Měsíčník členů a přátel sboru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2. Janův 6 strana 1 - květen 2013

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník P. Grulicha - povodňová výzva 4 Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 4 Zpráva sborového hospodáře (P. Láznický) 7 Lesní školka Rybička (L. Kubíčková) 9 Foto z Godnolinu (D. Kubíček) 10 Modlitební dopis Michálkových 11 Jak si ta Rybka plavala (A. Navrátil) 12 Mládež ve víru zkoušek (A. Navrátil) 13 Family English Camp Další trocha Izraele (I. Petlan) 16 Náměty k modlitbám 17 Oznámení, inzeráty a pozvánky 17 Foto ze sborového víkendu 17 Narozeniny 18 Pravidelná setkání, informace o sboru Foto na titulní straně pochází z výpravy Rybky do Gondolinu. Fotek je spousta, hlavně z velké lesní bitvy - podívejte se do alba na sborových stránkách. Odkaz poslal David Kubíček. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel květen strana 2 Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Toto čáslo neprošlo jazykovou korekturou. Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde v neděli 7. července. Uzávěrka pro toto číslo bude ve středu 3. července. V srpnu pak Měsíčník nevyjde. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným.

3 Úvodník Milí bratři a sestry, Církev bratrská před více než jedním rokem zahájila spolupráci se Střediskem rozvojové a humanitární pomoci pod Diakonií ČCE. Několik našich členů se aktuálně připojilo k více než 300 dobrovolníků z celé republiky, kteří se přihlásili k pomoci lidem v oblastech postižených povodní. V současné době hledáme další dobrovolníky, kteří by byli připraveni pomáhat při odstraňování povodňových škod s podmínkou pomoci v délce alespoň 3 dnů. Registrace probíhá prostřednictvím aktuálního článku na webových stránkách Církve bratrské, kde získáte další informace. Podmínkou je pouze věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. Děkujeme všem ochotným lidem připraveným k pomoci. Například Sbor Církve bratrské v Poděbradech zpřístupnil v kritické chvíli svou modlitebnu, ve které našly rodiny s dětmi přechodný azyl. Evidujeme další vlnu solidarity, nabídek pomoci apod., za které velice děkujeme. Některá konta, na kterých můžete pomoct finančně: S přáním Boží ochrany Mgr. Petr Grulich tajemník Rady Církve bratrské ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky /0300, variabilní symbol 391. Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet /0300, variabilní symbol 222. Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo /0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi /5500, variabilní symbol 111 Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto /0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto /0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto /0800, variabilní symbol 906 zkopírovala barcza ze serveru novinky.cz, před odesláním peněz doporučuji překontrolovat údaje na stránkách jednotlivých institucí strana 3 - květen 2013

4 Zápis ze schůze staršovstva 4. června 2013 LETNÍ ŠKOLKA RYBIČKA Lydie Kubíčková s Májou Staňkovou přišly na staršovstvo s návrhem založit tzv. Lesní školku. Legislativně se jedná o klub, je to tudíž mnohem snadnější a volnější než mateřská školka. Je tu mj. i silná poptávka ze strany návštěvníků Rybky. Lydie s Májou přišly s konkrétní představou, kterou budou prezentovat sboru v nejbližší době. Jednalo by se o samostatný projekt, zřizovatelem by nebyl sbor, nicméně by velmi stály o podporu sboru, zejména modlitební. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. ANGLICKÝ KEMP A LETNÍ TÁBOR Na English Campu ( ) jsou ještě volná místa v chatkách. Stále je možné zvát svoje přátele a známé. Stejně tak je možno zvát i na letní tábor dětí. ALFA KURZY Budou se konat po prázdninách od září do prosince zřejmě ve Skleněné louce na Kounicově. Už teď je nejvyšší čas začít zvát účastníky. Na starosti má Ivan Petlan, který poskytne i bližsí informace. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI Bratr pokladník má poněkud starost o stav naší pokladny, v současné době máme deficit cca ,- Kč. Od začátku roku se tento deficit zvyšuje. Zvažujeme vybourání příčky na Domečku pro získání většího shromažďovacího prostoru. Velmi hrubý a předběžný odhad nákladů je řádově okolo ,- Kč. Práce by patrně zahrnovaly statické posouzení, projekt, odborné provedení zpevnění nosníkem, vybourání stěny, odvezení sutě a zednické zapravení. Je ovšem třeba tuto záležitost nejprve prodiskutovat, jednou z nevýhod by bylo, že bychom už neměli zvukově oddělenou (a čistou) místnost pro malé děti. zapsal Luboš Raus Zpráva sborového hospodáře Milí bratři a sestry, přináším několik informací o stavu sborového hospodaření. Přehled příjmů a výdajů od začátku roku do konce května 2013 PŘÍJMY Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 Dary a nedělní sbírky , , ,- Byt KP74 - Kubíčkovi energie , , ,- Provozní příjmy (úroky, přeplatky za energie) květen strana ,33 14,32 Příjmy celkem , , ,32

