DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

2 Obsah Přední a zadní panel... 2 Dálkový ovladač... 3 Používání dálkového ovladače... 4 Obsluha základních funkcí 1. Zapnutí televizoru a DVD přehrávače s funkcí DIVX / MPEG Vložení disku do přihrádky Přehrávání disku... 5 a) Přehrávání pomocí menu... 5 b) Přehrávání titulů... 6 c) Přehrávání ve stanoveném pořadí... 6 d) Přehrávání podle programu... 6 Obsluha přídavných funkcí 1. Výběr stop Přeskakování stop Zrychlené přehrávání různými rychlostmi Zpomalené přehrávání různými rychlostmi Funkce opakování Funkce OSD Časové funkce Jazyk Titulky Funkce úhlu záběru Televizní systém Funkce dočasného vypnutí zvuku Zvětšení/zmenšení obrazu Opakování určitého úseku Ovládání hlasitosti Přehrávání disků s obsahem ve formátu WMA, MP3 a JPEG Menu Nastavení systému 1. Všeobecné kroky menu Nastavení Přehled položek menu Nastavení a) Nastavení systému b) Nastavení jazyka c) Nastavení audio d) Nastavení video e) Nastavení reproduktorů f) Nastavení digital Technické parametry DVD přehrávače s funkcí MPEG 4 1. Typy disků, které DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 dokáže přehrávat Popis světelných diod

3 PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL Popis předního panelu POWER OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP SD/MS/MMC CARD STAND BY (Pohotovostní režim) 2. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 3. PLAY/PAUSE (Přehrát/Pauza) 4. STOP (Stop) 5. ČTEČKA KARET MS/SD/MMC 6. USB VSTUP Popis zadního panelu Výstup 5.1 CH AUDIO (5.1 kanálový zvuk) 2. Výstup OPTICAL (Optický) 3. Výstup COAXIAL (Koaxiální) 4. Výstup Y, Pb/Cb a Pr/Cr 5. Levý (L) a pravý (P) audio výstup 6. Výstup SCART OUT 7. Výstup S-VIDEO 8. Výstup VIDEO 2

4 DÁLKOVÝ OVLADAČ 1. POWER (Zapnutí/Vypnutí) 2. ANGLE (Úhel záběru) 3. SUBTITLE (Titulky) 4. TITLE (Titul) 5. MENU 6. VOL (Snížit hlasitost) 7. ENTER (Vložit) 8. LEFT KEY (Levé ovládací tlačítko) 9. PBC (Řízení přehrávání) 10. PLAY (Přehrát) / PAUSE (Pauza) 11. STOP (Zastavit) 12. FWD (Zrychlené přehrávání vpřed) 13. REV (Zrychlené přehrávání zpět) 14. NUMERICKÁ TLAČÍTKA 15. CLEAR (Smazat) 16. PROG (Programové přehrávání) 17. REPEAT (Opakované přehrávání) 18. RETURN (Zpět) 19. N/P 20. R/L (Pravý / Levý) 21. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) 22. LANGUAGE (Jazyk) 23. OSD (OSD menu) 24. RESET 25. MUTE (Ztlumit zvuk) 26. UP KEY (Horní ovládací tlačítko) 27. VOL+ (Zvýšit hlasitost) 28. RIGHT KEY (Pravé ovládací tlačítko) 29. SETUP (Nastavení) 30. DOWN KEY (Spodní ovládací tlačítko) 31. STEP (Přehrávání po snímcích) 32. PREV (Předchozí) 33. NEXT (Další) 34. TIME (Čas) 35. ZOOM (Zvětšit/Zmenšit) 36. RAN (Náhodné přehrávání) 37. A-B (Přehrávání úseku A-B) 38. SOURCE 39. SLOW (Zpomalené přehrávání vpřed) 40. IS/PS 3

5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Vložení baterií 1. Zatlačte na kryt prostoru pro baterie a vysuňte jej ven. 2. Vložte do prostoru pro baterie v dálkovém ovladači dvě baterie typu AAA tak, aby si vzájemně odpovídaly značky + a - na bateriích a uvnitř prostoru pro baterie. 3. Vraťte kryt prostoru pro baterie zpět na své místo. Poznámky: Nekombinujte baterie různých výrobců nebo staré baterie s novými. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo v případě vytečení elektrolytu ke korozi. Pokud z baterie vyteče elektrolyt, odstraňte jej z prostoru pro baterie a pak obě baterie vyměňte. Vždy vyměňujte obě baterie současně a nahraďte je novými plně nabitými bateriemi. Životnost baterií se může lišit v závislosti na frekvenci jejich používání. Používání dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na DVD přehrávači. Po příjmu signálu z dálkového ovladače přístroj odpovídajícím způsobem zareaguje. Dálkový ovladač funguje do vzdálenosti přibližně 5 m od senzoru dálkového ovládání, pod úhlem přibližně 30 º v každém směru. BATERIE PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ BATERIÍ MŮŽE DOJÍT K ÚNIKU ELEKTROLYTU, KOROZI NEBO VÝBUCHU. Nedovolte, aby na senzor dálkového ovládání dopadalo světlo z jakéhokoliv zdroje (např. přímé sluneční světlo nebo silné světlo zářivky) - jinak nemusí přístroj správně fungovat. Jestliže používáte v blízkosti přístroje jiné dálkové ovladače nebo když používáte dálkový ovladač v blízkosti zařízení používajícího infračervené paprsky, může dojít k rušení. Při položení předmětu na dálkový ovladač může dojít k neúmyslnému stisku tlačítka, změně funkce a zkrácení životnosti baterie. Nezakrývejte přední část DVD přehrávače tónovaným sklem, aby nedošlo k narušení správné funkce dálkového ovladače. Zajistěte, aby nebyly mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovládání žádné předměty. Mohlo by to přístroji bránit v příjmu signálu. Dejte pozor, aby se do dálkového ovladače nedostala voda, a nepokládejte na něj vlhké předměty. Nikdy dálkový ovladač nerozebírejte. 4

