rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně"

Transkript

1 7-I Už deset let u nás úspešne transplantujeme kostní dren Deset let se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně transplantuje kostní dřeň. První transplantace byla provedena 6. března 1997 a pacientka, která ji podstoupila, žije dnes naprosto plnohodnotným životem. Olomouc je jedním z pěti míst v zemi, kde se pacienti s nádorovými onemocněními krvetvorby tímto způsobem léčí, dalšími jsou Praha, Brno, Plzeň a Hradec Králové. Výsledky olomoucké kliniky jsou srovnatelné se špičkovými centry v Evropě. Než jsme s transplantacemi začali, museli jsme pacienty posílat do Prahy nebo do Plzně. Navíc rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně zkušený tým a samozřejmě i zázemí fakultní nemocnice, tak jsme se rozhodli transplantační program zahájit také u nás. Statistiky dnes potvrzují, že to byl dobrý krok, protože řada pacientů zejména ze střední a severní Moravy by vlastně vůbec neměla šanci se k této léčbě dostat, popsal přednosta Hemato-onkologické kliniky FNO prof. MUDr. Karel Indrák, CSc. Za deset let provedlo olomoucké pracoviště více než 540 transplantací. Pokračování na str. 2 uvnitr najdete Hospodaření opět v kladných číslech strana 3 Naši lékaři získali významná ocenění strana 4 Nechte si poradit od našich odborníků strana 5 Čteme dětem, projekt zahájila miss strana 9 Podrobný plánek areálu nemocnice strana 12 Vážne nemocné deti se lécí v lepším prostredí Děti s nádorovými onemocněními krvetvorby jsou od poloviny letošního února diagnostikovány a léčeny na nově zrekonstruovaném hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Rozsáhlé úpravy, kterými oddělení na přelomu roku prošlo, přinesly malým pacientům i jejich blízkým podstatně větší komfort. Zdravotníkům, kteří o vážně nemocné děti pečují, zase pomáhají snáze udržet přísné hygienické podmínky důležité pro léčbu. Náklady na rekonstrukci, které dosáhly celkové částky 16 milionů korun, hradila FNO z větší části z vlastních zdrojů. Dvěma a půl miliony korun přispělo Sdružení rodičů Šance. Pokračování na str. 6 Úpravy přinesly větší komfort pro dětské pacienty i jejich doprovod.

2 Šestého března 1997 podstoupila transplantaci Jiřina Morávková (na snímku vlevo). Lékařům jsem důvěřovala, všechno mi předem vysvětlili, takže jsem ze zákroku neměla obavy, i když jsem byla první pacientka, řekla na nedávném setkání s novináři, kterého se účastnili i další tři úspěšně transplantovaní pacienti (na snímku). Po pěti letech invalidního důchodu se tato zdravotní sestra vrátila do práce. Všechno teď zvládám. Práci, rodinu i čtyři vnoučata, dodala s úsměvem I/2 2 Nemocnice loni oslavila 110 let své existence Fakultní nemocnice Olomouc si loni připomněla výročí 110 let existence nemocničního areálu na Tabulovém vrchu a v rámci oslav nabídla několik akcí pro veřejnost. V říjnu byla připravena malá exkurze do nemocniční ambulance z roku Návštěvníci oslav se mohli podívat a sami si i vyzkoušet lékařskou péči, která byla dostupná na konci 19. století. Ošetřovali je herci olomouckého Divadla Tramtarie v dobových kostýmech. Proběhl také Den otevřených dveří, při němž zdravotníci měřili zájemcům hladinu cholesterolu v krvi, množství tuku, krevní tlak, hladinu cukru či kapacitu plic. Vývoj zdravotnictví připomněla výstava historických pomůcek a učebnic užívaných v minulém a předminulém století. Návštěvníci si také mohli projít areál FNO a v doprovodu kunsthistorika si prohlédnout umělecké objekty a architekturu budov. Součástí oslav byla také výstava obrázků dětí z prvního stupně olomouckých základních škol, které malovaly na téma Jak by měla vypadat nemocnice. V roce 1892 udělil císař František Josef I. a také Zemský sněm v Brně souhlas s výstavbou někdejších Zemských ústavů v Olomouci na Tabulovém vrchu, kde o dva roky později začal vyrůstat předchůdce dnešní FNO. Ústavy tehdy měly 212 lůžek. Roku 1896 byla nemocnice předána ředitelství do užívání a ještě v témž roce tam byli přestěhováni pacienti z původních prostor zrušeného kláštera minoritů v ulici Křížkovského. V nové nemocnici byla tehdy zřízena interna, oddělení chirurgie, oční oddělení, infekce, lékárna, sklad materiálu, byty lékařů, V historické ambulanci ordinovali herci Divadla Tramtarie. dům úředníků a domov řádových sester, kuchyně, prádelna, strojovna s kotelnou a stáj. Dnes má FNO přes 1400 lůžek a na 50 zdravotnických pracovišť. Už deset let u nás transplantujeme kostní dren Dokončení ze str. 1 U autologních transplantací se pacientovi odebere dřeň, ta se uschová a ve vhodný čas se mu transplantuje. U alogenních transplantací se použije dřeň od vhodného zdravého dárce, ať už jde o příbuzného pacienta či nikoliv. Našimi pacienty jsou dospělí se zhoubnou nemocí krvetvorby - leukémiemi či lymfomy. Začínali jsme s dvaceti transplantacemi za rok, dnes jich provedeme třikrát tolik. Je to dáno vzrůstající potřebou, ale i tím, že onemocnění dokážeme odhalit mnohem dříve. Navíc se zvyšuje úroveň mezinárodního propojení registrů dárců, na čemž máme svůj podíl, vysvětlil vedoucí transplantační jednotky kliniky MUDr. Edgar Faber, CSc. Klinika je akreditovaná v evropské organizaci pro transplantace kostní dřeně (EBMT), kam posílá všechna data. Naše výsledky jsou srovnatelné se špičkovými centry v Evropě, podotkl MUDr. Faber. Podle primáře MUDr. Tomáše Papajíka, CSc. zaznamená pracoviště ročně sto nových případů leukémií a jednou tolik lymfomů. Celosvětově je to pátá nejčastější onkologická diagnóza. Ne každého lze takto léčit, ale odhalíme-li onemocnění včas, je právě transplantace nadějí na úplné vyléčení, dodal.