5 VÝDAJE Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 KP74 Provoz, pojištění , ,- KP74 Telefon, internet , ,- KP74 Údržba ,- 0,- KP74 Vybavení domu, rekonstrukce ,- 0,- Rubínek , ,- RCB Kazatel ,- 0,- RCB Ostatní ,- 0,- Provozní náklady povinné ,- 0,- Provozní náklady ostatní ,- 0,- Rozvoj sboru (vzdělávání, besídka, mládež, hosté) ,- 990,- Vybaveni technicko-provozní ,- 0,- Misie ,- 0,- Dary ve sboru a mimo sbor ,- 0,- Výdaje na provoz celkem (bez splátek) , ,- Splátka půjček za KP ,- 0,- Výdaje celkem (včetně splátek) , ,- Nedělní sbírky v květnu 2013 Neděle Celkem Sbírka 3 312, ,- Sbor. víkend 3 720, ,- Stav finančních prostředků k Pokladna ,00 Provozní účet Fio ,27 Spořící účet Fio - splátky půjček ,07 Celkem ,34 Srovnání průměrné měsíční finanční potřeby a skutečných příjmů Průměr na 1 měsíc Za 1-5/2013 Měsíční potřeba na zajištění provozu Příjmy Rozdíl strana 5 - květen 2013

6 Průběh příjmů ve srovnání s průměrnou měsíční potřebou za období 1-5/2013 Zde uvedený graf ukazuje, že během prvních čtyř měsíců naše příjmy celkem pokrývaly průměrné měsíční potřeby na provoz sboru. Na konci května nám však chybí příjmy ve výši Kč, abychom měli na pokrytí našich potřeb během roku. Musíme myslet na to, že nemáme žádné provozní rezervy, takže určitě se nám tato chybějící částka dříve nebo později projeví. Příčinou jsou jednak nižší nedělní sbírky (navíc jedna nebyla) a také mírně nižší dary na provoz sboru. Jak si můžete přečíst ve zprávě ze staršovstva, uvažujeme o určitých stavebních úpravách ve sborovém domě na Královopolské v souvislosti s provozem Rybky, ale i se společnými sborovými akcemi a také s chystaným projektem Lesní školky. Šlo by o probourání příčky mezi místnostmi do ulice. Na tuto úpravu by podle prvního nástřelu bylo potřeba asi Kč. Tato investice však bude ještě předmětem celosborového jednání. Chtěl bych také velmi poděkovat všem, kteří se podílejí v rámci domečkové skupinky na zajištění dokumentace ke sborovému domu především Martinovi a Katce Tmejovým, Jitce Vilémové a Aleši Dostálovi. Prosím ty, kdo by byli ochotní pravidelně pomáhat se zajištěním úklidu ve sborovém domě, aby kontaktovali Rut Rausovou a domluvili se na způsobu pomoci. V minulosti se o čistotu staraly čtyři sestry, dnes po odstěhování Sýkorových a nemoci Helenky Šikulové zůstávají pouze dvě. Děkuji všem vám za vaše dary i jakoukoli pomoc při společném díle na zajištění provozu našeho sboru. S přáním Božího požehnání Petr Láznický, hospodář květen strana 6