6 Obsluha základních funkcí 1. Zapnutí televizoru a DVD přehrávače s funkcí MPEG 4 Stiskněte tlačítko POWER (Zapnutí/Vypnutí) na přehrávači nebo na dálkovém ovladači. Na obrazovce televizoru se zobrazí hlášení NAČÍST. Není-li v DVD přehrávači vložen disk, zobrazí se jak na obrazovce televizoru tak na displeji přístroje hlášení Žádný disk. 2. Vložení disku do přihrádky Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače. Na obrazovce se zobrazí hlášení OTEVŘÍT. Poté zlehka vložte disk do přihrádky, a to tak, aby jeho strana s etiketou směřovala nahoru (oboustranné disky mají obsah na obou stranách, a můžete je tedy umístit kteroukoli z obou stran směrem nahoru). Poté opakovaným stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) zavřete přihrádku s diskem, načež se zobrazí hlášení ZAVŘÍT a přehrávač začne načítat obsah disku. Po načtení obsahu se automaticky spustí přehrávání disku. (Poznámka: U některých typů disků je přehrávání třeba spustit stisknutím tlačítka PLAY (Přehrát) nebo ENTER (Vložit).) 3. Přehrávání disku Obsah menu jednotlivých disků se liší podle toho, jak byl disk sestaven autory obsahu a jaké funkce obsahuje. MENU disku, ze kterého lze vybírat jednotlivé položky, zobrazíte stisknutím tlačítka MENU. Pomocí tlačítka PAUSE (Pauza) na dálkovém ovladači je pak také možno přepínat funkce přehrávání a pozastavení přehrávání. Navíc je k dispozici nabídka různých režimů přehrávání, jako například přehrávání pomocí menu, přehrávání titulů, přehrávání v určeném pořadí atd. a) Přehrávání pomocí menu (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD.0) I. Stiskněte tlačítko MENU. Je-li vložen disk se záznamem ve formátu DIVX nebo DVD, zobrazí se na televizní obrazovce hlavní menu tohoto disku. Je-li vložen disk SVCD nebo VCD 2.0, zobrazí se na obrazovce menu SVCD nebo VCD 2.0 (jestliže je funkce přehrávání pomocí menu vypnuta). Ve výchozím nastavení je funkce přehrávání podle menu při vložení disku SVCD nebo VCD2.0 zapnuta. II. Je-li vložen disk se záznamem ve formátu DIVX nebo DVD, můžete pomocí tlačítek se šipkami zvýraznit položku menu, kterou chcete zvolit. V případě disku SVCD nebo VCD2.0 můžete pomocí číselných tlačítek vybrat stopu, kterou chcete přehrát. III. Po stisknutí tlačítka ENTER (Vložit) nebo PLAY (Přehrát) se spustí přehrávání disku od zvýrazněné položky. IV. Návrat během přehrávání: Během přehrávání disku se záznamem ve formátu DIVX nebo DVD se můžete stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavního menu disku. Při přehrávání disků SVCD nebo VCD2.0, u kterých je zapnuto přehrávání pomocí MENU, se do menu můžete vrátit stisknutím tlačítka TITLE (Titul). Poznámky: Funkci přehrávání pomocí menu lze zapínat/vypínat stisknutím tlačítka TITLE (Titul). V. Zastavení 1. Prvním stisknutím tlačítka STOP (Zastavit) se přehrávač přepne do režimu pozastaveného přehrávání. Současně se na displeji zobrazí hlášení STOP. Stisknete-li tlačítko STOP (Zastavit) podruhé, vrátíte se do menu disku. 5

7 2. V režimu pozastaveného přehrávání si DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 pamatuje místo zastavení. Spustíte-li znovu přehrávání disku, bude přehrávač pokračovat v přehrávání od tohoto místa. 3. Stisknete-li tlačítko PLAY (Přehrát) po úplném zastavení přehrávání, přehrávač se přepne do režimu přehrávání v určeném pořadí. Chcete-li vysunout disk, který je právě přehráván, stiskněte nejprve tlačítko STOP (Zastavit) a teprve poté tlačítko OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít), aby byla zajištěna ochrana disku před poškozením. Po vyjmutí disku zavřete přihrádku opakovaným stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít). Nebudete-li DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 delší dobu používat, vytáhněte zástrčku síťového napájecího kabelu ze zásuvky. b) Přehrávání titulů (kompatibilní pouze s disky DIVX a DVD) I. Během přehrávání disků s obsahem ve formátu DIVX a DVD můžete stisknutím tlačítka TITLE (Titul) zobrazit přehled titulů zaznamenaných na disku. II. Stisknutím tlačítek se šipkami zvýrazněte požadovaný titul a stiskněte tlačítko ENTER (Vložit). Výběr titulu můžete provádět také stisknutím číselných tlačítek. III. DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 začne přehrávat první kapitolu vybraného titulu. c) Přehrávání v určeném pořadí (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/ JPEG) I. Je-li vložen disk SVCD nebo VCD, přičemž je zapnuto přehrávání pomocí menu, může přehrávač pracovat v režimu přehrávání v určeném pořadí. II. Vyjma situace, kdy je vložen disk SVCD nebo VCD, přechází přehrávač při stisknutí tlačítka PLAY (Přehrát) do režimu přehrávání v určeném pořadí. Tato funkce je účinná u všech kompatibilních disků. d) Přehrávání podle programu (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Volitelná funkce přehrávání podle programu vám umožňuje zadávat naprogramované kapitoly nebo stopy, které chcete přehrávat, a to maximálně 16 kapitol nebo stop. Menu Program: Je-li zapnuta funkce přehrávání pomocí menu, během přehrávání kapitol / stop v naprogramovaném pořadí se tato funkce vypne. Podle zvýrazněné položky použijte číselná tlačítka k zadání kapitol / stop v pořadí, ve kterém je chcete přehrát. Poté stisknutím tlačítka PLAY (Přehrát) nebo pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte položku PŘEHRÁT a stiskněte tlačítko ENTER (Vložit). Kapitoly / stopy se přehrají v naprogramovaném pořadí. Naprogramovat můžete maximálně 16 titulů / kapitol / stop. Podle polohy ukazatele směru v menu můžete stisknutím tlačítek se šipkami zvýraznit položku, kterou chcete zadat. Je-li během přehrávání podle programu stisknuto tlačítko Program, zobrazí se na obrazovce naprogramované pořadí a obsah a přehrávání podle programu se zastaví. Můžete také stisknout tlačítka STOP (Zastavit) a PLAY (Přehrát), a obnovit tak normální režim přehrávání. 6

