby maturitní zkoušky, podle zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě lávání (školský zákon), ve zně- Nezáleží na počtu let výuky předmětu, ale na výši jeho hodinové dotace ní pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, konkrétně z 10. V odst vyhlášky se uvádí: Volitelnými předměty maturitní zkoušky jsou další předměty podle příslušného zaměření oboru vzdělání zařazené v učebním plánu povinných a volitelných předmětů, pokud jejich celková hodinová dotace činí nejméně 4 hodiny. Žák může skládat maturitní zkoušku celkem jen ze dvou cizích jazyků; tělesná výchova se zařazuje mezi volitelné předměty v gymnáziu pouze v oboru vzdělání zaměřeném na sportovní přípravu a tělesnou výchovu. Volitelné předměty určí ředitel školy. Z výše uvedeného vyplývá, že nezáleží na počtu let výuky předmětu, ale na výši hodinové dotace, která musí být celkově nejméně čtyři hodiny (viz generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem Změna učebních dokumentů č. j / ze dne 6. dubna 2007 volitelné předměty), avšak i při splnění této podmínky má v otázce maturitní zkoušky z volitelných předmětů vždy rozhodující slovo ředitel dané školy. Vít BERKA Volno na samostudium Naše zaměstnankyně učitelka má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1. září 2007 do 30. června V jakém rozsahu jí přísluší volno na samostudium podle zákona o pedagogických pracovnících? K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků formou samostudia přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Dobu čerpání tohoto volna určuje ředitel školy. V případě, že pracovní poměr trvá jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina z výše uvedeného rozsahu volna (viz ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Podle ustanovení 24 odst. 1 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V daném případě má zaměstnankyně uzavřen pracovní poměr jen na část školního roku (na 10 měsíců), a bude jí proto příslušet volno k samostudiu v rozsahu 10 dnů. Upozorňuji zároveň na další ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., podle něhož se při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby úměrně tomu sníží rozsah volna k samostudiu. Vít BERKA FOTO: Petr MERTA Rozsah pedagogické činnosti Jaký je rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele a ředitele školy v případě, že vykonávají funkci výchovného poradce? Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků, kteří vykonávají funkci výchovného poradce, upravuje ustanovení 3 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen nařízení vlády). V citovaném ustanovení 3 se uvádí, že vykonává-li funkci výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, snižuje se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavce 4 3 nařízení vlády, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení vlády. Ustanovení 3 odst. 4 stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti učiteli-výchovnému poradci podle typu školy a počtu žáků. Zdeňka KRÁMSKÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Šťastné dítě mapuje rasismus, týrání dětí i škodlivost kouření Projekt Šťastné dítě se uskutečnil v rámci Mezinárodního dne tolerance, Mezinárodního nekuřáckého dne a Světového dne prevence týraných a zneužívaných dětí. Pracovali na něm žáci 7. až 9. ročníků po celý měsíc při různých vyučovacích předmětech. Spolupráci v rámci třídy zajišťovali třídní učitelé a hlavní záštitu nad projektem měla školní koordinátorka prevence. Projekty jsou v naší škole samozřejmou součástí výuky. Ale tentokrát to bylo trochu jinak. Na začátku bylo téma, se kterým se museli vypořádat nejen žáci, ale i učitelé. Zpočátku rozpačitost Většina z nás k projektu přistupovala trochu rozpačitě. Hlavně učitelé museli zpočátku hodně spolupracovat, scházet se a domlouvat, jak to všechno bude. Žáci měli nápady, čím a jak se zabývat, ale vše se muselo skloubit, aby práce na projektu