Měsíčník členů a přátel sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2. Janův 6 strana 1 - květen 2013

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník P. Grulicha - povodňová výzva 4 Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 4 Zpráva sborového hospodáře (P. Láznický) 7 Lesní školka Rybička (L. Kubíčková) 9 Foto z Godnolinu (D. Kubíček) 10 Modlitební dopis Michálkových 11 Jak si ta Rybka plavala (A. Navrátil) 12 Mládež ve víru zkoušek (A. Navrátil) 13 Family English Camp Další trocha Izraele (I. Petlan) 16 Náměty k modlitbám 17 Oznámení, inzeráty a pozvánky 17 Foto ze sborového víkendu 17 Narozeniny 18 Pravidelná setkání, informace o sboru Foto na titulní straně pochází z výpravy Rybky do Gondolinu. Fotek je spousta, hlavně z velké lesní bitvy - podívejte se do alba na sborových stránkách. Odkaz poslal David Kubíček. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel květen strana 2 Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Toto čáslo neprošlo jazykovou korekturou. Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde v neděli 7. července. Uzávěrka pro toto číslo bude ve středu 3. července. V srpnu pak Měsíčník nevyjde. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným.

3 Úvodník Milí bratři a sestry, Církev bratrská před více než jedním rokem zahájila spolupráci se Střediskem rozvojové a humanitární pomoci pod Diakonií ČCE. Několik našich členů se aktuálně připojilo k více než 300 dobrovolníků z celé republiky, kteří se přihlásili k pomoci lidem v oblastech postižených povodní. V současné době hledáme další dobrovolníky, kteří by byli připraveni pomáhat při odstraňování povodňových škod s podmínkou pomoci v délce alespoň 3 dnů. Registrace probíhá prostřednictvím aktuálního článku na webových stránkách Církve bratrské, kde získáte další informace. Podmínkou je pouze věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. Děkujeme všem ochotným lidem připraveným k pomoci. Například Sbor Církve bratrské v Poděbradech zpřístupnil v kritické chvíli svou modlitebnu, ve které našly rodiny s dětmi přechodný azyl. Evidujeme další vlnu solidarity, nabídek pomoci apod., za které velice děkujeme. Některá konta, na kterých můžete pomoct finančně: S přáním Boží ochrany Mgr. Petr Grulich tajemník Rady Církve bratrské ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky /0300, variabilní symbol 391. Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet /0300, variabilní symbol 222. Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo /0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi /5500, variabilní symbol 111 Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto /0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto /0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto /0800, variabilní symbol 906 zkopírovala barcza ze serveru novinky.cz, před odesláním peněz doporučuji překontrolovat údaje na stránkách jednotlivých institucí strana 3 - květen 2013

4 Zápis ze schůze staršovstva 4. června 2013 LETNÍ ŠKOLKA RYBIČKA Lydie Kubíčková s Májou Staňkovou přišly na staršovstvo s návrhem založit tzv. Lesní školku. Legislativně se jedná o klub, je to tudíž mnohem snadnější a volnější než mateřská školka. Je tu mj. i silná poptávka ze strany návštěvníků Rybky. Lydie s Májou přišly s konkrétní představou, kterou budou prezentovat sboru v nejbližší době. Jednalo by se o samostatný projekt, zřizovatelem by nebyl sbor, nicméně by velmi stály o podporu sboru, zejména modlitební. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. ANGLICKÝ KEMP A LETNÍ TÁBOR Na English Campu ( ) jsou ještě volná místa v chatkách. Stále je možné zvát svoje přátele a známé. Stejně tak je možno zvát i na letní tábor dětí. ALFA KURZY Budou se konat po prázdninách od září do prosince zřejmě ve Skleněné louce na Kounicově. Už teď je nejvyšší čas začít zvát účastníky. Na starosti má Ivan Petlan, který poskytne i bližsí informace. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI Bratr pokladník má poněkud starost o stav naší pokladny, v současné době máme deficit cca ,- Kč. Od začátku roku se tento deficit zvyšuje. Zvažujeme vybourání příčky na Domečku pro získání většího shromažďovacího prostoru. Velmi hrubý a předběžný odhad nákladů je řádově okolo ,- Kč. Práce by patrně zahrnovaly statické posouzení, projekt, odborné provedení zpevnění nosníkem, vybourání stěny, odvezení sutě a zednické zapravení. Je ovšem třeba tuto záležitost nejprve prodiskutovat, jednou z nevýhod by bylo, že bychom už neměli zvukově oddělenou (a čistou) místnost pro malé děti. zapsal Luboš Raus Zpráva sborového hospodáře Milí bratři a sestry, přináším několik informací o stavu sborového hospodaření. Přehled příjmů a výdajů od začátku roku do konce května 2013 PŘÍJMY Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 Dary a nedělní sbírky , , ,- Byt KP74 - Kubíčkovi energie , , ,- Provozní příjmy (úroky, přeplatky za energie) květen strana ,33 14,32 Příjmy celkem , , ,32