8 Obsluha přídavných funkcí 1. Výběr stop (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) a) Při přehrávání disku s obsahem ve formátu DIVX nebo DVD můžete vybírat stopy stisknutím číselných tlačítek na stránce Menu nebo Titul. Během přehrávání obsahu DIVX a DVD můžete přímo zadávat číslo požadovaného titulu. b) Během přehrávání disku SVCD nebo VCD podle určeného pořadí můžete provádět výběr stop stisknutím číselných tlačítek. (Je-li během přehrávání podle programu zapnuta funkce přehrávání pomocí menu, můžete provádět výběr pouze pomocí tlačítka PREV (Předchozí) / NEXT (Další). c) Při přehrávání disků CD, HD-CD, DTS-CD lze stopy vybírat přímo pomocí číselných tlačítek. d) Při přehrávání disků s obsahem WMA, MP3 / JPEG lze stisknutím číselných tlačítek vybírat různé stopy v aktuálním seznamu stop. Poznámky: Chcete-li vybrat stopy od 1 do 10, stiskněte odpovídající číselná tlačítka (1-9, 10). Chcete-li vybrat stopy s číslem vyšším než 10, stiskněte tlačítko 10+. Chcete-li tedy například vybrat stopu 15, stiskněte tlačítka 10+ a 5. Pokud vybraná stopa není dostupná, bude zadané číslo neplatné. 2. Přeskakování stop (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) a) Chcete-li přeskočit vpřed na začátek dalšího titulu / kapitoly / stopy disku, stiskněte tlačítko NEXT (Další) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače. b) Chcete-li přeskočit zpět na začátek předchozího titulu / kapitoly / stopy disku, stiskněte tlačítko PREV (Předchozí) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače. Při přehrávání poslední kapitoly / stopy na disku SVCD nebo VCD s vypnutou funkcí přehrávání pomocí menu se stisknutím tlačítka NEXT (Další) zastaví přehrávání. Při přehrávání první kapitoly / stopy se toto přehrávání zastaví stisknutím tlačítka PREV (Předchozí). Po zastavení přehrávání budoucítlačítka NEXT (Další) / PREV (Předchozí) neaktivní. Je-li vložen disk typu DIVX nebo DVD, bude se jeho obsah lišit podle toho, jakým způsobem byl sestaven autorem disku. 3. Zrychlené přehrávání různými rychlostmi (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, WMA, MP3/JPEG) Čtyři druhy režimů zrychleného přehrávání vpřed a zpět. a) Stisknutím tlačítka FWD (Zrychlené přehrávání dopředu) na dálkovém ovladači během přehrávání aktivujete režim zrychleného přehrávání vpřed. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete zvolit další rychlost přehrávání. Zrychlené přehrávání vpřed má čtyři rychlosti: 2, 4, 8, 20. Každým následujícím stisknutím tlačítka se rychlost přehrávání zvýší. Stisknete-li tlačítko pětkrát po sobě, cyklus zrychleného přehrávání vpřed se vrátí do režimu přehrávání normální rychlostí. Je-li během přehrávání disků DIVX a DVD ve zrychleném režimu dosaženo začátku dalšího titulu / kapitoly, pokračuje přehrávání normální rychlostí. Je-li během přehrávání disků SVCD nebo VCD se zapnutou funkcí přehrávání pomocí menu dosaženo začátku další stopy, pokračuje přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka PLAY (Přehrát) obnovíte přehrávání normální rychlostí. Při zrychleném přehrávání disků CD, HD-CD, MP3 nebo WMA je k dispozici výstup zvuku z přehrávače. b) Stisknutím tlačítka REV (Zrychlené přehrávání dozadu) na dálkovém ovladači během přehrávání aktivujete režim zrychleného přehrávání zpět. Opakovaným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači můžete zvolit další rychlost přehrávání. Zrychlené přehrávání zpět má čtyři rychlosti: 2, 4, 8, 20. Každým následujícím stisknutím tlačítka se rychlost přehrávání zvýší. Je-li během přehrávání disků DIVX a DVD ve zrychleném režimu zpět dosaženo začátku přehrávaného titulu / kapitoly, pokračuje přehrávání normální rychlostí. Je-li během zpětného 7

9 přehrávání disků SVCD nebo VCD se zapnutou funkcí přehrávání pomocí menu dosaženo začátku přehrávané stopy, pokračuje přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka PLAY (Přehrát) obnovíte přehrávání normální rychlostí. Během zrychleného přehrávání disků CD, HD-CD, MP3 nebo WMA zpět je k dispozici výstup zvuku z přehrávače. 4. Zpomalené přehrávání různými rychlostmi (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Stisknutím tlačítka SLOW (Zpomalené přehrávání) můžete aktivovat režim zpomaleného přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači můžete zvolit další rychlost přehrávání. Zpomalené přehrávání má šest rychlostí: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Každým následujícím stisknutím tlačítka se rychlost přehrávání sníží. Stisknete-li tlačítko sedmkrát po sobě, cyklus zpomaleného přehrávání se vrátí do režimu přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka PLAY (Přehrát) obnovíte přehrávání normální rychlostí. 5. Funkce opakování (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Stisknete-li během přehrávání jedenkrát tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání), zobrazí se opakovací pruh s údajem o aktuálním režimu opakovaného přehrávání. a) Během přehrávání disků SVCD, VCD, CD, HD-CD, DTS-CD, WMA nebo MP3 / JPEG v režimu podle určeného pořadí můžete dalším stisknutím tlačítka REPEAT (Opakované přehrávání) zapnout režim opakovaného přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka na dálkovém ovládači můžete zvolit další režim opakovaného přehrávání. K dispozici jsou tři volitelné možnosti opakovaného přehrávání: Vypnuto, TRACK REPEAT (Opakování stopy) a DISC REPEAT (Opakování disku). Režim opakovaného přehrávání se přepíná každým následujícím stisknutím tlačítka. Stisknete-li tlačítko čtyřikrát, cyklus opakovaného přehrávání se vrátí do stavu Vypnuto. b) Během přehrávání disků DIVX a DVD můžete dalším stisknutím tlačítka Repeat (Opakované přehrávání) zapnout režim opakovaného přehrávání. K dispozici jsou tři volitelné možnosti opakovaného přehrávání: Vypnuto, CHAPTER REPEAT (Opakování kapitoly) a TITLE REPEAT (Opakování titulu). Režim opakovaného přehrávání se přepíná každým následujícím stisknutím tlačítka. Stisknete-li tlačítko čtyřikrát, cyklus opakovaného přehrávání se vrátí do stavu Vypnuto. c) Během přehrávání disků WMA, MP3 / JPEG můžete dalším stisknutím tlačítka REPEAT (Opakované přehrávání) zapnout režim opakovaného přehrávání. K dispozici jsou čtyři volitelné možnosti opakovaného přehrávání: Vypnuto, TRACK REPEAT (Opakování stopy), DIRECTORY REPEAT (Opakování adresáře) a DISC REPEAT (Opakování disku). Režim opakovaného přehrávání se přepíná každým následujícím stisknutím tlačítka. Stisknete-li tlačítko pětkrát, cyklus opakovaného přehrávání se vrátí do stavu Vypnuto. 6. Funkce OSD (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, WMA, MP3/JPEG) a) Vkládání a přehrávání disků DIVX a DVD (dvě stránky) Jedním stisknutím tlačítka OSD zobrazte první stránku: Typ disku, TITLE (Titul) * / * (přehrávaný titul / celkový počet titulů), Kapitola * / * (přehrávaná kapitola / celkový počet kapitol), Uplynulý čas disku. Dalším stisknutím tlačítka zobrazte další stránku: Jazyk* / * (pořadové číslo jazyka zvoleného pro přehrávání / počet volitelných jazyků) nebo Vypnuto, Typ jazyka, Typ audio, Titulky * / * (pořadové číslo jazyka titulků zvolených pro přehrávání / počet volitelných jazyků titulků) nebo Vypnuto, Angle (Úhel záběru) * / * (pořadové číslo úhlu záběru zvoleného pro přehrávání / počet volitelných úhlů záběru) nebo Vypnuto. 8

