ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2012 Ročník XIII., číslo I ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Zpravodaj ROSA Ekonomická manipulace má oběti ohrožené chudobou a exekucemi Uvnitř tohoto vydání: Finanční problémy žen, obětí domácího násilí Besedy pro seniory v klubech a zařízeních sociálních služeb Minimalizace rizik obětí závažného domácího násilí Evropské zkušenosti s bojem proti násilí v Senátu SOS linka ROSA: čtrnáct let na krizové lince pro oběti násilí Krav Maga i ženy se dokáží velmi efektivně bránit Jak pomáhá ROSE a obětem veřejná sbírka? Studenti podceňují nebezpečí v reálných vztazích i na internetu Evropský Parlament podporuje minimální práva obětí trestných činů S ekonomickou kontrolou se potýká 65,5 % obětí domácího násilí. Žádné peníze na chod domácnost nedostává 25,6 procent obětí násilí. Cíleně málo peněz od partnera dostává 23,6 procenta týraných žen. Dalších 8,4 % žen musí o peníze prosit, jsou jim přidělovány po malých bankovkách a poté musí předložit vyúčtování. Zakázáno pracovat má 5,4 % obětí domácího násilí. Dalším problémem je zadlužování: muži donutili své ženy podepsat pod nátlakem směnku na několik milionů korun. Ekonomické násilí někdy může být z pohledu veřejnosti absurdní: žena má zakázáno chodit pracovat, nesmí mít účet, musí vyúčtovávat každou korunu, ale přitom partner jí nedává peníze nebo ji nutí se zadlužit. Mezi ženami, které vyhledaly pomoc v azylovém zařízení pro oběti domácího násilí ROSA, celá polovina měla partnerem zakázáno chodit do zaměstnání. Polovina jich musela předkládat účtenky ze všech obchodů, kde nakupovala. Třetinu těchto žen partner donutil vzít si půjčku, aniž by sama mohla použít korunu pro sebe. Přitom dvě třetiny těchto žen neví, jaké prostředky má partner k dispozici, kde má konto. Většina jich sice mohla mít vlastní účet, ale většina z nich mohla hospodařit jen s penězi na jídlo, či ze svého účtu splácet partnerovy dluhy a půjčky. Celá třetina žen se potýkala s masivní závislostí na partnerovi: partner platil sám (hotovostí či kartou) a manželce nedával do ruky žádnou hotovost. Polovina těchto žen si dokonce musela prosit o nákup hygienických potřeb pro sebe. Polovina žen musela říci partnerovi PIN ke své kartě, ale tři čtvrtiny neznali údaje ke kartě manžela a neměly žádný přístup k jeho penězům. Třetina žen pod nátlakem partnera platí jeho dluhy Proti čtvrtině z nich je vedeno exekuční řízení. Řada žen, obětí ekonomické manipulace a násilí, nemá základní finanční návyky, čtvrtina nikdy neměl účet a díky tvrdé psychické manipulaci a nízké finanční gramotnosti dané vynucenou závislostí na partnerovi, jsou snadným terčem splátkových firem a exekutorů. Oběti se musí často zadlužovat na nátlak partnera. Tyto ženy jsou navíc ve většině případů závislé na dávkách státu dávkách rodičovské a další státní podpoře.násilí souvisí s mocí, již má jeden partner nad druhým a již si chce i udržet díky systému kontroly, kterým vyvolává strach, ovládá chování druhého partnera. Řada žen má obavy partnera opustit, i když se dopouští násilí. Chtějí zachovat dětem rodinu, bojí se, kde budou bydlet, jak se uživí, co tomu řekne okolí Pro okolí je někdy nepochopitelné, proč oběť zůstává s někým či se vrací k někomu, kdo ji týrá. Žena, která je zcela závislá na trýzniteli, je jím ale záměrně izolována od rodiny a přátel. Násilnický partner má kontrolu nad jejím tělem, prožitky, zájmy. Oběť slyší opakovaně,