7 Lesní školka Rybička Moji milí, chtěla bych se s vámi podělit o to, jak se vyvíjí mé přemýšlení ohledně pracovního směřování. Rozhlížela jsem se kolem a procházela řadu inzerátů a nabídek, ale ať jsem byla kdekoli a přemýšlela nad tím, že tady budu třeba pracovat, vnímala jsem, že tudy asi spíše ne. Pořád jsem se v mysli musela vracet k návštěvě u kamarádky, která založila lesní MŠ. Byla totálně nadšená. Má představa o tomto typu školky byla zhruba takováto: Vidím partu šílenců lítajících s šílenými dětičkami celý šílený den v šíleném počasí po šíleném lese. Takový šílenec já přece nejsem. Nicméně myšlenka LMŠ mi stále vrtala v hlavě. Začala jsme se o nich více informovat a zjistila, že realita je poněkud odlišná od mé původní představy. Naopak, začínala se mi moc líbit. A co teprve, když jsem zavolala kamarádce a zjistila, jak velice snadné je lesní školku zřídit. Zavolala jsem Máji Navrátilové, jestli by se mnou školu nezaložila. Byla nadšená. Vnímala mou nabídku ke spolupráci jako vyslyšení modliteb. Podobně reagovala i Regina Rezinová z nabídky ekonomky naší budoucí LMŠ. Ani na okamžik nezaváhala a přijala mou nabídku. Další aspekt byli rodiče povzbuzující mne k této činnosti. Vlna nadšení z možnosti zřídit školku, ve které se budou moci děti i dospělí setkat s živým Kristem střídala úzkost z velké zodpovědnosti i moře práce. Nakonec jsem tedy řekla ANO, pojďme to zkusit. I když se mé srdce chvěje a děsí. Prosím, modlete se za nás. Velice mne povzbudil rozhovor na staršovstvu. Dále pokračuji elaborátkem, který jsem bratřím starším zaslala: Lýdie Kubíčková Lesní školka Rybička Proč? Rádi bych vytvořili prostředí, kde budou lidé poznávat Pána Boha v nás, v našich vztazích navzájem, v našem vztahu k jejich dětem. V okolí nedostatek volných míst v MŠ. Řada rodičů nás podporuje k založení školky. Také vytvoříme pracovní místa převážně pro lidi ze sboru. Co je to lesní školka? Vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa. Podmínkou provozování činnosti zařízení LMŠ je vzdělávací program probíhající průměrně alespoň ze 70 % v přírodě. Z důvodu orientace vzdělávacího programu zařízení typu lesní mateřské školy na venkovní prostředí proto není vyžadováno zajištění podmínek dle vyhl. č.410/2005 Sb. Existuje Asociace lesních MŠ, která sdružuje, vzdělává a poskytuje pomoc a radu lesním školkám v ČR. Forma organizace? zakládáme o.p.s.; strana 7 - květen 2013

8 budeme veřejně deklarovat křesťanské hodnoty; stěžejní je zakládací listina - porada s právníkem; správní rada 3 lidé; dozorčí rada 3 lidé; pojištění u RCB sestra Hartová, stejně jako CB Hranice. Zaměstnanci - Mája Navrátilová a Lýdie Kubíčková učitelky; - Jitka Vilémová pomoc při zřízení, případné zástupy; - Regina Rezinová ekonomka, účetní a mzdy, granty? - brigádníci, studenti na odpolední aktivity; - kuchař dobrovolná činnost rodičů organizováno a hrazeno rodiči. Co budeme dělat, jakou formou, v jakém čase? projektové vyučování vytvořit pohádku, příběh odehrávající se v probíhajícím ročním období, prožití příběhu, pobyt dětí převážně venku: les, zahrada; práce na zahradě; angličtina v rámci projektu; duchovní slovíčko vycházející z prožitého příběhu; odpolední aktivity - pohybové, vyráběcí, chovatelské, hudební, dramatické brigádník student nebo dobrovolník a jeden pedagog; provoz 8:00 16:30, červenec, srpen prázdniny; počet dětí: 14; plánované otevření: září duben Místo realizace? Palackého vrch; zahrada na domečku; Domeček. Co potřebujeme od sboru staršovstva? souhlas staršovstva s umístěním sídla organizace (právní formy LMŠ), případně poštovní schránky po schválení sídla; případnou smlouvu o pronájmu prostor (jaké prostory, jak často, za kolik atd.). Vybavení, vstupní náklady? spacáky, karimatky přinese rodič; policové díly a krabice: 4 370,-; stolečky a židličky: 4 200,-; vybourání příčky? snad není problém získat dotace na zřízení, vybavení nejlépe z místních dotací. Předpokládané platby rodičů? 3 000,- půldenní docházka; 5 000,- celodenní docházka + ceny obědů (svačinku děti nosí s sebou) časem možnost získat dotace i na provoz květen strana 8