10 Stisknete-li tlačítko potřetí, zobrazené menu postupně zmizí. b) Vkládání a přehrávání disků SVCD (dvě stránky) Jedním stisknutím tlačítka OSD (OSD menu) zobrazte první stránku: Typ disku, stopa * / * (přehrávaná stopa / celkový počet stop), Vypnout zvuk, Menu, Režim opakování, Uplynulý čas přehrávané stopy. Dalším stisknutím tlačítka zobrazte další stránku: Jazyk* / * (pořadové číslo jazyka zvoleného pro přehrávání / počet volitelných jazyků) nebo Vypnuto, Typ jazyka, Typ audio, Titulky * / * (pořadové číslo jazyka titulků zvolených pro přehrávání / počet volitelných jazyků titulků) nebo Vypnuto. Stisknete-li tlačítko potřetí, zobrazené menu postupně zmizí. c) Vkládání a přehrávání disků VCD Jedním stisknutím tlačítka OSD zobrazte první stránku: Typ disku, stopa * / * (přehrávaná stopa / celkový počet stop), Vypnout zvuk, Menu, Režim opakování, Uplynulý čas přehrávané stopy. Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazené menu postupně zmizí. d) Vkládání a přehrávání disků CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3 / JPEG Jedním stisknutím tlačítka OSD zobrazte první stránku: Typ disku, stopa * / * (přehrávaná stopa / celkový počet stop), Vypnout zvuk, Režim opakování, Uplynulý čas přehrávané stopy. Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazené menu postupně zmizí. 7. Časové funkce (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD) Můžete použít funkci vyhledávání k výběru čísla titulu / kapitoly / stopy nebo můžete přejít do určitého místa titulu. Nejprve stisknutím tlačítka TIME (čas) na dálkovém ovladači otevřete menu pro vyhledávání a aktivaci režimu editace. V druhém kroku zvýrazněte stisknutím tlačítek se šipkami číslo titulu / kapitoly / stopy nebo volitelnou možnost zadání času. Ve třetím kroku použijte číselná tlačítka k zadání titulu / kapitoly / stopy, které chcete přehrát, nebo k zadání uplynulého času odpovídajícího místu v příslušném titulu, na které chcete přejít. Na závěr spusťte přehrávání stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). Zadáte-li například 01:23:56, začne přehrávání od místa titulu, které odpovídá uplynulé době jedné hodiny, dvaceti tří minut a padesáti šesti sekund. Je-li vložené číslo neplatné, zobrazí se na obrazovce chybová informace NEPLATNÝ ZÁZNAM. Poznámky I. Tato funkce není k dispozici v režimu přehrávání podle programu. II. Je-li zapnuto přehrávání pomocí menu, při spuštění přehrávání po použití funkce vyhledávání se automaticky vypne. III. Funkce vyhledávání není k dispozici při přehrávání disků s obsahem WMA, MP3 / JPEG. 8. Jazyk (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD) Jedním stisknutím tlačítka LANGUAGE (Jazyk) na dálkovém ovladači během přehrávání zobrazte pruh s informacemi o jazyce. Podporováno je 8 jazyků: angličtina, španělština, francouzština a portugalština. Každým následným stisknutím tlačítka LANGUAGE (Jazyk) se provede přepnutí jazyka a na obrazovce se zobrazí odpovídající pořadové číslo. Například Ikona jazyka: [1 English DTS 6CH] nebo [Vypnuto] (Dostupnost jazyků závisí na obsahu disku) 9

11 9. Titulky (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD) Jedním stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) na dálkovém ovladači během přehrávání zobrazte pruh s informacemi o titulcích. Obsahuje-li disk typu DIVX, DVD nebo SVCD záznam s titulky, můžete tuto funkci použít k zobrazení titulků na obrazovce. Výchozím jazykem titulků je angličtina. Chcete-li zobrazit titulky, znovu stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky). V informačním pruhu se zobrazí výchozí jazyk titulků s odpovídajícím pořadovým číslem. V tomto jazyce se pak budou zobrazovat titulky. U disků s obsahem DIVX jsou podporovány tyto jazyky titulků: angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina a dánština. U disků DVD nebo SVCD je podporováno osm jazyků titulků: angličtina, dánština, švédština, francouzština, španělština, portugalština, němčina a italština. Každým následným stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) se přepne jazyk titulků. Například Ikona jazyka: [1 English DTS 6CH] nebo [Vypnuto] (Dostupnost titulků závisí na obsahu disku).chcete-li titulky vypnout, tiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky), dokud se nezobrazí hlášení SUBTITLE Off (Titulky vypnuty). 10. Funkce úhlu záběru (kompatibilní s disky DIVX a DVD) Stisknete-li během přehrávání jedenkrát tlačítko ANGLE (Úhel záběru) na dálkovém ovladači, zobrazí se ikona úhlu záběru. Některé disky DIVX nebo DVD obsahují několik záběrů konkrétní scény nebo sekvence pořízených pod různými úhly, které můžete přepínat pomocí funkce úhlu záběru. Dalším stisknutím tlačítka ANGLE (Úhel záběru) přejdete k dalšímu úhlu záběru kamery. Je-li k dispozici několik úhlů záběru kamery, zobrazuje se u ikony úhlu záběru aktuální číslo úhlu záběru a celkový počet dostupných úhlů. Například: Ikona úhlu záběru: [* / *] nebo [Vypnuto] ; 1 / 4 znamená, že je zobrazen úhel záběru č. jedna, přičemž celkem jsou k dispozici čtyři různé úhly záběru. (Tato funkce závisí na obsahu disku. Nejsou-li dodatečné úhly záběru k dispozicí, zobrazí se hlášení Neplatný záznam.) 11. Televizní systém (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Stisknutím P / N na dálkovém ovladači zobrazíte televizní systém, který je právě nastaven. Opakovaným stisknutím tlačítka P / N přepnete na jiný televizní systém. V nabídce jsou čtyři systémy: NTSC, PAL60, PAL a AUTO. Televizní systém se přepne každým následujícím stisknutím tlačítka P / N. Stisknete-li tlačítko pětkrát, obnoví se výchozí nastavení televizního systému. Poznámky: Je-li vybrán televizní systém AUTO, lze v závislosti na typu disku automaticky dosáhnout nejvyššího rozlišení. Není-li celá plocha obrazovky vyplněna obrazem (poznámka: širokoúhlý záznam nikdy nevyplní celou plochu obrazovky), nebo je-li obraz černobílý, přizpůsobte stisknutím tlačítka P / N systém televizoru nastavením na NTSC nebo PAL. Při přehrávání v určitém televizním systému nemusí být u některých disků k dispozici všechny funkce ve standardním rozsahu. 10

