OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ"

Transkript

1

2 OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok Český červený kříž je jednou z největších humanitárních organizací na území České republiky. Následující stránky Vám pomohou nastínit aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2013 na území okresu Ústí nad Orlicí. Děkujeme upřímně všem členům a dobrovolníkům za vykonanou práci v roce 2013.

3 CHARAKTERISTIKA NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR jedna z největších humanitárních organizací působících na území ČR jedna ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí ČK a ČP ČLENSKÁ ZÁKLADNA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Členskou základnu Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí tvoří k celkem 881 členů sdružených ve 20 Místních skupinách ČČK. Při Oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí zároveň pracovalo přibližně dalších 81 dobrovolníků (nečlenů), kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. ORGÁNY OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáždění OS ČČK, kde každý zástupce Místní skupiny ČČK volí členy Výkonné rady OS ČČK na čtyřleté funkční období. Výkonná rada OS ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže. OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA ČČK Předsedkyně: Místopředseda: Čestná předsedkyně: Členové: Kroulíková Hana Hodoval Martin Urbanová Marie Dolečková Ivana, Krejčíková Dana, Ing. Staňková Jarmila, Sýkorová Jitka, Šilarová Věra Preclík Jiří ředitel Úřadu OS ČČK OBLASTNÍ DOZORČÍ RADA ČČK Předsedkyně: Členové: Barvínková Dana Ing. Urbanová Zdena, Kacrová Jana

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OS ČČK Ústí nad Orlicí je organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže Právní forma: Název: organizační jednotka občanského sdružení Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Registrace: Působnost: Bankovní účet: Adresa: CZ registrován v souladu s usnesením Hlavy II. části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. registrace 61 dne 1. ledna 1994 Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/ /93-R okres Ústí nad Orlicí č.ú /0300 ČSOB - Poštovní spořitelna Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí Kopeckého ulice č.p. 840, Ústí nad Orlicí Telefon: , , Fax: Internet : Datová schránka: wwqmxmw

5 BUDOVA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Budova KOLÁŘOVA VILA byla Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí bezúplatně převedena na základě zákona č. 219/2000 Sb. v závěru roku Budova do roku 2007 patřila České správě sociálního zabezpečení, která v roce 2008 budovu předala OS ČČK Ústí nad Orlicí. Budova byla slavnostně otevřena veřejnosti Činnost OS ČČK se tak může výrazně rozvíjet. V budově ČČK Kopeckého ulici je zřízena administrativní část OS ČČK Ústí nad Orlicí, Ošacovací středisko ČČK pro sociálně slabé občany, Senior doprava ČČK a Senior centrum ČČK volnočasové aktivity pro seniory a centrum humanitární pomoci pro okres Ústí nad Orlicí. V roce 2013 pokračovala rekonstrukce budovy vybudováním bezbariérového vchodu v zadní části budovy, výměnou oken a opravou parket v kanceláři Senior dopravy ČČK, částečnou rekonstrukcí elektroinstalace v přízemí budovy, opravou stropu v hale budovy a v neposlední řadě i rekonstrukcí skladu humanitární pomoci výměnou garážových vrat za nová sekční vrata a výměnou oken v ošacovacím středisku ČČK. Na rok 2014 plánujeme vybudovat na zahradě OS ČČK vícegenerační hřiště a nadále se věnovat úpravě zahradních prostor výsadba zeleně.

6 VÝUKA PRVNÍ POMOCI Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí nabízí školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím. V roce 2013 proškolil celkem 468 osob. K praktické části výuky využívá moderní resuscitační loutky, standardních obvazových materiálů a potřeb pro realistické znázornění poranění. Český červený kříž je držitelem Evropských certifikátů první pomoci EK Brusel Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je držitelem: - Akreditace MŠMT ČR na kurzy první pomoci pro pedagogické pracovníky. - Akreditace MPSV se zaměřením na vzdělávání první pomoci v oblasti sociálních služeb. Jednotlivé normy první pomoci a počet proškolených osob v roce 2013: Život zachraňující úkony 90 Základní norma zdravotnických znalostí 100 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 9 Základní norma zdravotnických znalostí v oblasti sociálních služeb 21 Doškolovací kurz Základní normy zdravotnických znalostí 79 Zdravotník zotavovacích akcí 54 Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky 4 Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí 27 Automatická externí defibrilace 84 UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST První pomoc a my pro širokou veřejnost Akce První pomoc a my jedná se o ukázky první pomoci pro širokou veřejnost. Ukázky jsou zařazeny do sportovních a kulturních akcí v jednotlivých městech a obcích. Cílem akce je seznámit veřejnost s první pomocí. Na akci byla připravena i prezentace OS ČČK Ústí nad Orlicí nejrůznějšími fotkami a upoutávkami z akcí ČK, je zde prezentována i služba OS ČČK Ústí nad Orlicí - Senior doprava ČČK. Zároveň se rozdávaly informační letáky s první pomocí Zásady první pomoci. V roce 2013 OS ČČK v Ústí nad Orlicí uspořádal ukázky první pomoci např. v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Žamberku, Potštejně. Počet akcí: 12 počet účastníků: cca 4 300

