ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)"

Transkript

1 ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který bude po skončení kongresu pro účely dalšího studia zveřejněn na webových stránkách kongresu (www.prazskechirurgickedny.cz/2013). Chirurgická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie hepar Předsedající: Ryska M, Krška Z, Třeška V 1. ASSOCIATING LIVER PARTITION WITH PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED HEPATECTOMY (15 min.) Clavien P-A, Schadde E, Department of Visceral- and Transplantation Surgery, University Hospital Zurich 2. IS THERE ANY CHANGE IN INDICATION OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LIVER TUMORS? (15 min.) Aldrighetti L, Department of Surgery Liver Unit, Scientific Institute San Rafaele, Vita-Salute San Rafaele University, Milan 3. CONTEMPORARY LIVER SURGERY (10 min.) Breitenstein S, Departement Chirurgie, Klinik fur Viszceral und Thoraxchirurgie, Winterthur 4. HRANICE MEZI KONVERZNÍ LÉČBOU A PALIATIVNÍ LÉČBOU U PACIENTŮ S JATERNÍMI METASTÁZAMI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. RADIOLOGICKÉ HODNOCENÍ EFEKTU BIOLOGICKÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBY RECIST KRITÉRIA VERSUS MORFOLOGICKÁ KRITÉRIA (10 min.) Andrašina T, Válek V, Radiologická klinika FN Brno 6. ANATOMICKÁ NEBO NEANATOMICKÁ JATERNÍ RESEKCE V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POSUN K MÉNĚ EXTENZIVNÍM VÝKONŮM? (10 min.) Třeška V, Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni 7. REVERZNÍ OPERACE SYNCHRONNÍCH JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Krška Z, Ryska M, Ulrych J, 1/ I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

2 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY Nosokomiální infekce Předsedající: Adámková V, Nyč O, Ulrych J, Charvát D, Škochová D, Solnařová L Problematika infekce MRSA 1. POHLED MIKROBIOLOGA Adámková V, Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN 2. POHLED CHIRURGA Charvát D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. POHLED SESTRY Škochová D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Problematika infekce Clostridium difficile 4. POHLED MIKROBIOLOGA Nyč O, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol 5. POHLED CHIRURGA Ulrych J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 6. POHLED SESTRY Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Panelové diskuze a interaktivní hlasování Upomínka životního jubilea prof. Nováka a křest nové knihy PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z 1. INDIKACE PROTONOVÉ LÉČBY MOŽNOSTI A LIMITY NOVÉ LÉČEBNÉ MODALITY (20 min.) Herbst M, Protonové centrum v Praze Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie - pankreas Předsedající: Zima T, Petruželka L, Hoskovec D Kulatý stůl panelová diskuze na téma problematika diagnostiky a verifikace karcinomu pankreatu

3 1. PACIENT S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NERESEKABILNÍM TUMOREM PANKREATU BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE KAZUISTIKA Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 2. POHLED PATOLOGA NA PROBLEMATIKU DIAGNOSTIKY KARCINOMU PANKREATU Z BIOPTICKÉHO VZORKU Skálová H, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 3. VÝZNAM MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÝCH METOD V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU TKÁŇOVÉ NÁDOROVÉ MARKERY Staněk L, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 4. VÝZNAM SÉROVÝCH NÁDOROVÝCH MARKERŮ V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU Zima T, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze 5. MOŽNOSTI ENDOSKOPISTY V DIAGNOSTICE A TERAPII KARCINOMU PANKREATU Mareš K, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 6. ONKOLOGICKÁ LÉČBA BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE? Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou B.Braun Medical (Sál Nadir. 3. poschodí) 1. Novinky v laparoskopickém programu Aesculap 2. První zkušenosti s bipolární technologií Caiman 3. 3D a virtuální laparoskopie v edukaci chirurgů 4. Monofilní šicí materiály v klinických studiích 5. Braunol Foam nová technika přípravy operačního pole PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie I Předsedající: Radoňak J, Skalický T, Malý T 1. LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY WITH SELF-ADHERING MESH. THE FIRST EXPERIENCE (10 min.) Kahle M, Klobusicky P, Chefarzt Algemein und Visceral Chirurgie, Bad Kissingen 2. MINIMALLY INVASIVE SURGERY THE REAL COSMETIC ASPECTS (10 min.) Wroblevski T, Department of General Transplant and Liver Surgery, Warsaw Medical University 3. LAPAROSKOPICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY NIŽŠÍ VÝSKYT KOMPLIKACÍ U ZAČÍNAJÍCÍCH LAPAROSKOPICKÝCH CHIRURGŮ? (10 min.) Radoňak J, I. chirurgická klinika, UPJŠ LF a UN LP, Košice, SR 4. PORANĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST PŘI LAPAROSKOPICKÉ CHOLECYSTEKTOMII ŘEŠENÁ VE FN PLZEŇ Skalický T, Třeška V, Koželuhová J, Šlauf F, Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

