Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. Strany 4 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5"

Transkript

1 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním 21. září zasoutěžit! Strany 24 SPORT Letňanští šermíři dosáhli historického úspěchu! Strana 28

2 inzerce ZPR_1309_inzerce_outlines.indd :36

3 úvod Z obsahu č. 9/ Z letňanských škol V pondělí 2. září byla slavnostně otevřena již šestá letňanská školka. Nachází se v Beranově ulici a její kapacita je 50 míst. 23 Volný čas Také letos bude poslední zářijový víkend ve znamení piva. Program Pivobraní 2013 je bohatý chybět nebudou šermíři a středověká hudba, divadlo pro děti, vystoupení hudebních skupin, stánky s historickými řemesly atd. 06 Z radnice Otázka zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva na internetu se často probírala i na letňanských diskusních fórech. Zatím to nebylo možné, ale zdá se, že se blýská na lepší časy 17 Doprava S nedostatkem parkovacích míst válčí některé lokality v naší městské části již dlouhou dobu. Proto je potěšující, že od podzimu bude navýšen počet parkovacích míst v Tupolevově ulici. 29 Sport Ve dnech září se otevřou dveře více než 150 fitness center v celé republice, Letňany nevyjímaje. Zájemci si tak budou moci přijít zdarma zacvičit a vyzkoušet nová sportovní prostředí. Vážení spoluobčané! Letos se léto opravdu povedlo, a tak mu ústy Fráni Šrámka říkám: Léto, budiž pochváleno! Ze začátku je sice ještě poznamenaly dozvuky deště, který (nejen) v Praze vyvolal povodně, ale pak již přišly na řadu dny plné sluníčka a horko. Věřím, že si každý z nás léta pořádně užil, o dovolené (prázdninách) si odpočinul a že nás bude příjemné počasí provázet i v září. Čeká nás toho opravdu hodně! Velmi se těším na naše akce Rozlučte se s prázdninami, Česko se hýbe, Letňanský ratlík či Pivobraní Věřím, že si během nich najdeme čas na setkání a povídání. A že bude o čem si povídat! O témata se nám postarali především vrcholní politici. Těšil jsem se, že si po vyhrocených prezidentských volbách od velké politiky a voleb odpočineme, ale nestalo se, neboť přes léto bylo tuze horko i na celorepublikové politické scéně. Jedna vláda padla, druhá nedostala důvěru, poslanci se rozhodli se rozpustit, volby jsou na dohled atd. I v tom vypjatém politickém prostředí bych čekal, že ta nejvyšší politická hra bude mít úroveň, ale nebylo tomu tak. Podle mého názoru ji neměl žádný z aktérů, kteří se jí zúčastnili. Okresní přebor to byl. Nikoli však tak zábavný, jaký jsem měl možnost sledovat s mnohými z vás na zcela zaplněné Staré Návsi, když k nám do Letňan zavítal Kinobus. Spíš tragický ten politický přebor byl, a to proto, že v něm mnozí popírali sami sebe, porušovali dohody, odvolávali, co odvolali, a spílali jeden druhému. Doufám, že za čas se té letošní letní politické tragédii budeme smát... Přeji nám všem, aby se jakákoli hra, jíž jsme účastníky, hrála férově a měla tu nejvyšší úroveň! Mgr. Ondřej Lněnička starosta P. S.: Školáci, i vám začala v září vaše Liga mistrů! Bojujte v ní srdnatě, poctivě a bez faulů! Ať za půl roku nedostanete žádnou červenou Letňanské listy měsíčník městské části Praha 18. Ročník 19. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace: MK ČR E Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Iveta Lojková, Mgr. Martin Zástěra, Denis Postler Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tomáš Raška Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Martina Mašková, manažerka inzerce, tel.: , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, s. p. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volné výtisky k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Nové centrum Letňan nabídne odpoči Ti, kdo se při svých každodenních cestách pohybují v okolí autobusové zastávky Tupolevova, určitě zaregistrovali podstatné změny v jejím blízkém okolí. Již několik měsíců tu probíhá revitalizace prostoru mezi Penny Marketem a Tupolevovou ulicí u svatebního salonu Adina. S významným přispěním hlavního města Prahy tu vzniká Nový vstup do Letňan volné prostranství s pěší zónou, vydlážděným povrchem a pódiem. V současné době zbývá už jen doladit několik detailů. Od prvopočátku si projekt Nový vstup do Letňan kladl za cíl zklidnit lokalitu v blízkosti komunikace Tupolevova, letňanského sídliště a Penny Marketu a přebudovat ji na pěší zónu s odpočivnými kouty a novou zelení, kam nebude povolen vjezd motorových vozidel. V rámci projektu měly být vybudovány nové chodníky, postavena krytá kontejnerová stání a pevné pódium, na němž by mohly probíhat nejrůznější kulturně-společenské akce, řekl redakci Mgr. Ivan Kabický, radní MČ Praha 18 pro investice. Ten stál v době svého působení ve funkci starosty městské části u samého zrodu klidové zóny. Od návrhu k realizaci První práce na projektu začaly již v roce V květnu téhož roku byl projekt představen veřejnosti, a to jak na diskusním fóru, které proběhlo v obřadní síni radnice, tak prostřednictvím Letňanských listů, kde byly uveřejněny návrhy architektonického ateliéru CASUA i záměry vedení městské části. Vlastní výstavba pak byla zahájena v listopadu 2012, největší objem prací připadl na letošní rok. V podstatě je hotovo Žádná stavba, která zásadním způsobem ovlivní život lidí žijících v jejím nejbližším okolí, není přijímána s nadšením. A to ani za příznivých klimatických podmínek. Letošní dlouhé deštivé jaro, které velmi ovlivnilo a prodloužilo práce na projektu, štvalo nejen Letňanské, kteří museli stavbu obcházet, ale dokonce i řemeslníky a zástupce dotčených subjektů. Naštěstí Na novém pódiu se budou konat kulturní akce. se léto ukázalo v lepším světle, a tak bylo možné alespoň částečně skluz dohnat. V srpnu proběhla předkolaudační prohlídka stavby, na níž bylo rozhodnuto, že městská část revitalizované prostory tedy nově vydlážděné plochy, nově umístěné kontejnery na komunální odpad pro bytové domy při ulici Tupolevova a rozlehlé pódium z odolného exotického dřeva převezme. V průběhu podzimních měsíců bude prostor doplněn o trojúhelníkovou lavici před svatebním domem Adina a bude dokončeno současné přechodné napojení na stávající pěší komunikaci, přiblížil dokončovací práce na projektu Martin Hrádek, vedoucí odboru hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18. A dodal: Jediné, co se zatím nepodařilo, je zprovoznění podzemních kontejnerů na tříděný odpad. V současné době probíhá proces jejich zařazení do systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy, který byl měl být ukončen v průběhu podzimu. Letňanští se mají nač těšit Vedle rozměrného pódia o ploše 150 m 2, které je určeno nejen k odpočinku, ale také pro pořádání menších kulturně-společen- Takto vypadal projekt Ateliéru CASUA uveřejněný v Listech. Teprve před pár lety byl dokončen svatební dům Adina. 4 Letňanské listy 9/2013

