Jak pomáhá Telefonická krizová Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90"

Transkript

1 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

2 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci (TKP) linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu seniorů a osob pečujících o seniory. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v České republice s NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM. Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé České republiky. Zřizovatelem je občanské sdružení Život90, jehož cílem je celistvé řešení lidských problémů člověka ve stáří.

3 S JAKOU PROBLEMATIKOU SE UŽIVATELÉ OBRACEJÍ NA SENIOR TELEFON Jedná se o široké spektrum sociálních problémů, které mohou nastat během stáří člověka od nejvážnějších až po běžné lidské problémy. Je to zejména: 1. Samota 2. Mezigenerační vztahy 3. Obavy, smutek 4. Zdravotní stav 5. Ztráta blízké osoby 6. Rady a informace v sociální a právní problematice 7. Týrání, zneužívání 8. Domácí násilí 9. Suicidální tendence atd. 10. Finance 11. Dluhy

4 Nejvíce zastoupená problematika OSAMĚLOST STÁŘÍ JE ŽIVOTNÍM OBDOBÍM, KTERÉ ROZHODNĚ NENÍ UŠETŘENO KRIZOVÝCH SITUACÍ A UDÁLOSTÍ. PŘIROZENÉ ZDROJE PODPORY A POMOCI SE VYTRÁCEJÍ. DOCHÁZÍ KE ZTRÁTĚ PŘÁTEL, VRSTENÍKŮ, SOUROZENCŮ, ŽIVOTNÍHO PARTNERA. V TÉTO SITUACI MŮŽE BÝT VELKOU PODPOROU OBRÁTIT SE NA TELEFONICKOU KRIZOVOU POMOC.

5 Jakou pomoc Senior telefon Především Telefonickou krizovou pomoc. Doprovázení seniorů v dlouhodobé krizové situaci. Podporu osob pečujících o seniory. Sociální poradenství. Poradenství v oblasti domácího násilí. Podpůrnou péči klientům s psychiatrickými symptomy. nabízí?

6 Počet volajících v roce Počet volajících na Senior telefon v letech (celkem volajících ) ŽIVOT 90, Senior telefon

7 Počet volajících v roce Počet volajících na Senior telefon 2012 celkem Počátek komunikace boje proti násilí a týrání na seniorech k Mezinárodní den proti násilí na seniorech Počátek kampaně boje proti násilí a týrání na seniorech k leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

8 Jakým uživatelům poskytuje sociální službu TKP Senior telefon? Seniorům v krizové životní situaci. Seniorům ohroženým zdravotními, sociálními a kriminálními riziky. Rodinám seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci. Osobám pečujícím o seniory. Široké veřejnosti, která se náhodně stane účastníkem pomoci seniorovi. Dalším subjektům poskytujícím služby seniorům.

9 Principy práce s klienty Sociální pracovníci Senior telefonu nabízí formy pomoci od telefonické krizové pomoci, doprovázení až po sociální poradenství. Pomoc v krizi spočívá především v poskytnutí podpory uživatelům a jejich ZPLNOMOCNĚNÍ k vlastnímu řešení jejich problému. Sociální služba telefonické krizové pomoci je anonymní. Sociální pracovníci Senior telefonu jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

10 Poskytování telefonické krizové pomoci První fáze vždy obsahuje navázání kontaktu s uživatelem. Je třeba vytvořit důvěrné, bezpečné zázemí, Druhou fází je ošetření emocí. Během popisu krizové situace může dojít k ventilaci emocí, které uživatel v krizové situaci prožívá. Třetí fáze obsahuje práci se zakázkou. Čtvrtou fází je fáze řešení problému. Pracovník vede rozhovor, kde hledá s uživatelem možné způsoby řešení krizové situace, posiluje jeho představy v případě, že je vnímá jako pozitivní možnost řešení krizové situace, případně nabízí jiné možnosti řešení krizové situace. V této fázi posiluje síly uživatele, tak aby byl schopen krizovou situaci řešit vlastními silami. Důležitým aspektem této fáze je posilování uživatele k vlastnímu řešení krizové situace. Pátá a poslední fáze je ukončení hovoru. Nejprve dochází k rekapitulaci hovoru pracovníkem, případně také ke zpětné vazbě uživatele, který může vyslovit, jak se během hovoru cítil nebo co je pro uživatele inspirující v řešení jeho situace. Zpětnou vazbu může poskytnout i pracovník. V případě, že se jedná o závažnější krizovou situaci, může nabídnout pracovník opětovného kontaktování v případě potřeby nabízí i jiné navazující sociální služby. Je velmi časté, že během krizové intervence nemusí proběhnout všechny fáze hovoru, tak jak jsou uvedeny. V některých hovorech nemusí být přítomnost silných emocí nebo v případě, že uživatel našel během hovoru řešení své krizové situace, může mít tendence rychle se loučit. Důležitým měřítkem je vždy, aby se uživatel dostal na předkrizovou úroveň a zvládl svoji krizovou situaci řešit vlastními silami.

