rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně"

Transkript

1 7-I Už deset let u nás úspešne transplantujeme kostní dren Deset let se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně transplantuje kostní dřeň. První transplantace byla provedena 6. března 1997 a pacientka, která ji podstoupila, žije dnes naprosto plnohodnotným životem. Olomouc je jedním z pěti míst v zemi, kde se pacienti s nádorovými onemocněními krvetvorby tímto způsobem léčí, dalšími jsou Praha, Brno, Plzeň a Hradec Králové. Výsledky olomoucké kliniky jsou srovnatelné se špičkovými centry v Evropě. Než jsme s transplantacemi začali, museli jsme pacienty posílat do Prahy nebo do Plzně. Navíc rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně zkušený tým a samozřejmě i zázemí fakultní nemocnice, tak jsme se rozhodli transplantační program zahájit také u nás. Statistiky dnes potvrzují, že to byl dobrý krok, protože řada pacientů zejména ze střední a severní Moravy by vlastně vůbec neměla šanci se k této léčbě dostat, popsal přednosta Hemato-onkologické kliniky FNO prof. MUDr. Karel Indrák, CSc. Za deset let provedlo olomoucké pracoviště více než 540 transplantací. Pokračování na str. 2 uvnitr najdete Hospodaření opět v kladných číslech strana 3 Naši lékaři získali významná ocenění strana 4 Nechte si poradit od našich odborníků strana 5 Čteme dětem, projekt zahájila miss strana 9 Podrobný plánek areálu nemocnice strana 12 Vážne nemocné deti se lécí v lepším prostredí Děti s nádorovými onemocněními krvetvorby jsou od poloviny letošního února diagnostikovány a léčeny na nově zrekonstruovaném hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Rozsáhlé úpravy, kterými oddělení na přelomu roku prošlo, přinesly malým pacientům i jejich blízkým podstatně větší komfort. Zdravotníkům, kteří o vážně nemocné děti pečují, zase pomáhají snáze udržet přísné hygienické podmínky důležité pro léčbu. Náklady na rekonstrukci, které dosáhly celkové částky 16 milionů korun, hradila FNO z větší části z vlastních zdrojů. Dvěma a půl miliony korun přispělo Sdružení rodičů Šance. Pokračování na str. 6 Úpravy přinesly větší komfort pro dětské pacienty i jejich doprovod.

2 Šestého března 1997 podstoupila transplantaci Jiřina Morávková (na snímku vlevo). Lékařům jsem důvěřovala, všechno mi předem vysvětlili, takže jsem ze zákroku neměla obavy, i když jsem byla první pacientka, řekla na nedávném setkání s novináři, kterého se účastnili i další tři úspěšně transplantovaní pacienti (na snímku). Po pěti letech invalidního důchodu se tato zdravotní sestra vrátila do práce. Všechno teď zvládám. Práci, rodinu i čtyři vnoučata, dodala s úsměvem I/2 2 Nemocnice loni oslavila 110 let své existence Fakultní nemocnice Olomouc si loni připomněla výročí 110 let existence nemocničního areálu na Tabulovém vrchu a v rámci oslav nabídla několik akcí pro veřejnost. V říjnu byla připravena malá exkurze do nemocniční ambulance z roku Návštěvníci oslav se mohli podívat a sami si i vyzkoušet lékařskou péči, která byla dostupná na konci 19. století. Ošetřovali je herci olomouckého Divadla Tramtarie v dobových kostýmech. Proběhl také Den otevřených dveří, při němž zdravotníci měřili zájemcům hladinu cholesterolu v krvi, množství tuku, krevní tlak, hladinu cukru či kapacitu plic. Vývoj zdravotnictví připomněla výstava historických pomůcek a učebnic užívaných v minulém a předminulém století. Návštěvníci si také mohli projít areál FNO a v doprovodu kunsthistorika si prohlédnout umělecké objekty a architekturu budov. Součástí oslav byla také výstava obrázků dětí z prvního stupně olomouckých základních škol, které malovaly na téma Jak by měla vypadat nemocnice. V roce 1892 udělil císař František Josef I. a také Zemský sněm v Brně souhlas s výstavbou někdejších Zemských ústavů v Olomouci na Tabulovém vrchu, kde o dva roky později začal vyrůstat předchůdce dnešní FNO. Ústavy tehdy měly 212 lůžek. Roku 1896 byla nemocnice předána ředitelství do užívání a ještě v témž roce tam byli přestěhováni pacienti z původních prostor zrušeného kláštera minoritů v ulici Křížkovského. V nové nemocnici byla tehdy zřízena interna, oddělení chirurgie, oční oddělení, infekce, lékárna, sklad materiálu, byty lékařů, V historické ambulanci ordinovali herci Divadla Tramtarie. dům úředníků a domov řádových sester, kuchyně, prádelna, strojovna s kotelnou a stáj. Dnes má FNO přes 1400 lůžek a na 50 zdravotnických pracovišť. Už deset let u nás transplantujeme kostní dren Dokončení ze str. 1 U autologních transplantací se pacientovi odebere dřeň, ta se uschová a ve vhodný čas se mu transplantuje. U alogenních transplantací se použije dřeň od vhodného zdravého dárce, ať už jde o příbuzného pacienta či nikoliv. Našimi pacienty jsou dospělí se zhoubnou nemocí krvetvorby - leukémiemi či lymfomy. Začínali jsme s dvaceti transplantacemi za rok, dnes jich provedeme třikrát tolik. Je to dáno vzrůstající potřebou, ale i tím, že onemocnění dokážeme odhalit mnohem dříve. Navíc se zvyšuje úroveň mezinárodního propojení registrů dárců, na čemž máme svůj podíl, vysvětlil vedoucí transplantační jednotky kliniky MUDr. Edgar Faber, CSc. Klinika je akreditovaná v evropské organizaci pro transplantace kostní dřeně (EBMT), kam posílá všechna data. Naše výsledky jsou srovnatelné se špičkovými centry v Evropě, podotkl MUDr. Faber. Podle primáře MUDr. Tomáše Papajíka, CSc. zaznamená pracoviště ročně sto nových případů leukémií a jednou tolik lymfomů. Celosvětově je to pátá nejčastější onkologická diagnóza. Ne každého lze takto léčit, ale odhalíme-li onemocnění včas, je právě transplantace nadějí na úplné vyléčení, dodal.

