ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 1-2 INZERCE / INFORMACE. Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Téma měsíce: Tříkrálová sbírka"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Alegorie Odvahy pro Moravské náměstí a Památník holocaustu. Nová výstava v Urban centru od 11. prosince 2012 veřejnosti představuje výsledky dvou výtvarných soutěží na ztvárnění připomínky světlé i stinné stránky historie města Brna. Výstava modelů a vizualizací jezdecké sochy s odkazem na osobnost markraběte Jošta Lucemburského pro Moravské náměstí je spojena s výstavou modelů a vizualizací ztvárnění Památníku holocaustu pro náměstí 28. října v Brně. Návštěvníci Urban centra se mohou seznámit vždy se třemi návrhy, jež se umístily na oceněných místech soutěží zadaných v letošním roce statutárním městem Brnem. Jezdecká socha alegorie Odvahy doplní tři již realizovaná umělecká díla v konceptu hlavních antických ctností na Moravském náměstí. Památník holocaustu v parkové zeleni náměstí 28. října pietně připomene utrpení mnoha židovských a romských obětí rasové perzekuce v letech Návrhy sochařských děl, která občanům města i jeho návštěvníkům připomenou brněnskou historii, ale také vhodně doplní veřejná prostranství, budou v Urban centru vystaveny do ledna nadcházejícího roku. URBAN CENTRUM Informační centrum rozvojových projektů města Brna Stará radnice, Mečová 5, Brno, tel.: VSTUP VOLNÝ ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 23/2013 LEDEN-ÚNOR ČÍSLO 1-2 * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Jiří Březina, Václav Kříž, Mgr. Andrea Urbánková * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Téma měsíce: Tříkrálová sbírka Více než deset let potkáváme v ulicích koledníky s pokladničkami, označenými logem Charity České republiky. Dobrovolníci s papírovými korunami na hlavách zvoní u našich domovů, aby vyprosili peněžní příspěvek pro ty, kteří potřebují pomoci. Výtěžky sbírek obvykle míří na hospicovou péči, do krizových center, na pomoc týraným dětem, péči o seniory, péči o handicapované, péči o osoby bez přístřeší, oběti obchodu s lidmi apod. Přesné použití prostředků charita upřesňuje každý rok ve svých informačních letácích, které každoročně provází tuto akci. V Žebětíně koledníci poprvé vyšli do ulic v lednu Začínali se dvěma pokladničkami, do kterých vybrali necelých pět tisíc korun. S rostoucím počtem žebětínských ulic i obyvatel se zvyšoval i počet koledníků a pokladniček. Loni i letos už bylo pokladniček pět. Přestože skupinky dobrovolníků nestačili obejít stejně jako v předchozích letech všechny domácnosti, vybralo se do pokladniček téměř desetkrát více než v roce Koledníci nosí obvykle papírovou korunu a představují mudrce, kteří krátce po narození navštívili Ježíše v Betlémě, aby mu přinesli dary zlato, kadidlo a myrhu. Na dveře koledníci nezapomenou napsat posvěcenou křídou tři písmena K + M + B (případně C + M + B) a aktuální letopočet na znamení požehnání domu. Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů: Kašpar (Casparus latinsky), Melichar a Baltasar. Původně Dokončení na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ] 1, 4 Téma měsíce: Tříkrálová sbírka 2 Uzávěrky Občasníku v roce Slovo místostarostky 3 Rozsloučení s Květoslavem Křivánkem 4 Výsledky I. a II. kola prezidentských voleb v MČ Žebětín 5 Ze života v obci 6 Představujeme rodáky 7 Zápis do Mateřské školy Žabka 7 Úspěchy žáků základní školy 7 Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu 8 Klub maminek Krteček v únoru 8 Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO 8 Koutek úsměvů ŽIVOTNÍ STYL 9 Pátý masopustní průvod 9 Divadelní pohádka 9 Sběratelské bleší trhy i v roce Rybova mše vánoční 9 Našim dětem 10 Z jednání zastupitelstva 10 Poplatek za komunální odpad Rozpočet MČ Žebětín na rok Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit 12 Fejeton: Ještě o konci světa 13 Trochu jiný svět 13 Za sportem či za kulturou? Zaparkujte na Vojtově! 