Bezpečně online. Příručka pro pedagogy základních škol. Centrum inkluze o.p.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečně online. Příručka pro pedagogy základních škol. Centrum inkluze o.p.s. 2014. www.centruminkluze.cz 0"

Transkript

1 Bezpečně online Příručka pro pedagogy základních škol Centrum inkluze o.p.s

2 Obsah 1. Úvod.3 2. Co je to kyberšikana? Definice tradiční školní šikany a její hlavní rysy Definice kyberšikany a její hlavní rysy Typy kyberšikany Média šíření kyberšikany Specifika kyberšikany Hlavní aktéři kyberšikany a typy kyberagresorů Kybergrooming Statistiky z ČR 9 4. Kyberšikana a právo Případy kyberšikany z ČR kazuistiky Možnosti prevence a postupy v případě napadení Pravidla bezpečného užívání internetu Důležité zásady při řešení kyberšikany pro žáky Doporučení pro školy a pedagogy Doporučení pro rodiče Znaky kyberšikany jak ji rozpoznat? Technická řešení kyberšikany Metodiky preventivních programů Preventivní program KYBERŠIKANA nebezpečné prostředí internetu Preventivní program Rizika sociálních sítí Použitá literatura a jiné zdroje Důležité online odkazy

3 Materiál vznik v rámci projektu Bezpečně online, který byl finančně podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR a Statutárním městem Opava. Realizátorem aktivit projektu bylo Centrum inkluze o. p. s.. Projekt byl zaměřený na podporu opavských základních škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací. V rámci projektu byly zrealizovány prožitkové preventivní programy pro žáky 7. a 8. ročníků, byli proškoleni školní metodici prevence a byla vytvořena metodická příručka pro učitele se zaměřením na prevenci kyberšikany. 2

4 1. Úvod Materiál, který se Vám nyní dostává do rukou, je zaměřen na jedno z nejaktuálnějších témat primární prevence, kterým se stává kyberšikana. Cílem materiálu je poskytnout především Vám pedagogům oporu pro hlubší vhled do problematiky kyberšikany a bezpečného užívání internetu a dalších moderních technologií. V materiálu se seznámíte se základními teoretickými východisky problematiky kyberšikany, s jejími hlavními rysy, specifiky, s konkrétními případy kyberšikany (kazuistikami) apod., ale především s tím, jak působit na žáky v oblasti prevence rizikového chování spojeného s užíváním internetu a online komunikací, a jak reagovat v případě řešení konkrétních případů kyberšikany. Součástí metodiky jsou rovněž dva preventivní programy pro žáky vyššího stupně základních škol, které vznikly a byly v rámci realizace projektu ověřeny na opavských základních školách. Při zpracovávání tohoto materiálu a realizaci celého projektu Bezpečně online jsme zjistili, že i přestože je kyberšikana relativně nový fenomén, existuje již k této problematice mnoho zajímavých a kvalitních materiálů. Předkládaný text si tak neklade za cíl Vám přinést něco zcela nového, je spíše kompilátem jiných dostupných materiálů utříbených do této publikace, která bude dostupná všem pedagogům opavských základních škol. 2. Co je to kyberšikana a jak funguje? Definice tradiční školní šikany a její hlavní rysy Šikana je velice úzce spjata s agresí, avšak nejedná se o totožné konstrukty. Jedním z klíčových znaků šikany je záměrnost, která je podmínkou pro to, abychom určité agresivní jednání mohli klasifikovat jako šikanu. Za šikanu tedy považujeme jakékoliv agresivní chování, jehož cílem je druhého zranit, poškodit, ublížit mu. Setkáváme se však také s teoretickými přístupy, které považují za šikanu pouze takové agresivní chování, které je nejen záměrné, ale které se děje opakovaně. Dalším klíčovým znakem šikany je tedy opakovanost. Kritérií potřebných pro identifikaci šikany je však potřeba mnohem víc. Jednou z často uváděných specifikací šikany pochází od autora Dana Olweuse (1994) a vychází z těchto tří hlavních kritérií: 1. Úmyslnost/záměrnost agresivního jednání 2. Opakovanost tohoto jednání 3. Mocenská nerovnováha mezi agresorem a obětí, ze které vyplývá, že oběť se nemůže snadno bránit. Při klasické školní šikaně je agresor často fyzicky statnější, starší apod. 3