3 2007-I/3 Hospodarení je už potretí v kladných císlech Hospodaření Fakultní nemocnice Olomouc skončilo už třetí rok v řadě v kladných číslech. Výsledek za rok 2006 je +75,7 milionu korun, v roce 2005 to bylo +34,4 milionu a ještě o rok dříve +93 tisíc korun. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji tak pokračuje v trendu ozdravování ekonomiky FNO. Zároveň se daří neustále rozvíjet a zkvalitňovat péči, o čemž svědčí objem financí investovaných do majetku a přístrojového vybavení FNO, který byl v loňském roce 181 milionů korun. Pro rok 2007 jsou plánovány další investiční záměry v celkovém objemu přes 206 milionů korun. Jsme rádi, že se nám daří postupně ozdravovat ekonomiku nemocnice. Už několik let opakujeme, že je to běh na dlouhou trať a ukazuje se, že naše postupné kroky k tomuto cíli opravdu směřují. Meziročně se nám také podařilo snížit ztráty z let 2002 a 2003 z -245,4 milionu na -169,7 milionu korun. Částka 75 milionů korun z hospodářského výsledku za rok 2006 bude použita na částečnou úhradu ztrát z minulých období, uvedl ekonomický náměstek FNO ing. Antonín Michal. Nemocnici se v loňském roce podařilo zlepšit také splácení závazků vůči dodavatelům. Podle ing. Michala tomu napomohla i mimořádná provozní dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 193 milionů korun, kterou FNO dostala v březnu a dubnu loňského roku. Tyto finance byly použity na úhradu nejstarších závazků. Závazky po splatnosti se tak snížily ze 429 milionů na 199 milionů korun, celkově se závazky snížily ze 708 milionů na 567 milionů korun. Podařilo se nám také splatit poslední padesátimilionovou část úvěru, který si nemocnice vzala před šesti lety ve výši 250 milionů korun, a kromě této částky bylo nutné splatit ještě asi 80 milionů Ortopedové mají šetrnejší metodu Lékařům Ortopedické kliniky FNO se nedávno podařilo provést totální náhradu kyčelního kloubu novou, minimálně invazivní metodou. V ČR se začala používat až v posledních třech letech. Přínosem je menší bolestivost a kratší rekonvalescence. Velikost rány je při tomto výkonu pouze osm až deset centimetrů. Výrazně méně poškodíme vnitřní svalové struktury, svalová vlákna se nepřerušují, ale pouze rozhrnou pomocí speciálního instrumentária. Menší je i krvácení, uvedl přednosta Ortopedické kliniky MUDr. Miroslav Pach, CSc. Metodou lze podle něj operovat jen některé pacienty. Neměl by to být obézní ani příliš muskulaturní typ, také ne příliš urostlý kvůli velikosti implantátu. Nebylo by tak totiž možné použít miniinvazivní přístup, podotkl přednosta. Klinika provede ročně na čtyři sta totálních endoprotéz kyčelního kloubu, MUDr. Pach odhaduje, že nová metoda by mohla být použita asi u 50 až 100 pacientů za rok. korun na úrocích, popsal náměstek. Největší stavební akcí loňského roku byla rekonstrukce hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FNO, která byla kompletně dokončena na začátku tohoto roku. Jde o špičkové oddělení nadregionálního významu. Celkový objem investice činí takřka 16 milionů korun. Většina financí šla z našich vlastních zdrojů, takřka dvěma a půl miliony korun přispělo Sdružení Šance, které hematoonkologicky nemocné děti podporuje. Z přístrojového vybavení patřil k větším investicím například ultrazvuk pro novorozenecké oddělení za jeden a půl milionu korun a za stejnou částku byl pořízen echokardiograf pro dětskou kliniky, vyjmenoval provozně-investiční náměstek FNO ing. Vladimír Vaněk. Rozpočet na rok 2007 předpokládá zcela vyrovnané hospodaření a počítá s investicemi v celkovém objemu 206 milionů korun. K hlavním patří bezesporu vybudování špičkového pracoviště ředění cytostatik, které je jedním ze strategických kroků nemocnice jakožto významného onkologického centra.

