Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití:"

Transkript

1

2 Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití: CZ Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám. Tento výrobek je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole, udržujte jej v čistém a bezprašném prostředí. Pro čistění displeje telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo či alkohol). Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu. Na případné poškození vnikem kapaliny nenese výrobce zodpovědnost. Dotyková část je vyrobena ze skla. Pokud dojde k jejímu poškození, nedotýkejte se skleněných součástí a přestaňte přístroj používat, dokud není díl vyměněn autorizovaným servisním místem. Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené MOBIOLA pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky. Neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk může dojít k poškození sluchu. Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je zakázáno jeho použití (např. letadlo, nemocnice, apod.). Nevhazujte baterie do ohně může při vhození do ohně explodovat! Nevystavujte baterie teplotám vyšším než +60 C. Nepoužívejte redukce na SIM karty, může dojít k poškození konektorů! Na případné poškození nenese výrobce zodpovědnost. Aktuální informace na

3 Důležitá obchodně právní ustanovení: CZ Výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu (firmware) oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním, případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci. Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem. Nabijte baterii telefonu pokud: Vám Android systém oznámí nízkou kapacitu baterie; tlačítka nereagují na stisknutí; telefon nepoužíváte alespoň jednou za měsíc; telefon se vypne v důsledku vybití baterie; Musíte po připojení nabíječky chvíli počkat, než se baterie trochu dobije a telefon je opět připraven k použití.

4 Rozvržení zařízení Wave4: CZ 1. Hlasitost + / 2. Sluchátko 3. Přední kamera 4. Tlačítko volby 5. Tlačítko domů 6. Tlačítko zpět 7. Audio konektor (3,5mm) 8. MicroUSB konektor 9. Tlačítko ON/OFF 10. LED blesk 11. Hlavní kamera 12. Hlasitý reproduktor

5 Rozvržení zařízení Wave5: CZ 1. Hlasitost + / 2. Sluchátko 3. Přední kamera 4. Tlačítko volby 5. Tlačítko domů 6. Tlačítko zpět 7. Audio konektor (3,5mm) 8. MicroUSB konektor 9. Tlačítko ON/OFF 10. LED blesk 11. Hlavní kamera 12. Hlasitý reproduktor 13. Senzor přiblížení

6 Vložení SIM karet a paměťové karty: Zadní kryt sundáte pomocí výřezu na pravé spodní straně. Zatlačením nehtem se zadní kryt odcvakne od telefonu. Při nasazování zadního krytu nejprve nasaďte horní část a pak zatlačením ve spodní části se kryt správně přichytí. Vložte SIM karty do příslušných SIM slotů: SIM1 minisim SIM2 microsim SIM1 a SIM2 sloty podporují 3G mobilní data. Přístroj je možné používat pouze s jednou SIM, je jedno, který slot je volný. Paměťovou kartu microsdhc vložte do čtečky ve střední části přístroje. Upozornění: Během vložení/vytažení všech karet musí být vyjmuta baterie! Vložení baterie: Vložte baterii tak, aby se nejprve dotýkaly její kontakty s telefonem (1) a následně přitlačte ve spodní části baterie (2). 2 1 CZ

7 Zapnutí / vypnutí: Stiskněte ON/OFF (9) na boku telefonu po dobu 2 sekund. Spuštění telefonu může chvíli trvat. Pro vypnutí opět stiskněte tlačítko ON/OFF (9), než se na displeji objeví možnosti přístroj vypnout, restartovat, zapnout/vypnout režim Letadlo, případně nastavit režim upozornění přístroje (vibrace, tichý, normální režim). Odemčení / zamčení: Obrazovku odemknete/zamknete krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF (9). Ta se po chvíli nečinnosti automaticky vypne (viz Nastavení Displej Režim spánku). Pro odemčení je potřeba potvrzení posunutím prstu z ikony zámku směrem doprava (ikona odemknutý zámek). Operační systém Android Váš přístroj je vybaven tímto operačním systémem. Ve skutečnosti se jedná o malý počítač. Pro správnou funkci (např. stahování aplikací z portálu Google Play, záloha/obnova dat) je potřeba, aby byl na telefonu nastaven Google účet. Zadání stávajícího nebo vytvoření nového účtu se provádí v sekci v Nastavení Účty a Synchronizace Přidat účet, případně při úvodním spuštění (pozn. MT musí být připojen k internetu). Při vytváření nového Google účtu se doporučuje se nastavit všechny požadované údaje jako sekundární E mail a telefonní číslo a to z např. důvodu zapomenutí hesla. Při ukládání nových údajů do telefonu (kontakty, kalendář) se doporučuje ukládání na Google účet. Při občasném používání internetu dojde k záloze těchto dat na server Google a dají se obnovit v případě neočekáváného problému. CZ

