VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka"

Transkript

1 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Domov pro HIV pozitivní dívky, Medarametla PORTFOLIO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE FA ČVUT, ATELIÉR doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÉ Šárka Reichlová, 2010/11

2 10m 100m 150m SITUACE

3 ZÁZEMÍ VSTUPNÍ OBJEKT AUDITORIUM KAPLE BYDLENÍ ŠKOLA AREÁL DĚTSKÉHO DOMOVA ŠK OLA

4 DĚTSKÝPOKOJ WC A KOUPELNA SANITA MARODKA POKOJ VZCHOVATELE DĚTSKÝPOKOJ WC POKOJ VZCHOVATELE ORDINACE VSTUPNÍ HALA A RECEPCE PARKOVÁNÍ 1NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory vstup do komplexu

5 KANCELÁŘ KANCELÁŘ POCHOZÍ STŘECHA WC WC A KOUPELNA KANCELÁŘ ŠATNA POKOJ PRO HOSTY 2NP - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ LEGENDA místnosti veřejnosti nepřístupné veřejně přístupné prostory

6 DETAILY

7 DETAILY

8 SEZNAM DOKUMENTACE A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUACE STAVBY C1 C2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KOORDINAČNÍ SITUACE D DOKLADOVÁ ČÁST E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E1 E2 E3a E3b E3c TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU PŘÍLOHA: OŠETŘENÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ BAMBUSU PŘÍLOHA: VÝBĚR VHODNÝCH TYČÍ BAMBUSŮ A JEJICH USKLADNĚNÍ F DOKUMENTACE STAVBY F1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.1.4 F1.1.5 F1.1.6 F1.1.7 F1.1.8 F1.1.9 F F F F DETAIL 01 F DETAIL 02 F DETAIL 03 F DETAIL 04 F DETAIL 05 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADY PŮDORYS 1NP PŮDORYS 2NP PŮDORYS STŘECH ŘEZ A-A ŘEZ B-B ŘEZ C-C JIHOZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ POHLED SEVEROZÁPADNÍ POHLED SEVEROVÝCHODNÍ POHLED F DETAIL 06 F SKLADBY PODLAH F F F F F F F F F F SKLADBY STŘECH SKLADBY STĚN TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA TABULKA VÝROBKŮ - STŘEŠNÍ ŽLABY TABULKA VÝROBKŮ - POSUVNÉ OKENICE TABULKA VÝROBKŮ - PRVKY ZASTÍNĚNÍ TABULKA VÝROBKŮ - SVODY DEŠŤOVÉ VODY VÝKRES DVEŘÍ VÝKRES OKENICE F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.2.5 F1.2.6 F1.2.7a F1.2.7b F1.2.7c F1.2.7d F1.2.7e F1.2.7F TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTOVÉ ZALOŽENÍ PŮDORYS 1NP - nosné konstrukce PŮDORYS 2NP - nosné konstrukce DETAILY SPOJŮ STATICKÝ VÝPOČET PŘÍLOHA - MAPY PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ PILOTY PŘÍLOHA - QUINCHA PŘÍLOHA - BAMBUSOVÉ SPOJE PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI BAMBUSU PŘÍLOHA - MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEAKU F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ F F F F F TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE SMĚR ÚNIKU - 1NP SMĚR ÚNIKU - 2NP PŘÍLOHA - POŽÁRNÍ ODOLNOST BAMBUSU F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.4.4 F1.4.5 TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNÁ SITUACE VNITŘNÍ ROZVODY 1NP VNITŘNÍ ROZVODY 2NP PŘÍLOHA - CHARAKTERISTIKA REGIONU PRAKASAM Poznámka: Pro potřebu portfolia jsou veškeré výkresy zmenšeny na formát A3, takže měřítka uvedená na výkresech nemusí odpovídat skutečnosti.

