Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby"

Transkript

1 Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt Popis služby Dostupnost Způsob předání do služby Oběti U Soudu 345/1, Liberec Tel.: Oběti trestných činů, osoby ohrožené domácím m Oběti Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (II. patro, dv. č. 109) (v době konzultačních hodin) Oběti a svědci tel , , přijetí trestního oznámení Příjem oznámení, informace o právech oběti a, vykázání osoby informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení informace o právech oběti, poškozeného, o průběhu TŘ Oběti terénní, místo postkytnutí Klientovi jsou poskytnuty základní informace z nenávisti služby dle dohody s klientem, adresa nutné k prvotnímu zorientování v situaci. Informace poskytovány právníkem , Nepřetržitě Liberec: úterý hod. čtvrtek hod. (jen objednaní) Jablonec n. N.: úterý 8-10 hod. Mimo tyto hodiny na základě objednání. po - čt 8,00-16,30; také po a čt 17-19h V otevíracích hodinách bez objednání, mimo otevírací hodiny Služba zapsaná v registru poskytovatelů služeb obětem v pondělí od 17 do 19h bez ne objednání, mimo tuto dobu nutné objednání telefonicky nebo mailem Kontaktováním ze strany klienta, Služba za úhradu / Osobně, písemně, telefonicky ne Zákládní právní poradenství určené pro zorientování klienta v jeho situaci a informace o jeho právech a povinnostech v ruském trestním řízení. Prvotní kontakt a informace je možné získat telefonicky. anglickém ČT: (v českém (+420) PO: (v českém a ruském ÚT: (v českém a anglickém ČT: (v českém uhradit organizací Středa: (v českém, ruském a rumunském/moldavském Mimo provozní hodiny SOS a INFO linky je k dispozici záznamník - možnost zanechat vzkaz a my se Sociálně právní poradenství poskytované sociálním Oběti a svědci podpora při vyřizování bezodkladných záležitostí, asistence, doprovod (úřady, police, soud aj.), rozsah dle ind. potřeb klienta po - čt 8,00-16,30 objednání na tel , příp. i bez objednání dle situace

2 Sociálně právní poradenství poskytované sociálním Liberec 30, Tanvaldská 269 Poskytování soc.práv.poradenství v Tel.: , souvislosti s vykázáním NO nebo při tzv.nízkprahovém kontaktu Jilemnice, Metyšova 372 Česká Lípa, Konopeova 812 Frýdlant,Havlíčkovo nám.304 Liberec Po,Út,St Jilemnice každé Po v lichý Frýdlant každou St v lichý Pá Osobně nebo po tel. domluvě ne Bezplatná Tel.: , E- mail: (pro všechna pracoviště) Česká Lípa každý čtvrtek v sudý Sociálně právní poradenství poskytované sociálním Sociálně právní poradenství poskytované sociálním Centrum pro zdravotně Oběti Zahradní 415/10, Liberec postižené Libereckého kraje, o.p.s. Bc. Anna Kasincová Oběti terénní, místo postkytnutí z nenávisti služby dle dohody s klientem, adresa 00, , Je poskytováno poradenství dle zákona o Pondělí 8-12 hod., středa obětech, doplněné o odborné hod. sociální poradenství, psychosociální podporu Mimo otevírací hodiny na a následnou službu právníka. Pracovník základě může klienta doprovázet na jednání v rámci objednání.poradenství v Libereckého kraje. terénu na základě objednání. osobně, telefonicky či em ne Kontaktováním ze strany klienta, oběti a svědci informace o právech oběti, poškozeného, o po a čt 17-19h průběhu TŘ, oblast náhrady škody, peněžité pomoci atd. Liberec 30, Tanvaldská 269 Poskytnutí právní pomoci např.při podání: Tel.: , PO, rozvod, SJM, trestní oznámení atp. Oběti terénní, místo postkytnutí Poradenství má dlouhodobější charakter. z nenávisti služby dle dohody s klientem, adresa Právník prostuduje případné podklady a doporučí nejvhodnější strategii. Poskytuje 00, , poradenství při její realizaci Právník po prostudování případu klienta doporučí vhodný postup, pomáhá při sepisování dokumentů, doprovody, ruském zastupování anglickém ČT: (v českém Dle potřeby a po dohodě s právníkem v uvedené prac.dny v Liberci v pondělí od 17 do 19h bez objednání, čtvrtek pro objednané klienty Po telefonické domluvě ne Bezplatná Kontaktováním ze strany klienta, uhradit organizací

