ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2012 Ročník XIII., číslo I ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Zpravodaj ROSA Ekonomická manipulace má oběti ohrožené chudobou a exekucemi Uvnitř tohoto vydání: Finanční problémy žen, obětí domácího násilí Besedy pro seniory v klubech a zařízeních sociálních služeb Minimalizace rizik obětí závažného domácího násilí Evropské zkušenosti s bojem proti násilí v Senátu SOS linka ROSA: čtrnáct let na krizové lince pro oběti násilí Krav Maga i ženy se dokáží velmi efektivně bránit Jak pomáhá ROSE a obětem veřejná sbírka? Studenti podceňují nebezpečí v reálných vztazích i na internetu Evropský Parlament podporuje minimální práva obětí trestných činů S ekonomickou kontrolou se potýká 65,5 % obětí domácího násilí. Žádné peníze na chod domácnost nedostává 25,6 procent obětí násilí. Cíleně málo peněz od partnera dostává 23,6 procenta týraných žen. Dalších 8,4 % žen musí o peníze prosit, jsou jim přidělovány po malých bankovkách a poté musí předložit vyúčtování. Zakázáno pracovat má 5,4 % obětí domácího násilí. Dalším problémem je zadlužování: muži donutili své ženy podepsat pod nátlakem směnku na několik milionů korun. Ekonomické násilí někdy může být z pohledu veřejnosti absurdní: žena má zakázáno chodit pracovat, nesmí mít účet, musí vyúčtovávat každou korunu, ale přitom partner jí nedává peníze nebo ji nutí se zadlužit. Mezi ženami, které vyhledaly pomoc v azylovém zařízení pro oběti domácího násilí ROSA, celá polovina měla partnerem zakázáno chodit do zaměstnání. Polovina jich musela předkládat účtenky ze všech obchodů, kde nakupovala. Třetinu těchto žen partner donutil vzít si půjčku, aniž by sama mohla použít korunu pro sebe. Přitom dvě třetiny těchto žen neví, jaké prostředky má partner k dispozici, kde má konto. Většina jich sice mohla mít vlastní účet, ale většina z nich mohla hospodařit jen s penězi na jídlo, či ze svého účtu splácet partnerovy dluhy a půjčky. Celá třetina žen se potýkala s masivní závislostí na partnerovi: partner platil sám (hotovostí či kartou) a manželce nedával do ruky žádnou hotovost. Polovina těchto žen si dokonce musela prosit o nákup hygienických potřeb pro sebe. Polovina žen musela říci partnerovi PIN ke své kartě, ale tři čtvrtiny neznali údaje ke kartě manžela a neměly žádný přístup k jeho penězům. Třetina žen pod nátlakem partnera platí jeho dluhy Proti čtvrtině z nich je vedeno exekuční řízení. Řada žen, obětí ekonomické manipulace a násilí, nemá základní finanční návyky, čtvrtina nikdy neměl účet a díky tvrdé psychické manipulaci a nízké finanční gramotnosti dané vynucenou závislostí na partnerovi, jsou snadným terčem splátkových firem a exekutorů. Oběti se musí často zadlužovat na nátlak partnera. Tyto ženy jsou navíc ve většině případů závislé na dávkách státu dávkách rodičovské a další státní podpoře.násilí souvisí s mocí, již má jeden partner nad druhým a již si chce i udržet díky systému kontroly, kterým vyvolává strach, ovládá chování druhého partnera. Řada žen má obavy partnera opustit, i když se dopouští násilí. Chtějí zachovat dětem rodinu, bojí se, kde budou bydlet, jak se uživí, co tomu řekne okolí Pro okolí je někdy nepochopitelné, proč oběť zůstává s někým či se vrací k někomu, kdo ji týrá. Žena, která je zcela závislá na trýzniteli, je jím ale záměrně izolována od rodiny a přátel. Násilnický partner má kontrolu nad jejím tělem, prožitky, zájmy. Oběť slyší opakovaně,