7 První pomoc a my pro školská zařízení Ukázky první pomoci ve školských zařízeních. Zmíněný projekt vychází ze ZDRAVÍ 21, z cíle č. 9 - snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Projekt se uskutečnil za finanční podpory města Ústí nad Orlicí (ve městě Ústí nad Orlicí). Počet akcí: 19 počet účastníků: HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Uskutečňuje se zejména školením v normách znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. V roce 2013 bylo v těchto normách vyškoleno celkem 125 žáků základních škol. Z vyškolených dětí jsou na školách vytvářeny hlídky mladých zdravotníků. Jejich znalosti jsou pravidelně prověřovány v soutěžích Hlídek mladých zdravotníků. Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků proběhlo dne 24. května Soutěže se zúčastnilo celkem za I. stupeň 9 hlídek a za II. stupeň 4 hlídky. Oblastní kolo proběhlo v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Vítězné hlídky reprezentovaly náš OS ČČK na regionálním kole HMZ Pardubického a Královéhradeckého kraje ve Svitavách. Za I. stupeň ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí a za II. stupeň pak ZŠ Horní Heřmanice. Výsledky z regionálního kola HMZ pro Pardubický a Královéhradecký kraj: I. stupeň ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 1. místo II. stupeň ZŠ Horní Heřmanice 9. místo Výsledky z republikového kola HMZ ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 5. místo

8 SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí pořádá již od roku 2000 Světový den první pomoci ve spolupráci s dobrovolnými i profesionálními složkami Integrovaného záchranného systému ČR. V loňském roce se konal 5. září 2013 v České Třebové na Starém náměstí, 10. září 2013 v Lanškrouně na náměstí J. M. Marků, 11. září 2013 v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka a nově 24. září 2013 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysoké Mýtě. Během dopoledního i odpoledního programu se představily profesionální i dobrovolné složky IZS - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Vysoké Mýto, Hasičský záchranný sbor SŽDC Česká Třebová, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Policie ČR územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Vodní záchranná služba ČČK Pastviny, Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová, Dolní Třešňovec, Černovír, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Vysoké Mýto, Městská Policie Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Horská záchranná služba ČR a společností BESIP. Všechny složky vystavovaly záchrannou techniku a seznámily veřejnost s činností a vybavením jednotlivých složek. OS ČČK v Ústí nad Orlicí pro veřejnost připravil čtyři stany - tři s první pomocí, kde si veřejnost mohla vyzkoušet, co si ještě pamatuje z první pomoci 1. stan krvácení, 2. stan zástava dechu a krevního oběhu, 3. stan zlomeniny a pod 4. stanem probíhala ukázka maskování poranění. Akce byla doplněna i o prezentaci činnosti OS ČČK Ústí nad Orlicí, např. Senior doprava ČČK a o soutěže pro děti, které zajistil Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová, Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí a Dům dětí a mládeže Mikado Vysoké Mýto. Pro děti byla připravena i výtvarná soutěž, která byla vyhodnocena, a děti dostaly odměny. Na závěr byla uspořádána v prostorách OS ČČK výstava obrázků a fotografií z akce.