5 Při klasifikaci šikany je nutno přihlížet nejen k těmto hlavním kritériím šikany, ale zaměřit se také na další atributy jako je například skutečnost, že oběť agresorovo chování nijak neprovokuje či že k útokům agresora dochází často v takovém prostředí, které nelze snadno opustit, přičemž takovým prostředím může být i škola, třída apod. (A. Černá, 2013, s. 19) Kyberšikana a její hlavní rysy Kyberšikana se velice úzce spjata s klasickou šikanou a sdílí s ní základní rysy i projevy. Definovat však kyberšikanu je složité a to především z toho důvodu, že se jedná o nový fenomén, který se rychle a dynamicky vyvíjí. Jedna z často uváděných definic kyberšikany pochází od autorů M. Priceová a J. Dalgleish (2010): Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. (A. Černá, 2013, s. 20) Jednu z obšírnějších definic nalezneme na stránkách Wikipedie: Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, y, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. (Wikipedia; [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/kyber%c5%a1ikana) Kyberšikana jako podskupina šikany tedy spadá do sociálních deviací, stejně jako kriminalita, toxikomanie, prostituce apod. Tato diferenciace ale není neprolomitelní, neboť právě některé projevy kyberšikany mohou nabývat takové intenzity a podoby, že jsou trestněprávně postižitelné. (viz. Kapitola Kyberšikana a právo, J. Chromý, 2010, s. 41) Typy kyberšikany Můžeme hovořit o dvou základních typech kyberšikany přímé a nepřímé kyberšikaně. 1) Přímá kyberšikana zde patří například zasílání urážlivých či výhrůžných ů, sms zpráv, uveřejňování ponižujících fotografií pomocí mms, krádeže a zneužití hesel, uveřejňování nepravdivých informací, rozesílání virů apod. 4

6 2) Nepřímá kyberšikana (kyberšikana v zastoupení) je mnohem závažnější, jelikož se na ní spolupachatelé často podílejí nevědomky. O kyberšikanu v zastoupení se jedná tehdy, najde-li si agresor pro špinavou práci někoho jiného. Ten je pak většinu času nevědomým komplicem, protože neví, že je využíván k obtěžování jiných lidí. (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 18) Nejčastější projevy kyberšikanování Kyberstalking - zasílání urážejících, útočných, zesměšňujících a zastrašujících či oběť dehonestujících ů a sms zpráv, výhružné telefonáty, obtěžující chatování. Vydávání se za někoho jiného a krádež hesla (např. vytvoření falešného profilu, ve kterém agresor vystupuje pod identitou oběti a záměrně ji tímto způsobem poškozuje). Tvorba webů a blogů, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově) oběť urážejí a ponižují. Sexting dobrovolné sdílení vlastních intimních materiálů (fotografií, videí) či jejich zneužití a šíření. Flaming neboli tzv. prudké hádky probíhající např. v rámci internetových diskuzí mezi dvěmi i více uživateli, přičemž záměrem agresora je oběť v rámci probíhající diskuze poškodit. Vyloučení a ostrakizace (vyloučení oběti z nějaké online skupiny (např. facebookové skupiny, online hry apod.) Happy slapping jedná se o natáčení fyzických útoků na mobilní telefon a následné uveřejnění videa na internetu Média šíření kyberšikany Sociální sítě významný fenomén dnešní doby, který nám umožňuje si vytvořit svůj vlastní profil, uveřejňovat na něm své soukromé fotografie, sdílet příspěvky (fotografie, videa), komunikovat s ostatními a sledovat, co ostatní dělají. Mezi známé sociální sítě patří Facebook, Twitter, Lidé, MySpace, Líbimseti.cz, Spolužáci.cz apod. Projevy kyberšikany se mohou týkat uveřejňování ponižujících fotografií, ubližujících či nepravdivých komentářů či zveřejňování osobních údajů. 5

