PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015004"

Transkript

1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Radomyšl Termín konání výběrového řízení: až Otevírání obálek: od 10:00 hodin Organizátor výběrového řízení: AUCREAL s. r. o. Chmelova 357/2, Hradec Králové IČ zastoupená Davidem Kořínkem - jednatelem Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C (dále jen organizátor ) Navrhovatel výběrové řízení: Česká insolvenční v. o. s. se sídlem Hradec Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ IČ: zastoupená JUDr. Kamilem Podroužkem ohlášeným společníkem jako insolvenční správce dlužníků: Exkluzivní česká vejce, a.s., IČ: , se sídlem Opatovice nad Labem, Lesní 369, PSČ , insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 28474/2013; VELOPA, s.r.o., IČ: , se sídlem č.p 153, Libotenice, insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 28820/2013, (dále jen navrhovatel ) Prohlášení navrhovatele a předmět výběrového řízení: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 41 INS 28474/2013-A 28 ze dne 21. ledna 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka Exkluzivní česká vejce a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 21. ledna Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 28820/2013-A 13 ze dne 21. ledna 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka VELOPA, byl prohlášen na jeho majetek konkurs. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 21. ledna Navrhovatel prohlašuje, že je insolvenčním správcem shora uvedených dlužníků, a že v majetkové podstatě jednotlivých dlužníků jsou mimo jiné sepsány movité a nemovité věci tvořící dohromady areál farmy Radomyšl v katastrálním území Radomyšl: 1

2 a) Do majetkové podstaty dlužníka Exkluzivní česká vejce byly jako výlučné vlastnictví dlužníka Exkluzivní česká vejce sepsány insolvenčním správcem mj. následující nemovité věci: - pozemek parc. č. st. 295/1, o výměře 3857 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. st. 294/6, o výměře 3958 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. st. 198, o výměře 896 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav., (vrátnice a odchovna) - pozemek parc. č. 950/1, o výměře 3949 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 950/21, o výměře 2252 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 950/74, o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 950/98, o výměře 236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 950/99, o výměře 978 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 950/101, o výměře 616 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - pozemek parc. č. 952, o výměře 5050 m2, typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 953, o výměře 424 m2, typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 954, o výměře 2210 m2, typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr, - pozemek parc. č. 955, o výměře m2, typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely ZE: pozemkový katastr, vše zapsáno na LV č. 346 vedeném v k.ú. Radomyšl. b) Do majetkové podstaty dlužníka VELOPA byly jako výlučné vlastnictví dlužníka VELOPA sepsány insolvenčním správcem mj. následující nemovité věci: - pozemek parc. č. st. 418, o výměře 1506 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zem. stav., (dvoupodlažní budova hala č. 5 a 6), - pozemek parc. č. 950/75, o výměře 4243 m2, druh pozemku: ostatní plocha, - stavba bez č.p./č.e., zem. stav., (hala č. 3 a 4 + sociální zařízení), stojící na pozemku parc. č. st. 294/6, o výměře 3958 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 346 vedeném v k.ú. Radomyšl; - budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 (Hala č. 1, Hala č. 2 a Administrativní budova) vše zapsáno na LV č. 809 vedeném v k.ú. Radomyšl. c) Do majetkové podstaty dlužníka VELOPA byly jako výlučné vlastnictví dlužníka VELOPA sepsány insolvenčním správcem mj. movité věci, jejichž podrobný seznam je uveden níže: - Klecová technologie typ EU Klecová technologie typ EU 125, EU řady, 4 etáže, řady, 5 etáží, řady, 6 etáží, baterie klecí, trusné linky, napájecí linky, sběr vajec, vynášecí trusné dopravníky, spirálové dopravníky krmiva, ventilátory, komíny, nasávací klapky, nacházející se v budově bez č.p./č.e., (hala č. 3), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 294/6, zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl, - Klecová technologie typ EU Klecová technologie typ EU 125, EU řady, 4 etáže, řady, 5 etáží, řady, 6 etáží, baterie klecí, trusné linky, napájecí linky, sběr vajec, vynášecí trusné dopravníky, spirálové dopravníky krmiva, ventilátory, komíny, 2

