THE SPEARHEAD ACADEMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE SPEARHEAD ACADEMY"

Transkript

1 Partnerství pro vzdělávání i vydělávání s organizacemi Spearhead International Ltd & Duchy College (venkovská podnikatelská škola)

2 Získávat talentované MLADÉ LIDI do odvětví a vybavit je technickými a praktickými DOVEDNOSTMI nezbytnými k tomu, aby se stali VYSOCE PRODUKTIVNÍMI zaměstnanci společnosti SPEARHEAD International. Vytvořit LÍHEŇ TALENTOVANÝCH a vysoce MOTIVOVANÝCH jednotlivců, kteří se budou rozvíjet a růst díky organizaci SPEARHEAD International.

3 Duchy College areál univerzity ve Stoke Climsland

4 Až 16 učňů, 8 z Anglie a 8 ze střední a východní Evropy Studenti ve věku 18 let zahájí 1. blok zaměstnání v zemědělství v březnu 2014 Denní studium a vyučení na univerzitě Duchy College v období od října 2013 do února 2014 Program je plně akreditován organizací City & Guilds.

5 Výhody pro společnost SPEARHEAD INTERNATIONAL a její zemědělské činnosti v Evropě: Vysoká hodnota. Univerzita Duchy College přinese programu financování v oblasti akreditace a vzdělávání, aby pomohla maximalizovat investice společnosti Spearhead. Dodání kvalifikovaných operátorů během nejvytíženějších období sezónních prací. Pomoc při náboru a výběru zaměstnanců. Získávání mladých/nadaných/motivovaných nováčků do odvětví. Partnerství umožní společnosti Spearhead bezprostřední a aktivní účast na dodání a návrhu programu a zajistí, aby byly plně uspokojeny obchodní potřeby. Základní program rozvoje dovedností PŘED zaměstnáním a prací ve střední a východní Evropě. Zvyšování kvalifikace: - práce se současnými pracovníky a místními komunitami Spearhead ke zvýšení ambicí.

6 Duchy College Aplikovaný výzkum Výuka Vyučení Vynikající vzdělávání Venkovská podnikatelská škola

7 Výhody venkovské podnikatelské školy Duchy College Spolupráce se společností Spearhead International vnese do vzdělávání, školení a rozvoje dovedností inovační a dynamický přístup. Partnerství obohatí náš přístup, zvýší naše ambice a rozšíří náš obzor ve vzdělávacích programech. Vedoucí kurzu bude šířit správnou praxi mezi další spolupracovníky na univerzitě. Navazování kontaktů s největšími výrobci strojů a předávání jejich odbornosti do venkovských komunit Cornwalu a Devonu. Spearhead Academy přinese rozsáhlejší příležitosti související s rozvojem vzdělávání, školení a schopností ve střední a východní Evropě. Spojení se společností Spearhead International pravděpodobně vzbudí státní zájem ohledně publicity a zajištění sdělovacích prostředků /vzdělávání. Spearhead Academy vnese do univerzity skutečnou Evropskou a kulturně různorodou kombinaci.

8 UČEŇ Týmová práce Kreativní myšlení Dokáže RUTINNĚ A SOUSTAVNĚ vykonávat svou práci na požadované úrovni! (způsobilost) má požadovanou úroveň znalostí, které jsou základem odborné způsobilosti!? Zná své odpovědnosti příslušející zaměstnanci Má požadovanou úroveň MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ k výkonu své práce Efektivní učení Samostatnost ve zjišťování informací Vlastní motivace Účinné zapojení Má požadovanou úroveň GRAMOTNOSTI k výkonu své práce

9 Přínosy pro studenta, který postoupí do pracovního poměru s vyučením u společnosti Spearhead International: Stává se součástí programu BESPOKE pro rozvoj vzdělávání a dovedností s možností přímého postupu do pracovního poměru. Výuka nejmodernějších technologií a práce s těmito technologiemi pro ziskovou a udržitelnou výrobu potravin v Evropě Vysoce kvalitní výuka praktických dovedností, agronomie a řízení Přátelská pospolitost, práce v týmech, skupinové projekty a vzájemná podpora při práci, na univerzitě i veřejnosti. Výuka jazyků. Odborná výuka probíhá s dalšími klíčovými partnery (např. s dodavateli strojů pro společnost Spearhead). Jedinečné vyrovnání mezd zajišťuje vydělávání i vzdělávání

