ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)"

Transkript

1 ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který bude po skončení kongresu pro účely dalšího studia zveřejněn na webových stránkách kongresu ( Chirurgická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie hepar Předsedající: Ryska M, Krška Z, Třeška V 1. ASSOCIATING LIVER PARTITION WITH PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED HEPATECTOMY (15 min.) Clavien P-A, Schadde E, Department of Visceral- and Transplantation Surgery, University Hospital Zurich 2. IS THERE ANY CHANGE IN INDICATION OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LIVER TUMORS? (15 min.) Aldrighetti L, Department of Surgery Liver Unit, Scientific Institute San Rafaele, Vita-Salute San Rafaele University, Milan 3. CONTEMPORARY LIVER SURGERY (10 min.) Breitenstein S, Departement Chirurgie, Klinik fur Viszceral und Thoraxchirurgie, Winterthur 4. HRANICE MEZI KONVERZNÍ LÉČBOU A PALIATIVNÍ LÉČBOU U PACIENTŮ S JATERNÍMI METASTÁZAMI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. RADIOLOGICKÉ HODNOCENÍ EFEKTU BIOLOGICKÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBY RECIST KRITÉRIA VERSUS MORFOLOGICKÁ KRITÉRIA (10 min.) Andrašina T, Válek V, Radiologická klinika FN Brno 6. ANATOMICKÁ NEBO NEANATOMICKÁ JATERNÍ RESEKCE V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POSUN K MÉNĚ EXTENZIVNÍM VÝKONŮM? (10 min.) Třeška V, Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni 7. REVERZNÍ OPERACE SYNCHRONNÍCH JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Krška Z, Ryska M, Ulrych J, 1/ I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

2 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY Nosokomiální infekce Předsedající: Adámková V, Nyč O, Ulrych J, Charvát D, Škochová D, Solnařová L Problematika infekce MRSA 1. POHLED MIKROBIOLOGA Adámková V, Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN 2. POHLED CHIRURGA Charvát D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. POHLED SESTRY Škochová D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Problematika infekce Clostridium difficile 4. POHLED MIKROBIOLOGA Nyč O, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol 5. POHLED CHIRURGA Ulrych J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 6. POHLED SESTRY Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Panelové diskuze a interaktivní hlasování Upomínka životního jubilea prof. Nováka a křest nové knihy PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z 1. INDIKACE PROTONOVÉ LÉČBY MOŽNOSTI A LIMITY NOVÉ LÉČEBNÉ MODALITY (20 min.) Herbst M, Protonové centrum v Praze Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie - pankreas Předsedající: Zima T, Petruželka L, Hoskovec D Kulatý stůl panelová diskuze na téma problematika diagnostiky a verifikace karcinomu pankreatu

3 1. PACIENT S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NERESEKABILNÍM TUMOREM PANKREATU BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE KAZUISTIKA Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 2. POHLED PATOLOGA NA PROBLEMATIKU DIAGNOSTIKY KARCINOMU PANKREATU Z BIOPTICKÉHO VZORKU Skálová H, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 3. VÝZNAM MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÝCH METOD V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU TKÁŇOVÉ NÁDOROVÉ MARKERY Staněk L, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 4. VÝZNAM SÉROVÝCH NÁDOROVÝCH MARKERŮ V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU Zima T, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze 5. MOŽNOSTI ENDOSKOPISTY V DIAGNOSTICE A TERAPII KARCINOMU PANKREATU Mareš K, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 6. ONKOLOGICKÁ LÉČBA BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE? Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou B.Braun Medical (Sál Nadir. 3. poschodí) 1. Novinky v laparoskopickém programu Aesculap 2. První zkušenosti s bipolární technologií Caiman 3. 3D a virtuální laparoskopie v edukaci chirurgů 4. Monofilní šicí materiály v klinických studiích 5. Braunol Foam nová technika přípravy operačního pole PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie I Předsedající: Radoňak J, Skalický T, Malý T 1. LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY WITH SELF-ADHERING MESH. THE FIRST EXPERIENCE (10 min.) Kahle M, Klobusicky P, Chefarzt Algemein und Visceral Chirurgie, Bad Kissingen 2. MINIMALLY INVASIVE SURGERY THE REAL COSMETIC ASPECTS (10 min.) Wroblevski T, Department of General Transplant and Liver Surgery, Warsaw Medical University 3. LAPAROSKOPICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY NIŽŠÍ VÝSKYT KOMPLIKACÍ U ZAČÍNAJÍCÍCH LAPAROSKOPICKÝCH CHIRURGŮ? (10 min.) Radoňak J, I. chirurgická klinika, UPJŠ LF a UN LP, Košice, SR 4. PORANĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST PŘI LAPAROSKOPICKÉ CHOLECYSTEKTOMII ŘEŠENÁ VE FN PLZEŇ Skalický T, Třeška V, Koželuhová J, Šlauf F, Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