9 DÁRCOVSTVÍ KRVE Prostřednictvím Českého červeného kříže děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, že pouze krev darovaná bez nároku na odměnu může být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ocenil mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve. V roce 2013 bylo uděleno celkem 567 Medailí prof. Dr. Janského, českého objevitele čtvrté krevní skupiny. Počet slavnostních předávání medailí: 5 - za 10 bezplatných odběrů - bronzová medaile Dr. Janského za 20 bezplatných odběrů - stříbrná medaile Dr. Janského za 40 bezplatných odběrů - zlatá medaile Dr. Janského za 80 bezplatných odběrů - Zlatý kříž III. stupně 62 Počet registrovaných dárců celkem Počet nově registrovaných dárců 279 Počet odběrů krve celkem Počet odběrů plazmy celkem AKCE PRO DĚTI Šmoulí den - dětský den Ve spolupráci s Místní skupinou ČČK Ústí nad Orlicí byl na zahradě ČČK připraven dětský den, který se uskutečnil dne 14. června Kromě spousty Šmoulů nechyběla řada her, soutěží, skákací hrad a zábava pro všechny věkové kategorie. Jarní prázdniny Ani o jarních prázdninách jsme nezapomněli na akci pro děti a připravili spoustu her, soutěží a zábavy.

10 LETNÍ POBYTY PRO DĚTI Letní tábor se uskutečnil v druhé polovině prázdnin od 4. srpna 2013 do 14. srpna Pobyt se uskutečnil v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 39 dětí. Pro děti bylo připraveno spoustu soutěží, her, celotáborová hra CESTA KOLEM SVĚTA. Oblastní studijní středisko - Kurz první pomoci pro děti a mládež se v roce 2013 uskutečnil od 4. srpna 2013 do 11. srpna 2013 v rekreačním zařízení Penzionu Jívka v obci Jívka nedaleko Adršpašsko teplických skal. Pobytu se zúčastnilo celkem 19 dětí. Pro děti bylo kromě tradičních soutěží připravena řada modelových situací se zaměřením na první pomoc. Příměstský tábor - v roce 2013 připravil příměstský tábor OS ČČK v termínu od 8. do 12. července Tábor se konal v Ústí nad Orlicí a okolí se zázemím v budově OS ČČK. Pobytu se zúčastnilo celkem 22 dětí. Kromě bohatého programu byl pro děti připraven výlet do pražské ZOO, Brandýsa nad Orlicí a do krytého plaveckého bazénu v České Třebové.

11 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Od roku 2001 ČČK postupně vytváří druhosledové složky - Humanitární jednotky ČČK pro zařazení do Integrovaného záchranného systému ČR. Velitel humanitárních jednotek: Martin Hodoval Počet členů v HJ ČČK k celkem: 39 Velitel HJ ČČK - řídí činnost HJ ČČK 1 Zdravotnická sekce - poskytuje první pomoc 10 Sociální sekce - poskytuje potřebnou sociální výpomoc 13 Stravovací sekce - zajišťuje nouzové stravování osob 4 Ubytovací sekce - zabezpečuje nouzové ubytování osob 4 Technická sekce - zajišťuje technické zázemí celé HJ ČČK 7 V roce 2013 bylo připraveno několik školení a seminářů se zaměřením na mimořádné události a jejich přípravu. Povodně 2013 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí zahájil 2. června 2013 humanitární pomoc pro oblasti postižené povodní v roce První zásilka humanitární pomoci byla vyslána 7. června Humanitární sbírka obsahovala především základní materiál pro úklid košťata, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky, oblečení a vysoušeče vlhkého zdiva. V dalších dnech byl distribuován i materiál pro následující pomoc - matrace, peřiny, povlečení, ručníky.. Postupně byla humanitární pomoc distribuována na Jičínsko, Děčínsko, Hořicko a Prahu. V rámci pomoci byli vysláni i členové HJ ČČK na pomoc při distribuci materiální pomoci a monitoring záchranných prací (p Hodoval, pí Kroulíková, pí Sýkorová, pí Preclíková Iva, p Pavliš, p Vávra) a několik dobrovolníků, kteří pomáhali s úklidem v domácnostech. Do organizování humanitární sbírky se zapojila celá řada MS ČČK, městských a obecních úřadů z okresu Ústí nad Orlicí. Všem, kdo se na humanitární pomoci, jak materiální, tak i finanční podíleli, moc děkujeme. OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK Ošacovací středisko ČČK je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů. Je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené použitelné šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí soc. referátů. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za symbolické ceny. Výtěžek z prodeje využíváme na částečné pokrytí nákladů a další humanitární činnost. Celkový počet obsloužených osob 196 Počet osob s doporučením soc. odborů 112