9 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Základní charakteristika stavby a účel jejího využití Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla, poblíž dopravní tepny Indie. V současnosti zde žije veliký počet infikovaných osob (až 28%). Cílem tohoto projektu je vytvořit bezpečný domov pro dívky v letech 3 až 18 let zasažených infekcí, poskytnout jim nejen ubytování, ale i vzdělání a připravit je na následný návrat do společnosti. Ženy v domácnosti a mladé matky patří k nejvíce ohroženým skupinám virem HIV, spolu s prostitutkami a řidiči nákladních aut, kteří křižují obrovskou zemi a žijí daleko od rodiny. Ženy, které nakazí jejich manžel a které potom virus také přenesou na své dítě, většinou společnost viní z jeho smrti. Ocitnou se bez peněz a na ulici. Znásilnění v manželství je legální a násilí v rodině se toleruje. Ženy z nízkých kast jsou často nuceny k prostituci a ani bohatším ženám se často nedostává lékařské péče, protože je nepřijatelné, aby odešly z domova a nechaly ho bez dozoru. V projekt domova, který se věnuje společenské integraci a odbourávání předsudků, se plánuje novostavba domu pro 50 dívek rozdělená do dvou etap výstavby. Tento návrh se zabývá pouze první etapou výstavby. Celý projekt vzniká pod záštitou řádu milosrdných sester sv. Vincenta, který provozuje v této oblasti zařízení staniční i denní péče pro osoby nemocné AIDS. Areál domova je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů. Řešeny jsou bloky vstupní a ubytovací části. Majetkoprávní vztahy Území je ve vlastnictví řádu milosrdných sester sv. Vincenta. Kapacity řešených objektů stavby zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 kapacita splaškových vod: 3408,00 l/den denní potřeba vody: 3408,00 l/den Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území V současné době je území využíváno k pěstování obilovin. Na sousedním pozemku je situován objekt nemocnice. Pozemek se nachází ve výšce 60m.n.m dle systém BVP. Terén je rovinný. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Technická infrastruktura bude napojena na areálové rozvody inženýrských sítí. Objekty budou napojeny na veřejnou elektrickou síť a veřejný plynovod. V lokalitě se nenachází sítě kanalizační ani vodovodní. Příjezdová komunikace pro zásobování k hlavnímu vstupu do objektu bude sloužit i jako přístupová komunikace pro pěší. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Případné další požadavky Indických dotčených orgánů, taktéž i podmínky stavebního povolení budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Navrhovaná stavba nebude mít vliv na sousední objekty. Na výstavbu tohoto objektu navazuje následná výstavba dalších objektů domova (škola, zázemí, kaple a auditorium). Výstavba některých stavebních objektů může probíhat současně s výstavbou těchto objektů, musí

10 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2011 však být zkoordinována s projektem. Předpokládaná lhůta výstavby Výstavba musí být přizpůsobena místním klimatickým podmínkám. Začátek stavby je plánován po konci monzunového období v roce Údaje o podlahové ploše budovy a o počtu pokojů v budově zastavěná plocha: 426 m2 obestavěný prostor: 4380m3 užitná podlahová plocha 1.NP: 431,8 m2 užitná podlahová plocha 2.NP: 296,2 m2 celková užitná podlahová plocha:728 m2 počet pokojů určených pro ubytování: 6 z toho bezbariérových: 5 kapacita lůžek pro dívky: 27 kapacita lůžek pro vychovatele: 4