4 5. DEVASTACE EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST Malý T, Loveček M, Havlík R, Halama J, Skalický P, Klos D, Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci, Olomouc 6. CHIRURGICKÁ LÉČBA IATROGENNÍHO PORANĚNÍ ŽLUČOVÉHO STROMU SOUBOR 29 PŘÍPADŮ Kučera M, Mendl J, Oliverius M, Froněk J, Navrátil K, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie II Předsedající: Ulrych J, Trča S 1. PORANĚNÍ VELKÝCH ŽIL U RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMII Zonča P, Jacobi C, Martínek L, Peteja M, Richter V, Chirurgická klinika LF a FN Ostrava 2. HYBRIDNÍ TRANSVAGINÁLNÍ NOTES CHOLECYSTEKTOMIE Syrovátka V, Roháč J, Vožeh P, Chirurgické oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s. 3. KOMPLIKÁCIE MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ KOREKCIE PECTUS EXCAVATUM U DOSPELÝCH PACIENTOV Lučenič M, Janík M, Zsemlye Z, Juhos P, Haruštiak S, Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Slovenská republika 4. LAPAROSKOPICKÝ PŘÍSTUP DO DUTINY BŘIŠNÍ MOŽNOSTI, KOMPLIKACE Moravík J, Rejholec J, Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z. 5. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KOMPLIKACÍ PO NEJČASTĚJŠÍCH LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONECH Tschakert D, Rejholec J, Moravík J, Zelená A, Jatchvlijani D, Pospíchal T, Galgoczyová F, Konrád M, Ogunwale I, Chirurgické oddělení, KZ, a.s. Nemocnice Děčín, o.z. 6. VYUŽITÍ PŘÍPRAVKU TACHOSIL U LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONŮ Matek J, Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Chirurgická sekce paralelní program v lékařské sekci PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie III Předsedající: Fried M, Kasalický M, Adámek S 1. SPECIFIKA KOMPLIKACÍ BARIATRICKÉ A METABOLICKÉ CHIRURGIE (10 min.) Fried M, OB klinika, Praha

5 2. NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE PO LAPAROSKOPICKÉ SLEEVE GASTRECTOMY A JEJICH ŘEŠENÍ (10 min.) Kasalický M 1,2/, Doležel R 1/, Pohnán R 1/, 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká republika, 2/ Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 3. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ PLIKACE ŽALUDKU (LGCP) NAŠE ZKUŠENOSTI Bolek M, Holézcy P, Krištof J, Havrletnová L, Ševčíková J, Centrum péče o zažívací trakt Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava 4. KOMPLIKACE A KONTROVERZE TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MIKROCHIRURGIE REKTA Adámek S, Skořepa J, Polanecký O, Hladík P, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze 5. KOMPLIKACE ROBOTICKY ASISTOVANÉ LÉČBY KARCINOMU REKTA VLASTNÍ ANALÝZA 30 NEMOCNÝCH Langer D, Pudil J, Rudiš J, Ryska M, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 6. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGIE 5 LET Rejholec J, Moravík J, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z., Chirurgické oddělení PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Varia Předsedající: Krška Z, Dytrych P 1. VYUŽITÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD PŘI DIAGNOSTICE KARCINOMU HLAVY PANKREATU Rupert K, Klečka J, Kural T, Polák M, Třeška V, Duras P, Hejda V, FN Plzeň a LF UK v Plzni, Plzeň 2. HEMORAGIE PO RESEKCI HLAVY PANKREATU PRO VÝVODOVÝ KARCINOM, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Loveček M, Skalický P, Köcher M, Havlík R, Neoral Č, I. chirurgická klinika FN Olomouc 3. CPDE NA III. CHIRURGICKÉ KLINICE 1. LF UK A FN MOTOL V LETECH Zajak J, Hladík P, Tvrdoň J, Lischke R, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 4. LÉČBA PYOGENNÍHO JATERNÍHO ABSCESU ZKUŠENOSTI CHIRURGICKÉ KLINIKY FN PLZEŇ Fichtl J 1/, Třeška V 1/, Skalický 1/, Sutnar A 1/, Tupý R 2/, 1/ Chirurgická klinika FN Plzeň, 2/ Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň 5. NUTRIČNÍ PODPORA ANEB SLUHA DVOU PÁNŮ Zámečník L, Sůva P, Šiller J, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice 6. KOMPLEXNÍ LÉČBA PACIENTKY PO OPERACI ASTROCYTOMU