8 Ovládání telefonu Dotyková tlačítka: Volby (4) slouží k zobrazení nabídky položek na aktuální obrazovce nebo ve spuštěné aplikaci. Domů (5) krátký stisk návrat na hlavní obrazovku, dlouhý stisk zobrazení otevřených aplikací. Aplikace lze ukončit posunutím prstu doleva nebo doprava. Zpět (6) návrat o úroveň výš, uzavření nabídek, dialogových oken, apod. Panel oznámení aktivace pomocí přetáhnutím prstu shora dolů; Obsahuje informace o zmeškaných událostech (např. hovor, SMS, kalendář), informace aplikací a her. Kliknutím na ikonu se zobrazí tlačítka na zapnutí/vypnutí Wi Fi, GPS, mobilních dat vstup do nastavení MT apod. Viz obrázek vpravo. Aktivace dotykem pro aktivaci položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí virtuální klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem. Přesunutí položky na displeji přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice; Posouvejte položky (ikony, widgety miniaplikace na obrazovce) na domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu. Otočení zobrazení při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení telefonu na výšku nebo na šířku; Tuto funkci můžete vypnout v nabídce nastavení, popř. pomocí tlačítka v panelu oznámení (ikona ). CZ

9 Domovská obrazovka: Umožňuje zobrazení stavu zařízení a otevírání aplikací. Obrazovka obsahovat několik panelů, posunutím prstu vlevo nebo vpravo se zobrazí další panel. Nový panel lze vytvořit přidržením ikony aplikace (nebo widgetu) a posunutím doprava. Pokud panel neobsahuje žádnou ikonu, nebo widget, automaticky smaže. Spodní řádek obsahuje nejčastěji používané funkce přístroje, jako telefon, Zmeškaný hovor Tichý režim kontakty, vstup do menu, zprávy a prohlížeč a je na všech obrazovkách stejný. Červený čtvereček s číslem znamená počet zmeškaných událostí. Horní řádek stav přístroje (čas, stav baterie, signálu, připojení k WiFi, zmeškané události apod. Popis některých ikon v tabulce vpravo: Zmeškaná zpráva Nepřečtený mail Upozornění Bluetooth Režim schůze Připojeno k Wi Fi Používání GPS Zapnutý budík Stav baterie Stav signálu Není vložena SIM Režim Letadlo Snímek obrazovky CZ Zvětšení/Zmenšení v některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést tuto funkci tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (zvětšení). Dvojitým klepnutím můžete taktéž zvětšit/zmenšit zobrazení.

10 Nastavení: V menu zvolte Nastavení (ikona sekcí, např.: Správa SIM Wi Fi Bluetooth HotKnot* Přenesená data Další (nastavení Bezdrátová připojení a sítě) Probuzení gestem* CZ ).Zde máte možnost si Váš telefon upravit podle představ. Na výběr máte z několika Zvukové profily Displej Úložiště Baterie Aplikace Poloha Zabezpečení Jazyk a zadávání Zálohování a obnovení dat Účty Datum a čas Naplánovat zapnutí / vypnutí Usnadnění Tisk Pro vývojáře Info o telefonu *) pouze u modelu Wave5 Funkce HotKnot umožňuje bezdrátový přenos dat mezi zařízeními, které podporují tuto funkci. Stačí vybrat daný soubor (např. fotka) a přiložením displeje na druhý přístroj dojde k přenosu dat. Probuzení gestem pokud je telefon v klidovém stavu (displej je zhasnutý). Je možno jej probudit popř. spustit funkci pomocí gesta, např. probuzení telefonu (2x poklepat na displej), spuštění fotoaparátu (napsáním C na displeji), vstup do nastavení (napsáním S), apod.

