2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz R203 R203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203"

Transkript

1 kanálový osciloskop MOS-620CH HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, Ostrava-Přívoz

2 2-kanálový osciloskop NÁVOD K POUŽITÍ Čištění K čištění osciloskopu používejte měkkou tkaninu navlhčenou roztokem vody se saponátem. Roztok se nesmí dostat dovnitř přístroje. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani pískové prostředky. OBSAH 6. BLOKOVÉ SCHÉMA strana 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Popis Vlastnosti 2 2. TECHNICKÁ DATA 3 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Zkouška síťového napětí Okolní prostředí Instalace zařízení a provoz Jas obrazovky Napěťová odolnost vstupů ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Popis zadního panelu Základní provoz 1-kanálový provoz kanálový provoz Provoz ADD Spouštění Nastavení časové základny Časová lupa Provoz X-Y Kalibrace sondy Nastavení stejnosměrného posuvu ÚDRŽBA 5.1 Výměna pojistky Čištění...14 INPUT - vstup OUTPUT - výstup ATT vstupní dělič PICK-UP AMP oddělovací zesilovač PREAMP předzesilovač TRIG - spouštění SWITCHING - přepínání SQUARE-WAVE pravoúhlý průběh LINE - síť CIRCUIT obvod H.V.SUPPLY VN zdroj POWER SUPPLY napájecí zdroj AXIS osa TO EACH BLOCK ke každému bloku FREE RUN volně běžící SWEEP rozmítání 6. BLOKOVÉ SCHÉMA 14

3 14 3 Provoz X - Y osciloskopu umožňuje řadu měření, která nejsou v běžném režimu možná. Na stínítku je zobrazován vzájemný poměr okamžitých hodnot. Režim X - Y lze využít k zobrazení většiny dynamických charakteristik, je-li použit vhodný převodník ke změně veličin (např. kmitočtu, teploty, rychlosti) na napětí. Jednou z aplikací je měření kmitočtových charakteristik, kdy osy Y odpovídá amplitudě signálu a osa X kmitočtu. 1. TIME/DIV se nastaví na polohu X-Y (proti směru hodinových ručiček). V tomto režimu se kanál 1 stává vstupem pro osu X a kanál 2 vstupem pro osu Y. 2. Polohy X a Y lze nyní nastavit horizontálně pomocí POSITION případně CH2 POSITION. 3. Pomocí CH2 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost svislé výchylky (osa Y). 4. Pomocí CH1 VOLTS/DIV a VAR nastavte velikost vodorovné výchylky (osa X). BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A SYMBOLY V tomto Návodu a také na výrobku se mohou objevit následující pokyny a symboly: 4.10 Kalibrace sondy Jak již bylo vysvětleno v předchozím, sonda působí jako útlumový článek. V případě, že není provedena správná kmitočtová kompenzace, dochází ke zkreslení měřeného průběhu. Sondu přepněte do polohy 10:1, konektor BNC zapojte do vstupu CH1 nebo CH2 a VOLT/DIV nastavte na 50mV. Sondu připojte na výstup kalibračního napětí a kompenzační trimr sondy nastavte na optimální průběh (min. překmit, zaoblení a sklon). Obrázek VŠEOBECNÁ ČÁST 4.11 Nastavení stejnosměrného posuvu Nastavení symetrie: 1. Nastavte přepínač vstupního připojení CH1 a CH2 na GND, TRIG MODE na AUTO a stopu na střed stínítka. 2. VOLTS/DIV ustavte na 5mV. DC BAL nastavte tak, aby se při přepnutí na 10mV stopa nepohnula. 5. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Následující pokyny slouží jen pro proškolený personál a jejich dodržování je prevencí proti úrazu elektrickým proudem. 5.1 Výměna pojistky Při přerušení síťové pojistky se indikátor zapnutí nerozsvítí a osciloskop nepracuje. Vyjměte opatrně pojistku a pokuste se zjistit příčinu přerušení. Nahraďte pojistkou odpovídajícího typu a hodnoty. Pojistka je uložena na zadním panelu (viz obr. 4-2). 1.1 Popis Osciloskop 20MHz/40Mhz pro domácí použití je 2-kanálový osciloskop s max. citlivostí 5mV/dílek. U časové základny je maximální rychlost rozmítání 0,2µS/dílek. Při použití časové lupy 10X je rychlost 20ns/dílek. Každý osciloskop má obrazovku s 6-ti palcovým pravoúhlým stínítkem s rastrem. Osciloskopy jsou mechanicky odolné, snadno ovladatelné a mají velkou provozní spolehlivost. 1.2 Vlastnosti 1) Velký jas obrazovky s vysokým urychlovacím napětím: Obrazovka má vysoce směrový paprsek, velký jas a vysoké urychlovací napětí o 2kV pro 20MHz a 12kV pro 40 MHz. Na displeji jsou jasně čitelné stopy i při vysokých rychlostech rozmítání. 2) Funkce pro blokování nastavitelné úrovně spouštění umožňuje pracovat bez nového nastavení. 3) Střídavé spouštění: Při pozorování dvou průběhů různých kmitočtů je průběh každého kanálu stabilní. 4) Synchronizované spouštění TV signálem: Osciloskop má synchronizační oddělovací obvod, který spouští signály TV-V a TV-H. 5) Provoz X-Y: Při přepnutí do polohy X-Y pracuje přístroj v režimu X-Y. Kanál 1 může být použit pro vodorovné vychylování (osa X) a kanál 2 pro svislé vychylování (osa Y).