4 5. DEVASTACE EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST Malý T, Loveček M, Havlík R, Halama J, Skalický P, Klos D, Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci, Olomouc 6. CHIRURGICKÁ LÉČBA IATROGENNÍHO PORANĚNÍ ŽLUČOVÉHO STROMU SOUBOR 29 PŘÍPADŮ Kučera M, Mendl J, Oliverius M, Froněk J, Navrátil K, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie II Předsedající: Ulrych J, Trča S 1. PORANĚNÍ VELKÝCH ŽIL U RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMII Zonča P, Jacobi C, Martínek L, Peteja M, Richter V, Chirurgická klinika LF a FN Ostrava 2. HYBRIDNÍ TRANSVAGINÁLNÍ NOTES CHOLECYSTEKTOMIE Syrovátka V, Roháč J, Vožeh P, Chirurgické oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s. 3. KOMPLIKÁCIE MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ KOREKCIE PECTUS EXCAVATUM U DOSPELÝCH PACIENTOV Lučenič M, Janík M, Zsemlye Z, Juhos P, Haruštiak S, Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Slovenská republika 4. LAPAROSKOPICKÝ PŘÍSTUP DO DUTINY BŘIŠNÍ MOŽNOSTI, KOMPLIKACE Moravík J, Rejholec J, Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z. 5. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KOMPLIKACÍ PO NEJČASTĚJŠÍCH LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONECH Tschakert D, Rejholec J, Moravík J, Zelená A, Jatchvlijani D, Pospíchal T, Galgoczyová F, Konrád M, Ogunwale I, Chirurgické oddělení, KZ, a.s. Nemocnice Děčín, o.z. 6. VYUŽITÍ PŘÍPRAVKU TACHOSIL U LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONŮ Matek J, Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Chirurgická sekce paralelní program v lékařské sekci PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie III Předsedající: Fried M, Kasalický M, Adámek S 1. SPECIFIKA KOMPLIKACÍ BARIATRICKÉ A METABOLICKÉ CHIRURGIE (10 min.) Fried M, OB klinika, Praha

