NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:"

Transkript

1 NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE S OPTICKÝMI SOUČÁSTMI TOHOTO PŘÍSTROJE MŮŽE OHROZIT VÁŠ ZRAK. Mějte tuto příručku po ruce a řiďte se popsanými postupy a bezpečnostními opatřeními. Hlasitost nastavte dostatečně potichu, abyste slyšeli zvuky vně automobilu. Chraňte tento výrobek před vlhkostí. Je-li baterie odpojena nebo vybitá, nastavená paměť se vymaže a musí se přeprogramovat. VLASTNOSTI: Přehrávání video DVD Je možné přehrávat DVD video, DVD-R (režim video) a DVD-RW(režim video). Kompatibilita video CD s PBC Je možné přehrávat video CD s PBC (kontrolou přehrávání). Přehrávání CD Je možné přehrávat hudební CD/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP3 Je možné přehrávat soubory MP3 uložené na CD-ROM/CD-R/CD-RW. Přehrávání souborů MP4 Je možné přehrávat Soubory MP4. Kompatibilita PAL/NTSC Tento přístroj je kompatibilní se systémy PAL/NTSC. Jestliže budete připojovat k tomuto přístroji další komponenty, ujistěte se, že jsou kompatibilní se stejným video systémem, jinak nebudou obrázky správně reprodukovány. Multi-aspect (vícenásobný způsob zobrazení) Je možné přepínat mezi širokou obrazovkou, letter boxem a panscan. Multi-audio (vícenásobné audio) Můžete přepínat mezi více zvukovými systémy uloženými na DVD podle přání. Multi-titulky (vícenásobné titulky) Můžete přepínat mezi vícejazyčnými titulky uloženými na DVD podle přání. Multi-angle (výběr pozorovacího úhlu) Můžete přepínat mezi více pozorovacími úhly scény uložené na DVD podle přání. Když je funkce zakázána Kdy se díváte na DVD a pokusíte se provést nějakou operaci, nemusí být provedena programem na disku. V takovém případě se na obrazovce přístroje objeví ikona. CZ1

2 INSTALACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zvolte pečlivě místo k upevnění, aby přístroj nerušil normální činnost řidiče. Neinstalujte přístroj tam, kde by byl vystaven vysoké teplotě, například od přímého slunce nebo horkého vzduchu z topení, nebo prachu, špíně či nadměrným vibracím. Používejte pouze přiložený spojovací materiál, aby byla zajištěna bezpečná instalace. Ujistěte se, že jste před instalací sejmuli čelní panel. POZNÁMKA: Sklon instalovaného autorádia nesmí překročit 30, jinak se čelní panel neotevře. Uvolňovací šroub a konzola Ohněte tyto zářezy podle potřeby POZNÁMKA: Uchovejte bezpečně uvolňovací klíč, protože ho můžete v budoucnosti potřebovat při vyjmutí přístroje z vozu. Sejmutí a nasazení čelního panelu Čelní panel tohoto přístroje je snímatelný, aby se zabránilo krádeži přístroje. SKLÁPĚNÍ A SEJMUTÍ/NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU Před sejmutím čelního panelu nezapomeňte nejdříve vypnout rádio tlačítkem PWR (1). Potom stiskněte tlačítko REL (14), nechte čelní panel přejít do horizontální pozice a sejměte panel tažením k sobě podle vyobrazení. Poznámky: Při nasazování čelního panelu ho netiskněte silně proti přístroji. Lze jej nasadit mírným tlakem proti přístroji. Berete-li čelní panel s sebou, vložte ho do přiloženého pouzdra na čelní panel. Při nasazování čelního panelu do přístroje netlačte na okénko displeje. CZ2

