Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. Strany 4 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5"

Transkript

1 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním 21. září zasoutěžit! Strany 24 SPORT Letňanští šermíři dosáhli historického úspěchu! Strana 28

2 inzerce ZPR_1309_inzerce_outlines.indd :36

3 úvod Z obsahu č. 9/ Z letňanských škol V pondělí 2. září byla slavnostně otevřena již šestá letňanská školka. Nachází se v Beranově ulici a její kapacita je 50 míst. 23 Volný čas Také letos bude poslední zářijový víkend ve znamení piva. Program Pivobraní 2013 je bohatý chybět nebudou šermíři a středověká hudba, divadlo pro děti, vystoupení hudebních skupin, stánky s historickými řemesly atd. 06 Z radnice Otázka zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva na internetu se často probírala i na letňanských diskusních fórech. Zatím to nebylo možné, ale zdá se, že se blýská na lepší časy 17 Doprava S nedostatkem parkovacích míst válčí některé lokality v naší městské části již dlouhou dobu. Proto je potěšující, že od podzimu bude navýšen počet parkovacích míst v Tupolevově ulici. 29 Sport Ve dnech září se otevřou dveře více než 150 fitness center v celé republice, Letňany nevyjímaje. Zájemci si tak budou moci přijít zdarma zacvičit a vyzkoušet nová sportovní prostředí. Vážení spoluobčané! Letos se léto opravdu povedlo, a tak mu ústy Fráni Šrámka říkám: Léto, budiž pochváleno! Ze začátku je sice ještě poznamenaly dozvuky deště, který (nejen) v Praze vyvolal povodně, ale pak již přišly na řadu dny plné sluníčka a horko. Věřím, že si každý z nás léta pořádně užil, o dovolené (prázdninách) si odpočinul a že nás bude příjemné počasí provázet i v září. Čeká nás toho opravdu hodně! Velmi se těším na naše akce Rozlučte se s prázdninami, Česko se hýbe, Letňanský ratlík či Pivobraní Věřím, že si během nich najdeme čas na setkání a povídání. A že bude o čem si povídat! O témata se nám postarali především vrcholní politici. Těšil jsem se, že si po vyhrocených prezidentských volbách od velké politiky a voleb odpočineme, ale nestalo se, neboť přes léto bylo tuze horko i na celorepublikové politické scéně. Jedna vláda padla, druhá nedostala důvěru, poslanci se rozhodli se rozpustit, volby jsou na dohled atd. I v tom vypjatém politickém prostředí bych čekal, že ta nejvyšší politická hra bude mít úroveň, ale nebylo tomu tak. Podle mého názoru ji neměl žádný z aktérů, kteří se jí zúčastnili. Okresní přebor to byl. Nikoli však tak zábavný, jaký jsem měl možnost sledovat s mnohými z vás na zcela zaplněné Staré Návsi, když k nám do Letňan zavítal Kinobus. Spíš tragický ten politický přebor byl, a to proto, že v něm mnozí popírali sami sebe, porušovali dohody, odvolávali, co odvolali, a spílali jeden druhému. Doufám, že za čas se té letošní letní politické tragédii budeme smát... Přeji nám všem, aby se jakákoli hra, jíž jsme účastníky, hrála férově a měla tu nejvyšší úroveň! Mgr. Ondřej Lněnička starosta P. S.: Školáci, i vám začala v září vaše Liga mistrů! Bojujte v ní srdnatě, poctivě a bez faulů! Ať za půl roku nedostanete žádnou červenou Letňanské listy měsíčník městské části Praha 18. Ročník 19. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany, IČO Registrace: MK ČR E Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Iveta Lojková, Mgr. Martin Zástěra, Denis Postler Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tomáš Raška Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Martina Mašková, manažerka inzerce, tel.: , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, s. p. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volné výtisky k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Nové centrum Letňan nabídne odpoči Ti, kdo se při svých každodenních cestách pohybují v okolí autobusové zastávky Tupolevova, určitě zaregistrovali podstatné změny v jejím blízkém okolí. Již několik měsíců tu probíhá revitalizace prostoru mezi Penny Marketem a Tupolevovou ulicí u svatebního salonu Adina. S významným přispěním hlavního města Prahy tu vzniká Nový vstup do Letňan volné prostranství s pěší zónou, vydlážděným povrchem a pódiem. V současné době zbývá už jen doladit několik detailů. Od prvopočátku si projekt Nový vstup do Letňan kladl za cíl zklidnit lokalitu v blízkosti komunikace Tupolevova, letňanského sídliště a Penny Marketu a přebudovat ji na pěší zónu s odpočivnými kouty a novou zelení, kam nebude povolen vjezd motorových vozidel. V rámci projektu měly být vybudovány nové chodníky, postavena krytá kontejnerová stání a pevné pódium, na němž by mohly probíhat nejrůznější kulturně-společenské akce, řekl redakci Mgr. Ivan Kabický, radní MČ Praha 18 pro investice. Ten stál v době svého působení ve funkci starosty městské části u samého zrodu klidové zóny. Od návrhu k realizaci První práce na projektu začaly již v roce V květnu téhož roku byl projekt představen veřejnosti, a to jak na diskusním fóru, které proběhlo v obřadní síni radnice, tak prostřednictvím Letňanských listů, kde byly uveřejněny návrhy architektonického ateliéru CASUA i záměry vedení městské části. Vlastní výstavba pak byla zahájena v listopadu 2012, největší objem prací připadl na letošní rok. V podstatě je hotovo Žádná stavba, která zásadním způsobem ovlivní život lidí žijících v jejím nejbližším okolí, není přijímána s nadšením. A to ani za příznivých klimatických podmínek. Letošní dlouhé deštivé jaro, které velmi ovlivnilo a prodloužilo práce na projektu, štvalo nejen Letňanské, kteří museli stavbu obcházet, ale dokonce i řemeslníky a zástupce dotčených subjektů. Naštěstí Na novém pódiu se budou konat kulturní akce. se léto ukázalo v lepším světle, a tak bylo možné alespoň částečně skluz dohnat. V srpnu proběhla předkolaudační prohlídka stavby, na níž bylo rozhodnuto, že městská část revitalizované prostory tedy nově vydlážděné plochy, nově umístěné kontejnery na komunální odpad pro bytové domy při ulici Tupolevova a rozlehlé pódium z odolného exotického dřeva převezme. V průběhu podzimních měsíců bude prostor doplněn o trojúhelníkovou lavici před svatebním domem Adina a bude dokončeno současné přechodné napojení na stávající pěší komunikaci, přiblížil dokončovací práce na projektu Martin Hrádek, vedoucí odboru hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18. A dodal: Jediné, co se zatím nepodařilo, je zprovoznění podzemních kontejnerů na tříděný odpad. V současné době probíhá proces jejich zařazení do systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy, který byl měl být ukončen v průběhu podzimu. Letňanští se mají nač těšit Vedle rozměrného pódia o ploše 150 m 2, které je určeno nejen k odpočinku, ale také pro pořádání menších kulturně-společen- Takto vypadal projekt Ateliéru CASUA uveřejněný v Listech. Teprve před pár lety byl dokončen svatební dům Adina. 4 Letňanské listy 9/2013

5 téma měsíce nek, galerii pod širým nebem i tržiště ských akcí, budou v centru instalovány lavičky a květináče osázené rostlinami. Své místo tu najdou i díla mladých sochařů, která vznikla a ještě budou vytvořena v rámci tradičního sochařského sympozia. Nový vstup do Letňan ale nebude vyčleněný pouze pro odpočinek, ožije i obchodem. Městská část počítá s vytvořením malého tržiště, kde si budou moci Letňanští koupit pečivo, ovoce a zeleninu či jiné sezonní produkty. Měl by sem být například přemístěn předvánoční prodej kaprů a stromků z Tupolevovy ulice. V současné době se řeší jednotná podoba stánků tak, aby nenásilně zapadly do celkového rázu lokality. S financováním pomohlo hlavní město Financování celé stavby zajišťuje odbor městského investora (OMI) Magistrátu hlavního města Prahy zřízený pro oblast investiční výstavby hlavního města, která je financovaná ze státního rozpočtu a z prostředků Prahy. Celkové náklady na revitalizaci této lokality budou