7 Webové stránky nejčastěji využívanou webovou stránkou, kterou lze využít ke kyberšikaně je YouTube, na které můžeme uveřejnit nahraná videa, která se velice rychle šíří. y zasílání ubližujících zpráv, nabourání osobního účtu a rozesílání ubližujících zpráv okruhu vašich přátel apod. Chaty - jedná se o místa v internetovém prostředí, prostřednictvím kterých se dá komunikovat v reálném čase (např. Skype). V tomto prostředí může dojít například k ostrakizaci, vyloučení nebo sextingu. Agresor se často vydává za nějakou jinou osobu a snaží se prostřednictvím chatu získat od oběti intimní informace. Online interaktivní hry hráčům online her (např. X-Box Live, MMORPG hry) je umožněno chatovat nebo komunikovat prostřednictvím webkamery. I zde často dochází k obtěžování, vyhrožování, vyloučení, vulgárním útokům. Blogy neboli tzv. online deníky jsou v dnešní době často využívány mezi mladými lidmi. Ke kyberšikaně zde dochází například formou uveřejněním urážlivých a nepravdivých informací o oběti. SMM/MMS pomocí textových zpráv dochází často k zasílání ubližujících zpráv ze skrytého čísla apod Specifika kyberšikany Anonymita - kterou poskytuje virtuální realita, umožňuje stupňovat agresi a dovolit si to, co by si agresor vůči oběti přímo nedovolil. Agresor může zůstat po celou dobu šikanování oběti anonymní. Skrývá se za falešnou identitu, přezdívky, skrytá telefonní čísla apod. Jednosměrná komunikace - znemožňující agresorovi vnímat reakci oběti. Agresor se tak nemusí chovat empaticky a nemá příležitost si uvědomit důsledky svého konání. Oběť nemůže bezprostředně reagovat. Nezávislost na místě a čase - nezáleží na místě, kde k šikanování dochází, ani na době, kdy útok oběť zastihne. Útoky kyberagresora mohou oběť dostihnout kdykoliv a kdekoliv. Velmi rychle tak oběť ztrácí pocit bezpečí i tam, kde doposud byl zcela samozřejmý. Proměněná role agresora i oběti - k šikanování pomocí komunikačních technologií není zapotřebí fyzické převahy agresora, ale technologická dovednost. Agresorem se může stát i jedinec, který by při klasické šikaně neuspěl. Rovněž obětí nemusí být jen outsideři. 6

8 Kyberšikana neprobíhá jenom mezi vrstevníky, ale i napříč generacemi, příslušníky různých sociálních skupin apod. Rychlé šíření a nesnadná kontrola - kyberšikana probíhá dlouho skrytě, klasické znaky šikany u kyberšikany chybí, což ztěžuje kontrolu a umožňuje její rychlejší šíření. Široké publikum - vzhledem k tomu, v jaké prostředí k šikanování dochází, je zaručeno velké publikum Hlavní aktéři kyberšikany a typy kyberagresorů Hlavní aktéry kyberšikany tvoří, stejně jako tomu je u klasické šikany, agresoři, oběti a přihlížející. Šikana je však především skupinový fenomén a proto je důležité se vždy snažit na ni pohlížet v kontextu celého sociálního prostředí (sociální skupiny), nejen z pohledu agresora a oběti. Typy kyberagresorů Proto, abychom dokázali efektivně reagovat na kyberšikanu a volit vhodné postupy práce, je nutné znát motivy dětí a mládeže, kteří prostřednictvím internetu šikanují. Nejčastěji zmiňovaným důvodem pro kyberšikanu je odplata. Oběti tradiční šikany mohou hledat způsob, jak se agresorovi z offline reality pomstít způsobem, který zajistí anonymitu, čímž znemožní další odplatu ze strany agresora (Hinduja, Patchin, 2009). Právě ve výzkumu Hinduji a Patchina hned za odplatou následovala možnost, že si to oběť vlastně zasloužila, následovaná přesvědčením, že kyberšikana je pouhý žert, legrace. (A. Černá, 2013, s. 31). 1) Outsideři nejvýznamnější skupinu agresorů u kyberšikany (i tradiční šikany) tvoří děti a mládež s nižším sebevědomím, které trpí pocity nejistoty, osamělostí a mají snížené sociální dovednosti. 2) Vůdci ti bývají v kolektivu naopak uznáváni, často se jedná o jedince s vyšším sebevědomím i s vyššími sociálními dovednostmi, které jsou schopni využít k promyšlené manipulaci. Takoví jedinci využívají šikanu především k tomu, aby posílili svou pozici v kolektivu. Do této skupiny můžeme řadit i jedince, kteří chtějí, aby se o jejich činech vědělo, mluvilo. Snaží se o to vyvolat nějakou reakci. 3) Pomstychtivý andílek tato skupina jedinců se za agresory mnohdy ani nepovažuje. Domnívají se, že chrání sebe či ostatní před jinými agresory. Mnozí z těch, které lze zařadit do této skupiny, byli sami obětí šikany. Tito pomstychtivci pracují ve většině případů sami, ale mohou své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli a těmi, které vnímají jako oběti nyní kyberšikanovaného agresora. (Kyberšikana a její 7