3 UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE Přístrojová deska 1. PŘÍSTROJ 2. VYJÍMACÍ POUZDRO 3. PŘÍSTROJOVÁ DESKA 4. MATKA 5. PÉROVÁ PODLOŽKA 6. HLADKÁ PODLOŽKA 7. KAROSERIE 8. ZADNÍ PŘIPEVŇOVACÍ PÁSEK 9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB 10. MATKA M5 X 15 ISO Konektor VÝSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) VSTUP : ČERVENÝ (R) BÍLÝ (L) KONEKTOR A PAMĚŤ +12V 5. VÝSTUP AUTOANTÉNY V (K ZAPALOVÁNÍ) 8. UZEMNĚNÍ POZNÁMKA: (konektor A č. 7) musí být připojen ke klíčku zapalování, aby se předešlo vybití baterie při nepoužívání vozu po delší dobu. KONEKTOR B 1. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 2. ZADNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 3. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (+) 4. PŘEDNÍ PRAVÝ REPRODUKTOR (-) 5. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 6. PŘEDNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) 7. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (+) 8. ZADNÍ LEVÝ REPRODUKTOR (-) Údržba VÝMĚNA POJISTKY Když se spálí pojistka, zkontrolujte vedení a vyměňte pojistku. Jestliže pojistka po výměně opět vyhoří, může jít o vnitřní závadu. V takové případě se obraťte na nejbližší opravnu. Výstraha Pro každé vedení použijte určenou sílu pojistky. Použití silnější pojistky může způsobit vážnou poruchu. CZ3

4 Umístění dílů (hlavní jednotka) 1. VYPÍNAČ (PWR) 2,3.TLAČÍTKO VOLBY: VOL/TA VOL/BASS/TREBLE/BALANCE/FADER 4. PŘEDVOLENÉ STANICE (1,2,3,4,5,6) 5. FUNKCE 'AF' (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE) 6. FUNKCE 'TA' (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ) 7. FUNKCE 'PTY' (TYP PROGRAMU) 8. DISPLEJ (DISP) 9. TLAČÍTKO MÓDU (MD) 10. TLAČÍTKO PÁSMO/HLASITOST (BAND/LOUD) 11. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ / TLAČÍTKO CD STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ 12. AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS) 13. SCAN OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ (SCN) 14. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU ( ) 15. LCD DISPLEJ 16. TLAČÍTKO VYSUNUTÍ CD ( ) 17. ŠTĚRBINA PRO CD 18. TLAČÍTKO VPŘED/PAUZA 19. TLAČÍTKO STOP 20. TLAČÍTKO OPAKOVAT 21. TLAČÍTKO NÁHODNÁ VOLBA 22, STOPA VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU/DOLŮ (POUZE DISK S MP3) 24. TLAČÍTKO RESET CZ4

5 Umístění dílů (Dálkové ovládání) 1. VYPÍNAČ 2. MÓD 3. VPŘED/PAUZA 4. STOP/NÁVRAT 5. VOLBA 6. HLEDEJ+/HLEDEJ- 7. HLAS+/HLAS- 8. KLÁVESNICE 9. JDI NA 10. AUDIO 11. POTVRDIT 12. NAVIGACE 13. AUTO VYHLEDÁVÁNÍ / OPAKOVAT 14. NÁHODNĚ 15. PÁSMO/SYSTÉM 16. STEREO/MONO / PROGRAM 17. TITUL (HLAVNÍ MENU) 18. TITULKY 19. NASTAVENÍ 20. ÚHEL 21. POMALÝ POHYB 22. ZOOM 23. KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ 24. ZAPNUTÍ OBRAZOVKY 25. ZTIŠIT Používání a péče o dálkové ovládání Instalace baterie Vysuňte pouzdro na zadní straně dálkového ovládání a vložte baterii správným směrem podle plus (+) a minus (-) pólu. Před prvním použitím sejměte pásku vyčnívající z pouzdra. UPOZORNĚNÍ Jestliže se dálkové ovládání nepoužívá měsíc a déle, vyjměte baterii. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nevyhazujte baterii do ohně. Neskladujte baterii spolu s kovovými materiály. Jestliže baterie prosakuje, otřete dočista dálkové ovládání a vložte novou baterii Při likvidaci použité baterie dodržujte prosím nařízení vlády nebo veřejných institucí na ochranu životního prostředí, platné ve vaší zemi / oblasti. Vždy pečlivě zkontrolujte, zda jste vložili baterii s plus (+) a minus (-) póly správným směrem. Používání dálkového ovládání Namiřte dálkové ovládání ve směru k čelnímu panelu. DŮLEŽITÉ Neskladujte dálkové ovládání ve vysokých teplotách nebo na přímém slunci. Nenechte dálkové ovládání spadnout na podlahu, kde by mohlo uvíznout pod pedálem brzdy nebo plynu. CZ5