činit více než 10,5 milionu korun (včetně DPH). Navazující rekonstrukce chodníků bude již v režii MČ. V dnešní době není pro městské části jednoduché shromáždit finanční prostředky, a to ani na menší projekty, než je ten náš. O to raději jsem, že se mi to v letech práce na magistrátu podařilo, přiblížil situaci s financováním záměru Mgr. Kabický. Jedna etapa končí, další se připravuje Jak je patrné ze slov Martina Hrádka, zrekonstruovaný prostor nebude jen osamělým revizalizovaným ostrůvkem v moři, bude napojený na stávající pěší komunikaci ze zámkové dlažby u Mateřské školy Havířovská a následně i na nově upravené chodníky a přilehlé plochy u supermarketu Penny a sídliště. Parkoviště, která se tu nacházejí, budou z bezpečnostních důvodů oddělena od pěší zóny zídkami. Nový vstup do Letňan je pouze pilotním projektem. Již nyní se připravuje jeho pokračování, tzv. Letňanské korzo, tedy pěší propojení Nového vstupu s letňanským lesoparkem. Korzo by mělo vést ze zmiňovaného náměstíčka kolem Mateřské školy Havířovská k Šumperce a pokračovat by mělo přes vnitroblok v Rokycanské na Starou Náves a přes Ostravskou ulici kolem nových bytových domů do lesoparku. Projekt je nyní ve fázi zpracovávání technické dokumentace v části od lesoparku po ulici Beranových, prozradil Mgr. Kabický záměry vedení městské části. Za všechny Letňanské si jen můžeme přát, aby všechny tyto plány byly co nejdříve realizovány. Připravila -reds využitím podkladů ÚMČ Praha 18 Fotografie Milan Čmelík a OHSI (průběh revitalizace) a Ing. Tomáš Raška (stávající stav) Vizualizace projektu Ateliér CASUA Letos na jaře začaly hlavní práce na Novém vstupu. Počasí projektu nepřálo, stavba se ocitla ve skluzu. První metry nové dlažby u zastávky MHD Tupolevova. Pódium je vyrobeno z exotického dřeva massaranduba. 5

6 z radnice Zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva na internetu Obec Psáry zveřejnila na svých webových stránkách videozáznam ze zasedání zastupitelstva, který obsahoval některé osobní údaje ředitelky základní školy. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) uložil obci pokutu. V dubnu 2013 Městský soud v Praze rozhodnutí ÚOOÚ zrušil. Obec má právo informovat veřejnost o příjemcích veřejných prostředků i prostřednictvím videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Dne 19. října 2011 zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů správní řízení s obcí Psáry pro podezření ze spáchání správního deliktu, kterého se měla obec dopustit zveřejněním videozáznamu ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách obce. Uvedený záznam obsahoval mimo jiné osobní údaje ředitelky školy v rozsahu jméno, příjmení, informace o vykonávané funkci, o výši její mzdy za rok 2010 a údaj o výši odměny vyplacené za měsíc srpen Zveřejněním těchto informací měla obec dle názoru ÚOOÚ porušit zákon na ochranu osobních údajů. Obec Psáry po obdržení oznámení o zahájení správního řízení záznam z webových stránek dočasně odstranila. Zveřejnění nutných údajů ÚOOÚ v předmětné věci nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo za účasti starostky obce Psáry, advokátky Mgr. Petry Bielinové a zástupců ÚOOÚ 3. listopadu Obec Psáry prostřednictvím zastupující advokátky písemně vyjádřila svůj nesouhlas se zahájením řízení. Ze strany obce totiž nebyly zveřejněny osobní údaje ředitelky školy jako takové, ale pouze přesná a úplná specifikace veřejných výdajů. Na webových stránkách byly zveřejněny pouze takové osobní údaje, které v základních obrysech identifikovaly příjemce veřejných prostředků (ředitelku školy) ve smyslu 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to pouze v rozsahu: jméno, příjmení, účel (odměna za výkon funkce ředitelky školy v roce 2010) a výše poskytnutého plnění (superhrubá mzda za rok 2010, mimořádná odměna za měsíc srpen 2010). Vyjádřil se i Nejvyšší soud K možnosti poskytovat veřejnosti v zákonem přesně vymezeném