.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".: yamada dvd-6800x plus :. DVD player"

Transkript

1 .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

2 Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické střídavé sítě V/ Hz. Bezpečnostní pokyny Pro připojení přístroje používejte pouze dodaný napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte poškozený elektrický napájecí kabel. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vlhkém a prašném prostředí. Vyvarujte se umístnění přístroje v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje tepelného záření. V případě dlouhodobé odstávky přístroje jej vypněte vypínačem na boční straně. Čištění a údržba Před začátkem čištění přístroje jej vždy odpojte od elektrické sítě. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje tekutiny ani spreje. Pro čištění přístroje používejte pouze suchý měkký antistatický hadřík bez vlasu.

3 Kryt přístroje Nikdy nezakrývejte vrchní stranu přístroje. Zabezpečte výsuvnou část mechaniky proti dětem, hrozí poškození přístroje nebo nebezpečí úrazu dítěte. Oprava přístroje V případě poruchy přístroje svěřte opravu autorizovanému servisu (adresa na www. umax.cz). V žádném případě se vyvarujte oprav svépomocí v takovém to případě bude přístroj vyjmut ze záruky. Použité baterie Vždy používejte pouze alkalické tužkové baterie typu AAA. Vyvarujte se používání nabíjecích článků. Poznámka: všechny nabídky OSD menu přístroje jsou v anglickém jazyce (výchozí nabídka), pokud chcete zvolit český jazyk pro komunikaci postupujte dál podle tohoto návodu. V případě nečinnosti zapnutého přístroje (pauza stop) po delší než 4 5 minut je aktivován šetřič obrazovky. Veškeré technické údaje a funkce přístroje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

4 Popis přístroje Zadní panel přístroje: 1. Analogový audio výstup Digitální audio výstup koaxiální 3. Kompozitní video výstup 4. Komponentní video výstup 5. S-video výstup 6. Digitální audio výstup - optický 7. SCART výstup 8. Napájecí kabel Přední panel 1. Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza) 2. Tlačítko Stop 3. Tlačítko Previous (předchozí) 4. Tlačítko Next (další) 5. Hlavní vypínač 6. Šachta optické mechaniky 7. Informační displej 8. Tlačítko Open/Close (otevřít/zavřít)

5 Použití přístroje Progressive Scan Tento přístroj je vybaven funkcí progresivního skenování obrazu pro dosažení maximální kvality obrazu nahrávky. Pro aktivaci funkce postupujte následovně: 1. Stiskem tlačítka SETUP vstupte do konfiguračního menu přístroje. (OSD menu se vám zobrazí na obrazovce připojeného televizoru/displeje) 2. S použitím šipek vyberte záložku NASTAVENÍ VIDEO. 3. Stiskem tlačítka ENTER vstupte do tohoto menu. Dále vyberte položku REŽIM TV a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. 4. Nyní vyberte typ zpracování obrazu pro Váš televizor/displej: a) Progressive b) Interlace 5. Stiskem tlačítka SETUP opustíte konfigurační menu přístroje. Poznámka: Před nastavením módu zpracování obrazu si zkontrolujte režimy podporované Vašim televizorem/displejem. Progresivní skenování obrazu je k dispozici pouze v případě připojení pomocí rozhraní komponentního videa. Možné varianty propojení přístroje

6 komponentní video + digitální audio 5.1 Konektor přístroje Y/Pb/Pr.....komponentní vstup TV Digital audio optical/coaxial.....digitální audio vstup zesilovače...(yamada H-8800) komponentní video + analogové audio 5.1 Konektor přístroje Y/Pb/Pr...komponentní vstup TV F.R/F.L/S.R/S.L/SW/C....analogový audio vstup zesilovače...(yamada H-8700) kompozitní video + analogové audio 5.1 Konektor přístroje video out...komponentní vstup TV F.R/F.L/S.R/S.L/SW/C.....digitální audio vstup zesilovače...(yamada H-8500) Poznámka: Maximální kvalitu obrazu a zvuku dosáhnete zvolením varianty zapojení komponentní video + digitální audio.

