II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH"

Transkript

1 Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV. PUBLIKOVANÉ PRÁCE STUDENTŮ...3 V. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ...5 I. SOUTĚŽE Institut tvůrčí fotografie Kateřina Jochová - 3. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii. Miroslav Němeček zvláštní cena poroty v soutěži Czech Presss Photo 2002 v Praze. Lucia Nimcová 1. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii, grant Institutu pro veřejné otázky v Bratislavě ( Sk) k vytvoření výstavního souboru a vydání knihy Zpráva o stavu země. Matěj Stránský 2. cena a čestné uznání v soutěži Czech Presss Photo 2002 v Praze. Jan Tabery - 2. cena v soutěži Lidových novin a agentury Kdo je kdo o nejlepší portrétní fotografii. Jan Vaca cena Kodaku pro mladé fotografy, Hamburk a Kolín nad Rýnem. Robert Žákovič - 2. cena v soutěži Czech Presss Photo 2002 v Praze. Jitka Balcarová práce Bund der Deutschen Schlesiens a jeho úloha v integraci německých hospodářsko-obranných spolků v ČSR se umístila na místě v Celostátním kole soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci HISTORIE 2002, , Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava. Martin Krčál - 1. cena v Soutěži studentských vědeckých prací s tematikou II. světové války o Cenu ministra obrany, listopad 2002, Hrabině ( Příspěvek k činnosti Zbrojovky Brno v protinacistickém odboji, 86 str. rkp.). Petra Kunčíková - čestné uznání ( cena) za práci Německé politické strany ve Slezsku před 1. světovou válkou v Mezinárodní soutěži nejlepších magisterských prací z oboru společenských věd a o cenu Wojciecha Wawrzynka, Opole, Ústav informatiky Barbara Klimszová čestné uznání na celostátní konferenci ŠVOČ v oboru teoretická informatika za práci PM kolonie (vedoucí práce A. Kelemenová). 1

2 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Ústav bohemistiky a knihovnictví P. Janšta účast s referátem na celostátní studentské vědecké konferenci v oblasti literární vědy Cesta tam a zase zpátky v české literatuře, Praha, (práci vedl dr. L. Pavera). Z. Nesetová účast s referátem na celostátní studentské vědecké konferenci v oblasti literární vědy Cesta tam a zase zpátky v české literatuře, Praha, (práci vedl dr. L. Pavera). K. Plšková příspěvek Evolution of Kerr naked singularities due to accretion in counterrotating thin disks na Konferenci o pokrocích stelární astronomie, Bezovec 2002; Bezovec, červen K. Mrázová příspěvek General relativistic adiabatic fluid spheres with a repulsive cosmological konstant přednesen na Konferenci o pokrocích stelární astronomie, Bezovec 2002; Bezovec, červen J. Juchelka referát Zahloubený objekt z 1. poloviny 13. stol. z Velkých Hoštic, okr. Opava přednesen na konferenci Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, pořádané Moravskoslezským archeologickým klubem, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Moravským zemským muzeem, Brno, B. Kailová - referát Konzervace secesního litinového stojanu na deštníky a hole na mezinárodní studentské konferenci Restaurování a ochrana památek, Krnov, M. Kiecoň referát Archeologické výzkumy v historickém jádru Opavy v r (s M. Zezulou) na konferenci Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, pořádané Moravskoslezským archeologickým klubem, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Moravským zemským muzeem, Brno, G. Vjačková - referát Několik poznámek k výzkumu technologie konzervace a restaurování podmaleb na skle na mezinárodní studentské konferenci Restaurování a ochrana památek, Krnov, M. Zezulová referát I. etapa archeologického výzkumu ve Vávrovicích (okr. Opava) v r (s O. Šedem) přednesen na konferenci Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, pořádané Moravskoslezským archeologickým klubem, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Moravským zemským muzeem, Brno, III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH J. Friedl konference Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti, Pardubice, , Ústav českých dějin FF UK, Institut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (ref.: Některé aspekty vztahů mezi čs. a polskými vojáky za 2. světové války, 16 str. rkp.), konference Československá armáda Plány a skutečnost, Historický ústav armády České republiky, Praha, (ref.: Němečtí zajatci pocházející 2

3 z Těšínska jako předmět sporu mezi polskou a českou exilovou vládou v Londýně - nástin problematiky, 9 str. rkp.), Institut Historii UW Wrocław - přednáška na pozvání, (ref.: Z dějin čs. - polských vojenských vztahů v l , 10 str. rkp.). M. Chvojka - Letní škola Katolického spolku akademiků Rakouska, Tainach, Kärnten, (ref.: Slovenské dějin, 12 str. rkp.). L. Jarkovská Konference Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha a Slezský ústav SZM Opava, (ref.: Židovská problematika a antisemitismus ve spisech MLS Hradec Králové, 10 str. rkp.), konference Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, Praha, (ref.: Židovská problematika a antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu Hradec Králové, 8 str. rkp.). J. Kříž konference Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti, Pardubice, , Ústav českých dějin FF UK, Institut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (ref.: Názory na Poláky a polskou armádu u čs. vojáků působících na Slovensku v letech , 9 str. rkp.). A. Lněničková konference Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha a Slezský ústav SZM Opava, (ref.: Postavení a povaha přečinů s židovskou tematikou u trestní nalézací komise v Ostravě v letech , 9 str. rkp.). IV. PUBLIKOVANÉ PRÁCE STUDENTŮ Institut tvůrčí fotografie Dita Hornsteinerová publikování medailonů v časopisech Fotografie Magazín, Reflex, Instinkt, Fotograf, Imago (Bratislava), Photonews (Hamburk), Profi Foto (Düsseldorf), Portfolio (Moskva), Kwartalnik Fotografia (Varšava), Eikon (Vídeň) aj., publikování autorského kalendáře. Rafal Milach - autorská fotografická kniha Szare/The Grey, nakladatelství Frodo, Bytom 2002, ISBN X. Jan Vaca publikování medailonu v časopisu Photonews (Hamburk). Ústav bohemistiky a knihovnictví Robert Hladil publikoval básně v literární revui Alternativa plus, vydal básnickou sbírku Básně v póze. Marek Chovanec publikoval povídku Posel v literární revui Alternativa plus. Zdenka Nesetová publikovala odbornou studii v literární revui Alternativa plus ( Intertextuální navazování v Páralově románu Muka obraznosti, 1980). Hledík, S., Stuchlík, Z., Mrázová, K.: General relativistic adiabatic fluid spheres with a repulsive cosmological constant. Perseus, (4), Stuchlík, Z., Plšková, K., Hledík, S.: Evolution of Kerr naked singularities due to accretion in counterrotating thin disks. Perseus, (4),