12 12. Funkce dočasného vypnutí zvuku (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Stisknutí tlačítka MUTE (Ztlumit zvuk) vám umožňuje snížit hlasitost zvuku na neslyšitelnou úroveň. Na obrazovce se přitom zobrazí informace VYPNOUT ZVUK. Chcete-li obnovit normální stav, znovu stiskněte tlačítko MUTE (Ztlumit zvuk) nebo stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti VOL +/- (Zvýšit/Snížit hlasitost). Poznámky: V režimu dočasného vypnutí zvuku je deaktivován také zvukový výstup mikrofonu. Není-li reprodukován žádný zvuk, pokuste se obnovit reprodukci stisknutím tlačítka MUTE (Ztlumit zvuk). 13. Zvětšení/zmenšení obrazu (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, JPEG) Funkce vám umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat obraz a panoramaticky jej posouvat. Opakovaným stisknutím tlačítka ZOOM (Zvětšit/Zmenšit) aktivujte funkci a zvolte požadovaný činitel zvětšení/zmenšení: ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4, ZOOM vypnut. Poznámky: Tato funkce není k dispozici, je-li zobrazeno menu disku. 14. Opakování určitého úseku (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3) a) Během normálního nebo zrychleného přehrávání jedenkrát stiskněte tlačítko A-B (Přehrávání úseku A-B) RPT. Na obrazovce se zobrazí údaj OPAKOVAT A-. Tento údaj označuje začátek smyčky, která má být opakovaně přehrávána. b) Znovu stiskněte tlačítko A-B (Přehrávání úseku A-B) RPT. Na obrazovce se zobrazí údaj OPAKOVAT A-B. Tento údaj označuje konec smyčky. Přehrávání v uzavřené smyčce bude probíhat od nastaveného místa A po nastavené místo B, dokud funkci opakovaného přehrávání nevypnete. c) Dalším stisknutím tlačítka A-B (Přehrávání úseku A-B) zrušíte režim opakovaného přehrávání úseku A-B. Při přehrávání disků SVCD, VCD nebo CD můžete opakovat konkrétní úsek pouze v rámci jedné stopy. Začne-li přehrávání další stopy, funkce opakovaného přehrávání úseku A-B se automaticky vypne. Při přehrávání disku DIVX nebo DVD můžete opakovat konkrétní úsek pouze v rámci jednoho titulu / jedné kapitoly. 15. Ovládání hlasitosti (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Úroveň hlasitosti můžete ovládat pomocí příslušných tlačítek na předním panelu televizoru nebo zesilovače. Stisknutím tlačítka VOL+ (Zvýšit hlasitost) na dálkovém ovladači můžete úroveň zvuku zesílit. Stisknutím tlačítka VOL- (Snížit hlasitost) se úroveň zvuku sníží. Poznámky: Během přehrávání disku DVD s výstupem PCM není tato funkce k dispozici. 11

13 Přehrávání disků s obsahem ve formátu WMA, MP3 a JPEG Umístěte disk s obsahem MP3 / JPEG do přihrádky. DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 pak automaticky vyhledá adresáře, ve kterých jsou uloženy soubory ve formátu MP3 / JPEG. Po ukončení vyhledávání přejde přehrávač do prvního adresáře, ve kterém jsou uloženy soubory MP3, a začne přehrávat první skladbu v tomto adresáři (zvýrazní se údaj 01: ). Na obrazovce se zobrazí následující seznam: Název aktuálního adresáře Název aktuálního souboru MP3/JPEG. Je-li přehráván soubor ve formátu JPEG, měl by mít jeho název příponu *.jpg. Přehrávaný soubor je hudební záznam ve formátu MP3. Přehrávaný soubor je obrázek ve formátu JPEG. Oblast přepínání souborů: Zobrazuje typ přehrávaného souboru a přepínání. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte do oblasti s adresáři a zvýrazněte požadovaný adresář. Poté se spustí přehrávání první stopy. Pomocí tlačítek se šipkami můžete také přejít do oblasti se soubory a vybrat soubor, jehož obsah chcete přehrát. Poznámky: I. Stisknutím tlačítek se šipkami doleva a doprava můžete oblasti adresářů, souborů a přepínání souborů aktivovat samostatně. II. Ve výše uvedeném obrázku je znázorněno zvýraznění výběrů v oblasti s adresáři a v oblasti se soubory. Po dobu zobrazení tohoto zvýraznění je v oblasti přepínání souborů zobrazen průhledný obdélník. 12

14 III. V oblasti přepínání souborů můžete stisknutím tlačítka se šipkou doleva a doprava přepnout zvýraznění. Poté stiskněte tlačítko ENTER (Vložit); tlačítka M, P a G jsou znázorněna na výše uvedeném obrázku. Je-li například vložen disk se soubory MP3 a JPEG, avšak bez souborů NES, budou písmena M a P zobrazena bíle a písmeno G černě. Je-li přehráván soubor MP3, písmeno M ztmavne. IV. Přehráváte-li obrázek ve formátu JPEG uložený na disku obsahujícím soubory WMA, MP3 a JPEG, můžete se stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) vrátit do seznamu souborů JPEG. V. Soubor, který chcete přehrát, můžete vybrat také pomocí číselných tlačítek. Chcete-li například vybrat 15. stopu v aktuálním seznamu, stiskněte jedenkrát tlačítko 10+ a poté tlačítko 5. Spustí se přehrávání 15. stopy. Poznámky: Při přehrávání disku se soubory MP3 není k dispozici videosignál, pouze samotný digitální audiosignál. VI. Při přehrávání obrázků JPEG můžete stisknutím tlačítka PROGRAM zvolit režim přechodu obrázků. K dispozici je 17 režimů přechodu. Opakovaným stisknutím tlačítka PROGRAM aktivujte funkci a zvolte požadovaný režim přechodu: roztáhnout shora dolů, roztáhnout zdola doleva, roztáhnout zleva doprava, roztáhnout zprava doleva, roztáhnout z levého horního do pravého dolního rohu, roztáhnout z pravého horního do levého dolního rohu, roztáhnout z levého dolního do pravého horního rohu, roztáhnout z pravého dolního do levého horního rohu, roztáhnout ze středu nahoru / dolů, složit shora / zdola do středu, složit zleva / zprava do středu, vodorovná závěrka, svislá závěrka, složit z rohů do středu, náhodné přehrávání, vypnuto. VII. Při přehrávání nebo pozastaveném přehrávání obrázku můžete pomocí tlačítek se šipkami měnit úhel zobrazení: Nahoru: otočit svisle Dolů: otočit vodorovně Doleva: otočit o 90 o proti směru hodinových ručiček Doprava: otočit o 90 o ve směru hodinových ručiček VIII. Při přehrávání nebo pozastaveném přehrávání můžete stisknutím tlačítka MENU zobrazit malé náhledové obrázky. Na obrazovce je možno zobrazit až 12 náhledových obrázků. Chcete-li si prohlédnout dalších 12 náhledů, přejděte vpřed stisknutím tlačítka NEXT (Další). Stisknutím tlačítka PREV (Předchozí) přejdete na předchozí stránku. Na stránce s náhledy si také můžete vybrat určitý obrázek a zobrazit jej na celé obrazovce stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači. 13