11 B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

12 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla B) SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakažených HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) zhodnocení polohy a stavu staveniště Novostavba domova se nachází na okraji města Medarametla v Prakasam, jenž je správním obvodem státu Andhra Pradesh ve střední Indii. Přístup na pozemek je z přilehlých místních komunikací. V současné době je pozemek využíván jako pole pro pěstování obilovin. b) urbanistické a architektonické řešení stavby Objekt domova je řešen jako komplex jednopodlažních budov a jednoho dvoupodlažního objektu. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vzhled areálu a rozmístění objektů vychází ze snahy vytvoření příjemného prostředí pro život nemocných dívek, zajištění jejich bezpečí, ale zároveň i možnosti pohybu a vytvoření různých setkávacích míst. V neposlední řadě zde hrála úlohu otázka klimatických poměrů v lokalitě, která usměrňuje především charakter komunikací. V okolí stavby se nacházejí objekty atriového charakteru, který nejlépe vyhovuje z hlediska přírodních podmínek. Navrhovaný areál působí zvenčí stejně, díky propojení komunikací a střech. Úlohu zde hrají také systémy zastínění z užších bambusových tyčí, které kromě své primární funkce ochrany budov před sluncem, vytváří zároveň příjemná místa pro odpočinek, hry i výuku. c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. Vodorovné nosné konstrukce jsou vytvořeny technologií quincha, která je popsána v příloze F1.2.7c a systémem bambusových sloupů. Horizontální konstrukce jsou opět z bambusových tyčí, jenž příčně umístěné mají funkci stropnic a podélné zastávají průvlaky. Konstrukční systém budovy po rozepsán v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. Rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy z plastu, zařizovací předměty budou typové a zvoleny dle místních možností. Na pozemku bude zřízeno několik zpevněných ploch, sloužících ke komunikaci po areálu a jedna v místě určeném pro parkování vozidel. d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Komunikace pro pěší přístup a zásobování se nachází na jihozápadní straně pozemku. Areál je připojen pouze na veřejnou elektrickou síť a plynovod. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Parkování osobních automobilů je zajištěno na zpevněné ploše zakryté konstrukcí administrativní stavby. Příjezd z z přilehlé komunikace k objektu je po zpevněné ploše. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Vliv stavebních úprav stávajícího objektu na životní prostředí je zanedbatelný. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Bude zajištěno bezbariérové užívání přízemí objektu. Bezbariérový vstup je navržen stupem ze dvora. h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory areál domova SO01 zpevněné plochy a komunikace - SO02 studna - SO03 akumulační jímka pro dešťovou vodu - SO04 čistička odpadních vod - SO05 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Stavební úpravy nebudou nativně ovlivňovat okolní životní prostředí nad míru obvyklou pro tento druh staveb. Negativní vlivy (hluk, prach, zápach, jiné škodlivé emise, zastínění apod.) jsou s ohledem na druh a umístění stavby zanedbatelné, nebo vůbec nepřicházejí v úvahu.