7 propojení TV a DVD přehrávače pomocí SCART Konektor přístroje SCART...SCART konektor TV Jedná se základní typ propojení dvou přístrojů nabízející základní úroveň kvality obrazu a stereo zvuku. (SCART kabel není součástí dodávky) V případě tohoto zapojení zvolte v konfiguračním menu DVD přístroje volbu Downmix pro smíchání všech šesti audio kanálů do stereo výstupu. Základní funkce Zastavení reprodukce Stiskem tlačítka STOP zastavíte reprodukci vloženého média, na obrazovce je tento stav indikován logem společnosti. Některé disky nedovolují opětovné spuštění z aktuálně zastavené pozice Stiskem tlačítka ENTER/PLAY opět spustíte reprodukci titulu vloženého disku od začátku nebo poslední reprodukované stopy. Dvojitým stiskem tlačítka STOP ukončíte celkovou reprodukci. Základní funkce při přehrávání Stiskem tlačítka POWER zapnete DVD přehrávač. Zapnutí přístroje je signalizováno zelenou LED diodou. V případě, že není vložen v přehrávači žádný disk

8 objeví se na displeji nápis NODIS. V opačném případě bude na displeji zobrazena informace o vloženém disku. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE vysunete šachtu optické mechaniky, následně vložte CD/DVD disk do mechaniky přehrávače. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE pro uzavření šachty přehrávače. Po uzavření šachty dojde k automatickému načtení vloženého disku. Některé disky podporují funkci automatického spuštění reprodukce. V opačném případě stiskněte tlačítko ENTER/PLAY pro spuštění reprodukce. V případě zobrazení nabídkového menu disku si vyberte požadovanou sekvenci šipkami a stiskněte tlačítko ENTER/PLAY. Posouvání kapitol vpřed a vzad Během přehrávání disku můžete pomocí tlačítek PREV a NEXT posouvat reprodukci po jednotlivých kapitolách vzad nebo vpřed. Rychlé přetáčení vzad a vpřed Stiskem tlačítka F.FWD začnete zrychleně posouvat (2x rychleji) disk vpřed. Stiskem tlačítka ENTER/PLAY docílíte přehrávání titulu normální rychlostí. Stiskem tlačítka F.REV dojde ke zrychlenému posunu reprodukce směrem vzad. Stiskem tlačítka ENTER/PLAY docílíte přehrávání titulu normální rychlostí.

9 Pozastavení reprodukce V případě potřeby můžete pozastavit přehrávání vloženého disku tlačítkem PAUSE. Stiskem tlačítka ENTER/PLAY dojde opět ke spuštění přehrávání. Posouvání po jednotlivých políčkách Pro zachycení konkrétního detailu můžete posouvat přehrávaný film po jednotlivých políčkách pomocí tlačítka STEP. Normální rychlosti přehrávání docílíte stiskem tlačítka ENTER/PLAY. Ovládání hlasitosti Stiskem tlačítek volume +/- nastavíte požadovanou úroveň hlasitosti právě přehrávaného filmu/hudby. Rozsah nastavení hlasitosti je 6-ti úrovních. tlačítkem volume - docílíte snížení hlasitosti tlačítkem volume + docílíte zvýšení hlasitosti tlačítkem MUTE ztišíte hlasitost produkce na minimum. (tento stav je indikovaný na obrazovce nápisem MUTE) Zobrazení aktuálních informací o disku Pro vyvolání informací o délce přehrávání, zbývající délce záznamu popřípadě počtu přehraných nebo zbývajících kapitol stiskněte tlačítko DISPLAY. Zobrazení titulků Obsahuje-li vložený DVD disk nabídku titulků v jedné nebo více jazykových mutací, můžete je zobrazit a přepínat mezi nimi pomocí tlačítka SUB-T.

