Příloha k monitorovací zprávě za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009"

Transkript

1 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období

2 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační složku s názvem Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy (dále CKV Pellyho domy) zřídilo město Police nad Metují k datu Organizační složka je přímo podřízena Radě města a starostce, vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy v průběhu roku předkládá Radě města zprávy o činnosti CKV a plnění rozpočtu z hlediska příjmové i výdajové stránky, nebo se jednání Rady města účastní osobně. Vedoucí CKV jsou podřízeni další zaměstnanci: pracovnice kultury (nejedná se o nově vytvořené prac. místo vyčlenění v r z organizační struktury města), uklízečka a pomocná domovnice (v r nově vytvořené prac. místo) a správce Pellyho domů (poloviční prac. úvazek v r nově vytvořené pracovní místo), který obstarává drobné údržbové práce, dozor nad správným užíváním objektů, sledování a regulaci tepla v prostorách Pellyho domů, požárně preventivní činnosti, pomoc při organizaci akcí apod. Dalšími zaměstnanci jsou sezónní pracovníci informačního centra (částečný úvazek na základě dohody o pracovní činnosti). Součástí organizační složky jsou též zaměstnanci zajišťující chod Kolárova divadla (nejedná se o nově vytvořená pracovní místa). Organizační složka má samostatný rozpočet, za jehož plnění zodpovídá vedoucí CKV. 2. Propagace a publicita projektu Náplní organizační složky CKV Pellyho domy je dle zřizovací listiny: zajišťování vzdělávacích akcí v rámci programu celoživotního vzdělávání, zajišťování kulturních akcí ve městě, zajišťování provozu informačního centra a propagace města, správa a provoz Pellyho domů čp. 75 a správa a provoz divadla a kina. CKV dbá na zajištění kvalitních akcí pro širokou veřejnost a také na propagaci vlastní činnosti touto cestou přispívá k zajištění dostatečné informovanosti a účasti na akcích, které pořádá, a také k maximálnímu využití jednotlivých prostor v rámci Pellyho domů. K propagaci své činnosti a též publicitě projektu Centrum celoživotního vzdělávání Pellyho domy využívá tyto nástroje: Webové stránky webové stránky jsou jedním ze stěžejních nástrojů propagace činnosti Centra kultury a vzdělávání Pellyho domy a zároveň zajištění publicity projektu. Pellyho domům je věnována samostatná sekce webových stránek - kde jsou uvedeny základní údaje o organizační složce, potřebné kontakty, informace a fotografie z rekonstrukce Pellyho domů (vč. informace o spolufinancování z prostředků EU), fotogalerie z jednotlivých prostor atd. Průběžně aktualizovanou sekcí webových stránek je kalendář akcí, ve kterém pracovníci Pellyho domů poskytují široké veřejnosti informace o aktuálním dění a připravovaných akcích vzdělávacích i dalších. Samostatnou sekcí je též nabídka vzdělávání Newsletter (infomail) Zájemci o pravidelný informační servis, zejm. o připravovaných akcích se na mohou přihlásit k odběru novinek tzv. newsletteru. Newsletter rozesílá CKV Pellyho domy z uvedených webových stránek cca 1x týdně. K databáze kontaktů pravidelných odběratelů novinek obsahovala 203 ových adres vč. kontaktů na regionální média, obce, školy, firmy apod. (tj. meziroční nárůst o cca 25%). Kulturní přehled CKV vydává pravidelně (2-3x ročně) tištěný kulturní přehled, který obsahuje vždy aktuální informace o připravovaných akcích, termínu jejich konání, vstupném nebo kurzovném apod. Dále obsahuje odkaz na webové stránky kde je projektu Centra celoživotního vzdělávání věnován samostatný prostor (viz. webové stránky 2

