Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě"

Transkript

1 Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/ Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o úpadku dlužníka Martin Havelka, ič/r.č , Ke Dráze 817, Hovorčovice (dále jen dlužník ). Insolvenční soud ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Ing. Petra Ševčíka (dále jen insolvenční správce ). Insolveční správce tímto oznamuje podmínky prodeje nemovitosti zahrnuté v majetkové podstatě ve shora nadepsaném insolvenčním řízení, které jsou obsaženy v přílohách 1-4 tohoto podání v souladu s pokynem zajištěného věřitele. Vedle zveřejnění v insolvenčním rejstříku bude toto oznámení zveřejněno na běžně používaných realitích serverech (sreality.cz apod.). V případě, že by bylo třeba cokoliv doplnit či upřesnit, insolvenční správce žádá o pokyn insolvenčního soudu. S pozdravem JUDr. Ing. Petr Ševčík, advokát insolvenční správce

2 K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769/2014 Dlužník: Martin Havelka Správce: JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o koupi souboru věcí z majetkové podstaty dlužníka Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ (dále jen Dlužník ) byl prohlášen konkurs. Vzhledem ke skutečnosti, že do majetkové podstaty dlužníka byly pojaty následující nemovité věci: pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen nemovitosti ), jejichž jedna ideální polovina je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-8 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 1 a 2 (dále jen Položky č. 1 a 2 ); a jejichž jedna ideální polovina je sepsána v doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-25 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 3 a 4 (dále jen Položky č. 3 a 4 ) (dále jen předmět zpeněžení ) JUDr. Ing. Petr Ševčík, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ (dále jen Insolvenční správce ), jako insolvenční správce dlužníka vyzývá tímto k předkládání závazných nabídek na koupi předmětu zpeněžení, přičemž zároveň oznamuje závazné podmínky pro výběr zájemce o koupi předmětu zpeněžení. Způsob realizace majetkové podstaty: Prodejem mimo dražbu na základě pokynu zajištěného věřitele dle ust. 293 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InsZ ). Toto oznámení není veřejnou nabídkou dle ust a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ ) ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle ust a n. 1. Okolnosti týkající se předmětu zpeněžení 1.1 Zpeněžení nemovitostí prodejem mimo dražbu je realizováno na základě pokynu zajištěného věřitele, společnosti Reticulum Power, a. s., IČO: , sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ , ze dne Předmět zpeněžení je veřejnosti nabízen na realitních serverech Sreality.cz, reality.cz a reality.idnes.cz a reticulum.cz od Předmět zpeněžení je prodáván jako soubor ve stavu, jak stojí a leží. 1.4 Na nemovitostech váznou dle evidence v katastru nemovitostí následující omezení vlastnického práva: Zástavní právo exekutorské ve prospěch subjektu ČESKÁ TELEVIZE, IČO: , se sídlem Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, pro pohledávku ve výši ,02 Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu práva ke dni , zápis proveden řízením č. V-18431/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Adama Šímy, nar , bytem Kapitulní 64/14, Únětice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva n a nemovitosti ze 1/4

3 dne , č.j.: 061 EX 2995/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-17347/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch společnosti HAGEMANN a.s., IČO: , se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava Ostrava, pro pohledávku ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-14846/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Marka Studničky, nar , bytem U Sokolovny 166, Nehvizdy, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-1992/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 48863/2013. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/2013; Zástavní právo smluvní ve prospěch společnosti Reticulum Power, a. s., IČO: , sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ pro pohledávky do výše 5, ,- Kč s příslušenstvím dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-9509/2011, Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-16694/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-18431/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-15729/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 061 EX 2995/14-7. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-57883/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-14676/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 36478/2014. Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-14846/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-88724/ ; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/ Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí z předmětu zpeněžení ve smyslu ust. 1 zákonného opatření senátu č. 340/2013; daň z nabytí nemovitých věcí není součástí kupní ceny. 1.6 Dokumentace ohledně předmětu zpeněžení je k nahlédnutí v kanceláři insolvenčního správce na adrese Cesta Brigádníků 819, Kralupy nad Vltavou v pracovní dny době od 8 do 15 hod. po předchozí telefonické domluvě. 2/4

