Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení."

Transkript

1 Incimaxx DES Popis: Kapalný, kyselý dezinfekční přípravek vhodný pro pěnování v potravinářském průmyslu a zemědělství Charakteristika: Široké mikrobicidní spectrum účinnosti (testováno dle standardních EN testovacích metodik: např. baktericidnost (EN 1276, 13697), houby (EN 1650) a viry (DVG)). Vysoká účinnost na základě patentované receptury se synergismem aktivních složek. Vysoce účinný již od nízkých teplot (4 C) a koncentrací (od 0,1 obj.%). Doporučen k širokému použití v oblasti ustájení/chovu zvířat apod. Velmi dobra biologická rozložitelnost. Vhodný pro nanášení sprejováním a pěnováním. Výhoda vizualizace ošetřených ploch při pěnování. Bez obsahu chlóru, fosforečnanů a aldehydů. Použití používejte Incimaxx DES pro kyselé pěnování nebo sprejovou dezinfekci. Je vhodný pro všechny povrchy a plochy nacházející se v chovatelských objektech, stájích, zemědělských prostorech apod. Doporučení při používání Detailní návod neleznete v sekci pokyny pro použití. Zamezte styku hospodářských zvířat s chemickými přípravky. Před aplikací dezinfekčního přípravku je doporučena důkladná očista ploch a povrchů. Prevence: Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení. V případě epidemie/pandemie: Díky širokému spektru účinku a možnosti použití již od 4 C je Incimaxx DES velmi vhodný pro dezinfekci během výskytu epidemie. Pro bližší informace k použití se prosím obraťte na místně příslušný organ veterinární správy (SVS) nebo ÚSKVBL. Používejte studený roztok Incimaxx DES (2 obj.% = 20ml/l, >4 C, 30 minut) hromadně na všechny plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení.

2 Monitorování Stanovení koncentrace A) Titračně Titračně Předloha 10 ml Incimaxx DES Přidejte 50ml demineralizované vody Přidejte 10 ml kyseliny sírové (25 %) Titrujte KMnO 4 (0.1 n) Titrační faktor: 0.42 Objem 0.1 n KMnO 4 x 0.42 = koncentrace (obj. %) Incimaxx DES B) Testovací proužky Použijte Merckoquant (Merck ) testovací proužky pro kys. peroctovou mg/l. 1. Odeberte 20 ml testovacíh vzorku pracovního roztoku a přidejte 20 ml čisté pitné vody. Důkladně promíchejte. 2. Ponořte reakční zónu testovacího proužku do vzorku na 1 sekundu. 3. Po vyjmutí setřepte přebytečnou kapalinu z testovacího proužku. 4. Po 5 sekundách porovnejte barvu reakční zóny s barevným polem na tubě. Barevná škála Merckoquant test. proužky [ppm] koncentrace Incimaxx DES [obj.%] Vlastnosti Koncentrát: Vzhled: čirá, bezbarvá kapalina Stabilita při skladování: 0-30 C Pěnivost: středně pěnivý Pracovní roztok: Hodnota ph: (1.0 obj.%, 20 C)

3 Balení: Materiálová snášenlivost: Kovy Plasty Ostatní Bezpečnost 20 kg kanystr 210 kg sud Incimaxx DES je za níže specifikovaných podmínek vhodný na: austenické chromniklové oceli (kvalita nejméně = AISE 304), hliník a pozinkované/galvanizované povchy. PP, PE, tvrzené PVC, Viton B, FFKM, VMQ (silikon) skleněné a keramické povrchy. Incimaxx DES je vhodný i na další povrchy, před použitím však doporučujeme vykoušet materiálovou kompatibilitu. Incimaxx DES je Přípravek P3-oxysan ZS je klasifikován jako žíravý (označení symbolem C ) a oxidující (symbol O ). Obsahuje peroxid vodíku, kyselinu peroctovou a kyselinu octovou. Bližší údaje (R-věty, S-věty) naleznete v bezpečnostním listu přípravku (viz. z.č. 356/2003 Sb. v platném znění). V případě dalších dotazů a požadavků (školení bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky autorizovanou osobou, aj.) se obracejte na naše obchodní zástupce. Pokyny pro bezpečné skladování a použití přípravku Incimaxx DES: Mikrobiologie Nepoužívejte a neskladujte v uzavřených systémech. Používané systémy a zařízení musí být před a po použití přípravku opláchnuty čistou vodou. Zamezte přítomnosti zvířat v bezprostřední blízkosti ošetřovaných prostorů. Zamezte styku koncentrátu s jinými chemikáliemi a materially. Bližší informace naleznete v příslušném platném bezpečnostním listu přípravku. Kvasinky a plísně Testovací mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Candida spec. 0,5%; 5 min; 4 C EN (plochy/ povrchy) Aspergillus spec. 1%; 60 min; 20 C EN (plochy/povrchy)

4 Mikrobiologie Hostitel: drůbež Onemocnění / Mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Newcastle choroba Paramyxovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Ptačí infekční bronchitida Coronavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Bluecombská Coronavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Infekční laryngotracheitida Herpesvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) (zanět hrtanu a průdušnice) Markova choroba Herpesvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Drůbeží mor Orthomyxovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Ptačí leukoza Retrovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Pračí sarkom (rakovina ) Retrovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Ptačí neštovice Poxvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Ptačí encefalomyelitida Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) infekční míšková choroba / Birnavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Gumboro Syndrom zakrslosti Parvovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Ptačí adenoviroza Adenovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Syndrom ůbytku vajec Adenovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Mykoplasmoza Mycoplasma species 0,5%; 5 min; 4 C 0,1%; 5 min; 20 C Drůbeží tyfus Salmonella gallinarumpullorum Drůbeží cholera Pasteurella multoida

