ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)"

Transkript

1 ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který bude po skončení kongresu pro účely dalšího studia zveřejněn na webových stránkách kongresu (www.prazskechirurgickedny.cz/2013). Chirurgická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie hepar Předsedající: Ryska M, Krška Z, Třeška V 1. ASSOCIATING LIVER PARTITION WITH PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED HEPATECTOMY (15 min.) Clavien P-A, Schadde E, Department of Visceral- and Transplantation Surgery, University Hospital Zurich 2. IS THERE ANY CHANGE IN INDICATION OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LIVER TUMORS? (15 min.) Aldrighetti L, Department of Surgery Liver Unit, Scientific Institute San Rafaele, Vita-Salute San Rafaele University, Milan 3. CONTEMPORARY LIVER SURGERY (10 min.) Breitenstein S, Departement Chirurgie, Klinik fur Viszceral und Thoraxchirurgie, Winterthur 4. HRANICE MEZI KONVERZNÍ LÉČBOU A PALIATIVNÍ LÉČBOU U PACIENTŮ S JATERNÍMI METASTÁZAMI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. RADIOLOGICKÉ HODNOCENÍ EFEKTU BIOLOGICKÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBY RECIST KRITÉRIA VERSUS MORFOLOGICKÁ KRITÉRIA (10 min.) Andrašina T, Válek V, Radiologická klinika FN Brno 6. ANATOMICKÁ NEBO NEANATOMICKÁ JATERNÍ RESEKCE V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POSUN K MÉNĚ EXTENZIVNÍM VÝKONŮM? (10 min.) Třeška V, Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni 7. REVERZNÍ OPERACE SYNCHRONNÍCH JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (10 min.) Krška Z, Ryska M, Ulrych J, 1/ I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

2 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY Nosokomiální infekce Předsedající: Adámková V, Nyč O, Ulrych J, Charvát D, Škochová D, Solnařová L Problematika infekce MRSA 1. POHLED MIKROBIOLOGA Adámková V, Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN 2. POHLED CHIRURGA Charvát D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. POHLED SESTRY Škochová D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Problematika infekce Clostridium difficile 4. POHLED MIKROBIOLOGA Nyč O, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol 5. POHLED CHIRURGA Ulrych J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 6. POHLED SESTRY Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Panelové diskuze a interaktivní hlasování Upomínka životního jubilea prof. Nováka a křest nové knihy PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z 1. INDIKACE PROTONOVÉ LÉČBY MOŽNOSTI A LIMITY NOVÉ LÉČEBNÉ MODALITY (20 min.) Herbst M, Protonové centrum v Praze Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Hepatopankreatobiliární chirurgie - pankreas Předsedající: Zima T, Petruželka L, Hoskovec D Kulatý stůl panelová diskuze na téma problematika diagnostiky a verifikace karcinomu pankreatu

3 1. PACIENT S LOKÁLNĚ POKROČILÝM NERESEKABILNÍM TUMOREM PANKREATU BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE KAZUISTIKA Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 2. POHLED PATOLOGA NA PROBLEMATIKU DIAGNOSTIKY KARCINOMU PANKREATU Z BIOPTICKÉHO VZORKU Skálová H, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 3. VÝZNAM MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÝCH METOD V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU TKÁŇOVÉ NÁDOROVÉ MARKERY Staněk L, Ústav patologie VFN a 1. LF UK v Praze 4. VÝZNAM SÉROVÝCH NÁDOROVÝCH MARKERŮ V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU Zima T, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze 5. MOŽNOSTI ENDOSKOPISTY V DIAGNOSTICE A TERAPII KARCINOMU PANKREATU Mareš K, Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 6. ONKOLOGICKÁ LÉČBA BEZ HISTOLOGICKÉ VERIFIKACE? Petruželka L, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou B.Braun Medical (Sál Nadir. 3. poschodí) 1. Novinky v laparoskopickém programu Aesculap 2. První zkušenosti s bipolární technologií Caiman 3. 3D a virtuální laparoskopie v edukaci chirurgů 4. Monofilní šicí materiály v klinických studiích 5. Braunol Foam nová technika přípravy operačního pole PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie I Předsedající: Radoňak J, Skalický T, Malý T 1. LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY WITH SELF-ADHERING MESH. THE FIRST EXPERIENCE (10 min.) Kahle M, Klobusicky P, Chefarzt Algemein und Visceral Chirurgie, Bad Kissingen 2. MINIMALLY INVASIVE SURGERY THE REAL COSMETIC ASPECTS (10 min.) Wroblevski T, Department of General Transplant and Liver Surgery, Warsaw Medical University 3. LAPAROSKOPICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY NIŽŠÍ VÝSKYT KOMPLIKACÍ U ZAČÍNAJÍCÍCH LAPAROSKOPICKÝCH CHIRURGŮ? (10 min.) Radoňak J, I. chirurgická klinika, UPJŠ LF a UN LP, Košice, SR 4. PORANĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST PŘI LAPAROSKOPICKÉ CHOLECYSTEKTOMII ŘEŠENÁ VE FN PLZEŇ Skalický T, Třeška V, Koželuhová J, Šlauf F, Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