5 2. NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE PO LAPAROSKOPICKÉ SLEEVE GASTRECTOMY A JEJICH ŘEŠENÍ (10 min.) Kasalický M 1,2/, Doležel R 1/, Pohnán R 1/, 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká republika, 2/ Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 3. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ PLIKACE ŽALUDKU (LGCP) NAŠE ZKUŠENOSTI Bolek M, Holézcy P, Krištof J, Havrletnová L, Ševčíková J, Centrum péče o zažívací trakt Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava 4. KOMPLIKACE A KONTROVERZE TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MIKROCHIRURGIE REKTA Adámek S, Skořepa J, Polanecký O, Hladík P, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze 5. KOMPLIKACE ROBOTICKY ASISTOVANÉ LÉČBY KARCINOMU REKTA VLASTNÍ ANALÝZA 30 NEMOCNÝCH Langer D, Pudil J, Rudiš J, Ryska M, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 6. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGIE 5 LET Rejholec J, Moravík J, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z., Chirurgické oddělení PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Varia Předsedající: Krška Z, Dytrych P 1. VYUŽITÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD PŘI DIAGNOSTICE KARCINOMU HLAVY PANKREATU Rupert K, Klečka J, Kural T, Polák M, Třeška V, Duras P, Hejda V, FN Plzeň a LF UK v Plzni, Plzeň 2. HEMORAGIE PO RESEKCI HLAVY PANKREATU PRO VÝVODOVÝ KARCINOM, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Loveček M, Skalický P, Köcher M, Havlík R, Neoral Č, I. chirurgická klinika FN Olomouc 3. CPDE NA III. CHIRURGICKÉ KLINICE 1. LF UK A FN MOTOL V LETECH Zajak J, Hladík P, Tvrdoň J, Lischke R, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 4. LÉČBA PYOGENNÍHO JATERNÍHO ABSCESU ZKUŠENOSTI CHIRURGICKÉ KLINIKY FN PLZEŇ Fichtl J 1/, Třeška V 1/, Skalický 1/, Sutnar A 1/, Tupý R 2/, 1/ Chirurgická klinika FN Plzeň, 2/ Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň 5. NUTRIČNÍ PODPORA ANEB SLUHA DVOU PÁNŮ Zámečník L, Sůva P, Šiller J, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice 6. KOMPLEXNÍ LÉČBA PACIENTKY PO OPERACI ASTROCYTOMU

6 Břízová M, Kotková K, Angerová Y, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha Závěr prvního kongresového dne Společenské setkání na Pražském výstavišti s programem Úterý 28. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů Traumatologická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění zkušenosti světových center Předsedající: Pleva L, Zeman M 1. DISASTERS AND EMERGENCY SITUATIONS: WHAT HAVE WE LEARNED FROM THE PAST TO PREPARE FOR THE FUTURE (15 min.) Kobi Peleg, National Center Trauma and Emergency Medicine Research, School of Public Health, Tel-Aviv University, Israel 2. TREATMENT OF GUNSHOT WOUND (15 min.) Yoram Klein, Department of Acute Care Surgery and Trauma, Kaplan Medical Center, Israel 3. ÚSKALÍ V LÉČBĚ STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ (10 min.) Pleva L, Šír M, Prusenovský P, Traumatologické centrum FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě 4. STŘELNÉ PORANĚNÍ V SOUDOBÝCH VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH (10 min.) Frank M 2/, Mališ J 1/, 1/ 6. polní nemocnice Armády České republiky, 2/ Chirurgická klinika FN Hradec Králové 5. ZAČÁTEK VÁLKY Z HLEDISKA CIVILNÍHO OBYVATELSTVA A LÉKAŘE (10 min.) Doleček R, Interní klinika FN Ostrava Satelitní symposium pořádané firmou 3M (Sál Quadrant, 3. poschodí) Modern non-operative & post-operative functional stabilization of hand and arm Symposium uvede Peter Spruit, který spolupracuje se špičkovými ortopedickými a traumatologickými centry (např. Mayo Clinic, Prof. Sarmiento), s nimiž pracuje na vývoji moderních metod funkční stabilizace. Jeho sdělení bude zaměřeno na oblast lokte. MUDr. Josef Liška se podělí o dlouholeté zkušenosti s aplikací Castů na předloktí a MUDr. Radek Kebrle držitel ceny European Hand Diploma 2009 o zkušenosti se stabilizacíruky a zápěstí. Součástí symposia budou 3 praktická stanoviště. 1. Peter Spruit loket 2. MUDr. Josef Liška předloktí 3. MUDr. Radek Kebrle ruka