11 Dual SIM režim otevřením nabídky (Nastavení > Správa SIM) je možno upravit detaily o SIM1 a SIM2 kartě; V této sekci je možno nastavit preferované SIM pro volání, video hovory, zprávy a datová připojení. Nabíjení: Připojte nabíječku dodanou v balení do sítě a microusb konektor zastrčte do zdířky v horní části (8). Pro nabíjení přístroje je možno použít kompatibilní nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN a které lze připojit do konektoru microusb v přístroji. Začátek nabíjení je oznámen zvukovým signálem, dále se na ikoně baterie v horní pravé části zobrazí blesk. V průběhu nabíjení bude zobrazen aktuální stav. Během nabíjení se přístroj může mírně zahřát, toto je normální a není to projevem závady. Časem však akumulátor (jako všechny typy) ztrácí svou kapacitu, proto pokud je doba od nabití po vybití extrémně krátká, bude třeba v přístroji akumulátor vyměnit. Pokud přístroj nabíjíte, můžete jej normálně používat. Přitom však dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při manipulaci s ním neulomili nabíjecí konektor nebo nevytrhli kabel z microusb portu. Připojení k počítači a přenos souborů: Po připojení přístroje k počítači pomocí microusb kabelu se v panelu oznámení zobrazí možnost výběru typu připojení. Můžete použít Úložiště USB (chová se jako flash disk), Zařízení pro média (MTP), Fotoaparát (PTP), Pouze nabíjení nebo Integrovaná jednotka CD ROM. Upozornění: Některé části operačního systému nemusí být přeloženy do češtiny v závislosti na aktualizaci software a verze Android. Nejedná se o vadu ale vlastnost výrobku, která nijak nebrání normálnímu provozu. CZ

12 Řešení problémů: Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete být ukončena platnost záruky výrobce. Problém / Řešení: Telefon nelze zapnout přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 2 sekundy nebo déle; Nabijte baterii, Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu. Není slyšet zvuk zkontrolujte, zda není úplně ztišen zvuk; Zkontrolujte, že telefon není přepnut do režimu Letadlo. Selhání nabíjení zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku; Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně. Použijte vhodnou nabíječku. Nelze telefonovat zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu; Vytočte číslo znovu. Kontaktujte operátora. Chyba PIN kontaktujte operátora; Telefon přestává reagovat nebo se restartuje odinstalujte aplikaci, která způsobuje problém, popř. proveďte obnovení do továrního nastavení; Telefon při příchozím hovoru nevyzvání nastavte znovu hlasitost; Nalezení GPS satelitů trvá dlouho váš telefon je vybaven čipem GPS; Zaměření satelitů je ovlivněno počasím a případnými překážkami pro příjem signálu ze satelitu, zaměření proto může někdy trvat déle. Pro urychlení nalezení polohy povolte funkci A GPS. CZ

13 Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony MOBIOLA, jinak může být zrušena platnost záruky výrobce. V případě reklamace přístroje se obraťte na prodejce, případně můžete využit služeb autorizovaného servisu. Seznam servisních míst naleznete na Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublinková folie) platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje, popis vady, kontakt na Vás (adresa, telefon, ). Záruční doba na výrobek je 24 měsíců + případné její rozšíření či výhody dle pravidel na Záruka se NEVZTAHUJE na: Instalaci jiného firmware, než který byl v MOBIOLA telefonu nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na Mechanické poškození telefonu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microusb konektor nebo vstup pro sluchátka apod.). Poškození přírodními vlivy oheň, voda, vlhkost, statická elektřina, zvýšená teplota apod. Poškození neautorizovanou opravou. Úmyslné poškození. CZ

14 Likvidace: CZ Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů MOBIOLA naleznete na PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Společnost ENKAMP Shop s.r.o. tímto prohlašuje, že telefony MOBIOLA Wave4 a Wave5 splňují požadavky norem a předpisů EU, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na Copyright 2015 ENKAMP Shop s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace přístrojů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