3 2007-I/3 Hospodarení je už potretí v kladných císlech Hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc skončilo už třetí rok v řadě v kladných číslech. Výsledek za rok 2006 je +75,7 milionu korun, v roce 2005 to bylo +34,4 milionu a ještě o rok dříve +93 tisíc korun. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji tak pokračuje v trendu ozdravování ekonomiky FNO. Zároveň se daří neustále rozvíjet a zkvalitňovat péči, o čemž svědčí objem financí investovaných do majetku a přístrojového vybavení FNO, který byl v loňském roce 181 milionů korun. Pro rok 2007 jsou plánovány další investiční záměry v celkovém objemu přes 206 milionů korun. Jsme rádi, že se nám daří postupně ozdravovat ekonomiku nemocnice. Už několik let opakujeme, že je to běh na dlouhou trať a ukazuje se, že naše postupné kroky k tomuto cíli opravdu směřují. Meziročně se nám také podařilo snížit ztráty z let 2002 a 2003 z -245,4 milionu na -169,7 milionu korun. Částka 75 milionů korun z hospodářského výsledku za rok 2006 bude použita na částečnou úhradu ztrát z minulých období, uvedl ekonomický náměstek FNO ing. Antonín Michal. Nemocnici se v loňském roce podařilo zlepšit také splácení závazků vůči dodavatelům. Podle ing. Michala tomu napomohla i mimořádná provozní dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 193 milionů korun, kterou FNO dostala v březnu a dubnu loňského roku. Tyto finance byly použity na úhradu nejstarších závazků. Závazky po splatnosti se tak snížily ze 429 milionů na 199 milionů korun, celkově se závazky snížily ze 708 milionů na 567 milionů korun. Podařilo se nám také splatit poslední padesátimilionovou část úvěru, který si nemocnice vzala před šesti lety ve výši 250 milionů korun, a kromě této částky bylo nutné splatit ještě asi 80 milionů Ortopedové mají šetrnejší metodu Lékařům Ortopedické kliniky FNO se nedávno podařilo provést totální náhradu kyčelního kloubu novou, minimálně invazivní metodou. V ČR se začala používat až v posledních třech letech. Přínosem je menší bolestivost a kratší rekonvalescence. Velikost rány je při tomto výkonu pouze osm až deset centimetrů. Výrazně méně poškodíme vnitřní svalové struktury, svalová vlákna se nepřerušují, ale pouze rozhrnou pomocí speciálního instrumentária. Menší je i krvácení, uvedl přednosta Ortopedické kliniky MUDr. Miroslav Pach, CSc. Metodou lze podle něj operovat jen některé pacienty. Neměl by to být obézní ani příliš muskulaturní typ, také ne příliš urostlý kvůli velikosti implantátu. Nebylo by tak totiž možné použít miniinvazivní přístup, podotkl přednosta. Klinika provede ročně na čtyři sta totálních endoprotéz kyčelního kloubu, MUDr. Pach odhaduje, že nová metoda by mohla být použita asi u 50 až 100 pacientů za rok. korun na úrocích, popsal náměstek. Největší stavební akcí loňského roku byla rekonstrukce hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FNO, která byla kompletně dokončena na začátku tohoto roku. Jde o špičkové oddělení nadregionálního významu. Celkový objem investice činí takřka 16 milionů korun. Většina financí šla z našich vlastních zdrojů, takřka dvěma a půl miliony korun přispělo Sdružení Šance, které hematoonkologicky nemocné děti podporuje. Z přístrojového vybavení patřil k větším investicím například ultrazvuk pro novorozenecké oddělení za jeden a půl milionu korun a za stejnou částku byl pořízen echokardiograf pro dětskou kliniky, vyjmenoval provozně-investiční náměstek FNO ing. Vladimír Vaněk. Rozpočet na rok 2007 předpokládá zcela vyrovnané hospodaření a počítá s investicemi v celkovém objemu 206 milionů korun. K hlavním patří bezesporu vybudování špičkového pracoviště ředění cytostatik, které je jedním ze strategických kroků nemocnice jakožto významného onkologického centra.