4 2. TECHNICKÁ DATA TECH.DATA SVISLÁ OSA SPOUŠTĚNÍ VODOROVNÁ OSA REŽIM X-Y Kalibrační napětí TYP 4 OSCILOSKOP 20MHz OSCILOSKOP 40MHz Citlivost 5mV~5V/díl.,10 kroků, dělení Nastavení vertikální citlivosti do 1/2,5 nebo menší z nastavené hodnoty Frekvenční rozsah DC~20MHz DC~40MHz připojení AC: dolní hranice 10Hz (referenční signál 100kHz, 8dílků, pokles 3dB) Prodloužení náběžné hrany přibližně 17,5ns Přibližně 8,75ns Vstupní impedance přibližně1mohm//přibližně 2,5pF Stejnosměrný posuv nastavitelný na panelu Linearita ± 0,1díl.ze změny amplitudy když průběh 2díl.ve středu stínítka jde svisle Módy vertikálního zobrazení CH1: CH1 samostatně CH2: CH2 samostatně DUAL: jsou zobrazeny CH1 a CH2. ALT nebo CHOP rozmítání. ADD: algebraický součet CH1+CH2 Kmitočet střídače přibližně 250kHz Vstupní připojení AC, GND, DC Maximální vstupní napětí 400V (DC + AC max.), AC: kmitočet 1kHz nebo nižší Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Poměr potlačení soufázového 50:1 nebo lepší při 50kHz sin. (Při stejné citlivosti CH1 a CH2). signálu Oddělení kanálů > 1000:1 při 50kHz (na rozsahu 5mV/dílek) > 30:1 při 15MHz > 30:1 při 35MHz Symetrie invertovaného CH2 Odchylka ustáleného bodu: 1dílek (vzhledem ke středu rastru). Zdroj spouštění CH1, CH2, SÍŤ, EXT (CH1 a CH2 mohou být zvoleny jen když vertikální mód je DUAL nebo ADD). V módu ALT, je-li spínač TRIG.ALT zamáčknut, může být použito alternativní spouštění z dvou různých zdrojů. Vazba AC: 20Hz až max. hodnota Strmost +/- Citlivost 20Hz~2MHz: 0,5 díl., TRIG-ALT: 2 díl., EXT: 200mV 2~20MHz: 1,5 dílku 2~40MHz: 2,5 dílku TRIG-ALT: 3 dílky, EXT: 800mV TV:Syn.impuls větší než l díl.(ext:1v) Režimy spouštění AUTO:Rozmítání běží volně bez vstupního signálu (použitelné u periodických signálů o kmitočtu 25Hz a větším). NORM: Bez signálu se stopa nezobrazuje. TV-V: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá při pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu). Vstup EXT spouštěcího signálu Vstupní impedance přibližně : 1M ohm//přibližně.25pf Max. vstupní napětí 400V (DC+AC max.), AC: Kmitočet není vyšší než 1kHz Rozmítání 0,2µs ~0,5s/díl., 20 kroků v dělení Přesnost rozmítání +/-3% (10 C 35 C) Rozsah nastavení rozmítání 1/ 2,5 z nastavené hodnoty Časová lupa 10 X Přesnost nastavení rozmítání +/-5% (20nS~50ns jsou nekalibrované) při použití časové lupy Linearita +/-5%, x10mag: +/-10% (0,2s a 1µs) Změna průběhu při použití V rozsahu 2 dílků kolem středu stínítka obrazovky. časové lupy Citlivost Stejná jako svislá osa (osa X: vstupní signál CH1; osa Y: vstupní signál CH2) Frekvenční rozsah Chyba fáze DC až min. 500kHz 3 pro DC~50kHz Průběh kladný pravoúhlý průběh Kmitočet přibližně 1kHz Střída v rozmezí 48:52 Výstupní napětí 2Vš-š +/-2% Výstupní impedance přibližně 1 k ohm Nastavení časové základny TIME/DIV se nastaví tak, aby se zobrazil požadovaný počet period měřeného průběhu. Zobrazí-li se příliš mnoho period měřeného signálu, otočíme přepínač na kratší rozmítací čas. Když se zobrazí jen vodorovná čára, zkuste nastavit delší čas rozmítání. 4.8 Časová lupa Pro podrobné zobrazení určité části měřeného průběhu lze použít rychlejšího rozmítání. Je však možné, že vzhledem k poloze požadovaného úseku se zobrazení nahází mimo stínítko. V takovém případě stiskněte tlačítko X10MAG a zobrazovaný průběh se 10x roztáhne symetricky kolem středu stínítka. Rozmítací čas v tomto režimu je pak: (Hodnota nastavená pomoci TIME/DIV) x 1/10 Nezvětšené max. rozmítání (1µs/dílek) lze zvětšit takto: 1µs/dílek x 1/10 = 100ns/dílek Obrázek Provoz X-Y Nastavte TIME/DIV do polohy X-Y. Přístroj pak pracuje jako osciloskop X-Y. Jednotlivé měřené signály jsou připojeny následovně: signál pro osu X: vstup CH1 signál pro osu Y: vstup CH2 Obrázek 4-8 Poznámka: Když se při provozu X-Y VF zobrazí signály, je třeba brát v úvahu max. šířku pásma a fázovou chybu.