15 Doporučená starostlivosť o telefón a jeho bezpečné použitie: SK Tento výrobok splňuje príslušné národné limity SAR o hodnote 2,0 W/kg. Ak budete produkt prenášať alebo ho budete používať, pokým ho budete mať umiestnený na tele, udržujte vzdialenosť 1,5 cm od tela, aby bol dosiahnutý súlad s požiadavkami týkajúcimi sa expozície vysokofrekvenčným vlnám. Tento výrobok je zložité elektronické zariadenie, preto ho ochraňujte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa, udržujte ho v čistom a bezprašnom prostredí. Na čistenie displeja telefónu používajte suchú mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadla, ako je benzín, riedidlo či alkohol). Tento prístroj nie je vodotesný. Udržujte ho v suchu. Dotyková časť je vyrobená zo skla. Pokiaľ dôjde k jej poškodeniu, nedotýkajte sa sklenených súčastí a prestaňte prístroj používať, dokým nie je diel vymenený autorizovaným servisným miestom. Používajte výhradne batérie, nabíjačky a iné príslušenstvo schválené MOBIOLA pre použitie s týmto prístrojom. Nepripájajte nekompatibilné výrobky. Nepočúvajte dlhú dobu príliš hlasito zvuk môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Nezapínajte a nepoužívajte telefón na miestach, kde je zakázané jeho používanie (napr. lietadlo, nemocnica, apod.). Nevyhadzujte batérie do ohňa môže pri vhodení do ohňa explodovať! Nevystavujte batérie teplotám vyšším než +60 C. Nepoužívajte redukcie na SIM karty, môže dôjsť k poškodeniu konektorov! Za prípadné poškodenie nenesie výrobca zodpovednosť. Aktuálne informácie na

16 Dôležité obchodno právne ustanovenia: SK Výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte (firmware) oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním, prípadný rozdiel nie je chybou výrobku a nezakladá právo na reklamáciu. Výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame či nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom. Nabite batériu telefónu ak: Vám Android systém oznámi nízku kapacitu batérie; tlačidla nereagujú na stlačenie; telefón nepoužívate aspoň jedenkrát za mesiac; telefón sa vypne v dôsledku vybitia batérie; Po zapojení nabíjačky musíte chvíľu počkať, než sa batéria trochu dobije a telefón je opäť pripravený k používaniu.

17 Rozvrhnutie zariadenia Wave4: SK 1. Hlasitosť + / 2. Slúchadlo 3. Predná kamera 4. Tlačidlo voľby 5. Tlačidlo domov 6. Tlačidlo späť 7. Audio konektor (3,5mm) 8. MicroUSB konektor 9. Tlačidlo ON/OFF 10. LED blesk 11. Hlavná kamera 12. Hlasitý reproduktor

18 Rozvrhnutie zariadenia Wave5: SK 1. Hlasitosť + / 2. Slúchadlo 3. Predná kamera 4. Tlačidlo menu 5. Tlačidlo domov 6. Tlačidlo späť 7. Audio konektor (3,5mm) 8. MicroUSB konektor 9. Tlačidlo ON/OFF 10. LED blesk 11. Hlavná kamera 12. Hlasitý reproduktor 13. Senzor priblíženia

19 Vloženie SIM kariet a pamäťovej karty: Zadný kryt odstránite pomocou výrezu na pravej spodnej strane. Zatlačením nechtu sa zadný kryt odcvakne od telefónu. Pri nasadzovaní sa odporúča nasadiť najskôr horná časť a následne zatlačením na spodnú časť sa kryt správne prichytí. Vložte SIM karty do príslušných SIM slotov: SIM1 minisim SIM2 microsim SIM1 a SIM2 sloty podporujú 3G mobilné dáta. Prístroj je možno používať len s jednou SIM, je jedno, ktorý slot je voľný. Pamäťovú kartu microsdhc vložte do čítačky v strednej časti prístroja. Upozornenie: Behom vloženia/vyťahovania všetkých kariet musí byť vybratá batéria! Vloženie batérie: Vložte batériu tak, aby sa najskôr dotýkali jej kontakty s telefónom (1) a následne pritlačte na spodnú časť batérie (2). 2 1 SK