6 PROVOZ Zapnutí přístroje (PWR) Hlavní jednotka: zapnete stiskem PWR. Vypnete opětovným stisknutím a držením tohoto tlačítka. Dálkové ovládání: přístroj zapnete stiskem tlačítka. Opakovaným stiskem přístroj vypnete. Nastavení času 1 Stiskněte tlačítko DISP opakovaně, dokud se neukáže čas. 2. Stiskněte a držte tlačítko DISP. Začnou blikat čísla hodin. 3. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte hodinu. Stiskněte DISP 4. Otáčejte knoflíkem hlasitosti a nastavte minutu. 5. Stiskněte SEL pro uložení a odchod. Volba zdroje (MD) Hlavní jednotka: Stiskněte MD opakovaně pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Dálkové ovládání: Stiskněte opakovaně MODE pro přepnutí mezi módem TUNER a CD/DVD. Založení disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Vložte disk do štěrbiny pro disk 3 Zavřete čelní panel Vysunutí disku 1 Stiskněte REL pro otevření čelního panelu 2 Stiskněte tlačítko EJECT pro vysunutí disku 3 Zavřete čelní panel Nastavení hlasitosti Hlavní jednotka: Otáčejte knoflík hlasitosti doprava nebo doleva pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte VOL+ nebo VOL- pro zvýšení nebo snížení hlasitosti Nastavení BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/TA VOLUME Hlavní jednotka: Stiskněte knoflík hlasitosti opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Pak nastavte otáčením knoflíku hlasitosti. Dálkové ovládání: Stiskněte SEL opakovaně, dokud se neobjeví požadovaná funkce. Natavte stisknutím VOL+ nebo Vol-. Tlačítko MUTE Dálkové ovládání: Stiskem tlačítka okamžitě ztišíte zvuk. Opakovaným stiskem se vrátíte na předchozí úroveň hlasitosti. Displej (DISP) Stiskem tohoto tlačítka přepínáte funkce v každém módu displeje. 1) V případě příjmu stanice RDS: RADIO MÓD PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) V případě příjmu stanice, která nemá RDS: RADIO MÓD CLOCK ---- FREQ ---- NO PTY MÓD PŘEHRÁVAČE CD/MP3 CDP ---- CT ----FREQ ---- NO PTY Každý displej se ukáže na několik vteřin, po nichž se vrátí do první pozice. Poznámka: CT = čas FREQ = frekvence CDP =přehrávač CD Tlačítko potlačení hluku (PÁSMO/LOUD) Stiskem tlačítka déle než 2 vteřiny zvolíte mód HLUK. Systém PAL / NTSC Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. Stiskněte tlačítko PÁSMO na hlavní jednotce nebo tlačítko SYS na dálkovém ovládání. Přístroj automaticky přepíná mezi systémy PAL, NTSC a AUTO. CZ6