4 2007-I/4 Naši odborníci získali významná ocenení Tři špičkoví odborníci Fakultní nemocnice Olomouc získali v poslední době významná ocenění za svou lékařskou práci. Přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. převzal společně s dalšími třemi lékaři Cenu ministra zdravotnictví České republiky, chirurg doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. dostal prestižní Maydlovu cenu udělovanou Českou chirurgickou společností a lékařka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny FNO MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. získala nejvyšší ocenění Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví. VLADIMÍR MIHÁL ISHRAQ DHAIFALAH KAMIL VYSLOUŽIL Prof. Vladimír Mihál patří k předním odborníkům v léčbě hematoonkologicky nemocných dětí. Cenu ministra zdravotnictví získal za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní léčebné studii, na němž spolupracoval s dalšími třemi kolegy z pražského Motola a U- niverzity Karlovy. V šedesátých letech minulého století se u nás dařilo vyléčit maximálně do deseti procent dětí s maligním krevním o- nemocněním. Dnes dokážeme vyléčit pětaosmdesát procent dětí s touto život ohrožující chorobou, popsal. Léčba dětských malignit je podle jeho slov velmi intenzivní a agresivní, což s sebou nese také riziko vedlejších účinků. Naší snahou je snížit celkovou toxicitu léčby, ale zachovat přitom dobré léčebné výsledky. Minimálně u poloviny našich pacientů by nemusela být toxická zátěž tak vysoká, otázkou je, jak tyto pacienty rozpoznat. A na to se snaží odpovědět náš výzkumný projekt, uvedl přednosta Mihál. Lékařka Ishraq Dhaifalah je původem z Jemenu. V Olomouci žije takřka 12 let, posledních 7 let pracuje v ÚLGFM FNO. Oblastí jejího zájmu je prenatální diagnostika, tedy posuzování případných vrozených vývojových vad u plodu. Za své zásluhy o porodnictví, za zavedení nových metod i za bohatou publikační činnost získala od Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví prestižní cenu FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians/Gynecologists. Je to ocenění nejvyšší světové organizace, která se věnuje ženám ve zdravotnictví. Získala jsem ji za národní i mezinárodní práci, podotkla. Ve FNO se podílela na zavedení nové progresivní metody prvotrimestrálního prenatálního screeningu nejčastějších typů chromozomálních změn a morfologických anomálií, kdy je vyšetření provedeno v průběhu jednoho dne včetně výsledku a s mnohem větší přesností. Ústav nabídl tento model vyšetření jako první v ČR a MUDr. Dhaifalah má svůj podíl na tom, že během tříletého provozu má ústav zatím stoprocentní úspěšnost. Olomoucký chirurg doc. Kamil Vysloužil se od svého příchodu do FNO více než dvacet let věnuje problematice nádorů tlustého střeva a konečníku. Česká chirurgická společnost mu na své nedávné valné hromadě udělila prestižní Maydlovu cenu za monografii Komplexní léčba nádorů rekta. V každém roce je oceňován jen jediný autor a jde o nejvyšší ocenění za monografii v chirurgii u nás. Velice si toho vážím, podotkl doc. Vysloužil. Jeho práce vyšla v roce 2005 a získal za ni už čestné uznání rektora Univerzity Palackého. České republice patří nelichotivé první místo v počtu lidí, u nichž lékaři tyto nádory diagnostikují. Ročně je to zhruba pětasedmdesát nových případů na každých sto tisíc obyvatel, popsal chirurg. Ve FNO je vedoucím týmu odborníků na I. chirurgické klinice, kteří ročně pro tento nádor operují více než 200 pacientů. Pokud je vzhledem ke stadiu nemoci možná radikální léčba, tedy chirurgický zákrok s eventuální následnou chemoterapií či radioterapií, mají šanci přežít až tři čtvrtiny nemocných, doplnil doc. Vysloužil.

5 2007-I/5 Nechte si poradit od našich odborníku V této rubrice vám chceme přinášet odborné rady a informace, které vás zajímají. Proto přivítáme, pokud se na nás se svými dotazy obrátíte. Nechceme, aby náš časopis fungoval pouze jako oznamovatel, ze kterého se dozvíte, co se ve Fakultní nemocnici Olomouc děje. Chceme reagovat i na vaše požadavky a tady je právě jedna z příležitostí, jak najít v našem časopisu kromě jiného i odpověď na otázky, které vás trápí. Psát můžete poštou na adresu - redakce časopisu Pacient v obraze, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc nebo na Těšíme se na vaše dotazy. Na alergickou rýmu s prevencí Termín sezónní alergická rýma spojujeme s rýmou, která probíhá jen v určité části roku. Projevuje se svěděním až pálením v nose, jeho narůstající neprůchodností, vodnatou sekrecí z nosu, salvami kýchání, často i poruchou čichu. Příznaky mají u jednotlivých pacientů různou intenzitu. Mohou se přidávat i podobné projevy na sliznici spojivek (svědění, pálení, slzení) na sliznici nosohltanu (pálení až bolest v hrdle, dráždění k suchému kašli) i v oblasti středních dýchacích cest dráždivým kašlem až počínajícími astmatickými příznaky. PŘÍČINY Nejčastější příčinou jsou alergeny, které se nacházejí v okolním vzduchu a uplatňují se především v obdobích, kdy jsou jejich koncentrace největší. To platí především pro pyly, které se ve vzduchu objevují v období kvetení, a to především v teplých suchých a větrných dnech. Toto období je většinou krátké - pro jednotlivé rostlinné druhy trvá vesměs 2-3 týdny. S celkovým oteplováním Země nabývají alergeny jarních stromů a keřů na stále větším významu a alergických projevů přibývá. Vedle rýmy sezónní známe i rýmu celoroční, jejíž příčinou jsou alergeny zevního prostředí, které na pacienty působí v průběhu celého roku bez závislosti na ročním období či povětrnostních podmínkách. Jsou to například roztoči v domácím prachu, alergeny pracovního prostředí nebo alergeny domácích zvířat. DIAGNOSTIKA Základní diagnostika je vesměs snadná. Výskyt v rodině a sezón- nost potíží s typickým klinickým obrazem umožňuje stanovit diagnózu každému lékaři. Rovněž základní laboratorní vyšetření je k dispozici každému praktickému lékaři. V nejasných případech, při závažném průběhu onemocnění či při kombinaci různých forem alergie je vhodné vyšetření specialistou - alergologem. LÉČBA Léčba sezónní alergické rýmy by měla být komplexní, tedy ne jen za pomocí léků. Její součástí musí být snaha vyloučit příčinné alergeny z okolí nemocného nebo alespoň vystavovat se jim co nejméně. Je zřejmé, že se nepodaří snížit jejich koncentrace v ovzduší v době pylení. Lze však zabránit průniku alergenů do uzavřených prostor. Důležité je upravit systém větrání - vhodné je nárazové vyvětrání v období bezvětří, při či po dešti. Při stále otevřených oknech je ve vnitřních prostorách koncentrace alergenů stejná jako venku a organismus alergika nemá čas na regeneraci. Při jízdě autem je dobré mít zavřená okna a uvnitř automobilu používat vnitřní cirkulaci vzduchu nejlépe přes pylový filtr. Oční sliznici je třeba chránit slunečními brýlemi proti přímému náletu pylů, nosní sliznici bariérovým krémem do nosu před pobytem venku. Je také dobré volit období dovolené tak, aby alergik utekl své sezóně do oblastí s jinou strukturou venkovních alergenů (vysokohorské či přímořské prostředí). doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. primář Oddělení alergologie a klinické imunologie FNO Klimatizaci ano, ale s rozumem Klimatizace samotná určitě není příčinou častějších nachlazení, katarů nebo alergií. Problémem je spíše to, jak ji člověk využívá. Dříve se stávalo, že na Otolaryngologickou kliniku přicházeli programátoři, kteří pracovali v místnostech klimatizovaných kvůli počítačové technice. Teď jsou to častěji lidé, kteří využívají klimatizovaná auta. Člověk by především neměl nechat tělo zpohodlnět a neměl by zanedbávat prevenci, jako je třeba otužování. Během roku jsou určité sezóny, kdy k nám přichází více pacientů, kteří mají problémy s i- munitou. Na jaře či na podzim to souvisí s počasím, kdy jsou velké rozdíly mezi teplotami během dne a někdo se třeba nedostatečně oblékne. V parném létě to jsou především případy, kdy člověk skočí do chladné vody či zapne právě klimatizaci v autě třeba i na krátkou cestu po městě. Rychlé přechody z horka do chladu a naopak mohou probudit spící viry v organismu. Příčina tedy netkví v klimatizaci, ale pouze v chování člověka. MUDr. Zdeněk Hložek, lékař Otolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