2 S t ránka 2 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I jak je neschopná, hloupá, je odkázána zcela na péči trýznitele, zažívá nadřazenost od partnera bez něj by se neuživila, nesehnala práci atd. Partner kontroluje výdaje ženy, přiděluje finance, neustále ji shazuje. Násilnický partner se uchyluje k ironii, posměškům k intelektu, postavě ženy, až zcela naruší její sebevědomí a ona se stane paradoxně zcela závislá na svém trýzniteli. Oběťmi manipulací, kontroly a násilí ve vztahu jsou ženy všech věkových i socioekonomických skupin. Aktivně hledat pomoc v případech domácího násilí nejčastěji přicházejí ženy ve věkové skupině let, konkrétně ve věkových skupinách let (34,5 % žen), dále pak let (18,2 % žen), následují kategorie let (16,3 % žen). Tedy ženy mladšího středního a středního věku, které jsou na mateřské dovolené nebo mají děti školního věku. Násilnický partner se uchyluje k ironii, posměškům k intelektu, postavě ženy, až zcela naruší její sebevědomí Dvě ženy týdně jsou v Anglii a Walesu zabity násilným partnerem nebo ex-partnerem. Jeden incident domácího násilí je hlášen na policii každou minutu. V Anglii jr domácí násilí hlášeno každou minutu. Finanční problémy obětí domácího násilí ROSA díky podpoře ČSOB uskutečnila v Praze seminář pro pomáhající profese z celé ČR s tématy: specifika práce s oběťmi násilí, ekonomické násilí, hospodaření, dluhy, exekuce, základní právní otázky, drobné investice. Do azylových domů v celé zemi přicházejí často ženy, které jsou oběťmi domácího násilí. Stále častěji se potýkají se zásadními finančními problémy. Některé ženy přicházejí do azylového domu s velkými dluhy, do kterých je dostal násilný partner. Některé Násilí na ženách v číslech Domácí násilí je vážný problém na celém světě. Zatímco absolutní čísla se stát od státu mírně liší, všeobecně jsou ženy oběťmi násilí v 95% případů domácího násilí. Celkem 10 až 69% žen uvedlo, že bylo fyzicky napadeno intimním partnerem v určitém okamžiku svého života. WHO rovněž uvádí, že 40-70% žen obětí vražd, bylo zabito intimním partnerem. Podíl žen, které kdy utrpěly fyzické násilí ze strany partnera se pohybuje v rozmezí od 13% v Japon- sku až na 61% v Peru. Nejméně jeden ze tří žen na světě byla napadena, bita, nucena k sexu nebo jinak zneužita intimním partnerem v průběhu svého života. Ženy ve věku 15 až 44 let jsou podle údajů Světové banky více ohroženy znásilněním a domácím násilím, než rakovinou, dopravními nehodami, válkami a malárii. Několik globálních průzkumů říká, že polovina všech žen, které jsou zabity, jsou zabity svými současnými nebo bývalými partnery. neumějí s penězi hospodařit. Když nějaké dostanou, neudrží je. Nikdy totiž o penězích samy nesměly rozhodovat. Nahrazují si roky absence finanční svobody. Zadlužují se, i když nemohou počítat se stabilními příjmy. Nevytvářejí si rezervy na budoucí samostatný život. Pro pracovníky pomáhajících profesí, které s těmito ženami pracují, kromě semináře vydala ROSA Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen, obětí domácího násilí. JÁ UŽ TO VÍM - Manuál pro zvýšení finanční gramotnosti žen - obětí domácího násilí se věnuje tématům: specifika práce s oběťmi násilí, vlivu násilí na finanční gramotnost, ekonomického násilí, cestě obětí k samostatnosti včetně ekonomické, rozpočtu, návratu na pracovní trh, postupu práce sociální pracovnice, dluhům a oddlužení. O Manuál si můžete napsat na -os.cz a zašleme Vám jej po uvedení kontatních informací na vás (jméno, organizace, účel) do vašeho e- mailu v eletronické podobě ve formátu pdf. Ve Velké Británii 45% žen zažilo nějakou formu domácího násilí, sexuálního napadení a stalkingu. Okolo 21% dívek pocítí nějakou formu sexuálního zneužívání dětí. V průměru, jsou dvě ženy týdně v Anglii a Walesu zabity násilným partnerem nebo expartnerem. To představuje téměř 40 % všech ženských obětí vražd.celkem 70% případů domácího násilí má za následek poranění. Jeden incident domácího násilí je zde hlášen na policii každou minutu.