5 VÝDAJE Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 KP74 Provoz, pojištění , ,- KP74 Telefon, internet , ,- KP74 Údržba ,- 0,- KP74 Vybavení domu, rekonstrukce ,- 0,- Rubínek , ,- RCB Kazatel ,- 0,- RCB Ostatní ,- 0,- Provozní náklady povinné ,- 0,- Provozní náklady ostatní ,- 0,- Rozvoj sboru (vzdělávání, besídka, mládež, hosté) ,- 990,- Vybaveni technicko-provozní ,- 0,- Misie ,- 0,- Dary ve sboru a mimo sbor ,- 0,- Výdaje na provoz celkem (bez splátek) , ,- Splátka půjček za KP ,- 0,- Výdaje celkem (včetně splátek) , ,- Nedělní sbírky v květnu 2013 Neděle Celkem Sbírka 3 312, ,- Sbor. víkend 3 720, ,- Stav finančních prostředků k Pokladna ,00 Provozní účet Fio ,27 Spořící účet Fio - splátky půjček ,07 Celkem ,34 Srovnání průměrné měsíční finanční potřeby a skutečných příjmů Průměr na 1 měsíc Za 1-5/2013 Měsíční potřeba na zajištění provozu Příjmy Rozdíl strana 5 - květen 2013

6 Průběh příjmů ve srovnání s průměrnou měsíční potřebou za období 1-5/2013 Zde uvedený graf ukazuje, že během prvních čtyř měsíců naše příjmy celkem pokrývaly průměrné měsíční potřeby na provoz sboru. Na konci května nám však chybí příjmy ve výši Kč, abychom měli na pokrytí našich potřeb během roku. Musíme myslet na to, že nemáme žádné provozní rezervy, takže určitě se nám tato chybějící částka dříve nebo později projeví. Příčinou jsou jednak nižší nedělní sbírky (navíc jedna nebyla) a také mírně nižší dary na provoz sboru. Jak si můžete přečíst ve zprávě ze staršovstva, uvažujeme o určitých stavebních úpravách ve sborovém domě na Královopolské v souvislosti s provozem Rybky, ale i se společnými sborovými akcemi a také s chystaným projektem Lesní školky. Šlo by o probourání příčky mezi místnostmi do ulice. Na tuto úpravu by podle prvního nástřelu bylo potřeba asi Kč. Tato investice však bude ještě předmětem celosborového jednání. Chtěl bych také velmi poděkovat všem, kteří se podílejí v rámci domečkové skupinky na zajištění dokumentace ke sborovému domu především Martinovi a Katce Tmejovým, Jitce Vilémové a Aleši Dostálovi. Prosím ty, kdo by byli ochotní pravidelně pomáhat se zajištěním úklidu ve sborovém domě, aby kontaktovali Rut Rausovou a domluvili se na způsobu pomoci. V minulosti se o čistotu staraly čtyři sestry, dnes po odstěhování Sýkorových a nemoci Helenky Šikulové zůstávají pouze dvě. Děkuji všem vám za vaše dary i jakoukoli pomoc při společném díle na zajištění provozu našeho sboru. S přáním Božího požehnání Petr Láznický, hospodář květen strana 6

