RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21"

Transkript

1 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková

2 OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.b.1 PŮDORYS 1. NP D.1.1.b. PŮDORYS. NP D.1.1.b.3 ŘEZ D.1.1.b.4 POHLED JIŽNÍ D.1.1.b.5 POHLED VÝCHODNÍ D.1.1.b.6 POHLED SEVERNÍ D.1.1.b.7 POHLED ZÁPADNÍ D.1.1.b.8 VÝPIS SKLADEB D.1.1.b.9 POHLED NA STŘECHU D.1.1.b.10 PŮDORYS ZÁKLADŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.b.1 PŮDORYS 1. NP D.1.1.b. PŮDORYS. NP D.1.1.b.3 ŘEZ D.1.1.b.4 POHLED JIŽNÍ D.1.1.b.5 POHLED VÝCHODNÍ D.1.1.b.6 POHLED SEVERNÍ D.1.1.b.7 POHLED ZÁPADNÍ D.1.1.b.8 VÝPIS SKLADEB D.1.1.b.9 POHLED NA STŘECHU D.1.1.b.10 PŮDORYS ZÁKLADŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.b.1 PŮDORYS 1. NP D.1.1.b. PŮDORYS. NP D.1.1.b.3 ŘEZ D.1.1.b.4 POHLED JIŽNÍ D.1.1.b.5 POHLED VÝCHODNÍ D.1.1.b.6 POHLED SEVERNÍ D.1.1.b.7 POHLED ZÁPADNÍ D.1.1.b.8 VÝPIS SKLADEB D.1.1.b.9 POHLED NA STŘECHU D.1.1.b.10 PŮDORYS ZÁKLADŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

3 souhrnná Ing. arch. K. Švaříček PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 13 A., B.

4 ŘEŠ. OBJEKT - RODINNÝ DŮM POZEMEK INVESTORA HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ souhrnná SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:000 C.1

5 HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ 5.6 VJEZD NA POZEMEK VSTUP NA POZEMEK ŘEŠ. OBJEKT - RODINNÝ DŮM POZEMEK INVESTORA souhrnná CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.

6 LEGENDA NAVRHOVANÁ OKOLNÍ ZÁSTAVBA RD ŘEŠENÝ OBJEKT HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VODOVODNÍ POTRUBÍ (PE DN 5) / VODOMĚRNÁ ŠACHTA POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PVC DN 150) POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PVC DN 15) / VSAKOVACÍ BLOK PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (IPE 3) / SKŘÍŇ HUP KABEL NN (CYKY 5x10) / POJISTKOVÁ A ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ souhrnná KOORDINAČNÍ SITUACE C.3

7 A LEGENDA MATERIÁLŮ NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE - tl. zdiva 300 mm KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY - tl. zdiva 115 mm, oboustranně omítané TEPELNÁ IZOLACE - EPS -0,040-0, nábytková příčka s posuvnými dveřmi 1.0 kotel Legenda místností a úprav povrchů - 1. NP Označení na výkresu Účel místnosti Plocha [m ] Podlaha Stěny Strop Poznámka ±0,000 led. ±0, krbová kamna komín na tuhá paliva 1.04 pračka sušička Předsíň Komora Obyt. prostor + kk Koupelna s WC Ložnice Vinyl Vinyl Vinyl Keramická dlažba Vinyl Garáž 0.7 Stroj. hlaz. beton Keramický obklad 1.08 Terasa 1.0 Terasová prkna - - Vinylový sokl v=60 mm Vinylový sokl v=60 mm Vinyl. sokl v=60 mm Keram obklad za kk v=750(80) mm Keram. obklad v=550 mm Vinylový sokl v=60 mm Keramický sokl v=60 mm ZÁHON ocel. pergola s lankovou treláží pro popínavou zeleň - žár. zinkováno 1.08 ±0,000 A ZÁHON ocel. pergola s lankovou treláží pro popínavou zeleň - žár. zinkováno PŮDORYS 1. NP D.1.1.b.1

8 A LEGENDA MATERIÁLŮ NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE - tl. zdiva 300 mm KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY - tl. zdiva 115 mm, oboustranně omítané TEPELNÁ IZOLACE - EPS, komín na tuhá paliva zábradlí -nábytková skříň v 900 mm.0 Legenda místností a úprav povrchů -. NP Označení na výkresu Účel místnosti Plocha [m ] Podlaha Stěny Strop Poznámka Chodba a schodiště 19.0 Koupelna s WC Pokoj Pokoj Pokoj Vinyl Podhled SDK Vinylový sokl v=60 mm Keramická dlažba Keramický obklad Podhled SDK Keram. obklad v=550 mm Vinyl Podhled SDK Vinyl Vinyl Podhled SDK Podhled SDK Vinylový sokl v=60 mm Vinylový sokl v=60 mm Vinylový sokl v=60 mm A PŮDORYS. NP D.1.1.b.