2 S t ránka 2 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I jak je neschopná, hloupá, je odkázána zcela na péči trýznitele, zažívá nadřazenost od partnera bez něj by se neuživila, nesehnala práci atd. Partner kontroluje výdaje ženy, přiděluje finance, neustále ji shazuje. Násilnický partner se uchyluje k ironii, posměškům k intelektu, postavě ženy, až zcela naruší její sebevědomí a ona se stane paradoxně zcela závislá na svém trýzniteli. Oběťmi manipulací, kontroly a násilí ve vztahu jsou ženy všech věkových i socioekonomických skupin. Aktivně hledat pomoc v případech domácího násilí nejčastěji přicházejí ženy ve věkové skupině let, konkrétně ve věkových skupinách let (34,5 % žen), dále pak let (18,2 % žen), následují kategorie let (16,3 % žen). Tedy ženy mladšího středního a středního věku, které jsou na mateřské dovolené nebo mají děti školního věku. Násilnický partner se uchyluje k ironii, posměškům k intelektu, postavě ženy, až zcela naruší její sebevědomí Dvě ženy týdně jsou v Anglii a Walesu zabity násilným partnerem nebo ex-partnerem. Jeden incident domácího násilí je hlášen na policii každou minutu. V Anglii jr domácí násilí hlášeno každou minutu. Finanční problémy obětí domácího násilí ROSA díky podpoře ČSOB uskutečnila v Praze seminář pro pomáhající profese z celé ČR s tématy: specifika práce s oběťmi násilí, ekonomické násilí, hospodaření, dluhy, exekuce, základní právní otázky, drobné investice. Do azylových domů v celé zemi přicházejí často ženy, které jsou oběťmi domácího násilí. Stále častěji se potýkají se zásadními finančními problémy. Některé ženy přicházejí do azylového domu s velkými dluhy, do kterých je dostal násilný partner. Některé Násilí na ženách v číslech Domácí násilí je vážný problém na celém světě. Zatímco absolutní čísla se stát od státu mírně liší, všeobecně jsou ženy oběťmi násilí v 95% případů domácího násilí. Celkem 10 až 69% žen uvedlo, že bylo fyzicky napadeno intimním partnerem v určitém okamžiku svého života. WHO rovněž uvádí, že 40-70% žen obětí vražd, bylo zabito intimním partnerem. Podíl žen, které kdy utrpěly fyzické násilí ze strany partnera se pohybuje v rozmezí od 13% v Japon- sku až na 61% v Peru. Nejméně jeden ze tří žen na světě byla napadena, bita, nucena k sexu nebo jinak zneužita intimním partnerem v průběhu svého života. Ženy ve věku 15 až 44 let jsou podle údajů Světové banky více ohroženy znásilněním a domácím násilím, než rakovinou, dopravními nehodami, válkami a malárii. Několik globálních průzkumů říká, že polovina všech žen, které jsou zabity, jsou zabity svými současnými nebo bývalými partnery. neumějí s penězi hospodařit. Když nějaké dostanou, neudrží je. Nikdy totiž o penězích samy nesměly rozhodovat. Nahrazují si roky absence finanční svobody. Zadlužují se, i když nemohou počítat se stabilními příjmy. Nevytvářejí si rezervy na budoucí samostatný život. Pro pracovníky pomáhajících profesí, které s těmito ženami pracují, kromě semináře vydala ROSA Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen, obětí domácího násilí. JÁ UŽ TO VÍM - Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen - obětí domácího násilí se věnuje tématům: specifika práce s oběťmi násilí, vlivu násilí na finanční gramotnost, ekonomického násilí, cestě obětí k samostatnosti včetně ekonomické, rozpočtu, návratu na pracovní trh, postupu práce sociální pracovnice, dluhům a oddlužení. O Manuál si můžete napsat na -os.cz a zašleme Vám jej po uvedení kontatních informací na vás (jméno, organizace, účel) do vašeho e- mailu v eletronické podobě ve formátu pdf. Ve Velké Británii 45% žen zažilo nějakou formu domácího násilí, sexuálního napadení a stalkingu. Okolo 21% dívek pocítí nějakou formu sexuálního zneužívání dětí. V průměru, jsou dvě ženy týdně v Anglii a Walesu zabity násilným partnerem nebo expartnerem. To představuje téměř 40 % všech ženských obětí vražd.celkem 70% případů domácího násilí má za následek poranění. Jeden incident domácího násilí je zde hlášen na policii každou minutu.

