Měsíčník členů a přátel sboru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2. Janův 6 strana 1 - květen 2013

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník P. Grulicha - povodňová výzva 4 Zápis ze schůze staršovstva (L. Raus) 4 Zpráva sborového hospodáře (P. Láznický) 7 Lesní školka Rybička (L. Kubíčková) 9 Foto z Godnolinu (D. Kubíček) 10 Modlitební dopis Michálkových 11 Jak si ta Rybka plavala (A. Navrátil) 12 Mládež ve víru zkoušek (A. Navrátil) 13 Family English Camp Další trocha Izraele (I. Petlan) 16 Náměty k modlitbám 17 Oznámení, inzeráty a pozvánky 17 Foto ze sborového víkendu 17 Narozeniny 18 Pravidelná setkání, informace o sboru Foto na titulní straně pochází z výpravy Rybky do Gondolinu. Fotek je spousta, hlavně z velké lesní bitvy - podívejte se do alba na sborových stránkách. Odkaz poslal David Kubíček. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel květen strana 2 Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Toto čáslo neprošlo jazykovou korekturou. Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde v neděli 7. července. Uzávěrka pro toto číslo bude ve středu 3. července. V srpnu pak Měsíčník nevyjde. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným.

3 Úvodník Milí bratři a sestry, Církev bratrská před více než jedním rokem zahájila spolupráci se Střediskem rozvojové a humanitární pomoci pod Diakonií ČCE. Několik našich členů se aktuálně připojilo k více než 300 dobrovolníků z celé republiky, kteří se přihlásili k pomoci lidem v oblastech postižených povodní. V současné době hledáme další dobrovolníky, kteří by byli připraveni pomáhat při odstraňování povodňových škod s podmínkou pomoci v délce alespoň 3 dnů. Registrace probíhá prostřednictvím aktuálního článku na webových stránkách Církve bratrské, kde získáte další informace. Podmínkou je pouze věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. Děkujeme všem ochotným lidem připraveným k pomoci. Například Sbor Církve bratrské v Poděbradech zpřístupnil v kritické chvíli svou modlitebnu, ve které našly rodiny s dětmi přechodný azyl. Evidujeme další vlnu solidarity, nabídek pomoci apod., za které velice děkujeme. Některá konta, na kterých můžete pomoct finančně: S přáním Boží ochrany Mgr. Petr Grulich tajemník Rady Církve bratrské ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky /0300, variabilní symbol 391. Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet /0300, variabilní symbol 222. Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo /0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi /5500, variabilní symbol 111 Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto /0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto /0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto /0800, variabilní symbol 906 zkopírovala barcza ze serveru novinky.cz, před odesláním peněz doporučuji překontrolovat údaje na stránkách jednotlivých institucí strana 3 - květen 2013