12 SENIOR DOPRAVA ČČK Projekt Senior doprava ČČK je zaměřen na provozování sociální dopravy přepravy pro seniory, osoby zdravotně postižené, rodičů s dětmi a zdravotně oslabené děti ve městech Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a blízké okolí. Projekt Senior doprava ČČK - sociální dopravy se specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Doprava je realizována na základě telefonického objednání: např. k lékaři, na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnickém zařízení, na nákupy a další služby, které zkvalitní život výše uvedených osob. Služba je postupně doplňována o další činnosti vyzvedávání léků, rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených skupin obyvatelstva. Od roku 2013 je v rámci Senior dopravy ČČK zajišťován svoz dětí do Speciální základní školy v Lanškrouně z obcí Dolní a Horní Čermná, Verměřovice, Sobkovice, Těchonín, Bystřec, Jablonné nad Orlicí atd. dle potřeb jednotlivých rodičů. V měsíci únoru převzal OS ČČK Ústí nad Orlicí na základě darovací smlouvy od společnosti Gaudium, o.p.s. Lanškroun dva osobní automobily, které měl do této chvíle ve výpůjčce. Jedná se o vozidlo Renault Kangoo pro Senior dopravu ČČK Lanškroun a Mercedes-Benz Sprinter 311 pro svoz dětí do Speciální základní školy v Lanškrouně. V roce 2013 ( ) musel OS ČČK Ústí nad Orlicí reagovat na novelu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a přizpůsobit provoz služby Senior doprava ČČK této legislativě podstatné změny v provozu služby od roku 2013: - klient musí mít uzavřenou smlouvu o přepravě nelze uzavřít bezprostředně před jízdou - řidiči Senior dopravy ČČK musí mít vydaný průkaz řidiče taxislužby - vozidlo používané pro službu musí být evidováno, jako vozidlo taxislužby - vozidlo používané pro službu musí pravidelně 1x ročně na STK Na financování služby se v roce 2013 podílel Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Úřad práce, klienti, Český červený kříž, OS ČČK Ústí nad Orlicí a řada sponzorů. Statistika za rok 2013: Ústí nad Orlicí a okolí Česká Třebová a okolí Lanškroun a okolí Vysoké Mýto a okolí Lanškroun děti Počet klientů Počet jízd Počet dní provozu Počet ujetých km Průměrný věk 74,8 76,6 83,8 74,3 Telefonní číslo

13 SENIOR CENTRUM ČČK Senior centrum ČČK provozuje OS ČČK Ústí nad Orlicí od roku Pro seniory a nejen pro ně je připraven velmi pestrý program a řada volnočasových, vzdělávacích a relaxačních aktivit. OS ČČK Ústí nad Orlicí se velmi aktivně snaží zapojit samotné seniory při přípravě jednotlivých aktivit. - přednášky a besedy (cestopisné, lékařské, povídání s hosty o kosmetice, zdravotnictví, o bezpečnosti seniorů, vitamínech.) - výtvarné činnosti dílnička šikovné ručičky drátkování, výroba dekorace vánoční, velikonoční, pletení z papíru, hedvábí, - posezení loučení s létem, vánoční a valentýnské posezení, masopustní rej, čarodějnické posezení, zahradní posezení,. - výlety po okolí (Praha, Kutná Hora, Polsko Kudowa Zdroj, Chroustovice vánoční jarmark, Zubr Kamieńczyk) - cvičení, relaxace (cvičení na gymnastických míčích, relaxační cvičení) - masáže pro seniory (klasické, havajské masáže a reflexní terapie) - kavárnička centrum setkávání, senior internet internetová kavárna - sportovní aktivity (sportovní den, společenské hry) - výstavy (práce našich babiček, vánoční cukroví, velikonoční a vánoční výstava) - zapojení seniorů do činnosti výstava fotografií, kreseb. - cyklovýlety do okolí města Ústí nad Orlicí - vaření našich babiček - kurzy sebeobrany nejen pro seniory - aktivity pro děti burza čajových sáčků, výtvarné činnosti, sportovní odpoledne,. MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 26. září 2013 na zahradě ČČK v Ústí nad Orlicí se konal již druhý ročník mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Akce se účastnili zástupci Senior klubu, Abraham klubu, Svazu invalidů, Červený kříž a senioři z polské Bystřice Kladské a senioři ze slovenského Popradu. Pro všechna družstva byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a potřebné ingredience pro uvaření soutěžního guláše. Odpolední část programu patřila vyhlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním a vědomostním soutěžím. Akce, kterou pořádala Komise rady města pro práci se seniory, sdružující všechny kluby ve městě, měla u všech příchozích úspěch.

