UŽ JSEM ČTENÁŘ KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 7. ROČNÍK PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. T.G. Masaryka 1, Loket

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽ JSEM ČTENÁŘ KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 7. ROČNÍK PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. WWW.MKLOKET.CZ T.G. Masaryka 1, 357 33 Loket"

Transkript

1 2015 UŽ JSEM ČTENÁŘ KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 7. ROČNÍK PROJEKTU NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI T.G. Masaryka 1, Loket

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU VYHLAŠOVATEL PROJEKTU: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ČR GARANT PROJEKTU: Městská knihovna Loket, T.G.Masaryka 1, Loket ZŠ, PŘIHLÁŠENÁ DO PROJEKTU: Základní škola Loket, T.G.Masaryka 128, Loket CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU: 1. ročníky ZŠ KOORDINÁTORKY PROJEKTU: Klára Rozsypalová Městská knihovna Loket Veronika Zikulová třídní učitelka 1. B, ZŠ Loket Mgr. Michaela Frantová třídní učitelka 1. A ZŠ Loket POČET ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO PROJEKTU: 32 HARMONOGRAM PROJEKTU: Slavnostní zahájení projektu: Ukončení projektu pracovní část od 9:00 hodin Městská knihovna Loket od 10:00 hodin - Městská knihovna Loket Zaslání vyhodnocení projektu (NPKK) 30. dubna 2015 Distribuce knih 2. polovina května 2015 Slavnostní ukončení projektu v Praze 1. týden v červnu 2015 Slavnostní ukončení projektu a předání knih (součástí Večerníčkové slavnosti) 26. června 2015 Stránka 1

3 ÚVODNÍ INFORMACE Projet Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka je určen pro žáky prvních tříd základních škol a pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z České republiky. Žáci se do projektu hlásí prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven, která pro ně připravují téměř celý školní rok různé zajímavé akce, jako jsou například besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavky, společná čtení dospělých s dětmi a podobně. Cílem projektu je přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven a vytvořit u nich jak návyk na pravidelnou četbu. Rozšiřovat tak jejich dovednosti v získávání informací ze všech možných dostupných zdrojů. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá dětem úspěšně zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné středoškolské, případně vysokoškolské studium. Účastníci projektu obdrží jako odměnu za práci v projektu speciální knihu. Kniha je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce a nedá se minimálně 3 roky nikde koupit. Letos dostanou děti do projektu přihlášené knížku s pracovním názvem Housličky pro medvěda od spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka.. Ukázka z připravované knihy Stránka 2

4 PLNĚNÍ PROJEKTU V LOKTI V 7. ročníku tohoto projektu se opět zaměříme na rozvoj čtenářské, literární a informační gramotnosti dětí čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, posuzování, hodnocení a sdílení čteného textu, utváření vlastního názoru, vyhledávání informací. Dalším z cílů je snaha podpořit a motivovat rodiče ke spolupráci na rozvoji dětského čtenářství. Důležité je pro také seznámit děti s knihovnou nejen s jejím prostorem a knihami, ale také s knihovnicemi, které budou jejich průvodkyněmi na cestě za poznáním. ČASOVÝ HARMONOGRAM SETKÁNÍ Projekt je časově rozvržen celkem do osmi týdnů. Jednotlivá setkání jsou navržena 1x týdně, v knihovně nebo ve škole. Žáci 1. tříd se sejdou společně se svou třídní učitelkou a knihovnicí 1 x týdně při plnění aktivit projektu dle následujícího harmonogramu: Časový plán - projekt Knížka pro prvňáčka číslo hodiny datum místo Kapitola Předčítač knihovna úvodní hodina Klára Rozsypalová knihovna Nedvěd a Miška autor knihy Zbyněk Černík škola Proměna farář Jiří Majkov škola Nevděk světem vládne archeolog Filip Prekop knihovna Medvědi jdou do voleb místostarosta Petr Zahradníček škola Návštěva památkář Jakub Chaloupka knihovna Plyšová pohádka MUDr. Sochůrková (zubařka) škola Medvědí Vánoce archivářka p. Vlasáková knihovna slavnostní ukončení divadlo=m+j Hadravovi PŘEDČÍTAČI Za účelem spolupráce (konkrétně předčítání dětem) byli osloveni a přislíbili účast: Místostarosta města Loket Mgr. Petr Zahradníček Loketský farář Jiří Majkov Památkář NPÚ Loket Mgr. Jakub Chaloupka Památkář NPÚ Loket archeolog Mgr. Filip Prekop Archivářka Eva Vlasáková Zubní lékařka MUDr. Magdalena Sochůrková autor knihy spisovatel a překladatel Zbyněk Černík knihovnice Marcela Hadravová a její manžel Jan Hadrava Stránka 3