3 Zvolený či ustvený zmocněnec Žádost se podává prostřednictvím Polici ČR, státního zástupce v přípravném řízení nebo soudu v řízení před soudem. Nemajetné oběti : a) které jsou zvlášť zranitelnou obětí b) kterým byla způsobena těžká újma na zdraví úmyslným TČ c) které jsou pozůstalým po oběti, které byla TČ způsobena smrt Osoby mladší 18 let, nejde-li o TČ zanedbání povinné výživy Žádost se podává: V přípravném řízení: Policie ČR Okresní státní zastupitelství U Soudu 345/1, Liberec Tel.: V řízení před soudem: Okresní soud v Liberci U Soudu 540/3, Liberec Tel.: Bezplatné právní zastupování či zastupování za sníženou úplatu Dle domluvy Prostřednictvím PČR, státního zástupce či soudu nebo za sníženou úplatu Zvlášť zranitelné oběti trestných činů, které již jsou klienty BKB oběti z nenávisti terénní, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa , ruském anglickém ČT: (v českém nabízená ve výjimečných případech zvlášť zranitelným obětem TČ v sociálně a finančně složité situaci, potřeba schválení nabídky služby v konkrétním případě Centrálou BKB Klient je zmocněncem zastupován v průběhu celého řízení. Je doprovázen k jednotlivým úkonům orgánů činných v trestním řízení. Právní zastupování dle individuálního plánu na základě vyhodnocení případu po objednání pouze pro klienty BKB, po důkladném zvážení individuálního případu a vzhledem k aktuálním možnostem našich dobrovolníků Kontaktováním ze strany klienta,, možná finanční spoluúčast klienta Oběti Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (II. patro, dv. č. 109) (v době konzultačních hodin) Poskytování doprovodů k OČTR, orgánům veřejné správy apod. Na základě objednání Není potřeba doporučení jiné organizace , , Zvlášť zranitelné oběti Klíčový sociální pracovník nabízí doprovod k soudu, podání vysvětlení či výslechu na policii a doprovod na úřady. dle individuálního plánu pouze pro klienty BKB, možnáfinan ční spoluúčast klienta

4 Centrum pro zdravotně Oběti Zahradní 415/10, Liberec postižené Libereckého kraje, o.p.s. Bc. Anna Kasincová Poskytování doprovodů k OČTR, orgánům veřejné správy apod.v rámci Libereckého kraje. Oběti terénní, místo postkytnutí Klient je důvěrníkem doprovázen k úkonům z nenávisti služby dle dohody s klientem, adresa orgánů činných v trestním řízení , Na základě objednání. osobně, telefonicky či em ne Kontaktováním ze strany klienta, ruském anglickém ČT: (v českém Doprovázení Krizová intervence ambulatní Oběti a svědci první psychosociální péče, poskytnutí bezopečného prostoru k ventilaci emocí, stabilizaci aktuální situace, strukturace nejbližších dní Liberec 30, Tanvaldská 269 Poskytnutí krizové intervence po vykázání Tel.: , NO a v dalších případech z tzv.nízkoprahu po - čt 8,00-16,30; pa a čt 17-19h Liberec Po,Út,St v pondělí od 17 do 19h bez objednání, mimo tuto dobu nutné objednání telefonicky nebo e- mailem Pá Osobně nebo po tel. domluvě ne Krizová intervence ambulatní Jilemnice, Metyšova 372 Česká Lípa, Konopeova 812 Frýdlant,Havlíčkovo nám.304 Jilemnice každé Po v lichý Frýdlant každou St v lichý Tel.: , E- mail: (pro všechna pracoviště) Česká Lípa každý čtvrtek v sudý ruském anglickém ČT: (v českém uhradit organizací Krizová intervence ambulatní