7 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Schůze výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění Předsedající: Vyhnánek F, Havránek P, Kudrna K, Burget F 1. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ HRUDNÍKU A BŘICHA: DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP (10 min.) Vyhnánek F, Jirava D, Očadlík M, Novák L, Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika FNKV a 3LF UK 2. STATISTIKA STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ V PRAZE (10 min.) Kudrna K, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. BODNÁ A STŘELNÁ PORANĚNÍ U DĚTÍ (10 min.) Havránek P, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN, Praha 4. MANAGEMENT STŘELNÝCH PORANĚNÍ KONČETIN (10 min.) Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. VÝSLEDKY LÉČENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ VE FN MOTOL ZA POSLEDNÍCH 15 LET Jaganjac E, Vlček M, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 6. MEDEVAC NAŠE ZKUŠENOSTI SE STŘELNÝM PORANĚNÍM KONČETIN Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 7. PENETRUJÍCÍ STŘELNÉ PORANĚNÍ SRDCE A OBOU PLIC Vodička J 1/, Škorpil J 2/, Kohut M 2/, Havelka J 2/, Špidlen V 1/, Žídková A 3/, 1/ Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, 2/ Kardiochirurgické oddělení FN v Plzni, 3/ Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN v Plzni 8. KOMPLIKACE PORANĚNÍ GIT V TC OSTRAVA Šír M, Pleva L, Dostalík J, Klvaňa P, TC Ostrava, LF OU, Chirurgická a Interní klinika FN Ostrava 9. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ BŘICHA A PÁNVE KOVOVOU TYČÍ KASUISTIKA Nestrojil P, Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Bohunice 10. NAŠE ZKUŠENOSTI S BODNÝMI A STŘELNÝMI PORANĚNÍMI ZA OBDOBÍ Glomba M, Verner J, Chmátal P, Svobodová A, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Česká Lípa Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou Medin (Sál Nadir, 3. poschodí)

8 1. ÚSKALÍ OSTEOSYNTÉZY PŘEDLOKTÍ Kraus J 2. NOVÁ 2,7 DLAHA MEDIN PRO OS DISTÁLNÍHO RÁDIA Kraus J 3. ZEVNÍ OSTEOSYNTÉZA PRO INFIKOVANÉ ZLOMENINY Slavnostní schůze výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Chirurgie ruky a zápěstí Předsedající: Slodička R, Kraus J, Kebrle R 1. PRINCIPLES AND EVIDENCE OF PRIMARY AND SECONDARY FRACTURE MANAGEMENT WITH A SEMI RIGID CAST (12 min.) Spruit P, Professional Service Specialist. and Orthopaedic Technician 2. KLINICKÁ A RADIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PORANENIA KARPU Slodička R, DRK Kliniken Thüringen, BRD (12 min.) 3. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA (10 min.) Kraus J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 4. TIPY A TRIKY PŘI OSTEOSYNTÉZE INTRAARTIKULÁRNÍCH ZLOMENIN RUKY A ZÁPĚSTÍ (10 min.) Kebrle R, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 5. ZLOMENINY DISTÁLNÍ ULNY Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 6. NEJČASTĚJŠÍ NESTABILITY ZÁPĚSTÍ (10 min.) Pilný J, Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice 7. DORSÁLNÍ A KOMBINOVANÝ PŘÍSTUP PRO ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 8. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RADIA U PACIENTŮ VYŠŠÍHO VĚKU Sirový M, Janata P, Kovář J, Jindra P, Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín a.s. 9. KOREKCE ZLOMENIN NA RUCE ZHOJENÝCH V NEVÝHODNÉM POSTAVENÍ Paroulek J a kol., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 10. LÉZE EPL PO ZLOMENINĚ DISTÁLNÍHO RADIA Staňková Š a kol., I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK UK Praha 11. OTEVŘENÁ FRAKTURA PŘEDLOKTÍ S CÉVNÍM PORANĚNÍM KAZUISTIKA Hasara R, Reška M, I. chirurgická klinika LF Masarykovi univerzity a FN u svaté Anny, Brno