20 Zapnutie / vypnutie: Stlačte a pridržte tlačidlo ON/OFF (9) na boku telefónu po dobu 2 sekúnd. Spustenie telefónu môže chvíľu trvať. Pre vypnutie opäť stlačte tlačidlo ON/OFF (9), než sa na displeji objavia možnosti prístroj vypnúť, reštartovať, zapnúť/vypnúť režim Lietadlo, prípadne nastaviť režim upozornení prístroja (vibrácia, tichý, normálny režim). Odomknutie / zamknutie: Obrazovku odomknete/zamknete krátkym stlačením tlačidla ON/OFF (9). Tá sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne (viď Nastavenie Zobrazenie Režim spánku). Pre odomknutie je potreba potvrdenie posunutím prstu z ikony zámku smerom doprava (ikona odomknutý zámok). Operačný systém Android Váš prístroj je vybavený týmto operačným systémom. V skutočnosti sa jedná o malý počítač. Pre správnu funkčnosť (napr. sťahovanie aplikácií z portálu Google Play, záloha/obnova dát) je potreba, aby bol na telefóne nastavený Google účet. Zadanie existujúceho alebo vytvorenie nového účtu sa robí v sekcii v Nastavenia Účty Pridať účet, prípadne pri úvodnom spustení (pozn. MT musí byť pripojený k internetu). Pri vytváraní nového Google účtu sa odporúča nastaviť všetky požadované údaje ako sekundárny E mail a telefónne číslo a to napr. z dôvodu zabudnutia hesla. Pri ukladaní nových údajov do telefónu (kontakty, kalendár) sa odporúča ukladanie na Google účet. Pri občasnom používaní internetu dôjde k zálohe týchto dát na server Google a dajú sa obnoviť v prípade neočakávaného problému. SK

21 Ovládanie telefónu Dotykové tlačidla: Voľby (4) slúžia k zobrazeniu ponuky položiek na aktuálnej obrazovke alebo v spustenej aplikácií. Domov (5) krátky stisk návrat na hlavnú obrazovku, dlhý stisk zobrazenie otvorených aplikácií. Aplikácie je možné ukončiť posunutím prstu doľava alebo doprava. Späť (6) návrat o úroveň vyššie, uzavretie ponúk, dialógových okien, apod. Panel oznámenia aktivácia pomocou pretiahnutia prstom zhora nadol; Obsahuje informácie o zmeškaných udalostiach (napr. hovor, SMS, kalendár), informácie aplikácií a hier. Kliknutím na ikonu sa zobrazia tlačidla napr. na zapnutie/vypnutie WiFi, GPS, mobilných dát, vstup do nastavení MT apod. Viď obrázok vpravo. Aktivácia dotykom Pre aktiváciu položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavení, pre písanie znakov a symbolov pomocou virtuálnej klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidla prstom. Presunutie položky na displeji Pridržte prst na položke a bez nadvihnutia posuňte prstom po displeji, dokým nedosiahnete cieľovej pozície. Posúvajte položky na domovskej obrazovke, aby ste zmenili ich polohu. Otočenie zobrazenia Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia telefónu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete vypnúť v ponuke nastavení, popr. pomocou tlačidla v panelu oznámenia (ikona ). SK

22 Domovská obrazovka: Umožňuje zobrazenie stavu zariadenia a otváranie aplikácií. Obrazovka môže obsahovať niekoľko panelov, posunutím prsta vľavo alebo vpravo sa zobrazí ďalší panel. Nový panel je možné vytvoriť pridržaním ikony aplikácie (alebo widgetu) a posunutím doprava. Pokiaľ panel neobsahuje žiadnu ikonu, alebo widget, automaticky sa vymaže. Spodný riadok obsahuje najčastejšie Zmeškaný hovor Tichý režim používané funkcie prístroja, ako telefón, kontakty, vstup do menu, správy a Zmeškaná správa Režim schôdzka prehliadač a je na všetkých obrazovkách rovnaký. Červený štvorček s číslom Neprečítaný mail Pripojené k Wi Fi znamená počet zmeškaných udalostí. Horný riadok stav prístroja (čas, stav batérie, signálu, pripojenia k WiFi, zmeškané udalosti apod. Popis niektorých ikon je v tabuľke vpravo: Upozornenie Bluetooth Používanie GPS Zapnutý budík Stav batérie Stav signálu Nie je vložená SIM Režim Lietadlo Snímok obrazovky SK Zväčšenie/Zmenšenie v niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete vykonať túto funkciu tak, že položíte dva prsty na displej súčasne a pritiahnete ich k sebe (zmenšenie) alebo roztiahnete od seba (zväčšenie). Dvojitým klepnutím môžete taktiež zväčšiť/zmenšiť zobrazenie.