rozsahu i některé osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků se vyjádřil i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010, když jednoznačně stanovil, že právo na ochranu osobních údajů není neomezené, dle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu jen před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě. Stanoví-li pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (tedy poskytnout údaje jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné. Existuje právní názor, že mzda a odměna ředitelky školy jednoznačně spadá do definice veřejných prostředků tak, jak ji stanoví zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neboť Základní škola a Mateřská škola Psáry je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Psáry a je financována z prostředků obce Psáry a ze státního rozpočtu ČR. Již z tohoto důvodu se na ředitelku školy vztahuje zákonná výjimka z ochrany před zveřejňováním osobních údajů. Přednost má zájem na kontrole Základní osobní údaje o osobě, které jsou poskytovány veřejné prostředky, mohou být veřejnosti poskytovány i přesto, že za jiných okolností jsou tytéž osobní údaje chráněny předpisy o ochraně osobních údajů. Informace mohou být poskytovány i zveřejněním záznamu ze zasedání zastupitelstva, neboť informace povinné subjekty (obec Psáry) dle 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují buď na základě žádosti, anebo zveřejněním, a to za jinak stejných podmínek. Lze-li tedy některé informace o příjemcích veřejných prostředků poskytnout na základě žádosti o informace, lze je poskytnout i dobrovolným zveřejněním bez takové žádosti. V uvedeném případě má jednoznačně přednost zájem na veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky před zájmem na ochranu osobních údajů u jednotlivých příjemců veřejných prostředků. Úřad se bránil Dne 28. listopadu 2011 vydal ÚOOÚ rozhodnutí, kterým udělil obci Psáry pokutu ve výši Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000 korun, neboť zpracovávala dle ÚOOÚ osobní údaje způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu. Obec Psáry podala proti tomuto rozhodnutí ÚOOÚ rozklad, který byl následně rozhodnutím předsedy ÚOOÚ zamítnut. Dne 2. dubna 2012 podala obec Psáry žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ, ve kterém se domáhá jeho zrušení pro nezákonnost, neboť trvá na stanovisku, že veškeré tzv. osobní údaje byly shromážděny, zpracovány a následně zveřejněny v souladu se zákonem, a tudíž se nejedná o správní delikt. V dubnu 2013 Městský soud v Praze podané žalobě v plném rozsahu vyhověl a obě napadená rozhodnutí zrušil, neboť skutek se sice stal (obec nezpochybňuje zveřejnění videozáznamu), avšak není přestupkem. Rozsudek Městského soudu je pravomocný, úřad však podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Hlavní argumenty Městského soudu v Praze poskytnutí (zveřejnění) osobních údajů nebylo samoúčelné, naopak osobní údaje ředitelky školy byly poskytnuty v souladu s účelem, pro který obec osobní informace zpracovává (účelem je informovat veřejnost o struktuře veřejných výdajů, což zaručuje transparentní a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích), informace se zveřejňují na základě žádosti o informace nebo zveřejněním, a to ve stejném rozsahu (lze-li na základě žádosti o informace poskytnout informace o platu hrazeném z veřejných prostředků, což bylo opakovaně judikováno NSS, lze stejné informace zveřejnit i bez takové žádosti), pokud jde o způsob zveřejnění formou videozáznamu na internetu, jedná se o způsob zveřejnění informace, který je v obci Psáry obvyklý, informování o jednání zastupitelstva videozáznamem je pro zachycení skutečného průběhu zasedání vhodnější než pouhý zápis ze zasedání zastupitelstva; právo nahlížet do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva má dle 95 odst. 2 zákona o obcích každý, nikoli jen občan obce, jak nesprávně uváděl předseda ÚOOÚ, ze strany obce byly zveřejněny výhradně informace ve smyslu 8b tedy pouze informace o příjemci veřejných prostředků. Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne rozhodla o zavedení automatického videosystému pro živé přenosy jednání Zastupitelstva MČ. V případě zamítnutí kasační stížnosti obce Psáry budou moci občané MČ Praha 18 sledovat živě nejen jednání zastupitelstva, ale i prezentace připravovaných projektů, vítání občánků, popř. i novoroční projev starosty MČ Praha 18. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrace PIXMAC/ mic Letňanské listy 9/2013

7 z radnice Nový občanský zákoník a zveřejňování záměru Ustanovení 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze ukládá městské části povinnost zveřejnit záměr v případě pronájmu, výpůjčky, směny, darování nebo prodeje nemovitého majetku obce. Záměr se zveřejňuje na úřední desce úřadu na dobu minimálně 15 dnů před rozhodováním o daném právním jednání v příslušném orgánu městské části. V novém občanském zákoníku (OZ) zákon č. 89/2012 Sb., dochází k novému pojetí nájmu. V současně platném OZ je nájemní smlouva definována jako smlouva, jíž pronajímatel přenechává nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Nový OZ nájemní smlouvu chápe pouze jako smlouvu, na jejímž základě může nájemce věc toliko dočasně užívat, a současně vymezuje zcela nový závazkový vztah (dobře známý z počátku minulého století), označený jako pacht. Na jeho základě bude pachtýř oprávněn věc dočasně nejen užívat, ale též požívat, tj. brát z ní užitky a plody. Podobně došlo i k vymezení nových smluvních typů v souvislosti s výpůjčkou. Podle nyní platného OZ spočívá výpůjčka v přenechání věci po dohodnutou dobu k bezplatnému užívání. Nový OZ kromě výpůjčky jakožto práva bezplatného dočasného užívání tzv. nezuživatelné věci vymezuje nově i tzv. výprosu jako zvláštní institut spočívající rovněž v právu bezplatného užívání věci, aniž však je ujednán účel užívání a doba tohoto užívání. Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska aplikace 36 odst. 1 by se povinnost zveřejňovat záměr při sjednávání výpros a pachtů neuplatnila. Zde se však dostáváme do rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Je tedy zřejmé, že bez projednání zákona, který by upravil jednotlivé právní předpisy v návaznosti na nový občanský zákoník nebo bez novel mnoha desítek jiných zákonů by nemohl být nový OZ od 1. ledna 2014 účinný. V této souvislosti je vhodné upozornit na nově chápaný pojem nemovitá věc. Dle současné právní úpravy byly nemovitostmi pouze pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Podle nového OZ budou nemovitostmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovitost prohlásí zákon. Znamená to, že stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Nemovitostmi tedy nebudou jako dosud věci hmotné, ale i nehmotné, tj. věcná práva k hmotným nemovitým věcem. Z hlediska 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze bude nutné nemovitý majetek nově chápat jako nemovitou věc. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Vybíráme z jednání RMČ Praha 18 Dodatek ke smlouvě: hlídané parkoviště Tupolevova Rada MČ schválila na svém 12. zasedání, které se uskutečnilo 26. června, uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemků, na kterých se nachází hlídané parkoviště v ulici Tupolevova (nájemce společnost Kindomis). V důsledku uzavření dodatku smlouvy dojde k posunutí plotu hlídaného parkoviště na úroveň nedávno vybudovaného vjezdu na parkoviště, který se nachází v blízkosti vstupu do domu Tupolevova č. p Díky tomu bude moci být vytvořeno zhruba padesát volně přístupných parkovacích stání pro veřejnost. Uzavření budoucí kupní smlouvy: parkoviště Ostravská Rada MČ na svém 13. zasedání konaném 18. července vyslovila souhlas s nabytím pozemku parc. č. 10/65, k.