6 Břízová M, Kotková K, Angerová Y, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha Závěr prvního kongresového dne Společenské setkání na Pražském výstavišti s programem Úterý 28. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů Traumatologická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění zkušenosti světových center Předsedající: Pleva L, Zeman M 1. DISASTERS AND EMERGENCY SITUATIONS: WHAT HAVE WE LEARNED FROM THE PAST TO PREPARE FOR THE FUTURE (15 min.) Kobi Peleg, National Center Trauma and Emergency Medicine Research, School of Public Health, Tel-Aviv University, Israel 2. TREATMENT OF GUNSHOT WOUND (15 min.) Yoram Klein, Department of Acute Care Surgery and Trauma, Kaplan Medical Center, Israel 3. ÚSKALÍ V LÉČBĚ STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ (10 min.) Pleva L, Šír M, Prusenovský P, Traumatologické centrum FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě 4. STŘELNÉ PORANĚNÍ V SOUDOBÝCH VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH (10 min.) Frank M 2/, Mališ J 1/, 1/ 6. polní nemocnice Armády České republiky, 2/ Chirurgická klinika FN Hradec Králové 5. ZAČÁTEK VÁLKY Z HLEDISKA CIVILNÍHO OBYVATELSTVA A LÉKAŘE (10 min.) Doleček R, Interní klinika FN Ostrava Satelitní symposium pořádané firmou 3M (Sál Quadrant, 3. poschodí) Modern non-operative & post-operative functional stabilization of hand and arm Symposium uvede Peter Spruit, který spolupracuje se špičkovými ortopedickými a traumatologickými centry (např. Mayo Clinic, Prof. Sarmiento), s nimiž pracuje na vývoji moderních metod funkční stabilizace. Jeho sdělení bude zaměřeno na oblast lokte. MUDr. Josef Liška se podělí o dlouholeté zkušenosti s aplikací Castů na předloktí a MUDr. Radek Kebrle držitel ceny European Hand Diploma 2009 o zkušenosti se stabilizacíruky a zápěstí. Součástí symposia budou 3 praktická stanoviště. 1. Peter Spruit loket 2. MUDr. Josef Liška předloktí 3. MUDr. Radek Kebrle ruka

7 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Schůze výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění Předsedající: Vyhnánek F, Havránek P, Kudrna K, Burget F 1. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ HRUDNÍKU A BŘICHA: DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP (10 min.) Vyhnánek F, Jirava D, Očadlík M, Novák L, Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika FNKV a 3LF UK 2. STATISTIKA STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ V PRAZE (10 min.) Kudrna K, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. BODNÁ A STŘELNÁ PORANĚNÍ U DĚTÍ (10 min.) Havránek P, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN, Praha 4. MANAGEMENT STŘELNÝCH PORANĚNÍ KONČETIN (10 min.) Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. VÝSLEDKY LÉČENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ VE FN MOTOL ZA POSLEDNÍCH 15 LET Jaganjac E, Vlček M, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 6. MEDEVAC NAŠE ZKUŠENOSTI SE STŘELNÝM PORANĚNÍM KONČETIN Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 7. PENETRUJÍCÍ STŘELNÉ PORANĚNÍ SRDCE A OBOU PLIC Vodička J 1/, Škorpil J 2/, Kohut M 2/, Havelka J 2/, Špidlen V 1/, Žídková A 3/, 1/ Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, 2/ Kardiochirurgické oddělení FN v Plzni, 3/ Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN v Plzni 8. KOMPLIKACE PORANĚNÍ GIT V TC OSTRAVA Šír M, Pleva L, Dostalík J, Klvaňa P, TC Ostrava, LF OU, Chirurgická a Interní klinika FN Ostrava 9. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ BŘICHA A PÁNVE KOVOVOU TYČÍ KASUISTIKA Nestrojil P, Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Bohunice 10. NAŠE ZKUŠENOSTI S BODNÝMI A STŘELNÝMI PORANĚNÍMI ZA OBDOBÍ Glomba M, Verner J, Chmátal P, Svobodová A, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Česká Lípa Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou Medin (Sál Nadir, 3. poschodí)