14 KAVÁRNA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí je provozovatelem kavárny v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí od roku V kavárničce si obyvatelé a návštěvy mohou posedět u kávy a čaje. Obyvatelé si zde mohou také zakoupit občerstvení, minerálky, drobnou drogérii, pohledy a známky. Věříme, že kavárnička bude zpestřením pro každodenní život v Domově důchodců. Kavárnička má otevřeno od úterý do neděle vždy hodin MÍSTNÍ SKUPINY ČČK Činnost Místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce sportovních a kulturních akcí. Pořádají plesy, karnevaly, závody, zájezdy na kulturní představení (divadla, koncerty) i výlety do přírody, burzy a humanitu sběr ošacení. Věnují se také zdravotnickému dozoru a šíření základů první pomoci nejen mezi svými členy. Nezapomínají ani na sousedskou výpomoc a péči o nemocné. Navazují spolupráci s občanskými sdruženími v místě, především těmi, která jsou ve svých programech sociálně zaměřena. Místní skupina ČČK je tvořena členy, kteří volí své představenstvo. Řada Místních skupin ČČK uspořádala sbírku ošacení pro OS ČČK Ústí nad Orlicí nebo Diakonii Broumov. MS ČČK se zapojují i do akcí OS ČČK ukázky první pomoci, Pochod proti diabetu, Květinový den POČÍTAČOVÁ UČEBNA PRO SENIORY Místní skupina ČČK Mladkov v rámci svých aktivit pro seniory otevřela v roce 2012 za přispění Konta Bariéry a obce Mladkov počítačovou učebnu pro seniory. Senioři se zde naučí nejen základům na počítači, ale i seznámení s internetem a základy vyhledávání na internetu a posílání a přijímání u. MATEŘSKÁ CENTRA Místní skupiny ČČK Dolní Dobrouč provozuje od roku 2006 Mateřské centrum U krtečka. Centrum působí jako informativní, výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro maminky na mateřské dovolené a jejich malé děti. Malým dětem nabízí vzájemná setkávání se svými vrstevníky, možnost hrát si jinak než doma. Nově bylo v roce 2013 vybudováno a otevřeno Mateřské centrum Vraclaváček Místní skupinou ČČK Vraclav v jejich obci.

15 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2013 Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2013 hospodařil se záporným výsledkem hospodaření. OS ČČK Ústí nad Orlicí byla v roce 2009 poskytnuta finanční bezúročná půjčka od Úřadu ČČK ve výši ,- Kč na rekonstrukci budovy se splatností do Do konce roku 2013 byla splacena částka ve výši ,-. Financování OS ČČK Ústí nad Orlicí bylo prostřednictvím státních zakázek (prostřednictvím Úřadu ČČK) na jednotlivé projekty Českého červeného kříže, z prostředků územně samosprávních celků kraje, obce a vlastních prostředků, např. z výuky první pomoci pro firmy, společenské večery atd. PŘEHLED VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ Výsledek hospodaření v korunách příjmy výdaje Dotace ČČK - minimální program , ,82 Příspěvek Úřadu práce , ,00 PP - Evropský projekt , ,06 Granty Pardubického kraje , ,00 Granty města Ústí nad Orlicí , ,00 Granty města Česká Třebová , ,00 Granty města Lanškroun , ,00 Granty města Vysoké Mýto , ,00 OS ČČK + ostatní , ,12 CELKEM , ,00 Hospodářský výsledek: ,31 Kč