5 téma měsíce nek, galerii pod širým nebem i tržiště ských akcí, budou v centru instalovány lavičky a květináče osázené rostlinami. Své místo tu najdou i díla mladých sochařů, která vznikla a ještě budou vytvořena v rámci tradičního sochařského sympozia. Nový vstup do Letňan ale nebude vyčleněný pouze pro odpočinek, ožije i obchodem. Městská část počítá s vytvořením malého tržiště, kde si budou moci Letňanští koupit pečivo, ovoce a zeleninu či jiné sezonní produkty. Měl by sem být například přemístěn předvánoční prodej kaprů a stromků z Tupolevovy ulice. V současné době se řeší jednotná podoba stánků tak, aby nenásilně zapadly do celkového rázu lokality. S financováním pomohlo hlavní město Financování celé stavby zajišťuje odbor městského investora (OMI) Magistrátu hlavního města Prahy zřízený pro oblast investiční výstavby hlavního města, která je financovaná ze státního rozpočtu a z prostředků Prahy. Celkové náklady na revitalizaci této lokality budou činit více než 10,5 milionu korun (včetně DPH). Navazující rekonstrukce chodníků bude již v režii MČ. V dnešní době není pro městské části jednoduché shromáždit finanční prostředky, a to ani na menší projekty, než je ten náš. O to raději jsem, že se mi to v letech práce na magistrátu podařilo, přiblížil situaci s financováním záměru Mgr. Kabický. Jedna etapa končí, další se připravuje Jak je patrné ze slov Martina Hrádka, zrekonstruovaný prostor nebude jen osamělým revizalizovaným ostrůvkem v moři, bude napojený na stávající pěší komunikaci ze zámkové dlažby u Mateřské školy Havířovská a následně i na nově upravené chodníky a přilehlé plochy u supermarketu Penny a sídliště. Parkoviště, která se tu nacházejí, budou z bezpečnostních důvodů oddělena od pěší zóny zídkami. Nový vstup do Letňan je pouze pilotním projektem. Již nyní se připravuje jeho pokračování, tzv. Letňanské korzo, tedy pěší propojení Nového vstupu s letňanským lesoparkem. Korzo by mělo vést ze zmiňovaného náměstíčka kolem Mateřské školy Havířovská k Šumperce a pokračovat by mělo přes vnitroblok v Rokycanské na Starou Náves a přes Ostravskou ulici kolem nových bytových domů do lesoparku. Projekt je nyní ve fázi zpracovávání technické dokumentace v části od lesoparku po ulici Beranových, prozradil Mgr. Kabický záměry vedení městské části. Za všechny Letňanské si jen můžeme přát, aby všechny tyto plány byly co nejdříve realizovány. Připravila -reds využitím podkladů ÚMČ Praha 18 Fotografie Milan Čmelík a OHSI (průběh revitalizace) a Ing. Tomáš Raška (stávající stav) Vizualizace projektu Ateliér CASUA Letos na jaře začaly hlavní práce na Novém vstupu. Počasí projektu nepřálo, stavba se ocitla ve skluzu. První metry nové dlažby u zastávky MHD Tupolevova. Pódium je vyrobeno z exotického dřeva massaranduba. 5

6 z radnice Zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva na internetu Obec Psáry zveřejnila na svých webových stránkách videozáznam ze zasedání zastupitelstva, který obsahoval některé osobní údaje ředitelky základní školy. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) uložil obci pokutu. V dubnu 2013 Městský soud v Praze rozhodnutí ÚOOÚ zrušil. Obec má právo informovat veřejnost o příjemcích veřejných prostředků i prostřednictvím videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Dne 19. října 2011 zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů správní řízení s obcí Psáry pro podezření ze spáchání správního deliktu, kterého se měla obec dopustit zveřejněním videozáznamu ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách obce. Uvedený záznam obsahoval mimo jiné osobní údaje ředitelky školy v rozsahu jméno, příjmení, informace o vykonávané funkci, o výši její mzdy za rok 2010 a údaj o výši odměny vyplacené za měsíc srpen Zveřejněním těchto informací měla obec dle názoru ÚOOÚ porušit zákon na ochranu osobních údajů. Obec Psáry po obdržení oznámení o zahájení správního řízení záznam z webových stránek dočasně odstranila. Zveřejnění nutných údajů ÚOOÚ v předmětné věci nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo za účasti starostky obce Psáry, advokátky Mgr. Petry Bielinové a zástupců ÚOOÚ 3. listopadu Obec Psáry prostřednictvím zastupující advokátky písemně vyjádřila svůj nesouhlas se zahájením řízení. Ze strany obce totiž nebyly zveřejněny osobní údaje ředitelky školy jako takové, ale pouze přesná a úplná specifikace veřejných výdajů. Na webových stránkách byly zveřejněny pouze takové osobní údaje, které v základních obrysech identifikovaly příjemce veřejných prostředků (ředitelku školy) ve smyslu 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to pouze v rozsahu: jméno, příjmení, účel (odměna za výkon funkce ředitelky školy v roce 2010) a výše poskytnutého plnění (superhrubá mzda za rok 2010, mimořádná odměna za měsíc srpen 2010). Vyjádřil se i Nejvyšší soud K možnosti poskytovat veřejnosti v zákonem přesně vymezeném rozsahu i některé osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků se vyjádřil i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010, když jednoznačně stanovil, že právo na ochranu osobních údajů není neomezené, dle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu jen před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě. Stanoví-li pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (tedy poskytnout údaje jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné. Existuje právní názor, že mzda a odměna ředitelky školy jednoznačně spadá do definice veřejných prostředků tak, jak ji stanoví zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neboť Základní škola a Mateřská škola Psáry je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Psáry a je financována z prostředků obce Psáry a ze státního rozpočtu ČR. Již z tohoto důvodu se na ředitelku školy vztahuje zákonná výjimka z ochrany před zveřejňováním osobních údajů. Přednost má zájem na kontrole Základní osobní údaje o osobě, které jsou poskytovány veřejné prostředky, mohou být veřejnosti poskytovány i přesto, že za jiných okolností jsou tytéž osobní údaje chráněny předpisy o ochraně osobních údajů. Informace mohou být poskytovány i zveřejněním záznamu ze zasedání zastupitelstva, neboť informace povinné subjekty (obec Psáry) dle 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují buď na základě žádosti, anebo zveřejněním, a to za jinak stejných podmínek. Lze-li tedy některé informace o příjemcích veřejných prostředků poskytnout na základě žádosti o informace, lze je poskytnout i dobrovolným zveřejněním bez takové žádosti. V uvedeném případě má jednoznačně přednost zájem na veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky před zájmem na ochranu osobních údajů u jednotlivých příjemců veřejných prostředků. Úřad se bránil Dne 28. listopadu 2011 vydal ÚOOÚ rozhodnutí, kterým udělil obci Psáry pokutu ve výši Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000 korun, neboť zpracovávala dle ÚOOÚ osobní údaje způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu. Obec Psáry podala proti tomuto rozhodnutí ÚOOÚ rozklad, který byl následně rozhodnutím předsedy ÚOOÚ zamítnut. Dne 2. dubna 2012 podala obec Psáry žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ, ve kterém se domáhá jeho zrušení pro nezákonnost, neboť trvá na stanovisku, že veškeré tzv. osobní údaje byly shromážděny, zpracovány a následně zveřejněny v souladu se zákonem, a tudíž se nejedná o správní delikt. V dubnu 2013 Městský soud v Praze podané žalobě v plném rozsahu vyhověl a obě napadená rozhodnutí zrušil, neboť skutek se sice stal (obec nezpochybňuje zveřejnění videozáznamu), avšak není přestupkem. Rozsudek Městského soudu je pravomocný, úřad však podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Hlavní argumenty Městského soudu v Praze poskytnutí (zveřejnění) osobních údajů nebylo samoúčelné, naopak osobní údaje ředitelky školy byly poskytnuty v souladu s účelem, pro který obec osobní informace zpracovává (účelem je informovat veřejnost o struktuře veřejných výdajů, což zaručuje transparentní a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích), informace se zveřejňují na základě žádosti o informace nebo zveřejněním, a to ve stejném rozsahu (lze-li na základě žádosti o informace poskytnout informace o platu hrazeném z veřejných prostředků, což bylo opakovaně judikováno NSS, lze stejné informace zveřejnit i bez takové žádosti), pokud jde o způsob zveřejnění formou videozáznamu na internetu, jedná se o způsob zveřejnění informace, který je v obci Psáry obvyklý, informování o jednání zastupitelstva videozáznamem je pro zachycení skutečného průběhu zasedání vhodnější než pouhý zápis ze zasedání zastupitelstva; právo nahlížet do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva má dle 95 odst. 2 zákona o obcích každý, nikoli jen občan obce, jak nesprávně uváděl předseda ÚOOÚ, ze strany obce byly zveřejněny výhradně informace ve smyslu 8b tedy pouze informace o příjemci veřejných prostředků. Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne rozhodla o zavedení automatického videosystému pro živé přenosy jednání Zastupitelstva MČ. V případě zamítnutí kasační stížnosti obce Psáry budou moci občané MČ Praha 18 sledovat živě nejen jednání zastupitelstva, ale i prezentace připravovaných projektů, vítání občánků, popř. i novoroční projev starosty MČ Praha 18. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrace PIXMAC/ mic Letňanské listy 9/2013