9 12. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU Reška M, Konečný J, Kábela M, Kašpar M, Čiernik J, Hasara R, Jeroušek I. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno Zhodnocení a závěr kongresu (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z Program konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Pondělí 27. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Škochová D, Výborná J 1. RANHOJIČSTVÍ HISTORIE A SOUČASNOST Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 2. INFEKCE Z POHLEDU SESTRY Čurdová K, Dolejší L, I. chirurgická klinikavfn Praha 3. INTIMNÍ CHIRURGIE Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II (Sál Zenit, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY 4. MRSA (BARIÉROVÝ OŠETŘOVATELSKÝ REŽIM) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 5. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Z POHLEDU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN Praha

10 Přestávka na oběd, doprovodná výstava firem (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Dolejší L, Solnařová L 6. INFEKCE NA OPERAČNÍM SÁLE Z POHLEDU PERIOPERAČNÍ SESTRY Zapletalová M, Bezoušková Z, I. chirurgická klinika VFN Praha 7. PÉČE O RODIČKU S NESLEDOVANOU GRAVIDITOU Smejkalová E, Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 8. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S TRAUMATEM PANKREATU Špičková M, Menyházová D, 1. chirurgická klinika FN Olomouc 9. KOMPLIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTA S AKUTNÍ PANKREATITIDOU KAZUISTIKA Souhradová E, I. chirurgická klinika, VFN Praha 10. VYBRANÁ PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 1 Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Poledníková B, Součková M 11. KOMBINACE METOD HOJENÍ RAN KAZUISTIKA Dolejší L, Tlašková J, I. chirurgická klinika VFN Praha 12. AKTIVNÍ JIZVA Kohoutová H, Nováková P, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha 13. INHALAČNÍ ANALGEZIE V PORODNICTVÍ Fialová M, Gyn.por.klinika VFN Praha 14. NOVÉ PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER Firemní přednáška, Krejčířová K, ConvaTec Diskuse (10 minut) Úterý 28. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Trnková H, Brzicová V 15. TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ PREVENCE IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU Brzicová V, Novotná M, I. chirurgická klinika VFN Praha 16. PORANĚNÍ RUKY A ZÁPĚSTÍ Malíková M, Navrátilová J, I. chirurgická klinika VFN Praha

11 17. BOLEST ZAD A CHIRURGIE Nováková P, Kohoutová H, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 18. MÝTY V SEXU II. Weiss P, Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Opatřilová G, Jindráková M 19. ORTOTIKA RUKY Holubová M, Centrum technické ortopedie, České Budějovice 20. POUŽITÍ MINI KOTVIČEK MITEK V CHIRURGII HORNÍ KONČETINY Kantorová M, Malimánková L, I. chirurgická klinika VFN Praha 21. JAK SE DÍVAT NA PSYCHOSOMATIKU Honzák R Diskuse (10 minut) Závěrečná diskuse, závěr programu konference nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Posterová sekce 1. DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U OPERACÍ PRO KARCINOM KOLON A REKTA Cagaš J, Čapov I, Vlček P, Korbička J, Veverková L, I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, Brno 2. SKLOUZNUTÍ BANDÁŽE ŽALUDKU AKUTNÍ KOMPLIKACE BARIATRICKÉ CHIRURGIE Čierny M, Kříž M, Vašíček J, Pikna M, Gregor T, Buchtela Z, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav

12 3. INFEKCE V RÁNĚ Čurdová K, Škochová D, VFN Praha 4. KDYŽ ANI 2 GASTRICKÉ BANDÁŽE NESTAČÍ KAZUISTIKA Hvižď R, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ MANAMEGENT INFEKCE HEMODIALYZAČNÍHO CÉVNÍHO PŘÍSTUPU BAKTERIOL. AGENS CLOSTRIDIUM PERFRIGENS Janák D, Novotný R, Kadlckova L, Slavíková M, Lindner J, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 6. NEOBVYKLÝ PRŮBĚH AKUTNÍ PANKREATITIDY U PACIENTA V DĚTSKÉM VĚKU KAZUISTIKA Skalický P, Malý T, Smolka V, Adamus M, Jurečková L, Neoral Č, I. chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Olomouc 7. KOMPLIKACE PO TRANSMURÁLNÍ RESEKCI KARCINOMU REKTA TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Starý L, Vysloužil K, Klementa I, Zbořil P, Skalický P, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN Olomouc 8. MRSA (bariérový ošetřovatelský režim) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 9. IMPORTANCE OF PORTAL EMBOLIZATION FOR THERAPY OF COLORECTAL LIVER METASTASES Zbořil P, Klementa I, Skalický P, Vysloužil K, Vomáčková K, Starý L, Surgery Department University Hospital Olomouc, Czech Republic

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Program kongresu Středa 30. května 18.00 21.00 Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 22.00 Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 21.00 Instalace posterové sekce

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají V. TRAUMATOLOGICKÝ

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010)

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Středa 12. května 17.00 19.30 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Restaurant Loreta, 1. poschodí) 17.00 21.00 Registrace (Foyer recepce, přízemí)

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizovaná a konečná verze ke dni 15. května 2014) SEKCE LÉKAŘŮ Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor University Karlovy Mgr. Dana Jurásková,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAMOVÉ SCHÉMA KONGRESU (Pracovní verze s výhradou dalších změn a úprav) Aktualizace ke dni 16. 11. 2012 Středa 21. listopadu 17.00 20.00 Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí) 17.00 21.00 Instalace

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Ošetření nestabilních zlomenin I.MTC zevní fixací Mach P., Mašek M., Diviš P. IV.ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, Rožnov 1998

Ošetření nestabilních zlomenin I.MTC zevní fixací Mach P., Mašek M., Diviš P. IV.ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, Rožnov 1998 Publikace: MUDr. Petr Diviš Abstrakty, přednášky Sarmientův obvaz v léčení zlomenin pažní kosti Mašek M., Mach P.,, Němec P. III.ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, Rožnov 1996 Dynamický

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Program kongresu (Aktuální verze k 6.5.2011 s výhradou změn a úprav)

Program kongresu (Aktuální verze k 6.5.2011 s výhradou změn a úprav) Program kongresu (Aktuální verze k 6.5.2011 s výhradou změn a úprav) Středa 25. května 17.00 21.00 Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je firma Johnson&Johnson 17.00 22.00 Instalace

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E Prezident kongresu Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Vědecký

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009 Program kongresu Aktualizace 6.května 2009 Středa 13. května 17.00 19.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Vienna, 1. poschodí) Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup 5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup Pořádá Česká společnost pro cévní přístup ve spolupráci s Aesculap Akademií 12. listopadu 2015 Hotel Barceló, Praha Informace Informace Termín: Hlavní odborná

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Základy chirurgie ruky

Základy chirurgie ruky Pořadatel: Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Oddělení plastické chirurgie Základy chirurgie ruky 8.-9. 11. 2014 Děkujeme za podporu a vstřícnost Univerzitě

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Závaţné krvácivé stavy v klinice diagnostika, prevence, léčba

Závaţné krvácivé stavy v klinice diagnostika, prevence, léčba STÁLE JE MOŢNÉ REGISTROVAT SE NA KONGRES. Kompletní informace o kongresu, podmínky registrace a on line registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/csth2010. PROGRAM KONGRESU ( s výhradou dalších

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS

Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Projekty ÚZIS OPZ DRG Restart & Centrum NZIS Principiální cíle a smysl projektů Ladislav Dušek Rámcové termíny a šance na řešení? 2014 Implementace metodik 2015 2016 2017 Metodický vývoj Metodiky vyvineme??

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy 15. - 17. května 2008 Equitana Hotel Resort Martinice PÁTEK 16.KVĚTNA 2008 08:00 Zahájení konference, úvodní slovo Ing. J. Mašín,

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více