6 Dokončení ze str. 1 Oddělení sídlilo v původních prostorách Dětské kliniky FNO, která byla postavena v roce Od té doby procházelo pouze dílčími úpravami. Je to pro nás určité zadostiučinění vzhledem k výsledkům, kterých naše pracoviště řadu let dosahuje. Jsme referenčním centrem pro Moravu a úroveň diagnostiky dětských maligních onemocnění krvetvorby je na naší klinice srovnatelná s evropskou špičkou, uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Nově zrekonstruované oddělení prošlo především dispozičními úpravami. Děti se tu léčí na pěti izolačních pokojích včetně jednoho lůžka jednotky intenzivní hematologické péče a na dalších čtyřech dvoulůžkových pokojích. Počet lůžek zůstává stejný, přibyl jeden pokoj, ale především se pokoje upravovaly na odpovídající rozměry, mají špičkové sociální zázemí, jsou vybaveny klimatizací a izolační pokoje dokonce klimatizací s protibakteriálními filtry. Veškeré rozvody kyslíku, odsávání a podobně jsou vedeny přímo ve zdech. Účelnější je také centrální poloha sesterny, vyjmenoval přednosta I/6 Vážne nemocné deti se lécí v lepším prostredí Na oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví půl roku. Hospitalizovaní jsou s nimi i jejich blízcí, většinou matky. I na ně se při úpravách nezapomnělo a je pro ně vybudováno zázemí včetně sklopných lůžek přímo na pokojích a převlékacího filtru. Tyto vážně nemocné děti procházejí velmi náročnou léčbou, během níž je jejich imunita významně oslabena. Jakákoliv infekce léčbu komplikuje. Jsou tedy velmi důležité dobré hygienické podmínky, které bylo dost náročné dodržovat. Rekonstrukce nám v tomto směru práci výrazně usnadnila, podotkl prof. Mihál. Oddělení má nadregionální význam. Zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě, podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na klinice dětské onkologie v Brně. Je významným vědeckým centrem, společně s Prahou a Brnem také akreditovaným centrem pro výuku budoucích lékařů. Odborníci z olomouckého oddělení dokáží zcela vyléčit 89 procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Před slavnostním otevřením jsme dávali dohromady stastistiku za posledních sedmnáct let a jako průměr nám vyšlo toto neuvěřitelné číslo, doplnil prof. Mihál. Prijdte za námi na VIVAT VITA FNO se chystá na tradiční Dny zdravotně postižených VIVAT VITA od 14. do 16. června na Výstavišti Flora. Opět nabídneme improvizované poradny našich klinik a oddělení, které se budou střídat na stánku FNO v průběhu čtvrtku i pátku. Můžete si tedy například nechat změřit hladinu cukru v krvi či plicní funkce. V sobotu ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou budeme příchozím měřit krevní tlak. Více najdete na