7 z radnice Nový občanský zákoník a zveřejňování záměru Ustanovení 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze ukládá městské části povinnost zveřejnit záměr v případě pronájmu, výpůjčky, směny, darování nebo prodeje nemovitého majetku obce. Záměr se zveřejňuje na úřední desce úřadu na dobu minimálně 15 dnů před rozhodováním o daném právním jednání v příslušném orgánu městské části. V novém občanském zákoníku (OZ) zákon č. 89/2012 Sb., dochází k novému pojetí nájmu. V současně platném OZ je nájemní smlouva definována jako smlouva, jíž pronajímatel přenechává nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Nový OZ nájemní smlouvu chápe pouze jako smlouvu, na jejímž základě může nájemce věc toliko dočasně užívat, a současně vymezuje zcela nový závazkový vztah (dobře známý z počátku minulého století), označený jako pacht. Na jeho základě bude pachtýř oprávněn věc dočasně nejen užívat, ale též požívat, tj. brát z ní užitky a plody. Podobně došlo i k vymezení nových smluvních typů v souvislosti s výpůjčkou. Podle nyní platného OZ spočívá výpůjčka v přenechání věci po dohodnutou dobu k bezplatnému užívání. Nový OZ kromě výpůjčky jakožto práva bezplatného dočasného užívání tzv. nezuživatelné věci vymezuje nově i tzv. výprosu jako zvláštní institut spočívající rovněž v právu bezplatného užívání věci, aniž však je ujednán účel užívání a doba tohoto užívání. Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska aplikace 36 odst. 1 by se povinnost zveřejňovat záměr při sjednávání výpros a pachtů neuplatnila. Zde se však dostáváme do rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Je tedy zřejmé, že bez projednání zákona, který by upravil jednotlivé právní předpisy v návaznosti na nový občanský zákoník nebo bez novel mnoha desítek jiných zákonů by nemohl být nový OZ od 1. ledna 2014 účinný. V této souvislosti je vhodné upozornit na nově chápaný pojem nemovitá věc. Dle současné právní úpravy byly nemovitostmi pouze pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Podle nového OZ budou nemovitostmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovitost prohlásí zákon. Znamená to, že stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Nemovitostmi tedy nebudou jako dosud věci hmotné, ale i nehmotné, tj. věcná práva k hmotným nemovitým věcem. Z hlediska 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze bude nutné nemovitý majetek nově chápat jako nemovitou věc. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Vybíráme z jednání RMČ Praha 18 Dodatek ke smlouvě: hlídané parkoviště Tupolevova Rada MČ schválila na svém 12. zasedání, které se uskutečnilo 26. června, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemků, na kterých se nachází hlídané parkoviště v ulici Tupolevova (nájemce společnost Kindomis). V důsledku uzavření dodatku smlouvy dojde k posunutí plotu hlídaného parkoviště na úroveň nedávno vybudovaného vjezdu na parkoviště, který se nachází v blízkosti vstupu do domu Tupolevova č. p Díky tomu bude moci být vytvořeno zhruba padesát volně přístupných parkovacích stání pro veřejnost. Uzavření budoucí kupní smlouvy: parkoviště Ostravská Rada MČ na svém 13. zasedání konaném 18. července vyslovila souhlas s nabytím pozemku parc. č. 10/65, k.ú. Letňany, o výměře 2163 m 2 od stávajících majitelů za dohodnutou cenu korun, stanovenou na základě znaleckého posudku. Všechna usnesení zastupitelstva i rady městské části naleznou zájemci na webu Pamětníci, nepřehlédněte! Po úspěšné Knize o Praze 18, kterou vydalo Vydavatelství a nakladatelství MILPO ve spolupráci s městskou částí Praha 18 v roce 2003 a která je zcela rozebraná, připravuje MČ novou publikaci o Letňanech. Pokud máte doma historické fotografie domů, továren, významných osob nebo cokoliv jiného, co by publikaci obohatilo, Pozemek slouží v současné době jako veřejná parkovací plocha se štěrkovým povrchem. Cílem městské části je zpevnění plochy a navýšení počtu parkovacích stání v místě. Záměrem koupě pozemku se bude na svém nejbližším zasedání zabývat Zastupitelstvo městské části Praha 18. Vyhlášení zadávacího řízení zakázky MŠ Beranových, II. etapa Rada MČ schválila na svém 15. zasedání, které se konalo 7. srpna, vyhlášení zadávacího řízení a další související dokumenty k veřejné zakázce II. etapa výstavby Mateřské školy Beranových. Předmětem zakázky je vybudování druhého nadzemního podlaží MŠ pro 50 dětí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na tisíc korun bez DPH. Termín realizace prací je závislý na rychlosti výběru zhotovitele, jakož i na možnostech financování, nezbytná je zejména spoluúčast hl. m. Prahy. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty prosíme o zapůjčení. Po zkopírování/naskenování nepoškozené vrátíme. Budou-li zapůjčené materiály v knize použity, bude zde přirozeně uveden zdroj (tedy osoba, která je poskytla). Kontaktovat můžete buď tajemníka ÚMČ Ing. Vladislava Gerharda, tel.: , nebo tiskovou mluvčí Hanu Saitzovou, tel.: Děkujeme. Kytičkáři, pošlete své fotografie! Už za pár dnů je uzávěrka třetího ročníku soutěže O nejkrásnější okno, balkon, zahrádku a předzahrádku! Soutěžní fotografie (společně se jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) posílejte do konce září poštou, případně v digitální podobě na ovou adresu nebo je osobně doručte do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany. Kategorie 1. Zahrádka či předzahrádka 2. Balkon či okno 3. Předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem Výherci každé z kategorií získají poukázky na nákup zahradního zboží v hodnotě Kč. Podmínky účasti v soutěži: nemovitost se nachází na území MČ Praha 18 a soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka je viditelná z ulice. Ilustrační foto Pixmac/