4 2. Podmínky prodeje 2.1 Podáním nabídky (dále jen nabídka ) na uzavření kupní smlouvy na prodej předmětu zpeněžení se rozumí doručení nabídky obsahující: identifikační údaje zájemce včetně kontaktní ové adresy, údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně vyjádřený číslem i slovně (v případě rozporu má slovní vyjádření přednost), přičemž nabízená kupní cena nesmí být nižší než 5, ,- Kč (slovy: pět milionů pět set padesát tisíc korun českých), označení čísla bankovního účtu zájemce pro vrácení složené zálohy na kupní cenu, a čestné prohlášení zájemce o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje tyto podmínky prodeje a že (ii) zájemce není osobou uvedenou v ust. 295 InsZ datum podpisu a podpis, k rukám insolvenčního správce, do sídla jeho kanceláře na adrese Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ v zalepené obálce označené jménem zájemce u uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Závazná nabídka na odkoupení nemovitostí v k.ú. Hovorčovice to buď osobně v pracovní dny od 8 do 15 hod. nebo prostřednictvím pošty, nejpozději do dne , 17 hod.; nabídky došlé insolvenčnímu správci po tomto dni nebudou do výběrového řízení zahrnuty. 2.2 K nabídkám obsahujícím jakékoliv další podmínky, zejména pokud se týká stavu nemovitostí, určení kupní ceny a způsobu její úhrady, záruk apod. nebude přihlíženo; insolvenční správce si však vyhrazuje právo přijmout i takovouto podmíněnou nabídku, za předpokladu, že podmínky v ní uvedené nebudou mít vliv na její výhodnost z hlediska dosažení cíle sledovaného insolvenčním řízením, tj. na rychlé, hospodárné a co možná nejvyšší uspokojení věřitelů. 2.3 Zájemci jsou nejpozději ke dni podání své nabídky povinni složit ve prospěch bankovního účtu insolvenčního správce č. ú.: /2700 vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pod variabilním symbolem , zálohu na kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), která v případě nedoplacení celé kupní ceny vítězným zájemcem propadá jako smluvní pokuta ve prospěch majetkové podstaty dlužníka. V případě, že nabídka zájemce nebude vyhodnocena jako vítězná nebo alespoň jako druhá vítězná, bude složená záloha na kupní cenu vrácena jednotlivým zájemcům ve prospěch bankovního účtu, z něhož byla odeslána, a to nejpozději do 20 dnů ode dne, který byl posledním dnem pro podání nabídek. 2.4 Nabídky budou insolvenčním správcem otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty určené k jejich podání za přítomnosti zástupce věřitelů. Nabídky budou hodnoceny bez účasti zájemců dle kritéria jejich výhodnosti pro účely dosažení rychlého, hospodárného a co možná nejvyššího uspokojení věřitelů. K nabídkám, které nebudou obsahovat náležitosti vyžadované v tomto oznámení, nebude přihlíženo. Vítězného zájemce určí insolvenční správce po poradě se zástupcem věřitelů ve lhůtě 2 pracovních dnů po uplynutí lhůty určené k podání nabídek. Zájemci budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni na ovou adresu uvedenou v nabídce. 2.5 V případě, že po vyhodnocení nabídek nebude pro jejich totožnost možné určit vítěznou nabídku, budou všichni zájemci, kteří podali tyto totožné nabídky, vyzváni insolvenčním správcem, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, podali k rukám insolvenčního správce zvýšení nabídky (dále jen zvýšení nabídky ); ustanovení předcházejících odstavců 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. Oznámení se použijí obdobně. Nepodá-li zájemce zvýšení nabídky vůbec anebo zvýšení nabídky nebude zahrnuto do výběrového řízení, nemůže být jeho nabídka hodnocena jako vítězná, i pokud by jiný zájemce podal jen takové zvýšení nabídky, jež by bylo totožné s předchozí nabídkou. Při podání zvýšení nabídky nelze podat totožnou nabídku jako v prvním kole anebo nabídku podanou v prvním kole snížit; v takovém případě zvýšení nabídky nebude zahrnuto do výběrového řízení. V případě, že i po vyhodnocení zvýšení nabídek nebude pro jejich totožnost možné určit vítěznou nabídku, postupuje se podle tohoto odst Oznámení obdobně až do doby, kdy bude určena vítězná nabídka. 2.6 Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu veškeré předložené nabídky, stejně tak jako kdykoliv zrušit výběrové řízení, či změnit podmínky tohoto oznámení. 2.7 Zájemce, který podal svoji nabídku před změnou podmínek oznámení je oprávněn písemně zrušit svoji nabídku ve lhůtě do 5 dnů od zveřejnění změny podmínek v insolvenčním rejstříku; v takovém případě je insolvenční správce povinen vrátit zájemci složenou zálohu na kupní cenu do 5 pracovních dnů od doručení oznámení zájemce, že od podané nabídky ustupuje. 2.8 Vítězný zájemce je povinen a. do 7 (sedmi) dnů ode dne obdržení výzvy insolvenčního správce uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto oznámení, doplněné o osobní údaje vítězného zájemce (včetně ové adresy a čísla účtu) 3/4