7 Lesní školka Rybička Moji milí, chtěla bych se s vámi podělit o to, jak se vyvíjí mé přemýšlení ohledně pracovního směřování. Rozhlížela jsem se kolem a procházela řadu inzerátů a nabídek, ale ať jsem byla kdekoli a přemýšlela nad tím, že tady budu třeba pracovat, vnímala jsem, že tudy asi spíše ne. Pořád jsem se v mysli musela vracet k návštěvě u kamarádky, která založila lesní MŠ. Byla totálně nadšená. Má představa o tomto typu školky byla zhruba takováto: Vidím partu šílenců lítajících s šílenými dětičkami celý šílený den v šíleném počasí po šíleném lese. Takový šílenec já přece nejsem. Nicméně myšlenka LMŠ mi stále vrtala v hlavě. Začala jsme se o nich více informovat a zjistila, že realita je poněkud odlišná od mé původní představy. Naopak, začínala se mi moc líbit. A co teprve, když jsem zavolala kamarádce a zjistila, jak velice snadné je lesní školku zřídit. Zavolala jsem Máji Navrátilové, jestli by se mnou školu nezaložila. Byla nadšená. Vnímala mou nabídku ke spolupráci jako vyslyšení modliteb. Podobně reagovala i Regina Rezinová z nabídky ekonomky naší budoucí LMŠ. Ani na okamžik nezaváhala a přijala mou nabídku. Další aspekt byli rodiče povzbuzující mne k této činnosti. Vlna nadšení z možnosti zřídit školku, ve které se budou moci děti i dospělí setkat s živým Kristem střídala úzkost z velké zodpovědnosti i moře práce. Nakonec jsem tedy řekla ANO, pojďme to zkusit. I když se mé srdce chvěje a děsí. Prosím, modlete se za nás. Velice mne povzbudil rozhovor na staršovstvu. Dále pokračuji elaborátkem, který jsem bratřím starším zaslala: Lýdie Kubíčková Lesní školka Rybička Proč? Rádi bych vytvořili prostředí, kde budou lidé poznávat Pána Boha v nás, v našich vztazích navzájem, v našem vztahu k jejich dětem. V okolí nedostatek volných míst v MŠ. Řada rodičů nás podporuje k založení školky. Také vytvoříme pracovní místa převážně pro lidi ze sboru. Co je to lesní školka? Vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa. Podmínkou provozování činnosti zařízení LMŠ je vzdělávací program probíhající průměrně alespoň ze 70 % v přírodě. Z důvodu orientace vzdělávacího programu zařízení typu lesní mateřské školy na venkovní prostředí proto není vyžadováno zajištění podmínek dle vyhl. č.410/2005 Sb. Existuje Asociace lesních MŠ, která sdružuje, vzdělává a poskytuje pomoc a radu lesním školkám v ČR. Forma organizace? zakládáme o.p.s.; strana 7 - květen 2013

8 budeme veřejně deklarovat křesťanské hodnoty; stěžejní je zakládací listina - porada s právníkem; správní rada 3 lidé; dozorčí rada 3 lidé; pojištění u RCB sestra Hartová, stejně jako CB Hranice. Zaměstnanci - Mája Navrátilová a Lýdie Kubíčková učitelky; - Jitka Vilémová pomoc při zřízení, případné zástupy; - Regina Rezinová ekonomka, účetní a mzdy, granty? - brigádníci, studenti na odpolední aktivity; - kuchař dobrovolná činnost rodičů organizováno a hrazeno rodiči. Co budeme dělat, jakou formou, v jakém čase? projektové vyučování vytvořit pohádku, příběh odehrávající se v probíhajícím ročním období, prožití příběhu, pobyt dětí převážně venku: les, zahrada; práce na zahradě; angličtina v rámci projektu; duchovní slovíčko vycházející z prožitého příběhu; odpolední aktivity - pohybové, vyráběcí, chovatelské, hudební, dramatické brigádník student nebo dobrovolník a jeden pedagog; provoz 8:00 16:30, červenec, srpen prázdniny; počet dětí: 14; plánované otevření: září duben Místo realizace? Palackého vrch; zahrada na domečku; Domeček. Co potřebujeme od sboru staršovstva? souhlas staršovstva s umístěním sídla organizace (právní formy LMŠ), případně poštovní schránky po schválení sídla; případnou smlouvu o pronájmu prostor (jaké prostory, jak často, za kolik atd.). Vybavení, vstupní náklady? spacáky, karimatky přinese rodič; policové díly a krabice: 4 370,-; stolečky a židličky: 4 200,-; vybourání příčky? snad není problém získat dotace na zřízení, vybavení nejlépe z místních dotací. Předpokládané platby rodičů? 3 000,- půldenní docházka; 5 000,- celodenní docházka + ceny obědů (svačinku děti nosí s sebou) časem možnost získat dotace i na provoz květen strana 8