3 nasávací klapky, nacházející se v budově bez č.p./č.e., (hala č. 4), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 294/6, zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl, - Klecová technologie typ EU Klecová technologie typ EU 125, EU řady, 4 etáže, řady, 2 etáže baterie klecí, trusné linky, napájecí linky, sběr vajec, vynášecí trusné dopravníky, spirálové dopravníky krmiva, ventilátory, komíny, nasávací klapky, nacházející se v budově bez č.p./č.e., (dvoupodlažní budova hala č. 5 a hala č. 6), jež je součástí pozemku parc. č. st. 418, zapsaného na LV 809 v k.ú. Radomyšl. - V budově bez č.p., (hala č. 1), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 295/1 zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl: - Klecová technologie typ EU Klecová technologie typ EU 125, EU řady, 4 etáže, řady, 5 etáží, řady, 6 etáží, baterie klecí, trusné linky, napájecí linky, sběr vajec, vynášecí trusné dopravníky, spirálové dopravníky krmiva, ventilátory, komíny, nasávací klapky, - Velín - Ventilátory, - 5 ks - Záložní zdroj el. proudu, soubor - El. rozvaděč pro záložní zdroj, 1 ks - Nádrž PHM pro záložní zdroj, 1 ks - Chladič pro záložní zdroj s el. ventilátorem, 1 ks - Slučovací dopravník vajec pro sběrný systém, sestava - 128m - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Dopravník pásový vnější šikmý na kaly, 1 ks, délka 10m - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor - Zásobník pro krmivo, 2 ks, 16t - V budově bez č.p., (hala č. 2), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 295/1 zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl: - Klecová technologie typ EU Klecová technologie typ EU 125, EU řady, 4 etáže, řady, 5 etáží, řady, 6 etáží, baterie klecí, trusné linky, napájecí linky, sběr vajec, vynášecí trusné dopravníky, spirálové dopravníky krmiva, ventilátory, komíny, nasávací klapky, - Velín - Ventilátory, 5 ks, průměr 1100mm - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Dopravník pásový vnější šikmý na kaly, 1 ks, délka 10m - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor - Zásobník pro krmivo, 2 ks, 16t - Technologický soubor SaZ (balička vajec), soubor - V budově bez č.p./č.e., (hala č. 3), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 294/6, zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl: - Velín - Ventilátory, 5 ks, průměr 1100mm - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Dopravník pásový vnější šikmý na kaly, 1 ks, délka 10m - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor 3

4 - Zásobník pro krmivo, 2 ks, 16t - V budově bez č.p./č.e., (hala č. 4), zapsané na LV 809 v k.ú. Radomyšl, stojící na pozemku parc. č. st. 294/6, zapsaném na LV 346 v k.ú. Radomyšl: - Velín - Technologický soubor SaZ s dopravníky (balička vajec), soubor - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor - Ventilátory, 5 ks - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Dopravník pásový vnější šikmý na kaly, 1 ks, délka 10m - Zásobník pro krmivo, 2 ks, 16t - V budově bez č.p./č.e., (hala č. 5), jež je součástí pozemku par. č. st. 418, zapsaného na LV 809 v k.ú. Radomyšl: - Velín - Ventilátory, 8 ks, průměr 1100mm - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Dopravník pásový vnější šikmý na kaly, 1 ks, délka 10m - Zásobník pro krmivo, 2 ks, 16t - Záložní zdroj el. proudu, ZETOR El. rozvaděč pro záložní zdroj, 1 ks - Nádrž PHM pro záložní zdroj, 1 ks - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor - Nádrž plastová, 1 ks, objem cca 6,37m3 - Expanzní nádoba, 1 ks, REFLEX 100 lt. - Ventilátory, 16 ks, průměr 1100mm - V budově bez č.p./č.e., (hala č. 6), jež je součástí pozemku par. č. st. 418, zapsaného na LV 809 v k.ú. Radomyšl: - Velín - Dopravník pásový vnitřní spodní na kaly, 1 ks, délka 24m - Vodní filtry, dávkovač vitamínů (napájecí systém), soubor - následující movité věci nacházející se v areálu nemovitostí zapsaných na LV 809 a na LV 346 vedených pro k.ú. Radomyšl: - Vysokozdvižný vozík DESTA 3.2T - Unimobuňka - Zametací stroj HECHT Nádrž ocelová válcová, 1 ks, objem 33,5m3 (vše dále jen předmět prodeje ) Navrhovatel prohlašuje, že k předmětu prodeje se váží zástavní práva a omezení dispozičních práv uvedená na výpisu z katastru nemovitostí pro k.ú. Radomyšl na příslušných LV a uvedená na výpisech z rejstříku zástav, kde jsou nemovité a movité věci zapsány. Navrhovatel prohlašuje, že zástavní práva a omezení dispozičních práv zaniknou v souladu s ust. 283 odst. 5 ve spojení s 4