9 prevence, 2009, s. 19). Tito jedinci potřebují vědět, že brát právo do svých rukou není správné řešení, že se tím situace ještě zhoršuje. 4) Sprosté holky jedná se často o skupinovou agresi, přičemž agresory jsou často dívky, které se k takovému jednání uchylují z nudy. Chtějí, aby ostatní věděli, kdo jsou zač a že právě ony oplývají silou šikanovat ostatní. Živnou půdou pro tuto kyberšikanu je touha po obdivu ve skupině nebo partě a samozřejmě také ticho ostatních, kteří tomu přihlížejí a nechají to být. (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 20) Kybergrooming Jednou z nejnebezpečnějších forem kyberšikany je tzv. kybergrooming. Tímto termínem je označováno takové jednání osoby/agresora, jejímž cílem je získat si důvěru své oběti, přimět ji k osobní schůzce a následně pohlavně zneužít, fyzicky týrat apod. Agresorem bývá často dospělá osoba, která se však vydává za vrstevníka své oběti, a která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu). Pachatelé nejčastěji dospělí jedinci využívají uměle vytvořený pocit, že jsou mladí milováni, že je má někdo rád, a proto se jistě budou chtít s dospělým setkat i v reálném prostředí. Groomer s obětí komunikuje přes Internet i několik měsíců. Pokud se ji nedaří ke schůzce přesvědčit, přichází na řadu různá forma nátlaku, například vyhrožování zveřejněním choulostivých fotografií, které se agresorovi předtím z oběti podařilo vylákat. A zde již se jedná o kyberšikanu. (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 21) Charakteristické pro kybergroomera je, že je neobyčejně trpělivý ve svém jednání. S vyhlídnutou obětí dokáže komunikovat i několik měsíců, než se ji snaží vylákat na osobní schůzku. Velice se snaží o vytvoření důvěrného vztahu se svou obětí a rovněž se snaží udržet svůj vztah k oběti v tajnosti. Velice často se také stává, že kybergroomer si svou oběť uplácí, např. koupí kreditu do mobilního telefonu. Etapy kybergroomingu: 1) Agresor se nejprve snaží u své oběti vzbudit důvěru a postupně se ji snaží izolovat od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá) 2) Agresor podplácí oběť dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu 3) Snaha o vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka 4) Probíhající osobní setkání 5) Sexuální obtěžování, zneužití dítěte 8

10 Jak se účinně bránit proti kybergroomingu? Je nutné, abychom vždy přemýšleli o svých online přátelích, především o těch, kteří se jeví být příliš dokonalí. Doporučuje si ukládat kopie rozhovorů, abyste mohli rozpoznat případné nesrovnalosti příběhů online přítele. Uvažujte o tom, proč se vás dotyčný ptá na věci osobního rázu, či proč chce váš vztah udržet v tajnosti. V situacích, kdy se kybergroomer snaží svést hovor k sexu, tak se nebojte říci ne a snažte si vymezit své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu, a svých zásad se držte. I když vám kybergroomer slibuje naplňující a milující vztah, nevěřte takovým nedůvěryhodným osobám, které podobné sliby mnohdy dávají více osobám zároveň. U online přátelství je dobré, aby zůstaly pouze online, a je proto v pořádku odmítnout osobní setkání tváří v tvář. 3. Statistiky v ČR Dle výsledku Výzkumu rizikového chování českých dětí v prostředí internetu z roku 2014, který realizovala mimo jiné Univerzita Palackého v Olomouci a Seznam.cz, se 50,90 % dětí setkalo s nějakým projevem kyberšikany. Výzkumný vzorek byl tvořen dětmi a mládeží ve věku 11 až 17 let. Nejčastěji se setkávají s průnikem na osobní účet (34,80 %), verbálními útoky (34,33 %) a opakovaným prozváněním (26,36 %). Se šířením ponižující a ztrapňující fotografie se setkalo 13,70 % a vyhrožováním či zastrašováním 17,84 %. Větší důvěru mají děti a mládež ke svým rodičům, kterým by se například s vydíráním svěřili v 61,76 % a učitelům pouze ve 44,93 %. Celkově důvěra v učitele oproti výsledkům výzkumů z předcházejících let poklesla. Jako největší problém se jeví uveřejňování osobních údajů, které děti a mládež uveřejňují dle výzkumu v 76,99 %. Významným nárůst o 10 % zaznamenalo zaslání osobních údajů lidem, které děti nikdy nepotkaly (62,86 %). Výzkum se rovněž zaměřoval na problematiku zasílání osobních fotografií. 29,80 % dotazovaných bylo internetovým známým či kamarádem, kterého osobně nikdy nepotkali, vyzváni k zaslání fotografie svého obličeje, přičemž žádosti vyhovělo 54,67 %. 9