9 Rybka v Gondolinu Příběh Gondolinu, města skrytého mezi štíty Echoriath je příběhem neveselým se špatným koncem. Ne však v našem podání! Obránci města nakonec své město přece jen spojenými silami ubránili a konec tedy dobrý, všechno dobré! Další foto naleznete na sborovém webu. David Kubíček strana 9 - květen 2013

10 Modlitební dopis MIchálkových květen strana 10

11 Jak si ta Rybka plavala? Právě dnes, chvíli poté, co dopíšu tento článek, se odehraje poslední Rybka tohoto školního roku. Ač to děti netuší, máme pro ně nachystaný napínavý konec. Obsazení jejich sklepní místnosti drakem! Je to věc citlivá, když se vám do vašeho oblíbeného doupěte nastěhuje velký drak! Proto doufáme, že se statečné děti vydají na Tábor, draka porazí a získají zpět jak uloupený hrad, tak svou pečlivě vyrobenou zbroj. Tušíte správně, tématem pro tento ročník tábora je Hobit. S dětmi, jakožto s Thorinovou trpasličí družinou a Bilbem Pytlíkem, se vydáme na nová dobrodružství s cílem osvobodit a znovuzískat naše dědictví. Takže v jediném okamžiku budeme přeneseni příběhově z Domečku na tábor, který je až o měsíc později. Doufám, že to dobře udržíme v paměti. Je to velký příběhový skok. Co se týče příběhů, které na Rybce používáme pro naše dovádění, tak je vždy jisté, že k němu přidáme i duchovní slovíčko. Je totiž skutečností, že i když se něco může zdát jako hra, tak to má vždycky dopad na naše myšlení, srdce i rozhodování. Proto je potřeba, abychom si o věcech povídali a dívali se na ně z pohledu Božího slova, jak je to jen možné. Když jsem tedy uvažoval nad tím, co říci na této Rybce, tak mi jako první věc vyvstalo ono téma zbroje a zbraní. Jak drahé nám jsou naše štíty a jak se těšíme, až je zase budeme mít. Pokud to však vztáhnu na celý rok s Rybkou, tak chci s vděčností říct, že nám byl Pán Bůh po celý ten čas věrným štítem a ochráncem. Je to zvláštní, ale nejvíce strana 11 - květen 2013