3 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 3 Besedy pro seniory v klubech a zařízeních sociálních služeb Senioři, kteří jsou ohroženi násilím ať již partnerským (protože násilí se týká všech skupin) mezigeneračním, ze strany svých nejbližších, i ze strany cizích osob, které zneužívají jejich bezbrannosti, neinformovanosti a důvěry. Násilí na seniorech začíná ztrátou respektu, pokračuje nevědomým zanedbáváním, kořistěním a ekonomickým zneužíváním až k otevřenému psychickému a fyzickému násilí. Jde o případy, kdy se agresor snaží ovládnout oběť a často jedná z pozice moci. Pachatelem může být kdokoli: partner, syn, dcera, vnuci. Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní. Výraznou roli zde hraje stud, kdy se senior obává oznámit týrání ze strany svých příbuzných či lidí ze svého okolí. Každoročně se obrací na o.s. ROSA z celkového počtu 320 klientek 5 % seniorek, které zažívají násilí od partnera, dětí, vnuků. ROSA poskytuje v Informačním a poradenském centru odborné sociální poradenství bez omezení věku, a tedy i skupině senioři. Nejstarší seniorce, která vyhledala naši pomoc z důvodu násilí ze strany příbuzných, bylo 89 let. Vzhledem k tomu, že se na nás o pomoc v oblasti týrání seniorů obrací i stále více pomáhajících profesí, rozhodli jsme se věnovat i této nejzranitelnější skupině seniorek. Minimalizace rizik obětí závažného domácího násilí Partnerské a domácí násilí na ženách a dívkách může mít velmi závažné formy a důsledky: od stresu a drobných z ranění až po těžké ublížení na zdraví, pokus o vraždu či vraždu. Tyto trestné činy jsou projevem potřeby udržovat si kontrolu nad ženami a dívkami s cílem řídit a ovládat jejich životy. Jakýkoli pokus narušit tento koncept moci a kontroly může znamenat ohrožení života, zdraví a svobody žen, obětí domácího násilí. V rámci účinné pomoci obětem je proto nutné vypracovat vždy individuální bezpečnostní rizika a vyhodnotit veškerá rizika, které oběti hrozí. RO- SA se podílela ve dnech 3. a 4. září 2012 na organizaci školící akce v rámci projektu PRO- TECT II Zlepšování strategií posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrože- ROSA nabízí domovům pro seniory, klubům seniorů realizaci bezplatné besedy týkající se násilí na seniorech s možností poradenství pro seniory. Besedy s podtitulem Umění říci ne (informování o nebezpečí násilí, nácvik prevence pro seniory, přímý kontakt a poradenství pro seniory) vždy pro maximálně osob, můžeme realizovat díky podných zvláště závažným domácím násilím v Evropském domě v Praze. Na semináři za WAVE vystoupily profesorka Marianne Hester z University of Bristol, docentka Sarah Hilder z University De Montfort, PhDr. Branislava Marvánová-Vargová. Za ČR bylo proškoleno 25 odborníků a odbornic. Cílem projektu Protect II. je přispět k prevenci vražd žen, závažných forem násilí a opakovaného násilí na všech ženách a k ochraně zvláště ohrožených obětí domácího násilí prostřednictvím mapování způsobů, kterými mohou účastníci napříč Evropou efektivněji posuzovat riziko dalšího násilí a zlepšovat strategie managementu bezpečnosti obětí. Organizace WAVE, která projekt koordinuje, se v průběhu posledních 17 let neustále podílí na rozvoji standardů služeb pro ženy, oběti domácího násilí, vytváří školící materiály a pořádá školící akce. Manuál Vytváření kapacity při posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrožených zvláště závažným domácím násilím v českém jazyce si můžete stáhnout na poře Magistrátu hl.m. Prahy bezplatně v zařízení pro seniory do konce listopadu Nabízíme vám besedy ve vašem zařízení v těchto termínech: čtvrtek (termín již obsazen), středa , čtvrtek , pondělí , úterý termín již obsazen), středa 7.11., čtvrtek , v rozsahu cca 2 hodiny v době mezi 9:00 až 16:00 hodin. Pokud Titulek popisující máte zájem obrázek nebo besedu grafiku pro seniory ve o bezplatnou vašem zařízení a některý z termínů vám vyhovuje, pište na mail: Cílem projektu Protect II. je přispět k prevenci vražd žen, závažných forem násilí a opakovaného násilí na všech ženách a k ochraně zvláště ohrožených obětí domácího násilí