11 Další oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, byla problematika sextingu, čili uveřejnění intimní fotografie či videa na internet, což učinilo 7,81 % dotazovaných. 12,14 % respondentů takovou fotografii někomu zaslalo. Co se týče účtů na sociálních sítích, tak 80,95 % dotazovaných má účet na Facebooku, 44,56 % na Googlu Plus a 27,68 % na Lidé.cz. Více informací o výsledcích výzkumu naleznete na: E-Bezpečí [cit ]. Dostupné z: 4. Kyberšikana a právo Kyberšikana, i přestože jako taková není definována v trestním zákoníku ČR, může nabývat skutkovou podstatu trestných činů. Především se může jednat o trestní čin omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, vydírání, znásilnění, pohlavní zneužívání atd. Osoby mladší 15 let - soud může takové osobě uložit opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. jako dohled probačního úředníka, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu v rámci SVP, ochrannou výchovu. Mladiství ve věku let jsou posuzování soudem pro mládež s ohledem na jejich rozumovou a mravní vyspělost dle zákona č. 218/2003 Sb. Osoby starší 18 let jsou plně trestně odpovědné za své skutky. V květnu letošního roku 2014 byla schválena novela trestního řádu, ve které jsou nově zavedeny trestné činy spojené se zneužíváním dětí. Jedná se o trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem a účast na pornografickém představení. Novela by měla vejít v platnost od Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle návrhu dopustí ten, kdo prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin. Za lákání dítěte k osobní schůzce např. prostředí internetu hrozí pachateli trest 2 roky odnětí svobody. Trest stejného rozsahu bude hrozit také těm, kteří se zúčastní pornografického vystoupení, ve kterém účinkuje dítě. V současné době však stále vycházíme především z platného souboru zákonných norem vycházejících ze zákona č. 140/1961 Sb. (trestního zákona), dle kterých může na internetu docházet v těmto nelegálním činům: 10

12 Účast na sebevraždě ( 144 TZ) např. úmyslné utvrzování oběti v předsevzetí provést sebevraždu. Porušení tajemství dopravovaných zpráv ( 182 TZ) např. zachycení u předtím, než se s ním může adresát seznámit. Porušení tajemství lisn a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí ( 183 TZ) např. zveřejnění ové komunikace z počítače oběti. Pomluva ( 184 TZ) např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť prostřednictvím vědomého uvádění lživých informací, které mohou oběť vážně poškodit. Šíření pornografie ( 191 TZ), ohrožování výchovy dítěte ( 201 TZ) např. zasílání pornografických videí osobě mladší 18 let. Poškození cizích práv ( 181 TZ) např. pachatel uvede oběť v omyl vydáváním se při chatování za jinou osobu a způsobí jí tím vážnou, nemajetkovou újmu (např. v rodinných vztazích). Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií ( 192 TZ) např. přeposlání MMS s fotografií nahé osoby mladší 18 let předstírající sexuální styk. Zneužití dítěte k výrobě pornografie ( 193 TZ) např. přesvědčení oběti mladší 18 let nechat se fotit v sexuálně dráždivých polohách. Nebezpečné vyhrožování ( 353 TZ) např. zasílání výhružných SMS schopné vzbudit důvodnou obavu oběti o její život. Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací ( 230 TZ) např. získání přístupu k profilu na sociální síti oběti prolomením jejího hesla a následná změna jeho obsahu. Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat ( 231 TZ) např. kamarád oběti vyzví její heslo k počítači s úmyslem vymazat data na něm uložená. 11