5 Předčítač bude dětem představen formou krátkého rozhovoru o jeho vztahu ke knihám, čtenářství a také současném povolání. Posluchači seznámí předčítače ve stručnosti s příběhem (postavy, děj). Poté je přečtena přečtena dětem jedna kapitola z knihy. Pořadí návštěv a rozpis kapitol je prezentován v časovém harmonogramu setkání. VYBRANÁ KNIHA ČERNÍK, Zbyněk. Malá medvědí knížka. 1. vyd. Praha: Albatros, s. Druhé čtení. ISBN Anotace ke knize Nedvěd a Miška nejsou jen tak obyčejní medvědi. Medvědi totiž, jak známo, bývají samotáři, ale Nedvěd s Miškou se domluvili, že budou bydlet spolu. Nedvěd je mohutný, starý bručoun, Miška je ještě medvídě. Tihle dva brtníci rádi nejen spí a mlsají, ale provádějí i různé skopičiny, jen aby se dostali k něčemu dobrému na zub. A tak se jednou vypraví strašit turisty s cílem sebrat jim piknikové košíky a batůžky, podruhé ze sebe udělají vzácné pandy, jindy vyplení kurník v rámci ochrany lidstva před škodlivým cholesterolem, a dokonce se chystají i do voleb, aby je pak lidé hýčkali a nosili jim dobroty. Když však zjistí, že veškeré zásoby došly, rozhodnou se prodat sami sebe na inzerát coby dva roztomilé a hravé medvídky. Ne vždy jim ovšem jejich velkolepé plány vyjdou podle jejich představ. A proto, když si uvědomí, že vlastně každý rok kvůli zimnímu spánku přicházejí o Vánoce, usmyslí si, že si je udělají v červnu. Potom mohou v zimě klidně spát a spát. S ilustracemi Alžběty Skálové. OBSAH SETKÁNÍ Jednotlivá setkání jsou navržena do čtyř vzájemně propojených částí: 1. Rekapitulace předchozí kapitoly formou skupinové hry 2. Představení předčítače (jméno, povolání, vztah ke čtenářství) 3. Čtení kapitoly z knihy 4. Samostatná či skupinová práce žáků na daném úkolu, který se tematicky váže k právě slyšenému textu Pro doprovodné aktivity jsou využity metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení a další aktivizační metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí 1. stupně ZŠ. Stránka 4