3 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 3 Besedy pro seniory v klubech a zařízeních sociálních služeb Senioři, kteří jsou ohroženi násilím ať již partnerským (protože násilí se týká všech skupin) mezigeneračním, ze strany svých nejbližších, i ze strany cizích osob, které zneužívají jejich bezbrannosti, neinformovanosti a důvěry. Násilí na seniorech začíná ztrátou respektu, pokračuje nevědomým zanedbáváním, kořistěním a ekonomickým zneužíváním až k otevřenému psychickému a fyzickému násilí. Jde o případy, kdy se agresor snaží ovládnout oběť a často jedná z pozice moci. Pachatelem může být kdokoli: partner, syn, dcera, vnuci. Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní. Výraznou roli zde hraje stud, kdy se senior obává oznámit týrání ze strany svých příbuzných či lidí ze svého okolí. Každoročně se obrací na o.s. ROSA z celkového počtu 320 klientek 5 % seniorek, které zažívají násilí od partnera, dětí, vnuků. ROSA poskytuje v Informačním a poradenském centru odborné sociální poradenství bez omezení věku, a tedy i skupině senioři. Nejstarší seniorce, která vyhledala naši pomoc z důvodu násilí ze strany příbuzných, bylo 89 let. Vzhledem k tomu, že se na nás o pomoc v oblasti týrání seniorů obrací i stále více pomáhajících profesí, rozhodli jsme se věnovat i této nejzranitelnější skupině seniorek. Minimalizace rizik obětí závažného domácího násilí Partnerské a domácí násilí na ženách a dívkách může mít velmi závažné formy a důsledky: od stresu a drobných z ranění až po těžké ublížení na zdraví, pokus o vraždu či vraždu. Tyto trestné činy jsou projevem potřeby udržovat si kontrolu nad ženami a dívkami s cílem řídit a ovládat jejich životy. Jakýkoli pokus narušit tento koncept moci a kontroly může znamenat ohrožení života, zdraví a svobody žen, obětí domácího násilí. V rámci účinné pomoci obětem je proto nutné vypracovat vždy individuální bezpečnostní rizika a vyhodnotit veškerá rizika, které oběti hrozí. RO- SA se podílela ve dnech 3. a 4. září 2012 na organizaci školící akce v rámci projektu PRO- TECT II Zlepšování strategií posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrože- ROSA nabízí domovům pro seniory, klubům seniorů realizaci bezplatné besedy týkající se násilí na seniorech s možností poradenství pro seniory. Besedy s podtitulem Umění říci ne (informování o nebezpečí násilí, nácvik prevence pro seniory, přímý kontakt a poradenství pro seniory) vždy pro maximálně osob, můžeme realizovat díky podných zvláště závažným domácím násilím v Evropském domě v Praze. Na semináři za WAVE vystoupily profesorka Marianne Hester z University of Bristol, docentka Sarah Hilder z University De Montfort, PhDr. Branislava Marvánová-Vargová. Za ČR bylo proškoleno 25 odborníků a odbornic. Cílem projektu Protect II. je přispět k prevenci vražd žen, závažných forem násilí a opakovaného násilí na všech ženách a k ochraně zvláště ohrožených obětí domácího násilí prostřednictvím mapování způsobů, kterými mohou účastníci napříč Evropou efektivněji posuzovat riziko dalšího násilí a zlepšovat strategie managementu bezpečnosti obětí. Organizace WAVE, která projekt koordinuje, se v průběhu posledních 17 let neustále podílí na rozvoji standardů služeb pro ženy, oběti domácího násilí, vytváří školící materiály a pořádá školící akce. Manuál Vytváření kapacity při posuzování rizika a managementu bezpečnosti při ochraně žen a dětí ohrožených zvláště závažným domácím násilím v českém jazyce si můžete stáhnout na poře Magistrátu hl.m. Prahy bezplatně v zařízení pro seniory do konce listopadu Nabízíme vám besedy ve vašem zařízení v těchto termínech: čtvrtek (termín již obsazen), středa , čtvrtek , pondělí , úterý termín již obsazen), středa 7.11., čtvrtek , v rozsahu cca 2 hodiny v době mezi 9:00 až 16:00 hodin. Pokud Titulek popisující máte zájem obrázek nebo besedu grafiku pro seniory ve o bezplatnou vašem zařízení a některý z termínů vám vyhovuje, pište na mail: Cílem projektu Protect II. je přispět k prevenci vražd žen, závažných forem násilí a opakovaného násilí na všech ženách a k ochraně zvláště ohrožených obětí domácího násilí