10 Jak funguje součinnost Programu učebního a pracovního poměru?

11 Spearhead Academy Nově přijatí uchazeči. Mladí adepti Učební poměr 2. úrovně (L2). Učební poměr 2. úrovně (L2). Učební poměr 3. úrovně (L3). Učební poměr 3. úrovně (L3). Duchy College Zaškolení a zaučení před nástupem na pracoviště. První umístění ve společnosti Spearhead. (jaro, léto, podzim) Výuka v Duchy College, včetně umístění u partnerů (zima) Druhé umístění ve společnosti Spearhead (jaro, léto, podzim) Věk Nástup z místních komunit Spearhead a státního náborového programu Spojeného království Patří zde: Bezpečnost a ochrana zdraví Seznámení se stroji Postup od 2. úrovně Nástup z místních komunit Spearhead a státního náborového programu Spojeného království Po dvou letech - zkušený pracovník, který dobře rozumí provozním činnostem Ukončení s těmito dalšími možnostmi: zaměstnání u společnosti Spearhead další akademická výuka na vyšší úrovni jiné zaměstnání. Pokračování- Výběr potenciálních kandidátů na vedoucí funkce?

12 Jaké jsou hlavní prvky výuky denního studia na Duchy College v počátcích programu?

13 Formální kvalifikace dalšího vzdělávání, která postoupí na 3. úroveň vyššího učebního poměru. Přípravný rozvoj vzdělání a dovedností, který zajistí, aby byli studenti plně připraveni stát se univerzálně kvalifikovanými operátory strojů, kteří jsou zapotřebí ve střední a východní Evropě v období hlavního sezónního vytížení. Odborné školení ve strojní výrobě v oblasti efektivního využívání strojů a technologií, např. John Deere (série ), Claas (Axion & Xerion), další zařízení bude určeno později; rozmetače a postřikovače hnojiv. Úvod / orientace - provozní a obchodní činnosti společnosti Spearhead.

14 Používání řetězové pily a strunové sekačky, další ruční nástroje/nářadí THE SPEARHEAD ACADEMY První pomoc, ochrana zdraví a bezpečnosti, včetně interní příručky BOZP společnosti Spearhead Plné řidičské oprávnění k řízení traktoru Certifikát teleskopické manipulace Základy využití GPS pro funkce rovnoběžných jízd a telematiky Základní znalosti kombinací obilnin, brambor a cukrové řepy Svařování, řezání plamenem, rozbrušování a další manipulace se základními dílenskými nástroji/nářadím

15 Základní dovednosti práce s hospodářskými zvířaty Zaměření na základní jazykové schopnosti / kulturní povědomí o střední a východní Evropě pro anglické učně. Angličtina pro zahraniční učně Dokonalé zvládnutí technologií e-learning a využití informačních a komunikačních technologií.

16 Získání odborných kvalifikací

17 Do programu bude zahrnuto Osvědčení pro pracovní teleskopické zařízení Telehandler a řetězovou pilu a dalšími odbornými kvalifikacemi by mohla být osvědčení o oprávnění obsluhovat postřikovače a rozmetače. Výuka by měla zahrnovat tato témata v teorii a související praktické dovednosti: THE SPEARHEAD ACADEMY Odborné kvalifikace Spearhead Academy Výuka bude založena na financovaném denním studiu 2. úrovně - diplom City and Guilds 2. úrovně v zemědělství. Témata osnov budou rozšířena tak, aby splňovala požadavky akademie. Navrhované předměty k posouzení: Předmět 201 Získání pracovní praxe v odvětvích, jejichž základem je práce na pozemcích Předmět 202 Podnikání v oblasti ekologie a půdy Předmět 203 Úvod do založení porostů Předmět 205 Úvod do obsluhy pozemních strojů Předmět 206 Úvod do zásad pozemních strojů Předmět 212 Úvod do zemědělské dílenské praxe