4 2007-I/4 Naši odborníci získali významná ocenení Tři špičkoví odborníci Fakultní nemocnice Olomouc získali v poslední době významná ocenění za svou lékařskou práci. Přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. převzal společně s dalšími třemi lékaři Cenu ministra zdravotnictví České republiky, chirurg doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. dostal prestižní Maydlovu cenu udělovanou Českou chirurgickou společností a lékařka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny FNO MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. získala nejvyšší ocenění Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví. VLADIMÍR MIHÁL ISHRAQ DHAIFALAH KAMIL VYSLOUŽIL Prof. Vladimír Mihál patří k předním odborníkům v léčbě hematoonkologicky nemocných dětí. Cenu ministra zdravotnictví získal za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní léčebné studii, na němž spolupracoval s dalšími třemi kolegy z pražského Motola a U- niverzity Karlovy. V šedesátých letech minulého století se u nás dařilo vyléčit maximálně do deseti procent dětí s maligním krevním o- nemocněním. Dnes dokážeme vyléčit pětaosmdesát procent dětí s touto život ohrožující chorobou, popsal. Léčba dětských malignit je podle jeho slov velmi intenzivní a agresivní, což s sebou nese také riziko vedlejších účinků. Naší snahou je snížit celkovou toxicitu léčby, ale zachovat přitom dobré léčebné výsledky. Minimálně u poloviny našich pacientů by nemusela být toxická zátěž tak vysoká, otázkou je, jak tyto pacienty rozpoznat. A na to se snaží odpovědět náš výzkumný projekt, uvedl přednosta Mihál. Lékařka Ishraq Dhaifalah je původem z Jemenu. V Olomouci žije takřka 12 let, posledních 7 let pracuje v ÚLGFM FNO. Oblastí jejího zájmu je prenatální diagnostika, tedy posuzování případných vrozených vývojových vad u plodu. Za své zásluhy o porodnictví, za zavedení nových metod i za bohatou publikační činnost získala od Mezinárodní společnosti pro gynekologii a porodnictví prestižní cenu FIGO Award in Recognition of Women Obstetricians/Gynecologists. Je to ocenění nejvyšší světové organizace, která se věnuje ženám ve zdravotnictví. Získala jsem ji za národní i mezinárodní práci, podotkla. Ve FNO se podílela na zavedení nové progresivní metody prvotrimestrálního prenatálního screeningu nejčastějších typů chromozomálních změn a morfologických anomálií, kdy je vyšetření provedeno v průběhu jednoho dne včetně výsledku a s mnohem větší přesností. Ústav nabídl tento model vyšetření jako první v ČR a MUDr. Dhaifalah má svůj podíl na tom, že během tříletého provozu má ústav zatím stoprocentní úspěšnost. Olomoucký chirurg doc. Kamil Vysloužil se od svého příchodu do FNO více než dvacet let věnuje problematice nádorů tlustého střeva a konečníku. Česká chirurgická společnost mu na své nedávné valné hromadě udělila prestižní Maydlovu cenu za monografii Komplexní léčba nádorů rekta. V každém roce je oceňován jen jediný autor a jde o nejvyšší ocenění za monografii v chirurgii u nás. Velice si toho vážím, podotkl doc. Vysloužil. Jeho práce vyšla v roce 2005 a získal za ni už čestné uznání rektora Univerzity Palackého. České republice patří nelichotivé první místo v počtu lidí, u nichž lékaři tyto nádory diagnostikují. Ročně je to zhruba pětasedmdesát nových případů na každých sto tisíc obyvatel, popsal chirurg. Ve FNO je vedoucím týmu odborníků na I. chirurgické klinice, kteří ročně pro tento nádor operují více než 200 pacientů. Pokud je vzhledem ke stadiu nemoci možná radikální léčba, tedy chirurgický zákrok s eventuální následnou chemoterapií či radioterapií, mají šanci přežít až tři čtvrtiny nemocných, doplnil doc. Vysloužil.

5 2007-I/5 Nechte si poradit od našich odborníku V této rubrice vám chceme přinášet odborné rady a informace, které vás zajímají. Proto přivítáme, pokud se na nás se svými dotazy obrátíte. Nechceme, aby náš časopis fungoval pouze jako oznamovatel, ze kterého se dozvíte, co se ve Fakultní nemocnici Olomouc děje. Chceme reagovat i na vaše požadavky a tady je právě jedna z příležitostí, jak najít v našem časopisu kromě jiného i odpověď na otázky, které vás trápí. Psát můžete poštou na adresu - redakce časopisu Pacient v obraze, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc nebo na Těšíme se na vaše dotazy. Na alergickou rýmu s prevencí Termín sezónní alergická rýma spojujeme s rýmou, která probíhá jen v určité části roku. Projevuje se svěděním až pálením v nose, jeho narůstající neprůchodností, vodnatou sekrecí z nosu, salvami kýchání, často i poruchou čichu. Příznaky mají u jednotlivých pacientů různou intenzitu. Mohou se přidávat i podobné projevy na sliznici spojivek (svědění, pálení, slzení) na sliznici nosohltanu (pálení až bolest v hrdle, dráždění k suchému kašli) i v oblasti středních dýchacích cest dráždivým kašlem až počínajícími astmatickými příznaky. PŘÍČINY Nejčastější příčinou jsou alergeny, které se nacházejí v okolním vzduchu a uplatňují se především v obdobích, kdy jsou jejich koncentrace největší. To platí především pro pyly, které se ve vzduchu objevují v období kvetení, a to především v teplých suchých a větrných dnech. Toto období je většinou krátké - pro jednotlivé rostlinné druhy trvá vesměs 2-3 týdny. S celkovým oteplováním Země nabývají alergeny jarních stromů a keřů na stále větším významu a alergických projevů přibývá. Vedle rýmy sezónní známe i rýmu celoroční, jejíž příčinou jsou alergeny zevního prostředí, které na pacienty působí v průběhu celého roku bez závislosti na ročním období či povětrnostních podmínkách. Jsou to například roztoči v domácím prachu, alergeny pracovního prostředí nebo alergeny domácích zvířat. DIAGNOSTIKA Základní diagnostika je vesměs snadná. Výskyt v rodině a sezón- nost potíží s typickým klinickým obrazem umožňuje stanovit diagnózu každému lékaři. Rovněž základní laboratorní vyšetření je k dispozici každému praktickému lékaři. V nejasných případech, při závažném průběhu onemocnění či při kombinaci různých forem alergie je vhodné vyšetření specialistou - alergologem. LÉČBA Léčba sezónní alergické rýmy by měla být komplexní, tedy ne jen za pomocí léků. Její součástí musí být snaha vyloučit příčinné alergeny z okolí nemocného nebo alespoň vystavovat se jim co nejméně. Je zřejmé, že se nepodaří snížit jejich koncentrace v ovzduší v době pylení. Lze však zabránit průniku alergenů do uzavřených prostor. Důležité je upravit systém větrání - vhodné je nárazové vyvětrání v období bezvětří, při či po dešti. Při stále otevřených oknech je ve vnitřních prostorách koncentrace alergenů stejná jako venku a organismus alergika nemá čas na regeneraci. Při jízdě autem je dobré mít zavřená okna a uvnitř automobilu používat vnitřní cirkulaci vzduchu nejlépe přes pylový filtr. Oční sliznici je třeba chránit slunečními brýlemi proti přímému náletu pylů, nosní sliznici bariérovým krémem do nosu před pobytem venku. Je také dobré volit období dovolené tak, aby alergik utekl své sezóně do oblastí s jinou strukturou venkovních alergenů (vysokohorské či přímořské prostředí). doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. primář Oddělení alergologie a klinické imunologie FNO Klimatizaci ano, ale s rozumem Klimatizace samotná určitě není příčinou častějších nachlazení, katarů nebo alergií. Problémem je spíše to, jak ji člověk využívá. Dříve se stávalo, že na Otolaryngologickou kliniku přicházeli programátoři, kteří pracovali v místnostech klimatizovaných kvůli počítačové technice. Teď jsou to častěji lidé, kteří využívají klimatizovaná auta. Člověk by především neměl nechat tělo zpohodlnět a neměl by zanedbávat prevenci, jako je třeba otužování. Během roku jsou určité sezóny, kdy k nám přichází více pacientů, kteří mají problémy s i- munitou. Na jaře či na podzim to souvisí s počasím, kdy jsou velké rozdíly mezi teplotami během dne a někdo se třeba nedostatečně oblékne. V parném létě to jsou především případy, kdy člověk skočí do chladné vody či zapne právě klimatizaci v autě třeba i na krátkou cestu po městě. Rychlé přechody z horka do chladu a naopak mohou probudit spící viry v organismu. Příčina tedy netkví v klimatizaci, ale pouze v chování člověka. MUDr. Zdeněk Hložek, lékař Otolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