4 S t ránka 4 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I Evropské zkušenosti s bojem proti násilí v Senátu Konference Empowering Women across Europe in Times of Crisis v Senátu jsme se zúčastnily v květnu. Vystoupily zde právničky z EU. V Evropské unii se hovoří o násilí na ženách a strategii boje proti násilí na ženách. Diskuse v ČR byla obtížná. Všimla jsem si zde neshody v používání termínu domácí násilí, či násilí na ženách, uvedla Rosa Logar, ředitelka Intervenčního centra Vídeň. Mluvímeli o domácím násilí není jasné o čem mluvíme. Je to vágní. Násilí proti dětem, dospělým, seniorům. Jsem ráda za jasnou genderovou dimenzi. Rakousko má správně nastaveny zákony, ale ty se musí vymáhat. Vykázat násilného muže jen nestačí. Stále dochází k vraždám žen. Dodala, že v Rakousku je 8,4 milionů obyvatel a Policie vykazuje ročně 6 7 tisíc násilných osob (ve větším rozsahu muže). Rakouský zákon chrání i děti. Navíc každá oběť násilí má právo na psychologickou a právní pomoc v trestním řízení, kterou hradí ministerstvo spravedlnosti. Zaujalo nás sdělení, že nejlepší legislativu v oblasti násilí na ženách mají ve Švédsku, Španělsku, Francii a Litvě. Například Dánsko vynakládá na domácí násilí 70 milionů Euro za rok (na 5,5 milionů obyvatel). Je těžké stanovit veškeré náklady dopadů domácího násilí, ale patří sem přímé náklady na lékařské ošetření, azylové ubytování, právní pomoc, ale i nepřímé jako je ztráta výdělku, času. Ve Švýcarsku je domácí násilí součástí života každé ženy. Ve Švýcarsku nemají stejný zákon jako v Rakousku, ale mají zákon o podpoře oběti trestné činnosti, soudce může rozhodnout o ochraně ženy i dětí až 2 roky. Vykázání zde má různou délku v jednotlivých kantonech: v Bernu je to 14 dní. Na konferenci v Senátu zaznělo, že v mnoha zemích chybí statistiky domácího násilí, násilí na ženách. Přijetí zákonů a norem v ČR zname- nalo průlom v chápání domácího násilí, přesto potrvá ještě řadu let, než se správné chápání domácího násilí projeví v každodenním životě společnosti, jako dobrovolně přijímaná norma. Dokladem jsou i rozporuplné rozsudky v případech jasného domácího násilí. Někdy jsou i překvapivé postupy sociálních referátů, kdy nutí děti svědky domácího násilí ke styku s násilným otcem. Zapomíná se pak na bezpečí obětí a jejich dětí. Přestože Policie vykazuje více násilných osob než před přijetím nové legislativy, podíváme-li se na čísla vykázaných násilných osob v Rakousku, je co zlepšovat. M.V.,Z.P. SOS linka ROSA: čtrnáct let na krizové lince pro oběti násilí Rozhovor s vedoucí sociální služby Krizová telefonní pomoc, Zdenou Prokopovou: Paní Prokopová, vím, že vedete krizovou linku SOS Rosa několik let, komu je tato linka přesně určena? Krizovou telefonní linku ROSA vedu od konce roku 1998 a do současné doby jsem sama hovořila s lidmi, které se na SOS linku obrátili. Linka je určena ženám, které jsou ohroženy některou z forem domácího násilí (psychickým násilím, ponižováním, shazováním, vyhrožováním, zastrašováním, fyzickýmnásilím strkáním, fackováním, bitím, ekonomickým i sexuálním násilím. Jak se po tolika letech ubráníte pocitu vyhoření? Je vůbec možné v rychlosti na lince pomoci oběti, která je zastrašená? Je zapotřebí mít dobré rodinné zázemí, které mám a koníčky. U mě to je zahrada, dvě kočičky a pejsek. Víte důležité je hned odsoudit jakékoliv násilí i v zárodku. Oběť (je jedno zda je to žena, či muž- v malé míře zavolají i muži) musí cítit rozhodnost, bezpečí, klidný hlas, který kotví a nabízí řešení. Prioritou, aby se zamezilo případnému zranění, vraždě, je umět rychle vyhodnotit situaci - já osobně se ptám na historii násilí, konkrétní situaci, profil muže - jedná se o jednorázový atak nebo jde o dlouhodobé násilí a oběť je velmi zastrašená. Probírám všechny eventuality: je-li žena zraněna, kde je, zda může sama dojít k lékaři, kdo jí může pomoci, umět zavolat Policii, nasměrovat na dočasný odchod máme utajený azylový dům i byty- řešení se vždy najde- někde u přátel, i v jiném městě- podle situace. Pokud vyhodnotíme, že odchod musí být naplánován, zveme klientku do centra Rosa k bezplatné konzultaci. Pokud je žena z odlehlého kraje, doporučíme ji na Intervenční centrum pro oběti domácího násilí v daném kraji. Vzpomínám si na telefonát cizinky, která žila s velmi agresivním druhem, který začal napadat i malou nevlastní dcerku - okamžitě jsme jí dali termín ke konzultaci. Holčičce bylo asi 5 let. Vzhledem k závažnosti situace, přicházela v úvahu změna města. Velmi nás potěšilo, když se žena ozvala po půl roce, že žije v klidu. Obvykle se totiž další osudy žen nedozvíme, pokud k nám žena opakovaně nedochází na poradenství, či není v našem azylovém domě. Paní Prokopová je obdivuhodné, že tolik let dokáže vnímat bolest obětí a umíte rychle reagovat, poradit, nasměrovat ke změně. Je něco co by vaší organizaci pomohlo? Děkuji za ocenění, ale mám docela dobrý pocit, když nejprve na druhé straně slyším pláč, roztřesený hlas a pak přeci jen cítím zklidnění a vím, že jsem někomu pomohla. I když jen přes telefon. Jinak by nám pomohlo pro práci na lince i poradně získat větší bezbariérové a bezpečné prostory, abychom mohli rozšířit počet pracovnic. Se Zdenou Prokopovou se můžete setkat na poradně v sekci Ona na M.M.