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 SPONZOŘI A PARTNEŘI OS ČČK Podnikatelské subjekty: Tiskárna Jiří Horáček Vamberk, Oční optika Janečková Ústí nad Orlicí, Konzum o.d. Ústí nad Orlicí, Hračkárna Ústí nad Orlicí, Tipo Ústí nad Orlicí, Kompakt spol. s.r.o. Poděbrady, EKOLA České Libchavy, s.r.o., ALEMA Lanškroun a.s., Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Moldex / Metric v.o.s. Ústí nad Orlicí, UO TEX, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Dlouhý a spol, spol. s r.o. Lanškroun, TEZA, s.r.o. Česká Třebová, GASET, s.r.o. Dlouhoňovice, Stavona, spol s.r.o. České Libchavy, VELEBNÝ FAM, s.r.o. Ústí nad Orlicí, ORLING, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, RIETER CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí, Lékárna U Perly s.r.o. Ústí nad Orlicí, INOB spol. s r.o. Libchavy, ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto, ELESTAV s.r.o. Vysoké Mýto, EKOMETAL-E, spol. sr.o. Vysoké Mýto, Ivan Ševčuk Vysoké Mýto, CEREBRUS-Moto Trade s.r.o. Vysoké Mýto, KAJA UNO s.r.o. Ústí nad Orlicí, AUTOSERVIS MŇUK spol s r.o. Vysoké Mýto, CK Jiří Kalousek s.r.o. Letohrad, AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, NOPEK a.s. Vysoké Mýto, TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, IVECO Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto, BRÜCK AM spol.s r.o. Zámrsk, FRUMENTA s.r.o. vysoké Mýto, Zahradní technika DĚD s.r.o. Vysoké Mýto, Čimbora servis s.r.o. Vysoké Mýto, Mejtostav spol. s r.o. Vysoké Mýto, Vodovody a kanalizace, s.r.o. Vysoké Mýto, B. BRAUN AVITUM s.r.o., MIKA a.s. Česká Třebová, OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto, STEELTECH s.r.o. Chrudim Ostatní: Krajský úřad Pardubického kraje, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Policie ČR okresní oddělení Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Městská policie Ústí nad Orlicí, Městská policie Česká Třebová, Městská policie Lanškroun, Metská policie Vysoké Mýto, Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Hylváty, Černovír, Česká Třebová, Dolní Třešňovec, Dolní Dobrouč, Vysoké Mýto, Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, Základní umělecká škola Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Na Výsluní Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Lentilka Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum Medvídek, Klub Hvězdička, Klub KLUS, Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ústí nad Orlicí transfúzní oddělení, Litomyšlská nemocnice, a.s. Litomyšl transfúzní oddělení, Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, OIK TV Česká Třebová, Orlický deník, Gaudium o.p.s. Lanškroun a Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun, Sdružení přátel Konta Bariéry, Petr Sobotka, Vlastimil Vaňous, SEN SEN, Domov důchodců ústí nad Orlicí a Centrum sociální péče Ústí nad Orlicí. Výše jmenovaným i všem ostatním, kteří jen malou měrou pomohli našim aktivitám v roce 2013 patří obrovské poděkování.

29

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2012. Český červený kříţ je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + Hradec Králové 2009 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah: list

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č. j. VS/1 20998/93 R dne 10. června 1993 IČ 00426083, bankovní spojení

Více

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010

Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 17 (37) Číslo 4 2010 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce II. PRINCIP HUMANITY Dnešní díl seriálu je věnován principu humanity, který v plném znění říká: Mezinárodní

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Výroční 2012 zpráva Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Úvodní slovo předsedy Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná Vážení kolegové, přátelé, partneři a sponzoři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná

Výroční. zpráva. Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Výroční 2011 zpráva Oblastní spolek ČČK Karviná, Úřad Oblastní spolku ČČK Karviná Úvodní slovo předsedy Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná Vážení kolegové, přátelé, partneři a sponzoři,

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace

Tiskové zprávy ČČK. Porada ředitelů ÚOS ČČK. Noviny Červeného kříže 6/2011. aktuality informace Č E RV E N É H O K Ř Í Ž E Ročník 18 (38) Číslo 6 2011 listopad / prosinec Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VIII. PRINCIP SVĚTOVOSTI Princip světovosti (zvaný též p. univerzality)

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnické školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Adresa: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Telefon a fax: 566 623 446 E-mail: informace@szszdar.cz. Web: www.szszdar.cz

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více