9 +7,460 průběžný systémový odvětrávací hřeben keramický skládaný komín na tuhá paliva průběžná větrací spára kryta proti zalétávaní hmyzu a ptactva plastovou mřížkou LEGENDA MATERIÁLŮ NOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE - tl. zdiva 300 mm PROSTÝ BETON ŽELEZOBETON +5,850 KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY - tl. zdiva 115 mm, oboustranně omítané TEPELNÁ IZOLACE - EPS bet. věnec v = 150 mm +5,450 průběžná větrací spára kryta proti zalétávaní hmyzu a ptactva plastovou mřížkou TEPELNÁ IZOLACE - NENASÁKAVÉ EPS TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA venkovní žaluzie bet. věnec venkovní žaluzie ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU HYDROIZOLACE +,70 +,900 +,750 +,950 +,555 ocel. pergola s lankovou treláží - žár. zinkováno venkovní žaluzie +,30 dřevěná terasa okapní chodníček - šířka 500 mm ±0,000 ±0,000-0,00-1,150 základové pasy z prolévaných betonových tvárnic (šířka základových pasů bude upřesněna na základě vyhodnocení únosnosti zeminy zpracovaného během provádění výkopových prací) ŘEZ A-A D.1.1.b.3

10 +8,150 LEGENDA +7,460 omítka - barva bílá omítka - barva světle olivově žlutá střešní krytina skládaná - barva režná červená okno plastové - dekor zlatý dub +5,850 klempířské prvky - lakovaný plech, barva šedá markýza nad vchodem, omítka / lakovaný plech, barva šedá ocel. pergola s lankovou treláží, žár. zinkováno vchodové dveře - dekor zlatý dub sekční garážové vrata - dekor zlatý dub +,70 +,70 ±0,000 Veškeré barvy a dekory budou upřesněny dle AD dle nabídky dodavatele stavby. POHLED JIŽNÍ D.1.1.b.4

11 +8,150 LEGENDA +7,460 omítka - barva bílá omítka - barva světle olivově žlutá střešní krytina skládaná - barva režná červená okno plastové - dekor zlatý dub +5,850 klempířské prvky - lakovaný plech, barva šedá markýza nad vchodem, omítka / lakovaný plech, barva šedá ocel. pergola s lankovou treláží, žár. zinkováno vchodové dveře - dekor zlatý dub sekční garážové vrata - dekor zlatý dub +,70 +,950 ±0,000 Veškeré barvy a dekory budou upřesněny dle AD dle nabídky dodavatele stavby. POHLED VÝCHODNÍ D.1.1.b.5

12 +8,150 LEGENDA +7,460 omítka - barva bílá omítka - barva světle olivově žlutá střešní krytina skládaná - barva režná červená okno plastové - dekor zlatý dub +5,850 klempířské prvky - lakovaný plech, barva šedá markýza nad vchodem, omítka / lakovaný plech, barva šedá ocel. pergola s lankovou treláží, žár. zinkováno vchodové dveře - dekor zlatý dub sekční garážové vrata - dekor zlatý dub +,950 +,70 ±0,000 Veškeré barvy a dekory budou upřesněny dle AD dle nabídky dodavatele stavby. POHLED SEVERNÍ D.1.1.b.6

13 +8,150 LEGENDA +7,460 omítka - barva bílá omítka - barva světle olivově žlutá střešní krytina skládaná - barva režná červená okno plastové - dekor zlatý dub +5,850 klempířské prvky - lakovaný plech, barva šedá markýza nad vchodem, omítka / lakovaný plech, barva šedá ocel. pergola s lankovou treláží, žár. zinkováno vchodové dveře - dekor zlatý dub sekční garážové vrata - dekor zlatý dub +,950 +,70 +,70 fix oplocení v. 100 mm ±0,000 Veškeré barvy a dekory budou upřesněny dle AD dle nabídky dodavatele stavby. POHLED ZÁPADNÍ D.1.1.b.7

14 VÝPIS SKLADEB D.1.1.b.8

15 5% +,950 +,950 +,750,5% +,750 +,950 +,690 5%,5%,5% 5% střešní vpust,5% dešťový žlab DN ,850 dešťový svod DN 100 dešťový žlab DN 160 0,5%,5% +,70 +8,150 komín na tuhá paliva 5 +7,460 přístřešek vstup 0,5% A 0,5% 5 +5,850 ocel. pergola s lankovou treláží pro popínavou zeleň - žár. zinkováno A dešťový žlab DN 160 dešťový svod DN 100 POHLED NA STŘECHU D.1.1.b.9

16 A -0,830-1,150 HH -0,30 DH tl. 100 mm -0,830-1,150-0,830-1,150 komín -0,730-0,730 schodiště -0,830-1,150 HH -0,180 DH tl. 150 mm -0,830-1,150-0,830-1,150-0,830-1,150 A PŮDORYS ZÁKLADŮ D.1.1.b.10