15 Menu Nastavení systému 1. Všeobecné kroky menu SETUP (Nastavení) a) Stisknutím tlačítka SETUP (Nastavení) zobrazíte hlavní menu pro nastavení. Je-li zobrazeno hlavní menu, DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG4 automaticky pozastaví přehrávání. b) Stisknutím tlačítek se šipkami doleva a doprava zvýrazněte ikonu požadované stránky a poté tuto stránku aktivujte stisknutím tlačítek se šipkami dolů nebo nahoru. Chcete-li například provést nastavení obrazu, zvýrazněte stisknutím tlačítka se šipkou doprava ikonu stránky pro nastavení obrazu, která se pak zobrazí na obrazovce. c) Stisknutím tlačítka se šipkou dolů zvýrazněte požadovanou možnost nastavení. Stisknutím tlačítka ENTER (Vložit) nebo tlačítka se šipkou doprava tuto možnost vyberte. Vpravo se zobrazí jednotlivé volby. Můžete například stisknout tlačítko se šipkou dolů, aby se zvýraznila možnost nastavení, kterou poté stisknutím tlačítka ENTER (Vložit) vyberete. Vpravo se zobrazí volby jasu. d) Stisknutím tlačítek se šipkami zvýrazněte možnost Návrat a poté stisknutím tlačítka ENTER (Vložit) nebo dalším stisknutím tlačítka SETUP (Nastavení) ukončete menu Nastavení. Poznámky: Po provedení nastavení lze menu Nastavení vypnout pomocí následujících tlačítek: P / N, Sub-T, REV (Zrychlené přehrávání dozadu), FWD (Zrychlené přehrávání dopředu), VOL +/- (Zvýšit/Snížit hlasitost), TITLE (Titul), PLAY (Přehrát) STOP (Zastavit), RESUME (Obnovit), PAUSE (Pauza), NEXT (Další), PREV (Předchozí), ZOOM (Zvětšit/ Zmenšit), PREVIEW (Předchozí zobrazení), PROGRAM, REPEAT (Opakované přehrávání), A-B (Přehrávání úseku A-B) RPT, ANGLE (Úhel záběru), LANGUAGE (Jazyk), OSD (OSD menu), MUTE (Ztlumit zvuk). 2. Přehled položek menu Nastavení a) NASTAVENÍ SYSTÉMU TV systém AUTO: Toto nastavení zvolte tehdy, jestliže je váš DVD přehrávač připojen k televizoru vybavenému několika systémy. NTSC: Toto nastavení zvolte tehdy, jestliže je váš DVD přehrávač připojen k televizoru se systémem NTSC. PAL: Toto nastavení zvolte tehdy, jestliže je váš DVD přehrávač připojen k televizoru se systémem PAL. PAL60: Toto nastavení zvolte tehdy, jestliže je váš DVD přehrávač připojen k televizoru se systémem PAL60. Výchozí nastavení je PAL. SPOŘIČ OBRAZOVKY Je-li funkce spořiče obrazovky zapnuta, zobrazí se spořič po uplynutí 15 sekund od přechodu DVD přehrávače do stavu zastaveného přehrávání, otevření přihrádky nebo bez disku, nebo také tehdy, je-li déle než 15 sekund zobrazen zmrazený snímek. Tato funkce zajišťuje ochranu obrazovky před poškozením. ZAPNOUT: Zvolte toto nastavení, chcete-li aktivovat spořič obrazovky. VYPNOUT: Zvolte toto nastavení, chcete-li zrušit nastavení spořiče obrazovky. Výchozí nastavení je ZAPNOUT. VIDEO Interlace-YUV (Prokládané): Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač připojen k televizoru pomocí kabelů pro složky videosignálu Y, Cb, Cr. TV-RGB: Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač připojen k televizoru pomocí kabelu S-Video, kompozitních videokabelů nebo kabelu Scart. P-SCAN (Progresivní): Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač připojen k televizoru s progresivním zpracováním signálu pomocí kabelů pro složky videosignálu Y, Cb, Cr. 14

16 Poznámky: Je-li na výstupu z DVD přehrávače s funkcí DIVX / MPEG 4 kompozitní videosignál, můžete vybrat libovolné nastavení. Je-li DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG4 připojen k televizoru s progresivním zpracováním obrazového signálu, zvolte nastavení TV-RGB / P-SCAN. Výchozí nastavení je S-VIDEO. TYP TV 16 : 9 (Širokoúhlý): Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG4 připojen k širokoúhlému televizoru. Pokud zvolíte toto nastavení, přestože nemáte širokoúhlý televizor, může být obraz na obrazovce zkreslen v důsledku vertikální komprese. 4 : 3 LB (Letter Box): Toto nastavení zvolte tehdy, je-li DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 připojen ke konektoru televizoru s normálním poměrem stran obrazovky. Filmy budete sledovat s jejich původním poměrem stran obrazu (poměrem výšky k šířce). Budete vidět celý snímek filmu, který však bude zabírat menší část obrazovky ve svislém směru. Film může být zobrazen s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky. 4 : 3 PS (Pan a Scan): Toto nastavení zvolte tehdy, je-li DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky. Celou obrazovku televizoru můžete vyplnit filmovým obrazem. Znamená to však, že části obrazu (levý a pravý okraj) nebudou viditelné. Poznámky: Poměr stran obrazu souvisí s formátem záznamu na disku. Obsah některých disků nelze zobrazovat s poměrem stran obrazu, který zvolíte. Přehráváte-li disk se záznamem ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru, budou v horní a spodní části obrazovky zobrazeny černé pruhy. Musíte upravit nastavení obrazovky v závislosti na typu televizoru, který vlastníte. HESLO Možnost nastavení hesla je ve výchozím stavu uzamčena, takže nemůžete měnit omezení podle hodnocení obsahu ani změnit samotné heslo. Aby byla dostupná funkce hodnocení obsahu, je nutno zapnout režim hesla. Chcete-li nastavit omezení podle hodnocení obsahu, musíte nejdříve zadat výchozí heslo, což je 0000, a poté je potvrdit stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). Při provádění změny hesla budete vyzváni k zadání starého hesla a následně k zadání nového hesla. Zadejte čtyřmístné číslo (tedy vaše heslo). HODNOCENÍ Funkce hodnocení obsahu představuje systém hodnocení pro nastavení omezení. Jedná se zejména o hodnocení vhodnosti obsahu filmů. Tato funkce je k dispozici u disků DIVX a DVD, které mají přiřazeno hodnocení. Umožňuje vám udržení kontroly nad typy disků DIVX a DVD, které sledují členové vaší rodiny. Existuje osm možností nastavení hodnocení obsahu. Výběrem osmé možnosti hodnocení zrušíte omezení. Výchozí nastavení je osm. Poznámky: Je-li možnost nastavení hesla uzamčena, nemůžete nastavovat omezení podle hodnocení obsahu; omezení podle hodnocení obsahu nefunguje, je-li možnost nastavení hesla odemčena. ZÁKLADNÍ Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li obnovit výchozí hodnoty všech možností nastavení. b) NASTAVENÍ JAZYKA Zvýrazněte volbu OSD JAZYK a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte jazyk OSD, který požadujete. Po potvrzení vybraného jazyka stisknutím tlačítka ENTER (Vložit) se OSD (OSD menu) zobrazí v tomto jazyce. 15