5 Krizová intervence telefonická Krizové lůžko oběti a svědci U Trojice 2, Praha 5, nonstop pomoc obětem a linka pomoci ; DONA linka obětem domácího - obětem domácího Oběti Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (II. patro, dv. č. 109) (v době konzultačních hodin) informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, náhradě škody apod. nonstop ; DONA linka obětem domácího, hradí se běžný tarif operátora Dle dohody , , Zvlášť zranitelné tel. oběti nebo , Liberecký kraj Tel.: , Centrum pro zdravotně Oběti Zahradní 415/10, Liberec postižené Libereckého kraje, o.p.s. Bc. Anna Kasincová v individuálních případech možnost poskytnutí psychologického, právního i sociálního poradenství v terénu, je nutné posouzení konkrétní situace jednatelem a Centrálou BKB po - čt 8,00-16,30 Poskytnutí KI, soc.práv.poradenství, pomoc V odůvodněných případech při zpracování písemných podání (především dle dohody( po vykázání po vykázání NO) NO)OO na MD, imobilní, odlehlost bydl.,nepř.soc.situace atp) V pracovních dnech Poradesntví v terénu - dle zákona o obětech Poradenství v terénu na, odborné sociální poradenství, základě objednání. psychosociální podpora. Pracovník může klienta doprovázet na jednání v rámci Libereckého kraje. nutná předchozí telefonická domluva s klientem, individuální posouzení Po telefonické domluvě ne Bezplatná osobně, telefonicky či em ne oběti z nenávisti terénní, místo postkytnutí služby dle dohody s klientem, adresa , V případě potřeby je klientovi poskytnuta v jeho přirozeném prostředí - sociální poradenství a také poskytnutí právních informací právníkem. Kontaktováním ze strany klienta, Psychoterapie, psychologické poradenství oběti a svědci nabízíme klientům BKB v případě jejich výrazné traumatizace a viktimizace možnost až 10 setkání s terapeutem, určeno pro oběti, příp. svědky TČ, dále jedenkrát v roce pořádáme pro klienty BKB, kteří byli TČ hluboce psychicky, sociálně, nebo i fyzicky zasaženi - Víkendový psychorekondiční pobyt, který vedou terapeutky, je přítomen pro případ konzultace i právník dle individuálního plánu nabízíme jako nadstandardní službu klientům během konzultace po zvážení jejich individuální situace a míry traumatizace Psychoterapie, psychologické poradenství Oběti terénní, místo postkytnutí Klientovi je zprostředkována pomoc z nenávisti služby dle dohody s klientem, adresa psychologa či psychoterapeuta. Klient dochází na jednotlivé konzultace dle dohody , s terapeutem.

6 ruském anglickém ČT: (v českém uhradit organizací Psychoterapie, psychologické poradenství Restorativní programy Oběti a pachatelé Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (II. patro, dv. č. 114) tel , tel , , Mediace - mimosoudní zprostředkování Dle dohody řešení trestního konfliktu mezi obětí a obviněným za účasti třetí osoby - mediátora. Poskytuje oběma stranám možnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestnou činností. Umožňuje domluvit se na rychlém a přijatelném způsobu náhrady škody. Účast na mediaci je pro obě strany dobrovolná. ruském anglickém ČT: (v českém Azylové bydlení Na základě objednání uhradit organizací Ubytování

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 2 Centrum SOS Archa krizová pomoc Diakonie ČCE středisko v Plzni 5 Centrum SOS Archa aktivity primární prevence

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ Síť sociálních služeb poskytující služby těhotným ženám v obtížné životní situaci vznikla v rámci projektu Na začátku II. Projekt realizovala Amalthea ve spolupráci

Více

Služby pro rodiny s dětmi:

Služby pro rodiny s dětmi: ADRESÁŘ 1 Služby pro rodiny s dětmi: Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Českobratrské církve evangelické Prokopova 17, 301 00 Plzeň Email: nahradka.zapad@diakonie.cz Tel. 731 125 429 www.diakoniezapad.cz,

Více

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Výroční zpráva 2012 O INTERVENČNÍM CENTRU Poslání organizace Posláním

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních služeb. v Sušici a okolí

Katalog sociálních služeb. v Sušici a okolí Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí Obsah Úvodem Tísňové telefonní linky a telefonní linky pro obtížné životní situace 1. 1. Úřady, instituce str. 6 2.

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více