9 Rybka v Gondolinu Příběh Gondolinu, města skrytého mezi štíty Echoriath je příběhem neveselým se špatným koncem. Ne však v našem podání! Obránci města nakonec své město přece jen spojenými silami ubránili a konec tedy dobrý, všechno dobré! Další foto naleznete na sborovém webu. David Kubíček strana 9 - květen 2013

10 Modlitební dopis MIchálkových květen strana 10

11 Jak si ta Rybka plavala? Právě dnes, chvíli poté, co dopíšu tento článek, se odehraje poslední Rybka tohoto školního roku. Ač to děti netuší, máme pro ně nachystaný napínavý konec. Obsazení jejich sklepní místnosti drakem! Je to věc citlivá, když se vám do vašeho oblíbeného doupěte nastěhuje velký drak! Proto doufáme, že se statečné děti vydají na Tábor, draka porazí a získají zpět jak uloupený hrad, tak svou pečlivě vyrobenou zbroj. Tušíte správně, tématem pro tento ročník tábora je Hobit. S dětmi, jakožto s Thorinovou trpasličí družinou a Bilbem Pytlíkem, se vydáme na nová dobrodružství s cílem osvobodit a znovuzískat naše dědictví. Takže v jediném okamžiku budeme přeneseni příběhově z Domečku na tábor, který je až o měsíc později. Doufám, že to dobře udržíme v paměti. Je to velký příběhový skok. Co se týče příběhů, které na Rybce používáme pro naše dovádění, tak je vždy jisté, že k němu přidáme i duchovní slovíčko. Je totiž skutečností, že i když se něco může zdát jako hra, tak to má vždycky dopad na naše myšlení, srdce i rozhodování. Proto je potřeba, abychom si o věcech povídali a dívali se na ně z pohledu Božího slova, jak je to jen možné. Když jsem tedy uvažoval nad tím, co říci na této Rybce, tak mi jako první věc vyvstalo ono téma zbroje a zbraní. Jak drahé nám jsou naše štíty a jak se těšíme, až je zase budeme mít. Pokud to však vztáhnu na celý rok s Rybkou, tak chci s vděčností říct, že nám byl Pán Bůh po celý ten čas věrným štítem a ochráncem. Je to zvláštní, ale nejvíce strana 11 - květen 2013