5 12 5 (2) Funkce přepínače SOURCE Zobrazený signál anebo spouštěcí signál, který je s ním synchronní, zajišťují stabilní zobrazení průběhu na stínítku obrazovky. K volbě takového spouštěcího zdroje je přepínač SOURCE používán. CH1/CH2 Zde se jedná o vnitřní synchronizaci, která se používá nejčastěji. Měřený signál se za předzesilovačem větví a je veden přes VERT MODE ke spouštěcímu obvodu. Tím je umožněno stabilní zobrazení měřeného signálu. V poloze DUAL nebo ADD je signál nastavený pomocí SOURCE používán jsou zdroj spouštěcího signálu. Síť Střídavý signál síťového kmitočtu je používán jako spouštěcí signál. Tento způsob je vhodný při měření signálů síťového kmitočtu, hlavně pro měření nízkoúrovňového střídavého rušení audiozařízení, tyristorových obvodů atd. EXT Rozmítání je spouštěno pomocí externího signálu, který je přiveden na vstup TRIG IN. Používá se takový externí signál, který je synchronní s měřeným signálem. Protože měřený signál není používán jako spouštěcí signál, může se průběh zobrazit nezávisle na tvaru měřeného signálu. (3) Funkce potenciometru TRIG LEVEL a tlačítka SLOPE Generátor časové základny se spustí po tom, když hodnota synchronizačního signálu překročí nastavenou spouštěcí úroveň, která se nastavuje pomocí TRIG LEVEL. Otáčením do směru + případně - se úroveň spouštění posouvá k vyšším respektive nižším hodnotám. Středová poloha odpovídá přibližně průměrné hodnotě signálu, který je používán jako zdroj spouštění. Pomocí TRIG LEVEL lze zobrazit začátek zobrazovaného průběhu. Na sinusovém průběhu lze měnit úhel, při kterém začíná zobrazení. Upozorňujeme, že při otočení TRIG LEVEL do levé nebo pravé krajní polohy se v režimu NORM průběh nezobrazí, protože spouštěcí úroveň překračuje špičkovou hodnotu měřeného signálu. Je-li tlačítko TRIG SLOPE v poloze (+), dochází ke spouštění časové základny v oblasti nárůstu měřeného signálu. Když je TRIGER SLOPE v poloze (-), časová základna se spouští v oblasti, kde měřený signál klesá. Tímto tlačítkem se vybírá oblast spouštění (obrázek 4-6). Obrázek 4-6 OBRAZOVKA Typ Luminofor pravoúhlá obrazovka 6 s vlastním rastrem P31 Urychlovací napětí přibližně 2kV přibližně 12kV Využitelná velikost stínítka 8x10 dílků (1 dílek = 10mm (0,39 )) Rastr Možnost natáčení stopy vnitřní ano Požadavky na síť Provozní prostředí Příslušenství Napětí: AC110V/220V±10% Použití v krytém prostoru Síťová šňůra 1 ks Poznámka: AC110V musí nastavit výrobce Do výšky 2000m n.m. Návod k obsluze 1 x Kmitočet: 50Hz nebo 60Hz Teplota okolí: Sondy 2 ks Spotřeba proudu: Přibližně 40VA, 3,5W(max.) - má být mezi 10 a 35 C (50 až 95 F) - provoz max. mezi 0 a 40 C ( 32 až 104 F) Relativní vlhkost: 75% RH (max.), bez kondenzace Instalační Kategorie II Stupeň znečištění 2 Mechanické parametry Skladovací teplota & vlhkost Rozměry v mm: 310 x 150 x 455 (Š x V x D) -10 až 70 C Hmotnost: Přibližně 8kg ( 17,6 liber) 70% RH (max.) 