4 5. DEVASTACE EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST Malý T, Loveček M, Havlík R, Halama J, Skalický P, Klos D, Neoral Č, I. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci, Olomouc 6. CHIRURGICKÁ LÉČBA IATROGENNÍHO PORANĚNÍ ŽLUČOVÉHO STROMU SOUBOR 29 PŘÍPADŮ Kučera M, Mendl J, Oliverius M, Froněk J, Navrátil K, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie II Předsedající: Ulrych J, Trča S 1. PORANĚNÍ VELKÝCH ŽIL U RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMII Zonča P, Jacobi C, Martínek L, Peteja M, Richter V, Chirurgická klinika LF a FN Ostrava 2. HYBRIDNÍ TRANSVAGINÁLNÍ NOTES CHOLECYSTEKTOMIE Syrovátka V, Roháč J, Vožeh P, Chirurgické oddělení Nemocnice Mělník, Mělnická zdravotní a.s. 3. KOMPLIKÁCIE MINIMÁLNE INVAZÍVNEJ KOREKCIE PECTUS EXCAVATUM U DOSPELÝCH PACIENTOV Lučenič M, Janík M, Zsemlye Z, Juhos P, Haruštiak S, Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN Bratislava, Slovenská republika 4. LAPAROSKOPICKÝ PŘÍSTUP DO DUTINY BŘIŠNÍ MOŽNOSTI, KOMPLIKACE Moravík J, Rejholec J, Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z. 5. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KOMPLIKACÍ PO NEJČASTĚJŠÍCH LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONECH Tschakert D, Rejholec J, Moravík J, Zelená A, Jatchvlijani D, Pospíchal T, Galgoczyová F, Konrád M, Ogunwale I, Chirurgické oddělení, KZ, a.s. Nemocnice Děčín, o.z. 6. VYUŽITÍ PŘÍPRAVKU TACHOSIL U LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONŮ Matek J, Hoskovec D, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Chirurgická sekce paralelní program v lékařské sekci PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Komplikace miniinvazivní chirurgie III Předsedající: Fried M, Kasalický M, Adámek S 1. SPECIFIKA KOMPLIKACÍ BARIATRICKÉ A METABOLICKÉ CHIRURGIE (10 min.) Fried M, OB klinika, Praha

5 2. NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE PO LAPAROSKOPICKÉ SLEEVE GASTRECTOMY A JEJICH ŘEŠENÍ (10 min.) Kasalický M 1,2/, Doležel R 1/, Pohnán R 1/, 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká republika, 2/ Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 3. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ PLIKACE ŽALUDKU (LGCP) NAŠE ZKUŠENOSTI Bolek M, Holézcy P, Krištof J, Havrletnová L, Ševčíková J, Centrum péče o zažívací trakt Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava 4. KOMPLIKACE A KONTROVERZE TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MIKROCHIRURGIE REKTA Adámek S, Skořepa J, Polanecký O, Hladík P, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze 5. KOMPLIKACE ROBOTICKY ASISTOVANÉ LÉČBY KARCINOMU REKTA VLASTNÍ ANALÝZA 30 NEMOCNÝCH Langer D, Pudil J, Rudiš J, Ryska M, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 6. KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGIE 5 LET Rejholec J, Moravík J, Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Děčín o.z., Chirurgické oddělení PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Zenit, 3. poschodí) Varia Předsedající: Krška Z, Dytrych P 1. VYUŽITÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD PŘI DIAGNOSTICE KARCINOMU HLAVY PANKREATU Rupert K, Klečka J, Kural T, Polák M, Třeška V, Duras P, Hejda V, FN Plzeň a LF UK v Plzni, Plzeň 2. HEMORAGIE PO RESEKCI HLAVY PANKREATU PRO VÝVODOVÝ KARCINOM, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Loveček M, Skalický P, Köcher M, Havlík R, Neoral Č, I. chirurgická klinika FN Olomouc 3. CPDE NA III. CHIRURGICKÉ KLINICE 1. LF UK A FN MOTOL V LETECH Zajak J, Hladík P, Tvrdoň J, Lischke R, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 4. LÉČBA PYOGENNÍHO JATERNÍHO ABSCESU ZKUŠENOSTI CHIRURGICKÉ KLINIKY FN PLZEŇ Fichtl J 1/, Třeška V 1/, Skalický 1/, Sutnar A 1/, Tupý R 2/, 1/ Chirurgická klinika FN Plzeň, 2/ Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň 5. NUTRIČNÍ PODPORA ANEB SLUHA DVOU PÁNŮ Zámečník L, Sůva P, Šiller J, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice 6. KOMPLEXNÍ LÉČBA PACIENTKY PO OPERACI ASTROCYTOMU