10 Výběr konkrétní kapitoly DVD disku Doplňková nabídka některých DVD disků pro přímý výběr dané kapitoly pomocí číslic na dálkovém ovladači. Stiskem tlačítka TITLE nebo PBC se zobrazí menu pro přímé zadání čísla kapitoly. Potvrzení výběru se provede stiskem tlačítka ENTER/PLAY. Funkce PBC umožňuje přímé zadání bez nutnosti vyvolání menu pomocí číslic na klávesnici. Vyhledávání Stiskem tlačítka GOTO vyvoláte menu pro zadání konkrétní kapitoly, popřípadě času odkud má být disk dále přehráván. Opakované přehrávání Stiskem tlačítka si můžete 1-ALL si můžete opakovaně přehrát následující: první stisk pro přehrání kapitoly druhý stisk pro přehrání titulu třetí stisk pro opakované přehrání celého disku čtvrtým stiskem vypnete funkci opakovaného přehrávání poznámka: některé disky/tituly nemusí tuto funkci podporovat. Přehrávání vybraného úseku titulu Stiskem tlačítka A-B si vyberete počáteční a následně koncový bod opakovaného přehrávání daného úseku titulu. Třetím stiskem tlačítka A-B vypnete opakované přehrávání.

11 Výběr televizní normy Pro změnu televizní normy, tak aby odpovídala připojenému televizoru provedete stiskem tlačítka P/N. Vstup do nabídkového menu DVD disku Provedete stiskem tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Pro výběr jednotlivých položek z nabídky použijte směrové šipky a následně tlačítkem ENTER/PLAY. Použití lupy Pro zvětšení zobrazeného obrázku provedete tlačítkem ZOOM a takto vytvořený výřez obrazu můžete posouvat pomocí směrových šipek. Změna úhlu pohledu Některé tituly DVD disků nabízejí pohled na scénu z alternativního úhlu kamery. Výběr konkrétního úhlu kamery provedete pomocí opakovaného stisku tlačítka ANGLE. Změna zvukové stopy titulu Pokud nabízí DVD titul více zvukových stop, můžete je měnit dle potřeby stiskem tlačítka AUDIO.

12 Přehrávání hudby (výběr) DVD přehrávač YAMADA DVD-6800X plus umožňuje přehrávat audio CD-ROM, CD-R i CD-RW disky. Dále podporuje hudbu ve formátu MP3 nahrané na optickém disku, včetně podpory adresářů. Po zasunutí takovéto ho disku dojde k načtení jeho struktury a zobrazení na obrazovce. 00:00 00:00 Dir: 001 \ \ Pomocí směrových šipek p/q procházet jednotlivé adresáře a pomocí tlačítka ENTER vybrat požadovaný. Pomocí směrových šipek t/u procházet jednotlivé skladby a pomocí tlačítka ENTER spustit vybranou. Šipky t/u slouží k procházení jednotlivých adresářů.

13 Režimy přehrávání K dispozici jsou čtyři režimy přehrávání opakování jednotlivých skladeb. SINGLE: vybrané skladby budou přehrány pouze jednou. REPEAT ONE: vybraná skladba bude opakovaně přehrávána REPEAT FOLDER: všechny skladby ve vybraném adresáři budou opakovaně přehrávány FOLDER: všechny skladby ve vybraném adresáři budou jednou přehrány Ostatní funkce Funkce MUTE (ztišení), VOLUME (hlasitost), PAUSE (pauza), PREVIOUS (předchozí), NEXT (další), atd. jsou shodné s funkcemi klasického CD přehrávače. Prohlížení obrázků DVD přehrávač YAMADA DVD-6800X plus podporuje Kodak Picture CD a je tak kompatibilní s formáty JPEG. (všechny bitmapové soubory s příponou *.jpg) Funkce prohlížení jednotlivých obrázků je shodná s funkcí přehrávání hudebních disků. Po vložení disku s obrázky do přehrávače dojde k automatickému spuštění prezentace obrázků na obrazovce. 00:00 00:00 Dir: 001 \JPEG\ \..

14 Výběr a prohlížení Pomocí směrových šipek a následného stisku tlačítka PLAY dojde k zobrazení vybraného obrázku. Posun obrázku vpřed nebo vzad Stiskem tlačítka PREV dojde k zobrazení předchozího obrázku. Stiskem tlačítka NEXT dojde k zobrazení následujícího obrázku. Zvětšení obrázku Aktivace digitální lupy je prováděna tlačítkem ZOOM a pomocí šipek /}} je následně prováděno požadované zvětšení/zmenšení obrázku. Rotace obrázků Rotaci obrázků docílíte stiskem následujících tlačítek: p - pozitiv / negativ obrazu q - zrcadlové otočení obrazu t - otočení obrazu doleva u - otočení obrazu doprava