4 Zápis ze schůze staršovstva 4. června 2013 LETNÍ ŠKOLKA RYBIČKA Lydie Kubíčková s Májou Staňkovou přišly na staršovstvo s návrhem založit tzv. Lesní školku. Legislativně se jedná o klub, je to tudíž mnohem snadnější a volnější než mateřská školka. Je tu mj. i silná poptávka ze strany návštěvníků Rybky. Lydie s Májou přišly s konkrétní představou, kterou budou prezentovat sboru v nejbližší době. Jednalo by se o samostatný projekt, zřizovatelem by nebyl sbor, nicméně by velmi stály o podporu sboru, zejména modlitební. PASTORACE Jako při každém setkání věnovalo staršovstvo podstatnou část svého jednání pastoraci. ANGLICKÝ KEMP A LETNÍ TÁBOR Na English Campu ( ) jsou ještě volná místa v chatkách. Stále je možné zvát svoje přátele a známé. Stejně tak je možno zvát i na letní tábor dětí. ALFA KURZY Budou se konat po prázdninách od září do prosince zřejmě ve Skleněné louce na Kounicově. Už teď je nejvyšší čas začít zvát účastníky. Na starosti má Ivan Petlan, který poskytne i bližsí informace. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI Bratr pokladník má poněkud starost o stav naší pokladny, v současné době máme deficit cca ,- Kč. Od začátku roku se tento deficit zvyšuje. Zvažujeme vybourání příčky na Domečku pro získání většího shromažďovacího prostoru. Velmi hrubý a předběžný odhad nákladů je řádově okolo ,- Kč. Práce by patrně zahrnovaly statické posouzení, projekt, odborné provedení zpevnění nosníkem, vybourání stěny, odvezení sutě a zednické zapravení. Je ovšem třeba tuto záležitost nejprve prodiskutovat, jednou z nevýhod by bylo, že bychom už neměli zvukově oddělenou (a čistou) místnost pro malé děti. zapsal Luboš Raus Zpráva sborového hospodáře Milí bratři a sestry, přináším několik informací o stavu sborového hospodaření. Přehled příjmů a výdajů od začátku roku do konce května 2013 PŘÍJMY Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 Dary a nedělní sbírky , , ,- Byt KP74 - Kubíčkovi energie , , ,- Provozní příjmy (úroky, přeplatky za energie) květen strana ,33 14,32 Příjmy celkem , , ,32

5 VÝDAJE Plán 2013 Skutečnost 1-5 Květen 2013 KP74 Provoz, pojištění , ,- KP74 Telefon, internet , ,- KP74 Údržba ,- 0,- KP74 Vybavení domu, rekonstrukce ,- 0,- Rubínek , ,- RCB Kazatel ,- 0,- RCB Ostatní ,- 0,- Provozní náklady povinné ,- 0,- Provozní náklady ostatní ,- 0,- Rozvoj sboru (vzdělávání, besídka, mládež, hosté) ,- 990,- Vybaveni technicko-provozní ,- 0,- Misie ,- 0,- Dary ve sboru a mimo sbor ,- 0,- Výdaje na provoz celkem (bez splátek) , ,- Splátka půjček za KP ,- 0,- Výdaje celkem (včetně splátek) , ,- Nedělní sbírky v květnu 2013 Neděle Celkem Sbírka 3 312, ,- Sbor. víkend 3 720, ,- Stav finančních prostředků k Pokladna ,00 Provozní účet Fio ,27 Spořící účet Fio - splátky půjček ,07 Celkem ,34 Srovnání průměrné měsíční finanční potřeby a skutečných příjmů Průměr na 1 měsíc Za 1-5/2013 Měsíční potřeba na zajištění provozu Příjmy Rozdíl strana 5 - květen 2013

6 Průběh příjmů ve srovnání s průměrnou měsíční potřebou za období 1-5/2013 Zde uvedený graf ukazuje, že během prvních čtyř měsíců naše příjmy celkem pokrývaly průměrné měsíční potřeby na provoz sboru. Na konci května nám však chybí příjmy ve výši Kč, abychom měli na pokrytí našich potřeb během roku. Musíme myslet na to, že nemáme žádné provozní rezervy, takže určitě se nám tato chybějící částka dříve nebo později projeví. Příčinou jsou jednak nižší nedělní sbírky (navíc jedna nebyla) a také mírně nižší dary na provoz sboru. Jak si můžete přečíst ve zprávě ze staršovstva, uvažujeme o určitých stavebních úpravách ve sborovém domě na Královopolské v souvislosti s provozem Rybky, ale i se společnými sborovými akcemi a také s chystaným projektem Lesní školky. Šlo by o probourání příčky mezi místnostmi do ulice. Na tuto úpravu by podle prvního nástřelu bylo potřeba asi Kč. Tato investice však bude ještě předmětem celosborového jednání. Chtěl bych také velmi poděkovat všem, kteří se podílejí v rámci domečkové skupinky na zajištění dokumentace ke sborovému domu především Martinovi a Katce Tmejovým, Jitce Vilémové a Aleši Dostálovi. Prosím ty, kdo by byli ochotní pravidelně pomáhat se zajištěním úklidu ve sborovém domě, aby kontaktovali Rut Rausovou a domluvili se na způsobu pomoci. V minulosti se o čistotu staraly čtyři sestry, dnes po odstěhování Sýkorových a nemoci Helenky Šikulové zůstávají pouze dvě. Děkuji všem vám za vaše dary i jakoukoli pomoc při společném díle na zajištění provozu našeho sboru. S přáním Božího požehnání Petr Láznický, hospodář květen strana 6