7 2007-I/7 7 Akreditace potvrdí kvalitu Fakultní nemocnice Olomouc se intenzivně připravuje na národní akreditaci. Na konci dubna navštívil zdravotnické zařízení MUDr. David Marx, Ph.D., předseda Spojené akreditační komise (SAK) České republiky, která uděluje národní akreditace zdravotnickým zařízením v ČR. Na základě pozvání managementu FNO provedl konzultaci na 24 z celkových 50 pracovišť nemocnice, kde se zaměřil na plnění podmínek udělení akreditace. Nemocnice předpokládá, že by se mohla úspěšně akreditovat už v roce Z českých fakultních nemocnic dosud žádná akreditaci nezískala. Akreditace je dobrovolný proces, při němž zdravotnická organizace, v našem případě SAK, hodnotí nemocnici a stanoví, do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče, vysvětlila vedoucí Oddělení kvality FNO Mgr. Jarmila Řehořová, Ph.D. Podle jejích slov jde o to, dělat všechny věci správným způsobem, aby nedošlo k poškození pacienta, personálu či majetku. Je "Má-li nemocnice akreditaci, muže si být pacient jistý, že je tu kvalita poskytované péce na urcité vysoké úrovni." stanoveno padesát akreditačních standardů kvality, které musí zařízení splňovat. Má-li nemocnice akreditaci, může si být pacient jistý, že je tu kvalita poskytované péče na určité vysoké úrovni, podotkla. Představitelé SAK, kteří na konci dubna navštívili FNO, se zaměřili na kontrolu vedení zdravotnické dokumentace, informovaných souhlasů, na bezpečí nemocničního prostředí a také na hygienický režim. Konstatovali, že systematicky naplňujeme řadu požadavků národních akreditačních standardů. Je ale také dost věcí, které ještě nesplňujeme. Tento externí pohled nám umožnil najít největší neshody, které teď postupně musíme začít napravovat, uvedla Mgr. Řehořová. Nemocnice se chce pokusit získat akreditaci už v příštím roce. Je ale nutné, aby význam tohoto kroku pochopil každý zaměstnanec nemocnice. Akreditace se týká naprosto všech, každý se musí zapojit, jinak by naše úsilí bylo k ničemu, dodala Mgr. Řehořová. Mgr. Jarmila Řehořová, Ph.D. vedoucí Oddělení kvality FNO Nemocnice hovorily o kvalite péce Akreditace zdravotnických pracovišť a další otázky související s kvalitou zdravotní péče byly tématem třetí krajské konference, kterou v únoru pořádala Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Sešli se na ní ředitelé zdravotnických zařízení a další odborníci z nemocnic v Olomouckém kraji. Připraveno bylo osmnáct přednášek na aktuální témata, jakými jsou analýza stížností pacientů, práva pacienta a zdravotnických zaměstnanců, mimořádné u- dálosti či zkušenosti se sledováním pádů pacientů. Kvalita zdravotní péče je momentálně v českém zdravotnictví velmi diskutované téma, kterému by se mělo věnovat každé zdravotnické zařízení. Ve Fakultní nemocnici Olomouc je to jedna z klíčových oblastí. Konference je určena lékařům, managementu, ale i dalším zaměstnancům. Už třetí rok se tu setkávají odborníci z nemocnic v kraji, aby si předali zkušenosti v oblasti přípravy k akreditaci a také v dalších otázkách kvality péče, popsala členka organizačního výboru konference RNDr. Renata Podstatová z Oddělení kvality FNO. Ve zkratce Díky mimořádnému mezinárodnímu projektu INNOMED, který je podporovaný Evropskou unií a kterého se FNO ú- častní od roku 2005, si některé nemocnice v Olomouckém kraji mohou předávat obrazové informace elektronickou cestou. V síti, v níž jsou zahrnuty i další nemocnice u nás, třeba v Praze či Brně, jsou nyní díky FNO zapojeny i Vojenská nemocnice Olomouc a Nemocnice Hranice. Chráněný elektronický přenos umožňuje bezpečnější předávání například rentgenových snímků a dalších dat. V rámci projektu INNOMED také FNO zprostředkovala nemocnicím v regionu volný přístup do elektronické databáze DynaMed specializované na Evidence Based Medicine (EBM - medicína založená na důkazu). Deset let jezdí lékaři z okresních, krajských, ale i velkých nemocnic na workshopy, které od roku 1997 systematicky pořádá I. chirurgická klinika FNO. Ta je jediným pracovištěm v ČR, které se pravidelně věnuje výukovým akcím zaměřeným na operace v oblasti jícnu a žaludku. Účastní se jich nejen tuzemští, ale i zahraniční lékaři. V květnu proběhl na I. chirurgické klinice workshop, při němž účastníci přímo na operačním sále sledovali průběh laparoskopické operace jícnu u pacientů trpících závažnými zažívacími potížemi. Také letos v květnu mohli návštěvníci Festivalu zdraví a pohybu na Výstavišti Flora zavítat do poraden Fakultní nemocnice Olomouc. Naši odborníci jim radili v oblasti prevence nádorových onemocnění, prevence bolesti zad a také v oční poradně. FNO se rovněž podílela na projektu, v rámci kterého se lidé na výstavišti mohli seznámit se zásadami první pomoci.