8 z radnice/odborníci radí Úroky z prodlení a jejich promlčení Není těžké dostat se do situace, kdy nám soud uloží povinnost uhradit nejen dlužnou částku a náklady řízení, ale rovněž povinnost uhradit úroky či úroky z prodlení, a to od určeného data až do zaplacení. To jinými slovy znamená, že výše našeho dluhu není konečná, a pokud ho obratem neuhradíme, bude dluh soudem stanoveným tempem dále růst, nemluvě o případných dalších nákladech účtovaných v případě zahájení exekučního řízení. Aktuální výše zákonného úroku z prodlení je 8,05 % ročně, nicméně smluvní úrok či smluvní pokuta může být podstatně vyšší. Stejně tak je ze zákona podstatně citelnější tzv. poplatek z prodlení, který se počítá v případě dluhu na nájemném v sazbě 0,25 % denně, což při přepočtu na 365 dní dlouhý rok znamená roční nárůst o 91,25 %. Tento zásadní rozdíl je vhodné mít na paměti dluh na nájemném není opravdu dobrý nápad nejen kvůli riziku ztráty bydlení a následné nemožnosti pobírat příspěvek na bydlení, ale také kvůli tomu, že jde o extrémně rychle narůstající dluh, kdy například k původně dlužným Kč může jen na poplatku z prodlení přirůst za pět let dalších dlužných Kč. Dluhy v režimu občanského zákoníku se promlčují ve lhůtě tří let, není-li pro konkrétní případ stanovena lhůta odlišná (např. bezdůvodné obohacení či náhrada škody). To však neznamená, že by dluh zanikl, pokud se dlužníku podaří nějak dluh po dobu tří let nezaplatit. Promlčecí doba pouze udává, v jaké lhůtě musí věřitel své právo uplatnit u soudu či jiného příslušného orgánu, aby se následně nemohl dlužník bránit tím, že již došlo k promlčení. Stihne-li věřitel podat v zákonné lhůtě žalobu, nemusí již následně řešit, jak dlouho bude trvat soudní řízení, a dluh se bude po celou dobu úročit. Vydání rozsudku znamená, že věřiteli Úřady budou více hlídat podezřelé podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzve živnostenské úřady, aby postupovaly opatrněji, více kontrolovaly podnikatelské subjekty a zejména místo provozovny. Novým trikem prodejců ( šmejdů ) na předváděcích akcích totiž je, že nahlásí účelově provozovnu například v hotelu či restauraci v naději, že vyzrají na seniory, kteří chtějí odstoupit od smlouvy. To je totiž možné, pokud smlouva nebyla uzavřena na místě obvyklém k podnikání. Pravděpodobně by takováto argumentace prodejců před soudem neobstála, ale je lépe se této praktice vyhnout. Pokud si nějaká předváděcí firma ohlásí účelově na den dva provozovnu v hotelu, kde vůbec nepůsobí, tak to nebude uznáno jako místo obvyklé k výkonu podnikání. Brzy budou učiněny kroky, kterými by se zpřísnily kontroly živnostenských úřadů. běží nová, desetiletá lhůta k tomu, aby podal návrh na exekuci, pokud mu dlužník dobrovolně nezaplatí. Desetiletá lhůta se vztahuje na samotný dluh i přiznané náklady řízení, ale u úroků je situace poněkud ošidnější. Musíme totiž rozlišit úroky za období do právní moci rozsudku a úroky, které se napočítají po právní moci rozsudku v případě, že dluh nebude uhrazen. Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR platí, že zatímco úroky splatné do právní moci rozsudku se promlčí ve lhůtě deseti let, úroky splatné po právní moci rozsudku se jako celek promlčí, pakliže věřitel nepodá návrh na exekuci ve lhůtě tří let. Nejde tedy jen o to, že by se promlčely úroky, které jsou ke dni podání návrhu starší tří let, ale promlčují se veškeré, i budoucí úroky za dobu po právní moci rozsudku, takže i celé následné exekuční řízení již probíhá bez úročení. Na jedné straně lze tudíž očekávat, že věřitelé budou o to pečlivěji podávat exekuční návrhy v rámci lhůty tří let, ale na druhé straně nelze v žádném případě doporučit, aby se dlužník nechal ukolébat tím, že od právní moci rozsudku již uplynuly tři roky a nemá žádné zprávy o tom, že by byla zahájena exekuce. Podstatné je datum podání návrhu a je běžné, že se dlužník o probíhající exekuci dozví se zpožděním v řádu měsíců, ale někdy i let, takže se může velmi snadno stát, že dlužník je následně zaskočen zjištěním, že Odolat nátlaku prodejců bývá těžké k žádnému promlčení nedošlo, a naopak celková dlužná částka značně narostla. I v tomto ohledu tudíž nelze než odkázat na pravidlo, že u dluhů není vhodné hrát mrtvého brouka a spoléhat se na to, že se situace sama nějak vyřeší. JUDr. Ondřej Načeradský Občanská poradna, o. s., Společnou cestou Ilustrační foto PIXMAC/YuriArcus V případě podezření, že subjekt nahlašuje místo podnikání například v zasedacích místnostech, hotelových sálech nebo restauracích, vyzvou kontroloři podnikatele k tomu, aby doložil majetkové nebo užívací právo prostoru, a měli by dbát na dodržování značení provozovny včetně otvírací doby. Pozor je však třeba dát na pořádání předváděcích akcí mimo území EU. V zemích mimo EU není systém kontrol navázán na ten unijní a nelze na akcích snadno zakročit. Finta spočívá v tom, že senioři jsou vyváženi levně na zájezdy do Turecka, kde jsou jim draze nabízeny fakultativní zájezdy, drahé večeře nebo jsou například zájezdovým způsobem odvezeni do továrny na koberce nebo obchodu a tam jsou jim nabízeny tyto produkty nebo obvyklé vysavače a hrnce. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrace PIXMAC/JeanCliclac 8 Letňanské listy 9/2013

9 inzerce PŘEZLETICE RODINNÉ DOMY AKCE: VYBAVENÍ V CENĚ DOMU Stavba 24 RD zahájena Tel.: prezletice-billboard-5100x2400_1ku10.indd 2 8/2/2013 2:30:36 PM SC /24 STAVBA ZAHÁJENA, JIŽ PRODÁNO 20 % LETŇANY BYTOVÝ DŮM VYUŽIJTE PRÁVĚ NYNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY Frýdecká ul. T SC /23 letnany-inzerce-188x86.indd 1 7/25/2013 3:46:34 PM PŘIJĎ A VYHRAJ ZÁŘÍ ZÁŘÍ lego.cz/chima LEGO, the LEGO logo, and LEGENDS OF CHIMA are trademarks of the LEGO Group The LEGO Group. SC /13 9

10 z letňanských škol Osmnáctka už má šest mateřských škol Malkovského, Havířovská I a II a Beranových. Od roku 2009 je každoročně začátek školního roku v městské části Praha 18 spojen s otevřením zrekonstruované nebo nově vybudované mateřské školy. Školka v ulici Beranových, která byla slavnostně uvedena do provozu letos 2. září dopoledne, je v pořadí již šestou mateřinkou na území Letňan. Starosta Mgr. Lněnička přivítal přítomné hosty, rodiče i děti. Akci zahájil hudební soubor Hra je to vedený Dr. Lenkou Pospíšilovou. Slavnostního přestřižení pásky se ujala trojice pánů Kučera, Dlouhý a Lněnička. Školka má zatím dvě třídy, červenou a žlutou, každou se sociálním zázemím. Slavnostního otevření MŠ Beranových se kromě vedení městské části Praha 18 v čele se starostou Mgr. Ondřejem Lněničkou zúčastnili náměstek primátora hl. m. Prahy Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, předsedkyně školského výboru Rady hl. m. Prahy Andrea Vlásenková, zástupce projekční společnosti AGE Project Ing. arch. Milan Mlada, zástupkyně dodavatele, společnosti Pradast, Mgr. Pavla Kodrlová a další hosté. Po krátkém vystoupení hudebního sboru Hra je to ze ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC a úvodních projevech Mgr. Lněničky, inzerce Na zahradě byly nainstalovány různé herní prvky a jsou tu dvě pískoviště. náměstka Dlouhého a ředitele ZŠ Dr. Pavla Kučery si přítomní hosté prohlédli interiéry školky, tedy žlutou a červenou třídu, každou pro 25 dětí, zázemí a exteriéry zařízení. Malým předškoláčkům zpříjemnilo začátek školního roku vystoupení Divadla Kasperle s pohádkou Kašpárkova dobrodružství a malé dárky, které jim předali zástupci městské části. S padesáti místy, která byla vytvořena v nové mateřince, činí celková kapacita všech letňanských mateřských škol v současné době 561 míst. Přestože letos Kašpárkova dobrodružství Divadla Kasperle se líbila dětem i rodičům. bylo přijato 211 předškoláků, nepodařilo se vyhovět všem žadatelům, kteří stáli o umístění svých dětí v našich předškolních zařízeních, přiblížila situaci v letňanském školství PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty pro školství. I proto v těchto dnech probíhá příprava II. etapy výstavby MŠ Beranových, která by se měla uskutečnit v příštím roce a v jejímž rámci by mělo být vybudováno dalších 50 míst. -red- Foto Lukáš Náprstek a Tomáš Proněk Jazyk je malý úd, ale mnohé trampoty je schopen zavinit. Bible Učitelka logopedie s kvalifikací, nabízí odbornou výuku v Praze a okolí. Docházka za vaším dítětem, či skupinou je možná. telefon: SC /03 Kancelář k pronájmu! Nabízíme volnou kancelář k pronájmu v klidném a čistém prostředí Sportcentra Praha, Tupolevova 710 v 1. patře sportovního areálu, který nabízí možnost si zahrát badminton, florbal nebo si zašermovat, také je zde možné cvičení pro ženy na vibračních plošinách. Kancelář má polahovou plochu 20m 2. Areál je vybaven recepcí. Parkování je možné v oploceném areálu. Kancelář k pronájmu Nabízíme volnou kancelář k pronájmu v klidném a čistém prostředí Sportcentra Praha na adrese Tupolevova 710 v 1. patře Sportovního areálu, který nabízí možnost si zahrát badminton, florbal nebo si zašermovat, také je zde možné cvičení pro ženy na vibračních plošinách. Kancelář má podlahovou plochu 20m 2. Areál je vybaven recepcí. Parkování je možné v oploceném areálu. Telefon: SC /02 SC /04 10 Letňanské listy 9/2013