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED UVEDENÍM OSCILOSKOPU DO PROVOZU 3.1 Vybalení osciloskopu Výrobce vyskladňuje osciloskop po provedení veškerých zkoušek a kontrolních operací. Po dodání osciloskop ihned vybalte a překontrolujte, jestli nemá nějaká poškození, ke kterým by mohlo dojít během přepravy. V takovém případě je třeba bez prodlení kontaktovat dopravce. 3.2 Zkouška síťového napětí Tyto osciloskopy fungují při napájení na AC 230V nebo na 110 V s nastavením od výrobce. Před zasunutím vidlice do zásuvky se ujistěte, že volič síťového napětí je ve správné poloze, která odpovídá napětí v síti. Upozorňujeme, že osciloskop může být při nesprávném zapojení poškozen. (4) Funkce tlačítka TRIG ALT Tlačítko TRIG ALT se používá pro střídavé spouštění režimu VERT MODE DUAL. U střídavého spouštění (při nastavení VERT MODE DUAL) se generátor časové základny spouští střídavě od signálu CH1, CH2. Umožňuje se tím pozorování dvou nesynchronních průběhů. Pro měření fázového posuvu takových signálů není však vhodné. U těchto měření musí být obě stopy spouštěny společným synchronizačním signálem. Když jsou tlačítka CHOP a TRIG ALT stisknuta v režimu DUAL, průběhy nelze synchronizovat, poněvadž přepínací frekvence způsobuje falešnou synchronizaci. Pro spouštění použijte režim ALT nebo CH1 event. CH2. Výměna příslušných pojistek: Síťové napětí Rozsah Pojistka AC 23 V T 0,5A 250V AC 110V T 1,0A 250V

6 6 3.3 Okolní prostředí Normální teplotní rozsah pro tento přístroj je mezi 0 a 40 C (32 až 104 F). Jeho provoz mimo tyto hodnoty může vést k poškození obvodů. Nepoužívejte tento přístroj tam, kde se vyskytuje silné magnetické nebo elektrické pole. Mohlo by to vést k rušení měření. 3.4 Instalace zařízení a provoz Zajistěte řádnou ventilaci skříně osciloskopu. Pokud není toto zařízení používáno v souladu s pokyny výrobce, může být ochrana narušena. 3.5 Jas obrazovky K zabránění trvalého poškození fosforu obrazovky nenastavujte stopu na obrazovce na nejvyšší hodnoty jasu a nenechte dopadat paprsek zbytečně dlouho do jednoho místa. 3.6 Napěťová odolnost vstupů Hodnoty napěťové odolnosti vstupů přístroje a sondy jsou uvedeny v následující tabulce. Vyšší hodnoty nepoužívejte. Při nastavení sondy na 1:1 je max. odečet 40Všš (14Vef při sinusovém průběhu), nebo na 10:1 je max. odečet 400Všš (140Vef při sinus. průběhu). Jestliže je použito napětí AC, které je superponováno na napětí DC, potom nesmí max. špičková hodnota vstupního napětí CH1 ach2 překročit + nebo 300V. Pro napětí AC o střední hodnotě nula voltů je max. hodnota špička špička 600V. 4. ZPŮSOB PROVOZU 4.1 Popis předního panelu Obrázek navzájem synchronní, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně; v opačném případě je stabilní ten signál, který je vybrán jako zdroj synchronizačního signálu. Jestliže je stisknut TRIG.ALT, jsou oba průběhy zobrazeny stacionárně. 4.5 Provoz ADD Algebraický součet signálů CH1 a CH2 se zobrazí na stínítku po nastavení VERT MODE do polohy ADD. Je-li tlačítko CH2 INV stisknuto, je zobrazený signál je rozdílem mezi signály CH1 a CH2. Aby výsledný průběh odpovídal součtu nebo rozdílu signálů obou kanálů, citlivost obou kanálů musí být nastavena přesně na stejnou hodnotu (pomocí VARIABLE). Svislý posuv se nastavuje pomocí POSITION u obou kanálů. Z hlediska linearity vertikálního zesilovače je nejvýhodnější nastavit oba potenciometry do středové polohy. 