8 Riziko úrazu hrozí každému, se zlomeninou se do nemocnice může dostat kdokoliv. Ocitne-li se takový pacient ve Fakultní nemocnici Olomouc, může si být jistý, že na zdejším Traumatologickém oddělení se mu dostane špičkové péče. O tomto pracovišti jsme si povídali s jeho primářem doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. Do Olomouce jste přišel přibližně před rokem z Brna, kde jste působil v bohunické fakultní nemocnici? Můžete porovnat úroveň traumatologické péče v Olomouci a v Brně? Myslím, že péče je v Olomouci i v Brně plně srovnatelná a to jak z hlediska odborné medicínské ú- rovně, tak i z pohledu technického vybavení. Důležitým aspektem traumatologické péče v Olomouci je organizační struktura takzvaného Traumacentra, v rámci kterého naše oddělení velmi úzce spolupracuje především s pracovištěm urgentního příjmu. Pacienti s úrazy směřují k nám, další náhlé akutní stavy na urgentní příjem. To je dobrý trend užívaný i ve světě, výtěžnost pro záchranu pacienta je maximální. Tak by to mělo fungovat ve všech traumacentrech v České republice. Co se týče budoucnosti pracoviště, jaká byla vaše vize, s níž jste do funkce primáře olomouckého traumatologického oddělení přišel, a jak se vám ji zatím daří naplňovat? Podařilo se nám na olomouckém pracovišti zavést artroskopickou techniku, čímž jsme spektrum výkonů z hlediska traumatologické problematiky posunuli zase o kus dál. Artroskopie je moderní vyšetřovací a léčebná metoda používaná při úrazu či onemocnění kloubu. Díky této metodě můžeme kloub přímo prohlédnout pomocí endoskopického nástroje a popřípadě v něm provést chirurgický zákrok. K vyšetření se používá přístroj, který se nazývá artroskop. Ten je složený z tenké kovové trubičky zakončené miniaturní kamerou a zdrojem světla. Tato část se zavádí přímo do vyšetřovaného kloubu. Při artroskopii se také používají speciální operační nástroje přizpůsobené k práci v malém kloubním prostoru. Lékaři pak průběh samotné operace sledují na monitoru. Jde o minimálně invazivní výkon, takže velkou výhodou pro pacienta je menší chirurgická rána a tedy i kratší doba léčení. Navíc je metoda z hlediska vizualizace poranění přesnější, než dříve využívané rentgenové zobrazení. To je krok, který už se vám podařilo učinit. Jakým směrem by se podle vás mohla traumatologie ve FNO rozvíjet? Pro náš obor cítím určitý handicap v nedostatku sálové kapacity. Četnost úrazů a také spektrum výkonů, které provádíme, narůstá. Určitě bych přivítal rozšíření prostoru k operování, což by byl přínos především pro pacienty. Počty úrazů obecně narůstají. Zatímco před pěti lety ošetřilo traumatologické oddělení za rok doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D pacientů, v posledním roce jich bylo už takřka Na objemu naší péče se samozřejmě 2007-I/8 Traumatologická péce drží krok se svetem podepisují změny v okolních nemocnicích, kde se mění jejich profilace. Je ale faktem, že jako traumacentrum musíme být na příjem těchto pacientů připraveni. Co se týče moderních metod, byl bych rád, kdybychom v budoucnu zavedli navigaci, což je metoda ještě dokonalejší, než artroskopie. Jsou při ní využívána čidla zavedená přímo do kosti a díky nim vytvořený počítačový model poranění. V oblasti náhlých akutních život ohrožujících stavů je urgentní příjem a traumatologie jakousi sítí, která jako první zachytává nejzávažnější případy. Jistě se setkáváte s tím, že pacienti, kteří čekají na ošetření s běžnými úrazy, kritizují vaši práci. Jak tyto hlasy vnímáte? Nikdo z nás určitě není spokojený, pokud musí čekat. Lidé ovšem mají často tendenci hodnotit úroveň pracoviště podle toho, jak dlouho čekají na ošetření, jaká je tam strava a podobně. Neříkám, že to nejsou důležitá kritéria, ovšem pro hodnocení kvality péče je nejzávažnejším hlediskem kvalita operačního výkonu. Setkáváme se s takovými paradoxy, že k nám přijde pacient, kterého bezprostředně po úrazu v jiném zařízení neošetřili dostatečně kvalitně, ale on tam byl spokojený třeba kvůli stravě. My pak musíme řešit následky jeho úrazu, případně ho reoperovat a tento aspekt by pro něj měl být mnohem zásadnější. I když samozřejmě naší snahou je, abychom vyhověli ve všech směrech.