11 z letňanských škol Hurá do školy Nevíme, jestli někdy některou z českých škol vzali žáci první školní den útokem... Zřejmě ne. Ale na letňanských dětech alespoň bylo vidět, že se do lavic těší. Ti nejmenší ještě vcházeli do školních vrat s ostychem, ti velcí ale chvátali do tříd, aby tu obsadili svá oblíbená místa. Slavnostního začátku školního roku se na letňanských školách již tradičně zúčastnili i zástupci vedení městské části Praha 18. V Rychnovské děti přivítal starosta Mgr. Ondřej Lněnička, do školy ve Fryčovické ulici přišel radní Ing. Jan Mikulecký a na Tupolevce zahájila školní rok zástupkyně starosty Iveta Lojková. Ve všech školách měli pro prvňáčky připravené malé dárečky, někde doprovázely své nové spolužáky do tříd Žáky a učitele v ZŠ Fryčovická pozdravil radní Jan Mikulecký. V Rychnovské měly třídní učitelky připravené originální cedulky. starší děti, jinde pro ně třeba nachystaly zajímavý kulturní program. Do škol se samozřejmě přišli podívat i spolupracovníci redakce Letňanských listů, aby tu pro vás zachytili báječnou atmosféru prvního školního dne. -red- Foto Lukáš Náprstek, Tomáš Proněk a Ing. Tomáš Raška Jmenování Daniela Vysloužila ředitelem školy Rada městské části na svém srpnovém jednání potvrdila Mgr. Daniela Vysloužila ve funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Tupolevova na období dalších šesti let. S ohledem na skutečnost, že Mgr. Vysloužil byl výkonem funkce ředitele pouze pověřen, je jeho jmenování na začátku školního roku uklidňující zprávou nejen pro Děti v Tupolevově přivítali ředitel školy Daniel Vysloužil a místostarostka Iveta Lojková. Prvního školního dne se s prvňáčky zúčastnili i rodiče. děti a rodiče, ale i pro pedagogický sbor. Jmenování Mgr. Vysloužila ředitelem školy inicioval jeho předchůdce Mgr. Ivan Kabický, který současně z vlastního rozhodnutí rezignoval na tuto pozici, jež mu byla dle zákona ponechána po dobu jeho výkonu veřejné funkce (starosta a náměstek primátora). -red- Máme opět více míst ve školkách Se spolehlivou pravidelností prázdniny opět vystřídal nový školní rok. Do rodin s dětmi školou povinnými s sebou jeho začátek přinesl také určitou míru chaosu a napětí a prvňáčkům, kteří mají svou školní premiéru, zcela nový a pro ně zatím nepoznaný svět. Přestože pro většinu žáků a studentů nejsou školní povinnosti potěšující zábavou, věci opět dostanou svůj nejen školní řád, což naopak uvítají rodiče. Pro děti pak budiž kompenzací jejich školní přátelé a kamarádi, oblíbení pedagogové, ty milé a pozitivní z nových školních zážitků a v neposlední řadě první školní lásky, které po zbytek života budou ve vzpomínkách držet prim hned vedle první opravdové lásky z mateřinky. I letos došlo během prázdnin na většině letňanských škol k řadě oprav, které dětem i pedagogům vylepší pracovní podmínky a zpříjemní prostředí, v němž stráví velkou část svého času. V tomto trendu bude městská část pokračovat i nadále, a to nejen s ohledem na postupné navyšování bytového fondu v Letňanech a s tím souvisejícím nárůstem počtu dětí ve zdejších školách. Proč se o tom zmiňuji? Optimalizace počtu míst v mateřských a základních školách byla jedním z cílů vedení městské části při mém prvním zvolení do funkce starosty. A podařilo se ho z velké části dosáhnout. Stejně jako mnoha dalších. Jsem rád, že se ze své pozice radního zodpovědného za rozpočet Letňan mohu v současné době opět více věnovat jak novým letňanským projektům, tak dotažení těch dříve započatých. Rozpočet naší městské části je vyrovnaný, umožní nám rozjetí dalších zajímavých akcí i v příštích letech. Pokud vás zajímá budoucí podoba Letňan a chtěli byste ji ovlivnit, napište mi na adresu co je podle vás prioritou a jakým projektům bychom se v Letňanech měli věnovat. Váš určitě neskončí v koši. Mám rád nové začátky, jsou pro mne výzvou. A přestože mé dcery už dávno nejsou školou povinné a já již několik let nezastávám povinnosti ředitele základní školy, začátek školního roku s jeho osobitou atmosférou potichu přicházejícího podzimu vnímám stále, a velmi rád. Přeji vám pohodový a slunečný celý školní rok A prvňáčkům přeji, ať je nezklame ani nový začátek, ani jejich první láska. Mgr. Ivan Kabický radní MČ Praha 18 11

12 z letňanských škol Hra je to zahajovalo mezinárodní orffovský festival ve Stochově Ve středočeském Stochově byl pátek 21. června ve znamení zpěvu, hudby i tance. Konal se tu druhý ročník mezinárodního festivalu Evropské dny hudby, na který se sjeli mladí muzikanti z Čech, Moravy, Slovenska i Maďarska. Letňanský orchestr HRA JE TO festival zahajoval a v neděli ho za bouřlivých ovací publika také zakončil. Koncerty se odehrávaly pod širým nebem na stochovském náměstí, ale také v kostele sv. Václava nebo ve zdejším kulturním domě. Pro účastníky festivalu byly připraveny i hudební dílny a večerní program, na kterém si mohli společně zazpívat a zatančit. Své osmdesáté narozeniny přijel do Stochova oslavit významný český hudební pedagog, zpěvák a skladatel Pavel Jurkovič, kterému všichni společně zazpívali jeho skladbu Zvířecí rondo. Slunečné počasí festivalu přálo a slzičky dojetí, které provázely závěrečné loučení, se staly příslibem, že se tu účastníci akce za tři roky opět setkají. PaedDr. Lenka Pospíšilová ZŠ Generála F. Fajtla DFC Foto archiv autorky článku V Havířovské je školka pro handicapované děti V září otevřela charitativní organizace Pink Crocodile v nově zrekonstruovaných prostorách budovy v Havířovské ulici 476 v Letňanech novou MŠ pro děti s kombinovaným postižením. Speciální mateřská škola je určena dětem se středně těžkým a těžkým postižením ve věku 3 7 let. Předškolákům je tu nabídnuto bezpečné a příjemné prostředí, adekvátní vzdělávání a podpora rozvoje prostřednictvím řady terapií a aktivit. Celodenní pobyt ve speciální třídě zahrnuje široký vzdělávací program, hry, výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu. Nechybí celodenní stravování, odpočinek a pobyt na čerstvém vzduchu. Pedagogický sbor tvoří dvě zkušené speciální pedagožky, muzikoterapeut, asistenti dětí a pedagoga. Do školky mohou být přijímány i děti s jiným rodným jazykem než českým. Mateřská škola rovněž umožňuje vzdělávání rodičů a zájmové aktivity pro dospělé s možností hlídaní dětí. Zařízení je nadstandardně vybaveno multisenzoriální místností, fyzioterapeutickou místností s whirlpoolem, řadou zajímavých pomůcek a od příštího roku tu bude fungovat i multisenzoriální zahrada. Budova je bezbariérová. V rámci integračního/inkluzivního vzdělávacího programu otevírá Pink Crocodile School rovněž jednu třídu pro zdravé děti předškolního věku s bilingvální výukou v Aj/Čj, případně v Nj. Vzdělávání těchto dětí probíhá podle vzdělávacího programu běžné MŠ, jen ve dvou jazycích v rámci českých a anglických (německých) dnů. Třídu vedou zkušené učitelky, jazykových dnů se účastní rodilí mluvčí. Třída je oddělena od vzdělávání dětí s postižením, v rámci integračních aktivit se však obě třídy prolínají, např. v rámci hudební výchovy, výtvarných činností, sportovních činností, společného hraní, divadelního kroužku apod. Integrační aktivity jsou velmi prospěšné pro obě skupiny předškoláků. Pro děti jsou zajištěny svačiny a teplé obědy, v případě zájmu mohou být dodávány i v biokvalitě či formou vegetariánské stravy. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin (mimo pracovní dobu dle dohody). Od září 2014 bude v objektu fungovat i třída ZŠ pro děti s kombinovaným postižením. Vzdělávání MŠ a ZŠ Pink Crocodile School je registrováno pod Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT. Dagmar Herrmannová ředitelka MŠ Tel Pozor, uzávěrka soutěže se blíží! Fantazii se meze nekladou: soutěž pro letňanské děti a mládež Máte bohatou fantazii a rádi tvoříte? Zapojte se do naší soutěže! Hlavní téma je Fantazii se meze nekladou!, předepsanou výtvarnou technikou je koláž. Soutěžit lze ve čtyřech kategoriích: jednotlivci: 0 až 7 let, 8 až 13 let, 14 až 18 let (soutěžící musejí mít trvalé bydliště v MČ Praha 18) a skupiny žáků ZŠ (max. počet členů skupiny je 4 až 6, soutěžící nemusejí mít trvalé bydliště v Letňanech). Autoři pěti nejlepších prací v každé kategorii získají hodnotné ceny interaktivní hračky, MP3 přehrávače, čtečky knih, elektronické šipky apod.! Svá díla doneste do 30. září 2013 do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, případně do sekretariátu starosty, nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu. U všech děl musí být uvedené jméno a příjmení, adresa, věk, kontakt (telefonní číslo nebo ová adresa) a název díla. Ilustrační foto PIXMAC/ Letňanské listy 9/2013