23 SK ).Tu máte možnosť si Váš telefón upraviť podľa predstav. Na výber máte niekoľ Nastavenia: V menu zvoľte Nastavenia (ikona ko sekcií, napr.: Správa karty SIM Wi Fi Bluetooth HotKnot* Využitie dát Viac.. (Bezdrôtové pripojenie a siete) Prebudenie gestom* Zvukové profily Displej Zobrazenie Batéria Aplikácie Poloha Zabezpečenie Jazyk & vstup Zálohovať a obnoviť Účty Dátum a čas Plánované zapnutie a vypnutie Uľahčenie prístupu Tlač Možnosti pre vývojárov Informácie o telefóne *) len v modeli Wave5 Funkcia HotKnot umožňuje bezdrôtový prenos dát medzi zariadeniami, ktoré podporujú túto funkciu. Stačí vybrať daný súbor (napr. fotka) a priložením displeja na druhý prístroj dôjde k prenosu dát. Prebudenie gestom pokiaľ je telefón v stave pokoja (displej je zhasnutý). Je možné ho prebudiť popr. spustiť funkciu pomocou gesta, napr. prebudenie telefónu (2x poklepať na displej), spustenie fotoaparátu (napísaním C na displeji), vstup do nastavení (napísaním S), apod.

24 Dual SIM režim Otvorením ponuky (Nastavenia > Správa karty SIM) je možné upraviť detaily o SIM1 a SIM2 karte. V tejto sekcii je možné nastaviť preferovanú SIM pre volania, video hovory, správy a dátové pripojenie. Nabíjanie: Pripojte nabíjačku dodanú v balení do siete a microusb konektor zastrčte do dierky v hornej časti (8). Pre nabíjanie prístroja je možno použiť kompatibilné nabíjačky iných výrobcov, ktoré odpovedajú norme IEC/EN a ktoré je možné pripojiť do konektoru microusb v prístroji. Začiatok nabíjania je oznámený zvukovým signálom, ďalej sa na ikone batérie v hornej pravej časti zobrazí blesk. V priebehu nabíjania bude zobrazený aktuálny stav. Behom nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať, toto je normálne a nie je to prejav poruchy. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu. Pokiaľ prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste pri manipulácií s ním neulomili nabíjací konektor alebo nevytrhli kábel z microusb portu. Pripojenie k počítaču a prenos súborov: Po pripojení prístroja k počítaču pomocou microusb káblu, sa v paneli oznámenia zobrazí možnosť výberu typu pripojenia. Môžete použiť Úložisko USB (chová sa ako flash disk), Zariadenie pre média (MTP), Fotoaparát (PTP), Len nabíjanie alebo Integrovaná jednotka CD ROM. Upozornenie: Niektoré časti operačného systému nemusia byť preložené do slovenčiny v závislosti na aktualizácií software a verzii Android. Nejedná sa o chybu ale vlastnosť výrobku, ktorá nijak nebráni normálnej prevádzke telefónu. SK

25 Riešenie problémov: Pokiaľ sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcich bodov. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis. Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môže byť ukončená platnosť záruky výrobcu. Problém / Riešenie: Telefón sa nedá zapnúť pridržte tlačidlo zapnutia aspoň na 2 sekundy alebo dlhšie; Nabite batériu, Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu. Nie je počuť zvuk skontrolujte, či nie je úplne stíšený zvuk; Skontrolujte, že telefón nie je prepnutý do režimu Lietadlo. Zlyhanie nabíjania skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku; Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znova pripojte a nabite batériu úplne. Použite vhodnú nabíjačku. Nedá sa telefonovať skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu; Vytočte číslo znovu. Kontaktujte operátora. Chyba PIN kontaktujte operátora; Telefón prestáva reagovať alebo sa reštartuje odinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje problém, popr. urobte obnovenie do továrenského nastavenia. Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa nastavte znovu hlasitosť; Nájdenie GPS satelitov trvá dlho váš telefón je vybavený čipom GPS; Zameranie satelitov je ovplyvnené počasím a prípadnými prekážkami pre príjem signálu zo satelitu, zameranie preto môže niekedy trvať dlhšie. Pre urýchlenie nájdenia polohy povoľte funkciu A GPS. SK