9 2007-I/9 Jako druhá velká nemocnice cteme detem, projekt prijela zahájit Ceská Miss Langmanová Z vašich dopisu Již třicet roků jsem chronicky nemocen, trpím diabetem. Mohl bych toho hodně psát o léčbě-neléčbě v minulém režimu. V roce 1988 se u mne projevily závažné komplikace, neurologické a oční. Přes nesouhlas praktického lékaře jsem se vydal do Fakultní nemocnice Olomouc na II. internu. Byl jsem vlídně přijat paní doktorkou gické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Chceme touto kampaní sdělit, jak je čtení dětem prospěšné a důležité. Naší cílovou skupinou jsou rodiče a jejich děti od nejútlejšího věku do 16 let. Projektu vévodí heslo "Čtěme svým dětem 20 minut denně", které vyjadřuje naši snahu o obnovu tradičních hodnot v životě rodiny, uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem Mgr. Eva Katrušáková. Původní myšlenka podle jejích slov pochází ze Spojených států amerických a podobné velmi ú- spěšné akce propagující čtení Česká Miss 2006 Renata Langmanová četla začátkem února pohádkové knížky malým pacientům Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zdravotnické zařízení je po Ostravě druhou velkou nemocnicí, která se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Jeho hlavním cílem je povzbudit u rodičů - a nejen u nich - zájem o čtení dětem a dostat hlasité čtení do každodenního programu rodiny a školy. Je to určitě dobrý nápad, děti ani jejich rodiče by kvůli televizi a počítači neměli zapomínat na knihy. Navíc samotný pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemný a zvláště ne pro děti, každé zpestření je pro ně přínosem. Proto jsme na nabídku zapojit se do projektu kývli, vysvětlila vrchní sestra Dětské kliniky FNO Renata Pavelková. Projekt ve FNO odstartovala právě loňská Miss Renata Langmanová. Jsem ráda, když lidé dělají něco i pro druhé. Je důležité, aby rodiče měli vztah k dětem a četli jim pohádky. Sama jsem vyrůstala na knížkách a čtu, kdykoliv mám čas, svěřila se Langmanová. Čtení dětem už si prý vyzkoušela, dříve totiž četla pohádky mladšímu bratrovi a také jako studentka olomoucké pedagogické fakulty předčítala dětem na praxi. Čtení malým pacientům pokračuje, každý týden by měli dětem číst studenti Filozofické a Pedagodětem probíhají i v jiných evropských zemích, například v Polsku od roku 2001 a od roku 2005 ve Španělsku. Mezi prvními, kdo svým jménem zaštítil tuto krásnou ideu, je amerikanista - senátor prof. PhDr. Josef Jařab. Logo kampaně zhotovila známá česká malířka paní Emma Srncová. Projekt podpořily i další české osobnosti, například Michal Horáček, manželé Ebenovi či Olbram Zoubek. Projektu byla udělena také záštita Ministerstva kultury České republiky a získali jsme rovněž záštitu českého dětského fondu UNICEF, doplnila Mgr. Katrušáková. Podrobné informace o celém projektu lze nalézt na internetové adrese Česká Miss 2006 Renata Langmanová měla v dětství nejraději knihu o kocouru Modroočkovi, dětem předčítala mimo jiné Křemílka a Vochomůrku. Věrou Loykovou. Od té doby se léčím nejen na II. interní klinice, ale komplexně na dalších klinikách. Díky příkladné péči lékařů se můj stav zlepšil a stabilizoval. Velmi málo bývám hospitalizován. O své chorobě se snažím získat co nejvíce informací a spolupracuji s lékaři. Letos v únoru jsem byl krátce hospitalizován na II. interní klinice na oddělení 30 C. Dostalo se mi přes můj věk dobré péče. Příkladně se o mě starala MUDr. Věra Loyková a MUDr. Kateřina Loyková. I kolektiv sester se o pacienty příkladně staral. Nemohu ale za mé dlouhodobé léčby zapomenout a za vynikající přístup a odborné znalosti poděkovat sestře Haně Šmýdové z dia ambulance. Závěrem chci napsat, že na II. interní klinice se péče výrazně zlepšila. Jen tak dál. Robert Ermacora, Věrovany

10 Medici se budou ucit lépe zvládat stres a komunikaci s pacienty a jejich rodinami Studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci budou mít šanci se lépe připravit na svoji profesi. V příštím akademickém roce si budou moci vybrat z 5 nepovinně volitelných předmětů, které by je měly naučit lépe zvládat stres, konflikty, organizovat si volný čas či komunikovat s pacienty a jejich rodinami. O zařazení předmětů rozhodl akademický senát na svém nedávném zasedání. Jde o součást projektu Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství, který podpořil Evropský sociální fond částkou 7,2 milionu korun, řekla Mgr. Marie Raková z Profesně poradenského centra Filozofické fakulty UP, které projekt koordinuje. Mění se role lékaře a na to by měl reagovat vzdělávací systém, míní PhDr. Jaroslava Králová z Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky, který je odborným garantem projektu. Předměty budou koncipovány jako třídenní výjezdní workshopy a zaměřeny budou především prakticky a tréninkově. Studenti se budou na simulovaných případech učit, jak komunikovat s pacienty a jejich rodinami, jak zvládat stres, sladit osobní a pracovní život apod. Kurzy povedou především lékaři, psychologové či sociologové z lékařské fakulty a Fakult- ní nemocnice Olomouc, doplnila Mgr. Raková. Nabídnuté předměty budou v České republice ojedinělé. Z dotazníkového šetření provedeného na populaci studentů čtvrtého a pátého ročníku vyplynulo, že o ně má zájem 81 procent posluchačů. Být profesionálem totiž neznamená mít jen odborné znalosti, uvedl proděkan fakulty a přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Autoři projektem reagují na obavy mnohých studentů z nástupu do praxe. Z dotazníkového průzkumu také vyplynulo, že se 2007-I/10 nostem nebudou mít čas na své rodiny a přátele. Lektoři budou v zimním semestru příštího akademického roku připravovat studijní materiály a koncepci kurzů, v letním semestru pak budou kurzy pilotně testovány. Společným pojítkem kurzů je zaměření se na psychickou a sociální stránku osobnosti budoucích lékařů. Pro vlastní propagaci projekt používá ilustrativní obrázek s názvy a stručným popisem obsahu kurzů (viz. obrázek dole). Podle plánu by kurzy mohlo projít až 225 studentů. Projekt potrvá do června Poté autoři vyhodnotí jeho úspěšnost. Autoři projektu předpokládají, že po jeho ukončení se kurzy stanou trvalou posluchači cítí nedostatečně připraveni například na jednání s pacienty, jejich rodinami, ostatními lékaři i dalším personálem. Bojí se také, že kvůli pracovním povinsoučástí studijních osnov. Více informací o uvedeném projektu můžete najít na internetových stránkách na adrese -sebeprevenci.upol.cz. Dárci krve mají možnost získat vstupenky Dobrovolní dárci, kteří přicházejí na Tarnsfúzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, mají také v letošním roce možnost získat vstupenky na některé kulturní akce pořádané v hanácké metropoli. Tradičně podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve Výstaviště Flora Olomouc, které pro naše dárce poskytuje vstupenky prakticky na všechny své akce. Znovu nás letos podpořilo rovněž Moravské divadlo Olomouc, které dárcům věnovalo vstupenky na letošní festival Divadelní Flora. Pravidelně nám pomáhá odměňovat nezištnou pomoc dárců také Muzeum umění Olomouc i olomoucké sdružení Kinoart, pořadatel multikulturního festivalu Křižovatky. Všem děkujeme.