13 inzerce SC /01 SC /01 SC /04 SC /01 SC /03 SC /02 SC /01 SC /01 SC /02 SC /06 SC /20 SC /01 SC /08 SC /01 SC /01 Důležité kontakty: Sekretariát starosty MČ tel.: Sekretariát tajemníka ÚMČ tel.: , fax: Úřední hodiny podatelny ÚMČ: Pondělí 7,30 17,30 hod. Úterý ,30 hod. Středa 7,30 17,30 hod. Čtvrtek 7,30 15,30 hod. Pátek 7,30 11,00 hod. SC /01 SC /01 13

14 inzerce SC /03 whisky, life, style SC / ochutnejte více než 160 druhů whisky THE ORCHESTRA - Former ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Part II Members SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM PRAHA KONGRESOVÉ CENTRUM THE-ORCHESTRA-ELO.CZ předprodej: TICKET-ART.CZ SC /3 Novoměstská radnice Karlovo nám. 1/23, Praha 2 vstupenky na a SC /9 ELO x63.indd :53:27 koncert Věry Špinarové s kapelou Adama Pavlíka Divadlo ABC 27. října od 19:00 Divadlo ABC, 3. listopadu od 19:00 předprodej vstupenek: předprodej vstupenek: divadlo ABC, tel.: a divadlo Rokoko, tel.: Divadlo ABC, tel: a divadlo Rokoko, tel: více info: SC /24 více info: SC /25 14 Letňanské listy 9/2013

15 senioři/sociální péče Za poctivým chlebem a nejmladším hradem Sdružení Senvia se snaží nabídnout seniorům možnost, jak si zpestřit život a využít volný čas. Ve svém programu má i jednodenní výlety po České republice. Máte chuť poznat nové lidi a další pěkná místa naší země? Pak je právě pro vás určen výlet za poctivým chlebem a nejmladším hradem, jehož cílem je Kožova hora, rychta ve Zbečně s ukázkou pečení chleba a hrad Český Újezd s přilehlým skanzenem. Výlet se koná 5. října (uzávěrka přihlášek je ) a jeho cena je 290 korun. Podrobné informace získáte na telefonním čísle nebo u Foto Hana Vaňková Klub seniorů připravil na září: 12. září Porada, příprava na Seniorádu 13. září Senioráda, koupaliště v Čakovicích 17. září Seniorské hry zhodnocení 19. září Zájezd Litoměřice, Zahrada Čech 24. září Výlet zámek Ctěnice 26. září Svatováclavské opékání buřtů Změna programu vyhrazena! Čakovická senioráda aneb Seniorské hry 2013 Již druhý, resp. třetí ročník sportovně-společenské akce pro seniory, tentokrát pod názvem Čakovická senioráda, se bude konat 13. září na koupališti v Čakovicích. Soutěže se zúčastní celkem pět městských částí Praha 19 Kbely, Praha 9, Praha 18 Letňany, Praha Vinoř a Praha Čakovice, hosty budou postižené děti z domova v Psárech. Každá městská část vyšle na akci 15 seniorů, z nichž se každý musí zúčastnit nejméně jedné ze soutěžních disciplín: Nordic walking, slalomu na 150 metrů, pétanque, hodu kroužky na cíl, vědomostního kvízu, ruských kuželek, hodu šipkami na terč nebo střelby ze vzduchovky. V rolích rozhodčích se představí žáci 9. ročníků ze ZŠ E. Beneše Oficiální zahájení her je v 10 hodin, registrace soutěžících však začne již v 8,30. Od 11 do 13 hodin bude probíhat doprovodný program Regionální TV R1, v němž vystoupí Uršula Kluková, Josef Zíma, Květa Fialová a Eva Kantorková. O zábavu se postarají i seniorky vedené paní Dolečkovou s tanečním vystoupením. Akci bude moderovat konferenciér Alexander Hemala. Po celý den se mohou diváci i soutěžící zastavit u prezentačních stánků partnerů akce, kteří nabídnou rozličné aktivity: ČČK měření tlaku, tuku, první pomoc, VZP měření tlaku, tuku, Senior Help ukázky Nordic walking a trénování paměti, Nadace pro seniory Život 90, Policie ČR ochrana seniorů, Mary Kay líčení seniorek apod. Odbor ŠSKT ÚMČ Praha 18 Senioři, nepřehlédněte! Klub aktivního stáří, který sídlí v Malkovského 603 v Letňanech a je provozovaný oblastním spolkem ČČK Praha 9, je od 4. září opět v provozu. Nechcete-li být sami, neváhejte a přijďte! Ludmila Broschová, ČČK Praha 9 Společenská kronika v červnu a červenci 2013 slavili: 75 let Kubalová Libuše Sotonová Květa Benáčková Marie Baborová Marie Papežová Zdeňka Ing. Lauko Pavel Tůmová Danuška Gruncl Jaroslav Dudáček Jaroslav Šeberová Alena Talman Josef 80 let Křivánková Alice Baláž Peter Svatoš Milan Lučanová Věra Drboutová Helena Cejnarová Libuše Losos Ludvík Zralá Jaroslava Šindelářová Zdeňka Leština Vlastimil 85 let Staněk Miloš Čapková Libuše Frková Anna 90 let Ing. Kovář Viktor, CSc. Klivická Marta Rozum Bedřich Peřinová Marie 91 let Zídková Marie Hofrichterová Alžběta 93 let Pašková Emilie Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! 15

16 sociální péče Řeknou si ANO Do společného života v září vplují slečna Kateřina Novotná a pan Jan Gřes Hodně štěstí jim můžete popřát 21. září 2013 v 11,30 hodin ve Vlašském Dvoře v Kutné Hoře. Den zdraví v Letňanech Chtěli byste pro sebe a své zdraví něco udělat, ale nevíte, jak začít? Přijďte 25. září 2013 do prostor Nového vstupu do Letňan. Městská část Praha 18 tu ve spolupráci s ČČK Praha 9 pořádá Den zdraví. Od 10 do 17 hodin vám tu zdarma změří krevní tlak a pulz, cholesterol či hladinu cukru v krvi. Připraveny jsou i další aktivity zdravotně preventivního charakteru, tematické ukázky a povídaní o správné výživě. Bc. Blanka Zahradníková Odb. ŠSKT Ilustrace Pixmac/ALLIESINTRACT Letňanská miminka Samuel Diviš Nikol Hanna Terezka Holendová Matyáš Horák Michal Rýdlo Štěpán Svoboda Jakub Šindelář Daniel Trčka Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! 16 Letňanské listy 9/2013