13 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2011 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavební konstrukce budou provedeny z místních materiálu a dle tradičních technologií s osvědčenými postupy a procesy výstavby. Založení objektu bude na dřevěných pilotách, nosné konstrukce z bambusových tyčí. Stavebně technické řešení objektu jako celku je rozepsáno v projektové dokumentaci v části statického posouzení konstrukcí, v části F1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Stávající požárně nebezpečný prostor kolem stavby nezasahuje na sousední pozemky. Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému, je požární bezpečnost zaměřena především na možnosti úniku, podrobněji viz. F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 4. HYGIENA, OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba respektuje základní prostorové a stavební požadavky kladené na tento druh staveb. Zejména to jsou světlá výška místností, dispoziční řešení, řešení povrchů podlah a stěn apod. Denní osvětlení je zajištěno u všech pobytových prostor odborným návrhem osvětlovacích prvků oken. Umělé osvětlení bude navrženo na intenzity stanovené příslušnými Indickými normovými předpisy. Všechny pobytové místnosti mají zajištěno náležité přirozené větrání okenními otvory. Tepelné mikroklima je zajištěno v letním období přirozeným větráním a stropními ventilátory. V průběhu výstavby ani při následném provozu nebudou provozovány žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje uživatel provozní řád požární ochrany, odpadového hospodářství. Předpokládá se, že veškerá technická zařízení budou do stavby zabudována resp. osazena odborně způsobilými osobami. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Ochrana proti hluku z vnějšího prostoru je zajištěna konstrukcemi stěn, podlah a střech. Slabá místa jsou v oblastech okenních otvorů a dveří. Umístěné posuvné okenice redukují okolní hluk jen částečně. Ochrana proti hluku od technologických zařízení není zajišťována neboť techn. zařízení v objektu neprodukují nadměrný hluk. Při výstavbě budou učiněna opatření, která zajistí, že stavba nebude obtěžovat své okolí (prachem, hlukem apod.) nad míru obvyklou pro tento druh staveb. 7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA Vzhledem k místnímu podnebí, není navrženo vytápění budov. Dochází pouze k ohřevu vody k hygienickým účelům. Ve slunných dnech je k ohřevu využita solární energie. 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOP- NOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Všechny objektu v areálu domova jsou vyvýšeny nad terén a propojeny systémem ochozů. Komunikace mezi jednotlivými objekty na prvním podlaží jsou v jedné rovině. Pro pohybově omezené osoby je možný vstup do areálu přes rampu (sklon 12%) ze dvora. V objektu se nacházejí 2 bezbariérové toalety, ve vstupní části administrativy a ve škole. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Ve vnějším prostředí stavby nejsou škodlivé vlivy, které by mohli ohrozit stavbu při provádění stavebních úprav ani při následném provozu. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Stavebními úpravami ani následným provozem nedojde k negativnímu ovlivnění obyvatelstva. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY V oblasti se nachází pouze veřejná síť plynovodu a elektrické energie. Na pozemku vzniknou vlastní inženýrské objekty. 12. KANALIZACE Splašky jsou svedeny do vlastní čističky, dešťové odpadní vody do akumulační jímky pro zpětné využití. Podrobněji viz část F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY. 13. ZÁSOBENÍ VODOU Zdrojem pitné vody je nově vybudovaná studna. 14. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Přípojka elektro je přivedena do areálu a rozvětvena do jednotlivých rozvodových skříní v objektech na prvním podlaží. 15. ZÁSOBENÍ PLYNEM Je navrženo instalační napojení NTL plynu od plynoměrné skříně přistavené k fasádě objektu zázemí HUP do objektu. Plynová zařízení se nacházejí pouze v tomto objektu, tudíž není nutný další rozvod po areálu.