12 jistoty zažívám, když vím, že to sám celé neudržím a neuřídím. Realita je taková, že to nikdy sami nezvládneme, otázka je, zda to víme či ne. Byl bych pošetilý, kdybych nepřiznal, že si to občas myslím, zvlášť v těch chvílích, kdy to pěkně všechno funguje. Jak ale dojde na neznámá území, nepříjemnosti, konflikty, tak hned vidím, že potřebuji Boží milost a lásku, abychom to všechno v lásce zvládli. Proč to tedy tak rozepisuji. Především proto, že bych touto cestou rád Pánu Ježíši poděkoval, protože nás nikdy neopustil a byl v tom s námi. Žehnal dětem i rodičům a hlavně nám jako vedoucím, protož jen díky němu byl tenhle rok tak super. Doufám, že se jej budeme držet i v příštím roce a budeme spoléhat na jeho štít a pancíř, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pán s vámi/námi.:) Aleš Navrátil Mládež ve víru zkoušek A víru jeden potřebuje, než tím vším projde. Někdo zápasí více a někdo méně. Někdo zkoušky školní a jiní životní. Otázka samozřejmě zní, kdo to má horší? Napadá mě, jestli se to dá až tak lehce určit. Rozhodně ani ty školní zkoušky, na kterých stojí vaše budoucnost, případně padá, vám na klidných nervech nepřidají. Naše mládež se většinou skládá z vysokoškoláků a několika středoškoláků, přičemž realita vysokoškoláků dostala nyní zásadní bod obratu. Ti, kteří tento rok státnicovali, se museli vyrovnat s nečekaně krutou realitou. Běžně jsou tři pokusy. Jeden v červnu, další v září a poslední v lednu. Když jste to nedali v červnu, tak jste mohli vše zvládnout v září a poklidně pokračovat v navazujícím studiu. Nyní po třech letech učení, kdy třeba nedáte jediný předmět, musíte počkat do ledna, protože září již neplatí. To má samozřejmě své důsledky, protože po celý rok nejste student, nemáte titul a musíte si najít práci na celý rok, protože i když to v lednu zvládnete, tak musíte počkat 8 měsíců, než to k něčemu bude. To je důvod, proč se frekvence modliteb radikálně zvyšují. Proto díky Bohu za tu zprávu, že to do této chvíle všichni, kteří státnicovali, zvládli! V mládeži máme tři takové, a aby se necítili středem pozornosti, tak pak Honzovi, Máje a Šmídymu můžete pogratulovat soukromě. Je jisté, že tyto zkoušky nejsou ještě těmi, ve kterých by se otřásal od základů náš život. Svět nekončí, když to nevyjde. Ale i tak vidím, že i v těchto věcech můžeme klást kroky víry. Osobně jsem se na ETS snažil povětšinou řádně připravovat, ale i když jsem se připravoval na testy a zkoušky sebevíc, nikdy jsem neměl jistotu. Jak mít vlastně jistotu, dokud zkouška nenastane. Ale musím přiznat, že tak jak se píše v 1. Korintským 10, 13, Pán je věrný a připravil mi východisko a dal mi sílu obstát. Je to mazec, ale také je to zázrak, když vidím, že to nakonec jde. Mám teď na mysli ty chvíle, kdy jsem dostával otázky, na které jsem znal odpovědi. Věřte tomu nebo ne, ale není to tak vždycky.:) Proto bych rád v článku o mládeži poděkoval za podporu a důvěru při mém studiu na ETS. Již se mi chýlí k závěru druhý rok studia, a i když mám ještě několik málo prací, které musím dodělat, tak je konec roku v dohlednu a já se těším na prázdniny, kdy si v klidu zopakuji novozákonní řečtinu. Ale to už bude radost. Když člověk něco nemusí, tak ho to hned baví víc. Na závěr přeji všem pokoj a poklidné čekání na prázdniny (dovolenou:). Aleš Navrátil květen strana 12

13 strana 13 - květen 2013

14 Další trocha Izraele Není to jenom záležitost našeho sborového kurýru. O Izraeli píší dokola i jiné měsíčníky, ba i deníky. Nepřekvapí tedy, že se k blízkovýchodním událostem vracíme po měsíci i my. Ivan Petlan * * * Někteří občané tu zjevně neumí ani hebrejsky Jestli to nebudou ti Palestinci Ale mohli by se alespoň snažit rozumět základním frázím Všechny místní srdečně žoviálně zdravím Shalom al Yisrael! * * * Cestou k vádí Quelt uháníme z kopce V ostré zatáčce si náš autobus vyhýbá s protijedoucím autem To jede tak že nás míjí zprava Ohlížím se: vůz to vzal za námi mezi dvěma osobáky Žádný klakson jako vždycky na Apeninském nic Inu země kde se všichni nějak vejdou smáčknou a nějak domluví * * * Naproti hotelu hlídaný izraelský areál opevněný zdí Kousek sporné půdy kolem rovu Ráchel Na betonové zdi turistům na očích protestní grafitti Vcelku vtipné a veskrze vkusné MAKE LOVE NOT WALL Všichni jsme byli v 67. trochu hippies zdá se že by se tady dalo jednat T-shirts (Size XL & XXL) Jedno tričko Israel Army a vedle Peace Jerusalem Když koupím obě a hodím je přes sebe budu jak z jednotky Greenpeace květen strana 14

