Měsíčník členů a přátel sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5:13, verš pro Církev bratrskou do roku 2015 strana 1 - leden 2015

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Verše pro rok Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 4 Rybka v novém roce (A. Navrátil) 5 Lesní školka Rybičkau seniorů (D. Kubíček) 5 Letní stanový tábor Spálená valcha (D. Kubíček) 6 Hannele, královna izraelských dívek (I. Petlan) 7 Pozvánky 8 Náměty k modlitbám 9 Oznámení, inzeráty a pozvánky 9 Narozeniny 10 Pravidelná setkání, informace o sboru Na úvodní stránku jsem tentokrát opět umístila trochu archivní foto. Je z podzimní expedice našich mužů Ydykseb2. Možná je to může trochu naladit na blížící se třetí výpravu... Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Toto číslo neprošlo jazykovou korekturou. Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde (dá-li Pán) v neděli 8. února. Uzávěrka pro toto číslo bude ve středu 4. února v 18:00. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným. leden strana 2

3 Verše pro rok 2015 Sbor Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Římanům 8:5 Staršovstvo Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5:16 Besídka Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1. Janův 4:12 Rybka Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Žalm 28:7 Mládež Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12:16 InfoPrSk Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. Deuteronomium 11:1 DoPrSk On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2. Korintským 1:4 Chvály Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty, naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. Žalm 52:11 Zvukaři V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12:11 Občerstvení A žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. 1. Petrův 2:12 Rybička Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 1. Janův 4:7 strana 3 - leden 2015

4 Zápis ze schůze staršovstva 16. prosince 2014 Ohlédnutí za akcemi Chata s Rybkou zúčastnilo se přibližně 15 dětí, akce byla velmi vydařená. Dětská vánoční slavnost byla sice poněkud hlučná, nicméně nadmíru požehnaná. Výhled k dalším akcím Ydykseb3 aneb Dobytí severního pólu se bude konat března na chatě Tatranka Termín jarního sborového víkendu května 2015 je již z Velké Lhoty potvrzen. Na starosti má Pepa Kubeš, u něho je možno se přihlásit. Již byla také zveřejněna pozvánka na letní tábor v termínu Nová budova Kotelna na Mozolkách je již prodána. Ještě jsou ve hře dvě budovy ve Vychodilově u točny trolejbusů. Je třeba počkat do konce kalendářního roku, až se (případně) změní představenstvo Tepláren Brno. Jaká bude realita, to ví Bůh. A to je dobře. Pastorace Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. Hospodářské záležitosti Školné ETS: Staršovstvo souhlasí s finanční podporou dálkového studia ETS pro Daniela Marvana, Veroniku Neumanovou, Aleše Navrátila a Jarku Dalhaus ve školním roce ve výši Kč za pololetí tj Kč za školní rok za každého z nich, tedy celkem Kč. Sbírka na Diakonii a na ETS: Na Diakonii bylo vybráno Kč. Jako sbírka na ETS bylo staršovstvem určeno 5 000,- Kč. Staršovstvem bylo dále rozhodnuto podpořit: BTM částkou Kč TWR částkou Kč Mezinárodní potřeby částkou Kč Michálkovy částkou Kč zapsal Luboš Raus Rybka v novém roce Tak jsme opět v dalším roce a naše Rybka se chystá chytit nový dech. Ano, staré dobré věci zůstávají, ale rádi bychom přidali trochu více Písma do našich setkávání. Tento rok si vyvěsíme verš Rybky a také si k němu něco řekneme. Nejvíc se těším na diskuzi o něm, a co děti napadne. Dalším krokem pak bude start našeho růstu v dovednostech. Budeme se učit tvořit, šermovat, uzlovat a další skvělé věci. No a k tomu bychom chtěli přidat verš měsíce, který bude dobrovolný, ale klíčový, abychom se extra setkávali s Biblí. Každé naše setkání má na konci slovíčko, které vychází ze hry, kterou jsme hráli. A je to slovíčko založené na Písmu. Říkáme si ale, že nám prospěje mít také přímo Bibli, o které si můžeme povídat a více se jí věnovat. A tak jako v tomto rozšiřujeme naši aktivitu, tak už teď schraňujeme velké krabice, které nám v teplých měsících poslouží ke stavbě velkých hradů na zahradě (dočasných, pouze pro hry:) a tak si budeme moci užít nejen hraní ale i vytváření velkých projek- leden strana 4