prolínala celým vyučovacím procesem a aby se dílčí úkoly staly součástí vyučovacích hodin. Ve třídách vznikaly týmy, rozdělovaly se úkoly a kompetence. Scénáře jednotlivých tříd Týrání dětí, rasismus a jeho projevy, intolerance, škodlivost kouření a užívání návykových látek, alkoholismus, zdravý životní styl, štěs tí to byla témata, která jsme chtěli zpracovávat. Bylo však nutné zvolit metody, postupy práce a zařazení do vyučovacích předmětů. Nápad stíhal nápad a výsledkem byly jakési scénáře jednotlivých tříd. Pracovalo se ve většině předmětů. V zeměpisu žáci zkoumali produkci tabákových výrobků ve světě, hledali hlavní oblasti pěstování tabáku. Také se zabývali projevy rasismu v jednotlivých částech světa a pátrali po jeho příčinách a kořenech. Zpracovávali tabulky, mapky, grafy. V přírodopisu se žáci zamýšleli nad důsledky kouření na jednotlivé orgány lidského těla a studovali tabák z botanického hlediska. Chemie jim osvětlila vznik škodlivých látek při hoření. V angličtině se žáci soustředili na teroristické útoky v Londýně. V českém jazyce zpracovávali eseje a úvahy na téma Štěs tí a Šťastné dětství. Dokonce i matematika přispěla svou troškou do mlýna. Poskytla výpočty ke zjištění, kolik peněz kuřák utratí za cigarety a co všechno by si za to mohl pořídit. Ani výchovy nezůstaly pozadu. Například v rodinné výchově zvolili žáci téma zdravého životního stylu. Zkrátka nikde se nezahálelo. Metody naší práce Po celý měsíc žáci vyhledávali informace a zpracovávali jednotlivá témata. Hledali na internetu, zpracovávali získané informace v textových editorech a tvořili prezentace v power pointu. Chodili do knihovny, vyhledávali témata v časopisech, diskutovali, počítali, fotografovali, natáčeli svá diskuzní fóra. Jedna skupina navštívila také pražskou protialkoholní poradnu U Apolináře. Získávali informace, třídili a zpracovávali. Výstupy projektu Výsledky své práce žáci prezentovali před ostatními třídami ve školní jídelně. Všichni jsme byli příjemně překvapeni, jak se svého úkolu zhostili. Jídelna byla vyzdobena výtvarnými pracemi na dané téma Rasismus v černé a bílé, kolážemi a plakáty Zdravá výživa, odpudivými cigaretovými maxikrabičkami. Na žáky čekal velmi obtížný úkol prezentovat a obhájit svou práci. V některých byla malá dušička, když měli s mikrofonem v ruce předstoupit před všechny spolužáky a hovořit. Ale všichni to zvládli na jedničku a my jsme zhlédli přehlídku úžasných výstupů: filmový záznam diskuzního pořadu Kotel na téma Co pro mne znamená tolerance, scénky o odmítnutí nabízené cigarety či etice stolování, prezentaci v power pointu, přednesy esejí a úvah na téma Co je štěstí a řadu dalších. 7 Jak se to podařilo Žáci hodnotili celý projekt jako velmi zdařilý. Netradiční metody výuky, týmová spolupráce, ale i samotná prezentace vlastní práce se jim líbila. Projekty tohoto typu jsou pro žáky velikým přínosem. Vědomosti získané vlastní prací jsou trvalejší, děti se učí řešit problémy, překonávat překážky, rozhodovat, komunikovat, vytvářet si vlastní postoje a hodnoty, budují si vztahy se spolužáky, učí se spolupracovat a v neposlední řadě prezentovat svou práci. Protože se vše povedlo, příště Jedeme do Afriky. Uvidíme, co nám černý kontinent přinese. Jiřina HEREINOVÁ Kontakt: Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou Tel.: Pokud u vás ve škole probíhají projekty, které by mohly inspirovat naše čtenáře, neváhejte a napište nám o nich. Velmi rádi je uveřejníme. Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Podmínky stravování Za jakých podmínek lze poskytnout závodní stravování zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Organizace má vlastní zařízení závodního stravování a zajišťuje ho. Poskytování závodního stravování zaměstnancům uvedeným v dotaze upravuje ustanovení 3 odst. 7 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela provedena vyhláškou č. 17/2008 Sb. s účinností od 1. února 2008). Podle platné úpravy může organizace zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň tři hodiny. Odměna za pohotovost Jakým způsobem je odměňována pracovní pohotovost? Došlo k nějakým změnám po přijetí novely zákoníku práce od 1. ledna 2008? Pracovní pohotovost je definována v ustanovení 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce jako doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn; pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle 140 zákoníku práce, kde se stanoví: Za dobu pracovní pohotovosti ( 78 odst. 1 písm. h) a 95) přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 procent průměrného výdělku. Tato odměna není platem (ani mzdou), tedy odměnou za výkon práce v pracovním poměru, ale specifickou odměnou za připravenost zaměstnance k výkonu práce, kterou se kompenzuje zásah do osobního života zaměstnance. Zákoník práce stanoví sazbu odměny za pracovní pohotovost formou minimálního limitu (10 procent průměrného hodinového výdělku za každou hodinu pracovní pohotovosti) pro všechny typy zaměstnavatelů, tj. pro zaměstnavatele v oblasti veřejných služeb a správy. Konkrétní výši odměny za pracovní pohotovost nad úroveň zákonem stanovené sazby lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Lze ji však též dohodnout v pracovní smlouvě, a to i mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v oblasti veřejných služeb a správy. U odměny za pracovní pohotovost je tak přípustný postup, který je v případě platu u uvedeného okruhu zaměstnavatelů ustanovením 122 odst. 1 zákoníku práce výslovně vyloučen. Novelou zákoníku práce došlo v 140 ke zrušení dovětku není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak. Kolektivní smlouva tak přestala být jediným nástrojem pro odchýlení se od zákonné úpravy. Bezúhonnost pedagoga Jak se posuzuje bezúhonnost pedagogického pracovníka? Jedním z předpokladů pro ku trestů, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž výkon funkce pedagogického pracovníka je podle ustanovení 3 odst. 1 písm. c) zákona úhonnosti ( 3 odst. 4 zákona by mohl pozbýt předpoklad bez- č. 563/2004 Sb., o pedagogických č. 563/2004 Sb.). Podle ustanovení 3 odst. 2 uvedeného zákona pracovnících, jeho bezúhonnost. Podle odst. 3 téhož 3 prokazuje bezúhonnost fyzická osoba kdo nebyl pravomocně odsouzen se za bezúhonného považuje ten, před vznikem pracovněprávního vztahu předložením vý- trestný čin nedbalostní za úmyslný trestný čin nebo za pisu z evidence Rejstříku spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti trestů. Tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce. pedagogického pracovníka, pokud se na V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povi- nebyl odsou- něj nehledí, jako by nen předložit řediteli školy nebo řediteli zařízezenní sociální péče výpis z evidence Rejstří- Oprava: V minulém čísle Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme v právní radě Sleva daně u důchodců mylně uvedli, že...daň za období 2008 se snižuje o částku korun. Správná částka je korun. Omlouváme se za chybu a děkujeme všem pozorným čtenářům, kteří nás na mylný údaj upozornili. redakce Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA No a co? Trochu jsme zakalili, ne? Už dávno mě přešla nálada jezdit s našimi žáky na vícedenní exkurze, poznávací pobyty, zimní a letní výcvikové kurzy nebo na docela obyčejné výlety, otevřeně přiznává němčinářka Hartungová. Naposledy jsem byla se svou třídou v prvním ročníku na třídenním seznamovacím soustředění a docela jsem si užila. Zdaleka už nejde o pedagogický dozor, ale mnohem častěji o trvalé krocení divoké mládeže. Vím, o čem mluvíš, přidává se kolegyně Marešová. Když jsme byli na výměnném pobytu v Anglii, myslela jsem, že jsou to moje poslední chvilky. Žáci po večerech vesele popíjeli, někteří kouřili trávu. My celou noc lítali z pokoje na pokoj, abychom se v jejich lesklých očích významně ztrapňovali. Prý starci na