Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky"

Transkript

1 Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky

2

3 ZDROJE KONTAMINACE Těžké kovy

4 ZDROJE KONTAMINACE Radionuklidy

5 ZDROJE KONTAMINACE Explosiva (TNT, NG aj.)

6 ZDROJE KONTAMINACE Barviva a jejich prekurzory (antrachinonsulfonové kyseliny, aj.)

7 ZDROJE KONTAMINACE Pesticidy

8 ZDROJE KONTAMINACE PCB

9 ZDROJE KONTAMINACE PAH

10 ZDROJE KONTAMINACE Nové kontaminanty (léčiva, parfémy, detergenty, retardanty hoření, aj.)

11 ZDROJE KONTAMINACE Prachové částice a nanočástice

12 ZDROJE KONTAMINACE Prachové částice a nanočástice

13

14 PŘÍRODNÍ ATENUACE?

15 FYTOREMEDIACE Fytoremediace byly definovány jako využití zelených rostlin a s nimi asociovaných mikroorganismů, půdních doplňků a agronomických technik pro odstranění či transformaci kontaminantů z životního prostředí.

16

17 TYPY FYTOREMEDIACE Fytodegradace organických látek

18 TNT [mg/l] DEGRADACE TNT SUSPENZNÍ KULTUROU Rheum palmatum Time [hours] TNT DNA 4ADNT 2ADNT 2,4DANT 2,6DANT

19 TYPY FYTOREMEDIACE Rhizodegradace organických látek

20 PILOTNÍ UMĚLÝ MOKŘAD

21 mixture of explosives [mg/l] temperature [ C] DEGRADACE EXPLOSIV V ODPADNÍ VODĚ inflow outflow temperature 16,0 14,0 12, time [days] 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

22 TYPY FYTOREMEDIACE Fytostabilizace anorganických (nebo organických) látek

23 BIOMONITORING REKULTIVOVANÉ HALDY Testování možného transportu radionuklidů do pěstovaných technických plodin Rostlinné druhy [Bq 226 Ra/g] Linum usitatissimum Atalante 0.00 Linum usitatissimum Jitka 0.00 Helianthus annuus 0.00 Zea mays 0.00 Cannabis sativa Beniko 0.00 Cannabis sativa Juso Cannabis sativa Silesia 0.00

24 TYPY FYTOREMEDIACE Fytoakumulace anorganických látek

25 AKUMULACE URANU

26 activity [Bq 226 Ra/g DW] 5-XI. 26-X. 16-X. 6-X. 26-IX. 16-IX. 6-IX. 27-VIII. 17-VIII. 7-VIII. 28-VII. 18-VII. 8-VII. 28-VI. 18-VI. 8-VI. 29-V. 19-V. 9-V. 29-IV. TRANSFER RADIONUKLIDŮ Alnus glutinosa - leaves 0,30 0, ,20 0,15 0,10 0,05 0,00 date of sampling

27 TYPY FYTOREMEDIACE Rhizofiltrace anorganických látek

28 PILOTNÍ UMĚLÝ MOKŘAD Typha latifolia Phragmites australis Carex buxbaumii Juncus inflexus Iris pseudacorus

29 uranium concentration [μg/l] activity of 226 Ra [Bq/L] AKUMULACE URANU A 226 Ra 600 0, uranium radium 0, , , , time [days] 0,00

30 TYPY FYTOREMEDIACE Fytovolatilizace organických (nebo anorganických) látek

31 SCHÉMA EXPERIMENTU

32 FYTOVOLATILIZAČNÍ EXPERIMENT čas [dny] roztok škrobu kyselina sírová roztok škrobu (kontrola) kyselina sírová (kontrola) Časová závislost aktivity (Bq/mL) roztoku škrobu a kyseliny sírové v promývacím aparátu.

33

34 IN SITU

35 PASIVNÍ Fytoremediace je pasivní remediační technika na bázi přírozené schopnosti vegetace využívat živiny, které jsou transportovány vzlínáním z půdy a povrchové vody rostlinným kořenovým systémem.