4 S t ránka 4 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I Evropské zkušenosti s bojem proti násilí v Senátu Konference Empowering Women across Europe in Times of Crisis v Senátu jsme se zúčastnily v květnu. Vystoupily zde právničky z EU. V Evropské unii se hovoří o násilí na ženách a strategii boje proti násilí na ženách. Diskuse v ČR byla obtížná. Všimla jsem si zde neshody v používání termínu domácí násilí, či násilí na ženách, uvedla Rosa Logar, ředitelka Intervenčního centra Vídeň. Mluvímeli o domácím násilí není jasné o čem mluvíme. Je to vágní. Násilí proti dětem, dospělým, seniorům. Jsem ráda za jasnou genderovou dimenzi. Rakousko má správně nastaveny zákony, ale ty se musí vymáhat. Vykázat násilného muže jen nestačí. Stále dochází k vraždám žen. Dodala, že v Rakousku je 8,4 milionů obyvatel a Policie vykazuje ročně 6 7 tisíc násilných osob (ve větším rozsahu muže). Rakouský zákon chrání i děti. Navíc každá oběť násilí má právo na psychologickou a právní pomoc v trestním řízení, kterou hradí ministerstvo spravedlnosti. Zaujalo nás sdělení, že nejlepší legislativu v oblasti násilí na ženách mají ve Švédsku, Španělsku, Francii a Litvě. Například Dánsko vynakládá na domácí násilí 70 milionů Euro za rok (na 5,5 milionů obyvatel). Je těžké stanovit veškeré náklady dopadů domácího násilí, ale patří sem přímé náklady na lékařské ošetření, azylové ubytování, právní pomoc, ale i nepřímé jako je ztráta výdělku, času. Ve Švýcarsku je domácí násilí součástí života každé ženy. Ve Švýcarsku nemají stejný zákon jako v Rakousku, ale mají zákon o podpoře oběti trestné činnosti, soudce může rozhodnout o ochraně ženy i dětí až 2 roky. Vykázání zde má různou délku v jednotlivých kantonech: v Bernu je to 14 dní. Na konferenci v Senátu zaznělo, že v mnoha zemích chybí statistiky domácího násilí, násilí na ženách. Přijetí zákonů a norem v ČR zname- nalo průlom v chápání domácího násilí, přesto potrvá ještě řadu let, než se správné chápání domácího násilí projeví v každodenním životě společnosti, jako dobrovolně přijímaná norma. Dokladem jsou i rozporuplné rozsudky v případech jasného domácího násilí. Někdy jsou i překvapivé postupy sociálních referátů, kdy nutí děti svědky domácího násilí ke styku s násilným otcem. Zapomíná se pak na bezpečí obětí a jejich dětí. Přestože Policie vykazuje více násilných osob než před přijetím nové legislativy, podíváme-li se na čísla vykázaných násilných osob v Rakousku, je co zlepšovat. M.V.,Z.P. SOS linka ROSA: čtrnáct let na krizové lince pro oběti násilí Rozhovor s vedoucí sociální služby Krizová telefonní pomoc, Zdenou Prokopovou: Paní Prokopová, vím, že vedete krizovou linku SOS Rosa několik let, komu je tato linka přesně určena? Krizovou telefonní linku ROSA vedu od konce roku 1998 a do současné doby jsem sama hovořila s lidmi, které se na SOS linku obrátili. Linka je určena ženám, které jsou ohroženy některou z forem domácího násilí (psychickým násilím, ponižováním, shazováním, vyhrožováním, zastrašováním, fyzickýmnásilím strkáním, fackováním, bitím, ekonomickým i sexuálním násilím. Jak se po tolika letech ubráníte pocitu vyhoření? Je vůbec možné v rychlosti na lince pomoci oběti, která je zastrašená? Je zapotřebí mít dobré rodinné zázemí, které mám a koníčky. U mě to je zahrada, dvě kočičky a pejsek. Víte důležité je hned odsoudit jakékoliv násilí i v zárodku. Oběť (je jedno zda je to žena, či muž- v malé míře zavolají i muži) musí cítit rozhodnost, bezpečí, klidný hlas, který kotví a nabízí řešení. Prioritou, aby se zamezilo případnému zranění, vraždě, je umět rychle vyhodnotit situaci - já osobně se ptám na historii násilí, konkrétní situaci, profil muže - jedná se o jednorázový atak nebo jde o dlouhodobé násilí a oběť je velmi zastrašená. Probírám všechny eventuality: je-li žena zraněna, kde je, zda může sama dojít k lékaři, kdo jí může pomoci, umět zavolat Policii, nasměrovat na dočasný odchod máme utajený azylový dům i byty- řešení se vždy najde- někde u přátel, i v jiném městě- podle situace. Pokud vyhodnotíme, že odchod musí být naplánován, zveme klientku do centra Rosa k bezplatné konzultaci. Pokud je žena z odlehlého kraje, doporučíme ji na Intervenční centrum pro oběti domácího násilí v daném kraji. Vzpomínám si na telefonát cizinky, která žila s velmi agresivním druhem, který začal napadat i malou nevlastní dcerku - okamžitě jsme jí dali termín ke konzultaci. Holčičce bylo asi 5 let. Vzhledem k závažnosti situace, přicházela v úvahu změna města. Velmi nás potěšilo, když se žena ozvala po půl roce, že žije v klidu. Obvykle se totiž další osudy žen nedozvíme, pokud k nám žena opakovaně nedochází na poradenství, či není v našem azylovém domě. Paní Prokopová je obdivuhodné, že tolik let dokáže vnímat bolest obětí a umíte rychle reagovat, poradit, nasměrovat ke změně. Je něco co by vaší organizaci pomohlo? Děkuji za ocenění, ale mám docela dobrý pocit, když nejprve na druhé straně slyším pláč, roztřesený hlas a pak přeci jen cítím zklidnění a vím, že jsem někomu pomohla. I když jen přes telefon. Jinak by nám pomohlo pro práci na lince i poradně získat větší bezbariérové a bezpečné prostory, abychom mohli rozšířit počet pracovnic. Se Zdenou Prokopovou se můžete setkat na poradně v sekci Ona na M.M.