14 C SITUACE STAVBY

15

16

17 D DOKLADOVÁ ČÁST

18 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

19 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky, Medarametla VYPRACOVALA: VEDOUCÍ ÚSTAVU: VEDOUCÍ PROJEKTU: HLAVNÍ KONZULTANT: KONZULTANT: doc. Ing. arch. ROMAN KOUCKÝ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ doc. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ Ing. MICHAL PÁNEK TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Akce: Charakter akce: Místo: Stavebník: DOMOV PRO HIV POZITIVNÍ DÍVKY novostavba sociálního charakteru pro ubytování a poskytnutí veškeré péče a výchovy dívkám v rozmezí 3 až 18ti let nakaženým HIV ve střední Indii Medarametla, Prakasam, Adhra Prahesh řád milosrdných sester sv. Vincenta Projektant: Šárka Reichlová Autor řešení: Šárka Reichlová Hlavní konzultant: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultant pozemní stavitelství: Ing. Bedřiška Vaňková Konzultant statika: Ing. Bc. František Denk Konzultant TZB: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Konzultant PAM: Ing. Michal Pánek Konzultant požární ochrana: Ing. Marek Pokorný Stupeň projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum vyhotovení: 05/2011 Stručný popis objektů a staveniště Řešené objekty jsou součástí komplexu domova pro HIV pozitivní dívky. Celý Areál je rozdělen dle funkcí do jednotlivých objektů a zároveň propojen systémem ochozů, střech a zastínění. Uprostřed areálu tak vznikl chráněný dvůr. Kromě řešené vstupní části, která v sobě obsahuje současně i funkci administrativní, lékařského ošetření a objektu bydlení, se zde nachází dva objekty školy, kaple, auditorium a objekt zázemí. Zázemí slouží nejenom jako sklad, ale i kuchyň, jídelna a prádelna. Vstupní objekt je jedinou dvoupodlažní budovou v areálu. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, do níž je možné vstoupit jak z komunikace, tak i ze zastřešeného příjezdu přiléhajícího ze západní strany. Tato místnost se rozprostírá přes obě dvě podlaží. Další vstup do objektu z komunikace vede do chodby, z níž se návštěvníci dostanou do ordinace či na marodku. Bylo nutné vytvořit tento druhý méně formální vstup kvůli zajištění určitého soukromí. Součástí objektu je ochoz na severní straně budovy. Na druhém podlaží jsou tři kanceláře, pokoj pro hosty a ochoz, ze kterého je možné vstoupit na střechu sousedního objektu. Podlaží jsou propojena vertikální komunikací, dřevěného schodiště na bambusové konstrukci. Střecha vstupního objektu je navržena plochá, nepochozí. Sousední objekt zajišťuje ubytování dívek, jejich vychovatelů a sanitární zařízení. Všechny místnosti jsou přístupné z ochozu na východní straně budovy. Dva pokoje, každý pro 12 dívek, jsou situovány po stranách objektu. Dále, směrem k centu objektu, jsou dva pokoje pro ubytování vychovatelů s vlastními hygienickými zařízeními a uprostřed je rozlehlá místnost sanity. Tento jednopodlažní objekt je zastřešen plochou, částečně pochozí střechou. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v této části Indie, je nutné budovy vyvýšit nad terén. Použití betonu, jako stavebního materiálu, je v této oblasti velice finančně náročné. Z tohoto důvodu jsou objekty založeny na pilotách z teaku. Konstrukce objektů tak bude lépe chráněna proti zemní vlhkosti a v období monzunů od tekoucí vody. Konstrukční systém je navržen z dostupných, místních materiálů. Konstrukce rovněž vychází z místních zvyklostí, dovedností a je částečně inspirovaná přírodními stavbami ve stejných klimatických oblastech ve světě. Nosné prvky horizontálních i vertikálních konstrukcí jsou tyčoviny bambusu. Doplňkovým materiálem je hlína, s funkcí především výplňovou. Stavební pozemek se nachází na severním okraji města Medarametla a je z jihozápadní strany ohraničen místní komunikací. Z jihovýchodní strany pozemek navazuje na nemocniční zařízení. V okolí komplexu jsou další školní a nemocniční objekty a zemědělské plochy. Pozemek leží v rovinatém terénu v nadmořské výšce 60m.n.m. Plocha určená pro stavbu komplexu má 4380m 2. Zastavěná plocha objektů je 426m 2. Užitná plocha řešené části je 728m 2. Na staveništi se v současné době nachází obdělávané pole, určené k demolici. Hladina spodní vody se nachází 5m pod povrchem. Podloží je převážně z jílovitě písčité hlíny (soudržná zemina pevné konzistence, 4. třídy těžitelnosti). 1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Realizace následujících stavebních objektů: příprava stavebního území objekt vodárny a jeho napojení objekt ČOV a jeho napojení objekt přípojky elektřiny objekt vstupní budovy objekt budovy pro ubytování zpevněné plochy terénní a zahradní úpravy Příprava území Vytyčení obrysu stavby, umístění pilot a inženýrských sítí a odebrání ornice Zemní konstrukce Vykopání přípojek a jejich uvedení do provozu před započetím stavby. Vykopání části zeminy v místě pilot.