5 b. uhradit kupní cenu za nemovitosti na účet insolvenčního správce č. ú.: /2700 vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pod variabilním symbolem nejpozději do 60 (šedesáti) dní ode dne obdržení výzvy insolvenčního správce k zaplacení celé kupní ceny. 2.9 V případě, že vítězný zájemce neuzavře ve stanovené lhůtě smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní cenu na určený účet insolvenčního správce ve stanovené lhůtě neuhradí nebo neuzavře kupní smlouvu, propadá záloha na kupní cenu složená vítězným zájemcem ve prospěch majetkové podstaty dlužníka coby smluvní pokuta sjednaná pro tento případ. Okamžikem uplynutí stanovené lhůty nastupuje na místo vítězného zájemce ten zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá vítězná, přičemž tento další zájemce je povinen doplatit kupní cenu za předmět zpeněžení na účet insolvenčního správce nejpozději do 60 dní ode dne obdržení výzvy insolvenčního správce k zaplacení celé kupní ceny. V případě, že tento další zájemce kupní cenu na určený účet insolvenčního správce ve stanovené lhůtě neuhradí, použije se věta první tohoto odstavce obdobně Insolvenční správce uzavře kupní smlouvu na převod předmětu zpeněžení do 10 dní ode dne úhrady kupní ceny v plné výši Insolvenční správce předá předmět zpeněžení zájemci, se kterým byla uzavřena kupní smlouva na převod předmětu zpeněžení, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva dle uzavřené kupní smlouvy do příslušného katastru nemovitostí Veškeré dokumenty, oznámení, nabídky a návrhy smluv, které mají být doručovány insolvenčnímu správci podle tohoto oznámení, budou doručovány doporučeným dopisem, prostřednictvím kurýra nebo osobně, a to k rukám insolvenčního správce na adresu Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ Insolvenční správce bude veškerá oznámení zasílat zájemcům em na ovou adresu uvedenou v nabídce Řízení na výběr zájemce a toto oznámení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení na výběr zájemce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevracet zájemcům jejich nabídky nebo jakékoliv jejich součásti. Vyhotoveno dne JUDr. Ing. Petr Ševčík insolvenční správce Přílohy: Smlouva o smlouvě budoucí kupní Čestné prohlášení 4/4

6 Ke sp.zn.: KSPH 68 INS 31769/2014 Dlužník: Martin Havelka Správce: JUDr. Ing. Petr Ševčík Čestné prohlášení předkládané v souvislosti s řízením na výběr nejvhodnějšího zájemce o koupi souboru věcí z majetkové podstaty dlužníka VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Nemovitosti v k.ú. Hovorčovice Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ (dále jen Dlužník ) byl prohlášen konkurs. Vzhledem ke skutečnosti, že do majetkové podstaty dlužníka byly pojaty též následující nemovité věci: pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen nemovitosti ), jejichž jedna ideální polovina je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-8 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 1 a 2 (dále jen Položky č. 1 a 2 ); a jejichž jedna ideální polovina je sepsána v doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-25 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 3 a 4 (dále jen Položky č. 3 a 4 ) (dále jen předmět zpeněžení ), a dále, že JUDr. Ing. Petr Ševčík, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ (dále jen Insolvenční správce ), jako insolvenční správce dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ , vyzval zájemce k předkládání závazných nabídek na koupi předmětu zpeněžení oznámením ze dne (dále jen oznámení ), níže uvedený zájemce: se sídlem / bytem IČO / RČ zastoupen kontaktní ová adresa: tel. číslo účtu pro vrácení zálohy, vedený u tímto čestně prohlašuje že, v souvislosti s podáním nabídky na odkup předmětu zpeněžení (i) bezvýhradně akceptuje podmínky prodeje uveřejněné v oznámení, a že (ii) není osobou uvedenou v ust. 295 InsZ. V dne (podpis zájemce)