5 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 5 Krav Maga i ženy se dokáží velmi efektivně bránit Krav Maga znamená boj zblízka. Není to útočný sport, ale promyšlený systém obrany a odražení útoku. Tedy techniky, vhodné pro odražení útoku při napadení, ale i prevenci napadení. Pracovnice o.s. ROSA mohly díky podpoře Jakuba Otipky, prezidenta české sekce Krav Maga Global, absolvovat jejich trénink zdarma a vrátily se nadšené a s chutí do dalšího výcviku určeného speciálně pro ženy. Krav Maga a techniky pro ženy jsou charakteristické pro svou účinnost i z pozice fyzického znevýhodnění a poskytují potřebnou obranu proti násilným sexuálním a kriminálním útokům. Tréninkové metody Krav Maga Global jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a reálných životních situacích, ve kterých ženám systém poskytuje nejefektivnější ochranu. Více informací o technikách Krav Maga a kurzech Krav Maga Global najdete na Pracovnice o.s. ROSA díky podpoře Jakuba Otipky mohly absolvovat navíc v létě i třídenní soustředění speciálně určené pro ženy. A na konci tréninku je čekal skutečně boj o přežití. Účastnice kurzů Krav Maga by totiž měly být schopny veškeré naučené dovednosti využít v reálných situacích, resp. v každodenním životě a to zejména v situacích jako je sexuální obtěžování, pokus o znásilnění, domá- cí násilí a další závažné hrozby. Některé z nás nadchlo, že tu dělají i speciální kurzy pro děti. Jak pomáhá ROSE a obětem veřejná sbírka? Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby našly sílu řešit násilí v partnerském vztahu. Cílem veřejné sbírky o.s. ROSA je podpora sociálních služeb poskytovaných občanským sdružením ROSA: Azylového ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informačního a poradenského centra pro oběti domácího násilí a Telefonické krizové pomoci poskytova- né všem obětem násilí občanským sdružením ROSA. Podpořena byla služba Azylové ubytování. Byly nakoupeny například koberce, dále pak vybavení pro azylový dům : povlečení, závěsy, potřeby pro vaření pro 10 kuchyní naběračky, mísy, hrnce, pánve, mixery ruční i tyčové, lednice, barva na malování, sušáky na prádlo, čistící prostředky a na Vánoce vánoční dárky pro klientky a jejich děti. Díky podpoře mohl být zcela vybaven další byt, který slouží ženám obětem domácího násilí, o který se nám vloni podařilo naše služby rozšířit na celkem 35 lůžek. Do azylového domu jsme pořídili i nové postele, matrace, police, komody, nábytek do herny, která dostala i nové barvy a doplňky, hračky. Děti s maminkami mohly jít díky vám na Dětský den zdarma do zoo a do kina, ženy dostaly potravinové a kosmetické balíčky. Díky podpoře mohl být zcela vybaven další byt, který slouží ženám obětem domácího násilí, o který se nám vloni podařilo naše služby rozšířit na celkem 35 lůžek.