20 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Základy Umístění dřevěných pilot a jejich zafixování kameny a zpětným nahrnutím zeminy Hrubá vrchní stavba Na piloty se připevní v podélném směru objektů tyčoviny bambusů, na ně se přivážou tyče menšího průměru v příčném směru a tak vznikne nosný rošt pro celou konstrukci. V další fázi dojde ke zhotovení nosných vertikálních konstrukcí prvního podlaží. Stěny jsou tvořeny systémem rámovým z bambusových tyčovin a posléze hustě vypleteny rohožemi z bambusu (velikost mřížky: menší než 10 x 10cm) a pak z obou stran opatřeny omazávkou z hlíny. Tato technologie se nazývá quincha nebo-li wattle and daub (podrobnější popis technologie viz. příloha Stavebně konstrukční části F 1.2.7c). Vodorovné vzpěry v rámech mají funkci výztuže a také ohraničují otvory budoucích oken a dveří. V těchto částech a v místě budoucího ochozu nedojde k vyplnění stěn, ponechá se pouze bambusová rámová konstrukce. V místech, kde povedou rozvody TZB nedojde pouze k omazávce hlínou. Vodorovné konstrukce (stropy, nosná konstrukce střechy) jsou tvořeny nosníky z bambusových tyčí v příčném směru, které jsou pečlivě připevněny ke svislým konstrukcím (detaily provázání bambusových tyčí jsou podrobněji rozvedeny v příloze Stavebně konstrukční části F1.2.7d). Po umístění nosníků následuje část konstrukce podlah, položení větví a haluzí a nanesení první vrstvy hliněné směsy lehčené slámou. Vertikální konstrukce druhého podlaží budou provedeny stejným systémem jako první podlaží, ale pouze nad vstupním objektem Hrubá vnitřní stavba Dochází k montáži vnitřních příček, jejich kostra je opět z tyčoviny bambusu, která je vypletena bambusovou rohoží a opatřena omazávkou. Následují hrubé rozvody TZB Vnitřní konstrukce Rozvody TZB jsou zakryty. Ve vertikálních konstrukcích omazávkou, v podlaze zakrytím konstrukcí podlahy. Následně je ve vybraných místech provedeno omítnutí stěn Dokončovací práce Kompletace instalací. Dokončení konstrukcí podlah a střech. Dochází k montáži oken a dveří, instalaci sanitárních zařízení, svítidel a omítnutí vnějších částí stěn Čisté terénní úpravy Finální úprava povrchů a terénu. Vybrané plochy budou zpevněny a vysazena zeleň Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Návrh zdvihacích prostředků Vzhledem k povaze stavby a místním poměrům bude využita pouze jednoduchá kladka Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba Montážní plochy - ke spojování bambusových tyčí i vypletení bambusovou rohoží dochází přímo na stavbě; pro zemní konstrukce a hrubou vrchní stavbu nejsou zapotřebí montážní plochy Skladovací plochy skladování zeminy skladování bambusových tyčí - - vytěžená zemina potřebná na konečné terénní úpravy skladovaná na deponii skrývky a zeminy. - hlína určená pro omazávku, pro dusání do konstrukcí podlah a střech a hlína do hliněné směsi pro vytvoření omítky bude skladována na zpevněném povrchu uskladnění materiálu na bambusové rohože, lián a provazů - na podložce, zakryté sklad odpadu Výrobní plochy bambusové tyče budou uskladněny na podložce v horizontální poloze a musí být četně podporovány, aby nedocházelo k jejich ohýbání. Zároveň musí být zakryty proti působení deště a slunečních paprsků. (výběr vhodných tyčí bambusů a jejich uskladnění popsáno podrobněji v příloze E3c) - výroba hliněné směsi pro konstrukce podlah a střech - příprava hliněné směsi pro omazávku rohoží - úprava tyčí bambusů - ošetření tyčí proti škůdcům a houbám, sesekávání okrajů a navrtávání v místech budoucích spojů (nástroje a technologie pro zpracování bambusu rozvedeny v příloze E3b) (technologie ošetření bambusu proti škůdcům viz. příloha E3a) Výrobní plocha, rozměry skladovacích ploch a jejich umístění je zřetelné v celkové situaci stavby (výkres č. E2) Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém. Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením do výšky 1,8m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. Vjezd a výjezd na staveniště je možný z komunikací na jihozápadní a severozápadní straně od pozemku. Veškerý potřebný materiál bude na pozemek dovezen nákladními automobily. Dočasný zábor se provede pro zajištění manipulace, dopravy na staveniště a terénních úpravách Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Ochrana životního prostředí během výstavby Ochrana ovzduší: Snížení prašnosti se dosáhne kropením komunikací. Na stavbě se budou pohybovat stroje, které co nejméně zatěžují ovzduší exhalacemi. Ochrana půdy, povrchových a spodních vod proti kontaminaci: Toxické látky (ochranné nátěry bambusu proti napadení škůdci a houbami) musí být umístěny