5 tů. Což také znamená, že se musím řádně připravit, a tak už teď začneme s tvořením určitých částí kostýmů. V dnešní době, kdy je tak snadné strávit celý den koukáním do počítače, musíme zápasit o to, aby se naše děti mohly věnovat i jiným, kreativním činnostem. A přestože klíčové jsou stále naše vztahy, tak si myslím, že neméně důležité je věnování se tvořivé a venkovní aktivitě. Když totiž pak vidíte, jak jsou ty děti nadšené, tak je vidět, že to stojí za to. Do nového roku vám přejeme plnost Božího požehnání a modlíme se, aby byl Pán s námi na Rybce a ukazoval nám, kudy a jak chce vést své děti. Aleš Navrátil Lesní školka Rybička u seniorů Lesní školka Rybička, která vznikla loni při Církvi bratrské v Žabovřeskách v Královopolské, navštívila středisko pečovatelské služby pro seniory v ulici Horově. Tentokráte s betlémským příběhem, který děti sehrály v kostýmech. Obě generace se potěšily i společným zpěvem koled. Toto setkání není ani první ani poslední. Děti z LŠ Rybička navštěvují toto zařízení pravidelně jednou měsíčně. Věnují se tam spolu se seniory nejrůznějším hudebním a výtvarným aktivitám. Toto všechno pak sleduje jeden cíl: obohatit se vzájemně napříč generacemi. Za naši školku jsme moc rádi, že se naše děti mohou setkat s těmi nejstaršími, alespoň trochu se učit rozumět radostem i starostem stáří. Máme naději, že děti přinesou trochu své radosti našim seniorům. Děkujeme vedení střediska za umožnění takovýchto setkání a těšíme se na další spolupráci. V následující době plánujeme již pravidelnou víkendovou akci otců s dětmi Ydykseb3 aneb Dobytí severního pólu v Beskydech, o prázdninách pak týdenní tábor pro rodiny s dětmi. Aktuálně zvažujeme spolupráci s žabovřeským dětským domovem. článek zaslal David Kubíček, byl určený pro zpravodaj MČ Brno-Žabovřesky Letní stanový tábor Spálená valcha Léto se pomalu blíží a tak důležitá informace o táboře Spálená valcha pro rodiče s dětmi! Termín: přesný začátek ještě budeme ladit podle zájmu. Místo: krásné prostředí tábořiště Spálená valcha u Bystřice nad Pernštejnem. viz náš minulý tábor https://picasaweb.google.com/ /taborprichod- Krale2014 Podmínky: bojové neboli jako na stanovém táboře, k dispozici budou 2 hangáry, teepee, 20 stanů typu A s podsadou, ale doporučujeme vzít vlastní stan, je to pohodlnější varianta pro rodinu (alespoň mně se to tak zdá), více info naleznete zde: Pro koho: Zváni jsou všichni. Zejména odvážné rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Na programu: slunce i déšť, bosochození, vaření, koupání, hraní, prozkoumávání, zpívání, zapalování, opalování, smání, atd... a to vše společně velcí i malí! Cena: tož podělíme se o náklady za pronájem tábořiště, což dělá dohromady cca 10 tisíc za týden + jídlo, takže v podstatě zadarmo! Víc na strana 5 - leden 2015