7 Reset Tlačítko reset je umístěno na pouzdru. Tlačítko reset se aktivuje z těchto důvodů: Počáteční instalace přístroje po dokončení zapojení. Některé tlačítko funkce nefunguje. Chybové hlášení na displeji. POSLOUCHÁNÍ RÁDIA Tlačítko pásma (BAND) Stiskem tohoto tlačítka se cyklicky přepínají pásma: FM1---FM2---FM3. Automatické nebo ruční ladění (FREKV. NAHORU NEBO FREKV. DOLŮ ) Při krátkém stisku fungují tato tlačítka jako v módu ladění HLEDEJ. Při stisku delším než 1 vteřinu fungují jako v módu RUČNÍ ladění. Automatické vyhledávání/prohledávání předvoleb (A/PS) Prohledávání předvoleb (PS) po krátkém stisku rádio hraje každou nastavenou stanici po 5 vteřin. Automatické vyhledávání (AS) stiskem delším než 1 vteřinu se aktivuje automatické vyhledávání. Nastaví se a uloží šest nejsilnějších stanic na odpovídající místa předvolby. Po dokončení automatického vyhledávání provede rádio prohledávání předvoleb. Poznámka: Tato funkce se na dálkovém ovládání nazývá AMS. Scan ovládání automatického ladění (SCN) Toto tlačítko pracuje jako RADIO SCAN. Funkce se podobá normálnímu vyhledávání, ale na každé nalezené stanici se na 5 vteřin zastaví. Ukládání a vyvolávání rozhlasových frekvencí Když stisknete kterékoliv z čísel (1-6), můžete snadno uložit až šest rozhlasových frekvencí pro pozdější vyvolání jedním dotykem. 1. Vyberte požadované pásmo (FM1-FM2-FM3). 2. Když najdete frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, stiskněte číslo (1-6) a držte, dokud se číslo předvolby nerozsvítí na displeji. 3. Stisknuté číslo zůstane rozsvícené. Zvolená stanice byla uložena do paměti. Když příště stisknete stejné číslo, z paměti se vyvolá frekvence zvolené stanice. Poznámka: Do paměti lze uložit až 18 stanic FM. Stereo/Mono Hlavní jednotka: Pro přepnutí mezi stereo a mono zvukem stiskněte a držte tlačítko AF. Dálkové ovládání: Stiskněte tlačítko ST POUŽITÍ FUNKCE RDS Co je RDS? RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý EBU (European Broadcast Union Evropská rozhlasová unie). Na pozadí normálního FM vysílání nabízí RDS řadu informačních služeb a automatické ladící funkce u stereo autorádií, kompatibilních s RDS. V roce 1988 začalo RDS fungovat ve Velké Británii, Francii, Západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání se provádí v mnoha dalších evropských zemích. Očekává se, že bude v nejbližší budoucnosti RDS k dispozici ve většině západoevropských zemí. Funkce AF (Alternativní frekvence) Mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem. Když je mód AF zvolen, rádio ustavičně kontroluje sílu signálu. Funkce 'TA' (Dopravní hlášení) TA mód se zvolí nebo vypne krátkých stiskem Když je TA mód je zapnut, je přenášeno dopravní hlášení. - Když je přístroj v módu CD/MP3, dočasně se přepne do módu rádio. - Jestliže byla úroveň hlasitosti pod prahovou hodnotou, zvýší se na prahovou hodnotu. - Když je přijímána stanice TP, na LCD displeji se zapne segment TP. CZ7