21 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA E1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 na nepropustné podložce. Pohonné látky skladovány v pevných uzavřených nádobách. Kontaminací půdy ropnými látkami z dopravních vozidel by měla předcházet pravidelná kontrola technického stavu vozidel. Případné znečištění vozovky musí být neprodleně odstraněno a vše uvedeno do původního stavu. Ochrana zeleně: Na staveništi se nenachází žádná vzácná či jinak chráněná zeleň, v současnosti je zde obdělávané pole, které bude odstraněno. Ochrana před hlukem a vibracemi: Protože se pozemek nachází v těsné blízkosti nemocničního zařízení, je třeba zamezit nadměrné hlučnosti omezením provozu strojů na nezbytnou dobu. Jednotlivé pracovní činnosti se rozloží tak, aby k největší hlučnosti docházelo během denních hodin. Rozvržení pracovní činnosti vzhledem k hlučnosti a denním hodinám: od 22:00 hod. do 6:00 hod. max. hlučnost 35 db od 6:00 hod. do 22:00 hod. max. hlučnost 55 db Ochrana pozemních komunikací: Dopravní automobily budou před výjezdem ze staveniště mechanicky očištěny od případných nečistot. Ochrana okolí: Odpady se třídí do jednotlivých kontejnerů a jsou pravidelně odváženy do sběrných dvorů. Během výstavby objektu nesmí dojít ke znečišťování okolí odpadem Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob Prostor staveniště musí být řádně oplocen do výšky 1,8 m nad zemí s ohledem na zajištění vstupních a výstupních komunikací. V prostoru staveniště jsou vyznačeny trasy technických rozvodů podle projektové dokumentace. Prohlubně a sníženiny nad 0,25 m musí být zakryty poklopem. Skladovací plochy musí být rovné odvodněné a zpevněné a musí zajišťovat stabilitu materiálu, aby nedošlo k jeho poškození. Pro práci ve výškách platí zvláštní bezpečnostní pravidla, tzn. nad 1,5 m výškového rozdílu by mělo být umístěno zábradlí (1,1 m), záchytné lešení nebo sítě. Jelikož nebude patrně možno tomuto ustanovení vyhovět, bude nutné využít osobního jištění. Výškové práce nesmí být prováděny bez pravidelného dozoru pověřené osoby. Při zhoršených povětrnostních podmínkách, musí být práce přerušena. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním oděvem (helma, reflexní vesta, rukavice, brýle, rouška). Musí být povinně seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy a místním provozem. Ochrana pracovníků v kolizních koridorech - ponechání průchozího pruhu v šířce 600mm.

