Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB"

Transkript

1 Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130

2 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy a unkce...4 V. Postupy Kalibrace...5 VI. Způsoby Měření...5 VII. Provozní Opatření...6 VIII. Měření...7

3 I. Bezpečnostní Informace Před vlastním měřením nebo opravou měřícího přístroje si přečtěte si pečlivě následující bezpečnostní informace. Přístroj používejte pouze podle postupů popsaných v tomto návodu, jinak může být narušena ochrana vašeho zdraví během měření. Okolní Podmínky 1 Nadmořská výška až do 2000 metrů 2 Relativní vlhkost až do 90% max. 3 Okolní provozní teplota 0~40C Údržba a Čištění 1 Opravy a servis nezakrytovaného přístroje mohou provádět pouze k tomuto účelu kvalifikované osoby. 2 Pravidelně čistěte obal suchým hadříkem. Nepoužívejte k čištění brusné materiály ani žádná rozpouštědla. Bezpečnostní ymboly Přístroj je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolací. Během oprav používejte pouze specifikované náhradní součásti. Vyhovuje normě EMC II. Všeobecný Popis Děkujeme vám, že jste si zvolili právě tento měřič zvukových úrovní. Aby jste měli jistotu, že tento přístroj využijete s maximální účinností, přečtěte si nejprve pečlivě celý uživatelský návod. Tento přístroj vyhovuje normě IEC651 typ 2 pro měřič Úrovně Zvuku. Tento přístroj je navržen pro účely měření hladin zvuku k zajištění bezpečných zdravotních podmínek v oblastech projekcí, zdravotnictví, provozních kancelářích a všeobecně k zajištění bezpečné hladiny zvuku v pracovních prostředích. Rozsahy od 35 do 130 pro frekvence mezi 31.5Hz a 8 KHz. Zobrazení po krocích 0.1 na 4-číselném LCD. Posouzení dvou ekvivalentních úrovní tlaku zvuku, A a C. Na výstupu normovaného 3,5mm jacku je k dispozici jak AC tak DC signálový výstup vhodný pro připojení frekvenčního analyzéru, zapisovače úrovně, T analyzéru, grafického zapisovače atp. III. pecifikace Normy : IEC651 type 2 rekvenční rozsah : 31.5Hz~8KHz Rozsah měření úrovní : 35~130 Porovnání frekvenční : A/C Mikrofon : 1/2 palce elektretový kondenzátorový mikrofon Kalibrace : Elektrická kalibrace s interním oscilátorem (1kHz sinusová vlna) Displej : LCD Digitální zobrazení : 4 čísla Rozlišení: 0.1 Zpracování dat: 0.5 sec. Časová porovnání : AT (RYCHLE)(125m), LOW (POMALU)(1 sec.)

4 Rozsahy Úrovní : Lo: Hi: Přesnost Dynamický rozsah Alarm funkce Maximum hold AC výstup :+ 1.5 (nutno dodržet referenční podmínky) : 65 : OVER pokud je úroveň na vstupu mimo rozsah : Pozdržení výsledku maximální hodnoty na displeji, postupně < 1/3minuty. : 0.65 Vrms při (full scale), Výstupní Impedance: Přibližně 600Ω (: znamená horní limit každého rozsahu úrovně.) DC výstup : 10mV/, výstupní impedance přibližně. 100Ω Napájení : Jedna 9V baterie, 006P nebo IEC 622 nebo NEDA Životnost baterie : Asi 50hodin (alkalická baterie) Provozní teplota : 0 až 40C(32 až 104C) Provozní Vlhkost : 10 až 90%RH kladovací Teplota : -10 až 60C( 14 až 140) kladovací humidity Rozměry Váha Příslušenství : : 10 to 75%RH : 245(D) X 64(Š) X 31(V) mm : 255g(včetně baterie) : 9V baterie, obal pro přenášení, uživatelský návod.. IV. Názvy a unkce Lo/Hi 4 / HOLD O A C CAL94 MAX 6 7 DC AC OUTPUT 9 5 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~ OPEN 10

5 1) Kryt mikrofonu proti bočnímu větru Pokud provádíte měření při větru jehož rychlost přesahuje 10m/sec, nasaďte ochranný kryt na měřící mikrofon. 2) Displej YMBOL LCD MAX OVER A C Lo Hi UNKCE 4čísla Maximální Hodnota Přesah Rozsahu Rychlá reakce Pomalá reakce A-Poměr vážení C-Poměr vážení Malý rozsah (35~100) Velký rozsah (65~130) Vybitá baterie 3) Tlačítko pro malý rozsah Lo/Hi Lo: 35~100; Hi: 65~130 Při zobrazení ymbolu OVER přepněte do vyššího rozsahu měření. 4) Tlačítko časových porovnání / (Rychlá reakce): pro normální měření (rychlé změny šumových úrovní) (Pomalá reakce): Pro měření průměrných úrovní fluktuačních šumů O A CCAL94 5) Přepínač napájení a unkce Zapněte napájení přístroje a zvolte A/C poměrování a kalibraci A: A Poměrování. Pro všeobecná měření zvukových úrovní. C: C Poměrování. Pro měření šumu obsahující nízké frekvence. (Pokud při měření úrovně ukazuje C-Poměrování značně vyšší úroveň než A-Poměrování, pak je zřejmé že signál má značný obsah nízkých frekvencí.) CAL 94: Při Kalibraci je využit interní oscilátor 6) MAX Hold tlačítko MAX