cestách. Ani by mi nevadilo, kdyby mezi nimi sem tam zajiskřil plamínek erotiky a sexu. Jsou to přece jen mladí lidé. Ale tvrdý alkohol a k němu drogy, to je sebevražedná kombinace, na chvilku zvážní Marešová. Kolega Luzar by mohl vyprávět. Minulý týden se vrátil z lyžařského kurzu bez sněhu a lyží. Ale na suchu prý nikdo nezůstal. Když jednomu klukovi nahodile zavadil o batoh, nenašel v něm ručník, ani kartáček na zuby. Zato několik lahviček ostrého pití a podivné cigarety. Po večerech nebyl nikdo ochoten podílet se na společném programu. Všichni se co nejrychleji zašili do pokojů. V nich zazníval dovádivý hluk jako v pilném včelíně. Kolegové jako podrážděné včely nešťastně lítali od dveří ke dveřím. Přitom si vysloužili lavinu smíchu a opovržení. Nad ránem pak našli jednu mátoživou holku ve sprše. Hlasitě spala na studivé podlaze. Když se konečně probrala, vyklouzla z ní půvabná věta: No a co? Trochu jsme zakalili, ne...? Nejlépe je jezdit s žáky pouze na jediný den. Bez noclehu. Ani o chvilku déle. Ať putují na výlety s cestovní kanceláří. Hlavně ve svém volném čase a s rodiči. Kdo chce a má peníze, může dnes cestovat, kam se mu zlíbí. Ve škole ať se raději učí! rázně dodá Marešová. Už jste to slyšeli? nečekaně rozrazí dveře sborovny tělocvikářka Slámová. Obchodní akademie má průšvih. Na lyžáku se jim vážně zranila holka s astmatickým záchvatem. Chybělo jen málo. Záchranka na štěstí přijela včas. Roman KANTOR

9 Znáte je? 9 Ekologická stopa člověka Houby Co, jak, proč FRAUS Letos se uskuteční již pátý ročník zcela ojedinělého projektu Sport bez předsudků, který je sociálním projektem prevence kriminality pro děti tříd základních škol. Jeho cílem je představit dětem sport jako alternativní a smysluplnou možnost využití volného času. Projektu se v minulých letech zúčastnilo již dětí z 224 základních škol. Celý projekt začne v dubnu, kdy se děti budou moci seznámit na lověk a životní prostředí: ČJak dlouho ještě vydrží přírodní zdroje, příroda, ale třeba i města, ve kterých žijeme, neustálý nápor člověka a stále stoupající počet lidí? Jak dlouho unese Země naše kroky? Spějeme k ekologické katastrofě? Je vůbec ještě čas tuto situaci zlepšit? Tyto otázky i spoustu dalších pomohla zodpovědět školákům ze Základní školy v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří výstava Ekologická stopa. Výstava byla zahájena přímo ve škole 12. února a probíhala do konce února. Celý projekt je aktualizovanou verzí stejnojmenné expozice, která byla realizována v roce 2002 společností IRIS. Pojem ekologická stopa je vlastně něco jako ekologické účetnictví. Tato metoda umožňuje posoudit, co je z dlouhodobého hlediska pro život únosné a co ne. Toto ekologické účetnictví nepočítá s penězi, ale s hektary země nebo vodní plochy. Výstavu navštívili postupně žáci celé školy a někteří i vícekrát v rámci různých předmětů, pokaždé se mohli zaměřit na jinou oblast, která odpovídala danému záměru vyučujících. Děti vyplňovaly testy, prezentačních dnech s kontaktním a bezkontaktním ragby, v květnu s atletikou a biketrialem. Zakončen pak bude v červnu Velkým sportovním dnem, kde základní školy mimo jiné získají za účast na projektu bonusové body, které mají určitou peněžní hodnotu a do škol se vrací v podobě nákupu nového sportovního vybavení. Každý rok je tak do škol ve čtyřech regionech rozděleno Kč. Letošní ročník Počátkem šedesátých let mělo dojít k pracovnímu přechodu Emila Zátopka z rezortu ministerstva národní obrany do rezortu ministerstva školství. Vše bylo na ministerské úrovni dojednáno, spokojen byl se svým novým pracovním zařazením po skončené sportovní kariéře i Zátopek. Měl se stát ústředním školním inspektorem pro tělesnou výchovu. K oznámení jeho jmenování a k předání příslušného dekretu mělo oficiálně dojít v Olomouci na celostátní konferenci učitelů tělesné výchovy. Jmenovací dekret mu měl předat tehdejší náměstek ministra školství profesor Hendrych. Byl