15 * * * Where are you from? Když správně odpovíš na první otázku dál už může konverzace pokračovat česky Znají perfektně všechny zlevněné číslovky Bezčasí Zase další antické ruiny Dneska už třetí Ze kterého století jsou asi tyhle? Nakonec je to jedno, ne? Nic není starší než včerejší noviny Rozchod Proplétám se davem Musím stáhnout skluz z antikvariátu dohonit ostatní V protisměru jde hlouček holek v khaki Jak z trampské osady Některé mají automatické zbraně Jako když u nás vláčí v létě slečny v ruce petku s vodou Spěchám Všímám si Copánky Úplné děti Ale ten kvér docela jí sekne * * * A že už jsem vymetl antikvariátů V žádném jsem neviděl tak zaprášené knihy Jak po nějaké písečné bouři či řekněme přeháňce anebo po návratu domů do rezidence po létech z dalekých cest Dneska nic? mohla se zeptat ta bělovlasá u kasy Mohli jsme si to vyříkat Knihy máme doma i v kufrech, víte? a když někam chci vyjet někam třeba sem musím je vyskládat teď na mě čekají Můj noční stolek blije knížky na zem Spát chodím uličkou už tak dost úzkou, víte? Vycházím ven trochu nespokojen Dal bych si i říct ale ten prach mi vážně vadí I v pouštní zemi A pak těch svazků doma Na druhý den tam přišel můj syn Okouknout to trochu Něco omrkl něco oprášil šikula dvě věcičky koupil Obě hebrejsky strana 15 - květen 2013

16 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. pastoraci, domečku, informovanosti, liturgii; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, rodinné bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; tábor Hobit, English Camp, chystané Alfa kurzy. 3) NEMOCNÉ: za Věru Tumovou a jejího manžela, Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Evu Buchtovou, jejího bratra a maminku... novopečenou maminku Nikolu Kutnohorskou a její dceru Stellu; a těhotnou Martinu Sýkorovou. 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; manžele Dolníčkovy, kteří prožívají těžké období; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: květen strana 16

17 Oznámení a pozvánky na akce Staršovstvo se sejde v úterý v 18:00 na KP74. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Rubínu mají dovolenou, bude nedělní shromáždění 7. a v Domečku na Královopolské 74, v případě příznivého počasí venku shromáždění v Brně nebude. V té době pořádáme anglický kemp English Camp Tábor Hobit - více informací na sborovém webu Fotky ze sborového víkendu - zaslal Pepa Kubeš: Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Radka Láznická Lýdie Kubíčková 9 let Radka Pospíšilová Jitka Zobačová Zbyněk Veselý Daniela Petlanová Martina Sýkorová Jakub Raus Jakub Urban 13 let Jiří Lukl 7 let Luboš Raus Marie Zobačová 1 rok Kateřina Tmejová Dalibor Matulík Tereza Vilémová 7 let Aneta Sikorová Tomáš Urban Jiří Pospíšil Petr Janoušek Aleš Pavel Dostál Jan Olšák strana 17 - květen 2013

18 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: J. Kubeš / J. Lukl P. Lukl / L. Raus P. Láznický / J. Lukl - závěr školního roku L. Raus / D. Kubíček - shromáždění na KP J. Kubeš / D. Kubíček - shromáždění na KP P. Láznický / D. Kubíček P. Lukl / D. Kubíček Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - Základy víry, každých 14 dní, KP74 Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti - jen do Středa 19:00 - mládež Čtvrtek 17:00 - skupinka kluků (liché týdny) Čtvrtek 18:00 - skupinka holek (liché týdny) Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské 74. V červenci najíždějí na prázdninový režim! Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel květen strana 18

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 39 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, jaro léto 2008 a bulletin Holubice pro přátele klubu Telepace a Tv Noe

Zpravodaj Radia Proglas č. 39 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, jaro léto 2008 a bulletin Holubice pro přátele klubu Telepace a Tv Noe Zpravodaj Radia Proglas č. 39 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, jaro léto 2008 a bulletin Holubice pro přátele klubu Telepace a Tv Noe O nahrazování aneb Bedlivě se rozhlížejme Občas slýchám

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více