8 Funkce PTY (Typ programu) 1. Stiskněte a držte tlačítko PTY pro zapnutí funkce Typ programu. 2. Otáčením knoflíku hlasitosti doleva/doprava vybíráte z různých typů programu. 3. Stiskněte opět tlačítko PTY a začněte vyhledávat typ programu následovně: ZPRÁVY--UDÁLOSTI--INFO--SPORT--VZDĚLÁVACÍ--DRAMA--KULTURA--VĚDA--RŮZNÉ--POP--ROCK SNADNÁ HUDBA ZÁBAVNÁ HUDBA--KLASIKA JINÁ HUDBA--POČASÍ--FINANCE--DĚTI--SPOLEČNOST--NÁBOŽENSTVÍ-- TELEFONY--CESTY VOLNÝ ČAS--JAZZ--COUNTRY LIDOVÁ HUDBA STARÉ HITY--FOLK--DOKUMENT--TEST-- ALARM. POSLOUCHÁNÍ CD/MP3 Základní provoz CD/MP3 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat k normálnímu přehrávání na určitém místě stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Poznámka: Když je vložen disk s MP3, na obrazovce TV se zobrazí všechny názvy souborů s odpovídajícím číslem stopy. Přístup k souboru můžete získat použitím navigační klávesnice na dálkovém ovládání.pro přehrání zvoleného souboru jednoduše stiskněte enter. Vyhledávání určité stopy Během přehrávání můžete jednoduše stisknout číslo dané stopy na číselné klávesnici dálkového ovládání. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Vyhledávání určité stopy s použitím JDI NA K vyhledávání určitého čísla stopy nebo přehrání konkrétního místa v souboru můžete použít funkci JDI NA. 1. Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovládání GOTO. Ukáže se čas a číslo hledané stopy. 2. Zapište minuty a vteřiny právě přehrávané stopy, chcete-li vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, chcete-li vyhledávat podle stop. Stiskněte Enter. Opakování stopy Můžete si vybrat mezi opakováním jedné stopy nebo všech stop. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Náhodné přehrávání Místo normálního pořadí můžete stopy přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy. Můžete uložit až 12 stop. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. CZ8

9 PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO DVD Základní provoz u video DVD 1. Vložte DVD disk. Přístroj disk automaticky nahraje. Pokud DVD nabízí menu, zobrazí se menu. 2. S použitím navigačních tlačítek na dálkovém ovládání vyberte požadované funkce zobrazené v menu. Pro volbu stiskněte ENTER. 3. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 4. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 5. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 6. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Pro pokračování v přehrávání stiskněte. Označení titulu/kapitoly Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající požadovanému titulu/kapitole. Ukáže se číslo a přehrávání začne od zvoleného titulu. Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání (Multi-audio) DVD může mít zvuk v různých jazycích a různých systémech (Dolby Digital, DTS atd.). Jestliže má DVD multi-audio nahrávku, můžete během přehrávání přepínat mezi jazyky. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo Stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi jazyky / audiosystémy možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi jazyky / audiosystémy můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna titulků během přehrávání (Multi-titulky) Jestliže je na DVD nahrávka s více titulky, můžete během přehrávání přepínat mezi titulky. 1. Stiskněte během přehrávání Sub-T na dálkovém ovládání. Tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví požadované titulky. Poznámka: U některých DVD je přepínání mezi titulky možné pouze s použitím menu na obrazovce. Mezi titulky můžete také přepínat s použitím menu Nastavení - SET-UP. Změna pozorovacího úhlu během přehrávání (Multi-angle) Jestliže je na DVD nahrávka s multi-angle (scény natáčené z různých úhlů), můžete během přehrávání měnit pozorovací úhel. 1. Stiskněte během přehrávání scény Angle na dálkovém ovládání. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být obraz během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. CZ9

10 Vyhledávání požadované scény, začátek přehrávání od určité doby Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo titulu / kapitoly, jestliže chcete vyhledávat podle titulu / kapitoly Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Title - Opakovat právě přehrávaný titul. Repeat Chapter - Opakovat právě přehrávanou kapitolu. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Návrat do hlavního menu Kdykoli během přehrávání se můžete vrátit do hlavního menu. 1. Stiskněte během přehrávání TITLE na dálkovém ovládání. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o disku a současné nastavení přehrávání.. Na obrazovce se ukáže doba přehrávání, uběhlý čas, číslo titulu, číslo kapitoly, úhel, nastavení zvuku, titulky a informace o bitrate. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. PLAYING VCD/SVCD/MP4 Základní provoz u video CD 1. Pro rychlý posun dopředu nebo dozadu stiskněte a držte nebo. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. 2. Pro přeskočení zpět nebo dopředu na další kapitolu stiskněte nebo. Stiskem přeskočíte na začátek další kapitoly. Stiskem přeskočíte na předchozí kapitolu. 3. Přehrávání přerušíte stiskem. Pokračujte opakovaným stiskem. 4. Pro zastavení přehrávání stiskněte. Vypínání a zapínání PBC PBC (Kontrola přehrávání) je funkce, která se nachází u VCD 2.0 a SVCD 1.0. PBC umožňuje kontrolu přehrávání položek a interakci s uživatelem přes dálkové ovládání nebo jiné vstupní zařízení, které je k dispozici. Je-li zapnuta, přehrávač se nespustí automaticky po vložení disku, protože si ponechá čas pro volbu programu na disku; je-li vypnuta, bude přehrávač přehrávat postupně všechny programy na disku. 1 Pro zapnutí funkce PBC stiskněte PBC na dálkovém ovládání. Funkci vypnete opakovaným stiskem. Poznámka: Funkci PBC nemají všechny VCD/SVCD. CZ10