k tomu vybrán zřejmě proto, že sám dříve působil několik let ve vysoké funkci ve Státním výboru pro tělesnou výchovu a sport. Jmenovací dekret ale Zátopkovi nakonec z vlastního rozhodnutí nepředal. kreslily, debatovaly v hodinách o problémech životního prostředí. Každý si mohl během prohlídky výstavy doplnit nové informace a zároveň se i tak trochu zamyslet nad tím, jak sám může v této oblasti pomoci. Do školy v Krátké ulici zavítali i žáci ostatních škol z okolí, kteří měli možnost nejen si výstavu prohlédnout, ale zároveň si i vyslechnout doplňující výklad. Výstava byla velice poutavě připravena a přinesla dětem i dospělým spoustu poznatků. Určitě byla velkým přínosem pro všechny návštěvníky. Alena TUČÍMOVÁ Jak sportovat bez předsudků bude probíhat v Praze, v Libereckém kraji, v Moravskoslezském kraji a Zlínském kraji. Ze všech těchto regionů, kromě Moravskoslezského kraje, kde je již naplněna kapacita, se mohou základní školy stále ještě do projektu přihlásit. Přihlášky naleznou na internetových stránkách projektu www. sportbezpredsudku.cz, uvedla Jana Moravcová, koordinátorka projektu. Zuzana KOSÁKOVÁ Nepředaný jmenovací dekret Důvodem k nepředání dekretu bylo diskuzní vystoupení Zátopka na konferenci. Ten, když slyšel dlouhou řadu na sebe navazujících příspěvků, v nichž tělocvikáři popisovali a zdůrazňovali své metodické přístupy a novinky ve výuce, se zcela neplánovaně do diskuze také přihlásil. A jeho vystoupení se ke značné nelibosti přítomných učitelů tělocviku neslo v duchu teze, že zajíc Co jsou to mykorhiz ní houby? Jak se stane z výtrusů podhoubí? Proč je dřevomorka domácí tak obávanou houbou? Žampion či hlívu ústřičnou najdeme téměř v každém supermarketu. Pár druhů hub zná každý, ale o houbách a jejich rozmanitosti víme většinou málo. Tato kniha s názornými texty, četnými fotografiemi a ilustracemi ukazuje, kolik toho lze o houbách říci. Autorkou publikace je Dr. Hejke Hermann, informacemi z českého prostředí ji doplnili Mgr. Tomáš Č. Kučera a Mgr. Luboš Zelený, pedagogové Západočeské univerzity v Plzni. Publikaci lze velmi dobře využít při hodinách přírodopisu. žádnou metodiku nepotřebuje, a jak rychle běhá! Profesor Hendrych ještě po mnoha letech vzpomínal, jak tehdy nenalezl odvahu Zátopkovi jmenovací dekret předat, a odvezl ho ve své aktovce zpět do Prahy. Zátopek se tak inspektorem pro tělesnou výchovu nestal a školský rezort zcela ztratil o jakékoliv pracovní zařazení Zátopka po olomouckém vystoupení zájem. František MORKES

10 10 Přírodovědná gramotnost Výzkum PISA probíhá ve tříletých cyklech. První sběr dat v roce 2000 se zaměřil na oblast čtenářské gramotnosti, v roce 2003 byla hlavní oblastí matematická gramotnost a v roce 2006 přírodovědná gramotnost. V tomto článku se budeme zabývat pojmem přírodovědná gramotnost v pojetí výzkumu PISA a pokusíme se ho podrobněji vysvětlit. Co je to přírodovědná gramotnost? V šetření PISA se vždy před samotným definováním pojmu přírodovědné, čtenářské či matematické gramotnosti vychází z úvahy, co by patnáctiletí žáci měli znát a být schopni aplikovat, aby byli připraveni pro život v moderní společnosti. Na základě tohoto předpokladu byla přírodovědná gramotnost definována jako znalost vědy a znalost o vědě. Znalostí vědy se rozumí schopnost disponovat vědomostmi napříč hlavními oblastmi fyziky, chemie, biologie, vědy o Zemi a vesmíru a vědeckých technologií. Znalosti o vědě v sobě zahrnují znalosti prostředků (tj. vědecké zkoumání a bádání) a znalosti cílů, což jsou především vědecká vysvětlení. Při formulování přírodovědné gramotnosti a při tvorbě testových úloh byl kladen velký důraz na aplikaci přírodovědných znalostí v kontextu běžných životních situací. Co by měl přírodovědně gramotný jedinec umět? Přírodovědně gramotný jedinec by měl mít především určité přírodovědné znalosti. Zároveň by však měl být schopen tyto znalosti použít k zodpovězení otázek, k osvojení si nových