7 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: 1) JUDr. Ing. Petr Ševčík, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ , č. ú.: /2700 vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako insolvenční správce dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Ke Dráze 817, Hovorčovice (dále jen Prodávající nebo Insolvenční správce ) a 2) IČO/ r.č.: se sídlem/ bytem (dále jen Kupující ) (společně také jen smluvní strany ) 1. Prohlášení o vlastnictví a souhlas s prodejem 1.1 Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ (dále jen Dlužník ) byl prohlášen konkurs. Schůzí věřitelů konanou dne bylo rozhodnuto o zvolení JUDr. Ing. Petra Ševčíka jako insolvenčního správce, usnesením Krajského soudu v Praze ze dne bylo rozhodnutí schůze věřitelů potvrzeno. 1.2 Do majetkové podstaty dlužníka byly pojaty následující nemovité věci: - pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; - pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, jejichž jedna ideální polovina je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-8 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 1 a 2 (dále jen Položky č. 1 a 2 ) a a jejichž jedna ideální polovina je sepsána v doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-25 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 3 a 4 (dále jen Položky č. 3 a 4 ). 1.3 Zajištěný věřitel, společnost Reticulum Power, a. s. a udělil dne insolvenčnímu správci pokyn, aby nemovitosti zpeněžil prodejem mimo dražbu. 1.4 Tato smlouva se uzavírá v návaznosti a za podmínek stanovených v Oznámení insolvenčního správce 1 z 7

8 o zahájení řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce o koupi souboru věcí z majetkové podstaty dlužníka ze dne Předmět smlouvy 2.1 Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že za podmínky, že nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy insolvenčního správce zaslané ve smyslu oznámení bude celková kupní cena za nemovitosti ve částka uvedená ve vítězné nabídce,- Kč (slovy:... korun českých) připsána ve prospěch bankovního účtu insolvenčního správce uvedeného v záhlaví této smlouvy, uzavřou kupní smlouvu dle čl. III. této smlouvy, a to nejpozději do Budoucí kupující uhradil před podpisem této smlouvy zálohu na kupní cenu nemovitostí ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) ve prospěch bankovního účtu insolvenčního správce uvedeného v záhlaví této smlouvy (dále jen jako záloha na kupní cenu ). 2.3 V případě, že zbývající část kupní ceny ve výši odpovídající rozdílu mezi dojednanou celkovou kupní cenou nemovitostí (bod 2.1 této smlouvy) a zálohou na kupní cenu nemovitostí uhrazenou budoucím kupujícím dle bodu 2.2 této smlouvy nebude ve shora stanovené lhůtě připsána ve prospěch bankovního účtu insolvenčního správce specifikovaného v záhlaví této smlouvy, zavazuje se budoucí kupující uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 2.4 V případě, že budoucí kupující, ani na základě výzvy insolvenčního správce zaslané ve smyslu oznámení, kupní smlouvu, jejíž znění je uvedeno v čl. 3. této smlouvy, neuzavře, zavazuje se budoucí kupující uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do tří dnů od uplynutí lhůty pro úhradu kupní ceny bez dalšího a budoucí prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokutou není dotčeno právo budoucího prodávající na náhradu škody v plné výši. 2.5 Budoucí prodávající je oprávněn započíst vrácení zálohy na kupní cenu oproti úhradě smluvní pokuty dle bodu 2.3 a/nebo 2.4 této smlouvy. 2.6 V případě, že budoucí prodávající z důvodu na své straně neuzavře s budoucím kupujícím nejpozději do kupní smlouvu, jejíž znění je uvedeno v čl. 3. této smlouvy, je budoucí kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit a budoucí prodávající je povinen do 5 pracovních dnů po vypršení shora uvedené lhůty vrátit zálohu na kupní cenu na účet budoucího kupujícího uvedený v oznámení. 3. Znění kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Smlouva ) Smluvní strany: 1) JUDr. Ing. Petr Ševčík, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ , č. ú.: /2700 vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pod variabilním symbolem jako insolvenční správce dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Ke Dráze 817, Hovorčovice (dále jen Prodávající nebo Insolvenční správce ) a 2) 2 z 7