ú. Letňany, o výměře 2163 m 2 od stávajících majitelů za dohodnutou cenu korun, stanovenou na základě znaleckého posudku. Všechna usnesení zastupitelstva i rady městské části naleznou zájemci na webu Pamětníci, nepřehlédněte! Po úspěšné Knize o Praze 18, kterou vydalo Vydavatelství a nakladatelství MILPO ve spolupráci s městskou částí Praha 18 v roce 2003 a která je zcela rozebraná, připravuje MČ novou publikaci o Letňanech. Pokud máte doma historické fotografie domů, továren, významných osob nebo cokoliv jiného, co by publikaci obohatilo, Pozemek slouží v současné době jako veřejná parkovací plocha se štěrkovým povrchem. Cílem městské části je zpevnění plochy a navýšení počtu parkovacích stání v místě. Záměrem koupě pozemku se bude na svém nejbližším zasedání zabývat Zastupitelstvo městské části Praha 18. Vyhlášení zadávacího řízení zakázky MŠ Beranových, II. etapa Rada MČ schválila na svém 15. zasedání, které se konalo 7. srpna, vyhlášení zadávacího řízení a další související dokumenty k veřejné zakázce II. etapa výstavby Mateřské školy Beranových. Předmětem zakázky je vybudování druhého nadzemního podlaží MŠ pro 50 dětí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na tisíc korun bez DPH. Termín realizace prací je závislý na rychlosti výběru zhotovitele, jakož i na možnostech financování, nezbytná je zejména spoluúčast hl. m. Prahy. Mgr. Martin Zástěra zástupce starosty prosíme o zapůjčení. Po zkopírování/naskenování nepoškozené vrátíme. Budou-li zapůjčené materiály v knize použity, bude zde přirozeně uveden zdroj (tedy osoba, která je poskytla). Kontaktovat můžete buď tajemníka ÚMČ Ing. Vladislava Gerharda, tel.: , nebo tiskovou mluvčí Hanu Saitzovou, tel.: Děkujeme. Kytičkáři, pošlete své fotografie! Už za pár dnů je uzávěrka třetího ročníku soutěže O nejkrásnější okno, balkon, zahrádku a předzahrádku! Soutěžní fotografie (společně se jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) posílejte do konce září poštou, případně v digitální podobě na ovou adresu nebo je osobně doručte do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha Letňany. Kategorie 1. Zahrádka či předzahrádka 2. Balkon či okno 3. Předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem Výherci každé z kategorií získají poukázky na nákup zahradního zboží v hodnotě Kč. Podmínky účasti v soutěži: nemovitost se nachází na území MČ Praha 18 a soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka je viditelná z ulice. Ilustrační foto Pixmac/

8 z radnice/odborníci radí Úroky z prodlení a jejich promlčení Není těžké dostat se do situace, kdy nám soud uloží povinnost uhradit nejen dlužnou částku a náklady řízení, ale rovněž povinnost uhradit úroky či úroky z prodlení, a to od určeného data až do zaplacení. To jinými slovy znamená, že výše našeho dluhu není konečná, a pokud ho obratem neuhradíme, bude dluh soudem stanoveným tempem dále růst, nemluvě o případných dalších nákladech účtovaných v případě zahájení exekučního řízení. Aktuální výše zákonného úroku z prodlení je 8,05 % ročně, nicméně smluvní úrok či smluvní pokuta může být podstatně vyšší. Stejně tak je ze zákona podstatně citelnější tzv. poplatek z prodlení, který se počítá v případě dluhu na nájemném v sazbě 0,25 % denně, což při přepočtu na 365 dní dlouhý rok znamená roční nárůst o 91,25 %. Tento zásadní rozdíl je vhodné mít na paměti dluh na nájemném není opravdu dobrý nápad nejen kvůli riziku ztráty bydlení a následné nemožnosti pobírat příspěvek na bydlení, ale také kvůli tomu, že jde o extrémně rychle narůstající dluh, kdy například k původně dlužným Kč může jen na poplatku z prodlení přirůst za pět let dalších dlužných Kč. Dluhy v režimu občanského zákoníku se promlčují ve lhůtě tří let, není-li pro konkrétní případ stanovena lhůta odlišná (např. bezdůvodné obohacení či náhrada škody). To však neznamená, že by dluh zanikl, pokud se dlužníku podaří nějak dluh po dobu tří let nezaplatit. Promlčecí doba pouze udává, v jaké lhůtě