4.6 Spouštění Vlastní spouštěcí proces je podstatný pro efektivní provoz osciloskopu. Uživatel se musí řádně se s funkcemi a postupy spouštění seznámit. (1) Funkce přepínače MODE AUTO Při zapnutí přepínače do polohy AUTO pracuje časová základna automaticky a rozkladový generátor běží volně bez synchronizace. Při přítomnosti vhodného synchronizačního signálu se však průběh ustálí. Nastavení do polohy AUTO je vhodné při začátku měření a poskytuje základní přehled o měřeném signálu pro další nastavení. Vzhledem k větší citlivosti se po nastavení může provoz přepnout do režimu spouštění NORM. Režim AUTO je vhodný pro měření signálů s nízkou amplitudou, které neposkytují dostatečný synchronizační signál. NORM V poloze NORM dochází k normálnímu spouštění časové základny. Rozmítání zůstává v klidu tak dlouho, dokud zvolený zdroj spouštěcího signálu nepřekročí úroveň nastavenou pomocí TRIG LEVEL. Po spuštění generátor očekává další spouštěcí impuls. Není-li přítomen vhodný spouštěcí signál, není při poloze NORM na stínítku žádná stopa. V poloze ALT při 2-kanálovém provozu a rozmítání NORM se stopa objeví až po přítomnosti vhodných spouštěcích signálů od obou kanálů. TV-V Nastavení MODE do polohy TV-V umožňuje volbu vertikálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny na 2ms/dílek je vhodné k pozorování polosnímků a nastavení na 5ms/dílek pak pro kompletní snímkový signál. TV-H Nastavení MODE do polohy TV-H umožňuje volbu horizontálních synchronizačních impulsů ke spouštění rozmítání pro pozorování úplného televizního snímku. Nastavení časové základny přibližně na 10µs/dílek je vhodné k pozorování řádků TV signálu. SWP VAR se nastavuje za účelem zobrazení požadovaného počtu průběhů. Osciloskopy synchronizují jen při záporné polaritě, to znamená že synchronizační impulsy jsou záporné a videosignál je kladný (obr. 4-5). Obrázek 4-5

7 10 7 Obrázek 4-3 Obrázek 4-2 Výše uvedený postup obsahuje základní úkony pro provoz osciloskopu. Jedná se o 1-kanálový provoz s CH1. Obdobně lze tento provoz uskutečnit s CH2. Jiné způsoby provozu jsou popsány dále kanálový provoz Obrázek 4-4 Změňte nastavení VERT MODE na DUAL tak, aby se rovněž zobrazila stopa (CH2). (Viz vysvětlení v předchozím odstavci pro CH1). Zde má stopa CH1 pravoúhlý průběh kalibračního signálu a stopa CH2 má tvar rovné linky, protože tento kanál je ještě bez měřeného signálu. Nyní připojte pomocí sondy kalibrační signál na vstup CH2, jako v případě Ch1. Nastavte AC-GND-DC do polohy AC a otočte POSITION (11) a (19) tak, aby se signály obou kanálů zobrazily podle obr Když ALT/CHOP není stisknut (ALT MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2 při každém průběhu časové základny. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro krátké rozmítací časy. Když ALT/CHOP je stisknut (CHOP MODE), na stínítku se objeví vstupní signály pro CH1 a CH2. Obě stopy jsou vykreslovány střídavě s frekvencí přibližně 250kHz. Toto nastavení je používáno v 2-kanálovém režimu pro dlouhé rozmítací časy U 2-kanálového režimu (DUAL nebo ADD MODE) musí být signál CH1 nebo CH2 zvolen jako zdroj spouštěcího signálu pomocí přepínače SOURCE. V případě, že signály CH1 a CH2 jsou 4.1 Popis předního panelu Obrazovka POWER... (6) Hlavní vypínač přístroje. Když je zapnut, rozsvítí se LED (5). INTEN... (2) Ovládá nastavení jasu stopy. FOCUS... (3) Zaostřuje stopu. TRACE ROTATION (otáčení stopy)...