6 Hannele, královna izraelských dívek Už to bude 70 let, co Rudá armáda osvobodila Osvětim. Valné shromáždění OSN pak (2005) vyhlásilo 27. leden za mezinárodní den památky obětí holokaustu. Letos je výročí kulaté, chystají se oslavy. Podle zpráv v tisku se sjedou prezidenti, řeší se, kdo měl či neměl být přizván Každý si může zavzpomínat po svém. Třeba si přečíst báseň. Ivan Petlan Josef Hanzlík Prstýnek Jmenovala se Hannelore, ale všichni jí říkali Hannele, Hannele, královna izraelských dívek. A jednou byla docela velká, dostala prsten a rodila dcery, maličké královny izraelských dívek. A jednou byla docela šedivá a na svět přišla Hannele vnučka, nejmenší královna izraelských dívek. Když je odváželi, schovával jsem se za záclonou, brečel jsem, bál jsem se, a bylo mi přece už celých šest let. Před domem stálo nákladní auto. Slyšel jsem nadávky, chraplavý motor, slyšel jsem křičet závrať a úzkost a nebe bylo nízké a černé. Pak auto odjelo a já si zvedl pouťový prstýnek nejmenší Hannele. Přál jsem si, aby se kutálel, aby mě někam vedl, a vrátil jsem se domů až za tmy. Nic mi neřekli, měli strach z mé dospělosti, z mých přestárlých oči, z mých zmoudřelých úst. A já si přivedl nejmenší Hannele. Byla bílá, se žlutou korunou z pampelišek a sazí, jakou má nosit královna izraelských dívek. Dotýkal jsem se jí, neustále jsem se na ni díval, dlouho, celé dny, celé roky a lidé nechápavě říkali: Ten chlapec jen hledí do prázdna. leden strana 6

7 Pozvánky hlavní téma ročníku 2015: ZÁPASY BOŽÍHO ČLOVĚKA akce v rámci celé CB osobní čtení Bible po dobu 40 dní inspirace knihami Samuelovými prohloubení duchovního života rozpisy každodenního čtení a modliteb manuály pro vedoucí materiály pro mládeže či skupinky doporučená literatura od středy 25. února do velikonoční neděle 5. dubna 2015 podrobnosti na I v letošním roce zveme všechny členy a přátele Církve bratrské k rozhodnutí osobního čtení Bible a k modlitbám, což v minulosti patřilo k automatickým základům naší zbožnosti. Opakovaně zaznamenáváme, že někteří naši členové přicházejí ke kontaktu s Písmem pouze v rámci nedělního shromáždění. Postrádají základní biblické znalosti, natož aby na nich mohli stavět, nebo se podle nich ve svém životě zásadně orientovat. Zveme tímto jednotlivce, rodiny, skupinky, mládeže i celé sbory, aby se připojili ke čtvrtému ročníku akce s názvem 40 dní s Biblí, která bude zahájena ve středu 25. února 2015 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle. Budeme velmi rádi, pokud se i Vy připojíte svým rozhodnutím čtení vybraných částí Písma. Připravili jsme pro vás materiály, které můžete využít v případě vašeho rozhodnutí čtyřicetidenního čtení Bible. Někdo se rozhodne, že v této předvelikonoční době přečte část Bible, kterou si vybere sám, další si k osobní četbě opatří jeden z mnoha českých překladů, aby se na vybrané texty podíval trochu jinýma očima, jiný použije připravené materiály. Na letošní rok jsme připravili společné čtení knih Samuelových. Ze strany Rady jsme připravili alespoň základní materiály, které jsou publikovány na webových stránkách CB, jako servisní nabídky pro všechny, kteří se k akci připojí. víc na ******************** Ekumenická rada církví připravuje výpravu na Kirchentag 2015 Ve dnech se bude v německém Stuttgartu konat 35. ročník festivalu Kirchentag. Tématem Kirchentagu 2015 je druhá část 12. verše 90. žalmu: Ať získáme moudrost srdce. Pro zájemce o Kirchentag z ČR připravuje tým Ekumenické rady církví v ČR (ERC) výpravu (zájezd) na Kirchentag Bohatého duchovního i kulturního programu na Kirchentagu se v posledních letech účastní kolem lidí z Německa a dalších zemí. Jako v předchozích letech bude mít ERC na Kirchentagu svůj stánek. Stánek bude zaměřen na připomínku 600. výročí Mistra Jana Husa a současně bude umožňovat návštěvníkům Kirchentagu získat informace o církvích sdružených v ERC. Jako v minulých letech bude tým ve spolupráci s místním sborem ve Stuttgartu připravovat česko-německý večer, při kterém je příležitost nejen zúčastnit se společné bohoslužby, ale i možnost pohovořit s místními křesťany a také ochutnat české speciality. ERC bude také zajišťovat hromadnou dopravu z ČR na Kirchentag a zpět. Informace ke Kirchentagu pro českou výpravu (včetně přihlášek) budou zveřejněny na webové stránce dle strana 7 - leden 2015