5 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 5 Krav Maga i ženy se dokáží velmi efektivně bránit Krav Maga znamená boj zblízka. Není to útočný sport, ale promyšlený systém obrany a odražení útoku. Tedy techniky, vhodné pro odražení útoku při napadení, ale i prevenci napadení. Pracovnice o.s. ROSA mohly díky podpoře Jakuba Otipky, prezidenta české sekce Krav Maga Global, absolvovat jejich trénink zdarma a vrátily se nadšené a s chutí do dalšího výcviku určeného speciálně pro ženy. Krav Maga a techniky pro ženy jsou charakteristické pro svou účinnost i z pozice fyzického znevýhodnění a poskytují potřebnou obranu proti násilným sexuálním a kriminálním útokům. Tréninkové metody Krav Maga Global jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a reálných životních situacích, ve kterých ženám systém poskytuje nejefektivnější ochranu. Více informací o technikách Krav Maga a kurzech Krav Maga Global najdete na Pracovnice o.s. ROSA díky podpoře Jakuba Otipky mohly absolvovat navíc v létě i třídenní soustředění speciálně určené pro ženy. A na konci tréninku je čekal skutečně boj o přežití. Účastnice kurzů Krav Maga by totiž měly být schopny veškeré naučené dovednosti využít v reálných situacích, resp. v každodenním životě a to zejména v situacích jako je sexuální obtěžování, pokus o znásilnění, domá- cí násilí a další závažné hrozby. Některé z nás nadchlo, že tu dělají i speciální kurzy pro děti. Jak pomáhá ROSE a obětem veřejná sbírka? Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby našly sílu řešit násilí v partnerském vztahu. Cílem veřejné sbírky o.s. ROSA je podpora sociálních služeb poskytovaných občanským sdružením ROSA: Azylového ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informačního a poradenského centra pro oběti domácího násilí a Telefonické krizové pomoci poskytova- né všem obětem násilí občanským sdružením ROSA. Podpořena byla služba Azylové ubytování. Byly nakoupeny například koberce, dále pak vybavení pro azylový dům : povlečení, závěsy, potřeby pro vaření pro 10 kuchyní naběračky, mísy, hrnce, pánve, mixery ruční i tyčové, lednice, barva na malování, sušáky na prádlo, čistící prostředky a na Vánoce vánoční dárky pro klientky a jejich děti. Díky podpoře mohl být zcela vybaven další byt, který slouží ženám obětem domácího násilí, o který se nám vloni podařilo naše služby rozšířit na celkem 35 lůžek. Do azylového domu jsme pořídili i nové postele, matrace, police, komody, nábytek do herny, která dostala i nové barvy a doplňky, hračky. Děti s maminkami mohly jít díky vám na Dětský den zdarma do zoo a do kina, ženy dostaly potravinové a kosmetické balíčky. Díky podpoře mohl být zcela vybaven další byt, který slouží ženám obětem domácího násilí, o který se nám vloni podařilo naše služby rozšířit na celkem 35 lůžek.