3 Propagační skládačka Pellyho domy Centrum celoživotního vzdělávání V roce 2008 vydala organizační složka tištěný propagační materiál, jehož cílem je zejména nabídka prostor vhodných pro pořádání vzdělávacích a dalších akcí a propagace činnosti CKV. Skládačka dále obsahuje informaci o spolufinancování projektu z prostředků EU. Publicita projektu je též zajištěna trvalým umístěním pamětní desky na čelní straně budovy. Ve 2. nadzemním podlaží Pellyho domů je jako trvalá expozice umístěna část fotografií z rekonstrukce Pellyho domů, vč. informací o projektu a spolufinancování z prostředků EU. 3. Přehled akcí konaných v Pellyho domech ve sledovaném monitorovacím období Hlavní náplní centra je poskytování celoživotního vzdělávání. Kromě toho jsou na sále pořádány i některé další kulturní a společenské akce. Zejména počítačové a jazykové, ale i některé další kurzy realizované v Centru, přispívají i k podpoře uplatnění na trhu práce. Dle rozhodnutí Rady (ES) č. 163/2002 z 27. června 2002 musí celoživotní učení zahrnovat učení od předškolního až po důchodový věk, včetně celého spektra formalizovaného i neformalizovaného vzdělávání. Celoživotní učení má být chápáno jako veškeré vzdělávací aktivity realizované po celý život 3

4 s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního. Důležitým principem pro jednotlivce jako subjektu celoživotního učení je rovnost příležitostí a kvalita učení. Od září do prosince 2008 se v prostorech Pellyho domů uskutečnilo celkem 14 akcí, kterých se účastnilo 593 osob. V monitorovaném období leden - srpen t. r. proběhlo 28 akcí s celkovou účastí osob (uvedené počty zúčastněných osob nezahrnují dlouhodobě se opakující a trvalé aktivity - např. jazykové kurzy nebo cvičení Pilates, Polickou univerzitu volného času, setkání Senior klubu atd.). Jednalo se např. o počítačové kurzy, kulturní akce, taneční kurzy, cestopisné přednášky apod. Mezi další vzdělávací akce, které se v Centru konaly, patří vzdělávání pořádané různými institucemi pro vlastní zaměstnance nebo členy. Ve sledovaném období pokračoval zájem o výuku cizích jazyků - jazyková škola otevřela a provozovala v Pellyho domech anglický, německý a francouzský jazyk. Významnou akcí byl projekt Technikou k rozvoji a firemní aktivity v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Vzdělávejte se!. Soupis akcí, které se v prostorách Centra konaly ve sledovaném monitorovacím období, je uveden níže. Několika významnějším akcím nebo cyklům akcí je věnovaná samostatná kapitola v rámci této zprávy - 4. Informace k vybraným akcím. Vzdělávací a další akce pořádané Knihovnou města Police nad Metují, která je samostatnou institucí (příspěvková organizace města) a sídlí také v Pellyho domech, popisuje samostatná kapitola č. 5. Stručný přehled vzdělávacích, kulturních a dalších akcí, konaných v Pellyho domech: Září 2008 V září proběhlo setkání Senior klubu Ostaš, 2 přednášky v rámci Polické univerzity volného času, setkání s veřejností na téma Sociální problematika ve městě, koncert, zastupitelstvo města, Podzimní výstava, setkání informačních center Kladského pomezí - pracovní schůzka. Proběhl celodenní kurz první pomoci. Zahájeny byly kurzy společenského tance a chování pro mládež, cvičení Pilates a dále byl zahájen další školní rok ve výuce cizích jazyků (53 vyučovacích hodin). Říjen 2008: Výuka cizích jazyků (70 hodin), cvičení Pilates, kurz Základy práce s PC a internet, dvoudenní školení v oblasti myslivosti, třídenní celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, výstava fotografií Nadace Inka v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, Polická univerzita volného času (2 přednášky), Černá hodinka knihovny, setkání Úřadu práce Náchod s rodiči žáků 9. tříd ZŠ, taneční kurzy pro mládež, výstava vojenské historie, setkání Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, firemní setkání a školení (fy Alptrend, Mlecoop). Listopad 2008: Polická univerzita volného času (1 přednáška), setkání Senior klubu Ostaš, taneční kurzy pro mládež, zastupitelstvo města, Mezinárodní festival outdoorových filmů, výstava Technikou k rozvoji, Hovory s radnicí, cvičení s Olgou Šípkovou, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, výstava, pokračování PC kurzu (Základy práce s PC a internet), PC školení pro osoby zajišťující údržbu lyžařských tratí: vkládání dat na webový portál ski.policenadmetuji.cz 4