vědomostí a k vyvození a vysvětlení závěrů. K tomu, aby byl žák schopen tyto požadavky naplnit, potřebuje disponovat jak vědeckými znalostmi, tak znalostmi o vědě jako takové. Přírodovědně gramotný jedinec by se tedy měl vyznat v teorii dané vědy a také v jejích základních principech. Rovněž by měl být schopen získávat informace, vyhodnocovat je, použít je k formulaci stručných závěrů a následně je prezentovat. Aspekty přírodovědné gramotnosti Pro účely výzkumu byla definice charakterizována pomocí čtyř spolu souvisejících aspektů: FOTO: Alena TUČÍMOVÁ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Souvislosti, které jsou chápány ve smyslu zapojení vědy do rozličných životních situací. Volba metod řešení při zabývání se vědeckými problémy je často závislá na situaci, ve které se dané problémy odehrávají. Situace je vždy z běžného života žáka a nevztahuje se pouze ke škole. Jádrem těchto situací jsou spolu úzce související oblasti, jako například rodina a vrstevnické skupiny (osobní oblast), komunitní, respektive sousedská rovina (společenská oblast) a životní situace z hlediska globální úrovně. Kompetence, kterými se rozumí schopnost identifikovat vědecky orientované problémy a také schopnost popsat a vysvětlit nebo předem určit jev založený na vědeckých (přírodovědných) znalostech. Další součástí přírodovědných kompetencí je schopnost interpretovat závěry a použít vědecké důkazy k vytvoření a sdělení rozhodnutí a závěrů. Tyto kompetence se opírají jak o přírodovědné znalosti, tak o znalos- ti vědy. Znalosti jsou v přírodovědné gramotnosti chápány jako znalosti vědy a znalosti o vědě. Pro potřeby šetření byly znalosti vědy rozděleny do oblastí fyziky, chemie, bio lo gie, vědy o Zemi a vesmíru a znalosti technologií. Při tvorbě testových otázek se vycházelo z požadavku, aby byly tyto znalosti důležité pro situace z běžného života. Rovněž mají zahrnovat základní vědecká pojetí a mají odpovídat vývojovému stupni patnáctiletých žáků. Do znalostí o přírodních vědách bylo zařazeno vědecké zkoumání jakožto klíčový pro- ces vědy a vědecká vysvětlení, která jsou výsledkem vědeckého zkoumání. Postoje žáků byly zjišťovány v rámci testových otázek. Oblasti byly zaměřeny na zájem o vědu, podporu vědeckého zkoumání a odpovědnost za přírodní zdroje a životní prostředí. Pro lepší představu je v diagramu znázorněno uspořádání oblasti přírodovědné gramotnosti se vzájemnými vazbami. Přírodovědnou gramotností ve výzkumu PISA 2006 se tedy rozumí znalost vědy a znalost o vědě. Aspekty přírodovědné gramotnosti pak definici dále rozšiřují. Důraz je kladen na používání přírodovědných znalostí a dovedností v kontextu běžného života žáka. Přírodovědné kompetence pak představují schopnost identifikovat, popsat a vysvětlit daný jev. Postoje žáků navíc vyjadřují zájem a odpovědnost za životní prostředí. Lucie KELBLOVÁ

11 Reforma zdravotnictví versus čerpání zdravotní péče Reforma zdravotnictví a s ní nové poplatky, o kterých si myslíme, že nám jen tahají peníze z kapsy. Vždyť platíme ze zákona pravidelné pojistné na zdravotnictví, a očekáváme tedy, že péči máme předplacenou. Již se však příliš nezabýváme tím, zda si na běžnou zdravotní péči skutečně přispějeme. Každý z nás má možnost svou zdravotní pojišťovnu jednou ročně ze zákona požádat o výpis z osobního účtu, kde se dozvíme, kolik naše zdravotní péče či léčba stála. Pokud vezmeme pro příklad běžnou populaci, tedy například ženu kolem 40 let, která pobírá průměrný měsíční plat podle posledních statistik okolo Kč, chodí na pravidelné prohlídky, tzn. návštěva stomatologa, závodní lékař, praktický lékař, gynekolog, užívá antikoncepci, jedenkrát ročně ji postihne viróza, musí na rentgen, či ji postihla infekce močových cest, bolesti v kyčlích a dolní části páteře musí tedy navštívit ortopeda a neurologa. Tedy naprosto běžný život nevymykající se průměrné péči. Nehovoříme zde o operativních zákrocích či případné