17 doprava V Tupolevově ulici přibylo více než padesát parkovacích míst pro veřejnost Po dlouhou dobu měli letňanští občané, kteří bydlí v Tupolevově ulici a jejím bezprostředním okolí, značné problémy s parkováním svých vozidel. Parkovací místa v ulici Tupolevova v úseku č. p. 477 až 507 byla zejména ve večerních hodinách často beznadějně obsazená, a řidiči tak museli zaparkovat ve větší vzdálenosti od místa svého bydliště. Podstatnou změnu této situace by měl přinést dodatek ke smlouvě o pronájmu hlídaného parkoviště, jehož uzavření rada městské části schválila na konci června tohoto roku. V důsledku uzavření dodatku ke smlouvě s nájemcem hlídaného parkoviště, společností Kindomis, došlo v průběhu srpna k posunutí plotu tohoto parkoviště na úroveň nedávno vybudovaného vjezdu na parkoviště, který se nachází v blízkosti vstupu do domu Tupolevova č. p Posunutím plotu došlo k vytvoření více než padesáti volně přístupných parkovacích stání, která budou k dispozici veřejnosti bez jakéhokoliv omezení. Od posunutí hranice hlídaného parkoviště si samospráva slibuje nejen navýšení kapacity parkovacích stání, ale také dílčí vylepšení vzhledu lokality, ve které bylo v uplynulých měsících vybudováno nové náměstí, tzv. Nový vstup do Letňan. Dle sdělení provozovatele hlídaného parkoviště by k jeho opětovnému uvedení do provozu mělo dojít nejpozději začátkem září. Věřím proto, že tato skutečnost spolu s významným nárůstem počtu volně přístupných parkovacích míst pro letňanské občany povede k podstatnému zlepšení dopravní situace v této části Letňan. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Ilustrace autor článku Problémy s parkováním v Tupolevově ulici by měly být minulostí «Posunutím plotu hlídaného parkoviště dojde k vytvoření 55 nových parkovacích míst pro veřejnost Vnitroblok ulic Šumperská a Vítkovická čeká zjednosměrnění provozu V průběhu letošního podzimu dojde ke zjednosměrnění provozu na částech komunikací Šumperská, Krnovská a Vítkovická. Důvodem tohoto opatření je zejména snaha o zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích, které se nacházejí ve správě městské části Praha 18. Každý, kdo čas od času projíždí Šumperskou ulicí, ať již v automobilu nebo například při cestování midilinkou, tu situaci asi již zažil když se v ulici potkají dva protijedoucí vozy, musí jeden zastavit a umožnit druhému projet. Právě každodenní riziko vzniku těchto potenciálně kolizních situací se rozhodla letňanská samospráva řešit. Na její návrh byla silničním správním úřadem za souhlasu Policie ČR odsouhlasena změna dopravního značení na částech komunikací Šumperská, Krnovská a Vítkovická. Od podzimu tak řidiči projedou Šumperskou ulicí pouze ve směru od Šumperky ke zdravotnickému středisku Frýdecká, zatímco ve druhém směru k Penny Marketu povede provoz taktéž jednosměrně ulicí Vítkovickou (viz mapa). Uvedené změny se týkají i provozu midilinky č. 295, na jejíž fungování by však neměly mít výraznější vliv. Dalším důvodem pro změnu dopravního značení na těchto komunikacích je také zachování stávající kapacity parkovacích míst, která zde až do současné doby existovala v rozporu s platnou právní úpravou, jež předpokládá pro provoz v jednom směru pruh o minimální šířce tři metry, pro obousměrný provoz je potom vyžadována minimální šířka komunikace šest metrů. I běžnému pozorovateli je zcela zřejmé, že těchto šířek komunikace v tomto místě nedosahují. Z uvedeného tak vychází změna režimu, která sice představuje částečný zásah do pohodlí motoristů, avšak přispěje k bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu v této části Letňan. Věříme, že změna režimu se obejde bez výraznějších komplikací a že si řidiči na nové uspořádání provozu v krátké době zvyknou. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Ilustrace autor článku 17

18 historie/doprava Letňanské ulice 7 V prázdninovém dvojčísle Letňanských listů jsme se zmínili o vzniku ulice pojmenované po jednom ze známé konstruktérské dvojice Beneš-Hajn, profesorovi ing. Miroslavu Hajnovi. Je proto jen logické, že ulice Miroslava Hajna bezprostředně sousedí s ulicí pojmenovanou po ing. Pavlu Benešovi. Také ona je v místě, které ve třicátých letech 20. století tvořilo jižní hranu továrního letiště Avia, z něhož operovaly jedny z nejmodernějších československých předmnichovských letounů. Ulice Pavla Beneše Když se koncem dvacátých let 20. století stala Avia součástí koncernu Škoda a v třicátých letech se přestěhovala do nového závodu v Letňanech, došlo k vážným rozporům mezi novým vedením podniku a oběma šéfkonstruktéry. Inženýři Beneš a Hajn se rozhodli z Avie odejít. Ing. Hajn nastoupil dráhu vysokoškolského profesora, ing. Beneš zůstal své profesi věrný. Spolu Ulice Pavla Beneše dnes. s ing. Mrázem založil v Chocni továrnu na výrobu sportovních letadel, která později přinesla ing. Benešovi světovou proslulost. Foto Tomáš Proněk Václav Šorel Historické fotografie sbírka Václava Šorela a Aleny Rubličové Oba konstruktéři (Pavel Beneš vlevo) pózují u rozestavěného dolnoplošníku Avia BH-1 Experimental. Tehdy Avia ještě sídlila v bývalém vysočanském cukrovaru. Ing. Pavel Beneš v Chocni u jednoho z nejmodernějších prvorepublikových sportovních letounů firmy Beneš-Mráz Be-51 Beta minor. V Dobratické ulici bude opravena další část chodníku V průběhu minulého roku byla realizována první etapa rekonstrukce chodníku v ulici Dobratická. V nejbližších týdnech bude započata výměna navazující části směrem k ulici Příborská. Také v tomto úseku dojde k výměně stávajícího, již značně zdeformovaného asfaltového povrchu za povrch nový, tvořený zámkovou dlažbou. Výsledkem tak bude sjednocení povrchu celé pěší komunikace vedoucí od zastávky MHD Dobratická až k hranici vnitrobloku ulic Příborská a Chlebovická. Celková délka úpravy chodníku směrem do vnitrobloku je cca 100 metrů. Předpokládaná cena oprav činí cca 550 tisíc korun bez DPH, plánovaným termínem realizace jsou měsíce září a říjen. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty Foto autor článku Chodníky v Dobratické ulici si říkaly o opravu. Nový povrch bude tvořen zámkovou dlažbou. 18 Letňanské listy 9/2013