musí věřitel své právo uplatnit u soudu či jiného příslušného orgánu, aby se následně nemohl dlužník bránit tím, že již došlo k promlčení. Stihne-li věřitel podat v zákonné lhůtě žalobu, nemusí již následně řešit, jak dlouho bude trvat soudní řízení, a dluh se bude po celou dobu úročit. Vydání rozsudku znamená, že věřiteli Úřady budou více hlídat podezřelé podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzve živnostenské úřady, aby postupovaly opatrněji, více kontrolovaly podnikatelské subjekty a zejména místo provozovny. Novým trikem prodejců ( šmejdů ) na předváděcích akcích totiž je, že nahlásí účelově provozovnu například v hotelu či restauraci v naději, že vyzrají na seniory, kteří chtějí odstoupit od smlouvy. To je totiž možné, pokud smlouva nebyla uzavřena na místě obvyklém k podnikání. Pravděpodobně by takováto argumentace prodejců před soudem neobstála, ale je lépe se této praktice vyhnout. Pokud si nějaká předváděcí firma ohlásí účelově na den dva provozovnu v hotelu, kde vůbec nepůsobí, tak to nebude uznáno jako místo obvyklé k výkonu podnikání. Brzy budou učiněny kroky, kterými by se zpřísnily kontroly živnostenských úřadů. běží nová, desetiletá lhůta k tomu, aby podal návrh na exekuci, pokud mu dlužník dobrovolně nezaplatí. Desetiletá lhůta se vztahuje na samotný dluh i přiznané náklady řízení, ale u úroků je situace poněkud ošidnější. Musíme totiž rozlišit úroky za období do právní moci rozsudku a úroky, které se napočítají po právní moci rozsudku v případě, že dluh nebude uhrazen. Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR platí, že zatímco úroky splatné do právní moci rozsudku se promlčí ve lhůtě deseti let, úroky splatné po právní moci rozsudku se jako celek promlčí, pakliže věřitel nepodá návrh na exekuci ve lhůtě tří let. Nejde tedy jen o to, že by se promlčely úroky, které jsou ke dni podání návrhu starší tří let, ale promlčují se veškeré, i budoucí úroky za dobu po právní moci rozsudku, takže i celé následné exekuční řízení již probíhá bez úročení. Na jedné straně lze tudíž očekávat, že věřitelé budou o to pečlivěji podávat exekuční návrhy v rámci lhůty tří let, ale na druhé straně nelze v žádném případě doporučit, aby se dlužník nechal ukolébat tím, že od právní moci rozsudku již uplynuly tři roky a nemá žádné zprávy o tom, že by byla zahájena exekuce. Podstatné je datum podání návrhu a je běžné, že se dlužník o probíhající exekuci dozví se zpožděním v řádu měsíců, ale někdy i let, takže se může velmi snadno stát, že dlužník je následně zaskočen zjištěním, že Odolat nátlaku prodejců bývá těžké k žádnému promlčení nedošlo, a naopak celková dlužná částka značně narostla. I v tomto ohledu tudíž nelze než odkázat na pravidlo, že u dluhů není vhodné hrát mrtvého brouka a spoléhat se na to, že se situace sama nějak vyřeší. JUDr. Ondřej Načeradský Občanská poradna, o. s., Společnou cestou Ilustrační foto PIXMAC/YuriArcus V případě podezření, že subjekt nahlašuje místo podnikání například v zasedacích místnostech, hotelových sálech nebo restauracích, vyzvou kontroloři podnikatele k tomu, aby doložil majetkové nebo užívací právo prostoru, a měli by dbát na dodržování značení provozovny včetně otvírací doby. Pozor je však třeba dát na pořádání předváděcích akcí mimo území EU. V zemích mimo EU není systém kontrol navázán na ten unijní a nelze na akcích snadno zakročit. Finta spočívá v tom, že senioři jsou vyváženi levně na zájezdy do Turecka, kde jsou jim draze nabízeny fakultativní zájezdy, drahé večeře nebo jsou například zájezdovým způsobem odvezeni do továrny na koberce nebo obchodu a tam jsou jim nabízeny tyto produkty nebo obvyklé vysavače a hrnce. Ing. Vladislav Gerhard tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrace PIXMAC/JeanCliclac 8 Letňanské listy 9/2013