9 IČO/ r.č.: se sídlem/ bytem (dále jen Kupující ) (společně také jen smluvní strany ) I. Prohlášení o vlastnictví a souhlas s prodejem Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ (dále jen Dlužník ) byl prohlášen konkurs. Schůzí věřitelů konanou dne bylo rozhodnuto o zvolení JUDr. Ing. Petra Ševčíka jako insolvenčního správce, usnesením Krajského soudu v Praze ze dne rozhodnutí schůze věřitelů potvrzeno. Do majetkové podstaty dlužníka byly pojaty následující nemovité věci: - pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; - pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, jejichž jedna ideální polovina je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-8 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 1 a 2 (dále jen Položky č. 1 a 2 ) a a jejichž jedna ideální polovina je sepsána v doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-25 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 3 a 4 (dále jen Položky č. 3 a 4 ). Zajištěný věřitel, společnost Reticulum Power, a. s. udělil dne insolvenčnímu správci pokyn, aby nemovitosti zpeněžil prodejem mimo dražbu. II. Předmět Smlouvy Předmětem této smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k výše specifikovanému předmětu prodeje, tedy nemovitým věcem: - pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; - pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen nemovitosti či předmět prodeje ). Podpisem této smlouvy prodávající odevzdává předmět prodeje spolu s jeho součástmi a příslušenstvím, ve stavu, jak tyto stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu kupujícímu do jeho vlastnictví a převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu prodeje, spolu se všemi právy s nimi spojenými. Kupující předmět prodeje od prodávajícího za dohodnutou kupní cenu kupuje a přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou. III. Kupní cena a platební podmínky Kupní cena za nemovitosti byla dohodou smluvních stran stanovena v celkové výši částka uvedená ve vítězné nabídce,- Kč (slovy:... korun českých) (dále jen kupní cena ). Kupní cena byla v plné výši uhrazena před podpisem této smlouvy, a to tímto způsobem: částka ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) byla uhrazena kupujícím z vlastních zdrojů jako záloha na kupní cenu; částka ve výši kupní cena minus ,- Kč,- Kč (slovy:... korun českých) byla uhrazena z vlastních zdrojů / čerpáním z hypotečního úvěru poskytnutého úvěrující banka. 3 z 7

10 IV. Prohlášení a ujištění smluvních stran Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že je plně oprávněn k uzavření této smlouvy a uskutečnění transakce a veškerých právních úkonů touto smlouvou předpokládaných. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že nemovitosti jsou prosty jakéhokoli zatížení s výjimkou těchto práv 3. osob: Zástavní právo exekutorské ve prospěch subjektu ČESKÁ TELEVIZE, IČO: , se sídlem Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, pro pohledávku ve výši ,02 Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu práva ke dni , zápis proveden řízením č. V /2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Adama Šímy, nar , bytem Kapitulní 64/14, Únětice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva n a nemovitosti ze dne , č.j.: 061 EX 2995/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-17347/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch společnosti HAGEMANN a.s., IČO: , se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava Ostrava, pro pohledávku ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-14846/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Marka Studničky, nar , bytem U Sokolovny 166, Nehvizdy, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-1992/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 48863/2013. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/2013; Zástavní právo smluvní ve prospěch společnosti Reticulum Power, a. s., IČO: , sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ pro pohledávky do výše 5, ,- Kč s příslušenstvím dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-9509/2011, Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden řízením č. Z /2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-18431/2014; 4 z 7

11 Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-15729/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 061 EX 2995/14-7. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z /2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-14676/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 36478/2014. Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-14846/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z / ; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/ Prodávající prohlašuje, že zástavní práva zanikají ve smyslu ust. 167 odst. 4 insolvenčního zákona zpeněžením Nemovitostí; k zániku dochází ze zákona a neprodleně po zpeněžení vydá Insolvenční správce Kupujícímu potvrzení o zániku tohoto věcného práva; nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, jakož i nepravomocné příkazy o zřízení exekutorských zástavních práv zanikají ve smyslu ust. 285 insolvenčního zákona zpeněžením; k zániku uvedených závad dochází ze zákona. Kupující prohlašuje, že si je vědom stavu nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy a nemovitosti kupuje ve stavu, jak tyto stojí a leží; nepřejímá žádné dluhy, závady nebo břemena váznoucí na nemovitostech. V. Návrh na vklad, nabytí vlastnictví Smluvní strany se zavazují, že současně s touto smlouvou podepíší společný návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva podle této smlouvy (dále jen "návrh na vklad"). Podáním návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy se pověřuje prodávající. Ode dne uzavření této smlouvy až do dne zápisu vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího ("zápis vkladu") se smluvní strany zavazují, že neučiní žádné právní jednání týkající se nemovitostí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, nebo bez udělené plné moci, zejména nezřídí ve vztahu k nemovitostem nebo jakékoli jejich části žádné zatížení, zajišťovací či zástavní právo, věcné břemeno, předkupní nebo nájemní právo, nebo jiné právo ve prospěch třetí osoby váznoucí na nemovitostech nebo jejich částech. Vlastnictví k nemovitostem přechází na kupujícího dnem, kdy dle této smlouvy bude proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. Právní účinky vkladu vlastnického práva nastávají dnem podání návrhu na vklad. VI. 5 z 7