6 S t ránka 6 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I Studenti podceňují nebezpečí v reálných vztazích i na internetu Téměř 6 procent dívek a více než 11 procent chlapců mají zkušenost, že jejich spolužáci dali na web, facebook informace, fotky, video, které je zesměšňovalo, ponižovalo. Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí. Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou ale mnohem více zranitelnější. Přitom podle zahraničních statistik má každá třetí studentka střední školy zkušenost s nějakou formou násilí ve vztahu a 40 % dívek ve věku 14 až 17 let říká, že zná někoho ve svém věku, kdo byl udeřen nebo bit přítelem. Průzkum mezi studenty uvádí, že znásilnění na schůzce představuje 67 % všech sexuálních útoků, 38 % znásilněných žen na schůzce byly mladé ženy ve věku let. Více než polovina mladých žen (68 %) znala toho, kdo ji znásilnil byl to její přítel, kamarád, známý. S násilím ve vztazích má podle statistické sondy o.s. ROSA přitom zkušenost více než každá desátá studentka (opakované studie ROSA, 2006, 2010, 2011). Varující je, že studenti projevy násilí nevnímají jako násilí. Každá desátá studentka byla uhozena, téměř každá desátá byla ponižována, více než každá desátá zažila sexuální nátlak. Rozpoznat násilí, stanovit si vlastní hranice toho, co jsme ochotní tolerovat, je přitom zásadní. Bohužel násilí se přenáší mezi generacemi a u dětí, které zažívaly násilí doma mezi rodiči, je velmi pravděpodobné, že tyto vzory chování budou používat ve svých vztazích. V roce 2011 ví o násilí ve svém okolí téměř každý druhý student. Pro bezpečnost v komunikaci a vztazích je varující například, že na profilu ve facebooku nebo podobných stránkách má o sobě dost pravdivých informací s datem narození, kdy kam chodí, fotky z domova apod., nebo třeba fotky, které by neměl nikdo cizí vidět, celá pětina chlapců a třetina dívek. Skoro každá desátá dívka a komunikuje otevřeně s lidmi, u nichž nezná jejich identitu. Více než 38 procent dívek má zkušenost, dostávala provokativní, urážející SMS a nevyžádané maily, u chlapců je to 5,7 % Téměř 6 procent dívek a více než 11 procent chlapců mají zkušenost, že jejich spolužáci dali na web, facebook informace, fotky, video, které je zesměšňovalo, ponižovalo. Studenti se svěřili i se sledováním 2,2 % dívek sledovalo kamaráda, spolužáka, kluka, 5,1 % jich dokonce posílalo provokativní a urážející SMS a maily. Jednou z cest, jak zabránit transgeneračnímu přenosu násilí a ukázat hranice, za které bychom neměli dovolit někomu jít a ubližovat nám, je prevence. ROSA již šestým rokem realizuje projekt prevence kriminality na školách díky podpoře Magistrátu hl.m.prahy. Jeho součástí je letos vydávání publikace pro děti na prvním stupni ZŠ Už umím říci NE o stanovování hranic a bezpečí. Prevenci jsou věnována stránky Evropský Parlament podporuje minimální práva obětí trestných činů v celé EU Všechny oběti trestných činů budou mít stejná základní práva v celé Evropské unii. Brusel, 12. září Všechny oběti trestných činů budou mít stejná základní práva v celé EU, včetně posouzení jejich specifických potřeb, a to na základě směrnice schválené Evropským parlamentem 12. září. Obětem by tak měly být zdarma poskytnuty podpůrné služby, jako například psychologická pomoc, budou mít právo být vyslechnuty policií a být slyšeny u soudu v jazyce, kterému rozumí. Oběťmi trestných činů se v EU každý rok stává 75 milionů lidí. Oběti trestných činů spáchaných v zahraničí mohou čelit vážným problémům v důsledku rozdílů mezi kulturami, jazyky a zákony. Dohodnuté znění, které bylo přijato 611 hlasy, má zajistit, aby bez ohledu na trestný čin - přepadení, loupež, přepadení, znásilnění, obtěžování, nenávistí motivovaných trestných činů, teroristický útoků nebo obchodování s lidmi, měly všechny oběti stejná základní práva v trestním řízení, bylo s nimi zacházeno s respektem a důstojností, a měly přístup k podpůrným službám, právu a odškodnění. Směrnice také ukládá členským státům povinnost zajistit, aby oběti a jejich rodinní příslušníci měli přístup k bezplatným službám pro oběti (např. psychologická podpora) od okamžiku, kdy oběť ohlásí zločin, bez ohledu na to, kde k trestnému činu došlo.