7 Lesní školka Rybička Moji milí, chtěla bych se s vámi podělit o to, jak se vyvíjí mé přemýšlení ohledně pracovního směřování. Rozhlížela jsem se kolem a procházela řadu inzerátů a nabídek, ale ať jsem byla kdekoli a přemýšlela nad tím, že tady budu třeba pracovat, vnímala jsem, že tudy asi spíše ne. Pořád jsem se v mysli musela vracet k návštěvě u kamarádky, která založila lesní MŠ. Byla totálně nadšená. Má představa o tomto typu školky byla zhruba takováto: Vidím partu šílenců lítajících s šílenými dětičkami celý šílený den v šíleném počasí po šíleném lese. Takový šílenec já přece nejsem. Nicméně myšlenka LMŠ mi stále vrtala v hlavě. Začala jsme se o nich více informovat a zjistila, že realita je poněkud odlišná od mé původní představy. Naopak, začínala se mi moc líbit. A co teprve, když jsem zavolala kamarádce a zjistila, jak velice snadné je lesní školku zřídit. Zavolala jsem Máji Navrátilové, jestli by se mnou školu nezaložila. Byla nadšená. Vnímala mou nabídku ke spolupráci jako vyslyšení modliteb. Podobně reagovala i Regina Rezinová z nabídky ekonomky naší budoucí LMŠ. Ani na okamžik nezaváhala a přijala mou nabídku. Další aspekt byli rodiče povzbuzující mne k této činnosti. Vlna nadšení z možnosti zřídit školku, ve které se budou moci děti i dospělí setkat s živým Kristem střídala úzkost z velké zodpovědnosti i moře práce. Nakonec jsem tedy řekla ANO, pojďme to zkusit. I když se mé srdce chvěje a děsí. Prosím, modlete se za nás. Velice mne povzbudil rozhovor na staršovstvu. Dále pokračuji elaborátkem, který jsem bratřím starším zaslala: Lýdie Kubíčková Lesní školka Rybička Proč? Rádi bych vytvořili prostředí, kde budou lidé poznávat Pána Boha v nás, v našich vztazích navzájem, v našem vztahu k jejich dětem. V okolí nedostatek volných míst v MŠ. Řada rodičů nás podporuje k založení školky. Také vytvoříme pracovní místa převážně pro lidi ze sboru. Co je to lesní školka? Vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa. Podmínkou provozování činnosti zařízení LMŠ je vzdělávací program probíhající průměrně alespoň ze 70 % v přírodě. Z důvodu orientace vzdělávacího programu zařízení typu lesní mateřské školy na venkovní prostředí proto není vyžadováno zajištění podmínek dle vyhl. č.410/2005 Sb. Existuje Asociace lesních MŠ, která sdružuje, vzdělává a poskytuje pomoc a radu lesním školkám v ČR. Forma organizace? zakládáme o.p.s.; strana 7 - květen 2013