12 Úhrada nákladů, daň z nabytí nemovitých věcí Každá smluvní strana si hradí své náklady spojené se sepsáním této smlouvy. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad uhradí kupující. Kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí za koupi předmětu převodu. VII. Závěrečná ustanovení V případě, že nebude z formálních důvodů proveden zápis vkladu na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, zavazují se obě smluvní strany uzavřít smlouvu o stejném rozsahu a za stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Na místo neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. Vedlejší ústní dohody k této smlouvy nebyly učiněny. Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Tato Smlouva je sepsána v vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jedno vyhotovení, na němž budou podpisy smluvních stran úředně ověřené, obdrží příslušný katastrální úřad. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že její text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. V Praze dne V Praze dne JUDr. Ing. Petr Ševčík, insolvenční správce 4. Ostatní ujednání 4.1 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Na místo neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. 4.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Nepřihlíží se k žádným zvyklostem. 4.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu v České republice. 4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu této smlouvy obdrží budoucí prodávající a budoucí kupující po jednom vyhotovení smlouvy. 4.5 Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 6 z 7

13 V Praze dne V Praze dne JUDr. Ing. Petr Ševčík, insolvenční správce 7 z 7

14 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Smlouva ) Smluvní strany: 1) JUDr. Ing. Petr Ševčík, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Cesta Brigádníků 819, PSČ , č. ú.: /2700 vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pod variabilním symbolem jako insolvenční správce dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Ke Dráze 817, Hovorčovice (dále jen Prodávající nebo Insolvenční správce ) a 2) IČO/ r.č.: se sídlem/ bytem (dále jen Kupující ) (společně také jen smluvní strany ) I. Prohlášení o vlastnictví a souhlas s prodejem 1.1 Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-A-17, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka Martina Havelky, IČO: , nar , bytem Hovorčovice, Ke Dráze 817, PSČ (dále jen Dlužník ) byl prohlášen konkurs. Schůzí věřitelů konanou dne bylo rozhodnuto o zvolení JUDr. Ing. Petra Ševčíka jako insolvenčního správce, usnesením Krajského soudu v Praze ze dne rozhodnutí schůze věřitelů potvrzeno. 1.2 Do majetkové podstaty dlužníka byly pojaty následující nemovité věci: - pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; - pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, jejichž jedna ideální polovina je sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-8 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 1 a 2 (dále jen Položky č. 1 a 2 ) a a jejichž jedna ideální polovina je sepsána v doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni , č.j.: KSPH 68 INS 31769/2014-B-25 v kategorii nemovitého majetku pod položkami č. 3 a 4 (dále jen Položky č. 3 a 4 ). 1.3 Zajištěný věřitel, společnost Reticulum Power, a. s. udělil dne insolvenčnímu správci pokyn, aby nemovitosti zpeněžil prodejem mimo dražbu. II. 2. Předmět Smlouvy 2.1 Předmětem této smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k výše specifikovanému předmětu prodeje, tedy nemovitým věcem: - pozemek parc. č. St. 923, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 817, rodinný dům, v části obce Hovorčovice, postavený na pozemku parc. č. St. 923; - pozemek parc. č. 177/14, druh pozemku zahrada vše v katastrálním území Hovorčovice, obec Hovorčovice, zapsané na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen nemovitosti či předmět prodeje ). 1/4

15 2.2 Podpisem této smlouvy prodávající odevzdává předmět prodeje spolu s jeho součástmi a příslušenstvím, ve stavu, jak tyto stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu kupujícímu do jeho vlastnictví a převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu prodeje, spolu se všemi právy s nimi spojenými. Kupující předmět prodeje od prodávajícího za dohodnutou kupní cenu kupuje a přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou. III. 3. Kupní cena a platební podmínky 3.1 Kupní cena za nemovitosti byla dohodou smluvních stran stanovena v celkové výši částka uvedená ve vítězné nabídce,- Kč (slovy:... korun českých) (dále jen kupní cena ). 3.2 Kupní cena byla v plné výši uhrazena před podpisem této smlouvy, a to tímto způsobem: částka ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) byla uhrazena kupujícím z vlastních zdrojů jako záloha na kupní cenu; částka ve výši kupní cena minus ,- Kč,- Kč (slovy:... korun českých) byla uhrazena z vlastních zdrojů / čerpáním z hypotečního úvěru poskytnutého úvěrující banka. IV. 4. Prohlášení a ujištění smluvních stran 4.1 Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že je plně oprávněn k uzavření této smlouvy a uskutečnění transakce a veškerých právních úkonů touto smlouvou předpokládaných. 4.2 Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že nemovitosti jsou prosty jakéhokoli zatížení s výjimkou těchto práv 3. osob: Zástavní právo exekutorské ve prospěch subjektu ČESKÁ TELEVIZE, IČO: , se sídlem Praha - Podolí, Na hřebenech II 1132/4, pro pohledávku ve výši ,02 Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu práva ke dni , zápis proveden řízením č. V /2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Adama Šímy, nar , bytem Kapitulní 64/14, Únětice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva n a nemovitosti ze dne , č.j.: 061 EX 2995/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-17347/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch společnosti HAGEMANN a.s., IČO: , se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava Ostrava, pro pohledávku ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V /2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Marka Studničky, nar , bytem U Sokolovny 166, Nehvizdy, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-1992/2014; Zástavní právo exekutorské ve prospěch pana Jana Šlajsny, nar , bytem Jabloňová 2883/106, Praha 10 Záběhlice, pro pohledávku ve výši ,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne , č.j.: 103 EX 48863/2013. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/2013; 2/4