13 Mezinárodní den průvodců 14 Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky 14 Moravské uzené provoní hrad Veveří 14 Únor v EkoCentruy 15 Akce Family Pointu v únoru Polární noc podruhé 16 Alegorie Odvahy pro Moravské nám. a Památník holocaustu Uzávěrky Občasníku v roce , , , , , , , , , Oficiální stránky Žebětína: Rozloučení s Květoslavem Křivánkem Vážení spoluobčané, máme za sebou první dny nového roku. Mnohá předsevzetí již vzala za své, mnohé plány čekají na své uskutečnění. Probíhá dostavba oddílné kanalizace, jejíž plánovaný konec se kryje s koncem roku právě započatého. Nová škola už má také svůj začátek za sebou. Problémy běžné pro jakoukoliv věc v záběhu se průběžně řeší. Žáčci o nich nemají ani ponětí. V nové škole také proběhl historicky první zápis do prvních tříd. Díky výborné spolupráci obou školských zařízení a v neposlední řadě i vzdálenosti obou budov naše děti takříkajíc vědí, do čeho jdou. Díky společným akcím děti z mateřinky znají své budoucí učitelky, znají budovu základní školy. Byly zde na návštěvě zúčastnily se výuky, prohlédly si prostory tříd i prostory pro relaxaci. Paní učitelky také díky spolupráci s pedagogy mateřské školy vědí, kde kterého budoucího prvňáčka tlačí bota, a tak nebude přechod do velké školy žádnou velkou neznámou. Rovněž tak nová třída mateřské školy pro 25 dětí má již své dětské nemoci za sebou. V počátcích provozu se potýkala s nedostatečnou vybaveností. Za přispění obce i magistrátu a v neposlední řadě i díky sponzorským darům rodičů se postupně daří zlepšovat podmínky ke vzdělávání. V březnu nás čeká zápis do mateřských škol v Brně. Stejně tak jako v loňském roce bude i zápis do Mateřské školy Žabka v Brně-Žebětíně probíhat elektronickou formou. Cílem elektronické podpory přijímání dětí do mateřských škol je zajištění transparentnosti přijímání a poskytnutí online informací o umístění dítěte v seznamech žádostí do MŠ. Podrobné informace najdete na webových stránkách obce i webových stránkách Mateřské školy Žabka Zbývá už jen dodat trochu statistiky. V roce 2005 byla kapacita MŠ v Žebětíně 74 dětí. Rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou celého pavilonu došlo k navýšení kapacity na 112 dětí. Od letošního školního roku díky rekonstrukci prostor dříve využívaných jako jídelna pro děti ze ZŠ je v mateřské škole možno umístit už 137 dětí. Krásné dny plné pohody přeje místostarostka MČ Mgr. Alena Procházková Dne 30. prosince 2012 zemřel pan Květoslav Křivánek. Byl prvním polistopadovým starostou naší městské části a také spoluzakladatelem Junáka v roce 1945 a v roce 1968 jeho spoluobnovitelem. Vždy si našel čas pro druhého. Budeme s vděčností vzpomínat. Čest jeho památce. Václav Kříž, místostarosta 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ TÉMA MĚSÍCE ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Tříkrálová sbírka Dokončení ze str. 1 šlo o latinský text Christus mansionem benedicat, což znamená Kristu a obydlí žehná (a Kristus požehná tomuto příbytku) po celý rok proto ten letopočet. Tři křížky mezi písmeny symbolizují Nejsvětější Trojici Otce, Syna a Ducha svatého. Přestože historie o těchto mudrcích nezná přesné informace, je v západní liturgické tradici svátek Tří králů (6. 2.) spojen se slavností Zjevení Páně. Je připomenutím okamžiku, kdy se Kristus dává rozpoznat jako král všech. Tímto svátkem fakticky vrcholí Vánoce. Tři králové jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Jejich postavy jsou dnes spjaty s nejrozšířenější charitativní sbírkou u nás. I dnes nosí dary. Jen poněkud jinou cestou. Výsledky I. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2860 Počet vydaných obálek 2001 Počet odevzdaných obálek 2000 Počet platných hlasů 1994 Účast 69,97 % Vánoční strom jsme rozsvítili společně podruhé. Tentokrát nechyběl ani malý vánoční jarmark. V podvečer posledního dne v roce jsme se loučili s rokem 2012 již tradičně ve společnosti Jožky Šmukaře. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 1 Roithová Zuzana, MUDr. MBA 162 8, Fischer Jan, Ing. CSc , Bobošíková Jana, Ing. 27 1, Fischerová Ta ana 75 3, Sobotka Přemysl, MUDr. 54 2, Zeman Miloš, Ing , Franz Vladimír, Prof. JUDr , Dienstbier Jiří , Schwarzenberg Karel ,85 1. Plesovou sezónu zahájil Myslivecký ples, kde nechyběla lákavá tombola. Výstava betlémů je už tradičním předvánočním lákadlem nejen místních obyvatel. Výsledky II. kola prezidentských voleb, konaných ve dnech a v MČ Brno-Žebětín Počet voličů 2856, počet vydaných obálek 1944, počet odevzdaných obálek 1944, počet platných hlasů 1934, účast 68,07 %. Číslo Kandidát Platných Platných celkem kandidáta hlasů hlasů v % pořadí 6 Zeman Miloš, Ing , Schwarzenberg Karel ,49 1. Žebětínském trampobraní se představily kapely Kati, Ozvěna, F. T. Prim a další. Společenský ples, pořádaný klubem důchodců, doplnily country tance v podání skupiny Old Stars. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ PŘEDSTAVUJEME RODÁKY ] [ ŠKOLSTVÍ ] Na slovíčko s panem Jiřím Otoupalíkem Určitě je mnoho těch, kteří si okamžitě spojí vaše jméno s naším slavným brněnským hokejovým klubem a tuší, že řeč bude hlavně o hokeji. Tuší správně. Ale abyste mohl nastupovat na led s dresem Zetoru, tedy dnes Komety, musel jste nejdříve přijít na svět... Moji rodiče maminka úřednice, tatínek nástrojař bydleli v Žebětíně, kde jsem se jim v roce 1958 narodil. Dalším pokračovatelem rodu byl můj bratr Martin. Obvykle se rádi dovídáme i něco o létech školou povinných. Začínala tady? Samozřejmě, až do páté třídy jsem chodil do školy v Žebětíně. A potom jsme všichni dojížděli školním autobusem do Střelic. Kdo zmeškal, měl smůlu, ten den vyučování propásl. Devátou třídu jsem už navštěvoval v Brně. A po ní jsem šel do Zetoru Brno na obor strojní zámečník. To rozhodnutí už asi velmi ovlivnil hokej? Pochopitelně. Od roku 1966 jsem hrál za žáky našeho klubu, spojeného s názvem brněnského podniku, přes dorost se pak dostal až do kádru mužů, kde jsem potom hrál. Vojna mě neminula, ale dva roky 78 až 80 jsem si odkroutil samozřejmě na ledě a s hokejkou v Dukle Trenčín. Pak jsem se zase vrátil do Brna, kde jsem v týmu působil až do roku V nejvyšší hokejové soutěži to tedy bylo plných 12 sezón. Mezitím se stalo dost zásadních věcí: dostal jste od klubu byt v Bystrci, stihl se oženit... Moje žena je z Brna, máme dvě děti syna a dceru a od nich už tři vnoučata. Ale Žebětínu jsem se odrodil jen na chvíli, po rekonstrukci domku jsme se do mé rodné obce v roce 2009 opět nastěhovali a rádi tu žijeme. Vrátím se ještě zpět k brněnské éře. Mnozí vaši spoluhráči jsou dnes přímo ikonami českého hokeje. Vzpomínáte na ně a taky na vlastní úspěšné roky? Ovšem. Vždy jsem se poznal s Machačem, Černým, Dzurilou a dalšími. V sezóně byl náš útok Havlíček, Nekola, Otoupalík podle statistik bodování hodnocen jako nejlepší. Kariéra aktivního sportovce-profesionála netrvá věčně. Ale ta vaše ani po odchodu z Brna ještě nekončila... Hrál jsem pak ještě 5 roků v klubu druhé nejvyšší hokejové soutěže v Německu. Patříte mezi ty, kteří nezapomínali na budoucnost, na zadní kolečka, jak se říká. Ano. Připravil jsem se vystudováním Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na profesi trenéra ledního hokeje. Začínal jsem u žáků, pak působil třeba v Třebíči nebo v Blansku. A potom i ve Švýcarsku. Na náš rozhovor jsme našli chvilku, kdy jste na skok doma, protože zítra už se zase vracíte do Německa. Jsem od roku 2009 trenérem hokejového týmu v Halle, který je na prvním místě zdejší nejvyšší regionální soutěže. A snad se mohu pochlubit: jsem tu asi jediný Čech, většina trenérů je z Kanady. Měl jste zkrátka štěstí, že oblíbený koníček se stal i vaším celoživotním povoláním. Určitě. Odmalička jsem měl rád sport, nejen hokej. V době letního volna si občas vyjíždím na horském kole, zahraju fotbálek. Jsem fanda motocyklového sportu. Nejsem ovšem v rodině zdaleka sám, můj ze je