6 Dokončení ze str. 1 Oddělení sídlilo v původních prostorách Dětské kliniky FNO, která byla postavena v roce Od té doby procházelo pouze dílčími úpravami. Je to pro nás určité zadostiučinění vzhledem k výsledkům, kterých naše pracoviště řadu let dosahuje. Jsme referenčním centrem pro Moravu a úroveň diagnostiky dětských maligních onemocnění krvetvorby je na naší klinice srovnatelná s evropskou špičkou, uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Nově zrekonstruované oddělení prošlo především dispozičními úpravami. Děti se tu léčí na pěti izolačních pokojích včetně jednoho lůžka jednotky intenzivní hematologické péče a na dalších čtyřech dvoulůžkových pokojích. Počet lůžek zůstává stejný, přibyl jeden pokoj, ale především se pokoje upravovaly na odpovídající rozměry, mají špičkové sociální zázemí, jsou vybaveny klimatizací a izolační pokoje dokonce klimatizací s protibakteriálními filtry. Veškeré rozvody kyslíku, odsávání a podobně jsou vedeny přímo ve zdech. Účelnější je také centrální poloha sesterny, vyjmenoval přednosta I/6 Vážne nemocné deti se lécí v lepším prostredí Na oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví půl roku. Hospitalizovaní jsou s nimi i jejich blízcí, většinou matky. I na ně se při úpravách nezapomnělo a je pro ně vybudováno zázemí včetně sklopných lůžek přímo na pokojích a převlékacího filtru. Tyto vážně nemocné děti procházejí velmi náročnou léčbou, během níž je jejich imunita významně oslabena. Jakákoliv infekce léčbu komplikuje. Jsou tedy velmi důležité dobré hygienické podmínky, které bylo dost náročné dodržovat. Rekonstrukce nám v tomto směru práci výrazně usnadnila, podotkl prof. Mihál. Oddělení má nadregionální význam. Zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě, podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na klinice dětské onkologie v Brně. Je významným vědeckým centrem, společně s Prahou a Brnem také akreditovaným centrem pro výuku budoucích lékařů. Odborníci z olomouckého oddělení dokáží zcela vyléčit 89 procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Před slavnostním otevřením jsme dávali dohromady stastistiku za posledních sedmnáct let a jako průměr nám vyšlo toto neuvěřitelné číslo, doplnil prof. Mihál. Prijdte za námi na VIVAT VITA FNO se chystá na tradiční Dny zdravotně postižených VIVAT VITA od 14. do 16. června na Výstavišti Flora. Opět nabídneme improvizované poradny našich klinik a oddělení, které se budou střídat na stánku FNO v průběhu čtvrtku i pátku. Můžete si tedy například nechat změřit hladinu cukru v krvi či plicní funkce. V sobotu ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou budeme příchozím měřit krevní tlak. Více najdete na