12 jistoty zažívám, když vím, že to sám celé neudržím a neuřídím. Realita je taková, že to nikdy sami nezvládneme, otázka je, zda to víme či ne. Byl bych pošetilý, kdybych nepřiznal, že si to občas myslím, zvlášť v těch chvílích, kdy to pěkně všechno funguje. Jak ale dojde na neznámá území, nepříjemnosti, konflikty, tak hned vidím, že potřebuji Boží milost a lásku, abychom to všechno v lásce zvládli. Proč to tedy tak rozepisuji. Především proto, že bych touto cestou rád Pánu Ježíši poděkoval, protože nás nikdy neopustil a byl v tom s námi. Žehnal dětem i rodičům a hlavně nám jako vedoucím, protož jen díky němu byl tenhle rok tak super. Doufám, že se jej budeme držet i v příštím roce a budeme spoléhat na jeho štít a pancíř, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pán s vámi/námi.:) Aleš Navrátil Mládež ve víru zkoušek A víru jeden potřebuje, než tím vším projde. Někdo zápasí více a někdo méně. Někdo zkoušky školní a jiní životní. Otázka samozřejmě zní, kdo to má horší? Napadá mě, jestli se to dá až tak lehce určit. Rozhodně ani ty školní zkoušky, na kterých stojí vaše budoucnost, případně padá, vám na klidných nervech nepřidají. Naše mládež se většinou skládá z vysokoškoláků a několika středoškoláků, přičemž realita vysokoškoláků dostala nyní zásadní bod obratu. Ti, kteří tento rok státnicovali, se museli vyrovnat s nečekaně krutou realitou. Běžně jsou tři pokusy. Jeden v červnu, další v září a poslední v lednu. Když jste to nedali v červnu, tak jste mohli vše zvládnout v září a poklidně pokračovat v navazujícím studiu. Nyní po třech letech učení, kdy třeba nedáte jediný předmět, musíte počkat do ledna, protože září již neplatí. To má samozřejmě své důsledky, protože po celý rok nejste student, nemáte titul a musíte si najít práci na celý rok, protože i když to v lednu zvládnete, tak musíte počkat 8 měsíců, než to k něčemu bude. To je důvod, proč se frekvence modliteb radikálně zvyšují. Proto díky Bohu za tu zprávu, že to do této chvíle všichni, kteří státnicovali, zvládli! V mládeži máme tři takové, a aby se necítili středem pozornosti, tak pak Honzovi, Máje a Šmídymu můžete pogratulovat soukromě. Je jisté, že tyto zkoušky nejsou ještě těmi, ve kterých by se otřásal od základů náš život. Svět nekončí, když to nevyjde. Ale i tak vidím, že i v těchto věcech můžeme klást kroky víry. Osobně jsem se na ETS snažil povětšinou řádně připravovat, ale i když jsem se připravoval na testy a zkoušky sebevíc, nikdy jsem neměl jistotu. Jak mít vlastně jistotu, dokud zkouška nenastane. Ale musím přiznat, že tak jak se píše v 1. Korintským 10, 13, Pán je věrný a připravil mi východisko a dal mi sílu obstát. Je to mazec, ale také je to zázrak, když vidím, že to nakonec jde. Mám teď na mysli ty chvíle, kdy jsem dostával otázky, na které jsem znal odpovědi. Věřte tomu nebo ne, ale není to tak vždycky.:) Proto bych rád v článku o mládeži poděkoval za podporu a důvěru při mém studiu na ETS. Již se mi chýlí k závěru druhý rok studia, a i když mám ještě několik málo prací, které musím dodělat, tak je konec roku v dohlednu a já se těším na prázdniny, kdy si v klidu zopakuji novozákonní řečtinu. Ale to už bude radost. Když člověk něco nemusí, tak ho to hned baví víc. Na závěr přeji všem pokoj a poklidné čekání na prázdniny (dovolenou:). Aleš Navrátil květen strana 12

13 strana 13 - květen 2013

14 Další trocha Izraele Není to jenom záležitost našeho sborového kurýru. O Izraeli píší dokola i jiné měsíčníky, ba i deníky. Nepřekvapí tedy, že se k blízkovýchodním událostem vracíme po měsíci i my. Ivan Petlan * * * Někteří občané tu zjevně neumí ani hebrejsky Jestli to nebudou ti Palestinci Ale mohli by se alespoň snažit rozumět základním frázím Všechny místní srdečně žoviálně zdravím Shalom al Yisrael! * * * Cestou k vádí Quelt uháníme z kopce V ostré zatáčce si náš autobus vyhýbá s protijedoucím autem To jede tak že nás míjí zprava Ohlížím se: vůz to vzal za námi mezi dvěma osobáky Žádný klakson jako vždycky na Apeninském nic Inu země kde se všichni nějak vejdou smáčknou a nějak domluví * * * Naproti hotelu hlídaný izraelský areál opevněný zdí Kousek sporné půdy kolem rovu Ráchel Na betonové zdi turistům na očích protestní grafitti Vcelku vtipné a veskrze vkusné MAKE LOVE NOT WALL Všichni jsme byli v 67. trochu hippies zdá se že by se tady dalo jednat T-shirts (Size XL & XXL) Jedno tričko Israel Army a vedle Peace Jerusalem Když koupím obě a hodím je přes sebe budu jak z jednotky Greenpeace květen strana 14