7 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 7 JAK NÁM MŮŽETE POMOCI: PROSTORY ROSA hledá velmi naléhavě nové prostory za nízké nájemné pro poskytování služeb obětem násilí v Praze (současné nejsou bezbariérové a nestačí nárůstu počtu obětí, které potřebují naši pomoc). MATERIÁLNÍ POMOC Věcný dar nám můžete podle aktuálních potřeb darovat po předběžné telefonické nebo písemné domluvě. (Kontakt: Zdena Prokopová, vedoucí azylového ubytování, tel ) Aktuálně potřebujeme: - kancelářské papíry - čistící, dezinfekční, hygienické a prací prostředky - do herny pro děti stavebnice typu lego, nové molitanové stavebnice a sedáky, autíčka (větší, plastová, odolná), míčky, panenky, dřevěné kostky, terče na suché zipy, - dárky (balíčky) pro děti a ženy k Vánocům SLUŽBY ZDARMA (nebo za velmi nízkou cenu) - správa počítačové sítě - tisk propagačních materiálů včetně grafické úpravy FINAČNĚ Sbírkový účet o.s. ROSA Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy zahájilo veřejnou sbírku. Účelem sbírky je pomoc obětem domácího násilí formou podpory sociálních služeb Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí a Telefonická krizová pomoc poskytované občanským sdružením ROSA. Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby našly sílu řešit násilí v partnerském vztahu. Sbírka se koná do Číslo sbírkového účtu ROSA : /0800. Podpořit nás můžete i zasláním DMS ve tvaru DMS ROSA na telefonní číslo Považujete-li na naši činnost za prospěšnou a máte-li zájem podpořit centrum či utajené azylové bydlení, které ROSA provozuje, můžete nám zaslat sponzorský dar a po předchozí domluvě vám poskytneme rovněž písemné potvrzení. Děkujeme za vaši podporu. ROSA děkuje za podporu OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROSA V ROCE 2012 POD- POŘILI: Dotací: MPSV Granty: Magistrát hl.m. Prahy (sociální služby, prevence kriminality), MČ Praha 4, ČSOB - Nadační program vzdělávání, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Finančními dary v rámci Corporate social responsibility: EGAP, LCG-360 ⁰ Consulting, Klášter kapucínů Praha-Hradčany, Fincentrum, V-Day Prague - Gail Whitmore, Petr Škrla Materiálními dary: Podpora služeb: MČ Praha 2, MČ Praha 4 Děkujeme i všem drobným pravidelným i nepravidelným dárcům, jejich pomoci si velmi vážíme.