5 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zpeněžením předmětu prodeje. Navrhovatel výslovně upozorňuje na to, že budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl je předmětem incidenčního sporu o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 ICm 1716/2014, kde žalobcem je Ing. Vladimír Nechutný, nar , se sídlem Soukenická 5, Plzeň, (dále jen Ing. Nechutný ), správce podniku Martina Wolfa, IČO , s místem podnikání Na Větrově 41/17, Praha - Lhotka (dále jen Martin Wolf ). Navrhovatel dále výslovně upozorňuje, že dne zaslal ve věci budovy bez čp/če postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl vyrozumění insolvenčního správce o zahrnutí majetku do majetkové podstaty dlužníka, a to společnosti De Heus, a.s., IČO , se sídlem Marefy 144, Bučovice (dále jen De Heus ). Důvodem vyrozumění společnosti De Heus o zahrnutí budovy bez čp/če postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl do majetkové podstaty dlužníka je skutečnost, že společnost De Heus, jakožto žalobce, vede před Okresním soudem ve Strakonicích spor o určení vlastnického práva k předmětné budově, v němž se domáhá určení, že vlastníkem budovy bez čp/če postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl je Martin Wolf. Řízení před Okresním soudem ve Strakonicích bylo přerušeno usnesením č.j. 7 C 254/ ze dne , a to do vyřešení incidenčního sporu o vyloučení budovy z majetkové podstaty. Navrhovatel předpokládá, že žaloba na vyloučení věci (budovy) ze soupisu majetkové podstaty bude ze strany společnosti De Heus podána v zákonné lhůtě. Na základě shora uvedeného proto Navrhovatel výslovně upozorňuje, že budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl nemůže být dle ust. 225 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zpeněžena bez souhlasu žalobců v incidenčních sporech týkajících se vyloučení budovy z majetkové podstaty dlužníka. Navrhovatel dále výslovně upozorňuje, že usnesením Nejvyššího soudu č.j. 30 Cdo 931/ ze dne bylo odmítnuto dovolání společnosti FINK, výroba krmných směsí spol. s r.o., IČO , se sídlem č.p. 29, Nezvěstice (dále jen FINK ) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 8 Co 97/ ze dne , jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se společnost FINK mimo jiné domáhala určení vlastnického práva pana Martina Wolfa k budově bez čp/če postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl. Navrhovatel předpokládá podání ústavní stížnosti proti označenému usnesení Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání. Navrhovatel konečně upozorňuje, že před Okresním soudem ve Strakonicích je pod sp. zn. 4 C 100/2012 vedeno řízení, v němž se společnost INDA, a.s., IČO , se sídlem V Bezpečí 1368/9, Praha 3 - Žižkov (dále jen INDA ) domáhá určení, že budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl je zatížena zástavním právem k zajištění pohledávky ,-- Kč a budoucí pohledávky do výše ,-- Kč s příslušenstvím podle smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne uzavřené mezi INDA a Martinem Wolfem, čj. vkladu V-3824/ Budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl je v příslušném znaleckém posudku definována funkčně jako Hala č. 1, Hala č. 2 a Administrativní budova, oceněna věcnou hodnotou celkově ve výši ,- Kč. Předmět prodeje je nabízen vč. budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl, přičemž minimální nabídková cena uvedená níže v těchto podmínkách zahrnuje též tuto nemovitost a uchazeči mohou učinit písemnou nabídku pouze na koupi celého předmětu prodeje 5