17 Zvýrazněte volbu JAZYK AUDIO a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte jazyk OSD, který požadujete. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). Je-li tento jazyk na přehrávaném disku dostupný, bude zvukový doprovod reprodukován v tomto jazyce. Zvýrazněte volbu TITULKY a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte jazyk titulků, který požadujete. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). Je-li tento jazyk na přehrávaném disku dostupný, budou titulky zobrazeny v tomto jazyce. Zvýrazněte volbu JAZYK MENU a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte jazyk menu, který požadujete. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). Je-li tento jazyk na přehrávaném disku dostupný, bude menu disku zobrazeno v tomto jazyce. Poznámky: Není-li vámi požadovaný jazyk dostupný, bude při přehrávání nastaven výchozí jazyk disku. c) NASTAVENÍ AUDIO Zvýrazněte možnost nastavení AUDIO OUT (Výstup audio) a stisknutím tlačítek se šipkami zvolte požadovaný režim výstupu zvuku. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Vložit). K dispozici jsou 3 volitelné režimy výstupu zvuku: SPDIF / OFF (Vypnuto), SPDIF / RAW a SPDIF/ PCM. SPDIF/OFF (Vypnuto): V konektorech koaxiálního a optického výstupu není výstupní signál. SPDIF/RAW: Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač připojen k zesilovači pomocí koaxiálního kabelu nebo optického kabelu. Při přehrávání disku obsahujícího záznam ve formátech zvukového doprovodu Dolby Digital, DTS a MPEG budou v konektorech koaxiálního a optického výstupu k dispozici odpovídající digitální signály. Digitální výstupní konektory tohoto přehrávače jsou určeny pro připojení k receiveru nebo dekodéru podporujícímu formáty Dolby Digital, DTS nebo MPEG. SPDIF/PCM: Toto nastavení zvolte tehdy, je-li váš DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 připojen ke dvoukanálovému digitálnímu stereofonnímu zesilovači. Při přehrávání disku obsahujícího záznam ve formátech zvukového doprovodu Dolby Digital a MPEG budou zvukové signály modulací převedeny na dvoukanálový signál PCM, který bude k dispozici jako výstupní signál v koaxiálním nebo optickém výstupním konektoru. KEY (Kód) Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a upravte kód. PROLOGIC Pomocí tlačítek se šipkami vyberte režim Movie (Film) nebo režim Music (Hudba). d) NASTAVENÍ VIDEO JAS Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a upravte jas. KONTRAST Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a upravte kontrast. HUE (Barevný odstín) Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a upravte barevný odstín. SATURACE Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a upravte sytost. 16

18 e) NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ DOWNMIX (Sloučení kanálů) Pomocí tlačítek se šipkami posuňte zobrazení stránky a nastavte sloučení zvukových stop. LT/RT: Zvolíte-li toto nastavení, bude zvuk reprodukován jako v kinosále, pokud byl původní film, který je na disku zaznamenán, zakódován ve formátu Pro Logic Dolby Digital. STEREO: Toto nastavení zvolte při přehrávání 5.1kanálového zvuku, který bude převeden na dva výstupní zvukové signály pro levý a pravý kanál; je-li přehráván dvoukanálový zvuk, bude na výstupu k dispozici stereofonní zvukový signál. 5.1-CH (5.1 kanálů): Toto nastavení zvolte tehdy, má-li být na výstupu k dispozici 5.1kanálový zvukový signál. SUBWOOFER Toto nastavení má dvě volitelné možnosti: VYPNOUT / ZAPNOUT. Je-li zvoleno nastavení ZAPNOUT, bude přehrávač automaticky detekovat vstup subwooferu a na výstupu bude k dispozici příslušný signál. Je-li zvoleno nastavení VYPNOUT, není výstupní signál pro subwoofer k dispozici. BASS REŽIM Toto nastavení má tři volitelné možnosti: VŠECHNY REPRODUKTORY HLAVNÍ, VŠECHNY REPRODUKTORY VEDLEJŠÍ, VŠECHNY REPRODUKTORY. Pomocí této volby můžete upravovat hlasitost subwooferu. CENTER DELAY (Zpoždění středového kanálu) Pomocí této volby můžete upravovat zpoždění středového kanálu. REAR DELAY (Zpoždění zadních kanálů) Pomocí této volby můžete upravovat zpoždění zadních kanálů. f) NASTAVENÍ DIGITAL Možnosti nastavení obrazu jsou uvedeny níže: OP REŽIM LINE OUT (Linkový výstup): Toto nastavení vyberte tehdy, má-li být vstupní signál k dispozici v podobě linkového výstupu. Toto nastavení bude vhodnější pro přehrávání v noci, protože výstupní hlasitost je nízká. RF REMOD (Změna VF modulace): Toto nastavení bude vhodnější pro přehrávání za dne, protože výstupní hlasitost je vysoká. DYNAMIC RANGE (Dynamický rozsah): Je-li vybrána možnost LINE OUT (Linkový výstup), můžete zvolením tohoto nastavení upravit poměr linkového výstupu, a dosáhnout tak rozdílného efektu. Nastavíte-li volbu FULL (Úplný), bude použita minimální špičková hodnota audiosignálu; nastavíte-li naopak volbu VYPNUTO, bude špičková hodnota maximální. POZNÁMKA: Tato možnost bude k dispozici pouze při nastavení DOWNMIX OFF (Sloučení kanálů vypnuto). DUAL MONO (LEVÝ + PRAVÝ) Tuto možnost zvolte tehdy, jestliže chcete nastavit režim monofonního výstupu pro levý i pravý kanál. Tato možnost zahrnuje nastavení čtyř režimů: STEREO, MONO LEVÁ, MONO PRAVÁ a MIX MONO; používá se převážně v režimu Karaoke. 17 UPOZORNĚNÍ: Nebudete-li přehrávač delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Přehrávač smí být uveden do provozu pouze za podmínky, že typ zdroje napájení odpovídá parametrům uvedeným na typovém štítku přístroje. V opačném případě nebude přehrávač fungovat nebo dojde k jeho poškození. Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými disky se zašifrovaným obsahem. Pokud přehrávač náhodně zastaví přehrávání, zapněte jeho napájení znovu.

19 Technické parametry DVD přehrávače s funkcí DIVX / MPEG 4 1. Typy disků, které DVD přehrávač s funkcí DIVX / MPEG 4 dokáže přehrávat Typy disků Průměr Doba přehrávání Datový formát Poznámka DIVX DVD 12cm 12 cm 8 cm Může dosáhnout více než 10 hodin. SVCD 12 cm 45 min VCD CD Disky se záznamem v komprimovaném formátu MPEG 4 1 vrstva: 120 min Disky ve formátu DVD: 2 vrstvy: 240 min Komprimovaný digitální zvuk 1 vrstva: 80 min Komprimovaný digitální obraz 2 vrstvy: 180 min (Filmy) 12 cm 74 min 8 cm 20 min MPEG2 Komprimovaný digitální zvuk Komprimovaný digitální obraz (Filmy) MPEG1 Komprimovaný digitální zvuk Komprimovaný digitální obraz (Filmy) 12 cm 74 min CD-DA: 8 cm 20 min Digitální zvuk HD-CD 12 cm 74 min HD-CD: Digitální zvuk DTS-CD 12 cm 74 min DTS-CD: Digitální zvuk MP3/JPEG 12 cm 600 min Komprimovaný digitální zvuk WMA 12 cm Komprimovaný digitální zvuk Včetně: SVCD,CVD Včetně: VCD2.0,VCD1.1, VCD1.0,DVCD Důležité informace: - Přehráváním originálních DVD disků prodloužíte životnost přístroje. - Při použití zapisovatelného disku doporučujeme použít disky od renomovaných značek a vyvarovat se levným akčním nabídkám. - Při použití nekvalitních disků může dojít ke vzniku problému s načítáním přehrávaného disku. - Zároveň dochází ke zvýšení zatížení čtecího mechanismu přístroje a je tím snižována jeho životnost. 2. Popis světelných diod: 1. Indikátor funkce PBC (Řízení přehrávání) Svítí během přehrávání pomocí (VCD / SVCD). 2. Indikátor přehrávání Svítí během přehrávání 3. Indikátor pozastavení Svítí během zobrazení zastaveného obrazu. přehrávání 4. Indikátor typu disku Svítí údaje DVD / SVCD / VCD / CD, je-li vložen disk DIVX / DVD / Super-VCD / VCD / CD-DA. 5. Indikátor opakování Opakování kapitoly (DIVX/DVD) / stopy (CD, VCD). Opakování titulu (DIVX/DVD) / celého obsahu disku (CD, VCD). Opakování úseku mezi dvěma konkrétními místy (opakování úseku A-B). 6. Indikátor programu Svítí během přehrávání podle programu. 7. Indikátor času Zobrazuje uplynulý čas nebo zbývající čas přehrávané kapitoly nebo stopy. 18