5 Prosinec 2008: Výuka cizích jazyků (50 hodin), cvičení Pilates, setkání Senior klubu, firemní školení (Alptrend), kurzy společenského tance pro mládež, zastupitelstvo města, Lyžařský ples, firemní společenské akce Leden 2009: Výuka cizích jazyků (55 hodin), cvičení Pilates, PC školení, Městský ples, výstava, kurzy společenského tance pro dospělé (2 kurzy), zastupitelstvo městě, plesy (3x), cestopisná přednáška, Polická univerzita volného času (1x) Únor 2009: přednáška o zdraví, výuka cizích jazyků (57 hodin), cvičení Pilates, setkání spolků (2x), Polická univerzita volného času (2 přednášky), dětský karneval, taneční kurzy pro dospělé, zastupitelstvo města Březen 2009: Polická univerzita volného času (2 přednášky), plesy (2x), taneční kurzy pro dospělé, Česko-polské křesťanské dny - pracovní setkání, koncert, výuka jazyků (65 hodin), cvičení Pilates, PC kurzy: Základy práce s PC a Internet, MS Word snadno a hravě - zahájení kurzu Duben 2009: setkání zástupců města s podnikateli, Černá hodinka knihovny, koncert, Velikonoční výstava, cestopisná přednáška, školení zemědělců, setkání Senior klubu Ostaš, Hovory s radnicí, pracovní zastupitelstvo města, výstava Emmy Srncové, firemní školení (Alptrend), cvičení Pilates, PC kurz - MS Word snadno a hravě, výuka cizích jazyků Květen 2009: cestopisná přednáška, česko-polské setkání Hospodářské komory Náchod, setkání samosprávy s podnikateli, setkání s veřejností na téma Náchodské zdravotnictví, Polická univerzita volného času (2 přednášky), seminář k dotačnímu programu Zelená úsporám, výstava, zastupitelstvo města, výuka cizích jazyků (48 hodin), cvičení Pilates, firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, školení účetních DSO Policka Červen 2009 výuka cizích jazyků (44 hodin), firemní vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Vzdělávejte se!, výstava, filmová projekce, firemní a spolkové akce, zastupitelstvo Červenec 2009 výuka cizích jazyků (14 hod), 2 výstavy fotografií, 2 filmové projekce Srpen 2009 výstava, filmová projekce, 2 cestopisné přednášky, spolková akce, výuka cizích jazyků (12 hodin) Výstavy Níže uvedené výstavy byly realizovány ve výstavních prostorech nebo na sále Pellyho domů v 1. nadzemním podlaží. Ve většině případů mají výstavy vztah k regionu prostřednictvím tématu (fotografie z regionu) nebo autorů výstavy či významných osobností z regionu, kterým je výstava věnována. Září prosinec Podzimní výstava - 2. ročník (sál Pellyho domů) PERU a život indiánů - výstava fotografií Olgy Vilímkové a Nadačního fondu Inka

6 Výstava Technikou k rozvoji Kamenné mezníky broumovského kláštera aneb Putování po hraničních stezkách Broumovska Leden srpen výstava Židé v boji a odboji Velikonoční výstava (sál Pellyho domů) Emma Srncová: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) Olbram Zoubek: Prodejní výstava (sál Pellyho domů) - výstava reliéfních tisků a cínových reliéfů Tajemství krve - výstava dětských prací června 2009 Bratři Čapkové v grafice Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť - výstava fotografií z Broumovska, autor Jan Moravec Toulky Broumovskem - výstava fotografií Věry Kopecké 4. Informace k vybraným akcím 4.1 Jazykové kurzy V září 2008 byly zahájeny další jazykové kurzy (angličtina, němčina a francouzština), pokračovala spolupráce Centra kultury a vzdělávání s jazykovou školou Magic English. Celkový počet hodin, které proběhly v Centru ve školním roce 2008/2009, je cca 550 vyučovacích hodin (rozpis hodin v jednotlivých měsících v přehledu akcí kapitola 3). Od září do června probíhala výuka anglického jazyka pro zaměstnance Městského úřadu. Zájem je i o nový cyklus kurzů, které zahajují v září t. r. Vyučovat se bude opět angličtina, němčina a francouzština, dle vlastních znalostí si zájemci mohou vybrat kurzy různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, individuální výuka). 4.2 Počítačové kurzy Počítačová učebna byla využívána především v roce 2009, ať už pro kurzy pořádané Centrem kultury a vzdělávání, nebo pro kurzy pořádané jinými subjekty. Na podzim 2008 byla zveřejněna nabídka tří počítačových kurzů pro veřejnost (Základy práce s PC a internet, kurz MS Word a kurz MS Excel), kterou připravilo CKV Pellyho domy ve spolupráci s firmou Poe Educo s. r. o. Nabídka se nesetkala s velkým zájmem, proběhl pouze jeden kurz: říjen/listopad - Základy obsluhy PC, počet účastníků: 6 osob 6