8 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/ Praha 4 Tel./fax.: SOS tel.: (Po-Pá: 9-18 hod.) - hlavní o.s. ROSA - internetové poradenství - vedoucí azylového domu ROSA IČO Bank.spojení: /0800 Sbírkový účet: /0800 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, poskytuje ženám obětem domácího násilí a jejich dětem tři akreditované sociální služby: Informační a poradenské centrum ROSA pro ženy - oběti domácího násilí: Posláním služby odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti domácího násilí (tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopit cyklus násilí a posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině. Ke konzultacím v centru je vždy nutné se předem objednat na telefonu Azylový dům ROSA s utajenou adresou: Na činnost Informačního a poradenského centra ROSA navazuje azylový dům a byty s utajenou adresou. Zde se ženám dostane nejen bezpečí a ubytování, ale ženy zde mají zajištěnou i specializovanou komplexní psychosociální pomoc, dětem se věnují psycholožka a herní terapeutka, sociální pracovnice. Telefonická krizová pomoc: SOS linka: , pevná linka , internetová poradna: Smyslem linky je zajištění okamžité pomoci obětem domácího násilí formou krizové intervence, specializované konzultace, sestavení bezpečnostního plánu, informace, kam se může oběť domácího násilí ve svém regionu obrátit o pomoc. Zpravodaj občanského sdružení ROSA 1/2012 vydává: ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, září Redakční rada: Mgr. Martina Hronová, Marie Vavroňová, Zdena Prokopová.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva ROSA za rok 2014 Vážení přátelé, dovolte mi, poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům ROSY, našim partnerským organizacím, spolupracujícím institucím a všem sponzorům

Více

zpravodaj Mladí lidé a domácí násilí Ročník XII, 01/2011 občanského sdružení ROSA

zpravodaj Mladí lidé a domácí násilí Ročník XII, 01/2011 občanského sdružení ROSA Ročník XII, 01/2011 zpravodaj občanského sdružení ROSA Mladí lidé a domácí násilí Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí. Na rozdíl od nich jsou ale

Více

zpravodaj občanského sdružení Rosa

zpravodaj občanského sdružení Rosa ROSA Podpořte pomoc obětem násilí Přijďte včas! V ČR je ročně zavražděno několik desítek žen rukou partnera Domácí násilí samo od sebe neskončí. Partner, který týrá, své chování nezmění. Chvíli je milý,

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 1 Vážení přátelé, ROSA má za sebou již čtrnáct let svého působení v oblasti pomoci ženám - obětem domácího násilí a devět

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Koordinace projektu: WAVE Co-ordination Office / Austrian Women s Shelter Network, Bacherplatz 10/4, A-1050 Vídeň, Rakousko

Koordinace projektu: WAVE Co-ordination Office / Austrian Women s Shelter Network, Bacherplatz 10/4, A-1050 Vídeň, Rakousko OBSAH PŘEDMLUVA...3 SLOVNÍK...4 1. ÚVOD...5 2. TEORETICKÉ POZADÍ...8 3. CÍLE A PRINCIPY...18 4. ZAKLÁDÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SPECIALIZOVANÝCH AZYLOVÝCH DOMŮ PRO ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ...24 5. SLUŽBY PRO

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Domaci_nasili12-3-print.indd 1 3/13/2010 6:08:30 PM Domaci_nasili12-3-print.indd 2 3/13/2010 6:08:30 PM Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Příspěvky zazněly na setkáních interdisciplinárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha,

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006

Téma: Domácí násilí SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 2/2006 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí ROSA CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí Statistická data z údajů klientek za rok 2013 Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová 14.4.2014 Ženy, které přicházejí řešit

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více