8 1. ÚSKALÍ OSTEOSYNTÉZY PŘEDLOKTÍ Kraus J 2. NOVÁ 2,7 DLAHA MEDIN PRO OS DISTÁLNÍHO RÁDIA Kraus J 3. ZEVNÍ OSTEOSYNTÉZA PRO INFIKOVANÉ ZLOMENINY Slavnostní schůze výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Chirurgie ruky a zápěstí Předsedající: Slodička R, Kraus J, Kebrle R 1. PRINCIPLES AND EVIDENCE OF PRIMARY AND SECONDARY FRACTURE MANAGEMENT WITH A SEMI RIGID CAST (12 min.) Spruit P, Professional Service Specialist. and Orthopaedic Technician 2. KLINICKÁ A RADIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PORANENIA KARPU Slodička R, DRK Kliniken Thüringen, BRD (12 min.) 3. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA (10 min.) Kraus J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 4. TIPY A TRIKY PŘI OSTEOSYNTÉZE INTRAARTIKULÁRNÍCH ZLOMENIN RUKY A ZÁPĚSTÍ (10 min.) Kebrle R, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 5. ZLOMENINY DISTÁLNÍ ULNY Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 6. NEJČASTĚJŠÍ NESTABILITY ZÁPĚSTÍ (10 min.) Pilný J, Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice 7. DORSÁLNÍ A KOMBINOVANÝ PŘÍSTUP PRO ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 8. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RADIA U PACIENTŮ VYŠŠÍHO VĚKU Sirový M, Janata P, Kovář J, Jindra P, Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín a.s. 9. KOREKCE ZLOMENIN NA RUCE ZHOJENÝCH V NEVÝHODNÉM POSTAVENÍ Paroulek J a kol., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 10. LÉZE EPL PO ZLOMENINĚ DISTÁLNÍHO RADIA Staňková Š a kol., I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK UK Praha 11. OTEVŘENÁ FRAKTURA PŘEDLOKTÍ S CÉVNÍM PORANĚNÍM KAZUISTIKA Hasara R, Reška M, I. chirurgická klinika LF Masarykovi univerzity a FN u svaté Anny, Brno

9 12. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU Reška M, Konečný J, Kábela M, Kašpar M, Čiernik J, Hasara R, Jeroušek I. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno Zhodnocení a závěr kongresu (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z Program konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Pondělí 27. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Škochová D, Výborná J 1. RANHOJIČSTVÍ HISTORIE A SOUČASNOST Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 2. INFEKCE Z POHLEDU SESTRY Čurdová K, Dolejší L, I. chirurgická klinikavfn Praha 3. INTIMNÍ CHIRURGIE Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II (Sál Zenit, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY 4. MRSA (BARIÉROVÝ OŠETŘOVATELSKÝ REŽIM) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 5. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Z POHLEDU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN Praha

10 Přestávka na oběd, doprovodná výstava firem (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Dolejší L, Solnařová L 6. INFEKCE NA OPERAČNÍM SÁLE Z POHLEDU PERIOPERAČNÍ SESTRY Zapletalová M, Bezoušková Z, I. chirurgická klinika VFN Praha 7. PÉČE O RODIČKU S NESLEDOVANOU GRAVIDITOU Smejkalová E, Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 8. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S TRAUMATEM PANKREATU Špičková M, Menyházová D, 1. chirurgická klinika FN Olomouc 9. KOMPLIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTA S AKUTNÍ PANKREATITIDOU KAZUISTIKA Souhradová E, I. chirurgická klinika, VFN Praha 10. VYBRANÁ PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 1 Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Poledníková B, Součková M 11. KOMBINACE METOD HOJENÍ RAN KAZUISTIKA Dolejší L, Tlašková J, I. chirurgická klinika VFN Praha 12. AKTIVNÍ JIZVA Kohoutová H, Nováková P, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha 13. INHALAČNÍ ANALGEZIE V PORODNICTVÍ Fialová M, Gyn.por.klinika VFN Praha 14. NOVÉ PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER Firemní přednáška, Krejčířová K, ConvaTec Diskuse (10 minut) Úterý 28. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Trnková H, Brzicová V 15. TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ PREVENCE IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU Brzicová V, Novotná M, I. chirurgická klinika VFN Praha 16. PORANĚNÍ RUKY A ZÁPĚSTÍ Malíková M, Navrátilová J, I. chirurgická klinika VFN Praha