9 inzerce PŘEZLETICE RODINNÉ DOMY AKCE: VYBAVENÍ V CENĚ DOMU Stavba 24 RD zahájena Tel.: prezletice-billboard-5100x2400_1ku10.indd 2 8/2/2013 2:30:36 PM SC /24 STAVBA ZAHÁJENA, JIŽ PRODÁNO 20 % LETŇANY BYTOVÝ DŮM VYUŽIJTE PRÁVĚ NYNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY Frýdecká ul. T SC /23 letnany-inzerce-188x86.indd 1 7/25/2013 3:46:34 PM PŘIJĎ A VYHRAJ ZÁŘÍ ZÁŘÍ lego.cz/chima LEGO, the LEGO logo, and LEGENDS OF CHIMA are trademarks of the LEGO Group The LEGO Group. SC /13 9

10 z letňanských škol Osmnáctka už má šest mateřských škol Malkovského, Havířovská I a II a Beranových. Od roku 2009 je každoročně začátek školního roku v městské části Praha 18 spojen s otevřením zrekonstruované nebo nově vybudované mateřské školy. Školka v ulici Beranových, která byla slavnostně uvedena do provozu letos 2. září dopoledne, je v pořadí již šestou mateřinkou na území Letňan. Starosta Mgr. Lněnička přivítal přítomné hosty, rodiče i děti. Akci zahájil hudební soubor Hra je to vedený Dr. Lenkou Pospíšilovou. Slavnostního přestřižení pásky se ujala trojice pánů Kučera, Dlouhý a Lněnička. Školka má zatím dvě třídy, červenou a žlutou, každou se sociálním zázemím. Slavnostního otevření MŠ Beranových se kromě vedení městské části Praha 18 v čele se starostou Mgr. Ondřejem Lněničkou zúčastnili náměstek primátora hl. m. Prahy Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, předsedkyně školského výboru Rady hl. m. Prahy Andrea Vlásenková, zástupce projekční společnosti AGE Project Ing. arch. Milan Mlada, zástupkyně dodavatele, společnosti Pradast, Mgr. Pavla Kodrlová a další hosté. Po krátkém vystoupení hudebního sboru Hra je to ze ZŠ a MŠ Generála F. Fajtla DFC a úvodních projevech Mgr. Lněničky, inzerce Na zahradě byly nainstalovány různé herní prvky a jsou tu dvě pískoviště. náměstka Dlouhého a ředitele ZŠ Dr. Pavla Kučery si přítomní hosté prohlédli interiéry školky, tedy žlutou a červenou třídu, každou pro 25 dětí, zázemí a exteriéry zařízení. Malým předškoláčkům zpříjemnilo začátek školního roku vystoupení Divadla Kasperle s pohádkou Kašpárkova dobrodružství a malé dárky, které jim předali zástupci městské části. S padesáti místy, která byla vytvořena v nové mateřince, činí celková kapacita všech letňanských mateřských škol v současné době 561 míst. Přestože letos Kašpárkova dobrodružství Divadla Kasperle se líbila dětem i rodičům. bylo přijato 211 předškoláků, nepodařilo se vyhovět všem žadatelům, kteří stáli o umístění svých dětí v našich předškolních zařízeních, přiblížila situaci v letňanském školství PaedDr. Věra Ježková, zástupkyně starosty pro školství. I proto v těchto dnech probíhá příprava II. etapy výstavby MŠ Beranových, která by se měla uskutečnit v příštím roce a v jejímž rámci by mělo být vybudováno dalších 50 míst. -red- Foto Lukáš Náprstek a Tomáš Proněk Jazyk je malý úd, ale mnohé trampoty je schopen zavinit. Bible Učitelka logopedie s kvalifikací, nabízí odbornou výuku v Praze a okolí. Docházka za vaším dítětem, či skupinou je možná. telefon: SC /03 Kancelář k pronájmu! Nabízíme volnou kancelář k pronájmu v klidném a čistém prostředí Sportcentra Praha, Tupolevova 710 v 1. patře sportovního areálu, který nabízí možnost si zahrát badminton, florbal nebo si zašermovat, také je zde možné cvičení pro ženy na vibračních plošinách. Kancelář má polahovou plochu 20m 2. Areál je vybaven recepcí. Parkování je možné v oploceném areálu. Kancelář k pronájmu Nabízíme volnou kancelář k pronájmu v klidném a čistém prostředí Sportcentra Praha na adrese Tupolevova 710 v 1. patře Sportovního areálu, který nabízí možnost si zahrát badminton, florbal nebo si zašermovat, také je zde možné cvičení pro ženy na vibračních plošinách. Kancelář má podlahovou plochu 20m 2. Areál je vybaven recepcí. Parkování je možné v oploceném areálu. Telefon: SC /02 SC /04 10 Letňanské listy 9/2013

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

www.letnany.cz Letňanské listy

www.letnany.cz Letňanské listy Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více