8 budeme veřejně deklarovat křesťanské hodnoty; stěžejní je zakládací listina - porada s právníkem; správní rada 3 lidé; dozorčí rada 3 lidé; pojištění u RCB sestra Hartová, stejně jako CB Hranice. Zaměstnanci - Mája Navrátilová a Lýdie Kubíčková učitelky; - Jitka Vilémová pomoc při zřízení, případné zástupy; - Regina Rezinová ekonomka, účetní a mzdy, granty? - brigádníci, studenti na odpolední aktivity; - kuchař dobrovolná činnost rodičů organizováno a hrazeno rodiči. Co budeme dělat, jakou formou, v jakém čase? projektové vyučování vytvořit pohádku, příběh odehrávající se v probíhajícím ročním období, prožití příběhu, pobyt dětí převážně venku: les, zahrada; práce na zahradě; angličtina v rámci projektu; duchovní slovíčko vycházející z prožitého příběhu; odpolední aktivity - pohybové, vyráběcí, chovatelské, hudební, dramatické brigádník student nebo dobrovolník a jeden pedagog; provoz 8:00 16:30, červenec, srpen prázdniny; počet dětí: 14; plánované otevření: září duben Místo realizace? Palackého vrch; zahrada na domečku; Domeček. Co potřebujeme od sboru staršovstva? souhlas staršovstva s umístěním sídla organizace (právní formy LMŠ), případně poštovní schránky po schválení sídla; případnou smlouvu o pronájmu prostor (jaké prostory, jak často, za kolik atd.). Vybavení, vstupní náklady? spacáky, karimatky přinese rodič; policové díly a krabice: 4 370,-; stolečky a židličky: 4 200,-; vybourání příčky? snad není problém získat dotace na zřízení, vybavení nejlépe z místních dotací. Předpokládané platby rodičů? 3 000,- půldenní docházka; 5 000,- celodenní docházka + ceny obědů (svačinku děti nosí s sebou) časem možnost získat dotace i na provoz květen strana 8

9 Rybka v Gondolinu Příběh Gondolinu, města skrytého mezi štíty Echoriath je příběhem neveselým se špatným koncem. Ne však v našem podání! Obránci města nakonec své město přece jen spojenými silami ubránili a konec tedy dobrý, všechno dobré! Další foto naleznete na sborovém webu. David Kubíček strana 9 - květen 2013

10 Modlitební dopis MIchálkových květen strana 10

11 Jak si ta Rybka plavala? Právě dnes, chvíli poté, co dopíšu tento článek, se odehraje poslední Rybka tohoto školního roku. Ač to děti netuší, máme pro ně nachystaný napínavý konec. Obsazení jejich sklepní místnosti drakem! Je to věc citlivá, když se vám do vašeho oblíbeného doupěte nastěhuje velký drak! Proto doufáme, že se statečné děti vydají na Tábor, draka porazí a získají zpět jak uloupený hrad, tak svou pečlivě vyrobenou zbroj. Tušíte správně, tématem pro tento ročník tábora je Hobit. S dětmi, jakožto s Thorinovou trpasličí družinou a Bilbem Pytlíkem, se vydáme na nová dobrodružství s cílem osvobodit a znovuzískat naše dědictví. Takže v jediném okamžiku budeme přeneseni příběhově z Domečku na tábor, který je až o měsíc později. Doufám, že to dobře udržíme v paměti. Je to velký příběhový skok. Co se týče příběhů, které na Rybce používáme pro naše dovádění, tak je vždy jisté, že k němu přidáme i duchovní slovíčko. Je totiž skutečností, že i když se něco může zdát jako hra, tak to má vždycky dopad na naše myšlení, srdce i rozhodování. Proto je potřeba, abychom si o věcech povídali a dívali se na ně z pohledu Božího slova, jak je to jen možné. Když jsem tedy uvažoval nad tím, co říci na této Rybce, tak mi jako první věc vyvstalo ono téma zbroje a zbraní. Jak drahé nám jsou naše štíty a jak se těšíme, až je zase budeme mít. Pokud to však vztáhnu na celý rok s Rybkou, tak chci s vděčností říct, že nám byl Pán Bůh po celý ten čas věrným štítem a ochráncem. Je to zvláštní, ale nejvíce strana 11 - květen 2013