16 Zástavní právo smluvní ve prospěch společnosti Reticulum Power, a. s., IČO: , sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ pro pohledávky do výše 5, ,- Kč s příslušenstvím dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-9509/2011, Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky zápisu ke dni , zápis proveden řízením č. Z /2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 043 EX 1782/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-18431/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-15729/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 40599/ Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-16122/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 061 EX 2995/14-7. Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z /2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 103 EX 36478/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-14676/2014; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne , č.j.: 103 EX 36478/2014. Právní účinky vkladu ke dni , zápis proveden řízením č. V-14846/2014; Zahájení exekuce dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ze dne , č.j.: 085 EX 16153/ Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-88724/ ; Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu ½ (tj. k Položkám 1 a 2) dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí ze dne Právní účinky záznamu ke dni , zápis proveden řízením č. Z-23214/ Prodávající prohlašuje, že zástavní práva zanikají ve smyslu ust. 167 odst. 4 insolvenčního zákona zpeněžením Nemovitostí; k zániku dochází ze zákona a neprodleně po zpeněžení vydá Insolvenční správce Kupujícímu potvrzení o zániku tohoto věcného práva; nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, jakož i nepravomocné příkazy o zřízení exekutorských zástavních práv zanikají ve smyslu ust. 285 insolvenčního zákona zpeněžením; k zániku uvedených závad dochází ze zákona. 4.4 Kupující prohlašuje, že si je vědom stavu nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy a nemovitosti kupuje ve stavu, jak tyto stojí a leží; nepřejímá žádné dluhy, závady nebo břemena váznoucí na nemovitostech. V. 5. Návrh na vklad, nabytí vlastnictví 5.1 Smluvní strany se zavazují, že současně s touto smlouvou podepíší společný návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva podle této smlouvy (dále jen "návrh na vklad"). Podáním návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy se pověřuje prodávající. 5.2 Ode dne uzavření této smlouvy až do dne zápisu vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího ("zápis vkladu") se smluvní strany zavazují, že neučiní žádné právní jednání týkající se nemovitostí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, nebo bez udělené plné moci, zejména nezřídí ve vztahu k nemovitostem nebo jakékoli jejich části žádné zatížení, zajišťovací či zástavní právo, věcné břemeno, předkupní nebo nájemní právo, nebo jiné právo ve prospěch třetí osoby váznoucí na nemovitostech nebo jejich částech. 3/4

17 5.3 Vlastnictví k nemovitostem přechází na kupujícího dnem, kdy dle této smlouvy bude proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. Právní účinky vkladu vlastnického práva nastávají dnem podání návrhu na vklad. 6. Úhrada nákladů, daň z nabytí nemovitých věcí 6.1 Každá smluvní strana si hradí své náklady spojené se sepsáním této smlouvy. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad uhradí kupující. 6.2 Kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí za koupi předmětu převodu. VII. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 V případě, že nebude z formálních důvodů proveden zápis vkladu na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, zavazují se obě smluvní strany uzavřít smlouvu o stejném rozsahu a za stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí. 7.2 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Na místo neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. 7.3 Vedlejší ústní dohody k této smlouvy nebyly učiněny. Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě. 7.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy platnými v České republice. 7.5 Tato Smlouva je sepsána v vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a jedno vyhotovení, na němž budou podpisy smluvních stran úředně ověřené, obdrží příslušný katastrální úřad. 7.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 7.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že její text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. VI. V Praze dne V Praze dne JUDr. Ing. Petr Ševčík, insolvenční správce 4/4

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I.