11 2007-I/11 Prehled poraden Fakultní nemocnice Olomouc Kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc nabízejí v rámci ambulantní léčebné péče řadu specializovaných poraden, do nichž mohou být pacienti objednáni a kde jim s jejich zdravotními potížemi poradí naši odborníci. Těchto poraden je v našem zdravotnickém zařízení k dispozici na 180. V úvodním čísle časopisu Pacient v obraze jsme otiskli první část výčtu některých z nich, tentokrát zde přinášíme zbývající část. Kompletní seznam poraden je uveřejněn na internetových stránkách FNO na adrese Chirurgické obory Klinika zubního lékařství Oční klinika Oddělení plastické a estet. chir. Otolaryngologická klinika Interní obory Klinika chorob kožních a pohlavních Klinika pracovního lékařství Klinika psychiatrie poradna pro úpravu retního uzávěru u dětí protetické ošetření dočasných zubů glaukomová poradna poradna plastické chirurgie a slzných cest speciální optické pomůcky pro slabozraké ambulance plastické a estetické chirurgie poradna pro nemoci nosu a vedlejších dutin nosních foniatrie (poradna pro poruchy sluchu, řeči a hlasu) (kl. 245) (kl. 245) , otoneurologie (hučení v uších, závratě) poradna pro pigmentové névy a kožní nádory poradna pro kosmetologii a korektivní dermatologii dermatochirurgie - chirurgická léčba drobných kožních lézí pracovně-lékařská ambulance poradna pro vyjíždějící do zahraničí sexuologická poradna gerontopsychiatrická poradna psychosomatická poradna , , , Oddělení alerg. a klin. imunologie alergologická ambulance , Oddělení geriatrie poradna pro inkontinenci poradna pro účelnou farmakoterapii stáří poradna pro léčbu poruch paměti Oddělení léčebné výživy nutriční poradna (pro výživu) , Komplement Oddělení klinické biochemie metabolická poradna (pro poruchy metabolismu lipidů, obezitologii a urolitiázu) Sociální oddělení sociální poradna Ústav lékařské genetiky genetická poradna genetický ultrazvuk , a fetální medicíny S pomocí odborníku mají kuráci vetší šanci prestat Už druhý rok pracuje při Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc Centrum léčby závislosti na tabáku. Kromě služeb poskytovaných zájemcům z řad veřejnosti nabízí centrum pomoc také všem pacientům a zaměstnancům FNO. Centrum funguje pravidelně od pondělí do pátku od do hodin, pro nové pacienty v úterý a čtvrtek od h. Léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a výhodou centra je, že jeho klienti mohou po zařazení do léčebného programu využít bonusy na náhradní nikotinovou terapii. Do centra může doporučit kuřáka každý lékař či zdravotník už při prvním kontaktu. Dotaz na kuřáctví patří k základním anamnestickým údajům pacienta. Pobyt v nemocnici bývá motivací k rozhodnutí pokusit se zanechat kouření a s pomocí odborníka se zbavit závislosti. S využitím farmakoterapie a odborně vedené terapie roste šance, že odvykání bude úspěšné, uvedla Mgr. Sylvie Typnerová z Oddělení klinické psychologie FNO, která se podílí na chodu centra. Klienti jsou zde vyšetřeni, je stanoven typ a míra závislosti a na základě toho pak individuálně doporučena nejvhodnější léčba. Lékaři se v centru věnují nejen oblasti fyzické, ale i psychické závislosti, která je problémem téměř u všech kuřáků. Pacienti se mohou do centra objednat na telefonním čísle Rádi zodpovíme také všechny dotazy týkající se provozu centra a služeb, které nabízí, dodala Mgr. Typnerová. Vydavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc Registracní znacka: MK CR E Redaktor, grafická úprava a zlom: Egon Havrlant Adresa redakce: I. P. Pavlova 6, Olomouc Tel.: Vychází dvakrát rocne. Urceno pro vnitrní potrebu Fakultní nemocnice Olomouc.

12 Hněvotínská PA PF Albertova I. + II. chirurgická klinika, IPCHO, KAR, radiologie, urologie, traumatologie I. interní klinika, lůžková oddělení chir. oborů správa budov PLÁN AREÁLU FNO PA Teoretické ústavy LF UP Oddělení alergologie a klin. imunologie PB PC II. interní klinika I. + II. chir. klinika, I. interní kl., kardiochir., plastická a estetic. chir., rehab. a tělových. lék. PE PC PB PD I. P. Pavlova P ŘEDITELSTVÍ PD PE Brněnská PF Vojanova

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Již 40. robotická cévní operace v Brně rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše Špičkové robotické operace, které jsou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně MĚL JIŽ NĚKDO Z VÁS CHŘIPKU? MYSLÍTE, ŽE ONEMOCNĚT LEUKÉMIÍ JE TĚŽŠÍ? prosinec 2004 Karel Pogštefl dobrovolný spolupracovník Představení Nadace a Registru

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Fakultní nemocnice Hradec Králové Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Ukazatelé kvality... 3 Zásady dodržované při práci na operačních sálech... 4

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více