12 jistoty zažívám, když vím, že to sám celé neudržím a neuřídím. Realita je taková, že to nikdy sami nezvládneme, otázka je, zda to víme či ne. Byl bych pošetilý, kdybych nepřiznal, že si to občas myslím, zvlášť v těch chvílích, kdy to pěkně všechno funguje. Jak ale dojde na neznámá území, nepříjemnosti, konflikty, tak hned vidím, že potřebuji Boží milost a lásku, abychom to všechno v lásce zvládli. Proč to tedy tak rozepisuji. Především proto, že bych touto cestou rád Pánu Ježíši poděkoval, protože nás nikdy neopustil a byl v tom s námi. Žehnal dětem i rodičům a hlavně nám jako vedoucím, protož jen díky němu byl tenhle rok tak super. Doufám, že se jej budeme držet i v příštím roce a budeme spoléhat na jeho štít a pancíř, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pán s vámi/námi.:) Aleš Navrátil Mládež ve víru zkoušek A víru jeden potřebuje, než tím vším projde. Někdo zápasí více a někdo méně. Někdo zkoušky školní a jiní životní. Otázka samozřejmě zní, kdo to má horší? Napadá mě, jestli se to dá až tak lehce určit. Rozhodně ani ty školní zkoušky, na kterých stojí vaše budoucnost, případně padá, vám na klidných nervech nepřidají. Naše mládež se většinou skládá z vysokoškoláků a několika středoškoláků, přičemž realita vysokoškoláků dostala nyní zásadní bod obratu. Ti, kteří tento rok státnicovali, se museli vyrovnat s nečekaně krutou realitou. Běžně jsou tři pokusy. Jeden v červnu, další v září a poslední v lednu. Když jste to nedali v červnu, tak jste mohli vše zvládnout v září a poklidně pokračovat v navazujícím studiu. Nyní po třech letech učení, kdy třeba nedáte jediný předmět, musíte počkat do ledna, protože září již neplatí. To má samozřejmě své důsledky, protože po celý rok nejste student, nemáte titul a musíte si najít práci na celý rok, protože i když to v lednu zvládnete, tak musíte počkat 8 měsíců, než to k něčemu bude. To je důvod, proč se frekvence modliteb radikálně zvyšují. Proto díky Bohu za tu zprávu, že to do této chvíle všichni, kteří státnicovali, zvládli! V mládeži máme tři takové, a aby se necítili středem pozornosti, tak pak Honzovi, Máje a Šmídymu můžete pogratulovat soukromě. Je jisté, že tyto zkoušky nejsou ještě těmi, ve kterých by se otřásal od základů náš život. Svět nekončí, když to nevyjde. Ale i tak vidím, že i v těchto věcech můžeme klást kroky víry. Osobně jsem se na ETS snažil povětšinou řádně připravovat, ale i když jsem se připravoval na testy a zkoušky sebevíc, nikdy jsem neměl jistotu. Jak mít vlastně jistotu, dokud zkouška nenastane. Ale musím přiznat, že tak jak se píše v 1. Korintským 10, 13, Pán je věrný a připravil mi východisko a dal mi sílu obstát. Je to mazec, ale také je to zázrak, když vidím, že to nakonec jde. Mám teď na mysli ty chvíle, kdy jsem dostával otázky, na které jsem znal odpovědi. Věřte tomu nebo ne, ale není to tak vždycky.:) Proto bych rád v článku o mládeži poděkoval za podporu a důvěru při mém studiu na ETS. Již se mi chýlí k závěru druhý rok studia, a i když mám ještě několik málo prací, které musím dodělat, tak je konec roku v dohlednu a já se těším na prázdniny, kdy si v klidu zopakuji novozákonní řečtinu. Ale to už bude radost. Když člověk něco nemusí, tak ho to hned baví víc. Na závěr přeji všem pokoj a poklidné čekání na prázdniny (dovolenou:). Aleš Navrátil květen strana 12