6 Břízová M, Kotková K, Angerová Y, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha Závěr prvního kongresového dne Společenské setkání na Pražském výstavišti s programem Úterý 28. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů Traumatologická sekce PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění zkušenosti světových center Předsedající: Pleva L, Zeman M 1. DISASTERS AND EMERGENCY SITUATIONS: WHAT HAVE WE LEARNED FROM THE PAST TO PREPARE FOR THE FUTURE (15 min.) Kobi Peleg, National Center Trauma and Emergency Medicine Research, School of Public Health, Tel-Aviv University, Israel 2. TREATMENT OF GUNSHOT WOUND (15 min.) Yoram Klein, Department of Acute Care Surgery and Trauma, Kaplan Medical Center, Israel 3. ÚSKALÍ V LÉČBĚ STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ (10 min.) Pleva L, Šír M, Prusenovský P, Traumatologické centrum FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě 4. STŘELNÉ PORANĚNÍ V SOUDOBÝCH VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH (10 min.) Frank M 2/, Mališ J 1/, 1/ 6. polní nemocnice Armády České republiky, 2/ Chirurgická klinika FN Hradec Králové 5. ZAČÁTEK VÁLKY Z HLEDISKA CIVILNÍHO OBYVATELSTVA A LÉKAŘE (10 min.) Doleček R, Interní klinika FN Ostrava Satelitní symposium pořádané firmou 3M (Sál Quadrant, 3. poschodí) Modern non-operative & post-operative functional stabilization of hand and arm Symposium uvede Peter Spruit, který spolupracuje se špičkovými ortopedickými a traumatologickými centry (např. Mayo Clinic, Prof. Sarmiento), s nimiž pracuje na vývoji moderních metod funkční stabilizace. Jeho sdělení bude zaměřeno na oblast lokte. MUDr. Josef Liška se podělí o dlouholeté zkušenosti s aplikací Castů na předloktí a MUDr. Radek Kebrle držitel ceny European Hand Diploma 2009 o zkušenosti se stabilizacíruky a zápěstí. Součástí symposia budou 3 praktická stanoviště. 1. Peter Spruit loket 2. MUDr. Josef Liška předloktí 3. MUDr. Radek Kebrle ruka

7 Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridian, 3. poschodí) Schůze výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Střelná a bodná poranění Předsedající: Vyhnánek F, Havránek P, Kudrna K, Burget F 1. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ HRUDNÍKU A BŘICHA: DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP (10 min.) Vyhnánek F, Jirava D, Očadlík M, Novák L, Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika FNKV a 3LF UK 2. STATISTIKA STŘELNÝCH A BODNÝCH PORANĚNÍ V PRAZE (10 min.) Kudrna K, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 3. BODNÁ A STŘELNÁ PORANĚNÍ U DĚTÍ (10 min.) Havránek P, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN, Praha 4. MANAGEMENT STŘELNÝCH PORANĚNÍ KONČETIN (10 min.) Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. VÝSLEDKY LÉČENÍ STŘELNÝCH PORANĚNÍ VE FN MOTOL ZA POSLEDNÍCH 15 LET Jaganjac E, Vlček M, I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 6. MEDEVAC NAŠE ZKUŠENOSTI SE STŘELNÝM PORANĚNÍM KONČETIN Burget F, Kraus J, Kudrna K, Volf V, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 7. PENETRUJÍCÍ STŘELNÉ PORANĚNÍ SRDCE A OBOU PLIC Vodička J 1/, Škorpil J 2/, Kohut M 2/, Havelka J 2/, Špidlen V 1/, Žídková A 3/, 1/ Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, 2/ Kardiochirurgické oddělení FN v Plzni, 3/ Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN v Plzni 8. KOMPLIKACE PORANĚNÍ GIT V TC OSTRAVA Šír M, Pleva L, Dostalík J, Klvaňa P, TC Ostrava, LF OU, Chirurgická a Interní klinika FN Ostrava 9. PENETRUJÍCÍ PORANĚNÍ BŘICHA A PÁNVE KOVOVOU TYČÍ KASUISTIKA Nestrojil P, Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Bohunice 10. NAŠE ZKUŠENOSTI S BODNÝMI A STŘELNÝMI PORANĚNÍMI ZA OBDOBÍ Glomba M, Verner J, Chmátal P, Svobodová A, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Česká Lípa Přestávka na oběd, doprovodná výstava (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) Satelitní symposium pořádané firmou Medin (Sál Nadir, 3. poschodí)