6 S t ránka 6 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I Studenti podceňují nebezpečí v reálných vztazích i na internetu Téměř 6 procent dívek a více než 11 procent chlapců mají zkušenost, že jejich spolužáci dali na web, facebook informace, fotky, video, které je zesměšňovalo, ponižovalo. Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí. Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou ale mnohem více zranitelnější. Přitom podle zahraničních statistik má každá třetí studentka střední školy zkušenost s nějakou formou násilí ve vztahu a 40 % dívek ve věku 14 až 17 let říká, že zná někoho ve svém věku, kdo byl udeřen nebo bit přítelem. Průzkum mezi studenty uvádí, že znásilnění na schůzce představuje 67 % všech sexuálních útoků, 38 % znásilněných žen na schůzce byly mladé ženy ve věku let. Více než polovina mladých žen (68 %) znala toho, kdo ji znásilnil byl to její přítel, kamarád, známý. S násilím ve vztazích má podle statistické sondy o.s. ROSA přitom zkušenost více než každá desátá studentka (opakované studie ROSA, 2006, 2010, 2011). Varující je, že studenti projevy násilí nevnímají jako násilí. Každá desátá studentka byla uhozena, téměř každá desátá byla ponižována, více než každá desátá zažila sexuální nátlak. Rozpoznat násilí, stanovit si vlastní hranice toho, co jsme ochotní tolerovat, je přitom zásadní. Bohužel násilí se přenáší mezi generacemi a u dětí, které zažívaly násilí doma mezi rodiči, je velmi pravděpodobné, že tyto vzory chování budou používat ve svých vztazích. V roce 2011 ví o násilí ve svém okolí téměř každý druhý student. Pro bezpečnost v komunikaci a vztazích je varující například, že na profilu ve facebooku nebo podobných stránkách má o sobě dost pravdivých informací s datem narození, kdy kam chodí, fotky z domova apod., nebo třeba fotky, které by neměl nikdo cizí vidět, celá pětina chlapců a třetina dívek. Skoro každá desátá dívka a komunikuje otevřeně s lidmi, u nichž nezná jejich identitu. Více než 38 procent dívek má zkušenost, dostávala provokativní, urážející SMS a nevyžádané maily, u chlapců je to 5,7 % Téměř 6 procent dívek a více než 11 procent chlapců mají zkušenost, že jejich spolužáci dali na web, facebook informace, fotky, video, které je zesměšňovalo, ponižovalo. Studenti se svěřili i se sledováním 2,2 % dívek sledovalo kamaráda, spolužáka, kluka, 5,1 % jich dokonce posílalo provokativní a urážející SMS a maily. Jednou z cest, jak zabránit transgeneračnímu přenosu násilí a ukázat hranice, za které bychom neměli dovolit někomu jít a ubližovat nám, je prevence. ROSA již šestým rokem realizuje projekt prevence kriminality na školách díky podpoře Magistrátu hl.m.prahy. Jeho součástí je letos vydávání publikace pro děti na prvním stupni ZŠ Už umím říci NE o stanovování hranic a bezpečí. Prevenci jsou věnována stránky Evropský Parlament podporuje minimální práva obětí trestných činů v celé EU Všechny oběti trestných činů budou mít stejná základní práva v celé Evropské unii. Brusel, 12. září Všechny oběti trestných činů budou mít stejná základní práva v celé EU, včetně posouzení jejich specifických potřeb, a to na základě směrnice schválené Evropským parlamentem 12. září. Obětem by tak měly být zdarma poskytnuty podpůrné služby, jako například psychologická pomoc, budou mít právo být vyslechnuty policií a být slyšeny u soudu v jazyce, kterému rozumí. Oběťmi trestných činů se v EU každý rok stává 75 milionů lidí. Oběti trestných činů spáchaných v zahraničí mohou čelit vážným problémům v důsledku rozdílů mezi kulturami, jazyky a zákony. Dohodnuté znění, které bylo přijato 611 hlasy, má zajistit, aby bez ohledu na trestný čin - přepadení, loupež, přepadení, znásilnění, obtěžování, nenávistí motivovaných trestných činů, teroristický útoků nebo obchodování s lidmi, měly všechny oběti stejná základní práva v trestním řízení, bylo s nimi zacházeno s respektem a důstojností, a měly přístup k podpůrným službám, právu a odškodnění. Směrnice také ukládá členským státům povinnost zajistit, aby oběti a jejich rodinní příslušníci měli přístup k bezplatným službám pro oběti (např. psychologická podpora) od okamžiku, kdy oběť ohlásí zločin, bez ohledu na to, kde k trestnému činu došlo.