15 * * * Where are you from? Když správně odpovíš na první otázku dál už může konverzace pokračovat česky Znají perfektně všechny zlevněné číslovky Bezčasí Zase další antické ruiny Dneska už třetí Ze kterého století jsou asi tyhle? Nakonec je to jedno, ne? Nic není starší než včerejší noviny Rozchod Proplétám se davem Musím stáhnout skluz z antikvariátu dohonit ostatní V protisměru jde hlouček holek v khaki Jak z trampské osady Některé mají automatické zbraně Jako když u nás vláčí v létě slečny v ruce petku s vodou Spěchám Všímám si Copánky Úplné děti Ale ten kvér docela jí sekne * * * A že už jsem vymetl antikvariátů V žádném jsem neviděl tak zaprášené knihy Jak po nějaké písečné bouři či řekněme přeháňce anebo po návratu domů do rezidence po létech z dalekých cest Dneska nic? mohla se zeptat ta bělovlasá u kasy Mohli jsme si to vyříkat Knihy máme doma i v kufrech, víte? a když někam chci vyjet někam třeba sem musím je vyskládat teď na mě čekají Můj noční stolek blije knížky na zem Spát chodím uličkou už tak dost úzkou, víte? Vycházím ven trochu nespokojen Dal bych si i říct ale ten prach mi vážně vadí I v pouštní zemi A pak těch svazků doma Na druhý den tam přišel můj syn Okouknout to trochu Něco omrkl něco oprášil šikula dvě věcičky koupil Obě hebrejsky strana 15 - květen 2013

16 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. pastoraci, domečku, informovanosti, liturgii; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, rodinné bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; tábor Hobit, English Camp, chystané Alfa kurzy. 3) NEMOCNÉ: za Věru Tumovou a jejího manžela, Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Evu Buchtovou, jejího bratra a maminku... novopečenou maminku Nikolu Kutnohorskou a její dceru Stellu; a těhotnou Martinu Sýkorovou. 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; manžele Dolníčkovy, kteří prožívají těžké období; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: květen strana 16

17 Oznámení a pozvánky na akce Staršovstvo se sejde v úterý v 18:00 na KP74. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Rubínu mají dovolenou, bude nedělní shromáždění 7. a v Domečku na Královopolské 74, v případě příznivého počasí venku shromáždění v Brně nebude. V té době pořádáme anglický kemp English Camp Tábor Hobit - více informací na sborovém webu Fotky ze sborového víkendu - zaslal Pepa Kubeš: Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Radka Láznická Lýdie Kubíčková 9 let Radka Pospíšilová Jitka Zobačová Zbyněk Veselý Daniela Petlanová Martina Sýkorová Jakub Raus Jakub Urban 13 let Jiří Lukl 7 let Luboš Raus Marie Zobačová 1 rok Kateřina Tmejová Dalibor Matulík Tereza Vilémová 7 let Aneta Sikorová Tomáš Urban Jiří Pospíšil Petr Janoušek Aleš Pavel Dostál Jan Olšák strana 17 - květen 2013

18 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: J. Kubeš / J. Lukl P. Lukl / L. Raus P. Láznický / J. Lukl - závěr školního roku L. Raus / D. Kubíček - shromáždění na KP J. Kubeš / D. Kubíček - shromáždění na KP P. Láznický / D. Kubíček P. Lukl / D. Kubíček Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - Základy víry, každých 14 dní, KP74 Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti - jen do Středa 19:00 - mládež Čtvrtek 17:00 - skupinka kluků (liché týdny) Čtvrtek 18:00 - skupinka holek (liché týdny) Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské 74. V červenci najíždějí na prázdninový režim! Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel květen strana 18

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Židům 6:12 strana 1 - říjen 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (J.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 5 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Efeským 3:20, B21 strana 1 - květen 2014

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14:15, verš chválicích skupinek pro rok 2012 strana 1 - červenec 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník B. Telferové

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12:33, verš Rybky pro rok 2012

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37:23-24 strana 1 - září 2013 Obsah

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 1 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5:13, verš pro Církev bratrskou do roku 2015 strana 1 - leden 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Lukáš 11:8 strana 1 - listopad 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 2 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. 1. Samuelova 12:24, B21 strana 1 - únor 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

NADACE TRUCK HELP. Pomozte prosím pozůstalým dětem a rodinám i Vy. Číslo transparentního účtu: 1399088001/2400

NADACE TRUCK HELP. Pomozte prosím pozůstalým dětem a rodinám i Vy. Číslo transparentního účtu: 1399088001/2400 NADACE TRUCK HELP Pomozte prosím pozůstalým dětem a rodinám i Vy. Číslo transparentního účtu: 1399088001/2400 Nadace Truck HELP, Žirovnická 3133/6,106 00 Praha 10 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2004 Praha, červen 2005 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č. 646/9

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více