11 17. BOLEST ZAD A CHIRURGIE Nováková P, Kohoutová H, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 18. MÝTY V SEXU II. Weiss P, Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Opatřilová G, Jindráková M 19. ORTOTIKA RUKY Holubová M, Centrum technické ortopedie, České Budějovice 20. POUŽITÍ MINI KOTVIČEK MITEK V CHIRURGII HORNÍ KONČETINY Kantorová M, Malimánková L, I. chirurgická klinika VFN Praha 21. JAK SE DÍVAT NA PSYCHOSOMATIKU Honzák R Diskuse (10 minut) Závěrečná diskuse, závěr programu konference nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Posterová sekce 1. DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U OPERACÍ PRO KARCINOM KOLON A REKTA Cagaš J, Čapov I, Vlček P, Korbička J, Veverková L, I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, Brno 2. SKLOUZNUTÍ BANDÁŽE ŽALUDKU AKUTNÍ KOMPLIKACE BARIATRICKÉ CHIRURGIE Čierny M, Kříž M, Vašíček J, Pikna M, Gregor T, Buchtela Z, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav

12 3. INFEKCE V RÁNĚ Čurdová K, Škochová D, VFN Praha 4. KDYŽ ANI 2 GASTRICKÉ BANDÁŽE NESTAČÍ KAZUISTIKA Hvižď R, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ MANAMEGENT INFEKCE HEMODIALYZAČNÍHO CÉVNÍHO PŘÍSTUPU BAKTERIOL. AGENS CLOSTRIDIUM PERFRIGENS Janák D, Novotný R, Kadlckova L, Slavíková M, Lindner J, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 6. NEOBVYKLÝ PRŮBĚH AKUTNÍ PANKREATITIDY U PACIENTA V DĚTSKÉM VĚKU KAZUISTIKA Skalický P, Malý T, Smolka V, Adamus M, Jurečková L, Neoral Č, I. chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Olomouc 7. KOMPLIKACE PO TRANSMURÁLNÍ RESEKCI KARCINOMU REKTA TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Starý L, Vysloužil K, Klementa I, Zbořil P, Skalický P, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN Olomouc 8. MRSA (bariérový ošetřovatelský režim) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 9. IMPORTANCE OF PORTAL EMBOLIZATION FOR THERAPY OF COLORECTAL LIVER METASTASES Zbořil P, Klementa I, Skalický P, Vysloužil K, Vomáčková K, Starý L, Surgery Department University Hospital Olomouc, Czech Republic

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010)

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Středa 12. května 17.00 19.30 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Restaurant Loreta, 1. poschodí) 17.00 21.00 Registrace (Foyer recepce, přízemí)

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str.

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. 6 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Černoch

Více

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim

Zahájení Havránek, nastínění programu (byl rozeslán elektronicky) s komentářem, podbody jednání, možnosti diskuse k nim Zápis z 16. schůze vedoucích lékařů Center dětské traumatologie a členů traumatologické sekce ČPCHS, 5.9.-6.9.2012 Hotel Svachův dvůr, u Českého Krumlova Přítomní vedoucí CDT či jejich zástupci:, Bartl

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí.

Aktivní účastníci registrační poplatek neplatí. Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádá: III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER Termín konání: 24. - 25. 9. 2014

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE

10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE Chirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádají konferenci 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KOMPLIKACE

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Česká asociace sester Sekce chirurgických oborů a Vojenská nemocnice Brno. Vás zvou na tradiční kongres

Česká asociace sester Sekce chirurgických oborů a Vojenská nemocnice Brno. Vás zvou na tradiční kongres Česká asociace sester Sekce chirurgických oborů a Vojenská nemocnice Brno Vás zvou na tradiční kongres Chirurgie zažívacího traktu multioborová spolupráce a možnosti v ošetřovatelské péči Ošetřovatelská

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické zkušenosti Pantoflicek J., Ryska M., Bělina F., Wechsler J., Šimša J. Česká chirurgická společnost JEP - Redakční rada KDP Chirurgické

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více