22

23 VSTUPNÍ OBJEKT A BYDLENÍ Dům pro HIV pozitivní dívky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘÍLOHA E1.3a OŠETŘENÍ BAMBUSU - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 2011 OŠETŘENÍ BAMBUSU Bambusy bývají velice často napadeny mikroorganismy a škůdci. Naneštěstí, stejně jako většina lignocelulózových hmot, ani není bambus odolný proti těmto biologickým činitelům a jeho životnost je určena především rychlostí jejich útoku. Bylo vyvinuto mnoho metod pro zlepšení trvanlivosti bambusů. Ne-chemické metody konzervace jsou známé jako tradiční metody a jsou hojně využívány hlavně obyvateli vesnic a menších měst v méně hospodářsky rozvinutých zemích. Jejich hlavní výhodou je, že je můžeme provádět bez jakýchkoliv sofistikovaných či speciálních zařízení. Tradiční metody ošetření bambusů: KOUŘEM NATÍRÁNÍM VYVÝŠENOU KONSTRUKCÍ NAD TERÉNEM Při ošetření kouřem, jsou tradičně tyče bambusu umístěny nad ohniště v domě, tak aby stébla bambusu uplně vyschla až zčernala. Je pravděpodobné, že tento proces produkuje toxické látky, které poskytují bambusu určitý stupeň ochrany. Zároveň dochází ve stéblech ke snížení obsahu škrobu v parenchymových buňkách. Natírání bambusových stébel a rohoží je často prováděno hašeným vápnem. Tato metoda je především estetickou záležitostí, ale zároveň zabraňuje vstupování vlhkosti do bambusu a tím zvyšuje jeho odolnost vůči plísním. V Indonesii jsou bambusové rohože naasfaltovány, posypány vrstvou písku a po zaschnutí omítnuty čtyřmi vrstvami vápna. Omítání za použití kravského hnoje a vápna nebo malty, je rovněž běžně používanou metodou ochrany bambusu. Metoda vyvýšené konstrukce zabraňuje kontaktu bambusu se zemní vhkostí a tak prodlužuje jeho životnost. Většinou je bambusová konstrukce umístěna na kamenných, dnes již betonových základech. Když porovnáme bambus ošetřeným tradiční metodou s čerstvě řezaným neošetřeným bambusem, je znatelná jeho zvýšená odolnost vůči škůdcům. Naneštěství však tyto technologie neposkytují trvanlivost konstrukce v dlouhodobém horizontu a tudíž ani nenabízejí ekonomičtější řešení. Při chemickém ošetření bambusu, je velice důleřité uvědomit si jeho hlavní rozdíly od klasického dřeva. Buňky tvrdých dřev a jehličnanů jsou k sobě spojeny radiálním systémem a vytvářejí tak letokruhy. Tyto struktury v bambusu nenajdeme. Další důležitou věcí, je že průřez bambusu není k každém místě stejný, záleží na tom jak jsme blízko u uzlu. Ve středu je bambus nejtenčí a u kolínka téměř/úplně v průřezu plný. Vnější vrstva stébla je tvořena epidermálními buňkami, vnitřní vrstva má velký obsah ligninu a jeví se silnější. Nejzevnější buňky vytváří voskový povlak a vnitřek se skládá z četných sclerenchymových buňek. Vzhledem k této struktuře, je ve stéblu bambusu velmi málo příležitosí pro radiální pohyb tekutin. Proto jsou penetrační cestičky pouze na konci řezu stébla a v omezené míře na jizvách kolem uzlů. K pronikání kapalin do stébla probíhá v axiálním směru od konce do konce. Takže aby bylo zajištěno dostatečné ošetření bambusu, je nezbytné řešit jej cestou skrze difuzi z cév do okolních vláken a parenchymových buňek. Cévy jsou pouze 5-10% z průřezu babusu, takže i když jsou úplně nasyceny, stále hrozí nebezpečí napadení škůdci a houbami. Je tedy nezbytné dostat konzervační látky do celé tkáně bambusu. Ve srovnání s tradičními metodamy jsou chemické cesty mnohem účinější. Nicméně, chemické ošetření je trvale toxické a vyžaduje náležitou péči a pozornost. Chemické metody ošetření bambusů: OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO PRŮŘEZU (Butt treatment) MÁČENÍ V OTEVŘENÝCH NÁDRŽÍCH ZA STUDENA (Open tank method for cold soaking) METODA BOUCHERIE MODIFIKOVANÁ METODA BOUCHERIE OŠETŘENÍ TLAKEM (Pressure treatment) TEPLÁ A STUDENÁ LÁZEŇ (Hot and cold bath process) OŠETŘENÍ KLIHOVOU VRSTVOU (Glue line treatment) BUTT TREAFMENF The butt ends of freshly cut culms, with the branches and leaves intact, are placed in a drum containing the preservative. The continued transpiration of the leaves draws the chemical solution into the vessels of the culm. The method is used for the treatment of shorter culms with a high moisture content (green or freshly cut). The treatment process is very slow and often the vessels do not take up enough of the liquid to preserve, by diffusion, the surrounding fibres and parenchyma cells. The preservative in the barrel must be replenished regularly in order to maintain the desired level. When the treatment has been completed, care should be taken in the disposal of the contaminated foliage. Butt treatment is usually applied to bamboo posts. Such posts are often used for fruit supporting sticks in banana plantations. OPEN TANK METHOD FOR COLD SOAKING The open tank treatment method (figures 1 and 2) is economical, simple and provides good effective protection for bamboo. Culms, which have been prepared to size, are submerged in a solution of a water-soluble preservative for a period of several days. The solution enters the culm through the ends and sides by means of diffusion. Immature bamboo culms can be penetrated by preservative solution more easily than mature culms. This is probably largely due to the increased lignification present in mature culms.

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Projektem řešený pozemek st.p.č. 2862 v k.ú. Klatovy se nachází na Lubském Předměstí na okraji Klatov v areálu

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU

OBSAH NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE VČ. PŘÍPOJEK V BABICÍCH NAD SVITAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více