26 Opravy a servis je možné vykonávať výhradne v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny MOBIOLA, inak môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu. V prípade reklamácie prístroja sa obráťte na predajcu, prípadne môžete využiť služieb autorizovaného servisu. Zoznam servisných miest nájdete na sekcia podpora. Váš balíček s telefónom, ktorý zasielate do opravy, by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublinková fólia) platný záruční list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroja, popis chyby, kontakt na Vás (adresa, telefón, ). Záručná doba na výrobok je 24 mesiacov + prípadné rozšírenie či výhody podľa pravidiel na sekcia podpora. Záruka sa NEVZŤAHUJE na: Inštaláciu iného firmware, než ktorý bol v MOBIOLA telefóne nainštalovaný ako originálny z továrne alebo ktorý je k stiahnutiu na Mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microusb konektor alebo vstup pre slúchadlá apod.). Poškodenie prírodnými vplyvmi oheň, voda, vlhkosť, statická elektrina, zvýšená teplota apod. Poškodenie neautorizovanou opravou. Úmyselné poškodenie. SK

27 Likvidácia: SK Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Nastavenia, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov MOBIOLA nájdete na PREHLÁSENIE O ZHODE: Spoločnosť ENKAMP Shop s.r.o. týmto prehlasuje, že telefóny MOBIOLA Wave4 a Wave5 splňujú požiadavky noriem a predpisov EÚ, príslušných pre daný druh zariadenia. Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícií na Copyright 2015 ENKAMP Shop s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie prístrojov môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

28

ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania

ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral telefon značky MOBIOLA. Vážený zákazník, ďakujeme,

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Xiaomi Redmi 3. uživatelská příručka

Xiaomi Redmi 3. uživatelská příručka Xiaomi Redmi 3 uživatelská příručka 2016 Bezpečnostní pokyny a informace Baterie Baterie v modelu Redmi 3 není uživatelsky vyměnitelná. Pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte servis Xiaomi-Store.cz

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

MeMO Pad Uživatelská příručka

MeMO Pad Uživatelská příručka CZ8254 MeMO Pad Uživatelská příručka Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/ obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

myphone Hammer AXE 3G NÁVOD

myphone Hammer AXE 3G NÁVOD myphone Hammer AXE 3G NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu

Více

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m.

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Erenbach Smartwatch Dz09 Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění. Nabíjejte hodinky

Více

Návod k telefonu CPA Halo 9

Návod k telefonu CPA Halo 9 SK CZ NÁVOD Návod k telefonu CPA Halo 9 OBSAH Obsah... 3 Bezpečnostní pokyny... 6 Popis ovládacích prvků telefonu... 9 Začínáme... 10 Vložení/Vyjmutí baterie...10 Vložení/Vyjmutí SIM karty/paměťové karty...11

Více

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkce dostupná v závislosti na modelu. CT Supreme 10 Win Manual.indd 2 21.03.2014 17:15

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkce dostupná v závislosti na modelu. CT Supreme 10 Win Manual.indd 2 21.03.2014 17:15 Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkce dostupná v závislosti na modelu. 2 CT Supreme 10 Win Manual.indd 2 21.03.2014 17:15 Návod k obsluze přístroje Děkujeme, že jste si koupili tablet Colorovo CityTab

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Procesor: Operační systém: Operační paměť: Displej: Rozšíření flash paměti: Rozlišení: Fotoaparát s autofocusem FM rádio Bezdrátové připojení: Data:

Procesor: Operační systém: Operační paměť: Displej: Rozšíření flash paměti: Rozlišení: Fotoaparát s autofocusem FM rádio Bezdrátové připojení: Data: Procesor: 1 GHz Dual Core Operační systém: Android 4.1 Operační paměť: 512 RAM Displej: 4.3 multikapacitní Rozšíření flash paměti: pomocí microsdhc karty Rozlišení: 480 * 800 pixelů Fotoaparát s autofocusem