6 vč. této nemovitosti. Nebude-li řízení vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 41 ICm 1716/2014 ke dni do 10:00 pravomocně skončeno, bude budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl zpeněžena jedině, pokud žalobce udělí souhlas ve smyslu 225 odst. 4 insolvenčního zákona. Neudělí-li žalobce souhlas se zpeněžením do do 10:00, nebo dojde-li k vyloučení uvedené nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka VELOPA, s.r.o., bude budova bez č.p./č.e. postavená na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl automaticky vyloučena z předmětu prodeje. Všechny řádně podané písemné nabídky uchazečů budou v takovém případě automaticky považovány za nabídky na koupi předmětu prodeje bez budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl a minimální nabídková cena, stejně jako nabídková cena učiněná každým z uchazečů v rámci řádně podané písemné nabídky bude v takovém případě automaticky snížena o částku ve výši 22,9722% z nabídkové ceny ponížené o DPH, neboli bude poměrně snížena o hodnotu budovy bez čp/č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 ve vztahu k ostatním věcem tvořícím předmět prodeje. Uvedený poměr vychází z ocenění v posudcích znalců zpracovaných pro účely insolvenčního řízení č. 150/3050/2014*RADOMYŠL 1 ze dne 3. října 2014 a č. 150/3050/2014*RADOMYŠL 2 ze dne 21. září 2014, kde 22,97722% je podíl ceny předmětné nemovitosti k ceně bez DPH ostatních movitých a nemovitých věcí tvořících předmět prodeje. Případné vyloučení budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 295/1 v k.ú. Radomyšl z předmětu prodeje nemá vliv na dále uvedenou výši kauce skládané uchazeči výběrového řízení, ani na výši případné smluvní pokuty, ani na částku minimálního navyšování ceny formou přímého podávání nabídek po otevření obálek s písemnými nabídkami. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu prodeje vázly další závazky, práva, nájemní vztahy nebo věcná břemena, že by měly předmětné nemovité a movité věci právní závady, nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu prodeje jakékoli právo, jimž by byl nabyvatel omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž jsou určeny, vyjma závad uvedených v těchto podmínkách. Navrhovatel prohlašuje, že mu byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), udělen pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu prodeje a zároveň byl udělen souhlas zástupce věřitelů se zpeněžením předmětu prodeje prostřednictvím zprostředkovatele. Upozornění organizátora výběrového řízení zájemcům Organizátor upozorňuje případné zájemce o předměty prodeje, že prodej předmětu prodeje je podřízen specifickým pravidlům stanoveným insolvenčním zákonem, mezi něž patří zejména následující: a) ke schválení zpeněžení přímým prodejem je příslušný Krajský soud v Hradci Králové, jemuž návrh na udělení souhlasu s prodejem podává insolvenční správce, který je jediným účastníkem tohoto řízení ( 289 odst. 1 insolvenčního zákona), b) insolvenční soud povolí prodej, je-li k návrhu mj. přiložen souhlas věřitelského výboru (zástupce věřitelů) s tímto způsobem zpeněžení ( 289 odst. 1 insolvenčního zákona), c) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke 6

7 zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí ( 293 odst. 1 insolvenčního zákona), d) je-li uplatněno právo na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění nebo má-li být majetková podstata zpeněžena podle 290 nebo 292 insolvenčního zákona, insolvenční správce zadá znalci ocenění hodnoty zajištění a v případě podle 290 nebo 292 insolvenčního zákona ocenění hodnoty zpeněžovaného majetku vždy ( 219 odst. 4 insolvenčního zákona), e) insolvenční správce je při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými předkupními právy ( 284 odst. 2 insolvenčního zákona), f) kupující nesmí být osobou, která má zákaz nabývání majetku z majetkových podstat dlužníků ve smyslu ust. 295 insolvenčního zákona, a zároveň nesmí na takovou osobu nemovitosti a movitosti převést ani ve lhůtě 3 let ode dne skončení konkursu některého z výše uvedených dlužníků. Předmětem výběrového řízení je výše uvedený předmět prodeje i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí a movitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, studny, trvalé porosty, zpevněné plochy a podobně. Stručný popis farmy Radomyšl: Na farmě se nachází pět hal s klecovou technologií o celkové kapacitě slepic. Farma má administrativní budovu pro zajištění jejího chodu, vrátnici a samostatnou budovu sloužící zaměstnancům. Popis hal a technologií Hala č. 1 Hala č. 1 prošla rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU-125: 6 podlaží, 2 řady, - EU-150: 5 podlaží, 2 řady, - EU-150: 4 podlaží, 2 řady. Hala č. 2 Hala č. 2 prošla rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU-125: 6 podlaží, 2 řady, - EU-150: 5 podlaží, 2 řady, - EU-150: 4 podlaží, 2 řady. Hala č. 3 Hala č. 3 prošla rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU-125: 6 podlaží, 2 řady, - EU-150: 5 podlaží, 2 řady, - EU-150: 4 podlaží, 2 řady. 7