13 Vydírání ( 175 TZ) např. pachatel nutí oběť k šikanování další osoby pod pohrůžkou zveřejnění choulostivých fotografií oběti. Poškození cizí věci ( 228 TZ) např. úmyslné poškození mobilu oběti zasláním viru. Úsk ( 177 TZ) pachatel např. zneužívá strachu oběti a k něčemu ji nutí, a to bez pohrůžky násilím. Šíření toxikomanie ( 287 TZ) např. výsměšné poznámky na sociálních sítích o drogové abstinenci oběti v úmyslu podněcovat ke zneužívání návykové látky nebo svádět k tomu oběť (nevztahuje se na alkohol). Podvod ( 209 TZ) např. pachatel se na sociální síti vydává za jinou osobu s úmyslem vylákat z oběti peníze. (Kyberšikana ve školním prostředí, 2012., s. 25) 5. Případy kyberšikany z ČR - kazuistiky Kyberšikana pedagogů V únoru roku 2009 se obětí kyberšikany stal učitel a bývalý ředitel Jiří Pacholík ze Železného Brodu. Již ke konci předcházejícího roku se Pacholík dostal do konfliktu s jedním ze žáků 9., ročníku, který neustále vyrušoval ve výuce a poté, co byl vyzván učitelem, aby se uklidnil, se dočkal této odpovědi: Seber si to sám, ty šmejde! Učitel se nechal žákem vyprovokovat a dal chlapci facku, díky čemuž přišel o zaměstnání a později spáchal sebevraždu. Někdejší zástupce zemřelého učitele, František Krajíc, se svěřil, že jeho kolega trpěl od onoho incidentu hlubokými depresemi, které přivedly učitele až k sebevraždě. Podobný případ nemá zatím v České republice obdoby. Riziku šikanování na internetu vystaven každý pedagog. S výběr různorodých scének, na nichž jsou zachyceni a zesměšňováni učitelé, se můžete seznámit na serveru YouTube, kde je k vidění okolo 800 videí nahraných samotnými žáky (např. Dejv nasírá učitele, ke zhlédnutí na: YouTube [cit ] Dostupné z: nebo video s názvem Ostrava school [cit ]. Dostupné z: Ve druhém zmiňovaném videu se dvojice žáků během výuky postupně svléká a baví se reakcemi bezbranné učitelky, která se rozhodla chování chlapců ignorovat. Známý český psycholog Jeroným Klimeš shledává jako hlavní problém takového agresivního chování žáků v tom, že dnešní školáci nedokáží správně reagovat na lidi, které nemají 12

14 v oblibě. Klimeš upozorňuje, že takové jednání žáků je výsledkem především špatné domácí výchovy, v rámci které není dítě vedeno k respektu vůči dospělým, učitelům apod. Takové chování dětí a mládeže pak vychází z výchovných chyb rodičů, kteří nedokáží své děti v podobných situacích umravnit. Upozorňuje, že dnes je mnoho rodičů, kteří se věnují všemu možnému, jen ne rodině a nebojí se prohlásit, že v obdobných případech by rodičům udělil klidně i pěti tisícovou pokutu. (E-Bezpečí [cit ]. Dostupné z: Případ kybergroomingu Vrátný Pavel Hovorka přes služební internet vyhledával mladistvé chlapce ze sociálně slabšího prostředí, zjišťoval jejich zájmy a sliboval jim peníze nebo splnění jejich přání za to požadoval jejich nahé fotografie. Pomocí fotografií a prozrazením jejich sexuálního zaměření pak chlapce vydíral a nutil k orálnímu či análnímu sexu. Svou první oběť získal tak, že jí v červenci roku 2005 namluvil, že vyhrála soutěž Dítě VIP. Odměnou byl pobyt v Praze v jeho vrátnici, kde chlapce původem z dětského domova znásilnil. Hovorka využíval k seznamování internetové servery, nejdříve chatoval, pak telefonoval, následovalo pozvání oběti k němu do práce. Soud uznal Hovorku vinným celkem ze sedmi případů pohlavního zneužívání, třinácti případů vydírání. Navíc také ohrožování výchovy mládeže a ze svádění k pohlavnímu styku. Hovorka byl odsouzen na 8 let vězení. (E-Bezpečí [cit ]. Dostupné z: Případ tzv. roztahovaček V letošním roce jsme měli možnost se v tisku seznámit s kauzami tzv. roztahovaček, ke kterým dochází v rámci diskuzních skupin na sociálních sítích. Podobných případů se média ráda chytají a různými způsoby je interpretují. O co se vlastně jedná? Fenomén roztahovačky je vystavěn na jednoduchém principu - do konkrétní diskusní skupiny např. na Facebooku odešlete fotografii vybrané dívky (např. expartnerky), která má být označena za roztahovačku (čili prostitutku). Fotografie pak bude ve skupině zveřejněna. (E-Bezpečí [cit ]. Dostupné z: roztahovacky) Případy tzv. roztahovaček v sobě skrývají hned několik forem kyberšikany. Jedná se o útok v podobě kybernetického ponižování, pomlouvání, šíření fotografie a verbální útoky. I přestože kyberšikana v České republice není stále ukotvena v trestním zákoníku, její konkrétní projevy mohou být definovány jako trestní čin (viz kapitola Kyberšikana a právo). 13