18 Témata učebních osnov

19 1. téma - zaměstnání Pracovní povinnosti a odpovědnosti, popisy práce, pohovory, sebehodnocení, analýza dovedností a další profesní rozvoj, stanovení a sledování cílů, pracovní praxe, první pomoc, ochrana zdraví a bezpečnost, posouzení rizik, pracovní právo, smlouvy, práva a povinnosti, prezentační dovednosti 2. téma - zemědělské podnikání v Evropě Hlavní produkty, aktivity a rozsah podle regionu, evropská politika, mezinárodní obchod, příbuzná a pomocná odvětví, obchodní struktury, legislativa, marketing, administrativa/správa, bankovnictví, řízení dokumentů, řízení zásob, nákup, fakturace 3. téma - ICT (informační a komunikační technologie) IT pro využití v obchodě a vzdělávání, příprava a styly dokumentů, řízení zemědělských strojů a systémů pomocí GPS a počítačů, databáze, tabulky 4. téma - produkce plodin Nauka o rostlinách a půdě, plevely, škůdci a choroby, ochrana plodin, výživa plodin, výběr a kvalita semen, zákon o semenech, manipulace a skladování semen, kultivační technologie, kultivační stroje, hospodaření s půdou, pěstování a obhospodařování plodin, sklizeň a uskladnění. Na základě využívání kombinací obilnin, brambor a cukrové řepy

20 5. téma - dovednosti práce v dílně a na statku Ovládání a údržba ručních a elektrických nástrojů a nářadí, řízení, používání a skladování materiálů, metody údržby a oprav řady strojů, svařování, řezání, rozbrušování, používání, péče a udržba řetězové pily a strunové sekačky, používání, péče a udržba obecného hospodářského údržbářského nářadí, údržba příkopů a odvodnění/odpadu. 6. téma - zásady fungování a provozu strojů dvoutaktové a čtyřtaktové motory, benzínové i dieselové systémy zapalování, systémy studeného startu, systémy přenosů elektrické energie, trakce, používání a údržba strojů, typy, konstrukce a použití traktorů, PTO (náhonová hřídel traktoru), tříbodový závěs/naviják, ovládání polohy/hloubky, hydraulika, brzdové systémy, pracovní zásady týkající se kultivátorů/pluhů s pohonem i bez pohonu, vrtaček, sázecích strojů, rozmetačů a rozprašovačů hnojiv, sklízecích a skladovacích strojů, výběr strojů, kompatibilita strojů, právní a ekologické důsledky, kalibrace a nastavení, provoz a seřízení na poli, řízení traktorů a teleskopických zařízení a jejich manipulace.

21 7. téma - jazyk a kultura Angličtina pro nerodilé mluvčí (ESOL) určená studentům, kteří nejsou občany Spojeného království, nezbytné znalosti jazyků východní Evropy pro britské studenty a britská i evropská kultura pro všechny studenty 8. téma - zacházení s hospodářskými zvířaty Techniky zacházení a zábran u velkých i malých zvířat, dojení, základní zdravotní techniky, vyhánění na pastvu, podestýlky a krmení

22 Přehled učebních osnov a praxe Plán od října 2013 do června 2015

23

24

25 Hlavní body ke zvážení Zabezpečení / sociální zajištění Bezpečnost a ochrana zdraví Student MUSÍ mít před zahájením 2. úroveň v gramotnosti a matematice Musí mít nejméně 18 let v okamžiku zahájení studia učebního oboru Jmenování správného vedoucího studia Nábor studentů a důležitost stáří 18 let

26 Hlavní body ke zvážení Větší věková smíšenost od 19 a výše bude znamenat vyrovnávací platbu ve formě kurzovného (nižší veřejné fondy). Zvažte, jaké by měly být pobídky k setrvání při denním programu (smlouva a nebo BONUS?) Zvažte 16 při denním studiu s vytříděním až na 12 (pouze nejlepší!) Jiné pracovní příležitosti během období učebního poměru? Minimální období trvání smlouvy, když student nebude v Evropě?

27

28 Zpravodaj venkovské podnikatelské školy Publikace vydávaná jednou za dva měsíce Je distribuován více než předplatitelů v oblasti i v celé zemi. Je k dispozici také online - pro dalších předplatitelů elektronického zpravodaje a mnoho dalších jej čte na stránkách univerzity Cornwall College.

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz

GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ. www.spearheadinternational.cz GEOGRAFICKÁ RŮZNORODOST 80 000 HEKTARŮ www.spearheadinternational.cz HOSPODAŘENÍ AGROSUMAK V ČESKÉ A.S. 6 REPUBLICE 000 HA ADM www.spearheadinternational.cz Spearhead International Ltd (zemědělská společnost)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin

SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET PRO ŠKOLENÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S 1 BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ECO QUALIFY /ECVET-ECOQUALIFY/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 11 Listopad 2001 O B S A H Část normativní - Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 56 H/01 Lesní mechanizátor Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více