8 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. domečku, informovanosti, liturgii, a za vznik skupinky pro pastoraci; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit; za možné nové místo k setkávání místo Rubínku, který město chce využít jinak. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky, setkání pro chlapy; aktivity v novém roce a možnost sboru oslovit lidi v jeho blízkosti; večerní bohoslužby na Skleněné louce. 3) NEMOCNÉ: Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Helenu Šikulovou... 4) POTŘEBNÉ: za manžele Morávkovy; Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; Nikolu Kutnohorskou. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za válkou sužovanou Ukrajinu; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je barczi, kontakty jsou uvedené v tiráži. Můžete kdykoliv. leden strana 8

9 Oznámení a pozvánky na akce Příští staršovstvo se bude konat v úterý v 18:30 na Domečku :00 Biblické studium pro muže chata Křižánky s Rybkou Ydykseb Sborový víkend Velká Lhota ****************** Ydykseb3 aneb Dobytí severního pólu března Tatranka Nazdar chlapi, chtěl bych vás a vaše statečné ratolesti pozvat na třeskutou expedici Dobytí severního pólu! Budeme driftovat, hrát kopanou, hrát na kytaru, rozdělávat z ní oheň, jíst psy! Na programu i prohlídka petrohradské Ermitáže! Jako základnu jsem objednal na března chatu Tatranku v Beskydech: viz www. zver.cz Kapacita je o něco menší než minule. Stejně tak podmínky jsou bojovější. Suchý záchod, voda ve studánce (snad nebude zamrzlá), spí se na trojposchoďové posteli. Topí se dřevem v pecu. Prostě pravá polární základna! :) Takže prosím ty nejodvážnější z vás (nejlépe bez rodinných závazků pro případ, že bychom se už nevrátili), aby se mi nahlásili na sborovém webu. Nechť do rachotu našich slzí zazní třikrát nazdar!!! David Kubíček alias Karel Němec PS: Pro představu, co všechno se bude dít, prosím o zhlédnutí Cimrmanova kusu Dobytí severního pólu. ***************** Husovské slavnosti 2015 V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální čistotu. Připomínkou jeho reformních myšlenek a oslavou tohoto výjimečného člověka budou Husovské slavnosti Oslavy proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy. Více na Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Vladimíra Matýzková Petr Vilém Lenka Vystavělová Radovan Dolníček Jiří Lukl st David Matulík 16 let Ivan Petlan Martin Tmej Gisela Kutnohorská Adam Zedník 3 roky Marie Novotná Rut Rausová Lada Marie Láznická 2 roky Zdena Nováková Martin Zobač 40 let Filip Dolníček Tomáš Studený Aleš Navrátil Eliška Olšáková 6 let Ondřej Zobač 9 let Petr Láznický 50 let Anežka Hlavičková Alena Kubešová strana 9 - leden 2015

10 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: P. Láznický / D. Kubíček (+ 19:00 Skleněná louka) P. Lukl / D. Kubíček Vítek Gloser / D. Kubíček bohoslužba (+ 19:00 Skleněná louka) bohoslužba bohoslužba bohoslužba bohoslužba (+ 19:00 Skleněná louka) Pravidelná setkání v týdnu Středa 18:00 - mládež Pátek 17:00 - Rybka - klub pro děti Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské. Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel leden strana 10

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 10 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Modlitba má moc Tu přišli a oznámili Jošafatovi: Táhne proti tobě velký dav z druhé

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN

BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN KOMPAS BŘEZEN/2014 ČASOPIS PRO VŠECHNY GENERACE NEBÚZARADÁN P RO G R A M NA BŘEZEN 2014 Obsah / březen 2014 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pane mých hodin a Daniela Asszonyi Úvodník Martin Bagar Pane

Více