(4) Potenciometr pro srovnání vodorovné stopy s rastrem. FILTER... (35) Zvyšuje kontrast pozorovaného průběhu. Svislá osa Vstup CH1(X)... (8) Vstup pro CH1. Vstup pro osu X při provozu X-Y. Vstup CH2(X)... (20) Vstup pro CH2. Vstup pro osu Y při provozu X-Y. AC-GND-DC... (10)(18) Vypínač pro volbu připojení mezi vstupním signálem a zesilovačem signálů. AC: Připojení AC. GND:Vstup zesilovače signálů je uzemněn a vstupní svorky odpojeny. DC: Připojení DC. VOLTS/DIV (V/dílek)... (7) (22) Volba svislé osy od 5mV/dílek do 5V/dílek v 10 rozsazích. VARIABLE... (9)(21) Přesné nastavení citlivosti s koeficientem 1/2,5 ukazovaného údaje. V poloze CAL je citlivost kalibrována na indikovanou hodnotu. CH1 & CH2 DC BAL... (13),(17) Používají se pro nastavení symetrie vstupních děličů. Viz odst s podrobnějším nastavením. POLOHA... (11)(19) Ovládání svislé polohy stopy. VERT MODE... (14) Volba módů zobrazení CH1 a CH2. CH1: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH1. CH2: Osciloskop pracuje jako 1-kanálový přístroj se samostatným CH2. DUAL: Osciloskop pracuje jako 2-kanálový přístroj s CH1 i CH2. ADD: Na osciloskopu je zobrazen algebraický součet (CH1 a CH2) nebo rozdíl (CH1-CH2) dvou signálů. Pro rozdíl (CH1-CH2) slouží zamáčknutí tlačítka CH2 INV (16).

8 8 ALT/CHOP... (12) Není-li toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují střídavě (obvykle se používá pro vyšší frekvence rozmítání). Když je toto tlačítko ve 2-kanálovém módu stisknuto, vstupy kanálu 1 a kanálu 2 se zobrazují současně přes střídač (obvykle se používá pro pomalejší děje). CH2INV... (16) Invertuje vstupní signál CH2, když je CH2INV stisknuto. Vstupní signál kanálu 2 v módu ADD a synchronizační signál kanálu 2 jsou rovněž invertovány. Spouštění Vstup EXT TRIG IN... (25) Vstup je používán pro externí vstupní signál. Vstup se uvede do činnosti nastavením tlačítka SOURCE na polohu EXT. SOURCE (zdroj)... (24) Volba zdroje vnitřního spouštěcího signálu a vstupního signálu EXT TRIG IN. CH1: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH1 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. CH2: Je-li přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD, zvolte CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SÍŤ: Slouží k volbě synchronizačního signálu síťového kmitočtu jako spouštěcího signálu. EXT: Externí signál aplikovaný přes vstup EXT TRIG IN (25) se používá jako zdroj externího spouštěcího signálu. TRIG.ALT... (28) Když je přepínač VERT MODE (14) nastaven na DUAL nebo ADD a přepínač SOURCE (24) je buď na CH1 nebo CH2, pak se pomocí tlačítka TRIG.ALT střídavě volí CH1 & CH2 pro zdroj vnitřního spouštěcího signálu. SLOPE (strmost)... (27) Volba strmosti spouštění. + : Ke spouštění dochází při rostoucím měřeném signálu. - : Ke spouštění dochází při klesajícím měřeném signálu. LEVEL (úroveň)... (29) Zobrazuje synchronizovaný průběh a určuje tak výchozí bod průběhu. Otáčením ve směru + se výchozí bod průběhu posouvá nahoru. Otáčením ve směru - se výchozí bod průběhu posouvá dolů. TRIGGER MODE (režim spouštění)... (26) Volba požadovaného režimu spouštění. AUTO: Není-li k dispozici žádný spouštěcí signál nebo když kmitočet spouštěcího signálu je menší než 25Hz, běží časová základna volně. NORM: Když spouštěcí signál není k dispozici, je časová