7 Z pravoajrosa Ročník XIII., číslo I S t ránka 7 JAK NÁM MŮŽETE POMOCI: PROSTORY ROSA hledá velmi naléhavě nové prostory za nízké nájemné pro poskytování služeb obětem násilí v Praze (současné nejsou bezbariérové a nestačí nárůstu počtu obětí, které potřebují naši pomoc). MATERIÁLNÍ POMOC Věcný dar nám můžete podle aktuálních potřeb darovat po předběžné telefonické nebo písemné domluvě. (Kontakt: Zdena Prokopová, vedoucí azylového ubytování, tel ) Aktuálně potřebujeme: - kancelářské papíry - čistící, dezinfekční, hygienické a prací prostředky - do herny pro děti stavebnice typu lego, nové molitanové stavebnice a sedáky, autíčka (větší, plastová, odolná), míčky, panenky, dřevěné kostky, terče na suché zipy, - dárky (balíčky) pro děti a ženy k Vánocům SLUŽBY ZDARMA (nebo za velmi nízkou cenu) - správa počítačové sítě - tisk propagačních materiálů včetně grafické úpravy FINAČNĚ Sbírkový účet o.s. ROSA Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy zahájilo veřejnou sbírku. Účelem sbírky je pomoc obětem domácího násilí formou podpory sociálních služeb Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí a Telefonická krizová pomoc poskytované občanským sdružením ROSA. Domácí násilí a násilí ve vztahu může ohrozit kohokoliv z nás. Oběti potřebují nejen odvahu, ale i pomoc, aby našly sílu řešit násilí v partnerském vztahu. Sbírka se koná do Číslo sbírkového účtu ROSA : /0800. Podpořit nás můžete i zasláním DMS ve tvaru DMS ROSA na telefonní číslo Považujete-li na naši činnost za prospěšnou a máte-li zájem podpořit centrum či utajené azylové bydlení, které ROSA provozuje, můžete nám zaslat sponzorský dar a po předchozí domluvě vám poskytneme rovněž písemné potvrzení. Děkujeme za vaši podporu. ROSA děkuje za podporu OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROSA V ROCE 2012 POD- POŘILI: Dotací: MPSV Granty: Magistrát hl.m. Prahy (sociální služby, prevence kriminality), MČ Praha 4, ČSOB - Nadační program vzdělávání, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Finančními dary v rámci Corporate social responsibility: EGAP, LCG-360 ⁰ Consulting, Klášter kapucínů Praha-Hradčany, Fincentrum, V-Day Prague - Gail Whitmore, Petr Škrla Materiálními dary: Podpora služeb: MČ Praha 2, MČ Praha 4 Děkujeme i všem drobným pravidelným i nepravidelným dárcům, jejich pomoci si velmi vážíme.