20 8. Indikátor kapitoly / stopy Udává číslo aktuální kapitoly (DIVX/DVD) / stopy (VCD). 9. Indikátor titulu Udává číslo přehrávaného titulu (DIVX/DVD). 10. Indikátor DTS Indikuje disk se záznamem zvuku ve formátu DTS. 11. Indikátor Dolby Indikuje disk se záznamem zvuku ve formátu Dolby. 12. Indikátor disku s více úhly Svítí, jestliže je vložen disk obsahující záznam s více úhly záběru. záběru Technické údaje přehrává DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, MP3, MPEG4,JPEG, DIVX USB konektor, čtečka karet MS/SD/MMC CZ/SK menu Dolby Digital, DTS Progressive scan rodičovský zámek vstupy a výstupy: SCART, S-Video, kompozitní video, komponent YPbPr, digitální audio výstup (koaxiální / optický), 5.1 kanálový audio výstup rozměry přístroje: 360 x 48 x 233 (Š x V x H) Jmenovité napětí: V ~ 50/60 Hz Jmenovitý příkon: 15 W VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU Balicí papír a vlnitá lepenka - odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly - do sběrných kontejnerů na plasty. LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do sběrných surovin. V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Pomůžete tím chránit životní prostředí. 19

21 ZÁRUČNÍ LIST Pro uplatnění reklamace je nutné předložit kompletně vyplněný záruční list! Název výrobku: Výrobní číslo S/N: Datum prodeje: Název a adresa prodejce: Telefon/Fax: Razítko a podpis prodejce: Kontaktní údaje zákazníka: Adresa při uplatnění záruční / pozáruční opravy: OPIUMEX EUROPE s.r.o. Na Rybárně Hradec Králové Tel: , Fax: , Záruční lhůta je 24 měsíců na nový prodaný výrobek a počínaje běžet dnem prodeje výrobku. Při uplatnění záruční opravy je kupující povinen předložit doklad o koupi výrobku nebo záruční list. Výrobek je nutné dodat v kompletním balení, podrobným popisem závady a kopií všech potřebných dokumentů, jako je záruční list, garanční karta a případné další dokumenty potřebné k včasnému vyřízení reklamace. V opačném případě si prodávající vyhrazuje takovou reklamaci odmítnout. Doba na vyřízení reklamace je 30 dní.

22 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Záruční lhůta je 24 měsíců na nový prodaný výrobek a počínaje běžet dnem prodeje výrobku. 2. Při uplatnění záruční opravy je kupující povinen předložit doklad o koupi výrobku nebo záruční list. Výrobek je nutné dodat v kompletním balení, podrobným popisem závady a kopií všech potřebných dokumentů, jako je záruční list, garanční karta a případné další dokumenty potřebné k včasnému vyřízení reklamace. V opačném případě si prodávající vyhrazuje takovou reklamaci odmítnout. 3. Doba na vyřízení reklamace je 30 dní. 4. Záruka se nevztahuje na následující případy: A) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, kterou jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. B) na opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním (u věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva sjednána). C) Porušením záručních pečetí, protiprachových pásků, garančních nálepek nebo odstranění štítků se sériovými čísly. E) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: - mechanickým poškozením nebo zásahem odběratele, nebo jinou neoprávněnou osobou, nebo pokud došlo ke změně specifikace výrobku, - elektrickým přepětím nebo zapojení výrobku do elektrické sítě neodpovídající ČSN a ČSN , - použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy určenému prostředí, - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, - Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, F) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat. - Další práva a povinnosti dodavatele a odběratele jsou upravena Obchodním zákonem, Občanským zákonem a zákonem o ochraně spotřebitele. - Kompletní znění záručních podmínek a reklamačního řádu žádejte u svého dodavatele.

23 SK DVD PREHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD NA OBSLUHU Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

24 SK Obsah Predný a zadný panel... 2 Diaľkový ovládač... 3 Používanie diaľkového ovládača... 4 Obsluha základných funkcií 1. Zapnutie televízora a DVD prehrávača s funkciou DIVX / MPEG Vloženie disku do priehradky Prehrávanie disku... 5 a) Prehrávanie pomocou menu... 5 b) Prehrávanie titulov... 6 c) Prehrávanie v stanovenom poradí... 6 d) Prehrávanie podľa programu... 6 Obsluha prídavných funkcií 1. Výber stôp Preskakovanie stôp Zrýchlené prehrávanie rôznymi rýchlosťami Spomalené prehrávanie rôznymi rýchlosťami Funkcia opakovania Funkcia OSD Časové funkcie Jazyk Titulky Funkcia uhla záberu Televízny systém Funkcia dočasného vypnutia zvuku Zväčšenie/zmenšenie obrazu Opakovanie určitého úseku Ovládanie hlasitosti Prehrávanie diskov s obsahom vo formáte WMA, MP3 a JPEG Menu Nastavenie systému 1. Všeobecné kroky menu Nastavenia Prehľad položiek menu Nastavenia a) Nastavenie systému b) Nastavenie jazyka c) Nastavenie audio d) Nastavenie video e) Nastavenie reproduktorov f) Nastavenie digital Technické parametre DVD prehrávača s funkciou MPEG 4 1. Typy diskov, ktoré DVD prehrávač s funkciou DIVX / MPEG 4 dokáže prehrávať Popis svetelných diód

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze

Více

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 1 PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 OBSAH Úvod Ochrana životního prostředí... str. 2. Dodávané příslušenství...... str. 2. Bezpečnostní informace... str. 2. Použité symboly... str. 3. Přehled funkcí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Přehratelné formáty disků na DVD přehrávači Zadní panel 1. výstup pro pravý

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DVD video přehrávač / videorekordér

DVD video přehrávač / videorekordér DVD video přehrávač / videorekordér Uživatelská příručka Bezpečnostní opatření POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 340 822 Tento přehrávač DVD 480 je patří mezi špičkové výrobky. Je vybaven mnoha komfortními funkcemi. Přístroj je napájen napětím 230 V ~ / 50Hz. Umožňuje přehrávat velmi mnoho

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 7,11 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX450TR NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod, klepněte na níže uvedené tlačítko a seznamte se s nejnovějším vydáním a pozměněnými stránkami. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

HD satelitní přijímač Optimum HD X310

HD satelitní přijímač Optimum HD X310 HD satelitní přijímač Optimum HD X310 recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 5 Dálkové ovládání...

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ ZÁRUČNÍ LIST Manta, MODEL: DVD-035 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více