6 OUND LEVEL: CAL Lo=35~100 Hi=65~130 CAL94 Použití Hold je určeno k zachycení maximální úrovně měřené hladiny zvuku. Maximální hladina je průběžně aktualizovaná. Dalším stiskem tohoto tlačítka opustíte funkci Hold a přístroj pokračuje v normálním průběžném měření. (Maximum Hold: zpoždění< 15 čísel/3min) 7) Data Hold tlačítko HOLD Tato Hold funkce pozdrží zobrazovaný výsledek na displeji. unkce je aktivovaná nebo ukončena právě v okamžiku stisknutí tohoto tlačítka. 8) Mikrofon 1/2 palce Elektretový Kondenzátorový mikrofon 9) DC. AC Výstupní jack Normovaný 3.5mm 3 kontaktní výstupní konektor. louží jako výstupní signál AC pro signálové převodníky nebo jiná externí zařízení. Výstupy: Pomocí stereofonního konektoru je možno získat dva výstupy. DC výstupní logaritmický signál. 10mV/ Impedance 100Ω AC výstup: přibližně. 0.65Vrms přizpůsobený všem výstupním rozsahům. Impedance 100Ω DC OUTPUT AC OUTPUT GROUND 10) Kalibrační potenciometr Otáčením kalibračního potenciometru ve směru nebo proti směru hodinových ručiček je možno nastavit normovanou hladinu ) Šroubek krytu přístroje. 12) Bateriový kryt V. Kalibrační postupy Používá se normovaný akustický kalibrátor (94, 1kHz inusovka) Acoustic Calibrator (1) Nastavte následující tlačítka a unkce. Displej:, A, Lo, unkce: A-Weighting (Poměrování) Čas Odezvy: AT Rozsah hladiny úrovně: 35 to 100 Měřící mód: MAX Hold a Data Hold Módy vypnout. Lo/Hi / O A C MAX HOLD crewdriver

7 (2) Vložte opatrně vložku mikrofonu do prostoru pro kalibrátor. (3) Zapněte spínač kalibrátoru 1kHz) a nastavte potenciometr CAL podle jednotek. Výsledek na displeji bude zobrazovat požadovanou úroveň. Všechny naše výrobky jsou před expedicí správně kalibrovány. Doporučený interval kalibrování: 1 rok. VI. Příprava Měření (1) Vložení Baterie Otevřete zadní kryt baterie a vložte napájecí 9V Baterii. (2) Výměna Baterie Když napětí baterie poklesne pod provozní napětí, na displeji se zobrazí značka. V tomto okamžiku by jste měli zajistit výměnu baterie za novou. VII. Provozní Doporučení (1) Vítr foukající na měřící mikrofon bude zanášet do měření dodatečný šum. Pokud je nutno měřit za těchto podmínek potom musí být namístěn proti větrný chránič pro potlačení nežádoucích signálů. (2) Pro dosažení přesnějších měření použijte propojovací kabel mezi měřící základnou a měřícím mikrofonem. Tímto způsobem je možno omezit některé nežádoucí zvukové odrazy. (3) Pokud nebyl přístroj po delší dobu používán nebo pracoval ve velmi ztížených okolních podmínkách, proveďte vždy před měřením kalibraci měřícího mikrofonu. (4) Neskladujte ani neměřte s přístroje v podmínkách velmi vysoké teploty nebo okolní vlhkosti. (5) Udržujte měřící mikrofon suchý a zamezte nežádoucím vibracím. (6) Pokud není přístroj používán, udržujte jej v prostředí s nízkou vlhkostí. tejně tak napájecí baterii. VIII. Měření (1) Otevřete bateriový kryt a namístěte 9V napájecí baterii. (2) Zapněte napájení a zvolte odpovídající Čas Odezvy a Poměr vážení. Pokud zvukový signál obsahuje ostré vrcholy a rušení pak zvolte jako odezvu AT (rychle). Pro měření dlouhodobých průměrných úrovní, využijte nastavení slow (pomalu). Zvolte A- poměr vážení pro všeobecné ruchy a zvukové hladiny. C-poměr vážení zvolte pro měření akustických zdrojů zvuku. (3) Zvolte požadovanou úroveň. (4) Podržte přístroj pohodlně v ruce nebo jej upevněte na podpůrnou trojnožku a namiřte mikrofon směrem k předpokládanému zdroji zvuku, naměřený akustický tlak bude zobrazen jako číslo na displeji základny měřícího přístroje. (5) Pokud je zvolen MAX (maximum hold) mód. Přístroj zachytí a podrží jako výsledek maximální naměřenou hodnotu akustického tlaku. Je funkční pro všechny poměry vážení a rozsahy. (6) Pokud je zvolen HOLD (data hold ) mód. unkce Hold pozdrží naměřený výsledek na displeji. Krátkodobým stiskem tlačítla HOLD funkci aktivujete nebo opustíte. (7) Vypněte napájení přístroje a v případě, že přístroj nebudete po delší dobu používat můžete také vyjmout napájecí baterii. (8) "Výrobek nepatří do komunálního odpadu! Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 185/2001b. O odpadech."