36 POHÁNĚNA SOLÁRNÍ ENERGIÍ

37 RYCHLEJŠÍ NEŽ PŘÍRODNÍ ATENUACE

38 SNÍŽENÍ VZDUŠNÝCH A VODNÍCH EMISÍ Porovnání množství odpadu (404.7 m 2 ) Bagrování Fytoextrakce Biomasa Popel tun tun 120 tun

39 PŮDA ZŮSTÁVÁ NA MÍSTĚ Len (Česká Republika) EU bonus na zpracování Dotace na pěstování Semena Stonky na vlákno Obdělávání půdy a sklizeň Semena pro výsev Zisk EUR / ha European leaders agreed in March 2007 to have 20% of their overall energy needs covered by renewables such as biomass, hydro, wind and solar by 2020.

40 KOMPATIBILNÍ S KLASICKÝMI TECHNOLOGIEMI Kompatibilní technologie Vymývání půdy/mechanická separace Vybagrování - ex situ zpracování Elektrokinetika Stabilizace

41 FINANČNÍ VÝHODNOST Finanční výhodnost fytoremediace (rhizosférové bioremediace) půdy s využitím hustě kořenících travin v porovnání jinými technikami (E. Drake, Exxon, Anandale, NJ) Typ ošetření Rozpětí ceny $/tunu Fytoremediace In situ bioremediace Půdní venting Nepřímé termické Promývání půdy Solidifikace/stabilizace Extrakce rozpouštědly Spalování

42 VYSOCE AKCEPTOVATELNÉ VEŘEJNOSTÍ

43

44 NÍZKÁ TOLERANCE ROSTLIN Ekotoxikologické testy Folsomia candida Sinapis alba Enchytraeus crypticus

45 NÍZKÝ TRANSPORT KONTAMINANTŮ Z KOŘENŮ DO NADZEMNÍ ČÁSTI Lupinnus albus - akumulace nuklidů 210 Pb a 109 Cd

46 MALÉ ROZMĚRY ROSTLIN VHODNÝCH K REMEDIACI Thlaspi rotundifolium g Pb/g DW Thlaspi alpinum g Ni/g DW Thlaspi calaminare g Zn/g DW Thlaspi caerulescenc 1800 g Cd/g DW

47 NAKLÁDÁNÍ S KONTAMINOVANÝM ROSTLINNÝM ODPADEM Spalování Kompostování

48 NEOBEZNÁMENOST ÚŘEDNÍKŮ S TECHNOLOGIÍ Je možno vyčistit kontaminovanou plochu na požadovaný limit? Za jakou dobu? Nevznikají nějaké toxické meziprodukty nebo produkty? Je to finančně výhodnější než alternativní metody? Je metoda přijatelná pro veřejnost?

49 NEBEZPEČÍ KONTAMINACE POTRAVNÍHO ŘETĚZCE

50 KONTAMINANTY POD DOSAHEM KOŘENOVÉ ZÓNY

51 activity [Bq] DLOUHODOBÝ PROCES 2,5E+10 2,0E+10 Lupinus luteolus Lupinus albus 1,5E+10 1,0E+10 5,0E+09 0,0E time [years]

52 KONTAMINANT JE V BIOLOGICKY NEDOSTUPNÉ FORMĚ

53 Příjem těžkých kovů Produkce biomasy CHYBÍ ROSTLINY VHODNÉ PRO REMEDIACI Rostliny pro remediaci Thlaspi calaminare? Helianthus annuus

ISBN: 978-80-7427-073-4 Editors: Ovesná J., Pouchová V.

ISBN: 978-80-7427-073-4 Editors: Ovesná J., Pouchová V. Studie byla financována v rámci projektu NPV II č. 2B06187 Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí (poskytovatel

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 89-93 ISSN 1335-0285 VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek & Vladimír

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se v rámci

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Lenka Bartošová První soukromá jazykové gymnázium Hradec

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Milada Vávrová, Martin Hroch, Ludmila Mravcová, Petr Lacina, Petra Dvořáková Praha, 1. 2. 2013 Téze

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita

OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Vytápění plynem využívá v ČR asi 32 % bytů, je to pohodlný způsob, jak si doma zajistit teplo. Plynové kotle mají ekologické spalování

Více

ISBN 978-80-87308-20-2

ISBN 978-80-87308-20-2 Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra Sborník příspěvků z mezioborové konference Editorka: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Vydavatel: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno 1. vydání leden 2013

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

4.3 Technologie výroby piva

4.3 Technologie výroby piva 4.3 Technologie výroby piva Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský průmysl vyrábí jako hlavní výrobky světlá a tmavá výčepní

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více