19 životní prostředí Odstraníme v Letňanech všechny lavičky? Letošní léto bylo opravdu horké. Plno lidí využilo teplých dnů k pobytu venku, mimo své domovy, byty a kanceláře. Naštěstí je v naší městské části řada zelených ploch, kde je možné si v parném počasí sednout pod strom do stínu a odpočinout si od intenzivních slunečních paprsků. Laviček a parků k odpočinku není v Letňanech málo, nicméně vedení městské části se stále snaží jejich počet zvyšovat. Příkladem je i otevření vnitrobloku Místecká a Nýdecká, které proběhlo v loňském roce. Téměř 15 let nebyla tato oblast udržovaná, ale díky konstruktivním jednáním s majitelem pozemku byl odstraněn plot a celý prostor byl zveleben. Otevření této lokality se setkalo s pozitivním ohlasem obyvatel okolních domů, mimo jiné proto, že je zde nový trávník, upravená zeleň a několik laviček k posezení pod vzrostlými stromy. Máme zavřít všechny parky? U laviček se scházejí různí lidé maminky s dětmi, důchodci, aktivní mládež nebo pejskaři. Kromě nich jsou to však také bezdomovci, nemotorní opilci nebo hodně hluční adolescenti Ano, i takoví lidé patří mezi obyvatele pražských čtvrtí, včetně Letňan. Pokud se hodinu před půlnocí sejde u lavičky skupinka lidí s lahví vína, ponese se jejich hovor do otevřených oken v celém okolí. Máme však kvůli tomu park zavřít? Máme odstranit všechny lavičky? Máme zakázat vstup na všechny zelené plochy, kde se mohou lidé scházet, kde mohou venčit psy, kde si mohou sednout a odpočívat? A pokud to uděláme, co bude následovat? Zrušíme všechny silnice, protože mezi řidiči jsou i takoví, kteří nedodržují předpisy a způsobují nehody? Bylo by naivní si myslet, že v Letňanech žijí pouze slušní lidé, kteří nekřičí, nepijí ani nedělají nepořádek. A je absurdní se domnívat, že vedení obce je tu od toho, aby vychovávalo mládež, agitovalo mezi opilci proti konzumaci alkoholu nebo vyhánělo bezdomovce za hranice města. Jsme standardní část velkého města, která se složením obyvatel nijak neliší od českého průměru. Musíme se naučit spolu žít. V parku se potkávají rodiny s malými dětmi Kdo se přizpůsobí? My, nebo oni? Každý den se dívám z okna do Zahrady Místecká. Vidím tady odpočívající důchodce, prázdninová rande školáků nebo pejskaře s dovádějícími psy. Odstraníme snad lavičky, aby tu nemohli pobývat? Proč bychom se měli my, slušní, přizpůsobovat hlasitým opilcům a omezovat se kvůli bezdomovcům? Zahrada Místecká není ghetto. Chodí do ní většinou lidé, kteří se umějí chovat. Proto není řešením problému odstranění... ale také tu odpočívají opilci a bezdomovci. laviček, ale apelování na policii, která musí efektivně řešit přestupky. Obec vytváří příjemné prostředí pro všechny Letňanské, pokud je někdo narušuje nebo ničí, je na policii, aby zakročila. Proč bychom ji tu jinak měli? Bydlím v Místecké ulici kousek od Bahoku, kde je několik hospod a vináren. Nejsem nadšený, když vidím bezdomovce vegetující u lavičky nebo slyším v noci hulákající opilce. Zahrada Místecká, stejně jako další letňanské parky, však patří všem a zákony nedovolují povolit vstup pouze střízlivým lidem v čistém oblečení. V případě, že kdokoli zaregistruje poškozování majetku, narušování nočního klidu, ohrožování mravní výchovy mládeže nebo jakýkoli jiný prohřešek, je jeho povinností oznámit to policii. Problémy nelze řešit jen přes obecní úřady. Máme svobodu a demokracii a je pouze na nás, jak s těmito dary, o které dvě generace bojovaly, naložíme! Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Ilustrační foto PIXMAC/lisafx a PAHA Pokračovatel Letova rozšiřuje výrobu Společnost Wolfsberg působící v areálu bývalého Letova plánuje rozšíření výroby ultralehkých letadel Sparrow. V současné době se proto připravuje projekt na zvětšení stávajícího hangáru a jeho přestavbu na výrobní prostory. S ohledem na polohu hangáru u přistávací dráhy letňanského letiště a povahu výrobního procesu nedojde ke zvýšení hlukové nebo dopravní zátěže v obytných zónách městské části Praha 18. Navíc tato investice vytvoří okolo třiceti nových pracovních míst. Vedení společnosti Wolfsberg se rozhodlo dát při výběru nových zaměstnanců přednost zájemcům z Letňan, kde má výroba letadel již dlouholetou tradici. Realizace projektu začne ihned po získání potřebných povolení, tedy na podzim tohoto roku, výroba by měla být spuštěna na začátku roku Ing. Michal Přikryl projektant Ilustrační foto autor článku 19

20 životní prostředí/bezpečnost Letňanské lentilky dostaly dotaci 27 milionů korun! Rada hlavního města Prahy a následně i jeho zastupitelstvo schválily v červnu výsledky výzvy dotačního programu OPPK 2.1 Revitalizace a ochrana území. Projekt Letňanské lentilky obdržel dotaci ve výši korun. Je to obrovský úspěch, protože tak vysokou dotaci z evropských fondů zatím Letňany nikdy nezískaly. Lentilky byly se svými 71 body vyhodnoceny jako třetí nejlepší projekt letošní výzvy. V rámci celého dotačního programu, který probíhal v letech , je tento projekt čtvrtý s nejvyšším bodovým ohodnocením. Žádost o dotace podávají městské části, hlavní město, občanská sdružení a další organizace. Ze žádostí, které podaly městské části, je projekt Letňanských lentilek nejlepší dostal nejvíce bodů v celé sedmileté historii programu OPPK. To je jasný důkaz, že projekt Lentilek byl řádně a velmi kvalitně zpracován a v přípravných pracích nedošlo k jedinému pochybení. Obrovský dík patří všem pracovníkům letňanské radnice, kteří se na projektu doposud podíleli, dodavatelům, a samozřejmě i obyvatelům Letňan a zástupcům SVJ, kteří svými názory přispěli k celkovému vzhledu nového sídliště. Tím však práce nekončí. Jsme stále v polovině cesty. Nyní bude třeba vybrat vhodného dodavatele stavby a projekt, jehož dokončení je plánováno na roky , realizovat. Pracuje se také na dalších etapách projektu, pro které bude městská část opět žádat o dotace. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Mateřská škola v Malkovského má nový plot Děti, které chodí do Mateřské školy Malkovského, dostaly praktický dárek. Zástupci stavební společnosti Jumar jim v rámci sponzorského daru natřeli plot. Byla opravena i podezdívka, takže plot nyní vypadá jako nový. Plně v souladu s projektem Letňanských lentilek byly vybrány odstíny, s nimiž se pracovalo. Šedá barva sídliště už je dávno minulostí! Společně s proměnou fasád jednotlivých domů vzniká v Letňanech moderní a pestrý prostor k bydlení. Proto i plot doslova hraje všemi barvami. Vyjadřuje tak, že právě hraní je pro děti ve školce to nejdůležitější. O tom svědčí i akce, která proběhla v červnu. Děti si udělaly celodenní výlet do Milovic do nově vybudovaného zábavního parku Mirakulum (www.mirakulum.cz). Akce se mohla uskutečnit díky štědrým sponzorům: společnosti Výtahy Praha a provozovateli hřiště Mirakulum. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Foto Lukáš Náprstek Naváže kroužek mladých hasičů na jarní úspěchy? Je tu konec velmi teplých prázdnin a s ním začátek nového školního roku. Letňanský hasičský dorost ho bude mít stejně nabitý nejrůznějšími akcemi a závody jako ten loňský. Než se pustíme do výčtu toho nejdůležitějšího, co mladé hasiče na podzim čeká, je na místě poděkovat dorostencům Michalu Procházkovi, Martinu Pechovi a Lukáši Vilingerovi, kteří se v rámci pražského družstva zúčastnili Mistrovství ČR požárního sportu v Jablonci nad Nisou konaného na začátku července, za vzornou reprezentaci a poblahopřát jim k úspěchu. Dvanácté místo je opravdu krásné! První velká poprázdninová akce se koná hned na začátku září, konkrétně sedmého. Na Memoriálu J. Bednáře v běhu na 60 metrů s překážkami v Třebonicích změří letňanští jednotlivci síly s mladými hasiči z celé Prahy. Další závod, kterého se naše družstvo zúčastní a jehož pořadatelem je navíc zdejší sbor dobrovolných hasičů, je IV. ročník letňanského Srandamače. Ten proběhne 29. září. Všichni závodníci, ale ti letňanští především, uvítají podporu domácího publika. Věřme, že letos bude akci i jejím účastníkům přát počasí. Lukáš Horský vedoucí Mladých hasičů Ilustrační foto Lucie Vilingerová 20 Letňanské listy 9/2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více