7 2007-I/7 7 Akreditace potvrdí kvalitu Fakultní nemocnice Olomouc se intenzivně připravuje na národní akreditaci. Na konci dubna navštívil zdravotnické zařízení MUDr. David Marx, Ph.D., předseda Spojené akreditační komise (SAK) České republiky, která uděluje národní akreditace zdravotnickým zařízením v ČR. Na základě pozvání managementu FNO provedl konzultaci na 24 z celkových 50 pracovišť nemocnice, kde se zaměřil na plnění podmínek udělení akreditace. Nemocnice předpokládá, že by se mohla úspěšně akreditovat už v roce Z českých fakultních nemocnic dosud žádná akreditaci nezískala. Akreditace je dobrovolný proces, při němž zdravotnická organizace, v našem případě SAK, hodnotí nemocnici a stanoví, do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče, vysvětlila vedoucí Oddělení kvality FNO Mgr. Jarmila Řehořová, Ph.D. Podle jejích slov jde o to, dělat všechny věci správným způsobem, aby nedošlo k poškození pacienta, personálu či majetku. Je "Má-li nemocnice akreditaci, muže si být pacient jistý, že je tu kvalita poskytované péce na urcité vysoké úrovni." stanoveno padesát akreditačních standardů kvality, které musí zařízení splňovat. Má-li nemocnice akreditaci, může si být pacient jistý, že je tu kvalita poskytované péče na určité vysoké úrovni, podotkla. Představitelé SAK, kteří na konci dubna navštívili FNO, se zaměřili na kontrolu vedení zdravotnické dokumentace, informovaných souhlasů, na bezpečí nemocničního prostředí a také na hygienický režim. Konstatovali, že systematicky naplňujeme řadu požadavků národních akreditačních standardů. Je ale také dost věcí, které ještě nesplňujeme. Tento externí pohled nám umožnil najít největší neshody, které teď postupně musíme začít napravovat, uvedla Mgr. Řehořová. Nemocnice se chce pokusit získat akreditaci už v příštím roce. Je ale nutné, aby význam tohoto kroku pochopil každý zaměstnanec nemocnice. Akreditace se týká naprosto všech, každý se musí zapojit, jinak by naše úsilí bylo k ničemu, dodala Mgr. Řehořová. Mgr. Jarmila Řehořová, Ph.D. vedoucí Oddělení kvality FNO Nemocnice hovorily o kvalite péce Akreditace zdravotnických pracovišť a další otázky související s kvalitou zdravotní péče byly tématem třetí krajské konference, kterou v únoru pořádala Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Sešli se na ní ředitelé zdravotnických zařízení a další odborníci z nemocnic v Olomouckém kraji. Připraveno bylo osmnáct přednášek na aktuální témata, jakými jsou analýza stížností pacientů, práva pacienta a zdravotnických zaměstnanců, mimořádné u- dálosti či zkušenosti se sledováním pádů pacientů. Kvalita zdravotní péče je momentálně v českém zdravotnictví velmi diskutované téma, kterému by se mělo věnovat každé zdravotnické zařízení. Ve Fakultní nemocnici Olomouc je to jedna z klíčových oblastí. Konference je určena lékařům, managementu, ale i dalším zaměstnancům. Už třetí rok se tu setkávají odborníci z nemocnic v kraji, aby si předali zkušenosti v oblasti přípravy k akreditaci a také v dalších otázkách kvality péče, popsala členka organizačního výboru konference RNDr. Renata Podstatová z Oddělení kvality FNO. Ve zkratce Díky mimořádnému mezinárodnímu projektu INNOMED, který je podporovaný Evropskou unií a kterého se FNO ú- častní od roku 2005, si některé nemocnice v Olomouckém kraji mohou předávat obrazové informace elektronickou cestou. V síti, v níž jsou zahrnuty i další nemocnice u nás, třeba v Praze či Brně, jsou nyní díky FNO zapojeny i Vojenská nemocnice Olomouc a Nemocnice Hranice. Chráněný elektronický přenos umožňuje bezpečnější předávání například rentgenových snímků a dalších dat. V rámci projektu INNOMED také FNO zprostředkovala nemocnicím v regionu volný přístup do elektronické databáze DynaMed specializované na Evidence Based Medicine (EBM - medicína založená na důkazu). Deset let jezdí lékaři z okresních, krajských, ale i velkých nemocnic na workshopy, které od roku 1997 systematicky pořádá I. chirurgická klinika FNO. Ta je jediným pracovištěm v ČR, které se pravidelně věnuje výukovým akcím zaměřeným na operace v oblasti jícnu a žaludku. Účastní se jich nejen tuzemští, ale i zahraniční lékaři. V květnu proběhl na I. chirurgické klinice workshop, při němž účastníci přímo na operačním sále sledovali průběh laparoskopické operace jícnu u pacientů trpících závažnými zažívacími potížemi. Také letos v květnu mohli návštěvníci Festivalu zdraví a pohybu na Výstavišti Flora zavítat do poraden Fakultní nemocnice Olomouc. Naši odborníci jim radili v oblasti prevence nádorových onemocnění, prevence bolesti zad a také v oční poradně. FNO se rovněž podílela na projektu, v rámci kterého se lidé na výstavišti mohli seznámit se zásadami první pomoci.