5 Mikrobiologie Hostitel : prase Onemocnění / Mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Prasečí horečka Togavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Přenosná gastroenteritida Coronavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Pseudovzteklina / Herpesvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Aujeszkého choroba Chřipka Myxovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) PRRS Arterivirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Vesikulární stomatitida Rhabdovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Choroby paznechtů a tlamy Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Teschenova choroba Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Vezikulární choroba Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Vezikulární exanthema Calicivirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Parvoviroza Parvovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Leptospiroza Leptospira interrogans Atrofická rýma Bordetella-/ Pasteurella species Bruceloza Brucella suis Salmoneloza Salmonella species Uplavice Treponema hydrodysenteria Červenka Erysipelothrix rhusiopathiae Infekční pleuropneumonie Haemophilus pleuropneumonia

6 Mikrobiologie Hostitel: skot Onemocnění / Mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Vezikulární stomatitida Rhabdovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Dobytčí mor Paramyxovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Bulky a otoky na kůži Poxvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Rift valley horečka Bunyavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Endemická leukosa Retrovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Infekční rhinotracheitida / Herpesvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Vulvovaginitida (IBR-IPV) Onemocnění sliznice Togavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Hovězí adenoviroza Adenovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Nemoci paznechtů a tlamy Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Infekční pleuropneumonie Mycoplasma mycoides 0,5%; 5 min; 4 C 0,1%; 5 min; 20 C Mykoplazmatická mastitida Mycoplasma bovis 0,5%; 5 min; 4 C 0,1%; 5 min; 20 C Leptospiroza Leptospira interrogans Bruceloza Brucella species Genitální kampylobakterioza Camphylobacter species Dermatophiloza Dermathophilus congolensis Hemoragická otrava krve Pasteurella multacida Salmoneloza Salmonella dublin Mastitida agalactica Steptococcus agalactica

7 Hostitel: ovce / kozy Onemocnění / Mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Mor malých přežvýkavců Morbillivirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Rift valley horečka Bunyavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Nairobská choroba ovcí Bunyavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Neštovice Poxvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Infekční vřídkovitá dermatitida Poxvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Maedi / Visna Retrovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Pulmonální adenomatoza Enveloped Viruses 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Choroby paznechtu a tlamy Picornavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Zduření epitelu, loupání kůže Reovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) okolo úst a jazyka /Bluetongue Dermatophiloza Dermathophilus congolensis Bruceloza Brucella-species Infekční agalaktika Mycoplasma agalactica 0,1%; 5 min; 20 C Salmoneloza Salmonella abortus ovis Listerioza Listeria Atrofická rýma Pasteurella multocida

8 Host: kůň Onemocnění / Mikroorganismus Použití Testováno podle metodiky Vezikulární stomatitida Rhabdovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Infekční chudokrevnost Retrovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Chřipka Orthomyxovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Rhinopneumonitida Herpesvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Neštovice Poxvirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Virový zánět tepen Togavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Encefalomyelitida (WEE, VEE, EEE) Togavirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (Vakzinia, NDV) Afriká nemoc koní Reovirus 0,5%; 15 min; 4 C DVG povrchový test (ECBO) Dermatophiloza Dermatophilus kongolensis Infekční zánět dělohy Taylorella equigentalis Žlaznatost Pseudomonas mallei 2%; 1 min; 4 C Salmoneloza Salmonella abortus equi Horečnaté onemocnění koní / Streptococcus equi Strangles Mellioidoza Pseudomonas pseudomalei Přípravek Incimaxx DES je určen výlučně pro průmyslové použití. Zde uvedené údaje odpovídají zákonným ustanovením, platným v době vydání tohoto informačního listu a jsou založeny na momentálních znalostech a zkušenostech. Údaje o složení, účinnosti, koncentraci a použití nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nezbavují spotřebitele vlastních zkoušek a odpovídajících preventivních opatření. Právně závazné zajištění určitých vlastností se nedá z tohoto materiálu odvozovat. Podle potřeby je nutno brát ohled na případná existující průmyslová ochranná práva. Při změně právních předpisů budou výstražné symboly a údaje na etiketách bez odkladu přizpůsobeny novým požadavkům. (Verze 09 / 2004)

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Strana 1 (celkem 5 ) Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Larrin KORALAN pro strojní čištění Číslo

Více

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor

DISCLEEN ENDO PAA - Aktivátor Datum vydání: 12. 3. 2007 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 S&M Dezinfekční čistič BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01 11. 2005 Datum revize v ČR: 15. 12. 2011 Datum posledního přepracování

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Koncentrovaný přípravek pro čištění dřezových

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

30078/30079. Obchodní název Parfém: Barva:

30078/30079. Obchodní název Parfém: Barva: 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: ARO Tržní druhy: Obchodní název Parfém: Barva: ARO WC čistič Oceán Modrá ARO WC čistič Borovice Zelená Strana 1/7 Identifikační

Více

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty:

LARRIN nerez-čistič. Chemický název: Obsah (%): Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly, R-věty: Strana 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Číslo výrobku: 05006 Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS):

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Larrin Koralan pro ruční čištění koberců a potahů

Larrin Koralan pro ruční čištění koberců a potahů Strana 1/5 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku:. Identifikační číslo: 01170, 01098 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1.2 Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek. 1.3. Identifikace společnosti

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 5.8.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

BOUNTY Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BOUNTY Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC ALS CZ cz ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek na ochranu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: * 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: tužidlo pro epoxidové

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více