11 Suicidální hovory v roce 2012 Sebevražedné hovory volajících na Senior telefon OSTATNÍ v roce 2012 (informace o SEBEVRAŽEDNÝ (celkem 259 ) pomoci, obecně); POKUS ZAPOČAT; 22; 8% 6; 2% VÝRAZNÉ SEBEVRAŽEDNÉ TENDENCE; 48; 19% NAZNAČENÉ SEBEVRAŽEDNÉ TENDENCE; 51; 20% SEBEVRAŽEDNÉ MYŠLENKY LETMO ZMÍNĚNÉ; 132; 51% ŽIVOT 90, Senior telefon 2012

12 KRIZOVÉ SITUACE SPOJENÉ S OBLASTÍ FINANCÍ NA Senior telefonu -nedostatek financí(vysoké náklady na bydlení, malé důchody, vysoké náklady na léky -ekonomické násilí (mnohdy děti požadují odevzdání důchodu) -zadlužení (nechají si na sebe napsat půjčku pro děti) -přepsání majetku na děti (bez věcného břemene) -nevýhodné uzavírání smluv -nevýhodné nákupy zboží (prodejní akce)

13 Finanční situace seniorů v ČR -nízké důchody -vysoké nájemné -větší poplatky za léky

14 Dávky, které pomáhají seniorům HMOTNÁ NOUZE: Jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Dávky hmotné nouze: dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ DOPLATEK NA BYDLENÍ MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC KDE SE ŽÁDÁ O DÁVKY HMOTNÉ NOUZE? O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

15 Dávky, které pomáhají seniorům PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osoby sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.(přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30% v Praze 35%, příjmu osoby či rodiny).

16 Příspěvek na bydlení Jestliže klient vydává více jak 30% svých příjmů za bydlení (včetně energii) v Praze 35% pak je vhodné, aby se šel poradit na úřad práce v místě bydliště zda nemá nárok na PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ a případně o něj požádal. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Je li klient vlastníkem nebo nájemcem bytu, kde je trvale přihlášen k trvalému pobytu jestliže: jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35 a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energii. KDE SE ŽÁDÁ O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? O příspěvek na bydlení se žádá na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

17 Dávky, které pomáhají seniorům DOPLATEK NA BYDLENÍ Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníkovi bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií)ú zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti s osobami 70 let a více a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí pro ně postavených nebo upravených bytech.

18 Dávky, které pomáhají seniorům MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest situací: 1.Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci sobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout včástce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima) 2.Postižení vážnou mimořádnou událostí ( živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár, apod. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce až o výše Kč. 3.Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje. 4.Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů nejvíce d 10 násobku životního minima jednotlivce až do částky Kč. 5.Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláváním nebo se zájmovou činnosti nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout do výše těchto výdajů, maximálně však do částky Kč. 6.Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000Kč. V průběh roku může být poskytnuta opakovaně až do částky Kč.

19 Kazuistika Žena 82 let žije v městském domě, kde platí za nájem a energie 8000Kč. Příjem ženy je 9800 Kč. Doporučení: -Příspěvek na bydlení -Výměna bytu na sociální byt od městské části, kde jsou,menší náklady.

20 FINANČNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ V ČR -VELMI NÍZKÁ -PODLE VÝZKUMU SPOLEČNOSTI PARTNERS VYPLÝVÁ, ŽE ČÍM MÉNĚ MÁ ČLOVĚK FINANCÍ, TÍM MÉNŠÍ MÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST -RIZIKO NÍZKÉ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI MNOHDY PŘINÁŠÍ VELKOU OVLIVNITELNOST V OBLASTI PŮJČEK A DLUHŮ

21 Na jaké služby navazuje TKP Senior telefon v rámci zřizující organizace ŽIVOTa90? Odborné sociální poradenství Právní poradenství Sociální poradenství pro oběti domácího násilí a týrání Sociální poradenství pro pečující Psychologické poradenství.

22 Děkuji za pozornost.

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více