4 Publikační činnost studentů: Douša, P.: Muzea, změny a konference. Věstník asociace muzeí a galerií České republiky, 6/2002, s Hornišer, I.: Zámečtí hejtmani janovického panství. I.: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2002, s Kailová, B.: Konzervace secesního litinového stojanu na deštníky a hole, In: Restaurování a ochrana památek, Opava 2002, s Kouřilová, M.: Frýdecké panství v urbářích pořízených urbariální komisí roku Těšínsko, č. 3, 2002, s Kozák, P.: Muzeum a společnost. Věstník asociace muzeí a galerií České republiky, 3/2002, s Laštůvková, P. - Mikule, S.: Archeologické expozice v rakouských muzeích pohledem českých muzeologů. Věstník asociace muzeí a galerií České republiky, 6/2002, s Peterka, J.: Pozemková kniha města Hradce nad Moravicí z let Katalog. Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2002, 64 s. Vjačková, G.: Několik poznámek k výzkumu technologie konzervace a restaurování podmaleb na skle, In: Restaurování a ochrana památek, Opava 2002, s Publikační činnost doktorandů: Friedl, J.: Příběh generála Lukase. Přerov Friedl, J.: Československé představy o vojenských otázkách a systému velení v jednáních o čs. - polskou konfederaci (K čs. polským vojenským vztahům za 2. světové války.) Historie a vojenství, 51, 2002, č. 1, s Friedl, J.: Činnost smíšené čs. - polské vojenské komise a problém čs. - německých hranic ve Slezsku za 2. světové války. Slezský sborník, 100, 2002, s Friedl, J.: Objevitelka štěpení atomu a čs. zpravodajská služba. Dějiny a současnost, 2002, č. 1, s Friedl, J.: Příběh čs. důstojníka. Generálmajor in memoriam Karel Lukas ( ). Sborník z I. ročníku soutěže o Cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tematikou II. světové války. Opava 2002, s Lněničková, A.: Činnost retribučních komisí v Ostravě v letech In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech Praha - Opava 2002, s Šíl, J.: Pod Zvičinou spolek rodáků a přítel Dvora Králové nad Labem v Praze ( ). In: Vlastivědné čtení o našem městě a okolí II, č. 11, s. 14. Dvůr Králové n. L Šíl, J.: Šporkovský badatel a sběratel JUDr. Ernst Back ( ). Východočeský sborník historický, 11, 2002, s Ústav informatiky Dostál, M.: Generování rytmického doprovodu genetickým algoritmem. In: Kognice a umělý život (Kelemen, J., Kvasnička, V. eds), Česko-slovenská konference Kognice a umělý život II (Milovy, ), Slezská univerzita v Opavě, 29-42, ISBN

5 Macková, A.: Výpočetní modely emotivity. In: Kognice a umělý život (Kelemen, J., Kvasnička, V. eds), Česko-slovenská konference Kognice a umělý život II (Milovy, ), Slezská univerzita v Opavě, , ISBN V. PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ Kristina Mrázová Julius Maxmilian Universität Würzburg v rámci programu Socrates/Erasmus. 6 studentů studovalo v rámci programu Socrates/Erasmus Julius Maxmilian Universität ve Würzburku, 1 na univerzitě ve Štýrském Hradci (Erasmus). 20 studentů - odborná exkurze po muzejních institucích a zařízeních v zemích rakouských, 5 dnů, ve spolupráci s archeologickým seminářem ÚHM. Ústav společenských věd Petra Bělicová, Michal Reiner: Německo, Coburg (LS 2002) Lukáš Němec, Petra Steigerová: Irsko (LS 2002) Tomáš Prusek, Marta Šašková: Portugalsko (LS 2002) 5

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008

Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Publikační činnost Institutu tvůrčí fotografie v roce 2008 Stav pedagogických pracovníků Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus Zástupce vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Tajemník: odb. as.

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA OBSAH ÚVOD Dlouhodobé cíle, co se podařilo, co se nepovedlo Zaměstnanci SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Statistické údaje Ochrana sbírek Knihovna PREZENTAĆNÍ

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 25, Kraj Plzeňský.

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008

Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008 Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

VĚSTNÍK. Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník 08. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník 08. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 3 ročník 08 Gloria musaealis 2007 Jiří Špét - osmdesátiletý Národní zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz Cena Gloria musaealis 2007

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více