hospitalizaci. Kolik nás tedy taková běžná péče bude stát? Respektive kolik za nás zaplatí zdravotní pojišťovna? Praktický lékař 600 Kč Závodní lékař 160 Kč Stomatolog 1100 Kč Gynekolog 1500 Kč Urolog 250 Kč Ortoped 800 Kč Neurolog 500 Kč Rehabilitační lékař 350 Kč Rehabilitace 2300 Kč Rentgen 700 Kč Laboratoř, tedy krevní testy 1000 Kč Léky 2500 Kč Celkem bude tedy stát zdravotní péče této fiktivní 40leté ženy Kč. Pokud budeme tímto způsobem sledovat běžného 40letého muže, který chodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři, stomatologovi, absolvuje prohlídku u závodního lékaře, trpí hypertenzí (vysoký krevní tlak), a chodí tedy na kontroly na internu jedenkrát měsíčně a v rámci těchto kontrol absolvuje jednou ročně základní hematologické a biochemické vyšetření, vyšetření moče a EKG, začal hůře vidět, byly mu proto předepsány brýle, utrpěl banální úraz a musel být ošetřen ambulantně na chirurgii, bolí ho záda, jedenkrát měl chřipku s podezřením na zápal plic, a byl tedy nutný speciální rentgen. Opět téměř modelová si tua ce běžného muže. Kolik tedy stojí taková péče? 11 Praktický lékař 600 Kč Závodní lékař 160 Kč Internista 2700 Kč EKG 120 Kč Laboratoř 600 Kč (částka nižší než u ženy, chybí gynekologie) Chirurg 500 Kč Stomatolog 1100 Kč Oční lékař 250 Kč Brýle 1500 Kč Rehabilitační lékař 300 Kč, Rehabilitace 250 Kč Léky 2800 Kč Celkem tedy bude stát zdravotní péče běžného muže okolo Kč. Jistě lze namítnout, že při průměrném platu si bez problémů na takovou péči vyděláme. Neplatí to ovšem v případě, pokud nás potkají závažnější zdravotní problémy a je nutná hospitalizace s případnou operací či následnou lázeňskou péčí. Navíc v českém zdravotním systému existuje tzv. solidarita, tj. námi placené zdravotní pojištění není použito pouze na naši péči. Většina zdravotních pojišťoven má mezi svými klienty okolo 50 procent státem hrazených pojištěnců, kam spadají nejen nezaměstnaní, ale i ženy na mateřské či rodičovské dovolené, děti a důchodci. Tyto platby i po navýšení na 677 Kč měsíčně, jak sami vidíte, nedostačují na již popsanou péči. Solidarita je i pro nás důležitá, vždyť v životě někdy stačí jen okamžik a i my přestaneme patřit mezi populaci čerpající zdravotní péči jako běžná žena či běžný muž. Vybírané poplatky se stávají příjmem ordinací a zdravotnických zařízení a nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, které my všichni ze zákona platíme. Z tohoto pohledu si možná až nyní uvědomíme, že jejich výše není až tak šokující. Marta DUŠKOVÁ Zdroj: Analytik a revizní lékař pobočka ZP MV ČR Praha Balíček preventivních programů Jde jen o život... Nepodceňujte hrozbu rakoviny, kardiovaskulárních a dalších závažných onemocnění! Využijte příspěvek až Kč* z fondu prevence Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR na následující vyšetření: mamografické a sonografické (ženy od 40 do 45 let, 1 x za 2 roky) karcinomu tlustého střeva (od 40 do 50 let) karcinomu děložního čípku osteoporózy kardiovaskulárních chorob dalších onkologických, civilizačních a jiných závažných chorob nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Nabízíme Vám další balíčky Rozšířené zdravotní péče pro rok *V rámci balíčku si můžete zvolit libovolný počet položek, na které lze souhrnně čerpat příspěvek do výše Kč. O podmínkách čerpání příspěvků se předem informujte na našich pracovištích, prostřednictvím Centra služeb nebo na internetu. Centrum služeb: Infomail: Internet:

12 TÝDENÍK TÝDENÍK Číslo března 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Platy učitelů. v regionálním školství. Zdroj dat: Statistika MŠMT

Platy učitelů. v regionálním školství. Zdroj dat: Statistika MŠMT Platy učitelů v regionálním školství Zdroj dat: Statistika MŠMT 1 Základní údaje o počtu pracovníků v regionálním školství a jejich průměrných platech v roce 2015 V regionálním školství bylo zaměstnáno

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více