7 Uskutečnilo se také školení pro osoby, které aktualizují portál (vkládání dat a údržba neziskového portálu podporujícího cestovní ruch). Kurzy pořádané CKV ve sledovaném období r. 2009: březen: Základy obsluhy PC, počet účastníků: 7 osob duben: MS Word snadno a hravě, počet účastníků: 8 osob PC kurzy pořádané dalšími institucemi: leden: dvoudenní rekvalifikační PC kurz pro Úřad práce Náchod (školitel: firma NICOM, Brno) 4.3 Vzdělávací semináře, vzdělávání firem a institucí, další akce Během monitorovacího období se v Pellyho domech uskutečnilo několik seminářů a dalších vzdělávacích akcí, některé byly pořádány buď ve spolupráci s CKV, nebo je připravovaly jiné subjekty: * 13. ročník celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra pro pedagogické a další pracovníky, ktera se v Pellyho domech konala ve dnech října Dílnu připravili NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Police nad Metují, ZUŠ Police nad Metují a katedrou výchovné dramatiky DAMU. Netradiční tvůrčí dílna byla otevřena vedoucím dětských a mladých souborů a skupin všech typů - dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních - a pedagogům různých typů škol - mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, knihoven a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatních, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty. Další informace: * Výstava Technikou k rozvoji Hlavním cílem druhého ročníku výstavy, která se konala ve dnech na sále Pellyho domů, bylo podporovat zájem o technickou tvořivost, zručnost, představivost a základy techniky a motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů. Výstavu organizoval Merkur Police o.p.s. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, městem Police n. M. a dále několika středními školami s technickým zaměřením. Na výstavu navazovaly prezentace vybraných technických středních škol, které populární formou přiblížily své obory, především ukázkami technických pomůcek, učňovských prací, využití výpočetní techniky ve strojírenství a elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu Inventor. Zástupci škol seznámili zájemce s možnostmi studia a následným uplatněním v praxi. Na výstavě byl zahájen 3letý projekt "Volba povolání", který je organizován Krajskou hospodářskou komorou a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt předpokládá zapojení všech základních škol kraje pro systematickou přípravu mládeže pro technické profese a to formou exkurzí, 7