6 PRACOVNÍ DENÍČEK ŽÁKŮ Při slavnostním zahájení projektu budou dětem předány pracovní deníčky, které budou sloužit k: vypracování doplňujících aktivit k jednotlivým kapitolám záznamům společného čtení s rodiči (prarodiči) DOPROVODNÁ AKCE K PROJEKTU Návštěva autora knihy, spisovatele a překladatele Zbyňka Černíka Výstava Kuriozity z kabinetů Malé divadelní představení Výhodná koupě SPOLUPRÁCE S RODIČI Oslovujeme také rodiče žáků 1. tříd s prosbou o aktivní spolupráci, která spočívá v pravidelném předčítání svým dětem doma. Děti budou do svých pracovních deníčků zaznamenávat každou společnou chvilku nad knihou a také hodnotit (známka 1 5 dle spokojenosti) čtení rodičů. Závěrem projektu bude tato aktivita vyhodnocena (děti předají svým rodičům čtenářské vysvědčení, knihovnice ocení nejpilnější rodiče drobnou odměnou). Rodiče jsou o projektu a možnosti aktivního zapojení se informováni prostřednictvím dopisu, který jim bude předán v týdnu od 2. do 6. února Zároveň takto budou pozváni na slavnostní zahájení projektu. ZÁZNAMY O PRŮBĚHU PROJEKTU: Jednotlivá setkání budou knihovnicí zaznamenávána (textová a fotografická dokumentace) a průběžně prezentována v prostorách školy, knihovny a na webových stránkách knihovny (www.mkloket.cz). Po ukončení projektu vznikne ucelená prezentace celého projektu v papírové i elektronické podobě. Lze ji využít k hodnocení akce v médiích, na internetu a bude součástí hodnocení pro vyhlašovatele projektu (SKIP ČR). UKONČENÍ PROJEKTU Pracovní část bude slavnostně ukončena při 10. setkání dne 9. dubna 2015 od 10:00. Na tuto akci budou pozváni rodiče a média (regionální tisk). Celý projekt bude završen předáním knižních darů (viz výše) prvňáčkům v rámci Velké večerníčkové slavnosti dne 26. června Žáci budou o konání akce informováni prostřednictvím pozvánek v dostatečném předstihu. Stránka 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2012 1 OBSAH I. Úvod Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP Přehled klubek Konference Andersen Mozkový trust Valná hromada II. Celostátní aktivity a projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Klub dětských knihoven SKIP ČR (Představení KDK, jeho činnosti a aktivit) Mgr. Helena Šlesingerová Plzeň, 25. 4. 2012

Klub dětských knihoven SKIP ČR (Představení KDK, jeho činnosti a aktivit) Mgr. Helena Šlesingerová Plzeň, 25. 4. 2012 Klub dětských knihoven SKIP ČR (Představení KDK, jeho činnosti a aktivit) Mgr. Helena Šlesingerová Plzeň, 25. 4. 2012 Klub dětských knihoven SKIP ČR (http://www.kdk.munovapaka.cz) = největší a nejaktivnější

Více

Popis projektu Současný stav Děti a čtení 2013 V hlavní roli komiks

Popis projektu Současný stav Děti a čtení 2013 V hlavní roli komiks Název žadatele: Město Horažďovice Název projektu: Děti a čtení 2013 Požadovaná výše dotace: 25.000 Kč Získaná dotace: 15.000 Kč Celkové náklady na projekt: 59.000 Kč Popis projektu Současný stav Projekt

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTŘENÁ ŠKOLA 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.4 1.1. Název ŠVP.....1 1.2. Údaje o škole...4 1.3. Zřizovatel...4 1.4. Platnost dokumentu od:.4 2. Charakteristika školy 5 2.1. Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012

Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012 Měsíční zpráva z průběhu projektu Pomáháme školám k úspěchu v ZŠ Kunraticích BŘEZEN 2012 Ředitel školy: Vít Beran Pedagogická konzultantka: Květuše Krüger 9. 3. 2012 SPOLEČENSKÝ VEČER a přišel i kouzelník.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

výroční zpráva za rok

výroční zpráva za rok výroční zpráva za rok 2008 2008 obsah 1) ÚVODNÍ SLOVO 2) KALENDÁŘ KNIHOVNY V ROCE 2008 3) STATISTIKA ROKU 2008 TROCHU JINAK 4) VÝROČÍ, AKCE, ZAJÍMAVOSTI 5) POBOČKA V MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÍN 6) DĚTI V NAŠÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více