8 Riziko úrazu hrozí každému, se zlomeninou se do nemocnice může dostat kdokoliv. Ocitne-li se takový pacient ve Fakultní nemocnici Olomouc, může si být jistý, že na zdejším Traumatologickém oddělení se mu dostane špičkové péče. O tomto pracovišti jsme si povídali s jeho primářem doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. Do Olomouce jste přišel přibližně před rokem z Brna, kde jste působil v bohunické fakultní nemocnici? Můžete porovnat úroveň traumatologické péče v Olomouci a v Brně? Myslím, že péče je v Olomouci i v Brně plně srovnatelná a to jak z hlediska odborné medicínské ú- rovně, tak i z pohledu technického vybavení. Důležitým aspektem traumatologické péče v Olomouci je organizační struktura takzvaného Traumacentra, v rámci kterého naše oddělení velmi úzce spolupracuje především s pracovištěm urgentního příjmu. Pacienti s úrazy směřují k nám, další náhlé akutní stavy na urgentní příjem. To je dobrý trend užívaný i ve světě, výtěžnost pro záchranu pacienta je maximální. Tak by to mělo fungovat ve všech traumacentrech v České republice. Co se týče budoucnosti pracoviště, jaká byla vaše vize, s níž jste do funkce primáře olomouckého traumatologického oddělení přišel, a jak se vám ji zatím daří naplňovat? Podařilo se nám na olomouckém pracovišti zavést artroskopickou techniku, čímž jsme spektrum výkonů z hlediska traumatologické problematiky posunuli zase o kus dál. Artroskopie je moderní vyšetřovací a léčebná metoda používaná při úrazu či onemocnění kloubu. Díky této metodě můžeme kloub přímo prohlédnout pomocí endoskopického nástroje a popřípadě v něm provést chirurgický zákrok. K vyšetření se používá přístroj, který se nazývá artroskop. Ten je složený z tenké kovové trubičky zakončené miniaturní kamerou a zdrojem světla. Tato část se zavádí přímo do vyšetřovaného kloubu. Při artroskopii se také používají speciální operační nástroje přizpůsobené k práci v malém kloubním prostoru. Lékaři pak průběh samotné operace sledují na monitoru. Jde o minimálně invazivní výkon, takže velkou výhodou pro pacienta je menší chirurgická rána a tedy i kratší doba léčení. Navíc je metoda z hlediska vizualizace poranění přesnější, než dříve využívané rentgenové zobrazení. To je krok, který už se vám podařilo učinit. Jakým směrem by se podle vás mohla traumatologie ve FNO rozvíjet? Pro náš obor cítím určitý handicap v nedostatku sálové kapacity. Četnost úrazů a také spektrum výkonů, které provádíme, narůstá. Určitě bych přivítal rozšíření prostoru k operování, což by byl přínos především pro pacienty. Počty úrazů obecně narůstají. Zatímco před pěti lety ošetřilo traumatologické oddělení za rok doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D pacientů, v posledním roce jich bylo už takřka Na objemu naší péče se samozřejmě 2007-I/8 Traumatologická péce drží krok se svetem podepisují změny v okolních nemocnicích, kde se mění jejich profilace. Je ale faktem, že jako traumacentrum musíme být na příjem těchto pacientů připraveni. Co se týče moderních metod, byl bych rád, kdybychom v budoucnu zavedli navigaci, což je metoda ještě dokonalejší, než artroskopie. Jsou při ní využívána čidla zavedená přímo do kosti a díky nim vytvořený počítačový model poranění. V oblasti náhlých akutních život ohrožujících stavů je urgentní příjem a traumatologie jakousi sítí, která jako první zachytává nejzávažnější případy. Jistě se setkáváte s tím, že pacienti, kteří čekají na ošetření s běžnými úrazy, kritizují vaši práci. Jak tyto hlasy vnímáte? Nikdo z nás určitě není spokojený, pokud musí čekat. Lidé ovšem mají často tendenci hodnotit úroveň pracoviště podle toho, jak dlouho čekají na ošetření, jaká je tam strava a podobně. Neříkám, že to nejsou důležitá kritéria, ovšem pro hodnocení kvality péče je nejzávažnejším hlediskem kvalita operačního výkonu. Setkáváme se s takovými paradoxy, že k nám přijde pacient, kterého bezprostředně po úrazu v jiném zařízení neošetřili dostatečně kvalitně, ale on tam byl spokojený třeba kvůli stravě. My pak musíme řešit následky jeho úrazu, případně ho reoperovat a tento aspekt by pro něj měl být mnohem zásadnější. I když samozřejmě naší snahou je, abychom vyhověli ve všech směrech.

9 2007-I/9 Jako druhá velká nemocnice cteme detem, projekt prijela zahájit Ceská Miss Langmanová Z vašich dopisu Již třicet roků jsem chronicky nemocen, trpím diabetem. Mohl bych toho hodně psát o léčbě-neléčbě v minulém režimu. V roce 1988 se u mne projevily závažné komplikace, neurologické a oční. Přes nesouhlas praktického lékaře jsem se vydal do Fakultní nemocnice Olomouc na II. internu. Byl jsem vlídně přijat paní doktorkou gické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Chceme touto kampaní sdělit, jak je čtení dětem prospěšné a důležité. Naší cílovou skupinou jsou rodiče a jejich děti od nejútlejšího věku do 16 let. Projektu vévodí heslo "Čtěme svým dětem 20 minut denně", které vyjadřuje naši snahu o obnovu tradičních hodnot v životě rodiny, uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem Mgr. Eva Katrušáková. Původní myšlenka podle jejích slov pochází ze Spojených států amerických a podobné velmi ú- spěšné akce propagující čtení Česká Miss 2006 Renata Langmanová četla začátkem února pohádkové knížky malým pacientům Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zdravotnické zařízení je po Ostravě druhou velkou nemocnicí, která se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Jeho hlavním cílem je povzbudit u rodičů - a nejen u nich - zájem o čtení dětem a dostat hlasité čtení do každodenního programu rodiny a školy. Je to určitě dobrý nápad, děti ani jejich rodiče by kvůli televizi a počítači neměli zapomínat na knihy. Navíc samotný pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemný a zvláště ne pro děti, každé zpestření je pro ně přínosem. Proto jsme na nabídku zapojit se do projektu kývli, vysvětlila vrchní sestra Dětské kliniky FNO Renata Pavelková. Projekt ve FNO odstartovala právě loňská Miss Renata Langmanová. Jsem ráda, když lidé dělají něco i pro druhé. Je důležité, aby rodiče měli vztah k dětem a četli jim pohádky. Sama jsem vyrůstala na knížkách a čtu, kdykoliv mám čas, svěřila se Langmanová. Čtení dětem už si prý vyzkoušela, dříve totiž četla pohádky mladšímu bratrovi a také jako studentka olomoucké pedagogické fakulty předčítala dětem na praxi. Čtení malým pacientům pokračuje, každý týden by měli dětem číst studenti Filozofické a Pedagodětem probíhají i v jiných evropských zemích, například v Polsku od roku 2001 a od roku 2005 ve Španělsku. Mezi prvními, kdo svým jménem zaštítil tuto krásnou ideu, je amerikanista - senátor prof. PhDr. Josef Jařab. Logo kampaně zhotovila známá česká malířka paní Emma Srncová. Projekt podpořily i další české osobnosti, například Michal Horáček, manželé Ebenovi či Olbram Zoubek. Projektu byla udělena také záštita Ministerstva kultury České republiky a získali jsme rovněž záštitu českého dětského fondu UNICEF, doplnila Mgr. Katrušáková. Podrobné informace o celém projektu lze nalézt na internetové adrese Česká Miss 2006 Renata Langmanová měla v dětství nejraději knihu o kocouru Modroočkovi, dětem předčítala mimo jiné Křemílka a Vochomůrku. Věrou Loykovou. Od té doby se léčím nejen na II. interní klinice, ale komplexně na dalších klinikách. Díky příkladné péči lékařů se můj stav zlepšil a stabilizoval. Velmi málo bývám hospitalizován. O své chorobě se snažím získat co nejvíce informací a spolupracuji s lékaři. Letos v únoru jsem byl krátce hospitalizován na II. interní klinice na oddělení 30 C. Dostalo se mi přes můj věk dobré péče. Příkladně se o mě starala MUDr. Věra Loyková a MUDr. Kateřina Loyková. I kolektiv sester se o pacienty příkladně staral. Nemohu ale za mé dlouhodobé léčby zapomenout a za vynikající přístup a odborné znalosti poděkovat sestře Haně Šmýdové z dia ambulance. Závěrem chci napsat, že na II. interní klinice se péče výrazně zlepšila. Jen tak dál. Robert Ermacora, Věrovany