8 Hala č. 4 Hala č. 4 prošla rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: - EU-125: 6 podlaží, 2 řady, - EU-150: 5 podlaží, 2 řady, - EU-150: 4 podlaží, 2 řady. Hala č. 5 Hala č. 5 prošla rekonstrukcí v letech Budova je cihlová a odolná proti povětrnostním vlivům. Je zde klecová technologie s kapacitou slepic, pořízená v roce Popis technologie: První patro - EU-150, - 4 podlaží, 6 řad, - Manuální sběr vajec. Přízemí - EU-150: 4 podlaží, 4 řady, - EU-125: 4 podlaží, 2 řady, - Manuální sběr vajec. Popis nemovitostí a jejich stavu a dále movitých věcí je uveden v posudcích znalců zpracovaných pro účely insolvenčního řízení č. 150/3050/2014*RADOMYŠL 1 ze dne 3. října 2014 a č. 150/3050/2014*RADOMYŠL 2 ze dne 21. září Tyto posudky jsou k dispozici na vyžádání u organizátora či veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku u dlužníka VELOPA, s.r.o. Seznámení s předměty prodeje Pro tento účel je zájemci umožněno seznámení se s prodávaným majetkem. Pro zájemce bude učiněna prohlídka přímo v místě, tedy na farmě Radomyšl. Termín a čas prohlídky je nutno předem dohodnout s organizátorem. Případné další informace a dokumenty dle možností organizátor zajistí na vyžádání. Podmínky účasti ve výběrovém řízení Účastníkem výběrového řízení se může stát fyzická či právnická osoba, která v dále stanovených lhůtách doručila, a to na adresu navrhovatele, společnosti Česká insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, svou nabídku se všemi náležitostmi uvedenými dále v neporušené uzavřené obálce označené zřetelně, o jaké výběrové řízení se jedná (tedy NABÍDKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FARMA RADOMYŠL ). Účastníkem výběrového řízení a následně kupujícím nesmí být osoba, která má zákaz nabývání majetku z majetkových podstat dlužníků ve smyslu ust. 295 insolvenčního zákona, a zároveň nesmí na takovou osobu nemovitosti a movitosti převést ani ve lhůtě 3 let ode dne skončení konkursu některého z výše uvedených dlužníků. Termín pro podání nabídek končí ve 12:00 hodin dne včetně. 8

9 Nabídky je možno podat formou osobního podání nebo poštovního podání. Osobní podání je možné v pracovní dny v týdnu od do v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin a dne pouze od 9:00 hodin do 12:00 hodin, v ostatních dnech po předchozí domluvě. V případě podání poštovní přepravou nebude brán ohled na pozdní dodání způsobené doručováním. Pokud bude podání k přepravě podáno poštou, pak k zásilkám došlým později než do 12:00 hodin včetně se nepřihlíží. V případě osobního podání nabídky lhůta končí ve 12:00 dne včetně. Nabídka účastníka musí být nepodmíněná, musí znít na celý předmět prodeje a musí obsahovat následující náležitosti: nabídka musí být podána v českém jazyce, podává-li nabídku zahraniční subjekt v cizím jazyce, musí být nabídka předložena úředně ověřeným překladem do českého jazyka; nabídková cena v Kč bude uvedena číslem i slovem (pokud dojde k nesouladu mezi částkou uvedenou číslem a slovem má se za to, že platná je částka uvedená slovem), a bude vyjádřena jednou částkou a to včetně DPH; nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat. Právnické osoby a podnikatelé jsou povinni přiložit k nabídce kopii platného výpisu z registru, v němž jsou evidováni (tj. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atp.). Podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc. Podpis této nabídky musí být úředně ověřen. Podá-li nabídku zahraniční osoba, musí nabídka obsahovat úředně ověřený překlad do českého jazyka platného výpisu z registru, v němž je tato osoba evidována; závazek zájemce uzavřít s navrhovatelem Kupní smlouvy na předměty prodeje, jak je uvedeno výše, závaznost nabídky musí být alespoň do ; podepsané tyto podmínky VŘ jako důkaz jejich akceptace; korespondenční, ový a telefonický kontakt na účastníka pro potřeby vyrozumění o výsledku; bankovní spojení pro potřeby případného vrácení složené kauce. Složení kauce Účastník výběrového řízení je povinen v případě předložení nabídky složit vratnou kauci ve výši 2% z ceny předmětů prodeje včetně DPH stanovené znaleckými posudky, což v tomto případě představuje částku ,-- Kč (slovy: osmsetčtyřicetčtyřitisícšestsetosmdesátšest korun českých), a to bankovním převodem na účet navrhovatele, tedy insolvenčního správce společnosti Česká insolvenční v.o.s. č. č / 2700, IBAN: CZ , BIC (SWIFT) kód: BACXCZPP, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., s variabilním symbolem rodné číslo účastníka, jako fyzické osoby nebo IČ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby - podnikatele. Lhůta pro úhradu kauce končí dnem do 12:00 hodin - v tomto termínu musí být uvedená kauce připsána na výše uvedený účet navrhovatele, tedy insolvenčního správce společnosti Česká insolvenční v.o.s. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné. Vrácení kauce Kauce bude neúspěšným účastníkům výběrového řízení vrácena po skončení výběrového řízení převodem na bankovní účet uvedený v nabídce. Kauce bude vrácena převodem a tento převod bude proveden nejpozději dne