bývalý aktivní Zápis do mateřské školy Žabka Vydávání přihlášek února (ke stažení na ww.zapisdoms.brno.cz) Příjem přihlášek v MŠ Žabka: 4. března 8 11 hod. 5. března hod. Vlastní přijímací řízení od 11. března Podrobné informace získáte na: Úspěchy žáků naší školy ČFBU třída, krajské kolo 3. místo. Novoměstský pohár ve florbalu 2. místo. Městské kolo ve florbalu (kvalifikace na krajský přebor) 3. místo. Městské kolo ve šplhu Soňa Kouřilová (1. místo), Zuzka Zádrapová (3. místo). Vendula Kamenická 3. místo na plavecko-běžeckých závodech. Škola získala 10 lístků na Kometu! Klára Němcová 4.A 3. místo Zdravé zuby. David Kozel 5.A MS v hip hopu skupinová skladba, Německo. Terezka Marečková 4.B 5. místo v soutěži Literární práce MP Brno Pronájem tělocvičny a gymnastického sálu Základní škola Brno, Otevřená 20 a, nabízí k pronájmu volné hodiny (i k jednorázové akci): fotbalista (M. Zúbek), vnuk se už prohání s míčem ve Zbrojovce. Přeji do budoucna hodně úspěchů v trenérské práci a radosti v osobním životě. A děkuji za velmi příjemný rozhovor! F. Zacharník Velká tělocvična: pátek 15:00 16:30 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 20:00 hod. Gymnastický sál: pondělí 15:30 17: :15 22:00 hod. úterý 15:00 18: :00 22:00 hod. středa 17:00 18: :00 22:00 hod. čtvrtek 15:00 17: :00 22:00 hod. pátek 15:00 17: :00 22:00 hod. sobota 9:00 22:00 hod. neděle 9:00 22:00 hod. V případě zájmu volejte na: tel.: Jarní prázdniny budou ve dnech Návrat zpět do školy je v pondělí Žáci navštěvující ZUŠ Fr. Jílka si připravili pro své spolužáky a vyučující krásný vánoční koncert. 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Klub maminek Krteček v únoru Dětský karneval klub odpadá jarní prázdniny Ptáčci v krmítku pomáháme zvířátkům Co si oblečeme v zimě Děti mohou prožít jarní prázdniny v brněnské ZOO Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11 let atraktivní program na jarní prázdniny, které letos proběhnou února. Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8:00 do 16:00 hodin. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde se kluci a holky budou moci naučit, jak se správně starat o domácího mazlíčka (morče, králíka apod.). Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý týden, a to bu telefonicky na čísle , nebo em na adrese Jeden den stojí 300 korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další důležité podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách Monika Brindzáková tisková mluvčí ZOO Brno, tel.: Koutek úsměvů Náš národ i na tragickou metylalkoholovou kauzu vymyslel vtipy... Dva pijí celou noc. A ráno v sedm hodin jeden povídá: Už bychom měli pomalu končit. Začíná se stmívat... ŽIVOTNÍ STYL Pátý masopustní průvod se bude konat v sobotu 9. února. Sraz masek je ve 13 hodin na náměstí. Schůzky budou v přísálí každé pondělí od 7. ledna v 19 hodin. Přij te se pobavit! Václav Kříž Divadelní pohádka O dvanácti měsíčkách bude sehrána v neděli 24. února v 16 hodin v sále katolického domu. Přijedou ji k nám zahrát Křemílci z Bosonoh. Sběratelské bleší trhy i v roce 2013 Přijměte pozvání na sběratelské bleší trhy konané v Brně v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí 6, v tzv. bílém domě. Konají se každou třetí neděli v kalendářním měsíci od 8 do 11:30 hod. (17. 2., , , , , , , , , , ). Rybova mše vánoční Rybova mše vánoční zazněla premiérově z kůru místního kostela o půlnoční mši 24. prosince Jejího zopakování jsme se dočkali v neděli 6. ledna 2013 jako samostatného koncertu. Nevšední zážitek nám připravili všichni účinkující a zejména sólisté. Jsou to: dirigent: Dominik Levíček, bas: Viktor Moravec, tenor: Petr Levíček, alt: Natalie Levíčková, soprán: Dora Horká, varhany: Barbora Bartoňková, flétna: Kateřina Smetanová a žebětínský chrámový sbor. Všem patří velké poděkování. Našim dětem: Popletené dvojice Jistě poznáš, kdo ke komu správně patří, a spojíš je čarou: Stejně drsné je i sdělení, že na severu Moravy se pije