10 Medici se budou ucit lépe zvládat stres a komunikaci s pacienty a jejich rodinami Studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci budou mít šanci se lépe připravit na svoji profesi. V příštím akademickém roce si budou moci vybrat z 5 nepovinně volitelných předmětů, které by je měly naučit lépe zvládat stres, konflikty, organizovat si volný čas či komunikovat s pacienty a jejich rodinami. O zařazení předmětů rozhodl akademický senát na svém nedávném zasedání. Jde o součást projektu Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství, který podpořil Evropský sociální fond částkou 7,2 milionu korun, řekla Mgr. Marie Raková z Profesně poradenského centra Filozofické fakulty UP, které projekt koordinuje. Mění se role lékaře a na to by měl reagovat vzdělávací systém, míní PhDr. Jaroslava Králová z Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky, který je odborným garantem projektu. Předměty budou koncipovány jako třídenní výjezdní workshopy a zaměřeny budou především prakticky a tréninkově. Studenti se budou na simulovaných případech učit, jak komunikovat s pacienty a jejich rodinami, jak zvládat stres, sladit osobní a pracovní život apod. Kurzy povedou především lékaři, psychologové či sociologové z lékařské fakulty a Fakult- ní nemocnice Olomouc, doplnila Mgr. Raková. Nabídnuté předměty budou v České republice ojedinělé. Z dotazníkového šetření provedeného na populaci studentů čtvrtého a pátého ročníku vyplynulo, že o ně má zájem 81 procent posluchačů. Být profesionálem totiž neznamená mít jen odborné znalosti, uvedl proděkan fakulty a přednosta Dětské kliniky FNO prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Autoři projektem reagují na obavy mnohých studentů z nástupu do praxe. Z dotazníkového průzkumu také vyplynulo, že se 2007-I/10 nostem nebudou mít čas na své rodiny a přátele. Lektoři budou v zimním semestru příštího akademického roku připravovat studijní materiály a koncepci kurzů, v letním semestru pak budou kurzy pilotně testovány. Společným pojítkem kurzů je zaměření se na psychickou a sociální stránku osobnosti budoucích lékařů. Pro vlastní propagaci projekt používá ilustrativní obrázek s názvy a stručným popisem obsahu kurzů (viz. obrázek dole). Podle plánu by kurzy mohlo projít až 225 studentů. Projekt potrvá do června Poté autoři vyhodnotí jeho úspěšnost. Autoři projektu předpokládají, že po jeho ukončení se kurzy stanou trvalou posluchači cítí nedostatečně připraveni například na jednání s pacienty, jejich rodinami, ostatními lékaři i dalším personálem. Bojí se také, že kvůli pracovním povinsoučástí studijních osnov. Více informací o uvedeném projektu můžete najít na internetových stránkách na adrese -sebeprevenci.upol.cz. Dárci krve mají možnost získat vstupenky Dobrovolní dárci, kteří přicházejí na Tarnsfúzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, mají také v letošním roce možnost získat vstupenky na některé kulturní akce pořádané v hanácké metropoli. Tradičně podporuje bezpříspěvkové dárcovství krve Výstaviště Flora Olomouc, které pro naše dárce poskytuje vstupenky prakticky na všechny své akce. Znovu nás letos podpořilo rovněž Moravské divadlo Olomouc, které dárcům věnovalo vstupenky na letošní festival Divadelní Flora. Pravidelně nám pomáhá odměňovat nezištnou pomoc dárců také Muzeum umění Olomouc i olomoucké sdružení Kinoart, pořadatel multikulturního festivalu Křižovatky. Všem děkujeme.