15 Média často přispívají k šíření kyberšikany, jelikož v touze získat více čtenářů na svých portálech uveřejňují často jak názvy skupin, ve kterých ke kyberšikaně dochází, tak i odkazy na tyto skupiny. Tímto způsobem se stávají tzv. sekundárními útočníky. Média si přitom často neuvědomují fakt, že svým dílem probíhající kyberšikanu ještě umocňují a přispívají k jejím často tragickým koncům. Právě díky médiím oběti kyberšikany často páchají sebevraždu. Případ Aleny Alena je patnáctiletá dívka, které po několik měsíců posílaly její spolužačky ponižující zprávy. Důvodem jim k tomu byla skutečnost, že Alena byla jiná. Nemalovala se a místo kluků se věnovala svému koníčku, kterým pro ni byla gymnastika. Poslaly jí desítky ů a sms zprávy typu: Do nového roku tuberu, choleru a smrt., na web vkládaly básničky o Aleně: Vypadá jako hnida/ ale je velká pinda/anglicky umí jen I miss you, I love you/ Ale na to jí říkám jen Fuck you. Z praxe se často ukazuje, že dívky dokáží být ve svých útocích nesmírně tvořivé a zákeřné. Kyberšikana proti Aleně vyvrcholila na Nový rok, kdy ji přišlo přání znějící: Přeju ti vše nejhorší do nového roku. Smrt, mor, syfilis, tuberu, láskou nezamaskuješ žádný hemeroidy, hnidy. A dostaneš přes hubu hned na Nový rok. Poté se dívka definitivně psychicky zhroutila a následně u ní byla diagnostikována anorexie. Matka Aleny chtěla kyberšikanu řešit, avšak rodiče agresorek vše popřeli. (IDnes [cit ]. Dostupné z: 6. Možnosti prevence a postupy v případě napadení Jak nám ukazují výsledky výzkumů, kyberšikana je v dnešní době významný fenomén, se kterým se často setkáváme především u dětí a mládeže (dle výše uvedených výzkumů se s určitou formou kyberšikany setkalo 50,90 % dotazovaných), a kterým se musíme intenzivně zabývat také na úrovni prevence a intervence. Na snížení rizika výskytu kyberšikany by se měli podílet všichni její zainteresováni aktéři (oběti, agresoři, přihlížející) i autority (rodiče, škola, další instituce). Žáci by měli být informováni o tom, jak účinně předcházet kyberšikaně a jaká pravidla je důležité dodržovat pro bezpečné užívání internetu. Rodiče by měli být rovněž informováni o tom, jak se bezpečně pohybovat na internetu a měli by mít přehled o tom, kde se jejich děti na internetu pohybují. Učitelé by měli být schopni působit na své svěřence především v oblasti prevence kyberšikany, avšak měli by být také seznámeni s adekvátními postupy řešení konkrétních případů kyberšikany. 14

16 Jak dokládají výzkumy a zkušenosti z praxe, rodiče však často nemají dostatečné znalosti o internetu a užívání počítače obecně. Zatímco pro současné děti a mládež se internet stává přirozeným prostředím, ve kterém se pohybují často od útlého dětství, jejich rodiče takovýmito znalostmi neoplývají a mnohdy nevědí, jakým způsobem své děti vést při užívání internetu. Rodiče často sehrávají pouze pasivní roli, nedostatečně se informují o tom, co jejich dětí na internetu dělají, zažívají, jaké služby využívají a nedokáží využívat různé bezpečnostní softwary. Je proto zcela důležité předávat informace o zásadách bezpečného užívání internetu nejen dětem samotným, ale také jejich rodičům a v neposlední řadě také učitelům Pravidla bezpečného užívání internetu Zajistit si 100% ochranu před kyberútoky nemůžeme, avšak můžeme svých chováním a jednáním na internetu výrazně snížit riziko, že se kyberšikanou osobně setkáme. Stačí dodržovat několik důležitých zásad: 1. Nedávejte nikomu svou adresu ani telefonní číslo. Nikdy nevíte, kdo se skrývá za monitorem. 2. Neposílejte nikomu, koho opravdu neznáte svou fotografii a už vůbec ne intimní. 3. Udržujte svá hesla k u a jiným službám v tajnosti, nesdělujte je ani blízkému kamarádovi. 4. Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. 5. Nedomlouvejte si schůzku na internetu, aniž byste o tom řekli někomu jinému. 6. Pokud narazíte na obrázek, video nebo , který vám šokuje, opusťte webovou stránku. 7. Svěřte se dospělému, pokud vás stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. Oznamte také, pokud se vás někdo snaží zastrašit nebo vydírat. 8. Nedejte šanci virům. Neotvírejte přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. Buďte opatrní, viry nebo škodlivé programy mohou přijít i ze známé adresy. 9. Nevěřte každé informaci, kterou na Internetu získáte, ani sami nerozesílejte neověřené poplašné zprávy. 15