od nevidím do nevidím. Na Moravu přišli noví věrozvěsti Methyl a Ethyl. A přinesli Brailovo písmo... Hurvínek Pat Rumcajs Křemílek Mach Manka Šebestová Vochomůrka Spejbl Mat 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ INFORMACE ÚŘADU ] Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém 24. zasedání, konaném dne Schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemek p. č. 1588/1 k. ú. Žebětín, Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu, Žádost o dotace na rok 2013 dle návrhu finančního výboru po úpravě příspěvek 30 tis. Kč na vybavení se schvaluje ve stejné výši dle doporučení FV k účelu uvedenému v žádosti prostřednictvím ZŠ Otevřená, odpisový plán MŠ Žabka a ZŠ Brno, Otevřená 20a na rok 2013, Rozpočtové opatření č. 11/2012 po úpravě, Rozpočet MČ Brno-Žebětín na rok 2013 včetně rozpočtů fondů a rozpočtů zřízených organizací (MŠ Žabka, ZŠ Otevřená), Realizaci stavby Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená a finanční spoluúčast Městské části Brno-Žebětín na realizaci stavby, Poplatek za komunální odpad 2013 Pro letošní rok se mění výše a podmínky placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce Změny se promítají do těchto oblastí: skupiny poplatníků, zvýšení horní hranice sazby, osvobození od placení poplatku, ohlašovací povinnost, nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Výše poplatku za rok 2013 činí 675 Kč. Poplatek pro rok 2013 jsou povinni uhradit: - fyzické osoby (i cizinci), které mají v Brně trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu), - všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují více než 90 dní, - fyzické osoby jakožto vlastníci bytů či plnění rozpočtu MČ Brno-Žebětín včetně rozpočtů zřízených příspěvkových organizací (MŠ Žabka a ZŠ Křivánkovo nám. 11) za III. čtvrtletí roku 2012 Doporučilo ke schválení zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p. č. 328/1, vše v k. ú. Žebětín, ke schválení Nařízení SMB č. x/2012, o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkoviš určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna. Nenavrhlo zahrnout do Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen žádné další plochy zeleně. rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu, - fyzické osoby jakožto vlastníci staveb určených k individuální rekreaci (kde není hlášen nikdo k pobytu), které zároveň nemají trvalý pobyt na území města Brna. Lhůta splatnosti je Platit lze již od ledna. Číslo účtu: /5400, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka. Doporučujeme platit převodem z účtu. Za zaplacení poplatku nezletilého poplatníka odpovídají nově i jeho zákonní zástupci a poplatek může být vymáhán i na nich. Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, Brno, tel.: , , , Rozpočet MČ Žebětín na rok 2013 Příjmy (v tis. Kč): - poplatek ze psů poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 2 - poplatek za užívání veřejného prostranství 75 - poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity 7 - správní poplatky 45 - nedaňové příjmy (pronájem, dary, úroky, služby ) dotace neinvestiční ze státního rozpočtu a od obce zapojení vlastních fondů 500 Příjmy celkem Výdaje (v tis. Kč): - silnice, komunikace neinvestiční příspěvek MŠ neinvestiční příspěvek ZŠ DHM ZŠ 30 - Investice ZŠ 50 - Občasník Údržba plynovodu 38 - Likvidace odpadu a nakládání s odpadem 92 - Veřejná zeleň Požární ochrana Zastupitelstvo Místní správa Kultura Dětská hřiště Dotace organizacím 235 Finanční operace 40 Výdaje celkem Podrobný rozpis rozpočtu naleznete na webových stránkách Poplatek ze psa na rok 2013 je možné zaplatit - přímo na pokladně úřadu - bankovním převodem na účet: /0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol = číslo známky, do poznámky uve te jméno držitele psa Složenky rozesílány nebudou. Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém roce. Poplatek za psa uhra te do 31. března Pro hlášení změn nejdříve kontaktuje pracovnici odd. ŽP. Více na 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ INFORMACE ] Ještě o konci světa Konec světa se, jak je vidět, před Vánocemi nekonal, ačkoliv staří moudří Mayové to předpověděli ukončením svého kamenného kalendáře. Bu se jim tam už další data nevešla a načínat nový by byla fuška, možná jim došla dláta nebo šel mistr vytesávač do důchodu a syn se vrhnul na podnikání. Ale o tom finále života na naší planetě by se přemýšlet mělo. Vždy lidstvo se snaží tolika způsoby dokončit podřezání stejně už nalomené větve, na které sedí, že je to na pováženou. Obvykle končívám tuhle stránku nějakým vtípkem na odlehčení, ale tentokrát ho musím použít už na začátku. (V tom jsme my Češi kabrňáci i na nejvážnější věci si umíme vymýšlet fóry.) Tak tedy přilétl z vesmíru Konec světa, krouží kolem naší zeměkoule a pak si říká: Sakra, jak tak koukám tady už jsem byl! Zřejmě si všiml, čím vším obyvatelé téhle planety na svém úspěšném zakončení pracují. Devastují ji nesmyslnými zákroky do životního prostředí, do rovnováhy v přírodě, třeba kácením lesů a pralesů, aby tu pak pěstovali nevhodné plodiny, které přinášejí zisk. Používají pesticidy a fungicidy za účelem větších výnosů, bez ohledu na to, co způsobují. Znečis uje se ovzduší všemi možnými exhalacemi, ozónová díra se nestačí látat. Miliardy tun odpadků se kupí a kupí, včetně odpadu jaderného a dalších použitých jedů. Moře už pomalu nezvládají svou samočistící schopnost, zvláště tehdy, když čas od času někde ztroskotá tanker plný nafty, která se vylije do moře a zabíjí jeho obyvatele. Energetické zásoby se vyčerpávají na nesmyslnou nadvýrobu věcí. A někde i potravin, zatímco jinde tisíce lidí hladoví. Lidstvo ovšem úspěšně pracuje i samo na sobě. Předává si AIDS, vymýšlí nové a nové drogy, pod jejichž vlivem pak vraždí, šílení střelci zabíjejí školáky. I u nás dokáže někdo zabíjet děti, týrat je nebo zneužívat. Na mnoha místech světa se likvidují lidé masově v ozbrojených konfliktech, mnohdy pod rouškou jediného pravého náboženství. Zbraní, stále dokonalejších, mají pořád dost, protože jejich výroba je pořád jeden z nejlepších kšeftů. O tomhle všem se dozvídáme večer co večer ze zpráv v televizi, ani nemusíme do kina na horror či triller. Dal jsem si tuhle pozor od začátku zpráv až po sport samé zločiny, vraždy, tunely a katastrofy. (Včetně těch, kterými se možná příroda snaží bránit tornáda, záplavy, sucha, zemětřesení, požáry). Díky technickým vymoženostem se můžeme vše rychle dozvědět, ba i vše vidět. Jen nevím, jestli i ty počítačové hry, internet, mobily a další novinky nejsou taky tajnou samozničující zbraní. To, že by naše děti u nich nejraději seděly od rána do večera, se mi vůbec nelíbí... To jsem tomu dal, co? Tolik chmurných myšlenek do začátku roku? Tak honem trochu optimizmu. Konec světa nebude a lidstvo se snad vzpamatuje. Ale kdyby přece tak mám radostnou zprávu. Jára da Cimrman, známý multibadatel, se při návštěvě jižní Ameriky věnoval i studiu starých mayských svitků. A našel i vzácnou Pohádku mayů. V ní se píše, že konec světa se dá přežít jen na jednom malém místě kdesi za mořem. Byly udány i souřadnice a ty ukazují na naši zemi, přesně na Žebětín a okolí! Tuhle novinu držel Jára v tajnosti, aby se v případě konce světa nechtělo do Žebětína nastěhovat tisíce lidí (jako tomu bylo nedávno v jednom městečku ve Francii). Sdělil to jen jednou bratrům Mrštíkovým, když spolu popíjeli pivo v Brně U Stopků. Slíbili, že o tom také pomlčí, ale především Vilém se potom rád vydával do okolí naší obce, do Podkomorských lesů, a Cimrmanovu zprávu zašifroval do svého díla Pohádka máje... Tak bu me u nás v Žebětíně v pohodě. Tady konec světa určitě nebude! F. Zacharník Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si Trochu jiný svět dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Za sportem či za kulturou? Zaparkujte ve Vojtově! Vydat se v Brně autem za sportem či kulturou do Kajot arény (dříve Rondo) a zaparkovat auto v její blízkosti v souladu s dopravním značením znamenalo pro motoristy až donedávna značný problém. V závěru minulého roku přinesla brněnská městská policie příznivou informaci, že ve Vojtově ulici (odbočka z Renneské třídy) začala sloužit nově zřízená plocha s kapacitou 400 parkovacích míst. Toto parkoviště je v provozu vždy již Mezinárodní den průvodců Brno, aby připravili výstavu. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7:30 do 17 hodin (v pátek jen do 14:30). Pavel Šoba, MP Brno dvě hodiny před plánovanou sportovní akcí a jednu hodinu po jejím skončení. Návštěvníci Kajot arény ji budou moci využívat zdarma. Řidičům při příjezdu k jednotlivým stáním budou asistovat brněnští strážníci. Nové parkoviště zajistilo statutární město Brno, Odbor dopravy MMB, Brněnské komunikace, a. s., MP Brno, PČR a HC Kometa Brno. Plánek s vyznačením parkovací plochy naleznete na Turistické informační centrum města Brna a Asociace průvodců České republiky pořádají již 10. ročník Mezinárodního dne průvodců. Slavnostní zahájení dvoudenní akce se bude konat v sobotu v 10 hod. na nádvoří Staré radnice, samotné prohlídky pak začnou krátce po 10. hodině, odpoledne ve 14 hod. a v neděli také v 10 a ve 14 hod. Zájemci si mohou vybrat ze široké nabídky prohlídkových okruhů. Kvalifikovaní průvodci nabídnou zájemcům pohled na město Brno trochu jinak. V nabídce jsou procházky zaměřené na secesní stavby, funkcionalistické budovy, kostely v centru města nebo také na brněnské kavárny současné i zaniklé. Některé okruhy jsou vedeny i mimo historické centrum, průvodci se zaměří na zajímavosti Černých Polí, Zábrdovic a Husovic. Pro děti a jejich rodiče je již tradičně připraven okruh s názvem Po stopách brněnských pověstí. Pro hendikepované občany včetně vozíčkářů je určen bezbariérový okruh a speciální procházka s odborným vedením a výkladem je připravena také pro slabozraké a nevidomé. Vstupenky jsou v prodeji od 1. února v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, a v pokladně Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí. Více informací najdete na Radnická 2, tel.: S T R A N A S T R A N A 13

8 [ INFORMACE ] [ POZVÁNKA ] Nabídka Vesny kvalifikační kurz pro pečovatelky V roce 2013 pokračují ve Vesně akreditované kurzy určené jak pro výkon povolání v sociálních službách, tak pro zájemce, kteří pečují o někoho blízkého v rodině. Nejbližší termín zahájení: 22. února kurz Pečovatelka o seniory a handicapované. Vyučuje se vždy v pátek a v sobotu Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 hodin výuky probíhá na Údolní 10 a 32 hodin praxe je Moravské uzené provoní hrad Veveří Nejlepší uzenáři z celé Moravy se 9. a 10. února sjedou do Brna na hrad Veveří. Slavnosti Moravského uzeného chtějí lidem připomenout, jak chutná tato vyhlášená krajová specialita. Mistři uzenáři přivezou i tradiční moravské klobásky, paštiky, uzený bok i další výrobky. Návštěvníci budou moci ochutnat ovarovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, ale i další moravské speciality jako ovar s jablečným křenem, uzené se švestkovou omáčkou v různých zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz končí zkouškami, které mají písemnou a ústní část; úspěšní absolventi obdrží certifikát s platností v ČR, Rakousku a Německu. Přihlášky osobně či písemně na adrese ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno, tel.: (Mgr. L. Klumpnerová), popřípadě nebo nebo prejt se zelím. Přímo na místě k tomu bude pekař připravovat čerstvý chléb. K období masopustu patří ale i sladké speciality jako koblížky nebo boží milosti. Nalévat se bude moravská slivovice, svařené moravské víno nebo pomerančový punč. Mistři řezníci, uzenáři a kuchaři povedou odborné přednášky o přípravě uzeného a postupu jeho výroby či klobáskách, předvedou i správné porcování masa. Akce Family Pointu v únoru 2013 Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na zajímavé akce. Jak dobře vypadat na rodičovské dovolené i při návratu do práce. Rady vizážistky a barevné typoložky. Středa , hod. Rodinné kompetence. Beseda s pracovnicí Národního centra pro rodinu o pracovních dovednostech, které získáváme při péči o rodinu. Ve středu , hod. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den hod. Pátek hod. Akce Centra pro rodinu a sociální péči v únoru 2013 Jazykové kurzy němčina a angličtina s praktickým zaměřením v pohodové atmosféře menší skupinky, bez tlaku na výkon. Nové pololetí bude zahájeno v týdnu V březnu bude zahájen kurz 10 lekcí pro začátečníky Angličtina na dovolenou. Cvičení po porodu a pro maminky s malými dětmi maminky si mohou vzít dě átko s sebou. Důraz na posílení pánevního dna, břišního a prsního svalstva. Kurz 10 lekcí probíhá v termínu , vždy v pondělí hod. Projekt Trojlístek pohovory se zájemci o zapojení do projektu bu pro roli náhradní babičky nebo rodiny, která náhradní babičku hledá, probíhají každé úterý po objednání na adrese nebo na tel.: Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. Kariérová poradna 5.,19. a 26. února 2013, na základě předchozího objednání. CRSP pořádá od , hod., základní Kurz efektivního rodičovství. Informace a přihlášky: nebo telefonicky na Únor v EkoCentru , hod. Dílna Recycle Art z odpadu ozdobou. Možnosti využití odpadu, tentokrát pro výrobu šperků, originálních ozdob i vkusných praktických předmětů do domácnosti. Přij te si sami vytvořit něco pěkného, například z PET lahví nebo počítačových součástek. Lektorka Halina Keilová Mgr.A , hod. Seminář Budiž světlo. Dozvíte se, jaké formy světla a způsoby osvětlení jsou vhodné pro domácnost, jaké světlo by vám mohlo škodit a jaké naopak prospívat. Součástí semináře jsou praktické ukázky. Lektorka doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Byl vyhlášen 9. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha, výtvarně literární soutěže pro děti a mládež do 18 let určené pro žáky a studenty základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Více informací a inspiraci získáte na v rubrice Veličenstvo kniha. EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno tel.: Polární noc podruhé: B Dva tisíce a ještě třináct bystrckých stupňů pod nulou čeká na všechny dobrodruhy 23. února. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 přichystal pro odvážné děti z Bystrce a okolí druhý ročník Polární noci táboření na zamrzlé hladině Brněnské přehrady. S pomocí a radou zkušených táborníků strávíte nezapomenutelnou noc pod hvězdami, za zvuků praskajících ker a houkání sov. Co potřebujete? Spacák, karimatku, hrnek na čaj, odvahu, vhodný je i stan; pro děti dospělý doprovod. Co získáte? Zážitek, na který budou vaše děti dlouho vzpomínat, čaje co vypijete a pro každého účastníka osvědčení pravého bystrckého polárníka. Vstup na akci je volný, je však třeba se předem přihlásit Pokud by přehrada nezamrzla nebo se účastníci dohodli, akce se přesune na jiné vhodné místo. Podrobnosti najdete na stránkách Klubu rodičů 14 S T R A N A S T R A N A 15

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová).

Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová). Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Významná výročí Priority Kunratic 2013 Kunratický zpravodaj 1/2013 2 Územní plán Setkání zastupitelů

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výsledky hlasování za územní celky

Výsledky hlasování za územní celky Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Plzeňský kraj Okres: Klatovy Obec: Horažďovice Okrsek: 1 Městský úřad Tabulka: Okrsek 1 souhrnné informace Okrsek 1 souhrnné informace 1. kolo 1 157 655 56,61 655

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010

Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zahájení jednání: Ukončení jednání: Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 18.00 h 20.10 h dle prezenční listiny Ing.

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více