15 Nastavení přehrávače Konfigurační menu přístroje slouží k optimalizaci DVD přehrávače právě pro vaše potřeby a přesně dle vašich možností. Vstup do konfiguračního menu přístroje provedete tlačítkem SETUP. Tlačítka p/q/t/u slouží pro pohyb v menu. Tlačítko ENTER pak pro potvrzení výběru. GENERAL SETUP PAGE TV Display NORMAL/PS (Pan Scan) - volba pro případ, že bude DVD přehrávač připojen k televizoru s úhlopříčkou 4:3. Filmy ve formátu 16:9 budou pak automaticky oříznuty. NORMAL/LB (letter Box) - volba pro případ, že bude DVD přehrávač připojen k televizoru s úhlopříčkou 4:3. Filmy ve formátu 16:9 budou pak zobrazovány celé, ale zmenšené s černými pruhy nahoře a dole. WIDE 16:9 - volba pro případ, že DVD přehrávač je připojen k širokoúhlé televizi. Angle Mark - zapnutím této volby budou zobrazovány na obrazovce informace o vybraném úhlu kamery.

16 (pouze v případě, že tuto možnost má vložený DVD disk) OSD Language - výběr jazykové mutace OSD menu. Přičemž výchozím jazykem je Angličtina. K dispozici je i česká mutace OSD menu. Caption volba ON pro zobrazení popisků na obrazovce. Volba OFF pro vypnutí zobrazení popisků na obrazovce. poznámka: tato funkce je dostupná pouze v případě podpory připojeného televizoru. Screen saver v případě zapnutí této volby bude po 4-5 minutách nečinnosti DVD přehrávače aktivován šetřič obrazovky, který chrání vlastní obrazovku před vypálením dlouhodobého statického obrazu do stínítka obrazovky. Audio Setup - analogové Downmix LT/RT volba pro případ připojení DVD přehrávače k externímu zesilovači se dekodérem Pro-Logic. STEREO volba pro připojení pouze sady stereo reproduktorů. 5.1 volba pro případ využití systému 5.1

17 3D surround simulace prostorového zvuku pomocí dvou reproduktorů Front speaker (přední reproduktory) Small volba v případě připojení malých (výkonově) externích reproduktorů. Large výchozí nastavení v případě připojení systému domácího kina (např. YAMADA H-8700 nebo H-8800). Center speaker (střední reproduktor) Small výchozí nastavení v případě připojení systému domácího kina (např. YAMADA H-8700 nebo H-8800). Large volba v případě připojení velkých (výkonově) externích reproduktorů. OFF volba pro případ absence středního reproduktoru. Rear speaker (zadní reproduktory) Small výchozí nastavení v případě připojení systému domácího kina (např. YAMADA H-8700 nebo H-8800). Large volba v případě připojení velkých (výkonově) externích reproduktorů.

18 OFF volba pro případ absence zadních reproduktorů. Subwoofer On výchozí nastavení v případě připojení aktivního subwoofer (např. YAMADA H-8700 nebo H-8800) Off volba pro případ absence aktivního subwooferu. Test Speaker Zapnutí / vypnutí kontrolního-testovacího tónu pro jednotlivé připojené reproduktory. Digital output SPDIF/OFF digitální výstupy jsou vypnuty ALL volba pro případ připojení DVD přehrávače k zesilovači pomocí koaxiálního nebo optického kabelu. Na optickém a koaxiálním digitálním výstupu budou data ve formátu RAW. PCM Output výběr vzorkovací frekvence pro zvukový výstup. Dual Mono Stereo DVD přehrávač bude mít aktivovánu levou i pravou zvukovou stopu.