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting komunikace s neznámými

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

KYBERŠIKANA. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život KYBERŠIKANA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_18_13 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: prosinec

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT projekt: Vzdělávání napříč KHK A KYBER JAK SE BRÁNIT autor Mgr. Jiří Sixta žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Autor: Mgr. Jiří Sixta Projekt: Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Žadatel: Českomoravská

Více

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK

Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Aktualizace aktivit projektu E-Bezpečí v oblasti prevence rizikové virtuální komunikace JAN BARTONĚK Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální komunikace + E-Bezpečí Centrum prevence

Více

Rizika ICT a internetu

Rizika ICT a internetu Rizika ICT a internetu Rizikové vlastnosti ICT a internetu propojení, přístupnost... (v čase i prostoru) anonymita virtuální realita (zdánlivá, možná, neskutečná) široký dosah, globálnost dospělí o krok

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald. Program proti šikanování

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald. Program proti šikanování Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald Program proti šikanování Příloha č. 2 ke směrnici Školní řád, č.j. 56/2016 1. 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Soukromí? Co to je? 38% z dětí na Facebooku má méně než 13 let 4 děti ze 100 na Facebooku má 6 a méně roků? Je možné mít na Facebooku soukromí? Ideální věk pro založení

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

Jak se moderní technika zneužívá k šikanování?

Jak se moderní technika zneužívá k šikanování? KYBERŠIKANA Co je to kyberšikana a jak se projevuje? Kyberšikana je palčivý problém, který se rychle rozšiřuje i do českých škol a dětských kolektivů. Obecně se jako kyberšikana označuje užití komunikační

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda

Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám ve společnosti v souvislosti s rychlým rozvojem informačních a

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT Mít bezpečné auto: Aktivní bezpečnost (jízdní asistenti) Pasivní bezpečnost Dodržovat pravidla silničního provozu Přizpůsobit jízdu stavu vozovky a provozu Předvídat možné situace Nemůže se mi nic stát?

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Na internetu bezpečně

Na internetu bezpečně lennicka14: muzu ale prijit az vecer, nasi budou u babicky kony19: tak teda v 8 na zastavce u hriste. donesu ti ten mobil za ty fotky cos poslala. jak jsem slibil! Anonymita. Úzký kontakt s někým, o kom

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Centrum PRVoK Aktivity projektu E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Kamil Kopecký & René Szotkowski Co je E-Bezpečí E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání,

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Strategie elektronické bezpečnosti. kraje Vysočina

Strategie elektronické bezpečnosti. kraje Vysočina Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina 2010-2013 Verze 1.1 tel.: 564 602 348, fax: 564 602 432, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Jana Razakowská Rozdíl l mezi šikanou a kyberšikanou Šikana je: jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje jak fyzický

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Bezpečná komunikace online

Bezpečná komunikace online Bezpečná komunikace online E-learning pro seniory, Lekce 2. Internet vstřícný pro seniory Národní centrum bezpečnějšího internetu 2015 Mgr. Markéta Kalousková, Mgr. Rostislav Jakoubek e-mail: seniori@saferinternet.cz

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ Pro koho je program určen? Program je určen pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol (primárně 6. a 7. třídy) a nižších ročníků

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí

Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí Úvod vítejte v kurzu Díky internetu si můžeme užívat spoustu zábavy. Můžeme třeba hrát online hry s ostatními, seznamovat se,

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Centrum prevence rizikové virtuální komunikace NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU E-BEZPEČÍ

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více