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Procesor: Operační systém: Operační paměť: Interní paměť: Displej: Rozlišení: Rozšíření flash paměti:

Procesor: Operační systém: Operační paměť: Interní paměť: Displej: Rozlišení: Rozšíření flash paměti: Procesor: 1.5 GHz Quad Core Operační systém: Android 4.2 Operační paměť: 1 GB Interní paměť: 16 GB Displej: 4.5 multikapacitní IPS Rozlišení: qhd 960 * 540 pix. Rozšíření flash paměti: pomocí microsdhc

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Přenosná video lupa Uživatelská příručka

Přenosná video lupa Uživatelská příručka Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com CarDVR-300 Uživatelská příručka v Český www.rollei.com Obsah (GPS) O průvodci.... 4 WEEE upozornění... 4 Baterie... 5 Poznámky k instalaci... 5 Upozornění... 6 1 Úvod.... 7 1.1 Funkce.... 7 1.2 Obsah balení...

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA

Stručná příručka. Čeština - CJB60F0ALASA EASY 8000D Stručná příručka Důležité: Telefon představuje celistvé zařízení, tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Neoprávněným osobám je přísně zakázáno provádět demontáž telefonu. Pokud telefon nepracuje

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Stručná příručka. Česky CJB34D0ALASA 6039Y

Stručná příručka. Česky CJB34D0ALASA 6039Y 6039Y Stručná příručka Děkujeme, že jste se rozhodli pro mobilní telefon ALCATEL ONETOUCH 6039Y. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu maximálně spokojeni. Další informace

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

HTC Desire 610. Uživatelská příručka

HTC Desire 610. Uživatelská příručka HTC Desire 610 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire 610 9 Karta nano SIM 10 Paměťová karta 11 Nabíjení baterie 12 Zapínání a vypínání 13 Chcete nějaké rychlé pokyny k tomu, jak váš telefon

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE...3 2. ANDROID TM POPIS SYSTÉMU...3 3. ZAČÍNÁME/SEZNÁMENÍ S TELEFONEM...4 3.1 PŘEHLED TELEFONU...4 3.2 NABÍJENÍ BATERIE...4 3.3 TIPY PRO PRODLOUŽENÍ VÝDRŽE

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE

ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE ANDROID 4.2 NÁVOD K OBSLUZE POUZE PRO MTK CPU SMARTPHONY NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Uživatelský manuál Verze 1.0 pro Android 4.2.1

Více

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. MultiPad PMT3111_Wi Rozbalení Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z2 D6502/D6503

Uživatelská příručka. Xperia Z2 D6502/D6503 Uživatelská příručka Xperia Z2 D6502/D6503 Obsah Začínáme...7 Informace o této uživatelské příručce... 7 Přehled... 7 Uvedení do provozu... 8 Ochrana obrazovky... 9 První zapnutí zařízení...10 K čemu potřebuji

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

HTC Desire 620. Uživatelská příručka

HTC Desire 620. Uživatelská příručka HTC Desire 620 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Funkce telefonu HTC Desire 620 9 Rozbalení HTC Desire 620 11 Zadní kryt 12 Karta micro SIM 14 Paměťová karta 15 Baterie 16

Více

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G903F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G903F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Baterie 15 Karta SIM nebo USIM 17 Paměťová karta 18 Zapínání

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 Telefon 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 12 Karta SIM 13 Paměťová karta 14 Baterie 15 Zapnutí nebo vypnutí

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka. HTC One (M8)

Uživatelská příručka. HTC One (M8) Uživatelská příručka HTC One (M8) 2 Obsah Obsah Co je nového Aktualizace Android 5.0 Lollipop 9 Rozbalení HTC One 10 Sloty s přihrádkami na karty 11 Karta nano SIM 12 Paměťová karta 13 Nabíjení baterie

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Procesor: 1 GHz Opera ní systém: Android 4 Opera ní pam ť: 512 RAM Displej: 5.0 multikapacitní Rozší ení flash pam ti: pomocí microsdhc karty Rozlišení: 480 * 800 pixelů Fotoaparát s autofocusem FM rádio

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údajů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údajů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údajů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více