základna připravena ke spuštění a stopa se nezobrazuje. Používá se především k pozorování signálu 25Hz. TV-V: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých snímků TV signálu. TV-H: Toto nastavení se používá k pozorování jednotlivých řádků TV signálu. (Jak TV-V, tak TV-H synchronizují jen při záporném synchronizačním signálu. Časová základna TIME/DIV... (30) Rozsah časové základny X-Y: Tato poloha se používá při režimu X-Y. 9 SWP.VAR... (31) Plynulá regulace kmitočtu časové základny. V poloze CAL platí hodnota nastavená pomocí TIME/DIV a otáčením se plynule mění frekvence časové základny. Otáčením proti směru hodinových ručiček se rozmítání zpomalí minimálně 2,5x. X10MAG... (32) Zamáčknutím tlačítka dochází k 10x většímu roztažení pozorovaného průběhu. POSITION... (34) Ovládání polohy stopy v horizontálním směru. Další údaje CAL... (1) Vstup pro kalibrační napětí 2Vš-š, přibližně 1kHz, kladný pravoúhlý průběh. GND... (15) Zemnicí svorka spojená s kostrou osciloskopu. 4.2 Popis zadního panelu STUDS (nožky)... (38) Slouží pro položení osciloskopu na zadní stěnu, k ovládání na stojato, a také k navinutí síťové šňůry. AC... (39) Vstupní konektor pro připojení síťové šňůry (dodáno s výrobkem). FUSE HOLDER (držák pojistky)... (40) O pojistkách viz odst Základní provoz 1-kanálový provoz Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, je-li volič síťového napětí na zadním panelu přístroje správně nastaven. Dále si ověřte nastavení podle následující tabulky. Název Číslo Nastavení Název Číslo Nastavení POWER INTEN (6) (2) Vypnuto (OFF) Středová poloha SLOPE TRIG.ALT (27) (28) + Nestlačeno FOCUS (3) Středová poloha TRIGGER MODE (26) AUTO VERT MODE (14) CH1 TIME/DIV (30) 0,5mSec/dílek ALT/CHOP (12) Nestlačeno (ALT) SWP.VER (31) Poloha CAL CH2 INV (16) Nestlačeno POSITION (34) Středová poloha POSITION (11)(19) Středová poloha X10MAG (32) Nestlačeno VOLTS/DIV (7)(22) 0,5V/dílek LEVEL (29) Na středu VARIABLE AC-GND-DC SOURCE (9)(21) (10)(18) (24) CAL (proti sm.h.r.) GND CH1 Dále zapojte síťovou šňůru a pokračujte následovně: 1) Zapněte hlavní vypínač (POWER) a zkontrolujte, jestli svítí LED. Asi po 20 sekundách se objeví stopa na stínítku obrazovky. Pokud se stopa neobjeví do 60 sekund, přezkoušejte zapnutí vypínače a nastavení podle tabulky. 2) Jas stopy nastavte na přiměřenou hodnotu a proveďte její zaostření pomocí INTEN a FOCUS. 3) Srovnejte polohu stopy rovnoběžně se středovou linkou rastru pomocí CH1 POSITION a TRACE ROTATION (nastavitelné šroubovákem). 4) Připojte sondu do INPUT CH1 a na výstup kalibračního napětí (2Vp-p CALIBRATOR). 5) Přepněte přepínač AC-GND-DC do polohy AC. Na stínítku obrazovky se objeví průběh podle obr ) Pomocí FOCUS proveďte zaostření stopy. 7) Pomocí přepínačů VOLTS/DIV a TIME/DIV nastavte odpovídající vzhled průběhu signálu. 8) Pomocí prvků POSITION a POSITION nastavte polohu průběhu vzhledem k rastru tak, aby se dala snadno odečíst amplituda (V p-p) a perioda (T).

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315 9 khz až 3 GHz Novářadaproduktů společnosti Rohde& Schwarz Profesionální testovací vybavení pro výrobu, laboratoře a servis Přístroj je velmi přesný spektrální analyzátor

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M

OSCILOSKOP. 2 kanálový HDS1022M OSCILOSKOP 2 kanálový HDS1022M R202 HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více