10 Vítězi VŘ se složená kauce započítá na jím nabídnutou kupní cenu. Kritérium výběru vítěze Hodnotícím kritériem VŘ je nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena. Takže ve výběrovém řízení bude navrhovateli k uzavření Kupní smlouvy organizátorem vybrán ten zájemce, který nabídne za předmět prodeje nejvyšší kupní cenu. Minimální nabídková cena byla stanovena jako cena předmětu prodeje stanovena znaleckými posudky vypracovanými v rámci insolvenčního řízení, a to na celkovou částku ,-- Kč bez DPH za předmět prodeje, DPH připadající na movitý majetek činí částku ,50 Kč. Minimální nabídková cena za předměty prodeje byla tedy stanovena na částku Kč ,50 včetně DPH. Zájemce a případný vítěz musí splnit i veškeré další podmínky VŘ. Nabídky zájemců, kteří nesplní některou z podmínek VŘ budou při výběru vyřazeny: zájemce, který řádně nesloží kauci; zájemce s nejasnou či nedoloženou vlastní identifikací; zájemce, jehož nabídka nebude obsahovat minimální nebo konkrétní výši nabízené ceny; zájemce, který doručí nabídku po stanoveném termínu; zájemce, jehož nabídka nebude obsahovat podepsané prohlášení, že se seznámil s podmínkami VŘ a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. Otevírání obálek, vyrozumění o výsledku VŘ, termín uzavření kupních smluv a termín doplacení nabídnuté kupní ceny Po obdržení obálek s nabídkami bude jejich otevírání a následné vyhodnocení nabídek veřejné a proběhne dne od 10:00 hodin v prostorách konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, na adrese Hradecká 1250/2, Hradec Králové. Po otevření obálek a vyhodnocení nabídek bude přítomným účastníkům VŘ oznámena nejvyšší nabídnutá cena. Následně jim bude umožněno tuto nejvýše nabídnutou cenu v případě jejich zájmu ještě zvýšit, a to formou přímého podávání nabídek (licitací), a to i opakovaně, kdy minimální navýšení ceny musí být o částku ,-- Kč (slovy: čtyřistadvacetdvatisícetřistačtyřicettři korun českých), tedy o 1% z ceny předmětů prodeje včetně DPH stanovené znaleckými posudky. Tyto nabídky pak mohou činit pouze osoby oprávněná jednat za účastníky, což doloží před samotným zahájením podávání nabídek na místě organizátorovi. Dojde-li tedy k činění nových nabídek ze strany zájemců, bude tak vybrána nová nejvyšší nabídka za předmět výběrového řízení farmu Radomyšl, a ta bude považována za nejvýše učiněnou nabídku v tomto výběrovém řízení. O takto nově učiněné nejvyšší nabídce bude sepsán na místě samém protokol, který bude zájemcem, který tuto nabídku učinil, či jeho oprávněným zástupcem podepsán, a tím bude vybrán budoucí kupující. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne následně navrhovatel nejpozději do Vybraný uchazeč bude o svém výběru následně vyrozuměn obratem em a doporučeným dopisem. Výzva k uzavření kupních smluv a zaplacení doplatku kupní ceny se považuje za doručenou dnem, kdy navrhovatel odešle účastníku ovou zprávu a doporučený dopis. 10