11 Určení stopy Stiskněte během přehrávání číslo odpovídající číslu požadované stopy. Číslo se ukáže na obrazovce a přehrávání začne od zvolené stopy. 1. Ujistěte se, že jste nejdříve vypnuli funkci PBC. 2. S použitím číselné klávesnice na dálkovém ovládání vložte číslo požadované stopy. Poznámka: Pro volbu 3 stiskněte 3. Pro volbu 13 stiskněte 10+, 3. Pro volbu 23 stiskněte 10+, 10+, 3 v tomto pořadí. Změna jazyka během přehrávání VCD může mít zvuk v různých jazycích. Obvykle je rozdělen do dvou kanálů (levý a pravý). U VCD s nahrávkou multi-audio můžete přepínat během přehrávání mezi jazyky / audiosystémy. 1. Pro volbu jiného zvuku jednoduše stiskněte během přehrávání opakovaně Audio nebo stiskněte a držte tlačítko AF na hlavní jednotce. Pomalý pohyb přehrávání Tato funkce vám dovoluje zpomalit přehrávání. 1. Stiskněte během přehrávání Slow na dálkovém ovládání. 2. Opakovaný stisk přepne v následujících krocích: 1/2-1/4-1/6. Poznámka: Pro návrat do normálního přehráván, stiskněte. Během zpomaleného přehrávání není žádný zvuk. U některých disků může být pohyb během zpomaleného přehrávání nejasný. Rychlý posun vpřed / zpět 1. Stiskněte a držte tlačítko (forward - vpřed) nebo (reverse - zpět). 2. Opakujte krok 1 a rychlost vyhledávání se zvýší 4x, 8x, 20x. 3. Pro návrat do normálního přehrávání od požadovaného místa stiskněte. Vyhledávání od požadované scény, start přehrávání od určitého času Požadovanou scénu můžete vyhledat pomocí funkce GOTO vyznačením titulu a kapitoly nebo pomocí funkce vyhledávání podle času vyznačením času na disku, od kterého se začne přehrávat. 1. Stiskněte GOTO na dálkovém ovládání. Objeví se vyhledávání podle času a titulu / kapitoly. 2. Zapište hodinu, minutu a vteřinu, jestliže chcete vyhledávat podle času. Stiskněte Enter. 3. Zapište číslo stopy, jestliže chcete vyhledávat podle stopy. Stiskněte Enter. Volba opakovat rozsah Můžete si vybrat mezi opakováním přehrávání titulu nebo kapitoly. 1. Přesvědčte se, že jste vypnuli funkci PBC. 2. Stiskněte během přehrávání RPT na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. 3. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, přepne se přístroj do těchto nastavení: Repeat Single - Opakovat právě přehrávanou stopu. Repeat All - Opakovat všechny stopy. Off Vypnout opakování. Zvětšování obrazu během přehrávání Během přehrávání můžete zvětšit obraz. 1. Stiskněte během přehrávání ZOOM na dálkovém ovládání. 2. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvětší se obraz 1x, 2x, 3x, 4x a zpět. Náhodné přehrávání Stopy / kapitoly můžete přehrávat v náhodném pořadí. 1. Stiskněte během přehrávání RDM na hlavní jednotce nebo dálkovém ovládání. Opakovaným stiskem funkci vypnete. Zobrazení informací Během přehrávání můžete vidět veškeré informace o VCD. 1. Stiskněte jednou OSD na dálkovém ovládání. Přístroj ukáže délku nahrávky a uběhlý čas. 2. Stiskněte tlačítko dvakrát a budou zobrazena všechna ostatní nastavení. CZ11