13 strana 13 - květen 2013

14 Další trocha Izraele Není to jenom záležitost našeho sborového kurýru. O Izraeli píší dokola i jiné měsíčníky, ba i deníky. Nepřekvapí tedy, že se k blízkovýchodním událostem vracíme po měsíci i my. Ivan Petlan * * * Někteří občané tu zjevně neumí ani hebrejsky Jestli to nebudou ti Palestinci Ale mohli by se alespoň snažit rozumět základním frázím Všechny místní srdečně žoviálně zdravím Shalom al Yisrael! * * * Cestou k vádí Quelt uháníme z kopce V ostré zatáčce si náš autobus vyhýbá s protijedoucím autem To jede tak že nás míjí zprava Ohlížím se: vůz to vzal za námi mezi dvěma osobáky Žádný klakson jako vždycky na Apeninském nic Inu země kde se všichni nějak vejdou smáčknou a nějak domluví * * * Naproti hotelu hlídaný izraelský areál opevněný zdí Kousek sporné půdy kolem rovu Ráchel Na betonové zdi turistům na očích protestní grafitti Vcelku vtipné a veskrze vkusné MAKE LOVE NOT WALL Všichni jsme byli v 67. trochu hippies zdá se že by se tady dalo jednat T-shirts (Size XL & XXL) Jedno tričko Israel Army a vedle Peace Jerusalem Když koupím obě a hodím je přes sebe budu jak z jednotky Greenpeace květen strana 14

15 * * * Where are you from? Když správně odpovíš na první otázku dál už může konverzace pokračovat česky Znají perfektně všechny zlevněné číslovky Bezčasí Zase další antické ruiny Dneska už třetí Ze kterého století jsou asi tyhle? Nakonec je to jedno, ne? Nic není starší než včerejší noviny Rozchod Proplétám se davem Musím stáhnout skluz z antikvariátu dohonit ostatní V protisměru jde hlouček holek v khaki Jak z trampské osady Některé mají automatické zbraně Jako když u nás vláčí v létě slečny v ruce petku s vodou Spěchám Všímám si Copánky Úplné děti Ale ten kvér docela jí sekne * * * A že už jsem vymetl antikvariátů V žádném jsem neviděl tak zaprášené knihy Jak po nějaké písečné bouři či řekněme přeháňce anebo po návratu domů do rezidence po létech z dalekých cest Dneska nic? mohla se zeptat ta bělovlasá u kasy Mohli jsme si to vyříkat Knihy máme doma i v kufrech, víte? a když někam chci vyjet někam třeba sem musím je vyskládat teď na mě čekají Můj noční stolek blije knížky na zem Spát chodím uličkou už tak dost úzkou, víte? Vycházím ven trochu nespokojen Dal bych si i říct ale ten prach mi vážně vadí I v pouštní zemi A pak těch svazků doma Na druhý den tam přišel můj syn Okouknout to trochu Něco omrkl něco oprášil šikula dvě věcičky koupil Obě hebrejsky strana 15 - květen 2013

16 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. pastoraci, domečku, informovanosti, liturgii; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, rodinné bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; tábor Hobit, English Camp, chystané Alfa kurzy. 3) NEMOCNÉ: za Věru Tumovou a jejího manžela, Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka, Evu Buchtovou, jejího bratra a maminku... novopečenou maminku Nikolu Kutnohorskou a její dceru Stellu; a těhotnou Martinu Sýkorovou. 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; manžele Dolníčkovy, kteří prožívají těžké období; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: květen strana 16

17 Oznámení a pozvánky na akce Staršovstvo se sejde v úterý v 18:00 na KP74. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Rubínu mají dovolenou, bude nedělní shromáždění 7. a v Domečku na Královopolské 74, v případě příznivého počasí venku shromáždění v Brně nebude. V té době pořádáme anglický kemp English Camp Tábor Hobit - více informací na sborovém webu Fotky ze sborového víkendu - zaslal Pepa Kubeš: Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Radka Láznická Lýdie Kubíčková 9 let Radka Pospíšilová Jitka Zobačová Zbyněk Veselý Daniela Petlanová Martina Sýkorová Jakub Raus Jakub Urban 13 let Jiří Lukl 7 let Luboš Raus Marie Zobačová 1 rok Kateřina Tmejová Dalibor Matulík Tereza Vilémová 7 let Aneta Sikorová Tomáš Urban Jiří Pospíšil Petr Janoušek Aleš Pavel Dostál Jan Olšák strana 17 - květen 2013