11 Navrhovatelem vybraný uchazeč je povinen uzavřít kupní smlouvy na předměty prodeje nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva navrhovatele k uzavření kupních smluv a doplatku kupní ceny. Navrhovatelem vybraný uchazeč je povinen zaplatit kupní cenu do šedesáti kalendářních dnů, ode dne, kdy mu bude doručena výzva navrhovatele k uzavření kupních smluv a doplatku kupní ceny, a to dle podmínek uvedených v přiložených kupních smlouvách, tedy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy do úschovy na účet schovatele, čímž se povinnost zájemce zaplatit kupní cenu navrhovatelům bude považovat za splněnou. Daňové aspekty: Vítěz výběrového řízení je povinen uhradit daň z nabytí nemovitostí a související poplatky. Vzhledem k tomu, že předmětem výběrového řízení je nemovitý a movitý majetek, bylo na základě ocenění znaleckým posudkem určeno, že na movitý majetek připadne částka ve výši 28,5929 % z kupní ceny a tato část je zatížena DPH ve výši 21% a na nemovitý majetek připadne část ve výši 71,4071 % z kupní ceny. Navrhovatel VŘ je oprávněn neurčit žádného vítěze, případně s vítězem VŘ Kupní smlouvu neuzavřít a výběrové řízení zrušit, nebo změnit vč. návrhu kupních smluv a to i bez udání důvodu. Uzavřená Kupní smlouva nenabude účinností dříve, než bude prodej mimo dražbu odsouhlasen zajištěným věřitelem a insolvenčním soudem a vklad práva u nemovitého majetku zaevidován příslušným katastrálním úřadem. Převzetí dokladů, které se vztahují k předmětu prodeje, bude v sídle navrhovatele a to ve lhůtě do 15 dnů po nabytí účinnosti Kupní smlouvy. Nemovitost bude předána nejpozději 15 dní od doložení listu vlastnictví, který osvědčuje zápis nabyvatele jako vlastníka uvedených nemovitostí. Smluvní pokuta Účastník VŘ se podpisem tohoto dokumentu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané kauce, tj. ve výši ,-- Kč (slovy: osmsetčtyřicetčtyřitisícšestsetosmdesátšest korun českých), v případě, že zmaří výběrové řízení. Účastník výběrového řízení zmaří výběrové řízení, pokud učiní nabídku, stane se vítězem výběrového řízení a následně ve stanovené lhůtě, tedy do 30 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství ve VŘ, neuzavře kupní smlouvy a/nebo příslušnou smlouvu o úschově, či do 60 kalendářních dnů od vyrozumění o vítězství ve VŘ, nedoplatí cenu nabídnutou ve výběrovém řízení. V takovém případě je organizátor oprávněn jednostranně započítat oproti nároku účastníka VŘ na vydání jím složené kauce nárok organizátora VŘ na úhradu smluvní pokuty. Přílohy: - návrh textu Kupní smlouvy na nemovité věci - návrh textu Kupní smlouvy na movité věci 11

12 V Hradci Králové dne 19. srpna AUCREAL s. r. o. Česká insolvenční v. o. s. David Kořínek, jednatel JUDr. Kamil Podroužek, ohlášený společník Účastník VŘ IČ.. svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s podmínkami předmětného výběrového řízení a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. V. dne. Účastník VŘ 12

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2016011 prodej movitého majetku - klecové technologie, která se nachází v hale č. 1, jenž je součástí drůbeží farmy Dolní Dubňany Termín konání výběrového řízení: 23.8.2016

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4

Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4 Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4 Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Monika Cihelková se sídlem Školská

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015006

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015006 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015006 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Libotenice 154 Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 29. 9. 2015

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015008

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015008 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015008 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící farmu Jablonné v Podještědí Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 30. 9. 2015 od

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka EPIAG LOFIDA PORCELÁN CZ s.r.o. druhé kolo výběrového řízení plynové pece Tímto se vyhlašuje konání druhého kola výběrového

Více

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná. Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í 2848/PKT/2012-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/2732/2012-PKTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o I. kole výběrového řízení čís.

Více

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč.