8 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/ Praha 4 Tel./fax.: SOS tel.: (Po-Pá: 9-18 hod.) - hlavní o.s. ROSA - internetové poradenství - vedoucí azylového domu ROSA IČO Bank.spojení: /0800 Sbírkový účet: /0800 ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, poskytuje ženám obětem domácího násilí a jejich dětem tři akreditované sociální služby: Informační a poradenské centrum ROSA pro ženy - oběti domácího násilí: Posláním služby odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti domácího násilí (tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci, pochopit cyklus násilí a posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině. Ke konzultacím v centru je vždy nutné se předem objednat na telefonu Azylový dům ROSA s utajenou adresou: Na činnost Informačního a poradenského centra ROSA navazuje azylový dům a byty s utajenou adresou. Zde se ženám dostane nejen bezpečí a ubytování, ale ženy zde mají zajištěnou i specializovanou komplexní psychosociální pomoc, dětem se věnují psycholožka a herní terapeutka, sociální pracovnice. Telefonická krizová pomoc: SOS linka: , pevná linka , internetová poradna: Smyslem linky je zajištění okamžité pomoci obětem domácího násilí formou krizové intervence, specializované konzultace, sestavení bezpečnostního plánu, informace, kam se může oběť domácího násilí ve svém regionu obrátit o pomoc. Zpravodaj občanského sdružení ROSA 1/2012 vydává: ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, září Redakční rada: Mgr. Martina Hronová, Marie Vavroňová, Zdena Prokopová.

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková 2.10. 2012 Krizové centrum Schlupfhuus Instituce s vlastní budovou v městě Zurich Schlupfhuus ~ ulita ~ domeček Prohlídka budovy: Suterén: výtvarné

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě. Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě Aktivity Nadace Naše dítě Nadace Naše dítě pomáhá dětem již 18 let Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena dne 1. října 1993, je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným,

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Historie: ROSU v roce 1993 založily dvě sociální pracovnice rodinné poradny, které prošly komunitním výcvikem trenérek z Nizozemí. Mezi hlavní aktivity patřil i svépomocný klub

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007)

Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Statistické údaje o volání na DONA linku Hodnocené období: I. pololetí 2008 (srovnání: 1. Q 2008, 1. pol. 2007) Volání na linku Volání z linky ven Četnost a charakter volání I. pololetí 2008 1. čtvrtletí

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru OPENING projekt, závěrečná konference ve Vídni 17.12.2004. Podle informací spolku N.A.N.E. : Každá 5. žena je pravidelně týrána svým partnerem.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy.

10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. 10. rok zákona: Nehledat DN tam, kde není, nepřehlédnout DN tam, kde je, nepodcenit těžké případy, nepřecenit lehké případy. Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ústavněprávní výbor 06. 06. 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky.

Jsme součástí komunitního plánu města Mělník; Chod centra zajišťuje tým členů sdružení spolu s dobrovolnými pomocníky. Jsme občanské sdružení, nezisková organizace; Fungujeme již 12 let; Cílem našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s.

Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s. Role sociální práce při ochraně důstojnosti obchodovaných osob Petra Kutálková La Strada Česká republika, o.p.s. Lichtenštejnský palác, 17.3. 2015 Struktura příspěvku Obchodování s lidmi a vliv politik

Více

Výroční zpráva o. s. ROSA za rok 2011

Výroční zpráva o. s. ROSA za rok 2011 Výroční zpráva o. s. ROSA za rok 2011 Vážení přátelé, donátoři, dárci, představitelé organizací, společností, spolupracovnice, dovolte mi ohlédnout se za rokem 2011 a poděkovat Vám za spolupráci apomoc.

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum:

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: Uživatel má možnost trávit volný čas jako prevenci vzniku sociálně patologických jevů Uživatel má možnost nevstupovat do sociální

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více