18 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: J. Kubeš / J. Lukl P. Lukl / L. Raus P. Láznický / J. Lukl - závěr školního roku L. Raus / D. Kubíček - shromáždění na KP J. Kubeš / D. Kubíček - shromáždění na KP P. Láznický / D. Kubíček P. Lukl / D. Kubíček Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - Základy víry, každých 14 dní, KP74 Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti - jen do Středa 19:00 - mládež Čtvrtek 17:00 - skupinka kluků (liché týdny) Čtvrtek 18:00 - skupinka holek (liché týdny) Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské 74. V červenci najíždějí na prázdninový režim! Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel květen strana 18

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Žalm 27:1, B21 strana 1 - září 2014 Obsah 2 Obsah,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Židům 6:12 strana 1 - říjen 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (J.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 6 2014 Měsíčník členů a přátel sboru A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Galatským 4:7, B21 strana 1 - červen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Ohlédnutí za Konferencí CB v Trutnově

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 2 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Žalm 119:1 strana 1 - únor 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník J. Kubeše 5 Zápis

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 5 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Efeským 3:20, B21 strana 1 - květen 2014

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky. Žalm 103:8-9, B21 strana 1 - listopad 2014 Obsah

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 12 2012 Měsíčník členů a přátel sboru To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1:14, B21 strana 1 prosinec

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 3 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Matouš 11:29-30

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14:15, verš chválicích skupinek pro rok 2012 strana 1 - červenec 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník B. Telferové

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 12 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Římanům 8:3,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Marek 12:33, verš Rybky pro rok 2012

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý Otec a já žije skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Jan 6:56-57, B21 strana

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy.... V jejich palácích poroste hloží, na jejich pevnostech bodláčí a trní. Izajáš 34:2,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37:23-24 strana 1 - září 2013 Obsah

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 1 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5:13, verš pro Církev bratrskou do roku 2015 strana 1 - leden 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2014 Měsíčník členů a přátel sboru Tak ty jsi židovský král? Sám to říkáš, odpověděl Ježíš. Marek 15:2 strana 1 - duben 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (D. Kubíček) 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 9 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 33:18, verš skupinek pro rok 2012 strana 1 - září 2012 Obsah 2 Obsah,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost. Přísloví 16:16 strana 1 - listopad 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník (J. Kubeš) 4 Pastýřský

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 7-8 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. Žalm 150:6 strana 1 - červenec 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník J. Olšáka 4 Zpráva sborového hospodáře (P.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 11 2012 Měsíčník členů a přátel sboru Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Lukáš 11:8 strana 1 - listopad 2012 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 2 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. 1. Samuelova 12:24, B21 strana 1 - únor 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

VÁNOCE JSOU TADY! KUNRATICKÝ ČTENÁŘ autorské čtení. Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011

VÁNOCE JSOU TADY! KUNRATICKÝ ČTENÁŘ autorské čtení. Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011 ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č.4 školní rok 2011/2012 13. PROSINEC 2011 Číslo 4. Školní rok 2011/2012 13. prosinec 2011 Ve čtvrtém prosincovém Školním zpravodaji najdete: - KUNRATICKÝ ČTENÁŘ AUTORSKÉ ČTENÍ

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 1 2013 Měsíčník členů a přátel sboru V modlitbách neustávejte. 1. Tesalonickým 5:17, verš sboru pro rok 2013 strana 1 - leden 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Verše pro rok 2013 5 Zápis

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více