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč. Vyhláška o zahájení výběrového řízení č. 138/LIC/VŘ/2016 na výběr kupujícího souboru pozemků pro výstavbu rodinných domů ve Městě Touškov, okr. Plzeň-sever z majetkové podstaty dlužníka JS Petrol s.r.o.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota. Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel.

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota. Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel. Dražební vyhláška č.j. 259DDE2014 o konání opakované dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné elektronické. 1. Dražebník

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015002

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015002 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015002 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Pohořelice Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25. 9. 2015 Otevírání obálek: 30. 9. 2015 od

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ č.j. 099 CD 4010/14-31 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

Dražební vyhláška č. 10B016DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 7

Dražební vyhláška č. 10B016DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 7 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním

Více

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I.

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I. Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel: 777 713 101 Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha / tel: 773 511 748 Studentská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015007

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015007 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015007 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Opočno Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 30. 9. 2015 od 12:00

Více

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. V souladu s ust. 49 a 43 zákona č. 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/107/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1891/BBV/2016-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5712/2016-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/17/2016 s následnou

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082 e-mail: exekutor.cl@seznam.cz www: http://www.exekutor-cl.cz Sp. zn.:

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo: D 03/2015 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, tímto níže uvedený dražebník

Více

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov BBV/17/2016 Be ad pro zastupování státu ve v cech majetkových odbor OP B eclav nám. T. G. M. 3, 690 15 B eclav vyhlašuje výb rové ízení. BBV/17/2016 o nejvhodn jší nabídku na koupi nemovité v ci: ideální

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 60/2015 D

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 60/2015 D OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha,

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015005

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015005 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015005 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Libotenice 153 Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 29. 9. 2015

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015003

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015003 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015003 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Dolní Dubňany Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 30. 9. 2015 od

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka Martina Dyršmída,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Úřad msstysc Holany Došlo dn 2Q-0V2M6 Č Počet listů/příloh JL C.j. 0136 EX-D 1/2016 Č.j.opr.: 12D580/2013 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Mgr. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání 086 ExS 352/13-157 Usnesení o nařízení dražebního jednání Soudní exekutor JUDr. Svoboda Oldřich, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové, pověřený k provedení exekuce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/103/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve výlučném vlastnictví

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í

Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 192-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

JUDr. Svatopluk Procházka, notáře, Notářský úřad Babická 2329/2, 149 00 Praha 4, soudní komisař,

JUDr. Svatopluk Procházka, notáře, Notářský úřad Babická 2329/2, 149 00 Praha 4, soudní komisař, sp. zn. 095 ED 03/15/U 01-014 č.j. navrhovatele 25 D 522/2013 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský kandidát M g r. D a v i d H o z m a n, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu Prahy 4

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ č.j. 099 CD 10375/14-3 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d ř e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD www.prokonzulta.cz DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné opakované.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 IČO: 24225207

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

FIN ANČ N í U RAD V E V O D Ň A NECH Jiráskova 116, 389 01 Vodňany tel. 383 365 111, fax 383 365 399. DRAŽEBNí VYHLÁŠKA

FIN ANČ N í U RAD V E V O D Ň A NECH Jiráskova 116, 389 01 Vodňany tel. 383 365 111, fax 383 365 399. DRAŽEBNí VYHLÁŠKA Platný pod~' 11. 10. DOLEc...-,""""-....,. ředitelka FIN ANČ N í U RAD V E V O D Ň A NECH Jiráskova 116, 389 01 Vodňany tel. 383 365 111, fax 383 365 399 Č.j.: 17304/10/107970305041 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA Shora

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve Svitavách

Více

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Město Karlovy Vary 269/010 odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Forma prodeje: výběrové

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: První konkursní, v.o.s. IČ 26424568,

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI /6/ Městský úřad Stráž pod Ra!skem I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI ~ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor I cj. )/t./ J7,R )' j7?j7y w' e: tel. +420544508311, fax.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Usnesení o novém termínu elektronického dražebního jednání

Usnesení o novém termínu elektronického dražebního jednání Č.j. 182 EX 105/14-168 Ev.č. opr. 7005114765 Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.! Soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Kolmá 682/6, 190 00 Praha, Česká

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 554617785, fax:+420 554631257, email: pohledavky@pohledavkova.cz,

Více

USNESENÍ. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) t a k to:

USNESENÍ. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) t a k to: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20,46001 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,ld

Více

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00,

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00, U s n e s e n í 023 EX 00728/05-052 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně

Více