19 L-Mono DVD přehrávač bude mít aktivovánu pouze levou zvukovou stopu a následně posílat do obou audio výstupů. R-Mono DVD přehrávač bude mít aktivovánu pouze pravou zvukovou stupu a následně posílat do obou audio výstupů Mix-Mono DVD přehrávač bude míchat levou a pravou zvukovou stopu a následně posílat do obou audio výstupů. Dynamic Dynamické propočítávání nastavené hlasitosti zvuku mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou. Tuto volbu používejte pouze pokud nebudete rušit své sousedy. Equalizer - Ekvalizér Nabídka pro úpravu zvukového kanálu umožňující nastavit různé efekty. Bass Boost Super Bass Treble Boost zvýraznění hloubek zvýraznění hlubokých tónů zvýraznění výšek Video setup Toto menu slouží pro nastavení komponentní video výstupu. CVBS výstup komponentní videa je vypnut. DVD přehrávač má aktivní pouze výstupy kompozitního videa + S-Video.

20 YUV aktivuje výstup komponentního videa v režimu Y-Cb-Cr nebo Y-Cb-Pr se systémem progresivního skenování obrazu. RGB aktivuje výstup komponentního videa v režimu RGB a prokládaným obrazem. Dále SCART výstup DVD přehrávače. TV mode Nastavení typu zpracování televizního signálu: Progressive progresivní skenování obrazu. Tato funkce maximálně vylepšuje podání obrazu. Tuto volbu zapněte pouze v případě, že je podporována připojeným televizorem. Interlace zpracování obrazu vhodné pro normu PAL. Sharpness Brightness Contrast (ostrost jas kontrast) Optimalizace obrazu DVD přehrávače pro konkrétní televizor. Výběr je prováděn šipkami a potvrzení volby pak tlačítkem ENTER. HUE barevnost obrazu Nastavení barevnosti obrazu pro video výstup. Výběr je prováděn šipkami a potvrzení volby pak tlačítkem ENTER. Saturation barevná pestrost Nastavení barevné pestrosti pro video výstup. Výběr je prováděn šipkami a po-

21 tvrzení volby pak tlačítkem ENTER. Password mode PARENTAL rodičovský zámek umožňující omezit přehrávání DVD titulů s obsahem nevhodným pro děti. Tato funkce je dostupná pouze u DVD titulů využívající tento způsob kódování. Password změna hesla pro rodičovskou kontrolu. Pro změnu hesla postupujte následovně: - Vložte staré heslo - Vložte nové 6-ti místné heslo - Vložte opět nové 6-ti místné heslo pro kontrolu Default nastavení všech předvoleb do původního továrního nastavení, vyjma hesla.

22 Údržba a odstraňování problémů S optickými disky zacházejte vždy opatrně a ochraňte je před poškrábáním, politím tekutinami a přímému slunečnímu záření. Nikdy nepolepujte ani nepopisujte záznamovou vrstvu/stranu optického disku. Optické disky vždy ukládejte do obalů k tomu určených. V případě znečištění optického disku jej můžete očistit přípravky k tomu určenými. Vždy čistěte záznamovou stranu disku směrem od středu ke kraji. V žádném případě nečistěte disky krouživými pohyby. Možné problémy a jejich řešení problém příčina řešení není napájení napájecí kabel není připojen zapojte napájecí kabel není obraz chybné propojení přehrávače zkontrolujte s televizorem správnost zapojení a funkčnost kabelů není zvuk chybné zapojení audio kabelů zkontrolujte správnost a funkčnost zapojení

23 deformovaný obraz znečištěný disk/ vyčistěte disk/ rychlé přetáčení vypněte funkci rychlého přetáčení obraz je nestabilní zásah proti-pirátské ochrany disku připojte DVD nebo plný šumu přehrávač přímo k televizoru přehrávač vložený disk není kompatibilní vložte disk nepracuje podporovaný tímto přehrávačem disk disk je vložen obráceně znečištění disk nesprávné nastavené parametry přehrávače aktivní rodičovský zámek vložte disk záznamovou stranou dolů vyčistěte disk zkontrolujte nastavení přehrávače vypněte tuto funkci přehrávač statická elektřina vypněte a opět nereaguje na zapněte hlavní tlačítka vypínač přehrávače

24 D.O. nepracuje ovladač je mimo dosah použijte dálkový senzoru ovladač z menší vzdálenosti (menší než 7 metrů), popřípadě z přímějšího úhlu vůči DVD přehrávači vybité baterie vyměňte baterie za nové, stejných specifikací poznámka: Tento produkt a jeho komponenty je chráněn autorskými právy a dle mezinárodního práva. upozornění: Všechny údaje v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