11 2007-I/11 Prehled poraden Fakultní nemocnice Olomouc Kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc nabízejí v rámci ambulantní léčebné péče řadu specializovaných poraden, do nichž mohou být pacienti objednáni a kde jim s jejich zdravotními potížemi poradí naši odborníci. Těchto poraden je v našem zdravotnickém zařízení k dispozici na 180. V úvodním čísle časopisu Pacient v obraze jsme otiskli první část výčtu některých z nich, tentokrát zde přinášíme zbývající část. Kompletní seznam poraden je uveřejněn na internetových stránkách FNO na adrese Chirurgické obory Klinika zubního lékařství Oční klinika Oddělení plastické a estet. chir. Otolaryngologická klinika Interní obory Klinika chorob kožních a pohlavních Klinika pracovního lékařství Klinika psychiatrie poradna pro úpravu retního uzávěru u dětí protetické ošetření dočasných zubů glaukomová poradna poradna plastické chirurgie a slzných cest speciální optické pomůcky pro slabozraké ambulance plastické a estetické chirurgie poradna pro nemoci nosu a vedlejších dutin nosních foniatrie (poradna pro poruchy sluchu, řeči a hlasu) (kl. 245) (kl. 245) , otoneurologie (hučení v uších, závratě) poradna pro pigmentové névy a kožní nádory poradna pro kosmetologii a korektivní dermatologii dermatochirurgie - chirurgická léčba drobných kožních lézí pracovně-lékařská ambulance poradna pro vyjíždějící do zahraničí sexuologická poradna gerontopsychiatrická poradna psychosomatická poradna , , , Oddělení alerg. a klin. imunologie alergologická ambulance , Oddělení geriatrie poradna pro inkontinenci poradna pro účelnou farmakoterapii stáří poradna pro léčbu poruch paměti Oddělení léčebné výživy nutriční poradna (pro výživu) , Komplement Oddělení klinické biochemie metabolická poradna (pro poruchy metabolismu lipidů, obezitologii a urolitiázu) Sociální oddělení sociální poradna Ústav lékařské genetiky genetická poradna genetický ultrazvuk , a fetální medicíny S pomocí odborníku mají kuráci vetší šanci prestat Už druhý rok pracuje při Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc Centrum léčby závislosti na tabáku. Kromě služeb poskytovaných zájemcům z řad veřejnosti nabízí centrum pomoc také všem pacientům a zaměstnancům FNO. Centrum funguje pravidelně od pondělí do pátku od do hodin, pro nové pacienty v úterý a čtvrtek od h. Léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a výhodou centra je, že jeho klienti mohou po zařazení do léčebného programu využít bonusy na náhradní nikotinovou terapii. Do centra může doporučit kuřáka každý lékař či zdravotník už při prvním kontaktu. Dotaz na kuřáctví patří k základním anamnestickým údajům pacienta. Pobyt v nemocnici bývá motivací k rozhodnutí pokusit se zanechat kouření a s pomocí odborníka se zbavit závislosti. S využitím farmakoterapie a odborně vedené terapie roste šance, že odvykání bude úspěšné, uvedla Mgr. Sylvie Typnerová z Oddělení klinické psychologie FNO, která se podílí na chodu centra. Klienti jsou zde vyšetřeni, je stanoven typ a míra závislosti a na základě toho pak individuálně doporučena nejvhodnější léčba. Lékaři se v centru věnují nejen oblasti fyzické, ale i psychické závislosti, která je problémem téměř u všech kuřáků. Pacienti se mohou do centra objednat na telefonním čísle Rádi zodpovíme také všechny dotazy týkající se provozu centra a služeb, které nabízí, dodala Mgr. Typnerová. Vydavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc Registracní znacka: MK CR E Redaktor, grafická úprava a zlom: Egon Havrlant Adresa redakce: I. P. Pavlova 6, Olomouc Tel.: Vychází dvakrát rocne. Urceno pro vnitrní potrebu Fakultní nemocnice Olomouc.

12 Hněvotínská PA PF Albertova I. + II. chirurgická klinika, IPCHO, KAR, radiologie, urologie, traumatologie I. interní klinika, lůžková oddělení chir. oborů správa budov PLÁN AREÁLU FNO PA Teoretické ústavy LF UP Oddělení alergologie a klin. imunologie PB PC II. interní klinika I. + II. chir. klinika, I. interní kl., kardiochir., plastická a estetic. chir., rehab. a tělových. lék. PE PC PB PD I. P. Pavlova P ŘEDITELSTVÍ PD PE Brněnská PF Vojanova

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XI / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2011 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění? Z veřejného zdravotního pojištění

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc Podzim 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější Otmar Oliva o sochařské tvorbě, pádu ze žebříku a vztahu

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 OBSAH ÚVODNÍK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA MUDr. BŘETISLAVA SHONA (šot) 4 EDITORIAL FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ ROKU 11. 1. 2012 (šot) 5 ZPRÁVY MANAGEMENTU SETKÁNÍ S RAKOUSKÝM ZDRAVOTNICTVÍM

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 /

Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 / Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 / Partner na cestě ke zdraví Primářka Hematologie a transfúzního oddělení kyjovské nemocnice

Více

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop.

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop. www.nemfm.cz/ vasezdravi září - prosinec / 2012 VAŠE ZDRAVÍ Noviny Nemocnice ve Frýdku-Místku Nej sestřička je z frýdecké nemocnice VI. Beskydský endoskopický workshop Močová inkontinence Klub pevného

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA

TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Časopis Fakultní nemocnice Olomouc jaro 2010 HEREC TOMÁŠ MATONOHA JE V NEMOCNICI JAKO DOMA Nemocné srdce na pět dní nahradil přístroj Lékařka strávila půl roku v Africe Olomouc má komplexní kardiovaskulární

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

dotační mise splněna Traumacentra hlásí Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 01 březen 2010 čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Rozhovor s Ludvíkem Hessem, otcem babyboxů v Česku Ludvík Hess má za sebou

Více

Úspěšné roky Jaroslavy Kunové

Úspěšné roky Jaroslavy Kunové 2 / 2014 / ročník VIII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Návštěva KARIM čtěte na str. 4 Rozhovor s Martinem Stránským čtěte na str. 8 Sexuologická ambulance pomáhá mnohým čtěte na str. 17 Úspěšné roky Jaroslavy

Více

Tato speciální vyšetření dělají všechny porodnice skupiny AGEL v České republice i na Slovensku

Tato speciální vyšetření dělají všechny porodnice skupiny AGEL v České republice i na Slovensku ROČNÍK 8 ČÍSLO 2 DUBEN 2014 Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců Tato speciální vyšetření dělají všechny porodnice skupiny AGEL v České republice i na Slovensku STRANA 22 Nemocnice Nový Jičín modernizuje

Více