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I. Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel: 777 713 101 Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha / tel: 773 511 748 Studentská

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J V ĚCI NEM O V I T É VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s., identifikační číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4

Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4 Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu s pozemky k.ú. Lhotka, Praha 4 Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Monika Cihelková se sídlem Školská

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 1 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 1112201403 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 139-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Mgr. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914

Více

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč.

Prodej nejvýhodnější nabídce. Nabídková cena 5.182.000 Kč. Vyhláška o zahájení výběrového řízení č. 138/LIC/VŘ/2016 na výběr kupujícího souboru pozemků pro výstavbu rodinných domů ve Městě Touškov, okr. Plzeň-sever z majetkové podstaty dlužníka JS Petrol s.r.o.,

Více

Prodej nemovitostí. Byt 2+1 ul. Vardasova, Havířov. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Prodej nemovitostí. Byt 2+1 ul. Vardasova, Havířov. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Prodej nemovitostí Byt 2+1 ul. Vardasova, Havířov Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Petra Moravcová 2. Organizátor prodeje: NAXOS Ostrava, a.s. Nádražní 1258/22, 702 00 Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. Ing. David Jánošík, IČ 72074477, se sídlem Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Plynostav regulace plynu, a.s., IČ: 47472499,

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015004

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015004 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2015004 prodej nemovitého a movitého majetku tvořící drůbeží farmu Radomyšl Termín konání výběrového řízení: 21. 8. 2015 až 25.9. 2015 Otevírání obálek: 29. 9. 2015 od 10:00

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ č.j. 099 CD 10375/14-3 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí

Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení Účastník sdružení Prodej nemovitého majetku ČZU, společnost GAUTE a.s., se sídlem Brno, Lidická

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY mezi těmito účastníky město Hrádek nad Nisou - a - [*vybraný navrhovatel*] - a - SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. [1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

Rámcová smlouva o exekuční činnosti

Rámcová smlouva o exekuční činnosti Rámcová smlouva o exekuční činnosti Město Lanškroun se sídlem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, IČO: 00279102 zastoupené Mgr. Radimem Vetchým, starostou města bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí exp. Lanškroun,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 31/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

U s n e s e n í. r o z h o d l:

U s n e s e n í. r o z h o d l: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad@exsmekal.cz U s n e s e n í Spisová značka:

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Rodinný dům Břestek ID: 0431163-16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou organizátor oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 08/15/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: První konkursní, v.o.s. IČ 26424568,

Více

Dohoda o narovnání. PSS Přerovská stavební a.s. Statutárním městem Přerov

Dohoda o narovnání. PSS Přerovská stavební a.s. Statutárním městem Přerov mezi společností PSS Přerovská stavební a.s. a Statutárním městem Přerov OBSAH 1. Úvodní ustanovení...3 2. Předmět Dohody...3 3. Narovnání...4 4. Ostatní ujednání...5 5. Doložka...6 2/6 TUTO DOHODU O NAROVNÁNÍ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 183-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Usnesení. Ocelková Jaroslava, nar. 4.10.1949, bytem Horní Lipová 198, 790 63 Lipoválázně. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Ocelková Jaroslava, nar. 4.10.1949, bytem Horní Lipová 198, 790 63 Lipoválázně. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 121 EX 2906/12-61 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační

Více

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 35 03 Název: Žádost pana Ondřeje Mika o povolení splátek Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Rada města projednala žádost p. Ondřeje Mika, bytem Labské nábřeží 23, Děčín

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 554617785, fax:+420 554631257, email: pohledavky@pohledavkova.cz,

Více

I Městský úřad Stráž pod Ralskem I i 1 1. Sp. ZD. 112 EX 1984/09-109. Věc: Žádost O uveřejnění dražební yyhlášky

I Městský úřad Stráž pod Ralskem I i 1 1. Sp. ZD. 112 EX 1984/09-109. Věc: Žádost O uveřejnění dražební yyhlášky ji. J~ Exekutorský úřad Děčín Mgr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15,405 02 Děčín IV., ID datové schránky: ageg8ts tel.: 412 530303. fax: 412531 678, e-mail: podatelna@exekutordecin.cz,

Více

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI

I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI /6/ Městský úřad Stráž pod Ra!skem I~EXEKUTORSKÝ ÚAAD BRNO - VENKOV, Veveří 125,I6'fti 4~BRN 8-04- 2014 JI ~ JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor I cj. )/t./ J7,R )' j7?j7y w' e: tel. +420544508311, fax.

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, CZE (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 3476/08-53 k č.j. 147 Nc 7385/2008-7 Uvádějte vždy naší sp.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 192-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 140-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více