8 soutěží technické tvořivosti i soutěže literární o nejlepší popis techniky a technických profesí. Na výstavě se dále prezentovaly strojírenské firmy, které představily svůj výrobní program a pracovní prostředí, ve kterém jsou jejich klíčová povolání vykonávána. Výstava byla určena jak pro žáky základních škol, tak pro širokou veřejnost. * projekt Vzdělávejte se! V měsících květen a červen byly všechny učebny Pellyho domů využívány ke vzdělávání zaměstnanců polické firmy Microtherm CZ, které se konalo v rámci výše uvedeného projektu. Projekt Vzdělávejte se! je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize. * další akce V květnu proběhlo na sále Pellyho domů, v rámci projektu Podnikání bez hranic, setkání českých a polských stavebních firem, pořádané Hospodářskou komorou. Pozvání na konferenci a následná obchodní setkání přijalo téměř sedmdesát účastníků z Čech i Polska. V květnu byla na sále Pellyho domů seznámena veřejnost s dotačním programem SFŽP Zelená úsporám, vč. možnosti bezplatné konzultace. Největší počet účastníků zaznamenal seminář věnovaný problematice zemědělských dotací (více než 200 osob), který proběhl v dubnu 2009, a který pořádali Zemědělská agentura Náchod a Agrární komora Náchod. V rámci vzdělávání ke zvýšení znalostí a kvalifikace opakovaně (v r i 2009) probíhalo školení zaměřené na bezpečnost práce a pracovní pomůcky, práci ve výškách atd., vždy pro nové posluchače. Polická univerzita volného času - již tradiční vzdělávací akce (probíhá od r. 2000), přednášky zajímavých osobností z různých oborů a oblastí. Součástí výuky jsou doprovodné tematické výlety. Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o zvyšování své vzdělanosti ve volném čase. V roce 2008/2009 se každého semestru PUVČ účastnilo cca 60 zapsaných osob. Pro Polickou univerzitu volného času, pravidelná setkávání Senior klubu i další akce na sále Pellyho domů je využíváno kvalitní technické zázemí, které zvyšuje kvalitu a možnost výběru při přípravě programu pro účastníky akcí i jejich pořadatele. 8

9 5. Knihovna města Police nad Metují Další nabídku vzdělávání a jiných akcí připravuje Knihovna města Police nad Metují, která je příspěvkovou organizací města, a která sídlí ve 2. NP Pellyho domů. Vzhledem k výhodnějšímu umístění knihovny v rekonstruované budově přímo v centru města a dále díky modernímu vybavení a zajímavé nabídce stoupl zájem čtenářů. Využíván je značně bezplatný přístup na internet. Knihovna sama pořádá četné vzdělávací akce přednášky, besedy pro dospělé i mládež, černé hodinky. Pro seniory připravila knihovna v monitorovaném období počítačový kurz zaměřený na základy znalostí internetu a obsluhy PC - kurz proběhl 4x, zúčastnilo se ho celkem 47 osob. Od září do prosince 2008 uspořádala Knihovna celkem 11 akcí pro dospělé (106 účastníků) a 28 akcí pro děti (720 zúčastněných). V monitorovaném období roku 2009, do srpna, proběhlo celkem 44 kulturních akcí pro veřejnost (407 návštěvníků do 15 let, 150 ostatních návštěvníků) a 32 vzdělávacích akcí pro veřejnost (453 návštěvníků do 15 let, 47 ostatních návštěvníků). 6. Výhled na další monitorovací období Udržitelnost projektu Pellyho domů je zajištěna i pro další monitorovací období - většina aktivit, započatých již v roce prvním roce provozu Centra, pokračuje a bude nadále pokračovat - tj. např. jazykové kurzy, Polická univerzita volného času, setkávání Senior klubu Ostaš, cvičení Pilates (od září 2009 nová další skupina), proběhne další cvičení s Olgou Šípkovou. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce Náchod. Fungují kurzy společenského tance a chování pro mládež i dospělé atd. 9

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010

PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2009-31. 8. 2010 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov Celostátní síť pro venkov Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR Cílem je vytváření partnerství Síť je komunikačním mostem mezi Evropskou komisí a členským státem - efektivnější získávání zpětné vazby

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 9. 31. 12. 2012 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků

Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Závěrečná evaluace projektu shrnutí výsledků Celkové shrnutí průběhu projektu Díky posunům termínů schválení projektu byla realizace zahájena 1. 1. 2009. Kromě propagačně-informační činnosti týkající se

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Projekt Pro Plný Život. Seminář Inovace a mainstreaming

Projekt Pro Plný Život. Seminář Inovace a mainstreaming Projekt Pro Plný Život EQUAL/2/07 ; CZ.04.4.09/3.1.00.4/0008 Seminář Inovace a mainstreaming Praha, 20.9.2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001

Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Chci být maminkatelka maminka a podnikatelka! CZ.1.04/3.4.04/54.00001 Základní informace o projektu Příjemce: Rodinné centrum Čmelda Doba realizace: 1.11.2010 30.10.2013 Místo realizace: Olomouc, Velký

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více