8 1. ÚSKALÍ OSTEOSYNTÉZY PŘEDLOKTÍ Kraus J 2. NOVÁ 2,7 DLAHA MEDIN PRO OS DISTÁLNÍHO RÁDIA Kraus J 3. ZEVNÍ OSTEOSYNTÉZA PRO INFIKOVANÉ ZLOMENINY Slavnostní schůze výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP (Sál Quadrant, 3. poschodí) PROGRAMOVÝ BLOK (Sál Nadir, 3. poschodí) Chirurgie ruky a zápěstí Předsedající: Slodička R, Kraus J, Kebrle R 1. PRINCIPLES AND EVIDENCE OF PRIMARY AND SECONDARY FRACTURE MANAGEMENT WITH A SEMI RIGID CAST (12 min.) Spruit P, Professional Service Specialist. and Orthopaedic Technician 2. KLINICKÁ A RADIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PORANENIA KARPU Slodička R, DRK Kliniken Thüringen, BRD (12 min.) 3. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA (10 min.) Kraus J, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Praha 4. TIPY A TRIKY PŘI OSTEOSYNTÉZE INTRAARTIKULÁRNÍCH ZLOMENIN RUKY A ZÁPĚSTÍ (10 min.) Kebrle R, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 5. ZLOMENINY DISTÁLNÍ ULNY Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 6. NEJČASTĚJŠÍ NESTABILITY ZÁPĚSTÍ (10 min.) Pilný J, Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice 7. DORSÁLNÍ A KOMBINOVANÝ PŘÍSTUP PRO ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA Toufar P, Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s. 8. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RADIA U PACIENTŮ VYŠŠÍHO VĚKU Sirový M, Janata P, Kovář J, Jindra P, Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Jičín a.s. 9. KOREKCE ZLOMENIN NA RUCE ZHOJENÝCH V NEVÝHODNÉM POSTAVENÍ Paroulek J a kol., Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 10. LÉZE EPL PO ZLOMENINĚ DISTÁLNÍHO RADIA Staňková Š a kol., I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK UK Praha 11. OTEVŘENÁ FRAKTURA PŘEDLOKTÍ S CÉVNÍM PORANĚNÍM KAZUISTIKA Hasara R, Reška M, I. chirurgická klinika LF Masarykovi univerzity a FN u svaté Anny, Brno

9 12. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU Reška M, Konečný J, Kábela M, Kašpar M, Čiernik J, Hasara R, Jeroušek I. chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno Zhodnocení a závěr kongresu (Sál Nadir, 3. poschodí) Předsedající: Krška Z Program konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Pondělí 27. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Škochová D, Výborná J 1. RANHOJIČSTVÍ HISTORIE A SOUČASNOST Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 2. INFEKCE Z POHLEDU SESTRY Čurdová K, Dolejší L, I. chirurgická klinikavfn Praha 3. INTIMNÍ CHIRURGIE Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II (Sál Zenit, 3. poschodí) SPOLEČNÝ BLOK LÉKAŘI A SESTRY 4. MRSA (BARIÉROVÝ OŠETŘOVATELSKÝ REŽIM) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 5. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Z POHLEDU OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Solnařová L, I. chirurgická klinika VFN Praha