12 Programování přehrávání Můžete si nastavit, které stopy se mají hrát podle vašeho požadovaného pořadí, pomocí funkce PROG. 1. Ujistěte se, že je přístroj v módu STOP. Pokud přístroj právě hraje, zastavte nejdříve přehrávání. 2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládání. 3. Vedle místa v paměti vložte číslo stopy a kapitoly. Můžete uložit až 12 umístění. 4. Když jsou naprogramovány všechny stopy, zvolte PLAY PROGRAM a stiskněte ENTER. Začne přehrávání podle programu. NASTAVENÍ PŘEHRÁVAČE DVD Důležité 1 Před zahájením nastavení vložte do jednotky jakýkoli disk. 2 Ujistěte se, že je jednotka vypnuta. Stiskněte SETUP na dálkovém ovládání. Nastavení Kategorie Volby Video TV tvar Pan Scan, Letter Box, 16:9 TV Systém NTSC, PAL, Auto Jazyk Audio Další audio Rating OSD Menu Titulky Audio DVD Menu AC3 MP3/WMA Jiné Pro Logic Subwoofer Pink Noise DRC Středové ovládání (CNTR CTRL) Zadní ovládání L/R Heslo Rating Tovární nastavení Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky, auto, vypnuto Anglicky, čínsky Anglicky, čínsky Analogový výstup, digitální výstup 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off 2 / 6 kanál PCM/Off 2 / 6 kanál Raw/PCM/Off Auto, On, Off On, Off Off, Levý, Střed, Pravý, Levý Surround, Pravý Surround, Subwoofer Off, On 5ms, 4ms, 3ms, 2ms, 1ms, 0ms, Off 15ms, 12ms, 9ms, 6ms, 3ms, 0ms, Off LARGE, SMALL 1. Dětská pojistka 2. G 3. PG 4. PG-13, 5. PG-R 6. R 7. NC Dospělí Reset CZ12

13 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEHRÁVAČ CD/MP3 Poměr signál / hluk Odstup kanálů Frekvenční odezva > 60dB > 50 db (1kHz) 20Hz - 20 khz TUNER (FM) Frekvenční rozsah MHz Mezifrekvenční kmitočet 10.7 MHz Citlivost 2.8 µv Odstup sterea 30 db Poměr signál / hluk 50 db Kanálový krok 50 khz VÝSTUP Výkon Impedance OBECNÉ Napájení Impedance reproduktorů Akustický výkon 5V max 10kOhm 12V DC (tolerance V) 4 nebo 8 ohm 40W x 4CH Poznámka: Vzhledem k ustavičnému vylepšování podléhá specifikace a konstrukce možným modifikacím bez předchozího oznámení. Instrukce o ochraně životního prostředí Neodhazujte tento výrobek po skončení životnosti do domácího odpad; odevzdejte ho do sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických součástek. O vhodné likvidaci vás informují symboly na produktu, návod k použití nebo informace na obalu. Materiály, uvedené na takovém označení, jsou recyklovatelné. Recyklováním nebo jinou formou opětovného použití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím informujte se u vaší místní správy o povolených skládkách. VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S CZ13

14 NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMOBILOVÉ STEREO PŘEHRÁVAČ DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 SE STEREO FM RÁDIEM RDS SKLÁPĚCÍ / ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více