25 Specifikace Podporované TV normy PAL / NTSC Frekvenční rozsah CD: Hz VD: Hz (96 khz) Hz (48 khz) odstup šumu >90 db video formát MPEG 1 verze 2.0, MPEG 2 audio formát MPEG Layer 2 audio výstup (analogový) 1.8V +/-0.2, 10k ohmů audio výstup (digitální) 0.5V, 75 ohmů video výstup 1.0V +/-0.2, 75 ohmů S-video výstup 1.0V, 75 ohmů Komponentní video 0.75V, 75 ohmů napájení V / Hz příkon 15 W provozní teplota 5 C 35 C vlhkost vzduchu 5 90 procent

26 oficiální dovozce & autorizovaný servis UMAX Czech a.s. Hloubětínská Praha 9 telefon: http:

.:YAMADA DVD-6800X:. uživatelská příručka

.:YAMADA DVD-6800X:. uživatelská příručka .:YAMADA DVD-6800X:. uživatelská příručka Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka .: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

.: yamada dvd-7500x :. DVD player

.: yamada dvd-7500x :. DVD player .: yamada dvd-7500x :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Přístroj může být zapojen pouze do elektrické střídavé sítě

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

.: chili dvd-mx305 cu :. DVD player

.: chili dvd-mx305 cu :. DVD player .: chili dvd-mx305 cu :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické střídavé

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

.: trak vxp-711vm :. DVD player

.: trak vxp-711vm :. DVD player .: trak vxp-711vm :. DVD player Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu DVD přehrávače TRAK VXP-711VM a doufáme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před vlastním zapojením

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System

CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE. Automobilový stereofonní. DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač. s PLL FM Stereo Rádiem. Radio Data System CAT-130 NÁVOD K OBSLUZE Automobilový stereofonní DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Přehrávač s PLL FM Stereo Rádiem Radio Data System 7,11 cm TFT-LCD displej Vstupní karta SD/MMC Vysunovací/odnímatelný přední panel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

PX213. MultiMedia Player. Multimediální přehrávač

PX213. MultiMedia Player. Multimediální přehrávač PX213 MultiMedia Player Multimediální přehrávač R Obsah 1. Obecný popis... 1 2. Bezpečnostní upozornění... 1 3. Popis součástí přehrávače...2 4. Informační kontrolky... 2 5. Aktuální stav přehrávače...

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125

PL Instrukcja obsługi 73. PT Manual do utilizador 89. RU Руководство пользователя 105. SK Príručka užívateľa 125 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7022 Příručka pro uživatelei 5 EL Εγχειρίδιο χρήσης 21 FI Käyttöopas 39 HU Felhasználói kézikönyv 55 PL Instrukcja obsługi 73 PT Manual

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

DVD systém domácího kina MX2500. Návod k obsluze. Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com

DVD systém domácího kina MX2500. Návod k obsluze. Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com DVD systém domácího kina MX2500 Návod k obsluze Servisní podporu naleznete na www.p4c.philips.com Varování! Ovládáním přístroje, nastavováním nebo vykonáváním postupů, výslovně neuvedených v tomto návodu

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ

MODEL DVD-035 MODEL DVD-035. DVD Emperor Basic. DVD Emperor Basic. 1 www.cyberhome.de/cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST UPOZORNĚNÍ ZÁRUČNÍ LIST Manta, MODEL: DVD-035 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem

Více

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Manuál Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Symbol blesku varuje uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které by mohlo vyvolat elektrický zásah. Vykřičník upozorňuje na důležitá upozornění

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 04 65 Tento přístroj dokáže přehrávat formáty disků DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DTS, Kodac Pisture a JPEG (společně s MP3) v televizní normě PAL nebo NTSC ve formátu

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7 MSD8 2 9 DVDMI KROSYSTÉM DVDMI KROSYSTÉM OBSAH Systém kombinácie DVD mini Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5-6 Dálkové ovládání 7 Nastavení systému 7-15 Přehrávání 16-19

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700

AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7 ) DISPLEJ, AM / FM. Návod k použití 10006700 AUTORÁDIO AUNA MVD 180, 18 CM (7" ) DISPLEJ, AM / FM Návod k použití 10006700 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více