10 Přestávka na oběd, doprovodná výstava firem (Restaurant Veduta, 2. poschodí, sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Dolejší L, Solnařová L 6. INFEKCE NA OPERAČNÍM SÁLE Z POHLEDU PERIOPERAČNÍ SESTRY Zapletalová M, Bezoušková Z, I. chirurgická klinika VFN Praha 7. PÉČE O RODIČKU S NESLEDOVANOU GRAVIDITOU Smejkalová E, Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 8. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S TRAUMATEM PANKREATU Špičková M, Menyházová D, 1. chirurgická klinika FN Olomouc 9. KOMPLIKACE OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTA S AKUTNÍ PANKREATITIDOU KAZUISTIKA Souhradová E, I. chirurgická klinika, VFN Praha 10. VYBRANÁ PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Široká L, Šustek & Co., advokátní kancelář, Praha 1 Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK IV (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Poledníková B, Součková M 11. KOMBINACE METOD HOJENÍ RAN KAZUISTIKA Dolejší L, Tlašková J, I. chirurgická klinika VFN Praha 12. AKTIVNÍ JIZVA Kohoutová H, Nováková P, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha 13. INHALAČNÍ ANALGEZIE V PORODNICTVÍ Fialová M, Gyn.por.klinika VFN Praha 14. NOVÉ PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER Firemní přednáška, Krejčířová K, ConvaTec Diskuse (10 minut) Úterý 28. května PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK V (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Trnková H, Brzicová V 15. TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ PREVENCE IMOBILIZAČNÍHO SYNDROMU Brzicová V, Novotná M, I. chirurgická klinika VFN Praha 16. PORANĚNÍ RUKY A ZÁPĚSTÍ Malíková M, Navrátilová J, I. chirurgická klinika VFN Praha

11 17. BOLEST ZAD A CHIRURGIE Nováková P, Kohoutová H, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 18. MÝTY V SEXU II. Weiss P, Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Praha Diskuse (10 minut) Přestávka s kávou, doprovodná výstava firem (Sál Meridián, 3. poschodí) PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VI (Sál Zenit, 3. poschodí) Předsedající: Opatřilová G, Jindráková M 19. ORTOTIKA RUKY Holubová M, Centrum technické ortopedie, České Budějovice 20. POUŽITÍ MINI KOTVIČEK MITEK V CHIRURGII HORNÍ KONČETINY Kantorová M, Malimánková L, I. chirurgická klinika VFN Praha 21. JAK SE DÍVAT NA PSYCHOSOMATIKU Honzák R Diskuse (10 minut) Závěrečná diskuse, závěr programu konference nelékařských profesí (Sál Zenit, 3. poschodí) Posterová sekce 1. DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U OPERACÍ PRO KARCINOM KOLON A REKTA Cagaš J, Čapov I, Vlček P, Korbička J, Veverková L, I. chirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, Brno 2. SKLOUZNUTÍ BANDÁŽE ŽALUDKU AKUTNÍ KOMPLIKACE BARIATRICKÉ CHIRURGIE Čierny M, Kříž M, Vašíček J, Pikna M, Gregor T, Buchtela Z, Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav

12 3. INFEKCE V RÁNĚ Čurdová K, Škochová D, VFN Praha 4. KDYŽ ANI 2 GASTRICKÉ BANDÁŽE NESTAČÍ KAZUISTIKA Hvižď R, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 5. KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ MANAMEGENT INFEKCE HEMODIALYZAČNÍHO CÉVNÍHO PŘÍSTUPU BAKTERIOL. AGENS CLOSTRIDIUM PERFRIGENS Janák D, Novotný R, Kadlckova L, Slavíková M, Lindner J, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 6. NEOBVYKLÝ PRŮBĚH AKUTNÍ PANKREATITIDY U PACIENTA V DĚTSKÉM VĚKU KAZUISTIKA Skalický P, Malý T, Smolka V, Adamus M, Jurečková L, Neoral Č, I. chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Olomouc 7. KOMPLIKACE PO TRANSMURÁLNÍ RESEKCI KARCINOMU REKTA TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU Starý L, Vysloužil K, Klementa I, Zbořil P, Skalický P, Neoral Č, I. chirurgická klinika, FN Olomouc 8. MRSA (bariérový ošetřovatelský režim) Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 9. IMPORTANCE OF PORTAL EMBOLIZATION FOR THERAPY OF COLORECTAL LIVER METASTASES Zbořil P, Klementa I, Skalický P, Vysloužil K, Vomáčková K, Starý L, Surgery Department University Hospital Olomouc, Czech Republic

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Pedagogické práce. učebnice

Pedagogické práce. učebnice Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Vaverka M. Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 10.06.2015-12.06.2015, Olomouc 10.06.2015 11:00-18:00 Registrace 12:30-13:00 Uvítací coffee break 13:00-17:00 ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE Sál EVROPA

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více